Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA"

Transkript

1 MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger Sikkerhedsanvisninger Opbygning MOVIMOT -omformer (standardudførelse) Typebetegnelser (MOVIMOT -standardudførelse) MOVIMOT -omformer (med integreret AS-grænseflade) Typebetegnelser (MOVIMOT med integreret AS-grænseflade) Mekanisk installation MOVIMOT -gearmotor Modulær tilslutningskasse Motornær montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A Option MLU..A / MLG..A / MLK11A Option MBG11A Option MWA21A Option URM Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Installationsforskrifter Tilslutning af MOVIMOT -standardversion MOVIMOT -stikkonnektorer Tilslutning MOVIMOT -optioner Tilslutning af RS-485-busmaster Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Installationsforskrifter Tilslutningsmuligheder med integreret AS-interface Tilslutning MOVIMOT MM../AVSK (tilslutningsmulighed A) Tilslutning MOVIMOT MM../AZSK (tilslutningsmulighed B) Tilslutning MOVIMOT MM../AND3/AZSK (tilslutningsmulighed C) Tilslutning option URM Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Idrifttagning standardudførelse Vigtige bemærkninger angående idrifttagningen Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switche S Beskrivelse af DIP-switche S Mulige ekstra-funktioner MM..C Idrifttagning med binær styring (styring via klemmer) Idrifttagning med optioner MBG11A eller MLG11A Idrifttagning med option MWA21A (setpunkt-indstilling) Idrifttagning med ekstern AS-binær-slave MLK11A Supplerende oplysninger ved motornær (separat) montage Idrifttagning med integreret AS-grænseflade Vigtige bemærkninger angående idrifttagningen Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switche S Beskrivelse af DIP-switche S Mulige ekstra-funktioner MM..C Idrifttagningsforløb Udvidet idrifttagning med MOVITOOLS Supplerende oplysninger ved motornær (separat) montage Idrifttagning med kommunikations-grænseflade / feltbus Idrifttagningsforløb Kodning af procesdata Funktion med RS-485-master Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Diagnose Diagnose MOVIMOT -standardudførelse Diagnose MOVIMOT med integreret AS-grænsseflade Vigtige informationer ved service Inspektion og vedligeholdelse Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på motor Inspektions- og vedligeholdelsesarbejde på bremse Tilladte kuglelejetyper Arbejdsluftspalte, bremsemoment bremse Tekniske data standardudførelse IEC-udførelse med tilslutningsspændinger VAC UL-udførelse med tilslutningsspændinger VAC Tekniske data optioner Integreret RS-485-grænseflade Allokering af interne bremsemodstande Allokering af eksterne bremsemodstande Modstand og allokering af bremsespole Tekniske data med integreret AS-grænseflade IEC-udførelse med tilslutningsspændinger VAC Allokering af interne bremsemodstande Allokering af eksterne bremsemodstande Modstand og allokering af bremsespole Spændingsrelæ URM Ændringsindeks Index Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

5 Vigtige bemærkninger 1 1 Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på nedenstående sikkerheds- og advarselssymboler! Alvorlig elektrisk risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel eller omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Yderligere dokumentation Driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer CT/CV " Ved anvendelse af MOVIMOT i sikkerhedsapplikationer skal anvisningerne i den supplerende publikation "Sikker udkobling for MOVIMOT " følges. Der må i sikkerhedsapplikationer kun anvendes komponenter fra SEW-EURODRIVE, som udtrykkeligt er beregnet til dette formål! Sikkerheds- og advarselssymboler Forskriftsmæssig anvendelse MOVIMOT -drivstationer er beregnet til anvendelse i større og mindre industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter samt kravene i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksapplikationer! Tekniske data samt angivelser om de tilladelige betingelser på anvendelsesstedet fremgår af mærkeskiltet og af denne driftsvejledning. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af forskriftsmæssig drift) må først finde sted, når det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/EØF og slutproduktets konformitet (overensstemmelse) med maskindirektivet 89/392/EØF er konstateret (jvf. EN 624). Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 5

6 1 Vigtige bemærkninger Anvendelsesmiljøer Følgende anvendelser er forbudt, med mindre det udtrykkeligt er anført, at omformeren er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsbeskyttede miljøer/områder. Anvendelse i miljøer eller omgivelser med skadelige olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødpåvirkninger, som ligger ud over de i EN 5178 anførte belastninger. Anvendelse i applikationer, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere maskinellets og personellets sikkerhed. Bortskaffelse Dette produkt består af: Jern/stål Aluminium Kobber Kunststof/plast Elektroniske komponenter Disse dele bortskaffes i henhold til gældende nationale regler og bestemmelser! 6 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

7 Sikkerhedsanvisninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejde på MOVIMOT må kun udføres af autoriserede el-installatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker i henhold til gældende nationale forskrifter (f.eks. EN 624, VBG 4, DIN-VDE 1/113/16). Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN 624 eller EN 5178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning:jording af MOVIMOT. Omformeren opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektronik-tilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene til sikker adskillelse. Inden fjernelsen af MOVIMOT -omformeren skal strømtilførslen til denne afbrydes. Efter strømafbrydelsen kan der i op til 1 minut fortsat være farlige spændinger på omformeren. Så snart netspændingen er påtrykt MOVIMOT, skal tilslutningskassen være lukket, dvs. MOVIMOT -omformeren skal være skruet på. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsfri. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at motoren starter af sig selv igen. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsagen ikke må starte igen, skal strømtilførslen til MOVIMOT afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrændinger: Overfladetemperaturen på MOVIMOT (specielt på køleelementet) kan under drift komme op på mere end 6 C! Ved anvendelse af MOVIMOT i sikkerhedsapplikationer skal anvisningerne i den supplerende publikation "Sikker udkobling for MOVIMOT " følges. Der må i sikkerhedsapplikationer kun anvendes komponenter fra SEW-EURODRIVE, som udtrykkeligt er beregnet til dette formål! Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 7

8 3 Opbygning MOVIMOT -omformer (standardudførelse) 3 Opbygning 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse) Angivelse af koblingsmåde 2. Tilslutningskasse (eksempel typestørrelse 2) 3. Forbindelsesstik mellem tilslutningsenhed og omformer 4. MOVIMOT -omformer med køleelement (eksempel typestørrelse 2) 5. Tilslutningsenhed med klemmer 6. Skrue for PE-tilslutning 7. Elektronik-klemrække X2 8. Intern bremsemodstand BW. (standard ved motorer uden bremse) 9. Tilslutning af bremsespole (X3). På motorer uden bremse: Tilslutning af intern bremsemodstand BW. (standard) 1. Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (egnet til 2 x 4 mm 2 ) 11. Skrue for PE-tilslutning 12. Kabelforskruninger 13. Elektronik-typeskilt 14. Beskyttelseshætte for omformerelektronik 15. Setpunkt-potentiometer f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af MOVIMOT -omformeren via en forskruning 16. Setpunkt-omskifter f2 (grøn) 17. Omskifter t1 for integratorrampe (hvid) 18. DIP-switche S1 og S2 (indstillingsmuligheder se kapitel "Idrifttagning") 19. Status-LED (synlig fra oversiden af MOVIMOT -omformeren, se kapitel "Diagnose") 6496AXX 8 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

9 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT -standardudførelse) Typebetegnelser (MOVIMOT -standardudførelse) Motortypeskilt (eksempel) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW KA77 DT9L4/BMG/MM15/MLU ,5 / 5 HZ 5Hz 6Hz r/min 22/14 Bremse V 23 kg 73 Ma 665 V 38-5 V 38-5 Nm 2 Nm Bruchsal / Germany 3~ IM cos IEC 34 B3,99 3,5 3,5 54 Kl F A A IP Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/MLU Specialudførelse omformer 1 MOVIMOT -frekvensomformer Specialudførelse motor (bremse) Størrelse, poltal motor Typeserie motor Størrelse gear 2 Typeserie gear 2 1 Kun optioner, der er installeret fra fabrikken, er anført på typeskiltet. 2 Udførlige informationer om gearmotor-kombinationer findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer". Opbygning af fabriknummeret (eksempel): Produktionsårets slutårstalscifre (2-cifret) Løbende styknummer (4-cifret) Odrenummmer (1-cifret) Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 9

10 3 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT -standardudførelse) Omformertypeskilt (eksempel) 565AXX MM 15 C 53 Udførelse ( = standard) Tilslutningsmåde (3 = 3-faset) Tilslutningsspænding (5 = V AC ) Version C Motoreffekt (15 = 1,5 kw) Typeserie MOVIMOT Omformeridentifikation Omformeridentifikationen [1] på oversiden af MOVIMOT -omformeren giver oplysning om omformertype [2], omformer-referencenummer [3], omformereffekt [4] og tilpasset (tilhørende) motor [5]. [2] [3] [4] [5] [1] 5862AXX 1 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

11 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT -standardudførelse) 3 Udførelse "motornær montage" med Option P2.A På følgende figur vises et eksempel på motornær (separat) montage af MOVIMOT - omformeren med tilhørende typeskilt og typebetegnelse: 52232AXX MM22C-53-//P22A/REZA/ALA4 Stikkonnektor for forbindelse til motoren Udførelse tilslutningskasse Adapter for motornær (separat) montage 21 = typestørrelse 1 22 = typestørrelse 2 Koblingsmåde = 1 = MOVIMOT Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 11

12 3 Opbygning MOVIMOT -omformer (med integreret AS-grænseflade) 3.3 MOVIMOT -omformer (med integreret AS-grænseflade) AXX 1. Skrue for PE-tilslutning 2. Tilslutningskasse (eksempel typestørrelse 1) 3. Angivelse af koblingsmåden 4. Forbindelsesstik mellem tilslutningsenhed og omformer 5. MOVIMOT -omformer med køleelement (eksempel typestørrelse 1) 6. Omskifter S5 (AUX-/24V-forsyning, indstillingsmuligheder se kapitel "Idrifttagning") 7. Elektronik-klemrække X2 8. Tilslutning af bremsespole (X3). På motorer uden bremse: Tilslutning af intern bremsemodstand BW. (standard) 9. Nettilslutning L1, L2, L3 (X3) (egnet til 2 x 4 mm 2 ) 1. Skrue for PE-tilslutning 11. Tilslutningsenhed med klemmer 12. Kabelforskruninger 13. Diagnose-grænseflade (se kapitel "Diagnose") 14. AS-tilslutning 15. Elektronik-typeskilt 16. Beskyttelseshætte for omformerelektronik 17. Setpunkt-potentiometer f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af MOVIMOT -omformeren via en forskruning 18. Setpunkt-omskifter f2 (grøn) 19. Omskifter t1 for integratorrampe (hvid) 2. DIP-switche S3 og S4 (indstillingsmuligheder se kapitel "Idrifttagning") 21. Status-LED er (synlige fra oversiden af MOVIMOT -omformeren, se kapitel "Diagnose") 12 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

13 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT med integreret AS-grænseflade) Typebetegnelser (MOVIMOT med integreret AS-grænseflade) Motortypeskilt (eksempel) SEW-EURODRIVE Typ Nr. KW 5Hz 6Hz r/min Bremse kg 73 Bruchsal / Germany KA77 DT9L4/BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK 3~ IM 1,5 / 5 HZ cos V 38-5 V /14 V 23 Ma 665 Nm 2 Nm IEC 34 B3,99 3,5 3,5 A A IP 54 Kl F Gleichrichter i 64,75 :1 Schmierstoff Made in Germany AXX KA 77 DT 9L4 BMG/MM15/RJ1A/AND3/AZSK Stikkonnektor for AS- og sensortilslutning Stikkonnektor for effekt Udførelse tilslutningskasse MOVIMOT -frekvensomformer Specialudførelse motor (bremse) Størrelse, poltal motor Typeserie motor Størrelse gear 1 Typeserie gear 1 Udførlige informationer om gearmotor-kombinationer findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer". Opbygning af fabriknummeret (eksempel): Produktionsårets slutårstalscifre (2-cifret) Løbende styknummer (4-cifret) Odrenummmer (1-cifret) Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 13

14 3 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT med integreret AS-grænseflade) Omformertypeskilt (eksempel) 52118AXX MM 15 C 53 3 Udførelse (3 = med integreret AS-grænseflade) Tilslutningsmåde (3 = 3-faset) Tilslutningsspænding (5 = V AC ) Version C Motoreffekt (15 = 1,5 kw) Typeserie MOVIMOT Omformeridentifikation Omformeridentifikationen [1] på oversiden af MOVIMOT -omformeren giver oplysning om omformertype [2], omformer-referencenummer [3], omformereffekt [4] og tilpasset (tilhørende) motor [5]. [2] [3] [5] [4] [1] 51967AXX 14 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

15 Opbygning Typebetegnelser (MOVIMOT med integreret AS-grænseflade) 3 Udførelse "motornær montage" med option P2.A På følgende figur vises et eksempel på motornær (separat) montage af MOVIMOT - omformeren med tilhørende typeskilt og typebetegnelse: 52233AXX MM3C-53-3//P22A/REZA/AVSK/ALA4 Stikkonnektor for forbindelse til motoren Stikkonnektor-option Udførelse tilslutningskasse Adapter for motornær (separat) montage 21 = typestørrelse 1 22 = typestørrelse 2 Koblingsmåde = 1 = MOVIMOT Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 15

16 4 Mekanisk installation MOVIMOT -gearmotor 4 Mekanisk installation 4.1 MOVIMOT -gearmotor Før De begynder Tolerancer ved montagearbejde MOVIMOT må kun monteres, såfremt: Angivelserne på drivstationens effektskilt stemmer overens med spændingsnettet Drivstationen er uskadt (ingen skader på grund af transport eller oplagring) De har sikret Dem, at følgende betingelser er opfyldt: Omgivelsestemperatur mellem 25 C og +4 C (vær opmærksom på, at temperaturintervallet for gearet kan være mindre Driftsvejledning for gearet) Ingen olieprodukter, syrer, luftarter, dampe, stråling etc. Akselende Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved 5mm ISO m6 ved > 5mm (Centrerboring iht. DIN 332, Form DR) Flange Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved 23 mm ISO h6 ved > 23 mm Opstilling af MOVIMOT MOVIMOT må kun opstilles/monteres i den angivne byggeform på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Akselender afrenses omhyggeligt for korrosionsbeskyttelsesmiddel (hertil kan anvendes gængse opløsningsmidler). Opløsningsmidlet må ikke komme i berøring med lejer og tætningsringe - risiko for materialeskade! MOVIMOT og arbejdsmaskine skal oprettes omhyggeligt for ikke at belaste motorakslerne utilladeligt (vær opmærksom på de tilladelige radial- og aksialkræfter!). Undgå stød og slag på akselenden. Vertikale byggeformer skal afskærmes således, at de er beskyttet mod indtrængen af fremmedlegemer eller væske! Sørg for, at tilførslen af køleluft kan ske uhindret; varm afgangsluft fra andre aggregater må ikke kunne genansuges. Dele, som senere skal monteres på akslen, skal afbalanceres med halv pasfeder (udgangsaksler er afbalanceret med halv pasfeder). Eventuelle kondensvandsboringer er lukket med plastpropper og må kun åbnes, hvis det er nødvendigt. Åbne kondensvandsboringer er ikke tilladt, idet højere kapslingsklasser derved ophæves. Opstilling i fugtige rum eller udendørs Der skal anvendes passende kabelforskruninger for tilledningen (om nødv. benyttes reduktioner). Gevind på kabelforskruninger og blindpropper stryges med tætningsmasse og spændes godt til - derefter overstryges der endnu engang. Kabelindføringen tætnes grundigt. Klemkassedækslets tætningsflader renses grundigt inden genmontage. Om nødvendigt udbedres korrosionsbeskyttelsesmalingen. Kapslingen iht. typeskilt kontrolleres med henblik på tilladelighed. 16 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

17 Mekanisk installation Modulær tilslutningskasse Modulær tilslutningskasse Drejning af tilslutningskassen Det anbefales principielt at få MOVIMOT leveret fra fabrikken med kabelindføringerne placeret i den korrekte position. I undtagelsestilfælde kan kabelindføringerne drejes således, at de er placeret på den modsatte side (kun i udførelser med modulær tilslutningskasse). 1. MOVIMOT -drivstationen gøres spændingsfri og sikres mod utilsigtet genindkobling! Der kan stå farlige spændinger på drivstationen i op til 1 minut efter, at spændingen til drivstationen er afbrudt! 2. Tilslutningerne markeres, inden de afmonteres, således at de senere kan genmonteres korrekt. 3. Net-, styre- og sensortilslutninger afmonteres. 4. Skruerne [A] fjernes og MOVIMOT -omformeren [B] trækkes af. 5. Skruerne [C] løsnes og tilslutningskassen [D] trækkes af. [A] [B] [C] [D] 51819AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 17

18 4 Mekanisk installation Modulær tilslutningskasse 6. Tilslutningskassen [D] drejes [D] 5182AXX 7. Tilslutningskassen [D] sættes på montagepladen [E] og fastgøres med skruerne [C]. 8. Kabelforbindelserne genetableres. 9. MOVIMOT -omformeren [B] sættes på og fastgøres med skruerne [A]. [A] [B] [C] [D] [E] 51821AXX 18 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

19 Mekanisk installation Motornær montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A Motornær montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A Nedenstående figur viser monteringsmålene for motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A: M6 A B M AXX Typestørrelse A B MM3 til MM15 65 mm 14 mm MM22 til MM3X 65 mm 17 mm Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 19

20 4 Mekanisk installation Option MLU..A / MLG..A / MLK11A 4.4 Option MLU..A / MLG..A / MLK11A Leveringsomfang MLU..A / MLG..A / MLK11A overdel [2] 2 skruer [1] Gennemgangsskrue [4] MLU..A / MLG..A / MLK11A underdel [5] Montage 1. Fjern en blindprop på MOVIMOT -klemkassen. 2. Fiksér underdelen [5] på MOVIMOT -klemkassen og fastgør den med gennemgangsskruen [4]. 3. Før tilslutningskablet [3] gennem gennemgangsskruen [4] og ind i MOVIMOT -klemkassen. 4. Sæt overdelen [2] på underdelen [5] og fastgør den med 2 skruer [1]. OBS! Optionen må kun monteres i den stilling, som er vist på nedenstående figur! [1] [1] [2] [3] [4] [5] 5625AXX 2 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

21 Mekanisk installation Option MBG11A Option MBG11A A: Montage bagfra gennem 4 gevindboringer B: Montage forfra gennem 2 fastgørelseshuller M4 x 5 + a A B M4 M4 x 25 A A Ø 4,3 mm B 8 mm B 6 mm 88 mm 2 A A M4 a = godstykkelse Skruerne medfølger ikke! 56 mm 68 mm 552AXX 4.6 Option MWA21A MWA21A monteres i styreskabet på DIN-skinne (DIN EN 522): ,5 5519AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 21

22 4 Mekanisk installation Option URM 4.7 Option URM Option URM monteres med 2 skruer som vist på nedenstående figur. Tilslutning iht. kapitel "Elektrisk installation". Denne montering er kun tilladt i kombination med modulær klemkasse! 5227AXX 22 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

23 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Installationsforskrifter 5 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse 5.1 Installationsforskrifter Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se Tekniske data ). Tilladt ledningstværsnit for MOVIMOT -klemmer (gælder ikke for feltfordelere). Effektklemmer Styreklemmer 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ),25 mm 2 1, mm 2 (2 x,75 mm 2 ) AWG17 AWG1 (2 x AWG1) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Der skal anvendes terminalrør (beskyttelsesrør) uden isoleringskrave (DIN del 1, materiale E-CU) Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen (se kapitel "Tilslutning MOVIMOT standardversion), F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer af typen D, D, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning er ikke tilladt. Universelle strømsensitive fejlstrømsrelæer (udløsestrøm 3 ma) er tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC-3 efter IEC 158. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Opstillingshøjder over 1 m normalnul MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 38 til 5 V kan anvendes i højder fra 2 m over normalnul til maksimalt 4 m over normalnul 1 på følgende marginale betingelser: Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 1 m (se kapitel Tekniske data og Målblade ). Luft- og krybestrækningerne er fra 2 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse 3, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves Sikker Elektrisk Adskillelse, skal denne i højder på mere end 2 m over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 5178). Den tilladte nominelle netspænding på 3 x 5 V indtil 2 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 1 m til maksimalt 3 x 38 V ved 4 m over normalnul. 1 Den maksimale højde er begrænset af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. elektrolytkondensatorer. Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 23

24 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Installationsforskrifter Tilslutning af 24 V DC -forsyning MOVIMOT forsynes enten eksternt via 24 V DC eller via optionerne MLU..A eller MLG..A. Konventionel styring (via binære kommandoer) Nødvendige styreledninger tilsluttes (f.eks. Højre/stop, Venstre/stop, Setpunktomskiftning 1/f2 ) Som styreledninger anvendes skærmede ledninger, som fremføres adskilt fra nettilledningerne. Styring via RS-485- grænseflade med busmaster PLC, option MLG..A, MBG11A, MWA21A eller feltbusgrænseflader MF../MQ.. Bemærk: Der må altid kun tilsluttes én busmaster. Som styreledninger anvendes parsnoede og skærmede ledninger, som fremføres adskilt fra nettilledningerne. Beskyttelsesanordninger MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning. Eksterne beskyttelsesanordninger er derfor ikke påkrævet. UL-godkendt installation Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med temperaturinterval: 6 / 75 C De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVIMOT -effektklemmerne er: 1,5 Nm (13.3 lb.in) MOVIMOT er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 5 A AC og har en maks. netspænding på 5 V AC (MM3C-53 bis MM3XC-53). Sikringernes effektdata må ikke overskride 35A/6 V. Som ekstern 24 V DC -spændingskilde må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks = 3 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 3 V. 24 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

25 RS-485 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning af MOVIMOT -standardversion Tilslutning af MOVIMOT -standardversion L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 Funktioner for klemmerne Højre/stop og Venstre/stop ved binær styring: 24V R L 24V R L K11 Rotationsretning Højre aktiv. Rotationsretning Venstre aktiv. L1 L2 L3 MOVIMOT Funktioner for klemmerne f1/f2: 24V R L f1/f2 24V R L f1/f2 Setpunkt f1 aktivt. Setpunkt f2 aktivt. M 3~ BMG [1] [2] [3] [4] [5] Funktioner for klemmerne Højre/stop og Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade/feltbus: 24V R L Begge rotationsretninger er frikoblet. RD WH BL BW. [6] 24V + = - K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24 V DC 24V 24V R L R L Kun rotationsretning Højrerotation (med uret) er frikoblet. Setpunkt-indstillinger for venstrerotation (mod uret) fører til standsning af drivstationen. Kun rotationsretning Venstrerotation (mod uret) er frikoblet. Setpunkt-indstillinger for højrerotation (med uret) fører til standsning af drivstationen. 5614AXX 24V R L Drivstationen er spærret resp. standses. [1] 24 V DC -forsyning (ekstern eller option MLU../MLG..) [2] Højre/stop [3] Venstre/stop [4] Setpunkt-omskiftning f1/f2 [5] Klarmelding (kontakt sluttet = driftsklar) [6] Bremsemodstand BW.. (kun ved MOVIMOT uden mekanisk bremse) Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 25

26 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse MOVIMOT -stikkonnektorer 5.3 MOVIMOT -stikkonnektorer Stikkonnektorer AVT1, ASA3 Nedenstående figur viser konfigurationen af de optionale stikkonnektorer AVT1 og ASA3. Mulige udførelser: MM.../ASA3 MM.../AVT1 MM.../ASA3/AVT1 MOVIMOT 24V RS+ RS- L1 L2 L AVT1 ASA AXX Stikkonnektor AMA6 Nedenstående figur viser konfigurationen af den optionale stikkonnektor AMA6. Mulig udførelse: MM.../AMA6 MOVIMOT RS- RS+ 24 V L3 L1 L2 C 1 1 A AMA AXX På udførelser med stikkonnektor er begge rotationsretninger frikoblet fra fabrikken. Hvis der kun ønskes én rotationsretning henvises til kapitlet "Tilslutning MOVIMOT -standardversion, funktioner for klemmer Højre/stop, Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade". 26 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

27 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning MOVIMOT -optioner Tilslutning MOVIMOT -optioner Tilslutning option MLU11A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MLU11A. YE YE L1 L2 L3 MOVIMOT L1 L2 MLU11A 24V 24V RD BU 5651AXX Tilslutning option MLG11A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MLG11A. YE YE L1 L2 L3 MOVIMOT L1 L2 MLG11A 24V RS+ R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ RS- 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] RD BU OG GN 5652AXX [1] OBS! Frikoblet rotationsretning (se kapitel Tilslutning "MOVIMOT -standardversion", Funktioner for klemmer Højre/stop, Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade) Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 27

28 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning MOVIMOT -optioner Tilslutning option MBG11A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MBG11A. L1 L2 L3 MOVIMOT MBG11A 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V RS+ RS- [1] 24 V DC [2] 3183CXX [1] OBS! Frikoblet rotationsretning (se kapitel Tilslutning "MOVIMOT -standardversion", Funktioner for klemmer Højre/stop, Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade) [2] EMC-metal-kabelforskruning Tilslutning option MLK11A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MLK11A (ekstern AS-binær-slave). L1 L2 L3 MOVIMOT [1] AS-i - N.C MLK11A [2] V DI2 N.C. AS-i + N.C. 24V DI3 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ WH BK/BU BK/RD BK/WH RD BU (DI) (DO2) (DO1) (DO) (DO3) ( ) 5118CXX [1] AS-tilslutning [2] Tilslutning for 2 eksterne sensorer 28 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

29 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning MOVIMOT -optioner 5 Tilslutning option MWA21A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MWA21A. L1 L2 L3 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V DC [3] 1 24V 2 24V 3 4 R 5 L 6 1V RS+ 12 RS- MWA21A [1] [2] [2] 3184DXX [1] Vær opmærksom på frikoblet rotationsretning (se kapitel Tilslutning "MOVIMOT -standardversion", Funktioner for klemmer Højre/stop, Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade) [2] EMC-metal-kabelforskruning [3] Potentiometer, som udnytter 1 V-referencespændingen [A] eller potentialfrit analogsignal [B] [A] 6 1V MWA21A [B] 6 1V MWA21A 5622BXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 29

30 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning MOVIMOT -optioner Tilslutning option URM Nedenstående figur viser tilslutningen af option URM. URM L1 L2 L3 MOVIMOT M 3~ BMG RD WH 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ BU 5223AXX Tilslutning option MDG11A Nedenstående figur viser tilslutningen af option MDG11A. Diagnose-enheden skal være tilsluttet forud for en eventuelt optrædende fejl, idet MOVIMOT ikke gemmer fejlmeldinger, hvorfor informationen derfor går tabt ved udkobling af 24 V-forsyningen. Tilslutning af MDG11A til en RS-485-bus med flere MOVIMOT -omformere er ikke tilladt. Diagnose-enheden kan kun anvendes, hvis styringen af MOVIMOT foregår via klemmer (= adresse [S1/1-S1/4 = OFF]). Anvendelse af diagnose-enheden ved setpunkt-programmering via RS-485-grænsefladen er ikke tilladt. L1 L2 L3 MOVIMOT MDG11A 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ 24V RS+ RS- [1] 344CXX [1] EMC-metal-kabelforskruning Vedrørende betjeningen henvises til kapitel "Diagnose" 3 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

31 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Tilslutning af RS-485-busmaster Tilslutning af RS-485-busmaster Nedenstående figur viser tilslutningen af en RS-485-busmaster. L1 L2 L3 MOVIMOT RS-485 Busmaster (SPS / PLC) 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ RS-485 [1] 24 V DC [3] [2] [2] 3177BXX [1] OBS! Frikoblet rotationsretning (se kapitel Tilslutning "MOVIMOT -standardversion", Funktioner for klemmer Højre/stop, Venstre/stop ved styring via RS-485-grænseflade) [2] EMC-metal-kabelforskruning [3] Potentialudligning MOVIMOT /RS-485-master Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 31

32 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 5.6 Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Ved motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A foregår forbindelsen til motoren via et konfektioneret kabel. På MOVIMOT -siden er følgende udførelser mulige: A: MM../P2.A/RO.A/APG4 B: MM../P2.A/RE.A/ALA4 Ved udførelse APG 4 fås alt efter det anvendte hybridkabel følgende forbindelsesmuligheder til motoren: Udførelse A1 A2 A3 A4 MOVIMOT APG4 APG4 APG4 APG4 Motor Kabelforskruning/klemmer ASB4 APG4 IS Hybridkabel X Se også... side 34 side 34 side 35 side 35 A1 A2 APG4 APG4 [1] ASB4 A3 A4 APG4 APG4 APG4 IS 52198AXX [1] Tilslutning via klemmer 32 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

33 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 5 Ved udførelse ALA 4 fås alt efter det anvendte hybridkabel følgende forbindelsesmuligheder til motoren: Udførelse B1 B2 MOVIMOT ALA4 ALA4 Motor Kabelforskruning/klemmer ASB4 Hybridkabel Yderligere informationer side 36 side 36 B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB AXX [1] Tilslutning via klemmer Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 33

34 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Hybridkabel udførelse A Udførelse A1 Referencenummer AXX Den udvendige skærm på kablet skal lægges til stel på motorklemkassens hus via en EMC-metal-kabelforskruning. Kabelkonfiguration Motorklemme Lederfarve / betegnelse U1 Sort / U1 V1 Sort / V1 W1 Sort / W1 13 Rød /13 14 Hvid / Blå / 15 TH Sort / 1 TH Sort / 2 PE-klemme Grøn-gul + skærmende (indvendig skærm) Udførelse A2 Referencenummer AXX 34 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

35 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 5 Udførelse A3 Referencenummer Udførelse A4 5275AXX R 1/ Laenge (m): Auftragsnummer: Motor med IS-underdel Typestr. DT71 DT9 Motor med IS-underdel Typestr. DV1 MOVIMOT i stjernekobling Hybridkabel ref.-nr Hybridkabel ref.-nr MOVIMOT i trekantkobling Hybridkabel ref.-nr Hybridkabel ref.-nr X 5276AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 35

36 5 Elektrisk installation MOVIMOT -standardudførelse Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Hybridkabel udførelse B Udførelse B1 Referencenummer AXX Den udvendige skærm på kablet skal lægges til stel på motorklemkassens hus via en EMC-metal-kabelforskruning. Kabelkonfiguration Motorklemme Lederfarve / betegnelse U1 Sort / U1 V1 Sort / V1 W1 Sort / W1 13 Rød /13 14 Hvid / Blå / 15 TH Sort / 1 TH Sort / 2 PE-klemme Grøn-gul + skærmende (indvendig skærm) Udførelse B2 Referencenummer AXX 36 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

37 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Installationsforskrifter 6 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade 6.1 Installationsforskrifter Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se Tekniske data ). Tilladt ledningstværsnit for MOVIMOT -klemmer (gælder ikke for feltfordelere). Effektklemmer Styreklemmer 1, mm 2 4, mm 2 (2 x 4, mm 2 ),25 mm 2 1, mm 2 (2 x,75 mm 2 ) AWG17 AWG1 (2 x AWG1) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Der skal anvendes terminalrør (beskyttelsesrør) uden isoleringskrave (DIN del 1, materiale E-CU) Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen (se kapitel "Tilslutning MOVIMOT -standardudførelse), F11/F12/F13). Der skal anvendes sikringer af typen D, D, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning er ikke tilladt. Universelle strømsensitive fejlstrømsrelæer (udløsestrøm 3 ma) er tilladt som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC-3 efter IEC 158. SEW anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Opstillingshøjder over 1 m normalnul MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 38 til 5 V kan anvendes i højder fra 2 m over normalnul til maksimalt 4 m over normalnul 1 på følgende marginale betingelser: Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 1 m (se kapitel Tekniske data og Målblade ). Luft- og krybestrækningerne er fra 2 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse 3, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves Sikker Elektrisk Adskillelse, skal denne i højder på mere end 2 m over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 5178). Den tilladte nominelle netspænding på 3 x 5 V indtil 2 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 1 m til maksimalt 3 x 38 V ved 4 m over normalnul. 1 Den maksimale højde er begrænset af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. elektrolytkondensatorer. Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 37

38 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Installationsforskrifter Beskyttelsesanordninger MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning. Eksterne beskyttelsesanordninger er derfor ikke påkrævet. UL-godkendt installation Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturinterval: 6 / 75 C De tilladelige tilspændingsmomenter for MOVIMOT -effektklemmerne er: 1,5 Nm (13.3 lb.in) MOVIMOT er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 5 A AC og har en maks. netspænding på. 5 V AC (MM3C-53 bis MM3XC-53). Sikringernes effektdata må ikke overskride 35A/6 V. Som ekstern 24 V DC -spændingskilde må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks = 3 V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 3 V. 38 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

39 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutningsmuligheder med integreret AS-interface Tilslutningsmuligheder med integreret AS-interface Net og styring A Udførelse med stikkonnektor AVSK (1 x M12-stik): Udførelse A1 A2 Typebetegnelse MM../AVSK MM../AVSK Omskifter S5 1 24V-forsyning Gult AS-kabel Sort AUX-PWR-kabel (dobbeltudtag) AS-tilslutning Gult AS-kabel Gult AS-kabel (dobbeltudtag) Nettilslutning Klemmer Klemmer Sensortilslutning Klemmer Klemmer Yderligere informationer side 42 side 42 A1 A2 [1] [1] AS-i (YE) AS-i (YE) AUX-PWR (BK) 521AXX [1] Net De ovenfor viste udførelser gælder også for motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A. Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 39

40 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutningsmuligheder med integreret AS-interface B Udførelse med stikkonnektor AZSK (3 x M12-stik): Udførelse B1 B2 B3 Typebetegnelse MM../RC.A/AZSK MM../RC.A/AZSK MM../RC.A/AZSK Omskifter S V-forsyning Sort AUX-PWR-kabel Sort AUX-PWR-kabel (dobbeltudtag) AS-tilslutning Gult AS-kabel Gult AS-kabel (dobbeltudtag) Gult AS-kabel Gult AS-kabel Nettilslutning Klemmer Klemmer Klemmer Sensortilslutning M12-stikkonnektor M12-stikkonnektor M12-stikkonnektor Yderligere informationer side 43 side 43 side 43 B1 B2 [1] [1] 2 x DI 2 x DI AUX-PWR (BK) AS-i (YE) AS-i (YE) AUX-PWR (BK) B3 [1] 2 x DI AS-i (YE) 522AXX [1] Net De ovenfor viste udførelser gælder også for motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A. 4 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

41 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutningsmuligheder med integreret AS-interface 6 C Udførelse med stikkonnektor AND3/AZSK (3 x M12-stik, 1 x Han Q8/): Udførelse C1 C2 C3 Typebetegnelse MM../RJ.A/AND3/AZSK MM../RJ.A/AND3/AZSK MM../RJ.A/AND3/AZSK Omskifter S V-forsyning Sort AUX-PWR-kabel Sort AUX-PWR-kabel Gult AS-kabel (dobbeltudtag) AS-tilslutning Gult AS-kabel Gult AS-kabel Gult AS-kabel (dobbeltudtag) Nettilslutning Klemmer Klemmer Klemmer Sensortilslutning M12-stikkonnektor M12-stikkonnektor M12-stikkonnektor Yderligere informationer side 44 side 44 side 44 C1 C2 2 x DI AUX-PWR (BK) AS-i (YE) 2 x DI [1] [1] AS-i (YE) AUX-PW (BK) C3 2 x DI AS-i (YE) [1] 51761AXX [1] Net De ovenfor viste udførelser gælder også for motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A. Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 41

42 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutning MOVIMOT MM../AVSK (tilslutningsmulighed A) 6.3 Tilslutning MOVIMOT MM../AVSK (tilslutningsmulighed A) Nedenstående figur viser tilslutningen i udførelse MM../AVSK: L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 MM../AVSK M 3~ BMG 24V AS-i - AS-i + VO VO24 DI2 DI3 RD WH BL [1] [2] [3] [4] [5] [6] BW. [7] AS-i - 24 V [8] AS-i AXX [1] 24 V DC -forsyning [2] AS-dataledning - [3] AS-dataledning + [4] Spændingsforsyning for sensorer [5] Sensor DI2 [6] Sensor DI3 [7] Bremsemodstand BW.. (kun på MOVIMOT uden mekanisk bremse) [8] M12-stik (gult) 42 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

43 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutning MOVIMOT MM../AZSK (tilslutningsmulighed B) Tilslutning MOVIMOT MM../AZSK (tilslutningsmulighed B) Nedenstående figur viser tilslutningen i udførelse MM../AZSK: L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 MM../AZSK M 3~ BMG RD WH BL [1] [2] [3] BK YE BK AS-i - 24 V DI2 VO BW V AS-i+ VO24 DI3 5261AXX Stikkonnektor AZSK [1] Stikkonnektor M12 (stik, sort) [2] Stikkonnektor M12 (stik, gult) [3] Stikkonnektor M12 (fatning, sort) 1 24 V 24 V-forsyning (AUX-PWR) 2 N. C. Ikke anvendt 3 V Referencepotentiale AUX-PWR 4 N.C. Ikke anvendt 1 AS + AS-dataledning + 2 V Referencepotentiale AUX-PWR 3 AS - AS-dataledning V 24 V-forsyning (AUX-PWR) 1 VO24 24 V-spændingsforsyning for sensorer 2 DI3 Sensorindgang DI3 3 VO V-referencepotentiale for sensorer 4 DI2 Sensorindgang DI2 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 43

44 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutning MOVIMOT MM../AND3/AZSK (tilslutningsmulighed C) 6.5 Tilslutning MOVIMOT MM../AND3/AZSK (tilslutningsmulighed C) Nedenstående figur viser tilslutningen i udførelse MM../AND3/AZSK: 24V V ASI+ 24V ASI- V L1 N.C. N.C. L2 N.C. [1] [2] [3] 2 1 [4] PE N.C. N.C. L3 V DI3 24V PE DI2 5194AXX Stikkonnektor AZSK [1] Stikkonnektor M12 (stik, sort) [2] Stikkonnektor M12 (stik, gult) [4] Stikkonnektor M12 (fatning, sort) Stikkonnektor AND3 [3] Stikkonnektor AND3 (stik) 1 24 V 24 V-forsyning (AUX-PWR) 2 N. C. Ikke anvendt 3 V Referencepotentiale AUX-PWR 4 N.C. Ikke anvendt 1 AS + AS-dataledning + 2 V Referencepotentiale AUX-PWR 3 AS - AS-dataledning V 24 V-forsyning (AUX-PWR) 1 VO24 24 V-spændingsforsyning for sensorer 2 DI3 Sensorindgang DI3 3 VO V-referencepotentiale for sensorer 4 DI2 Sensorindgang DI2 1 N.C. Ikke anvendt (reserveret til N) 2 L2 Nettilslutning L2 3 N.C. Ikke anvendt 4 N.C. Ikke anvendt 5 N.C. Ikke anvendt 6 L3 Nettilslutning L3 7 N.C. Ikke anvendt 8 L1 Nettilslutning L1 PE PE 44 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

45 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Tilslutning option URM Tilslutning option URM Nedenstående figur viser tilslutningen af option URM. URM L1 L2 L3 MOVIMOT M 3~ BMG RD WH 24V AS-i - AS-i + VO VO24 DI2 DI3 BU 5228AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 45

46 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 6.7 Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Ved motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren med option P2.A (kun i forbindelse med modulær tilslutningskasse) etableres forbindelsen til motoren med et konfektioneret kabel. På MOVIMOT -siden er følgende udførelser mulige: A: MM../P2.A/RO.A/APG4 B: MM../P2.A/RE.A/ALA4 Ved udførelse APG4 fås alt efter det anvendte hybridkabel følgende forbindelsesmuligheder til motoren: Udførelse A1 A2 A3 A4 MOVIMOT APG4 APG4 APG4 APG4 Motor Kabelforskruning/ klemmer ASB4 APG4 IS Hybridkabel X Se også... side 48 side 48 side 49 side 49 A1 A2 APG4 APG4 [1] ASB4 A3 A4 APG4 APG4 APG4 IS 51771AXX [1] Tilslutning via klemmer 46 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

47 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 6 Ved udførelse ALA4 fås alt efter det anvendte hybridkabel følgende forbindelsesmuligheder til motoren: Udførelse B1 B2 MOVIMOT ALA4 ALA4 Motor Kabelforskruning/klemmer ASB4 Hybridkabel Yderligere informationer side 5 side 5 B1 ALA4 B2 ALA4 [1] ASB AXX [1] Tilslutning via klemmer Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 47

48 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Hybridkabel udførelse A Udførelse A1 Referencenummer AXX Den udvendige skærm på kablet skal lægges til stel på motorklemkassens hus via en EMC-metal-kabelforskruning. Kabelkonfiguration Motorklemme Lederfarve / betegnelse U1 Sort / U1 V1 Sort / V1 W1 Sort / W1 13 Rød /13 14 Hvid / Blå / 15 TH Sort / 1 TH Sort / 2 PE-klemme Grøn-gul + skærmende (indvendig skærm) Udførelse A2 Referencenummer AXX 48 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

49 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage 6 Udførelse A3 Referencenummer Udførelse A4 5275AXX R 1/ Laenge (m): Auftragsnummer: Motor med IS-underdel Typestr. DT71 DT9 Motor med IS-underdel Typestr. DV1 MOVIMOT i stjernekobling Hybridkabel ref.-nr Hybridkabel ref.-nr MOVIMOT i trekantkobling Hybridkabel ref.-nr Hybridkabel ref.-nr X 5276AXX Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 49

50 6 Elektrisk installation med integreret AS-grænseflade Forbindelse mellem MOVIMOT og motor med motornær montage Hybridkabel Udførelse B Udførelse B1 Referencenummer AXX Den udvendige skærm på kablet skal lægges til stel på motorklemkassens hus via en EMC-metal-kabelforskruning. Kabelkonfiguration Motorklemme Lederfarve / betegnelse U1 Sort / U1 V1 Sort / V1 W1 Sort / W1 13 Rød /13 14 Hvid / Blå / 15 TH Sort / 1 TH Sort / 2 PE-klemme Grøn-gul + skærmende (indvendig skærm) Udførelse B2 Referencenummer AXX 5 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

51 8 Idrifttagning standardudførelse Vigtige bemærkninger angående idrifttagningen I 7 7 Idrifttagning standardudførelse 7.1 Vigtige bemærkninger angående idrifttagningen Ved idrifttagningen skal sikkerhedsanvisningerne altid følges nøje. Før aftagning/påsætning af MOVIMOT -omformeren skal denne frakobles nettet. Der kan være farlige spændinger på omformeren i helt op til 1 minut efter frakoblingen af nettet. Før idrifttagningen skal man sikre sig, at drivstationen er ubeskadiget. Det skal kontrolleres, at alle beskyttelsesafskærmninger er korrekt installeret. Ved jogging -drift anvendes "Højre/stop" eller "Venstre/stop". For netkontaktor K11 skal en mindste udkoblingstid på 2 sekunder overholdes. 7.2 Beskrivelse af betjeningselementerne Setpunktpotentiometer f1 Potentiometeret har forskellig funktion afhængigt af omformerens driftsmåde: Styring via klemmer: Setpunkt f1 (vælges via klemmerne f1/f2 = "") Styring via RS-485: Maksimal frekvens f maks f [Hz] 75 f [1] 566BXX [1] Potentiometerstilling Setpunktomskifter f2 Omskifteren har forskellig funktion afhængigt af omformerens driftsmåde: Styring via klemmer: Setpunkt f1 (vælges via klemmerne f1/f2 = "") Styring via RS-485: Maksimal frekvens f maks Omskifter f2 Omskifterstilling Setpunkt f2 [Hz] Minimal-frekvens [Hz] Omskifter t Til integratorrampe (rampetider ved setpunkt-spring på 5 Hz): Omskifter t1 Omskifterstilling Rampetid t1 [s],1,2,3,5, Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 51

52 7 I Idrifttagning standardudførelse Beskrivelse af betjeningselementerne DIP-switche S1 og S2 5522AXX DIP-switch S1: S Betydning RS-485adresse Motorbeskytte lse Motor et trin lavere Variabel ON Off On (16,8,4 khz) OFF On Tilpasset 4kHz Off DIP-switch S2: S Betydning Motortype Bremseløft uden frikobling Styremetode Omdrejningso vervågning Ekstra-funktioner Motoreffekttrin PWMfrekvens Tomgangsdæmpning SEW-DZmotor On U/f On ON OFF IEC-motor Off VFC Off 1 Fås kun i Brasilien 52 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

53 Idrifttagning standardudførelse Beskrivelse af DIP-switche S1 I Beskrivelse af DIP-switche S1 DIP-switche S1/1-S1/4 Valg af RS-485-adresse for MOVIMOT via binær-kodning Decimaladresse S1/1 X X X X X X X X S1/2 X X X X X X X X S1/3 X X X X X X X X S1/4 X X X X X X X X X = ON = OFF Alt efter styringen af MOVIMOT skal der indstilles forskellige adresser: Styring RS485-adresse Binær-styring (klemmedrift) Via ekstern AS-binær-slave (MLK11A) Via håndbetjening (MLG.., MBG..) 1 Via feltbus-grænseflade (MF..) 1 Via feltbus-grænseflade med integreret ministyring (MQ..) 1 til 15 Via RS-485-master 1 til 15 DIP-switch S1/5 Motorbeskyttelse tilkoblet resp. frakoblet Ved motornær (separat) montage af MOVIMOT -omformeren (med option P2.A eller i feltfordeler) skal motorbeskyttelsen deaktiveres. For alligevel at sikre beskyttelse af motoren, skal der installeres en TH (bimetal-temperaturføler). TH åbner her, når følerstrømkredsens nominelle aktiveringstemperatur er nået (se systemmanual "Drivstationssystem for decentral installation", kapitel "Idrifttagning med feltfordeler"). Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC 53

54 7 I Idrifttagning standardudførelse Beskrivelse af DIP-switche S1 DIP-switch S1/6 Et motoreffekttrin lavere DIP-switch en muliggør ved aktivering allokering af MOVIMOT til en motor, som ligger et motor-effekttrin lavere. Den nominelle omformereffekt berøres ikke heraf. Ved anvendelse af en motor med mindre effekt kan drivstationens overbelastning forøges, idet MOVIMOT set fra motoren er et effekttrin for stor. Der kan kortvarigt påtrykkes en større strøm, som giver et forøget drejningsmoment. Formålet med switch en S1/6 er en kortvarig udnyttelse af motorspidsmomentet. Strømgrænsen for den pågældende omformer er altid ens - uafhængigt af switch ens stilling. Motorbeskyttelsesfunktionen tilpasses afhængigt af switchstillingen. Ved denne driftsmåde med S1/6 = "ON" er en kipbeskyttelse af motoren ikke mulig. MOVIMOT omformer Allokeret motor S1/6 = OFF S1/6 = ON MM3 DT71D4 DR63L4 1 DR63L4 1 MM5 DT8K4 DT71D4 DT71D4 DFR63L4 1 MM7 DT8N4 DT8K4 DT8K4 DT71D4 MM11 DT9S4 DT8N4 DT8N4 DT8K4 MM15 DT9L4 DT9S4 DT9S4 DT8N4 MM22 DV1M4 DT9L4 DT9L4 DT9S4 MM3 DV1L4 DV1M4 DV1M4 DT9L4 MM3X DV1L4 DV1L4 DV1M4 1 Kun muligt ved separat montage DIP-switch S1/7 Indstilling af maksimal PWM-frekvens Ved indstilling af DIP-switch S1/7 = OFF arbejder MOVIMOT med 4 khz-pwm-frekvens. Ved indstilling af DIP-switch S1/7 = ON arbejder MOVIMOT med 16 khz-pwm-frekvens (støjsvagt) og kobler afhængigt af køleelementtemperaturen trinvist ned til mindre taktfrekvenser. DIP-switch S1/8 Tomgangsdæmpningsfunktion (S1/8 = ON) Funktionen forhindrer, når denne er aktiveret, resonanssvingninger under tomgangsdrift. 54 Driftsvejledning MOVIMOT MM3C - MM3XC

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

MOVITRAC 31C Frekvensomformer

MOVITRAC 31C Frekvensomformer T MOVITRAC 31C Frekvensomformer Driftsvejledning Udgave 07/2000 08/198/96 1050 9720 / 072000 C U L U L Vigtige bemærkninger Vær specielt opmærksom på disse sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko,

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer

Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, vekselstrømsbremsemotorer Udgave 03/2002 Driftsvejledning 1053 3680 / DA SEWEURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 04/2007 11559497 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 04/2007 11559497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik

Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik 3003458-2014-02-26 VEX240-250HX Elektrisk installationsguide for VEX240HX/250HX for anden automatik El-installation...Kapitel 1 + 2 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel.

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Driftsvejledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, Asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 11291699 / DA A6.C01

Driftsvejledning. Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, Asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 11291699 / DA A6.C01 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, Asynkrone servomotorer CT/CV A6.C01 Udgave 07/200 11291699 / DA Driftsvejledning SEWEURODRIVE Driving

Læs mere

Installationsplan / Installation plan

Installationsplan / Installation plan Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 10/2008 16715292 / DA Driftsvejledning SEWEURODRIVE Driving

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere