Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling"

Transkript

1 Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København.

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 2 2. Interaktiv underholdning en industri med vækstpotentiale 4 3 Det interaktive hus indhold og funktioner Uddannelse Væksthus Forskning og udvikling Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling Sleep In Administration Pladsbehov Samarbejde med eksisterende initiativer Nordiske/Øresundsregionsperspektiver 8 4 Ejerskab og budget Ejerskab Budget Bestyrelse, ledelse og Advisory Board: Det videre forløb - tidsplaner 11 Bilag 1 13 Bilag 2 15 Bilag 3 17 Globale udviklingstrends 18 Det danske spilmiljø beskrivelse af struktur og størrelse 18 København et Hot Spot for spiludvikling. 21 Andre initiativer 21 Støttepolitik 22 1

3 1. Sammenfatning Alle rapporter om den stærkt voksende oplevelsesøkonomi peger på at den danske spilbranche indeholder et stort vækstpotentiale. Branchen selv identifi cerer tre hovedbarrierer for at potentialet kan blive forløst i en stabil vækst: 1) Tilvejebringelse af tilstrækkelig og velkvalifi ceret arbejdskraft 2) Etablering af iværksætter-miljøer, der fokuserer på computerspiludvikling og -produktion 3) Rammebetingelser, der gør den enkelte virksomhed i stand til at udvikle sit marked Det Interaktive Hus er tænkt som en central spiller i nedbrydningen af disse barrierer. Huset skal rumme Uddannelse - DADIU Væksthus for spiludviklingsfi rmaer Sleep In Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling Forskning og udvikling Øresundsregionen indeholder den absolut største klyngedannelse af computerspilsvirksomheder i Norden. Klyngen er mest koncentreret i København hvor der fi ndes mere end 50 spiludviklingsvirksomheder. Det Interaktive Hus skaber en symbiose mellem uddannelse, forskning og udvikling samt væksthus. Spilindustrien i hovedstaden er en af de spirende klynger. Med IO Interactive og Deadline Games i spidsen og det nye tværregionale uddannelsesmiljø DADIU er der lagt grunden til en udvikling, som kan gøre Region Hovedstaden til en markant spiller inden for interaktiv underholdning og computerspil. Det Interaktive Hus skal være et fysisk hus og det kreative kraftcenter for udviklingen af dansk computerspilindustri. Det skal stå for en dynamisk, eksperimenterende, men målrettet indsats som led i en samlet indsats for at støtte udviklingen af spilindustrien i hovedstaden. I tilknytning til miljøet i Det Interaktive Hus skabes en administration af støtteordninger til dansk spiludvikling, der har som formål at koordinere kommende støtteordninger til koncept, prototyper, udvikling, produktion, lancering og distribution af danskudviklede computerspil. Endvidere tænkes ordningen at skulle fremme professionelt eksperimenterende spilformater, game play og talentudvikling gennem forskningsprojekter og direkte eksperimentstøtte til virksomheder. 2

4 Det Interaktive Hus er en selvejende institution. Interessenter ses umiddelbart at være den danske spilbranche, Region Hovedstaden, Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, Erhvervsministeriet samt København og Frederiksberg Kommuner. Huset ledes af en bestyrelse, som ansætter en adm. direktør. Det Interaktive Hus tænkes placeret centralt i København inden for rimelig afstand til relevante uddannelses og forskningsinstitutioner og i nær tilknytning til kreative miljøer. Der bør også tænkes på interaktion med tilsvarende klynger i hovedstaden, bekvem adgang til offentlig transport (Tog/bus), samt mulighed for udvidelse af aktiviteterne og areal Det Interaktive Hus skal fysisk signalere pionerånd og Tilbage i 1990 lancerede ITE det interaktive kreativt miljø. Lokalerne må gerne være rustikke og tv-show med trolden Hugo. Siden har fi rmaet der skal være stor frihed til at indrette lokalerne som solgt mere end 6,5 mill. spil over hele verden. væksthusfi rmaerne ønsker det. Hugo-spillene fås både til Sony PlayStation, Nintendo Game Boy og Windows pc er. ITE blev Et andet væsentligt krav er en lav lejepris af hensyn til september 2006 opkøbt af det internationale deltagernes økonomi. medieselskab NDS. Det Interaktive Hus kan etableres indenfor 3-5 måneder baseret på etablering i allerede eksisterende lejemål. Arealbehovet er initielt ca m². Det er vigtigt at der er mulighed for udvidelser. Etableringsudgiften og drift det første år er 8,1 millioner kr. Der forventes et løbende driftsfi nansieringsbehov på minimum 4,5 millioner kr. Disse tal inkluderer ikke eventuelle støttemidler 1. Denne rapport beskriver og afslutter ideudviklingsfasen omkring Det Interaktive Hus og anbefaler start på en etableringsfase, der resulterer i at Det Interaktive Hus realiseres og overgår til egentlig drift. Etableringsfasen drives af en interim-organisation bestående af en bestyrelse for Det Interaktive Hus under dannelse. Bestyrelsen ansætter en direktør og en assistent til at realisere Det Interaktive Hus. Etableringsfi nansieringsbehovet vurderes til at være 1 MDKK kr., ledende frem til en åbning af Det Interaktive Hus indenfor 6-10 måneder. 1 Der er ikke i budgettet indregnet udgifter til sekretariat for støtteadministrationen. 3

5 2. Interaktiv underholdning en industri med vækstpotentiale Computerspilbranchen er i voldsom vækst. På verdensplan var omsætningen i 2003 mere end 21 mia. USD (OECD, 2005). Siden 1995 er branchen globalt tredoblet. Det er den hurtigst voksende indholdsbranche. Hvor computerspil før var noget der alene foregik på børneværelset, har denne underholdningsform nu spredt sig over større aldersgrupper. Gennemsnitsalderen er i dag 29 år knap 40% er kvinder. Det danske miljø består efter den seneste offi cielle måling af 64 virksomheder. De fl este ligger i hovedstadsområdet (se bilag 3, side 18). Branchen består af nogle ganske få større og mange meget små virksomheder. Vækstpotentialet bedømmes som betydeligt og inden for rækkevidde såfremt der gøres en fokuseret indsats for at hjælpe og støtte startvirksomhederne. Det er i dette lys denne rapports forslag skal ses. Hitman: Blood Money er det fjerde spil i serien om Hitman. IO Interactive er det største spilfi rma i Danmark (med over 150 ansatte). Firmaet er en del af den verdensomspændende Eidos Group, én af verdens førende udgivere af underholdningssoftware som fx computerspil. Spil fra IO Interactive har på verdensplan solgt over 7 millioner eksemplarer. Rapporten peger på at København bør og kan udvikles til at blive et nordeuropæisk hot-spot for computerspiludvikling. København har hvad der skal til: kandidatuddannelse af spiludviklere (DADIU) et aktivt og internationalt anerkendt computerspilsforskningsmiljø (DTU,ITU) Danmark og København især har verdens bedste IT infrastruktur målt i antal højhastighedsforbindelser per indbygger (Bredbåndstilgængelighed i Danmark er 98%. 29,3 ud af 100 danskere har bredbåndsadgang. På andenpladsen kommer Holland med 28,8 ud af 100 ifølge OECD, 2006) Befolkningssammensætningen afspejler globaliseringstendenserne København og regionen har et meget aktivt og alsidigt kulturliv og byrum En eksisterende klynge af spiludviklingsvirksomheder og pionerer inden for digital interaktiv underholdning (Se kort over København i beskrivelsen af det danske Spiludviklingsmiljø, bilag 3) Udvikling af entreprenørkulturen med opbakning fra regeringen og de lokale myndigheder. Aktiv offentlig efterspørgsel på computerspil (eksempel DR) Interaktion med andre kreative klynger i oplevelsesøkonomien: fi lm, design, tøj, musik m.fl. I bilag 3 fi ndes en fyldigere gennemgang af udviklingstrends i computerspilbranchen, andre tilgrænsende danske initiativer mm. 4

6 3. Det Interaktive Hus Indhold og Funktioner Det Interaktive Hus indeholder fem hovedfunktioner som hver for sig skal bidrage til at nedbryde barriererne for branchens udvikling: Uddannelse - DADIU Væksthus for spiludviklingsfi rmaer Forskning og udvikling Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling. Sleep-In 3.1 Uddannelse Mangel på kvalifi ceret arbejdskraft er en af de væsentligste barrierer for branchens udvikling. Derfor er uddannelse en afgørende aktivitet i Det Interaktive Hus. DADIU DADIU er Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning. En sammenslutning af fem universiteter og tre kunstskoler i Ålborg, Viborg, Århus og Københavnsområdet. De studerende har et fælles pensum og skal sammen producere et computerspil i en simuleret virkelighed og mødes til to fællesproduktioner på henholdsvis fi re og otte uger. Det Interaktive Hus indeholder plads til seks produktioner med hver et stort produktionslokale med plads til femten arbejdsstationer og et mødelokale. Disse faciliteter vil være optaget fra januar til juni af DADIU. Resten af året er faciliteterne til rådighed for forskningsprojekter, efteruddannelse og væksthusprojekter. 5

7 DADIU har i øvrigt behov for et par kontorer og et stort mødelokale. Projektets leder, koordinator og programmør har deres kontorer her og Det Interaktive Hus er hjemsted for møder med deres bestyrelse, de mange grupper som koordinerer fællespensum og fællesproduktion, samt møder med branchen og diverse interessegrupper. Andre uddannelsesmuligheder Det Interaktive Hus vil aktivt kunne tiltrække internationale uddannelsesforløb og kurser f.eks. støttet af EU s media program eller danske/nordiske kurser og workshops i Media desk, Nordisk Ministerråd eller andre regi og funding. 3.2 Væksthus Det er ikke svært at starte virksomhed i Danmark, men det er svært at være iværksætter. Spilbranchen er en iværksætterbranche. Derfor er væksthuset, som kan støtte forretningsudvikling, en væsentlig del af Det Interaktive Hus. Væksthuset skal tilbyde kontor, fælles faciliteter og miljø, der stimulerer kreativitet for iværksættere inden for spil og interaktiv underholdning. Guppyworks aps udgav i efteråret 2006 det meget omtalte spil Prinsessen og Fyrtøjet om HC Andersens liv som ung i 1820 ernes København. Spillet sælges over det meste af verdenen og er på et meget højt visuelt niveau. Mindre etablerede spilfi rmaer eller afdelinger af større spilfi rmaer får også mulighed for at bo i huset. De skal være der som inspiration for vækstlaget og samtidig sørge for liv og stabilitet i huset. Det er et krav at disse fi rmaer beskæftiger sig med udvikling af digital, interaktiv underholdning. Der skal være mulighed for rådgivning om ide- og konceptudvikling og der skal være mulighed for rådgivning omkring fi rmakonstruktion og produktion. Denne rådgivning kan komme fra professionelle mediefolk der selv bor i huset og tilknyttede advokater og revisorer m.m. Væksthusbrugere betaler husleje og fælles driftsudgifter. Der lægges op til at Det Interaktive Hus indgår tætte alliancer med andre væksthuse herunder ikke mindst 5te og 5teUNiT. 3.3 Forskning og udvikling Det er vigtigt at skabe og fastholde et dynamisk miljø omkring uddannelsen og vækstmiljøet. Derfor skal Det Interaktive Hus rumme plads til forsknings og ing eller konceptudvikling 6

8 for nye spilformer. Man kan også forestille sig forskning i brug af computerspil, usability m.m. Forskningsprojekter kan initieres af huset eller af forskere/forskningsgrupper/kunstnere. Finansiering af aktiviteterne sker via eksterne bevillinger og forskningsmidler. 3.4 Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling. Det indgår nu i fl ere politiske partiers programmer at der etableres kontante støtteordninger (erhvervspolitiske og/eller Magnus & Myggen spillene kulturelle) for dansk computerspilsindustri. Sådanne ordninger henvender sig primært til de bør fokuseres nøje på spilindustriens behov og vil derfor med 4-9 årige og bygger på leg og fordel kunne placeres som en integreret del af Det Interaktive lær princippet, hvor børnene Hus. udfordres med sjove og kryptiske Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling foreslås opgaver. Spillene produceres af ledet af Det Interaktive Hus s bestyrelse, som sammensættes Ivanoff Interactive og udkommer i af sagkyndige, udpeget af involverede ministerier, regionen og en række europæiske lande. spilindustrien. Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der varetager ordningens daglige opgaver, der udover behandling af ansøgninger og udarbejdelse af indstillinger til bestyrelsen evt. støttet af et konsulentkorps svarende til det som man kender fra DFI følger op på og udarbejder rapporter vedr. effekten af den ydede støtte. Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling har herudover til opgave at sikre kendskab til andre landes støtteordninger og indgå i international erfaringsudveksling herom. 3.5 Sleep In Et væsentligt aktiv for Det Interaktive Hus er muligheden for at tilbyde overnatningsmuligheder for tilrejsende studerende fra ind og udland. DADIU afvikler to produktioner hvert forår. En i februar/marts og en i maj. Produktionerne gennemføres af studerende fra de deltagende læreanstalter i DADIU samarbejdet fra hele landet og indebærer et behov for at der skabes overnatningsmulighed i umiddelbar tilknytning til produktionslokalerne da produktionerne typisk forbruger alt af de studerendes vågne tid. DADIU produktionerne har behov for at skaffe overnatning til ca. 40 personer i de to produktionsforløb. I efteråret og foråret har Filmskolens animationslinie for eksempel brug for 25 sovepladser til indkvartering af elever fra The Animation Workshop i Viborg, som samarbejder med Filmskolens animationsinstruktørlinje. Det Interaktive Hus kan huse disse elever. Det Interaktive Hus tilbyder et selvstændigt sleep-in område med 50 senge i to mands konfi gurationer med tilhørende sanitet, badefaciliteter samt tekøkken og vaskemaskiner. Sleep In faciliteterne sammen med lokalerne med PC udviklingsudstyr gør Det Interaktive Hus interessant for at afholde internationale kurser f.eks. støttet af EU s media program eller 7

9 danske/nordiske kurser og workshops i Media desk, Nordisk Ministerråd eller andres regi og funding. 3.6 Administration Det Interaktive Hus administreres af en direktør med sekretariat, IT-drift og service personale, i alt ca. 4 personer. 3.7 Pladsbehov Med det beskrevne aktivitetsbehov er pladsbehovet til en start 3000 m². Arealet fordeles som følger mellem de forskellige funktioner i huset: Overordnet er Det Interaktive Hus en bygning til undervisningsformål, erhvervsformål, og midlertidig overnatning. Husets konkrete anvendelse falder ind under forskellige regulativer og planmæssige krav, da lokalerne skal bruges til let produktion, undervisning, overnatning. Derfor er det afgørende at et samarbejde med Københavns Kommune opnås for at tilvejebringe de planmæssige rammebetingelser. 3.8 Samarbejde med eksisterende initiativer Det Interaktive Hus vil etablere samarbejde og erfaringsudveksling med beslægtede vækstmiljøer i regionen, resten af Danmark samt Sydsverige med henblik på at fremme udveksling og sparring mellem miljøerne og de tilhørende forsknings og undervisningsmiljøer. Der vil være behov for at alle vækstinitiativer i DK fi nder sammen i et samarbejde som også omfatter de service- og hjælpefunktioner, som iværksætterne har behov for. 3.9 Nordiske/Øresundsregionsperspektiver Øresundsregionen indeholder den største klynge af spiludviklere i Norden. Med Det Interaktive Hus i København som klyngens fyrtårn og Nordic Game aktiviteten i Malmö som et tilbagevendende træfpunkt for nordiske spiludviklere Deadline Games har udviklet spillet Total Overdose og er ét af de største spilfi rmaer i Danmark. Firmaet blev grundlagt i 1996 og har i dag over 70 ansatte. Deadline Games har specialiseret sig i at udvikle konsolspil med fart og gode historier. Total Overdose bliver solgt over hele verden. 8

10 og andre aktører kan der skabes en solid platform for at videreudvikle og skabe fundament for sunde spiludviklingsvirksomheder og tilhørende uddannelse og forskning i regionen. For at dette kan lykkes er det nødvendigt med et kraftcenter, placeret centralt i regionen: Det Interaktive Hus. 4. Ejerskab og budget 4.1 Ejerskab Det Interaktive Hus er en selvejende institution. Interessenter ses umiddelbart at være den danske spilbranche, Region Hovedstaden, Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, Erhvervsministeriet samt København og Frederiksberg Kommuner. Som udgangspunkt er det op til de deltagende interessenter at udpege bestyrelsen for Det Interaktive Hus, baseret på indstillinger fra indstillingsberettigede organer. 4.2 Budget Etablerings- og driftsbudget for de første tre år (foreløbigt skøn): I det første år regnes med 50% booking af lejemål i gennemsnit i væksthuset. Derefter forventes alle væksthus lejemål udlejet 100%. Lejeindtægter fra væksthusvirksomheder og sleep-in dækker omkostninger ved at kunne benytte funktionerne i Det Interaktive Hus, hvorimod de øvrige udgifter kræver løbende ekstern fi nansiering i størrelsesordenen 4,5 MDKK. Specifi kation af budgettet fi ndes i bilag 1. 9

11 4.3 Bestyrelse, ledelse og Advisory Board: Det Interaktive Hus ledes af en bestyrelse som har det overordnede ansvar for husets samlede økonomi og alle aktiviteter i huset. Bestyrelsen er også bestyrelse for kommende støtteordninger. Bestyrelsen foreslås sammensat som følger: Formand udpeges af den myndighed, som har hovedansvaret Region Hovedstaden/København/Frederiksberg (3) Kulturministeriet (1) Erhvervsministeriet (1) Videnskabsministeriet. (1) DADIU (1) Producentforeningen/industrien (3) I indstillingsvejledningen skal det vægtes at de udpegede bestyrelsesmedlemmer har erfaring og viden om vækstiværksættermiljøer og/eller branchetilknytning. Et andet vigtigt element er at bestyrelsesmedlemmerne har et stort aktivt netværk som Det Interaktive Hus indirekte kan trække på for at udbrede kendskab til Det Interaktive Hus. Direktør: Bestyrelsen ansætter en direktør, som har ansvaret for alle aktiviteterne i Det Interaktive Hus herunder Vision og strategi Daglig ledelse Fundraising Markedsføring Direktøren varetager den daglige ledelse af aktiviteterne i huset. Advisory Board: Der etableres et advisory board bestående af ca 10 medlemmer. Formålet er at have et forum, der kan generere input til den kreative og forretningsmæssige udvikling i Det Interaktive Hus. Sammensætningen af advisory board fastsættes af den daglige ledelse i samarbejde med og med god-kendelse fra bestyrelsen. Pollux Gamelabs er et nyt spiludviklingsfi rma, som særligt fokuserer på online strategispil. Deres første spil The Lost Empire er udgivet af det canadiske forlag Strategy First. 10

12 Kandidater til Advisory Board forventes at komme både fra Danmark, Norden og fra de internationale toneangivende klynger hvor spiludvikling og publishing virksomhed er koncentreret. Kandidaterne er væsentlige og anerkendte aktører i Spilbranchen og har lyst til at arbejde for at spiludvikling generelt fremmes også i Danmark. Der forventes at være 1-2 møder om året i Advisory Board. For internationale deltagere betales rejse og opholdsudgifter. 5. Det videre forløb - tidsplaner WatAgame udvikler underholdningskoncepter på tværs af internet og mobiltelefoner. Senest har WatAgame lanceret gosupermodel - et crossmedia community henvendt til piger i alderen år. Spillet eksporteres nu til en række andre lande. Etableringen af Det Interaktive Hus falder i 2 faser: Fase 0 idéudviklingsfasen, der skal ende op med en beslutning om hvorvidt visionen om Det Interaktive Hus skal og kan - videreføres i en etableringsfase. Afslutningen af denne rapport afslutter idéudviklingsfasen. Fase 1 etableringsfasen, der skal ende op med at Det Interaktive Hus kan overgå til egentlig drift. Etablering af interim-organisation: Nedsættelse af Interimbestyrelse bestående af repræsentanter for initiativtagerne: Filmskolen (Dadiu) Producentforeningen Herudover skal bestyrelsen fi nde en formand der har branchekendskab og politisk indsigt. Fremskaffelse af etableringsfinansiering: Med etableringsfi nansieringen menes der i denne sammenhæng kun udgifter til løn til den midlertidige direktør, husleje til 1-2 personer, kontoretableringsudgifter samt diverse udgifter. Behovet vurderes til at være omkring 1 MDKK kr. Det anbefales at søge Region Hovedstaden, Frederiksberg Kommune samt Køben havns Kommune om støtte til etablering af interim-organisation. Ansættelse af tovholder/midlertidig direktør. 11

13 Det er interimorganisationens opgave: at udvikle nærværende oplæg til en egentlig forretningsplan. at fremskaffe den nødvendige fi nansiering til Det Interaktive Hus at udarbejde den endelige organisationsplan at indgå aftaler med parterne i Det Interaktive Hus. at forestå udvikling og indgå aftaler omkring de fysiske rammer i Det Interaktive Hus Tidsplan: Etablering af interimbestyrelse: Fremskaffelse af etableringsfi nansiering: Opstart af egentlig etablering: 1. december 1. februar 1. marts Man skal være opmærksom på, at overgangen til egentlig drift åbningen af Det Interaktive Hus selvfølgelig er afhængig af offentlige bevillinger. Offentlige bevillinger følger ofte kalenderåret. Uafhængigt af dette vurderes selve etableringen af tage max 6 måneder dvs. opstart den 1. september,

14 Bilag 1 bilag 1, side 1 af 2 Specifi kation af etablerings- og driftsbudget for de første tre år (foreløbigt skøn): Udgifter: Investeringer: Største investeringspost er computere og programmer til DADIU s fællesproduktioner og værkstedsfunktioner i alt ca. 1,5 MDKK for 90 arbejdspladser. Resten omfatter PC er, kontormøbler og artikler, køkkenfaciliteter samt møbler og udstyr i fællesarealer herunder mødelokaler. Faste lønudgifter: direktør med sekretariat, IT-drift og service personale, i alt ca 4 personer. Videnopbyggende lønudgifter: PH.D. forløb eller erhvervsinnovator. Husleje: Antaget 1000 kr per m² inkluderende husleje, driftsudgifter, lokalnet, rengøring, posthåndtering, tyverisikring. Markedsføring og projektaktiviteter: aktiviteter og events som markedsfører Det Interaktive Hus som fyrtårn for fremme af spiludviklings vilkår og uddannelse i regionen. Rejser: Det Interaktive Hus ansattes rejser og konferenceudgifter i forbindelse med større internationale computerspilmesser og konferencer. Omkostninger bestyrelse: Der budgetteres med rejseudgifter til bestyrelsesmedlemmer fra udlandet. 13

15 Anden ekstern assistance: Rådgivning indenfor jura, revision, skatteforhold m.m. for iværksættere. bilag 1, side 2 af 2 Telekommunikation: telefon, mobiltelefon, bredbånd Vedligehold og drift af udstyr: tredjepartsaftaler om vedligehold af udstyr. Finansiering: Lejeindtægter fra Dadiu og Filmskolen: Brug af Sleep-in faciliteter: 600 KDKK Lejeindtægter fra virksomheder: Væksthusvirksomheder forventes at betale ca kr per netto m². Årlig huslejeindtægt er sat til KDKK. I det første år regnes i gennemsnit med 50% booking. Tilskud til videnopbyggende aktiviteter: tilskud fra anden offentlig eller privat donor. Anthony Greenwood er produceret som et samarbejde mellem Politikens forlag og Titoonic og blander bog og spilmediet. Anthony Greenwood udkom oktober Fundraising til konkrete projekter: Det Interaktive Hus sekretariat har fundraising som en væsentlig opgave og succesparameter. Behov for ekstern fi nansiering: I etableringsåret er der behov for ekstern fi nansiering på KDKK. Herefter falder behovet til KDKK under antagelse af fuld udlejning i væksthuset. 14

16 Bilag 2 bilag 2, side 1 af 2 Specifi kation af pladsbehov. Med det beskrevne aktivitetsbehov er pladsbehovet til en start 3000 m². Arealet fordeles som følger mellem de forskellige funktioner i huset: Overordnet er Det Interaktive Hus en bygning til undervisningsformål, erhvervsformål, og midlertidig overnatning. Husets konkrete anvendelse falder ind under forskellige regulativer og planmæssige krav, da lokalerne skal bruges til let produktion, undervisning, overnatning. Derfor er det afgørende at et samarbejde med Københavns Kommune opnås for at tilvejebringe de planmæssige rammebetingelser. Det Interaktive Hus kan opdeles i to konkrete bygninger. Den ene bygning, er hovedbygningen der rummer DADIU, administration, forskning og udvikling, væksthuset og kantinen. Den anden bygning rummer sovesalen. Det Interaktive Hus HOVEDBYGNINGEN Placeringen af Det Interaktive Hus er ideel i Københavns- eller Frederiksberg kommune og helst centralt i et kreativt uddannelses- og erhvervsmiljø i Region Hovedstaden. DADIU DADIUs administration (3-7 medarbejdere) Direktør Undervisningskoordinator Computerekspert Teknisk assistent Netværksskabende kommunikationsperson Sekretær DADIU Forskning (10 forskere, 2 konsulenter) Der er brug for 3 store rum, 4 små rum. Bibliotek Det Interaktive Hus Væksthuset (30-75 medarbejdere fordelt på ca 14 virksomheder) 15

17 bilag 2, side 2 af 2 Der er brug for følgende lokaler: Kontorer til 4 etablerede virksomheder med 10 ansatte i gennemsnit og 10 nystartede virksomheder med 2,5 ansatte i gennemsnit. Der skal være mødelokaler, toiletter, små the-køkkener. Lokalerne skal være forsynet med alarm, god udluftning, stabil strømforsyning. Sleep In Huset skal rumme værelser, som kan anvendes af studerende, projektansatte i virksomheder i væksthuset, forskere involveret i nationale forskningsprojekter o.l. Med hensyn til planloven, kan det være nødvendigt at selve sovesalen bliver fysisk placeret på en anden matrikel end Det Interaktive Hus, men for at få den rigtige campus fornemmelse gerne i gangafstand. Der skal være 20 to-personers værelser. Disse skal være sparsomt møbleret, og der skal være adgang til toilet, bad, køkkenfacilitet. Øvrige lokaler Erfaringen fra Den Danske Filmskole er, at kantinen er absolut afgørende for at skabe samarbejde på kryds og tværs. Derfor skal Det Interaktive Hus have en kantine med plads til ca 100 personer. Hertil kommer køkkenfaciliteter, og tilhørende toiletter, etc. Kantinen skal være centrum i Det Interaktive Hus, og vil derfor bruges til arrangementer, fester, kick-offs, og lignende. Der er brug for opholdsarealer udendørs. Her er anslået 5% af indendørsarealet til tagterrasse, have, parkeringspladser, varemodtagelse, etc. 16

18 bilag 3, side 1 af 7 Bilag 3 Interaktiv underholdning i form af computerspil er et væsentlig vækstområde på verdensplan. I 2003 var omsætningen på verdensplan mere end 21 milliarder USD (OECD, 2005) Computerspilsbranchens omsætning er tredoblet siden 1995 og dermed den hurtigst voksende indholdsbranche (Screen Digest, 2003). Computerspil har tidligere været noget, der foregik i barneværelset. Idag er børnene blevet voksne og de spiller stadig computerspil. Gennemsnitsalderen er idag 29 år. Computerspil er også blevet kategoriseret som værende for drenge. Forkert. Idag er 39% af computerspillere kvinder. På global plan bliver branchen drevet af de fi rmaer som kontrollerer de 3 dominererende platforme: Sony med Playstation, Microsoft med Xbox og Nintendo med GameCube PC en er en væsentlig platform med mange fl ere aktører. På verdensplan bliver der solgt for 4,1 milliarder USD i En omsætning der har været konstant eller kun i moderat fald de sidste 6 år. Det dækker dog formentlig over at hit-genrerne som action- og sportsspillene fl ytter over til konsol, mens andre mindre genrer sandsynligvis oplever en væsentlig vækst. PC platformen dækker hele spektret fra mindre internetspil over titler, der er lande- eller regionspecifi kke (det gælder ofte børnespil), til titler rettet mod det globale marked (Total Overdose, Hitman, Skærmtrolden HUGO). PC-online spil og håndholdte spil er de største vækstområder i øjeblikket og trenden fortsætter ifølge de analyser, der er tilgængelige. 17

19 bilag 3, side 2 af 7 Globale udviklingstrends Computerspilbranchen gennemgår i øjeblikket et skift af platforme til en ny teknologistandard. Microsoft har introduceret Xbox 360, Sony har annonceret PS3 til marts 2007 og Nintendo s Wii platform er annonceret til December Fælles for de tre nye platforme er at de giver mulighed for endnu mere aktivitet, kompleksitet og nærmest cinematisk billedlig oplevelse. Desværre betyder det også at det bliver omkring dobbelt så dyrt at udvikle et spil. Man skal regne med ca millioner DKK. Det betyder at en computerspil titel på den nye platform skal sælge dobbelt så meget i forhold til nu for at tjene investeringen hjem. Der vil derfor komme færre spil på markedet på disse platforme. Til gengæld åbner den nye generation af platforme op for at hente mindre spil over nettet samt at spille online spil. PC en er stadig en vigtig platform for computerspil. Sammen med håndholdte platforme som GameBoy Advance, GameBoy DS, Sonys PSP samt mobilspil udgør de platforme som muliggør udvikling af spil med et budget, der har mulighed for at blive tjent hjem på et godt salg til et nationalt eller regionalt marked. Det danske spilmiljø beskrivelse af struktur og størrelse Det danske spiludviklingsmiljø bblev i 2005 opgjort til ca. 64 virksomheder med et samlet medarbejderantal på ca. 320 (Computerspil i Videns- og Oplevelsesøkonomien, 2005). Dette tal er dog formentlig allerede nu en del højere, da alene de 3 største københavnske spilvirksomheder har omkring 320 medarbejdere i november De 2 største udvikler spil til det globale marked. Herunder er der et mellemlag af virksomheder som udvikler spil til det nationale eller regionale marked og resten udgør vækstlaget, start up virksomheder og underleverandører. I hovedstaden er der mere end 50 spiludviklingsvirksomheder med ansatte. Det er den absolut største klynge af spilvirksomheder i hele Norden. 18

20 bilag 3, side 3 af 7 Spiludviklingsvirksomheder og DADIU uddannelsessteder i Københavnsområdet I Danmark er omsætningen på salg af computerspil på mere end 1 milliard kr. om året (MUF). I 2003 blev der udgivet ca computerspilstitler i Danmark. Heraf var kun ca. 4% udviklet i Danmark og kun ca. 1% kan siges at have dansk eller nordisk indhold (Nordiska Datorspil, 2004). Til sammenligning kan nævnes at danske film i 2005 havde en markedshare på 32% (31 film udgivelser). Amerikanske film havde en markedshare på 56% (122 film udgivelser) (Filminstituttet, Facts and Figures 2006). Det er resultatet af en målrettet indsats for at uddanne aktørerne i branchen og tilføre finansieringsformer, der kan stimulere produktion af film til det lokale marked. Spilbranchen i Danmark er meget ung. Først i 2001 lykkedes det at samle de første aktører i spilbranchen i en selvstændig afdeling under Producentforeningen. 19

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER

COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER COMPUTERSPIL I VIDENS- OG OPLEVELSES- ØKONOMIEN DEN DANSKE SPILBRANCHES ØKONOMISKE OG KREATIVE VÆKSTMULIGHEDER SEPTEMBER 2005 Forord Computerspil udgør i dag et væsentligt element i børn og unges medieforbrug

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser - for spiludviklerkonkurrencen Spil i folkets tjeneste 1. Indledning og formål med konkurrencen DR udskriver denne spiludviklingskonkurrence i samarbejde med Diginet Øresund med

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere