Dansk e-handelsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk e-handelsanalyse"

Transkript

1 Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker

2 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema 2D/QR koder i fokus side 5-9 E-handel via mobile enheder side Øget e-handel i udenlandske netbutikker side Danskernes e-handel Hvem handler? side Værdien af den seneste handel side 22 De mest populære butikker side 23 De mest populære varer og ydelser side Fordelene ved e-handel side 30 Loyalitet og tilfredshed side 31 Vejenfrem til første køb i en netbutik side 32 Årsagen til at handle i netbutikken igen side 33 Betaling ved e-handel side Når købet ikke bliver til noget side 36 Levering side Den anvendte metode side 39 Yderligere information side 40 Side 2

3 Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse udvikler sig fortsat Dansk e-handelsanalyse er den største og ældste undersøgelse af danskernes e-handel. Analysen har fået nyt look og vi har samtidigt tilføjet ordet forbruger til analysen. Det understreger analysens fokus på forbrugernes købsadfærd på nettet. Analysen vokser og udvikler sig altså ligesom e-handlen. Vi har derfor fra årets første kvartal foretaget mindre ændringer i nogle spørgsmål og svarmuligheder, så vi får så aktuelle og brugbare svar som overhovedet muligt. Enkelte resultater er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med besvarelser fra tidligere år. Vi synes nemlig, at nutidens adfærd og morgendagens nye tiltag er mere interessante end gårsdagens handlinger. Så der vil løbende ske en tilpasning af spørgsmål og metoder, så analysen afdækker og belyser de trends, som præger et så dynamisk og levende handelsområde som e-handel. Den løbende tilpasning sikrer, at Dansk e-handelsanalyse fortsat når sit mål om at være den bedste kilde til at afdække den aktuelle udvikling i dansk e-handel blandt internetaktive forbrugere. I årets 1. kvartal fastholder vi fokus på at beskrive forskellige befolkningsgruppers adfærd på nettet. Vi tager forskellige temaer op i løbet af året, og i dette kvartal har vi fokus på danskernes e-handel i udlandet, brugen af 2D/QR-koder og anvendelsen af mobiltelefon i e-handel. FDIH, Foreningen for Distance-og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark og Nets, der er væsentlige aktører på e-handelsområdet. Annette Falberg Adm. direktør FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Side 3

4 Tendenser 2D/QR koder vinder indpas hos danskerne Som noget nyt i 2012 måler FDIH danskernes anvendelse af og kendskab til 2D/QR koder. Det er en ny og effektiv markedsføringsmetode, som særligt er slået igennem hos børnefamilierne. 2D/QR koderne vækker forbrugernes interesse i avisannoncer o. lign. Læs mere side 5 E-handel via mobile enheder E-handel via mobile enheder er i stadig stigning og har været det lige siden begyndelsen af e-handelsanalysen i Alle aldersgrupper tager del i stigningen, som dog er stærkest blandt de unge under 25 år og blandt børnefamilierne. Denne gang har vi spurgt, hvor man bruger den mobile enhed til at e-handle med, og svarene viser, at langt de fleste befinder sig i hjemmet eller undervejs i bus eller tog. Læs mere side 10 Øget e-handel i udlandet Selvom klart størstedelen af danskernes e-handel fortsat foregår i danske netbutikker, ses der i undersøgelsen en tendens til, at flere og flere køb bliver foretaget i udenlandske netbutikker. Det er England, skarpt forfulgt af Sverige, som er de mest foretrukne lande. Når danskerne bliver spurgt om, hvorfor de handler i udenlandske butikker, er den primære årsag, at varerne er billigere. Læs mere side 16 Side 4

5 Kvartalstema - 2D/QR-koder i fokus Side 5

6 Hvilke forbrugere scanner 2D/QR koder? Som noget nyt i 2012 måler FDIH danskernes anvendelse af og kendskab til 2D/QR koder. Der er flest i aldersgruppen år, som har scannet en 2D/QR kode inden for den seneste måned det gælder for henholdsvis 20 % af par eller singler uden børn og for 28 % af børnefamilierne. Blot 12 % af de unge under 25 år har scannet en 2D/QR kode inden for den seneste måned, hvilket er en relativ lille andel, set i lyset af, at 48 % af de unge har en smartphone. Unge under 25 år Børnefamilier(25-50år) Personer over 64 år Par eller singler uden børn (25-50 år) Personer mellem 50 og 64 år Total Ja 1 20% 28% % jeg har en smartphone, men ikke scannet en 2D- stregkode % 3 Nej, min mobiltelefon kan ikke scanne 2Dstregkoder 26% 4 58% 7 8% Jeg ved ikke, hvordan jeg scanner 2Dstregkoder 1 1 0% 20% 40% 60% 80% Antal besvarelser: 1183 Spørgsmålsformulering: Har du inden for den seneste måned brugt mobiltelefon til at scanne en 2D/QR kode med? Side 6

7 Hvor finder danskerne 2D/QR koder? Dette spørgsmål er kun stillet til personer, som har scannet en 2D/QR kode inden for den seneste måned. Vær derfor opmærksom på, at antallet af respondenter er relativt lavt. 2D/QR koder findes oftest i trykte annoncer i aviser og tidsskrifter. 57 % angiver, at have fundet 2D/QR koden her. 11 % har fundet 2D/QR koden på hhv. en plakat eller produktemballage. Jeg fandt koden i en trykt annonce (avis, tidskrift) 5 Jeg fandt koden på en plakat/et skilt 1 Jeg fandt koden i produktemballagen 1 Jeg fandt koden på et banner på internettet Jeg fandt koden i et nyhedsbrev Jeg fandt koden på facebook/twitter/blog/googgle+ eller andre social medier Kan ikke huske 6% Andet 9% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Bemærk: Antal besvarelser: 196 Spørgsmålsformulering: Hvor så du 2D/QR koden? Side 7

8 Hvor befinder danskerne sig, når de scanner? Dette spørgsmål er kun stillet til personer, som har scannet en 2D/QR kode inden for den seneste måned. Vær derfor opmærksom på, at antallet af respondenter er relativt lavt. 2D/QR koder scannes oftest, når man er hjemme, hvilket hænger sammen med 2D/QR koderne oftest findes i aviser e. lign. Hjemme 60% Arbejde 1 På gaden 6% I en butik 6% På rejse (tog eller bus) På besøg hos andre Andet 6% Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bemærk: Antal besvarelser: 167 Spørgsmålsformulering: Hvor befandt du dig, da du scannede 2D/QR koden? Side 8

9 Hvorfor scanner danskerne 2D/QR koder? Dette spørgsmål er kun stillet til personer, som har scannet en 2D/QR kode inden for den seneste måned. Vær derfor opmærksom på at antallet af respondenter er relativt lavt. Godt halvdelen af dem der har scannet en 2D/QR kode ville gerne læse mere om emnet eller produktet. En tredjedel gjorde det, fordi de var nysgerrige. 2D/QR koder åbner for et samspil mellem offline og onlinemarkedsføring, hvor de imødekommer forbrugernes forventning om at få mere viden om emnet eller produktet, når de scanner en kode. Jeg ville læse mere om emnet/produktet 5 Jeg var nysgerrig 29% Jeg ville deltage i en konkurrence 8% Det er lettere at bruge en 2D stregkode end at huske på et link Jeg kunne få rabat ved at scanne koden Kan ikke huske Andet, notér: 0% 20% 30% 40% 50% 60% Bemærk: Antal besvarelser: 196 Spørgsmålsformulering: Hvorfor scannede du 2D-stregkoden? Side 9

10 Kvartalstema - E-handel via mobile enheder Side 10

11 Hvilken hardware benytter danskerne når der handles på internettet? Dette er et nyt spørgsmål fra 1 kvartal Figuren angiver hvordan forbrugeren har foretaget sit seneste køb på nettet. De fleste benytter Pc, Mac eller lignende, når de handler på nettet. Pc, Mac el lign 76% Smartphone Tablet (ipad el lign ) Andet 16% Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1093) Spørgsmålsformulering: var dit seneste køb på nettet via.. Side 11

12 E-handel via mobile enheder Flere bruger mobilen til e-handel. Der er sket en stigning fra 1. kvartal i 2011 til 1. kvartal i 2012 fra 10 % til 14 %. Der har været en stigende tendens i e-handlen med mobiltelefonen lige siden e- handelsanalysen startede i Der er en tydelig sammenhæng mellem alder og brug af mobiltelefon til e-handler. Jo yngre man er, jo mere bruger man mobiltelefonen til e-handel. Alle aldersgrupper tager del i den voksende brug af mobiltelefon, men stigningen er størst for de unge. 1. kvartal kvartal 2012 Ja 1 Nej 89% 86% Kan ikke huske 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1093) Spørgsmålsformulering: Har du inden for den seneste måned brugt mobiltelefon til at købe en vare, serviceydelse eller et download via nettet? Side 12

13 Hvem handler via mobile enheder Det er primært de unge under 25 år og børnefamilierne, som handler ved hjælp af mobile enheder. Der er en klar sammenhæng mellem alder og mobilhandel. Unge under 25 år Børnefamilier(25-50) Personer over 64 år Par eller singler uden børn (25-50 år) Personer mellem 50 og 64 år Total 2 1 Ja 8% 26% Nej % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal besvarelser: 801 Spørgsmålsformulering: Har du inden for den seneste måned brugt mobiltelefon til at købe en vare, serviceydelse eller et download via nettet? Side 13

14 Hvor befinder danskerne sig, når de handler med mobilen? Dette er et nyt spørgsmål i første kvartal i De fleste danskere handler med mobilen, når de er der hjemme, eller når de er undervejs. Med andre ord bruges mobilen altså på samme måde som PC og lignende, dvs. når man har tid og ro til det. Hjemme 6 På rejse (tog eller bus) 1 På besøg hos andre Arbejde Andet Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bemærk: Antal besvarelser: 167 Spørgsmålsformulering: Hvorbefandtdu dig, da du sidsthandledemed mobilen? Side 14

15 Betaling når man handler med mobilen De fleste danskere foretrækker, at taste kreditoplysninger ind manuelt hver gang de foretager en ny handel (3), eller at virksomheden genner deres kreditoplysninger (3). 18 % foretrækker at betale via telefonregningen. At jeg indtaster kreditkortoplysninger hver gang jeg foretager et køb 3 At virksomheden gemmer mine kreditkortoplysninger 3 At betale via min mobilregning 18% At betale via banken med NemID At benytte PayPal Andet Ved ikke 0% 1 20% 2 30% 3 40% Bemærk: Antal besvarelser: 165 Spørgsmålsformulering:Hvilke betalingsmetode foretrækker du ved køb af varer/tjeneste ydelser via mobiltelefonen? Side 15

16 Kvartalstema - Øget e-handel i udenlandske netbutikker Side 16

17 E-handel over grænserne Den største del (7) af danskernes e-handler skete i danske netbutikker. Hver fjerde e-handel sker altså i en udenlandsk netbutik, og her er netbutikkeri EU dominerende med England som det mest populære land.. Tendensen for 1. kvartal 2012 er den samme som for 1. kvartal året før. Dog ses en svag tendens til en øget e-handel i udenlandske netbutikker. 1. Kvartal Kvartal 2012 Danmark 78% 7 England Sverige USA Tyskland Norge Frankrig Kina Andet land Ved ikke 0% 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i hjemme? Side 17

18 Hvorfor handles der i udenlandske butikker? Dette er et nyt spørgsmål fra første kvartal af De 26 %, som svarer, at de har handlet i udlandet, er blevet spurgt, hvorfor de har handlet i en udenlandsk netbutik. Det fremgår af figuren, at de to primære årsager til, at danskerne handler i netbutikkeri udlandet er, at det enten er billigere eller at varen kun kan fås i udenlandske netbutikker. Jeg sparer penge ved at handle i en udenlandsk netbutik 4 Varen kan kun fås i en udenlandsk netbutik 29% Jeg er fast kunde i denne netbutik 1 Netbutikken giver bedre service Ved ikke Anden årsag 9% 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 222 Spørgsmålsformulering: Hvorfor valgte du at handle i en udenlandsk netbutik? Side 18

19 Danskernes e-handel Side 19

20 Alle kundegrupper e-handler Der er sket en mindre forskydning i de unges e-handelsadfærd. De unge handler i højere grad én til to gange om måneden i forhold til samme kvartal i 2011, hvor de handlede 3-4 gange om måneden. Sagt med andre ord: De unge under 25 år handler generelt mindre på nettet. Det er blandt børnefamilierne at der er flest som handler flere end seksgange om måneden, og de unge under 25 år, som handler gør det mindst. For de øvrige grupper er tendenserne de samme i dette kvartal samme kvartal sidste år. 1. kvartal % 28% gang Unge under 25 år Par eller singler uden børn (25-50 år) Børnefamilier(25-50 år) Personer mellem 50 og 64 år Personer over 64 år Total 26% 26% 20% kvartal % 28% 2 gange % 2 26% 40% % 2 28% 3-4 gange % 29% % 5-6 gange 8% 1 1 8% 8% 1 1 Flere end 6 gange % 30% 20% 0% 0% 20% 30% 40% Antal besvarelser: 802 (1. kvartal 2011: 1094) Spørgsmålsformulering: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Side 20

21 E-handel og indtægt Der er en svag sammenhæng mellem indtægt og e-handel. Personer med en høj indtægt handler lidt oftere end personer med en lavere indtægt. De samme tendenser ses i første kvartal af 2011 og kvartal 2011 Indtil kr kr kr eller der over 1. kvartal % 29% gang % 3 28% 2 30% 26% 2 gange % 3-4 gange 2 26% 28% 28% 9% 9% 5-6 gange 9% 1 8% 1 9% 1 Mere end 6 gange 16% % 30% 20% 0% 0% 20% 30% 40% Antal besvarelser: 802 (1. kvartal 2011: 1094) Spørgsmålsformulering: Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Side 21

22 Værdien af den seneste handel på nettet 50 % af alle e-handler har en værdi på 500 kr. eller derunder. De resterende e-handler har en værdi over 500 kroner. Hver tiende e-handel har en værdi over kr., og 4 % af e-handlerne er for over kroner. 66 % af alle e-handler har en værdi mellem 101 og kroner. Det er især varegrupperne bøger, film/musik/spil og beklædning, der handles i denne prisklasse. I prisklassen under 100 kr. er det især varegrupperne download af film/musik/spil og anden underholdning samt optankning af mobiltelefon, danskerne køber. Salg for over 1000 kr. er primært rejser og lign., men inkluderer også hårde hvidevarer, it og auto, både og cykler. 1. Kvartal Kvartal 2012 Under 50 kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner kroner Over kroner Ved ikke 6% 6% 8% 16% 18% 19% 20% 2 2 0% 1 20% 2 30% Antal besvarelser: 1183 (4. kvartal 2010: 1093) Spørgsmålsformulering: Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads via internettet(danske kroner eller omregnet til danske kroner)? Side 22

23 De mest populære internetbutikker Fra første kvartal 2012 har respondenterne i e-handelsanalyse selv skrevet navnet på den netbutik, hvor de har foretaget deres seneste køb, i et fritekstfelt. Det er en ny og mere præcis måde at indsamle denne oplysning på, og der er derfor ikke sammenlignet med samme kvartal sidste år. Figuren viser de 15 mest populære butikker i 1. kvartal af 2012 målt på antal handler. Ingen butikker tegner sig for meget store dele af e-handelen, og e-handlen er således spredt på mange butikker. De 15 største butikker udgør cirka 21 % af det samlede antal besvarelser for 1. kvartal af H & M / Hennes & Mauritz DSB Cdon.com Billetnet smartguy/girl/kids.dk Saxo Nettorvet (Coop) Itunes Elgiganten Amazon Bon'A Parte wupti.com Telmore Ebay Billetlugen 1,9% 1,9% 1, 1,6% 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,0% 1,0% 0,8% 0% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2010: 1.093) Spørgsmålsformulering: Kan du huske navnet på netbutikken, du senest handlede i? Side 23

24 De mest populære varegrupper Bemærk, at der er lavet en ny vareopdeling, hvorfor der ikke er foretaget en sammenligning med samme kvartal sidste år. Film, musik, bøger, spil og legetøj er sammen med rejser og kulturelle oplevelser de mest handlede varegruppe i 1. kvartal af Beklædning er tredje næst mest handlede varegruppe, og udgør 14 % af handlerne. De 5 mest populære varegrupper er specificeret på de følgende sider. 1. Kvartal 2012 Rejser og kulturoplevelser Film, musik, bøger, spil og legetøj Tøj, sko og smykker (voksen og barn) IT, tele og foto 1 Elektronik og hvidevarer 8% Kosmetik, medicin og kosttilskud Hobby- og kontorartikler Bolig, have og blomster Dagligvarer, mad og drikke Sports- og fritidsudstyr Auto-, både- og cykeludstyr Finansielle produkter Andet, notér: 1 Kan ikke huske 0% 0% 6% 8% % 18% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvad var det sidste, du købte på nettet? Side 24

25 De 5 mest populære varegrupper Rejser og kulturelle oplevelser Flybilletter og kulturoplevelse udgør begge en fjerdedel, mens tog billetter og hotel og feriehuse står for yderligere 30 procent. Flybillet 26% Billetter til kulturoplevelse - download/print selv 2 Tog- og busbillet 1 Hotel og feriehuse 1 Pakkerejser (fx fly og hotel, charterrejser, krydstogt) Billetter til kulturoplevelse - fysisk leveret Leje af bil Andet 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 183 Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit køb? Side 25

26 De 5 mest populære varegrupper Film, musik, bøger, spil og legetøj Varekøb fordeler sig i to lige store grupper, som tilsammen udgør flere end 8 ud af 10 køb. Fysiske bøger, tidsskrifter og aviser tegner sig sammen med downlóadaf samme varer for 4 ud af 10 køb, og det samme gælder for fysiske CD, DVD, PC spil og brætspil samt streamingaf samme. Bøger, tidsskrifter og aviser fysisk leveret 3 CD, DVD, PC spil, brætspil 2 Streaming/download af film, musik og spil 16% Legetøj 6% Download af bøger, tidsskrifter og aviser Gavekort - fysisk leveret Gavekort - download Andet Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 182 Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit køb? Side 26

27 De 5 mest populære varegrupper Tøj, sko og smykker (voksen og barn) Det er dametøj, som er den helt dominerende kategori med 43 %.De resterende indkøb er jævnt fordelt på tøj, smykker og sko. Dametøj 4 Børnetøj 1 Herretøj 1 Smykker 1 Sko/fodtøj Tasker og kufferter Babyudstyr Gavekort - download Andet 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 170 Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit køb? Side 27

28 De 5 mest populære varegrupper IT, tele og foto Computerhardware udgør knap en tredjedel, mens optankning af mobilen og mobiltelefon og udstyr hver udgør ca. en femtedel. Computerhardware (fx pc, skærm, mus, printer) 28% Optankning af mobiltelefon 19% Mobiltelefon og udstyr til mobiltelefon 18% Computerprogrammer (software) - download Fotofremkaldelse og -produkter Computerprogrammer (software) - fysisk leveret Gavekort - fysisk leveret Gavekort - download Andet 9% Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 144 Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit køb? Side 28

29 De 5 mest populære varegrupper Elektronik og hvidevarer Det er tv og radio, som udgør den største procentdel, nemlig 33 %eller hver tredje handel. I modsætning til andre varegrupper er der her en mere jævn spredning mellem varegrupperne. TV og radio (fx tv, radio, tv-boks, parabol, højttaler) 3 Husholdningselektronik (fx håndmixer, kaffemaskiner, støvsuger) 19% Elektronik (fx barbermaskiner, el-tandbørste) 1 Hvidevarer (fx køleskab, fryser, vaskemaskiner) 1 Andet 2 0% 20% 30% 40% 50% Antal besvarelser: 94 Spørgsmålsformulering: Hvilken af følgende kategorier beskriver bedst dit køb? Side 29

30 Fordelene ved e-handel Den største fordel ved e-handel er ifølge danskerne, at de kan handle, når de har tid. E-handel er samtidig nemt og gør det let at sammenligne priser og varer. E-handel vurderes generelt at være tidsbesparende. Mere end hver tredje nævner muligheden for at få varer leveret til døren som en af de største fordele. Kundegrupperne fordeler sig forholdsvist ens på svarmulighederne. Det er især de helt unge som er optaget af, at det er billigere, og at der er et større udvalg. Mens respondenter over 64 år lægger vægt på at få varen leveret til døren. Tendenserne er de samme i 1. kvartal af 2011 og 1. kvartal af 2012, men tendenserne er mere udtalte. 1. Kvartal kvartal 2012 Jeg kan handle, når jeg har tid 4 58% Varerne leveres til døren Det er nemmere at sammenligne priser og varer 29% 28% 3 3 Varerne er billigere end i fysiske butikker Det er tidsbesparende 26% Man kan handle i udlandet Der er større og bedre udvalg end i alm. butikker 1 20% 20% Det er mindre stressende Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Andet Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvilke fordele oplever du ved at handle på internettet? Bemærk flere svarmuligheder. Side 30

31 Loyalitet og tilfredshed Godt to tredjedele har foretaget den seneste e-handel i en netbutik, hvor de har handlet tidligere. Ca. samme fordeling gjorde sig gældende i 1. kvartal af Ja, det var første gang, jeg prøvede at handle i denne netbutik Nej, jeg har handlet i butikken tidligere Ved ikke 6 36% 65 % vil i høj grad anbefale den netbutiktil andre, hvor de gjorde den seneste handel. Det er en relativ høj andel. Yderligere 20% vil i nogen grad anbefale netbutikken. Andre undersøgelser viser, at netop villigheden til at anbefale en butik (eller en vare) til familie og venner er en god indikator for, om man er loyal. Tallene viser derfor, at danskerne i høj grad er loyale og tilfredse med netbutikkerne. 1. Kvartal Kvartal 2012 I høj grad 6 6 I nogen grad 19% 20% Hverken eller 6% 8% I mindre grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal besvarelser: 1183 (1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformuleringer: Tænk tilbage på den netbutik, du senest handlede hos. Var det første gang, du handlede her? / Forestil dig, at venner eller familie står over for at skulle købe noget, som den netbutik, du senest har handlet i, tilbyder. I hvor høj grad ville du da anbefale netbutikken? Side 31

32 Vejen frem til første køb i en netbutik De 36 %, der foretog den seneste e-handel i en butik, hvor de ikke havde handlet tidligere, blev spurgt om, hvordan de fandt frem til butikken. Søgemaskiner er langt den hyppigst anvendte måde at finde frem til butikker. Omkring halvdelen fandt et nyt sted at handle på denne måde, og dette har ikke ændret sig fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal Herefter følger anbefalinger fra kolleger, familie og venner og hjemmesider med prissammenligninger. Forholdsvis få finder frem til netbutikkerpå andre måder herunder via annoncer i trykte medier og i nyhedsbreve samt TV/radioreklamer. De samme tendenser gør sig gældende i 1. kvartal 2012 som i samme kvartal sidste år. 1. Kvartal Kvartal 2012 Via søgemaskine 48% 48% Anbefaling fra kollega/familie/venner Via en hjemmeside med prissammenligninger Via nyhedsmail og kundeklubber En annonce Jeg kender netbutikken fra den fysiske verden via TV/radioreklame Via et reklamebanner på en hjemmeside 8% 6% 18% 1 Jeg har set netbutikken på sociale medier At jeg har fundet et godt tilbud via tilbudssites Andet Ved ikke/kan ikke huske 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 422 (1. kvartal 2011: 382) Spørgsmålsformulering: Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori, der passer bedst. Side 32

33 Årsagen til at handle i netbutikken igen Dette er et nyt spørgsmål. De 63 %, som svarer, at de har gjort deres seneste køb i en netbutik, hvor de også tidligere har e-handlet, blev spurgt, hvorfor de benyttede den igen. Der er mange forskellige årsager til at handle i den samme netbutikflere gange. God service og en god oplevelse ved seneste køb topper. Her er det især personer over 64 år, der fremhæver dette. Stort udvalg eller specielle varer sammen med et godt tilbud via netbutikkensnyhedsmail eller kundeklub er også vejen til at få kunderne til at vende tilbage. Det er især par og singler uden børn år, som befinder sig i disse kategorier. Jeg fik en god kundeservice og oplevelse fra sidste køb Netbutikken har et stort udvalg Jeg fik et godt tilbud via netbutikkens nyhedsmail/kundeklub Jeg kender ikke andre butikker, der handler med den pågældende vare Butikken gjorde generelt et godt indtryk da jeg handlede der sidst Da jeg handlede der sidst var priserne lavere end andre steder Jeg tænkte ikke nærmere over det - jeg brugte blot den samme butik 9% 8% 9% Varerne kom hurtigt da jeg handlede i butikken sidst 6% Ved ikke Andet 1 0% 1 20% Antal besvarelser: 749 Spørgsmålsformulering: Hvad fik dig til at handle i denne butik igen? Side 33

34 Betaling ved e-handel Langt de fleste e-handlende anvender betalingskort/kreditkort, når de e-handler. Således brugte 86 % betalingskort ved nethandel i 1. kvartal af Den næsthyppigstebetalingsform er overførsel via bank-/girokonto. Kun få anvender paypal, betaling direkte uden brug af internettet eller andre betalingsformer. Tendenserne er de samme som i 1. kvartal Kvartal Kvartal 2012 Via betalingskort / kreditkort 86% 86% Via overførsel fra bank-/giro konto 6% Betaling direkte uden brug af internettet Bestilling via internettet med betaling i fysisk butik Paypal Andet Ved ikke / kan ikke huske 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal besvarelser: 1182(1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvordan gennemførte du betalingen, sidst du handlede på internettet? Side 34

35 Dankortet er det foretrukne betalingsmiddel Blandt de 86 %, der har brugt betalingskort til deres sidste e-handel, er det Dankort og Visa/Dankort, der hyppigst er anvendt. Det står samlet for 82 % af betalingerne med betalingskort. Totalt set betyder det, at Dankort fortsat bruges til betaling i 7 ud af 10 handler, som danskerne foretager på nettet. Ud over Dankort og Visa/Dankort er det især Mastercard/Eurocard (14 %), der anvendes. Der er en svag tendens til at flere bruger Mastercard/Eurocard i 1. kvartal af 2012 end i 1. kvartal af Kvartal Kvartal 2012 Visa/Dankort 8 8 Mastercard/Eurocard 1 1 Visakort Visa Electron American Express Diners Club 0% Andet 0% Ved ikke 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: 1017(1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du? Side 35

36 Når købet ikke bliver til noget En femtedel har aldrig afbrudt en e-handel. Blandt de som har afbrudt et køb i en netbutik, er den hyppigste grund, at kunden blot ønsker at kende den samlede pris -uden nødvendigvis at have til hensigt at købe varen eller serviceydelsen i dén butik eller på dét tidspunkt. En anden hyppig grund til at afbryde en e-handel er, at kunden mener, at leveringsomkostningerne er for høje. Kunden har nok haft til hensigt at handle, men er blevet afskrækket af leveringsomkostningerne. Kundegrupperne fordeler sig pænt på alle svarafgivelser, men det er især børnefamilier, par og singler uden børn og unge under 25 år, som blot vil tjekke prisen. Endvidere er det oftest unge under 25, som oplever at leveringsomkostninger er for høje. 1. Kvartal Kvartal 2012 Jeg ville bare tjekke prisen Leveringsomkostningerne var for høje Jeg har aldrig afbrudt en en handel på internettet Varen var ikke på lager Det var for indviklet at handle i netbutikken Gebyr på betalingen Fejl i forbindelse med betalingen Betalingsformen 6% 8% 8% 20% % 3 3 Netbutikken virkede ikke seriøs Jeg blev forstyrret Usikkerhed om, hvornår varen ville blive leveret Varen kunne ikke blive leveret som ønsket jeg blev usikker på returneringsmulighederne Jeg havde ikke Dankort/kreditkort ved hånden Jeg havde behov for rådgivning, som man Andet, notér: Kan ikke huske 6% 1 0% 20% 30% 40% Antal besvarelser: 1183(1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvorfor afbrød du købet eller bestillingen? Vælg gerne flere begrundelser. Side 36

37 Levering Bemærk, at der er sket en ændring i svarkategorierne fra første kvartal Der er derfor ikke foretaget en sammenligning med samme kvartal sidste år. Figuren viser, at leveringen af pakker oftest foretages af Post Danmark direkte til kundens adresse 61 % af danskerne benytter denne leveringsform, når de e-handler. De øvrige leveringsmuligheder inkl. anden transportør end Post Danmark anvendes af forholdsvist få. Pakke blev leveret til min adresse af Post Danmark 6 Pakke blev leveret fra anden transportør til min adresse 1 Jeg hentede selv pakken på posthuset / postbutik Jeg hentede selv pakken hos et andet pakkeudleveringssted Jeg hentede selv pakken på netbutikkens fysiske adresse Jeg hentede selv pakken i en Døgnpostautomat Andet, notér: Ved ikke / kan ikke huske 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal besvarelser: 653 Spørgsmålsformulering: Hvordan modtog du det, du senest købte eller bestilte på internettet? Side 37

38 Tilfredshed med leveringen Danskerne er tilfredse med leveringen af det, de e-handler: 85 % danskere er enten særdeles tilfredse eller tilfredse med leveringen af de fysiske varer, de senest har købt på internettet. Stort set ingen er utilfredse. I alt 2 % angiver, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med leveringen af det, de senest har e-handlet. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal af Kvartal Kvartal 2012 Særdeles tilfreds 46% 5 Tilfreds 3 4 Hverken tilfreds eller utilfreds 6% Utilfreds 0% Særdeles utilfreds Ved ikke 8% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 653 (1. kvartal 2011: 1.093) Spørgsmålsformulering: Hvor tilfreds eller utilfreds var du med leveringen? Side 38

39 Den anvendte metode Undersøgelsen er foretaget i 1 kvartal 2012 blandt EpinionsDanmarkspanel. Panelet indeholder mere end aktive medlemmer og har en høj grad af repræsentativitet. Undersøgelsens resultater er vejet i forhold til køn, alder og uddannelse. Resultaterne kan derfor siges at være repræsentative for alle voksne, dvs årige, danskere, som handler på internettet. Der er i alt gennemført 1183 interview. Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste spørgsmål er 2-, hvilket svarer til gængse valgundersøgelser. Undersøgelsen gennemførtes med månedlig dataindsamling og kvartalsvis afrapportering. Side 39

40 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Projektchef Tevin Lac Telefon: Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på Nets på Side 40

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Kvartalstema i e-handelsanalysen Returvarer 5-11 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 12-19

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Årstema i e-handelsanalysen Tema om beslutningsproces 5-11 Danskernes almene e-handel 12 Hvem handler? 13-14

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Juli 2015 Light rapport

Juli 2015 Light rapport 1.206 respondenter 9,5 mio. handler for 6,4 mia. kr. 13 kategorier, 84 varegrupper Fysiske og ikke-fysiske varer Handelshyppighed Forbrugsmønster Net Promoter Score (NPS) Juli 2015 Light rapport Premium

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010ansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse Side 3 Dansk e-handel 2010 typer og tendenser

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL 2016 Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund? Kort om FDIH E-handel i DK 2015/2016 Konkurrencen udefra Global eller Local Hva nu?

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Notat. E-handlen i julen

Notat. E-handlen i julen Notat E-handlen i julen En ny befolkningsundersøgelse har afdækket, hvor mange danskere som overvejer at købe julegaver via e-handel i, og hvad der påvirker ens valg mellem at købe ind i butikker som traditionel

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

DANSK E-HANDEL 2016 FOKUS PÅ PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM

DANSK E-HANDEL 2016 FOKUS PÅ PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM DANSK E-HANDEL 2016 FOKUS PÅ PERSONLIG PLEJE, KOSMETIK MM Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH FDIH E-handelsanalyse E-handel i DK 2015/2016 Hvem køber

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel E-HANDEL ANNO 2014 Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH Internetomsætning i DK - 2020 Danskerne på nettet - Dansk e-handelsanalyse Logistik under

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015

Tema Levering. E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Tema Levering E-handel i Norden 1. kvartal 2015 Nordisk e-handel for 36,5 mia. SEK i 1. kvartal FORORD E-handlen i Norden udvikler sig stadig. Over 7 ud af 10 nordboere købte varer på nettet i 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport LIGHT

Årsrapport LIGHT Årsrapport 2015 - LIGHT Premium rapport på www.fdih.dk Copyright 2016 FDIH Side 1 E-handel 2015 Forbrugerne rykker FDIH E-handelsanalyse for 2015 ligner sig selv stærk vækst til et salg på 87 mia. kr.,

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned

Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned Ja, flere gange hver uge 1,4% 16 Ja, flere gange om måneden, men ikke hver uge 21,4% 232 Q1 Køber du varer på nettet? Ja, flere gange hvert halve år, men ikke hver måned 47,6% 516 Ja, sjældnere end hvert

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Eniro Danmark Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 30-04-2012 Indhold 1. Baggrund og metode... 2 2. Centrale fund... 3 3.1. Produktsøgning og søgetjenester/-maskiner... 3 2.2 Køb af produkter...

Læs mere

E-handelens betydning for trafikudviklingen. Fremtidens Transport jan. 2017

E-handelens betydning for trafikudviklingen. Fremtidens Transport jan. 2017 E-handelens betydning for trafikudviklingen Fremtidens Transport 2017 19. jan. 2017 Varebiler, E-handel og trængsel Baggrund Stor vækst i varebilernes godstrafikarbejde på motorvejsnettet i de seneste

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

61% DANSK E-HANDEL 50% NYE FORBRUGERE HANDLER PÅ MOBILEN I 2013 DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING WWW.DIBS.DK DANSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE ANALYSE OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING 50% NÅR DE HANDLER PÅ NETTET AF ALLE NORDISKE FORBRUGERE VIL GEMME DERES KORTINFORMATION 423 000 NYE FORBRUGERE

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 29 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Halvårsrapport halvår 2016 (PREMIUM)

Halvårsrapport halvår 2016 (PREMIUM) 7.312 respondenter 78,1 mio. handler for 50,4 mia. kr. 13 kategorier, 84 varegrupper Fysiske og ikke-fysiske varer Handelshyppighed Forbrugsmønster Net Promoter Score (NPS) Halvårsrapport 2016 1. halvår

Læs mere

HANDLEN BLIVER DIGITAL KRYDS KØBMANDSKAB OG TEKNOLOGI. Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel

HANDLEN BLIVER DIGITAL KRYDS KØBMANDSKAB OG TEKNOLOGI. Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel HANDLEN BLIVER DIGITAL KRYDS KØBMANDSKAB OG TEKNOLOGI Niels Ralund FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel er detailhandel Konkurrencen udefra vokser

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

E-handel i Norden 2015

E-handel i Norden 2015 E-handel i Norden 2015 Indhold Om rapporten...2 Norden, et førende e-handelsmarked...3 Tilgængelighed og valgfrihed stadig vigtigere... 4 Norden... 6 E-handel for godt DKK 114 mia...6 Det handler vi: Tøj

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel

Distancehandlen i Norden 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel Distancehandlen i 2010 En rapport om nordiske borgeres vaner og holdninger i forbindelse med distancehandel Nordisk distancehandel med fortsat vækstpotentiale For andet år i træk kan Posten præsentere

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken?

Hvad betyder den stigende E-handel for vejtrafikken? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 163-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010

FDIH notat. Gebyrer ved betaling med dankort over nettet. 2. december 2010 FDIH notat Gebyrer ved betaling med dankort over nettet Historien bag Dankortet på nettet Første betaling med Dankort på nettet skete den 9. april 1999, og den blev foretaget af PBS direktør Peter Max,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010

D IBS PAYMENT SERVICES DIBS e- handelsinde x DANMAR K 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS e-handelsindex DANMARK 21 2 Baggrund DIBS Payment Services, Nordens største udbyder af internetbetalingsløsninger, har siden 27 analyseret e-handlen i Danmark

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere