Mobility Management for virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobility Management for virksomheder"

Transkript

1 Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport

2 Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for samfundet. Det er et problem for den enkelte virksomhed. Trængsel gør det svært at få varer til og fra virksomheden, og medarbejdere bruger meget tid på at sidde fast i trafikken. Trængsel er dyrt for virksomheden og kan i sidste ende gøre det svært at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Den enkelte virksomhed kan være med til at løse problemet. Mobility Management er en samlet tilgang til at arbejde med medarbejdernes måde at transportere sig til, fra og på arbejdspladsen. Til gavn for både trængslen, økonomien, klimaet og medarbejdernes sundhed. Derfor er Mobility Management ofte forankret i CSR- eller HR-afdelingen. Erfaringer fra virksomheder i andre europæiske lande viser, at Mobility Management kan reducere medarbejdernes brug af egen bil til og fra arbejde med op til 25 procent. For at sætte mere fokus på Mobility Management har Formel M, med hjælp fra nogle af landets førende eksperter, samlet en række gode råd og eksempler i denne publikation. Her finder du vejledning til, hvordan din virksomhed kan skabe en lettere og mere mobil hverdag. Virksomheden kan spare penge og samtidig mindske trængsel og klimapåvirkning. Vi håber, du kan finde inspiration til, hvordan I selv kan komme i gang med Mobility Management. God fornøjelse. FAKTA OM FORMEL M Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, hvor 21 private og offentlige partnere samt fem forskningsinstitutioner arbejder med bæredygtige transportvaner. Formel M har hjulpet en række virksomheder og kommuner til at lave Mobility Management i lokale erhvervsområder. Projektet har lavet en Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk med gode råd til, hvordan opgaven kan gribes an. Læs mere og download guiden på 2 Mobility Management i virksomheder Formel M

3 Indhold Indhold HVORFOR MOBILITY MANAGEMENT? s. 4 HVAD HANDLER DET OM? s. 5 MOBILITETSPLAN - ET STRATEGISK LEDELSESVÆRKTØJ s. 6 INTERN KOMMUNIKATION s. 8 SMART ERHVERVSKØRSEL s. 10 SMART BILPENDLING s. 12 FLERE PÅ CYKEL s. 14 FLERE MED BUS OG TOG s. 16 VIRKSOMHEDENS FYSISKE RAMMER s. 18 CSR OG EKSTERN KOMMUNIKATION s. 20 TJEKLISTE s. 22 KONTAKTINFO s

4 Hvorfor Mobility Management? Trængsel kan gøre hverdagen besværlig for den enkelte virksomhed. Det kan være svært at få varer til og fra virksomheden, og medarbejdere bruger tid på at sidde fast i trafikken. Men virksomheden kan være med til at løse problemerne lokalt. Mobility Management er en tilgang til at arbejde med medarbejdernes måde at transportere sig til, fra og på arbejdspladsen. Hvis medarbejderne sidder fast i bilkøer hver dag på vej til og fra arbejde, kan det påvirke både arbejdsglæde, sundhed og produktivitet. Virksomheden kan tage et samfundsansvar ved at afhjælpe de trafikale problemer og reducere CO2-aftrykket samtidig med, at de direkte og indirekte omkostninger ved transport bliver reduceret. Gennem Mobility Management kan virksomheden påvirke medarbejdernes måde at transportere sig på - både i arbejdstiden og i fritiden. Derfor er Mobility Management et stærkt redskab i både HR, CSR og i økonomi. Men må vi gerne blande os? Spørgsmålet er, om virksomheden kan tillade sig at blande sig i medarbejdernes transport? Det korte svar er ja. For 20 år siden var medarbejdernes sundhed ikke noget, der kom virksomheden ved. I dag ved vi, at sundere medarbejdere er gladere, har færre sygedage og dermed er mere produktive. Derfor arbejder de fleste virksomheder med en eller anden form for sundhedsfremme i form af rygepolitik, frugtordning, motionsrum, løbearrangementer m.m. På samme måde med transport. Hvis medarbejdernes vej til og fra arbejdspladsen går mere glat, har medarbejderne større mulighed for at fokusere på deres arbejde og undgå unødige og stressende oplevelser omkring deres arbejdsdag. I denne publikation får du gode eksempler på, hvordan din virksomhed kan være med til at skabe gode rammer for medarbejdernes transport til, fra og på arbejdspladsen. ERFARINGER FRA UDLANDET Erfaringer fra virksomheder i andre europæiske lande viser, at Mobility Management kan reducere medarbejdernes brug af egen bil til og fra arbejde med op til 25 procent. Kilde: Travel Plan Plus 4 Mobility Management i virksomheder Formel M

5 BRUG LOKALT NETVÆRK Hvad handler det om? Mobility Management handler om mere end trængsel og trafik. Det handler om medarbejdernes transportvaner, og om hvordan virksomheden bedst udnytter sine ressourcer. Derfor bør Mobility Management-indsatsen være forankret ledelsesmæssigt. Arbejdet kan også kræve ressourcer fra afdelinger som HR, Kommunikation, Administration, Logistik, CSR og Facility Management. Det betyder ikke noget, om din virksomhed er stor eller lille, om den ligger i byen eller på landet, om medarbejderne især benytter bil eller andre transportformer. Alle kan være med. Reducér, konvertér og optimér! Overordnet handler Mobility Management om at reducere antallet af ture, konvertere ture fra biler til andre transportformer og optimere brugen af biler og andre transportformer. Transport i arbejdstiden kan påvirkes ved at gøre brug af eksempelvis: Transportpolitik om transport i arbejdstiden Virtuelle møder Koordineret taxikørsel og bedre udnyttelse af firmabilerne Cykel på korte ture Bus og tog på længere ture. Trafikale problemer er for virksomheden et lokalt problem. Derfor giver det mange steder god mening at samarbejde med andre virksomheder i lokalområdet. Ikke mindst for at udveksle erfaringer og tiltag. Flere steder i Danmark findes såkaldte mobilitetsnetværk typisk omkring større erhvervsområder. ALLE KAN VÆRE MED Fire mobilitetsnetværk arbejder med Mobility Management i Formel M. Hvert netværk har forskellige udfordringer - nogle med trængsel, andre har langt til offentlig transport. Det betyder, at Mobility Managementindsatsen varierer i de enkelte områder. Transport til og fra arbejde kan eksempelvis påvirkes gennem: Hjemmearbejdsdage At motivere flere til at cykle At motivere flere til at bruge bus og tog At motivere flere til at køre sammen. Selvom alle virksomheder er forskellige, er processen med at finde frem til de tiltag, der passer til netop din virksomhed ofte den samme. Derimod vil de konkrete tiltag i din virksomhed afhænge af de lokale forhold og behov. På de næste sider kan du se, hvordan du kommer i gang med Mobility Management. 5

6 Din mobilitetsplan bør beskrive: Mobilitetsplan - et strategisk ledelsesværktøj Alle erfaringer viser, at arbejdet med Mobility Management giver mest udbytte, når det gribes strategisk og målrettet an. Et godt værktøj til det er en mobilitetsplan. Hvad er en mobilitetsplan? En mobilitetsplan er en strategi for, hvordan din virksomhed reducerer antallet af ture, konverterer ture i bil til andre transportformer og optimerer brugen af biler både i arbejdstiden og til og fra virksomheden. Hvordan laver du en mobilitetsplan? Processen med at udarbejde mobilitetsplanen indeholder de samme faser som enhver anden strategiproces. Du nedsætter en projektgruppe, der begynder med at analysere udgangspunktet - altså den nuværende transportsituation. På baggrund af analysen opstiller gruppen visioner og mål og udarbejder en plan for at nå målene. Vær opmærksom på, at tiltag griber ind i forskellige arbejdsområder som CSR, HR, IT, Økonomi, Facilities Management og Kommunikation. Medarbejdernes nuværende transportadfærd. Barrierer og potentialer for ændring af transportadfærd. Formulering af virksomhedens målsætninger. Handlingsplan som indeholder: - konkrete tiltag, virksomheden vil sætte i gang for at nå målene. - budget og ansvarsfordeling for hvert tiltag. Kommunikationsplan både intern og ekstern. Plan for opfølgning og evaluering. Processen for en mobilitetsplan kan se sådan ud: ORGANISERING KORTLÆGNING ANALYSE PLAN HANDLING OPFØLGNING / EVALUERING Ejerskab hos ledelsen Interessentanalyse Forankring hos projektleder i de rette afdelinger Spørgeskemaundersøgelse om transportvaner blandt medarbejderne Kortlægning af de fysiske forhold Analyse af data - potentialer/barrierer Fokusgruppeinterviews til kvalificering af resultater Workshop med medarbejdere Udarbejdelse af Igangsættelse af en mobilitetsplan handlinger / tiltag med målsætninger, indsatsområder og handlingsplan, samt tidsplan, ressourcer og ansvarlige Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne Kilde: VEKSØ Mobility KOMMUNIKATION - INTERNT / PR OG EKSTERNT 6 Mobility Management i virksomheder Formel M

7 MOBILITY TIP - Inddrag medarbejderne Erfaringer med Mobility Management viser, at virksomheder opnår de bedste resultater, når medarbejderne selv kommer til orde og får indflydelse på planen og dens udførelse. Case: NRGi inddrager medarbejderne I foråret 2011 udarbejdede NRGi strategien Grøn Transport i NRGi. NRGi kortlagde medarbejdernes transportvaner og de fysiske forhold på hovedkontoret i Skejby i Aarhus. 98 procent af medarbejderne deltog i en spørgeskemaundersøgelse, der viste, at 79 procent kørte i bil til arbejde, 10 procent cyklede og 8 procent kørte med bus eller tog. Resultaterne blev præsenteret på en workshop for medarbejderne, der udpegede indsatsområder og kom med forslag til konkrete tiltag. På baggrund heraf blev der udarbejdet en handlingsplan Grøn transport i NRGI med fire indsatsområder, som blev vedtaget af direktionen. Indsatsområderne er: Flere medarbejdere på cykel, samkørsel, øget brug af bus og tog, samt virtuelle møder. Forskellige konkrete tiltag blev efterfølgende implementeret. I efteråret 2013 gennemførte NRGi en opfølgende transportvaneanalyse. Resultaterne viste, at der er sket ændringer i medarbejdernes transportvaner. Andelen af NRGi-medarbejdere, der kører i egen bil alene hele vejen, er faldet med 13 procent fra 2011 til Disse medarbejdere er i stedet kommet op på cyklen enten hele vejen eller i kombination med bil. 7

8 UNDERSØGELSE AF MEDAR- BEJDERNES TRANSPORTVANER Intern kommunikation - kommunikation er nøglen til succes Mobility Management skal motivere medarbejderne til at ændre transportvaner. Medarbejderne ændrer imidlertid kun vaner, hvis de selv vil. Valget skal fremstå nemt og attraktivt. Den interne kommunikation er derfor altafgørende for mobilitetsplanens succes. En målrettet og veludført kommunikationsstrategi sikrer, at medarbejderne løbende bliver inddraget og får opdateret information om arbejdet med mobilitetsplanen og de nye tiltag og tilbud, der gennemføres. Medarbejderne skal blandt andet have viden om forskellige transportmuligheder og om mulighederne for at benytte sig af virtuelle møder og hjemmearbejdsdage. Den interne kommunikation i forbindelse med Mobility Management kan omfatte: Strategi og planlægning Koordineret og effektiv brug af alle kommunikationsveje, eksempelvis intranet, nyhedsmails og medarbejdermagasiner. Workshops, medarbejdermøder og events. Kommunikationen skal være relevant og aktuel, hvis den skal være med til at ændre vaner. Der bør derfor være en smidig og åben kommunikation i hele organisationen. Arbejdet med Mobilitetsplanen, se side 6, starter med at undersøge den nuværende situation for medarbejdernes transportvaner. Kommunikationen begynder allerede med transportundersøgelsen. Formel M har gennemført Danmarks største pendlerundersøgelse på 70 arbejdspladser blandt mere end medarbejdere. Erfaringerne viser, at medarbejderne generelt er positive over for undersøgelsen - og med god kommunikation vil procent svare. Men husk også, at en undersøgelse skaber en forventning om resultater - og handling. Så husk en god plan for opfølgning på undersøgelsen. MOBILITY TIP - dialog med medarbejderne Brug Formel M s dialogkort til at sætte rammen for en dialog med medarbejderne om transporten. Find dem på 8 Mobility Management i virksomheder Formel M

9 Case: Topdanmark - kendskab til tiltag i top 92 procent. Det er andelen af Topdanmarks medarbejdere, der kender de tiltag, virksomheden de seneste to år har gjort for at fremme miljøvenlig transport. I arbejdet med at udbrede miljøvenlig transport har den interne kommunikation været altafgørende, siger CSR-ansvarlig i Topdanmark Pernille Fogh Christensen og fortsætter: Vi bruger primært vores intranet til at kommunikere om vores tiltag, og medarbejderne har taget rigtig godt imod det. Eksempelvis deltog næsten 10 procent af vores medarbejdere i Vi Cykler til Arbejde -kampagnen i 2013, og vi har oplevet en stigning på 90 procent i brugen af mobilt cykelværksted i forhold til Som en del af et mobilitetsnetværk i Formel M har Topdanmark - sammen med 29 andre virksomheder - fået foretaget en undersøgelse af medarbejdernes transportvaner både før virksomheden iværksatte miljøvenlige transporttiltag og efterfølgende i Samlet set har medarbejdere i alle 30 virksomheder haft et kendskab til tiltagene på 73 procent mod 92 procent i Topdanmark. Kommunikationsindsatsen har helt klart bidraget til vores flotte resultat, hvor eksempelvis andelen af pendlerture i bil blandt vores medarbejdere er faldet med 11 procent, siger Pernille Fogh Christensen. Case: Rambøll informerer om transport Rambøll har fokus på at informere om mulighederne for transport, så medarbejderne kan træffe et valg på et oplyst grundlag. I forbindelse med en mobilitetsplan for flytning til Ørestad i 2010 udarbejdede Rambøll et årshjul for kommunikationsaktiviteter og events med fokus på grønne transportvaner året rundt. For at gøre alle informationer aktuelle og let tilgængelige blev der desuden udviklet et website med relevante links til Rejseplanen, Kystbanen Online, DSB Plus m.m. Desuden fik medarbejderne rådgivning om Erhvervskortet (offentlig transport som skattefrit personalegode). Vi har fortsat fokus på grønne transportvaner og har løbende nyheder på intranettet eksempelvis med information om mulighederne for virtuelle møder. Vi gennemfører løbende forskellige events og konkurrencer. Blandt andet har vi for nylig haft Bicycle Innovation Labs cykelbibliotek på besøg i Ørestad med mulighed for at låne forskellige cykler én dag, fortæller afdelingsleder Helle Huse fra Rambøll, der var projektleder på arbejdet med mobilitetsplanen i Ørestad. På Aarhus-kontoret har medarbejderne blandt andet fået hjælp til planlægning af individuelle kollektive ruter, mulighed for at låne el-cykler samt information om afgangstider for kollektiv trafik i receptionen. 9

10 TRANSPORTPOLITIKKEN KAN EKSEMPELVIS INDEHOLDE: Smart erhvervskørsel Langt fra al kørsel kan reduceres eller konverteres til andre former for transport, men den nødvendige kørsel kan optimeres - gøres smart. Erhvervskørsel er en stor udgiftspost for mange virksomheder. Hvad enten virksomheden stiller firmabil til rådighed eller udbetaler kørselsgodtgørelse, er der omkostninger, som kan reduceres. Begynd med at få et overblik over udgifterne til forskellige former for transport både erhvervskørsel, interne pakketransporter og tjenesterejser. Næste skridt er overblik over virksomhedens vognpark kørselsforbrug, kørselsmønster, uheld/sikkerhed, brændstoføkonomi, vedligehold og udskiftning af køretøjer. Undersøg dernæst fordelingen mellem transportmidler. Kunne I eksempelvis benytte mere bus, tog, metro eller cykel som erstatning for ture i bil og taxi? På baggrund af den viden kan din virksomhed sammensætte en transportpolitik, der tydeligt fortæller medarbejderne, hvordan transporten i arbejdstiden skal foregå. Mange initiativer i forhold til erhvervskørsel har også den effekt, at de kan påvirke medarbejdernes vaner for brugen af bil til og fra arbejde. Indkøb af køretøjer efter energimærkning eller med alternative drivmidler (el, gas, m.v.). Styring af vognparken. Ture, der kan erstattes af virtuelle møder. Brug af samkørsel i arbejdstiden. Hvilke transportmidler skal bruges til hvilke ture. Ture under 5 km kan køres på cykel, ture mellem bestemte destinationer foretages fx i tog. Regler for hvornår og til hvilke destinationer, der kan benyttes taxi. Brug af deletaxi, hvor taxiselskabet står for koordinering af kørsel og kan tage flere kunder med til samme destination, fx til lufthavn. Brug af firmabil i stedet for kørsel i egen bil med kørselsrefusion. Særlige forhold omkring trafiksikkerhed, eksempelvis ved bykørsel eller i glat føre. Kør Grønt-kursus for medarbejdere. Det sparer brændstof i arbejdstiden - og også privat. 10 Mobility Management i virksomheder Formel M

11 Case: UPS har trafiksikkerhed som førsteprioritet Logistikvirksomheden UPS har som slogan Safe By Choice Not By Chance. Derfor har virksomheden også klare og etablerede regler for kørsel, sikkerhed og flådestyring. Af hensyn til sikkerhed og vedligehold gennemføres inspektioner af alle køretøjer med jævnlige intervaller. Alle nye chauffører skal desuden gennemføre en særlig køreprøve inden ansættelsen. UPS laver hvert år flere kampagner, hvor fokus er på temaer som brændselsbesparende kørselspraksis eller sikkerhed. Ruteplanlægning styres af en særlig afdeling, der arbejder tæt sammen med operationen. Det er altid målet at præstere den bedste, sikreste og hurtigste service samtidig med at holde brændstofforbrug, omkostning og miljøbelastning så lav som muligt. Sikkerhed i operationen og på vejen har højeste prioritet for UPS, siger transportchef i UPS Danmark, Henrik Hansen. Fokus på sikkerhed hjælper os til at overholde vores forpligtelser overfor kunderne og bidrager til vores profil som arbejdsplads. Opretholdelsen af en sikkerhedskultur i hele virksomheden er også et kerneområde for UPS, når det gælder bæredygtighed. MOBILITY TIP - spar penge med Kør Grønt Kør Grønt-kurser kan medføre store besparelser på brændstofforbruget. Helt op til 20 procent - i gennemsnit procent. Læs mere på Kilde: Trafikstyrelsen 11

12 DANSKERNES PENDLERVANER Smart bilpendling Også pendlingen kan gøres smartere - det vil sige optimeres. Pendling er årsag til den daglige trængsel i myldretiden. For medarbejderne handler det om at få hverdagen til at hænge sammen. En del medarbejdere kan ikke undvære bilen, fordi der ikke er andre alternativer. Andre pendler dagligt i bil, fordi de bruger deres private bil til erhvervskørsel. Andre igen fordi de blot har vænnet sig til det. Hver dansker pendler i gennemsnit 43 km. pr. dag. Heraf foregår 77 procent i bil. Kilde: Transportvaneundersøgelsen 2012, DTU. Mobility Management kan påvirke alle typer pendling til og fra arbejdspladsen. Det er dog vigtigt, at der ikke presses bestemte løsninger ned over hovedet på medarbejderne. Men ofte kan bilpendlingen gøres smartere. En mulighed for at prøve et alternativ til bilen i en periode kan ofte ændre vanen hos nogle medarbejdere, hvis alternativet gøres så let som muligt. Konkret kan indsatsen med at flytte medarbejdernes bilkørsel til andre transportformer, der er grønnere og billigere, ske ved eksempelvis, at virksomheden: tilbyder hjemmearbejdsdage nogle dage, så pendlingen undgås motiverer til grønnere og sundere transport gennem information, kampagner og konkurrencer - se side 8 giver gode muligheder for at planlægge arbejdsdagen transportmæssigt, hvis der er transport til møder tilbyder fleksible arbejdstider, så medarbejderne undgår myldretiden opfordrer og motiverer til samkørsel, eksempelvis ved at lave lokale samkørselsordninger og attraktive p-pladser for samkørende. Der findes ikke noget quick fix, men gennem en vedholdende indsats er det faktisk muligt at påvirke transportvalget for de fleste - og kun tage bilen, når det er nødvendigt. 12 Mobility Management i virksomheder Formel M

13 Case: Novo Nordisk har samkørselsklubber I 2011 satte Novo Nordisk fokus på Mobility Management på deres lokation i Måløv. Efter en kortlægning af kørselsgodtgørelse, infrastrukturen på og omkring Måløv-lokationen og en undersøgelse blandt medarbejderne blev der afholdt to workshops for at analysere nærmere på data. Konklusioner til mobilitetsplanen blev et fokus på samkørsel, offentlig transport og cykling. Undersøgelse og fokusgruppeinterview gav Novo Nordisk viden om en velfungerende samkørselsklub blandt 50 Novo Nordisk-kollegaer fra Malmø. Deres incitament for samkørsel forstærkes med broafgiften ved Øresundsbroen. Novo Nordisk har siden hjulpet med at oprette flere samkørselsklubber fra andre geografiske områder på Sjælland. Medarbejdere fra henholdsvis Køge- og Næstved-egnen blev identificeret og inviteret til workshops, hvor der blev etableret nye samkørselsgrupper, fortæller project manager Søren Spielberg-Winther. Novo Nordisk har siden udarbejdet mobilitetsplaner for deres lokationer i Bagværd og Gentofte og flere er på vej. MOBILITY TIP - hjemmearbejde sparer CO2 I Holland har en gruppe virksomheder indført én ugentlig hjemmearbejdsdag for medarbejderne. Derved har de reduceret den ugentlige bilpendling med 20 procent. Måske kunne det også være en model i din virksomhed? 13

14 CYKELPARKERING Flere på cykel Cykling har mange fordele både for medarbejderen og for virksomheden. Undersøgelser viser, at cyklister har færre sygedage på grund af den daglige motion. Cykler flere, som ellers kører i bil, bliver der mindre trængsel og behov for færre parkeringspladser. Det konkrete behov for cykelparkering varierer, men en tommelfingerregel er cirka 0,4 parkeringsplads pr. medarbejder. Kilde: Dansk Cyklist Forbund En tommefingerregel siger, at de fleste synes, det er ok at cykle omkring 20 minutter hver vej. Men længden og mængden kan udvides - eksempelvis ved at have gode faciliteter for cyklister, ved at promovere elcykler og gennem kampagner. Din virksomhed kan selv være med til at skabe en god cykelkultur. Forkæl cyklisterne - og fortæl om det Basisforhold som cykelparkering samt bade- og omklædningsforhold skal være i orden. Supplér gerne med en håndklædeordning, så medarbejderne ikke selv skal tage våde håndklæder med hjem. Besøg på virksomheden af et brugerbetalt cykelværksted, der giver medarbejdernes cykler et servicetjek, mens de arbejder. Indkøb af firmacykler, cykelhjelme og elcykler som kan bruges til møder eller til stationen. Synliggør cykelkulturen med virksomhedens logo på cykler og hjelme, markante cykelstativer, cykelparkering ved hoveddøren, m.v. Brug cykelinitiativerne internt og i rekrutteringen af nye medarbejdere. Find cykelalliancer Kommunen, trafikselskabet, den lokale cykelhandler, cykelklubber og mange andre kan være gode alliancepartnere, der også har interesse i at flere cykler. Kontakt dem med konkrete forslag til, hvordan I i fællesskab kan skabe synlighed om cykling og jeres virksomhed. Det kan eksempelvis være reklamer på firma- eller stationscykler, positive lokalhistorier, flere kunder, medlemmer, der kan være fælles fokus. TEST-EN-ELCYKEL Erfaringer viser, at fire ud af fem, der tester en elcykel, køber én bagefter. Otte kommuner og otte hospitaler låner i projektet Test-en-elcykel elcykler ud til medarbejdere. Læs mere på 14 Mobility Management i virksomheder Formel M

15 Case: Atkins gør cyklen attraktiv Konsulentvirksomheden Atkins har gjort cyklen til en attraktiv transportform for medarbejderne ved at skabe adgang til udendørs- og indendørscykelparkering samt gode omklædning- og badefaciliteter. Atkins medarbejdere har desuden adgang til cykelservice, som med jævne mellemrum foretager eftersyn og reparation af medarbejdernes cykler i arbejdstiden. Virksomheden arrangerer en række sociale aktiviteter på cykel og støtter forskellige sportsarrangementer i løbet af året, eksempelvis cykelløbet Sjælsø Rundt. Case: Johnson Controls cykler til arbejde Den globale koncern Johnson Controls i Højbjerg ved Aarhus fik som den første virksomhed i Danmark Cyklistforbundets certifikat som cykelvenlig arbejdsplads. Det hele startede med Vi cykler til arbejde - kampagnen som en ildsjæl blandt medarbejderne fik igangsat for seks år siden. Deltagerantallet i kampagnen er steget år for år, fortæller udviklingsingeniør Christian Per Bunde- Pedersen, der har ledelsens opbakning til cykelinitiativerne. En række forhold gør det attraktivt for medarbejderne at cykle til Johnson Controls i Højbjerg. Der er mulighed for bad og omklædning, og ved de overdækkede cykelskure er der luftkompressorer. Foran hovedindgangen modtages gæster af unikke cykelstativer som stedets lærlinge har fremstillet. Cykelstativerne er forbeholdt koncernens gæster og direktører. En direktørcykel i cykelstativet er et klart signal om, at i Johnson Controls cykler man på arbejde. 15

16 FIRE TRIN TIL AT FÅ FLERE TIL AT VÆLGE TOG OG BUS Flere med bus og tog Hvis flere medarbejdere tager tog og bus, bliver der mindre kø på vejene. Samtidig belaster kollektiv transport miljøet mindre, end hvis hver enkelt medarbejder tager bilen til arbejde. Flere danskere vil faktisk gerne tage bus og tog til arbejde. Det kræver selvfølgelig, at tilbuddet er i orden, så afgangstiderne passer og er pålidelige, at bussen og toget er af god kvalitet, og at rejsetiden ikke er alt for meget længere end i bil eller på cykel. Ofte er bedre information dog alt, der skal til. Formel M s transportvaneundersøgelse viser, at bedre information om bus- og togtider vil have betydning for valg af transportform for 42 procent af alle medarbejdere. Her kan din virksomhed være med til at gøre en forskel ved at informere om, hvordan medarbejderne lettest kommer til og fra arbejdspladsen med offentlig transport. Der skal altså ikke kun store investeringer til, for at flere vælger bus og tog til tjenesterejser og til og fra arbejde. Små initiativer som foldecykler og bedre stier mellem stoppested og virksomhed kan også have effekt. Dialog med naboer og kommune Det er primært kommunen, der bestemmer, hvor og hvornår busserne kører. Og en god dialog med kommunen om virksomhedens behov, er et godt sted at starte. Ved at gå sammen med andre virksomheder i området, der har samme behov, har I en stærkere stemme. Kommunen har også en interesse i, at flere tager bussen og toget. 1. Få styr på argumenterne Spørg medarbejderne, hvad der kan få dem til at bruge tog og bus mere. 2. Tag fat i egne rutiner Hvad kan I gøre internt i virksomheden for at gøre det lettere at tage bus og tog: Gør bus og togtider tilgængelige på intranettet eller på skærme ved receptionen Let adgangsvejen mellem stoppested og indgang Gør Erhvervskort til en del af den skattefrie pakke Indfør fleksible mødetider, der gør det lettere at tage bus og tog Lav en rejsepolitik for tjenesterejser, hvor bus og tog er første valg eventuelt kombineret med samkørsel eller firmacykler. 3. Find alliancer Snak med nabovirksomheder med samme tranportbehov og -udfordringer. 4. Invitér kommunen Tag et møde med kommunen om busservice i området: Flere afgange eller afgange der passer bedre med arbejdstider Flere direkte busser med kortere rejsetid Mulighed for at flytte eller få ekstra stoppesteder Kampagner (evt. med prøveabonnementer) og information om bus- og togtider i området. 16 Mobility Management i virksomheder Formel M

17 Case: Fire virksomheder fremmer bussen Siemens, Tryg, Top Danmark og Nordea Liv & Pension ligger i erhvervsområdet Lautrupgård i Ballerup. Området er præget af, at trafikken går i stå - især i myldretiden. Alligevel havde medarbejderne nærmest opgivet at bruge busserne til og fra området på grund af uhensigtsmæssige stoppesteder og afgangstider, mangel på busskure, m.m. Sammen i et netværk om mobilitet har de fire virksomheder haft et positivt samarbejde med Ballerup Kommune om, hvordan bustrafikken i området kan gøres bedre. Det har resulteret i flere busafgange, forbedringer af busstop med busskure, flytning af et busstop, bedre sammenhæng mellem bus- og togafgange, samt fremtidig anlæggelse af en cykelsti ved et busstop. Trafiktællingerne har efterfølgende vist flere passagerer i busserne til og fra området. Samlet set er passagertallet steget med 7,6 procent i i årene Case: Midttrafik informerer om bussen I erhvervsområdet i Skejby viste en samlet kortlægning af transportvaner, at kun 8 procent af alle medarbejdere kører med bus eller tog til arbejde. Samtidig viste det sig, at vidensniveauet om busserne var lavt. Vi har haft en dialog med virksomhederne, hvor det gik op for os, at de simpelthen manglede oplysning om de eksisterende tilbud med offentlig transport. Der er faktisk mange muligheder for at tage bus til og fra arbejdet i Skejby, siger Anne Bach, der er projektmedarbejder i Midttrafik. Midttrafik har derfor udarbejdet en folder, som skaber overblik over de offentlige transportmuligheder til området. Virksomhederne i Skejby har uddelt folderen til deres medarbejdere. 17

18 Virksomhedens fysiske rammer Virksomhedens fysiske rammer er vigtige for medarbejdernes transport. Mængden og kvaliteten af parkeringspladser og cykelfaciliteter kan være afgørende for brug af det ene eller andet transportmiddel. Plads på virksomheden er en ressource, der har en pris. Jo mere plads virksomheden kan spare til parkeringspladser og til kontorarealer - des lavere bliver omkostningerne. Virksomheden skal købe mindre jord, anlægge mindre og vedligeholde færre områder. Ved at arbejde effektivt med Mobility Management kan virksomheden minimere den plads, der skal bruges på eksempelvis p-pladser. På den måde spiller Mobility Management sammen med virksomhedens Facility Management. Det kan eksempelvis være gennem øget brug af hjemmearbejdsdage, som kan mindske behovet for p-pladser og egentlige kontorarbejdspladser. Udvidelse og nybyggeri Når din virksomhed skal udvide eksisterende bygninger eller bygge nye, er det oplagt at inddrage Mobility Management. Mange virksomheder gør det allerede ubevidst eksempelvis ved at søge nærhed til en station. Ved en flytning af virksomheden eller ved nybygninger kan I også overveje: At skabe optimale cykelfaciliteter At skabe bedre adgang mellem stoppested og virksomhed Om der er behov for det fulde antal p-pladser Om der er behov for det fulde antal kontorpladser, hvis der kan skabes mulighed for hjemmearbejdsplads Om der er mulighed for udstyr til virtuelle møder. Virksomhedens fysiske rammer hænger altså sammen med de blødere initiativer, der handler om hjemmearbejdspladser, brug af offentlige transportmidler og muligheden for at cykle til arbejde. FÆRRE PARKERINGSPLADSER KAN GIVE STOR GEVINST Én parkeringsplads mindre kan spare alt fra nogle få tusinde kr. og op til kr. om året i anlægsomkostninger inkl. forrentning, drift og vedligehold. Beløbet varierer i størrelse afhængig af de lokale forhold. Nogle virksomheder kan selv fastsætte antallet af p-pladser. Ofte fastlægger lokalplanen eller byggeregulativet dog et bestemt antal p-pladser pr. etagemeter. Men det er værd at undersøge, om virksomheden har behov for så mange p-pladser. Gå eventuelt i dialog med kommunen om at fastsætte en lavere norm. Virksomhedens indsats over for medarbejdernes transportvalg vil sende et godt signal i den sammenhæng. 18 Mobility Management i virksomheder Formel M

19 Case: Rambøll - tæt på alle transportformer Allerede ved de første overvejelser om et nyt samlet domicil for Rambøll, blev det undersøgt og analyseret, hvor medarbejderne boede, og hvor man kunne forvente, fremtidens medarbejdere ville bosætte sig. Fordi hvor, vi bor, har betydning for, hvordan vi transporterer os. Rambølls filosofi er at vise ansvarlighed og omsorg for det samfund, vi er en del af. Vi ønsker at bidrage til at nå de globale klimamål om at reducere CO2-udledningen. Derfor var transportmulighederne afgørende for vores valg af placering af det nye hovedkontor, fortæller HR-chef Lena Kjær. Den valgte beliggenhed i Ørestad i København giver stor tilgængelighed, grønne transportmuligheder, gode cykelfaciliteter og dermed sunde medarbejdere. Der er togforbindelser fra det meste af Sjælland samt til Sverige og lufthavnen. Der er let adgang til motorvejen og kun 10 minutter med Metroen til Københavns centrum. Flere medarbejdere i Rambøll bruger bus, tog og cykel til arbejde efter flytningen end før. 19

20 CSR og ekstern kommunikation Mobilitetsplaner er til gavn for både virksomheder, medarbejdere og det omgivende samfund. En af fordelene er en reduceret CO2-påvirkning fra transporten. Arbejdet med Mobility Management indeholder elementer, der kan bruges til at profilere virksomheden i eksternt. Derfor bør en mobilitetsplan også indeholde en strategi for den eksterne kommunikation. Hvad er den gode historie? Hvordan skal den fortælles? Hvem skal høre den? Samfundsansvar De største virksomheder i Danmark (i regnskabsklasse C og D) er ifølge årsregnskabsloven forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. Fra 2012 skal virksomhederne blandt andet også redegøre for deres eventuelle politikker og indsatser for at reducere klimapåvirkningen. Her kan Mobility Management være et vigtigt element. I mange virksomheder herunder særligt servicevirksomheder - er tjenesterejser en af de største poster i klimaregnskabet. Mindre CO2-udledning fra transporten kan bidrage markant til virksomhedens grønne regnskab til at nå eventuelle klimamål og til at opnå miljøcertificeringer. Mindre virksomheder kan også opnå konkrete gevinster - ikke mindst på reducerede omkostninger, på goodwill og på bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. DATA SOM UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION For at kunne kommunikere om arbejdet med Mobility Management er det en god idé at måle på indsatsen. Det giver et konkret grundlag at kommunikere ud fra ikke bare internt, men også til eksterne stakeholdere. Mål eksempelvis på: Valg af transportmiddel til og fra arbejde og i arbejdstiden Opgørelse af parkeringsarealer og brugen af parkeringspladser Brug af de tilbud, virksomheden har indført Antal biler pr. 100 medarbejdere før og efter gennemførelsen Holdningsændringer Sygedage Medarbejdertilfredshed CO2-udledning fra transporten. På er der gode råd til kommunikation og til at lave klimaberegninger. CO2-REDUKTION Fem rådhuse i Formel M har vist at en Mobility Managementindsats har resulteret i 10 procent reduktion af CO2-udledning fra pendlertransporten. 20 Mobility Management i virksomheder Formel M

21 Case: Rambøll måler på transporten Rambøll har forpligtet sig til de 10 UN Global Compact-principper og ønsker at bidrage til at nå de globa le klimamål om at reducere CO2-udledning. Både gennem virksomhedens rådgivning og gennem egne aktiviteter. Rambølls målsætning på transportområdet er at reducere CO2-forbruget med 5 procent pr. medarbejder om året. Rambøll har i 2013 for tredje år i træk målt CO2-udledning fra transport i arbejdstiden for alle de ansatte på 200 kontorer i 21 lande. Baseret på erfaring fra de to foregående år bliver vores data bedre og mere præcise. Det betyder, at det er lettere at vurdere udviklingen og at sammenligne resultaterne mellem forretningsenhederne. Regnskabet følges op med en redegørelse for gennemførte og planlagte CO2-begrænsningstiltag, fortæller Corporate Responsibility Manager Stine Jeppesen. Flytningen til Rambølls nye domicil i Ørestad i 2010 har kunnet måles på transporten mellem bolig og arbejde. Selvom den gennemsnitlige pendlingsafstand blev forøget med seks km, forblev den samlede CO2-udled ning uændret, fordi medarbejderne i højere grad kan benytte offentlig transport. Efter der i august 2013 indførtes betalingsparkering ved domicilet, er bilbrugen ved pendling blevet yderligere reduceret, så at den nu er reduceret med 43 procent i forhold til før flytningen. CO2-udledningen er reduceret tilsvarende. Desuden er der udsigt til yderligere fald i CO2-udledning fra pendlertransporten, da de medarbejdere, der er ansat efter flytningen, i højere grad benytter kollektiv trafik og cykel end de gamle medarbejdere. Case: Tryg - konkrete og forståelige CSR-tiltag I forsikringsselskabet Tryg er Mobility Management blevet en fast, integreret del af CSR. Baggrunden er, at indsatserne rammer flere CSR-formål som klima, medarbejdernes sundhed og det lokale samfund. Med Mobility Management-tiltag er det lettere at konkretisere klimaindsatsen over for medarbejderne det er dejligt konkret at fortælle om vores nye røde stationscykler, som er til fri afbenyttelse mellem virksomheden og stationen, fortæller CSR Director i Tryg, Birgitte Kofod Olsen og fortsætter: Samtidig er de fleste Mobility Management-indsatser nemme at måle på og giver konkrete mål i forhold til vores indsats om CO2-reduktion. Samlet set viste Trygs undersøgelse i 2013 af medarbejdernes transportvaner en CO2- reduktion på ni procent pr. medarbejder i forhold til undersøgelsen i I 2014 planlægger Tryg at gøre bilflåden grønnere. Også her vil der være målbare resultater både på økonomi, brændstofforbrug og CO2-udledning. 21

22 Tjekliste Her kan du se en liste over de tiltag, I blandt andet kan arbejde med inden for Mobility Management. Tjek af på listen og hent inspiration i den øvrige del af folderen. Kender I virksomhedens transport? Har I ladestandere til elbiler? 33% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har ladestandere til elbiler. Ved I, hvordan jeres medarbejdere transporterer sig? Har I prioriteret parkering til samkørsel eller elbil? 19% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har prioriteretde parkeringspladser. Har I undersøgt behovet for parkeringspladser? Tilbyder I Kør Grønt-kurser? 30% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har tilbudt Kør Grøntkurser. Har I en samkørselsordning? 33% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har en formel eller uformel samkørselsordning. Har I nok overdækkede cykelparkeringspladser? 85% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har overdækkede cykelparkeringspladser. 22 Mobility Management i virksomheder Formel M

23 Tilbyder I brugerbetalt cykelservice i arbejdstiden? 41% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har cykelservice. Synliggør I jeres initiativer? 96% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse synliggør mobilitetstiltag. Har I firmacykler? 37% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har firmacykler. Viser I information om afgange for bus og tog? 41% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse viser information om afgange for bus og tog. Har I badefaciliteter til cyklister? 93% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har badefaciliteter. Har I Erhvervskortordning? 59% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har Erhvervskortordning. Er I certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads? 7% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse er certificerede. Har I gode faciliteter til virtuelle møder? 81% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har udstyr til videokonference. Er der lånecykler ved stationen eller stoppestedet? 4% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse har lånecykler ved station eller busstoppested. Har medarbejderne mulighed for hjemmearbejde? 81% af virksomhederne i Formel M s undersøgelse giver medarbejderne mulighed for hjemmearbejde. 23

24 Kontakt og bidragydere Formel M / Gate 21 Vognporten Albertslund Projektleder Anna Thormann, Konsulent Anja Puggaard, Formel M er et offentligt-privat innovationsprojekt, der arbejder med bæredygtige transportvaner i 25 forsøgsprojekter. Formel M er udviklet i Gate 21 og er støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden. Tetraplan Kronprinsessegade 46E København K Direktør Anette Enemark, Tetraplan rådgiver om alle aspekter af mobilitetsløsninger fra kortlægning til implementering tilpasset de lokale behov og forhold. Tetraplan finder nye og effektive mobilitetsløsninger for virksomheder. Rambøll Hannemanns Alle København S Projektleder Hanne Hansen Wrisberg, DI Transport Industriens Hus København V Konsulent Jakob Svane, DI Transport er det erhvervspolitiske samlingspunkt for virksomheder med tilknytning til transporterhvervene. DI Transport arbejder for at sikre de bedste rammevilkår for transport af personer, varer og gods, et effektivt samspil mellem transportformerne samt en tidssvarende infrastruktur. VEKSØ Mobility Nordensvej Fredericia Mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ Mobility er en del af VEKSØ A/S. Afdelingen beskæftiger mobilitetskonsulenter, der har mange års erfaring med udarbejdelse af mobilitetsstrategier og -planer, procesledelse og gennemførelse af adfærdsændrende kampagner og initiativer. Formel M er støttet af: Rambølls specialister har over 20 års erfaring med at udvikle og integrere bæredygtige transportløsninger i by- og trafikplanlægning over hele verden. Rambøll arbejder for både virksomheder, myndigheder og private bygherrer. Udgiver: Formel M Redaktion: Folderen er udarbejdet af ovennævnte bidragydere Udgivet: Marts 2014 Oplag: stk. Fotos: Forside, s. 4, 12 og 13: Shutterstock, s. 2 og 5: Søren Osgood, s. 7: NRGi, s. 8: E-Wheels, s. 10, 17, 21: Ballerup Kommune, s. 11: UPS, s. 15: Din Cykelven, s. 14, 15, 18, 19 og 20: Gate 21 Layout: Lene Ulsted Carlsen

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport www.gronmobilitet.dk FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet.

Læs mere

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport

SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER. Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport SMART MOBILITET FOR VIRKSOMHEDER Inspiration og eksempler på effektiv, fleksibel og grøn transport FORORD Trængsel på veje og parkeringspladser er et problem for pendlerne og samfundet. Men det er også

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum

Program. 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning. 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Program 15 min: Walk & Talk 30 min: Mobilitetsplanlægning 30 min: Gruppearbejde 15 min: Kage 30 min: Plenum Mobilitets- Planlægning også) i din kommune? Anna Thormann Formel M Gate 21 Anna.thormann@gate21.dk

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med

Kampagnevejledning. Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City. I samarbejde med Kampagnevejledning Transportundersøgelse på arbejdspladser i Loop City I samarbejde med Indholdsfortegnelse PRAKTISK VEJLEDNING...3 SUPPORT...4 TIPS TIL AT ØGE BESVARELSESPROCENTEN...4 KAMPAGNEMATERIALER...4

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport

Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport Region Hovedstaden Lettere frem med kollektiv transport En værktøjskasse af tiltag for at motivere flere til at bruge kollektiv trafik Region Hovedstaden arbejder i en række sammenhænge for at fremme den

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter

Bilag 3. Beskrivelse af program og projekter Bilag 3 Beskrivelse af program og projekter 2018-2020 Cykelby Hvidovre Cykelby Hvidovre skal fremme cyklismen i Hvidovre blandt borgere og ansatte i kommunen (til og fra arbejde, og i arbejdstiden). Overordnet

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi

Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi Godkendt 5. marts 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse for Djurs Mobilitetsstrategi... 1 Godkendt 5. marts 2015... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab

Grøn Køreplan. Nordjyllands Trafikselskab Grøn Køreplan Nordjyllands Trafikselskab Forord Opgørelserne i denne Grønne køreplan viser heldigvis, at vi, i NT, er godt med, når det handler om at transportere os grønt. Som oftest er det også både

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

Mobility Management Plan

Mobility Management Plan Mobility Management Plan Site Måløv Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Mobility Management 4 Idékatalog 11 Handlingsplan 21 RESUMÉ Denne mobility management plan er udarbejdet af Niras til Novo Nordisk for site

Læs mere

TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD

TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD TRANSPORTANALYSE LOKALISERING I ØRESTAD RAMBØLL I ØRESTAD På verdensplan 13.000 ansatte på 300 kontorer i 35 lande De danske Rambøll-selskaber i hovedstaden blev i 2010 samlet i et nyt domicil i Ørestad

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000

Taleseddel. Movia virkelighed Kommunernes virkelighed. Den virkelige virkelighed. Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Taleseddel Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Movia virkelighed Kommunernes virkelighed Den virkelige virkelighed Fra: Miljøtrafikuge, 2000 Mobilitet: Noget helt nyt? Trafik- og Miljøhandlingsplaner

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland

Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland 1 of 8 Projektbeskrivelse for mobilitetsstrategi for Djursland Side 1 2 of 8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Målsætninger for projektet...4 3 Hvad er det for en plan vi vil lave...4 4 Processen...5

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager. Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Baggrund og proces Opnåede resultater Samkørsel i netværket Københavns kommunes klimamålsætninger Formel M Netværk af virksomheder Forarbejde (hvem, hvad, hvor)

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE SMART MOBILITET. Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk

Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Guide til mobilitetsplanlægning i erhvervsnetværk Version 1 Udgivet af Grønt Mobilitetskontor September 2012 Gate 21 www.formelm.dk Side 1/27 Guide til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kom sund frem! 25. maj 2016

Kom sund frem! 25. maj 2016 Kom sund frem! 25. maj 2016 Indhold Hvad er Supercykelstier? Et samarbejde, et løft, et reelt alternativ til cykelpendlere Status Hvad er anlagt, hvad er på vej? En god forretning Trængsel, klima og sundhed

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS. Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby

CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS. Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS Certificeringsordning for arbejdspladser og virksomheder i Skejby BLIV CERTIFICERET SOM CYKELVENLIG ARBEJDSPLADS Business Park Skejby og Aarhus Cykelby har i fællesskab udviklet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21

Succesfulde tiltag på arbejdspladserne rådhuse og hospitaler har sparet 8-10 % CO2 Anja Puggaard, anja.puggaard@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere