Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegnsætning 1: Kommaer på dansk"

Transkript

1 Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Oversigt Håndbøger (specielt om kommaer) Typiske fejl (eksempler) Lidt kommahistorie Hvor skal kommaet (nu) stå? Diverse kommaer Om helsætninger og ledsætninger Komma mellem helsætninger Komma ved ledsætninger Eksempler og øvelser 3

4 Håndbøger Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. Kbh. : Alinea / Aschehoug. 3. udg [Fra 4. oplag, 2005, med reviderede kommaregler! 45-51, s ] Dansk Sprognævn: Kommaregler. (Dansk Sprognævns Skrifter 34). Kbh. : Alinea s. [Tillæg til Retskrivningsordbogen med de reviderede kommaregler. Se også <dsn.dk>.] Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen: Komma. I: Håndbog i nudansk. Kbh. : Politikens Forlag. 5. udg. 2005, s

5 Håndbøger Lis Hedelund: Korrekt sprog og rigtige kommaer nødtørftig grammatik for opgaveskrivere. Kbh.: Samfundslitteratur [sic!]. Rev. udg [med ændrede kommaregler]. 3. oplag s. Gitte Luk: Styr kommaet. (Korrekt dansk). Århus: Ajour, Danmarks Journalisthøjskole. 3.udg s. [Også med nødtørftig sætningsgrammatik.] 5

6 Engelsk John Kirkman: Punctuation Matters: Advice on Punctucation for Scientific and Technical Writing (Routledge Study Guides). London & New York: Routledge. 4. udg s. Lynne Truss: Eats, Shoots and Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. London: Profile s. *) *) Panda. Large black-and-white bear-like mammal, native to China. Eats, shoots and leaves. 6

7 Håndbøger m.v. Web-støtte <www.dsn.dk>. Dansk Sprognævns web-sted. Med de nye kommaregler og interaktive øvelser i de to kommavarianter. sproget.dk. Indgangen til det danske sprog. Kbh.: Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. <http://sproget.dk>. Her findes også interaktive øvelser. 7

8 Håndbøger m.v. Supplerende læsning Henrik Galberg Jacobsen & Mogens Gradenwitz (red.): Komma hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering. (Dansk Sprognævns Skrifter 20). København: Dansk Sprognævn / Dansklærerforeningen s. 8

9 Komma på dansk - grundprincipper 9

10 Dansk komma På dansk sætter man komma efter nogle ret detaljerede regler som er fastsat af Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogen. Siden efteråret 2003 fremstår reglerne som ét samlet regelsæt med en central valgmulighed: Med eller uden startkomma. Denne valgfrihed knytter sig alene til kommaer i forbindelse med ledsætninger (også kendt som bisætninger ). 10

11 Dansk komma Kommaerne sættes i begge varianter efter klare grammatiske regler, og det er samme regler i begge tilfælde. Dansk komma er i dag udelukkende et grammatisk komma. - I modsætning til før 1996 hvor man skelnede mellem grammatisk komma og pausekomma. Ved siden af sætningskommaerne er der en del andre former for kommaer i regelsættet, men de er fælles og forholdsvis ukontroversielle. 11

12 Typiske fejl og andre eksempler 12

13 Bondemanden, der malker sine køer et par gange om dagen, er snart historie. I dag har mange mælkerobotter, hvor koen malkes, når den har lyst, og samtidig tjekker, mælkens kvalitet og koens sundhedstilstand. Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

14 Bondemanden, der malker sine køer et par gange om dagen, er snart historie. I dag har mange mælkerobotter, hvor koen malkes, når den har lyst, og samtidig tjekker[!] mælkens kvalitet og koens sundhedstilstand. [! ]Overflødigt og misvisende komma som antyder at der er tale om en opremsning. Samtidig er der noget galt med sammenhængen. Der skulle muligvis stå: og samtidig tjekker robotten mælkens kvalitet og koens sundhedstilstand. 14

15 [ ] Se, føl og mærk, hvordan din mad produceres. Kom helt tæt på dyrene og stil spørgsmål til landmanden. Oplev en produktion, der starter udenfor i den danske muldjord og slutter på tallerkener og fade på det veldækkede spisebord. Fødevareminister Eva Kjer Hansen i Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

16 [ ] Se, føl(,) og mærk, hvordan din mad produceres. Kom helt tæt på dyrene, og stil spørgsmål til landmanden. Oplev en produktion, der starter udenfor i den danske muldjord og slutter på tallerkener og fade på det veldækkede spisebord. Teksten følger reglen startkomma valgt til. Det går ellers fint, men der mangler komma mellem de to sidestillede helsætninger i anden linje! Og man kan diskutere om der er tale om en opremsning af verber i første linje eller 3 adskilte helsætninger i bydemåde. 16

17 Han er på besøg hos landmand Jens Verner Pedersen og hans 180 malkekøer på gården ved Hobro for at få en snak om Arlas koncept Tættere på Naturen. Et koncept der vil skabe mere naturlige produkter og reducere hele mejerivirksomhedens miljøbelastning. En ide som Jens Verner Pedersen som andelshaver i Arla er begejstret for: Jeg synes det er utroligt vigtigt, at Arla involverer sig i det her. Vi er så store på området, at vi er nødt til at gå foran, siger Jens Verner Pedersen. Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

18 Han er på besøg hos landmand Jens Verner Pedersen og hans 180 malkekøer på gården ved Hobro for at få en snak om Arlas koncept Tættere på Naturen. Et koncept, der vil skabe mere naturlige produkter og reducere hele mejerivirksomhedens miljøbelastning. En ide, som Jens Verner Pedersen som andelshaver i Arla er begejstret for: Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at Arla involverer sig i det her. Vi er så store på området, at vi er nødt til at gå foran, siger Jens Verner Pedersen. 18 Teksten bruger startkomma valgt til, men glemmer det 3 steder i dette citat.

19 - Fik man derimod merpris for klimavenlighed på produkterne på hylderne ville der også være basis for at landbruget kunne udvikle sig lidt hurtigere, men vi står overfor et verdensmarked der blot importerer varer andre steder fra, hvis vi bliver dyrere, fortæller Carl B. Harbo. Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

20 - Fik man derimod merpris for klimavenlighed på produkterne på hylderne, ville der også være basis for at landbruget kunne udvikle sig lidt hurtigere, men vi står overfor et verdensmarked der blot importerer varer andre steder fra[!] hvis vi bliver dyrere, fortæller Carl B. Harbo. Teksten er gennengående uden startkomma, men forglemmer sig med kommaet foran 'hvis' og glemmer til gengæld slutkommaet efter den indledende betingelse. 20

21 Grib chancen og tag på gårdbesøg, kom tæt på gårdens dyr, bliv udfordret og stil spørgsmål. Se, hvor madens vej til tallerkenerne begynder, krydret med masser af spændende og lærerige oplevelser for både børn og voksne. Leder af Michael Brockenhuus-Schack, Formand Landbrug & Fødevarer. Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

22 Grib chancen, og tag på gårdbesøg, kom tæt på gårdens dyr, bliv udfordret, og stil spørgsmål. Se, hvor madens vej til tallerkenerne begynder, krydret med masser af spændende og lærerige oplevelser for både børn og voksne. Der mangler komma mellem sideordnede helsætninger i bydeform: grib..., tag.., kom..., bliv udfordret..., stil... Kommaerne er sat som om der er tale om en opremsning (hvor der ikke sættes komma foran og ). 22

23 [ ] I dag producerer danske landmænd mad nok til 15 millioner mennesker næsten tre gange så mange mennesker, som der bor i Danmark. Samtidig med at der leveres klimavenlig varme til tusinder af danske husstande. Nu har vi mulighed for at se, hvordan vores mad bliver produceret samtidig med, at der leveres vedvarende energi i form af halm, biogas, og biodiesel. Lykke Friis, Klima- og Energiminister. Annoncetillæg fra Landbrug og Fødevarer, s

24 [ ] I dag producerer danske landmænd mad nok til 15 millioner mennesker næsten tre gange så mange mennesker, som der bor i Danmark. Samtidig med at der leveres klimavenlig varme til tusinder af danske husstande. Nu har vi mulighed for at se, hvordan vores mad bliver produceret, samtidig med[!] at der leveres vedvarende energi i form af halm, biogas[!] og biodiesel. Der er valgt startkomma, men det sættes inkonsekvent. De to parallelle konstruktioner samtidig med at skal behandles ens og kommaet sættes før samtidig med. Det sættes ikke komma foran det opsamlende og i en opremsning. 24

25 This is not a toy for adult collectors only Information på emballagen til et stykke mekanisk legetøj, købt i Den Gamle By i Århus. Et komma ville gøre alting klarere: This is not a toy, for adult collectors only Eller endnu bedre: This is not a toy! For adult collectors only! 25

26 Kommahistorie 26

27 Terminologi Kommaet hører til de såkaldte skilletegn (eng. punctuation marks). De øvrige er: Punktum. semikolon ; kolon : Spørgsmålstegn? udråbstegn! Tankestreg Parenteser ( ) < > [ ] { } Anførselstegn ' '» «Udeladelsestegn... [...] 27

28 Dansk kommahistorie Før 1918: Ingen officiel regulering 1918: To kommasystemer: Grammatisk komma Pausekomma 1996: To kommasystemer: Traditionelt komma Nyt komma (anbefalet!) 2003: Ét kommasystem med en anbefalet variant. Medtages i 4. oplag,

29 Forhistorie Ordet komma stammer fra græsk hvor det oprindelig blev brugt til at betegne en mindre og afgrænset del af en tekst. Fra græsk blev ordet optaget i den græsk-romerske retoriske teori (lat. comma) som betegnelse for den mindste strukturelle del af en periode. Næste niveau hed kolon (fl. kola). (komma -> kolon -> periode). Først i middelalderen blev det brugt til at betegne et skilletegn en markering af en tekstdel der fungerede som komma. Samtidig opstår semikolon, kolon og punktum (eng. period). 29

30 Forhistorie Pausekommaet blev indført af græske munke som et middel til at opdele og tydeliggøre lange sætningsforløb ( perioder ) i forbindelse med oplæsning. Det var næsten enerådende i dansk indtil omkring Det blev også adopteret af engelske munke og præger derfor engelsk komma. Det grammatiske komma blev indført af tyske typografer efter bogtrykkerkunstens opfindelse og bredte sig med denne til bl.a. Danmark. Men fortrængte ikke pausekommaet endeligt før 1996 [!]. 30

31 Pausekomma (1918) Ligner engelsk komma Dynamisk Forudsætter fornemmelse for tekstens opbygning og læserens forventninger Sættes efter skøn for at hjælpe læseren til at forstå tekstens opbygning og indhold Trods navnet drejer det sig ikke om pauser, men om indhold og struktur 31

32 Grammatisk komma (1918) Ligner tysk komma Mekanisk. Sættes efter faste regler Forudsætter kendskab til grammatisk analyse Forfatter skal kunne identificere sætninger og grænser mellem sætninger Mange kommaer er redundante, dvs. de står på steder hvor der i forvejen er en klar sproglig markering af ledsætningens start: at, som, der, hv-ord 32

33 Traditionelt komma (1996) Det såkaldte traditionelle komma var en opdateret videreførelse af det grammatiske komma Der er indarbejdet en række undtagelser, samt tilpasning til praksis hos en lang række gode sprogbrugere Der er også taget højde for nogle hyppige fejl som typisk skyldes at det i mange tilfælde er svært for den almindelige sprogbruger at identificere sætningsgrænser grammatisk korrekt. 33

34 Nyt komma (1996) Ligner norsk komma Mekanisk. Sættes efter faste regler Forudsætter kendskab til grammatisk analyse Forfatter skal kunne identificere sætninger og grænser mellem sætninger De fleste redundante kommaer skal nu udelades, idet kommaer der indleder en ledsætning (og hvor der i forvejen er en klar sproglig markering: at, som, der, hv-ord), udelades medmindre ledsætningen er parentetisk. [Dette er den reelle forskel på traditionelt komma og nyt komma!] 34

35 2003-kommaet Er en sammenskrivning af reglerne for traditionelt komma og nyt komma til ét regelsæt Mekanisk. Sættes efter faste regler. Forudsætter kendskab til grammatisk analyse Forfatter skal kunne identificere sætninger og grænser mellem sætninger Før ledsætninger kan forfatteren vælge mellem at sætte startkomma eller at udelade det medmindre ledsætningen er parentetisk Sprognævnet anbefaler forsat at startkommaet udelades. ( Nyt komma lever videre!) 35

36 De nye kommaregler De nye regler blev publiceret som en tilføjelse til Retskrivningsordbogen (3. udg. 2001): Dansk Sprognævn: Kommaregler. (Dansk Sprognævns Skrifter, 34). København : Alinea. April s. De er endvidere indarbejdet i 4. oplag (2005) og senere af Retskrivningsordbogen. Disse nye kommaregler indeholder - foruden det valgfri startkomma - også enkelte andre småændringer, bl.a. om brugen af komma foran men ved uselvstændige sætningsled. 36

37 37 Kommaer er mange ting

38 Diverse andre kommaer Opremsningskomma Komma i adresser Komma ved tilføjelser Komma foran men... Tydeliggørelse 38

39 Opremsningskomma Der sættes komma mellem leddene i en opremsning og andre sideordnede led undtagen foran eventuelle bindeord: og, eller, foruden... Der kom grever og baroner, konger, kejsere og paver. En lille, idyllisk fransk by. Men: En lille fransk by. Direktør, cand.comm. Peter Jensen 39

40 Adresser og lign. Der sættes komma mellem leddene i en adresse når den skrives ud i èt: Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Danmark Men: Roskilde Universitet Universitetsvej Roskilde Danmark 40

41 Komma ved tilføjede led Der sættes komma før og efter uselvstændige tilføjelser til en sætning, et sætningsled og lign. (medmindre der i forvejen står et andet skilletegn). Ja, jeg kommer i morgen. Du kommer i morgen, ikke? Bykongen, Peter Brixtofte, var på vej ud. Peter, ham kan man vel stole på? Vi får sikkert regn, bl.a. fordi svalerne flyver lavt. 41

42 Komma foran men 42 Der sættes altid komma foran men når det forbinder to sætninger - medmindre der allerede er sat et andet tegn: Det tegner ikke lyst, men det ved du jo allerede. Det tegner ikke lyst; men det ved du jo allerede. Man kan sætte komma foran men når det indleder en uselvstændig tilføjelse: Vi ser ikke fjernsyn(,) men læser avis. Trætte(,) men lykkelige kom de tilbage.

43 Tydeliggørelse Der kan sættes komma for at tydeliggøre sammenhængen i teksten: De besluttede straks at hæve prisen. Man kan skrive: De besluttede, straks at hæve prisen. Men ikke: *De besluttede straks, at hæve prisen 43 Note: * markerer at formen ikke er acceptabel!

44 44 Sætningskommaer

45 Komma mellem sætninger Komma mellem helsætninger Ingen forskel! Komma ved ledsætninger 45 Der gælder nu ét fælles regelsæt, men med en anbefalet variant som blev indført i 1996 under betegnelsen Nyt Komma. I 1996 blev det beskrevet som to konkurrerende systemer. I 2003 blev det slået sammen til ét system. I det følgende bruges betegnelserne traditionelt komma og nyt komma fortsat af praktiske grunde.

46 Helsætning En helsætning er en ytring med subjekt (grundled) og verbum (udsagnsled). Helsætningen kan stå alene den er ikke et led i en anden sætning. Manden kom gående. Kommer han i morgen? Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. Kom der en soldat marcherende? 46 Note: Man kan også markere subjekt med et kryds og verbum med en bolle о.

47 Helsætning 2 En helsætning kan også være i imperativ (bydemåde). Så er der kun et verbum (udsagnsled), og ikke noget subjekt (grundled): Gå hjem! Tag et sølvfad, 2 snese æg og et pund smør! Gi' dit humør en gang lak! 47

48 Nægtelser i helsætninger I en helsætning står nægtelser (f.eks. ikke) efter hovedverbet (det tidsbøjede verbum): Manden kom ikke gående. Kommer han ikke i morgen? Der kom ikke en soldat marcherende hen ad landevejen. Kom der ikke en soldat marcherende? Han er ikke kommet endnu. 48

49 Komma mellem helsætninger Der sættes komma mellem helsætninger hvis der ikke allerede er sat et andet tegn, f.eks semikolon eller punktum: Han kommer i morgen, og han bliver ikke længe. Han kommer i morgen; og han bliver ikke længe. Han kommer i morgen. Og han bliver ikke længe. 49 Note: Komma, semikolon og punktum markerer forskellige grader af sammenhæng.

50 Helsætninger 4 En helsætning kan have andre sætninger (ledsætninger) som en del af helsætningen. Helsætningen indeholder og omfatter sine ledsætninger og evt. ledsætningers ledsætninger. I eksemplerne er ledsætningen understreget: Han så hende komme gående. Han så at hun kom gående. Mener du at der ikke kom en soldat marcherende hen ad landevejen? 50

51 Ledsætning En ledsætning er en sætning der står som led i en anden sætning: Han så at der kom nogen gående. Hun ved ikke hvem der kommer gående. Hvis du kommer gående så tag stien. De så ikke personen der kom gående. Konen der gik med æggene på hovedet var i højt humør. 51 OBS! Der er endnu ikke sat kommaer i disse eksempler!

52 Ledsætning 2 En ledsætning kan være led i en anden ledsætning: De mente ikke at det var ham der havde taget den De mente ikke at det var ham der havde taget den. Hvis det er ham der har taget den må han også betale for den. Hvis det er ham der har taget den må han også betale for den. 52

53 Nægtelser i ledsætninger I ledsætninger står nægtelser (næsten) altid før hovedverbet (det tidsbøjede verbum): Han så at der ikke kom nogen gående. Hun ved ikke hvem der ikke kommer gående. Hvis du ikke kommer gående så tag stien. De så ikke personen der ikke kom gående. Konen der ikke gik med æggene på hovedet var i højt humør. 53

54 Indledere i ledsætninger Ledsætninger begynder ofte med nogle karakteristiske ord ( ledsætningsmarkører ): som... der... at hvis... selvom... fordi... derfor når... så... da... hvem... hvilken... hvor... hvor længe... Note: Disse ord kan undertiden udelades / underforstås: Han så (at) de kom gående. 54

55 Ledsætninger -fortsat OBS! Ordene at og der bruges også i sammenhænge hvor de ikke markerer starten på en ledsætning: Der kom en mand gående De så ikke, hvem der kastede bolden At spille fodbold er en god form for motion Det er i længden ikke sjovt at spille klovn 55

56 Traditionelt komma (med startkomma) 56 Altid komma omkring en ledsætning altså både før og efter medmindre der allerede står et andet tegn: Han så, at der kom nogen gående. Hun ved ikke, hvem der kommer gående. Hvis du kommer gående, så tag stien. De så ikke personen, der kom gående. Konen, der gik med æggene på hovedet, var i højt humør. Note: Kommaet før ledsætningen kaldes for startkomma.

57 Nyt komma (uden startkomma) Altid komma efter en ledsætning - medmindre der allerede står et andet tegn: Han så at der kom nogen gående. Hun ved ikke hvem der kommer gående. Hvis du kommer gående, så tag stien. De så ikke personen der kom gående. Konen der gik med æggene på hovedet, var i højt humør. 57 Note: Startkommaet udelades normalt se dog næste side!!

58 Nyt komma 2 (uden startkomma) Aldrig komma før en ledsætning - medmindre der er tale om et parentetisk indskud: Konen der gik med æggene på hovedet, var i højt humør. men Konen, der gik med æggene på hovedet, var i højt humør. I det sidste eksempel markerer kommaet foran ledsætningen at den skal opfattes parentetisk! Man kan altså anvende kommaet til at vise hvordan sætningen skal forstås. Det kan man ikke med traditionelt komma. 58

59 Nyt komma 3 (uden startkomma) Der skal først sættes komma når ledsætningen er helt afsluttet altså først efter eventuelle indlejrede ledsætninger: Hun så en gammel kone der gik med en stok der var lige så kroget og gammel som hun selv var. Stokken der var lige så kroget og gammel som hun selv var, kunne næsten ikke holde hende oprejst. 59

60 Fortsættes: Eksempler og øvelser Fortsættes desuden i kursets 3. kursusgang: Andre tegn 60

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155 (Dansk Sprognævns

Læs mere

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sproglig (skrive)stil er ikke noget luftigt og uhåndgribeligt, men et resultat af mere eller mindre bevidste valg af sproglige hjælpemidler. Ordvalget er

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv.

Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv. Ret & Rigtigt 5 Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv. Udvalgte emner med eksempler Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår?

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. År 2000-problemer. 1999/1 marts. Artikler. Af Henrik Galberg Jacobsen. Årtusindskiftet - hvornår? Nyt fra Sprognævnet 1999/1 marts Indhold Artikler År 2000-problemer Komma i engelsk og dansk Berigtigelse År 2000-problemer Af Henrik Galberg Jacobsen Stadig flere af de spørgsmål som Sprognævnet får,

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Dit landbrugsmæssige kraftcenter

Dit landbrugsmæssige kraftcenter Råd til gode oplevelser Esbjerg Billund John Tranums Vej 25 6705 Esbjerg Ø Tlf. 76 60 21 00 Majsmarken 1 7190 Billund Tlf. 76 60 21 00 Jysk Landbrugsrådgivning ejes af Jysk Landbrug, Sydvestjysk Landboforening

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

24. årgang, november 2001. Krydsogtværs. Bagsiden. Det nye komma. Så så!

24. årgang, november 2001. Krydsogtværs. Bagsiden. Det nye komma. Så så! 24. årgang, november 2001 Krydsogtværs Krydsord er en leg med sproget, og krydsordene har deres eget sproglige univers, siger en erfaren krydsordkonstruktør, som også beretter om krydsordets egentlig ret

Læs mere

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op.

Tjekliste. Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Skriveguide 2007 Tjekliste Skriv klart, direkte og letforståeligt. Skriv det vigtigste først. Del lange sætninger op. Sproget skal være aktivt, konkret og afvekslende. Ordvalg og vendinger skal være nutidige.

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST

Madens historier. Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Madens historier Ruth og Rasmus løser mysteriet om MÆLK OG OST Mælk og ost Mmmmm, jeg ELSKER mælk, siger Rasmus. Derhjemme får jeg kærnemælk. Ved du så, at mælk kommer fra koen? Og at man kan lave mælk

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Uddannelser. Kursuskatalog. Danske kurser. Engelske kurser. Gratis testmøder

Uddannelser. Kursuskatalog. Danske kurser. Engelske kurser. Gratis testmøder Uddannelser Kursuskatalog Danske kurser Engelske kurser Gratis testmøder FTERÅR 2014 Danske Sprogseminarer Danske Sprogseminarer blev stiftet i 1995 og er en af landets førende udbydere af danske og engelske

Læs mere

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Frydenlunds redaktions- og forfattermanual Frydenlunds redaktions- og forfattermanual 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

Kapitel 14 TEKST OG TEKSTUR

Kapitel 14 TEKST OG TEKSTUR Kapitel 14 TEKST OG TEKSTUR Indhold 1 Hvad er en tekst? 2 Hvad er tekstur? 3 Forskellige typer af sammenhæng 4 Tekst og samtale 5 Hvorfor det? 6 Informative, regulative og ekspressive tekster 7 Simple

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen Skriv og bliv læst Frydenlund Skriv og bliv læst 3. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Frydenlund ISBN 978-87-7118-183-8 Grafisk tilrettelæggelse: Anette

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

De styrer sproget for vildt

De styrer sproget for vildt De styrer sproget for vildt Af Kirsten Rask Jamen, sproget udvikler sig. Det er efterhånden en forslidt frase, især når den bliver brugt til at lukke for yderligere diskussion. Gang på gang hører vi at

Læs mere

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik.

Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. 1 CVR nr.: 34837678 Kort om notatteknik Jeg har samlet fire blogindlæg fra KommuniCares Facebookside, der handler om forskellige former for notatteknik. Kapitel 1 handler om generelle forhold ved notetagning.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Kursuskatalog Forår 2014. Danske kurser. Engelske kurser. Uddannelser. Gratis kurser. Testmøder. Skræddersyede kurser

Kursuskatalog Forår 2014. Danske kurser. Engelske kurser. Uddannelser. Gratis kurser. Testmøder. Skræddersyede kurser Danske kurser Engelske kurser Uddannelser Kursuskatalog Forår 2014 Gratis kurser Testmøder Skræddersyede kurser Danske Sprogseminarer Danske Sprogseminarer blev stiftet i 1995 og er en af landets førende

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen:

Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Årsplan 8. klasse, dansk 2010-2011, Jakob Thuesen: Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser DANSK SPROGNÆVN. Grammatisk talt. Redigeret af. Dansklærerforeningen. Dansk Sprognævns skrifter 24

Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser DANSK SPROGNÆVN. Grammatisk talt. Redigeret af. Dansklærerforeningen. Dansk Sprognævns skrifter 24 DANSK SPROGNÆVN Grammatisk talt Grammatisk talt Anbefalede sproglige betegnelser Redigeret af HENRIK GALBERG JACOBSEN Dansklærerforeningen 1996 Dansk Sprognævns skrifter 24 DANSK SPROGNÆVN Grammatisk talt

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale

Til uddannelse. Læse og Skrive Aftale Til uddannelse Læse og Skrive Aftale Indhold Værktøjer til fastholdelse og fagligt fokus 3 Aftalekonceptet 4 Sådan hjælper programmerne 5 CD-ORD 6-7 Ordbogsværktøjet 8 SkanRead 9 Stemmer 9 IntoWords til

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere