Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov"

Transkript

1 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de træder i kraft, kommer til at udgøre Danmarks nye spillelovgivning. Formålet med lovforslaget har været at foretage en delvis liberalisering og modernisering af det danske spillemarked. Blandt andet vil den nye spillelovgivning ophæve det monopol, som Danske Spil frem til nu har haft til at udbyde online kasino og væddemål i Danmark. Med lovforslaget bliver det muligt for udbydere af online kasinospil og væddemål at få tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Tilladelserne vil blive udstedt af Spillemyndigheden under Skatteministeriet. Selvom der umiddelbart er tale om en liberalisering af det danske spillemarked, vil der i praksis blive tale om, at det danske spillemarked vil blive lukket for mange af de spiludbydere, som har udbudt spil på det danske marked i flere år. Det skyldes, at det danske spillemarked - på trods af Danske Spils monopol - i mange år har været præget af udenlandske spiludbydere, som har tilbudt online spil til danskerne. Disse udenlandske spiludbydere har hjemsteder og licenser på steder som Malta, Gibraltar, Isle of Man samt i amerikanske indianer reservater. Dette har gjort det vanskeligt for de danske myndigheder at håndhæve Danske Spils monopol i forhold til disse spiludbydere. Med den nye lovgivning får myndighederne imidlertid en række værktøjer, som gør det muligt for myndighederne at håndhæve den danske spillelovgivning overfor de spiludbydere, som ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Håndhævelsen vil imidlertid ikke rette sig direkte imod de ulovlige spiludbydere, men derimod mod de danske internetudbydere, banker og medier, som myndighederne vil tvinge til at blokere for danskernes adgang til ulovlige spil. I den nuværende spillelovgivning udbydes et spil ulovligt i Danmark, såfremt spillet er rettet direkte mod danske spillere, eksempelvis gennem markedsføring, sprog eller udvalget af spil. Med den nye spillelovgivning udvides begrebet ulovlige spil betydeligt. Efter den nye lovgivning er et spil udbudt ulovligt, blot spiludbyderen modtager indsatser fra personer her i landet uden at have tilladelse hertil.

2 Side 2 Pligten til at blokere ulovlige spilleudbydere I Skatteministerens oprindelige lovforslag kunne internetudbydere og betalingsinstitutioner - som banker, Nets og kreditkortudstedere - straffes med bøde, såfremt de gav kunder mulighed for at deltage i spil hos ulovlige spiludbydere. Efter en del debat om lovligheden af at pålægge internetudbyderne og betalingsinstitutioner bøde, blev strafansvaret fjernet i det endelige lovforslag. I stedet er der indsat en bestemmelse om, at betalingsinstitutioner ikke må formidle indsatser til og fra en ulovlig spiludbyder, og om at internetudbydere ikke må give deres kunder adgang til ulovlige spiludbyderes spil. Selvom bødeansvaret blev fjernet fra loven, er det ikke risikofrit for internetudbydere og betalingsinstitutioner at lade deres kunder spille hos ulovlige spiludbydere. I stedet for at pålægge et bødeansvar, vil Spillemyndigheden håndhæve forbuddene ved fogedforbud, hvis manglende overholdelse kan straffes med bøde. Uanset at bødeansvaret blev fjernet fra lovteksten i den endelig lov, risikerer internetudbyderne og betalingsinstitutioner således at blive pålagt en bøde, såfremt de giver deres kunder mulighed for at spille hos ulovlige spiludbydere. Spillemyndigheden vil løbende informere internetudbyderne og betalingsinstitutionerne om, hvilke spiludbydere, der uden tilladelse udbyder spil til danske spillere, og hvem internetudbyderne og betalingsinstitutionerne derfor skal blokere. Denne information vil have karakter af en henstilling fra Spillemyndigheden, og internetudbydernes og betalingsinstitutionernes manglende blokering af de oplyste spiludbydere vil kunne mødes med et fogedforbud. Internetudbyderne og betalingsinstitutionerne vil således som udgangspunkt ikke blive retsforfulgt for at give deres kunder mulighed for at spille hos en spiludbyder, før end de har modtaget meddelelse fra Spillemyndigheden om, at den pågældende spiludbyder skal blokeres. Årsagen hertil er, at internetudbyderne og betalingsinstitutionerne sædvanligvis ikke vil have kendskab til, hvilke spiludbydere, der har tilladelse i Danmark. De har heller ikke nogen forpligtelse til løbende at kontrollere, om deres kunder har mulighed for at spille hos spiludbydere, som ikke har tilladelse i Danmark. Det er endnu uvist, hvornår Spillemyndigheden vil begynde at henstille til blokering af ulovlige spiludbydere. Det er imidlertid hensigten, at Spillemyndigheden skal tage kontakt til spiludbyderen for at give denne en mulighed for at ophøre med sit udbud af spil til danske spillere, inden Spillemyndigheden henstiller til blokering af en spiludbyder. Det lyder derfor ikke sandsynligt, at Spillemyndigheden, straks ved den nye lovgivnings ikrafttrædelse, vil udlevere en liste til internetudbyderne og betalingsinstitutionerne over spiludbydere, som skal blokeres. Det må forventes, at Spillemyndigheden ikke vil forlange en blokering af spiludbyderne, før disse har haft rimelig tid til at ansøge om tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Det vil således være uhensigtsmæssigt og et spild af ressourcer, om internetudbyderne og betalingsinstitutionerne skulle blokere spiludbydere, som indenfor en kortere periode ville få tilladelse.

3 Side 3 Internetblokering Internetudbyderne forpligtes til at blokere deres kunders internetadgang til spiludbydere, som ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Forpligtelsen er alene rettet mod de internetudbydere, som udbyder internet til et større kreds af kunder, og som stiller en DNS-server (Domain Name System) til rådighed for sine kunder. Virksomheder, som eksempelvis hoteller, restaurationer og uddannelsesinstitutioner, der kun udbyder internet til en begrænset eller lukket kreds af personer, er ikke forpligtet hertil. For at undgå risikoen for fogedforbud skal internetudbyderne foretage en DNS-blokering i forhold til de ulovlige spiludbyderes internetdomæner. DNS-serveren er en form for mellemstation mellem internetbrugeren og den hjemmeside, brugeren vil ind på. DNS-serveren oversætter den internetadresse brugeren har indtastet til en IP-adresse, som computeren kan forstå, og sørger for at internetbrugerne bliver sendt hen til den ønskede hjemmeside. Når internetudbyderne har foretaget en DNS-blokering af et internetdomæne, forhindres kunderne i at blive sendt til hjemmesider, som hører under dette internetdomæne. I stedet vil brugeren blive videresendt til en anden hjemmeside, hvor det oplyses, at den pågældende hjemmeside er blokeret. Når internetudbyderne har foretaget en sådan DNS-blokering af de ulovlige spiludbydere, har internetudbyderne levet op til lovens krav, og vil ikke kunne retsforfølges af myndighederne for ikke at have overholdt forbuddet mod at formidle adgang til ulovlige spiludbyderes spil. En internetudbyder vil således ikke kunne gøres ansvarlig for, at en af udbyderens kunder spiller på en ulovlig spiludbyders hjemmeside ved at omgå DNS-blokeringen. Det er forholdsvist nemt og ikke ulovligt for internetbrugere, at ændre deres internetindstillinger, således at de anvender en anden DNS-server end den, som er stillet til rådighed af internetudbyderen, og vejledninger hertil kan findes mange steder på internettet. Anvendelsen af DNS-blokeringer er ikke ukendt i Danmark. I dag anvendes DNS-blokeringer således i forhold til hjemmesider, som ulovligt udbyder ophavsretligt beskyttet materiale, og hjemmesider som udbyder børneporno. Senest er de danske internetudbydere blevet pålagt at spærre for hjemmesiden The Pirate Bay, som er en fil-delings hjemmeside for piratkopieret materiale. DNS-blokeringer indenfor spilleområdet er desuden anvendt i en del andre lande, herunder Frankrig, Italien og Estland. Såfremt en blokeret spiludbyder ophører med sit udbud af spil til danske spillere, vil Spillemyndigheden underrette internetudbyderne herom, således at disse kan stoppe blokeringen af spiludbyderen. Betalingsblokering Mens internetudbyderne har pligt til at blokere deres kunders internetadgang til ulovlige spiludbydere, har betalingsinstitutioner, såsom banker, Nets og kreditkortudstederne, pligt til at blokere deres kunders adgang til at overføre penge frem og tilbage med en ulovlig spiludbyder.

4 Side 4 Denne blokering vil vanskeliggøre de danske spilleres mulighed for at spille hos spiludbydere, som ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Ligesom med DNS-blokeringen er der imidlertid tale om en blokering, som forholdsvist nemt kan omgås. Ligesom det ikke har været muligt for de danske myndigheder at håndhæve den nuværende spillelovgivning over for udenlandske spiludbydere, vil det ikke være praktisk muligt for Spillemyndigheden at tvinge udenlandske betalingsinstitutioner til at indføre betalingsblokeringer. Det vil desuden være en umulig opgave for Spillemyndigheden at sende henstillinger rundt til samtlige verdens banker, om hvilke spiludbydere bankerne skal blokere. Det må derfor antages, at det fortsat vil være muligt for danske spillere at overføre penge fra udenlandske banker til spiludbydere, der ikke har tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Det samme gør sig gældende for online betalingstjenester, som eksempelvis Neteller, Moneybookers og PayPal. Spillemyndigheden har ikke mulighed for at pålægge disse udenlandske virksomheder at blokere overførsler mellem danske spillere og spiludbydere uden tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Ligeså vanskeligt vil det være for Spillemyndigheden i stedet at pålægge de danske betalingsinstitutioner at blokere for pengeoverførsler til disse online betalingstjenester, idet disse betalingstjenester anvendes til en lang række andre formål end overførsler i forbindelse med spil. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, i hvilket omfang den påtænkte blokering af pengeoverførsler fra og til ulovlige spiludbydere vil begrænse omfanget af danskernes spil hos ulovlige spiludbydere. En lang række online-spillere anvender allerede online betalingstjenester til at flytte penge rundt imellem de forskellige spiludbydere, og det må forventes, at disse spillere ikke vil blive påvirket synderligt af den forventede betalingsblokering. I modsætning til internetudbyderne er det hensigten, at bankerne skal have refunderet de omkostninger, som de afholder til blokeringen af pengeoverførsler til og fra de ulovlige spiludbydere. Udstederne af betalingskort vil således hos Spillemyndigheden kunne få refunderet omkostningerne til udvikling og drift af et system, som sikrer, at der ikke sker pengeoverførsler til og fra en ulovlig spiludbyder. Ikrafttrædelse Det er endnu uvist, hvornår denne nye lovgivning træder i kraft. Loven var oprindelig ment til at skulle træde i kraft den 1. januar Internetudbydernes blokering af ulovlige spiludbydere skulle imidlertid allerede være trådt i kraft den 1. juli Idet der var tale om en bestemmelse, som skulle indsættes i den nuværende lovgivning, skulle blokeringen alene finde sted i forhold til de spiludbydere, som efter denne lov udbød spil ulovligt i Danmark. Det vil sige spiludbydere, hvis spil var direkte rettet mod danske spillere. EU Kommissionens behandling af en klage over den nye spillelovgivnings overensstemmelse med EU lovgivning har imidlertid medført, at den nye spillelovgivnings ikrafttrædelse er udskudt på ubestemt tid. Skatteministeren har for nyligt udtalt, at lovgivningen forhåbentlig vil træde i kraft til sommer.

5 Side 5 Det vides ikke, om bestemmelsen omhandlende internetudbydernes tidlige blokering af de ulovlige spiludbydere - som skulle være trådt i kraft 1. juli vil blive sat i kraft før resten af den nye lovgivning. I så fald vil internetudbyderne være nødt til at foretage en DNS-blokering af deres kunders adgang til alle de spiludbydere, som udbyder spil rettet mod danske spillere. Vi følger udviklingen. Lasse Arffmann Søndergaard Christensen IP & Technology Direct Mobile Lotte Eskesen Bank & Finans Direct Mobile Ole Horsfeldt IP & Technology Direct Mobile Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere