NEDRE TILLØB TIL RY Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEDRE TILLØB TIL RY Å"

Transkript

1 PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet Nr. 122 Aldershvilevandløbet Regulativ 1999

2 FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske tilstand, - vandløbets vedligeholdelse, samt - rettigheder og pligter ved vandløbet. Dette regulativ er opbygget således, at den første del indeholder - en beskrivelse af vandløbet, samt - de forhold der er specifikke for vandløbet. Den anden del af regulativet er udformet som bilag og indeholder - en redegørelse af grundlaget for og konsekvenserne af regulativforslaget, samt - bestemmelser der er fælles for alle kommunevandløb der administreres af Pandrup Kommune. Materialet, der ligger til grund for regulativets udarbejdelse, kan efter henvendelse beses på Pandrup Kommune, teknisk forvaltning.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE side REGULATIV FOR NEDRE TILLØB TIL RY Å GRUNDLAGET FOR REGULATIVET BETEGNELSE AF VANDLØBET VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER BYGVÆRKER Overkørsler og broer Rørledninger ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER SEJLADS BREDEJERFORHOLD VEDLIGEHOLDELSE TILSYN REVISION REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN REDEGØRELSE (Bilag 1) PLANGRUNDLAGET KONSEKVENSER OVERSIGTSKORT (Bilag 2) STANDARDBESTEMMELSER (Bilag 3)... 19

4 REGULATIV FOR NEDRE TILLØB TIL RY Å GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Nedre tilløb til Ry å omfatter vandløbene: Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 22 Skødsholmsvandløbet Voldkærsvandløbet Holmsgårdsvandløbet Aldershvilevandløbet som alle er optaget som kommunevandløb i Pandrup Kommune, Nord-jyllands amt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 og lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 af lov om vandløb som ændret ved lov nr. 402 af 14. juni 1995 og lov nr. 478 af 1. juli 1998, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Regulativet bygger på den hidtil fastlagte skikkelse og en opmåling af Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet foretaget af Hedeselskabet i juni 1998, samt for: Skødsholmsvandløbet: landvæsensnævnskendelse af 28. juni 1974 tilladelse til rørlægning fra st m af 12. december 1994 regulativ af 11. september 1979 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for såvidt angår Skødsholmvandløbet. Voldkærsvandløbet: landvæsensnævnskendelse af 15. april 1970 regulativ af 25. september 1979 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for så vidt angår Voldkærsvandløbet Holmsgårdsvandløbet: landvæsensnævnskendelse af 17. juni1968 regulativ af 20. november 1968 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for så vidt angår Holmsgårdsvandløbet.

5 2 Aldershvilevandløbet: landvæsensnævnskendelse af 28. juni regulativ af 11. september 1979 tillægsregulativ af 15. juni 1987 for så vidt angår Aldershvilevandløbet. Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer. I forbindelse med vedtagelsen af nærværende regulativ er de øverste 239 m af det tidligere regulativ for Skødsholmvandløbet nedklassificeret til en privat vandløbsstrækning. Nedklassificeringen er foretaget i henhold til vandløbslovens 10 i vandløbsloven. 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET Skødsholmsvandløbet begynder som kommunevandløb ved vestsiden af Voldkærsvej i sydøstre skelhjørne mellem matr. nr. 153 b, Sønder Saltum By, Saltum og 9 e, Den nordlige Del, Jetsmark, og forløber overvejende i sydøstlig retning til dets udløb i Ry å på matr. nr. 9 e, Den nordlige Del, Jetsmark. Voldkærsvandløbet begynder som kommunevandløb i sydvestre skelhjørne mellem matr. nr. 76 c og 42 g, Den nordlige Del Jetsmark, og forløber overvejende i østlig retning til dets udløb i Ry å i skellet mellem matr. nr. 15 f og 22 h, Den nordlige Del, Jetsmark. Holmsgårdsvandløbet begynder som kommunevandløb 16 m vest for omfartsvejen i skellet mellem matr. nr. 16 a og 45 a, Den nordlige Del Jetsmark, og forløber i sydøst og nordlig retning til dets udløb i Voldkærsvandløbet s st. 356 m i skellet mellem 27 s og 44 c, Den nordlige Del, Jetsmark. Aldershvilevandløbet begynder som kommunevandløb 20 m vest for Engvejen i skellet mellem matr. nr. 36 b og 36 m, Den mellemste Del, Jetsmark, og forløber i nord og østlig retning til dets udløb i Ry å i skellet mellem matr. nr. 8 e og 21 aa, Den mellemste Del, Jetsmark. Skødsholmsvandløbet samlede længde er 1040 m. Voldkærsvandløbets samlede længde er 2493 m, heraf er 2189 m rørlagt. Holmsgårdsvandløbets samlede længde er 536 m, heraf er 6 m rørlagt. Aldershvilevandløbets samlede længde er 975 m. Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

6 3 Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet forløber udelukkende i Pandrup Kommune, i øvrigt henvises til oversigtskort, bilag 2, side VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet er alle stationeret fra øvre ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i m. Langs Skødsholmsvandløbet er som afmærkning anbragt 5 vandstandsskalaer. Langs Voldkærsvandløbet er som afmærkning anbragt 2 vandstandsskalaer. Langs Holmsgårdsvandløbet er som afmærkning anbragt 3 vandstandsskalaer. Langs Aldershvilevandløbet er som afmærkning anbragt 5 vandstandsskalaer. Pandrup Kommune har besluttet, at Skødsholmsvandløbet, Voldkærsgrøften, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet alle skal vedligeholdes på grundlag af en fastlagt geometrisk skikkelse. Dimensionerne fremgår af efterfølgende skema. De i skemaet angivne bundkoter ved rørlagte strækninger, er den kote hvortil der accepteres sand i røret. De registrerede rør skal overholde de i kapitel 4 anførte bundkoter. Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

7 4 Skødsholmsvandløbet Afmærkning Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/ rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger nr * * * Rørbro/brønd ø 30 Voldkærsvej * 1, * 5, * * 0,5 Rørbro ø 50 60, * * 4, * 0, * * * Udløb i Ry å Voldkærsvandløbet Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger * * * Brønd ø 40 Brønd * Brønd 1, ø 60 Brønd * Brønd ø * * Brønd Holmsgårdsvandløbet Brønd Brønd ø 50 1, Brønd Brønd ø 50 1,50 Brønd Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

8 5 Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger * 3, * Brønd 3, * Brønd ,00 Brønd Voldkærvej * 5, * * * Rørudløb 70 0,20 1, * * * Udløb i Ry å Holmsgårdsvandløbet Afmærkning Afstand fra Vandløbets Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger nr. øvre ende m bundkote * * * * Rørbro ø * * Rørbro ø * 30 0,25 0, * Rørbro ø 60 Omfartsvejen * * Rørbro ø * * 30 0,25 0,75 Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

9 6 Afmærkning nr. Afstand fra øvre ende m Vandløbets bundkote Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger * Rørbro ø * * Rørbro ø * * Aldershvilevandløbet * Rørbro ø 50 2,00 Lundbakvej * * Rørbro 34, * * * Udløb i Voldkærs-vandløbet Afmærkning Afstand fra Vandløbets Bundbredde/rørdim. Fald Anlæg Bemærkninger nr. øvre ende m bundkote * * * * 2,20 Rørbro ø 50 0,75 Engvejen * * ,70 * * 1,0 0, * * * Udløb i Ry å De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkter: Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

10 kote 9,105 m : Bolt på ejendom, Nørregade kote 6,957 m : Bolt på stuehus, Lundbakvej kote 4,686 m : Bolt på stuehus, Voldkærvej 101. Endvidere er indnivelleret: Skødsholmsvandløbet Kant kegle over afløb i st. 0 m - kote 4,180 m : 100 betonbrønd med kegle. Voldkærsvandløbet Kant kegle over afløb i st. 0 m - kote 6,585 m : 100 betonbrønd med kegle. Kant kegle over afløb i st. 425 m - kote 6,200 m : 100 betonbrønd med kegle. Kant kegle over afløb i st m - kote 5,590 m : 100 betonbrønd med kegle. Kant kegle over afløb i st m - kote 3,345 m : 100 betonbrønd med kegle. Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

11 8 Holmsgårdsvandløbet Midt frontmur i st. 103 m - kote 5,905 m : Indløb rørbro Omfartsvejen. Midt frontmur i st. 433 m - kote 6,085 m : Indløb rørbro Lundbakvej. Kant kegle over afløb i st. 536 m - kote 6,230 m : 100 betonbrønd med kegle. Aldershvilevandløbet Overkant muffe ø 50 rør i st. 206 m - kote 2,070 m : Indløb betonrørbro Engvejen. 4.0 BYGVÆRKER Efterfølgende beskrives de bygværker der, for Skødsholmvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet, blev konstateret ved opmåling i juni Overkørsler og broer Skødsholmvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 Betonrørbro ø Pandrup Kommune 9 Voldkærvej ø Betonrørbro ø Privat * 518 ø * De anførte dimensioner og koter for rørbroen st m er ikke de opmålte, men de gældende efter omlægningen af rørbroen. Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

12 9 Holmgårdsvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 88 Betonrørbro ø Privat * 96 ø Betonrørbro ø Privat * 102 ø Betonrørbro ø Nordjyllands Amt 125 Omfartsvejen ø Betonrørbro ø Privat 239 ø Betonrørbro ø Privat 278 ø Betonrørbro ø Privat 323 ø Betonrørbro ø Pandrup Kommune 444 Lundbakvej ø * De anførte dimensioner og koter for rørbroerne st m og st m er ikke de opmålte, med de gældende dimensioner efter omlægningen af rørbroerne. Aldershvilevandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for vandslug/rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 206 Betonrørbro ø Pandrup Kommune 216 Engvejen ø Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

13 Rørledninger Voldkærsvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 0 Betonrørledning ø Privat 94 ø 100 betonbrønd ø 40 / ø 40 ikke målt Privat (under terræn) 140 ø 100 betonbrønd ø 40 / ø /496 Nordjyllands Amt 158 ø 100 betonbrønd ø 60 / ø /494 Nordjyllands Amt 169 ø 100 betonbrønd ø 60 / ø /485 Nordjyllands Amt 356 ø 100 betonbrønd ø 40 / ø /469 Privat 425 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /457 Privat 566 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /439 Privat 886 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /389 Privat 1145 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /348 Privat 1512 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /233 Privat 1711 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /165 Privat 1807 ø 100 betonbrønd ø 50 / ø /129 Pandrup Kommune 2189 Betonrørledning ø Privat Holmgårdsvandløbet Beliggenhed (stationering) m Beskrivelse Dimensioner for rørdiameter Målt bundkote Ejerforhold 530 Betonrørledning ø Privat 536 ø Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

14 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Vandløbene administreres af Pandrup Kommune i overensstemmelse med de for Pandrup Kommune gældende standardbestemmelser beskrevet i bilag SEJLADS Vandløbenes dimensioner muliggør ikke sejlads, som beskrevet i standarddelen, bilag BREDEJERFORHOLD Forhold, der skal iagttages af bredejere og brugere, er anført i standarddelen, bilag 3. Vandløbene er ikke omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen (afsnit b, stk. 1 i standarddelen, bilag 3). 8.0 VEDLIGEHOLDELSE Vandløbene skal alle vedligeholdes i overensstemmelse med de for øvrige vandløb uden fiskevandsmålsætning vedtagne vedligeholdelsesbestemmelser. Bestemmelserne er nærmere beskrevet i standarddelen, bilag 3. Terminen for grødeskæring og kantslåning er den 1. oktober. Vandløbsmyndigheden kan lade arbejdet udføre op til 14 dage før og efter terminen. Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

15 TILSYN Tilsyn med vandløbene udføres af Pandrup Kommune. Kommunen afholder på begæring offentligt syn senest 14 dage efter der er foretaget grødeskæring og kantslåning. Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe nærmere aftale med Pandrup Kommune, Teknisk forvaltning REVISION Regulativet skal optages til revision inden år REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til eftersyn i 8 uger fra den 17. juni til den 12. august 1999 med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 13. august Regulativet er herefter vedtaget af Pandrup byråd den 6. september Flemming Jansen Lars Dam Jensen Knud Nørgaard Borgmester Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget Kommuneingeniør Regulativ for Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999

16 13 REDEGØRELSE GRUNDLAGET FOR OG KONSEKVENSERNE AF REGULATIVFORSLAGET PLANGRUNDLAGET Regionplan '97 Nordjylland er amtsrådets overordnede plan, der angiver retningslinier for udviklingen i amtet. De forhold, der har betydning for vandløbene, er uddybet i følgende sektorplaner: 1. Kvalitetsplan for vandløb og søer Nordjyllands amt - juli 1995, samt kort nr. 5, december 1997 fra Regionplan ' Fredningsplan Godkendt i februar Forslag til Vandindvindingsplan Dateret 1989, samt kort nr. 4, oktober 1997 fra regionplan ' Landbrugsplan for Nordjyllands Amt Dateret Råstofredegørelse '97 Nordjylland Vedtaget 9. december Af andre planer og forhold med betydning for vandløbene i Pandrup Kommune skal nævnes: 6. Pandrup Kommunes spildevandsplan Godkendt i Udsætningsplaner Udgivet af Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Lov nr. 9 af 3. januar Forhold til Lov om okker Lov nr. 180 af 8. maj Redegørelse - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

17 14 Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet er omfattet af foranstående således: 1. Kvalitetsplan Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet st m, Holmsgårdsvandløbet st m og Aldershvilevandløbet er ikke særskilt målsat i recipientkvalitetsplanen. Voldkærsvandløbet fra st. 356 m til udløb i Ry å og Holmsgårdsvandløbet fra st. 125 m til udløb i Vold-kærsvandløbet er målsat som uden fiskeinteresse, vandafledning, beteg-nelse C. 2. Fredningsplan Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet og Aldershvilevandløbet gennemløber ved udløbet områder der i fredningsplanen er udpeget som Biologiske beskyttelsesområder, Særligt værdifulde Landskaber og Økologiske forbindelser. Holmsgårdsvandløbet er ikke udpeget i fredningsplanen. 3. Vandindvindingsplan Skødsholmvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet gennemløber alle et område, hvor den aktuelle og forventede vandindvinding påvirker vandløbets aktuelle medianminimumsvandføring med mindre end 100 % af den maksimalt tilrådelige. Området er desuden udpeget som beliggende i dels Område med drikkevandsinteresse og dels Område med begrænsede drikkevands-interesser. 4. Landbrugsplan Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, og Aldershvilevandløbet gennemløber alle et område af Almindelig interesse og af Mindre interesse. Holmsgårdsvandløbet gennemløber et område af Almindelig interes-se. Redegørelse - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

18 15 5. Råstofplan Skødsholmvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet er ikke beliggende i områder med råstofindvinding. 6. Spildevandsplan Voldkærsvandløbet er modtager af overflade- og regnvand fra et af kommunens udløbsbygværker, Skødsholmsvandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet er ikke påvirket af spildevand fra noget bysamfund. 7. Udsætningsplaner Der er ingen udsætningsplaner for Skødsholmsvandløbet, Voldkærs-vandløbet, Holmsgårdsvandløbet og Aldershvilevandløbet. 8. Forhold til Lov om naturbeskyttelse Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet, Holmkærvandløbet og Aldershvilevandløbet er ikke udpeget som 3-vandløb (tidligere 43-vandløb). 9. Forhold til Lov om okker Skødsholmsvandløbet, Voldkærsvandløbet og Aldershvilevandløbet gennemløber et område, der er udpeget som okkerpotentiel. Holmgårdvandløbet gennemløber ikke et område der er udpeget som okkerpotentiel. Redegørelse - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

19 16 KONSEKVENSER Skødsholmvandløbet I forhold til de tidligere regulativfastsatte dimensioner er bundkoten på strækningerne st m og st m hævet med op til 15 og på strækningen st m sænket med op til 5. Herved stemmer den regulativfastsatte bundkote bedre overens med de opmålte forhold. Opmålingen viser at der skal foretages sandoprensning på strækningen st m. Rørbroen i st m skal omlægges med ø 50 rør og med de i skemaet afsnit 4.1 anførte rørbundskoter. Rørbroen i st m skal fjernes. Ovenstående samt sandoprensningen vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold. Det er besluttet at flytte grødeskæringsterminen fra den til den af praktiske årsager, således denne stemmer overens med terminen for de øvrige vandløb i området. Voldkærsvandløbet I forhold til de tidligere regulativfastsatte dimensioner er der ikke foretaget nogle ændringer i nærværende regulativ. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning på stræknin-gerne st m og st m. Herved forbedres de nu-værende afvandingsmæssige forhold. Det er besluttet at flytte grødeskæringsterminen fra den til den af praktiske årsager, således denne stemmer overens med terminen for de øvrige vandløb i området. Holmgårdsvandløbet I forhold til de tidligere regulativfastsatte dimensioner er bundkoten hævet med op til 5 på hele strækningen, således at den regulativfastsatte bundkote stemmer overens med rørbroen under Lundbakvej. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning og rensning af rørbroen på strækningen st m. Redegørelse - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

20 17 Rørbroerne i st m og st m skal omlægges eller fjernes. Ønskes broerne bevaret skal de hæves til de i skemaet afsnit 4.1 anførte rørbundskoter. Ovenstående samt sandoprensningen vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold. Det er besluttet af flytte grødeskæringsterminen fra den 15.9 til den af praktiske årsager, således denne stemmer overens med terminen for de øvrige vandløb i området. Aldershvilevandløbet I forhold til de tidligere regulativfastsatte dimensioner er bundkoten på strækning st m hævet med op til 18. Herved stemmer den regulativfastsatte bundkote bedre overens med de opmålte forhold. Opmålingen viser, at der skal foretages sandoprensning på strækningen st m, og st m, desuden skal der foretages afretning af vandløbets anlæg på strækningen st m, dette vil forbedre de nuværende afvandingsmæssige forhold væsentlig. Redegørelse - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 1

21 18 OVERSIGTSKORT Oversigtskort - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 2

22 19 STANDARDBESTEMMELSER Standardbestemmelser - Nedre tilløb til Ry å, Pandrup Kommune 1999 Bilag 3

23

24

25

26

27

28

29

30

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev

Nr. 303 Svenstrup å REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET. Regulativ FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade Fjerritslev FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBET Nr. 303 Svenstrup å Regulativ 2002 Kommentar [PM1]: FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Fællesgrøften i Nørhalne Mose samt afløbet til Svedegrøften til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 25-08-2016

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft.

Offentlig Høring. Reguleringsprojektet vedrører Tilløb C, E og D, hvor Tilløb C også modtager vand fra rørledningen Dejrup-Hennebjerg Grøft. Offentlig Høring Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Forslag til regulering af tilløb til Rolfsø Kanal Lodsejer til tilløbet: - Jeppe Thing Jensen, Kvongvej 81, 6830 Nr. Nebel, - Thomas Høj

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret april 2004 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Sandmosevandløbene fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 28-06-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-5-17

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Bent Madsens vandløb fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 27-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-16-17

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skelgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 06-11-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-13-17

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune

Redegørelse. for. Regulativ for. Donnerbæk. Brønderslev Kommune Bilag 1 Redegørelse for Regulativ for Donnerbæk Brønderslev Kommune 2016 1/12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Rets- og plangrundlag... 4 2.1 Vandområdeplan... 4 2.2 Brønderslev Kommuneplan... 4

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Læsø Kommune, Teknik og miljø

Læsø Kommune, Teknik og miljø Læsø Kommune, Teknik og miljø Regulativ for Kommunevandløb: Nr. 51 Alléstrøm Læsø kommune Teknisk forvaltning Doktorvejen 2 9940 Læsø Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord...

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3

Indholdsfortegnelse. Side. 1. Baggrunden for regulativet... 3 REDEGØRELSE September 2006 Indholdsfortegnelse Side 1. Baggrunden for regulativet... 3 2. Det planmæssige grundlag... 4 2.1 Vandløbenes kvalitet... 4 2.2 Vandindvinding... 5 2.3 Naturbeskyttelse... 5 2.4

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb.

Godkendelse af ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb nr. 101, Borupgrøften med tilløb. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Tom Ravn Simonsen Direkte 7257 7737 tri@jammerbugt.dk 01-02-2016 Sagsnr.: 06.02.02-P28-1-14

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor SEPTEMBER 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Ved overdragelsen er vandløbet vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet, jf. vandløbslovens 3, stk. 5.

Ved overdragelsen er vandløbet vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet, jf. vandløbslovens 3, stk. 5. Nedklassificering af vandløbet Afløb fra ny renseanlæg Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 09-03-2017 / 06.02.02-P16-10-16

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere