CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder"

Transkript

1

2 CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe var det svært at få råd til uniformer, blyanter og andre skolematerialer til mine børn. Nu har jeg fået råd til det og de studerer godt. Flora Ndayispininje, 35 år VSLA medlem, gift, og har 6 børn

3 OPSPARING FOR LIVET Det er et stort og langsommeligt arbejde at genopbygge Burundi efter 12 års udmarvende borgerkrig. Ofte er hjælpen udefra bestemt oppefra og bygger kun lidt på de lokales eget initiativ og engagement. Udgangspunktet er omvendt i det låne- og spareprojekt som Baptistkirken i Danmark og Dutabarane i Burundi har gennemført. Her starter en låne- og sparegruppe ved det lokale initiativ - Dutabarane giver træning og rådgivning undervejs. Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe var mine børn ofte syge og jeg kunne ikke finde penge til hospitalet. Når sådan en situation opstår nu kan jeg få et lån af gruppen og betale hospitalsregningerne. Låne- og sparegruppen er en stor hjælp for mig og min familie. Flancise Kabagvira, 32 år VSLA medlem, gift og har 4 børn På tre år har mere en mænd og kvinder engageret sig i låne- og sparegrupper. De har derved fået et sted, hvor de kan opspare deres penge, mulighed for at tage små lån og ikke mindst fået adgang til en social fond, når uventede udgifter opstår - en slags forsikring. Da Dutabaranes netværk af kirker arbejder for at bekæmpe HIV/AIDS, opfordres grupperne i særlig grad til at hjælpe mennesker med HIV/AIDS i deres lokalsamfund. Jesus Kristus har kaldet os til at hjælpe vores næste - ikke kun passivt ved at give fx tøj og mad, men også ved at udruste mennesker til aktivt selv at bestemme og forme deres fremtid. I dette hæfte ønsker vi at fortælle om låne- og sparegruppemetoden og fortælle, hvordan grupperne har forandret menneskers liv. God læselyst! Hver prik er et formindsket menneske. Der er lige så mange mennesker på disse to sider som medlemmer i låne- og sparegrupper i Shigikirana-projektet i Burundi som Dutabarane implementerer personer Morten Kofoed Sekretær for International Mission Baptistkirken i Danmark

4 EFTER BORGERKRIGEN Mere end 1,2 millioner flygtninge begyndte efter fredsaftalen i 2005 at vende tilbage til deres hjem og jord efter mere end 12 års blodig borgerkrig mellem regeringen og en række rebelgrupper i Burundi. Burundi ligger i Afrikas hjerte omkranset af DRC Congo, Rwanda og Tanzania og er blandt verdens fattigste lande. I 2011 rangerede Burundi som nr. 185 ud af 187 lande på UNDPs Human Development Index. Ud af en befolkning på 10,5 millioner, bosat på et område på størrelse med Jylland, lever omkring 80% i fattigdom og næsten 1 million børn vurderes at være svært stillede og sårbare. De mange flygtninge kom hjem til marker, der havde været udyrkede igennem mange år og uden husdyr, der kan give mælk og kød. Samtidig er befolkningen i Burundi øget, og det betyder, at der er mindre land til den enkelte. En svag tendens til opsparing lokalt har regeringen identificeret som en af de væsentligste hindringer for at bekæmpe fattigdommen i Burundi. Det skyldes bl.a. at der kun er få banker, især i landområderne, og at det er for dyrt at bruge dem. Kun omkring 2% af befolkningen har en bankkonto. Låne- og sparegrupper en en måde at give adgang til finansiel service som lån og opsparing, hvor banker og andre institutioner ikke kan nå ud.

5 DUTABARANE - ET KIRKENETVÆRK Dutabarane er et netværk af 135 kristne kirker, der siden 2007 har arbejdet for at bekæmpe HIV/AIDS i Burundi. I 2009 igangsatte Dutabanara i samarbejde med Baptistkirken i Danmark projektet Shigikirana, der betyder vi hjælper hinanden på kirundi. Målet er at give mennesker som ellers er afskåret fra finansielle ydelser mulighed for opsparing, lån og forsikring. Tilbuddet om at blive medlem af en låne- og sparegruppe er åben for alle uanset religion og etnicitet. Ideen er at løfte enkeltpersoner og familiers økonomiske råderum, så de kan hjælpe sig selv - men også mennesker, der lever med HIV/ AIDS og andre sårbaregrupper. Grupperne ejes og styres af medlemmerne selv. De kommer fra græsrødderne. De er for folket, af folket, og de forandrer menneskers liv. Det eneste vi gør er at træne og guide dem. Cesalie Nicimpaye Leder af Dutabarane

6 TIL MØDE 20 mænd og kvinder sidder rundt langs væggen i et rum på mindre end 10 kvadratmeter. Sollyset fra vinduet og døren er nok til, at de kan se hinanden. Mødet ledes af Odette Ndikumana. Selvom hun med sine 28 år er blandt de yngre i gruppen leder hun mødet roligt og stringent efter den typiske dagsorden for et låne- og sparegruppemøde. Alt imens at hun ammer et af hendes tre børn. Gruppen hedder uwushaka umubira abira akuya, der kan oversættes med noget i retning af dem som slider i det. Gruppens medlemmer kommer fra Kizingwe Bihara, der ligger en times kørsel syd for Burundis hovedstad Bujumbura. Gruppen har været aktiv i 8 måneder og har 25 medlemmer. Odette fortæller efter mødet, at Dutabanane besøgte området og fortalte omkring deres projekt Shigikirana og låne- og sparemetoden VSLA (Village Saving and Loan Association). De fandt efterfølgende sammen i en gruppe på 25 personer efter eget valg og som gerne ville være med i en låne- og sparegruppe. Hefter indgik de i et træningsforløb over 5 uger. I løbet af træningen nedskrev vi vores egne vedtægter, da vi er en selvstændig gruppe. Vi nedskrev rolle- og ansvarsfordelingen i gruppen og regler for opsparing, lån og vores sociale fond (forsikring), fortæller Odette. Gruppen har valgt en formand, en sekretær, to pengetællere, en boksholder og tre nøgleholdere. Der skal således mindst fire personer til at åbne boksen, hvori gruppen opbevarer deres penge som ikke er lånt ud, midlerne i den sociale fond, medlemmernes bankbøger, lommeregner, blyanter mv. Boksen åbnes kun på det ugentlige møde foran alle medlemmerne, hvor alle kan følge med i hvad der sker. I vedtægterne har de også nedskrevet forskellige bøder, hvis et medlem betaler et afdrag for sent eller kommer for sent til et møde.

7 Odette fortæller: Vi mødes hver uge efter den samme dagsorden. Først spørger vi rundt i gruppen, om der er nogen som har brug for hjælp fra vores sociale fond. Vi giver hver 5 kr. ugentlig til fonden og i vores vedtægter har vi nedskrevet hvad man kan få støtte til - fx til hospitalsudgifter hvis en i ens familie bliver syg. Når vi sammen har valgt, hvem der får støtte og hvor meget vi kan støtte med laver vi en plan for at hjælpe dem. Herefter kan hvert medlem købe aktier, hvilket er vores måde at opspare på. Hver købt aktie markeres med et stempel i vores bankbøger. Vi kan købe mellem 1-5 aktier af 10 kr. på hvert møde. Vi klapper hver gang et medlem køber aktier eller bidrager til den sociale fond uanset beløbenes størrelse. Når vi er færdige med at købe aktier kan der afdrages på lån. Herefter ved vi hvor mange penge vi har i vores lånefond og som vi kan låne ud. Dem som gerne vil have et lån rækker hånden op og fortæller hvad de gerne vil have lån til. Herefter udvælger vi i fællesskab, hvem der kan få et lån og beløbets størrelse. Vi kan højst låne 3 gange det beløb vi har opsparet og vi skal betale det tilbage i løbet af tre måneder. Vi bestemmer selv hvor meget vi betaler tilbage på lånet på hvert møde, men vi har en rente på 10%. Efter et år gør vi kassen op og deler overskuddet ud i forhold til hvor mange aktier hvert medlem har købt. Herefter kan vi starte på en ny års-cyklus Det ugentlige møde er rammen om gruppens liv. En låne- og sparegruppe er ikke bare en mini-bank, men et fællesskab, hvor medlemmer hjælper hinanden - Shigikirana betyder netop vi hjælper hinanden på kirundi.

8 Tomater der giver overskud Jerome Ndikumana har været medlem af låne- og sparegruppen, Yesu muhuza w abantu som betyder Jesus, som forsoner mennesker, i to år. Jerome er 34 år, gift og har to børn. Han bor i Muyaga tæt ved Bujumbura. Hans hus ligger på en høj med en imponerende udsigt til Congo. Her dyrker han sine jordstykker. Jerome fortæller, at han i VSLgruppen har fået ideer til projekter og mod til at udføre dem. Han har lånt 510 kr. og selv opsparet 175 kr. Lånet har givet ham mulighed for at købe frø, sprøjtemiddel og redskaber til at dyrke hans jordstykker. Han dyrker tomater, som han kan sælge, og når han har tilbagebetalt lånet regner han med at have tjent 850 kr. Endvidere kan Jerome se frem til et udbytte på 450 kr., når gruppen gør kassen op og uddeler overskuddet, når deres cyklus er forbi. Overskuddet kommer primært fra de renter, som medlemmer har betalt for at tage lån.

9

10 SOLCELLER OG MOBILER Jeg er taknemmelig for, at jeg er blevet medlem af en låne- og sparegruppe. Før kunne jeg ikke udtrykke mig selv specielt godt, men nu kan jeg give udtryk for mine egne meninger. Jeg har fået nye venner og vi hjælper dem vi kender som har behov for hjælp - fx dem vi kender som lever med HIV/AIDS eller dem som lige har født. Faktisk fik jeg også hjælp fra vores sociale fond, da mit barn var indlagt på hospitaltet. Patience Nzeyimana Patience Nzeyimanaer er 28 år, gift of har 3 børn. Hun har lånt 450 kr., som hun nu har tilbagebetalt. Hun brugte lånet til at starte en mobilopladningsservice. Hun drømmer om at kunne købe en motorcykel, som hendes mand kan bruge til taxikørsel. i lokalområdet.

11 GRØNTSAGER Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe, havde jeg ikke kapital til at opstarte min bod med grøntsager. I låne- og sparegruppen fik jeg et lån på 215 kr., som har givet mig muliged for at sælge mine grøntsager og tilbagebetale lånet. Efter at jeg betalte det første lån, har jeg fået et nyt lån på 430 kr. Lånet har jeg ikke kun brugt til at forbedre min bod, men også til at købe tøj, mad og andre nødvendigheder til min familie. Bora Nankwahafi 32 år, gift og har 4 børn.

12 BEDRE MULIGHEDER TIL MINE BØRN Violette Nzimpora er 45 år og har været enke i 7 år. Hun er i dag alene med 8 børn. Hun har været medlem af en låne- og sparegruppe i 11 måneder og er meget taknemmelig over den betydning det har haft for hende. Gruppens sociale fond har givet hende hjælp til at komme på hospitalet med hendes datter og mulighed for at købe skolematerialer. Både Violette og hendes datter er HIV-positive og hendes datter kan ikke forstå, hvorfor hun er syg. Violette har opsparet 380 kr. og fået et lån på 230 kr., hvoraf hun har tilbagebetalt 43 kr. Hun har brugt lånet til at købe tomater og løg, som hun sælger i en lille bod - nogle gange sælger hun også fisk fra Bujumbura, når det er muligt. Når de gør kassen op efter et år, regner hun med at få 600 kr. Hun håber at kunne bruge de ekstra penge til en jerndør og et nyt tag til hendes hus. Violette fortæller, at hun gerne vil give hendes børn flere muligheder end hun selv har haft.

13 EFFEKT OG UDFORDRINGER Låne- og sparegruppemetoden, Village Saving and Loan Assosiations (VSLA), kan give adgang til finansiel service som opsparing, lån og forsikring, som ellers ikke er tilgængelig på grund af afstanden til banker og høje gebyrer for fx at oprette bankkonti. Opsparing og lån kan stabilisere og udjævne svingninger i medlemmernes økonomi - fx at indtægten for høstet majs falder i én måned, mens skolepengene betales i en anden måned. De fleste sparrer op for at have penge til almindelige husholdningsting som mad og tøj eller for at være forberedt på uventede situationer. I en undersøgelse viste det sig at kun 19 % opsparede for at igangsætte en forretning. Tendensen er den samme for at tage et lån. Fordi grupperne har en så stor overvægt af kvinder har de vist sig som en god katalysator for at styrke kvindernes position i samfundet og i familien. Lånstørrelsen i låne- og sparegrupperne er typisk mellem 60 og 600 kr., og derfor er det begrænset, hvor store investeringer grupperne kan give adgang til. Endvidere er en vigtig del af gruppedannelsen, at de selv bestemmer, hvem der er en del af deres gruppe. Det er kendskabet og tilliden medlemmerne imellem, som er afgørende for at gruppen fungerer. Sikkerhedsstillelsen er i det sociale og en vigtig motivationsfaktor for at lån bliver tilbagebetalt. Det betyder også at nogen i lokalsamfundet ikke får adgang til grupperne, og dette er en de større debatemner og udfordringer i implementeringen af låne- og sparegruppeprojekter.

14 KORTE FACTS OM VSLA VSLA er en forkortelse for Village Saving and Loan Associations og metoden er udviklet af Hugh Allen, VSL Associates. På verdensplan er mere end 4,6 millioner aktive i VSL-grupper. Selvstændige. Låne- og sparegrupperne er 100% selvstændige med egne vedtægter som de selv fastsætte. De fleste grupper følger dog de standaliserede procedurer for VSL-grupper. Gruppedannelse. Grupperne vælger selv hvem som er i gruppen. Det er afgørende for at grupperne holder sammen og har tillid til hinanden. Ugentlig møde. Grupperne mødes typisk hver uge og deres aktiviteter løber i perioder (cyklus) på cirka et år. Herefter gøres kassen op, resterende lån indfries, udbytte udbetales og en ny cyklus kan starte - endvidere kan nye medlemmer komme til og andre kan stoppe. Administration. Der er ingen administrationsomkostninger i VSL-grupperne eller personer som får løn. Derfor er udbyttet også højt. Opsparing foregår i form af aktier. Hver aktie har typisk en værdi fra 5 kr og opefter. Der kan købes 1-5 aktier per møde. Lån kan maksimalt udgøre 3 gange det beløb en person har opsparet og skal betales i løbet af 3 måneder. Afdragstidspunkterne og beløbet er fleksibelt. Sociale fond er en form for forsikring. Medlemmerne betaler omkring 5 kr. per møde, og i vedtægterne er nedskrevet, hvad man kan få støtte til, fx udgifter i forbindelse med sygdom. Rente. Låne- og sparegrupperne bestemmer selv en rente på lånene, men den er typisk 10%. Boks til at opbevare penge (lånefond) og Social fond, bankbøger, lommeregner, stempel og skriveredskaber. Køn. 75% af medlemmerne i VSL-grupper er kvinder. Udbytte. Ved udgangen af en cyklus - typisk et år - indfries alle lån og kassebeholdningen gøres op og uddeles i forhold til hvor mange aktier hvert medlem har. Det er ikke ualmindeligt at et medlem har et udbytte på 30% i forhold til den indsatte opsparing. Jeg er leder af låne- og sparegruppen Akimuhana Kaza Imuura Ihise Supporting Orphans and other Vulnerable People. Jeg har mistet min højre arm og jeg blev på et et tidspunkt nød til at tigge for at få mad på bordet til mine 6 børn. Jeg har i dag startet en lille butik og kan nu betale for mad og skolepenge til mine børn. Udover at vi hjælper hinanden i vores låne- og sparegruppe hjælper vi også hinanden på tværs af de grupper som er i vores lokalområder. Hvis et medlem i grupperne skulle dø eller en i deres familier, går vi sammen og giver et tilskud til begravelsen fra vores sociale fond. Augustin Nimbona 31 år, gift og far til 6 børn

15 Jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe i 3 år. Jeg tog et lån, så jeg kunne sælge ris. Nogle af de penge jeg har tjent, har jeg brugt på transport til hospitalet. Gruppen har også hjulpet mig med sukker, og været hjæpsomme på grund af den situation jeg står i - jeg lever nemlig med HIV og er alene med 5 børn. Jeg oplever at være accepteret i gruppen trods det, at jeg lever med HIV. Det var ikke alle som vidste det i starten, men jeg besluttede på et tidspunkt at fortælle det - det var svært, men det har betydet, at jeg kan dele byrden med dem, og at de bedre kan hjælpe mig Francoise Hakizimana, 46 år, Kizingwe Bihara BAPTISTKIRKEN INTERNATIONALT Baptistkirken i Danmark arbejder igennem partnerskaber med uafhængige og frie kirker som Baptistkirken selv. Igennem deres lokale engagement hjælper vi dem til at hjælpe deres lokalbefolkninger. Vi mener, at folk i Burundi og Rwanda selv er bedst til at hjælpe andre i deres land, og vi ønsker at hjælpe kirken i de lande til at være i mission der. I Burundi samarbejder vi med Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB) og kirkenetværket Dutabarane om bekæmpelse af hiv/aids, dannelse af låne- og sparegrupper, kirke- og skolebyggeri, kaffe og biavl, fødevaresikkerhed og et børneprojekt med børn. I Rwanda samarbejder vi med Association des Eglises Baptistes du Rwanda (AEBR) om at oprette låne- og sparegrupper og hjælpe 100 udsatte børn. Herudover samarbejder vi med Let the Little Children Come to Me (LLCCM), hvor 90 aidsramte familier bl.a. hjælpes med støtte til børnenes skolegang. DU KAN HJÆLPE Du har mulighed for at gøre en konkret forskel for verdens fattigste ved at give en gave til BaptistKirkens internationale arbejde på: giro nr.: eller: regnr.: 3201 kontonr.: Gaver er fradragsberettigede op til kr. Oplyser du dit cpr-nummer, indberetter vi gaven til SKAT. Du kan få mere information ved at skrive til: Baptistkirken i Danmark Lærdalsgade 7 st. tv København S Tlf.: Se også

16 Baptistkirken i Danmark 2012 TEKST/Layout: Simon Skårhøj Billeder: Simon SKårhøj, Stefan Hoffmann Hæftet er producderet med støtte fra:

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

AMAKURU. Smil til verden

AMAKURU. Smil til verden DE GLADE 80 ERE HISTORISK GLIMT PRÆSTESKOLEN DA DER VAR TV I RUBURA VALGDAG DEMOKRATI PÅ RWANDISK AMAKURU LET THE LITTLE CHILDREN COME TO ME - VORES BØRNEPROJEKT FOR HIV/AIDS-RAMTE FORÆLDRELØSE BØRN I

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

Det bedste i verden er håb

Det bedste i verden er håb Det bedste i verden er håb 1 I mit arbejde som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp ser jeg, hvordan en lille håndsrækning kan ændre livet for verdens fattigste familier. Ofte har familiens ældste

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp«

Barnelandet. Levebrødet forsvinder. Nyt fra. + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / SEPTEMBER 2009 d+ Levebrødet forsvinder + Brødene Chibare håber på regn + Klimaforandringerne rammer hårdt + Fadder:»De fortjener hjælp« Annelene

Læs mere

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus,

VENSKABSPROJEKT. Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, VENSKABSPROJEKT 14. APRIL 20153 Frivilligprojekt og støtte til de mest sårbare i det Sydlige Kaukasus, 2012-2018 Projektnummer 20340 Sydlige Kaukasus (Georgien, Armenien og Azerbaijan) Maria Gullestrup

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009 Piger og kvinder i Zambia Tænkedag 2009 Baggrund De grønne pigespejdere har gennem de seneste 20 år samarbejdet med GGAZ = Girl Guides Association of Zambia. Først med et projekt i Kapisha, hvor kvinder

Læs mere

AMAKURU. Jeg var en ko. kirkebesøg, hvor deltagerne fik udleveret eksamensbeviser,

AMAKURU. Jeg var en ko. kirkebesøg, hvor deltagerne fik udleveret eksamensbeviser, UDDANNELSE KVINDER LÆRER AT LÆSE AFRIKAS MULD NYT LANDBRUGS- PROJEKT I 2016 GODT NYTÅR! FRA ALLE OS TIL ALLE JER AMAKURU LINE PÅ KIRKEBESØG I DET ØSTLIGE RWANDA, HVOR DET FEJRES, AT 100 MÆND OG KVINDER

Læs mere

STAND TIL AFRIKASKOLEN

STAND TIL AFRIKASKOLEN STAND TIL AFRIKASKOLEN Plancher og model til stand for Afrikaskolen består af stige, 2 gamle opslagstavler, tegnestifter og tekstplancher. Nedenfor kan alle plancher printes ud, klippes lidt til og stiftes

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi PRÆSTESKOLEN I RUBURA UEBB GENERAL- FORSAMLING PRÆSIDENTVALG I BURUNDI BURUNDI NYT Ny generalsekretær valgt i Burundi UEBB holdt generalforsamling den 11. juni med valg af ny generalsekretær som vigtigste

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter Projekter 2017 BaptistKirkens mission i Danmark Projekt 1, baptist.dk blad og web-magasin Projekt 2, Fremtidens præster og missionsarbejdere Projekt 3, Menigheder med en mission BaptistKirkens internationale

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

penge,rente og valuta

penge,rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge,rente og valuta trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 1 ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

BURUNDI NYT. Retur til Danmark og Bujumbura

BURUNDI NYT. Retur til Danmark og Bujumbura FARVEL BURUNDI EN SKØN FAMILIE! FARVEL BURUNDI? BURUNDI NYT Retur til Danmark og Bujumbura Som de fleste af jer formentlig allerede véd har den seneste måned i Burundi været meget deprimerende. Demonstrationer,

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SUDAN. En krig, en fred en ny. Tobias Havmand. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling

SUDAN. En krig, en fred en ny. Tobias Havmand. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling SUDAN En krig, en fred en ny Tobias Havmand mulighed II Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed II Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed II Forfatter:

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Kære ven. Gud elsker enker og forældreløse! Tak at du sammen med os vil bede for verdens 200 millioner enker i denne måned.

Kære ven. Gud elsker enker og forældreløse! Tak at du sammen med os vil bede for verdens 200 millioner enker i denne måned. Kære ven Straks da min mand døde, overtog hans familie mit hjem og alt, hvad jeg ejer. Det lykkedes mig at flygte, før de også tog mine børn fra mig, for nu var jeg hverken ejer af hjem eller børn mere.

Læs mere

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Hver tredje unge lever i parforhold 25% 7% 36% Jeg bor alene Jeg er gift eller samboende med en partner Jeg bor hos

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Nyhedsbrev august 2013

Nyhedsbrev august 2013 Nødhjælp til Ukraine Hele familien Sevruykov Nyhedsbrev august 2013 Det nye børnehjem, smukt og færdigt. JOY * Jessie Marcher * Majvænget 9 * 2740 Skovlunde Tlf.+ 45 2342 8077 joyukraine@mail.dk * www.joy-aid.org*

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

AMAKURU. Kwibuka 22. trukket ud af Rwanda. USA s daværende præsident Bill Clinton har siden sagt, at det er den største fejltagelse han har begået.

AMAKURU. Kwibuka 22. trukket ud af Rwanda. USA s daværende præsident Bill Clinton har siden sagt, at det er den største fejltagelse han har begået. TIMOTHY SEMINAR #3 GENNEMFØRT ARBEJDSBESØG BOSSEN KOM FORBI STUDIETUR DUTABARANE & UEBB I RWANDA Kwibuka 22 6. april 1994 blev Rwandas præsident skudt ned over Kigali, og det blev startskuddet på historiens

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Gode råd om arv og testamente. Hvad vil du. efterlade verden?

Gode råd om arv og testamente. Hvad vil du. efterlade verden? Gode råd om arv og testamente Hvad vil du efterlade verden? Foto: Tony Lauge Madsen Har du tænkt over din sidste gave? Hvis du betænker SOS Børnebyerne i dit testamente, giver du forældreløse børn en gave

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere