Metadata til datasæt med geografi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metadata til datasæt med geografi"

Transkript

1 Metadata til datasæt med geografi Indhold Virksomheder... 3 Antal virksomheder på Fyn med ansatte - interval... 3 Type af virksomheder i kommunen fordelt på lokalområder 2016:... 6 Antal ansatte i virksomhederne i kommunen fordelt på lokalområder 2016:... 7 Virksomhedernes opstarts år i kommunen fordelt på lokalområder:... 8 Erhvervsgrunde til salg... 9 Socioøkonomi statistik på lokalområderne Familietype 1 fordelt på lokalområder 2016: Familietype 2 fordelt på lokalområder 2016: Familiestørrelse fordelt på lokalområder 2016: Børnefamilier fordelt på lokalområder 2016: Børnefamilietyper fordelt på lokalområder 2016: Rummelighed D bymodel Bolig - statistik Boligtype fordelt på lokalområder Bolig ejerform fordelt på lokalområder Bolig beboelsesstatus fordelt på lokalområder Bolig ejer fordelt på lokalområder Bolig ejerlejligheder fordelt på lokalområder Bolig utidssvarende fordelt på lokalområder Boligstørrelse 1 fordelt på lokalområder Boligstørrelse 2 fordelt på lokalområder Bygningsalder fordelt på lokalområder Bygningens ombygningsår fordelt på lokalområder Bygningsopvarmning fordelt på lokalområder Bygningens tagmateriale fordelt på lokalområder Bygningens varmeinstallation fordelt på lokalområder Bygningens anvendelse fordelt på lokalområder Trafik Kommunale trafikmålinger Vejdirektoratets tællesteder Cyklisttællesteder Parkering Busstoppesteder Bus- og læskure Kommunens distrikter... 38

2 Kommunegrænsen Postdistrikter Skoledistrikter Lokalområdeafgrænsningen Valgdistrikter Adressepunkter Plejedistrikter Grønne områder Badestrande Parker Naturområder Skove Øhavsstien Link til grunddata samt højdemodellen

3 Virksomheder Antal virksomheder på Fyn med ansatte interval Denne oversigt viser antallet af virksomheder på hele Fyn med antal ansatte i intervaller. dbo CVR_PROD_EN HEViewFynFeo CVR Ingen Udtrækket er på enhedsniveau Navn_tekst Virksomhed_cvrnr Pnr Livsforloeb_startdato Livsforloeb_ophoersdato Ajourfoeringsdato Virksomhed_gyldigFra Reklamebeskyttelse Navn_gyldigFra Beliggenhedsadresse_gyldigFra navn_tekst beliggenhedsadresse_gyldigfra beliggenhedsadresse_vejnavn beliggenhedsadresse_vejkode belig_adresse_husnummerfra belig_adresse_husnummertil beliggenhedsadresse_bogstavfra beliggenhedsadresse_bogstavtil beliggenhedsadresse_etage beliggenhedsadresse_sidedoer beliggenhedsadresse_postnr belig_adresse_postdistrikt beliggenhedsadresse_bynavn kommune_kode Navn CVR-nummer P-nummer Livsforløb startdato Livsforløb ophørsdato Ajourføringsdato Virksomhed gyldig fra Reklamebeskyttelse Navn gyldig fra Beliggenhedsadresse gyldig fra Virksomhedsnavn Beliggenhedsadresse gyldig fra Beliggenhedsadresse gyldig til Beliggenhedsadresse vejkode Beliggenhedsadresse husnummer fra Beliggenhedsadresse husnummer til Beliggenhedsadresse bogstav fra Beliggenhedsadresse bogstav til Beliggenhedsadresse etage Beliggenhedsadresse sidedør Beliggenhedsadresse postnummer Beliggenhedsadresse postdistrikt Beliggenhedsadresse bynavn Kommunekode

4 kommune_tekst beliggenhedsadresse_postboks beliggenhedsadresse_conavn belig_adresse_adr_fritekst postadresse_gyldigfra postadresse_vejnavn postadresse_vejkode postadresse_husnummerfra postadresse_husnummertil postadresse_bogstavfra postadresse_bogstavtil postadresse_etage postadresse_sidedoer postadresse_postnr postadresse_postdistrikt postadresse_bynavn postadresse_kommune_kode postadresse_kommune_tekst postadresse_postboks postadresse_conavn postadresse_adressefritekst hovedbranche_gyldigfra hovedbranche_kode hovedbranche_tekst bibranche1_gyldigfra bibranche1_kode bibranche1_tekst bibranche2_gyldigfra bibranche2_kode bibranche2_tekst bibranche3_gyldigfra bibranche3_kode bibranche3_tekst Kommunenavn Beliggenhedsadresse postboks Beliggenhedsadresse co navn Beliggenhedsadresse fritekst Postadresse gyldig fra Postadresse gyldig til Postadresse vejkode Postadresse husnummer fra Postadresse husnummer til Postadresse bogstav fra Postadresse bogstav til Postadresse etage Postadresse sidedør Postadresse postnummer Postadresse postdistrikt Postadresse bynavn Postadresse kommunekode Postadresse kommunenavn Postadresse postboks Postadresse co navn Postadresse adresse fritekst Hovedbranche gyldig fra Hovedbranche kode Hovedbranchetype Bibranche 1 gyldig fra Bibranche 1 kode Bibranche 1 type Bibranche 2 gyldig fra Bibranche 2 kode Bibranche 2 type Bibranche 3 gyldig fra Bibranche 3 kode Bibranche 3 type

5 branchedst branchekob aarsbeskaeftigelse_aar aarsbes_antansatteinterval aarsbes_antaarsvaerkinterval aarsbes_antinclejereinterval Branchetype fra Danmarks Statistik Branchetype fra Købstadsforeningen Årsbeskæftigelse opgørelsesår Årsbeskæftigelse antal ansatte i interval Årsbeskæftigelse antal årsværk i interval Årsbeskæftigelse antal ansatte incl ejer i interval hovedafdeling deltagere KoorNord KoorOest Opdateres dagligt

6 Type af virksomheder i kommunen fordelt på lokalområder 2016: Disse oversigter viser fordelingen af virksomheder med forskellige brancher. Der vises, hvor mange virksomheder, der findes indenfor de forskellige brancher pr. celle, samt hvor mange procent de udgør af samtlige virksomheder i cellen. Der vises også, hvor mange virksomheder, der er i hele datasættet indenfor de forskellige brancher, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede mængde virksomheder. Skema Oversigt Data Opdeling Noter fra CVRStat Branche_DST CVR LSK Landbrug, skovbrug og fiskeri IRF Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed BOA Bygge og anlæg HAN Handel og transport mv. IOK Information og kommunikation FIN Finansiering og forsikring EJH Ejendomshandel og udlejning ERH Erhvervsservice OUS Offentlig administration, undervisning og sundhed KFS Kultur, fritid og anden service UOP Uoplyst aktivitet Laver udtræk på p- enhedsniveau og grupperer på branche baseret på opdeling fra Danmarks Statistik (DB07). Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter CVRStat Branche_KOB CVR DHL Detailhandel HOT Hoteller PRT Persontransport PEI Pengeinstitut FOR Forretning OFF Offentlig Administration SUN Sundhed KUL Kultur Laver udtræk på p- enhedsniveau og grupperer på branche baseret på opdeling fra Købmandstandens Oplysningstjeneste (KOB) UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_DHL_Grid Pct_DHL_Grid Antal_DHL_Kom Pct_DHL_Kom Antal_HOT_Grid Opdateres årligt Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal virksomheder i datasættet i alt Sum af antal virksomheder i denne celle i alt Sum af antal personer i denne celle som er indenfor branchen Detailhandel Procentdelen af virksomheder i denne celle som er indenfor branchen Detailhandel Sum af antal virksomheder i datasættet i alt, som er indenfor branchen Detailhandel Procentdelen af virksomheder i datasættet i alt, som er indenfor branchen Detailhandel Sum af antal personer i denne celle som er indenfor branchen Hoteller som ved Detailhandel

7 Antal ansatte i virksomhederne i kommunen fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af antal arbejdspladser. Der vises hvor mange arbejdspladser der findes pr. celle. Der vises også hvor mange arbejdspladser der er i hele datasættet, samt cellens andel af disse. Beregningen udføres på kolonnen ANT_ANS i CVR (dvs. uden Ejere). Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter CVRStat VirkAntalArbPl CVR Ingen Laver udtræk på produktionsenhedsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid PctKom Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal arbejdspladser i hele datasættet Sum af antal arbejdspladser i cellen Procentdel af alle arbejdspladser i datasættet, som findes i cellen Opdateres årligt

8 Virksomhedernes opstarts år i kommunen fordelt på lokalområder: Denne oversigt viser fordelingen af virksomhedernes alder. Der vises, hvor mange virksomheder, der er startet i et givent årsinterval, samt hvor mange procent de udgør af samtlige virksomheder. Der vises også, hvor mange virksomheder, der er i hele datasættet som startede på samme tid, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede mængde virksomheder. På den måde kan man se om cellen afviger fra datasættets gennemsnit som helhed. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter CVRStat VirkOpstartAar CVR Yngre end Ældre end 1970 Laver udtræk på produktionsenhedsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid GnmSnAldGrid GnmSnAldKom Antal_2010_Grid Pct_2010_Grid Antal_2010_Kom PctKom_2010_ Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal virksomheder i hele datasættet Sum af antal virksomheder i cellen Viser det gennemsnitlige opstartsår i cellen Viser det gennemsnitlige opstartsår i hele datasættet Antal virksomheder med opstartsår i 2010 eller senere i cellen Procentdel af alle virksomheder i cellen, som er startet i 2010 eller senere Sum af antal virksomheder, som er startet i 2010 eller senere, i hele datasættet Procentdel af alle virksomheder i datasættet, som er startet i 2010 eller senere AntalGrid_2000_2009 Antal virksomheder med opstartsår mellem 2000 og 2009 i cellen som virksomheder, der er startet i 2010 eller senere Opdateres årligt

9 Erhvervsgrunde til salg Denne oversigt viser de erhvervsområder, der er til salg i Svendborg Kommune. ingen Grundsalg_grunde_E Svendborg Kommune ingen Salg_status pris Status for erhvervsgrundene til salg Pris Opdateret Jan 2016

10 Socioøkonomi statistik på lokalområderne Familietype 1 fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af familietyper. Der vises de familier, der har en given familietype, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familier. Der vises de familier, der er i hele datasættet af den pågældende type, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. CPRStat PersFamType CPR EM - Enlig mand EK - Enlig kvinde GF - Gifte (forsk. køn) GS - Gifte (samme køn) P - registreret partner SLP - Samlevende par SBP - Samboende par UB - Ikke hjemmeboende barn under 18 år Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_EM_Grid Pct_EM_Grid Antal_EM_Kom Pct_EM_Kom Antal_EK_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal familier i datasættet i alt Sum af antal familier i denne celle i alt Sum af antal familier i denne celle af typen: Enlig mand Procentdelen af familier i denne celle af typen: Enlig mand Sum af antal familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlig mand Procentdelen af familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlig mand Sum af antal familier i denne celle som er af typen: Enlig kvinde som ved enlig mand Opdateres årligt

11 Familietype 2 fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af familietyper. Der vises en given familietype pr. celle, samt hvor mange procent de udgør af samtlige familier i cellen. Der vises også hvor mange familier, der er i hele datasættet af den pågældende type, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se afviger fra datasættets gennemsnit som helhed. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter CPRStat PersFamType2 CPR E_MB - Børnefamilier med familietype: Enlig (EK,EM,UB) E_UB - Familier uden børn med familietype: Enlig (EK,EM,UB) G_MB - Børnefamilier med familietype: Ægtepar (GS,GF) G_UB - Familier uden børn med familietype: Ægtepar (GS,GF) OEVP_MB - Børnefamilier med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP) OEVP_UB - Familier uden børn med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP) Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_E_MB_Grid Pct_E_MB_Grid Antal_E_MB_Kom Pct_E_MB_Kom Antal_E_UB_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal familier i datasættet i alt Sum af antal familier i denne celle i alt Sum af antal familier i denne celle af typen: Enlige m. børn Procentdelen af familier i denne celle af typen: Enlige m. børn Sum af antal familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlige m. børn Procentdelen af familier i datasættet i alt, som er af typen: Enlige m. børn Sum af antal familier i denne celle som er af typen: Enlige uden børn som ved enlig mand Opdateres årligt

12 Familiestørrelse fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af familier ud fra antal personer. Der vises en given størrelse, samt hvor mange procent den udgør af samtlige familier i cellen. Der vises også hvor mange familier, der er i hele datasættet af den pågældende størrelse, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede familieantal. På den måde kan man se afviger fra datasættets gennemsnit som helhed. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter CPRStat PersFamStr CPR FS1 - Familier bestående af 1 person FS2 - Familier bestående af 2 personer FS3 - Familier bestående af 3 personer FS4 - Familier bestående af 4 personer FS5 - Familier bestående af 5 personer FS_min_6 - Familier bestående af mindst 6 personer Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familiestørrelser. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_FS1_Grid Pct_FS1_Grid Antal_FS1_Kom Pct_FS1_Kom Antal_FS2_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket fra LOIS Dato for hvornår data er udtrukket fra LOIS Sum af antal familier i datasættet i alt Sum af antal familier i denne celle i alt Sum af antal familier i denne celle bestående af 1 person Procentdelen af familier i denne celle bestående af 1 person Sum af antal familier i datasættet i alt, bestående af 1 person Procentdelen af familier i datasættet i alt, bestående af 1 person Sum af antal familier i denne celle bestående af 2 personer som ved FS1 Opdateres årligt

13 Børnefamilier fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af børnefamilier på celleniveau. Der vises familier med et givent børneantal, samt hvor mange procent de udgør af samtlige børnefamilier. Der vises også hvor mange familier, der er i hele datasættet med det pågældende børneantal, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede børnefamilieantal. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. CPRStat PersFamBoernfam CPR 1B - Familier med ét barn 2B - Familier med to børn 3B - Familier med tre børn 4B - Familier med fire børn min_5b - Familier med mindst fem børn Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_1B_Grid Pct_1B_Grid Antal_1B_Kom Pct_1B_Kom Antal_2B_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt Sum af antal børnefamilier i denne celle i alt Sum af antal børnefamilier i denne celle med ét barn Procentdelen af børnefamilier i denne celle med ét barn Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt, med ét barn Procentdelen af børnefamilier i datasættet i alt, med ét barn Sum af antal børnefamilier i denne celle med to børn som ved ét barn Opdateres årligt

14 Børnefamilietyper fordelt på lokalområder 2016: Denne oversigt viser fordelingen af børnefamilietyper. Den viser andelen af en given familietype, samt hvor mange procent de udgør af samtlige børnefamilier. Der vises også hvor mange familier, der er i hele datasættet med den pågældende familietype, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede børnefamilieantal. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. CPRStat PersFamBoernfamTyper CPR E - Børnefamilier med familietype: Enlig (EK,EM) G - Børnefamilier med familietype: Ægtepar (GS,GF) OEVP - Børnefamilier med familietype: Øvrige par (P,SLP,SBP) Laver udtræk på personniveau og grupperer på relationer til familietyper. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_E_Grid Pct_E_Grid Antal_E_Kom Pct_E_Kom Antal_G_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt Sum af antal børnefamilier i denne celle i alt Sum af antal børnefamilier i denne celle med familietypen: Enlig Procentdelen af børnefamilier i denne celle med familietypen: Enlig Sum af antal børnefamilier i datasættet i alt, med familietypen: Enlig Procentdelen af børnefamilier i datasættet i alt, med familietypen: Enlig Sum af antal børnefamilier i denne celle med familietypen: Ægtepar som ved Enlige Opdateres årligt

15 Rummelighed 3D bymodel D modellen dækker hele Svendborg Kommune som en klodsmodel mens hele den indre by er laserscannet og med tekstur. Ved at anvende en bygningsorienteret datamodel sikres en bedre anvendelse af de digitale 3D bygninger i forbindelse med GIS-analyser. Hver enkelt bygningsflade samles til et sammenhængende objekt. I produktionssammenhæng giver den bygningsorienterede datamodel mulighed for, at integrere eksisterende terrestrisk malte bygningspolygoner, hvorved tagudhæng kan tilføjes bygninger og kviste. Ved at anvende denne fremgangsmåde, får bygningerne en mere naturlig fremtoning og fremstår arkitektonisk mere korrekt. Attributter Den bygningsorienterede datamodel giver ligeledes mulighed for, at tilføje bygningerne attributter. Attributterne kan både være unikke id numre og database nø gler, men det kan også være geometriske attributter beregnet pa baggrund af bygningernes geometri. Med et datasæt bestående af geometrier samlet til bygninger med unikke bygnings id'er og geometriske attributter, bliver det muligt at udføre rummelige analyser såsom; giv en liste af bygningsidenter inden for en radius af 500 meter, der indeholder mere en 3 kviste og har et volumen stø rre end 300m2 og et tagareal pa mindre end 200m2. UnikiD Den samlede bygning samt alle tagdetaljer tilhørende bygningen gives samme unikke bygnings id. Desuden tildeles alle tilhørende tagdetaljer et ekstra unikt id således, at de kan identificeres individuelt. Geometriske attributter Nar bygningerne er topologiske konsistente geometriske samlede objekter, er det muligt at beregne og tilføje attributter for: Bygningens volumen Bygningens areal med eller uden tagudhæng tagareal Tagudhængsareal Facadeareal Areal af facade delt med anden bygning Minimum, maksimum og gennemsnitlig taghældning Tagdetaljers volumen Tagdetaljers areal Tagdetaljers højde over bygnings maksimale taghøjde

16 Bolig statistik Boligtype fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af boligart. Boligart defineres som en sammenstilling af anvendelseskoder og boligtyper fra BBR. Der vises hvor mange boliger, der er af hver art, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger i cellen. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af hver boligart, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed BBRStat Boligart BBR Stuehus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 110) Parcelhus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 120) R_K_D_Hus - (Række-, kæde- og dobbelthus (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 130) Etagebolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 140) Kollegiebolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 150) Døgninst_bolig - Bolig i døgninstitution (Boligtype = 4 og Anvendelse = 160) Anden helårsbolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 190) Erhvervsbolig (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = eller ) Erhvervsenhed - boliger i "rene" erhvervsenheder (Boligtype er blank og Anvendelse = eller ) Fritidshus (Boligtype = 5 og Anvendelse = 510,540,590) Uoplyst boligart (Boligtype = 1-3 og Anvendelse = 999) Ikke_bolig (Boliger i enheder/bygninger der ikke dækkes af ovenstående kategorier) Boligtyper fra BBR 1 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken). 2 Blandet erhverv og beboelse med eget køkken. 3 Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken). 4 Fællesbolig eller fælleshusholdning (boligenhed med anvendelseskode 160). 5 Sommer-/fritidsbolig (boligenhed med anvendelseskode 510, 540 og 590). E Andet (bl.a. institutioner og erhverv) UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_Stuehus_Grid Pct_Stuehus_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal boligenheder i datasættet i alt Sum af antal boligenheder i cellen Antal boligenheder af typen Stuehus i cellen Procentdel af alle boligenheder i cellen, som er af typen Stuehus

17 Antal_Stuehus_Kom Pct_Stuehus_Kom Sum af antal boligenheder af typen Stuehus, i hele datasættet i alt Procentdel af alle boligenhederne i datasættet, som er af typen Stuehus Antal_Parcelhus_Grid Antal boligenheder af typen Parcelhus i cellen som ved boligart Stuehus Opdateres årligt

18 Bolig ejerform fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af beboede boliger. Der vises hvor mange boliger, der er af hver boligart/-ejerform, samt hvor mange procent de udgør af samtlige beboede boliger. Der vises også hvor mange beboede boliger der er i hele datasættet af hver boligart/-ejerform, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se om cellen afviger fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed BBRStat BoligArtEjerform BBR Ejerlejlighed er defineret som:esrartskode = Ejerlejlighed samt EnhedsUdlejningskode = Beboet af ejer/ubenyttet Øvrig ejerbolig er defineret som: Ejerforholdskode = 10 og 30 samt EnhedsUdlejningskode = Beboet af ejer og ESRArtskode <> Ejerlejlighed Privat lejebolig er defineret som: Ejerforholdskode = 10, 30 eller 40 samt EnhedsUdlejningskode = Udlejet eller ubenyttet Privat andelsbolig er defineret som: Ejerforholdskode = 41 samt EnhedsUdlejningskode = Udlejet eller Ubenyttet Almen lejebolig er defineret som: Ejerforholdskode = 20 samt EnhedsUdlejningskode = Udlejet eller Ubenyttet Offentlig lejebolig er defineret som: Ejerforholdskode = 50, 60, 70 eller 80 samt EnhedsUdlejningskode = Udlejet eller ubenyttet Øvrige og uoplyst er defineret som: EnhedsUdlejningskode = Ubenyttet og Ikke udfyldt eller Ejerforholdskode = 90 Udtræk baseret på enhedsniveau. Kun beboede boliger er medregnet. Af specialtilfælde kan nævnes at: Ejerlejligheder der er udlejet bliver kategoriseret som "Privat lejebolig". Boliger ejet af "Forening, legat eller selvejende institution" eller af "Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtaget interessentskab) som udlejes, bliver kategoriseret som "Privat lejebolig". UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_Ejerl_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal boligenheder i datasættet i alt Sum af antal boligenheder i cellen Antal boligenheder af boligformen Ejerlejlighed i cellen

19 Pct_Ejerl_Grid Antal_Ejerl_Kom Pct_Ejerl_Kom Procentdel af alle boligenheder i cellen, som er af boligformen Ejerlejlighed Sum af antal boligenheder af boligformen Ejerlejlighed, i hele datasættet i alt Procentdel af alle boligenhederne i datasættet, som er af boligformen Ejerlejlighed Antal_OvrigEjer_Grid Antal boligenheder af boligformen Øvrige ejerboliger i cellen som ved boligform Ejerlejlighed Opdateres årligt

20 Bolig beboelsesstatus fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser boligenhedernes beboelsesstatus. Der vises hvor mange boliger der har været ubeboede, beboede eller aldrig benyttede på et givent tidspunkt, samt hvor mange procent de forskellige kategorier udgør af samtlige boliger. Der vises også hvorledes beboelsesstatus er for alle boliger i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En ubeboet bolig er defineret som en beboelsesenhed, hvor der ikke har været tilknyttet en CPR-adresse indenfor 90 dage. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BoligBeboelsesstatus BBR Beboet (aktuelt beboet minimum én dag, indenfor de sidste 90 dage) Ubeboet (ikke beboet indenfor de sidste 90 dage eller flere) Aldrig benyttet (bolig der endnu ikke har haft CPR-tilmelding) Laver udtræk på enhedsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_Beboet_Grid Pct_Beboet_Grid Antal_Ubeboet_Kom Pct_Ubeboet_Kom Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal boliger i hele datasættet Sum af antal boliger i cellen Antal aktuelt ubeboede boliger i cellen Procentdel af alle boligenheder i cellen, som aktuelt er ubeboede Sum af antal boliger, som aktuelt er ubeboede, i hele datasættet i alt Procentdel af alle boliger i datasættet, som aktuelt er ubeboede Antal_Aldrig_benyttet_Grid Antal boliger der har været ubeboet i mindst 1 måned som ved aktuelt ubeboede boliger Opdateres årligt

21 Bolig ejer fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af boligejerforhold. Der vises hvor mange boliger, der findes med de forskellige boligejerforhold, samt hvor mange procent de enkelte kategorier udgør af samtlige boliger. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af de forskellige boligejerforhold, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed BBRStat BoligEjerfor BBR Privat_IS - Privatpersoner, incl. I/S AS_APS - A/S, APS og andre selskaber Andelsboligfor - Private andelsboligforeninger Almen_boligorg - Almen boligorganisation For_Leg_Inst - Foreninger, legater og institutioner Andre_ejerforh - Andre ejerforhold Kommune - Den kommune hvor ejendommen er beliggende Region - Region Stat - Staten UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal boligenheder i datasættet i alt Sum af antal boligenheder i cellen Antal_Privat_IS_Grid Antal boligenheder med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S i cellen Pct_Privat_IS_Grid Procentdel af alle boligenheder i cellen med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S Antal_Privat_IS_Kom Sum af antal boligenheder med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S, i hele datasættet i alt Pct_Privat_IS_Kom Antal_AS_APS_Grid Procentdel af alle boligenhederne i datasættet med ejerskabsforholdet: Privatpersoner, incl. I/S Antal boligenheder med ejerskabsforholdet: A/S, APS og andre selskaber i cellen som ved boligejerforhold Privat_IS Opdateres årligt

22 Bolig ejerlejligheder fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af ejerlejligheder. Der vises hvor mange ejerlejligheder der findes, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger i cellen. Der vises også hvor mange ejerlejligheder der er i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BoligEjerlejlighed BBR Antal ejerlejligheder - Antal boliger i cellen der er registreret som ejerlejlighed Antal ikke ejerlejlighed - Øvrige boliger i cellen Der medtages både beboede og ubeboede ejerlejligheder UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_Ejerlejlighed_Grid Pct_Ejerlejlighed_Grid Antal_Ejerlejlighed_Kom Pct_Ejerlejlighed_Kom Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal boligenheder i datasættet i alt Sum af antal boligenheder i cellen Antal ejerlejligheder i cellen Procentdel af ejerlejligheder i cellen Sum af antal ejerlejligheder, i hele datasættet i alt Procentdel af ejerlejligheder, i hele datasættet Antal_Ikke_Ejerlejlighed_Grid Antal øvrige boliger i cellen som ved Ejerlejlighed Opdateres årligt

23 Bolig utidssvarende fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser placeringen af de utidssvarende boliger. Definitionen på en utidssvarende bolig er en enhed som ikke har: vandskyllende toilet eller badeværelse i enheden eller eget køkken eller centralvarme, fjernvarne eller varmepumpe Der vises antallet af utidssvarende boliger. Der vises også hvor mange utidssvarende boliger, der er i hele datasættet, samt hvor mange procent de utidssvarende boliger udgør af den samlede boligmængde i forhold til datasættet som helhed. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BoligUtidssv BBR Ingen Laver udtræk på enhedsniveau. UdtraeksAar UdtraeksDato Total_Kom Total_Grid Antal_Grid Pct_Grid Antal_Kom Pct_Kom Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Summen af antal boliger i datasættet Summen af antal boliger i cellen Antallet af utidssvarende boliger i cellen Procendelen af boliger i cellen som er utidssvarende Antallet af utidssvarende boliger i datasættet i alt Procendelen af boliger i hele datasættet som er utidssvarende Opdateres årligt

24 Boligstørrelse 1 fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af boligstørrelser. Der vises hvor mange boliger der har en bestemt størrelseskategori, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af hver størrelseskategori, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat Boligstr BBR 0-49 m m m m m m m2 Laver udtræk på enhedsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_0_49_Grid Pct_0_49_Grid Antal_0_49_Kom Pct_0_49_Kom Antal_50_74_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal boliger i hele datasættet Sum af antal boliger i cellen Antal boliger i størrelsen 0 til 49 m2 i cellen Procentdel af alle boligenheder i cellen, som er af størrelsen 0 til 49 m2 Sum af antal boliger, som er af størrelsen 0 til 49 m2, i hele datasættet i alt Procentdel af alle boliger i datasættet, som er af størrelsen 0 til 49 m2 Antal boliger i størrelsen 50 til 74 m2 i cellen som ved 0 til 49 m2 Opdateres årligt

25 Boligstørrelse 2 fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af boligstørrelser. Der vises hvor mange boliger der har en bestemt størrelseskategori, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger. Der vises også hvor mange boliger der er i hele datasættet af hver størrelseskategori, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. En bolig defineres som: Alle enheder i BBR hvorpå der kan dannes et match med en CPR-adresse Yderligere enheder i BBR med boliganvendelseskode uden matchende CPR-adresse (ubeboede boliger) Cpr-adresser uden matchende BBR-enhed Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BoligstrM2 BBR 0-39 m m m m m2 Laver udtræk på enhedsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_0_49_Grid Pct_0_49_Grid Antal_0_49_Kom Pct_0_49_Kom Antal_50_74_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal boliger i hele datasættet Sum af antal boliger i cellen Antal boliger i størrelsen 0 til 49 m2 i cellen Procentdel af alle boligenheder i cellen, som er af størrelsen 0 til 49 m2 Sum af antal boliger, som er af størrelsen 0 til 49 m2, i hele datasættet i alt Procentdel af alle boliger i datasættet, som er af størrelsen 0 til 49 m2 Antal boliger i størrelsen 50 til 74 m2 i cellen som ved 0 til 49 m2 Opdateres årligt

26 Bygningsalder fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af bygningernes alder. Der vises hvor mange bygninger der er opført i et givent årsinterval, samt hvor mange procent de udgør af samtlige bygninger. Der vises også hvor mange bygninger, der er i hele datasættet som blev opført indenfor de samme tidsintervaller, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede bygningsmasse. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. Bygninger der fejlagtigt er registreret med opførelsesår fra medtages ikke i beregningen. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat Bygalder BBR Ældre end eller yngre Laver udtræk på bygningsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid GnmSnAld_Grid GnmSnAld_Kom Antal_1900_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal bygninger i hele datasættet Sum af antal bygninger i cellen Viser det gennemsnitlige opførselsår i cellen Viser det gennemsnitlige opførselsår i hele datasættet Antal bygninger som er opført før år 1900 i cellen Pct_1900_Grid Procentdel af alle bygninger i cellen, som er opført før år 1900 Antal_1900_Kom Sum af antal bygninger, som er opført før år 1900, i hele datasættet Pct_1900_Kom Procentdel af alle bygninger i datasættet, som er opført før år 1900 Antal_1900_1924_Grid Antal bygninger som er opført mellem år 1900 og år 1924 i cellen som bygninger der er opført før år 1900 Opdateres årligt

27 Bygningens ombygningsår fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser hvornår bygninger er ombygget. Der vises hvor mange boliger der er ombygget i et givent årsinterval, samt hvor mange procent de udgør af samtlige boliger. Der vises også hvor mange boliger, der er i hele datasættet som blev ombygget på samme tid, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede boligmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. Bygninger der fejlagtigt er registreret med ombygningsår fra medtages ikke i beregningen. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BygOmbyg BBR Ændre end eller yngre Laver udtræk på bygningsniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_1900_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser antal bygninger i hele datasættet Sum af antal bygninger i cellen Antal bygninger som er ombygget før år 1900 i cellen Pct_1900_Grid Procentdel af alle bygninger i cellen, som er ombygget før år 1900 Antal_1900_Kom Sum af antal bygninger, som er ombygget før år 1900, i hele datasættet Pct_1900_Kom Procentdel af alle bygninger i datasættet, som er ombygget før år 1900 Antal_1900_1924_Grid Antal bygninger som er ombygget mellem år 1900 og år 1924 i cellen som bygninger der er ombygget før år 1900 Opdateres årligt

28 Bygningsopvarmning fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af opvarmningsformer i opvarmede bygninger. Der vises hvor mange bygninger der har en bestemt type opvarmningsform, samt hvor mange procent de udgør af samtlige opvarmede bygninger. Der vises også hvor mange bygninger der er i hele datasættet for hver opvarmningsform, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede opvarmede bygningsmasse. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. De uopvarmede bygninger, samt bygninger med fjernvarme er ikke medtaget i dette datasæt. Fjernvarmeinstallationer fremgår af oversigten: Varmeinstallation. Generelt skal oversigten med Opvarmningsform betragtes som støttedata til oversigten med Varmeinstallationer. Oversigten med installationstyperne viser eksempelvis fordelingen af centrale fyr, men oplysningen om hvorvidt fyringen foregår med henholdsvis naturgas eller olie, fremgår af Opvarmningsform. Skema Oversigt Data fra Opdeling Noter BBRStat BygOpvarm BBR 1 = Elektricitet 2 = Gasværksgas 3 = Flydende brændsel 4 = Fast brændsel 6 = Halm 7 = Naturgas 9= Andet Laver udtræk på bygningssniveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_OPVK1_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser summen af opvarmede bygninger i hele datasættet Sum af antal opvarmede bygninger i cellen Antal bygninger med opvarmningsform 1 (elektricitet) i cellen Pct_OPVK1_Grid Procentdel af alle bygninger i cellen, som har opvarmningsform 1 Antal_OPVK1_Kom Sum af antal bygninger med opvarmningsform 1, i hele datasættet i alt Pct_OPVK1_Kom Procentdel af alle bygninger i datasættet, som har opvarmningsform 1 Antal_OPVK2_Grid Antal bygninger med opvarmningsform 2 (gasværksgas) i cellen som ved opvarmningsform 1 Opdateres årligt

29 Bygningens tagmateriale fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af tagmaterialer på bygninger. Der vises hvor mange bygninger der har en bestemt type tagdækningsmateriale, samt hvor mange procent de udgør af samtlige bygninger. Der vises også hvor mange bygninger der er i hele datasættet for hver type tagmateriale, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede bygningsmasse. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. BBRStat BygTagmat BBR 1 = Built-up 2 = Tagpap (med taghældning) 3 = Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 4 = Cementsten 5 = Tegl 6 = Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.) 7 = Stråtag 10 = Fibercement (asbestfri) 11 = PVC 12 = Glas 90 = Andet materiale Laver udtræk på bygningss niveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_TK1_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser summen af bygninger i hele datasættet Sum af antal bygninger i cellen Antal bygninger med tagdækning type 1 (x) i cellen Pct_TK1_Grid Procentdel af alle bygninger i cellen, som har tagdækning type 1 Antal_TK1_Kom Sum af antal bygninger med tagdækning type 1, i hele datasættet i alt Pct_TK1_Kom Procentdel af alle bygninger i datasættet, som har tagdækning type 1 Antal_TK2_Grid Antal bygninger med tagdækning type 2 (y) i cellen som ved tagdækning type 1 Opdateres årligt

30 Bygningens varmeinstallation fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af varmeinstallationstypen. Der vises hvor mange bygninger der har en bestemt type varmeinstallation, samt hvor mange procent de udgør af samtlige opvarmede bygninger. Der vises også hvor mange bygninger, der er i hele datasættet af hver varmeinstallation, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede opvarmede bygningsmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. Bygninger uden registreringer, er ikke medtaget i dette datasæt. Det er oftest carporte, udhuse, garager o.l. Såfremt man ønsker at se oplysninger om fyringsmidler fremgår disse af oversigten: Opvarmningsform. BBRStat BygVarmeInst BBR 1 = Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem eller varmluftanlæg) 2 = Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) 3 = Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovn o.lign.) 5 = Varmepumpe 6 = Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel og olie eller gas) 7 = Elovne, elpaneler 8 = Gasradiatorer 9 = Ingen varmeinstallationer Laver udtræk på bygningss niveau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_VINSK1_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Viser summen af bygninger med varmeinstallationer i hele datasættet Sum af antal bygninger med varmeinstallationer i cellen Antal bygninger med varmeinstallationskode 1 (fjernvarme) i cellen Pct_VINSK1_Grid Procentdel af alle bygninger i cellen, som har varmeinstallationskode 1 Antal_VINSK1_Kom Sum af antal bygninger med varmeinstallationskode 1, i hele datasættet i alt Pct_VINSK1_Kom Procentdel af alle bygninger i datasættet, som har varmeinstallationskode 1 Antal_VINSK2_Grid Antal bygninger med varmeinstallationskode 2 (Centralvarme...) i cellen som ved varmeinstallationskode 1 Opdateres årligt

31 Bygningens anvendelse fordelt på lokalområder 2016 Denne oversigt viser fordelingen af enheders anvendelse. Enhedernes anvendelseskoder er for overskuelighedens skyld, grupperet som vist nedenfor i forskellige anvendelsesgrupper. Oversigten viser fordelingen af enheder, i de forskellige anvendelsesgrupper, der findes, samt hvor mange procent de udgør af samtlige enheder. Der vises også fordelingen af enheder, i de forskellige anvendelsesgrupper i hele datasættet, samt hvor mange procent de udgør af datasættets samlede enhedsmængde. På den måde kan man se afvigelser fra datasættets gennemsnit som helhed. BBRStat EnhedAnv BBR Bolig - Enheder i bygninger til helårsbeboelse defineres som anvendelseskoderne: P_L - Enheder i produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.lign. defineres som anvendelseskoderne: H_T_K - Enheder i bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.lign. defineres som anvendelseskoderne: INST - Enheder i bygninger til kulturelle formål samt institutioner defineres som anvendelseskoderne: Fritid - Enheder i bygninger til fritidsformål defineres som anvendelseskoderne: 510,520,530,540,590 MGL_ENHK - Enheder uden anvendelseskode Udtræk baseret på enhedsni veau. UdtraekAar UdtraekDato Total_Kom Total_Grid Antal_Bolig_Grid Pct_Bolig_Grid Antal_Bolig_Kom Pct_Bolig_Kom Antal_P_L_Grid Årstallet for hvornår data er udtrukket Dato for hvornår data er udtrukket Sum af antal enheder i datasættet i alt Sum af antal enheder i cellen Antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig i cellen Procentdel af enheder i cellen, som er i anvendelsesgruppen: Bolig Sum af antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig, i hele datasættet i alt Procentdel af enheder i hele datasættet, som er i anvendelsesgruppen: Bolig Antal enheder i anvendelsesgruppen: Bolig i cellen som ved anvendelsesgruppe Bolig Opdateres årligt

32 Trafik Kommunale trafikmålinger Denne oversigt viser de kommunale trafikmålinger foretaget fra udvalgte steder i kommunen. dbo Trafikmålinger_10_14 Svendborg Kommune Ingen Tællestedsnummer Adresse Bynavn Uge År Trafiktal_ÅDT_og_Æ10 Antal_biler_pr#_døgn Tung_trafik Æ10_ Hastighedsbegraensning Trafiktal: ÅDT/Æ10 Antal biler pr. døgn Tung trafik: Æ10 Hastighedsbegrænsning Proc_mellem_10og20km_for_staerk km for stærkt i % Proc_over_20km_for_staerkt Over 20 km for stærkt i % _85 kører_mindre_end 85% kører mindre end: Opdateret 2014 opdateres ved ændringer i datasæt

33 Vejdirektoratets tællesteder Denne oversigt viser vejdirektoratets tællersteder i Svendborg Kommune Ingen Vejdirektoratets tællesteder Vejdirektoratet Ingen Vejnr Vejnavn Lokation Koeretoejsart Aar Aadt Gns_hastighed Ae10ss Hast_graense Fraktil_pct_85 Køretøjsart År Antal biler pr. døgn Målt gennemsnitshastighed Tung trafik: Æ10 Hastighedsgrænse 85% kører mindre end: Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

34 Cyklisttællesteder Denne oversigt viser cyklisttællesteder i Svendborg Kommune Ingen Vejdirektoratets cykeltællesteder Vejdirektoratet Ingen Vejnr Vejnavn Lokation Koeretoejsart Aar Aadt Gns_hastighed Hast_graense Køretøjsart År Antal cykler pr. døgn Målt gennemsnitshastighed Hastighedsgrænse Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

35 Parkering Denne oversigt viser informationen fra vores parkeringsinfo fra 2013 Dbo Parkeringstælleinfo2013 Svendborg Kommune ingen Navn Antal_pladser MC_pladser Antal parkeringspladser Antal motorcykelpladser Invalidepladser Betalingsparkering H_2009 Hverdag 2009 L_2009 Lørdag 2009 H_2010 Hverdag 2010 L_2010 Lørdag 2010 H_2011 Hverdag 2011 L_2011 Lørdag 2011 H_2012 Hverdag 2012 L_2012 Lørdag 2012 H_2013 Hverdag 2013 L_2013 Lørdag 2013 Opdateret i 2013 opdateres ved ændringer i datasæt

36 Busstoppesteder Denne oversigt viser busstoppestederne i Svendborg Kommune med link til rejseplanen. ingen Busstoppesteder_nov2014 FynBus ingen Link Rejseplanen Stopnr Stopnavn Takstzone Type Opdateret 2014 opdateres ved ændringer i datasæt

37 Bus og læskure Denne oversigt viser bus- og læskure i Svendborg Kommune ingen Tema_Bus-_læskure FynBus ingen Stornr Stopnavn Takstzone Type Afgangstavle Skraldespand Bænk Cykelstativ Opdateret 2013 opdateres ved ændringer i datasæt

38 Kommunens distrikter Kommunegrænsen Denne oversigt viser kommunegrænsen for Svendborg Kommune Ingen Maske_KOM479_Svendborg Svendborg Kommune Ingen Region Komnr Kommunenavn Opdateret 2007 opdateres ved ændringer i datasæt

39 Postdistrikter Denne oversigt viser postdistrikter for hele landet ingen postdistrikter Geo Fyn ingen POSTCODELABELTEXT DISTRICTNAME Postnummer Postdistrikt Opdateret 2007 opdateres ved ændringer i datasæt

40 Skoledistrikter Denne oversigt viser skoledistrikter for Svendborg Kommune dbo Skolediskrikter_ny Svendborg Kommune Ingen Distrikt Klassetrin Opdateret 2010 opdateres ved ændringer i datasæt

41 Lokalområdeafgrænsningen Denne oversigt viser de 13 lokalområder som Svendborg Kommune er delt ind i. dbo lokalområder Svendborg Kommune ingen distrikter Opdateret 2013 opdateres ved ændringer i datasæt

42 Valgdistrikter Denne oversigt viser valgdistrikterne i Svendborg Kommune Ingen Tema_valgdistrikter Svendborg Kommune ingen Afstemningsomraade_navn Afstemningsomraade_nr Opstillingskreds_navn Storkreds_navn Område Områdenr. Opstillingskreds Storkreds Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

43 Adressepunkter Denne oversigt viser de autoriterede adressepunkter for Svendborg Kommune. dbo BBR_adress_punkter DAR ingen StreetBuildingidentifier StreetCode StreetName PostCodeIdentifier DistrictName AddressCoordinateQualityClassCode AddressCoordinateTechnicalStandardCode AddressCoordinateRevisionDateTime AddressCoordinateIdentifier GadeID GadeKode Gadenavn Postkode Distriktnavn Kvalitetskode Tekniske kode Dato for adresse AdresseID Opdateres dagligt

44 Plejedistrikter Denne oversigt viser plejedistrikter i Svendborg Kommune ingen Tema_hjemmeplejedistrikter Svendborg Kommune Ingen Distrikt Opdateret i 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

45 Grønne områder Badestrande Denne oversigt viser offentlige badestrande i Svendborg Kommune dbo Tema_GRO_badestrande Svendborg Kommune ingen Nr Navn Oprindelseskode Type Blå_Flag Blå Flag Toilet Badebro Bemærkning GPS_Koordinat GPS koordinat Opdateret 2013 opdateres ved ændringer i datasæt

46 Parker Denne oversigt viser parker med offentlig adgang i Svendborg Kommune. Dbo Tema_GRO_parker Svendborg Kommune Ingen Oversigt_over_parker Areal_hektar Oversigt over parker Arealer i hektar Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

47 Naturområder Denne oversigt viser øvrige naturområder med offentlig adgang i Svendborg Kommune dbo Tema_GRO_Naturomraader Svendborg Kommune ingen Naturområder Areal_hektar Areal i hektar Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

48 Skove Denne oversigt viser skove med offentlig adgang på hele arealet døgnet rundet, året rundt i Svendborg Kommune. OBS: hunde skal holdes i snor, og cykler henvises til eksisterende stier og veje. dbo GRO_skove Svendborg Kommune Ingen Skovnavn Areal_hektar Areal i hektar Opdateret 2015 opdateres ved ændringer i datasæt

49 Øhavsstien Denne oversigt viser øhavsstien, der er en 220 km lang vandrerute, der går gennem det smukke landskab ved Det Sydfynske Øhav. Stien er forbeholdt vandrere og er på hele ruten afmærket med pæle og piktogrammer. ingen Tema_øhavsstien Svendborg Kommune ingen Anvendelse Opdateret i 2011 opdateres ved ændringer i datasæt

50 Link til grunddata samt højdemodellen.

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GLADSAXE KOMMUNE BY- OG MILJØFORVALTNINGEN RÅDHUS ALLE 7, 2860 SØBORG Modtager:

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NORDDJURS KOMMUNE Byggegruppen TORVET 3, 8500 GRENAA Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Fredericia Kommune Byg & Afsender Fredericia Kommune, Byg & Gothersgade 20, 7000 Fredericia -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej

FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej FELT_NAVN KODE_VAERDI KODE_TEKST ADGANG_KODE Bygningen har direkte adgang til gade og vej. ADGANG_KODE 1 Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej BAD_KODE C Der er adgang til badeværelse BAD_KODE

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition.

Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Præstebrovej 49 (vejkode: 1003), Hjortkær, 6818 Årre. Bygningsnr. VARDE KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 114033 19-01-2015

Læs mere

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro

BBR informationer om Elsborgvej 81, 8840 Rødkærsbro 1 af 14 06-09-2014 23:31 - Danmarks største uafhængige boligside Login Opret bruger Forside Søg ejerbolig Søg lejebolig Kortsøgning Tvangsauktioner Mit Boliga Boliga Selvsalg iboligen Vigtig meddelelse

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr.

Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Dadevej 24 (vejkode: 247), Sandby, 4171 Glumsø. Bygningsnr. Næstved Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Næstved Kommune Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 370

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Haderslev Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR.

AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BBR. AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Hjørring Kommune Byggeri. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Hjørring Kommune Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. m2 Areal i hele bygningen Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Afsender Odsherred Kommune, Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HILLERØD KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HILLERØD KOMMUNE TROLLESMINDEALLE 27, 3400 HILLERØD Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen

m2 Areal i hele bygningen Københavns Kommune Byens Anvendelse, Afsender Københavns Kommune, Byens Anvendelse, postboks 416, 1504 København V -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender EGEDAL KOMMUNE Ejendom og GIS Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Frederikssund Kommune Administrationscenter Slangerup Kongensgade

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS FAVRSKOV KOMMUNE Plan, Byg og Ejendomme BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FAVRSKOV KOMMUNE Plan, Byg og Ejendomme Skovvej 20, 8382 Hinnerup Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS NYBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender NYBORG KOMMUNE BBR-MYNDIGHEDEN, TEKNISK AFD., 5800 NYBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet 1 0 1574 78/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Hovedgaden 77, 8410 Rønde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Frederiksberg Kommune, By og Miljøområdet, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Frederiksberg Kommune, By og Miljøområdet, BBR Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lolland Kommune Byggeri og Ejendomme Jernbanegade 7, 4930 Maribo Modtager: Kommune

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odsherred Kommune Center for Plan, Byg og Erhverv Nyvej 22, 4573 Højby

Læs mere

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Kolding Kommune - Byggesag Afsender Kolding Kommune, - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 621

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Lemvig Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Lemvig Kommune Rådhusgade 2, 7620 Lemvig Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 665 43509 31-01-2017

Læs mere

m2 Areal i hele bygningen

m2 Areal i hele bygningen TØNDER KOMMUNE Afsender TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 23185 13-06-2017 Ejendommens beliggenhed: Boldershøj

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Vejen Kommune, Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Vejen Kommune, Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Fredericia Kommune By & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune By & Erhverv Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: William Husted

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Sønderborg Kommune Afdeling Byg & Bolig -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg & Bolig Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HØJE-TAASTRUP KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØJE-TAASTRUP KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØCENTER BYGADEN 2, 2630 TAASTRUP Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Syddjurs Kommune Team Byggeri Afsender Syddjurs Kommune, Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Hjørring Kommune Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Hjørring Kommune Byggeri Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Kolding Kommune - Byggesag BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Kolding Kommune - Byggesag Nytorv 11, 6000 Kolding Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SKANDERBORG KOMMUNE, Teknik & Miljø, Byg og Ejendom, Skanderborg Fælled

Læs mere

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Samlet areal: 178 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Vejen Kommune Teknik & Miljø () Afsender Vejen Kommune, Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HELSINGØR KOMMUNE Center for By, Land og Vand BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HELSINGØR KOMMUNE Center for By, Land og Vand Byggeri, Prøvestensvej 52,

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Oplysninger om grunde VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø (BBR) Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Middelfart Kommune - BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Middelfart Kommune - BBR Østergade 21, 5580 Nørre Åby Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Syddjurs Kommune Team Byggeri BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

Sønderborg Kommune Afdeling Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde Sønderborg Kommune Afdeling Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Sønderborg Kommune Afdeling Byg Rådhustorvet 10,, 6400 Sønderborg Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender THISTED KOMMUNE BYGNINGSKONTORET BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET, KIRKEVEJ 9, 7760 HURUP Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS. Svendborg Kommune Afsender Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 479 18278 06-07-2017

Læs mere

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet

Tanken er afblændet. Tanken er afblændet FREDERIKSBERG KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender FREDERIKSBERG KOMMUNE FREDERIKSBERG RÅDHUS, 2000 FREDERIKSBERG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Aalborg Kommune BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aalborg Kommune BBR myndigheden Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Varde Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 24265 03-02-2017

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Vejle Kommune Byggeri & Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Vejle Kommune Byggeri & Miljø Kirketorvet 22, 7100 Vejle Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 137839

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

BBR-Meddelelse. Varde Kommune BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger

BBR-Meddelelse. Varde Kommune BBR. Oplysninger om grunde. Oplysninger om bygninger Varde Kommune Afsender Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 573 108994 29-06-2017 Ejendommens

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RÅDHUSTORVET 4, 8700 HORSENS Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 615 298618

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS VORDINGBORG KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VORDINGBORG KOMMUNE Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere