Installatørhåndbog NIBE F1245

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F1245"

Transkript

1 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK

2 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 39. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 41. Indstilling af indeklimaet 2X Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at trykke to gange på OKknappen, når du står i udgangspositionen i hovedmenuen. Forøgelse af mængden af varmt vand 1X 2X For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben), og derefter trykker du to gange på OKknappen. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 62 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation 2 Levering og håndtering Påfyldning og udluftning Startguide Efterjustering og udluftning Indstilling af køle/varmekurve Transport Opstilling Medfølgende komponenter Afmontering af dæksler Styring Introduktion Displayenhed Menusystem Afmontering af dele af isoleringen 9 8 Styring Menuer 43 3 Varmepumpens konstruktion Generelt Elbokse Køledel 4 Rørtilslutninger Generelt Dimensioner og rørtilslutninger Menu 1 INDEKLIMA Menu 2 VARMT VAND Menu 3 INFO Menu 4 VARMEPUMPE Menu 5 SERVICE 9 Service Servicetiltag Brinesiden Varmebærersiden Varmtvandsbeholder Sammenkoblingsmulighed 5 Eltilslutninger Generelt Afvigelse af ønsket temperatur Infomenu Håndtering af alarm Fejlsøgning 11 Tilbehør Tilslutninger Indstillinger Tilslutningsmuligheder Tilslutning af tilbehør 6 Igangsætning og justering Forberedelser Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Tekniske specifikationer Energimærkning Indeks Indholdsfortegnelse 3

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Mærkning Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. CEmærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EUdirektiver. CEmærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet og i infomenuen (menu 3.1). Du finder også serienummeret på fabriksskiltet (PF1), for placering se afsnittet Varmepumpens konstruktion i installationshåndbogen. HUSK! Serienummer Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Genvinding Overdrag affaldshåndteringen af emballagen til den installatør, der installerede produktet eller til særlige affaldsstationer. Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indleveres til særlige affaldsstationer eller til forhandlere, som tilbyder denne type service. Forkert affaldshåndtering af produktet fra brugerens side medfører administrative konsekvenser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). 4 Kapitel 1 Vigtig information

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget gennemgå en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person med kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i Brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Brine (side 17) System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Niveau/ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumpe indstillet Varmebærer (side 18) System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumpe indstillet El (side 21) Tilslutninger Hovedspænding Fasespænding Sikringer varmepumpe Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Kapitel 1 Vigtig information 5

6 Kontaktoplysninger AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/75460 Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBEBIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46(0) Fax: +46(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 6 Kapitel 1 Vigtig information

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport F1245 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i bygningen kan F1245 dog vippes forsigtigt 45 bagover. Produktet være bagtungt! For at beskytte kabinetpladerne, bør de afmonteres, hvis der er begrænset plads ved indgang til bygning. Installationsområdet Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne afmontere sidedækslerne. Det er dog ikke nødvendigt at afmontere dækslerne ved service, idet al service på F1245 kan udføres forfra. Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen og væg bagved (samt eventuel lægning af forsyningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplantning af eventuelle vibrationer. * (50) (50) * 800 * En normal installation kræver mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. ekspansionsbeholder, ventiler og eludstyr. Udtagning af kølemodulet For at lette transport og service kan varmepumpen deles ved, at kølemodulet trækkes ud af skabet. Se side 58 for instruktioner om, hvordan delingen sker. Opstilling Placer F1245 på et fast underlag, som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling mm Det sted, hvor F1245 placeres, skal have et afløb i gulvet. Placer bagsiden mod en ydervæg i et rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

8 LEK LEK LEK LEK LEK 2,5(22) Medfølgende komponenter 2,5(22) LO EK WILO LEK WILO WILO WILO WILO LEK LEK LEK Udeføler 1 stk. TUVSV97525 H 50 2,5 TUVSV97525 H 50 2,5 Strømføler 3 stk. (ikke 1x230V) LEK Rumføler 1 stk. Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet udad og bagud. 4. Montering sker i omvendt rækkefølge. LEK Niveaubeholder Sikkerhedsventil Oringe 1 stk. 0,3 MPa (3 bar) 22 1 stk. 8 stk Snavsfilter stk. G1 1 stk. G3/ stk. G1 1 stk. G1 1/4 Klemringskoblinger F stk. (ø28 x G25) 2 stk. (ø22 x G20) F stk. (ø28 x G25) Placering Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på varmepumpen. Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 LEK LEK LEK LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. 8 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 LEK LEK LEK Afmontering af dele af isoleringen Dele af isoleringen kan tages af for at lette installationen. Isolering, øverst 1. Løsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren fra omskifterventilen som vist på billedet. A LEK B LEK 2. Tag fat i håndtaget, og træk det lige ud som vist på billedet. Isolering, elpatron Elinstallation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret elinstallatør. Elinstallation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 1. Fjern lågen fra elskabet som beskrevet på side Tag fat i håndtaget, og træk isoleringen hen mod dig selv som vist på billedet. Kapitel 2 Levering og håndtering 9

10 3 Varmepumpens konstruktion Generelt Set bagfra XL1 XL4 XL3 XL2 XL6 FR1 XL7 QM22 BT7 UB3 QN10 BT2 F1245 AA4 W130 SF1 BF1 AA4XJ4 EB1 AA4XJ3 PF1 UB1 QM34 BT6 UB2 QM31 QM32 QM33 PF2 Set ovenfra XL5 BT7 10 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

11 Rørtilslutninger XL1 Tilslutning, varmebærer frem XL2 Tilslutning, varmebærer retur XL3 Tilslutning, koldt vand XL4 Tilslutning, varmt vand XL5 Tilslutning, VVC* XL6 Tilslutning, brine ind XL7 Tilslutning, brine ud * Kun varmepumpe med emaljeret eller rustfri beholder. VVSkomponenter QM22 Udluftning, slange QM31 Spærreventil, varmebærer frem QM32 Spærreventil, varmebærer retur QM33 Spærreventil, brine ud QM34 Spærreventil, brine ind QN10 Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbeholder Føler osv. BF1 Flowmåler** BT1 Udeføler* BT2 Temperaturføler, varmebærer frem BT6 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning BT7 Temperaturføler, varmtvand øverst ** Kun varmepumper med energimåler. * Ses ikke på billedet Elektriske komponenter AA4 Displayenhed EB1 FR1 SF1 W130 AA4XJ3 USBudtag AA4XJ4 Serviceudtag (ingen funktion) Elpatron Elanode* Kontakt Netværkskabel for Vølund Uplink TM * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. Andet PF1 PF2 UB1 UB2 UB3 Dataskilt Typeskilt, køledel Kabelgennnemføring, indgående el Kabelgennemføring Kabelgennemføring, bagsiden, følere Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

12 F1245 Elbokse FD1 AA8 AA3 AA1 FA1 AA2 FB1 Elektriske komponenter AA1 Elpatronkort AA2 Grundkort AA3 Indgangskort AA8 Elanodekort* FA1 Automatsikring FB1 Motorsikring** FD1 Temperaturbegrænser/Nøddriftstermostat ** 1x230 V, 3x230 V 610, 3x400V 5 har hjælpekontakt til motorsikring. Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

13 1x230V 512 3x400V 5 3x230 V 12 QA10 X301 QA30 FB1 BE4 X302 RF1 FB1 X302 CA1 3x400V 612 Elektriske komponenter AA10 Softstartkort BE4 Fasefølgevagt (3faset) CA1 Kondensator FB1 Motorsikring** QA10 Kontaktor, kompressor QA30 Softstart RF1 Interferensundertrykkelseskondensator X301 Sammenkoblingsklemme X302 Sammenkoblingsklemme FB1 3x230V 6 & 8 AA10 AA10 ** 1x230 V, 3x230 V 610, 3x400V 5 har hjælpekontakt til motorsikring. Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og FB1 X302 3x230V 10 AA10 FB1 X302 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 13

14 Køledel BT12 BT10 1x230V 5 3x400V 5 EP2 EP1 GP2 GP1 BT3 QM1 AA100 BT11 QM2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 10 & 12 3x230V 610 BT12 BT10 3x400V 610 GP2 GP1 AA100 EP2 BT17 BT14 EP1 GQ10 BT3 QM1 BT11 BP2 BT15 HS1 XL21 QM2 BP1 XL20 QN1 EB10 Kyldel 6,8,10 Växlare är tunnare i Light versioner 14 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

15 1x230V 812 3x400V 12 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 3x230V 12 EP2 BT14 BT17 BP2 BT15 BP1 EB10 Kyldel 15, 17 Växlare är tunnare i Light versioner EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 XL20 Rørtilslutninger XL20 Servicetilslutning, højtryk XL21 Servicetilslutning, lavtryk VVSkomponenter GP1 Varmebærerpumpe GP2 Brinepumpe QM1 Aftapning, klimaanlæg QM2 Aftapning, brinesystem Føler osv. BP1 Højtrykspressostat BP2 Lavtrykspressostat BT3 Temperaturføler, varmebærer retur BT10 Temperaturføler, brine ind BT11 Temperaturføler, brine ud BT12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT14 Temperaturføler, varmgas BT15 Temperaturføler, væskeledning BT17 Temperaturfølere, sugegas Elektriske komponenter AA100 Skærmkort EB 10 Kompressorvarmer Kølekomponenter EP1 Fordamper EP2 Kondensator GQ10 Kompressor HS1 Tørfilter QN1 Ekspansionsventil Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 15

16 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F1245 kan køre med en returtemperatur på op til ca. 58 og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 (65 med kun kompressoren). F1245 er ikke udstyret med eksterne spærreventiler, men de skal monteres for at lette evt. fremtidig service. HUSK! Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal udstyres med udluftningsmuligheder. Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Systemprincip F1245 består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, elpatron, cirkulationspumper samt styresystem. F1245 sluttes til brine eller varmebærerkredsløbet. I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordamper for derefter at blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og ved behov til varmtvandsbeholderen. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressoren kan levere, har systemet en indbygget elpatron. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Symbolforklaring Symbol Betydning Udluftningsventil Stopventil Kontraventil Niveaubeholder Indstillingsventil P Shunt/omskifterventil Sikkerhedsventil Temperaturføler Ekspansionsbeholder Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Hjælperelæ Flowmåler (kun varmepumper med energimåler) Kompressor Varmeveksler XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud 16 Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 Dimensioner og rørtilslutninger Brinesiden Kollektor 70 Type Jordvarme, anbefalet kollektorlængde (m) Bjergvarme, anbefalet aktiv borehulsdybde (m) x x300 2x2502x * * XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Rørdimensioner Tilslutning (XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø (XL1)/(XL2) Varmebærer frem/retur udv. Ø (XL3)/(XL4) Koldt/varmt vand Ø () (mm) (mm) (mm) Gælder ved PEMslange 40x2,4 PN 6,3. Disse er grove eksempelværdier. Ved installation skal der foretages korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. HUSK! Kollektorslangens længde varierer afhængigt af forholdene i jorden/undergrunden, klimazone og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme). Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke overstige 400 m. Hvis det er nødvendigt med flere kollektorer, skal de paralleltilsluttes med mulighed for justering af flowet i slangen. Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m. Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger. For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder. Når temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal det frostsikres ned til 15 C. Som vejledende værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdigblandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved PEMslange 40x2,4 PN 6,3). Sidetilslutning 70 Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts tilslutning i stedet for tilslutning øverst. For at indstille en tilslutning: 1. Løsn røret ved den øverste tilslutning. 2. Drej røret ved det ønskede hul. 3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde. Tilslutning af brinesiden Kondensisoler samtlige brineledninger indendørs. Placer niveaubeholderen som brinesystemets højeste punkt og på indgående rør før brinepumpen (Alt. 1). * Kan vinkeljusteres for sidetilslutning. Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

18 Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det højeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbeholder (Alt. 2). Der kan dryppe kondensvand fra niveaubeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Marker niveaubeholderen med den anvendte frostsikringsvæske. Monter den medfølgende sikkerhedsventil under niveaubeholderen som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indgående ledning. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der på grund af urenheder og risiko for frost i fordamperen indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler. Kollektor Alt. 1 Alt. 2 P XL6 XL7 Varmebærersiden Tilslutning af klimaanlæg Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i F1245 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv. Monter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) samt medfølgende snavsfilter. Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,25 MPa (2,5 bar) åbningstryk og monteres på varmebærer retur, som vist på billedet. Spildevandsrør fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (slanger) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. XL1 XL4 XL3 XL2 Varmtvandsbeholder Tilslutning af varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen i varmepumpen skal forsynes med det nødvendige ventiludstyr. Der skal monteres en blandingsventil, hvis indstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60. Indstillinger for varmtvand foretages i menu Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa (10,0 bar) åbningstryk og monteres på den indkommende brugsvandsledning som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Sammenkoblingsmulighed F1245 kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 64 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F1245. Bufferbeholder Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV. UKV P P 18 Kapitel 4 Rørtilslutninger

19 Ekstra elektrisk vandvarmer Hvis der installeres boblebad eller andre store forbrugsenheder for varmtvand, skal varmepumpen suppleres med en elektrisk vandvarmer, f.eks. NIBE COMPACT. Ventiltilslutningen på COMPACT kan deles. Blandingsventilen sidder stadig på COMPACT, og de øvrige ventiltilslutninger kan bruges til indgående koldt vand i F1245. Ventilationsgenvinding Anlægget kan suppleres med udsugningsmodulet FLM for at danne grundlag for ventilationsgenvinding. For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansionsbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. KV Udsugningsluft Avluft Ø 160 Udsugning Frånluft Ø 160 FLM COMPACT P VV Grundvandssystem Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepumpens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud i en gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se side 30 for yderligere oplysninger om tilslutning af en grundvandspumpe. Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min. brine ud" i menu "brinealarmindst." ændres til en passende værdi for at undgå, at varmeveksleren fryser til. Frikøling Anlægget kan suppleres med f.eks. blæserkonvektorer for at muliggøre tilslutning for frikøling (PCS 44). For at undgå kondensdannelse skal rørledninger og øvrige kolde overflader isoleres med diffusionstæt materiale. Ved stort kølebehov er det påkrævet med blæserkonvektor med drypskål og afløbstilslutning. Brinesystemet skal forsynet med en trykekspansionsbeholder (CM3). Eventuel niveaubeholdere (CM2) skal udskiftes. Blæserkonvektor Fläktkonvektor P Kapitel 4 Rørtilslutninger 19

20 Gulvvarmesystem Den eksterne cirkulationspumpe dimensioneres til gulvvarmesystemets behov. Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan gulvvarmesystemet suppleres med en bufferbeholder, f.eks. NIBE UKV. Pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 40 skal bruges til denne tilslutning. UKV Pool P To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg, med lavere temperatur, skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Shuntventilen sænker temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet. Tilbehøret ECS 40/ECS 41 skal bruges til denne tilslutning. 20 Kapitel 4 Rørtilslutninger

21 F Eltilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen frakobles. F1245 kan ikke kobles om mellem 1 faset og 3faset, og kan heller ikke kobles om mellem 3x230V og 3x400V. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør F1245 forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 67 for sikringernes størrelse. Eldiagram for varmepumpen, se separat installatørhåndbog for eldiagram. Kommunikations og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i F1245 skal der benyttes kabelgennemføringer (f.eks. UB1UB3, markeret på billede). I UB1UB3 føres kablerne gennem varmepumpen fra bagsiden til forsiden. Afbryder (SF1) må ikke sættes i position "" eller " ", før der er fyldt vand på kedlen. Indgående komponenter i produktet kan blive beskadiget. Elinstallation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret elinstallatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. Elinstallation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. For at undgå skader på varmepumpens elektronik skal tilslutninger, hovedspænding og fasespænding kontrolleres, før maskinen startes. FD1 FD1SF2 FA1 FB1 Automatsikring UB3 UB1 UB2 Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til eltilskuddet, hvis temperaturen overskrider 89 og nulstilles manuelt. Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1SF2) ind ved hjælp af en skruetrækker. Motorsikring Motorsikringen (FB1) afbryder strømforsyningen til kompressoren, hvis strømstyrken bliver for høj. Nulstilling Motorsikringen (FB1) er tilgængelig bag frontdækslet. Afbryderen nulstilles ved at dreje håndhjulet til vandret position. HUSK! Kontrollér automatsikringen, temperaturbegrænseren og motorsikringen. De kan være udløst under transporten. Tilgængelighed, eltilslutning Plastlågen til elskabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af værktøj. Kapitel 5 Eltilslutninger 21

22 LEK LEK Afmontering af dæksel, indgangskort A B 1. Tryk låsen ned. 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, elpatronkort A LEK B 1. Kobl kontakterne ud ved hjælp af en skruetrækker. 2. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 3. Drej lågen ud, og fjern den. LEK 2 Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, grundkort LEK 2 HUSK! For at kunne afmontere dækslet til grundkortet, skal dækslet til indgangskortet først fjernes LEK 3 22 Kapitel 5 Eltilslutninger

23 Tilslutninger For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning F1245 skal installeres med frakoblingsmulighed på forsyningsledningen. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1 på elpatronkortet (AA1). Alle installationer skal udføres i henhold til gældende regler. F1245 kan ikke kobles om mellem 1 faset og 3faset, og kan heller ikke kobles om mellem 3x230V og 3x400V. Tilslutning 3x400V AA1X1 PE1 N 0 AA1X1 PE L1 1 L2 L3 F1245 indeholder en scrollkompressor, og det betyder, at det er vigtigt, at eltilslutningerne foretages med korrekt fasefølge. Ved forkert fasefølge starter kompressoren ikke, og der vises en alarm på displayet. Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor og elpatron, se afsnit "Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor" på side 28. Tarifstyring Hvis spændingen til elpatron og/eller kompressoren forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering via AUXindgang, se "Tilslutningsmuligheder Mulige valg for AUXindgange" side 28 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet Gælder kun stærkstrømstilslutning 3x400V Marker aktuelt elskab med advarsel om ekstern spænding. Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresystemet til F1245 på elpatronkortet (AA1) skal kantkontakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9 (iht. billedet). Styrespænding (1x230V ~ 50Hz) tilsluttes AA1:X11 (som vist på billedet). Tilslutning 3x230V AA1X1 PE L1 1 L2 2 L3 ON AA1X1 PE1 AA1X8 AA1X2 Tilslutning 1x230V N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1X1 AA1X9 AA1 N PE 0 L1 1 AA1X11 AA1X1 PE1 L PE N 1x230V+N+PE 1x230V+N+PE styrespænding Kapitel 5 Eltilslutninger 23

24 Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren tilsluttes klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Benyt et tolederkabel med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. AA3X6 Eksternt BT1 F1245 Temperaturføler, eksternt fremløb AA3X6 Hvis temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) skal benyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 på indgangskortet (AA3). Brug en 2leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. AA3X6 BT25 Temperaturføler, eksternt returløb F AA3X6 F1245 Hvis temperaturføler, eksternt returløb (BT71) skal benyttes, sluttes den til en af AUXindgangene på indgangskortet (AA3). Benyt et 2lederkabel med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. AA3X6 BT71 F1245 F AA3X6 Rumføler F1245 leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på F Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis boligens indetemperatur skal kunne aflæses på displayet F1245 skal føleren monteres. Rumføleren kobles til på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. HUSK! AA3X6 Eksternt RG 05 BT50 F AA3X6 Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Indstillinger FD1BT30 AA1SF2 AA1X3 AA1X7 24 Kapitel 5 Eltilslutninger

25 Eltilskudsvarme maks. effekt Elpatronen er ved levering koblet til maks. 7 (3x400V og 1x230V) eller 9 (3x230V). For 3x400 V kan elpatronen kobles om til 9. Elpatronens effekt er opdelt i syv trin (fire trin ved 3x230V eller hvis elpatronen til 3x400V er koblet om til maks. 9 ), i henhold til tabellen nedenfor. Indstilling af maks. eleffekt Eltilskuddets maksimale effekt indstilles i menu Tabellerne viser den totale fasestrøm for elpatronen ved opstart. Hvis en elpatron allerede er startet og ikke udnyttet i fuld kapacitet, kan værdierne i tabellen ændre sig, eftersom styringen først og fremmest udnytter denne elpatron. Omkobling af maksimal eleffekt Hvis der kræves mere end den ved levering koblede maksimale effekt (7 ) til elpatronen, kan varmepumpen kobles om til maks. 9. Flyt det hvide kabel fra klemme X7:23 til klemme X3:13 (seglet på klemmen skal brydes) på elpatronkortet (AA1). 3x400V (maksimal eleffekt, ved levering koblet til 7 ) Maks. eltilskudsvarme () Maks. fasestrøm L1 (A) 8,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L2 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L3 (A) 4,3 4,3 8,7 4,3 8,7 13,0 3x400V (maksimal eleffekt, koblet om til 9 ) Maks. eltilskudsvarme () Maks. fasestrøm L1 (A) 8,7 8,7 Maks. fasestrøm L2 (A) 8,7 8,7 8,7 15,6 Maks. fasestrøm L3 (A) 8,7 8,7 15,6 3x230V, Maks. eltilskudsvarme () x230V Maks. fasestrøm L1 (A) 9,4 9,5 15,6 15,6 Maks. eltilskudsvarme () Maks. fasestrøm L2 (A) 9,4 15,6 15,6 27,4 Maks. fasestrøm L3 (A) 8,7 15,6 25,6 Maks. fasestrøm L1 (A) 4,3 8,7 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen fasestrømmen og fordeler automatisk eltrinnene til den mindst belastede fase. Nøddrift Når varmepumpen sættes i nøddrift (SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede. Kompressoren er slukket, og opvarmningen håndteres af elpatronen. Der produceres ikke varmtvand. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, før F1245 er fyldt med vand. Komponenter i produktet kan blive beskadiget. Effekt i nøddrift Elpatronens effekt i nøddrift indstilles med DIPswitchen (S2) på elpatronkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 6. Kapitel 5 Eltilslutninger 25

26 3x400V (maksimal eleffekt, ved levering koblet til 7 ) off off off off on on on 2 off off off off off off off 3 off on on on on on on 4 off off off off off off off 5 off off off on off on on 6 on off on off on off on Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FD1BT30). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 (f.eks. radiatorer). LEK 3x400V (maksimal eleffekt koblet om til 9 ) off off off off on off 4 off off on off on off 6 on off on off on off 9 on off on on on on 3x230V OFF OFF OFF on OFF OFF 4 OFF on OFF on OFF OFF 6 on on OFF on OFF OFF 9 on on on on OFF OFF Tilslutningsmuligheder Master/slave Flere varmepumper (F1145, F1245 og F1345) kan kobles sammen ved at vælge en varmepumpe som master og de øvrige som slaver. Varmepumpen leveres altid som master, og der kan sluttes op til 8 slaver til den. I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varmepumpe kan være "Master" og kun én kan f.eks. være "Slave 5". Indstilling af master/slave foretages i menu Eksterne temperaturfølere og styresignaler skal kun sluttes til masteren bortset fra ekstern styring af kompressormodul. 1x230V off off off off off off off off on off on off on off 3x400V/1x230V 3 off on on on on on on 4 off off off off off off off 5 off off off on off on on 3x230 V 6 on off on off on off on Når flere varmepumper kobles sammen (master/slave), skal der benyttes en ekstern returføler BT71. Hvis BT71 ikke er koblet ind, vil produktet afgive en følerfejl. Tilslut kommunikationskablerne i henhold til billedet i serie til klemrække X4:15 (A), X4:14 (B) og X4:13 (GND) på indgangskortet (AA3). Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Eksemplet viser tilslutning af flere F1245. ON ON AA1SF2 AA1SF2 Billedet viser DIPswitchen (AA1SF2) i fabriksindstilling, dvs Kapitel 5 Eltilslutninger

27 EB100 Master Effektovervågning Effektovervågning har ingen funktion ved 1 faset installation. A B GND AA3X AA3X4 Når mange elforbrugende enheder er tilsluttet i ejendommen, samtidig med at eltilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Varmepumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer eltrinnene til eltilskuddet ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. EB101 Slave 1 A B GND A B GND EB102 Slave 2 AA3X AA3X4 Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til elskabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i elskabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til elskabet. Multilederen mellem kapslingen og varmepumpen skal have et kabeltværsnit på mindst 0,5 mm². Slut kablet til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1 4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Indgående Inkommande el el PEN L1 L 2 L 3 A B GND AA3X A B AA3X4 Elcentral Elcentral GND Varmepumpe Värmepump T1 T2 T AA3X4 AA3X4 Kapitel 5 Eltilslutninger 27

28 NIBE NIBE Uplink Tilslut et netværkskabel (som, Cat.5e UTP) med RJ45 kontakt (han) til RJ45kontakt (hun) som findes på bagsiden af varmepumpen. AA3X6 B A Eksternt F AA3X6 Eksterne tilslutningsmuligheder På indgangskortet (AA3) har F1245 softwarestyrede ind og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion eller følere. Dette betyder, at når en ekstern kontaktfunktion eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal den korrekte funktion vælges til den korrekte tilslutning i softwaren i F1245. HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunktion eller føler skal kobles til F1245, skal den anvendte indgangseller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se side 54. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er: AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 Valgbar udgang er AA3:X7. X6:910 X6:1112 X6:1314 X6:1516 X6:1718 bløde ind/udgange5.4 bloker varme aktivér midl. luksus. ikke i brug ikke i brug ikke i brug alarmudgang I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:910) og AUX2 (X6:1112) på indgangskortet (AA3). HUSK! Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Mulige valg for AUXindgange Temperaturføler, køling/varme En ekstra temperaturføler (BT74) kan tilsluttes F1245 for at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle og varmedrift. Temperaturføleren tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, denne valgmulighed vises kun, hvis køletilbehør er installeret, se side 54) på klemme X6 på indgangskortet (AA3), som er placeret bag frontdækslet og placeres på et hensigtsmæssigt sted i klimaanlægget. Brug en 2leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor Indkobling af tilskud og kompressor sker på to forskellige AUXindgange. Hvis der anvendes ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Tilskuddet og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 54. Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren, varmen og varmtvandet kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 54. Sluttet kontakt indebærer, at tarifblokering er aktiveret. 28 Kapitel 5 Eltilslutninger

29 Når tarifblokering er aktiveret, er min. fremløb ikke gældende. Kontakt til "SG ready" Denne funktion kan kun benyttes i elnet, der understøtter "SG Ready"standarden. "SG Ready" kræver to AUXindgange. I de tilfælde, hvor denne funktion ønskes, skal den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3). SG Ready" er en smart form for tarifstyring, hvor din elleverandør kan påvirke inde, varmtvands og/eller pooltemperaturen (hvor relevant) eller ganske enkelt blokere tilskudsvarmen og/eller kompressoren i varmepumpen på visse tidspunkter af døgnet (kan vælges i menu 4.1.5, når funktionen er aktiveret). Aktiver funktionen ved at tilslutte potentialfri kontaktfunktioner til to indgange, som vælges i menu 5.4 (SG Ready A og SG Ready B), se side 54. Sluttet eller åben kontakt medfører en af følgende: Blokering (A: Sluttet, B: Åben) "SG Ready" er aktiv. Kompressoren i varmepumpen og tilskudsvarme blokeres som dagens tarifblokering. Normalindstilling (A: Åben, B: Åben) "SG Ready" er ikke aktiv. Ingen påvirkning af systemet. Lavprisindstilling (A: Åben, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet fokuserer på omkostningsbesparelse og kan f.eks. udnytte en lav tarif fra elleverandøren eller overkapacitet fra eventuel egen strømkilde (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). Overkapacitetsindstilling (A: Sluttet, B: Sluttet) "SG Ready" er aktiv. Systemet får tilladelse til at køre med fuld kapacitet ved overkapacitet (rigtig lav pris) hos elleverandøren (påvirkning af systemet kan indstilles i menu 4.1.5). (A = SG Ready A og B = SG Ready B ) Kontakt for +Adjust Ved hjælp af +Adjust kommunikerer anlægget med gulvvarmens styrecentral* og tilpasser varmekurven og beregnet fremløbstemperatur efter gulvvarmesystemets genindkobling. Aktiver det klimaanlæg +Adjust skal påvirke ved at markere funktionen og trykke på OKknappen. *Understøttelse af +Adjust er påkrævet +Adjust skal først vælges i menu 5.4 "bløde indgange/udgange". Printplade AA3 i anlægget skal have mindst "input version" 34, og softwareversionen skal have "display version" 5539 eller senere for at +Adjust kan fungere. Version kan kontrolleres i menu 3.1 under henholdsvis "input version" eller "display version". Ny software kan frit downloades på Ved systemer med både gulvvarme og radiatorer bør NIBE ECS 40/41 benyttes for optimal drift. Kontakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. Når varmeblokering er aktiveret, er min. fremløb ikke gældende. Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, kan den tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 54. Sluttet kontakt indebærer, at kuldebærerpumpen er aktiv. Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan tilsluttes F1245 mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen "midlert. luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, se side54) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlert. luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1245 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning af varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem 10 og +10. Kapitel 5 Eltilslutninger 29

30 klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og tilsluttes på valgt indgang (menu 5.4, se side54) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Indstilling for ændringsværdien foretages i menu 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 8 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 8 kræver tilbehør (ECS 40 eller ECS 41). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed HUSK! Denne eksterne kontaktfunktion fungerer kun, når tilbehøret FLM er installeret og aktiveret. En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til F1245 mhp. aktivering af en af fire blæserhastigheder. Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 54) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Når kontakten sluttes, aktiveres valgt blæserhastighed. Der vendes tilbage til normal hastighed, når kontakten brydes igen. NV 10, tryk/niveau/flowovervågning brine Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10) til kuldebærerinstallationen, skal den sluttes til den valgte indgang (menu 5.4, se side 54) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Der kan også sluttes tryk eller flowovervågning til indgangen. Kontakten skal være sluttet ved normal drift. Mulige valg for AUXudgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7. Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Styring af grundvandspumpe. Køleindstillingsvisning (kun, hvis der findes tilbehør til køling). Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer). Ekstern skifteventil for varmtvand. Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 64). AA3X7 Billedet viser relæet i alarmindstilling C NO NC AA3X7 Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. Marker aktuelt elskab med advarsel om ekstern spænding. HUSK! AA3X7 F1245 F1X45 Eksternt Externt L N PE AA3X Cirkulationspumpe C NO NC L N PE Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V ~). Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 54. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. 30 Kapitel 5 Eltilslutninger

31 N L PE PE N L PE PE Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 64 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til F1245. Tilbehør med printplade AA5 Tilbehør, der indeholder printpladen AA5 tilsluttes varmepumpens klemme AA3X4: Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Hvis der skal tilsluttes mere tilbehør, tilsluttes det første tilbehørsprint direkte til varmepumpens klemme. Øvrige tilbehørsprint seriekobles med det første. Når der kan forekomme forskellige tilslutninger af tilbehør med printplade AA5, skal du altid læse vejledningen i manualen for det tilbehør, du skal montere. Tilbehør med printplade AA9 Tilbehør, der indeholder printplade AA9, tilsluttes varmepumpens klemme X4:912 på indgangskortet AA3. Benyt kabeltype LiYY, EKKX eller tilsvarende. Når der kan forekomme forskellige tilslutninger af tilbehør med printplade AA9, skal du altid læse vejledningen i manualen for det tilbehør, du skal montere. AA3X4 F1245 Tilbehør AA9X1 12V A B GND AA3X EB100 AA3X4 12V A B A B GND AA3X F1245 GND Tilbehørskort 1 A B GND A B GND AA5X AA5X4 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 7 8 Tilbehørskort 2 A B GND A B GND AA5X AA5X4 X8 ON X4 X2 X10 X1 X9 8 Kapitel 5 Eltilslutninger 31

32 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Sørg for, at F1245 ikke blev beskadiget under transport. 2. Kontrollér, at kontakten (SF1) står i position " ". 3. Kontrollér, at der er vand i varmtvandsbeholderen og klimaanlægget. HUSK! Kontroller motorsikringerne og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. Start ikke varmepumpen, hvis der er risiko for at vandet i systemet er frosset. Påfyldning og udluftning HUSK! Utilstrækkelig udluftning kan skade komponenterne i F1245. Påfyldning og udluftning af klimaanlæg Påfyldning 1. Åbn påfyldningsventilen (ekstern, er ikke en del af produktet). Slangen i varmtvandsbeholderen og resten af klimasystemet fyldes med vand. 2. Åbn udluftningsventilen ((QM22)). 3. Luk udluftningsventilen (QM22), når der ikke længere er luft i vandet der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 4. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. Udluftning Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på komponenterne. 1. Udluft varmepumpen gennem en udluftningsventil (QM22) og resten af klimaanlægget gennem de tilhørende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. Røret fra slangen i beholderen skal tømmes for vand, før luften kan fjernes. Dette betyder, at systemet ikke nødvendigvis er udluftet, selvom der kommer vand ud, når udluftningsventilen (QM22) åbnes. 2. Fyld vand i varmtvandsbeholderen gennem koldtvandstilslutningen (XL3). 3. Når der ikke længere er luft i det vand, der kommer ud af varmvandshanen, er varmtvandsbeholderen fyldt, og hanen kan lukkes. Påfyldning og udluftning af brinesystem Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på kuldebærerpumpen. Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. 15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Kontrollér brinesystemets tæthed. 2. Montér påfyldningspumpen og returløbet på brinesystemets påfyldningsforbindelse som vist på figuren. 3. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes ventilen under niveaubeholderen (CM2). 4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbehør). 5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 6. Start påfyldningspumpen. 7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret. 8. Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 9. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen. 10. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal ventilen åbnes under niveaubeholderen (CM2). P Alt. 2 Alt. 1 Stängs Lukkes BK Kollektor / JK VBf KBin XL6 VVKV KBut XL7 VBr Påfyldning af varmtvandsbeholderen 1. Åbn en varmtvandshane i huset. 32 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Igangsætning af XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Den første gang varmepumpen startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af varmepumpens grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over.startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. HUSK! Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af anlæggets funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af anlægget, indtil dette fravælges på sidste side. Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Sikkerhedsventil Niveaubeholder Ekspansionsbeholder P Manometer Snavsfilter Startguide Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "". Ved flere sammenkoblede varmepumper skal startguiden først køres i slaveenhederne. Indstiller du en varmepumpe til slave, kan du kun foretage indstillinger for slavens cirkulationspumper. Øvrige indstillinger foretages og styres af masterenheden. 1. Sæt varmepumpens kontakt (SF1) i position "". 2. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i menu5.7. TIP! Se side 39 for at få en mere detaljeret introduktion af varmepumpens styresystem (manøvrering, menuer osv.). Kapitel 6 Igangsætning og justering 33

34 Brug af startguiden A. Side Hvis startguiden forlades på denne side, afsluttes den automatisk om 60 min. C. Alternativ/indstilling A. Side B. Navn og menunummer sprog 4.6 Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OKknappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet. Du kan læse mere om den pågældende menu enten i dennes hjælpemenu eller i brugerhåndbogen. C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. Efterjustering og udluftning Pumpejustering, automatisk drift Brinesiden For at få det rette flow i kuldebærersystemet skal kuldebærerpumpen køre med den rette hastighed. F1245 har en kuldebærerpumpe, der i standardtilstand reguleres automatisk. Visse funktioner og bestemt tilbehør kan kræve, at den køres manuelt, og så skal den rette hastighed indstilles, se afsnit Pumpejustering, manuel drift. Hvis der installeres flere F1245 i en master/slavekonfiguration, skal alle F1245 være af samme størrelse (f.eks. 10 ) for at den automatiske styring skal fungere. Hvis installationen indeholder f.eks. en 10 og en 8 skal der foretages indregulering i henhold til manuel drift, se side 35. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører, og indstiller kuldebærerpumpens hastighed for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved f.eks. passiv køledrift skal kuldebærerpumpen køre med fast hastighed, som indstilles i menu Varmebærersiden For at få det rette flow i varmebærersystemet skal varmebærerpumpen køre med den rette hastighed. F1245 har en varmebærerpumpe, der i standardtilstand reguleres automatisk. Visse funktioner og bestemt tilbehør kan kræve, at den køres manuelt, og så skal den rette hastighed indstilles, se afsnit Pumpejustering, manuel drift. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører og indstiller varmebærerpumpens hastighed for aktuel driftsindstilling for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved varmedrift benyttes indstillet DUT (dimensionerende udetemperatur) og temperaturforskel i menu Efter behov kan cirkulationspumpens maksimale hastighed begrænses i menu D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OKknappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. 34 Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 P40 40 P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flöde l/s Pumpejustering, manuel drift Brinesiden For at indstille det rette flow i kuldebærersystemet, skal den rette hastighed indstilles for kuldebærerpumpen. F1245 har en kuldebærerpumpe, der kan reguleres automatisk, men hvis manuel hastighed ønskes, skal den indstilles i henhold til følgende oplysninger og diagram. Ved manuel drift skal "auto" deaktiveres i menu Flowet skal have en temperaturdifference mellem brine ud (BT11) og brine ind (BT10) på 2 5 når systemet er kommet i balance (passende 5 minutter efter kompressorstart). Kontrollér disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo" og juster brinepumpens (GP2) hastighed, indtil temperaturdifferencen er opnået. Stor difference tyder på et lavt brineflow og lille difference tyder på et højt brineflow. Du indstiller kuldebærerpumpens hastighed i menu 5.1.9, se side 48. Du kan se, hvilken hastighed kuldebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer. P F Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, W Tilgængeligt Tillgängligt tryck tryk, kpa Eleffekt, Eleffekt W P40 40 P60 60 P80 80 P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flow l/sek. F Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, W P40 40 P60 60 P80 80 P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flow l/sek. F Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, W P Tillgängligt tryck Eleffekt Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Flow l/sek. F Tillgängligt tryck, kpa Tilgængeligt tryk, kpa P Eleffekt, Eleffekt, W Tillgängligt tryck, kpa 120 Eleffekt, W 100 Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W P40 40 P60 60 Tillgängligt tryck Eleffekt P60 P80 80 P100 P90 P80 P70 P80 P P P60 80 P P40 60 P ,10 0,20 0,30 0,40 0,50 P70 0,60 0,70 80 Flöde, Flow l/sek. P F Tillförd eleffekt, W Tilgængeligt 20 tryk, kpa Eleffekt, Tillgängligt W tryck, kpa ,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0, P Tillgängligt tryck 140 P Eleffekt 120 P P60 80 P ,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 Flöde, Flow l/sek ,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Flöde l/s Flöde l/s Flöde l/s P Tillgängligt tryck Eleffekt Kapitel 6 Igangsætning og justering 35

36 20 P P P ,05 0,10 0,15 0, ,25 0,30 0,35 0, ,05 0,10 0,15Tillgängligt 0,20 0,25 tryck0,30 0,35 0,40 0,45 P P Eleffekt Tillgängligt tryck Eleffekt Flöde l/s Flöde l/s Varmebærersiden For at indstille det rette flow i klimaanlægget, skal den rette hastighed indstilles for varmebærerpumpen i de forskellige driftstilfælde. F1245 har en varmebærerpumpe, der kan reguleres automatisk, men hvis manuel hastighed ønskes, skal den indstilles i henhold til følgende oplysninger og diagram. Ved manuel drift skal "auto" deaktiveres i menu Flowet skal have en for driftssituationen passende temperaturdifference (varmedrift: 5 10, varmtvandsopvarmning: 5 10, poolopvarmning: ca. 15 ) mellem styrende fremløbsføler og returløbsføler. Kontrollér disse temperaturer i menu 3.1 "serviceinfo", og juster varmebærerpumpens (GP1) hastighed, indtil temperaturdifferencen er nået. Stor difference er tegn på et lavt varmebærerflow, og lille difference er tegn på et højt varmebærerflow. Du indstiller varmebærerpumpens hastighed i menu ,, se side 48. Du kan se, hvilken hastighed varmebærerpumpen skal have ved manuel drift i nedenstående diagrammer. P F Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, W Tilgængeligt Tillgängligt tryck tryk, kpa Eleffekt, Eleffekt W P80 P P60 80 P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Flow l/sek. F Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, W P60 P P80 P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Flow l/sek. F1245 Tillgängligt 8 og tryck, 12kPa Tillgängligt Eleffekt, W tryck, kpa Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, Eleffekt, 80 W P P100 P P P60 80 P60 80 P P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Tillgängligt tryck Tillgängligt tryck Flow l/sek. P Eleffekt F P Eleffekt Tillgängligt tryck, kpa Tilgængeligt tryk, kpa Eleffekt, Eleffekt, W Tillgängligt 60 tryck, kpa Eleffekt, 50 W P80 P P P P ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0, , P60 Flow l/sek. Tillgängligt tryck Efterjustering, 10 P udluftning, Eleffekt P40 varmebærersiden 0 I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres boblelyde Tillgängligt fra varmepumpen tryck eller klimaanlægget, skal hele systemet udluftes igen. P Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt Efterjustering, Eleffekt, W udluftning, brinesiden P Niveaubeholder 70 Kontrollér væskeniveauet i niveaubeholderen (CM2). Hvis væskeniveauet er faldet, 60 P100 skal 50 du fylde mere væske på systemet Luk ventilen under beholderen. P / Løsn tilslutningen øverst på niveaubeholderen. P Påfyld brine, til ca. 2/3 af P beholderen er fuld Monter 0,05 tilslutningen 0,10 0,15 0,20 øverst 0,25 på 0,30 beholderen igen. 0,35 0,40 0,45 5. Åbn ventilen under Tillgängligt beholderen. tryck Flöde Flöde l/s l/s Flöde l/s Flöde l/s Hvis trykket i systemet P Eleffekt skal hæves, foretages det ved at lukke ventilen på den indgående hovedledning, når kuldebærerpumpen (GP2) er i drift, og niveaubeholderen (CM2) er åben, så der kan suges væske ned fra beholderen. LEK Flöde l/s 36 Kapitel 6 Igangsætning og justering Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, W 90 P100

37 LEK Trykekspansionsbeholder Hvis der anvendes en trykekspansionsbeholder (CM3) i stedet for en niveaubeholder, skal dens trykniveau kontrolleres. Hvis trykket falder, bør der påfyldes mere væske på systemet. Indstilling af køle/varmekurve system fremløbstemp. varmekurve Efterjustering af rumtemperaturen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "varmekurve" i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke "varmekurve" i menu et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "temperatur" (forskydning af varmekurve) i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke "temperatur" (forskydning af varmekurve) i menu et trin. system fremløbstemp. udetemp. kølekurve udetemp. varmekurve Indstillingsområde: 0 15 Fabriksindstilling: 9 kølekurve (tilbehør er nødvendigt) Indstillingsområde: 0 9 Fabriksindstilling: 0 I menuen kurve kan du vælge varme eller køling. I næste menu (varmekurve/kølekurve) ses henholdsvis den såkaldte varme og kølekurve for dit hus. Kurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed tilsikre en energibesparende drift. Det er ud fra disse kurver, at varmepumpens computerstyring fastlægger temperaturen på vandet til systemet, fremløbstemperaturen, og dermed indetemperaturen. Du kan her vælge kurve og endvidere aflæse, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer. Cifret til højre for "system" viser, hvilket system du har valgt varme/kølekurve for. Kurvehældning Henholdsvis varme og kølekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En stejlere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur for varme eller en lavere fremløbstemperatur for køling ved en bestemt udetemperatur. Kapitel 6 Igangsætning og justering 37

38 Fremløbstemperatur Brantare Højere kurvehældning kurvlutning 3. Tryk på OKknappen for at åbne for indstillingen. 4. Vælg en ny kurve. Kurverne er nummereret fra 0 til 15, idet et højere tal giver stejlere hældning og højere fremløbstemperatur. Kurve 0 indebærer at egen kurve (menu 1.9.7) benyttes. 5. Tryk på OKknappen for at afslutte indstillingen UTETEMPERATUR Udetemperatur Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret. Kurven indstilles, når anlægget installeres, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter er det normalt ikke nødvendigt at ændre kurven. HUSK! Ved finjustering af indetemperaturen skal kurven i stedet forskydes opad eller nedad, hvilket foretages i menu 1.1 temperatur. Kurveforskydning En forskydning af kurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på +2 trin øger fremløbstemperaturen med 5 ved alle udetemperaturer. Fremløbstemperatur maks. og min.værdier Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.værdi eller lavere end den indstillede min.værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer. For at aflæse en kurve: 1. Drej håndhjulet, så ringen på akslen med udetemperaturen markeres. 2. Tryk på OKknappen. 3. Følg den grå linje op til kurven og ud til venstre for at aflæse værdien for fremløbstemperaturen ved valgt udetemperatur. 4. Du kan nu foretage aflæsninger af forskellige temperaturer ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og aflæse fremløbstemperaturen. 5. Tryk på OK eller Tilbageknappen for at forlade aflæsningen. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin, hvis det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin, hvis det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Øg kurvens forskydning et trin, hvis det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens forskydning et trin, hvis det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. 38 HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45. Ved gulvkøling skal min. fremløbstemp. begrænses for at undgå kondens. Forhør dig om maks. overfladetemperatur for dit gulv hos din montør/gulvleverandør. Tallet længst ude på kurven angiver kurvens hældning. Tallet ved siden af termometeret angiver kurveforskydningen. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OKknappen. Kurve 0 er en egen kurve genereret i menu Valg af en anden kurve (kurvehældning): Hvis der kun er ét klimaanlæg, er kurvens nummer allerede markeret, når menuvinduet åbnes. 1. Vælg det klimaanlæg (hvis der er mere end ét), som kurven skal ændres for. 2. Når du har bekræftet valg af klimaanlægget, bliver kurvens nummer markeret. Kapitel 6 Igangsætning og justering

39 7 Styring Introduktion Displayenhed A INDEKLIMA VARMT VAND VARMEPUMPE INFO B C D E F Display Statuslampe OKknap Tilbageknap Håndhjul Kontakt F1245 G USBport F G Kontakt (SF1) Kontakten har tre positioner: Tændt () Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i varmepumpen. I denne indstilling slukkes kompressoren, og elpatronen går i gang. Varmepumpens display er slukket, og statuslampen lyser gult. USBport USBporten er skjult under plastskiven med produktnavnet. USBporten benyttes til at opgradere softwaren. Gå ind på og klik på "Software" for at downloade den seneste software til dit anlæg. A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. Statuslampe Statuslampen viser varmepumpens status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. OKknap OKknappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbageknap Tilbageknappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). Kapitel 7 Styring Introduktion 39

40 Menusystem Når lågen til varmepumpen åbnes, vises menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen på displayet. Master Udetemperatur INDEKLIMA Indetemperatur (hvis rumføler er installeret) VARMT VAND Varmtvandstemperatur Information om drift Menu 4 VARMEPUMPE Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling m.m. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Menu 5 SERVICE Avancerede indstillinger. Disse indstillinger er kun beregnet til installatør eller servicetekniker. Menuen bliver synlig ved at trykke på tilbageknappen i 7 sekunder, når man står i startmenuen. Se side 45. Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem. Symboler på displayet Følgende symboler kan dukke op på displayet under drift. Symbol Beskrivelse VARMEPUMPE SERVICE Midlertidig evt. aktiveret luksusindstilling INFO Beregnet mængde varmt vand Dette symbol vises ved informationstegnet, hvis der findes information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på. Slave VARMT VAND INFO Disse to symboler viser, om kompressoren eller tilskud er blokeret i F1245. Disse kan f.eks. være blokeret afhængigt af, hvilken driftsindstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu 4.9.5, eller hvis der er opstået en alarm, der blokerer en af dem. Blokering af kompressor. SERVICE Blokering af tilskudsvarme. Hvis varmepumpen er indstillet som slave, vises en begrænset hovedmenu på displayet, i og med at størstedelen af indstillingerne for systemet foretages via mastervarmepumpen. Menu 1 INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Menu 2 VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem. Menu 3 INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem. Dette symbol viser, om periodisk forøgelse eller luksusindstilling for varmtvand er aktiveret. Dette symbol viser, om "ferieindstilling" er aktiv i menu 4.7. Dette symbol viser, om F1245 har kontakt med NIBENIBE Uplink. Dette symbol viser aktuel blæserhastighed, hvis hastigheden er ændret i forhold til normalindstillingen. Tilbehøret NIBE FLM er påkrævet. Dette symbol viser, om poolopvarmning er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Dette symbol viser, om køling er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. 40 Kapitel 7 Styring Introduktion

41 Menunummer markeret undermenu Navn og menunummer hovedmenu INDEKLIMA VARMT VAND INDEKLIMA 1 Symbol hovedmenu temperatur ventilation tidsplan normal fra avanceret VARMEPUMPE INFO Markeret hovedmenu Symboler undermenuer Navn undermenuer Statusinformation undermenuer Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er hvid og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OKknappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OKknappen. Vælg alternativ Indstilling af en værdi tid dato dag måned år tid & dato t 12 t komfortdrift2.2 Værdi, der skal ændres økonomi normal Luksus Alternativ I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OKknappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OKknappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OKknappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbageknappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. Kapitel 7 Styring Introduktion 41

42 Benyt det virtuelle tastatur Forskellige tastaturer Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OKknappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. I visse menuer, hvor det kan være nødvendigt at indtaste tekst, findes der et virtuelt tastatur. Afhængigt af menuen får du adgang til forskellige tegnsæt, som du vælger ved hjælp af drejeknappen. Vil du skifte til et andet tegnsæt, trykker du på tilbageknappen. Hvis en menu kun har ét tegnsæt, vises tastaturet umiddelbart. Når du har skrevet færdig, markerer du "OK", og trykker på OKknappen. Gennemse mellem vinduer En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne. Aktuelt menuvindue Antal vinduer i menuen Bladre mellem vinduer i startguiden sprog 4.6 Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OKknappen for at springe mellem punkterne i startguiden. 42 Kapitel 7 Styring Introduktion

43 8 Styring Menuer Menu 1 INDEKLIMA 1 INDEKLIMA 1.1 temperatur 1.2 ventilation * 1.3 tidsplan 1.9 avanceret varme køling * varme køling * ventilation * kurve ekstern justering min. fremløbstemp rumfølerindstillinger køleindstillinger * ventilatorreturtid * egen kurve punktforskydning natkøling Adjust FLMkøling varmekurve kølekurve * varme køling * varme køling * Menu 2 VARMT VAND 2 VARMT VAND, ** 2.1 midlert. luksusindst. 2.2 komfortdrift 2.3 tidsplan 2.9 avanceret periodisk forøgelse varmtvandscirk. Menu 3 INFO 3 INFO ** 3.1 serviceinfo ** 3.2 kompressorinfo ** 3.3 ekstra info ** 3.4 alarmlog ** 3.5 indetemperaturlog * Tilbehør er nødvendigt. ** Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem. Kapitel 8 Styring Menuer 43

44 Menu 4 VARMEPUMPE 4 VARMEPUMPE 4.1 plusfunktioner 4.2 driftsindstilling 4.3 mine ikoner 4.4 tid & dato 4.6 sprog 4.7 ferieindstilling 4.9 avanceret pool * pool 2 * internet NIBE Uplink tcp/ipindstillinger proxyindstillinger sms * SG Ready smart price adaption smart bolig * driftsprioritering autoindstilling gradminutindstilling fabriksindstilling bruger tidsplan blokering * Tilbehør er nødvendigt. 44 Kapitel 8 Styring Menuer

45 Menu 5 SERVICE Oversigt 5 SERVICE ** 5.1 driftsindstillinger ** varmtvandsindst maks. fremløbstemp maks. diff. freml.temp alarmtiltag ventilatorhast. udsugning * brinealarmindst. ** driftsindstilling brinepumpe ** kuldebærerpumpehastighed ** driftsindstilling varmebærerpumpe ** varmebærerpumpehastighed ** intern eltilskudsvarme flowindst. klimasystem heat pump testing 5.2 systemindstillinger master/slave ** installerede slaver sammenkobling tilbehør 5.3 tilbehørsindstillinger FLM * shuntstyret tilskudsvarme * 5.4 bløde ind/udgange ** 5.5 fabriksindstilling service ** 5.6 tvangsstyring ** 5.7 startguide ** 5.8 hurtig start ** 5.9 gulvtørringsfunktion 5.10 ændringslog ** 5.12 land ekstra klimaanlæg * solvarme * trinstyret tilskudsvarme varmtvandskomfort * modbus * X klimaanlæg 2 8 * * Tilbehør er nødvendigt. ** Denne menu vises også i slavevarmepumpens begrænsede menusystem. Stil dig i hovedmenuen, og hold Tilbageknappen trykket inde i 7 sekunder for at få adgang til Servicemenuen. Kapitel 8 Styring Menuer 45

46 Undermenuer Menuen SERVICE har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den pågældende menu. driftsindstillinger Driftsindstillinger for varmepumpen. systemindstillinger Systemindstillinger for varmepumpen, aktivering af tilbehør osv. tilbehørsindstillinger Driftsindstillinger for forskelligt tilbehør. bløde ind/udgange Indstilling af softwarestyrede ind og udgange på indgangskortet (AA3). fabriksindstilling service Total tilbagestilling af alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) til fabriksværdierne. tvangsstyring Tvangsstyring af varmepumpens forskellige komponenter. startguide Manuel start af startguiden, der kører første gang, varmepumpen startes. hurtig start Hurtig start af kompressoren. Forkerte indstillinger i servicemenuerne kan beskadige varmepumpen stoptemp. økonomi / normal / luksus Indstillingsområde: 5 70 Fabriksindstilling (): Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri økonomi økonomi normal luksus Menu 5.1 driftsindstillinger I undermenuerne til denne skal du foretage driftsindstillinger for varmepumpen. stoptemp. per. forøg. Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 55 Menu varmtvandsindst. starttemp. økonomi / normal / luksus Indstillingsområde: 5 70 Fabriksindstilling (): Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri Emalje Kobber Rustfri normal luksus Her indstiller du start og stoptemperatur på det varme vand for de forskellige komfortalternativer i menu 2.2 samt stoptemperatur for periodisk forøgelse i menu Hvis der er flere tilgængelige kompressorer, indstiller du forskellen mellem til og frakobling af dem ved varmtvandspåfyldning og fast kondensering. Menu maks. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: 570 Fabriksindstilling: 60 Her indstiller du klimaanlæggets maksimale fremløbstemperatur. Hvis anlægget omfatter mere end ét klimaanlæg, kan der indstilles individuelle maks. fremløbstemperaturer for hvert anlæg. Klimaanlæg 28 kan ikke indstilles til en højere maks. fremløbstemperatur end klimaanlæg 1. HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45. Kontroller maks. temperatur for gulvet hos gulvleverandøren. 46 Kapitel 8 Styring Menuer

47 Menu maks. diff. freml.temp. maks. diff. kompressor Indstillingsområde: 1 25 Fabriksindstilling: 10 maks. diff. tilsk.varme Indstillingsområde: 1 24 Fabriksindstilling: 7 Her indstilles den maksimalt tilladte difference mellem den beregnede og den aktuelle fremløbstemperatur ved henholdsvis kompressor og tilskudsdrift. Maks. diff. tilskud kan aldrig overgå maks. diff. kompressor. maks. diff. kompressor Hvis den aktuelle fremløbstemperatur afviger fra den indstillede værdi i forhold til den beregnede, tvinger man varmepumpen til at standse, uanset gradminutværdien. Hvis den aktuelle fremløbstemperatur er over det beregnede fremløb med indstillet værdi, skal gradminutværdien indstilles til 0. Hvis der kun er varmebehov, stopper kompressoren i varmepumpen. maks. diff. tilsk.varme Hvis "tilskudsvarme" er valgt og aktiveret i menu 4.2, og den aktuelle fremløbstemperatur overstiger den beregnede med den indstillede værdi, tvangsstoppes tilskudsvarmen. Menu alarmtiltag Her vælger du den måde, du vil have varmepumpen til at gøre dig opmærksom på, at der vises en alarm på displayet. De forskellige muligheder er, at varmepumpen stopper med at producere varmt vand (fabriksindstilling) og/eller sænker rumtemperaturen. HUSK! Hvis der ikke vælges noget alarmtiltag, kan dette medføre højere energiforbrug ved alarm. Menu ventilatorhast. udsugning (tilbehør er nødvendigt) normal samt hastighed 14 Indstillingsområde: Menu brinealarmindst. min. brine ud Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 8 maks. brine ind Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 20 min. brine ud Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen skal udløse alarmen for lav temperatur på udgående brine. Hvis "automatisk nulstilling" er valgt, nulstilles alarmen, når temperaturen er forøget med 1 under den indstillede værdi. maks. brine ind Her indstiller du den temperatur, hvor varmepumpen skal udløse alarmen for høj temperatur på indgående brine. Vælg "alarm udløst" for at aktivere alarmen. Menu driftsindstilling brinepumpe driftsindstilling Indstillingsområde: intermitterende, kontinuerlig, 10 dage kontinuerligt Fabriksindstilling: intermitterende Her indstiller du driftspositionen på brinepumpen. intermitterende: Kuldebærerpumpen starter ca. 20 sekunder før og standser ca. 20 sekunder efter kompressoren. kontinuerlig: Kontinuerlig drift. 10 dage kontinuerligt: Kontinuerlig drift i 10 dage. Derefter går pumpen over til intermittent drift. TIP! Du kan benytte "10 dage kontinuerligt" ved opstart for at få en kontinuerlig cirkulation i en opstartstid for lettere at kunne udlufte systemet. Her indstiller du hastigheden for de fem forskellige indstillinger af ventilatoren. HUSK! Forkert indstillede ventilationsflows kan skade huset på længere sigt og eventuelt øge energiforbruget. Kapitel 8 Styring Menuer 47

48 Menu kuldebærerpumpehastighed kuldebærerpumpehastighed Indstillingsområde: auto / manuelt Fabriksindstilling: auto hast. i ventepos. Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 manuelt Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 100 hast. aktiv køling (tilbehør påkrævet) Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 hast. passiv køling (tilbehør påkrævet) Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 100 Her indstiller du kuldebærerpumpens hastighed. Vælg "auto", hvis kuldebærerpumpens hastighed skal styres automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift. Ved manuel drift af kuldebærerpumpen deaktiverer du "auto" og indstiller værdien til mellem 1 og 100. Hvis der findes tilbehør til køling, eller hvis varmepumpen har en indbygget funktion til køling, kan du også indstille kuldebærerpumpens hastighed ved passiv køledrift (kuldebærerpumpen kører da i manuel drift). Menu driftsindstilling varmebærerpumpe driftsindstilling Indstillingsområde: auto, intermitterende Fabriksindstilling: auto Her indstiller du driftspositionen på varmebærerpumpen. auto: Varmebærerpumpen kører i overensstemmelse med F1245s aktuelle driftsindstilling. intermitterende: Varmebærerpumpen starter ca. 20 sekunder før og standser samtidig med kompressoren. Menu varmebærerpumpehastighed Driftsindstilling Indstillingsområde: auto / manuelt Fabriksindstilling: auto Manuel indstilling varmtvand Indstillingsområde: Fabriksindstilling 5 : 35 Fabriksindstilling 6 : 40 Fabriksindstilling 8 Emalje: 55 Fabriksindstilling 8 Kobber/Rustfri: 40 Fabriksindstilling 10 Emalje: 70 Fabriksindstilling 10 Kobber/Rustfri: 55 Fabriksindstilling 12 Emalje: 100 Fabriksindstilling 12 Kobber/Rustfri: 70 Manuel indstilling varme Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 Manuel indstilling pool Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 ventepos. Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 30 højeste tilladte hastighed Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 100 hast. aktiv køling (tilbehør påkrævet) Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 hast. passiv køling (tilbehør påkrævet) Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 70 Her indstiller du med hvilken hastighed varmebærerpumpen skal køre i den aktuelle driftsindstilling. Vælg "auto", hvis varmebærerpumpens hastighed skal styres automatisk (fabriksindstilling) for optimal drift. Hvis "auto" er aktiveret med henblik på varmedrift, kan du også foretage indstillingen "højeste tilladte hastighed", hvilket begrænser varmebærerpumpen og forhindrer den i at køre med højere hastighed end den indstillede værdi. Ved manuel drift af varmebærerpumpen deaktiverer du "auto" for aktuel driftsindstilling, og indstiller værdien til mellem 0 og 100 (nu gælder den tidligere indstillede værdi for "højeste tilladte hastighed" ikke længere). 48 Kapitel 8 Styring Menuer

49 "varme" betyder driftsindstilling varme for varmebærerpumpen. "ventepos." betyder driftsindstilling varme eller køling for varmebærerpumpen, men når varmepumpen hverken har behov for kompressordrift eller eltilskud og går ned i hastighed. "varmt vand" betyder driftsindstilling varmtvand for varmebærerpumpen. "pool" (tilbehør påkrævet) betyder driftsindstilling poolopvarmning for varmebærerpumpen. "køling" (tilbehør påkrævet) betyder driftsindstilling køling for varmebærerpumpen. Hvis der findes tilbehør til køling, eller hvis varmepumpen har en indbygget funktion til køling, kan du også indstille varmebærerpumpens hastighed ved driftsindstilling henholdsvis aktiv og passiv køling (varmebærerpumpen kører da i manuel drift). Menu intern eltilskudsvarme max tilsluttet eleffekt Indstillingsområde: 7 / 9 Fabriksindstilling: 7 max instillig eleffekt Indstillingsområde: 0 9 Fabriksindstilling: 6 sikringsstørrelse Indstillingsområde: A Fabriksindstilling: 16 A omsætningstal Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 300 Her indstiller du maks. eleffekt på det interne eltilskud i F1245 samt sikringsstørrelsen for anlægget. Her kan du også kontrollere, hvilken strømføler der er monteret på hvilken indgående fase til ejendommen (dette kræver, at du har installeret strømfølere, se side 27). Det gør du ved at markere "detekter faserækkefølge" og trykke på OKknappen. Resultatet af denne kontrol vises straks under menuvalget "detekter faserækkefølge". Menu flowindst. klimasystem forindst. Indstillingsområde: radiator, gulvvarme, rad. + gulvvarme, DUT Fabriksindstilling: radiator Indstillingsområde DUT: 40,020,0 Fabriksindstilling DUT: 18,0 egen indst. Indstillingsområde dt ved DUT: 0,0 25,0 Fabriksindstilling dt ved DUT: 10,0 Indstillingsområde DUT: 40,020,0 Fabriksindstilling DUT: 18,0 Her indstiller du, hvilken type varmedistributionssystem varmebærerpumpen (GP1) arbejder mod. dt ved DUT er forskellen i grader mellem frem og returløbstemperatur ved dimensionerende udetemperatur. Menu heat pump testing Denne menu er beregnet til test af F1245 i henhold til forskellige standarder. Brug af denne menu til andre formål kan medvirke, at dit anlæg ikke fungerer efter hensigten. Denne menu indeholder flere undermenuer, en for hver standard. Menu 5.2 systemindstillinger Her kan du foretage forskellige systemindstillinger for varmepumpen, f.eks. master/slaveindstillinger, sammenkoblingsindstillinger, og hvilket tilbehør der er installeret. Menu master/slave Indstillingsområde: master, slave 18 Fabriksindstilling: master Her indstiller du varmepumpen som master eller slaveenhed. I systemer med en varmepumpe skal den være "master". HUSK! I systemer med flere varmepumper skal hver pumpe have et unikt navn, dvs. kun én varmepumpe kan være "master" og kun én kan f.eks. være "slave 5". Kapitel 8 Styring Menuer 49

50 Menu installerede slaver Her indstiller du, hvilke slaver der er tilsluttet mastervarmepumpen. Der findes to måder at aktivere tilsluttede slaver på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg installerede slaver". søg installerede slaver Marker "søg installerede slaver", og tryk på OKknappen for automatisk at finde tilsluttede slaver til mastervarmepumpen. Før disse indstillinger foretages, skal hver slave have fået et unikt navn (se menu 5.2.1). Menu sammenkobling Her indstiller du, hvordan dit system er sammenkoblet rørmæssigt til f.eks. poolopvarmning, varmtvandspåfyldning og opvarmning af ejendommen. Menuen vises kun, hvis mindst en slave er tilsluttet masteren. Arbejdsområde for sammenkobling Her tegnes systemets sammenkobling op. Symbol Beskrivelse Kompressor (blokeret) Kompressor (eksternt styret) Kompressor (standard) Omskifterventiler til henholdsvis varmtvands, køle og poolstyring. Betegnelserne over omskifterventilen angiver, hvor den er tilsluttet elektrisk (EB100 = Master, EB101 = Slave 1, CL11 = Pool 1 osv.). Egen varmtvandspåfyldning, kun fra valgt varmepumpes kompressor. Styres af den pågældende varmepumpe. Pool 1 TIP! Eksempler på sammenkoblingsmuligheder kan findes på Denne menu har en sammenkoblingshukommelse, hvilket betyder, at styresystemet kan huske, hvordan en bestemt omskifterventil er koblet og lægger automatisk den korrekte sammenkobling ind, når du benytter samme omskifterventil næste gang. Pool 2 Varme (opvarmning af ejendommen, omfatter eventuelle ekstra klimaanlæg). Køling Master/slave Arbejdsområde for sammenkobling sammenkobling5.2.3 master s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 F1245 Menu tilbehør Her kan du fortælle varmepumpen, hvilket tilbehør der er installeret. Der findes to måder at aktivere tilsluttet tilbehør på. Du kan enten markere alternativet i listen eller benytte den automatiske funktion "søg efter installeret tilbehør". søg efter installeret tilbehør Markér "søg efter installeret tilbehør", og tryk på OKknappen for automatisk at finde tilsluttet tilbehør til F1245. Kompressor Markeringsramme Master/slave: Her vælger du for hvilken varmepumpe sammenkoblingsindstillingen skal foretages (hvis varmepumpen er alene i systemet, vises kun master). Kompressor: Her vælger du, om kompressoren er blokeret, eksternt styret via softindgang eller standard (koblet mod f.eks. poolopvarmning, varmtvandspåfyldning og opvarmning af ejendommen). Markeringsramme: Du flytter markeringsrammen rundt med håndhjulet. Benyt OKknappen for at vælge, hvad du vil ændre samt for at bekræfte indstilling i valgfeltet, som dukker op til højre. HUSK! Noget tilbehør kan ikke findes med søgefunktionen, man skal vælges i menu 5.4. Marker kun alternativet for grundvandspumpe, hvis tilbehøret AXC 40 skal benyttes til at styre cirkulationspumpen. Menu 5.3 tilbehørsindstillinger I denne menus undermenuer foretager du driftsindstillinger for tilbehør, som er installeret og aktiveret. 50 Kapitel 8 Styring Menuer

51 Menu FLM kontinuerlig drift af pumpe Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off tid mellem afrimning Indstillingsområde: 1 30 h Fabriksindstilling: 10 h måneder mellem filteralarm Indstillingsområde: 1 12 Fabriksindstilling: 3 aktiver køling Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off kontinuerlig drift af pumpe: Vælg for kontinuerlig drift af cirkulationspumpen i ventilationsmodulet. tid mellem afrimning: Her kan du indstille den mindste tid, der skal gå mellem afrimninger af varmeveksleren i ventilationsmodulet. Når udsugningsmodulet er i drift, køles varmeveksleren ned, og der kan så opstå is på den. Når der er dannet for meget is, forringes varmevekslerens varmeoverførselsevne, og der kræves afrimning. Afrimningen varmer varmeveksleren op, så isen smelter og ledes bort via kondensvandslangen. måneder mellem filteralarm: Her kan du indstille, hvor mange måneder der skal gå mellem hver gang varmepumpen meddeler, at filteret skal rengøres i ventilationsmodulet. Rengøring af ventilationsmodulets luftfiltre skal ske regelmæssigt. Hyppigheden er afhængig af mængden af støv i ventilationsluften. aktiver køling: Her kan du aktivere nedkøling fra udsugningsmodulet. Når funktionen er aktiveret, vises køleindstillinger i menusystemet. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu shuntstyret tilskudsvarme prioriteret tilskud Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off startdifference tilskud Indstillingsområde: GM Fabriksindstilling: 400GM mindste driftstid Indstillingsområde: 0 48 h Fabriksindstilling: 12 h min. temperatur Indstillingsområde: 5 90 Fabriksindstilling: 55 shuntforstærkning Indstillingsområde: 0,1 10,0 Fabriksindstilling: 1,0 shuntventetid Indstillingsområde: s Fabriksindstilling: 30 s Her indstiller du, hvornår tilskuddet skal starte, den mindste driftstid og mindste temperatur for eksternt tilskud med shunt. Eksternt tilskud med shunt er f.eks. brænde/olie/gas/pillefyr. For shunten kan du indstille shuntforstærkning og shuntventetid. Hvis du vælger "prioriteret tilskud", benyttes varmen fra det ekstra tilskud i stedet til varmepumpen. Shunten regulerer, så længe der er varme tilgængeligt, ellers er shunten lukket. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Kapitel 8 Styring Menuer 51

52 Menu ekstra klimaanlæg benyt i varmeindstilling Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: on benyt i køleindstilling Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off shuntforstærkning Indstillingsområde: 0,1 10,0 Fabriksindstilling: 1,0 shuntventetid Indstillingsområde: s Fabriksindstilling: 30 s I menu vælger du, hvilket klimaanlæg (2 8) du ønsker at indstille. I næste menu foretages indstillinger for det klimaanlæg, du har valgt. Hvis varmepumpen er tilsluttet mere end ét klimaanlæg, kan der eventuelt forekomme kondensdannelse i disse, hvis de ikke er beregnet til køling. For at undgå kondensdannelse, skal det kontrolleres, at "benyt i varmeindstilling" er valgt for de klimaanlæg, der ikke er beregnet til køling. Dette indebærer, at undershunterne til de ekstra klimaanlæg slukker, når køledrift aktiveres. HUSK! Denne indstillingsmulighed vises kun, hvis "passiv/aktiv køling 2rør" eller "passiv køling 2rør" er aktiveret i menu 5.2. Her indstiller du også shuntforstærkning og shuntventetid for de forskellige ekstra klimaanlæg, der er installeret. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu solvarme start deltat Indstillingsområde: 1 40 Fabriksindstilling: 8 stop deltat Indstillingsområde: 0 40 Fabriksindstilling: 4 maks. tanktemperatur Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 95 maks. solfangertemperatur Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 125 frostsikringstemperatur Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 2 start solfangerkøling Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 110 passiv genpåfyldning aktiveringstemperatur Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 110 passiv genpåfyldning deaktiveringstemperatur Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 50 aktiv genpåfyldning aktivering dt Indstillingsområde: 8 60 Fabriksindstilling: 40 aktiv genpåfyldning deaktivering dt Indstillingsområde: 4 50 Fabriksindstilling: 20 start deltat, stop deltat: Her kan du indstille ved hvilken temperaturforskel mellem solfanger og soltank, at cirkulationspumpen skal starte og standse. maks. tanktemperatur, maks. solfangertemperatur: Her kan du indstille ved hvilke maks.temperaturer i henholdsvis tanken og solfangeren, at cirkulationspumpen skal standse. Dette er for at beskytte mod overtemperatur i soltanken. 52 Kapitel 8 Styring Menuer

53 Hvis anlægget har en funktion til frostsikring, solfangerkøling og/eller passiv/aktiv genpåfyldning, kan du aktivere disse her. Når funktionen er aktiveret, kan du foretage indstillinger for dem. Det er ikke muligt at kombinere "solfangerkøling", "passiv genpåfyldning" og "aktiv genpåfyldning", kun én funktion kan aktiveres. frostsikring frostsikringstemperatur: Her kan du indstille ved hvilken temperatur i solfangeren, at cirkulationspumpen skal standse for at beskytte mod frysning. solfangerkøling start solfangerkøling: Hvis temperaturen i solfangeren er højere end denne indstilling, samtidig med at temperaturen i soltanken er højere end den indstillede maks.temperatur, aktiveres ekstern funktion for køling. passiv genpåfyldning aktiveringstemperatur: Hvis temperaturen i solfangeren er højere end denne indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebærerens temperatur ind i varmepumpen (BT10) er højere end den indstillede værdi for "maks. brine ind" i menu deaktiveringstemperatur: Hvis temperaturen i solfangeren er lavere end denne indstilling, deaktiveres funktionen. aktiv genpåfyldning aktivering dt: Hvis forskellen mellem temperaturen i solfangeren (BT53) og temperaturen på kuldebærer ind i varmepumpen (BT10) er højere end denne indstilling, aktiveres funktionen. Funktionen blokeres dog i en time, hvis kuldebærerens temperatur ind i varmepumpen (BT10) er højere end den indstillede værdi for "maks. brine ind" i menu deaktivering dt: Hvis forskellen mellem temperaturen i solfangeren (BT53) og temperaturen på kuldebærer ind i varmepumpen (BT10) er lavere end denne indstilling, deaktiveres funktionen. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu trinstyret tilskudsvarme startdifference tilskud Indstillingsområde: GM Fabriksindstilling: 400GM diff. mellem tilskudsvarmetrin Indstillingsområde: GM Fabriksindstilling: 100GM maks. trin Indstillingsområde (binær stigning deaktiveret): 0 3 Indstillingsområde (binær stigning aktiveret): 0 7 Fabriksindstilling: 3 binær stigning Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off Her foretager du indstillinger for trinstyret tilskud. Trinstyret tilskud er f.eks. ekstern elkedel. Du kan f.eks. vælge, hvornår tilskuddet skal starte, indstille maks. antal tilladte tilskudstrin, samt om binær stigning skal benyttes. Når binær stigning er deaktiveret (off), gælder indstillingerne for lineær stigning. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu varmtvandskomfort aktivering af blandingsventil Indstillingsområde: on/off Fabriksindstilling: off udgående varmtvand Indstillingsområde: Fabriksindstilling: 55 shuntforstærkning Indstillingsområde: 0,1 10,0 Fabriksindstilling: 1,0 shuntventetid Indstillingsområde: s Fabriksindstilling: 30 s Her foretager du indstillinger til varmtvandskomfort. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. aktivering af blandingsventil: Her aktiverer du, at der er installeret en blandingsventil til begrænsning af varmtvandets temperatur fra varmtvandsbeholderen. Kapitel 8 Styring Menuer 53

54 Hvis dette alternativ er aktiveret, kan du indstille udgående varmtvandstemperatur, shuntforstærkning og shuntventetid for blandingsventilen. udgående varmtvand: Her kan du indstille, til hvilken temperatur blandingsventilen skal begrænse varmtvandet fra varmtvandsbeholderen. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu modbus adresse Fabriksindstilling: adresse 1 Fra og med Modbus 40 version 10 kan adressen indstilles mellem Tidligere versioner har fast adresse. Se tilbehørets installationsanvisning for funktionsbeskrivelse. Menu 5.4 bløde ind/udgange Her angiver du, hvor en ekstern kontaktfunktion er koblet til på klemrækken, enten til en af 5 AUXindgange eller til utgång AA3X7. Menu 5.5 fabriksindstilling service Her kan du stille alle indstillinger (inklusive indstillinger, som er tilgængelige for brugeren) tilbage til fabriksværdierne. Ved nulstilling vises startguiden næste gang, varmepumpen startes. Menu 5.6 tvangsstyring Her kan du tvangsstyre varmepumpens forskellige komponenter og eventuelt tilsluttet tilbehør. Tvangsstyring er kun beregnet til brug i fejlsøgningsøjemed. Hvis funktionen benyttes på en anden måde, kan det medføre skader på komponenterne i dit klimaanlæg. Menu 5.7 startguide Når varmepumpen startes den første gang, går startguiden automatisk i gang. Her kan du starte den manuelt. Se side 33 for at få flere oplysninger om startguiden. Menu 5.8 hurtig start Her kan du muliggøre start af kompressoren. HUSK! Der skal foreligge varme eller varmtvandsbehov for start af kompressor. HUSK! Start ikke kompressoren hurtigt for mange gange i træk i løbet af kort tid. Det kan beskadige kompressoren og dens nærmeste udstyr. Menu 5.9 gulvtørringsfunktion længde periode 1 7 Indstillingsområde: 0 30 dage Fabriksindstilling, periode 1 3, 5 7: 2 dage Fabriksindstilling, periode 4: 3 dage temperatur periode 1 7 Indstillingsområde: Fabriksindstilling: temperatur periode 1 temperatur periode 2 temperatur periode 3 temperatur periode 4 temperatur periode 5 temperatur periode 6 temperatur periode 7 Her indstiller du funktion for gulvtørring Du kan indstille op til syv periodetider med forskelligt beregnede fremløbstemperaturer. Hvis der skal benyttes færre end syv perioder, indstiller du de resterende periodetider til 0 dage. For at aktivere gulvtørrefunktionen markerer du feltet ved aktiv. Længst nede er der en tæller, der viser antal hele døgn, som funktionen har været aktiv. Funktionen vil tælle gradminutter som ved normal varmedrift, men mod de fremløbstemperaturer, der er indstillet for den pågældende periode. Ved aktiv gulvtørrefunktion kører varmebærerpumpen med 100 drift uanset indstillingen i menu Kapitel 8 Styring Menuer

55 TIP! Hvis driftsindstillingen "kun tilskud" skal benyttes, vælger du dette i menu 4.2. For at få en jævnere fremløbstemperatur, kan tilskuddet startes tidligere ved at indstille "start for tilskud" i menu til 80. Når indstillede gulvtørreperioder er afsluttet, bør du tilbagestille menuerne 4.2 og i henhold til tidligere indstillinger. Menu 5.10 ændringslog Her kan du aflæse tidligere foretagne ændringer i styresystemet. For hver ændring vises dato, tid, idnr. (unikt for en bestemt indstilling) og den nye indstillede værdi. Ændringsloggen gemmes ved omstart og ligger uændret efter fabriksindstilling land Her vælger du, i hvilket land produktet er installeret. Dette giver mulighed for landsspecifikke indstillinger i dit produkt. Sprogindstillingen kan foretages uafhængigt af dette valg. Dette valg låses efter 24 timer, omstart af display eller programopdatering. Kapitel 8 Styring Menuer 55

56 9 Service Servicetiltag 10 og 12 Eventuel service må kun udføres af en person med kompetence til opgaven. Ved udskiftning af komponenter på F1245 må der kun benyttes reservedele fra NIBE. GP2 GP1 Nøddrift QM1 Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, før F1245 er fyldt med vand. Indgående komponenter i produktet kan blive beskadiget. Nøddrift anvendes ved driftsforstyrrelser og i forbindelse med service. I denne indstilling produceres der ikke varme/varmt brugsvand. Nøddrift aktiveres ved at sætte kontakten (SF1) i position " ". Dette indebærer, at: Statuslampen lyser gult. Displayet er slukket, og computerstyringen er frakoblet. Temperaturen ved elpatronen styres af en termostat (FD1BT30). Den kan indstilles enten til 35 eller 45. Kompressoren og kuldebærerpumpen er slukket, og kun varmebærerpumpen og eltilskuddet er aktive. Eltilskuddets effekt i nøddrift indstilles på elpatronkortet (AA1). Se side 25 for instrukser. XL1 XL6 XL4 XL3 XL2 XL7 F1245 QM2 SF1 5, 6 og 8 FD1BT30 QM34 GP2 GP1 QM31 QM32 QM33 QM1 QM2 Tømning af evt. varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen tømmes ud fra hævertprincippet. Dette kan enten ske gennem en aftapningsventil, der monteres på den indgående koldtvandsledning, eller ved at stoppe en slange ned i koldtvandstilslutningen. 56 Kapitel 9 Service

57 Tømning af klimaanlægget For at kunne udføre service på klimaanlægget er det ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du gøre på forskellige måder afhængigt af, hvad der skal gøres: Der kan forekomme varmt vand ved tømning af varmebærersiden/klimaanlægget. Risiko for skoldning. Tømning af varmebærersiden i kølemodulet Hvis f.eks. varmebærerpumpen skal udskiftes, eller hvis der skal udføres andre former for service i kølemodulet, tømmes varmebærersiden her på følgende måde: 1. Luk spærreventilerne til varmebærersiden (QM31) og (QM32). 2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud. 3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen (QM32), der forbinder varmepumpen med kølemodulet, en anelse. Når varmebærersiden er tømt, kan den nødvendige sevice og/eller udskiftning af eventuelle komponenter udføres. Tømning af varmebærersystemet i varmepumpen Hvis der skal udføres service på varmepumpen, skal dens varmebærerside tømmes på følgende måde: 1. Luk spærreventilerne til varmebærersiden (returog fremløb) uden for varmepumpen. 2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud. 3. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen, der forbinder klimaanlægget og varmepumpen ved tilslutning (XL2), en anelse. Når varmebærersiden er tømt, kan den nødvendige service udføres. Tømning af hele klimaanlægget Hvis hele klimaanlægget skal tømmes, gøres det på følgende måde: 1. Slut en slange til aftapningsventilen (QM1), og åbn ventilen. Der vil løbe lidt væske ud. 2. For at resten af væsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind, skal udluftningsskruen på den radiator, der er højst placeret i huset, løsnes. Når klimaanlægget er tømt, kan den nødvendige service udføres. Tømning af brinesystemet For at kunne udføre service på brinesystemet er det ofte nemmest først at tømme systemet. Det kan du gøre på forskellige måder afhængig af, hvad der skal gøres: Tømning af brinesystemet i kølemodulet Hvis f.eks. kuldebærerpumpen skal udskiftes, eller hvis der skal udføres andre former for service i kølemodulet, tømmes kuldebærersystemet her på følgende måde: 1. Luk spærreventilerne til brinesystemet (QM33) og (QM34). 2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM2), placer den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen. 3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen (QM33), der forbinder varmepumpen med kølemodulet, en anelse. Når brinesystemet er tømt, kan den nødvendige sevice udføres. Tømning af brinesystemet i varmepumpen Hvis der skal udføres service på varmepumpen, skal dens brinesystem tømmes på følgende måde: 1. Luk spærreventilen uden for varmepumpen til brinesystemet. 2. Slut en slange til aftapningsventilen (QM2), placer den anden åbning i slangen i en beholder, og åbn ventilen. Der vil løbe lidt brine ud i beholderen. 3. For at resten af kuldebærervæsken kan løbe ud, skal der kunne komme luft ind i systemet. For at slippe luft ind løsnes koblingen ved spærreventilen, der forbinder kuldebærersiden og varmepumpen ved tilslutning (XL7), en anelse. Når brinesystemet er tømt, kan den nødvendige sevice udføres. Starthjælp til cirkulationspumpe (GP1) Starthjælp til varmebærerpumpe (GP1) gælder kun for F til Sluk for F1245 ved at indstille kontakten (SF1) i position " ". 2. Fjern frontdækslet. 3. Fjern dækslet til kølemodulet. 4. Løsn udluftningsskruen (QM5) med en skruetrækker. Hold en klud om skruetrækkerens klinge, da der kan løbe lidt vand ud. 5. Stik skruetrækkeren ind, og drej pumpemotoren rundt. 6. Skru udluftningsskruen (QM5) fast. 7. Start F1245 ved at sætte kontakten (SF1) i position "" og kontrollere, om cirkulationspumpen fungerer. Kapitel 9 Service 57

58 F1245 Det kan ofte være nemmere at starte cirkulationspumpen, når F1245 er i gang kontakten (SF1) i stilling "". Hvis der foretages starthjælp på cirkulationspumpen, mens F1245 er i gang, skal man være forberedt på, at skruetrækkeren giver et ryk, når pumpen starter. Udluftningsskrue Luftningsskruv(QM5) Udtagning af kølemodulet Kølemodulet kan trækkes ud for at lette vedligeholdelse og transport. Sluk for varmepumpen, og sluk for strømmen på sikkerhedskontakten. HUSK! Kølemodulet bliver lettere at løfte ud, hvis det tømmes først (se side 57). GP1 Billedet viser eksempler på, hvordan en cirkulationspumpe kan se ud. Data for temperaturfølere 1 HUSK! Fjern frontdækslet som beskrevet på side 8. Luk spærreventilerne (QM31), (QM32), (QM33) og (QM34) Tøm kølemodulet i henhold til vejledningerne på side 57. Temperatur () Modstand (kohm) Spænding (VDC) QM31 QM ,0 3, ,6 3, ,5 3, ,8 99,22 74,32 3,189 3,150 3,105 2 Fjern låsebeslagene. QM34 QM ,20 42,89 3,047 2,976 QM ,02 2, ,61 20,02 2,789 2, ,77 12,51 2,541 2,399 LEK ,00 2,245 LEK 30 8,045 2, ,514 5,306 1,916 1,752 3 Løsn rørtilslutningen under spærreventilen (QM31) ,348 3,583 1,587 1,426 4 Løsn de to skruer. 55 2,968 1, ,467 1, ,068 1, ,739 1,469 0,891 0, ,246 0,691 LEK 85 1,061 0, ,908 0, ,779 0, ,672 0, Kapitel 9 Service

59 LEK F Fjern kontakterne fra grundkortet (AA2) ved hjælp af en skruetrækker. Ved genmontering skal de medfølgende O ringe erstatte de eksisterende ved tilslutningerne til varmepumpen (se billede). QM33 5 QM34 QM Fjern kontakterne (A) og (B) fra undersiden af grundkortsboksen. Fjern kontakten (C) fra elpatronkortet (AA1) ved hjælp af en skruetrækker. Løsn kontakten (D) fra forbindelseskortet (AA100). Træk forsigtigt kølemodulet ud. 5 8 D 6 B A LEK 9 7 C TIP! Kølemodulet monteres i omvendt rækkefølge. Kapitel 9 Service 59

60 LEK USBserviceudtag Menu 7.1 opdater softwaren opdater softwaren7.1 start opdatering vælg anden fil Her kan du opgradere softwaren i F1245. F1245 er udstyret med USBudtag i displayenheden. I disse USBudtag kan du f.eks. tilslutte en USBhukommelse og benytte den til at opdatere softwaren, gemme logget information og håndtere indstillingerne i F1245. INDEKLIMA VARMEPUMPE USB opdater softwaren login håndter indstillinger VARMT VAND INFO USB 7 Når en USBhukommelse tilsluttes, kommer der en ny menu frem (menu 7) på displayet. For at følgende funktioner kan fungere, kræves det, at USBhukommelsen indeholder filer med software til F1245 fra NIBE. I et informationsfelt øverst på displayet vises information (altid på engelsk) om den mest sandsynlige opdatering, som opdateringssoftwaren har valgt fra USBhukommelsen. Denne information fortæller til hvilket produkt softwaren er beregnet, hvilken version softwaren har og generelle oplysninger om den. Hvis du ønsker en anden fil end den valgte, kan du vælge den korrekte fil via "vælg anden fil". start opdatering Vælg "start opdatering" hvis du vil starte opdateringen. Du bliver først spurgt, om du virkelig vil opdatere softwaren. Svar "ja" for at gå videre, eller "nej" for at fortryde. Hvis du har svaret "ja" på spørgsmålet, starter opdateringen, og du kan nu følge opdateringsforløbet på displayet. Når opdateringen er færdig, starter F1245 om. En opdatering af softwaren nulstiller ikke menuindstillingerne i F1245. Hvis opdateringen eventuelt afbrydes, inden den er færdig (f.eks. ved strømafbrydelse osv.), kan softwaren tilbagestilles til den tidligere version, hvis OKknappen holdes inde under opstart, indtil den grønne lampe begynder at lyse (tager ca. 10 sekunder). 60 Kapitel 9 Service

61 vælg anden fil Menu 7.3 håndter indstillinger opdater softwaren7.1 håndter indstillinger7.3 gem indstillinger nulstil indstillinger Vælg "vælg anden fil", hvis du ikke vil benytte den foreslåede software. Når du bladrer blandt filerne, vises præcis som før, information om den markerede software i et informationsfelt. Når du har valgt en fil med OKknappen, kommer du tilbage til foregående side (menu 7.1), hvor du kan vælge at starte opdateringen. Menu 7.2 login login7.2 Her kan du håndtere (gemme i eller hente fra) alle menuindstillinger (hhv. bruger og servicemenuerne) i F1245 med en USBhukommelse. Ved hjælp af "gem indstillinger" gemmer du menuindstillingerne på USBhukommelsen for at kunne tilbagestille dem på et senere tidspunkt eller for at kopiere indstillingerne til en anden F1245. Når du gemmer menuindstillingerne på USBhukommelsen, erstatter du alle tidligere gemte indstillinger på USBhukommelsen. aktiveret Ved hjælp af "nulstil indstillinger" tilbagestilles samtlige menuindstillinger fra USBhukommelsen. interval 5 s Tilbagestilling af menuindstillingerne fra USBhukommelsen kan ikke fortrydes. Indstillingsområde, interval: 1 s 60 min Fabriksindstilling, interval: 5 s Her kan du indstille, hvordan de aktuelle måleværdier fra F1245 skal gemmes i en log på USBhukommelsen. 1. Indstil det ønskede interval mellem logningerne. 2. Sæt flueben ud for "aktiveret". 3. Nu gemmes de aktuelle måleværdier fra F1245 i en fil på USBhukommelsen med det indstillede interval, indtil fluebenet fjernes ud for "aktiveret". Fjern markering ud for "aktiveret" før du tager USBhukommelsen ud. Kapitel 9 Service 61

62 10 Afvigelse af ønsket temperatur 62 I de fleste tilfælde markerer varmepumpen en driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til komfortforstyrrelse) ved hjælp af en alarm og instruktioner om afhjælpning på displayet. Infomenu I menu 3.1 i varmepumpens menusystem er alle varmepumpens måleværdier samlet. Det kan ofte gøre det lettere at finde fejlkilden, hvis man gennemgår værdierne i denne menu. For at få flere oplysninger om menu 3.1, se hjælpemenu eller brugerhåndbog. Håndtering af alarm alarm info/afhjælpning nulstil alarm hjælpedrift Lavtryksalarm Ved alarm er der opstået en eller anden driftsforstyrrelse, hvilket vises ved, at statuslampen ikke længere lyser konstant grønt, men i stedet lyser konstant rødt. Der vises endvidere en alarmklokke i informationsvinduet. Alarm Ved alarm med rød statuslampe er der opstået en driftsforstyrrelse, som varmepumpen ikke selv kan afhjælpe. På displayet kan du, ved at dreje på håndhjulet og trykke på OKknappen, se, hvilken type alarm, det drejer sig om og nulstille alarmen. Du kan også vælge, at sætte varmepumpen i hjælpedrift. info/afhjælpning Her kan du læse, hvad alarmen skyldes og få tips om, hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet, der forårsagede alarmen. nulstil alarm I mange tilfælde er det nok at vælge "nulstil alarm" for at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Hvis statuslampen lyser grønt, når du har valgt "nulstil alarm", er alarmen afhjulpet. Hvis den fortsat lyser rødt, og menuen "alarm" vises på displayet, eksisterer det problem, der forårsagede alarmen, fortsat. Hvis alarmen forsvinder og vender tilbage igen senere, skal du se afsnittet fejlsøgning (side 62). hjælpedrift hjælpedrift er en form for nøddrift. Det indebærer, at varmepumpen producerer varme og/eller varmt vand, selv om der forefindes et problem. Dette kan indebære, at varmepumpens kompressor ikke er i drift. Det er i så fald elpatronen, der producerer varme og/eller varmt vand. For at kunne vælge hjælpedrift skal der være valgt et alarmtiltag i menu Kapitel 10 Afvigelse af ønsket temperatur HUSK! At vælge hjælpedrift er ikke det samme som at afhjælpe det problem, der forårsagede alarmen. Statuslampen vil derfor fortsat lyse rødt. Fejlsøgning Hvis en driftsforstyrrelse ikke vises på displayet, kan følgende tip anvendes: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: Kontaktens (SF1) position. Husets gruppe og hovedsikringer. Husets HPFIrelæ. Varmepumpens automatsikring (FA1). Varmepumpens temperaturbegrænser (FD1). Korrekt indstillet effektovervågning (hvis den er installeret). Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Lukket eller droslet påfyldningsventil til varmtvandsbeholderen. Åbn ventilen. Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "tilskudsvarme". Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Midlertidigt øget varmtvandskapacitet (midlert. luksusindst.) kan aktiveres i menu 2.1. For lav varmtvandsindstilling. Gå ind i menu 2.2, og vælg drift med højere komfort. For lav eller ingen driftsprioritering af varmt vand. Gå ind i menu 4.9.1, og øg tidsrummet for, hvornår varmtvand skal driftsprioriteres. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Juster rumtemperaturen på menu 1.1 i stedet for at slukke på termostaterne. Varmepumpen i forkert driftsindstilling. Gå ind i menu 4.2. Hvis position "auto" er valgt, vælg da en højere værdi på "stop af varme" i menu Hvis positionen "manuelt" er valgt, vælg også "varme". Hvis det ikke er nok, vælg da også "tilskudsvarme". For lavt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu 1.1 "temperatur", og øg varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er lav i koldt vejr, kan det være nødvendigt at opjustere kurvens hældning i menu "varmekurve". For lav eller ingen driftsprioritering af varme.

63 Gå ind i menu 4.9.1, og øg tidsrummet for, hvornår varme skal driftsprioriteres. "Ferieindstilling" aktiveret i menu 4.7. Gå ind i menu 4.7 og vælg "Fra". Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Cirkulationspumpen/pumperne (GP1 og/eller GP2) er standset. Se afsnittet "Starthjælp til cirkulationspumpe" på side 57. Luft i klimaanlægget. Udluft klimaanlægget (se side 32). Lukkede ventiler (QM20), (QM32) til klimaanlægget. Åbn ventilerne. Høj rumtemperatur For højt indstillet værdi på varmeautomatikken. Gå ind i menu 1.1 (temperatur), og sænk varmekurvens forskydning. Hvis rumtemperaturen stadig er høj i koldt vejr, kan det være nødvendigt at nedjustere kurvens hældning i menu (varmekurve). Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Uensartet rumtemperatur Forkert indstillet varmekurve. Finjuster varmekurven i menu For højt indstillet værdi på "dt ved DUT". Gå ind i menu (flowindst. klimasystem), og nedjuster værdien for "dt ved DUT". Ujævnt flow over radiatorerne. Juster flowfordelingen mellem radiatorerne. Lavt systemtryk For lidt vand i klimaanlægget. Fyld vand i klimaanlægget (se side 32). Lav eller manglende ventilation Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis tilbehøret NIBE FLM er installeret. Filter (HQ10) tilstoppet. Rengør eller udskift filteret. Ventilationen er ikke justeret. Bestil/udfør justering af ventilation. Lukket, for hårdt droslet eller tilstoppet udsugning. Kontroller og rengør udsugningsdyserne. Ventilatorhastighed i reduceret position. Gå ind i menu 1.2, og vælg "normal". Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Rengør eller udskift filteret. Ventilationen er ikke justeret. Bestil/udfør justering af ventilation. Ventilatorhastighed i forceret position. Gå ind i menu 1.2, og vælg "normal". Ekstern kontakt til ændring af ventilatorhastighed aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Kompressoren starter ikke Der er ikke noget varmebehov. Varmepumpen kalder hverken på varme eller varmt vand. Temperaturvilkår udløst. Vent, indtil temperaturvilkåret er nulstillet. Mindste tid mellem kompressorstarter er ikke opnået. Vent 30 minutter, og kontrollér derefter, om kompressoren er startet. Alarm udløst. Følg anvisningerne på displayet. Hvinende lyd i radiatorerne Lukkede termostater i rummene og forkert indstillet varmekurve. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Finjuster varmekurven via menu 1.1 i stedet for at lukke termostaterne. For højt indstillet cirkulationspumpehastighed. Gå ind i menu (varmebærerpumpehastighed), og nedjuster cirkulationspumpens hastighed. Ujævnt flow over radiatorerne. Juster flowfordelingen mellem radiatorerne. Klukkende lyd Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis tilbehøret NIBE FLM er installeret. For lidt vand i vandlåsen. Fyld vand i vandlåsen. Lukket vandlås. Kontroller og juster kondensvandslangen. Høj eller forstyrrende ventilation Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis tilbehøret NIBE FLM er installeret. Filter tilstoppet. Kapitel 10 Afvigelse af ønsket temperatur 63

64 11 Tilbehør Aktiv/Passiv køling (4rør) ACS 45 Art.nr Aktiv/Passiv køling HPAC 40 Art.nr Bufferbeholder UKV UKV 100 Art.nr UKV 200 Art.nr Eksternt eltilskud ELK Dette tilbehør kræver tilbehørskort AXC 40 (trinstyret tilskud). ELK 5 Elkassette 5, 1 x 230 V Art.nr ELK 8 Elkassette 8, 1 x 230 V Art.nr ELK 15 Elkassette 15, 3 x 400 V Art.nr ELK 26 Elkassette 26, 3 x 400 V Art.nr ELK 42 Elkassette 42, 3 x 400 V Art.nr ELK 213 Elkassette 713, 3 x 400 V Art.nr Ekstra shuntgruppeecs 40/ECS 41 Dette tilbehør benyttes, når F1245 installeres i huse med to eller flere klimaanlæg, der kræver forskellige fremløbstemperaturer. ECS 40 (Maks. 80 m²) ECS 41 (Min. 80 m²) Art.nr Art.nr Energimålesæt EMK 300 Art.nr Frikøling PCS 44 Art.nr Hjælperelæ HR 10 Art.nr Hævefod EF 45 Art.nr Kommunikationsmodul MODBUS 40 MODBUS 40 betyder, at man kan styre og overvåge F1245 med en DUC (dataundercentral) i ejendomme. Kommunikationen sker da ved hjælp af MODBUSRTU. Art.nr Kommunikationsmodul SMS 40 SMS 40 gør, at du kan styre og overvåge F1245 via sms fra hvilken som helst mobiltelefon. Har du en Androidtelefon, kan du også benytte "NIBE Mobile App" til styring og overvågning. Art.nr Niveauovervågning NV 10 Art.nr Passiv kulde PCM 40 Art.nr PCM 42 Poolopvarmning POOL 40 Art.nr POOL 40 er et tilbehør, der muliggør poolopvarmning med F1245. Art.nr Påfyldningsventilsæt KB 25/32 Påfyldningsventilsæt til påfyldning brine i kollektorslangen til bjergvarmepumper. Inkl. snavsfilter og isolering. KB 25 (maks. 12 ) KB 32 (maks. 30 ) Art.nr Rumenhed RMU 40 Art.nr RMU 40 betyder, at man kan styre og overvåge varmepumpen i en anden del af huset end der, hvor F1245 er placeret. Art.nr Kapitel 11 Tilbehør

65 Tilbehørsprint AXC 40 Der kræves tilbehørskort, hvis der skal tilsluttes trinstyret tilskud (f.eks. et eksternt fyr) eller shuntstyret tilskud (f.eks. brænde/olie/gas/pillefyr) til F1245. Der kræves også tilbehørskort, hvis f.eks. grundvandspumpe eller ekstern cirkulationspumpe skal tilsluttes F1245 samtidig med at visning af sumalarm er aktiveret. Art.nr Udsugningsmodul FLM FLM er et udsugningsmodul specielt fremstillet til at kombinere genindvinding af mekanisk udsugning med bjergvarme. FLM Konsolpakke FLM Art.nr Art.nr Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank AHPS Akkumuleringstank med blandt andet en solspiral (kobber) og en kombineret forvarmnings og eftervarmningsspiral (rustfri) til varmtvandsproduktion. Art.nr AHP Volumenforøgelsestank, som først og fremmest benyttes til at øge volumen sammen med AHPS. Art.nr Kapitel 11 Tilbehør 65

66 12 Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater * 650* * Dette mål gælder ved 90 vinkel på kuldebærerrørene (sidetilslutning). Målet kan variere ca. ±100 mm i højden, eftersom kuldebærerrørene delvist består af fleksible rør. 66 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

67 Tekniske specifikationer 1x230 V IP 21 Effektdata i henhold til EN /35 Afgivet effekt Tilført eleffekt COP EN /45 Afgivet effekt Tilført eleffekt COP EN ,98 7,75 8,67 1,17 2,11 2,30 3,40 3,67 3,76 Tilskudseffekt 1/2/3/4/5/6/7 SCOP iht. EN Nominel varmeeffekt (Pdesignh) SCOP EN14825 koldt klima, 35 / 55 SCOP EN14825 middelklima, 35 / 55 Energimærkning, middelklima Effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 1) Effektivitetsklasse varmtvand / påfyldningsprofil Elektriske data Nominel spænding Maks. driftsstrøm kompressor (Inklusive Styresystem og Cirkulationspumper) Startstrøm A rms A rms 5 4,65 1,08 4,30 6 / 5 4,6 / 3,5 4,5 / 3,4 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9, ,15 1,78 4,58 10 / 9 5,0 / 3,9 4,8 / 3,7 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 10 9,69 2,07 4,68 12 / 10 5,0 / 4,0 4,9 / 3,9 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL 230V ~ 50Hz ,60 2,64 4,39 10,99 3,11 3,53 14 / 14 4,7 / 3,7 4,6 / 3,6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) ohm 0,33 0,32 Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 12 elpatron 18(20) 24(25) 29(32) 31(32) (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 34 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 56 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 7 elpatron (Anbefalet sikring) Effekt, brinepumpe Effekt, VBpumpe IPklasse Kølemediekreds Kølemediets type Påfyldningsmængde Lukkeværdi, pressostat HP Difference, pressostat HP Lukkeværdi, pressostat LP Difference, pressostat LP Brinekreds A rms A rms A rms A rms W W kg MPa MPa MPa MPa 27(32) 36(40) 40(40) ,2 32(32) 41(50) 46(50) 38(40) 47(50) 51(63) 22, (40) 49(50) 53(63) IP 21 R407C 1,7 2,1 2,9 (29 bar) 0,7 (7 bar) 0,15 (1,5 bar) 0,15 (1,5 bar) 2,0 Kapitel 12 Tekniske oplysninger 67

68 1x230 V Energiklasse brinepumpe lavenergi Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar) Min. systemtryk kuldebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,19 0,33 0,40 0,47 Nominelt flow l/sek. 0,23 0,42 0,51 0,65 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. indgående brinetemp. se diagram Min. udgående brinetemp. Varmebærerkreds 12 Energiklasse VBpumpe lavenergi Maks. systemtryk varmebærer MPa 0,4 (4 bar) Min. systemtryk varmebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,08 0,13 0,16 0,19 Nominelt flow l/sek. 0,10 0,18 0,22 0,27 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. VBtemp. se diagram Lydeffektniveau (L WA ) iht. EN ved 0/35 db(a) Lydtryksniveau (L PA ) beregnede værdier i henhold til EN ISO ved 0/35 og 1 db(a) 21, m afstand Rørtilslutninger Brine udv. diam., CUrør mm 28 Varmebærer udv. diam., CUrør mm Varmvandstilslutning udv. diam. mm 22 Koldtvandstilslutning udv. diam. mm 22 3x230 V Effektdata i henhold til EN /35 Afgivet effekt Tilført eleffekt COP EN /45 Afgivet effekt Tilført eleffekt COP EN ,14 6,99 8,47 1,46 1,87 2,28 3,52 3,74 3,71 Tilskudseffekt 2/4/6/9 SCOP iht. EN Nominel varmeeffekt (Pdesignh) SCOP EN14825 koldt klima, 35 / 55 SCOP EN14825 middelklima, 35 / 55 Energimærkning, middelklima Effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 1) Effektivitetsklasse varmtvand / påfyldningsprofil Elektriske data Nominel spænding 6,05 1,35 4,48 7 / 6 5,0 / 3,7 4,8 / 3,6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 7,86 1,69 4,65 9 / 8 5,1 / 3,8 4,9 / 3,7 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9,46 2,1 4,50 12 / 10 5,1 / 3,9 5,0 / 3,8 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 230V 3 ~ 50Hz 11,74 2,68 4,38 11,27 3,22 3,50 14 / 14 4,8 / 3,7 4,7 / 367 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 68 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

69 3x230 V Maks. driftsstrøm kompressor (Inklusive Styresystem og Cirkulationspumper) Startstrøm (med softstart) A rms A rms 6 8,0 52(20,3) 8 10,4 57(20,8) 10 13,0 65,5(23) Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) ohm Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 2 elpatron 17,5(20) 20(20) 22(25) 24(25) (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 4 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 6 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 9 elpatron A rms A rms A rms A rms 24(25) 24(25) 36(40) 26(32) 26(32) 38(40) 28(32) 28(32) 40(40) 12 14,4 73,5 30(32) 30(32) 42(50) (Anbefalet sikring) Effekt, brinepumpe W Effekt, VBpumpe W IPklasse IP 21 Kølemediekreds Kølemediets type R407C Påfyldningsmængde kg 1,5 1,8 2,1 2,0 Lukkeværdi, pressostat HP MPa 2,9 (29 bar) Difference, pressostat HP MPa 7 (7 bar) Lukkeværdi, pressostat LP MPa 0,15 (1,5 bar) Difference, pressostat LP Brinekreds MPa 0,15 (1,5 bar) Energiklasse brinepumpe lavenergi Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar) Min. systemtryk kuldebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,25 0,33 0,39 0,47 Nominelt flow l/sek. 0,30 0,42 0,51 0,65 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. indgående brinetemp. se diagram Min. udgående brinetemp. Varmebærerkreds 12 Energiklasse VBpumpe lavenergi Maks. systemtryk varmebærer MPa 0,4 (4 bar) Min. systemtryk varmebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,10 0,13 0,16 0,19 Nominelt flow l/sek. 0,13 0,18 0,22 0,27 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. VBtemp. se diagram Lydeffektniveau (L WA ) iht. EN ved 0/35 db(a) Lydtryksniveau (L PA ) beregnede værdier i henhold til EN ISO ved 0/35 og 1 db(a) m afstand Rørtilslutninger Brine udv. diam., CUrør Varmebærer udv. diam., CUrør Varmvandstilslutning udv. diam. Koldtvandstilslutning udv. diam. mm mm mm mm Kapitel 12 Tekniske oplysninger 69

70 3x400 V Effektdata i henhold til EN /35 Afgivet effekt Tilført eleffekt COP EN /45 Afgivet effekt Tilført eleffekt 5 4,65 1,08 4,30 6 6,07 1,32 4,59 8 7,67 1,64 4, ,66 2,01 4, ,48 2,51 4,57 COP EN ,98 5,19 6,70 8,55 10,99 1,17 1,46 1,83 2,27 3,02 3,40 3,56 3,67 3,77 3,64 Tilskudseffekt 1/2/3/4/5/6/7 (kan kobles om til 2/4/6/9) SCOP iht. EN Nominel varmeeffekt (Pdesignh) SCOP EN14825 koldt klima, 35 / 55 SCOP EN14825 middelklima, 35 / 55 Energimærkning, middelklima Effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 Systemets effektivitetsklasse rumopvarmning 35 / 55 1) Effektivitetsklasse varmtvand / påfyldningsprofil Elektriske data Nominel spænding Maks. driftsstrøm, kompressor, inklusive styresystem, cirkulationspumper og 0 elpatron (Anbefalet sikring) Startstrøm A rms A rms 6 / 5 4,6 / 3,5 4,5 / 3,4 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9,5(1fase) (16) 23 7 / 6 5,0 / 3,7 4,8 / 3,6 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 9 / 8 5,1 / 3,8 4,9 / 3,3 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL 12 / 10 5,2 / 4,0 5,1 / 3,9 A++ / A++ A+++ / A+++ A / XL 400V 3N ~ 50Hz 4,6(16) 6,6(16) 6,9(16) / 14 4,9 / 3,8 4,8 / 3,7 A++ / A++ A+++ / A++ A / XL Maks. tilladt impedans i tilslutningspunkt 1) ohm Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 12 elpatron 18(20) 13(16) 15(16) 15(16) 18(20) (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 34 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 56 elpatron (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 7 elpatron, leverancekoblet (Anbefalet sikring) Maks. driftsstrøm varmepumpe inkl. 9 elpatron, kræver omkobling (Anbefalet sikring) Effekt, brinepumpe Effekt, VBpumpe IPklasse Kølemediekreds Kølemediets type Påfyldningsmængde Lukkeværdi, pressostat HP Difference, pressostat HP Lukkeværdi, pressostat LP Difference, pressostat LP A rms A rms A rms A rms A rms W W kg MPa MPa MPa MPa 18(20) 18(20) 18(20) 24(25) ,2 13(16) 13(16) 19(20) 19(20) ,5 15(16) 15(16) 21(25) 22(25) IP 21 R407C 1,8 2,9 (29 bar) 0,7 (7 bar) 0,15 (1,5 bar) 0,15 (1,5 bar) 15(16) 15(16) 21(25) 22(25) 9(16) 29 18(20) 18(20) 23(25) 24(25) ,1 2,0 70 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

71 3x400 V Brinekreds Energiklasse brinepumpe lavenergi Maks. systemtryk brine MPa 0,3 (3 bar) Min. systemtryk kuldebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,19 0,25 0,33 0,40 0,47 Nominelt flow l/sek. 0,23 0,30 0,42 0,51 0,65 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. indgående brinetemp. se diagram Min. udgående brinetemp. Varmebærerkreds 12 Energiklasse VBpumpe lavenergi Maks. systemtryk varmebærer MPa 0,4 (4 bar) Min. systemtryk varmebærer MPa 0,05 (0,5 bar) Min. flow l/sek. 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 Nominelt flow l/sek. 0,10 0,13 0,18 0,22 0,27 Maks. eksternt tilg. tryk ved nom. flow kpa Maks./Min. VBtemp. se diagram Lydeffektniveau (L WA ) iht. EN ved 0/35 db(a) Lydtryksniveau (L PA ) beregnede værdier i henhold til EN ISO db(a) 21, ved 0/35 og 1 m afstand Rørtilslutninger Brine udv. diam., CUrør mm 28 Varmebærer udv. diam., CUrør mm Varmvandstilslutning udv. diam. mm 22 Koldtvandstilslutning udv. diam. mm 22 1)Maks. tilladt impedans i nettilslutningspunktet i henhold til EN Startstrømme kan forårsage korte spændingsfald, som kan påvirke andet udstyr under ugunstige forhold. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, er det sandsynligt, at der kan forekomme forstyrrelser. Hvis impedansen i nettilslutningspunktet er højere end den angivne, skal du forhøre dig hos netejeren inden køb af udstyret. Kapitel 12 Tekniske oplysninger 71

72 Andet Andet Varmtvandsbeholder Volumen, beholder l 180 Maks. tryk i beholder MPa 1,0 (10 bar) Mængde varmtvand Kapacitet varmtvandsopvarmning (komfortdrift Normal) I henhold til EN16147 (40 ) COP DHW (tappeprofil XL), 1x230V 2,7 2,7 2,7 2,6 COP DHW (tappeprofil XL), 3x230V 2,8 2,8 2,8 2,6 COP DHW (tappeprofil XL), 3x400V Mål og vægt 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 Bredde mm 600 Dybde mm 620 Højde mm 1800 Nødvendig installationshøjde mm 1950 Korrosionsbeskyttelse Vægt, komplet varmepumpe Vægt, kun kølemodul Artikelnummer, 1x230V, Rustfrit Artikelnummer, 3x230V, Rustfrit Artikelnummer, 3x400V, Emalje (med energimåler) Artikelnummer, 3x400V, Emalje Artikelnummer, 3x400V, Rustfrit Artikelnummer, 3x400V, Rustfri (med energimåler) Artikelnummer, 3x400V, Kobber kg kg Cu 235 E Rf 215 2)Med afmonterede fødder bliver højden ca mm. Cu 240 E Rf 220 Cu 250 E Rf 230 Cu 255 E Rf 235 Cu 260 E Rf Kapitel 12 Tekniske oplysninger

73 Arbejdsområde, varmepumpe, kompressordrift Kompressoren giver en fremløbstemperatur op til 65 ved 0 indgående kuldetemperatur, resten (op til 70 ) opnås med tilskudsvarme. 12 3x400V, 812 1x230V Vattentemperatur Temperatur Indgående brinetemp. Fremløb Returløb Øvrige Vattentemperatur Temperatur Indgående brinetemp. Fremløb Returløb Kapitel 12 Tekniske oplysninger 73

74 Energimærkning Informationsark Producent NIBE AB Model F x230V F x230V F x230V F x230V Temperaturanvendelse 35 / / / / 55 Deklareret tappeprofil opvarmning af vand Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima Effektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima Årligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelklima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelklima Lydeffektniveau L WA indendørs Nominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima Lydeffektniveau L WA udendørs h h db h h h h db XL A++ / A++ A 6 / / / / 5 6 / / / / / XL A++ / A++ A 10 / / / / 9 10 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Producent NIBE AB Model F x230V F x230V F x230V F x230V Temperaturanvendelse 35 / / / / 55 Deklareret tappeprofil opvarmning af vand Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima Effektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima Årligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelklima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelklima Lydeffektniveau L WA indendørs Nominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima Lydeffektniveau L WA udendørs h h db h h h h db XL A++ / A++ A 7 / / / / 6 7 / / / / / XL A++ / A++ A 9 / / / / 8 9 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Kapitel 12 Tekniske oplysninger

75 Producent NIBE AB Model F x400V F x400V F x400V F x400V F x400V Temperaturanvendelse 35 / / / / / 55 Deklareret tappeprofil opvarmning af vand Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima Effektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima Årligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelklima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelklima Lydeffektniveau L WA indendørs Nominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima Lydeffektniveau L WA udendørs h h db h h h h db XL A++ / A++ A 6 / / / / 5 6 / / / / / XL A++ / A++ A 7 / / / / 6 7 / / / / / XL A++ / A++ A 9 / / / / 8 9 / / / / / XL A++ / A++ A 12 / / / / / / / / / XL A++ / A++ A / / / / / / Kapitel 12 Tekniske oplysninger 75

76 Data for pakkens energieffektivitet Model F x230V F x230V F x230V F x230V Temperaturanvendelse 35 / / / / 55 Temperaturregulator, klasse VII Temperaturregulator, bidrag til effektivitet Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, middelklima Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, middelklima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, koldt klima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, varmt klima 175 / 132 A+++ / A / / / 144 A+++ / A / / 144 3,5 191 / 150 A++ / A / / / 139 A+++ / A / / 137 Model F x230V F x230V F x230V F x230V Temperaturanvendelse 35 / / / / 55 Temperaturregulator, klasse VII Temperaturregulator, bidrag til effektivitet Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, middelklima Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, middelklima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, koldt klima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, varmt klima 188 / 140 A+++ / A / / / 145 A+++ / A / / 145 3,5 194 / 147 A+++ / A / / / 141 A+++ / A / / 138 Model F x400V F x400V F x400V F x400V F x400V Temperaturanvendelse 35 / / / / / 55 Temperaturregulator, klasse VII Temperaturregulator, bidrag til effektivitet Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, middelklima Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, middelklima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, koldt klima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, varmt klima 175 / 132 A+++ / A / / / 140 A+++ / A / / 139 3,5 191 / 145 A+++ / A / / / 150 A++ / A / / / 144 A+++ / A / / 142 Anført effektivitet for pakken tager også hensyn til dens temperaturregulator. Hvis pakken er suppleret med ekstern tilskudskedel eller solvarme, skal den samlede effektivitet for pakken omregnes. 76 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

77 Teknisk dokumentation Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 5,0 3,5 4,1 4,3 4,6 3,8 3,2 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 128 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 2,99 3,57 3,84 4,04 3,26 2,74 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 3,9 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,008 0,007 0,012 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,8 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 43 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,35 0,62 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,63 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 77

78 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 9,0 7,5 7,8 8,0 8,1 7,6 7,4 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 141 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,27 3,77 4,09 4,39 3,33 3,07 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,9 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,012 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,6 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,80 1,50 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,6 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ 78 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

79 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN ,2 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 8,2 8,8 9,2 9,6 8,3 7,9 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 147 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,40 3,90 4,22 4,50 3,52 3,21 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,007 0,009 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 2,3 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,85 1,64 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 79

80 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 14 10,8 11,1 11,4 11,6 10,9 10,6 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 136 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,16 3,68 3,97 4,24 3,35 2,98 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 4,3 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,018 0,007 0,030 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 3,4 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 1,14 2,12 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 80 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

81 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 6,0 4,8 5,3 5,6 6,0 4,9 4,5 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 137 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,18 3,69 4,02 4,29 3,30 2,96 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,3 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,5 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 43 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,49 0,90 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,78 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 98 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 81

82 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 8,0 6,2 6,9 7,2 7,6 6,4 5,9 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 141 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,28 3,81 4,13 4,41 3,44 3,07 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 4,9 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,012 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 2,1 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,64 1,20 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,60 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ 82 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

83 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 7,9 8,7 9,2 9,6 8,2 7,6 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 144 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,34 3,84 4,18 4,51 3,46 3,13 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 2,4 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,82 1,55 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 83

84 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 10,8 11,1 11,3 11,5 10,9 10,7 Lav (35 ) F x230V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 137 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,21 3,70 4,00 4,30 3,83 3,05 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 4,2 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,018 0,007 0,030 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 3,3 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 1,15 2,16 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 84 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

85 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 5,0 3,5 4,1 4,3 4,6 3,8 3,2 Lav (35 ) F x400V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 128 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 2,99 3,57 3,84 4,04 3,26 2,74 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 3,9 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,008 0,007 0,012 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,8 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 43 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,35 0,62 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,63 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 85

86 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 6,0 4,8 5,3 5,6 6,0 4,9 4,5 Lav (35 ) F x400V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 137 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,18 3,69 4,02 4,29 3,30 2,96 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,3 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,5 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 43 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,49 0,90 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,78 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 98 h GJ 86 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

87 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 8,0 6,2 6,9 7,2 7,6 6,4 5,9 Lav (35 ) F x400V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 141 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,28 3,81 4,13 4,41 3,44 3,07 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 4,9 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,012 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 2,1 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,64 1,20 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,60 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 100 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 87

88 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 7,9 8,7 9,2 9,6 8,2 7,6 Lav (35 ) F x400V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 147 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,40 3,91 4,25 4,58 3,52 3,19 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 5,2 1,00 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,007 0,014 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 2,4 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 0,82 1,56 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ 88 Kapitel 12 Tekniske oplysninger

89 Model Type varmepumpe Lavtemperaturvarmepumpe Indbygget elpatron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luftvand Fraluftvand Væskevand Vandvand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 ) EN14825 & EN ,0 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 10,8 11,1 11,3 11,5 10,9 10,7 Lav (35 ) F x400V Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 141 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = 7 Tj = +2 Tj = +7 Tj = +12 Tj = biv Tj = TOL Tj = 15 (hvis TOL < 20 ) 3,30 3,80 4,10 4,40 3,46 3,12 Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh 4,2 0,99 Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Offtilstand Termostat offindstilling Standbytilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,018 0,007 0,030 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 3,3 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Fast 45 / db h Nominelt luftflow (luftvand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væskevand eller vandvandvarmepumper 1,15 2,18 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,95 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 96 h GJ Kapitel 12 Tekniske oplysninger 89

90 13 Stikordsregister Stikordsregister 90 A Afmontering af dele af isoleringen, 9 Afmontering af dæksel, elpatronkort, 22 Afmontering af dæksel, grundkort, 22 Afmontering af dæksel, indgangskort, 22 Afmontering af dæksler, 8 Afvigelse af ønsket temperatur, 62 Alarm, 62 Arbejdsområde, varmepumpe, 73 Automatsikring, 21 B Benyt det virtuelle tastatur, 42 Betjening, 41 Bladre mellem vinduer, 42 Brineside, 17 D Data for systemets energieffektivitet, 76 Data for temperaturfølere, 58 Dimensioner og opsætningskoordinater, 66 Dimensioner og rørtilslutninger, 17 Display, 39 Displayenhed, 39 Display, 39 Håndhjul, 39 Kontakt, 39 OKknap, 39 Statuslampe, 39 Tilbageknap, 39 E Efterjustering, udluftning, brinesiden, 36 Efterjustering, udluftning, varmebærersiden, 36 Efterjustering af rumtemperaturen, 37 Efterjustering og udluftning, 34 Efterjustering, udluftning, brinesiden, 36 Efterjustering, udluftning, varmebærersiden, 36 Efterjustering af rumtemperaturen, 37 Pumpejustering, automatisk drift, 34 Pumpejustering, manuel drift, 35 Pumpekapacitetsdiagram, kuldebærerside, manuel drift, 35 Eksterne tilslutningsmuligheder, 28 Ekstra cirkulationspumpe, 30 Kontakt for aktivering af "ekstern justering", 29 Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst.", 29 Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed, 30 Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, 28 Kontakt for ekstern blokering af varme, 29 Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, 29 Kontakt til "Smart Grid ready", 29 Kontakt til ekstern tarifblokering, 28 Køleindstillingsvisning, 30 Mulige valg for AUXindgange, 28 Mulige valg for AUXudgang (potentialfrit skifterrelæ), 30 NV 10, tryk/niveau/flowovervågning brine, 30 Styring af grundvandspumpe, 30 Temperaturføler, køling/varme, 28 Varmtvandscirkulation, 30 Ekstra cirkulationspumpe, 30 Elskabe, 12 Eltilskudsvarme maks. effekt, 25 Eltilskudsvarme maks. effekt Indstilling af maks. eleffekt, 25 Omkobling af maks. eleffekt, 25 Eltilslutninger, 21 Afmontering af dæksel, elpatronkort, 22 Kapitel 13 Stikordsregister Afmontering af dæksel, grundkort, 22 Afmontering af dæksel, indgangskort, 22 Automatsikring, 21 Effektovervågning, 27 Eksterne tilslutningsmuligheder, 28 Eltilskudsvarme maks. effekt, 25 Generelt, 21 Indstillinger, 24 Kabelbøjle, 22 Master/slave, 26 Motorsikring, 21 NIBE Uplink, 28 Nøddrift, 25 Rumføler, 24 Stærkstrømstilslutning, 23 Temperaturbegrænser, 21 Temperaturføler, eksternt fremløb, 24 Tilgængelighed, eltilslutning, 21 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet, 23 Tilslutning af tilbehør, 31 Tilslutninger, 23 Tilslutningsmuligheder, 26 Udeføler, 24 Energimærkning, 74 Data for pakkens energieffektivitet, 76 Informationsark, Teknisk dokumentation, 77, 81, 85 F Fejlsøgning, 62 Forberedelser, 32 H Hjælpemenu, 34, 42 Håndhjul, 39 Håndtering af alarm, 62 I Igangsætning og justering, 32 Efterjustering og udluftning, 34 Forberedelser, 32 Påfyldning og udluftning, 32 Startguide, 33 Indstilling af en værdi, 41 Indstillinger, 24 Informationsark, 74 Installationskontrol, 5 Installationsplads, 7 K Kabelbøjle, 22 Komfortforstyrrelse Alarm, 62 Fejlsøgning, 62 Håndtering af alarm, 62 Kontakt, 39 Kontakt for aktivering af "ekstern justering", 29 Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst.", 29 Kontakt for aktivering af ventilatorhastighed, 30 Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, 28 Kontakt for ekstern blokering af varme, 29 Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, 29 Kontaktinformation, 6 Kontakt til "Smart Grid ready", 29 Kontakt til ekstern tarifblokering, 28 Køledel, 14 Køleindstillingsvisning, 30

91 L Levering og håndtering, 7 Afmontering af dele af isoleringen, 9 Afmontering af dæksler, 8 Installationsplads, 7 Medfølgende komponenter, 8 Opstilling, 7 Transport, 7 Udtagning af kølemodulet, 7 M Master/slave, 26 Medfølgende komponenter, 8 Menu 5 SERVICE, 45 Menusystem, 40 Benyt det virtuelle tastatur, 42 Betjening, 41 Bladre mellem vinduer, 42 Hjælpemenu, 34, 42 Indstilling af en værdi, 41 Valg af alternativ, 41 Valg af menu, 41 Motorsikring, 21 Nulstilling, 21 Mulige valg for AUXindgange, 28 Mulige valg for AUXudgang (potentialfrit skifterrelæ), 30 Mærkning, 4 N NIBE Uplink, 28 NV 10, tryk/niveau/flowovervågning brine, 30 Nøddrift, 56 Effekt i nøddrift, 25 O OKknap, 39 Opstilling, 7 P Pumpejustering, automatisk drift, 34 Kuldebærerside, 34 Varmebærersiden, 34 Pumpejustering, manuel drift, 35 Varmebærerside, 36 Pumpekapacitetsdiagram, kuldebærerside, manuel drift, 35 Påfyldning af varmtvandsbeholderen, 32 Påfyldning og udluftning, 32 Påfyldning af varmtvandsbeholderen, 32 Påfyldning og udluftning af klimaanlæg, 32 Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 32 Symbolforklaring, 33 Påfyldning og udluftning af klimaanlæg, 32 Påfyldning og udluftning af kuldebærersystem, 32 R Rumføler, 24 Rørdimensioner, 17 Rørtilslutninger, 16 Brineside, 17 Dimensioner og rørtilslutninger, 17 Generelt, 16 Rørdimensioner, 17 Sammenkoblingsmulighed, 18 Symbolforklaring, 16 Systemprincip, 16 Varmebærersiden, 18 Varmtvandsbeholder, 18 S Sammenkoblingsmulighed, 18 Bufferbeholder, 18 Ekstra elektrisk vandvarmer, 19 Frikøling, 19 Grundvandssystem, 19 Gulvvarmesystem, 20 Pool, 20 To eller flere klimaanlæg, 20 Ventilationsgenvinding, 19 Serienummer, 4 Service, 56 Servicetiltag, 56 Servicetiltag, 56 Data for temperaturfølere, 58 Nøddrift, 56 Starthjælp til cirkulationspumpe, 57 Tømning af brinesystemet, 57 Tømning af klimaanlægget, 57 Tømning af varmtvandsbeholderen, 56 Udtagning af kølemodulet, 58 USBserviceudtag, 60 Sikkerhedsinformation, 4 Installationskontrol, 5 Kontaktinformation, 6 Mærkning, 4 Serienummer, 4 Symboler, 4 Startguide, 33 Starthjælp til cirkulationspumpe, 57 Statuslampe, 39 Styring, 39, 43 Styring Introduktion, 39 Styring Menuer, 43 Styring af grundvandspumpe, 30 Styring Introduktion, 39 Displayenhed, 39 Menusystem, 40 Styring Menuer, 43 Menu 5 SERVICE, 45 Stærkstrømstilslutning, 23 Symboler, 4 Symbolforklaring, 16, 33 Systemprincip, 16 T Teknisk dokumentation, 77 Tekniske data, 67 Arbejdsområde, varmepumpe, 73 Tekniske oplysninger, 66 Dimensioner og opsætningskoordinater, 66 Energimærkning, 74 Data for systemets energieffektivitet, 76 Informationsark, 74 Teknisk dokumentation, 77 Tekniske data, 67 Temperaturbegrænser, 21 Nulstilling, 21 Temperaturføler, eksternt fremløb, 24 Temperaturføler, køling/varme, 28 Tilbageknap, 39 Tilbehør, 64 Tilgængelighed, eltilslutning, 21 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet, 23 Tilslutning af klimaanlæg, 18 Tilslutning af strømføler, 27 Tilslutning af tilbehør, 31 Tilslutning af varmtvandsbeholder, 18 Tilslutninger, 23 Tilslutningsmuligheder, 26 Transport, 7 Tømning af brinesystemet, 57 Tømning af klimaanlægget, 57 Tømning af varmtvandsbeholderen, 56 Kapitel 13 Stikordsregister 91

92 U Udeføler, 24 Udtagning af kølemodulet, 7, 58 USBserviceudtag, 60 V Valg af alternativ, 41 Valg af menu, 41 Varmebærersiden, 18 Tilslutning af klimaanlæg, 18 Varmepumpens konstruktion, 10 Komponentliste, 10 Komponentliste elskabe, 12 Komponentplacering, 10 Komponentplacering elskabe, 12 Komponentplacering køledel, 14 Varmtvandsbeholder, 18 Tilslutning af varmtvandsbeholder, 18 Varmtvandscirkulation, 30 Vigtig information, 4 Genvinding, 4 Sikkerhedsinformation, 4 92 Kapitel 13 Stikordsregister

93

94

95

96 WS name: Anders WS version: a7 (working edition) Publish date: :24 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16432 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1443 331294 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155

Installatørhåndbog NIBE F1155 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe IHB DK 16443 3313403 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK 08.945-1505 IHB DK 1525-2 331369 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1431-4 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F370

Installatørhåndbog NIBE F370 Installatørhåndbog Aftræksventilationspumpe LEK IHB DK 1608-4 231444 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320

Installatørhåndbog NIBE VVM 320 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1524-4 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F370. Boligventilationsvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F370. Boligventilationsvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK IHB DK 1034-1 031554 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 38. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere