I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter."

Transkript

1 Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr Version 0.1 JMO/MTAN Baggrund I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Det er i Følgegruppen godkendt at afprøvningen sker i en kogt skinkemodel, hvor kontrollens recept er udformet således at især fosfats funktionalitet tydeliggøres, dvs. med saltniveau på 1,4%, og med 2 kontroller med og uden 0,25% fosfat. Forsøget gennemføres som en screening af fundne ingrediens alternativer, og det er valgt udelukkende at undersøge leverandørens anbefalede dosis. Formål Konklusion Formålet er at afprøve to clean-label fosfaterstattere og to nitriterstattere i kogt skinke. For fosfaterstattere undersøges kogesvind og sliceudbytte. For nitriterstattere vurderes farven ud fra fotos og relativ væksthæmmende effekt i et podeforsøg med Listeria cocktail Fosfaterstatteren PRS-PHR (1% w/w) udviser gode egenskaber svarende funktionaliteten af 0,25% fosfat i en kogt sandwich skinke hvad angår kogesvind og sliceudbytte. Smagsbedømmelse af skinker tilsat 1% w/w PRS-PHR indikerer en svagt afvigende smag, hvorimod teksturen bedømmes næstbedst. Nitriterstatteren NatPre T-10 plus (1% w/w) kan give samme farve i kogt skinke som 60 ppm nitrit, hvilket er ekseptionelt i et kogt kødprodukt. Bedømmelse af skinkerne viser en mindre forskel mht. smag for prøver tilsat NatPre T-10 ift. 60 ppm nitrit, og her vurderer det interne panel også farve og udseende ligeså højt som skinker med 60 ppm nitrit. Efterfølgende analyser har vist at NatPre T-10 indeholder nitrit og derfor ikke kan anbefales som nitriterstatter. 1

2 Endvidere observeres der i pode/vækstforsøg med Listeria en inhiberende virkning af NatPre T-10 (1% w/w) som er tæt på at modsvare 60 ppm tilsat nitrit. Fremgangsmåde I Tabel 1 er de i alt ni forsøgshold vist ift. brug af ingredienser, saltniveau og analyser. Der er fremstillet otte forskellige skinker i pilot, idet hold 9 fremkommer ved en efterbehandling inden podeforsøg. Hold nr. 1-5 er tilsat alternativer til fosfat, mens de resterende hold 6-9 inkl. nr. 4 skal undersøges som alternativ til nitrit ift. antimikrobiel virkning og vurdering af farvedannelse. Alternative ingredienser Som fosfaterstatter afprøves Ezimoist fra firmaet Ulrick & Short Limited. Ingrediensen består af 100% tapiocastivelse og har ikke et E-nr (se produktblad i appendiks). For at kunne sammenligne med en standard stivelse, så er det valgt at lave et hold med almindelig kartoffelstivelse. Ingrediensen PHR-PRS er også en fosfaterstatter fra firmaet Prosur, som angiver at ingrediensen indeholder ekstrakter af gær og citrus, og det er dermed også en clean-label ingrediens uden E-nr. Endelig er nitriterstatteren NATPRE T-10 Plus (Prosur) afprøvet, og for denne ingrediens angives det at være en blanding af krydderier, frugt og bær fra Middelhavsområdet, der udgør basen for pulveret. Desuden angives det at ingrediensen er fri for både nitriter og nitrater. Cytoguard LA-2x er en antimikrobiel forbindelse fra A&B Ingredients, og den virker hæmmende over for bakterier ved tilsætning efter endt proces, f.eks. som en spray ved slicer. Fremstilling af skinker Recepter og proces for fremstilling af de 8 hold skinker er beskrevet i plan af De alternative ingredienser, Ezimoist, PRS-PHR og NATPRE T-10 tilsættes først til lagerne, da de forventes at være sværest opløselige. Holdene tumbles i tumbler, ved 6 omdr./min., med 5 min. kørsel, 5 min. pause i alt 6 timer. Der drænes frem til næste morgen, hvor de fyldes i 100 mm NaloFlex steriltarm (ca. 3,5 kg pr. stk). Skinkerne varmebehandles ved 80 C til 75 C i centrum, overbruses i 30 min., og afkøles til 5 C. Produkterne opbevares 4 dage på køl ved 2 C for at sætte sig. 2

3 Tabel 1. Forsøgshold med varierende ingredienser og tilhørende analyser. Serie Nitrit Fosfat Salt Analyser, Ingrediens Analyser, pilot nr. (60 ppm) (0,25%) (%) Lab 1 Ezimoist 4 (1%) + - 1,4 Svind, Sliceability 2 Kartoffelstivelse + - 1,4 Svind, Sliceability (1%) 3 PRS-PHR (1%) + - 1,4 Svind, Sliceability 4 Kontrol + + 1,4 Svind, Sliceability Pode, farve 5 Kontrol + - 1,4 Svind, Sliceability 6 Kontrol - + 1,4 Svind, Sliceability Pode, farve 7 PRS-PHR + NAT- PRE T10 (1%+1%) - + 1,4 Svind Pode, farve 8 NATPRE T10 (1%) - + 1,4 Svind Pode, farve 9* Cytoguard LA-2x - + 1,4 Svind Pode, farve *Serie 9 er skinker fra serie 6 til Cytoguard LA-2x ifm. podeforsøg Analyser Der udføres teknologiske måling, kogesvind, sliceability og ph, på prøver tilsat fosfaterstattere. For nitriterstattere vurderes overfladefarve baseret på digitale fotos, mens der for nitriterstattere/antimikrobielle stoffer måles ph i skinker og udføres et podeforsøg til vurdering af væksthæmmende effekt relativt til 60 ppm nitrit eller ingen nitrit. Kogesvind Skinkerne i tarm vejes, hvorefter de peeles og kødet renses for væske, gele- og fedtudskillelse, som registreres. Resulterende skinker samt aftørret tarm vejes, og anvendes til beregning af kogesvind. For hver af de 8 hold måles 2 skinker. Efter bestemmelse af svind måles ph i de færdige skinker. Der måles 3 forskellige steder pr. skinke. Sliceability Sliceability bedømmes på 2 skinker fra hver af holdene 1-6 ved at der slices 50 skiver (2 mm) og andelen (inkl. vægten så vidt muligt) af ikke hele skiver noteres Fotos Både for holdene 1-5 og 6-9 (inkl. hold 4) skal der tages fotos med professionel opstilling, dvs. på bagrund af stort karton og med justeret lyssætning. Smagsbedømmelse Der er foretaget smagsbedømmelse af de forskellige skinker med internt dommerpanel. Der er 6 dommere, som har vurderet skinkerne ud fra 4 kriterier: udseende, tekstur, smag og farve. Bedømmelsen er på en skala fra 1-5, hvor 5 er normal/god og 1 er unormal/dårlig. 3

4 Pode-/vækstforsøg Til vurdering af inhiberende effekt af nitriterstatter og antimikrobiel forbindelser udføres et podeforsøg med DMRI s sædvanlige Listeria monocytogenes cocktail bestående af: DMRICC 3042 (miljø) DMRICC 4106 (human) DMRICC 4124 (kød, serotype 1) DMRICC 4127 (rullepølse, serotype 4) DMRICC 4140 (bacon) Som det fremgår af Tabel 1 er der inkl. 2 kontroller og 3 alternativer til nitrit i alt 5 hold prøver til podeforsøget, hvor der fremstilles prøver til 3 udtag i vækstforløbet. Der podes på relativt tykke skiver på ca. 20 gram hver, hvor podning med 0,1 ml podecocktail på oversiden af skiven giver et forventet kimtal pr. skive på: ( cfu/ml x 0,1 ml)/20 g = 500 L. monocytogenes/g (2,7 log cfu/g) For ingrediensen Cytoguard LA-2x fortyndes til en 10% opløsning (10 g cytoguard:90 g H2O). Prøveserie med Cytoguard LA 2X fremstilles med skinke fra hold nr. 6, og efter at 0,1 ml cocktail er tilført og har fået tid til at tørre på overfladen, tilsættes 0,1 ml Cytoguard LA 2X (10%) opløsning, hvilket resulterer i ca. 100 ppm af den aktive komponent per prøve. De podede halverede skiver placeres enkeltvis og fritliggende i plastbakker (125 ml PP, klar; Bunzl Greve), som lægges i ilt-tætte poser (PETP 12/PEP LLDPE 60) 155 mm x 225 mm. Pakkerne lukkes i gasblanding bestående af 30% CO2/70% N2, med et produkt:gas volumenforhold på ca. 1:2,3. De podede pakker placeres i inkubator ved 8.0 ± 0,5 C. Efter opbevaring ved 8 C i de pågældende kødprodukter blev 1. udtag på dag 8; 2. udtag på dag 12 og endelige 3. udtag på dag 18. Hver gang udtages 5 skiver fra hver prøve til bestemmelse af kimtal for L. monocytogenes. Statistik Data for ph og for enkelt udtag i podeforsøget analyseres statistisk med variansanalyse til påvisning af signifikant forskellige prøver. Resultater - ph Måling af ph i de færdige skinker viser at ingrediensen PRS-PHR har en udtalt påvirkning af ph-værdien, idet de 2 skinker med denne ingrediens ligger på 6,16-6,19. Til sammenligning er ph i de øvrige skinker med og uden fosfat og 2 typer stivelse alle imellem 5,57-5,75. 4

5 Det vides ikke hvad i PRS-PHR ingrediensen bestående af gær/citrusekstrakt, som bevirker en udtalt højere ph i skinkerne. Leverandøren PROSUR er kontaktet med henblik på en forklaring på denne observation. De forklarer, at ved anvendelse af PRS-PHR ingrediensen er ph i dette område normalt. Figur 1. Data for ph målt i 7 hold kogte skinker (n=4), hvor nr. 3 og 7 har signifikant højere ph (6,15-6,19) i forhold til de 6 øvrige hold (5,75-5,57). Kogesvind og sliceudbytte Kogesvindet måles på minimum 2 skinker fra hvert hold og resultaterne er vist i Tabel 2 herunder. Det lavest svind på 1,7% findes for skinker tilsat 0,25% fosfat, mens 1% PRS-PHR i skinkerne giver et svind på 2,3%. Disse værdier er på samme niveau og mht. sliceudbytte ligger disse prøver også i en klasse for sig med 100% udbytte. For stivelsen Ezimoist måles et svind på 9,6%, hvilket er dårligere end kartoffelstivelsen som ligger på 8,8%. 5

6 Figur 2. Fotos af skinker med og uden tilsat fosfat, samt skinker med clean-label fosfaterstatterne: PRS-PHR, Ezimoist og kartoffelmel. Sliceudbyttet for de to stivelser er ligeledes uacceptabelt lavt på hhv. 72% og 81%, hvor kartoffelstivelse igen er den bedre. For kontrollen uden tilsat fosfat eller erstatter fandtes et højt kogesvind på 13,9% og med et sliceudbytte på 59% er det tæt hver anden skive som ikke kan bruges. Udseende af fosfatprøver I Figur 2 vises digitale billeder af skiveskårne skinkeprøver for fosfaterstatterne. Det ses tydeligt at kontrollen med 0,25% fosfat og skinken 6

7 med 1% PRS-PHR har en fin ensartet snitflade, og faktisk er der flere små pibehuller i skinken med fosfat, mens prøven med PRS-PHR ikke har samme problem. Billeder af de øvrige prøver med to slags stivelse og uden fosfat illustrerer problemer med højt kogesvind og dårligt sliceudbytte, idet alle prøver har usammenhængende struktur imod kanten. Tabel 2. Kogesvind og sliceudbytte for skinker fremstillet med og uden fosfat (n=3/4), samt med 3 forskellige fosfaterstattere (n=2). Sliceudbyttet er baseret på en opgørelse af gode og dårlige skiver (n=50). Prøve Svind (%) Sliceudbytte (%) Ezimoist 9,6% 72% Kartoffelstivelse 8,8% 81% PRS PHR 2,3% 100% Fosfat 1,7% 100% Neg. Kontrol (uden fosfat) 13,9% 59% Smagsbedømmelse Figur 3 viser resultater fra smagsbedømmelsen og det fremgår at PRS- PHR prøven ligger lavest mht. smag, mens at den er næst bedst efter fosfat hvad angår tekstur. Figur 3. Smagsbedømmelse af skinker med fosfat-erstattere, PRS-PHR og Ezimoist. 7

8 Figur 4. Fotos af skinker med og uden tilsat nitrit (venstre side), samt skinker med clean-label nitriterstatter NatPre T-10 Plus (med og uden PRS-PHR) (højre side). Udseende af nitritprøver I Figur 4 vises digitale fotos af skinker med og uden 60 ppm nitrit og med nitriterstatteren Nat-Pre T-10 plus (1% w/w). Udseende af skinkeskiverne tilsat NatPre T-10 plus er sammenligning med 60 ppm nitrit, hvorimod kontrollen uden nitrit som forventet fremstår med en kedelig grå og bleg overfladefarve. Overfladefarve af nitritprøver Figur 6 viser tristimulus parametrene L, a og b, der er et objektivt udtryk for prøvernes overfladefarve udtrykt som lys-mørk for L-værdi, grøn-rød for a-værdi og gul-blå for b-værdi. Værdierne er fremkommet ved i billedbehandlingssoftware at udvælge et området på billede, hvorfra disse 3 farveparametre udtrækkes som gennemsnit for det aktive område. I udvælgelsen af aktivt område fravælges så vidt muligt både hvidfarvet fedt/sene og mørkere farvede områder pga. variation i muskeltype. 8

9 Det fremgår af data for a-værdien at skinker med 60 ppm nitrit og de to skinkeprøver tilsat NatPre T-10 plus har sammenlignelige værdier, hvilket indikere at prøver har sammen rødhed. Skinken uden nitrit har a-værdier ca. på det halve og altså en utilfredsstillende rød farve, mens den højere L-værdi viser en lysere overflade ift. de resterende prøver. Figur 5. Smagsbedømmelse af skinker med nitrit-erstatter, NatPre T-10 plus. Figure 6. Overflade farveparametre ekstraheret fra digitale fotos af skinker med (n=5) og uden (n=3) 60 ppm nitrit og tilsat ingredienserne NatPre T-10 (n=2) (1% w/w) og kombinationen af NatPre T-10 og PRS-PHR (n=2) (1%+1% w/w). 9

10 Pode-/vækstforsøg Figur 7 viser grafisk hvor podeniveauet for de fem hold af prøver ligger, og det ses at L. monocytogenes-antallet i skinke med nitrit og de to hold med NatPre T-10 ligger fint på log 2,6-2,7 cfu/g svarende til ønskede cfu/g. I prøver uden nitrit viser enkeltbestemmelsen et lidt højere podeniveau på log 3,18 cfu/g svarende til 1500 cfu/g. Skinker tilsat antimikrobielle Cytoguard LA-2x ligger noget lavere på log 2,28 eller 190 cfu/g, men hvorvidt denne reduktion i startniveauet for Listeria kan tilskrives Cytoguards direkte antimikrobielle effekt er uklarlagt og vil kræve yderligere analyser for påvisning. Figur 7. Podning og vækst af L. monocytogenes cocktail ved 8 C på overfladen af MApakkede skinker med/uden 60 ppm nitrit eller tilsat antimikrobiel forbindelse. Podeniveau bestemt på 1 prøve, mens der ved udtag efter 8, 12 og 18 dage analyseres 5 prøver per hold. Tabel 3. Data for vækstforsøg med cocktail af L. monocytogenes i skinker med og uden tilsat nitrit, samt naturlig nitriterstatter og antimikrobiel forbindelse. For hver udtagsdag vises forskelle fundet ved statistisk analyse på signifikansniveau p=0,05. Prøve Antal L. monocytogenes (Log cfu/g) Dag 0 Dag 8 Dag 12 Dag 18 Kontrol nitrit 3,2 6,9 a 8,4 a 8,8 b Kontrol +nitrit 2,6 5,0 d 6,6 e 8,4 c NatPre T10 2,6 5,6 c 7,1 d 9,0 a NatPre T10+PRS-PHR 2,7 5,4 c 7,4 c 8,7 b Cytoguard LA-2x 2,3 6,1 b 8,1 b 8,9 b 10

11 Ved analyse af data for de efterfølgende prøveudtag på dag 8 og 12, hvor det antages at Listeria cocktailen er i eksponentiel vækstfase, er det tydeligt at prøver med 60 ppm nitrit ligger signifikant lavere end alle andre prøver. Prøver med NatPre T-10 tilsat, uanset tilstedeværelsen af PRS-PHR, viser sig at ligge med kimtal på ca. 0,5 log enheder højere end 60 ppm nitrit både dag 8 og dag 12. Prøverne med NatPre T-10 er dog også signifikant lavere end både prøver uden nitrit (~1,5-1,0 log lavere) på dag 8 og dag 12. Prøver tilsat Cytoguard LA-2x er på dag 8 vokset til et niveau 0,8 log enheder under prøver uden nitrit, mens Cytoguard LA-2x på dag 12 har nået kimtal som er tættest på kontrol uden nitrit. På dag 18 er podede skinkeprøver i alle tilfælde nået meget høje kimtal, men prøver indeholdende de 60 ppm nitrit ligger gennemsnitlig lavere end alle øvrige prøver, hvorimod der på dette tidspunkt i vækstforløbet ikke ses forskelle mellem prøver tilsat NatPre T-10, Cytoguards LA-2x og kontroller uden nitrit. Konklusion Fosfaterstatteren PRS-PHR (1% w/w) udviser gode egenskaber svarende funktionaliteten af 0,25% fosfat i en kogt sandwich skinke hvad angår kogesvind og sliceudbytte. Smagsbedømmelse af skinker tilsat 1% w/w PRS-PHR indikerer en svagt afvigende smag, hvorimod teksturen bedømmes næstbedst. Nitriterstatteren NatPre T-10 plus (1% w/w) kan give samme farve i kogt skinke som 60 ppm nitrit, hvilket er ekseptionelt i et kogt kødprodukt. Bedømmelse af skinkerne viser en mindre forskel mht. smag for prøver tilsat NatPre T-10 ift. 60 ppm nitrit, og her vurderer det interne panel også farve og udseende ligeså højt som skinker med 60 ppm nitrit. Endvidere observeres der i pode/vækstforsøg med Listeria en inhiberende virkning af NatPre T-10 (1% w/w) som er tæt på at modsvare 60 ppm tilsat nitrit. Efterfølgende analyser har vist at NatPre T-10 indeholder nitrit og derfor ikke kan anbefales som nitriterstatter. 11

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser.

Det var en meget begrænset reduktion af patogener, der kunne opnås under produktion af nøglehulsmærkede spegepølser. Rapport Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat 6. december 2016 Projektnr. 2003820 LNG/MT Henfald af patogener i spegepølser med lavt salt- og fedtindhold Lise Nersting og Annemarie Gunvig Baggrund

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Saltning. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Saltning af kød hvordan og hvorfor? Saltningsingrediensers funktioner Salts konserverende effekt Salt, vandindhold og vandaktivitet

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Farvedannelse i nitritfrie kødprodukter

Farvedannelse i nitritfrie kødprodukter Farvedannelse i nitritfrie kødprodukter Tilsætning af nitrit i kødprodukter har igennem årerne været genstand for meget negativ opmærksomhed, og forsøg på at finde alternativer til nitrit er fortsat intenst.

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011

Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Salt reduktion i kødprodukter DI Fødevarer Landbrug & Fødevarer Møde d. 3. oktober 2011 Anette Granly Koch Teamleder Ph.d. Mikrobiologi, Cand. Brom. Teknologisk Institut - DMRI Salt projekt på DMRI, SDU

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Rapport. Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 22. februar 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat er det overordnede

Læs mere

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk

Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Hvornår bliver den kolde produktion kritisk? Birgitte Sterup Hansen Cand. Brom. VIFFOS/EASJ Campus Roskilde e-mail: biha@easj.dk Konference 30. maj 2013 Forudsætninger for vurdering af kritisk produktion

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat Bær & urter til konservering af kødprodukter BerryMeat Aktiviteter hos TI-DMRI /WP2 og 4 Udvælge potentielle urter og bær til naturlig konservering (sammen med WP 1 og WP 3) Dokumentere urternes antimikrobielle

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Inspirerend e OPSKRIFTER

Inspirerend e OPSKRIFTER Inspirerend e OPSKRIFTER // 1 GRUNDBLANDING 4 OPSKRIFTER PÅ OKSEKØDFARS Indholdsfortegnelse side 3 Kødsauceblanding nr. 792 side 4 side 5 side 6 side 7 Lasagne Kødsauce med kartoffelmos Moussaka med kartofler

Læs mere

Rapport 28. november 2016

Rapport 28. november 2016 Rapport 28. november 2016 Proj.nr. 2002292 Afprøvning og godkendelse af kamera MSTA/RIH/MT Vision til kødkontrol, 2016 Mette Stenby Andresen og Rikke Hjort Hansen Baggrund I projektet Vision til kødkontrol

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Skinketortilla med sennepscreme

Skinketortilla med sennepscreme Skinketortilla med sennepscreme Ingredienser 100 g friskost med højst 4 % fedt 1 spsk. sød fransk sennep 1 tsk. dijonsennep Salt og peber Fyld 2 blade icebergsalat 1 stor gulerod (ca. 100 g) ½ grøn peberfrugt

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases

Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Sikker fremstilling af fermenterede fødevarer - pølser og kål som cases Tina Beck Hansen FVST, Fødevare København 5. september 2017 Generisk fremstilling af fermenterede fødevarer Effekt af proces på patogene

Læs mere

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød

Brød med SPC Flakes Ca g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød Brød med SPC Flakes Ca. 3.75 g SPC Flakes pr. skive ved 20 skiver pr. brød 150 g. SPC Flakes 7 dl. vand 50 g. gær 2 tsk. salt 1 ½ spsk. sukker 1 ½ spsk. olie 2 dl. yoghurt naturel (eller andet surmælksprodukt)

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Sikker fremstilling af fermenterede pølser

Sikker fremstilling af fermenterede pølser Sikker fremstilling af fermenterede pølser Tina Beck Hansen FVST, specialiseringskursus i fermentering 24. oktober 2016 Generisk pølsefremstilling Effekt af proces på patogene mikroorganismer Styringsmuligheder

Læs mere

Saltning. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Accepteret manuskript. Link to publication

Saltning. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Accepteret manuskript. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2017 Saltning Hansen, Tina Beck Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2014). Saltning

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Antal visiterede timer og visiterede borgere

Antal visiterede timer og visiterede borgere SOCIAL OG SUNDHED Dato: 28. april 214 Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp Dette notat giver et overblik over udviklingen i ydelser i hjemmeplejen. Indledningsvist præsenteres

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

2. januar 2015 Proj.nr. 2001474 Version 1 LRK/EHBR/EVO/CCM/MT. Rapport

2. januar 2015 Proj.nr. 2001474 Version 1 LRK/EHBR/EVO/CCM/MT. Rapport Rapport Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Betdning af jodtal for udbtter af kogeskinker Lars Kristensen, Eva Honnens de Lichtenberg Broge, Eli Vibeke Olsen, Chris Claudi- Magnussen 2. januar

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi...

www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... www.flensted.dk Flensted kartoffelvarianter - høj kvalitet og god smag hver gang mad med værdi... Flensted kartofler Kvalitetsråvarer: Flensted kartofler er produceret af højkvalitetsråvarer, som stort

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere