Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling"

Transkript

1 Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København.

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 2 2. Interaktiv underholdning en industri med vækstpotentiale 4 3 Det interaktive hus indhold og funktioner Uddannelse Væksthus Forskning og udvikling Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling Sleep In Administration Pladsbehov Samarbejde med eksisterende initiativer Nordiske/Øresundsregionsperspektiver 8 4 Ejerskab og budget Ejerskab Budget Bestyrelse, ledelse og Advisory Board: Det videre forløb - tidsplaner 11 Bilag 1 13 Bilag 2 15 Bilag 3 17 Globale udviklingstrends 18 Det danske spilmiljø beskrivelse af struktur og størrelse 18 København et Hot Spot for spiludvikling. 21 Andre initiativer 21 Støttepolitik 22 1

3 1. Sammenfatning Alle rapporter om den stærkt voksende oplevelsesøkonomi peger på at den danske spilbranche indeholder et stort vækstpotentiale. Branchen selv identifi cerer tre hovedbarrierer for at potentialet kan blive forløst i en stabil vækst: 1) Tilvejebringelse af tilstrækkelig og velkvalifi ceret arbejdskraft 2) Etablering af iværksætter-miljøer, der fokuserer på computerspiludvikling og -produktion 3) Rammebetingelser, der gør den enkelte virksomhed i stand til at udvikle sit marked Det Interaktive Hus er tænkt som en central spiller i nedbrydningen af disse barrierer. Huset skal rumme Uddannelse - DADIU Væksthus for spiludviklingsfi rmaer Sleep In Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling Forskning og udvikling Øresundsregionen indeholder den absolut største klyngedannelse af computerspilsvirksomheder i Norden. Klyngen er mest koncentreret i København hvor der fi ndes mere end 50 spiludviklingsvirksomheder. Det Interaktive Hus skaber en symbiose mellem uddannelse, forskning og udvikling samt væksthus. Spilindustrien i hovedstaden er en af de spirende klynger. Med IO Interactive og Deadline Games i spidsen og det nye tværregionale uddannelsesmiljø DADIU er der lagt grunden til en udvikling, som kan gøre Region Hovedstaden til en markant spiller inden for interaktiv underholdning og computerspil. Det Interaktive Hus skal være et fysisk hus og det kreative kraftcenter for udviklingen af dansk computerspilindustri. Det skal stå for en dynamisk, eksperimenterende, men målrettet indsats som led i en samlet indsats for at støtte udviklingen af spilindustrien i hovedstaden. I tilknytning til miljøet i Det Interaktive Hus skabes en administration af støtteordninger til dansk spiludvikling, der har som formål at koordinere kommende støtteordninger til koncept, prototyper, udvikling, produktion, lancering og distribution af danskudviklede computerspil. Endvidere tænkes ordningen at skulle fremme professionelt eksperimenterende spilformater, game play og talentudvikling gennem forskningsprojekter og direkte eksperimentstøtte til virksomheder. 2

4 Det Interaktive Hus er en selvejende institution. Interessenter ses umiddelbart at være den danske spilbranche, Region Hovedstaden, Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, Erhvervsministeriet samt København og Frederiksberg Kommuner. Huset ledes af en bestyrelse, som ansætter en adm. direktør. Det Interaktive Hus tænkes placeret centralt i København inden for rimelig afstand til relevante uddannelses og forskningsinstitutioner og i nær tilknytning til kreative miljøer. Der bør også tænkes på interaktion med tilsvarende klynger i hovedstaden, bekvem adgang til offentlig transport (Tog/bus), samt mulighed for udvidelse af aktiviteterne og areal Det Interaktive Hus skal fysisk signalere pionerånd og Tilbage i 1990 lancerede ITE det interaktive kreativt miljø. Lokalerne må gerne være rustikke og tv-show med trolden Hugo. Siden har fi rmaet der skal være stor frihed til at indrette lokalerne som solgt mere end 6,5 mill. spil over hele verden. væksthusfi rmaerne ønsker det. Hugo-spillene fås både til Sony PlayStation, Nintendo Game Boy og Windows pc er. ITE blev Et andet væsentligt krav er en lav lejepris af hensyn til september 2006 opkøbt af det internationale deltagernes økonomi. medieselskab NDS. Det Interaktive Hus kan etableres indenfor 3-5 måneder baseret på etablering i allerede eksisterende lejemål. Arealbehovet er initielt ca m². Det er vigtigt at der er mulighed for udvidelser. Etableringsudgiften og drift det første år er 8,1 millioner kr. Der forventes et løbende driftsfi nansieringsbehov på minimum 4,5 millioner kr. Disse tal inkluderer ikke eventuelle støttemidler 1. Denne rapport beskriver og afslutter ideudviklingsfasen omkring Det Interaktive Hus og anbefaler start på en etableringsfase, der resulterer i at Det Interaktive Hus realiseres og overgår til egentlig drift. Etableringsfasen drives af en interim-organisation bestående af en bestyrelse for Det Interaktive Hus under dannelse. Bestyrelsen ansætter en direktør og en assistent til at realisere Det Interaktive Hus. Etableringsfi nansieringsbehovet vurderes til at være 1 MDKK kr., ledende frem til en åbning af Det Interaktive Hus indenfor 6-10 måneder. 1 Der er ikke i budgettet indregnet udgifter til sekretariat for støtteadministrationen. 3

5 2. Interaktiv underholdning en industri med vækstpotentiale Computerspilbranchen er i voldsom vækst. På verdensplan var omsætningen i 2003 mere end 21 mia. USD (OECD, 2005). Siden 1995 er branchen globalt tredoblet. Det er den hurtigst voksende indholdsbranche. Hvor computerspil før var noget der alene foregik på børneværelset, har denne underholdningsform nu spredt sig over større aldersgrupper. Gennemsnitsalderen er i dag 29 år knap 40% er kvinder. Det danske miljø består efter den seneste offi cielle måling af 64 virksomheder. De fl este ligger i hovedstadsområdet (se bilag 3, side 18). Branchen består af nogle ganske få større og mange meget små virksomheder. Vækstpotentialet bedømmes som betydeligt og inden for rækkevidde såfremt der gøres en fokuseret indsats for at hjælpe og støtte startvirksomhederne. Det er i dette lys denne rapports forslag skal ses. Hitman: Blood Money er det fjerde spil i serien om Hitman. IO Interactive er det største spilfi rma i Danmark (med over 150 ansatte). Firmaet er en del af den verdensomspændende Eidos Group, én af verdens førende udgivere af underholdningssoftware som fx computerspil. Spil fra IO Interactive har på verdensplan solgt over 7 millioner eksemplarer. Rapporten peger på at København bør og kan udvikles til at blive et nordeuropæisk hot-spot for computerspiludvikling. København har hvad der skal til: kandidatuddannelse af spiludviklere (DADIU) et aktivt og internationalt anerkendt computerspilsforskningsmiljø (DTU,ITU) Danmark og København især har verdens bedste IT infrastruktur målt i antal højhastighedsforbindelser per indbygger (Bredbåndstilgængelighed i Danmark er 98%. 29,3 ud af 100 danskere har bredbåndsadgang. På andenpladsen kommer Holland med 28,8 ud af 100 ifølge OECD, 2006) Befolkningssammensætningen afspejler globaliseringstendenserne København og regionen har et meget aktivt og alsidigt kulturliv og byrum En eksisterende klynge af spiludviklingsvirksomheder og pionerer inden for digital interaktiv underholdning (Se kort over København i beskrivelsen af det danske Spiludviklingsmiljø, bilag 3) Udvikling af entreprenørkulturen med opbakning fra regeringen og de lokale myndigheder. Aktiv offentlig efterspørgsel på computerspil (eksempel DR) Interaktion med andre kreative klynger i oplevelsesøkonomien: fi lm, design, tøj, musik m.fl. I bilag 3 fi ndes en fyldigere gennemgang af udviklingstrends i computerspilbranchen, andre tilgrænsende danske initiativer mm. 4

6 3. Det Interaktive Hus Indhold og Funktioner Det Interaktive Hus indeholder fem hovedfunktioner som hver for sig skal bidrage til at nedbryde barriererne for branchens udvikling: Uddannelse - DADIU Væksthus for spiludviklingsfi rmaer Forskning og udvikling Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling. Sleep-In 3.1 Uddannelse Mangel på kvalifi ceret arbejdskraft er en af de væsentligste barrierer for branchens udvikling. Derfor er uddannelse en afgørende aktivitet i Det Interaktive Hus. DADIU DADIU er Det Danske Akademi for Digital, Interaktiv Underholdning. En sammenslutning af fem universiteter og tre kunstskoler i Ålborg, Viborg, Århus og Københavnsområdet. De studerende har et fælles pensum og skal sammen producere et computerspil i en simuleret virkelighed og mødes til to fællesproduktioner på henholdsvis fi re og otte uger. Det Interaktive Hus indeholder plads til seks produktioner med hver et stort produktionslokale med plads til femten arbejdsstationer og et mødelokale. Disse faciliteter vil være optaget fra januar til juni af DADIU. Resten af året er faciliteterne til rådighed for forskningsprojekter, efteruddannelse og væksthusprojekter. 5

7 DADIU har i øvrigt behov for et par kontorer og et stort mødelokale. Projektets leder, koordinator og programmør har deres kontorer her og Det Interaktive Hus er hjemsted for møder med deres bestyrelse, de mange grupper som koordinerer fællespensum og fællesproduktion, samt møder med branchen og diverse interessegrupper. Andre uddannelsesmuligheder Det Interaktive Hus vil aktivt kunne tiltrække internationale uddannelsesforløb og kurser f.eks. støttet af EU s media program eller danske/nordiske kurser og workshops i Media desk, Nordisk Ministerråd eller andre regi og funding. 3.2 Væksthus Det er ikke svært at starte virksomhed i Danmark, men det er svært at være iværksætter. Spilbranchen er en iværksætterbranche. Derfor er væksthuset, som kan støtte forretningsudvikling, en væsentlig del af Det Interaktive Hus. Væksthuset skal tilbyde kontor, fælles faciliteter og miljø, der stimulerer kreativitet for iværksættere inden for spil og interaktiv underholdning. Guppyworks aps udgav i efteråret 2006 det meget omtalte spil Prinsessen og Fyrtøjet om HC Andersens liv som ung i 1820 ernes København. Spillet sælges over det meste af verdenen og er på et meget højt visuelt niveau. Mindre etablerede spilfi rmaer eller afdelinger af større spilfi rmaer får også mulighed for at bo i huset. De skal være der som inspiration for vækstlaget og samtidig sørge for liv og stabilitet i huset. Det er et krav at disse fi rmaer beskæftiger sig med udvikling af digital, interaktiv underholdning. Der skal være mulighed for rådgivning om ide- og konceptudvikling og der skal være mulighed for rådgivning omkring fi rmakonstruktion og produktion. Denne rådgivning kan komme fra professionelle mediefolk der selv bor i huset og tilknyttede advokater og revisorer m.m. Væksthusbrugere betaler husleje og fælles driftsudgifter. Der lægges op til at Det Interaktive Hus indgår tætte alliancer med andre væksthuse herunder ikke mindst 5te og 5teUNiT. 3.3 Forskning og udvikling Det er vigtigt at skabe og fastholde et dynamisk miljø omkring uddannelsen og vækstmiljøet. Derfor skal Det Interaktive Hus rumme plads til forsknings og ing eller konceptudvikling 6

8 for nye spilformer. Man kan også forestille sig forskning i brug af computerspil, usability m.m. Forskningsprojekter kan initieres af huset eller af forskere/forskningsgrupper/kunstnere. Finansiering af aktiviteterne sker via eksterne bevillinger og forskningsmidler. 3.4 Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling. Det indgår nu i fl ere politiske partiers programmer at der etableres kontante støtteordninger (erhvervspolitiske og/eller Magnus & Myggen spillene kulturelle) for dansk computerspilsindustri. Sådanne ordninger henvender sig primært til de bør fokuseres nøje på spilindustriens behov og vil derfor med 4-9 årige og bygger på leg og fordel kunne placeres som en integreret del af Det Interaktive lær princippet, hvor børnene Hus. udfordres med sjove og kryptiske Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling foreslås opgaver. Spillene produceres af ledet af Det Interaktive Hus s bestyrelse, som sammensættes Ivanoff Interactive og udkommer i af sagkyndige, udpeget af involverede ministerier, regionen og en række europæiske lande. spilindustrien. Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der varetager ordningens daglige opgaver, der udover behandling af ansøgninger og udarbejdelse af indstillinger til bestyrelsen evt. støttet af et konsulentkorps svarende til det som man kender fra DFI følger op på og udarbejder rapporter vedr. effekten af den ydede støtte. Administration af støtteordninger til dansk spiludvikling har herudover til opgave at sikre kendskab til andre landes støtteordninger og indgå i international erfaringsudveksling herom. 3.5 Sleep In Et væsentligt aktiv for Det Interaktive Hus er muligheden for at tilbyde overnatningsmuligheder for tilrejsende studerende fra ind og udland. DADIU afvikler to produktioner hvert forår. En i februar/marts og en i maj. Produktionerne gennemføres af studerende fra de deltagende læreanstalter i DADIU samarbejdet fra hele landet og indebærer et behov for at der skabes overnatningsmulighed i umiddelbar tilknytning til produktionslokalerne da produktionerne typisk forbruger alt af de studerendes vågne tid. DADIU produktionerne har behov for at skaffe overnatning til ca. 40 personer i de to produktionsforløb. I efteråret og foråret har Filmskolens animationslinie for eksempel brug for 25 sovepladser til indkvartering af elever fra The Animation Workshop i Viborg, som samarbejder med Filmskolens animationsinstruktørlinje. Det Interaktive Hus kan huse disse elever. Det Interaktive Hus tilbyder et selvstændigt sleep-in område med 50 senge i to mands konfi gurationer med tilhørende sanitet, badefaciliteter samt tekøkken og vaskemaskiner. Sleep In faciliteterne sammen med lokalerne med PC udviklingsudstyr gør Det Interaktive Hus interessant for at afholde internationale kurser f.eks. støttet af EU s media program eller 7

9 danske/nordiske kurser og workshops i Media desk, Nordisk Ministerråd eller andres regi og funding. 3.6 Administration Det Interaktive Hus administreres af en direktør med sekretariat, IT-drift og service personale, i alt ca. 4 personer. 3.7 Pladsbehov Med det beskrevne aktivitetsbehov er pladsbehovet til en start 3000 m². Arealet fordeles som følger mellem de forskellige funktioner i huset: Overordnet er Det Interaktive Hus en bygning til undervisningsformål, erhvervsformål, og midlertidig overnatning. Husets konkrete anvendelse falder ind under forskellige regulativer og planmæssige krav, da lokalerne skal bruges til let produktion, undervisning, overnatning. Derfor er det afgørende at et samarbejde med Københavns Kommune opnås for at tilvejebringe de planmæssige rammebetingelser. 3.8 Samarbejde med eksisterende initiativer Det Interaktive Hus vil etablere samarbejde og erfaringsudveksling med beslægtede vækstmiljøer i regionen, resten af Danmark samt Sydsverige med henblik på at fremme udveksling og sparring mellem miljøerne og de tilhørende forsknings og undervisningsmiljøer. Der vil være behov for at alle vækstinitiativer i DK fi nder sammen i et samarbejde som også omfatter de service- og hjælpefunktioner, som iværksætterne har behov for. 3.9 Nordiske/Øresundsregionsperspektiver Øresundsregionen indeholder den største klynge af spiludviklere i Norden. Med Det Interaktive Hus i København som klyngens fyrtårn og Nordic Game aktiviteten i Malmö som et tilbagevendende træfpunkt for nordiske spiludviklere Deadline Games har udviklet spillet Total Overdose og er ét af de største spilfi rmaer i Danmark. Firmaet blev grundlagt i 1996 og har i dag over 70 ansatte. Deadline Games har specialiseret sig i at udvikle konsolspil med fart og gode historier. Total Overdose bliver solgt over hele verden. 8

10 og andre aktører kan der skabes en solid platform for at videreudvikle og skabe fundament for sunde spiludviklingsvirksomheder og tilhørende uddannelse og forskning i regionen. For at dette kan lykkes er det nødvendigt med et kraftcenter, placeret centralt i regionen: Det Interaktive Hus. 4. Ejerskab og budget 4.1 Ejerskab Det Interaktive Hus er en selvejende institution. Interessenter ses umiddelbart at være den danske spilbranche, Region Hovedstaden, Kulturministeriet, Videnskabsministeriet, Erhvervsministeriet samt København og Frederiksberg Kommuner. Som udgangspunkt er det op til de deltagende interessenter at udpege bestyrelsen for Det Interaktive Hus, baseret på indstillinger fra indstillingsberettigede organer. 4.2 Budget Etablerings- og driftsbudget for de første tre år (foreløbigt skøn): I det første år regnes med 50% booking af lejemål i gennemsnit i væksthuset. Derefter forventes alle væksthus lejemål udlejet 100%. Lejeindtægter fra væksthusvirksomheder og sleep-in dækker omkostninger ved at kunne benytte funktionerne i Det Interaktive Hus, hvorimod de øvrige udgifter kræver løbende ekstern fi nansiering i størrelsesordenen 4,5 MDKK. Specifi kation af budgettet fi ndes i bilag 1. 9

11 4.3 Bestyrelse, ledelse og Advisory Board: Det Interaktive Hus ledes af en bestyrelse som har det overordnede ansvar for husets samlede økonomi og alle aktiviteter i huset. Bestyrelsen er også bestyrelse for kommende støtteordninger. Bestyrelsen foreslås sammensat som følger: Formand udpeges af den myndighed, som har hovedansvaret Region Hovedstaden/København/Frederiksberg (3) Kulturministeriet (1) Erhvervsministeriet (1) Videnskabsministeriet. (1) DADIU (1) Producentforeningen/industrien (3) I indstillingsvejledningen skal det vægtes at de udpegede bestyrelsesmedlemmer har erfaring og viden om vækstiværksættermiljøer og/eller branchetilknytning. Et andet vigtigt element er at bestyrelsesmedlemmerne har et stort aktivt netværk som Det Interaktive Hus indirekte kan trække på for at udbrede kendskab til Det Interaktive Hus. Direktør: Bestyrelsen ansætter en direktør, som har ansvaret for alle aktiviteterne i Det Interaktive Hus herunder Vision og strategi Daglig ledelse Fundraising Markedsføring Direktøren varetager den daglige ledelse af aktiviteterne i huset. Advisory Board: Der etableres et advisory board bestående af ca 10 medlemmer. Formålet er at have et forum, der kan generere input til den kreative og forretningsmæssige udvikling i Det Interaktive Hus. Sammensætningen af advisory board fastsættes af den daglige ledelse i samarbejde med og med god-kendelse fra bestyrelsen. Pollux Gamelabs er et nyt spiludviklingsfi rma, som særligt fokuserer på online strategispil. Deres første spil The Lost Empire er udgivet af det canadiske forlag Strategy First. 10

12 Kandidater til Advisory Board forventes at komme både fra Danmark, Norden og fra de internationale toneangivende klynger hvor spiludvikling og publishing virksomhed er koncentreret. Kandidaterne er væsentlige og anerkendte aktører i Spilbranchen og har lyst til at arbejde for at spiludvikling generelt fremmes også i Danmark. Der forventes at være 1-2 møder om året i Advisory Board. For internationale deltagere betales rejse og opholdsudgifter. 5. Det videre forløb - tidsplaner WatAgame udvikler underholdningskoncepter på tværs af internet og mobiltelefoner. Senest har WatAgame lanceret gosupermodel - et crossmedia community henvendt til piger i alderen år. Spillet eksporteres nu til en række andre lande. Etableringen af Det Interaktive Hus falder i 2 faser: Fase 0 idéudviklingsfasen, der skal ende op med en beslutning om hvorvidt visionen om Det Interaktive Hus skal og kan - videreføres i en etableringsfase. Afslutningen af denne rapport afslutter idéudviklingsfasen. Fase 1 etableringsfasen, der skal ende op med at Det Interaktive Hus kan overgå til egentlig drift. Etablering af interim-organisation: Nedsættelse af Interimbestyrelse bestående af repræsentanter for initiativtagerne: Filmskolen (Dadiu) Producentforeningen Herudover skal bestyrelsen fi nde en formand der har branchekendskab og politisk indsigt. Fremskaffelse af etableringsfinansiering: Med etableringsfi nansieringen menes der i denne sammenhæng kun udgifter til løn til den midlertidige direktør, husleje til 1-2 personer, kontoretableringsudgifter samt diverse udgifter. Behovet vurderes til at være omkring 1 MDKK kr. Det anbefales at søge Region Hovedstaden, Frederiksberg Kommune samt Køben havns Kommune om støtte til etablering af interim-organisation. Ansættelse af tovholder/midlertidig direktør. 11

13 Det er interimorganisationens opgave: at udvikle nærværende oplæg til en egentlig forretningsplan. at fremskaffe den nødvendige fi nansiering til Det Interaktive Hus at udarbejde den endelige organisationsplan at indgå aftaler med parterne i Det Interaktive Hus. at forestå udvikling og indgå aftaler omkring de fysiske rammer i Det Interaktive Hus Tidsplan: Etablering af interimbestyrelse: Fremskaffelse af etableringsfi nansiering: Opstart af egentlig etablering: 1. december 1. februar 1. marts Man skal være opmærksom på, at overgangen til egentlig drift åbningen af Det Interaktive Hus selvfølgelig er afhængig af offentlige bevillinger. Offentlige bevillinger følger ofte kalenderåret. Uafhængigt af dette vurderes selve etableringen af tage max 6 måneder dvs. opstart den 1. september,

14 Bilag 1 bilag 1, side 1 af 2 Specifi kation af etablerings- og driftsbudget for de første tre år (foreløbigt skøn): Udgifter: Investeringer: Største investeringspost er computere og programmer til DADIU s fællesproduktioner og værkstedsfunktioner i alt ca. 1,5 MDKK for 90 arbejdspladser. Resten omfatter PC er, kontormøbler og artikler, køkkenfaciliteter samt møbler og udstyr i fællesarealer herunder mødelokaler. Faste lønudgifter: direktør med sekretariat, IT-drift og service personale, i alt ca 4 personer. Videnopbyggende lønudgifter: PH.D. forløb eller erhvervsinnovator. Husleje: Antaget 1000 kr per m² inkluderende husleje, driftsudgifter, lokalnet, rengøring, posthåndtering, tyverisikring. Markedsføring og projektaktiviteter: aktiviteter og events som markedsfører Det Interaktive Hus som fyrtårn for fremme af spiludviklings vilkår og uddannelse i regionen. Rejser: Det Interaktive Hus ansattes rejser og konferenceudgifter i forbindelse med større internationale computerspilmesser og konferencer. Omkostninger bestyrelse: Der budgetteres med rejseudgifter til bestyrelsesmedlemmer fra udlandet. 13

15 Anden ekstern assistance: Rådgivning indenfor jura, revision, skatteforhold m.m. for iværksættere. bilag 1, side 2 af 2 Telekommunikation: telefon, mobiltelefon, bredbånd Vedligehold og drift af udstyr: tredjepartsaftaler om vedligehold af udstyr. Finansiering: Lejeindtægter fra Dadiu og Filmskolen: Brug af Sleep-in faciliteter: 600 KDKK Lejeindtægter fra virksomheder: Væksthusvirksomheder forventes at betale ca kr per netto m². Årlig huslejeindtægt er sat til KDKK. I det første år regnes i gennemsnit med 50% booking. Tilskud til videnopbyggende aktiviteter: tilskud fra anden offentlig eller privat donor. Anthony Greenwood er produceret som et samarbejde mellem Politikens forlag og Titoonic og blander bog og spilmediet. Anthony Greenwood udkom oktober Fundraising til konkrete projekter: Det Interaktive Hus sekretariat har fundraising som en væsentlig opgave og succesparameter. Behov for ekstern fi nansiering: I etableringsåret er der behov for ekstern fi nansiering på KDKK. Herefter falder behovet til KDKK under antagelse af fuld udlejning i væksthuset. 14

16 Bilag 2 bilag 2, side 1 af 2 Specifi kation af pladsbehov. Med det beskrevne aktivitetsbehov er pladsbehovet til en start 3000 m². Arealet fordeles som følger mellem de forskellige funktioner i huset: Overordnet er Det Interaktive Hus en bygning til undervisningsformål, erhvervsformål, og midlertidig overnatning. Husets konkrete anvendelse falder ind under forskellige regulativer og planmæssige krav, da lokalerne skal bruges til let produktion, undervisning, overnatning. Derfor er det afgørende at et samarbejde med Københavns Kommune opnås for at tilvejebringe de planmæssige rammebetingelser. Det Interaktive Hus kan opdeles i to konkrete bygninger. Den ene bygning, er hovedbygningen der rummer DADIU, administration, forskning og udvikling, væksthuset og kantinen. Den anden bygning rummer sovesalen. Det Interaktive Hus HOVEDBYGNINGEN Placeringen af Det Interaktive Hus er ideel i Københavns- eller Frederiksberg kommune og helst centralt i et kreativt uddannelses- og erhvervsmiljø i Region Hovedstaden. DADIU DADIUs administration (3-7 medarbejdere) Direktør Undervisningskoordinator Computerekspert Teknisk assistent Netværksskabende kommunikationsperson Sekretær DADIU Forskning (10 forskere, 2 konsulenter) Der er brug for 3 store rum, 4 små rum. Bibliotek Det Interaktive Hus Væksthuset (30-75 medarbejdere fordelt på ca 14 virksomheder) 15

17 bilag 2, side 2 af 2 Der er brug for følgende lokaler: Kontorer til 4 etablerede virksomheder med 10 ansatte i gennemsnit og 10 nystartede virksomheder med 2,5 ansatte i gennemsnit. Der skal være mødelokaler, toiletter, små the-køkkener. Lokalerne skal være forsynet med alarm, god udluftning, stabil strømforsyning. Sleep In Huset skal rumme værelser, som kan anvendes af studerende, projektansatte i virksomheder i væksthuset, forskere involveret i nationale forskningsprojekter o.l. Med hensyn til planloven, kan det være nødvendigt at selve sovesalen bliver fysisk placeret på en anden matrikel end Det Interaktive Hus, men for at få den rigtige campus fornemmelse gerne i gangafstand. Der skal være 20 to-personers værelser. Disse skal være sparsomt møbleret, og der skal være adgang til toilet, bad, køkkenfacilitet. Øvrige lokaler Erfaringen fra Den Danske Filmskole er, at kantinen er absolut afgørende for at skabe samarbejde på kryds og tværs. Derfor skal Det Interaktive Hus have en kantine med plads til ca 100 personer. Hertil kommer køkkenfaciliteter, og tilhørende toiletter, etc. Kantinen skal være centrum i Det Interaktive Hus, og vil derfor bruges til arrangementer, fester, kick-offs, og lignende. Der er brug for opholdsarealer udendørs. Her er anslået 5% af indendørsarealet til tagterrasse, have, parkeringspladser, varemodtagelse, etc. 16

18 bilag 3, side 1 af 7 Bilag 3 Interaktiv underholdning i form af computerspil er et væsentlig vækstområde på verdensplan. I 2003 var omsætningen på verdensplan mere end 21 milliarder USD (OECD, 2005) Computerspilsbranchens omsætning er tredoblet siden 1995 og dermed den hurtigst voksende indholdsbranche (Screen Digest, 2003). Computerspil har tidligere været noget, der foregik i barneværelset. Idag er børnene blevet voksne og de spiller stadig computerspil. Gennemsnitsalderen er idag 29 år. Computerspil er også blevet kategoriseret som værende for drenge. Forkert. Idag er 39% af computerspillere kvinder. På global plan bliver branchen drevet af de fi rmaer som kontrollerer de 3 dominererende platforme: Sony med Playstation, Microsoft med Xbox og Nintendo med GameCube PC en er en væsentlig platform med mange fl ere aktører. På verdensplan bliver der solgt for 4,1 milliarder USD i En omsætning der har været konstant eller kun i moderat fald de sidste 6 år. Det dækker dog formentlig over at hit-genrerne som action- og sportsspillene fl ytter over til konsol, mens andre mindre genrer sandsynligvis oplever en væsentlig vækst. PC platformen dækker hele spektret fra mindre internetspil over titler, der er lande- eller regionspecifi kke (det gælder ofte børnespil), til titler rettet mod det globale marked (Total Overdose, Hitman, Skærmtrolden HUGO). PC-online spil og håndholdte spil er de største vækstområder i øjeblikket og trenden fortsætter ifølge de analyser, der er tilgængelige. 17

19 bilag 3, side 2 af 7 Globale udviklingstrends Computerspilbranchen gennemgår i øjeblikket et skift af platforme til en ny teknologistandard. Microsoft har introduceret Xbox 360, Sony har annonceret PS3 til marts 2007 og Nintendo s Wii platform er annonceret til December Fælles for de tre nye platforme er at de giver mulighed for endnu mere aktivitet, kompleksitet og nærmest cinematisk billedlig oplevelse. Desværre betyder det også at det bliver omkring dobbelt så dyrt at udvikle et spil. Man skal regne med ca millioner DKK. Det betyder at en computerspil titel på den nye platform skal sælge dobbelt så meget i forhold til nu for at tjene investeringen hjem. Der vil derfor komme færre spil på markedet på disse platforme. Til gengæld åbner den nye generation af platforme op for at hente mindre spil over nettet samt at spille online spil. PC en er stadig en vigtig platform for computerspil. Sammen med håndholdte platforme som GameBoy Advance, GameBoy DS, Sonys PSP samt mobilspil udgør de platforme som muliggør udvikling af spil med et budget, der har mulighed for at blive tjent hjem på et godt salg til et nationalt eller regionalt marked. Det danske spilmiljø beskrivelse af struktur og størrelse Det danske spiludviklingsmiljø bblev i 2005 opgjort til ca. 64 virksomheder med et samlet medarbejderantal på ca. 320 (Computerspil i Videns- og Oplevelsesøkonomien, 2005). Dette tal er dog formentlig allerede nu en del højere, da alene de 3 største københavnske spilvirksomheder har omkring 320 medarbejdere i november De 2 største udvikler spil til det globale marked. Herunder er der et mellemlag af virksomheder som udvikler spil til det nationale eller regionale marked og resten udgør vækstlaget, start up virksomheder og underleverandører. I hovedstaden er der mere end 50 spiludviklingsvirksomheder med ansatte. Det er den absolut største klynge af spilvirksomheder i hele Norden. 18

20 bilag 3, side 3 af 7 Spiludviklingsvirksomheder og DADIU uddannelsessteder i Københavnsområdet I Danmark er omsætningen på salg af computerspil på mere end 1 milliard kr. om året (MUF). I 2003 blev der udgivet ca computerspilstitler i Danmark. Heraf var kun ca. 4% udviklet i Danmark og kun ca. 1% kan siges at have dansk eller nordisk indhold (Nordiska Datorspil, 2004). Til sammenligning kan nævnes at danske film i 2005 havde en markedshare på 32% (31 film udgivelser). Amerikanske film havde en markedshare på 56% (122 film udgivelser) (Filminstituttet, Facts and Figures 2006). Det er resultatet af en målrettet indsats for at uddanne aktørerne i branchen og tilføre finansieringsformer, der kan stimulere produktion af film til det lokale marked. Spilbranchen i Danmark er meget ung. Først i 2001 lykkedes det at samle de første aktører i spilbranchen i en selvstændig afdeling under Producentforeningen. 19

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst

Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen SOCIALDEMOKRATERNE August 2009 Sæt Danmark i spil - computerspil som driver for ny kultur og vækst 1. Computerspil i rivende vækst Computerspil er

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Ansøgning om støtte til udvikling af EUCROMA

Ansøgning om støtte til udvikling af EUCROMA DEN DANSKE FILMSKOLE & DADIU Ansøgning om støtte til udvikling af EUCROMA Den europæiske Cross Media uddannelse i København 23-01-2012 EUCROMA The European Cross Media Academy Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Erhvervsfremmedøgnet 2017

Erhvervsfremmedøgnet 2017 Erhvervsfremmedøgnet 2017 TEMA: Nye teknologier - nye rammer Velkommen til Erhvervsfremmedøgnet 2017 Erhvervsfremmedøgnet tager os i år til Silkeborg, hvor attraktive naturskønne bosætningsområder forenes

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016

UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 2016 UNDERSØGELSE AF KØNSFORDELINGEN I DANSK FILM DET DANSKE FILMINSTITUT JUNI 016 Undersøgelse af kønsfordelingen i dansk film Indhold 1. Indledning.... Kønsfordelingen i det danske samfund..... Kønsfordelingen

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser Konkurrencebetingelser - for spiludviklerkonkurrencen Spil i folkets tjeneste 1. Indledning og formål med konkurrencen DR udskriver denne spiludviklingskonkurrence i samarbejde med Diginet Øresund med

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op

Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op Testen af vores forretningsidé gav os modet til at starte virksomheden op ENT > > > CONNECT Denmark gav os i 2003 mulighed for at teste vores forretningsidé af ved et Pre-Springboard, hvor panelet var

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere