Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde"

Transkript

1 FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse blandt de sikkerhedsrepræsentanter (SR), der er tilmeldt forbundets SR-træf den april 2009 og de sikkerhedsrepræsentanter, der er tilmeldt forbundets medlemspanel. 58 % eller 303 af de inviterede sikkerhedsrepræsentanter har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten ligger på linje med den svarprocent, som forbundet sædvanligvis opnår i undersøgelser via medlemspanelet. Resultaterne af undersøgelsen er: Stort set alle sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Knapt 2 ud af 3 har gennemført anden arbejdsmiljøuddannelse end den lovpligtige. Næsten 3 ud af 4 oplever, at de i høj grad eller i nogen grad har den nødvendige tid til deres arbejde som sikkerhedsrepræsentant. Halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen mener, at deres nærmeste leder i høj grad prioriterer arbejdsmiljøarbejdet. Næsten 4 ud af 10 mener, at dette i nogen grad er tilfældet. 1 ud af 10 mener, at lederen kun i ringe grad prioriterer arbejdsmiljøarbejdet. 9 ud 10 oplever, at deres kolleger i høj grad eller i nogen grad bakker op om deres arbejde som sikkerhedsrepræsentant. 1 ud 10 føler sig kun i ringe grad bakket op. 1 ud af 3 har inden for det seneste år samarbejdet med deres lokale afdeling om arbejdsmiljøspørgsmål Næsten 8 ud af 10 svarer ja til, at sikkerhedsorganisationen har været med til at planlægge arbejdspladsvurderingen (APV en), herunder tilpasse den til deres arbejdsplads. Knapt 1 ud af 5 svarer nej til spørgsmålet. Næsten 8 ud af 10 svarer ja til, at sikkerhedsorganisationen bruger APV en i sikkerhedsarbejdet. Lidt over halvdelen svarer ja til, at APV en for deres arbejdsplads er blevet revideret ved større ændringer på arbejdspladsen. Næsten 4 ud af 10 sikkerhedsrepræsentanter svarer, at APV en for deres arbejdsplads aldrig eller sjældent revideres, når en ansat bliver gravid. Andre 4 ud af 10 mener, at det altid eller ofte sker. 2 ud af 10 har svaret ved ikke. 2 ud af 3 svarer ja til, at sygefravær i indgår i APV en for deres arbejdsplads. 3 ud af 10 svarer nej. Mere end 9 ud af 10 svarer ja til, at psykisk arbejdsmiljø indgår i APV en for deres arbejdsplads. Sikkerhedsrepræsentanterne er blevet bedt om at rangordne fem udvalgte arbejdsmiljøproblemer efter vigtigheden på deres arbejdsplads. Resultatet er flg. rangordning: Psykiske arbejdsmiljøproblemer som nr. 1, fysiske arbejdsmiljøproblemer som nr. 2, arbejdsbetinget sygefravær som nr. 3, arbejdsulykker som nr. 4 og alenearbejde som nr. 5. Fejl! Ukendt argument for parameter./fejl! Ukendt argument for parameter./fejl! Ukendt argument for parameter.

2 2 6 ud af 10 deltagere i undersøgelsen svarer ja til, at der inden for de seneste 12 måneder været ét eller flere tilfælde, hvor ansatte på deres arbejdsplads har været udsat for vold, truende adfærd eller trusler. Blandt SR ere fra Social- og Sundhedssektoren svarer 3 ud af 4 ja. I Pædagogisk Sektor (hvor hovedparten af svarpersonerne er dagplejere) svarer 1 ud af 4 ja til spørgsmålet. 3 ud af 4 samarbejder i høj grad eller i nogen grad med tillidsrepræsentanten om arbejdsmiljøspørgsmål. 3 ud af 4 svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har kendskab til, hvilke beslutninger HovedMED i deres kommune/region har truffet om arbejdsmiljøspørgsmål. I undersøgelsen er der spurgt til, om der er retningslinjer/politikker for hhv. stress, vold samt mobning og chikane på arbejdspladsen. Retningslinjer for vold er mest udbredte næsten 8 ud af 10 svarer ja til, at sådanne er udarbejdet. Herefter følger retningslinjer for stress, som ifølge knapt 6 ud 10 er udarbejdet på deres arbejdsplads. Lidt under halvdelen svarer, at der er retningslinjer for mobning og chikane på deres arbejdsplads. Næsten 2 ud af 10 ved ikke, om der er retningslinjer for mobning og chikane på deres arbejdsplads. 1 ud af 10 er ved ikke, om der er retningslinjer for stress. Retningslinjer for vold er der stort set ingen usikkerhed om. 2 ud af 3 mener, at der i høj grad eller i nogen grad er personale nok til opgaverne på deres arbejdsplads (de fleste af disse svarer i nogen grad ). 3 ud af 10 mener, at det kun i ringe grad eller slet ikke er tilfældet. Sikkerhedsrepræsentanterne er blevet spurgt om, hvor vidt der i deres kommune/region/arbejdsplads er afsat penge på budgettet for 2009 til ekstern arbejdsmiljørådgivning. Et flertal 6 ud af 10 ved ikke, om dette er tilfældet. 2 ud af 10 har svaret ja, og andre 2 ud af 10 har svaret nej. Der er også en vis usikkerhed om, hvor vidt arbejdspladsen er arbejdsmiljøcertificeret 3 ud af 10 ved det ikke. 3 ud af 10 svarer ja til spørgsmålet, mens 4 ud af 10 svarer nej. De (77) SR, der har svaret, at deres arbejdsplads er arbejdsmiljøcertificeret, er blevet spurgt, om certificeringen har ændret arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Halvdelen mener, at arbejdsmiljøet er blevet bedre; 4 ud af 10, at det er uændret.

3 3 Figur 1. Hvor længe har du været sikkerhedsrepræsentant? % % 2 19% 1 7% Mindre end 1 år 1-5 år 5-10 år Mere end 10 år Husker ikke 1% Antal respondenter: 303 (alle, der deltog) Figur 1 ovenfor viser, at mere end 9 ud 10 af deltagerne i undersøgelsen har været sikkerhedsrepræsentant i 1 år eller mere. Mere end 4 ud af 10 har været sikkerhedsrepræsentant i mindst 5 år. Tabel 1. Har du deltaget i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse? Antal svar Procent Ja % Nej 8 3% Ved ikke/husker ikke 0 I alt Det ses af tabel 1 ovenfor, at næsten alle sikkerhedsrepræsentanter i undersøgelsen har deltaget i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

4 4 Tabel 2. Har du deltaget i arbejdsmiljøuddannelse ud over den lovpligtige uddannelse? Antal svar Procent Ja % Nej 99 33% Ved ikke 13 4% I alt Tabel 2 ovenfor viser, at næsten 2 ud af 3 af sikkerhedsrepræsentanterne har fået suppleret deres lovpligtige uddannelse med anden arbejdsmiljøuddannelse. Figur 2. Oplever du, at du har den nødvendige tid til dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant? % % 2 19% 1 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal respondenter: 303 (alle, der deltog) Det fremgår af figur 2 ovenfor, at 1 ud af 4 sikkerhedsrepræsentanter oplever, at de i høj grad har den nødvendige tid til deres arbejde som sikkerhedsrepræsentant. Knapt halvdelen har svaret, at dette gælder i nogen grad, og 1 ud 10 mener, at de kun i ringe grad har den nødvendige tid til deres hverv som SR. Lidt under 1 ud af 10 mener slet ikke, at de har tid nok til arbejdet som SR.

5 5 Tabel 3. Hvis du ser tilbage på det seneste år, har du så samarbejdet med din lokale FOA-afdeling om arbejdsmiljøspørgsmål? (fx arbejdsskader, arbejdsmiljøforholdene på din arbejdsplads) Respondenter Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 2% I alt Det fremgår af tabel 3 ovenfor, at der i det seneste år kun er lidt over en tredjedel af sikkerhedsrepræsentanterne, der har samarbejdet med deres lokale FOA-afdeling om arbejdsmiljøspørgsmål. Tabel 4. Har sikkerhedsorganisationen været med til at planlægge arbejdspladsvurderingen (APV'en), herunder tilpasse APV en til jeres arbejdsplads? Respondenter Procent Ja % Nej 56 19% Ved ikke 15 5% I alt Tabel 4 ovenfor viser, at 1 ud 5 har svaret nej til, at sikkerhedsorganisationen har været med til at planlægge arbejdspladsvurderingen, herunder tilpasse den til deres arbejdsplads. Næsten 8 ud af 10 har svaret ja.

6 6 Figur 3. Indgår sygefravær i arbejdspladsvurderingen (APV?en) for din arbejdsplads? 7 66% % 2 1 5% Ja Nej Ved ikke Antal respondenter: 303 (alle, der deltog) Det ses af figur 3, at 2 ud af 3 har svaret ja til, at sygefravær indgår i arbejdspladsvurderingen for deres arbejdsplads. Næsten 3 ud af 10 svarer nej hertil, og 1 ud 20 ved ikke, om sygefravær indgår eller ej. Tabel 5. Indgår psykisk arbejdsmiljø i arbejdspladsvurderingen (APV en) for din arbejdsplads? Respondenter Procent Ja % Nej 18 6% Ved ikke 7 2% I alt Tabel 5 ovenfor viser, at mere end 9 ud af 10 svarer ja til, at psykisk arbejdsmiljø indgår i arbejdspladsvurderingen for deres arbejdsplads.

7 7 Tabel 6. Er APV'en blevet revideret ved større ændringer på din arbejdsplads - fx ved omstruktureringer, ændringer af arbejdsopgaver eller indførelse af ny teknologi? Respondenter Procent Ja % Nej % Ved ikke 27 9% I alt Tabel 6 ovenfor viser, at kun godt halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne har kunnet svare ja til, at APV en er blevet revideret ved større ændringer på deres arbejdsplads. Figur 4. Når én af de ansatte bliver gravid, vurderer I så, om der skal ændres på den gravides opgaver, og justerer i APV en? 3 25% 24% 23% 23% 2 15% 15% 15% 1 5% Altid Ofte Sjældent Aldrig Ved ikke Antal respondenter: 302 (alle, der deltog) Det fremgår af figur 4 ovenfor, at ¼ af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at en graviditet altid giver anledning til, at det vurderes, om der skal ændres på den gravides opgaver, og om APV en skal justeres. 1 ud 7 mener, at dette ofte sker. Knapt ¼ mener, at det er sjældent, en sådan vurdering foretages, og 1 ud af 7 mener, at det aldrig sker. En ret stor del af sikkerhedsrepræsentanterne næsten ¼ - har ikke haft viden til at svare på spørgsmålet. Der er en højere andel i Social- og Sundhedssektoren end i Pædagogisk Sektor, der svarer, at det altid vurderes, hvad der skal med en gravid kollegas opgaver mv. (De andre sektorer er der for få svar fra).

8 8 Figur 5. Bruger I APV-handlingsplanen i jeres arbejde i sikkerhedsorganisationen på din arbejdsplads? 5 45% 45% 4 35% 33% 3 25% 2 15% 15% 1 5% 4% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal respondenter: 302 (alle, der deltog) Det fremgår af figur 5 ovenfor, at 1/3 af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at sikkerhedsorganisationen på deres arbejdsplads i høj grad bruger APV-handlingsplanen i sit arbejde. Næsten halvdelen mener, at APV-handlingsplanen bruges i nogen grad, og yderligere 1 ud 7, at den bruges i mindre grad.

9 9 Tabel 7. Rangordning/prioritering blandt fem arbejdsmiljøproblemer Problem Gennemsnit Prioritering Psykiske arbejdsmiljøproblemer 1,8 1 Fysiske arbejdsmiljøproblemer 2,6 2 Arbejdsbetinget sygefravær 3,1 3 Arbejdsulykker 3,4 4 Alene-arbejde 4,2 5 Antal respondenter: 300 (alle, der deltog) Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at prioritere fem arbejdsmiljøproblemer indbyrdes fra det vigtigste på deres arbejdsplads til det femtevigtigste. Resultatet ses i tabel 7 ovenfor. Det vigtigste problem har skullet gives talværdien 1, det næstvigtigste værdien 2 osv. Som det fremgår, har sikkerhedsrepræsentanterne prioriteret psykiske arbejdsmiljøproblemer højest, og alene-arbejde lavest. Ser man kun på Pædagogisk Sektor (som i denne undersøgelse især består af dagplejere), kommer alene-arbejde ind på en fjerdeplads og sender arbejdsulykker på femtepladsen. Tabel 8. Har der inden for de seneste 12 måneder været ét eller flere tilfælde, hvor ansatte på din arbejdsplads har været udsat for vold, truende adfærd eller trusler? Respondenter Procent Ja % Nej % Ved ikke 15 5% I alt Tabel 8 ovenfor viser, at næsten 6 ud 10 af sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen har svaret ja til, at ansatte på deres arbejdsplads er blevet udsat for vold og lign. inden for det seneste år. Her er der temmelig stor forskel på sektorerne, idet der i Social- og Sundhedssektoren er hele 73 %, som har svaret ja til dette spørgsmål, mens det sammen kun gælder 25 % i Pædagogisk Sektor (hvor ¾ i denne undersøgelse er dagplejere). De to øvrige sektorer er der for få svar fra.

10 10 Figur 6. Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljøarbejdet? % 4 37% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 1% Antal respondenter: 299 (alle, der deltog) Figur 6 ovenfor viser, at lidt over halvdelen af sikkerhedsrepræsentanterne oplever, at deres nærmeste leder i høj grad prioriterer arbejdsmiljøarbejdet. Næsten 4 ud af 10 mener, at det gælder i nogen grad. 1 ud af 10 vurderer, at deres nærmeste leder kun i mindre grad prioriterer arbejdsmiljøarbejdet.

11 11 Figur 7. Bakker dine kolleger op om dit arbejde som sikkerhedsrepræsentant? % 42% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal respondenter: 299 (alle, der deltog) Det fremgår af figur 7 ovenfor, at 4 ud af 10 sikkerhedsrepræsentanter i undersøgelsen oplever, at deres kolleger i høj grad bakker op om deres arbejde som sikkerhedsrepræsentant. Yderligere 5 ud af 10 mener, at de i nogen grad bliver bakket op af kollegerne. 1 ud af 10 bliver kun i mindre grad bakket op.

12 12 Figur 8. Samarbejder du med tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads om arbejdsmiljøspørgsmål? 45% % 35% 3 25% 2 15% 16% 1 5% 6% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Antal respondenter: 299 (alle, der deltog) Figur 8 ovenfor viser, at 4 ud af 10 sikkerhedsrepræsentanter i undersøgelsen i høj grad samarbejder med tillidsrepræsentanten på deres arbejdsplads om arbejdsmiljøspørgsmål. Lidt over en tredjedel giver udtryk for, at de i nogen grad har et sådant samarbejde, mens 1 ud af 6 vurderer, at det kun sker i mindre grad. 1 ud 16 har slet ikke noget samarbejde med tillidsrepræsentanten om arbejdsmiljøspørgsmål.

13 13 Figur 9. Har du kendskab til, hvilke beslutninger HovedMED i din kommune/region har truffet om arbejdsmiljøspørgsmål? % % 2 14% 1 6% 3% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal respondenter: 299 (alle, der deltog) Det fremgår af figur 9 ovenfor, at over 1 ud af 4 SR i undersøgelsen giver udtryk for, at de i høj grad har kendskab til, hvilke beslutninger HovedMED i deres kommune eller region har truffet om arbejdsmiljøspørgsmål. Knapt halvdelen udtaler, at de i nogen grad har kendskab til sådanne beslutninger, mens 1 ud af 7 kun i mindre grad har kendskab hertil. 6 % har slet ikke noget kendskab til disse beslutninger i HovedMED.

14 14 Figur 10. Er der på din arbejdsplads udarbejdet politikker/retningslinier for følgende emner? % Stress Vold Mobning og chikane 6 59% % 34% % 12% 5% 17% Ja Nej Ved ikke Antal respondenter: 298 (alle, der deltog) Figur 10 ovenfor viser, hvad sikkerhedsrepræsentanterne har svaret om, hvor vidt der er udarbejdet retningslinjer for henholdsvis stress, vold samt mobning og chikane på deres arbejdsplads. Det ses, at næsten 8 ud af 10 SR har kunnet svare ja til, at der er retningslinjer for vold. Lidt under 2 ud af 10 har svaret nej til, at deres arbejdsplads har sådanne retningslinjer. Kun ganske få (1 ud af 20) ved ikke, om der er udarbejdet retningslinjer om vold. Det er en lavere andel 6 ud af 10 der har svaret, at der udarbejdet retningslinjer for stress på deres arbejdsplads. 3 ud af 10 svarer nej hertil, og mere end 1 ud 10 ved ikke, om der udarbejdet sådanne retningslinjer. Retningslinjer for mobning og chikane er mindre udbredt på de arbejdspladser, hvor sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen arbejder. Kun halvdelen har svaret, at der er udarbejdet sådanne retningslinjer. Lidt over en tredjedel har svaret nej, og ganske mange næsten 2 ud af 10 ved ikke, om der er retningslinjer for mobning og chikane på deres arbejdsplads. Der er en klar tendens til, at flere sikkerhedsrepræsentanter fra Social- og Sundhedssektoren svarer ja til disse spørgsmål om retningslinjer end SR fra Pædagogisk sektor (som primært består af SR fra dagplejen i denne undersøgelse).

15 15 Figur 11. Synes du, at der er personale nok på din arbejdsplads i forhold til de arbejdsopgaver, I har? 6 57% % % 8% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 1% Antal respondenter: 298 (alle, der deltog) Figur 11 ovenfor viser, at kun 1 ud af 10 af sikkerhedsrepræsentanterne mener, at der i høj grad er personale nok på deres arbejdsplads i forhold til de opgaver, man har. Over halvdelen (57 %) mener, at der i nogen grad er personale nok. Knapt ¼ har svaret, at der kun i mindre grad er nok personale, og 1 ud af 10, at der slet ikke er medarbejdere nok. Tabel 9. Er der i din kommune/region/arbejdsplads afsat penge på budgettet for 2009 til ekstern arbejdsmiljørådgivning? Respondenter Procent Ja 60 2 Nej 69 22% Ved ikke/ikke relevant % I alt Det ses af tabel 9 ovenfor, at sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen er meget usikre på, om der i deres kommune/region eller på deres arbejdsplads er afsat penge på budgettet til ekstern arbejdsmiljørådgivning. 6 ud af 10 har ikke kunnet svare på dette spørgsmål. Dem, der har haft viden til at svare, deler sig i to lige store lejre : 2 ud af 10 siger ja til, at der er afsat penge til formålet, og andre 2 ud af 10 svarer nej.

16 16 Tabel 10. Er din arbejdsplads arbejdsmiljø-certificeret? Respondenter Procent Ja 97 33% Nej % Ved ikke 89 3 I alt Tabel 10 ovenfor viser, at 1/3 af sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen har svaret ja til, at deres arbejdsplads er arbejdsmiljø-certificeret. Næsten 4 ud af 10 har svaret nej, og 3 ud af 10 har ikke haft viden til at svare. Figur 11. Har certificeringen ændret arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? % % 5% Ja, arbejdsmiljøet på min arbejdsplads er blevet bedre Ja, men arbejdsmiljøet på min arbejdsplads er blevet dårligere Nej, arbejdsmiljøet på min arbejdsplads er uændret Ved ikke Antal respondenter: 97 (alle, der svarede ja til at deres arbejdsplads er arbejdsmiljø-certificeret) De sikkerhedsrepræsentanter, som har svaret, at deres arbejdsplads er arbejdsmiljøcertificeret, er blevet spurgt, om certificeringen har ændret arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Figur 11 ovenfor viser svarene. Lidt mere end halvdelen mener, at arbejdsmiljøet er blevet bedre mens 4 ud af 10 svarer, at det er uændret efter certificeringen. En meget lille andel på 3 % finder, at certificeringen har ændret arbejdsmiljøet til det værre. 1 ud af 20 har ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet.

17 17 Metode Undersøgelsen er foretaget fra april I alt 602 medlemmer blev inviteret til den internetbaserede undersøgelse pr. mail: 303 tilmeldte til FOAs SR-træf den april 2009 og de 299 medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel MedlemsPulsen, som ifølge medlemsregistret er sikkerhedsrepræsentanter. 541 af de 602 medlemmer modtog invitationen, resten gjorde ikke pga. en forkert eller uvirksom -adresse. De medlemmer, som endnu ikke havde svaret, blev påmindet om undersøgelsen én gang i indsamlingsperioden. Svarprocenten blandt de sikkerhedsrepræsentanter, som har modtaget invitationen, er 58. Svarprocenten ligger på linje med svarprocenten i de medlemsundersøgelser, der gennemføres via medlemspanelet. I alt 318 medlemmer har besvaret spørgeskemaet, heraf var 15 ikke (længere) sikkerhedsrepræsentanter og derfor heller ikke i målgruppen for undersøgelsen. Tabel 11 nedenfor viser, hvordan deltagerne i undersøgelsen og samtlige sikkerhedsrepræsentanter i forbundet fordeler sig på forbundets fire sektorer. Tabel 11. Sektorfordelingen af SR i undersøgelsen og i FOA Antal svar Antal svar, andel Alle SR i FOA, andel Kost- og Servicesektoren 6 2 % 5 % Pædagogisk Sektor % 29 % Social- og Sundhedssektoren % 59 % Teknik- og Servicesektoren 18 6 % 8 % I alt % 100 % Det ses af tabel 11, at Kost- og Servicesektoren er stærkt underrepræsenteret i undersøgelsen. Også Teknik- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret. Bl.a. af disse grunde kan undersøgelsen ikke anses for at være repræsentativ for de forbundsmedlemmer, der er sikkerhedsrepræsentanter. De få svar fra forbundets to mindste sektorer (som bl.a. følger af, at der kun er spurgt et mindre antal SR samlet set) indebærer, at der for stor usikkerhed til, at svarene i de fire sektorer kan sammenlignes på tværs. Kun de to store sektorer kan evt. sammenlignes.

18 18 Tabel 12 nedenfor viser, hvordan sikkerhedsrepræsentanterne i undersøgelsen fordeler sig på arbejdsområder. Det ses bl.a., at SR fra dagplejen udgør ¾ af alle medvirkende fra Pædagogisk sektor. Tabel 12. Hvor arbejder du? Antal svar Procent Hjemmeplejen 63 21% Plejehjem/plejecenter 66 22% Rådhus eller folkeskole (ikke SFO) 8 3% Daginstitution/SFO eller lignende 19 6% Dagplejen 57 19% Sygehus (somatisk) 36 12% Behandlingspsykiatrien 6 2% Socialpsykiatrien 22 7% Andet, skriv gerne hvad: 29 1 I alt

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet

Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA Kampagne og Analyse Januar 2013 Det siger medlemmer af FOA om job i udlandet FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi

Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA Kampagne og Analyse 9. december 2009 Det siger medlemmer af FOAs Social- og Sundhedssektor om velfærdsteknologi FOA har i perioden 24. november 2009 til 2. december 2009 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere