Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93"

Transkript

1 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt så meget i forhold til det tilsvarende tidspunkt for juli-en. Bemærk høje udtræk i RD s, IO som stiger med, procentpoint i forhold til sidste og ender dermed på en samlet udtræksprocent på,. Dette giver, mia. DKK i udtræk alene fra RD, IO. Der er fortsat høje udtræk hos NDA s IO serier. til opsigelsesfrist. Udgiver: Jyske Markets Vestergade - DK - Silkeborg Analytiker: Kasper Schönbeck Lene Boisen Assistent: Mathies Pedersen Ansvarsfraskrivelse: Se venligst sidste side Side /

2 -7- mia.,, Udgiver: Jyske Markets Vestergade - DK - Silkeborg Analytiker: ,,,,,,, Ansvarsfraskrivelse: Se venligst sidste side Kommende Termin Termin Side /

3 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) -7- Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Udgiver: Analytikere i Jyske Bank er omfattet af børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investeringsbanker. Jyske Markets Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund Vestergade af analysens - informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Analysen er alene til DK brug - for godkendte Silkeborg modparter/professionelle kunder og er således ikke beregnet til anvendelse af detailkunder. Dette er en anbefaling og ikke en investeringsanalyse. Analytiker: Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke being. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Opdatering af analysen Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Markedskommentarer bliver opdateret dagligt. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere modeller der er baseret på traditionelle økonometriske metoder samt finansielle metoder. Datagrundlaget er udelukkende offentligt tilgængelige data. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel, der bygger på RIO. Risiko Investering i obligationer er behæftet med risiko. Bevægelser i markedet, sektoren og/eller nyhedsstrømme mv. kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Anførte risikofaktorer Ansvarsfraskrivelse: og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles obligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Se venligst sidste side Handelskurser Anvendte kurser er de officielle kurser fra Københavns Fondsbørs, og er ikke realtid, med mindre andet er oplyst. Side /

4 'IO ' 'IO ' 7'IO 7' Udtræk Endelig udtræk estimat udtræk Andele NYK 977,7,, 7,,,,, 7,,,,,9 RD 9,9,,,,,,,,,,,7, NDA ,,,,,, 9,,,, BRF 99,, -,,9,,,,,,,,9 9,9 DLR ,, -,, 7,,,,, Gennemsnit 7,,,, 9,7,,,,,,,9 7, NYK 977,7,,9,,,,,, 7,,,,7 RD 9 7,, -, 9,,9,,,,,9,,, NDA,,,,,,,,,,,,, NDA 9,,,,, 9,,,,,,,, BRF 99, -, 9,,,7,,,,,,,,9 DLR ,,,,,,,,,, Gennemsnit,,, 9,9 7,,,,, 9,,, 9, NYK 9799,,,9 7,, 7,,, 9,9,,,9,9 RD 979,,9, 7, 7,9,,, 9,9, 7,,, NDA 7,,7,7,, 7,,,,,,,9,7 BRF 9,, -,, 9,,,,,,,,, DLR,,,,,,,,,,,,, Gennemsnit 9,,7,, 7,,,,,,,7,, NYK 977,,9,,9, 7,,,,,,9, 7,7 RD 979,, -7,,,9,,,, 9,,,, NDA,, 9,9,,,7,,,,,, 7, NDA,,, 7,,9,,,,,7,, 7, BRF 977,, 7,9,7,9,,,,, 7,,9, DLR - - -,7,,9,,,,,,, Gennemsnit,, 7,9 7,,,,,,,,, 7, NYK 97,,,,,7,,, 7,,,9, 7, RD 97,7,,7,,,,,,7,,,,7 NDA,, -,,,,,,,,9,, 9,9 DLR,,,7,,,,,,, 9,,, Gennemsnit 7,7,7,,, 7,,,,,,,,9 NYK 97 7,,,,,,9,,,,,,, RD 97,,7 -,,,,,,,,,,, NDA,,, 9,,,,,,,,,9,9 BRF 97 7,,,9,,7,,,,,7,,,7 DLR ,9,,,,,,,,7, Gennemsnit,7,,, 7, 7,,,,,7,7,, af Dato:.7. Jyske CK NYK RD BRF NYK9IOY RD9IO 7DLR9 7NDA9IO 7BRF9IO NYK RD - - NDA DLR Dato: NYK9 RD9 NDA9 NYK9IOY RD9IO BRF9 DLR9 NDA9IO BRF9IO NYKIO RDIO - - NDAIO BRFIO DLRIO

5 'IO ' ' 'IO ' 'IO Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk NYK 9797,,,,,,,,,7,9, 9, 79, RD 9,7,,,,,7,,, 7,,, 7, NDA 9 9,,7, 9,,,9,,,,7,, 9, BRF 9 7,9, -,,7,,,,,,7, 9, 7,9 DLR 9,,,,,,,, 7,9,,, 7, Gennemsnit,,,,,7,,,,9,7,9, 9, NYK 977,,,7,,,,,,,, 7,9, RD 9,,,, 9,,9,,,,,, 9, NDA,,7,,,7 9,9,,,,,, 77, NDA 77 9,,,,,,,,,,,, 97, BRF 9 9,,7,, 9,,,,, 7, 7,,, DLR 7,, 7,,9, 9,,,,,,9,7 7, Gennemsnit 9,,9, 9,,,,,,,,, 9, NYK 97 9,,,7,,,,,, 9,, 9,, RD 977 7,,,, 7,,,,,7 9,,9, 99, NDA 9,,,,,,,,,,,,7 7,9 BRF 97,, -,,,,,, 9,, 7,,, DLR 7,,, 7,, 7,,, 7,,,, 9, Gennemsnit 7,9,7,,,7 7,,,,9,,,, NYK 97 7,,,7,, 7,,,,,7,,7 99, RD 979,,7,,,,7,,, 7,,,, NDA,,,,7 7,,,,,,,9,, BRF 97,,,7 9,7 7,,,,,,,7,7, DLR 9,7, -,,,,,,,,,, 9, Gennemsnit 7,7,,,,7 7,,,,,7 9,,, NYK 97,,,,,,,,,9,,, 97, RD 99,,,,,,,, 9,,,,9, NDA 7,,,,,,,,,9,,,, BRF 9,,9 -, 9, 7,,,9,, 9,,,7 77, DLR 7 7,,, 7,,9,,,,9,,,, TOT 7,, 7,,9,,,,,,,, 9,9 Gennemsnit 7,,7,,,,9,,,,,,, NYK 977,,, 9,,,9,,,,,,, RD 97,,,,,,7,,,,,,,9 NDA,,, 9, 9,7,,,,,,,, BRF 99,,7 -,,7 7,7,,,,,,,9 7, DLR,9 9, -, 7,,,,,,,,,, TOT 7,,9,, 9,,,,,,9,, 9, Gennemsnit,,,,9,9,,,,,,, 7, af NYK RD - - NDA BRF DLR NYK RD - - NDA BRF DLR NYK RD NDA BRF DLR TK Dato: NYKIOY RDIO NDAIO BRFIO NYKIO RDIO - - NDAIO BRFIO DLRIO NYKIO RDIO NDAIO BRFIO DLRIO TKIO

6 ' ' ' Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk NYK 97997,,,7,,7,,,, 7,,, 9, RD 979,,,,,,,,,,7 7,,9 9, NDA,,9 -, 9, 7, 9,,,,9,,7, 7,9 BRF 9,,,,9,,9,,,,,,9 7, DLR,, 9,,,,7,,,,,, 7, Gennemsnit,,,, 7,,,,,,,, 9, NYK 9777,,7, 7,,7,,,,9,,, 99, RD 97,9, -,, 7,,,,,,,,, NDA,,7,,,,9,,, 9,,,, BRF 9 9,, -,,,,,, 9,,,, 9, DLR 9,,,,,7,7,,,9, 7,, 9,7 Gennemsnit,,7, 7,9,,,,,9 9,9 9,, 9, NYK 97,,7,,,7,,,,,,9, 7, RD 99,,9, 7,7,9,7,,,,,9,, NDA 97,7,,,,9,,,,7 7,,,, BRF 9 9,,,,,,,,,,,, 9, DLR,,,,,,,,,,,, 9, TOT 7,9,, 7,,7 9,,,,,,,, Gennemsnit,,, 7,, 9,,,, 9,,,, af NYK RD NDA BRF9 DLR Gns. sidste NYK RD - - NDA BRF DLR TK Dato: NYK RD - - NDA BRF DLR

7 'IO ' 'IO ' 'IO ' Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk NYK 9779,,,,, 7,,, 7,,,7 7, 9, RD 9,,, 7,,,,,, 9,,, 9, NDA 9,, 7,,7,,,,7,,,, 7, BRF ,,9,,9,,9,,7,7 9,, 9,7 79,9 DLR 7 7,,9 7,,,,,,9,, 7,9 9,, Gennemsnit,, 9,,,,,,7,, 9, 7, 7, NYK 97799,9,,,, 7,7,,, 7,,,, RD 9,,, 9,,,,,7,,, 7, 99, NDA,,, 7,,7,,,7,, 7, 9, 77, BRF 97,9,,,,9,,,9, 9, 9, 9,9 9, DLR 9,,,9,, 9,,,9,, 9, 9,, Gennemsnit,,7 9,,, 7,7,,,, 9,,, NYK 977,, 9,,,,,,7 7,, 7,7, 9, RD 9 9,,,,7,9,9,, 9,7 7,,, 9, NDA 9,,7,,,,7,,,,,, 7, BRF 99,,,,,7,7,,,,,9,, DLR,,,,, 9,,,7,9,,,7 9, Gennemsnit,7, 7,,,,,,,, 7,, 79,9 NYK ,,,,,,,,7,,,9 7,,9 RD 97,,,9,,,,,,,7 9,,9 7,7 NDA 7,7, 9,,,7,,,,,,7,, NDA 7,,,9,,,7,,,,7,9, 9, BRF 977,9,,,9, 9,,,,,,,, DLR 99 7,,,,7,,,,7,, 7, 9, 7, Gennemsnit 9,,,,,9,7,,,,,,7, NYK 97,,9,,,7,,,,, 9,,, RD 97,,,,,,,,,, 7,7 7, 77,9 NDA,9,,,,,,7,, 9,,,, BRF 9,, -,7 9,7,,,,,7,,,, DLR,,,,,,,,7 7,,,,, Gennemsnit,,,,,9,7,,,7,,9,7 7, NYK 977 9,, 7,,7,,,,,,,,7 7, RD 977,7,,,,,,,,,,,, NDA,, 7,,7,,,,,,,,, BRF 9,,,,7 7,,,,, 9,7, 9, 9, DLR 9,,, 7,,,9,,,,,,, Gennemsnit 9,,,,,,,,, 9,7,9, 79,9 af NYK RD - - NDA BRF DLR NYK RD - - NDA BRF DLR NYK RD NDA BRF DLR7 Dato: NYKIO RDIO - - NDAIO BRFIO DLRIO NYKIOY RDIO NDAIO BRFIO NYKIO RDIO NDAIO BRFIO DLR7IO

8 ' ' ' 'IO ' Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk NYK 9779,,7,,,,,,,7,,, 9, RD 97 7,,9,,,,,,,,, 9, 7, NDA 7 7,,9,7,,,,,,,, 7, 9, BRF 9,7,,,,7,,, 7,,,, 77, DLR,, 9,,7,,,,,,,, 79, TOT 7 9,, 7,,9,,,,,,,,9 7, Gennemsnit,,,9,9,,,,,,,, 7, NYK 97,,, 7, 7,,,,,,, 9, 79, NDA 7,,9,9,,,,,,,,,7 7, TOT 777 7,9,,,,,,,,,, 9,9 7, Gennemsnit,,, 7,,,,,,,,7 9,, NYK 9779,7,, 7,7,,,,,,9,, 9, RD 99 7,,7,7,9,,,,,, 9, 7, 7,9 NDA 7,, -,,,,,, 9,9 9,7,, 7, BRF 97,,, 9, 7,,7,,,9, 7,7,,7 Gennemsnit 7,,9, 9,7,,,, 7,,,,,9 NYK 9799,,,9,9, 9,,7,,,,,,7 RD 97,,,,,,,7,,,,9, 7, NDA 99,7,,,,7 9,7,7,,,,,, BRF 9 7,,7, 9,,,,,, 9, 7,9, 7,7 DLR 7,,9,9,9,9 7,,,,7,,,, Gennemsnit,,7,,, 9,,7, 9,,, 9,, NYK 977,,,7,7,,,,, 9,,7,9,7 RD 97,,,,, 9,,,,,7,,7 9, NDA,,,7,,,7,,,,9 7,,7 7,7 BRF 9,7,,,,7,,,,9, 9,, 9, DLR,,9,7,, 9,,,,9, 7,9,, TOT 7,,9,,,,9,,,,,,, Gennemsnit,,,,, 9,,,,9,,9,, af NYK RD - - NDA BRF DLR TK NYK RD - - NDA BRF Dato: NYKIO NDAIO TKIO NYK RD NDA BRF DLR NYK RD - - NDA BRF DLR TK

9 ' ' 'IO ','IO,' Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk af Dato:.7. NYK 977,,,,7,,,,,,, 97,, RD 9,,,9,,,,,,9 7,, 97, 9, NDA 7,,,,,,,, 7,,9, 97, 7,7 BRF 977,7,,9,,,,, 9,7,,7 9, 779, DLR 9,,,,,,,,,7,,9 99,, Gennemsnit,,,,,,,,, 9,, 97, 7, NYK 977,,7,,9,,,,,,, 99, 7,9 RD 99,,,,,,,,,,, 9,,7 NDA 79,,7,,,,,,,,, 9, 9, BRF 977,,,,,,,,, 9,, 99,, DLR,7, -,,,,,,,, 99, 7,7 Gennemsnit,,,7,,,,,,,, 99, 9, NYK 9799,,,,,,,, 7,,,9,,9 RD 99,,,,,,,,,,,, 77, NDA,,,,,,,,,,,, 99,7 BRF 9779,,,,,,,,,,,,, DLR 9,,,,,,9,,,7,,,, Gennemsnit,,,,,,,,,,,,, NYK 9797,,,,,,,,, 7,,,7 7, RD 99,, -,,,,,,, 7,, 9, NDA 9,,,,,,,,,,,, 9,9 BRF 979,,,,,,,,, 9, 7,, 97, DLR - - -,, -,,,,,,, Gennemsnit,,,,,,,,,,, 9,,9,,, ,NYK - - -,RD - -,NDA,BRF,DLR,,,,, ,NYKIO,RDIO,NDAIO,BRFIO,,,,,, NYK 979,,,9,,,,,,,7, 9, 7, RD 9,,,,,,,,,,, 9,, NDA 7,7,,,,,,,, 7,7 7, 9,,7 BRF 97,,,,9,9,,,9,7, 7, 9, 9, DLR,9,,,,,9,, 7,7,, 9, 7, Gennemsnit,9,,,,,9,,, 9,, 9, 9, NYK 977,,7,7,,,7,,9 7, 79, 7,9,7 99, RD 999,,,,,,,,9 7,, 7,7,7,9 NDA 9,,,,,9,,,,,7, 7,, BRF ,,,,,9 9, 9,, 7,,7 DLR 9,,,,,,,,9,,, 77, 7, Gennemsnit,,,,,,,,9 9, 79,,9 7, 9, NYK RD - - NDA BRF DLR NYKIO RDIO,,, NYK RD NDA BRF DLR NYK RD - - NDA BRF DLR

10 ' ' ' '9 Dato:.7. Jyske CK9 Udtræk Endelig udtræk Andele estimat udtræk af Dato:.7. NYK 97,,,,,,,,,9,, 7, 7, RD 977,,,7,,7,,,9 7,,,,, Gennemsnit,,,,,,,, 7,,,9 77, 7, NYK 97,9, -,,,9,,9,7,,9,,7 9, RD 97,, -, 7,9,,9,9,7, 7,7,, 7, NDA,,9,,,9,,,7,,,, 9,9 BRF 997,, -,,,,,, 7, 7,,, 7, DLR,, -,,,7,,, 7,, 7, 9, 9, Gennemsnit,,,,9,,,,7, 7,,,,7 NYK 977,9,,7,,,,,7,,, 9,, RD 9,,,9,,,,9,,7 9, 7,,9 7, NDA 9,,9,,,,7,,7, 9, 9,7, 9, Gennemsnit,,,,,,7,,7,,,,, NYK 97,, -,,9,7,,,7 7,,,,9, RD 979,, -,,,,9,,7,,,, 9, BRF 9,, -,,,7,7,7,,7,,, 7,7 Gennemsnit,,,,,,,,, 7,,,,,,,, NYK9 RD NYK RD NDA NYK RD NDA BRF7 DLR7, NYK RD BRF 7,,,

11 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analytikere i Jyske Bank er omfattet af Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investeringsbanker. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Analysen er alene til brug for godkendte modparter/professionelle kunder og er således ikke beregnet til anvendelse af detailkunder. Dette er en anbefaling og ikke en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktiviteter fra analyse af traditionelle obligationer i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må obligationsanalytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, hvor de udarbejder analyser. Dette gælder dog ikke being. Jyske Bank kan tillige have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til de papirer, der analyseres. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Finansielle modeller Beregninger tager udgangspunkt i almindelige økonomiske og finansielle værktøjer. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel, der bygger på RIO. Risiko Investering i obligationer er behæftet med risiko. Bevægelser i markedet, sektoren og/eller nyhedsstrømme mv. kan påvirke kursdannelsen på obligationen. Se analysens forside for vores syn på risikoen for obligationen. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles obligationen i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Opdatering af tilbagevendende analyser Tilbagevende analyser opdateres løbende. Datoen for seneste opdatering fremgår af analysens forside. Opdatering af separate analyser Separate analyser publiceres kun en gang og opdateres ikke. Offentliggørelsesdatoen fremgår af analysens forside. Handelskurser Alle oplyste kurser er aktuelle handelskurser på tidspunktet for analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført.

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Udsigt til fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

USA: Eksamenstid for væksten og Fed

USA: Eksamenstid for væksten og Fed USA: Eksamenstid for væksten og Fed Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/13 USA: Eksamenstid for væksten og Fed Et af de store spørgsmål i amerikansk økonomi er om

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649

Renteprognose. Renterne kort: Højeste renteniveau siden Brexit-afstemningen JB7649 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi venter ingen renteændringer fra ECB i det næste år, men at ECB i december forlænger opkøbsprogrammet med 6-9 måneder. Nationalbanken har ikke interveneret

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter

Renteprognose. Renterne kort: Fortsat lave renter Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer ikke, at hverken ECB eller Nationalbanken vil justere på renterne i løbet af de næste 12 måneder. Kronen har været stabil over for Euro uden Nationalbankens

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 31-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

High Yield HighLights Uge 15

High Yield HighLights Uge 15 High Yield HighLights Uge 15 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: Index 25% 20% 15% High Yield Return - Yearly performace 2010 2011 2012 2013 - Ontex IV Vi optager dækning

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 09-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau Bombardier - Køb Solidt kvartal Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets 28-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Det er tid til at sælge

Det er tid til at sælge Anbefalinger: SELL: 1% 216 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt stoppe

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 30-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec.

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec. Staples er stabile! Staples er kommet med 1. kvt. regnskab, som var en spids lavere end forventet. Både omsætning og EBITmargin var til den lave side. Selskabet bibeholder dog forventningerne til hele

Læs mere

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Numericable - Køb Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Jamie Dimon fortsætter ved roret

Jamie Dimon fortsætter ved roret JPMORGAN CHASE- STÆRKT KØB Jamie Dimon fortsætter ved roret Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer.

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Intervalhandel fortsætter

Intervalhandel fortsætter Intervalhandel fortsætter Renterne kort: Renter fortsætter med at handle i intervallerne, der har været gældende siden midten af november. I første halvdel af april faldt renter til bunden af intervallerne

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Q1 2014 hovedtal som forventet

Q1 2014 hovedtal som forventet Wind - Køb Q1 2014 hovedtal som forventet Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som

Læs mere

SFR køb godkendt. Numericable - Køb

SFR køb godkendt. Numericable - Køb Numericable - Køb SFR køb godkendt Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Indtjeningsfremgang. Ikke opdateret. Dong Energy Køb. Men fortsat underskud som følge af nedskrivninger 5.5% 3005

Indtjeningsfremgang. Ikke opdateret. Dong Energy Køb. Men fortsat underskud som følge af nedskrivninger 5.5% 3005 7-213 8-213 9-213 1-213 11-213 12-213 1-214 5.2.214 Dong Energy Køb Indtjeningsfremgang Dette er et komplekst produkt Men fortsat underskud som følge af nedskrivninger Dong Energy har til morgen offentliggjort

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets 01-04-14 Valuta 01-04-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 12-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere

BMWs EBIT imponerer BMW - STÆRKT KØB. Resume af BMW s foreløbige regnskab:

BMWs EBIT imponerer BMW - STÆRKT KØB. Resume af BMW s foreløbige regnskab: BMW - STÆRKT KØB BMWs EBIT imponerer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

Stabil udvikling. Securitas Direct Verisure - Køb

Stabil udvikling. Securitas Direct Verisure - Køb 02-2012 04-2012 06-2012 08-2012 10-2012 12-2012 02-2013 04-2013 06-2013 13.08.2013 Securitas Direct Verisure - Køb Stabil udvikling Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale,

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

SAAB vinder duel i Brasilien

SAAB vinder duel i Brasilien SAAB - STÆRKT KØB SAAB vinder duel i Brasilien Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

High Yield HighLights Uge 22

High Yield HighLights Uge 22 High Yield HighLights Uge 22 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Eco-Bat: Nyt selskab - Bombardier: Lander tre store ordrer - Kion: Mulig opgradering - Kerling: S&P ændrer

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 2014

Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 2014 9.7.214 H. LUNDBECK - SÆLG Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 214 H. Lundbeck aflægger sit regnskab for 2. kvartal '14 den 7. august.

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Vi forventer stadig call

Vi forventer stadig call Anbefalinger: HOLD: 4,91% Perpetual SELL: 9% Perpetual Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Christian Hede +45 89 89 7 41 christan.hede@jyskebank. dk Vi forventer stadig call Ingen

Læs mere

Udsigt: en æble-ryster

Udsigt: en æble-ryster AKTIESTRATEGI Udsigt: en æble-ryster Dette er et ikkekomplekst produkt I vejrmæssig henseende kalder man tidlige efterårsstorme for en æbleryster. Det betegner faktisk også meget godt, hvad vores indikatorer

Læs mere

Prognose i den lave ende af intervallet

Prognose i den lave ende af intervallet FLSMIDTH KØB Prognose i den lave ende af intervallet Dette er et ikkekomplekst produkt. FLSmidth leverede et svagere end forventet regnskab for 1. kvartal 2013 med en EBITA, der var 40 % under forventningerne.

Læs mere

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 -

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 - 29-08-14 Valuta 29-08-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Vi sparer på papiret og slukker for printeren

Vi sparer på papiret og slukker for printeren HP SÆLG (FØR STÆRKT KØB) Vi sparer på papiret og slukker for printeren Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række

Læs mere

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb Best Buy Inc Stærkt Køb Julesalget skuffer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 03-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Sælg Eco-Bat, da de dårlige takter forsætter på ubestemt tid.

Sælg Eco-Bat, da de dårlige takter forsætter på ubestemt tid. Eco-Bat Technologies LTD - Sælg Sælg Eco-Bat, da de dårlige takter forsætter på ubestemt tid. Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere