Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Shariamæssig Illah og Rationel Illah"

Transkript

1 Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat), og straffekodeks ( Uqubaat). Og de islamiske regler relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde og klæder, kan ikke begrundes med en Illah (årsag eller begrundelse). Allahs Sendebud sagde eksempelvis: Rusmidlet (Al-Khamr) blev forbudt i sig selv [Sunan al-nasai, i Kitab al-ashribah] Men Ahkam Shar iyah relateret til transaktioner og straffe begrundes med en Illah (tekstuel årsag). Dette er fordi at den shariamæssige dom (Hukm) til disse sager bygger på en begrundelse som var årsagen til lovens befaling. Mange folk blev vant til at begrunde alle reglerne i henhold til gavn, fordi de var influeret af den vestlige ideologi og vestlig kultur og betragter gavnen som det eneste handlingskriterium. Den forståelse modstrider den islamiske intellektuelle ledelse der betragter ånden (Ruh - forbindelsen til Allah ) som selve grundlaget for alle handlinger; og gør sammenfletningen af ånden med det materielle, til kontrollanten for handlingerne. Altså begrundes de Ahkam Shar iyah, som er relateret til Ibadaat, moral, føde og klæder, slet ikke, fordi der ikke eksisterer en Illah (tekstuel begrundelse) til disse regler. De skal tages som de kom i teksten, og er ikke baseret på en Illah. Bøn, faste, pilgrimsfærd (Hajj), Zakah, måden man beder på, antallet af Raka aat, pilgrimsfærdens ritualer (al- Manasik), og den minimale mængde, man skal betales i Zakah (dvs. Nisab), og lignende, skal tages og accepteres og underkastes til, som de kom i teksten (Tawqifiyyah), og ingen Illah søges til dem. Det samme gælder forbudet imod at spise det selvdøde dyrs kød, svinekødet, blod, og lignende. At søge en Illah til disse regler er forkert og farligt, fordi hvis man søgte en Illah, ville resultatet være, at når reglens Illah holdt op med at eksistere, ville reglen heller ikke eksistere. Dette er fordi selve Illah blev forbundet til reglen i dens tilstedeværelse og fravær. Så hvis vi antog renlighed var selve Illah (motivet eller årsagen) til Wudhu (rituel afvaskning), og fysisk træning var Illah til Bønnen, og en god fordøjelse Illah til Fasten osv., så ville det betyde, at når Illah ikke eksisterede, så ville reglen heller ikke eksistere, selvom dette dog ikke er tilfældet. At søge en Illah til reglen og dens udførsel, er derfor farligt. Altså er det obligatorisk at tage regler om Ibadaat som de er, uden at søge en Illah til dem. Hvad angår selve Hikmah (Visdommen) bag en regel, så er det Allah alene, der kender den, og da vores forstand ikke kan opfatte Allahs Essens, kan vi heller ikke opfatte Hans Hikmah (Visdom). Hvad angår den Hikmah, som bliver nævnt i teksten, eksempelvis Allahs udtalelse: Bønnen forebygger imod vulgære handlinger og ondskab [Al- Ankabut 29:45] Og Allahs udtalelse: 1

2 Så de kan bevidne det, som er til gavn for dem [Al-Hajj 22:28] Og Hans udtalelse: Det I giver ud af Zakah, hvormed I søger Allahs Tilfredshed, er blevet fordoblet mange gange. [Ar-Rum 30:39] Og andre typer af Hikaam (flertal af Hikmah), som udtales i teksterne, skal tages bogstaveligt, som det er nævnt i teksten, uden at sammenligne dem med noget. Medmindre reglens Hikmah nævnes i en tekst, skal hverken Hikmah eller Illah søges til reglen. Dette er hvad angår Ibadaat. Moralen er derimod de værdier, hvortil regler er blevet nedfældet, for at fremvise dyderne, og de noble handlinger, og deres modsætninger. De resulterer også såvel fra Ibadaat, ligesom de overholdes i Mu amalaat. Dette er fordi Islam i sin lovgivning, søger at tage mennesket på vejen hen imod det perfekte, så det kan opnå det højest mulige niveau. Derfor skal mennesket arbejde hen imod at opnå de højtstående karaktertræk, og opretholde dem. Den gode moral er en værdi, man har til hensigt at opnå, når mennesket tilegner sig den, fordi det er noget den islamiske Shari ah har udtalt, og dens værdi søges når man udfører disse dyder og tilegner sig dem. Moralen er en del af den islamiske Shari ah, og er en del af Allahs påbud og forbud, som enhver muslim skal opnå, således at hans udførsel af Islam bliver komplet, og hans foretagelse af Allahs påbud, og afholdelse fra Hans forbud, fuldendes. En muslim tilegner sig hverken de moralske attributter for deres egen skyld, og heller ikke for deres gavn. Derimod tilegner han sig dem kun, fordi Allah befalede ham med dem, og ikke for nogen anden årsag. Så en muslim karakteriseres ikke med sandfærdighed for sandfærdighedens skyld, og heller ikke for den gavn den har, men derimod fordi den islamiske Shari ah befalede det. Hvad angår det faktum, at muslimen ikke tilegner sig moral for moralens skyld, så skyldes det selve beskrivelsen af handlingerne. En handling, som mennesket udfører, kan i sig selv være Qabih (ond), men han mente den var Hasan (god), så han udførte den. Attributten han blev karakteriseret med, kan i sig selv være Qabih, men han betragter den som en Hasan (god) attribut, så han tilegnede sig den, og dermed vil der opstå fejl, fordi mennesket udførte moral for deres egen skyld. Medmindre Islam definerer, hvilke attributter der er Qabih, og hvilke der er Hasan, dvs. medmindre muslimen udfører dem ifølge denne definition, så vil hans tilegnelse af attributterne, ikke være i overensstemmelse med Ahkam Shar iyah. Derfor skal muslimen ikke karakteriseres med sandfærdighed for sandfærdighedens skyld, og han skal heller ikke karakteriseres med barmhjertighed for barmhjertighedens skyld, og skal igen ikke karakteriseres med alle disse former for moral for deres egen skyld. Altså skal han derimod karakteriseres med dem, fordi de var påbudt af Allah, fordi det grundlæggende faktum er, at moralen er baseret på den islamiske Aqidah. Og overholdelsen af dette vil garantere individernes tilegnelse af moralen, og rense sjælen for enhver urenhed, og distancere den fra de korrumperende faktorer. Altså er det den bedste måde for at beskytte moralen at man begrænser dem til hvad der bliver sagt i teksten (fra Qur anen og Sunnah), fastholde dem i det spirituelle grundlag, og bygge dem på den islamiske Aqidah. Hvad angår ikke at tilegne sig moralen for gavnens skyld, så er det fordi, gavnen ikke tilsigtes med moralen og den skal ikke søges, for ellers korrumperes moralen, og får den til at afhænge af denne gavn. Så moralen er attributter, mennesket skal karakteriseres med frivilligt, med Taqwa (frygt for Allah ) som motivationskilde. En muslim overholder ikke moral, fordi de gavner eller skader ham i livet, men han gør det som besvarelse på Allahs påbud og forbud. Det er forståelsen, som gør karakteriseringen med god moral, konstant og vedvarende, og dette handler ikke om gavn. En sådan moral, som bygger 2

3 på en udveksling af gavn, ville gøre individet til en hykler, hvor han fremviser en bestemt adfærd, alt imens han skjuler sin sande natur. Dette er fordi at hans moral bygger på gavn, så hans moral afhænger af gavnen, fordi mennesket lader de begrundede regler afhænge af deres Ilaal (flertal af Illah), og han tror hverken på, at reglerne eksisterer, eller på deres forpligtende natur, hvis deres Ilaal (begrundelser) var fraværende. Derfor begrundes moral ikke, og skal aldrig tages på basis af en Illah. De skal accepteres, som de kom i den islamiske Shari ah, uanset nogen Illah. Det er fejlagtigt og farligt at søge Ilaal til moral, så man ikke forlader karakteriseringen med moral, hvis deres Ilaal blev fraværende. Derfor bliver det tydeligt, at formålet med Ibadaat udelukkende er den spirituelle værdi, og formålet med moral er den etiske værdi udelukkende. De skal fastholdes til disse tilsigtede værdier og intet andet. Hverken gavn eller interesse skal manifestere sig i Ibadaat eller moral, fordi en sådan manifestation er farlig for dem, og forårsager hykleri i dem der tilbeder, og dem som er retskafne folk. Dette vil også medføre forladelsen af Ibadaat og moral, når deres gavn eller interesse ikke viser sig. Hvad angår Ahkam Shar iyah relateret til menneskets handlinger i sit forhold til andre, så er der nogle af teksterne, der kom som Daleel (bevis) for dem og inkluderer en Illah (tekstuel begrundelse), eksempelvis med hensyn til at give krigsbyttet fra Banu Nadhir til Muhajirun i stedet for til Ansar. I denne sammenhæng siger Allah : Så den ikke bliver monopoliseret blandt de rige af jer. [Al-Hashr 59:7] Andre tekster inkluderer ikke en Illah overhovedet, eksempelvis: men Allah tillod handel, og forbød Riba (bl.a. rente/åger). [Al-Baqarah 2:275] Enhver regel, hvor teksten inkluderer en Illah, så begrundes de, og man kan lave Qiyas (analogi) med dem; hvorimod de regler, hvis tekst er foruden en Illah, søger man ikke en Illah til dem, og Qiyas kan derfor ikke anvendes. Den gyldige Illah, er en Illah fra den islamiske Shari ah, som nævnes i teksten fra Qur anen og Sunnah, fordi dette er de eneste to shariamæssige tekster. Altså er den Illah, hvorpå den begrundede Hukm Shar i bygger en shariamæssig Illah, og ikke en rationel Illah. Med andre ord så skal denne Illah nævnes i teksten, enten direkte eller indirekte, eller gennem deduktion eller Qiyas. Denne Illah forbindes med den begrundede Hukm i tilstedeværelse og fravær. Derfor er disse regler betinget af deres Ilaal. Så vi oplever, at en ting er forbudt i en situation på grund af eksistensen af en shariamæssig Illah, og hvis denne Illah forsvinder, så bliver den samme ting tilladt. Så Ahkam Shar iyah er betinget af disse Ilaal i eksistensen og i fraværet; når den eksisterer, så eksisterer reglen, og hvis denne Illah ikke eksisterer, så eksisterer reglen heller ikke. Men reglens fravær på grund af fraværet af dens Illah betyder slet ikke, at Hukm Shar i har ændret sig, derimod forbliver denne Hukm Shar i til sagen, som den er, uden ændring. Reglen gælder bare ikke så længe dens Illah er fraværende, men den vil gælde igen, når dens Illah eksisterer. Reglens forhold til Illah i eksistens og fravær betyder ikke at reglerne ændrer sig på grund af en ændring i tid og sted, hvormed påstanden er, at gavnen og forebyggelse imod korruption, er Ilaal for Ahkam Shar iyah, så Ahkam Shar iyah ændrer sig efterfølgende. Og dette er fordi frembringelse af gavnen og forebyggelsen imod korruption, slet ikke er Ilaal for Ahkam, eftersom der slet ikke kom nogen tekst 3

4 med antydningen om, at de er en Illah til en specifik regel. Altså kan det ikke tages som en shariamæssig Illah. Desuden er en shariamæssig Illah det, som tages fra en shariamæssig tekst, og skal derfor begrænses til den og dens betydning. Altså har den shariamæssige tekst ikke indikeret, om frembringelsen af en gavn eller forebyggelse af korruption, er dens Illah. Således vil det shariamæssige motiv være det, som den shariamæssige tekst har bragt, og ikke frembringelsen af gavn eller afværgelsen af korruption. Det der bringes i teksten, indikeres ikke af tiden eller stedet, og det indikeres heller ikke af selve handlingen. Men det indikeres derimod af teksten i sin fremvisning af reglens Illah. Derfor ændrer teksten sig aldrig, tiden og stedet tages ikke i betragtning i denne kontekst, og frembringelsen af gavn og forebyggelsen af korruption gives heller ingen værdi. Følgelig ændrer Ahkam Shar iyah sig ikke i forhold til tid og sted; de forbliver som de er, uanset ændringer i tid og sted. Hvad angår ændringer i traditionerne og folks skikke, så har det ikke nogen effekt på reglens ændring, fordi traditionen ikke er en Illah til Hukm Shar i, og heller ikke en kilde til den. Traditionerne vil måske stemme overens eller ikke stemme overens med den islamiske Shari ah. Hvis de ikke stemmer overens med Shari ah, er den islamiske Shari ah kommet for at ophæve og ændre dem, eftersom den islamiske Shari ahs funktion er at ændre de korrupte traditioner og skikke, fordi de er blandt de faktorer, som forårsager korruptionen i samfundet. Derfor tages de ikke som kilde til en Hukm Shar i, og heller ikke som en Illah til den, og reglen ændrer sig ikke på grund af den. Men hvis traditionerne stemte overens med Shari ah, så bevises reglen med dens shariamæssige Daleel (bevis) og shariamæssige Illah, og ikke med disse traditioner selv hvis disse traditioner ikke modstrider Shar a. Derfor kan skikkene ikke regere over Shar a, derimod så regerer de shariamæssige regler over traditionerne og skikkene. Følgelig så har Ahkam Shar iyah deres eget Daleel, som er teksten og de har shariamæssige Ilaal, og traditioner og skikke er slet ikke en del af det. Med hensyn til egnetheden af den Islamiske Shari ah til enhver tid og sted, så resulterer det udfra det faktum, at den Islamiske Shari ah behandler menneskets problemer med sine regler gennem alle tider og steder, og er i stand til at løse alle menneskets problemer, uanset hvor forskellige og utallige de bliver. Dette er fordi når den behandler menneskets problemer, så behandler den ham udfra den betragtning, at han er et menneske, og ikke udfra nogen anden betragtning. Uanset tiden og stedet, så er mennesket stadig det samme menneske med hensyn til sine instinkter og biologiske behov, som slet ikke ændrer sig, så reglerne, som løser hans problemer, ændrer sig (heller) ikke. Det der ændrer sig er menneskets livsmønster, hvilket slet ikke påvirker hans syn på livet. Angående menneskets adskillige krav i livet, så opstår de som et resultat af hans søgen efter at opfylde sine instinktive og biologiske behov. Shari ah blev åbenbaret for at løse den slags nye og mangfoldige krav, uanset deres forskellighed eller hvorledes deres mønstre ændrer sig. Faktisk var dette en af de faktorer, som bidrog til væksten indenfor Fiqh (Jura). Men Shari ahs evne til at omfatte mange spørgsmål betyder ikke, at den er fleksibel, og tilpasser sig til alt, eller til ethvert emne, selv hvis det modstrider Shar a. Dette betyder heller ikke, at den udvikler sig, så derfor ændrer den sig med tiden. Det betyder derimod, at teksterne har evnen til at lade adskillige regler blive udledt fra sig, og det betyder også, at reglerne har evnen til at gælde over mange emner. Eksempelvis siger Allah i den Noble Qur an: Så hvis de ammer (jeres børn) for jer, så giv dem deres løn. [At-Talaq 65:6] Fra denne Ayah udledes en Hukm Shar i, at den hyrede person, lige meget hvem det er, er berettiget til en løn, hvis han har udført sit arbejde, om end han er privat eller offentligt ansat. Denne regel gælder i adskillige tilfælde, eksempelvis for den regeringsansatte, fabriksarbejderen, landmanden og lignende. Derfor er de alle sammen berettiget til løn, hvis han har udført sit arbejde, fordi han er en privat ansat. Snedkeren, der laver skabet, skrædderen der syer kjolen, skomageren der laver skoen og lignende, er alle 4

5 sammen berettigede til løn, hvis han har udført sit arbejde, fordi han er en offentligt ansat. Eftersom ansættelsen er en kontrakt, som blev indgået af en arbejdsgiver og en arbejdstager, er regenten (Hakim) ikke inkluderet, idet han ikke er hyret af Ummah, men derimod eksekverer Ahkam Shar iyah, dvs. han implementerer Islam. Altså er Khalifaen slet ikke berettiget til løn, for at udføre sit arbejde, eftersom han blev givet løftet (om lydighed), for at implementere Shar a, og bære den islamiske Da wah, så han er ikke ansat af Ummah. Ligeledes er hans assistenter (Mu awinun), dvs. medlemmerne af den udøvende forsamling og guvernørerne (Wulah), ikke berettiget til en løn, for at udføre deres arbejde, eftersom deres arbejde er styremæssigt; altså er de ikke ansatte. Derfor får de ikke løn, men de tilskrives et beløb, som skal tilpasses deres behov, hvilket skyldes deres beskæftigelse med det styremæssige, og gør dem ude af stand til at varetage deres egne affærer og beskæftigelser. Denne evne i teksterne til at indeholde mange regler, og reglernes evne til at gælde over mange problemer, er det der gør den Islamiske Shari ah egnet til at behandle alle problemer, såvel i livet til alle tider og steder, som til alle folkeslag og generationer. Dette kan ikke beskrives som fleksibilitet og udvikling. Selve Daleel (beviset) i en Hukm Shar i, som bliver taget fra teksten, enten fra Qur anen eller fra Sunnah, skal behandle det foreliggende emne, fordi Lovgiveren Allah havde til hensigt, at man skal følge teksternes betydninger, frem for at følge dem bogstaveligt. Derfor når man udleder Ahkam Shar iyah, så skal man lægge mærke til begrundelsens ( Illah) mening, dvs. observere begrundelsens mening i teksten, udfra et legislativt synspunkt. Dette bevis kan inkludere en Illah til reglen (Hukm), eller begrundelsen kan tages fra et andet bevis, eller fra flere beviser. Skønt reglen bliver udledt fra beviset, så observeres begrundelsens mening, uden at man overholder den (bogstavelige) mening, som bliver nævnt i teksten, og som kom for at behandle problemet på dette tidspunkt. Eksempelvis siger Allah : Og forbered alt hvad I kan af styrke overfor dem, og trænede heste, hvormed I kan true Allahs fjende, og jeres fjende. [Al-Anfal 8:60] Reglen omhandler forberedelsen af styrke, og det pågældende problem, som blev behandlet på dette tidspunkt var at styrken inkluderede træningen af heste, og begrundelsens mening fra denne Hukm, er at slå en frygt i fjendens hjerter; derfor når vi i dag udleder reglen om forberedelse af styrken fra dette Daleel, så observerer vi begrundelsens mening fra reglen, og efterfølgende forbereder vi hvad end der er nødvendigt for at skabe frygt i fjendens hjerter, uden at vi begrænser os til den form, som kom i teksten (dvs. om de trænede heste), i behandling af problemet på daværende tidspunkt. Derfor skal denne fremgangsmåde følges i ethvert Daleel, hvorfra en regel udledes, eftersom formålet er, at opfylde begrundelsens mening, som er tilsigtet med reglen. Derfor kræver den islamiske Shar a, at reglerne, relateret til de sociale forhold (Mu amalaat) blandt folk, baseres på deres Ilaal; observerer det legislative perspektiv i teksterne og ikke selve formen der kom i dem, når man udleder reglerne fra disse tekster. Fordi den Noble Qur an og den profetiske Sunnah er kilder til Ahkam Shar iyah, så betragtes Ijma a al- Sahabah (Ledsagernes Enstemmighed) og Qiyas (Analogislutning) også. Altså er de kollektive (Ijmaliyyah) shariamæssige beviser til de shariamæssige regler, den Noble Qur an, Profetens Sunnah, Ijma a al- Sahabah og Qiyas. Hvad angår en enkel Sahabis holdning relateret til Ijtihad emner, er det ikke et bevis, fordi den enkle Sahabi er ligesom enhver anden Mujtahid (jurakyndig med evnen til at udlede), og er underlagt muligheden for fejl. 5

6 Desuden var Sahabah uenige om nogle emner, og enhver havde en mening, som var forskellig fra en andens. Hvis en Sahabis holdning blev taget som et Daleel (bevis), ville beviserne være forskellige, og modstridende. Derfor betragtes den ene Sahabis holdning ikke som et shariamæssigt Daleel, men det er derimod tilladt at følge den ligesom de andre anerkendte holdninger og skoleretninger. Regler som Sahabah kollektivt blev enige om er ikke deres Madhab (skoleretning), men er derimod en Ijma a (generel enstemmighed) og således en gyldig beviskilde. 6

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og det arabiske sprog Bismillahir Rahmanir Raheem Sprog spiller en central rolle i ethvert givent samfund. Det er ikke kun et middel, hvormed individer kan kommunikere med hinanden, men det er det

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen

Nyhedsbrev. Kurser i VækstModellen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 D e c e m b e r 2 0 1 2 Velkommen

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave)

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave) Forfatningsudkast til Khilafah-staten (Autoriseret udgave) 2 Forfatningsudkast til Khilafah-staten ISBN 87-989718-8-3 Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S Hizb ut-tahrir (Autoriseret

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Den sene Wittgenstein

Den sene Wittgenstein Artikel Jimmy Zander Hagen: Den sene Wittgenstein Wittgensteins filosofiske vending Den østrigske filosof Ludwig Wittgensteins (1889-1951) filosofi falder i to dele. Den tidlige Wittgenstein skrev Tractatus

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Ramadanen 2013. Wakf & Munida munida.dk wakf.com

Ramadanen 2013. Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanen 2013 Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanens durûs Tidspunkt Emne Underviser 7/7 Bestemmelse af fastedage i Ramadan og tidskalender Kamran Shah 14/7 Ramadan do s and don ts (Fiqh us-siyâm)

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Sufisme og Ummahs oprejsning Bismillahir Rahmanir Raheem Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi een (generationen efter Sahabah ) forstod den, har intet at gøre

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad

Når Jesus sådan overfor disciplene foregriber et godt stykke af fremtidens begivenheder, fortæller han dem egentlig, at hvad Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 28. april 2013 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,5-15 Salmer: SK: 583 * 393 * 600 * 520 * 588 LL: 583 * 585 * 393 * 600 * 520 * 588 Her mellem påske

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere