Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund"

Transkript

1 Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T Databilag

2 SIDE 2

3 Indhold Tal fra kommunen... 4 Karaktergennemsnit... 4 Elevfravær... 6 Ungdomsuddannelse... 7 Elev og lærertal... 8 Klager... 9 Linjefagsdækning... 9 Egelundskolen Karaktergennemsnit Elevfravær Elev og lærertal Ressourcer og timer Lærernes undervisningsandel Lærernes kvalifikationer Linjefagsdækning Herstedlund skole Karaktergennemsnit Elevfravær Elev og lærertal Ressourcer og timer Lærernes undervisningsandel Lærernes kvalifikationer Linjefagsdækning Herstedvester skole Karaktergennemsnit Elevfravær Elev og lærertal Ressourcer og timer Lærernes undervisningsandel Lærernes kvalifikationer Linjefagsdækning Herstedøster skole Karaktergennemsnit Elevfravær Elev og lærertal Ressourcer og timer Lærernes undervisningsandel Lærernes kvalifikationer Linjefagsdækning Brøndagerskolen Elev og lærertal Ressourcer og timer Det 10. Element Karaktergennemsnit Ressourcer og timer Lærernes undervisningsandel Lærernes kvalifikationer Linjefagsdækning Ungdomsskolen Karaktergennemsnit 9. klasse Lærernes kvalifikationer SIDE 3

4 DATABILAG Tal fra kommunen Karaktergennemsnit Kilde: Kilde: Bemærk at der ved afgangsprøverne i skoleåret 2009/10 blev indført en ny afgangsprøve i biologi. På baggrund af de usædvanligt høje prøvekarakterer over hele landet blev sværhedsgraden af prøven efterfølgende reguleret. SIDE 4

5 Kilde: Biologi Fysik /kemi Geografi Matematisk problem Matematiske færdighed AK 2009/2010 8,5* 5,3 6,4 5,6 6,7 AK 2010/2011 6,6 5,9 6,9 5,1 6,0 AK 2011/2012 5,7 5,3 5,4 5,0 5,6 AK 2012/2013 5,5 5,5 6,5 4,8 5,9 Målsætning 7,6 6,9 7,9 6,1 7,0 Kilde: SIDE 5

6 DATABILAG Kilde: Elevfravær Dage i % 2010/ / /13 Herstedøster 6,7 6,8 7,9 Herstedvester 9,3 8 8,4 Egelund 7,4 6,6 7,8 Herstedlund 9,9 10,2 Kilde: Skolernes opgørelse i TEA SIDE 6

7 Ungdomsuddannelse Grundskole (herunder 10. klasse) 37,5 28 Erhvervsuddannelser (EUD) 12,5 15 Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse (EGU-STU) 2 2 Produktionsskole 1,5 1 Arbejde 0 0 Andet 0 1 Ej udfyldt 2 1 Overgangsfrekvens 97,5 99 Total 99,5 100 SIDE 7

8 DATABILAG Kilde: UU Vestegnen Elev og lærertal 2009/ / / /2013 Antal spor pr. klassetrin /12 10/12 Antal elever i alt Antal elever i normalklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever, der går i kl Antal elever der går i SFO Andel af elever, der går i SFO 89,24 88,87 Antal elever pr. klasse (normalklasse) 20,9 22,0 23,1 23,1 Antal lærere (antal lærerårsværk) 225,6 230,5 256,5 262 Antal elever pr. lærer 11,3 11,1 10,7 10,7 Antal elever i modtagelsesklasse Antal elever der modtager undervisning i basisdansk Antal elever der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog Kilde: Uni-C (undtagen SFO-tallene, der kommer fra Dagtilbudsafdelingens egen registrering) Bemærk at det samlede elevtal er elevtallet på kommunens fire (tidl. fem) almene folkeskoler SIDE 8

9 Klager 2009/ / / Antal klager over generelle forhold Klager over skoleplacering Antal klager om vidtgående specialundervisning heraf antal klager hvor kommunen fik medhold heraf antal klager der blev omgjort Kilde: PPR Afregning 2012 og Afregning 2013 Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau alle fag - opgjort efter klassetrin for hele kommunen. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 21% 1. kl % 29% 2. kl % 23% 3. kl % 28% 4. kl % 27% 5. kl % 20% 6. kl % 27% 7. kl % 16% 8. kl % 19% 9. kl % 12% 10. kl % 0% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Linjefagsdækning på timeniveau - opgjort efter fag og klassetrin for hele kommunen. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Dansk % 10% Engelsk % 24% Tysk % 0% Fransk % 32% Kristendomskundskab % 64% SIDE 9

10 DATABILAG Historie % 37% Samfundsfag % 48% Idræt % 27% Musik % 18% Billedkunst % 41% Håndarbejde % 22% Sløjd % 21% Hjemkundskab % 5% Matematik % 19% Fysik/kemi % 0% Geografi % 60% Biologi % 8% Natur/teknik % 37% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 10

11 Egelundskolen Karaktergennemsnit Kilde: Kilde: SIDE 11

12 DATABILAG Elevfravær Kilde: Skolernes opgørelse i TEA Elev og lærertal Hvilke klassetrin udbyder skolen Antal spor pr. klassetrin Antal elever i alt 2009/ / / / Antal elever i normalklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever, der går i kl Antal elever i klasse, der går i SFO Andel af elever i klasse, der går i SFO 67 72,9 88,4 93,0 Antal elever pr. klasse (normalklasse) Antal lærere (antal lærerårsværk) Antal elever pr. lærer 21,3 22,7 23,8 23,9 40,3 41, ,9 10,8 9,95 10,6 Antal elever i modtagelsesklasse 0 0 Antal elever der modtager undervisning i basisdansk 2 9 Antal elever der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog 4 7 Kilde: Uni-C (undtagen SFO-tallene, der kommer fra Dagtilbudsafdelingens egen registrering) SIDE 12

13 Ressourcer og timer 2009/ / / /2013 Antal elever pr. computere 20 2,5 ** Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. Angives i %. 99% 98,7% 96,6% ** Opgjort i juni Pc'ere i dysleksicentret er medregnet. Udover pc'ere havde skolen på dette tidspunkt ca. 20 ipads/tablets. Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) samt Uni-C og skolen selv (spml. 4) Bemærk at Uni-Cs Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen opgjorde omfanget af gennemførte timer i november For at sikre sammenligningsgrundlaget er skolerne blevet bedt om selv at registrere omfanget af gennemførte timer i november Lærernes undervisningsandel 1 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kilde: Uni-C 2009/ / / / ,1 33,9 32,4 32,9 Lærernes kvalifikationer 2010/ / /2013 Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer 9 ud af 18 9 ud af 14 9 ud af 14 1 Undervisningsandelen viser, hvor stor en del af lærernes samlede arbejdstid, der bruges på undervisning. Undervisningsandelen udregnes som en andel af lærernes bruttoarbejdstid. Ressourceforbrug opgøres i følgende fem kategorier: Undervisning, opgaver i tilknytning til undervisning, andre opgaver, ledelsestid samt ferie, feriefridage og søgnehelligdage. Undervisning defineres som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning i folkeskolens fag, herunder specialundervisning, vikartimer og undervisning på lejrskoler og ekskursioner. Opgaver i tilknytning til undervisningen omfatter forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt samarbejde, udvikling og øvrige opgaver i relation til undervisningen med alle relevante parter: lærere, ledelse, pædagoger, forældre m.fl.. Derudover er der typiske opgaver i tilknytning til undervisningen, såsom faglig ajourføring, elevpraktik, brobygning og introduktionsforløb. I kategorien andre opgaver indgår opgaver, der hverken er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisning. Det omfatter efteruddannelse, medarbejdersamtaler, lejrskole, afgangsprøver, censur og mødedeltagelse i forhold til skolens drift, skemalægning, tillidsrepræsentantarbejde, skolebibliotekar og vejledning. Lærerne i Albertslund underviser i gennemsnit 653 timer om året. 653 udgør 34 % af 1924 som er den årlige bruttoarbejdstid. SIDE 13

14 DATABILAG Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse Kilde: Skolen selv 3 ud af 3 2 ud af 2 2 ud af 2 4 (som er i gang med en lærerudd.) 5 5 SIDE 14

15 Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau alle fag - opgjort efter klassetrin. Antal Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. timer Alle klassetrin % 28% 1. kl % 39% 2. kl % 28% 3. kl % 27% 4. kl % 40% 5. kl % 18% 6. kl % 45% 7. kl % 18% 8. kl % 23% 9. kl % 16% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 5% 1. kl % 0% 2. kl % 0% 3. kl % 0% Dansk 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 50% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 16% 3. kl % 100% Engelsk 4. kl % 50% 5. kl % 0% 6. kl % 0% SIDE 15

16 DATABILAG 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Tysk 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 50% 1. kl. 60 0% 100% 2. kl. 60 0% 100% 3. kl. 60 0% 100% Kristendomskundskab 4. kl % 50% 5. kl % 0% 6. kl % 0% 8. kl. 60 0% 100% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 54% 3. kl % 0% 4. kl % 100% Historie 5. kl % 100% 6. kl % 50% 7. kl % 50% 8. kl % 0% 9. kl % 50% Alle klassetrin % 75% Samfundsfag 8. kl % 100% 9. kl % 50% Alle klassetrin % 48% 1. kl % 50% Idræt 2. kl % 0% 3. kl % 0% 4. kl % 100% 5. kl % 0% SIDE 16

17 6. kl % 100% 7. kl % 50% 8. kl % 100% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 22% 1. kl % 0% 2. kl % 0% Musik 3. kl % 50% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl. 60 0% 100% Alle klassetrin % 69% 1. kl. 60 0% 100% Billedkunst 2. kl % 100% 3. kl % 50% 4. kl % 50% 5. kl % 50% Alle klassetrin % 50% Håndarbejde 4. kl % 50% 5. kl % 50% Alle klassetrin % 25% Sløjd 5. kl % 0% 6. kl % 50% Alle klassetrin % 0% Hjemkundskab 6. kl % 0% 7. kl % 0% Alle klassetrin % 33% 1. kl % 50% 2. kl % 50% Matematik 3. kl % 0% 4. kl % 50% 5. kl % 0% 6. kl % 50% SIDE 17

18 DATABILAG 7. kl % 50% 8. kl % 0% 9. kl % 50% Alle klassetrin % 0% Fysik/kemi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin 240 0% 100% Geografi 7. kl. 60 0% 100% 8. kl % 100% 9. kl. 60 0% 100% Alle klassetrin % 0% Biologi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 70% 1. kl. 60 0% 100% 2. kl. 60 0% 100% Natur/teknik 3. kl % 100% 4. kl % 0% 5. kl % 50% 6. kl % 100% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 18

19 Herstedlund skole Karaktergennemsnit Kilde: Kilde: SIDE 19

20 DATABILAG Elevfravær Kilde: Skolernes opgørelse i TEA Elev og lærertal 2011/ /2013 Hvilke klassetrin udbyder skolen Antal spor pr. klassetrin 3 til 4 2 til 4 Antal elever i alt Antal elever i normalklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser 55 8 Antal elever, der går i kl Antal elever i klasse, der går i SFO Andel af elever i klasse, der går i SFO 86,6 85,9 Antal elever pr. klasse (normalklasse) 21 21,1 Antal lærere (antal lærerårsværk) 76,5 61,5 Antal elever pr. lærer 8,3 9,5 Antal elever i modtagelsesklasse 0 0 Antal elever der modtager undervisning i basisdansk Antal elever der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog Kilde: Uni-C (undtagen SFO-tallene, der kommer fra Dagtilbudsafdelingens egen registrering) SIDE 20

21 Ressourcer og timer 2011/ /2013 Antal elever pr. computere 2,4 *** Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. Angives i %. 99,7 % 99,4 % *** Opgjort i juni 2013 Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) samt Uni-C og skolen selv (spml. 4) Bemærk at Uni-Cs Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen opgjorde omfanget af gennemførte timer i november For at sikre sammenligningsgrundlaget er skolerne blevet bedt om selv at registrere omfanget af gennemførte timer i november Lærernes undervisningsandel Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 2009/ / / / ,6 33,4 33,9 32,7 Kilde: Uni-C Lærernes kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer 2010/ / / ud af ud af ud af ud af 11 Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse 3 3 Kilde: Skolen selv Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau alle fag - opgjort efter klassetrin. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 15% 1. kl % 17% 2. kl % 6% SIDE 21

22 DATABILAG 3. kl % 19% 4. kl % 10% 5. kl % 27% 6. kl % 11% 7. kl % 18% 8. kl % 10% 9. kl % 10% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Linjefagsdækning på timeniveau - opgjort efter fag og klassetrin. Med linjefag/tilsv. Antal timer komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 5% 1. kl % 0% 2. kl % 0% 3. kl % 0% Dansk 4. kl % 0% 5. kl % 50% 6. kl % 0% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 22% 3. kl % 50% 4. kl % 0% Engelsk 5. kl % 25% 6. kl % 0% 7. kl % 100% 8. kl % 0% 9. kl % 0% SIDE 22

23 Tysk Alle klassetrin % 0% 7. kl % 0% Alle klassetrin % 82% 1. kl % 100% 2. kl. 90 0% 100% 3. kl % 75% Kristendomskundskab 4. kl % 67% 5. kl % 75% 6. kl % 100% 8. kl % 33% 9. kl % 67% Alle klassetrin % 35% 3. kl % 75% 4. kl % 100% Historie 5. kl % 25% 6. kl % 0% 7. kl % 50% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 83% Samfundsfag 8. kl % 67% 9. kl % 100% Alle klassetrin % 18% 1. kl % 75% Idræt 2. kl % 0% 3. kl % 100% 4. kl % 0% 5. kl % 0% SIDE 23

24 DATABILAG 6. kl % 0% 7. kl % 50% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 6% 1. kl % 0% 2. kl % 0% Musik 3. kl % 25% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 0% Alle klassetrin % 17% 1. kl % 50% Billedkunst 2. kl % 25% 3. kl % 0% 4. kl % 0% 5. kl % 25% Alle klassetrin % 18% Håndarbejde 4. kl % 0% 5. kl % 25% Alle klassetrin % 0% Sløjd 5. kl % 0% 6. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Hjemkundskab 6. kl % 0% 7. kl % 0% Alle klassetrin % 3% Matematik 1. kl % 0% 2. kl % 0% SIDE 24

25 3. kl % 0% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 33% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Fysik/kemi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 36% Geografi 7. kl % 0% 8. kl % 67% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Biologi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 30% 1. kl % 50% 2. kl % 0% Natur/teknik 3. kl % 0% 4. kl % 0% 5. kl % 100% 6. kl % 0% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 25

26 DATABILAG Herstedvester skole Karaktergennemsnit Kilde: Kilde: SIDE 26

27 Elevfravær Kilde: Skolernes opgørelse i TEA Elev og lærertal 2009/ / / /2013 Hvilke klassetrin udbyder skolen Antal spor pr. klassetrin Antal elever i alt Antal elever i normalklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever, der går i kl Antal elever der går i SFO XX XX Andel af elever, der går i SFO 90,5 92,4 Antal elever pr. klasse (normalklasse) 21, ,5 24,5 Antal lærere (antal lærerårsværk) 78,9 76,8 69,9 76,2 Antal elever pr. lærer 11, ,24 12,24 Antal elever i modtagelsesklasse Antal elever der modtager undervisning i basisdansk Antal elever der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog Kilde: Uni-C (undtagen SFO-tallene, der kommer fra Dagtilbudsafdelingens egen registrering) SIDE 27

28 DATABILAG Ressourcer og timer 2009/ / / /2013 Antal elever pr. computere 3 3 ** Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver 99,9% 100 % 99,9 % gennemført. Angives i %. Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) samt Uni-C og skolen selv (spml. 4) Bemærk at Uni-Cs Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen opgjorde omfanget af gennemførte timer i november For at sikre sammenligningsgrundlaget er skolerne blevet bedt om selv at registrere omfanget af gennemførte timer i november Lærernes undervisningsandel Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kilde: Uni-C 2009/ / / / , ,5 33,9 Lærernes kvalifikationer 2010/ / /2013 Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer 10 ud af 13 8 ud af 8 8 ud af 8 12 ud af ud af ud af 12 Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse Kilde: Skolen selv Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau alle fag - opgjort efter klassetrin. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 40% 1. kl % 50% SIDE 28

29 2. kl % 49% 3. kl % 37% 4. kl % 47% 5. kl % 34% 6. kl % 52% 7. kl % 24% 8. kl % 39% 9. kl % 21% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Linjefagsdækning på timeniveau - opgjort efter fag og klassetrin. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 29% 1. kl % 50% 2. kl % 25% 3. kl % 0% Dansk 4. kl % 25% 5. kl % 50% 6. kl % 20% 7. kl % 25% 8. kl % 33% 9. kl % 25% Alle klassetrin % 50% 3. kl % 33% 4. kl % 100% Engelsk 5. kl % 100% 6. kl % 60% 7. kl % 0% 8. kl % 100% 9. kl % 0% SIDE 29

30 DATABILAG Alle klassetrin % 0% Fransk 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 83% 1. kl % 50% 2. kl % 75% 3. kl % 100% Kristendomskundskab 4. kl % 75% 5. kl % 50% 6. kl % 100% 7. kl % 100% 9. kl % 100% Alle klassetrin % 52% 3. kl % 75% 4. kl % 50% Historie 5. kl % 75% 6. kl % 80% 7. kl % 25% 8. kl % 33% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 29% Samfundsfag 8. kl % 67% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 37% 1. kl % 50% Idræt 2. kl % 75% 3. kl % 25% 4. kl % 0% SIDE 30

31 5. kl % 0% 6. kl % 80% 7. kl % 25% 8. kl % 33% 9. kl % 50% Alle klassetrin % 24% 1. kl % 0% 2. kl % 75% Musik 3. kl % 25% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 20% Alle klassetrin % 64% 1. kl % 100% Billedkunst 2. kl % 100% 3. kl % 33% 4. kl % 50% 5. kl % 50% Alle klassetrin % 33% Håndarbejde 4. kl % 100% 5. kl % 0% Sløjd Alle klassetrin % 56% 5. kl % 50% Hjemkundskab Alle klassetrin % 0% 6. kl % 0% Alle klassetrin % 39% Matematik 1. kl % 50% 2. kl % 50% 3. kl % 75% SIDE 31

32 DATABILAG 4. kl % 100% 5. kl % 0% 6. kl % 40% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Fysik/kemi 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin 420 0% 100% Geografi 7. kl % 100% 8. kl % 100% 9. kl % 100% Alle klassetrin % 28% Biologi 7. kl % 0% 8. kl % 33% 9. kl % 75% Alle klassetrin % 43% 1. kl % 50% 2. kl % 75% Natur/teknik 3. kl % 50% 4. kl % 0% 5. kl % 33% 6. kl % 60% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 32

33 Herstedøster skole Karaktergennemsnit Kilde: Kilde: SIDE 33

34 DATABILAG Elevfravær Herstedøster Sygdom Lovligt Ulovligt 2010/ / /2013 Kilde: Skolernes opgørelse i TEA Elev og lærertal 2009/ / / /2013 Hvilke klassetrin udbyder skolen Antal spor pr. klassetrin Antal elever i alt Antal elever i normalklasser Antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser Antal elever, der går i kl Antal elever der går i SFO XX Andel af elever, der går i SFO 96,00 90,73 85,25 Antal elever pr. klasse (normalklasse) 22,3 22,9 22,9 22,8 Antal lærere (antal lærerårsværk) 70,1 75,3 67,1 81,3 Antal elever pr. lærer 13,1 11,9 12,42 10,55 Kilde: Uni-C (undtagen SFO-tallene, der kommer fra Dagtilbudsafdelingens egen registrering) SIDE 34

35 Ressourcer og timer 2009/ / / /2013 Antal elever pr. computere 5,2 3,2 ** Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. Angives i % % 98,7 14 aflyste lektioner ud af? ** Opgjort i juni 2013 Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) samt Uni-C og skolen selv (spml. 4) Bemærk at Uni-Cs Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen opgjorde omfanget af gennemførte timer i november For at sikre sammenligningsgrundlaget er skolerne blevet bedt om selv at registrere omfanget af gennemførte timer i november Lærernes undervisningsandel Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 2009/ / / / ,2 32,6 33,9 33,1 Kilde: Uni-C Lærernes kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse Kilde: Skolen selv 2010/ / / Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau alle fag - opgjort efter klassetrin. Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 9% 1. kl % 16% SIDE 35

36 DATABILAG 2. kl % 7% 3. kl % 29% 4. kl % 10% 5. kl % 2% 6. kl % 3% 7. kl % 6% 8. kl % 10% 9. kl % 4% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Linjefagsdækning på timeniveau - opgjort efter fag og klassetrin. Med linjefag/tilsv. Antal timer komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle klassetrin % 0% 1. kl % 0% 2. kl % 0% 3. kl % 0% Dansk 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 0% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 14% 3. kl % 100% 4. kl % 0% Engelsk 5. kl % 0% 6. kl % 0% 7. kl % 0% 8. kl % 25% 9. kl % 0% Tysk Alle klassetrin % 0% 7. kl % 0% SIDE 36

37 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 64% Fransk 7. kl. 90 0% 100% 8. kl % 0% 9. kl % 100% Alle klassetrin % 30% 1. kl % 50% 2. kl % 33% 3. kl % 50% Kristendomskundskab 4. kl % 67% 5. kl % 0% 6. kl % 0% 8. kl % 50% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 12% 3. kl % 33% 4. kl % 33% Historie 5. kl % 25% 6. kl % 0% 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 25% Samfundsfag 8. kl % 50% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 15% 1. kl % 25% 2. kl % 33% Idræt 3. kl % 75% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 0% SIDE 37

38 DATABILAG 7. kl % 0% 8. kl % 33% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 21% 1. kl % 25% 2. kl % 0% Musik 3. kl % 50% 4. kl % 0% 5. kl % 0% 6. kl % 50% Alle klassetrin % 29% 1. kl % 50% Billedkunst 2. kl % 33% 3. kl % 67% 4. kl % 0% 5. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Håndarbejde 4. kl % 0% 5. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Sløjd 5. kl % 0% 6. kl % 0% Alle klassetrin % 11% Hjemkundskab 6. kl % 0% 7. kl % 25% Alle klassetrin % 7% 1. kl % 25% 2. kl % 0% Matematik 3. kl % 0% 4. kl % 33% 5. kl % 0% 6. kl % 0% 7. kl % 0% SIDE 38

39 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Fysik/kemi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Geografi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 0% Biologi 7. kl % 0% 8. kl % 0% 9. kl % 0% Alle klassetrin % 19% 1. kl % 25% 2. kl % 0% Natur/teknik 3. kl % 33% 4. kl % 25% 5. kl % 0% 6. kl % 25% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 39

40 DATABILAG Brøndagerskolen Elev og lærertal 2010/ / /2013 Antal elever i alt Antal lærere (antal lærerårsværk) 38, Kilde: Uni-C Ressourcer og timer 2010/ / /2013 Antal elever pr. computere 2,8 2,4 * Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. Angives i 100 % 100 % 100 % %. Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) og skolen selv (spml. 4) SIDE 40

41 Det 10. Element Karaktergennemsnit Kilde: Ressourcer og timer Ressourcer og timer 2009/ / / /2013 Antal elever pr. computere 1,5 1,3 *** Udgift pr. elev (Skolens grundbeløb, beløb i elevtaksameter samt tildeling fra den sociale pulje/antal elever i normalklasse) Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner/år I hvilket omfang planlagte timer bliver gennemført. Angives i %. 99 % 99,6 % 100 % *** Opgjort i juni Udover pc'ere havde skolen på dette tidspunkt ca. 105 ipads/tablets Kilde: Digitaliseringscentret (spml. 1 ), Økonomiafdelingens budgetmodel (spml. 2 og 3) samt Uni-C og skolen selv (spml. 4) Bemærk at Uni-Cs Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen opgjorde omfanget af gennemførte timer i november For at sikre sammenligningsgrundlaget er skolerne blevet bedt om selv at registrere omfanget af gennemførte timer i november Lærernes undervisningsandel Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kilde: Uni-C 2009/ / / / ,2 30,2 30,8 27 SIDE 41

42 DATABILAG Lærernes kvalifikationer 2010/ / /2013 Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer 1 15 (tilsvarende kompetencer) ud af 15 Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer 1 15 (tilsvarende kompetencer) ud af 15 Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse 0 0 Kilde: Skolen selv Linjefagsdækning Linjefagsdækning på timeniveau - opgjort efter fag Antal timer Med linjefag/tilsv. komp. Uden linjefag/tilsv. komp. Alle fag % 0% Dansk % 0% Idræt % 0% Matematik % 0% Fysik/kemi % 0% Kilde: UNI-C kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 SIDE 42

43 Ungdomsskolen Karaktergennemsnit 9. klasse Kilde: Kilde: Lærernes kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen til eller støtte, har linjefag i specialpædagogik eller tilsvarende kvalifikationer Hvor mange af de lærere, der underviser i dansk som andetsprog har linjefag i dansk som andet sprog eller tilsvarende kvalifikationer 2010/ / / ud af (skolen tilbyder ikke undervisning i dsa) Antal lærere med anden baggrund end læreruddannelse 6 5 Kilde: Skolen selv SIDE 43

44 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund T M ESDH: [Skriv ESDH nummer]

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Kompetencedækning i folkeskolen 20172018 Modtager(e): Børne og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kompetencedækning i folkeskolen 2017/2018 Undervisere med undervisningskompetencer i det pågældende

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012

Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Kvalitetsrapport Ferslev Skole 2012 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011

Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Kvalitetsrapport Gandrup Skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser) Antal

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013

Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 NOTAT Kortlægning af linjefagsdækning i folkeskolen 2013 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Thomas Larsen På landsplan er den samlede linjefagsdækning på tværs af alle fag og klasser 73 %. På kommuneniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

UNI C. Indberetningsstruktur

UNI C. Indberetningsstruktur UNI C Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette? Alle folkeskoler

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10 Elev-kvotienter: Tillagt antal timer 1 1,083 0,04500 1 23,00 23,50 0,50 Antal Antal elever 2 1,128 2 23,00 23,50 0,50 spor fra til antal 3 1,173 3 24,00 24,50 0,50 1 0 25 25 4 1,218 4 26,00 26,50 0,50

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere