(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar December 1903, Side 10. Trykt Nr. 82. Folkettelling 8 December Ì. Tredie Hefte: Beboede Huse og Hushold: finger. (Recensement. III. Maisons habilées et ménages.) 83. Folketælling 3 December Fjerde Hefte: Folkenuengde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde. Døvstumme og Sind syge. (Reeensement. IT Population class& par na tionalité, par lieu de naissanee et par eldte. Aveugles, s)nrdsninets et aliénés,) 84. Skolestatistik (Instruction publique., 85. Fagskolestatistik , og (keoles profrssionnelles. Fængselsstyrelsens Aarbog I. Det norske Fængselsvæsen i_det 19de Aarbundrede. (Annuaire (le ladministration générale des prisons. I. Notices historiques.) 87. Norges Skibsfart (Navigation.) 88. Skiftevæsenet (6'uceessio as, faillites et Liens pupillair(s., 89. Veterinærvesenet og kjedkontrollen 1902.!:s'errice vétérinoire et inspection de la viande.), sa. Norges Handel ((ommerce.) 91. Civil Retspleie 1901 og (Justice 92. Norges postvmsen (Statistique postale.) 93. Norges Sparebanker ((visses d'épargne.,, 94. Norges kommunale Finantser (Finances des communes.; 95. Rekruteringsstatistik 1903._ (Reerutement) 96. Skolestatistik (Instruction publique.) 97. Fængselsstyrelsens Aarbog II. Aa,rsberetning "An nuaire de l'administ,ratiim *irate des prisons. II. Statistig ne des prisons. 98. De offentlige Jernbaner' (Chemins de ter publics.) 99. Rigsforsikringsanstaltens Industristatistik e.statistique indutrielle de l'offiee royal des assurances ouvriires.) 100. Private Aktiebanker (Bongues prides par actions.) 101. Norges Fiskerier (Grandes powes maritimes.) 102. De faste Eiendomme 19(X): (Prom.iétés fonciéres ru)ales.) Sundliedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport surjétat sanitaire et tnédical.) 104. Telegrafvæsen Télégraphes et l'éléphoiles de rktat.) Trykt Nr Sindssygeasylernes Virksomhed _IlospiCes 10G. Beretninger om Aniternes økonomiske Tilstand i Femaaret I. I. (Rapports sur l'état éconamigne des préfretures) 107. Skittevaasenet (Suervssions, faillites el biens pupillaires NorgeS kommunale Finantser 1901.!Finances des communes., 109. Valgthingene og Valgmandsthingene (Statistigoe éleetorale.) 110. Norges Skibsfart (Navigation) 111. Folketadling 3 December Femte Hefte: Folkemængde fordeltetter Livsstill ing. (Recownihit. V. Population classée par professions)

3 NORGES OFFICIELLE STAT1STIK. Fjerde Række Nr TA LL VEDKOMMENDE NORGE 110: ST e e.eé:41f FOR AARET (Statistique postale pour l'année 1904.) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIN RBEIDER, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG 8r CO

4 For Aarene se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene 1900, 1901, 1902 og 1903 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række, Nr. 15, 45, 69 og 92. J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.

5 Indhold. Side. Almindelig oversigt V I. Almindelig statistik over postforsendelsen til in dl an d et. 2 til udlandet 10 fra udlandet 18.IV. Postanvisninger 26 V. Postopkrævninger 30 VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde VII. Brevforsendelsen til forskjellige udenrigske lande 64 VIII. Opgave over udvekslingen af udenrigske postanvisninger 66 IX. Opgave over udvekslingen af postopkrævninger og postinkassationer med udlandet 67 X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet 68 XI. Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet 69 Table des matiéres. Pag. I. Statistique générale des envois intérieurs 2 internationaux (Expédition). 10 1I1. (Réception) 18 Mandats de poste 26 V. Lettres et autres envois contre remboursement 30 VI. Lettres expécliées des différents bureaux de poste 34 VII. Lettres e.xpécliées pour différents pays &rangers 64 VIII. Renseignements sur le service des mandats de poste internationaux 66 IX. Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux 67 X. Lettres avec valeur (Molar& pour l'étranger 68 XI. Colis pour l'étranger 69 Anni. Decimalerne betegner tusinder (les nombre decimaux signifient des mi/hers) Ex. 1,s _= 1800.

6 Almindelig Oversigt. Det norske postvæsens indtægter i 1904 udgjorde lir ,20, hvoraf ved salg af frimærker, brevkort m. v. kr ,22, vedl? franko j og porto kr ,94, som godtgjørelse af udlandet kr ,07, og diverse indtægter kr ,97. Udgifterne belob sig til kr ,17, hvoraf til lønninger kr ,29 til befordringsudgifter kr ,72, erstatning for bortkommen værdipost kr. 716,50 godtgjørelse til udlandet kr ,15, diverse udgifter kr. 496_921. De samlede antal tusinde afsendte udgjorde : Procentvis Procentvis Til indlandet. stigning. Til udlandet. stigning. i ,74247,3 i ,8 5, ,9 3,9 i ,8 6, ,3, i ,4 8, ,2 6,6 i ,6 8, ,5 '3,3 i ,09,35 34 i ,85,o 5719,37,0 i ,05, ,4 6,5 i ,4. 2, ,2 5,5 i ,28,07 608,4 18,4 i ,5 4, ,5 8,4 tusinder al fra udlandet ankomne ndgjorde : Procentvis stigning. i ,0 i ,7 i ,711,9 i ,7 i ,07,3 i ,28,3 i ; i ,i1 i ,e 12,9 i ,2 i ,0 1

7 vi tusinder af samtlige til ind og udlandet afsendte og fra udlandet ankomne var i aarene: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 Postruternes længde udgjorde i km., hvoraf km. jernbane, km. landvei og km. vandvei. De befarede antal kilometer var ,032, hvoraf med jernbane , forovrigt overland og tilvands Det samlede ant.,1. postanstalter (faste og reisende) var ved aarets udgang og antallet af udhængte postkasser Postfunktionærernes antal var 3 370; hvoraf 41 ansatte i poststyrelsen. Af ubesørgede og uindloste brevpostsager indkom der i 1904 til poststyrelsen bestemte til indlandet og bestemte til udlandet,1 tilsammen (heraf 566 værdi og rekommanderede forsendelser). Af disse ekspederedes henholdsvis og medens og tilintetgjordes. Tabellerne I, II, III, VI og VII er udarbeidede efter optælling al vedkommende postforsendelser i ugerne 6te12te mars, lste7de mai, 10de16de juli og 6te12te november 1904, de øvrige tabeller er udarbejdet dels efter postkontorernes regnskaber, dels efter afregninger med udlandet.

8 Tabeller vedkommende det norske postvæsens statistik for 1904.

9 Post I Postanstalter (bureaux de poste). frankerede (affranchies). Breve (lettres). med angiven almindelige værdi (ordinaires). (avec déclaration de valeur). CD 4) 1. ufrankerede (non Oranchies). (nombre) I. Almindelig statistik over postforsendelsen Brevkort (cartes postales). cp rt r5i. ts Tia CD 0 Værdi 7:34 (valeu)) (nom (nom Kroner. bre). bre) Lokal (lettres locales). med angiven vær di (avec déclaration de valeur). (nom bre). bre). (nom Værdi (valeur). Kroner. 10. Lokalbrevkort (cartes locales). d 4. t3 78 P4 rcs rt ci rra rd An tal (nom bre) ,7 4838,o Aalesund ,8 33,9 59,6 99 postaabnerierl 305,4 52,3 5737,3 45,3 Alten I 17,o 2,2 242, ,o 199,2 Aren dal. 156,1 2,4 19,4 3034,1 48, ,o ,6 Bergen o 6,i ,o 265,1 428 { 1311, , ,6 291,o Bodo 15 16,2 4137,4 21,3 124 { 574,0 2, ,o 5 Brevik ,0 426,3 11,7 3 l 8,9 2,1 163,5 2,9 Drammen.. J 425, ,9 84, ,2 6782,9 8 Drøbak. 42,1 3,8 409,o 19,2 Egersund. 5 5,9 1013,9 14,6 10 { 21,8 4,5 395,6 3,9 63,7 Elverum.. f ,2 13,9 67, ,o 1669,9 6,1 4 Farsund.. f 6,o ,7 33,0. 11 I 6,7 826,o 3,9 73,1 Flekkefjord 1,o 9,1 1137,2 19,6 15 { 36,9 7,1 541,o 3,8 Flora 32,5 3,3 38 7,2 Fredrikshald { 169,5 14, , ,5 9,2 838,7 14,8 Fredriksst a d ,2 25,7 3757,2 67; ,6 8,o 62 16,3 Fredriksvcern. j 2 2,8 236,9 19,o Si 2 k 65,o 1,o 101,3 Glovik..., I 9,7 1694,7 17, ,6 1,0 27,9 '2899,1 25,5 Grimstad ,5 8,4 1063,9 23,o ,1 34,9 1,1 16 Hamar.. 17,2 2876,5 36,4 72 { 478,5 3,6 88,2 8743,7 9. Hammerlest 142,1 9,9 2141,o 11, ,3 33,o 2203,8 11,8 Harstad. 112,5 8,5 1542,9 14,5 51 { 263,5 1, ,s 23,o Haugesund ,3 2,9 18,2 2964,1 24, ,o 8,0 69 9,7 1,9 2,o 2,o 1,7 2 7,1 2,2 3 1, ,7 8,7 19, ,9 45,1 3,0 11,8 1 4,4 3,9 23,5 112,4 4,9 9,7 17,5 8,7 0,s 23,8 61,1 ' 1,3 14,5 6,3 3,4 1,8, 1,0 0,o1 0,oi 0,s 0,o1 1,1 0, 1 0, 2 0,o1 7,6 1,7 3,3 45,4 70,o ,2 24,4 78,7 8,4 5,1 13,o 13,2 103, ,1 5,9 7,1 24,3 14,6 84,9 2,7 1 35,7 23,6 1, ,3 89,1 2,4 1,3 2,o 3 2,2 1,9, 6,4 25,2 1,0, 1 3,0 4,9 2,1 11 '

10 Post til indlandet. (Statistique générale des envois intérieztrs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). rz E 13.,24 Pi 14. Samtlige ekspl. af de for skjellige numere (numéros). 15. C1) >.0 = CD Z.; 4 0 cr, II0) L. C "" 16. ci) ct) ' g t = cr) a) > g /.. a) 1 4, > rg Værdi (valour). )bre)bre). (nom (nom Pakker (cous). med angi! ven værdi (avec ration de valour) Værdi (va (lour. (nom Kroner. bre) Portofrie forsendelser (envois en franchise de port) med angiven værdi (avec déclaration de valour). Kroner (nombye). 27. _ Samlet antal [Summen af rubrikerne 13, 59, 11, 12, 22, 24, 25, 27] de lettres). rfotaux des colonnes 13, 59, 11, 12, 22, 24, 25, 27] ,1 545,6 19,7 71,7 4 7,4 1.4,7 5 73,9 494,0 19, ,5 99,6 88,o 2,7 6,1 2432,4 334, ,7 36 9,9 117,2 9,5 29,o 3,o ,1 12,o 10,s 2319,s 62,8 73,1 18,1 29,3 2,9 4 5,o 4,1 2 46,1 390,o 1 6,2 2 12,8 216,3 7,2 1, ,7,9 8 26,5 182,7 1, ,4 0 11,8 3, 62, , , _ 2 45,3 3 30,o 358,o 87,3 4, ,4 10,o 3, ,o 1100,o 16,3 39,1 66,7 4,2 1,3 173,9 17,o 6,5 99,7 24,5,2 15,0 1,3 2,9 2,7 3,2 1,1 1,1 3,9 1,0 0, 2 1,0 3,3 2,1 2,2 1, ,5 2,5 19,2 8,6 7,3 6,2 6,6 4,8 1,3 2,2 2,3 1,8 3,3 2,8 1,7 0,0 1 2,s 0.3 0,o1 0,o1 0,0.1 0,o1 115,2 3,s ,o 4792, ,4 16,4 5,2 5,9 7 1, ,3 10 1,3 203, ,5 32,7 7 12,8 9,2 6, ;2 3 13,8 1 12,o 1,7 0,) 15,7 7,6 1,0 0,s 3,5 1,0 2,2 1,9 6,2 1, 3,0 3,6 9,2 6,7 2,o 3,6 2,8 3,9 5,0 Oil _ 0, ,6 46,5 15,2 3,4 19,4 6,o 113,1 282,9 45,1 61,9 9,7 3,0 43,7 76,5 17,4 8,0 3,5 13,4 12,9 1 5,7 9,5 5,7 7,2 19,2 8,7 21,7 8,7 4,2 16,4 3 5,8 4 82,8 23,o 36,1 43,6 31,8 17,1 6,8 12,o 3,6 2,1 15,9 57,0 7,6 18,4 7,6 17,7 1,1 0,s 2,5 4,2 1,7 1,7 2,o 2,s 3,6 2,2 4,9 6,4 11,8 2,5 5, ,7 41,7 6,o 2245,2 53,3 3547,0 4851,o 2955,5 737, ,8 7816,5 1046,4 1794,s 96,o 32,1 413,6 221,3 167,7 33,1 508,4 95,1 75,3 1785,3 169, ,5 5,2 875,6 331,1 185,2 6, o 1068,2 1599,9 364,1 1728,8 358,2 243,7 148,2 483,9 2,o 474,7 38,2 18,0 0,s 303,o 44,8 5,1 2309,7 15,o 2243,9 3,3 267,9 1,s 845,2 76,2 17,8 1,9 739,0 4,7 758,9 9 84,7 23,4 123,o 119,7 73,7 56,9 117,7 57,7 58, ,8 475,7 108,8 ' 58,1 8,3 161,3 1,1 266,o 158, ,7 2,7 834,6 193,1 2,3 362,7 1,7 204,o 2,5 385,7 299,9 133,9

11 Post I Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). Breve (lettres). ufranfran kerede kerede (non (affran affranchies). chies). An tal (nom bre) I. Almindelig statistik over postforsendelsen med angiven værdi (avec de'claration de valeur). 3. Værdi (valeur). An tal nom Kroner. bre) Brevkort (cartes postales). \E ti c,z Q i 0 t Lokal (lettres locales). 8. med angiven værdi (avec déclaation de valeur). An tal 9. Værdi (valeur). Kroner. Lokalbrevkort (cartes locales) D CD rri (1) k` Holmestrand. 6,9 6 26, ,7 Horten. 176,3 1,7 16, ,4 llonefoss. 72, , Kabelvaag 68,3 5,3 Kongsberg 47,6 9, , Kongsvinger.. 56,2 6, ,7 52,5 Kopervik. 34,7 3,2 Kragero.. 85,9 0,s 8,5 6 21,0 4,5 Kristiania. 5427,4 33,2 241, ,5 7,5 133,8 Kristiansand S. 1{ 27 2,s 18, ,7 19,7 Kristiansund N. { 235,2 1,7 19, ,5 Langesund 2 3,o Larvik ,9 14,o 10 42,3 7,2 Levanger.. 33,3 5,5 7 21,1 2,8 Lillehammer. 99,o 9, ,9 42,9 Lillesand.. 55,1 9,o 10 17,8 3,6 Lillestrom. 48,2 4,6 Lærdal.. 16,8 Mandal.. 65,1 8, ,8 8,9 Molde. 104, ,s Mosjøen. 51,8 5,2 2 5,2 Moss 103, , ,4 11,9 NainEos.. 51, ,o 2, ,6 396,1 2572,s 196,8 2045,2 1705,4 574,i 1191,3 1139,7 5844,o ,5 399,s ,1 2953,o ,o 2595,9 288,1 1887,8 586,9 1591,7 213, ,3 867,8 s 333,2 486,7 235,1 1705,s 917,2 2876,6 2413,7 929,9 8,8 1398,4 1045,2 1496,5 6272,7 13,4 3,3 65,9 8,5 17,3 19,7 4,1 12,3 7,0 13,9 45,2 5,6 23,9 2,9 1015,7 234,7 69,1 17, ,2 51,7 6,9 11, ,5 108,1 13,3 12,3 6,9 22,5 4,5 2 28,o 3,8 33,3 16,7 9,5 46, , ,7 11,9 1 13,5 1,1 6,3 3,9 4,8 34,0 1 3, ,6 5 6,o 14,5 4,0 1,1 36,o 4,o 3,9 1 15,1 5,8 3,7 7,2 5,4 4,6 6,6 4,1 2,s 5,7 14,5 12,4 12, ,5 0, 2 0,oi 0,o1 1,3 0,o1 15,5 2,2 0,oi 0,ni 0, v 0,oi 0,oi 0, 3 0,oi ,7 28,5 15,4 25,o 1,8 4,3 1,0 96,2 15,3 1037,7 162,2 16,6 13,6 12,7 6,3 1,0 8,5 29,1 19,8 12,5 2,1 18,6 7,3 37,5 5,6 49,3 4,2 6,3 2,1 2,7 1,1 2,7 5,5 832,2 14,6 1 14,1 1 2,2 4,6 6,7 3 12,2 4,7 2,8 1,1

12 5 Post til indlandet (Statistigite générale des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). s_ c, CD I Samtlige 4.), ekspl. af cd F.! Q) CD qo,54 A de forskjellige Ct PI nu mere ea) P'4 s_ "Ci (nlonéros). c < (nom bre). bre). (nom co c s.. 63.* E 'G c");,s3 c. a).) t3 > P4.1 L. CL:Ct u. p. > An tal (nom bre) rct Ant al 19. Pakker (cous). med angiven værdi (avec déclaration de valeur). Ant al 20. Værdi (valeur). Kroner. 21. Cl). ssc (3),t E a) a a) c..) L. CI> es = Cc E G) CC (nornbre). 22. = E E cn OG) 5 0 o 4) I= 'a a) r" =3 CC 3) bre). 23. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). med angiven værdi (avec deficlaration de valeur). Ant al )bre). (nom Værdi (valeur). Kroner Samlet antal [Summen of rubrikerne 13, 59, 11, 12, 22, 24, 25,.27] de lettres). ITotaux des colonnes 13, 59, 11, 12, 22, 24, 2,5, 27] ,9 40,s 4,4 1 0,o1,7 2,d 6,4 99,9 9 0,o1 2,8 1,o 12, ,4 3202,1 365,7 1 0,o1 3,5 38,5 3,5 5577,4 325,4 2,1 12,2 2,1 1741,o 58, ,3 5,7 7,5 8,1 9,9 263,o 128,9 1 7,0 6,6 2,4 13,5 4,1 196,6 179,o 1 2,o 25,5 1,7 138,5 1,1 _ 9,3 2,0 1224,3 92,2 3 32,9 127,1 4,3 8, ,7 9 0,oi ,s 699,o 54,6 6,6 4,o 1,11 7,4 5,4 3,7 (1: ,5 67,1 8,1 1, , ,o 71,9 17,4 161,o 9,6 1583,4 134, , ,1 947,3 4 69,9 1,7 4,7 2,o 4,o 6,1 18,6 13,6 199,4 1 14,4 1, ,s 2, ,7 26,9 1,9 2,s 109,7 7,o 2,7 8,7 1,7 1 4,0 2,9 7,s 4 79,4 425,7 65,1 1,1 1,1 21,3 5,5 322,2 4 56,5 124,9 1, ,7 8,9 3,1 358,4 96,2 2,7 13,6 16,2 6,3 2,3 ' 2,1 2 13,2 2,9 1,1 2,2 _ 5,4 1,1 217,4 97,6 9,7 1..,0 19,9 32,4 3 24,5 249,9 4,7 3,6 17,8 123,4 10 _ 25,o 149,2 1,1 3,5 6,6 226, ,7 196,5 13,1 9,2 1, ,5 1,1 119,3 1,9 1, ,,4 3,2 192,3 1,3 92,2 4 37,5 243,2 17,o 2,o ,5 3, ,3 3,7 5,8 1,1 1 1,s 0,o1 2,7 5 35,4 189,4 16,8 1,0 9,2 5,1 1,31 4,5 29,o 3,1 0,oi 1,3 4 48,9 211,o 5,7 1.3,6 2 5,6 2 13,4 1,3 5,9. 18,9 2,3 12,9 3,5,12, s 128,5 9 13,6 2,3 409,5 101,3 _ 41,7 6,9 1128,2 1,0 461,7 3,o 18,7 47,2.. 8,2 1,0 175,3 148,o 5,1 1,7 49,3 39,4 643,4 39, , ,1 207,7 36,2 2835,o 9,5 1867,6 _ 5 5,o 3595,9 489,5, _ 2 5,9 431,8 0,s 174,3 _ 38,3 4,8 1026,2 1,o 387,0 45,7 8,6 183,7 1,7 321,3 _ 3,1 62,4 37,7 12,4 1,7 426,9 335,6 9,8 78,3 73,2 25,6 1269,o 9 _ 4,0 1,7 4 34,2 19,9 3,6 829,3 175,2 _ 57,5 9,6 585,4 3,3 528,8 28,9 2,o ,6 26,1 7,5 152,4 259,5 7,3 298,1 76,s _lo 2,7 7,8 _ 24,o 2,9 1677,1 204,o 15,o 3,3 189, ,2 533,7 88,4 55,1 13,s 382,7 2,8 726,6

13 Post Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). ufranfran kere de kerede (non (affran affranchies). chies)., (nom bre) Breve (lettres). med angiven værdi (avec declaration de valeur). 3. I. Almindelig statistik over postforsendelsen Værdi (valeur). Kroner. 4. Brevkort (cartes postales). r4 Anta.l. 5. p 7»3 :84..% rd 2 (1.) Ant al Lokal (lettres locales). Ant al 8. med angiven værdi (avec de'cla, ration de valeur). 9. Værdi (valeur). Kroner. 10. Lokalbrevkort (cartes locales). q.) rcz rd, pk, o 44 0 cl). (nom bre) Narvik.. 83,3 11, ,7 8, ,s Orkedalen.. 29,o Porsgrund 1 98,4 0,s 3 9 k. Risør...., 55,1 5,9 6. i 25,1 2,7 Roros., 42,o 2,1 15. { 57,9 Sandefjord. 78,6 1,0 5,5 2 6,1 i Sandnes.. { I ,9 Sandviken 2 Sarpsborg. f 93,1 2,3 3,5 3,1 1 3,9 7,6 5,9 4,2 12,1 12,3 5,3. 1,s 9,s 19 l 159,4 28,8 2946,11 28,9 2 Skien 295,1 1,7 24 ; ,9 59,1 52,9 059 { 263,3 1,8 71,3 7086,3 45,1 20.6,1 Stavanger.... { 441,0 3,3 29,3 4431, , ,3 2,5 33,9 2818,7 56,6 9,9 Stenkcicer , ,s 11,8 7,3 16,4 4,8 14. \ 41,7 8,o 60 3,3 4,7 Svelviken. 14,3 2,2 165,4 4,6 Stjordalen... 45,0 3,1 280,o 11,7 4,5 Svolvær... f 47,2 5,4 754,6 5,7 1,i 74 l 703,7 5, ,7 1 Tromso ,9 1,9 14,8 3618,6 15,3 76 l 375,2 2,7 43,3 3549,6 23,8 6,o 6,2 32,o 6,0 3 5,4 1 9,2 34,1 1,0 1 3,9 3,9 25,1 Trondhjem 973,2 4,6 58,o 10986,7 183,3 75,0 146.{ 569,7 5,o 91,s ,9 1,7 25,2 1,s 1,o Tvedestrand { 36,1 0,s 7,5 725,7 1 5, ,9 715,4 6,5 5,s Tønsberg.. 186, , I 123,6 15,5 1073,2 36,2 8,6 lønset. 36,2 5,2 696,6 7,0 6,1 52,o 4,o 4,3 605,2 302,2 2,9 0,s 5,5 1 3, ,2 4,3 4,3 8,o 1,3 19,6 14,9 7,0 1096,1 12, ,1 Vadsø , Vardø. f 40,o 19 I 103,s Vcerdalen 68,7 1 1 VOSS ,3 1165,6 175,3 703,2 443,9 648,5 888,1 903,6 14,6 517,3 118, , ,5 21,1 0,o1 0, o1 4,I 5,2 6,3 9,o 0,s 7,7 5,6 3,3 8,3 3, ,6 12,9 1 37,2 5,1 27,7 25,2 146,7 1,1 8,2 27,2 24,7 113,o 46,9 1 6,4 16,5 1,7 3,3 9,4

14 7 Post til indlaifdet. (Statistivie genérale des envois intérieurs.) A 3onnerede aviser t i. s... og tidsskrifter cd,..., l';',,, Pakker ct) i Portofrie forsendelser..5), )urnaux et autres ti `,.`:', (colis) 12;. cv,,..., (envois en franchise Samlet blications périodi... " c* ; c t 1%) ''' c.. _ CLI & de port). antal Pu,.., CU rcs CO, C '* = Z S....). rues servies par a) tsz rv...', med angi. r. cp 7, med angi [Summen af abonnements). c.,.2 E `z: g'a ven værdi es ed z:3 e z 1:2.,... r, 2.. ven værdi L. ci,) rubrikerne L.,I rg., (:) :,,,e,t,,,..,,,,:., (avec décla c3,,... 2,, g)diz: (avec décla f.l.'., 42 Samtlige cgzi,,) E r3 4" ration de 2?),..9. 4c2. 1,,, ;_r:,1 ration de rn 3, 59.,F,, ; ekspl. af co '.,.. `>)1.2 '...a = Z', 4, *,' valeur)..1") r.,.43 4:',). valeur). 1, 12, 22, g...,... tz...,., 0 4, 25, 27] 6. E,.. c 4g de forskjellige e:p 6 r.,,.,,..., _.,, cro f2.4 0 ( ) cs,) P.,.., r,,,,, S.. q., 2 nom t,.,,,, 22,:..,,,,F,R..,......_. 7,.., 0 Værdi 0 a) Al pli t nul mere 22,,.) 0. **' E,,, S. 4) '', a) 1=,G.,. cd..., t* Værdi bre de (valeur) '. 'it cc.:i's o si. (valeur). ;4 lettres). 7:1 (numéros).,:a tt.;6 [Totaux o <,L. ' cc ",z3 es colonnes 13, An :al Antal. 59, 11, (no 61 (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom 2, 22, 24, br :). bre). nombre) bre). bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). bre) ]. bre). Kroner. bre) , ,4 148,5 5,o 1,9 0;2 16,9 6,7 9,9 1, 0 267, ,6 1,0 67,9 3,4 1 3,5 7, 0 54, ,4, ', 0,ot.2,4 17,6 199,4 5,8 52,1; 2 17,7 107, ,7 5,4 1,0 112,s... 3,1 ; 3,o 1,7 24,1 2 39,4 227,5 2,5 5,6 1,3 4,7 336,5 2,3 04, 10,o1, 4,6 2,5 23,5 3 20,0 8 19,7 U,61 1,7 7,4 1.84,5....., ,3 1 8,6 89, ,1 9,4! ,2 1 4,1 e4,6 2,3, 0,oi 6,2 177,9 3 6,4 3i 6,6 0,s 1 0,o1 1,3 5,2 9,5 1,8 137,0 0, 5 1 6,2 287,8 4,6 5,2 3,9 32,o 6,9 416, , ,o 4,5i 52,2 1 44,9 3,7 954,2 1,o 3 15,6 9,6 2,2 1, 0 4, ,6 54,o 12,8 626,s 3, ,1 3227,o 104,8 2,3 4,8 103,o 12,2 61,7 5,7 1184,6 14,s 1,8 36, ,4 2,2 3 39,5 276,7 11,1 2,7 335,6 2,3 24,9 844,2.. _. 2,4 8,3 3, ,7 2,3 50,o 1 8,3 84,7 3,1 0,oi 3,3 16,9 1,8 255,8 1 46,9 374,9 2,5 0,i 0,oi 2,4 5,1 2,7 1679,2 0, ,3 15,0 2,3 4,5 43,9 9,2 54, , ,6 405,9 14,6 5,3 0, ,8 4, 0 33,6 4, ,0 1,9 12,8 5,6 44,8 7,o 308,2 1, ,o 242,o 1 1,3 2 2,o 1995,4 15,7 78,7 5,3 3371,o 1,s 8 6,2 148,6 12,7 5,1 18,3 5, , ,9 2 14,8 64,o 9,o 0,oi 2,7 2,2 4,2 125,9 1 4,1 36,4 1,0 5,1 1,8 48,3 3 45,3 445,o 18,o 5,1 24,6 7,6 21,7 421,1.. _ 10,o 0,oi 2,o 14,5 3,7 17 1,7 2,2,3 2 7,7 4,6 51, _.. 1 6,1 2 2,9 1,1 2,o 16,8 3,9 1833, ,4 1,0 55,8 2 15,9 64,3 1,7 1,1 13,3 1,7 6,7 1,o 1439,o ,6 3, ,4 6 1,8 0.i 12,8 314, ,2 188,6 5,5 1,0' I 4,3 1,3 18,9 3,6 907, ,o 47,3 199,6 45,6 96,5 44,6 67,4 89,6 144,4 7,s 83,3 25, ,2 284, ,7 732,4 347,6 132,8 7 24,6 84, ,6 946,3 69,1 59,3 325,7 208,o 6 5,1 52,1 35, ,o 115,2 1,s 126,5

15 Po t I. Almindelig statistik over postforsendelsen Postanstalter (bureaux de poste). almindelige (ordinaires). ufrankerede (non affranchies). frankerede (affranchies). Brev e (lettres) med angiven værdi (avec de'claration de valeur). Værdi (valeur ) Brevkort (cartes postales). 1 tá,...:, t>,'. Lokal (lettres locales). med angi. rn "'., 0, 0, ven værdi...4,),..:, 7, 4.. a) ',` 40.) d4 rcs.,, 6 (avec déclaration de E x E, rzs p.,,..0 ep `4,,l'4 e valeur).. F.:I rzi,a, 1 0, E..., ' '.) et et k t3 ' ct c.,..,,..,..., k..,... t 3 `,,...." 1,, Værdi rd,,) (va (i) ti leur). Lokalbrevkort (cartes locales). d,% k,... 71,) z3 rri p.,..i.l Ei.,, 74.e.. cl,,1) '' rci a,. P., s'''' 44 o rd cd t2 i (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom (nom.(nom (no In bre). bre). bre). Kroner. bre). bre). bre). bre). bre). Kroner. bre). bre) Feltp.ktr. nr ,6 0 14,5. do ,ö 36,2 4,0... do. 5. 5,5 6,6 2,4 do. 6. 1,o 118,8. do ,3 8,2 4,2 do. 8. Postexpeditioner paa jernbaner 142 8;2 26,1 593, 8 1,1 C1,8 Post expeditioner paa dampskibe 1415,o 1 32,o ,9 1,o 7,o Tilsammen ,9 188,o 2680,o ,2 5607,9 55,o 4828,2 16, ,3 1234,9 14,6

16 9 Post Ell in (Statistique générale. des envois intérieurs). Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodipies servies par abonnements). t,73, cd ti... 1 >....,,_,,,.1,, E t3 = at t3 L. ',.) =. a) Ein ci).s t =t7r g_, 41 c.) rd gi.,/e F 1 ; i t' rci 0 (nornbre) \ Fd,2 rw ce, 1 S 4' 14. Samtlige ekspi. * af de forskjellige numere (numéros) ,),Z,',) Cf) Ci. 5.. >,p, 43.1 LD E =', c < e 16. ' 92, c, c3,' ir3 ro' c,.. ca,., s rz' CD> c4 ca g saz) cp:',:t s >0, g,..ç) `'..= 17. 2,5 6,5 s,, 4).,).sx..., 2 Zs' 15.' 1 c",, '`' 17.:Fi,.4.,. u, o \ a,,, cd...,,::, 18. 4, Pakker (colis). med angiven værdi (avec de'claration de valeur). 20. Vær di (va (leur. Kroner c. 0 cts'ó EE c=. "g cc 22..,,. ci.; as r, c:1c., E s P,4 E 53, Z" co s_. o ri _., '`. ),o 2:, ia r c. ti; L., cp L. 47.) 4...,5) ;..... tt cu s.. ^ ci) 414 r."' (13 2!.2 cl, P' co I= 23 cc ts r.ta 23. Portofrie forsendelser (envois en franchise de port). ci) : 4,,D.4 CI),.' tcl g. 1 r,, cd ZS 24. med angiven værdi (avec déclaration de taleur). 25. Værdi (valeur). Kroner cp :.,,,,,..,.3 re.1 0 ca o ,' , ,8 4666,5 186,1 81,7 389,5 27, ,1 549,7 2,o 3804,5 566, , ,5 _, 17,4, 5,9 8,o 1,7 2,o 3,5 _ 76,2. 82,5 0,oi.. 14,2 6,6 7,5 39,o 79,9 0 4, 7 Samlet antal [Summen af rubrikerne 13, 59, 11, 12, 22, 24, 25, 2 7 ] de lettres). [Totaux des colonnes 13, 59, 11, 12, 22,24, 25, 27] ,1 25, ,2 190

17 Post Postanstalter II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet almindelige (or dinaire s). fran (bureaux de poste). _ kerede (affranchies). Breve (lettres) ufrankerede (non affr a n chies). (nom (no mbre) bre) med angiven værdi (avec déclaration de valeur). Ant al (nomb re). 3. Værdi (valeur). Brevkort (cartes postales). bp 11 r 4,13 (nom Kroner.. bre) Ce 0 ce o Q Q rd?4 '5 (no mbre). 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications p eriodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplair es). (nomb re). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros). 8. Andre tryksager af enhver art (mares imp rim és de tout e nature). 9. Aalesund Alten Arendal Bergen. Bodo. Brevik Drammen Drobak. Egersund Elverum Farsund Flekkefjord Flom Fredrikshald t Fredrikstad Fredriksværn Gjøvik Grimstad. Hamar. Hammer fest. 42,7 41,1 3,8 1,3 71,0 16,1 375,6 212,5 1 46,9 21,7 1,8 85,0 64,4 8,5 21,9 6,3 8,8 25,7 31,1 18,2 17,3 63,8 23,2 86,2 2 6,8 1,9 4,6 17,3 48,6 6,9 13,4 48,9 2 6,6 1, 1 6,8 3,8. 1,0 1,1 0,oi 1,7 12 0, 1 1, ,6 6,7 545,7 48,4 16,4 46, ,8 28,o 12,0 9,1 17,2 2,5 6,3 4,2 714,5 71,o 145,2 13,6 5,9 2,3 1,8 2, ,8 14,2 24,2 32,9 0,1 14,4 1, ,1 3,7 6, , , ,4 0, 1 1, 1 1,5 5 0, 8 2,8 5,9 53,6 2,5 9,6 3,7 13,5 128,5 19,5 1,9 3, ,8 5,1 4,5 1,9 1,3 8,2 7,9 18,5 4,1 1,0 4,8 4,4 3,7 12,5

18 11 Post Slatis ague gén6rale des envois internationaux [ Expe'di (1.) tlp r '1) r8 r'd Portofrie Pakker forsendelser (colis). (envois en franchise de port). med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 15. Værdi (valeur). Kroner. 16. rcj E z. ( tombre). 17. cð r7ci) E rd c'' 18. Samlet antal [Summer' af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18], [Totaux des colonizes 13, 5, 6, 12, 17, 18]. 19. Postanstalter bureaux de poste). 6,9 2, 1 1,o 2,7 6,1 25,4 1,3 1,0 1,0 0, 1 3,9 2,3 1,8 6,1 1,0 132,7 1,4 0, 1 1, 3 0,7, 3 442,4 3,8 0, 5 0,8,2 780,0 0,7 0,2 0, ,3 0, 1 0, 3 4, , 2 0, , 3 ' ' 53, 5 195,2 0, 1 0, ,6 3,8 9 17, ,2 16,8 55,5 25,7 2,0 117,3 76,7 1 26,6 6,4 3,7 1 27,9 31,8 23,7 17,7 3,5 82, ,9 25,1 9,4 2,0 6,1 19,3 54,6 7,7 17,4 58,7 77,2 9,2 }Aalesund. }Arendal. }Bergen. }Bodo. }Brevik. }Drammen. Drøbak. }Egersund. }Elverum. }Farsund. 1Flekkefj ord. Flor0. }Fredrikshald. }Fredrikstad. redr iksv cern Gjøvik. Grimstad. }Haman }Hammer fest.

19 Post Postanstalter (bureaux de poste). II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. almindelige (ordinaires). Breve, (lettres). frankerede (affranchies). ufrankerede (non affran (hies). med angiven i werdi (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Brevkort (cartes postales). 2:).,n). ;.8 c..,,; Pr., 2 I.`' ' (; r g td g.,, &`E c+.9 r4,,g Ea a.,s '' Abonnerede aviser og tidsskrifter (journal= et mitres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). Samtlige ekspl. af de forski numpere (numeros). (nom (nom (nom bre). bre). Kroner. bre). ) Andre tryksager af enhver art (autres imprimés de toute nature). 9. Harstad.. Haugesund. Holmestrand Horten. Hønefoss. Kabelvaag Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragerø. Kristiania. Kristiansand S.{ Kristiansund N.{ Langesund Larvik.. Levanger. Lillehammer. Lillesand. Lillestrom Lerdal.. Mandal.. 14,1. 2 7,7 13,8 133,5 1,0 57,5 14,7 14,7 7,0 2,5 2,1 33,2 46,2 9,0 8,5 1,3. 8,1 15,5 2,8 13,4 3,7 2,5 2,1 2,1 6, ,1 5, ,0 35,1 3,3 32,0 1,0 73,6 4,2 3 9,8 33,9 54,3 6, ,o 2 24,1 4581,1 273,9 1,8, 193,6 1,1 96,3 83,0 74,0 2,1 58,7 85,5. 2 8,9 1, ,0 27,9 3,0 1,1 6,3 46,1 87,2 11,9 11,1 1,0 2,2 16,4 3,0 2,7 9,2 337,4 3,3 78,9 47,3 44,5 ' 34,4 1,8 5, ,9 9,0 3,0 2,4 2,7 34,7 1.2,4 4,9.. 29,7 3,0 4,1 13,3 1,0 7,3 2,1 2,3 4,1 638,7 34,8 15,5 12,8 22,3 7,7 7,9 4,7 1,7

20 13 Post (Stalistique générale des envois internationaux [Exp6clitioni.) a) I..., s..., a) 0 = ta. E. Z3.. 1:2 z,i E o) zz, 1"tl'F cts ctcn tt o,,.`" cm t'' *.`).= L...2 = "E c,) c>r,2 Ei s' 'z cl. t ṡ, c.) cd > 10. tr, k). L, Ti, o LL. P., Ant al 11, I,: Z3 413 'z,..._,...., cl, a) 0 7c, =, :cs, 5,.) E a, ',.,. g4.`,'.' cc,:,),,.. a.). (nornbre) (%),4) o ''s.. cl), ci, "Es.,.,,,, z s.. P e., iz,, L. o., a, ct fg..,;,),.cn 4), G El 6 Z ci,r, 0. CG E 13. ci)._ ),,,,. Ft E't p.,.,. *<4 ''') 14. Pakker (colis).. med angiven værdi (avec de jaration de valeur). 15. Værdi (valeltr). Kroner.._ 16. Portofrie forsendelser (envois en franchise deport).. a.),..,..,.1,),c,,,,.,. 4.7 t.f1 ',5) r.. d' o 17. i ;Fi El c), ti rd,e 1 8 c) W rci (i).., ; Samlet antal. [Summen af rubrikerne 13, 5, 6,12, 17, 18]. Postanstalter de let (bureaux de poste). tres) [Totaux des colonizes 13, 5, 6,12, 17, 18j ,0.22,7,., 13,0 14,8 }Harstad. 1,3 1,0 15 } Haugesund. 8,9 2, 1 }Holmestrand. 0, 5 43,9. 9,4 }Horten. 1 1,3 16,3 }Hønefoss. 2,7 Kabelvaag ,3 6,1 }Kongsberg. 1 0,0 1 38,4 }Kongsvinger. 41,0 Kopervik. ' 7 4 2,8 j Kragerø. 19,9 18, ,4 3, ,3 8,4 1,1 2094,5 2,o 3, ,3 J Kristiania. 1,0 5,4 723,0 118,1 23,3 }Kristiansand Si. } 29,9 Kristiansund 1\ 7,8 Langesund. 1,7 378,3 61,0 t. 12,4!Larvik. 2,7 0,2, 67,1 : 7,7 3,3 }Levanger. 1,0 13,2 124,9 1 Lillehammer. 1,4 0, 3 44,0 1 }Lillesand. 12,3 Lillestrøm. 5,2 Lærdal }Handal.

21 Post II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Postanstalter (bureaux de poste). B r eve (lettres). almindelige (ordinaires). ufranfran kerede kerede (non (affran affranchies). chies). (nom bre) med angiven værdi (avec dé3laration de valeur). 3. Værdi (valeur). Kroner. 4. Brevkort (cartes postales). E 5. o 41 rc3 c4 li 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (jottrnaux et autres publications périodiques servies par _ abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros). 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprimé3 de toute nature). 9. Molde Mosjøen Moss. Namsos Narvik. Orkedalen Porsgrund Risør. Roros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg. Skien Stavanger Sten kjær Svelviken. Stjordalen Svolvær Tromso. Trondhjeni 29,1 23,9 1 1,3 21,8 10,0 4,9 49,8 16,9 6,0 38,3 4,3 26,5 11,0 5,6 8,3 31,9 4,0 12,4 2,0 7,5 33,9 2 42,2 39,8 143,1 55,7 5,1 7,4 3,6 4,5 4,1 28,8 59,8 16,1 158,2 97,3 0, 1 0,5 1,8 3,8 0,2 0, ,7 7,o 35,1 19,7 0, 2 6 6,2 12,4 2,1 4,2 21,3 2,8 107,2 14,3 7,3 25,9 9,2 27,4 13,3 1 4,8 143,4 6,3 1,o, 2,8 1,0 69,9 9,1 45,1 4,0 38,6 12,5 9,8 13,5 88,7 34,9 14,7 5,0 1 1,3 1,1 9,8 1,0 4, ,1 143,7 12,7 211,0 137,6 55,3 11,9 0, 1 0, 1 0, ,3 4,4 3,9 2,3 7,4 2,7 2,7 5,6 1,3 3,4 8,2 1,7 44,7 2,3 2,4 2,7 1,3 18,1 45,5 5,3

22 to 15 Post (Statistique générale des envois internationaux [Expéditioni.). _, 1,, 1,,.... = Portofrie a> a) CD.', c,_ q) (3),ci, t) E cn tsz. z ,, o) Rakker forsendelser 0..,,, G) 1,.. 9, ci) L.,. =1:: c (co/is). (envois en francu = c.., E i4),,, as cp ci,, s a,,1, chise deport) ^d cl.k. "c: co e g a) c,, ci) e = 4' I.. L. "s,z `3 (1),,,, c'' g re'' c"' = '1:3 c's, "z3 = o cre L. o 4...1),,S2 med angiven c),:., bp Pi '''' a = a) 4.> L.. p..,,,..... s. 2 E C;;) r.,,5 7,,;.; veer& ;:1,cd cp, 1 a) ir",.) rd i; (avec declaration 40.,2..9 r,, ; C4 L. ''').49.. CI; 2 E re g. ti L. a,...a c., v Tirz a) de valeur)., ;,8, CD,... cz cc sr=,_wrc$ t` L. Z., LL o = r'',"' as... ), q6.) ci) cisre E ca,.. o Vær di Tá 2 co r, ()) > (valeur). )bre). bre.) bre). Kroner, bre). bre) (nom (nom (nom (nom (nom Samlet antal [Summen af rubrikerne i7 '18']. ' (no'ni bre [Totaux des colonnes 13, 5, 6,12, 17, iv. Postanstalter. (bureaux de poste)., 65,5 ' 1,3 44,0 }Molde. _.. 11, _. _. 1;4 }Mosjøen ' 1,0 1,0 30,0 1 1 'Moss. 6,6,.,.. 53,7 }Namsos. 1 3,3 33, _ 1Varvik. 7,1 Orkedalen. 1,0 48,4 t. 5,0 jporsgrund. 29,8 12,2 1.Risor. 0 3, 7,6 } 9,3 Roros. 4 4,3 }Sandefjord. 13,9 1. _. 2,5 fsandnes. 8,9 Sandviken. 0,' 9 45, }Saipsborg. 1' 3,4 3,3 59,2 07, }owten. 1,8 8,5 1,7 27,0 189,7 1 61,7 Stavanger. 07' 9 5, l 5 }Stenkjær... '. 3,9 Svelviken..._... _... 5,9 Stjordalen. 5,7 5 }Svolvær. 19,3 2,3 3014,8 1,1 322,9 t 216,8 18,5 ) 1\Romso. 112,2 itrondhjeln.

23 c Post II. Almindelig statistik over postforsendelsen til udlandet. Postanstalter (bureaux de poste). Breve (lettres). almindelige (ordinaires).. &rankerede (non affranchies) med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 3. Værdi (valour). Kroner. 4. Brevkort (cartes postales) E:š. 5.* ad '' O I> R., 7, 1 é3 ) 6. Abonnerede aviser Og tidsskrifter (journaux et autres _publications lériodiques servies par abonnements). frankerede (affranchies). Eksemplarer (exem _plaires). 7. Andre tryksager af enhver art (autres Samtlige imprim és ekspl. af de toute de forskj. nature). numere (numécos). ) ,1 9,2 1,9 Tvedestrand 14,6 66,9 82,0 1 Tønsberg. 44,3 5,55,9 3,3 Tonset.. 4,5 2,5 Vadsø.. 1,0 1 6,3 177,o 1,3 Vardø.. 3,3 23,5 _ 7,7 0,0 1 7,9 Værdalen. Voss.... Feltpostkontor no Feltpostkontor no Feltpostkontor no: 5... Feltpostkontor no. 6 6,4 1,0 4 Feltpostkontor no Feltpostkontor no Posteksp. paa jernbaner.. 445,1 3,0 167,6 Posteksp. paa dampskibe.. 273,2 4,7 11,9 99,3 3, 1 8,4 1,3 1,0 5,9 4,7 4,5 0, 1 22,1 2 Tilsammen. 5919,9 79,9 56,3 9569,6 1915,4 4,0 5, )0 1364,0

24 (Stalistique générale des envois internationaux lexpédition1). 10. _. ). 11. ci) s cn c 7=1 = E a) E E ct 4 C1) CC CD ri CD CZ r 4 Ei,o.). 14. Pakker (coiis). med angiven vær di (avec déclaration de valeur). Værdi (valeur). Kroner Post 1904, Portofrie forsendelser (envois enfranchise deport). 6.0 rt 0.) (1) ' z a (nomb re). 17. o r,c) (no117 bre). 18. Samlet antal [Summen rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18]. [Totaux des colonnes 13, 5, 6,12, 17, 18j 19. Postanstalter (bureaux de poste). 1 0, 1 2,7,1 1 5,3 2,2 4,4 1,3 0, 1 0,01 2,4 0,01 1,3 2,0 14,3 15,9 5 4,2 5,0 1,3 9,0 3,7 25,7 16,1 1,9 48,0 1,0 618,1 378,4 }Tvedestrand. }Tønsberg. Tonset. Vadsø. }Vardø. }Vcerdalen. Voss. Feltpostkontor no. 1. Feltpostkontor no. 2. Feltpostkontor no. 5. Feltpostkontor no. 6. Feltpostkontor no. 7. Feltpostkontor no. 8. Posteksp. paa jernbaner. Posteksp. paa dampskibe. 61,9 39, ,5 5, ,1 16,6 8245,5

25 Post III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. B reve (lettres) almindelige I med angiven (ordinaires). ' værdi ufran (avec d éclaration Postanstalterf ran (bureaux de poste). kerede (non (affran a ffranchies). chies). (nom (nom ). b r e). b e e) kerede de valeur). Værdi (valettr). Kroner. 4. Brevkort (cartes postales). r1 EI (nombee). 5. a.) rt:5 ct o 7.1 (r) `) 0 dcs =`. E (nombr e) 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et attires Andre publications periodi tryksager ques servies. par af enhver oh onnements). art (aut res Samtlige imprim é; Ekse plarer ekspl. af' de tonte de (exem forskj. numere nature). plaires). (num éros). (n o mb r e) ,8 1,1 2,3 1 Aalesund 45,7 5 2,9 2,0 2,9 Alten. 104,7 1,7 72,5 22,3 30,0 Arendal 2,0 s ,512,0 473,2, 6 Bergen 243,2 4,4 9,7 27,6 15,1 74,2 4 6' Bodo. 5 41,1 5 4,3, 23,1 7 Brevik 3,1 31,0 11 2,4 23,6 74,0 Drammen 0 3 Drøbak. 8,5 0,oi Egersund 1 25,4 8,9 3,9 Elverum 1 27,9 Farsund 4 18,9, Flekkefjord. 23,5 Florø... 3,8 58,8 Fredrikshald 24,7 145,6 1,8 Fredrikstad. 26,8 10,0 Fredriksvcern 2,0 9,9 Gjøvik... 19,0 56,21,0 Grimstad.. 7,6 26,3 Hamar... 53,4 30,0 Hammerfest. 5,8 0;oi 0,oi 0,oi 288,2 9,4 1 8,7 6,2 3,9 8 75,4 64,0 67,8 2 18,1 1 3,4' 3,6 1,1 2,8 1,1 3,8 1,1 15,1 5,7 36;» 5,4 3,0 1,7 1,1 8,6 5,0 4,8 7,1 1,3 27,5 12,9 57,4 3, ,6 1 12,1 1 63,9 23,5 3,5 1 3,2 2,4 4,6 8,5 3,2 9,2 4,6 3,3 9,s 6,9 59,4 4,8 6,1 2,4 1 33,2 12,5 15,2 9,1

26 19 Post (Statistique générale des envois internationaux [Expédition].).. E L. Portofrie a' 4. 0 t2 a) L., c, '77D. F' _,::, cp 'z''' (1) '.) Pakker forsendelser Samlet e 6 't cp gt %B,_... #,.. f,.;., (colis). (envois en franport). antal f. CD E q, :. c, cg,. L. = `'. chise de CD c D. "1:3 1:n Q,,=, cr., s... 0),t.'. [Summen af c, 0 1 r'' o (1.),. med angiven ci),..:,, :F7, rubrikerne 4, c r.3 2 = 8,2.,'..'. D,2._.,J z3 pl,,,,, 13, 5, 6,12, cii td, E E. z.... a,,,..) t,..,,, &. 7.4). værdi.',ji,/ 17, 18], C4 1:: r''kz3 't t2,,, avec déclaration,z: c.9 a) 2 Postanstalter, (nom bre..,2._ L. t.. de,,,...) valeur).? 9 r,..,.' P tt i de let bureaux de poste). 10 o 3 u., R g,..., 8 El E, r 7:1 L.,.., tres) 4) NCt ca..., as,,,,) Værdi 1,;4 cu 7, ki... [Totaux des > f= E (valeury. colonnes 13, 5, 6, 12, (norn (nom (noni (nom (nom (nom 17, 18]. ' bre). bre). (nombrc). bre). bre). Kroner. bre). bre) ,2 5,0 23,6 58,7 1 48,5 Actiesund. 2 :9 }. 1 5 Allen. 1,9 3,2 2,2 7,1 13 A7 36,6 liarenttab 49,5 2,5 26,9 31,0 194,6 798,2 D 277,9 2,2 2,3 2,3 58,, Inn ergen 09.., 4,1 7,6 21,0 1 1,3 0 5 Bodo. 5,2, 57, 0 0, 4 1,3 29,0 3,5 trbre vile. 5,8 1, 0 7,4 7,8 13,6 0,4 1 52,3 2,4 0, 5 2,0 0 0, 0 }Drammen. 14,8 Drøbak. 1,1 1, 3 30,0 9.1 }Egersund. 2,3 5,4 1 12, 3 Elverum. 0, 1 3 }Farsund. 0,1 42, 6 0, 6 23,9 24,7 }Flekkefjord. 5,0 Florø.. 2,8 3,7 1 77,7 31.,2 } Fredrikshald. 1, 7 4,6 4,1 20,0 189, ,2 0 Fredrikstad. 1 3, 4 2, 2 i ffredriksvern. 4,7 12,1 2 j Gpvik. 1,1 66,9 } Grimstad. 8,4 0 11, 1,0 4,0 33,0 1 6 'Haman 1,0 1,7 38,1 7,2 Illammerfest.

27 Post I Postanstalter (bureaux de 'poste). III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. (lettres). almindelige (ordinaires). 1. Breve frankerede (affranchies). ufrankerede (non affran 2. med angiven værdi (avec déclaration de valeur). 3. Værdi (valeur). Kroner. 4. Brevkort (cartes postales)..) in 735Ï 71 s 5. 0 c44 Q rd Tal *L1 ) 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter.(journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). Samtlige ekspl. af de forskj. numere (numéros), Andre tryksager af enhver art (autres imprimés de toute nature). 9. Harstad Haugesund Holmestrand Horten Hønefoss Kabelvaag Kongsberg Kongsvinger Kopervik. Kragerø {. { Kristiania { Kristiansand S" Kristiansund N.{ :Langesund Larvik. Levanger Lillehammer Lillesand. _Lillestrøm Lærdal. Mandal 8,7 14, ,5 12,7 2, 7 4 7,4 13,1 2 1,8 1 7,3 11,7 34,8 33,2 42,8 3,5 2453,5 239,4 116,2 26,6 53,2 32,2 8,1 77,3 7,4 9,1 5,8 19,2 91,0 36,9 14,2 9,8 4,0 46,9 32,1 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0;4 32,8 1,1 5,0 0,01 0, 1 0, 6 0, 01 0, ,1 7, o 85,4 9, 1 3,9 15,3 6,5 9,4 23,1 4 33,1 8564, ,5 24,3 26,3 7,5 83,0 2,3 13, ,5 5,3 27,0 32,7 2,7 12,4 3,9 13,8 2,4 2,4 4,2 4, ,2 3,4 74,0 27,2 1 2,8 14,7 4,1 28,7 9,0 2,5 8,2 1,7 4,3 2,4 14,1 4,8 1 6,8 5,3 4,0 6,1 3,6 4,2 7,9 25,9 1039,2 64,7 65,1 4,1 23,1 1 3,3 38,3 4,2 7,4 34,9 17,1 2,3 2,8 3,2 28,2 4,4

28 21 Post Statistique générale des envois internationaux [Expéditionj ) >I ') ti i :4). 1 tr, ē ';'' L....) "Et',I C'%.! 4 1, 1/4 Z3 0 rz, ce t I.. COC.'' i 1 f,, L. % Q, ) 6.,, sg..,,, a,;..,.. 4.8: "5,,.% "71)1.,,1,., F., 1 4' r 8,,,,,,,,,,,,.Ec :,.7.., t.. E ' 0. r, It,,,,, 2. c f) 2_, z. i. tl o t fjc)2 Ei. s. i 4?,...a.. ) 23.., 1:' g :5.... CC E _ntal )bre). bie). (nom (nom )mbre) , Portofrie Pakker forsendelser (cous). (envois en franchise de port). med angiven værdi. (avec déclaration de valeur). l (nom 1 bre). 15. Værdi (valeur). g,),),_,,,,...,.),,,,,,., 4,,, e,.,54. i:i E a E'. o 17. * cd 0 ci) 'Q..' 0, '4.,; '8 i'».4 rc$... Samlet antal [Summen af 1 71)15.ike6rn1e2, 17, 18]., otaux des [l colonnes 13, 5, 6, 12, 17, 18]. Kroner Postanstalter (bureaux de poste). 1,0 42,5 11,9 0,4 14,6 }Harstad. 1,0 3, ,1 k.... 0,1 18,0 f Haugesund ,,4 9 1 Holmestrand ,3 0, 5 5 6,4. 9,7 }Horten. 4, ,,3 9 } Bonet oss ,2 _Kabelvaag. 14,6 1 7,6 fkongsberg. 2,7 16,4 41,1 }Kongsvinger. 33,8 Kopervik. 1, ,, 9 :78 Kragero. 156,6 21,8 136,5 1,9 140 )8 6,7 3462,4 3378,7 1 1,1 7,5 8,1 323,3 / Kristiania. 6, 5 4,6 4, ,2 149,9 1 Kristiansand S. 0,oi 0 4 0, 1 30,0 f 4, 5 2,2 3,5 23, , ) 7 9 }Kristiansund _N 1 Langesund. 4, 9 2,9 2,3 9,4 96,2 }Larvik. 8,2 * 12,4 0 )2. 6,1 }Levanger. 0, 3. 2,3 24,1 1, Lallehamer. m., 1, t 16 f Lillesand. 3 1,1 13,6 Lillestrom. 4,7 Lærdal. 14,5 57,3 34,2 }Nandal.

29 Post III. Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. almindelige (ordinaires). ufranfran kerede kerede (non (affran affranchies). chies). (nom bre). med angiven iværdi (avec déclaration Brevkort (cartes postales). ce cll ; de valeur). 't '2) Postanstalter (bitreaux de poste). Breve (lettres). Værdi (valeur).. Kroner. bee). (nom ed () 0 Tid. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications rériodivies servies par abonnements). Samtlige Eksemplarer ekspl. af de forskj. (exemnumere plaires). (numéros). 7. Andre tryksager af' enhver art (autres imprimés de toqtte nature). nombre) Molde Mosjøen Moss. Namsos Narvik. Orkedalen. Porsgrund Risør. Røros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg. Skien Stavanger Slenkjer Svelviken. Stjørdalen Svolvær Tromso. Trondhjem 15,5 28,3 8,7 2,0 36,5 13,1 7,1 5 24,2 6,1 57,6 5,8 27,9 14,9 5,8 9,5 54,7 3,1 15,6 3,0 7,9 36,9 24,2 7 42,4 214,8 69,9 1 8,6 8,2 5,7 5,3 4,5 26,0 35,6 15, , , 1 0, , 4 3,9 0, 1 0,7 4,4 1,4 0,0 1 0,1 0, 1 0, 1 1,8 3,9 3,1 23,4 3, ,2 118,2 61,8 186,6 3,4 12,0 8,2 34,3 8,4 14,5 121,1 34,5 74,1 2,7 643,o 36,5 6,2 14,0 2,9 1,8 2,5 9,9 1,0 15,2 4,8 2,2 14,1 2,2 11,0 4,3 18,6 5,8 46,9 4,5 1,7 1,3 4,1 1,0 79,7 9,1 0, 1 0, 1 7,4 3,2 19,2 3,1 4,3 7,5 5,4 4,6 38,2 1 6,7 2,9 25,0 6,2 2,9 8,9 2,3 32,8 14, ,7 5,1 4,1 1,1 3,2 1,9 3,3 14,6 117,8 36,0

30 23 Post (Statistique générale des envois internationaux [Expedition].) c E, L. S. CL) > '" t14.1z C. Z., > CIS CZ a) c. C. _ os = = a) (nowtbre). bee). (no at bee) bre.) (nom (norn _ 14. _ cp Eco e 76 a) = S.. p CD 1= CO L. 'EL a> C) 1:3 a) as Cc E Pakker (co/is). 15. ; Portofrie forsendelser (envois en franchise de port) Samlet antal [Summen af med angiven '&17.;.,,T3 rubrikerne,,,,..) værdi,., rz 13,,5.,k., cp 17, 18]; (avec declaration rd.5.rt i, (non bee P 77, ;* de velene)..3. ;_,, i,d z E 1,?4 rd % Veer di 8 2, i ri 0 [Totanx des (valeur). Anta colonizes 13, 3, 6, 12, Kroner, 16. (nom (norn 17, 18/. bre). bee) Postanstalter. (bureaux de poste) ,0 5,6 16, ,8 26,4 1,1 1,7 1,3 0,2 2,6 1,9 0, 1 0, ,2 0, 1 0, ,2 1,5 0,7 0, 1 3,4 4,2 0,3 0,3 8,9 8,7 0, , 3 0, 1 0,4 0,8 2,9 0, 3 0, 1 15,7 19, :01 0,oi 0,1 0,oi ,4 Li 94,1 2,8 34,1 7,4 34,3 2841, ,2 2,0 52,9 16,4 9,1 55,5 49,2 7,4 76,o 6,7 34,1 17,4 8,o 1 7 3,3 18,4 3, ,9 29,3 93,8 48,9 275,o 77,3 1 8,3 6,8 6,9 6, ,5 17,0 282, ,6 kolde. }Mosjøen. }Moss. }Namsos. }Narvik. Orkedalen. }Porsgrund. }Risør. }Røros. }Sandefjord. }Sandnes. Sandviken. }Sarpsborg. }Skim. }Stavanger. }Stenkjær. Svelviken. Stjørdalen. }Svolvar. }Tromso. }Tronclhjent.

31 a Post III, Almindelig statistik over postforsendelsen fra udlandet. Postanstalter (bureaux de post3). Breve 1. (lettres). almindelige med angiven (ordinaires). værdi u (avec déclaration frankerede (non kerede de valeur). (affranchits). Værdi (valeta.). affranchies).. 2. (nom Ore). 3. Kroner. 4. Brevkort (cartes postales) ttn ri CD 1.., rd P.1 El r7:1 a I> 0 ra7z, ). 6. Abonnerede aviser og tidsskrifter (journaux et autres publications périodiques servies par abonnements). Eksemplarer (exemplaires). 7. Samtlige ekspl. af de forskj. numere (mtméros). (norn Ore) 8. Andre tryksager af enhver art (autres imprimé3 de toute nature) ,0 Tvedestrand. 23,1 72,5 Tønsberg 70,0 3,3 Tonset. 4,3 0,0 1 Vadsø. 8,3 Vardo. Vardalen Voss Feltpostkontor no Feltpostkontor no. 2. Feltpostkontor no Feltpostkontor no Feltpostkontor no ,9 1 2,8 26,7 103,6 36,9 3,4 2,2 17,8 1 7,2 43,2 1,1 1, ,7 44,9 6,4 2,7 3,2 9,4 4,5 1,3 Tilsammen,. 7301, , ,1 6,6 9,7 1263,5 2946,3

32 25 Poit (Statistique générale des envois internationaux [Expéditiorbj.)..41) a) a t3 cr) c: = Pakker (cous). a) med angiven c y,.r.1pz,' værdi E (4 o r.t: tt (avec déclaration a) c, pi de valeur). cc H., r'... 1 Ta 9 I Værdi (valeur). (nom bre). Kroner. Ant al )bre). (nom , Portofrie forsendelser (envois en franchise deport). CD tv72j ty) CD ). 17. ca E r,71 1, g cp Q 18. Samlet antal [Summen af rubrikerne 13, 5, 6, 12, 17, 18]. [Totaux des colonnes 13, 5, 6,12, 17, Postanstalter (bureaux de.poste). 1 3,0 1,0 2,7 0,oil 0,oi 8,8 2,8 25,1 25,9 94,2 82,4 3,4 5,0 1,0 9,6 2,7 26,9 14,7 1,9 0, 1 4,0 }Tvedestrand. }Tonsberg. }Tonset. }Vadsø. }Vardo. }Vcerdalen. Voss. Feltpostkontor no. 1. Feltpostkontor no. 2. Feltpostkontor no. 5. Feltpostkontor no. 6. Feltpostkontor no ,0 38,2 282,3 3,1 287, ,5 2,3 9450,0 4

33 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Indenrigske. (Service inte'rieur) Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expédie's). udbetalte (paye's). Bela (montant). Bela (montant). Kr. Kr Aalesund Alten Arendal Bergen Bodø Brevik Drammen Drøbak Egersund Elverum ] Farsund Flekkefjord Florø Fredrikshald Fredrikstad Fredriksvarn 2024I Gjøvik Grimstad Hamar Hammerfest Harstad Raugesund Holmestrand Horten Hønefoss Kabelvaag Kongsberg Kongsvinger Kopervik Kragerø Kristiania Kristiansand S Kristiansund N Langesund Larvik Levanger Lillehammer Lillesand Lillestrøm

34 27 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international) Postanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expe'dies). udbetalte (paye's). Belob (montant). Arktal Belob (m_ontant). Kr , , ,2, Aalesund. Alten. Arendal. Bergen. Bodo. Brevik. Drammen. Drøbak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Florø. Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammerfest. Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag. Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragerø. Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. Lillesand. Lillestrom. Kr.

35 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Indenrigske (Service interieur) Pöstanstalter (bureaux de poste). indbetalte (expédiés). udbetalte (paye's). An tal Beløb (montant). Bela (moat ant). Lcerdal Mandal" Molde. Mosjøen Moss.. Namsos. Narvik Orkedalen Porsgrund Risør Røros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien Stavanger Stenkjær Stjordalen.. Svelviken Svolvær Tromso Trondhjem Tvedestrand Tønsberg Tønset Vadsø Vardø Voss Verdalen... Feltpostk. no. Feltpostk. no. 2 Feltpostk. no. 3 Feltpostk. no. 4 Feltpostk. no. 5 eltpostk. no. 6 Feltpostk. no Kr ' Kr Tilsammen ,

36 29 Post IV. Postanvisninger (Mandats de poste). Udenrigske (Service international) indbetalte (expe'die's). udbetalte (payés). Postanstalter (bureaux de poste). Bela (montant). Bela (m 0 tant). Kr. Kr Lærdal. Mandal. Molde. Mosjøen. Moss. Namsos. Narvik. Orkedalen. Porsgrund. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjer. Stjørdalen. Svelviken. Svolvær. Tromso. Trond/jern. Tvedestrand. Tønsberg. Tonset. Vadsø. Vardo. Voss. Vardalen. Feltpostk. no. 1. Feltpostk. no. 2. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no. 4. Feltpostk. no..5. Feltpostk. no. 6. Feltpostk. no

37 Post I V. Postopkrævninger. (Lettres et mares envois eontre remboursement). Indenrigske (Service intérieur) Postanstalter (bureaux de poste). indløste (payés). uindløste (refuse's). Autal * Belob (montant). Belo]) (,nontant). Kr. Kr. Aalesund Alten.. Arendal. Bergen _ Bodo. Brevik. Drammen Drøbak. Egersund Elverum Farsund. Flekkefjord Florø.... Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksvcern Gjøvik. Grimstad Hamar... Hammerfest Harstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Ronefoss. Kabelvaag Kongsberg. Kongsvinger Kopervik. Kragerø.. Kristiania... Kristiansand S. Kristiansund Langesund Larvik.. Levanger.. Lillehammer. Lillesand. Lillestrøm '

38 31 Post V. Postopkrævninger. (Lettres et autres envois contre rernboursement). Udenrigske (Service international) afsendt 3 (expédition). modtagne (réception). Postanstalter (bureaux de poste). Belob (montant). B eløb (ntontant). Kr. Kr Aalesund Alten. Arendal. Bergen. Bodø. Brevik. Drammen. Dr bak. Egersund. Elverum. Farsund. Flekkefjord. Florø. Fredrikshald. Fredrikstad. Fredriksv ern. Gjøvik. Grimstad. Hamar. Hammer fest. Barstad. Haugesund. Holmestrand. Horten. Hønefoss. Kabelvaag Kongsberg. Kongsvinger. Kopervik. Kragerø. Kristiania. Kristiansand S. Kristiansund N. Langesund. Larvik. Levanger. Lillehammer. Lillesand.

39 Post V. Postopkrævninger. (Lettres et ctutres envois contre reinboursement). Indenrigske (Service inte'rieur) Postanstaiter. (bureaux de poste). indloste (paye's). Belob (montant). uindloste (refuses). Beløb (montant). Kr. Kr. Lardal. Mandal Molde Mosjøen.. Moss. Namsos Narvik Orkedalen Porsgrund Risør.. Roros Sandefjord Sandnes Sandviken Sarpsborg Skien... Stavanger. Stenkjær. Stjørdalen. Svelviken. Svolvær.. Tromso Tronclitiem Tvedestrand T6nsberg Tonset Vadsø Vardø Voss Vcerdalen... Feltpostk. no. 1 Feltpostk. no. 2 Feltpostk. no 3 Feltpostk. no. 4 Feltpostk. no 5 Feltpostk. no. 6' Feltpostk. no ' tilsammen I

40 33 Pöšt 80 ti 4. V. Postopkrævninger. (Lettres et autres envois contre remboursement). UdenrigErke (Service international) afsendte (expédition). modtagne (réception). Postanstalter (bureaux de poste). Belob (mont ant). Belob (montant). Kr. Kr Lerdal. Mandal. Molde. Mosjoen,, Moss. Namsos. Narvik. Orkedalen. Porsgrund. Risør. Røros. Sandefjord. Sandnes. Sandviken. Sarpsborg. Skien. Stavanger. Stenkjær. Stjørdalen. Svelviken. Svolvær. Tromso. Trondhjem. Tvedestrand. Tønsberg. Tonset. Vadsø. Vardø. Voss. Vardalen. Feltpostk. no. 1. Feltpostk. no. 2. Feltpostk. no. 3. Feltpostk. no. 4. Feltpostk. no. 5. Feltpostk. no. 6. Feltpostk. no. 7.

41 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevinængde. (Lettres expédiées des differents bureaux de poste). prefectures).. prefectures). de. lettres) Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad _Moss.. Kornsjø Præstebakke Aspedammen Tistedalen. Berg jernbanestation Rokke Sponviken.. Gravningsundet Skjærhollen Kirkeøen. Asmaloen Vestereen Spjæreen. Skjeberg. Ise Varteig. Aremark. Bjørkebmk Bei gstrom Kvisler Otteid. Omark Ørje Romskogen Kroksund. Rodenes. Rakkestad Gautestad Degernes Hærland. Lekum Eidsberg.. Heia Station Mysen Slitu Trøgstad. Baastad. Id Berg.. Hvaler. Skjeberg. Varteig. Aremark... Omark.. Romskogen. Rodenes... Rakkestad.. Eidsberg... Trøgstad. 363,0 219,5 584,6 234,0 18,1 12,2 16,6 24,3 8,3 2,1 4,0 1 5,2 5,1 3,0 6,2 3,0 42,7 18,6 6,9 8,9 4,0 6,1 2,1 3,5 4,2 23,4 3,9 8,4 8,6 3 10,0 5,8 5,8 16,2 1 5,4 55,0 2 18,s 6,4 Askim Spydeberg Godheim. Skiptvet. Onse Græsvik.. Hanke Bad* Sandesund. Greaaker.. Raade Larkollen. Rygge.. Dilling.... Vaaler i Smaalenene Svindal. Hobe]. Tomter. Drøbak.. Sandviken Lillestrom Son. Helen Saaner. Hvitsten Vestby Kraakstad Ski Aas Digerud* Baalerud Oppegaard Nesodden Steilene* Kullebunden* Ljan.... Nordstrand. Holmenkollen Bækkelaget. Askim.. Spydeberg.. Skiptvet.. 011S0.. Tune.. Raade. Rygge. Hobel Smaalenenes:amt Vestby.. Kraakstad. Aas.. Frogn.. Nesodden... Aker 5 33,3 1 16,2 12,o 7,5 23,6 38,3 26,4 1 16,7 16,9 7,4 4,4 3,6 27,7 2146,7 101,3 45,0 113,7 19,o 1 8,0 7,4 15,9 14,9 33,8 41,1 1,7 7,1 6,7 3,4 32,2 38,7 97,3 5 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aare.

42 35 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevinængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prerectures). prefectures). Slemdal ti Aker. Aker Vinderen i Aker Grefsen Kjelsaas Alnabru* Grorud 16,5 Haga Bryn Skelen Bestum Lysaker Bærum Stabæk Høvik Hvalstad Asker. Slcependen Vollebugten Asker Heggedal Hakedalen Nittecial sen e. Nittedalen Slattum Strømmen Jernbst. Skedsmo 5,8 Robsrud. Minne Leirsund. Frogner. Serumssanden. Rælingen..... Gan i Romerike. Fetsund. Blaker Kjellingmo. Lierfoss.... Mork i Romerike Urskog Bjørkelangen.. Fosser i Romerike Løken i Romerike Hemnes i Holand Hjellebøl Hornaas Serum. Fet. Urskog.. Høland ISkulerud 34,8 Setskogen 13,8 Enebak ,6 Enebak, Ytre. 1,1 Enebakneset. 9,0 Aarnes 25,0 Nes i Romerike 24,8 Seeterstøen.. 46,7 Fenstad.. 4 Kløften 45,9 Ha ugersæteren 31,0 Gardermoen.. 7,8 Jesseim... 1 Feltpostk. nr. 1 44,7 bolter 22,2 Nannestad. 22,2 Dal.. 9,1 Bon 7,9 Eidsvold... 27,1 Eidsvolds Verk 9,2 Morskogen 19,o Hurdalen. 1 Feiringl). 2,4 6,8 27,0 14,9 3,9 1 9,4 12,4 13,5 2,4 22,2 Kongsvinger Hamar.. Elverum Tonset Holand.. Setskogen Enebak. ; 'Nes. Ullensaker. Nannestad.. Eidsvold.....,Hurdalen... ;Feiring.. Akershus amt Kristiania 18,4 Odalen, Nordre.. N.Odalen 7,1 Garvik 2,3 Austvatn.. 5,7 4,1 3,2 5,0 1,3 14,4 23,4 2 15,7 2,4 3 5,0 4,0 45,6 63,3 7,4 19,6 23,1 4 51,1. 15,9 29,9 7,0 17,6 6,8 1799, ,e 112, ,7 64,7 23,9 7,4 3,4 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Fering postaabneri.

43 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevnimngde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). pre'tectures). de lettres prerectures). ((Jommunes Storjen Skarnes Disenaaen Opstad Slaastad Sander Galterud. Aabogen. Eidskogen Skotterud Magnor Vestmarken Ostmarken Granli Brandval Brandval Finskog Lundersæteren Roverud Kirkenær... Grue Finskog. Grinder i Soler Navnaaen. Hof i Soler.. Aasnes Aasnes _Finskog Gjesaasen*.. Skalbukilen. Gravberget.. Vaaler i Soler. Brøttum. Bergseng Gaupen. 3/Ioelven. Veldre Ringsaker Aasmark Tande Ring Lismarken Mesnelien N.Odalen 5.Odalen Eidskogen. Vinger.. Brandval.1". Grue Hof.. Aasnes.. Vaaler.. Ringsaker 3,5 Brumunchlalen.. 55,6 Heggenhaugen.. 4,6 Nes i Hedemarken. 3,7 Helgøen paa 7,1 Hedemarken. 19,5 Stavsjø 6,8 Jesnes 9,4 Hjellum Vang i Hedemarken 17,9 Ilseng 36,0 Hørsand 7,4 Aadals Brug. 1 Løiten 2,5 Romedal 2 Valset 2,3 Ottestad Stange. 38,7 Tangen 36,3 Espen.. 8,4 Kverndalen... 1 Elverum, Søndre 1 Elverum, Ostre 24,4 Grundset 52,9 Hernes 5,1 Oksna Aasta 3,3 Rena 3,5 Beset 36,8 Osen 15,0 Osen, Sondre 4,5 Kjernmoen. 26,5 Trysil 47,1 Trysil, Sondre 24,7 Galaasen 5,0 Heggeriset 15,4 Jordet i Try sil 16,1 Ljordalen.. Nybergsund.. 18,6 østby Ringsaker Nes Fumes. Vang. 'Allen. Romedal. Stange. Elverum. 'Llamot.. 31,3 14,8 4,8 3,1 15,2 17,7 6,8 1 5,3 29,2 43,1 7,5 6,9 4 85,7 18,2 8,7 6,6 7,1 1,9 7,0 2 4,5 12,7 77,3 5,2 7,8 2,4 12,8 39,9 4,1 4,6 4,6 6,2 1 5,8 *) De med. * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

44 37 Post 1904, VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). 13r*Chtres). Herred er rttrales). (norn bre prefectures). Stenviken Ophus Rasten Stai Koppang Atna Sollien Sjolisand Rendalen, Ytre Engerdalen.. Drevsjo.. Elvaal Rendalen, Øvre Finstad Unset Hanestad... LilleElvedalen Barkald.. Foldalen.... Atnedalen, Nordre Dalholen Grimsbu Tyldalen Brydalen Telneset Lonaas Kvikneskogen StorElvedalen Sollien... Y.Rend alen... 0.Rendalen... L.Elvedalen. Tonset. Auma.. Kvikne Kvikne Yset Inset Ulsberg Tolgen... Tolgen Os i*osterdalen Hodalen.. Holoien.. Narbuvolden Narjordet.. Tufsingdalen Vingelen *) 1 Øversjodalen Tolgen. 12,1 Elgaaen 16,0 34,2 24,7 Hedemarkens amt 6,4 4,5 4,0 11,9 Lill ehammer javik 2,2 5,0 Dovre 1,7 Dovreskogen 2 Dombaas.. Fokstuen* 4,3 Hjerkinn. 6,4 Lesje... 39,4 Lesjeskogen. Dovre.. 1Lesje.. 5,2 Stueflaaten*. 12,3 Hoset 1Skiaaker. Grotlien* 3,4 Nordberget*. 3,1 Skiaaker 4,5 Lom.. Lem. 1,1 Garmo 2,1 Vaage Vaage Faukstad 3,2 Lalum 3,7 Hedalen i Vaage 5,8 Sel 4,8 Tessanden 3,7 Otta 3,2 Sjoa N.Fron. 13,3 Kvam 9,7 Vinstra 1,1 KvikneSkaabu Skaabu 1,1 Hundorp S.Fron. Harpefoss Ringebu Ringebu. 2,0 Nyre De med '1` betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 2,0 1, ,4 167,4 8,8 2, ,7 1 4,9 4,0 4,5 7,1 3,7 1 19,8 4,8 33,6 4,2 1 6,9 1 8,1 26,6 16,7 17,0 43,2 4,1 6,0 25,2 27,3 30,0 13,9

45 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de. poste). prefectures). prefectures). rurale.). Losna Tretten Hunder Øier Faaberg Follebu Gausdal Gausdals Hf. San.* Gausdal, Vestre. Biri Snertingdalen.. Snertingdalen, Øvre Redalen Vardal. Nygard Lena Kap Skreia Balke Bilidt Bøverbru Rauf ossen. Breiskallen. Reinsvolden. Kolbu Eina Einastran den. Jevnaker Jevnaker, Østre Harestuen. Grua Lunner, Vestre. Lunner Ringebu. Øier Faaberg.. 0.Gausdal Lunner. V.Gausdal. Biri.. Vardal.. 0.Toten.. V.Toten. Jevnaker. Gran Gran Gran, Vestre.. Brandbu.... Brandbu Bleiken. Jaren Røikenviken Bjoneroen. 0 3,2 27,0 16,8 24,2 8 13,5 15,8 14,5 17,7 25,7 6,6 3,5 17,6 3,5 4,0 36,8 37,o 21,o 8,1 2 15,6 24,4 7,6 6,2 26,1 19,5 1,9 4 3,o 5,9 12,1 6,9 27,6 33,1 9, ,2 2 3,0 Enger.. Ringelien Hov i Land.. Fluberg Lanclaasbygden Trevand Odnes S.Land. Mika... N.Lan(1 Nordsinnen Vesttorpen Nordtorpen Osttorpen Bruflat!S Aurdal. Tonsaasen Breidablik* Reinli Bagn Holera Hedalen i Valdres Begndalen.. Sorum i Valdres. Etnedalen, Sondre Etnedalen, Nordre. jetnedalen. N.Aurdal Aurdal, Nordre. Skrautvaal.. Ulnes Slidre, Østre.. 10.Slidre. Hegge i Valdres Skammestein. Beito. Røn V.Slidre. Slidre, Vestre. Lomen Kvismo. Vang. Vang Oie. Kristians amt 9, ,7 12,0 1, 5 1, 0 53,1 0 )5 7,0 8,4 9, 6 2,7 9, 3 16,2 6, 2 2, 4 16,0 5,0 75 5,8 6,4 4, , 6 19,0 7, ,i 8,0 1, ø 13,9 14,3 7,7 8,8 12o 25,0 1985,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

46 39 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). prefectures). Honetoss Drammen Kongsberg Hemsedal.. Gol Hol Haugastølen* Gjeilo* Torpe Aal..... Nes i Hallingdal. Børtnes Stavn i Hallingdal Flaa Gulsvik Nes i Aadalen. Ringen i Aadalen Viker i Aadalen Hen Lunder Nord erhov Verne Ask Hole Krokkleven Feltpostk. nr. 2 Steinsfjerdingen Skjærdalen.. Nakkerud.. Eggedal.... Eggedal, Nedre Baaseim... Solumsmoen. Præstfoss. Nerstad i Buskerud Krødsherred. Krøderen.. Snarum. Hemsedal.. Gol... Hol Aal Nes. Elm. Aadafen.. Norderhov Hole Sigdal.... IKrodsherred Modum , ,7 19,4 6,2 1,9 6,1 25,2 42,9 9,0 5,7 1 15,4 1 3,0 7,7 29,9 1 14,6 3,4 9,5 14,6 5,8 22,3 4,6 17,1 7,1 7,4 3,6 8,1 1 4,2 16,7 22,9 15,0 Vikesund Simostrandén. Sysle Gjeithus Aamot paa, Modum Skotselven... Burud Haugsund i Eker Vestfossen Darbu Krekling. Mjøndalen Lier.. Egge Jernbanest.* Sjaastad* Øverskogen* Sersdal Sylling Røken Slemmestad. Aaros Hyggen.. Spikkestad. Aasheim i Buskerud Saatre Tofte i Hurum Holmsbu.. Rødtangen. Filtvet Dagalien.. Brostrud... Opdal i Numedal Skjønne Nore Veggli Rollag Øen i Numedal Flesberg..... Lyngdal i Numedal Modum. ØvreEker. NedreEker Lier Reken. Hurum.. Nore.., Opdal. Rollag... Flesberg. 49,3 3,5 5,1 41,9 58,1 53,1 3,5 32,1 2 9,6 3,4 48,6 39,6 2,4 9,3 25,7 4,5 4,1 11,9 8,4 1 4,9 7,9 1. 3,6 7,7 2,4 6,0 7,0 6,0 6,7 1,3 4,5 2,8 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

47 Post VI. De enkelte postansfalter8 afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). ly Svene Skollenborg. Sandsvær.... Evju i Eftelot Tuft Komnes. Flesberg., Sandsvær. Gulskogen... Skog er Skoger Berger i Jarlsberg Strømmen Galleberg..... Sande Sande i Jarlsberg... Hof i Jarlsberg.. Hof. Eidsfoss Kleppan i Jarlsberg Østby i Jarlsberg. Vaale i Jarlsberg. V aale Undrumsdal. Svinevold. Rævetal. Fossan i Jarlsberg Hillestad i Jarlsb. Botne. Botne i Jarlsberg Barkost Nykirke Barre. Borre.. Skoppum Adal... 6,1 24,8 8,7 6,1 17,2 2,2 Buskeruds amt 212 Svelviken 28,5 Holmestrand 10 Horten 369,3 Tønsberg 408,0 Sandefjord. 184,5 Larvik 396,6 Fredriksvcern 67,5 15,4 14,7 13,1 8,0 3 12,0 11,7 Tjolling 1,8 Halsen, Ostre 6,3 Kjose 4,3 Helgeroen. 3,2 Nevlunghavn 2,8 7,3 3,3 18,3 27,6 1 6,5 Aasgaardstrand Valle Jerso.. Barkaaker. Sem. Ramnes Klop i Jarlsberg Freste Fon.. Vivestad Andebu Kodal Stokke Notterø Torød Vrængen. Tjemo Vasser.. Svarstad. Styrvold. Steinsholt* Hvarnes Hedrum Kvelde. Jaaberg Raastad Skien Porsgrund Brevik... Langesund Kragerø Sem... Ramnes. Andebu. Stokke. Nøttero.. Tjømø. Lardal. Hedrum. Sandeherred Tj oiling.... Brunlanes Jarlsberg og Larviks am De m'ell * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en dal af aaret. 0 32,8 1 14,4 9,2 2 5,2 3,8 4,9 4, ,8 46,5 32,5 3,5 1 18,5 7,1 1 12,0 3,3 4,2 4,4 5,1 3,5 8,5 14,5 13,4 5,7 5,5 4, ,3 248,0 101,9 45,5 19

48 41 Post VI. De enkelte postanstalters Msendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents buiseaitx de poste). préfectures). Herre der prefectures). (nonibre Bolkesjø Gransherred. Tinnoset Hovin i Telemarken Tinns Østbygd. Tinn Vestf,jorddalen. Tuddal Sauland Loner Hjartdal Seljord Seljord, Ytre Flatdal Aamotsdal Rauland Oifjeld.. Grungedal Edland Vinje.. Vinje, Ytre Nesland. Bandakslid. Aamdals Verk Hoidalsmo Lastein Laardal. Ravnegjuv Kviteseid Kilen Fjaagesund Brunkeberg.. Vraadal. Veum Heglandsgramden. Fyresdal Nissedal Treungen Leveid. Bolvilc. Gransherred 'hymn. Tinn..... Hjartdal. Seljord..... Rauland Vinje.... Laardal. Kviteseid.... Fyresdal. Nissedal Solum. 4,8 111ælum 8,13 Hollen 3,6 V rangefoss 6,1 Helgen. 6,8 Valebo.. 21,3 Lunde i Telemarken 8,5 Strengen.. 6,7 Hogga 17,5 Bo i Telemarken. 1,3 Be, Øvre 6,0 Ovary. 21,7 Fiskodde. 2,2 Aarnes i Telemarken 5,7 Akkerhaugen 2.2 Nautesund 5, 6 Farvolden 2, 9 Hjuksebo. 1, 3 Hitterdal Notodden 6, 7 Ørvella. 5,2 Slemdal 3, 5 A aklungen. 5,1 Bjorkedalen. 4, 6 Eidanger. 5,6 Bergsbygden.. 25,4 Heistad i Bamle 16,4 Nystrand 2, 5 Langangfjorden. 34,1 Herre 1,0 Ødegaardens Verk 2,2 Rorholt 7,5 Aaby 9,6 Helle 4,0 Sannikedal 3,1 Kjølebrønd 9,5 Drangedal 4,8 Toke 7,0 Tord al 44,9 5,0 Solum. 4,9 Hollen. 4 2,1 2,9. Lunde 11,3 3, 8 0, 9 Bo 17, 7. 5, 2 Saude 18. 1, 5 4,8 9, 7 3,6 4,4. 3,4 Hitterdal. 7, 7 45, 1 4, 5 Slemdal. 5,3 Eidanger. 4, 6 3, 8 12, 3 1, 9 g 8 7,3 7, 1 Bamle , , 5 Skaatø.. 3,0 Sannikedal 8,2. 2,1 Drangedal 14,7. 6, Bratsbergs amt 1804,6 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 6

49 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). préfectures). Risør.. Tvedestrand Arendal. Grimstad Lillesand Sondeled.... Sondeled. Braatene i Nedenes.... Gjerstad.. Gjerstad. Vegaarsheien Vegaarsheien A arnli Aamli. Lille Topdal Lyngor Dybvaag Dybvaag Sagesund *.. Sandøen, Vestre Borøen.. Naresto Mykland... Mykland Risdal i Nedenes Herefoss Herefoss iferefoss, Sondre Strengereid Holt. Laget Mjaavatn Froland Froland Kongshavn i Nedenes Tromo. Rise' i Nedenes use.. Fevig... Fjære.. Brekkesto. V.Moland Salterad... 0.Moland Aageroen.... Høvaag. Dalene i Nedenes Høvaag..... Hellesund, Gamle. Ulvøsund.... Homborsund... Eide.. Birkeland.. Birkenes Flakksvand ,3 Bykle. 83,4 Valle 393,1 Ryssestad ,0 Ose i Sætersdalen 14 Langerak.. Bygland Byglandsfjord.. 4,2 Granheim... 3,1 Lauvdal i Sætersd. 11,0 Grænna. 1 Aaraksbo. 25,5 Hornnes. Moisund. 28,31 Evje 8,21 Vegusdal. 4,3 Engesland.. 6,3 Heim dalsbygden 28,0 Iveland.. 4,4 Vatnestrøm 3,4 2,5 2,4 2,0 Kristiansand S 3,4 Handal 1 Farsuna 6,2 Flekkefjord 23,1 18,2 4,3 Tveid 4,7 Aalefjær 4,4 Vennesla 1,7 Grovene 7,4 Hægeland.. 3,0 Ivelands Jernb.st. 1,9 Øvrebo 3,7 Flekkero, Ytre 10,0 Mosby 5,5 Sogne. Bykle. Valle.... Bygland.. Hornnes... Evje... Vegusdal. Iveland. Tveid Vennesla. Hægeland... Øvrebø.. Oddern es Segne. 8,4 3,3 3,3 2,9 8,9 19,6 1,9 2,8 4,4 11,0 9,4 14,8 1,9 1,3 1,0 4,5 3,7 Nedenes amt ,4 607,6 159, , ,2 1 4,6 7,3 5,2 6,5 1 14,2 AI) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af a aret.

50 43 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevinængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). Herred er (nonzb re prefectures). rur ales). (no mbre Brennaasen.. Sogne. NyHellesund. Hallandvig. Hollen i Sogne Aalo Holme Øislebo Laudal Hessaa Foss i Bjelland Grindum. Byremo. Aaseral. Aakernes. Fossdal. Konsmo Vigmostad Valand Spilling Tindal S.Undal.. Svino Spangereid. Spangereid. Lindesnes Tregde Briseid Spind Vanse Borhaug.. Abelnes i Lister Korshavn.. Austad. Lyngdal. Kvaas. Hægebostad. Eiken.. Tingvatn Fjotland Liknes Øiestranden. Holme.. øislebo. Laudal Bjelland.. Grindum. Aaseral. N.Undal..... Halsaa og Hartmark Herred. Spind Vanse Lyngdal Hægebostad 7 Fjotland Liknes 7,8 3,1 5,9 2,1 7,2 6,0 25,1 6,4 2,0 2,5 3,2 5,3 2,5 1,0 3,0 3,2 34,8 3,1 6,4 6,1 Fede Fede. Rasvaag. Hittero. Kirkehavn AaenSire Flikke Nes. Sirnes 1). Bakke. Haughom. Gyland Gyland. Siredal.. Siredalen. Siredal, Øvre Lister og Mandals amt Egersund Sandnes.. Stavanger Haugesund Kopervik. Sogndal i Dalene Moi Heskestad Heland*.. Helleland Klungland* 5,7 Bjerkreim 6,2 Vigesaa 19,6 Orsdalen 8,5 Helvig 1,3 Egero, Nordre. 3,7 Ogne... 8,5 Bru paa Rederen 25,8 Vigrestad 1,1 Varhaug 3,8 Nærbo 3,1 Time 3,0 Undeim 3,1 Gjesdal 15,5 Kydland 2,2 Kleppe Lund... Heskestad... Helleland..... Bjerkreim Egersund.. Ogne Varhaug Nærtio. Time Gjesdal. Klep.. De med 4e betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. Det tidligere Bakke postaabneri. 5,2 4,4 4,1 2,9 3,9 6,3 4,1 6,6 1378,2 111,3 97,2 922, ,2 22,1 13,3 4,9 4,4 4,1 1,9 2,2 1,1 _7,8 4,2 7,2 7,5 22,3 3 2,9 27,1 1

51 Post VI._ De enkelte postanstalters afsendte brevnm.ngde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). (Bureaux. de poste, prefectures). prefectures). Klep Station Haaland Tananger Feltpostkontor nr. 7 Hinna Hillevaag.. Aameen, Østre.. Riskekverven... Heiland paa Jeederen Hole i Ryfylke. Oltesvig Dird al Frafjord.... Sangesand i Ryfylke Fossan i Ryfylke Helle i Ryfylke. Lysebotn Jerpelandsvaagen Idsal i Ryfylke. Kjelevig Bjereimsbygden. Tau. Fiskaaen.... Aardal ip,ryfylke Fister Kaadavaagen. Skartveid. Hjelmeland. Jøsenfjorden.. Skaar i Ryfylke. Skiftun Tetlandsvigen. Ølesund Suldal Nesflaten Sande i Ryfylke.. Saudesjeen... Klep. Haaland. HetIand. Heiland. Hole. Fossan. Strand.. Aardal.. Fister Hjelmeland. Suldal Saude.. 8,4 3,7 3, ,8 3,6 5,5 4,2 1,8 1,7 1,3 5,4 2,2 4,9 1,9 16,6 2,0 8,5 5,4 7,4 6,1 Sand Sand. Vanvik i Ryfylke Erfjord Jelse Erøen Jelse Marvik. Finne Talge Steinnesvaagen Fogn Mosterø... Aameen; Vestre Utstein Kloster Bru Kvitingse. Rennese Hodne Serbe Sjernere... Eidssund i Ryfylke Jørstadvaag. Nerstrand Imsland Ilsvaag Vikedal Sandeid Vats, Nedre 1) Vats, Øvre ").. Skjoldestrommen Skjold Grindefjord.. Tysvær Hervik i Ryfylke Forland Føresvik Aakrehavn. Ferkingstad. Finn.. Mostere. Rennesø. Sjernera Nerstrand Vikedal.... Vats. I Skjold. Tysvær. Bokn. Aakre.. Skudenes. 25,1 4,2 2,7 5,8 1,8 7,6 1,7 2,2 1, ,4 5,1 4,8 1,3 1 3,6 1,0 11,9 9,4 5,2 1,3 3,7 6,6 5,7 1,7 3, ,5 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 1) Det tidligere Nedre Vass postaabneri. 2) Det tidligere Øvre Vass postaabneri.

52 45 Post I 904. VI.. De enkelte postanstalters afsendte brpvinængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de.poste). prefectures). prefectures). Veavaagen. Skadenes Visnes paa Karmoen Avaldsnes. Røksund Kvalevaag. Førdesfjorden Rovær Utsire Faoen Skudenes. Avaldsnes Skaare... 6 Torvestad 2,8. 7,9 amt Stavanger 2271,1 Voss 14 Mølstrevaagnes.. Sveen Lyngholmen. Tjernagel... Sveen.... Førde i Sondhordl.. Vikebygd. Aarvik i Sondhordl. Haavarsholm Vikebygd. Trovaag. Valevaag..,Talestrand. Bommel. Finnaas.. Espevær. Mosterhavn Hisken LAE ng Meling Finnaas Bremnes Folleroen Stord Stord Seminariet i Solidhordland. Sagvaag i Sondhord: land Nordhugen.. Brandesund.. Fitjar*. Engesund.. 4,0 Fitjar Fitjar. 31,9 Koloholmen* Fmrosundet. 5,1 Bekkervik.. Vinnesvaagen. 3,0 Neshavn.... Tysnes Nordbostaddalen Klinkholmen. Onareim Nymark Myklestadeidet Godosund Einingevik. Tysnes Reksteren Varaldsoen IVaraldso. Mundeim.. Omastranden. Strandebarm. Strandebarm Kysnesstranden Roirvik i Sondhordl. Vikingnes* Mauranger. Kvinnherred Ænes 12,1 4,1 5,1 3,3 1 1,0 3,2 3,8 8,1 2,7 6,3 2 5,5 3,9 5,3 5,4 3,7 34,6 12,9. 6,2 7 Ølve! Hatlestranden Herosundet. Husnes.... Vikene i Sondhordl. Rosendal Dimmelsvik... Uskedalen.... Sunde i Sondhord.l... Halsnoen... Fjelberg Fjelberg.... Valen i Sondhord1.* ' "Utbjoe Ølen. Etne... ietne. Skjærsviken. I. *) De med * betegnede postan6talter har kun været i virksomhed en del af aaret. 6,3 1,1 1,1 4,2,6 2,9 6,5 6,6 5,8 4,1 8,2 3,8 4,9 8,2 2,9 21,9 1,8 1,8 3,9 4,6 3,2 3,7 3,4 4,0 3,1 4,9 23,3 8,5 9,6 19,0 7,2 6,8 8,2 1 14,9 1,8

53 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postanstalter, miter prelectures). prefectures). ((Yommunes Aakre..... Aakrebotnen.. Matre i Sondhordl. Markhus.. Kyrping.. Skaanevik... Skaanevikstranden Søllesvik. Sandvold i Se;nd. hordland Roldal. Skare Odda Feltpostk. nr. 6 Espe Aga* Naa. Berven Lofthus Grimo. Utne. Vines. Djønne. Ringoie Eidfjord.. Eidfjord, Øvre Simadalen Ulvik Vallevik Finse* Hallingskeid Granvin.. Øvregranvin Folkedal... Herandsbygden Jondal Saalesnes i Hardanger.. Torsnes.. Torvikbygden.. Skaanevik. Røldal.. Ullensvang Eid fjord. Ulvik... Granvin. Jondal.. 3,8 5,1 2,4 3,1 21,1 1,8 6,0 15,2 8,0 52,1 7,7 1,3 5,9 5,1 2 8,6 14,9 6,4 1,7 3;4 9,3 6,7 23,8 1,8 3,9 17,2 13,1 4,7 1,8 5,5 12,8 2,7 2,8 4,3 Noreimsund. Øistesø Fiksesundet* Steinsto Aalvik... Vossestranden Oppeim Staleim. Bolken Lassehaugen Monshaugen Ygre Ofsthus Avanger Bolstadøren Brekkhus Haalandsdalen.. Haalandsdalen, Ovre Eikelandsósen Samnøen Fuse Kalven Vinnesleiren Strandvik Sævereid Balleseim Sundvor Tysse i Samnanger Softeland Gaupholm. Hagaviken.. Heglandsdalen. Os Feltpostkontor nr. 5 Aadland Lepsøen Lysekloster. Fane Hjellestad Mindet i Nordhordl Vikør. Vossestranden Voss. "Evanger.. Haalandsdalen Fuse. Strandvik.. Os. Fane 33,4 2 1,9 4,7 1,1 6,2 8,9 8,3 2,7 4,7 2,9 5, ,8 2,0 5,9 4,6 3,5 5,1 2,2 2,0 9,9 4,1 3,2 1,8 8,9 5,2 2,0 3,2 22,7 1 =2,9 6,9 2,8 3,3 2,0 3,5 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

54 47 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). préfectures). (nornbre Kalandseidet Stend Nesttun Hop Fjøsanger Stolmen Bakholmen Bakkesund Huf teren Rabben Toranger.. Krosshavn i Nord hordland. Glesvær Klokkerviken Haakensiind Bukken.. Televaagen. Fjeld Gjeitanger Bratholmen Sotra Storesund Strudshavn Florevaag Skaalevikneset. Hopshavn Tveitevaag. Soleimsviken Haukeland YtreArne Garnes IndreArne Trengereid Solbjør... Haus i Nordhordland Skyggestrand. Vaksdal Bruvik... Eidslandet. *) Fane. Austeṿoid Sund. Fjeld Askøen Aarstad. Haus..... Bruvik Stanghelle.. 2 Dale i Bruvik. 24,9 Stamnes.. 16,7 Hosanger... 15,2 Fotlandsvaág. 4;2 Nottveit... 2,0 Eknesvaag Ostereidet. 5,5 Storholmen. 2,2 Tyssebotnen. 2,9 Modalen.. Romereim.. 1,3 Eksingedalen. 3,7 Eikangervaag 4,3 Hammer 2,5 Hjelmaas 1,3 Hjelvikvaag. Leknestangen 9,8 Salhus.... Eidsvaag i Nordhord 4,2 land Isdal i Nordhordland 2,0 Valestrandsfossen Alversund.. Alenfit Holmeknappen. 3,4 Lillebergen 1,8 Frekhaug. 31,3 Seim.. 5,5 Herlø 23,4 Heggholmen 3,4 Kjærgaarden 7,5 Blomvaagen. 5,9 Rossland 3,8 Skjeljanger... 5,6 Toft i Nordhordland 2,8 Scebovaagen. 16,4 Askeland 7,3 Hennøen: 3,1 Hellesoen Bruvik.. 18,5 4,5.,Hosanger 3,9 4,2 4,4 4,2 2,4 3,4 Hammer. Alversund. Herlo.. Manger De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 5,1 5,8 2,9 2,1 8,6 8,8 5,5 1,7 2,1 3,7 5,3 2,1 6,9 2,0 1,8 1,1 2,4

55 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Le ttres expédiées des différents bureaux de poste). (Bure' aux de poste, préfectures). prefectures). Nordangervaagen. Toske i Nordhordland.. Uthelle Manger Nautnes Bovaagen Austreim. Mongstad Sletten Fedje Kjelstrommen Rongevær. Seeveraasvaag Lindaas Lygren Myking Rodland Hundven Kvinge Haugsdal Hosteland Matredal Anvikgroanden Masfjorden. Risnes Soleim Lcerdal.Floro,Uuloen Bortnesoen ilijomen. Skjerjehavn Sygnefest Østgulen Manger.... Lindaas. 1Masfjo rcl en. Gulen Bergen 2,3 1 9,0 9,8 4,2 2,2 2,0 4,0 3,3 8,2 2,4 3,2 3,4 1,7 1,3 1,7 1,9 2,7 SondreBergenhus amt 1564, ,1 Eivindvik Halsvik Sulen Tangenes i Sogn Rognsvaag... Hersvikbygden. Naara Buskoen. Krakhellen Sorebovaag.. Storakersund. Lifjorden... Hyliestad.. Lervik i Sogn Brekke Vikum Baalen Tredal Lavik. Torvund Bjordal Vadeim Maaren Kirkebo.. Ortnevik... Kvamso, Indre. Kvamso, Ytre. Laanefjorden Sylvariles. Arnefjord.. Vik i Sogn. 45,7 Balestrantl 6 Sværefjorden Ulvestad 3,9 Fjærland Vangsnes 4,1 Leikanger.. 12,5 Hermansværk* 4,3 Feios 2,1 Fresvik.. 'Gulen. 9,3 Sulen.. Flyllestad. Lavik og Brekke. Kirkebo. Vik. Balestrand.. Leikanger De med * betegnede pöstanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 3,3 2,5 5,6 2,8 5,2 5,0 2,3 5,5 1,8 2,7 6,2 6,8 5,0 1,8 3,1 8,6 1,1 4,4 5,6 1,0 5,6 2,8 3,4 3,0 1,7 2,7 24,8 24,2 2,7 11,7 2 37,3 18,7 3,9 4,0

56 49 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfeetures). préfectures). Fronningen Gudvangen Undredal. Myrdalen. Opset.. Aurland. Flaarn Slinde. Fardal Sogndal i Sogn Kaupanger.. Ljosne... Hegg... Maristuen. indhellen.. Aardal i Sogn.. Aardal i Sogn, Øvre Natviken i Sogn. Ofredal Solvorn Hafslo Marifj æren Veitestrand Kroken Hoieimsviken Lyster... Leni i Sogn. Skjolden Jostedalen Myklemyr Helgeim Veiteberg. Dversdalen.... Sandal i Søndfjord* Vassenden i Jolster Aardal i Sondfjord Aalhus Førde..... Helle i Sondfjord Leikanger Aurland. Sogndal. Lærdal. Borgund. Aarda.1 Hafslo. Lyste;,... Jostedalen. Jolster. Førde. 3,7 35,9 3,0 1 9,3 16,4 8,7 2,5 3,2 25,3 5,0 7,8 5,2 6,0 4,3 4,9 2,1 2,8 2,4 13,2 6,5 55,8 4,6 6,3 34,1 2,3 1 6,o 2,3 9,4 1,8 1,9 1,0 4,4 6,4 12,2 30,0 1,1 Holsen Ærvik Naustdal i Sondfjord Vevring..... Kvammen i Sondf. Flokenes Viksdalen Bygstad Sande i Søndfjord Guddal Leitet Gjølanger Dale i Søndfjord Holmedal Korssund Kumle Stavenes Askvald Atløen Bulandet. Bulandet, Ytre * Grytøie*. Yndestad. Tansøen. Batalden. Bareksten Svanø.... Svortevikholmen. Stavang i Kinn.. Skorpen i Sondfjord Hoidalsfjorden.. Eikefjord.. Kinnesund... Hovdevaag... Norddalsfjorden. Kjelkenes Botnene. Bremanger. Førde. Naustdal.. Vevring.. I.Holmedal.. Y.Holmedal. Ask vo'ld. Kinn Bremanger. 2,7 4,6 13,2 5,0 4,1 2,7 3, ,3 3, ,9 3,6 9,0 2,7 2,9 5,0 2,7 5,9 1,9 5,0 1,9 1,9 4,0 4,4 1,1 1,0 3,4 1,1 2 *) De med. * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 7

57 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postan talter, amter prefectures). prefectures).. Bremangerpollen. Moldeen Aarseim Vaagsvaagen. Silden* Statlandet.. Statlandet, Ytre Drage Raudeberg Selje Barmsund. Berle Rugsun d Almenningen Kjellsdalen. Bryggen.... Haus i Nordfjord Daviken Isene. A alfoten Staareim Nordfjordeidet.. Naustdal i Nordfjord Hesteneseren Hyen Hennebygden Rygg Gloppen Rysfjæren Vaatedalen* Breim Utviken Hopland Indviken Faleidet Blaksæter Olderen Olden, Ovre.. Hornindalen... Hornindalen, Indre Bremanger. Selje.... Daviken.. Eid... Gloppen. Breim.. Indviken. Hornindalen 3,9 26,1 2,1 3 9,9 2,2 3,2 9,8 1 2,0 1,3 6,5 5,6 5,7 17,1 Heggebygden. Holmeiene. Stryn Hjelledalen. Mindresunde Flo i Nordfjold Loen... Opstryn Lodal en A alesund Molde Kristiansund N Sunnelven. 4,1 Geiranger. 1,9 Oaldsbygden 2,0 Valdalen. 9,1 Tafjorden. 37,5 Norddalen 1 Ytterdal 2,9 Stranden. 2,8 Liabygden Stordalen. 3,1 Dyrkorn. 37,0 Emlem.. 1,8 Ørskog Vagsviken 18,7 Langskibsoen 6,2 Ramstaddalen Sokkelven 7,3 Ekornnes. 9,0 Velledalen Tusvik 1 Strommegjerde Storfjorden.. 1 Standal i Sendmer 1,9 Urke Hornindalen Stryn. NordreBergenhus amt Sunnelven.... Norddalen. Stranden. Stordalen. Ørskog. Sokkelven Hjørundfjord 2,0 6,0 21,7 1 3,7 15,3 4,2 1, ,3 243,1 454,1 13,1 34,6 1,3 7,7 2,7 6,7 3,s 15,4 2,8 1 1,3 2,7 2 5,2 4,2 3,1 15,2 4,3 2,9 1,7 2,5 1,8 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

58 51 Post I 904. VI. De enkelte postanstalters afsendte brevinængde. (Lettres expédiées des différents bur eaux de poste). prefectur es). prefectures). rurales). Norangfjorden. Hjørundfjord. Austefjorden.. Birkenes i Søndmør Volden Stromshavn.. Dalsfjorden... Haidal i Søndmør Sætre i Sønd mør Dalsfjorclen, Indre Folkestadbygden. Bjørkedalseidet. Ørsten... Brauteset Rysten Haavold Aaeim i Søndmør Fiskaabygden.. Slagnes.. Eidsaa Sylte i Vannelven Søvdsiootn Rovde Larsnes Gjerdsviken. Hakallestranden Haugsholmen. Haugsbygden. Bringsinghaug Liset i Søndmør Vaagsøen. Sandshavd. Sørbrandal. Flaavær Fosnevaag... Runde i'søndmar Eksund... Eggesbones... Hero i Søndmør.. Kvalsvik i Søndmør Hjørundfjord Volden. Ørsten. Vannelven. Sande. Hero.. 1 Leinøen i Søndmør 8,2 Tjaarvaag 2,9 Moldtustranden. 2,3 Gurskø. 42,4 Ulstein 2,0 Festoen 3,5 Brandal i Sondmor 3,4 Hareid 1,0 Hjørungavaag. Vartdal 4,2 Roald. 1,3 Haram 25,1 Hildre 1,9 Kjterstad 3,4 Myklebost Flemsøen 15,3 Fjørtoft 9,0 Drynen 5,0 Vatne 7,5 Slyngstad 2,8 Tenfjord 6,5 Vatnefjorden 8,8 Hellandshavn. 9,0 Glomsetbygden 5,2 Skodje 2,9 Gamlemshaugen. Spjelkavik. 2,9 Alnes Søndmør 4,6 Vegsund 2,7 Langevaag 1,3 Ellingsøen 1 Giske 2,7 Godøen 3,3 Grytestranden 12,8 Valderøen. 4,9 Misund 1,3 OtterøHegdal. 9,5 Aker 2,8 Rinderoen 1,9 Harøen Hero. Ulstein.. Vartdalstran den Roald. Haram. Vatne Skodje Borgund.,.. Aker. 8,8 Sp 1, 6 6, 7 9, 3 2,2 1 2,7 2,9 9,5 1 3,7 4,0 3,9 4,5 1,9 2,5 2,8 7,3 1,9 6,8 2,7 1,s 2,2 3,1 4,1 _ 8,0 1,0 6,o * De med * betegnede postanstalter har kun været, i virksomhed en del af aaret.

59 Post I _ VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expediées des différents bureaux de poste). préfeetures). (nonibre préfectures). (nonibre Sundsboen. Ona Finnoen i Romsdalen Orten Sandø Bud.. Vikan i Romsdalen Harøsundet i Romsdalen Hustad Julshavnen. Bjørnsund, Søndre. Bjørnsund, Nordre Tornes i Romsdalen Aureosen Elnesvaagen Kleive Hjælset Strande i Romsdalen Bolsoen Fiksdal Rekdal. Tomren i Romsdalen Vestnes..... Vikebugt i Romsdalen Tresfjorden. Vaagstran den Sekken Nesjestranden Rødven. Aafarnes. Mittet Lærem..... TorvikIi Romsdalen Norvik i Romsdalen Vold Infjorden Isfjorden A andalsnes Veblungsnes Akerø. Sand(). Bud.. Frænen.. Bolso Vestnes. Sylte. Veø.. Eid... Vold:. Hen.. Grytten 1,0 4,4 1,8 2,5 1 2, 1 2,8 4,8 4,4 3,9 8,2 8,0 3,9 7,1 6,1 11,7 2,0 2,4 5,4 6,2 2,1 13,8 12,3 7,9 6,1 2,8 8,0 3,4 5,8 3,6 3,4 4,3 8,5 2,8 8,2 22,9 19,2 Marstein Ormen.. Vistdalen. Eikesdalen.... Nauste i Romsdalen Boggestranden.. Tjelle i Romsdal.. Rod i Romsdalen. Eidsvaag.. Eidsoren.... Ranvik i Romsdalen Romfo Elverhøi i Nordmor Gjora Sundalen.. Øksendalen.. Jordalsgraenden.. Rindalen i Nordmor Rindalsskogen.. Surendalen, Øvre. Surendalen... Surendalsoren. Todalen Aarnes i Nordmor Kvande Stangvik Ulvundfjorden. Ulvundeidet Boverfjorden Bofjorden Snekvik Fuglvaag Nordheim Indreseeter Tommervaag Tusteren Leiren i Nordmor Halse Skaalvikfjorden Grytten.. Eresfjord og Vistdalen. Nesset.,Sundalen. Øksendalen. Rindalen. Surendalen. Stangvik Ulvundeidet A asgaard.. Tusteren. Halse. 3,1 4,2 8,5 3,2 5,7 2,4 14,8 4,7. 1 2,4 4,2 1 5,5 2,7 8.o 2,2 5,7 5,4 14,2 3,8 13,5 7,8 2,8 3,3 2,1 4,1 2,3 2,3 1,3 4,9 6,3 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

60 53 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). préfectures). prefectures). Stromsneset... Stromsneset. Kvisvik.. Kanestrøm. Mesingset Torjulvaagen. Gyl Kvalvaag i Nordmor Flenam en Tingvold Vaagbø i Nordmor Angvik Ore Osmarken Furset Batnfjordsøren. Kvernes Omsund Afset Eide i Nordmor Lyngstad Kjøl... Vebenstad Brohaven. Kjønnøen.. Sveggesundet Kornstad Ljosøen Vevang Kaarvaag Frei Bergsøen Gjemnes Storlandet Grip Sorsmølen Bratvær Hallarøen i Nordmor Odden i Nordmor. Veiholmen.... Nordviken i Nordmor Tingvold. Ore.. Kvernes Eide. Bremsnes. Kornstad.. Frei.. Gjemnes. Grip Edo.. Steinsøsund. Nordsmølen. 2,5 Indsmølen 3,0 Rosvold.. 3,1 Ostsmolen. 7,6 Vestsmølen. Tyrhaug 3,3 Edo 12,3 Valsefjorden. 3,5 Enge i Nordmor. 2,5 Foldfjorden... 5,0 Foldfjorden, Indre Lesund i Nordmor 4,8 Lurvik i Nordmør 7,1 Aure, Indre.. 5,3 Aure.... Auresundet... 4,7 Aarvaagsfjorden. 7,6 Dromnessundet. 3,1 Engdal i Nordmor 3,9 16,7 3,3 1,7 3,3 Trondhjem Orkedalen Røros Vin,jeøren 5,4 Hevne 2,3 Hellandsjøen 2,0 Snilfjorden. 2,0 Aastfjorden. 2,8 Hevnskjel. 2,0 Krokstadøren 2,5 Staurset 3,4 Mageroen. 3,1 Hestviken 3,0 Fillfjcirden. 2,3 Badstuviken 6,1 Nordbotn.. Fillan Edo. Valsofjorden... Aure. Romsdals amt Hevne. Fillan.. 3,0 2,2 1,1 5,8 1,8 2,7 3,5 4,7 1,8 2,8 3,3 3,9 1 3,2 3,1 2, ,4 75,0 3,5 17,8 4,4 1,7 1,7 6,6 2,1 3,2 7,5 2,9 11,9 14,8 4,7 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i. virkspmhed en del af aaret.

61 Post I VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). (nomb re pr efectur es). Indhitteren. Hitteren. Serhitteren.. Barm an fj or d en. Kvenvær Kvenvær, Ytre lleggaasen. Hitteren Mon søen Knarlagsund. Stremfjorden.. Stromfjorden, Ytre. Skarpnes Frei en Kverven Bustviken. Gurvikdal*. Norddyroen. Sistranden. Titran Vassesund. Hammerviken Freien Freien, Nordre Freien, Ytre. Sulen i Fosen. Serbureen.. Sandviksberget Ramse Steinsdalen. Bessaker Hofstad Serkraakeen Stoksund Lineseen i Fosen Aa.. Halten* By i Fosen. Eidem Leveen i Fosen. Lysesundet.... Osen Roan Stoksu nd. Aa Jessund 11,3 Valdersund. Heibakken. 3,3 Raakvaag. 3,6 Refsneshagen 2,5 Fevaag 5,5 Skjern, Indre 7,2 Nes i Fosen 2,7 Tarven 19,0 Bjugn. 1,3 Brekstad 2,8 Beian 2,2 Imsterfjorden 5,7 Storfosen 3,1 Uthaug 4,8 Selven 3,7 Staveen 4,2 Molnbugt 12,1 Selboakken 4,6 Sterdalsbogen 9,1 Hasselviken 13,3 Rissen 5,9 Stadsbygden 3,0 Gjelme.. 3,8 Fandrem 1,1 Svorkmo 6,4 Meldalen.. 4,1 Lekkens Verk 3,7 Jerpstad 1 Storaas 3,2 Rennebu 2 Birkaaker 1 Opdal 1,9 Stuen... 1 Gjevilvandet* 4,5 Vognill') 2,0 Lenset 3,8 Rise 5,4 Kongsvold*. 7,4 Jossund. Skjern.. Nes.. Bjugn.. Ørlandet. Agdenes. Rissen. Stadsbygden 1il Orkedal.en. 1 Meldalen. Rennebu. Opdal.. 1 9,1 3,9 2,8 3E3 2,4 1 4,6 9,1 45,5 6,7 8,3 3,8 12,4 2,1 3,4 4,0 4,6 3,1 17,6 17,8 1 2,8 19,8 9,0 2,0 4,6 6,2 3,6 6,4 16,8 3,1 6,6 3,6 3,1 2,5 *) De med betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. Det tidligere Dorrem posåtaabneri.

62 55 Post I 904. VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prelectures). prefectures). Brekkebygden. Nypladsen.. Jensvold. Ernstgruben Tyvold Reitan Aal en Holtaalen Langletet Reitstoen Singsaas Bjørgen Kotsoien Buda len Rognes Storen Soknedalen.. Hovin i Guldalen. Lund emo. Holandet. Korsveien Ler Kvaal Melhus Soberg A astan Viggen Børsen..,Roros. Aalen. Holtaal en. Singsaas... Budalen. Storen.. Soknedalen Horg.. Holandet. Flaa Melhus. Børsen Borseskognen Borseskognen Buviken Buviken.. Byneset. Byneset.. [ Bosberg.. Heim dal. Lein stranden Ran em..... Strinden. Leangen i Strinden Bratsberg i Strinden Hommelvik... Malvik Malvik Selbustranden. Selbu Selbu 5,0 2,9 8,5 8,9 14,2 16,8 7,1 2,8 3,8 4,2 4,8 5,6 2,1 1 32,5 1 6,7 7,4 2,4 1,0 8,1 7,7 15,8 5,7 2,1 6, ,8 3,8 3,1 3,2 16,1 7,7 8,4 22,1 8,0 3,6 22,9 Evjegjerd et.. Selbu. Flaknan Tydalen Tydalen. Klæbu Klæbu.. Levanger Stenkjær. Namsos Stjordalen Vardalen S.Trondhjems amt 2829,8 Meraker lieraker Meraker Jernb.st.. Gudaaen Floren Hegre. Hegre Hell,Laan.ke. Skatval Skatval. Langstein Aasen Aasenfjorden Frosten Van vik Leksvikstran den Leksvi ken.. Aasen. I Fro sten. I Lek sviken Ekne. Skogn. Ronglan... Skogn, Ytre... Aogns Markabygd Okkenh aug. Rinn an * Leksdalen Ind alen Vuku Sulstuen Helgaad.alen.. Levanger. Værdalen. 3,t 1,9 3,7 5,5 98,3 138,6 95, ,2 11,3 4,5 4,6 18,7 14,8 6,5 2,7. 1 8,0 17,3 2,0 2,9 1 6,1 3,0 1 2,1 2,0 1,3 5,5 1,3 2,2 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

63 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des di fférents bureaux de poste). prerectures). préfectures). Ytterøen Naust Mosviken Saltvikhavnen Trangsun det Verran Verrastranden Arenneshavn Inderoen Kirknesvaagen Skjelvaagen Hylla Sparbuen Malmesundet Beitstaden Sproven Vadaneset Elden *Namdalseidet. Dyystad i Egge. For i Stod. Føling... Klingsundet. Nestvolden. Rygg i Stod Snaasen Nordli Sørli. Tunnsjøen Grong Namsskogen Grong, Nordre Harran.... Sætervolden.... Holandet i Namdal. Holandet, øvre. øisletten Overhallen.... Skage i Namdalen. Bangdalen.. *) De med Ytteroen. Hosviken. Verran. Inderøen Sparbuen.. 1Beitstaden Egge.. Stod.. Snaasen. Lierne.. Grong Hølandet. Overhallen. Klingen 6,6 Bangsund. 3,6 Opland 1 Sorflatanger. 2,1 Bjørøen Lausnes 4,4 Utvorden 2,0 Urholmen. 8,2 NordStatland. 28,6 Faksdal 5,2 Fosslandsosen.. 2,9 Survik i Namdalen 17,3 Joen 12,2 Salsnes 4,4 Sørgjeslingerne*. 9,2 Karstenøen.. 3,5 Hatland.... 2,9 Løvravaagen.... 2,8 Nordøerne i Namd.* 1 Garstad..... Borgund i Namdalen 2,8 Austafjord.. 2,5 Bergsnov.... 2,4 Ofstad i Namdalen. 5,2 Flerengstranden.. 3,6 Rørvik i Namdalen. 14,2 Nære, Indre... 5,0 Nærøsteine.. 1,9 Abelvær Strand i Kolvereid 19,9 Lund 4,2 Salsbruget Buøen 7;3 Kolvereid 2,2 Maanes 5,8 Aarfor 4,1 Foldereid. 2,5 Kongsmoen 13.9 Vemundvik.... 6,8 Risvær i Namdalen Fjølviken... Klingen. Flatanger. Fosnes... Vikten. Nære Kolvereid.. Foldereid Vemundvik Leka... betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret. 11,0 4,2.5,8 3,5 4, 6 2, 7 2,0 9,4 2, 8 9, 6 1, 7 3,0 2 30,1 3,0 7 6,5 1,6 5, 0 1,9 2,2 3,7 3,2 2,8 31,1 11,9 1,9 6,2 5,6 5,7 3,3 1 3,1 3,6 4,3 3,6 3,7 4,1 3,7

64 57 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). prefectures). Selliset Leka. Naustbugten. Gutvik. Leka S olsem 1 Mosjøen Bodo Narvik. Kabelvaag Svolvær. Terraak.... Nordhorsfjord.. Skotnes.. Aarsand*.. Fiskerosen.... Holm. i Helgeland. Bindalseidet.. Tosenfjorden. Vennesund.. Ursfjorden. Somnes.... Vik i Helgeland. Skillebotn.. Tilrem*... Brønno Hommelsto. Nævernes Sæterlandet Vega Roroen i Helgeland Ylvingen Vevelstad Visten.. Husvik. Hoiholm Stokkasjøen N.Trondhjems amt Bindalen. Vik Bron.no Velfjorden.. Vega.... Tjøtta. 1,9 Skogsholmen 2,1 Vestvaagan 3,6 Tro 8,3 Tjøtta 2,0 Skaalvær Sørnes 1214,4 Alstahaug Brasoen 87,6 Østbo i Helgeland 284,7 Lerfjorden 17 Meisfjorden i Helgel. 94,9 76,3 11,1 5,2 2,9 3,0 7, ,2 7,2 12,0 9,6 4,3 2,4 48,2 6,4 3,7 1,8 1 14,5 2,o 14,4 1,7 1,3 Sandnessjøen.. Kviting... Vefsen, Øvre... Drevjen i Helgeland Hatfjelddalen... Herøholmen... Aakvik i llélgeland Skibaatsvær*.. Slapøene. Øksningen. Øivaagen.... Skaga i Helgeland. Sandsundvær*. Sandvær i Helgeland* Løvøen Nordviken... Bjørn i Helgeland Kobberdal. Stavseng i Helgeland Glein Nordøvaagen. Husby Vikholmen. Handnesøen. Aasvær*.. Nesne Obo.. Nordsjonen. Bardal Tjotta. Alstahaug. Stamnes. Vefsen. Hatfj el d dalen Hero.. Dønnes Nesne. 1,8 5,1 24,1 6,0 6,7 26,9 8,3 9,0 6,6 3,0 59,6 4,5 5,0 1,3 4,2 26,8 6,0 22,2 3,5 12,0 6,8 5,4 19,3 3,2 4,2 2,5 6,0 4,1 9,6 5,3 6,6 12, 8 4,4 7,6 2,2 1,7 5,0 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed 8 en del af aaret.

65 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). Postanstalter, amter prefectures). prefectures). Sjonen Hemnesberget. Bleikvaslien. Elsfjoden.... Bjerka i Helgeland. Stromholmen. Korgen Utskarpen... Mo. i Helgeland. Ytteren i Helgeland Skjaanes i Helgeland Dunderlandsdalen. Guldsmedviken*.. Storforsheien*.. Skonseng Baasmoen Alderen Lure livarøen, Indre. Lovunden... NordSolvær. Trmnen Selvær Myken*... Valvær*.... Nesoen i Helgeland Jægtvik.. Selsovik..... Sørfjorden i Helgel. Tjongsfjorden.. Redo Gronnøen.. Aamohavn.... Bjærangsfjorden.. Halsa i Helgeland. Bolgen i Helgeland Reipaaen.... Holandsfjorden. Vaagsbotn.. Meløen Nesne Hemnes.. Mo. Luro "ene Redo Melo 2,8 Ornes 2 Stott 1,0 Indyr. 2,9 Framnes 2,0 Forstranden.. Lekanger i Salten 7,6 Sund i Salten.. 2,3 Rosnes i Salten. 74,3 Storvik 4,1 Alsvik 1,9 Nordarnøen. 1,3 Beieren 3,6 Skaanland i Salten 4,4 Bertnes i Salten. 6,9 Valnes i Bodin. 12,1 Strømmen i Bodin 8,9 Tverlandet. 15,9 Helligvær. 15,2 Misvær 3,0 Breivik i Salten. 4,0 Finneid 12,9 Leivset 3,2 Skjønstaa 1,9 Sulitjelma Skjerstad 2,9 Venset 2,9 Valnesfjorden 1 Fauske. 3,5 Saltdalen 3,4 Røsvik i Salten. 9,9 Storkesnes.. 7,5 Taarnvik.... 4,3 Djupvik i Salten Engan i Salten. 2,9 Kalvik i Salton. Kjerringøen. 3,4 2,0 Nordfolden. 5,0 Mørsvikbotn 7,3 Leines... Melø... Gildeskaal Beieren B6din. Skjerstad. Saltdalen. Sørfolden. Nordfolden Kjerringø. Ledingen 5, , , , , 6 5,9 1,7 5, ,3 1,9 4,3 64,6 3,9 3, 8 3,7 20,3 46,4 9, 7 3, 6 2, ,5 4,8 1,0 *) De med * betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

66 59 Post VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). Herred er (no»lbre prefectures). Grøtøen. Bogøen Engeløen Vaag Skutvik.. Sagfjorden.. Fitje i Salten. Sørkil Hammerø Hammer, Nordre Kjeøen Forsaa i Salten*. Ulvik i Salten* Trol i Salten. Kongsvik... Svensgam Skarstad i Salten Melkedalen.. Dragland Halvardøen i Salten Offerso Rævelso Vaaje i Salten. Lødingen Korsnes Hundholmen Drag i Salten Kjøbsvik Tjellebotn Bergviknes Ballangen Liland Taarstad Elvegaarden Ledingen. Steigen.. Hainmerø. Lødingen. Tysfjorden Evenes. Ank en es Rombak Skjonanes Kongsbak. Øijorden Herjangen Røst!Være 23,2 12,2 4,0 12,1 8,1 5,7 3,0 4,3 15,1 12,0 3,4 4,7 2,1 2,5 2,9 1,1 3,7 2,0 2,7 3,1 2,2 26,6 7,3 7,0 1,1 15,3 7,8 2,1 8,3 19,4 13,9 8,5 4,6 1,3 3,6 4,7 26,0 Være Aa i Lofoten. Moskenes.. Reine Sund i Lofoten. Ramberg... Napp i Lofoten*. Nesland i Lofoten* Nusfjord.... Havne i Lofoten* Flakstad. Balstad.. Fridheitn 0ravdal Leknes i Lofoten Ure Steine* Stamsund nortsund* Val berg Borge Eggum Vestresand Borgvær Høines* Vikerøen*. Gimsø Laukvik i Lofoten Lyngvær.... Henningsvær. Holand i Lofoten Kalle Ørsvaag* Østnesfjorden. Biettesnes.. Skroven.. Ørsnesviken. Digermulen... Risvær i Lofoten Lauksund Were. Flakstad. Buksnes. Borge. Gimsø... Vaagan Hadsel 24,3 18,0 63,3 25,6 12,8 12,7 1,0 16,2 4,2 2,4 27,1 3,1 19,6 8,2 16,1 3,9 38,3 3,9 2,3 13,0 2,2 8,4 1,8 7,7 6,8 15,9 37,8 3,8 9,4 5,2 5,1 32,1 32,7 5,4 3 4,5 5,7 *) De med betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

67 POst ( VI. De enkelte postanstalters afsendte brevinængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). pre'fectures).. prefectures). Hanoen..... Solum i Vesteraalen Kvitnes i Hadsel Melbu Stokmarknes.. Steil Bitterstad.... Stronstad i Vesteraalen.. Vottesnes.. Eidsfjorden... Be i Vesteraalen.. Eidet i Malnes Gaukvære.. Jorgenfjorden* Ringstad Guvaag* Strømsjøen Skaarvaagén Nykvaag Hoyden Sundereen Øksnes Smines i Vesteraalen Barkestad SorsandVaage.. Sommerøen i Vesteraalen Langenes Alsvaag Nyksund Sigerfjord Jennestad Kleven i Vesteraalen Sortland Skj old eh avn Risohavn Nord mjele. Aaknes i Vesteraalen Bleik Hadsel Bo. Øksnes.. Sortland. Dverberg.. 8,7 Andenes. Dverberg. 9,7 Fiskenes. 96,4 58,6 12,3 35,8 Tromso.. Harstad 4,4 5,9 Kvæfjord 4,1 Hemmestad. 3 Gullesfjorden 6,6 Gapøen 1,0 Godfjorden. 2,1 Fauskevaag. 3,6 Grotavær... Gausvik i Senjen 6,1 Elsnes 4,2 Kasfjorden. 2,4 Tovik 4,2 Sørlavangen.. 5,0 Sorvik i Senjen 6,9 Sandtorv. 4,2 Evenskjeer 4,7 Lundenes 2,5 Skrolsvik. Melovær 4,8 Sand i Senjen 2 Bjarkø. 5,3 Havnvik 9,0 Aanstad 13,6 Bolla... 7,9 Breivold 3,2 Foldvik 25,5 Ibbestad 5.4 Grovfjorden 1 Aarstein. 3,7 Engenes. 5,4 Lavnangen 3,3 Lavangsnes Dverberg.. Nordlands amt i 3155,5 Kvæfjord... 1Trondenes Bjarko. Ibbesiad:. 25,3 9,3 5,1 487,5 226,7 5,7 3,5 2,5 8'4,7 2,1 3,1 9,6 3,0 2,2 9,2 9 3,5 7,3 10,0 3,9 3,8 1,7 4,5 1 21,9 5,2 9,1 6,1 2,8 21,9 8,0 7,0 5,2 12,0 B55 *) De med 44' betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aa,ret.

68 61 Post VI, De enkelte postanstalters afsendte brevmmngcte. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). (Bure aux de poste, prefectures). Seveien Salangen. Sørreisen Serreisen Kloven.... Kastneshavn. Dyre Finlandsneset Skogshavn Langhavn Trane Stangelandseidet.. Espenes i Senjen. Vangsvik i Senjen.. Redsand i Senjen*. Torsken. Holmenvær... Gryllefjord... Kaldfarnes... Halvardsøen i Senjen Torsken. Havn i Senjen. Berg. Mefjorden i Senjen. Berg. Laukvik i Senjen Hillese. Brensholmen.. Resholmen... Sommereen i Senjen Tultengen. Gibostad... Lenviken. Finsnes.. Rosfjord.. Maalsnes.. 1VIaarselven Maalselven. Bakkehaug. Overbygden... Bardo.. Bardo Salangsdalen.. Finkroken. Tromsesundet Finvik* Oldervik i Tromso sundet Mjelde Vengseen 1 Trane 2 15,5 6,1 8,1 4,2 27,2 4,0 6,2 4,6 4,0 1,1 4,5 42,9 3,0 5,2 18, ,5 3,7 2,3 2,3 5,4 2,2 24,0 32,7 8,2 17,1 1 6,4 4,6 22,8 5,0 2,0 1,8 2,0 Storsteinnes Seines Nordkjosbotn Tennes Mestervik Mortenhals Nordbyneset Karlsø Hansnes Ulfsfjord Jægervandet. VanneKvitnes Helge... VanneKammen Jovik i Lyngen Sjursnes Birtavarre Horsnes. Lyngen. Skibotn*.. Samuelsberg. Svensby.. Djupvik i Tromso Kjosen Havnnes. Leksletten Maursund Skjerve. Nikkeby. Oksfj ordhavn Haukehavn Sørkjosen Storneshavn Skorpen. Badderen. Alteidet Sorstrømmen Kjækan.. Balsfjorden... Malangen. Karise. Helge.. Sørfjorden. Lyngen Skjervo Nordreisen..Kvænangen. Tromso amt 14,7 1,8 5,1 8,4 5,2 4,6 6,4 11,1 3,6 1,3 3,4 4,0 2,2 4,5 3,0 8,9 1,9 18,2 2,9 1,3 2;7 1 2,7 4,4 22,1 2,2 2,8 3,1 16,3 3,4 3,6 7,2 12,0 2,3 2, , ) De med betegnede postanstalter har kun været i virksomhed en del af aaret.

69 Pott VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expédiées des différents bureaux de poste). prefectures). (nornbre préfectures). Hammerfest Vardo. Vadsø. Alten Kautokeino. Elvebakken. Kaafjord Rafsbotn Sopnes Mjaanes i Finmarken Storsandnes').. Oldervik i Finmarken Tappeluft Talvik Lerbotten Storekorsnes Korsfjorden Kviby.. Komagfjord. Leerresfjord. Altneset. Ogsfjord. Bergsfjord. Loppen Sandland. Andsnos Hasvik. Bredvik Breivikbotn Sørvær Galten Sandebotten Kaarhavn.... Vinna i Finmarken Mefjorden. Gaashopen Kvalsund Næverfjord. Kautokeino. Alten.. Talvik..* Loppen og Øksfjord.. Hasvik. Hammerfest. Kvalsund.. 27 Rolfsoen.. 7 Rolfsehavn*. 57,4 Tufjord 42,0 Ingoen... Bustadsundet... 3,5 Finnes i Finmarken 14,5 Havosund 12,0 Hjelmsøen Maasø 4.3 Gjesvær 1,3 Skarsvaag Kamovær. 1,9 Kjelvik 1,8 Tamsø, Lille 13,5 Honningvaag, Sondre 4,9 Honningvaag, Nordre 4,4 Porsangvik 2,7 Repvaag. 3,1 Kistrand. 3,9 Kolvik 2,0 Berselven. 1,9 Russenes. Kjæs. 3,6 Laksel ven 7,1 Leirpollen 1 Karasjok 3,6 Sværholt 2,2 Lebesby.., 17,6 Laksefjordbunderi*. 3,5 Kinnarodden Dyfjord 14,0 Kjollefjord.. 8,3 Skjøtningberg. 3,4 Hopseidet 3,4 Kongsfjorden 2,5 Skjaanes i Finmrk 7,7 Mehavn. Gamvik 4,7 Gulgofjorden. 6,1 Maasø. 7 Kjelvik. Kistrand.. Karasjok. Lebesby.. Tanen. 26,1 33,7 3,3 15,9 12,2 9,1 5,8 32,2 2,5 18,9 2,2 32,4 6,4 2,2 8,2 6,4 5,5 1,1 3,1 2,9 9,3 2,3 8,7 2,9 13,6 5,7 6,1 3,6 34,2 12,0 *) De med '4. betegnede postanstalter har kun været i virksomhed (an del af aaret. 1) Det tidligere Eidsnes postaabneri.

70 I 63 Post I 904. VI. De enkelte postanstalters afsendte brevmængde. (Lettres expécliées des différents bureaux de poste). préfectitres). prefectures). Smalfjorden... Fin kongkjeilen. Kvitnes i Finmarken Losvik Langfjordnes Vestertanen. Østertanen Tanen Berlevaag. Polmak. Nyborg.. Neessebv. Baadsfjórd 1Vlakur Syltefjord.. Havningberg Eiberg Ki berg, Indre Tauen. Ncesse. b3; Varde. 1,9 5,4 2,5 3,1 11,7 28,8 2,7 4,9 3,5 3,9 4,2 1,7 1 4,4 3,0 Smelror. Ekkero Bugenes.. Bugofjorden. Kirkenes.. Jarfjorden. Elvenes.. Langfjorddalen Neiden Norskholmen.. GrænseJakobselv Varde.. Nordvaranger. Sydvaranger.. Finmarkens amt Posteksp. paa jernbanerl).. dampskibe. Tilsammen. 4,6 2,4 1,1 1076, , ,5 De med * betegnede postanstalter har 1 ) Heraf indleveret : Ved Kristiania stationer 262,s Fredrikshald station 202,3 Sarpsborg 88,8 Fredrikstad 214,1 _ Moss 157,9 Lillestrom 15,4 Kongsvinger 27,2 Hamar 115,2 Lillehammer 53,4 Gjøvik 22,8 Elverum 35,3 Tonset 8,2 Røros 7,3 Trondhjem 215,3 Drammen 268,5 Hønefoss 38,6 Kongsberg 3 kun været i virksombed en del af aaret. Ved Sandviken station Holmestrand Horten Tønsberg., Sandefjord Larvik Brevik Porsgrund Skien Kristiansand Flekkefjord Egersund _ Sandnes Stavanger _ Bergen _ Narvik 5,3 62,o 2 88,7 74,1 77,4 2 44,7 112,s 2,5 7,4 16,1 9,6

71 Post VII. Brevforsendelsen til forskjellige udenrigske lande. (Lettres expédiées pour différents pays étrangers). Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser (nom,bre des lettres, cartes postales, imprint& etc.) Samlet antal almindelige, brevkort 'og korsbaandsforsendelser des lettres, Cartes postales, imprintés etc.) 7. 7, I. Europa; II. Afrika. Tyskland (deri indbefattet Helgoland) Østerrige (deri indbefattet fyr * stendonimet Liechtenstein). Ungarn Belgien Bulgarien Danmark (deri indbefattet Island og Færsoerne)... Spanien (deri indbefattet Andorra, de Baleariske og Ka Aariske oer) Frankrige (deri indbefattet Monaco) Storbrittannien med Irland. Grekenland (med de Joniske per) Italien (deri indbefattet San Marin Luxemburg Montenegro Nederlandene..... Portugal (deri indbefattet Madeira og Azorerne). Rumanien Europæisk Rusland Serbien Sverige Schweiz Europæisk Tyrki Britiske kolonier (Malta og Gibraltar) BosnienHerzegowina ,6 156,6 16,4 121,8 802,2 64,5 605, ,8 69,6 1 24,0 15,5 3,8 106,o 1465,9 5 7,1 3,3 6186,o Algier. Tunis. Kongo. Ægypten (ined Nubien og Sudan) Liberia Marokko Tra 7? S vaal Tripolis Britiske kolonier og postetablissementer (deri indbefattet Zanzibar) (Vanske kolonier og postetablissementer..... Franske kolonier og postetablissenzenter..... Italienske kolonier og postetablissementer Portugisiske kolonier og postetablissementer Tyske kolonier og postetablissemenler Amerika. Nordamerikanske Forenede Stater Argentina Bolivia.. 4,0 2,2 11,8 2,5 79,5 1 4,8 1, ,5 18,7

72 65 Post 904. VII. Brevforsendelsen til forskjellige udenrigske lande. (Lettres exyédiées pour différents pays étrangers). Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser des lettres, cartes postales, imprimés etc.) Samlet antal almindelige, brevkort og korsbaandsforsendelser des lettres, cartes postales, imprime's etc.) Brasilien Canada. Chili... Columbia CostaRica.... Republiken Dominica Ecuador. Guatemala Haiti Honduras Mexiko Nicaragua. Paraguay.. Peru.. Salvador Uruguay Venezuela Britiske kolonier. Danske Franske Nederlandske Forenede Staters Kuba. 13,3 77,5 4,5 2,9 6,5 2,8 9,3 1,1 6,9 2107,0 Japan Persien Asiatisk Rusland. Siam... Asiatisk Tyrki... Britiske kolonier. Forenede Staters Franske Nederlandske Portugisiske Filippinerne V. Australien. Hawai Samoaoerne Tyske protektorater Britiske kolonier Franske Spanske 8,6 2,7 2,3 1 3,5 72,8 2,9 36,2 40,0 IV. Asien. Tilsammen 8522,9 Kina og Corea 34,9 Britisk Indien (med Birma, Aden og Mascat).... 7,4

73 POst VIII. Opgave over Atdvelislingen af udenrigske postanvisninger. (Renseignements sur le service de mandats de poste internationaux). Afsendte (expe'dition). Belob (montant). Belgien 705 Bulgarien 4 Danmark Frankrige Italien 560 Luxemburg 19 Nederlandene Portugal 17 Rumanien 9 Rusland 275 Schweiz Storbritannien og Irland Sverige Tyskland (og Constantinopet) Ungarn Østerrige Brasilien.. 2 Britiske kolonier og postetablissementer : Europa. 3 i Asien.. 13 i Afrika i Amerika 4 i Australien. 63 Kina.. 8 Forenede Stater i Nor damerika Japan San Domingo Tunis.. 10 Uruguay Ægypten.I Kroner

74 6.7 Rost IX. Opgave over udvexlingen ai postopkrævninger og postinkassationer med udlandet. (Renseignements sur le service de remboursements et recouvrements internationaux). Brevpost 1 forsendelserl (Objets de correspondance).. Postopkrævninger (remboursements). Afsendte (expe'dition). Pakker (co/is). _ Bela (montant). Kroner. 15 Belgien Danmark Forenede Stater i Nordamerika Frankrige Franske kolonier Afrika Italien. Kina , 18 Luxemburg Nederlandene Nederlandsk Ostindien Portugal.. Rumænien. Rusland Schweiz Spanien ;Storbritannien og Irland Sverige Tunis Tyrkiet. Tyskland Ungarn Ægypten Østerrige , Postinkassationer (recov,vrements). Ankomne, (réception) Bela (montant). Kroner Deraf ikke indfriede (non encaisses)., Bela (montant). Kroner

75 Post I X. Opgave over forsendelsen af penge til udlandet. (Lettres avec valeur déclarée pour l' &ranger). Afsendte (expewition). Bela (montant). Belgien Britiske Kolonier i Europa Danmark Frankrige. Italien Luxemburg Nederlandene Portugal Rusland Schweiz Spanien Storbritannien og Irland Sverige... Tyrkiet Tyskland Østerrige Argentina Britiske Kolonier i Afrika. Britiske Kolonier i Amerika Kina Tyske Kolonier i Asien. Ægypten Kroner

76 69 Post I 904. XI. Opgave over forsendels.en af pakkepost til üdlandet. (Colis pour l' &ranger). Afsendte (expédition) almindelige (ordinair es). med angiven værdi (avec valeur déclarée). Belob (montant. 58 Belgien Danmark.. Frankrige Grækenland Italien Luxemburg Malta og Gibraltar Montenegro' Nederlandene Portugal Rumænien Rusland Schweiz Serbien Spanien Storbritannien og Irland. Sverige Tyrkiet.... Tyskland Ungarn Østerrige Argentina Bolivia Bra. silien Britiske kolonier i Afrika Britislie_kolonier i Amerika Britiske kolonier i Australien Britisk Indien Chili Columbia Kroner

77 Post XI. Opgave over forsendelsen af pakkepost til udlandet. (Colis p. our l'étranger). Afsendte (expédition) almindelige (ordinaires). med angiven værdi (avec valeur déclar ée). Bela (montant). Kroner. Corea 1 Danske kolonier i Amerika Ecuador Franske kolonier i Afrika Franske kolonier i Amerika. Franske kolonier i Asien.. Forenede Stater i Nordamerika.. Forenede Staters kolonier i Amerika Forenede Staters kolonier i Asien *Y Japan Kina. Kongo Liberia Marokko Mexiko.. Nederlandske kolonier i Asien Paraguay Peru... Portugisiske kolonien i Afrika Russisk Asien Siam Tripolis Tyrkisk Asien Tyske kolonier i Australien Uruguay 120 Venezuela Ægypten *) Heri indbefattet 281 rekommanderede pakker.

78 (Forts.) Nr Fattigstatistik 1901 og ksistanee 113. Norges Bergværksdrift 1901, 1902 og i U, 114. SkolestatiStik (Instruction»ablique.) 115. Norges Handel ((ommerce) 116. Veterinærvesenet og kjodkoutrollen (Scr,,.,It(irinaire et inspection de la riande.) 117. Folkemængdens Bevægelse II. Sammendrag.,'._11ourement de la population. Itésitiné.) 118. Livs. og Dodstabeller 18'.4219"/01. (Tables de martalité et de surrie.i 119. Rekruteringsstatistik (Recrutement) 120. Norges postvæsen (tatistique. postale,) Det statistiske Centralbureau lui Ierhos bl. a. udgivet folgende Værker,'qatistique internation(tle: Navigation maritim. 1. II; Ill. IV. Christiania 18 4; , International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelstlaaderne Aarene Kristiania Tabeller vedkounnende Skibsfartsbeviegelsen og Handelsflatiderne Kristiania Statistisk Aarbog, for Kongeriget Norge... Senest udkommet: Fireogtyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique. de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Toogtyvende Bind, Kristiania (../nornal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget.Norges civile, geistl.ige og judicielle Inddeling. Afsluttet 16 Juni Kristiania 1902_ Med 3 Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v Juni Kristiani;, 18t4N Do. for Tidsrummet 1 Juli December for Tidsrummet 1. Januar December 1894, for Tidsrunimet 1 januar December.1897, for Tidsrummet 1 januar December 1900 og for Tidsrummet 1 Januar December 1903, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind. Tolvte Bind. Femtende Bind, Attende Bind ug Enogtyvende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Saintlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug & ( 7 o., Kristiania. 13 September 190T,.

79

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 3. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des pommes de terre

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18;findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. Trykt 1911: Nr.

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-18 findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910. - 19-153 se lomslaget

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891.

NORGES POSTVASEN TABELLER NORGES OFFICIELLE STATIST1K. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année 1891. NORGES OFFICIELLE STATIST1K. Tredie Række No. 160. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR ÄÄRET (Statistique postale pour l'année ) UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, POSTSTYRELSEN. KRISTIANIA.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'alienes.) - 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI , tuil00 1 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0' NORG ES POSTV/ESEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 81. --1, s. :;',,:140 tuil00 1,,;7..i,,,, e,,,,,,'1111 :14**,)''11' II 11111,(1 ''IIIIIIP',0"' NORG ES POSTV/ESEN 1 91 5. (Statistique postale pour l'année 1915) UTGIT

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL

STATISTIK. P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET CHRISTIANIA, 8 7 6, FOB I8 75. TELEGRAF-DIREK TOREN, AFGIVEN TIL P. No. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS STATISTIK FOB I. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREK TOREN, CHRISTIANIA, TRYKT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI,, INDHOLD. TABLE DES MATIÉRES.. Beretning

Læs mere

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA.

F. No. 1. DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S. AFGIVEN TIL MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET TELEGRAF-DIREKTOREN. CHRISTIANIA. F No DEN NOME STATSTELEGRAFS 8TATHIIK FOB S S AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTOREN CHRISTIANIA TRYKT I W C FABRITIUS'S BOGTRYKKERI 864 Indhold Beretning for Aaret 863 Pa g (Rapport

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. tindes opferte i Fortegnelse 'owl Norges officielle Statistik in. v. 828-30 Juni 889. S. 22-27. 86-46

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS P. %T. DEN NORSKE STATSTELEGRAFIS. AFGIVEN TIL MARINE OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGRAFDIREKTØRE N. CIIRISTIANI A. TRYhT I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKKERI. 8. INDHOLD. TABLE DES MARTIÈRES. Pag.. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril

Norvège 2012 mars mars avril avril avril avril Norvège 2012 26 mars 123412 01 Nor Sandnes Ulf Viking FK 2:2 410145 452143 01 Nor Vålerenga Fotball FK Haugesund 2:1 543250 324513 01 Nor Tromsø IL Fredrikstad FK 1:0 103432 413443 01 Nor Stabæk Fotball

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2013

Spilleplan Tippeligaen 2013 Spilleplan Tippeligaen 2013 Runde 1 Søndag 17/3 Lillestrøm - Sarpsborg 08 Brann - Vålerenga ODD Grenland - Rosenborg Strømsgodset - Sandnes Ulf Aalesund - Haugesund Viking - Molde Start - Hønefoss Sogndal

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième serie.) Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 904. (Hospices d'aliénée) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. ( Mouvernent

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

Upcoming 48-hour exception dates for 2018 Updated 5/7 2017

Upcoming 48-hour exception dates for 2018 Updated 5/7 2017 Upcoming 48hour exception dates for 2018 Updated 5/7 2017 Exception dates might have been added or removed since the publishing of this list. Please contact reservations and customer service for current

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2011

Spilleplan Tippeligaen 2011 Spilleplan Tippeligaen 2011 Runde 1 20/3 Runde 16 Lørdag 16/7 Strømsgodset - Sogndal Molde - Haugesund Tromsø - Haugesund Runde 16 17/7 Aalesund - Fredrikstad Strømsgodset - Start Brann - Rosenborg Fredrikstad

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere