Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark"

Transkript

1 December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

2

3 Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked har indtil denne dato været domineret af en enkelt spiller på markedet, der i stor grad har kunnet bestemme hvilke former for spil, der skulle udbydes i Danmark. Liberaliseringen af det danske spillemarked ændrer dette billede, da der nu er åbnet op for, at andre spiludbydere kan komme ind på dette marked, der er i stor udvikling dette gælder også din virksomhed! Da spillemarkedet bliver betragtet som usikkert, er der opstillet meget restriktive regler, hvilket giver en række udfordringer for de virksomheder, der gerne vil udbyde spil fra Danmark til de danske spillere. Jan M. Huusmann Partner, Territory Tax Leader E: T: PwC har med sit globale netværk nogle af de mest erfarne rådgivere indenfor spilleverdenen, og vi kan således rådgive din virksomhed med alle aspekter indenfor etablering i Danmark samt optimering af virksomheden. Denne folder præsenterer syv hovedområder, hvor PwC kan tilbyde vores assistance; Tilladelser Optimering af virksomhedsstruktur Moms og lønsumsafgift Spilleafgift Regnskab Rapport om udbud af spil efter 1 år Personskat Under hvert hovedområde er angivet en række punkter, som din virksomhed skal være opmærksom på inden etablering på det danske spillemarked samt efter, aktiviteten med spil er startet. Spil i Danmark 3

4 Tilladelser Elizabeth Brandt Director E: T: Overholdelse af formelle krav For at kunne udbyde spil i Danmark er der en lang række krav, der skal overholdes af den person/det selskab, der vil udføre sådanne aktiviteter. Således stilles der blandt andet en række krav til selve ansøgeren af spilletilladelse, til at virksomheden skal udføre faglig og økonomisk forsvarlig drift samt en række krav til virksomhedens markedsføring af spil. Det er således vigtigt, at din virksomhed overholder disse krav for at kunne opnå og bevare tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Ansøgning om tilladelse til at udbyde spil For at udbyde spil i Danmark, skal din virksomhed som hovedregel ansøge om tilladelse fra Spillemyndigheden. Spillemyndigheden i Danmark har opstillet en række omfangsrige krav til dokumentation, som skal opfyldes i forbindelse med ansøgning om spilletilladelse, herunder blandt andet en finansieringsplan for virksomheden og dokumentation for risikovurdering indenfor forskellige områder. Din virksomhed skal således være opmærksom på, at samtlige krav overholdes i forbindelse med ansøgning om spilletilladelse. Mærkningsordning I forbindelse med spilletilladelsen er der tilknyttet en mærkningsordning, som din virksomhed kan anvende i sin markedsføring. Dog er det vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på, at mærkningsordningen anvendes korrekt. Virksomhedsstruktur Afhængig af den måde din virksomhed er struktureret på, kan din virksomhed risikere at skulle betale både moms og lønsumsafgift i Danmark. Det er derfor af stor betydning, at der sker en optimering af din virksomheds struktur. Risikoen for at skulle betale selskabsskat skal ligeledes tages i betragtning. I nogle situationer vælges det at have et selskab eller en filial i Danmark, hvilke generelt vil skulle betale selskabsskat i Danmark. Det er dog vigtigt, at du forholder dig til, om der er andre situationer, hvor der er pligt til at betale selskabsskat som for eksempel, hvis du har ansatte i Danmark, der foretager salg eller marketing. 4 Spil i Danmark

5 Moms og lønsumsafgift Hvis din virksomhed udbyder lotteri, væddemål, poker, online kasino eller lignende, skal virksomheden som udgangspunkt ikke betale moms i Danmark, da disse aktiviteter er fritaget for moms i Danmark. I stedet skal der i mange tilfælde betales lønsumsafgift, og afhængigt af den måde din virksomhed er organiseret på, vil der ligeledes kunne være momspligtige aktiviteter i virksomheden. I forhold til moms og lønsumsafgift skal din virksomhed være opmærksom på følgende forhold; Momsregistrering samt angivelse af moms Udbyder din virksomhed momspligtige aktiviteter ud over den momsfritagne aktivitet med udbydelse af spil, eller indkøber din virksomhed varer i udlandet, skal der ske momsregistrering af virksomheden i Danmark. Ligeledes skal din virksomhed beregne og afregne moms over momsangivelsen. Hvor hyppigt, dette skal ske, varierer alt efter, hvor stor den momspligtige omsætning i virksomheden er. Martin Henri Leth With Senior Manager E: T: Overholdelse af krav til fakturering Hver gang din virksomhed udsteder en faktura for salg i Danmark, er der en lang række krav, der skal være overholdt. Blandt andet stilles der en række momsmæssige krav til en faktura for, at denne vil blive accepteret af de danske skattemyndigheder. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er opmærksom på, at der udstedes korrekte fakturaer, der overholder faktureringsreglerne. Indberetning til EU-salg uden moms (Listesystemet) Line Høvring Lassen Assistant Manager E: T: Hvis din virksomhed foretager salg af varer eller ydelser uden moms til andre EU-lande, skal salget indberettes til EU-salg uden moms (Listesystemet). Lønsumsafgift Hvis din virksomhed udbyder spil, og der er ansat medarbejdere i Danmark kan din virksomhed være lønsumsafgiftspligtig. Der vil i dette tilfælde skulle beregnes og betales lønsumsafgift for de ansatte, der udøver aktiviteter i tilknytning til den momsfrie aktivitet. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed danner sig et overblik over dens aktiviteter således, at beregningen af lønsumsafgiften sker på det korrekte grundlag. Spil i Danmark 5

6 Spilleafgift Arrangerer og udbyder din virksomhed spil i Danmark, skal virksomheden være registreret for spilleafgift og afregne spilleafgift over for SKAT. Reglerne vedrørende beregning af spilleafgift er komplicerede og beregningen varierer afhængigt af, hvilken type spil din virksomhed udbyder. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed er specielt opmærksom på følgende forhold: Joan Faurskov Cordtz Senior Manager E: T: Registrering for spilleafgift Udbyder din virksomhed spil i Danmark, vil virksomheden altid skulle registreres for spilleafgift. Dette gælder også, selvom din virksomhed ikke er etableret i Danmark og f.eks. udelukkende udbyder online spil. Registreringen for spilleafgift skal ske senest 4 uger efter, at tilladelse fra Spillemyndigheden til at afholde spil er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed har opnået en registrering for spilleafgift, før der påbegyndes spilleaktivitet i Danmark. Anja Fie Schmidt Senior Consultant E: T: Beregning af spilleafgift Der skal betales afgift af alle offentlige spil, der udbydes i Danmark. Spilleafgiften varierer afhængigt af hvilken type spil, der er tale om, hvorfor selve beregningen kan være kompliceret specielt hvis din virksomhed udbyder flere typer spil. Det er derfor vigtigt, at din virksomhed danner sig et overblik over de forskellige beregninger og afgiftssatser for spilleafgift, der er gældende for de typer spil, din virksomhed udbyder. Angivelse af spilleafgift Angivelse og betaling af spilleafgift til SKAT er ligeledes afhængig af hvilken type spil, der udbydes. Dette skyldes, at afgiftsperioden er forskellig fra spil til spil og kan være enten en uge, kalendermåneden eller varigheden af det enkelte spil, ligesom fristen for at angive spilleafgiften varierer fra 5 til 15 dage efter afgiftsperioden. For mange virksomheder er der derfor forholdsvis mange angivelser og frister, der skal overholdes. 6 Spil i Danmark

7

8 Regnskab og revision Ved etablering af spillevirksomhed i Danmark skal din virksomhed udarbejde og offentliggøre en årsrapport. PwC har sammensat et team med erfaring fra andre spillevirksomheder. Det betyder, at din virksomhed vil få netop den rådgivning, der er behov for. Ud over årsrapporter og regnskaber har vi stor erfaring med regnskabsaflæggelse. Mikkel Sthyr Partner E: T: Vær sikker på, at revisionen bliver gjort ordentligt Vi vedligeholder og udvikler løbende den viden og know-how indenfor spilleområdet, som du nyder godt af. Vores arbejdsmetoder og værktøjer er gennemarbejdede, altid ajourførte i forhold til lovgivningskrav og bruges dagligt på tusindvis af revisioner, lokalt og globalt. Netop ressourcerne gør, at du hos os finder en række ekspertiseområder inden for revision, der tilfører din virksomhed værdi. Men det vigtigste er formentlig, at vi kan tilføre din årsrapport den troværdighed, som vores påtegninger og erklæringer indebærer Leif Ulbæk Jensen Partner E: T: En kontaktperson og et helt team af eksperter i ryggen Ingen sager eller klienter er ens. Derfor er vores ydelser skræddersyet til den enkelte klient. Når du vælger PwC, tilknytter vi et hold af medarbejdere med den nødvendige erfaring, med branchekendskab og indsigt i netop de forhold, der kendetegner din spillevirksomheds situation. Du får en primær kontaktperson, som er den, der har overblikket og bevarer den dybe indsigt hele vejen igennem revisionen og gennemgangen af din årsrapport. Er der behov for at tilknytte eksperter inden for nogle af vores specialer, hjælper din kontaktperson med at finde den rette. Dette gælder både lokalt og internationalt. Det gør revisionen effektiv og giver dig den nødvendige professionelle sparring. 8 Spil i Danmark

9 Rapport om udbud af spil efter 1 år Udbyder man som virksomhed væddemål eller onlinekasino i Danmark, skal man 1 år efter, at tilladelsen til at udbyde spil i Danmark er taget i brug, udarbejde en rapport til Spillemyndigheden. Rapporten skal redegøre for, hvorvidt virksomheden i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne i virksomhedens tilladelse samt i overensstemmelse med den danske lovgivning på spilleområdet. Det forventes, at der også skal udarbejdes og indsendes en rapport 1 år efter at en tilladelse til at udbyde spil i Danmark er fornyet og taget i brug. Leif Ulbæk Jensen Partner E: T: Rapportens indhold Rapporten består af fire dele. De første to dele skal udfyldes af tilladelsesindehaveren og skal indeholde statistiske oplysninger samt en redegørelse for overholdelse af specifikke regler i den danske spillelovgivningen. I den tredje del skal en af Spillemyndigheden godkendt virksomhed attestere, hvorvidt virksomheden som tilladelsesindehaver har overholdt reglerne i spillelovgivningen. I fjerde del af rapporten skal virksomheden tilkendegive, hvorvidt den er enig med attesteringen i del 3. PwC er godkendt af Spillemyndigheden til at udarbejde tredje del af rapporten. Det betyder, at PwC kan hjælpe din virksomhed med, at attestere del 3 af rapporten til Spilmyndigheden. Kontakt os, for at høre nærmere. Rikke Lund-Kühl Director E: T: Frist for indsendelse af rapporten til Spillemyndigheden Spillemyndigheden skal have modtaget rapporten senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug. Det vil sige, at er tilladelsen taget i brug 1. januar 2012, skal Spillemyndigheden have modtaget rapporten inden d. 1. marts Henrik Jensen Director E: T: Spil i Danmark 9

10 Personskat Arbejder din virksomheds medarbejdere rundt om i verden? Har I som virksomhed et overblik over, hvem der rejser, og hvad det koster? Passer det sammen med jeres strategi? Benedicte Wiberg Partner E: T: Pam Kaur Sanghera Manager E: T: Når en medarbejder har opgaver på tværs af landegrænser, opstår der hurtigt spørgsmål om ansættelsesvilkår, skat og social sikring for både medarbejderen og virksomheden. Dertil kommer spørgsmål om overholdelse af formaliteter som f.eks. arbejdstilladelse, særlige registreringer for virksomhed og medarbejder mv. Svarene på de mange spørgsmål afhænger i høj grad af, om medarbejderne opholder sig i udlandet i kortere eller længere tid, f.eks. om de er forretningsrejsende pendlermedarbejdere (commutere) udstationerede medarbejdere Som arbejdsgiver er det vigtigt at sikre, at alle registreringer og tilladelser er på plads, og at skat og sociale bidrag betales i det rigtige land og på det rigtige tidspunkt, og at der ikke betales mere end højst nødvendigt. Det er også vigtigt, at medarbejderen forstår, hvad der sker med skatten og social sikring (f.eks. sygdomsbehandling), mens de er i udlandet. PwC har den viden, det kræver at få styr på de nødvendige processer og regler. Vi har kolleger i hele verden, og sammen med dem kan vi sørge for at din virksomhed får de rigtige løsninger i hver enkelt situation. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at de løsninger vi sammen finder frem til, passer netop til den situation, som virksomheden er i både når det gælder strategier og når det gælder eventuelle forandringer, som ligger forude. 10 Spil i Danmark

11

12 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere