Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Termostatisk cirkulationsventil MTCV"

Transkript

1 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion MTCV er en multifunktions termostatisk reguleringsventil til brugsvandsanlæg med cirkulation. MTCV skaber en termisk balance i cirkulationsystemet ved at fastholde en konstant forindstillet temperatur i hele systemet. Det sker ved, at ventilen begrænser den vandmængde, som gennemstrømmer MTCV til et minimum. Termisk indregulering kontra statisk indregulering af cirkulationsanlæg giver et mindre termisk energitab fra rørinstallationen samt reduceret vandmængde, som skaber elbesparelse på cirkulationspumpen. Et cirkulationsanlæg monteret med MTCV skal ikke manuelt indreguleres eller justeres, ventilen vil automatisk indregulere hele cirkulationsystemet efter sin forindstillede temperatur. MTCV leveres i 3 versioner: MTCV version A - basis. Termisk reguleringsventil som kan opgraderes til version B og C under drift. Temperaturindstilling fra 35 C til 60 C. Mulighed for montering af termometer. MTCV version B. Termisk reguleringsventil med 2 stk. selvvirkende termiske elementer. Det 1. element balancerer vandmængden ved C. Element nr. 2 overtager balancen ved C, så bakterier på kort tid kan reduceres. Kan opgraderes til version C under drift. MTCV version C. Termisk reguleringsventil med 1 stk. termisk element, der balancerer vandmængden ved C. En aktuator og en temperaturføler Pt 1000 balancerer og kontrollerer vandmængden ved C. Tidsforløb, temperatur og termisk balance styres af regulator type CCR. DKCD VD.57.Y4.01 Danfoss 0/2006 VVS-automatik

2 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version A - basis Funktion Fig. 4 MTCV version A - basis MTCV version A er en termostatisk selvvirkende proportional ventil. Termoelementet (fig. 5 punkt 4) føler på vandets temperatur og får ventilen til at lukke og åbne ved henholdsvis stigende eller faldende temperatur og skaber derved balance omkring den indstillede værdi. MTCV er fabriksindstillet til 50 C og kan trinløst indstilles mellem 35 og 60 C. Ventilens P-bånd er 5 C, dvs. ventilen lukker totalt, når vandets temperatur bliver 5 C over indstillet værdi (se fig. 7 ved indstilling 50 C). En speciel pakning og konstruktion beskytter det termostatiske element mod direkte kontakt med cirkulationsvandet (fig. 5 punkt 13) og gør det muligt at udskifte elementet med vandtryk på anlægget. En sikkerhedsfjeder (fig. 5 punkt 2) beskytter elementet mod overbelastning. Som tilbehør leveres et termometer, der kan monteres på ventilen med vandtryk på anlægget. Ventilen leveres i dimensioner DN 15 og DN 20 (se bestillingsliste side 13). Konstruktion 1. Ventilhus 2. Sikkerhedsfjeder 3. Ventilkegle 4. Termoelement version A 5. Temperaturskala 6. O-ring 7. Fjeder 8. Sikkerhedsring 9. Prop for desinfektionselement 10. Ventilkegle for desinfektionselement 11. Plasthætte til beskyttelse af temperaturindstilling 12. Prop for termometer 13. EPDM beskyttelse Fig. 5 Konstruktion MTCV version A - basis 2 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

3 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version A - basis Anlægsprincip Fig. 6. Cirkulationsanlæg med MTCV version A - basis Anlægsdiagrammet viser et cirkulationsanlæg med termiske MTCV ventiler. Ventilen placeres på returstrengen efter det sidste tappested på strengen. På det viste anlæg er ventilerne placeret i kælderen, så inspektion og service er let tilgængelig. Anvendes MTCV som indreguleringsventil på anlæg med brugsvandsveksler, skal den sidste/kritiske MTCV ventil indstilles på samme temperatur som vekslerens afgangstemperatur f.eks. 55 C, så der altid opnås et minimum flow gennem veksleren. For indstilling/justering af pumpetryk anbefaler Danfoss, at der monteres trykudtag på begge sider af den kritiske MTCV ventil for måling af differenstryk over ventilen, så max. pumpetryk kan reduceres til det niveau, der fremkommer ved tryktabsberegningen. Reguleringsprincip Indstilling 50 C Flow Temperatur C Fig. 7 Reguleringsprincip MTCV version A - basis Reguleringsdiagrammet viser MTCV version A indstillet til 50 C på sin temperaturskala. Ventilen lukker ved stigende temperatur og her kan ses, at ventilen lukker helt for gennemstrømning 5 C over forindstillet temperatur. SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 3

4 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version B Funktion basisventilen (version A) indregulerer anlægget ved normal temperatur mellem 35 C og 60 C. Ved desinfektionsprogrammet på brugsvandsanlægget og en høj vandtemperatur sker indreguleringen af anlægget med det selvvirkende termiske desinfektionselement. (se fig. 9 punkt 14). Fig. 8 MTCV version B MTCV version B er en MTCV basisventil (version A), der påmonteres termometer og selvvirkende termisk desinfektionselement. Opgradering fra version A til B sker ved at fjerne proppen på basisventilen (se fig. 5 punkt 9) og montere det selvvirkende termiske desinfektionselement (se fig. 9 punkt 14). Det samme kan gøres med termometeret. Både termometeret og det selvvirkende termiske desinfektionselement kan monteres med vandtryk på anlægget. Det er nu muligt at gennemføre et desinfektionsprogram på brugsvandsanlægget, som kan minimere bakterier og legionella ved hjælp af en høj vandtemperatur. Det termiske element (se fig. 5 punkt 13) i MTCV Ved montering af desinfektionselementet skabes et by-pass i ventilen med kv = 0,15 m 3 /h. By-passet skal anvendes til at skabe et oversving på vandtemperaturen fra normal indstilling ca. 50 C. Elementet begynder at åbne for by-passet, når temperaturen stiger til 65 C. By-passet er helt åbent ved 70 C og lukker totalt ved 75 C (se fig. 11 side 5). Desinfektionselementets temperaturniveau kan ikke indstilles. Konstruktion 1-13 Se side 2 fig Selvvirkende termisk desinfektionselement 15 By-pass for selvvirkende termisk desinfektionselement 16 Sikkerhedsfjeder 17 O-ring 18 Termometer Fig. 9 Konstruktion version B 4 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

5 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version B Anlægsprincip Fig. 8 Cirkulationsdiagram med MTCV version B Anlægsdiagrammet viser et cirkulationsanlæg indreguleret med termiske MTCV version B ventiler. Ventilen skal placeres efter sidste tappested på den streng, som den indregulerer. Her på diagrammet er ventilerne placeret i kælderen, så inspektion og service er mulig. For indstilling/justering af pumpetryk anbefaler Danfoss, at der monteres trykudtag på begge sider af den kritiske ventil for måling af differenstryk over ventilen, så max. pumpetryk kan reduceres til det niveau, der fremkommer ved tryktabsberegningen. I et brugsvandsanlæg med MTCV version B er det vigtigt at gennemregne den eller de strenge, der indreguleres med MTCV version B for den vandmængde ved 65 C, som skal gennemløbe by-passet kv = 0,15 m 3 /h, og som skal bruges til at skabe et oversving på kv-værdi og temperatur (se fig. 21 og 22). Se dimensionering side 10 og 11. Reguleringsprincip Indstilling 50 C Flow MTCV version B MTCV version A Temperatur C Fig. 11 Reguleringsprincip MTCV version B Reguleringsdiagrammet viser MTCV version B indstillet til 50 C på temperaturskalaen. Ventilen lukker ved stigende temperatur, flader ud og overgår til by-pass med kv = 0,15 m 3 /h. Desinfektionselementet starter sin indregulering ved 65 C ved at skabe oversving på temperatur og kv-værdi, som topper ved 70 C og lukker totalt ved 75 C. For optimal funktion kræves, at der kan opnås temperaturer på 75 C i hele anlægget. SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 5

6 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version C Funktion - Direkte måling og overvågning af hver streng individuelt - Muliggør forbindelse til regulator i vekslereller kedelcentral (f.eks. ECL) eller CTS system (RS 485). Fig.12 MTCV version C MTCV version A og B kan opgraderes til elektronisk styring MTCV version C, hvor det er CCR master, der centralt styrer desinfektionsprocessen. Opgraderingen sker ved at fjerne proppen (fig. 5 punkt 9) og i stedet montere adaptor (fig. 13 punkt 22) og termomotor TWA-A samt montere følerlommer og Pt 1000 føler ESMB (fig. 13 punkt 24) på MTCV ventilen. MTCV version C: - Sikrer fuld kontrol over desinfektionsprocessen - Optimalt temperaturvalg for desinfektion (en ud af otte muligheder) - Optimalt valg af tid for desinfektionsproces (en ud af fire muligheder) - Begrænser tiden til minimum ved løbende desinfektion af de enkelte strenge - Energibesparende - Max. beskyttelse af rørsystemer mod aflejring af kalk og mod korrosion ved høje temperaturer - Minimering af risiko for skoldning ved at begrænse varigheden af desinfektionsprocessen til minimum Når desinfektionsprocessen skal starte, sendes et signal til CCR masteren. Signalet kan alternativt sendes fra: - temperaturføler placeret som på anlægsprincippet i fig. 14. Når temperaturen ved føleren har nået den indstillede værdi, starter CCR masteren desinfektionsprocessen, og når processen er slut giver CCR signal til ECL/CTS, så temperaturen sænkes til normal værdi. CCR master regulerer MTCV ventilerne via termomotor TWA-A. Startsignaler for desinfektion åbner samtidig alle ventiler (bypasset er lukket i denne version C). Når desinfektionstemperaturen registreres i en af cirkulationskredsene, normalt den første kreds, giver Pt 1000 føleren signal til CCR masteren, og den termiske proces starter i henhold til den programmerede tid for den pågældende kreds. Når den sidste kreds har gennemløbet processen indikerer CCR afslutning af desinfektionsprocessen. Memofunktionen i CCR regulatoren giver mulighed for justering af optimaltider for desinfektionsprocesser i specifikke varmtvandssystemer. Hvis varmtvandstemperaturen forbliver høj efter desinfektionsprocessen er afsluttet (i det tilfælde at alle MTCV ventiler er lukkede), vil desinfektionsmodulet på den første MTCV åbne ventilen. Derved sikres pumpen mod kavitation. Se datablad for CCR regulator (VD.57.U2.01). Konstruktion 1-13 Se side 2 fig Adapter til termoaktuator TWA-A 23 By-pass - lukket i version C 24 Føler Pt 1000 Fig.13 Konstruktion MTCV version C 6 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

7 Termostatisk cirkulationsventil MTCV version C Anlægsprincip B TWA-A TWA-A TWA-A TWA-A TWA-A TWA-A TWA-A A Fig. 14 Cirkualtionsanlæg med MTCV version C og CCR regulator A) Viser startføler, som monteres på brugsvandsledning lige efter veksler eller VVB. Det er denne føler, som starter desinfektionsprocessen. B) Viser forbindelsen mellem CCR regulator og Danfoss ECL eller et CTS anlæg. Anlægsdiagrammet viser et cirkulationsanlæg indreguleret med termiske MTCV version C ventiler og CCR regulator. Ventilen skal placeres efter sidste tappested på den streng, som den indregulerer. Her på diagrammet er ventilerne placeret i kælderen, så inspektion og service er mulig. For indstilling/justering af pumpetryk anbefaler Danfoss, at der monteres trykudtag på begge sider af den kritiske ventil for måling af differenstryk over ventilen. Herved kan max. pumpetryk reduceres til det niveau, der fremkommer ved tryktabsberegningen. Hvis MTCV bruges som indreguleringsventil i et anlæg med brugsvandsveksler, skal den sidste/kritiske MTCV ventil indstilles på samme temperatur som brugsvandsveksleren f.eks. 55 C. Derved vil der altid opnås et vist minimum-flow gennem brugsvandsveksleren til styring af denne. Reguleringsprincip Indstilling 50 C Flow MTCV version C MTCV version A Fig. 15 Reguleringsprincip MTCV version C Temperatur C Reguleringsdiagrammet viser MTCV version C indstillet til 50 C på temperaturskalaen. Ventilen lukker ved stigende temperatur. Diagrammet viser, at ventilen er lukket mellem 55 C og op til 65 C. Der er ikke by-pass i MTCV version C. Signalet fra CCR regulatoren åbner aller ventilerne via termoaktuatorerne ved brugsvandstemperatur på 65 C, og CCR regulatoren vil derefter styre tidsforløb, temperatur og balance på alle MTCV ventilerne. SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 7

8 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Temperatur- og kvdiagram på MTCV DN 15 Fig. 16 Temperatur- og kv-diagram MTCV DN Vandtemperatur Flow temperature C C Setting Temp.indstilling at 60 C 60 C Temp.indstilling Setting at 50 C 50 C Temp.indstilling Setting at 40 C 40 C Kv Kv (m (m /h) 3 /h) Diagrammet viser MTCV version A DN 15 indstillet til 40 C - 50 C - 60 C på sin temperaturskala. Ventilen lukker ved stigende temperatur og her kan ses, at ventilen først lukker helt for gennemstrømning 5 C over forindstillet temperatur. Fig. 17 Faktiske vandtemperaturer ved forskellige temperaturindstillinger MTCV DN 15 Flow Vandtemperatur temperature C C preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling 60 C C 55 C C 50 C C 45 C C C C Kv (m 3 /h) Tabellen viser de faktiske temperaturer efter MTCV DN 15. Eksempel se side 10. Beregnet vandmængde ved Dt 5 = 43 l/h Beregnet kv-værdi = 0,18 m 3 /h Ved indstilling 50 C vil den faktiske temperatur efter ventilen være ca. 52,5 C. Se på kv-tabel under indstilling, kv og vandtemperatur. 8 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

9 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Temperatur- og kvdiagram på MTCV DN 20 Fig. 18 Temperatur- og kv-diagram MTCV DN Vandtemperatur Flow temperature C C Ex.1 Setting Temp.indstilling at 60 C 60 C Temp.indstilling Setting at 50 C50 C Temp.indstilling Setting at 40 C 40 C Kv (m 3 /h) MTCV DN 20 kv Diagrammet viser MTCV version A DN 20 indstillet til 40 C - 50 C - 60 C på sin temperaturskala. Ventilen lukker ved stigende temperatur og her kan ses, at ventilen først lukker helt for gennemstrømning 5 C over forindstillet temperatur. Fig. 19 Faktiske vandtemperaturer ved forskellige temperaturindstillinger MTCV DN 20 Vandtemperatur Flow temperature C C preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling preset Indstilling C C C C C C 4545 C C 4040 C C Kv (m 3 /h) Tabellen viser de faktiske temperaturer efter MTCV version A DN 15. Eksempel se side 10. Beregnet vandmængde ved Dt 5 = 43 l/h Beregnet kv-værdi = 0,18 m 3 /h Ved indstilling 50 C vil den faktiske temperatur efter ventilen være ca. 52 C. Se på kv-tabel under indstilling, kv og vandtemperatur. SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 9

10 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Dimensionering MTCV version A - B - C Fig. 20 Cirkulationssystem Dimensionering MTCV version A Eksempel: Beregning af vandmængde, kv-værdi og temperatur på stigestreng nr. 8 (se fig. 20). En termisk ventil som MTCV skal dimensioneres efter den vandmængde, der skal gennemløbe ventilen. Vandmængden udregnes efter det varmetab, som er på den brugsvandsledning, som MTCV indregulerer. Givet: Rørlængde: 25 m. Den rørlængde som MTCV indregulerer på stigestreng nr. 8. Varmetab: 10 W/meter rør. Det varmetab en meter rør afgiver med 30 mm rørisolering. Samlet varmetab: E = 10 x 25 = 250 W. Temperaturdifferens: 5 C. Temperaturforskellen mellem det varme brugsvand 55 C ved veksler eller VVB og indstilling 50 C på MTCV. Formel til udregning af vandmængde: Q = E W Dt C Q = (25 m x 10 W) x 0,86 = 43 l/h Dt 5 Formel til udregning af kv-værdi: Kv = Q m 3 /h Dp bar Kv = 0,043 = 0,18 m 3 /h 0,06 Temperaturen efter MTCV: Se fig. 17 og 19 på hhv. side 8 og 9. Her vil det fremgå, at en MTCV ventil indstillet på 50 C med en vandmængde på 43 l/h og et differenstryk på 6 kpa giver en kv-værdi på 0,18 og en temperatur efter DN 15 ventil på ca. 52,5 C og efter DN 20 ventil på ca. 52 C. Differenstryk: Dp = 0,06 bar. Dimensionering MTCV version B I et brugsvandsanlæg med MTCV version B er det vigtigt at gennemregne den eller de strenge, der indreguleres med MTCV version B for den vandmængde ved 65 C, som skal gennemløbe by-passet kv 0,15, og som skal bruges til at skabe et oversving på kv-værdi og temperaturen (se fig. 21 og 22). Brug samme fremgangsmåde og formler som med Dimensionering MTCV version A, men vær sikker på, at den beregnede kv-værdi IKKE bliver større end kv 0,15 (by-pass). Varmetab pr. meter er ved 65 C ca. 12 W/m (30 mm rørisolering). 10 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

11 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Dimensionering MTCV version C I normal temperatur mellem C anvendes samme fremgangsmåde og formler som ved dimensionering version A. Under desinfektionsprocessen er det CCR regulatoren, der via termomotoren bestemmer ventilens kv-værdi. Det skal derfor sikres, at den beregnede kvværdi ikke overstiger værdierne for henholdsvis MTCV DN 15 = 0,50 m 3 /h og for MTCV DN 20 = 0,62 (se fig. 21 og 22). Tryk- og flowdiagram MTCV Fig. 21 Desinfektionsproces - MTCV DN Vandtemperatur Flow temperature C C by-pass version B version version C Kv (mkv 3 /h)(m 3 /h) Fig. 22 Desinfektionsproces - MTCV DN version B Flow Vandtemperatur temperature C C by-pass version C Kv Kv (mm 3 /h) 3 /h SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/

12 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Indstilling af temperatur Fig. 23 Temperaturskala MTCV er fra fabrikken forindstillet til en temperatur på 50 C. MTCV kan trinløst indstilles på en temperatur fra 35 C til 60 C. Temperaturen kan trinløst indstilles ved at afmontere plasthætten (3) med en skruetrækker, der trykkes ned i hullet (4). Med en 2,5 mm umbrakonøgle (5) kan referencering (2) med pilen (6) drejes til ønsket indstilling på temperaturskala (1). Husk at montere plasthætten efter indstilling - den virker som sikring. 1 Temperaturskala 2 Referencering 3 Plasthætte 4 Hul til skruetrækker 5 Temperaturskrue - umbrakonøgle 2,5 mm 6 Pil til visning forindstillingstemperatur Tekniske data Max. arbejdstryk 10 bar Prøvetryk 16 bar Max. gennemstrømningstemperatur 100 C Max. kvs ved 20 C vandtemperatur: DN 15 1,5 Kv DN 20 1,8 Kv Materialer som er i berøring med brugsvand: Ventilhus, ventilkegler Rødgods Rg5 Fjedre Rustfrit stål Pakninger og O-ringe EPDM 12 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

13 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Mål Fig. 24 Tilslutning A a H H 1 L L 1 Vægt ISO 7/1 ISO 7/1 mm mm mm mm kg DN 15 G ½ R p ½ ,58 DN 20 G ¾ R p ¾ ,65 Bestilling Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. MTCV 15 Cirkulationsventil version A basis DN 15 Kv 1,5 003Z MTCV 20 Cirkulationsventil version A basis DN 20 Kv 1,8 003Z Tilbehør Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. Termometer med dyklomme for MTCV DN 15/20 (version A og B) Termostatisk desinfektionsmodul for MTCV DN 15/20 (version B) Unionsnipler med kugleafspærring (2 sæt) G ½ x R ½ for MTCV DN 15 Unionsnipler med kugleafspærring (2 sæt) G ¾ x R ¾ for MTCV DN 20 Adapter for termoaktuator TWA-A for MTCV DN 15/20 (version C) 003Z Z Z Z Z TWA-A Termoaktuator 230 V NC (for version C) 088H TWA-A Termoaktuator 24 V NC (for version C) 088H ESMB-12 Pt 1000 føler (for version C) 087B Følerlomme til Pt 1000 føler for MTCV DN 15/20 (version C) 003Z CCR CCR CCR regulator - master desinfektionsregulator CCR regulator - slave desinfektionsregulator Datablad VD.57.U2.01 Datablad VD.57.U Z Z ESMC Anlægsføler Pt 1000 Datablad VD.57.U N ECA 9010 Overstyringsmodul til ECL Comfort Datablad VD.76.Y B Klemringsfittings for 15 mm kobberrør DN 15 x ½ 003Z Klemringsfittings for 18 mm kobberrør DN 15 x ½ 003Z Klemringsfittings for 22 mm kobberrør DN 20 x ¾ 003Z Klemringsfittings for 28 mm kobberrør DN 20 x ¾ 003Z Reservedele Type Betegnelse Best.nr. VVS nr. Termostatisk reguleringsmodul for MTCV DN 15/20 (version A) 003Z SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/

14 Termostatisk cirkualtionsventil MTCV 14 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

15 Termostatisk cirkulationsventil MTCV SIBC R&D VD.57.Y4.01 Danfoss 8/

16 Termostatisk cirkulationsventil MTCV Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej Hasselager Telefon: Telefax: Internet: Danfoss AS Årenga 2 N-1340 Skui Telefon: Telefax: Internet: 16 VD.57.Y4.01 Danfoss 8/2006 R&D

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Anlægstype/valg af ventil Sådan vælges den rigtige strengventil.........

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med automatisk desinfektionsfunktion "B" * termometer er tilbehør Fig.

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-C

Manuel indreguleringsventil MSV-C Manuel indreguleringsventil MSV-C Anvendelse MSV-C er en kombineret manuel indregulerings-, måle- og afspærringsventil. Den anvendes i brugsvandsanlæg, i køle-, varme- og fjernvarmeanlæg til indregulering

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.)

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator Anvendelse AFP/VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.

Læs mere

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med modul til desinfektionsfunktion - B * termometer er ekstraudstyr Fig. 3 Version

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Handy. Fleksibel. Hurtig.

Handy. Fleksibel. Hurtig. Handy. Fleksibel. Hurtig. Danfoss Kompakt Shunts Den samme høje kvalitet nu ultra kompakt Vi har opgraderet vores shuntprogram med 3 helt nye modeller. Nu er de blevet ultra kompakte og bl.a. forsynet

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

Differenstrykregulator AVP

Differenstrykregulator AVP Anvendelse AVP er en selvvirkende differenstrykregulator som lukker ved stigende differenstryk. AVP anvendes primært i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er forsynet med udvendigt gevind for tilslutning til

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) De kompakte gulvvarmeshunte fra Danfoss anvendes til regulering af flow og forsyningstemperatur

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ Beskrivelse / Anvenelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ sikrer go kvalitet og lavt omkostningsniveau for regulering af varmtog/eller kolt van. Anvenes til temperaturregulering af fan coil units og minre vekslere i varme-

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: - 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller - 3-vejs

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.) 3.03 ASV-PV Stilbar Differenstrykregulator

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04

Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Varmeventilatorer/strålevarme Varmeventilatorer Selvvirkende 7.01 Elektrisk med eller uden urfunktion 7.02 Elektronisk regulering 7.03-7.04 Strålevarme Selvvirkende eller elektrisk (mindre anlæg) 7.05

Læs mere

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6 Side1af6 Anvendelse Freses indsatser er specielt designet og fremstillet til automatisk regulering af varmeog kølekredsløb. De er en integreret del af Freses automatiske reguleringsventiler. Den dynamiske

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.) 3.03

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Termostater Til temperaturregulering af medier IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Thermostat K med spiralformet

Læs mere

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender STAG Indreguleringsventiler DN 65-300 med sporender IMI TA / Indreguleringsventiler / STAG STAG En indreguleringsventil af sejjern med sporender med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet

Læs mere

Dykrørstermostater Anlægstermostat

Dykrørstermostater Anlægstermostat Anlægstermostat Katalog 7 Indhold Anvendelse / konstruktion... side 2 Type KT... side 3 Type KTM...side 4 Type DTM...side 5 Type DTO 1........side 6 Type DTO (1A).........side 7 Type DTS......... side

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengsanlæg.

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv STAD-R Indreguleringsventiler DN 15-25 med reduceret Kv IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-R STAD-R Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne

Læs mere

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler www.frese.eu Indreguleringsguide - dynamiske ventiler INDREGULERING Forindstil blot vandmængden... Ventilerne finder selv den hydrauliske balance uafhængigt af skiftende trykforhold i anlægget: Frese OPTIMA

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN STAF, STAF-SG Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN 20-400 IMI TA / Balanceringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En manuel balanceringsventil af støbejern (STAF) og sejjern (STAF-SG) med flanger,

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg FLOWRETT, TA-UNI Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Dette ventilsystem passer til de fl este radiatorer på markedet og

Læs mere