CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder"

Transkript

1

2 CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe var det svært at få råd til uniformer, blyanter og andre skolematerialer til mine børn. Nu har jeg fået råd til det og de studerer godt. Flora Ndayispininje, 35 år VSLA medlem, gift, og har 6 børn

3 OPSPARING FOR LIVET Det er et stort og langsommeligt arbejde at genopbygge Burundi efter 12 års udmarvende borgerkrig. Ofte er hjælpen udefra bestemt oppefra og bygger kun lidt på de lokales eget initiativ og engagement. Udgangspunktet er omvendt i det låne- og spareprojekt som Baptistkirken i Danmark og Dutabarane i Burundi har gennemført. Her starter en låne- og sparegruppe ved det lokale initiativ - Dutabarane giver træning og rådgivning undervejs. Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe var mine børn ofte syge og jeg kunne ikke finde penge til hospitalet. Når sådan en situation opstår nu kan jeg få et lån af gruppen og betale hospitalsregningerne. Låne- og sparegruppen er en stor hjælp for mig og min familie. Flancise Kabagvira, 32 år VSLA medlem, gift og har 4 børn På tre år har mere en mænd og kvinder engageret sig i låne- og sparegrupper. De har derved fået et sted, hvor de kan opspare deres penge, mulighed for at tage små lån og ikke mindst fået adgang til en social fond, når uventede udgifter opstår - en slags forsikring. Da Dutabaranes netværk af kirker arbejder for at bekæmpe HIV/AIDS, opfordres grupperne i særlig grad til at hjælpe mennesker med HIV/AIDS i deres lokalsamfund. Jesus Kristus har kaldet os til at hjælpe vores næste - ikke kun passivt ved at give fx tøj og mad, men også ved at udruste mennesker til aktivt selv at bestemme og forme deres fremtid. I dette hæfte ønsker vi at fortælle om låne- og sparegruppemetoden og fortælle, hvordan grupperne har forandret menneskers liv. God læselyst! Hver prik er et formindsket menneske. Der er lige så mange mennesker på disse to sider som medlemmer i låne- og sparegrupper i Shigikirana-projektet i Burundi som Dutabarane implementerer personer Morten Kofoed Sekretær for International Mission Baptistkirken i Danmark

4 EFTER BORGERKRIGEN Mere end 1,2 millioner flygtninge begyndte efter fredsaftalen i 2005 at vende tilbage til deres hjem og jord efter mere end 12 års blodig borgerkrig mellem regeringen og en række rebelgrupper i Burundi. Burundi ligger i Afrikas hjerte omkranset af DRC Congo, Rwanda og Tanzania og er blandt verdens fattigste lande. I 2011 rangerede Burundi som nr. 185 ud af 187 lande på UNDPs Human Development Index. Ud af en befolkning på 10,5 millioner, bosat på et område på størrelse med Jylland, lever omkring 80% i fattigdom og næsten 1 million børn vurderes at være svært stillede og sårbare. De mange flygtninge kom hjem til marker, der havde været udyrkede igennem mange år og uden husdyr, der kan give mælk og kød. Samtidig er befolkningen i Burundi øget, og det betyder, at der er mindre land til den enkelte. En svag tendens til opsparing lokalt har regeringen identificeret som en af de væsentligste hindringer for at bekæmpe fattigdommen i Burundi. Det skyldes bl.a. at der kun er få banker, især i landområderne, og at det er for dyrt at bruge dem. Kun omkring 2% af befolkningen har en bankkonto. Låne- og sparegrupper en en måde at give adgang til finansiel service som lån og opsparing, hvor banker og andre institutioner ikke kan nå ud.

5 DUTABARANE - ET KIRKENETVÆRK Dutabarane er et netværk af 135 kristne kirker, der siden 2007 har arbejdet for at bekæmpe HIV/AIDS i Burundi. I 2009 igangsatte Dutabanara i samarbejde med Baptistkirken i Danmark projektet Shigikirana, der betyder vi hjælper hinanden på kirundi. Målet er at give mennesker som ellers er afskåret fra finansielle ydelser mulighed for opsparing, lån og forsikring. Tilbuddet om at blive medlem af en låne- og sparegruppe er åben for alle uanset religion og etnicitet. Ideen er at løfte enkeltpersoner og familiers økonomiske råderum, så de kan hjælpe sig selv - men også mennesker, der lever med HIV/ AIDS og andre sårbaregrupper. Grupperne ejes og styres af medlemmerne selv. De kommer fra græsrødderne. De er for folket, af folket, og de forandrer menneskers liv. Det eneste vi gør er at træne og guide dem. Cesalie Nicimpaye Leder af Dutabarane

6 TIL MØDE 20 mænd og kvinder sidder rundt langs væggen i et rum på mindre end 10 kvadratmeter. Sollyset fra vinduet og døren er nok til, at de kan se hinanden. Mødet ledes af Odette Ndikumana. Selvom hun med sine 28 år er blandt de yngre i gruppen leder hun mødet roligt og stringent efter den typiske dagsorden for et låne- og sparegruppemøde. Alt imens at hun ammer et af hendes tre børn. Gruppen hedder uwushaka umubira abira akuya, der kan oversættes med noget i retning af dem som slider i det. Gruppens medlemmer kommer fra Kizingwe Bihara, der ligger en times kørsel syd for Burundis hovedstad Bujumbura. Gruppen har været aktiv i 8 måneder og har 25 medlemmer. Odette fortæller efter mødet, at Dutabanane besøgte området og fortalte omkring deres projekt Shigikirana og låne- og sparemetoden VSLA (Village Saving and Loan Association). De fandt efterfølgende sammen i en gruppe på 25 personer efter eget valg og som gerne ville være med i en låne- og sparegruppe. Hefter indgik de i et træningsforløb over 5 uger. I løbet af træningen nedskrev vi vores egne vedtægter, da vi er en selvstændig gruppe. Vi nedskrev rolle- og ansvarsfordelingen i gruppen og regler for opsparing, lån og vores sociale fond (forsikring), fortæller Odette. Gruppen har valgt en formand, en sekretær, to pengetællere, en boksholder og tre nøgleholdere. Der skal således mindst fire personer til at åbne boksen, hvori gruppen opbevarer deres penge som ikke er lånt ud, midlerne i den sociale fond, medlemmernes bankbøger, lommeregner, blyanter mv. Boksen åbnes kun på det ugentlige møde foran alle medlemmerne, hvor alle kan følge med i hvad der sker. I vedtægterne har de også nedskrevet forskellige bøder, hvis et medlem betaler et afdrag for sent eller kommer for sent til et møde.

7 Odette fortæller: Vi mødes hver uge efter den samme dagsorden. Først spørger vi rundt i gruppen, om der er nogen som har brug for hjælp fra vores sociale fond. Vi giver hver 5 kr. ugentlig til fonden og i vores vedtægter har vi nedskrevet hvad man kan få støtte til - fx til hospitalsudgifter hvis en i ens familie bliver syg. Når vi sammen har valgt, hvem der får støtte og hvor meget vi kan støtte med laver vi en plan for at hjælpe dem. Herefter kan hvert medlem købe aktier, hvilket er vores måde at opspare på. Hver købt aktie markeres med et stempel i vores bankbøger. Vi kan købe mellem 1-5 aktier af 10 kr. på hvert møde. Vi klapper hver gang et medlem køber aktier eller bidrager til den sociale fond uanset beløbenes størrelse. Når vi er færdige med at købe aktier kan der afdrages på lån. Herefter ved vi hvor mange penge vi har i vores lånefond og som vi kan låne ud. Dem som gerne vil have et lån rækker hånden op og fortæller hvad de gerne vil have lån til. Herefter udvælger vi i fællesskab, hvem der kan få et lån og beløbets størrelse. Vi kan højst låne 3 gange det beløb vi har opsparet og vi skal betale det tilbage i løbet af tre måneder. Vi bestemmer selv hvor meget vi betaler tilbage på lånet på hvert møde, men vi har en rente på 10%. Efter et år gør vi kassen op og deler overskuddet ud i forhold til hvor mange aktier hvert medlem har købt. Herefter kan vi starte på en ny års-cyklus Det ugentlige møde er rammen om gruppens liv. En låne- og sparegruppe er ikke bare en mini-bank, men et fællesskab, hvor medlemmer hjælper hinanden - Shigikirana betyder netop vi hjælper hinanden på kirundi.

8 Tomater der giver overskud Jerome Ndikumana har været medlem af låne- og sparegruppen, Yesu muhuza w abantu som betyder Jesus, som forsoner mennesker, i to år. Jerome er 34 år, gift og har to børn. Han bor i Muyaga tæt ved Bujumbura. Hans hus ligger på en høj med en imponerende udsigt til Congo. Her dyrker han sine jordstykker. Jerome fortæller, at han i VSLgruppen har fået ideer til projekter og mod til at udføre dem. Han har lånt 510 kr. og selv opsparet 175 kr. Lånet har givet ham mulighed for at købe frø, sprøjtemiddel og redskaber til at dyrke hans jordstykker. Han dyrker tomater, som han kan sælge, og når han har tilbagebetalt lånet regner han med at have tjent 850 kr. Endvidere kan Jerome se frem til et udbytte på 450 kr., når gruppen gør kassen op og uddeler overskuddet, når deres cyklus er forbi. Overskuddet kommer primært fra de renter, som medlemmer har betalt for at tage lån.

9

10 SOLCELLER OG MOBILER Jeg er taknemmelig for, at jeg er blevet medlem af en låne- og sparegruppe. Før kunne jeg ikke udtrykke mig selv specielt godt, men nu kan jeg give udtryk for mine egne meninger. Jeg har fået nye venner og vi hjælper dem vi kender som har behov for hjælp - fx dem vi kender som lever med HIV/AIDS eller dem som lige har født. Faktisk fik jeg også hjælp fra vores sociale fond, da mit barn var indlagt på hospitaltet. Patience Nzeyimana Patience Nzeyimanaer er 28 år, gift of har 3 børn. Hun har lånt 450 kr., som hun nu har tilbagebetalt. Hun brugte lånet til at starte en mobilopladningsservice. Hun drømmer om at kunne købe en motorcykel, som hendes mand kan bruge til taxikørsel. i lokalområdet.

11 GRØNTSAGER Før jeg blev medlem af en låne- og sparegruppe, havde jeg ikke kapital til at opstarte min bod med grøntsager. I låne- og sparegruppen fik jeg et lån på 215 kr., som har givet mig muliged for at sælge mine grøntsager og tilbagebetale lånet. Efter at jeg betalte det første lån, har jeg fået et nyt lån på 430 kr. Lånet har jeg ikke kun brugt til at forbedre min bod, men også til at købe tøj, mad og andre nødvendigheder til min familie. Bora Nankwahafi 32 år, gift og har 4 børn.

12 BEDRE MULIGHEDER TIL MINE BØRN Violette Nzimpora er 45 år og har været enke i 7 år. Hun er i dag alene med 8 børn. Hun har været medlem af en låne- og sparegruppe i 11 måneder og er meget taknemmelig over den betydning det har haft for hende. Gruppens sociale fond har givet hende hjælp til at komme på hospitalet med hendes datter og mulighed for at købe skolematerialer. Både Violette og hendes datter er HIV-positive og hendes datter kan ikke forstå, hvorfor hun er syg. Violette har opsparet 380 kr. og fået et lån på 230 kr., hvoraf hun har tilbagebetalt 43 kr. Hun har brugt lånet til at købe tomater og løg, som hun sælger i en lille bod - nogle gange sælger hun også fisk fra Bujumbura, når det er muligt. Når de gør kassen op efter et år, regner hun med at få 600 kr. Hun håber at kunne bruge de ekstra penge til en jerndør og et nyt tag til hendes hus. Violette fortæller, at hun gerne vil give hendes børn flere muligheder end hun selv har haft.

13 EFFEKT OG UDFORDRINGER Låne- og sparegruppemetoden, Village Saving and Loan Assosiations (VSLA), kan give adgang til finansiel service som opsparing, lån og forsikring, som ellers ikke er tilgængelig på grund af afstanden til banker og høje gebyrer for fx at oprette bankkonti. Opsparing og lån kan stabilisere og udjævne svingninger i medlemmernes økonomi - fx at indtægten for høstet majs falder i én måned, mens skolepengene betales i en anden måned. De fleste sparrer op for at have penge til almindelige husholdningsting som mad og tøj eller for at være forberedt på uventede situationer. I en undersøgelse viste det sig at kun 19 % opsparede for at igangsætte en forretning. Tendensen er den samme for at tage et lån. Fordi grupperne har en så stor overvægt af kvinder har de vist sig som en god katalysator for at styrke kvindernes position i samfundet og i familien. Lånstørrelsen i låne- og sparegrupperne er typisk mellem 60 og 600 kr., og derfor er det begrænset, hvor store investeringer grupperne kan give adgang til. Endvidere er en vigtig del af gruppedannelsen, at de selv bestemmer, hvem der er en del af deres gruppe. Det er kendskabet og tilliden medlemmerne imellem, som er afgørende for at gruppen fungerer. Sikkerhedsstillelsen er i det sociale og en vigtig motivationsfaktor for at lån bliver tilbagebetalt. Det betyder også at nogen i lokalsamfundet ikke får adgang til grupperne, og dette er en de større debatemner og udfordringer i implementeringen af låne- og sparegruppeprojekter.

14 KORTE FACTS OM VSLA VSLA er en forkortelse for Village Saving and Loan Associations og metoden er udviklet af Hugh Allen, VSL Associates. På verdensplan er mere end 4,6 millioner aktive i VSL-grupper. Selvstændige. Låne- og sparegrupperne er 100% selvstændige med egne vedtægter som de selv fastsætte. De fleste grupper følger dog de standaliserede procedurer for VSL-grupper. Gruppedannelse. Grupperne vælger selv hvem som er i gruppen. Det er afgørende for at grupperne holder sammen og har tillid til hinanden. Ugentlig møde. Grupperne mødes typisk hver uge og deres aktiviteter løber i perioder (cyklus) på cirka et år. Herefter gøres kassen op, resterende lån indfries, udbytte udbetales og en ny cyklus kan starte - endvidere kan nye medlemmer komme til og andre kan stoppe. Administration. Der er ingen administrationsomkostninger i VSL-grupperne eller personer som får løn. Derfor er udbyttet også højt. Opsparing foregår i form af aktier. Hver aktie har typisk en værdi fra 5 kr og opefter. Der kan købes 1-5 aktier per møde. Lån kan maksimalt udgøre 3 gange det beløb en person har opsparet og skal betales i løbet af 3 måneder. Afdragstidspunkterne og beløbet er fleksibelt. Sociale fond er en form for forsikring. Medlemmerne betaler omkring 5 kr. per møde, og i vedtægterne er nedskrevet, hvad man kan få støtte til, fx udgifter i forbindelse med sygdom. Rente. Låne- og sparegrupperne bestemmer selv en rente på lånene, men den er typisk 10%. Boks til at opbevare penge (lånefond) og Social fond, bankbøger, lommeregner, stempel og skriveredskaber. Køn. 75% af medlemmerne i VSL-grupper er kvinder. Udbytte. Ved udgangen af en cyklus - typisk et år - indfries alle lån og kassebeholdningen gøres op og uddeles i forhold til hvor mange aktier hvert medlem har. Det er ikke ualmindeligt at et medlem har et udbytte på 30% i forhold til den indsatte opsparing. Jeg er leder af låne- og sparegruppen Akimuhana Kaza Imuura Ihise Supporting Orphans and other Vulnerable People. Jeg har mistet min højre arm og jeg blev på et et tidspunkt nød til at tigge for at få mad på bordet til mine 6 børn. Jeg har i dag startet en lille butik og kan nu betale for mad og skolepenge til mine børn. Udover at vi hjælper hinanden i vores låne- og sparegruppe hjælper vi også hinanden på tværs af de grupper som er i vores lokalområder. Hvis et medlem i grupperne skulle dø eller en i deres familier, går vi sammen og giver et tilskud til begravelsen fra vores sociale fond. Augustin Nimbona 31 år, gift og far til 6 børn

15 Jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe i 3 år. Jeg tog et lån, så jeg kunne sælge ris. Nogle af de penge jeg har tjent, har jeg brugt på transport til hospitalet. Gruppen har også hjulpet mig med sukker, og været hjæpsomme på grund af den situation jeg står i - jeg lever nemlig med HIV og er alene med 5 børn. Jeg oplever at være accepteret i gruppen trods det, at jeg lever med HIV. Det var ikke alle som vidste det i starten, men jeg besluttede på et tidspunkt at fortælle det - det var svært, men det har betydet, at jeg kan dele byrden med dem, og at de bedre kan hjælpe mig Francoise Hakizimana, 46 år, Kizingwe Bihara BAPTISTKIRKEN INTERNATIONALT Baptistkirken i Danmark arbejder igennem partnerskaber med uafhængige og frie kirker som Baptistkirken selv. Igennem deres lokale engagement hjælper vi dem til at hjælpe deres lokalbefolkninger. Vi mener, at folk i Burundi og Rwanda selv er bedst til at hjælpe andre i deres land, og vi ønsker at hjælpe kirken i de lande til at være i mission der. I Burundi samarbejder vi med Union des Eglises Baptistes du Burundi (UEBB) og kirkenetværket Dutabarane om bekæmpelse af hiv/aids, dannelse af låne- og sparegrupper, kirke- og skolebyggeri, kaffe og biavl, fødevaresikkerhed og et børneprojekt med børn. I Rwanda samarbejder vi med Association des Eglises Baptistes du Rwanda (AEBR) om at oprette låne- og sparegrupper og hjælpe 100 udsatte børn. Herudover samarbejder vi med Let the Little Children Come to Me (LLCCM), hvor 90 aidsramte familier bl.a. hjælpes med støtte til børnenes skolegang. DU KAN HJÆLPE Du har mulighed for at gøre en konkret forskel for verdens fattigste ved at give en gave til BaptistKirkens internationale arbejde på: giro nr.: eller: regnr.: 3201 kontonr.: Gaver er fradragsberettigede op til kr. Oplyser du dit cpr-nummer, indberetter vi gaven til SKAT. Du kan få mere information ved at skrive til: Baptistkirken i Danmark Lærdalsgade 7 st. tv København S Tlf.: Se også

16 Baptistkirken i Danmark 2012 TEKST/Layout: Simon Skårhøj Billeder: Simon SKårhøj, Stefan Hoffmann Hæftet er producderet med støtte fra:

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper

Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper Rockwool Fondens Forskningsenhed Evalueringsnotat Småt men godt? Effekter af spare-låne-grupper KORT OM PROJEKTET Hvad er spare-låne-grupper? Grupper på 15-25 personer, der i fællesskab sparer penge op

Læs mere

Psykolog i MOZAMBIQUE

Psykolog i MOZAMBIQUE UDSTATIONERET AF ELSEBETH ALLER Psykolog i MOZAMBIQUE FOTOS: ELSEBETH ALLER Da Maria Christensen flyttede med sin familie til Mozambique blev hun hurtigt psykolog for de mange udlændinge i landet. Snart

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere