Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport"

Transkript

1 Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport

2 Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ledere, der har taget et eller flere moduler af enten diplom i ledelse eller den offentlige lederuddannelse. Undersøgelsen er foretaget i foråret Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i spørgeskemaet. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere markeringer. Det er vigtigt at være opmærksom på at tabellerne som hovedregel kun indeholder de svarmuligheder som minimum én respondent har anvendt. Svarmuligheder i spørgeskemaet som ingen har anvendt, figurerer således ikke, med mindre det er meningsforstyrrende at udelade dem.

3 1. Køn (N=) Mand ,5 Kvinde ,5 100,0 2. Alder (N=) år , år , år ,6 60+ år 29 3,1 100,0 3. Er du ansat i en lederstilling med personaleansvar nu? (N=758) Ja ,5 Nej 42 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvor mange års erfaring har du i alt i en lederstilling med personaleledelse? (N=713) Mindre end 2 år 22 3,1 2-4 år ,7 5-7 år , år ,8 11 år eller mere , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 228

4 5. Hvor mange medarbejdere har du pt. det personalemæssige ledelsesansvar for? (N=713) , , , ,4 Flere end , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har du budgetansvar? (N=713) Ja ,5 Nej 75 10, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har du gennemført en hel uddannelse i ledelse på diplomniveau? (Bestået alle eksaminer og specialemodul)? (N=713) Ja ,0 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant Påtænker du at gennemføre en hel uddannelse i ledelse på diplomniveau? (N=314) Ja ,1 Nej 31 9,9 Ved ikke 22 7, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 627

5 9. Hvad er den vigtigste årsag til, at du ikke vil gennemføre en hel uddannelse i ledelse på diplomniveau? (N=31) Uddannelsen er ikke relevant for mit nuværende arbejde 1 3,2 Uddannelsen er ikke relevant for mine fremtidige karriereplaner 10 32,3 Jeg synes niveauet er for lavt 3 9,7 Uddannelsen er for tidskrævende 10 32,3 Andre grunde 7 22, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad er den 2. vigtigste årsag til, at du ikke vil gennemføre en hel uddannelse i ledelse på diplomniveau? (N=20) Min arbejdsplads vil ikke bevillige en hel uddannelse 1 5,0 Uddannelsen er ikke relevant for mit nuværende arbejde 3 15,0 Uddannelsen er ikke relevant for mine fremtidige karriereplaner 6 30,0 Jeg synes niveauet er for højt 1 5,0 Uddannelsen er for tidskrævende 4 20,0 Andre grunde 4 20,0 Ved ikke 1 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad er den 3. vigtigste årsag til, at du ikke vil gennemføre en hel uddannelse i ledelse på diplomniveau? (N=10) Min arbejdsplads vil ikke bevillige en hel uddannelse 2 20,0 Uddannelsen er ikke relevant for mit nuværende arbejde 2 20,0 Uddannelsen er ikke relevant for mine fremtidige karriereplaner 1 10,0 Uddannelsen er for tidskrævende 3 30,0 Andre grunde 2 20, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 931

6 12. På hvilke af følgende studieordninger / uddannelser har du bestået et eller flere moduler? (N=308) Diplom i ledelse før juni ,8% Diplom i ledelse efter juni ,9% Den offentlige lederuddannelse 55 17,9% ,5% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 %. 13. Hvilke af følgende obligatoriske moduler har du bestået? (N=307) Ledelse og medarbejdere (før juni 2009) 68 22,1% Ledelse og organisation (før juni 2009) 72 23,5% Det personlige lederskab (før juni 2009) 85 27,7% Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (efter juni 2009) ,9% Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab? (efter juni 2009) ,4% Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (efter juni 2009) ,5% Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i læringsog kompetencerelationer (efter juni 2009) ,2% Ledelse og organisation 1: Organisation og processer (efter juni 2009) ,9% Ledelse og organisation 2: Organisation, styring og strategi (efter juni 2009) 85 27,7% Kommunikation (Den offentlige lederuddannelse) 34 11,1% Det personlige lederskab (Den offentlige lederuddannelse) 44 14,3% Personaleledelse (Den offentlige lederuddannelse) 35 11,4% Organisation og styring (Den offentlige lederuddannelse) 12 3,9% Udvikling, forandring og innovation (Den offentlige lederuddannelse) 21 6,8% Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (Den offentlige lederuddannelse) 11 3,6% ,0% Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 %.

7 14. Hvor mange andre moduler (både valgmoduler og obligatoriske moduler) har du enten bestået eller er i gang med? (N=309) Ingen , , , , , , ,3 7 2,6 Ved ikke 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad var du motiveret for at starte på uddannelsesforløbet da du besluttede at gå i gang? (N=705) I høj grad ,7 I nogen grad ,9 I mindre grad 19 2,7 Slet ikke 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad var den vigtigste grund til din beslutning om at starte på en lederuddannelse på diplomniveau? (N=705) Mine ambitioner i forhold til karriere ,5 Min personlige udvikling som leder ,0 Arbejdsgiver pålagde mig at tage uddannelsen 57 8,1 Ønske om højere løn 4,6 Ønske om at få konkrete ledelsesmæssige værktøjer ,2 Ønske om sparring fra andre ledere 7 1,0 Andet 12 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 236

8 17. Hvad var den 2. vigtigste grund til din beslutning om at starte på en lederuddannelse på diplomniveau? (N=687) Mine ambitioner i forhold til karriere ,3 Min personlige udvikling som leder ,5 Arbejdsgiver pålagde mig at tage uddannelsen 36 5,2 Ønske om højere løn 11 1,6 Ønske om at få konkrete ledelsesmæssige værktøjer ,7 Ønske om sparring fra andre ledere 29 4,2 Andet 10 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad var den 3. vigtigste grund til din beslutning om at starte på en lederuddannelse på diplomniveau? (N=597) Mine ambitioner i forhold til karriere ,1 Min personlige udvikling som leder 46 7,7 Arbejdsgiver pålagde mig at tage uddannelsen 23 3,9 Ønske om højere løn 39 6,5 Ønske om at få konkrete ledelsesmæssige værktøjer ,3 Ønske om sparring fra andre ledere ,3 Andet 12 2,0 Ved ikke 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvordan vurderer du generelt det faglige niveau på uddannelsesforløbet? (N=705) For højt 7 1,0 Lidt for højt 56 7,9 Passende ,7 Lidt for lavt 32 4,5 For lavt 6, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 236

9 20. I hvilken grad har uddannelsesforløbet været relevant i forhold til dit daglige arbejde som leder? (N=705) I høj grad ,8 I nogen grad ,5 I mindre grad 19 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad anvender du det, du har lært på uddannelsen, i dit nuværende arbejde som leder? (N=309) I høj grad ,0 I nogen grad ,9 I mindre grad 20 6,5 Slet ikke 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at kommunikere med dine medarbejdere? (N=705) I høj grad ,9 I nogen grad ,9 I mindre grad 45 6,4 Slet ikke 13 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til at kommunikere med din ledelse eller bestyrelse? (N=705) I høj grad ,2 I nogen grad ,4 I mindre grad 64 9,1 Slet ikke 23 3, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 236

10 24. I hvilken grad er du blevet mere bevidst om styrker og svagheder ved din ledelsesstil? (N=705) I høj grad ,7 I nogen grad ,7 I mindre grad 30 4,3 Slet ikke 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til at motivere dine medarbejdere? (N=609) I høj grad ,6 I nogen grad ,2 I mindre grad 43 7,1 Slet ikke 7 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til at skabe rammer for trivsel blandt dine medarbejdere? (N=609) I høj grad ,7 I nogen grad ,1 I mindre grad 41 6,7 Slet ikke 9 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til at understøtte læring og kompetenceudvikling i din organisation? (N=567) I høj grad ,0 I nogen grad ,0 I mindre grad 42 7,4 Slet ikke 3, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 374

11 28. I hvilken grad er du blevet bedre til at skabe gode rammer for innovation og nytænkning? (N=591) I høj grad ,6 I nogen grad ,5 I mindre grad 60 10,2 Slet ikke 4, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til resultatstyring? (N=493) I høj grad 86 17,4 I nogen grad ,6 I mindre grad ,9 Slet ikke 25 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet bedre til at håndtere eksterne interessenters forskellige forventninger til din organisation? (N=510) I høj grad ,8 I nogen grad ,5 I mindre grad 66 12,9 Slet ikke 9 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet givet dig et netværk, som er gavnligt i arbejdssammenhæng? (N=704) I høj grad ,2 I nogen grad ,4 I mindre grad ,1 Slet ikke , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 237

12 32. I hvilken grad har uddannelsesforløbet givet dig ledelsesmæssige værktøjer, som du kan bruge i dit arbejde som leder? (N=704) I høj grad ,0 I nogen grad ,1 I mindre grad 41 5,8 Slet ikke 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet styrket din personlige udvikling som leder? (N=704) I høj grad ,8 I nogen grad ,3 I mindre grad 27 3,8 Slet ikke 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at håndtere forandringer i din organisation? (N=704) I høj grad ,7 I nogen grad ,5 I mindre grad 52 7,4 Slet ikke 10 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at udvikle jeres kerneydelse? (N=703) I høj grad ,8 I nogen grad ,6 I mindre grad ,9 Slet ikke 33 4, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 238

13 36. I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at træffe komplekse beslutninger? (N=703) I høj grad ,0 I nogen grad ,4 I mindre grad 72 10,2 Slet ikke 10 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at håndtere konflikter i din organisation? (N=703) I høj grad ,7 I nogen grad ,2 I mindre grad 99 14,1 Slet ikke 14 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at planlægge? (N=397) I høj grad 75 18,9 I nogen grad ,7 I mindre grad 91 22,9 Slet ikke 18 4, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at uddelegere? (N=397) I høj grad 76 19,1 I nogen grad ,4 I mindre grad 77 19,4 Slet ikke 20 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 544

14 40. I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at koordinere? (N=397) I høj grad 77 19,4 I nogen grad ,2 I mindre grad 81 20,4 Slet ikke 16 4, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har uddannelsesforløbet gjort dig bedre til at prioritere? (N=397) I høj grad 99 24,9 I nogen grad ,1 I mindre grad 74 18,6 Slet ikke 13 3, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har du forandret din ledelsesstil efter du har gennemført uddannelsen? (N=377) I høj grad 67 17,8 I nogen grad ,5 I mindre grad 57 15,1 Slet ikke 10 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad er du blevet en mere effektiv leder efter du har gennemført uddannelsen? (N=376) I høj grad 73 19,4 I nogen grad ,8 I mindre grad 49 13,0 Slet ikke 14 3, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 565

15 44. I hvilken grad er kvaliteten af dit arbejde blevet højere efter du har gennemført uddannelsen? (N=397) I høj grad ,3 I nogen grad ,7 I mindre grad 24 6,0 Slet ikke 4 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har du anvendt elementer fra uddannelsen i dit daglige arbejde? (N=397) I høj grad ,9 I nogen grad ,3 I mindre grad 13 3,3 Slet ikke 2, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvilken type reaktioner har du oftest fået fra medarbejdere og kollegaer når du anvender værktøjer fra uddannelsen? (N=395) Positive ,0 Overvejende positive ,7 Overvejende negative 2,5 Negative 2,5 Ved ikke 1, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Har du oplevet barrierer ift. at anvende elementer fra uddannelsen? (N=397) Ja ,7 Nej , ,0 Ubesvaret/ikke relevant 544

16 48. Hvad er den vigtigste grund til, at du har oplevet barrierer? (N=118) Arbejdskulturen giver ikke plads til det 44 37,3 Der har ikke været tid til nye tiltag 25 21,2 Manglende opbakning fra ledelsen 17 14,4 Manglende opbakning fra medarbejderne 13 11,0 Andet 19 16, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad er den 2. vigtigste grund til, at du har oplevet barrierer? (N=85) Arbejdskulturen giver ikke plads til det 27 31,8 Der har ikke været tid til nye tiltag 25 29,4 Manglende opbakning fra ledelsen 9 10,6 Manglende opbakning fra medarbejderne 16 18,8 Uddannelsesforløbet har ikke været relevant 2 2,4 Andet 6 7, ,0 Ubesvaret/ikke relevant Hvad er den 3. vigtigste grund til, at du har oplevet barrierer? (N=56) Arbejdskulturen giver ikke plads til det 11 19,6 Der har ikke været tid til nye tiltag 12 21,4 Manglende opbakning fra ledelsen 8 14,3 Manglende opbakning fra medarbejderne 11 19,6 Uddannelsesforløbet har ikke været relevant 2 3,6 Andet 12 21, ,0 Ubesvaret/ikke relevant I hvilken grad har du kunnet sparre med nogen i din organisation i forhold til at bruge værktøjer fra uddannelsen? (N=397) I høj grad ,0 I nogen grad ,1 I mindre grad 86 21,7 Slet ikke 21 5, ,0 Ubesvaret/ikke relevant 544

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC

E-læring og blended learning på VEUområdet. Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC E-læring og blended learning på VEUområdet Tabelrapport Uddannelsesrepræsentanter på hhv. erhvervsakademier, professionshøjskoler og VUC 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af e-læring og blended learning,

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Tabelrapport. Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport Bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne 2011 Tabelrapport 2011 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Stress og trivsel hos ledere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN LEDERNES HOVEDORGANISATION

Stress og trivsel hos ledere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN LEDERNES HOVEDORGANISATION Stress og trivsel hos ledere CHEFKONSULENT SIGNE TØNNESEN LEDERNES HOVEDORGANISATION Indhold Lederjobbet anno 2018 Hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø for ledere? Vilkår for ledelse i dag Skal stå i

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler

Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I hvilken grad oplever du, at. din leder videreformidler Anfør eget navn: Hvordan oplever du din leders strategiske ledelseskompetencer? I høj grad din leder videreformidler politiske beslutninger? din leder bakker op om de politiske beslutninger? din leder

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering. Udviklingen fra 2010 til 2015

Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering. Udviklingen fra 2010 til 2015 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering Udviklingen fra 2010 til 2015 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering Udviklingen fra 2010 til 2015 2016 Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering

Læs mere

Præsentation af DKL. Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004

Præsentation af DKL. Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004 Præsentation af DKL Børne- og kulturchefforeningen Amtsformandsmøde 24. september 2004 DKL er primært rettet mod institutionsledelser og afdelingsledere i forvaltningerne forudsætter personale- og/eller

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare.

Undersøgelsen vil tage ca. 15 minutter at besvare. Velkommen til undersøgelsen Velkommen til medarbejderundersøgelse af Skanderborg Kommune. Formålet med denne undersøgelse er at give Skanderborg Kommune et indblik i samspillet mellem IT som værktøj og

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets

Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets Administrationsafdelingen Dato: 28. november 2007 Kontor: Personalekontoret Sagsnr.: 2007-030-0078 Dok.: MUB40972 Strategi for ledelsesudvikling af jurister på Justitsministeriets område 1. HR-forums vision

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

Læs mere

Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse

Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse Evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse August 2010 Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse 2010 Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2018

Ledelse i Frederikssund 2018 Ledelse i Frederikssund 2018 Maj 2018 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Henrik P. Møller Svarprocent: 61 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Christian Gede Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden 13.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Svarprocent: 77 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenlægen Salling Stræde Svarprocent: 63

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenlægen Salling Stræde Svarprocent: 63 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenlægen Salling Stræde Svarprocent: 63 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport

Danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tabelrapport 2015 Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 2015Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christine Felding Svarprocent: 58

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christine Felding Svarprocent: 58 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Christine Felding Svarprocent: 58 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Svarprocent: 59 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Baggrundsrapport. Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet

Baggrundsrapport. Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet Metode og tabeller fra spørgeskemaundersøgelse om ledelsesstrukturer og faglig ledelse på dagtilbudsområdet INDHOLD Baggrundsrapport 1 Om baggrundsrapporten 4 2 Metode 5 3 Tabeller bag notatet Ledelsesstrukturer

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere