Fædres brug af orlov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fædres brug af orlov"

Transkript

1 Fædres brug af orlov

2 Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat stå den enkelte familie frit for at tilrettelægge barsel og orlov, så det passer til deres behov og ønsker. Til trods for de fleksible regler tager danske fædre kun en mindre del af den samlede orlov. I denne pjece sættes der fokus på udviklingen i fordelingen af forældreorlov med barselsdagpenge i perioden Hvor lang orlov holder fædre i gennemsnit? Har det betydning for fædres orlov, om fædre og mødre har det samme uddannelsesniveau? Holder fædre mest orlov i Aarhus, Esbjerg eller hovedstadsområdet? Det er nogle af de spørgsmål, som man kan finde svar på i denne pjece, der er udarbejdet af Danmarks Statistik for Ligestillingsafdelingen. God læselyst. Karen Ellemann Minister for ligestilling Kontakt: Ligestillingsafdelingen Udenrigsministeriet

3 1 Indledning I denne analyse ses der på fordelingen af forældreorlov mellem mødre og fædre. I analysen indgår kun orlov med børn hvor: - Begge forældrene var registrerede. - Begge forældre var dagpengeberettiget under orlov ved barnets fødsel. - Forældrene boede sammen ved fødslen. Hovedfundene peger blandt andet på, at både fars og mors uddannelsesniveau har betydning for, hvor meget orlov fædre holder, og at fædre i de større byer holder mere orlov end i resten af Danmark. Hovedfundene er: fædre holder i gennemsnit 29, s orlov fædre holder i gennemsnit 11 s længere orlov end fædrene gjorde i Fædre, der arbejder i mandedominerede brancher, holder s mindre orlov end gennemsnittet. - Fædre med høj uddannelse eller høj indkomst holder længst orlov. - Fædre bosiddende i Hovedstadsområdet med en lang videregående uddannelse holder med 1, længst orlov af alle. - Fædre bosiddende i de fire største byer holder længere orlov end i resten af landet. - Fædre i offentlige stillinger holder med længst orlov i Selvstændige fædre holder med 16 kortest orlov i Der er færre fædre i 214 (19,9 pct.), som slet ikke holder orlov, end der var i 23 (, pct.). - Når mødre har en lang videregående uddannelse holder fædrene i gennemsnit 9,7 pct. længere orlov (18 ) end gennemsnittet.

4 2 Lovgivning vedrørende barselsorlov Forældre har i dag mulighed for at fordele orloven på mange forskellige måder. Alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. Når mødres orlovs generelt omtales i denne pjece menes der den sammenlagte graviditetsorlov, barselsorlov og forældreorlov. På samme mådes menes der med fædres orlovs generelt sammenlægningen af fædreorlov og forældreorlov, medmindre andet er nævnt. De største ændringer i lovgivningen vedrørende barselsorlov historisk set er: - I 191 blev retten til fire ugers obligatorisk barselshvile indført for kvindelige fabriksarbejdere. - I 196 blev der indført 14 ugers barselsorlov, der kunne påbegyndes op til otte uger før fødslen for kvinder omfattet af lønarbejderordningen. - I 1967 fik alle kvinder ret til fire ugers orlov og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. - I 1983 fik fædre for første gang orlovsrettigheder i to uger efter fødslen, og forældrene fik yderligere 1 uger sidst i orloven, der kunne deles mellem forældrene. - I 1997 fik forældre ret til fravær i tilsammen 26 uger. I den forbindelse blev der indført yderligere to ugers fædreorlov, som skulle afholdes efter den 24. uge efter fødslen, dvs. i uge og I 22 blev der indført 32 ugers forældreorlov til hver forælder, og samtidig blev de to ugers fædreorlov i uge og 26 efter fødslen afskaffet. I de første to uger af orloven har mødre pligt og fædre ret til orlov. De næste 12 uger er øremærket til mødre. Resten af orloven kan deles mellem forældrene. Hvor meget orlov holder far? Blandt de forældre, hvor begge er dagpengeberettigede under orlov, holder mor i gennemsnit 296 og far i gennemsnit 3 s orlov. Blandt fædrene holder 44,7 pct. mellem 1 og 14 s fædreorlov, mens,4 pct. af fædrene tager orlov ud over fædreorloven. Sidstnævnte holder i gennemsnit 66 s orlov. Hver femte far holder slet ingen orlov. En lidt større andel af fædre holder orlov i 214 (8,1 pct.) end i 23 (74, pct.). Der er 2, gange flere fædre i 214, der holder min. 14 ekstra forældreorlov udover de 14 s fædreorlov, i forhold til 23. Fra 23 til 214 er fædrenes afholdte orlov forlænget med 7,4 pct. I 23 holdt fædre i gennemsnit 19 s orlov og i 214 holder fædre i gennemsnit 3 s orlov. Tabel 1. Orlovs efter fars orlov. 214 Fars orlov Mors orlov Orlov i alt Antal børn I alt 29, 296,3 3, Ingen orlov. 312,1 312, Kun fædreorlov 13,3 3,4 328, Fædreorlov plus maks ,6 32,6 327, Fædreorlov plus min ,6 6,6 33, Anm.: Fædreorlov er op til 14 afholdte orlovs. Figur 1. Udvikling i fædrenes afholdte orlov Figur 2. Fædres afholdte orlov Pct Tabel 2. Fars alder og brug af orlov. 214 Ingen orlov Fædreorlov plus min. 14 Fædreorlov plus maks. 14 Kun fædreorlov Aldersgruppe Antal personer Gns. orlov I alt , år 993,4-29 år , år , år ,6-9 år 3 29, 6-69 år 12 26,6

5 3 Tabel 3. Længde af orlov ved 1., 2. og 3. barn og derover. 214 Antal personer Gns. barsel Far, i alt , 1. barn ,1 2. barn ,8 3. barn og derover 6 86,1 Mor, i alt ,3 1. barn ,9 2. barn ,3 3. barn og derover ,4 Anm.: Skal være par ved 214-barn, men ikke nødvendigvis ved foregående børn. Figur 3. Fars orlovslængde efter forældrenes indkomst Far tjener mest Mor tjener mest Samme indkomst årige fædre holder længst orlov To ud af tre, der blev fædre i 214, var i aldersgruppen 3-39 år. Denne gruppe holder i gennemsnit 31,8 s orlov. Det er ca. dobbelt så lang orlov i forhold til de yngste fædre på år, der i gennemsnit holder,4 s orlov. Antal børn og længde af orlov Der er flere fædre end mødre, som får tre eller flere børn, fordi flere mænd end kvinder får børn med flere partnere. Ved første og andet barn er der ikke den store forskel i længden af fars og mors orlov. Men ved tredje barn eller derover holder far i gennemsnit fem s kortere orlov, og mor holder i gennemsnit fire s længere orlov. Indkomst og længde af orlov Fædre holder mest orlov, når de tjener det samme eller mindre end mødrene. Fædre, som tjener mere end moderen, holder i gennemsnit kortest orlov. Fædre tjener mere end mødrene, når deres samlede indtægt er mindst 1 pct. højere end mødrenes. Tilsvarende gør sig gældende for mødre der tjener mest, mens samme indkomst er, når forældrene tjener inden for 1 pct. af hinanden. I 214 holder fædre i gennemsnit 29, s barsel. Når mor tjener mest holder far 32, i gennemsnit. Når mor og far tjener det samme, holder far 34,2 i gennemsnit. Når far tjener mest, holder han kun 27,4 i gennemsnit. Figur 4. Fædres og mødres orlov i forhold til fædres indkomst (kr.) Gns. barsel far Gns. barsel mor Jo mere far tjener, jo mere orlov holder han også. Fædre, som tjener under 3. kr. i 214, holder i gennemsnit 23 s orlov. Fædre, som tjener mere end 3. kr., holder i gennemsnit 32 s orlov (figur 4). Generelt holder far længere orlov, jo højere erhvervsindkomst han har, mens mor samtidig holder kortere barsel, hvis far tjener over 3. kr. Jo mere mor tjener, jo mere orlov holder far. Når mor tjener mere end 3. kr., stiger fars orlovslængde med 1. Under Over. Under Over. De fædre, som holder mest orlov, er dem, der tjener mellem 3-. kr., og som har en partner, der tjener mere end en halv million kroner. Tabel 4. Fædres orlovs efter mors og fars erhvervsindkomst. 214 Mors erhvervsindkomst (kr.) Fars erhvervsindkomst (kr.) Under Over. I alt I alt 24, 22,8 22,7 32,1 44, 48,4 29, Under 1. 19,8 19,1 17,1 17,4 29,9 22,2 19, , 19,1 18,8 24, 34,4 37,4 22, ,8 21,2 2,9 29,8 43, 48,8 24, ,4 24,1 23,7 33,7 48,2 6,6 29, ,8 26,3 26,1,3 48,6,9 34,3 Over. 23,9 23,2 21,9 31,3 41, 4,1 32,4

6 4 Mænd ansat i kvindedominerede brancher holder længst orlov I gennemsnit holder alle beskæftigede mænd 3,1 s orlov i 214. Er mændene ansat i kvindedominerede brancher, holder de længere orlov. Mænd i kvindedominerede brancher holder i gennemsnit 77, pct. længere orlov end mænd i mandsdominerede brancher, svarende til en forskel på 19. I figur ses stigningen i mænds orlov fra 28 til 214. I kvindedominerede brancher holder fædrene mellem fire og fem s længere orlov i 214 end i 28, en stigning på 8, pct. Fædre i mandsdominerede brancher holder godt to mere, ligeledes en stigning på 8, pct. For mænd ansat i finansiering og forsikring, som er den branche, hvori fædrene holder længst orlov, er der sket en stigning på 17, pct. fra 28 til 214. Mænd, der er ansat i landbrug, skovbrug og fiskeri, holder kortest orlov i både 28 og 214 med et gennemsnit på 14 s orlov. Mænd med lange videregående uddannelser holder længst orlov Jo længere uddannelse far har, desto længere orlov holder han. Mænd med en lang videregående uddannelse holder i 214 dobbelt så lang orlov som mænd med en erhvervsfaglig uddannelse. Den modsatte tendens gør sig gældende for kvinderne. Kvinder med lang videregående uddannelse holder eksempelvis 1,2 pct. kortere barsel end kvinder med en erhvervsfaglig uddannelse. Det er blandt fædre med mellemlange eller lange videregående uddannelser, at den største stigning i afholdt orlov fra findes. Fædrene holder i gennemsnit henholdsvis og 22 s længere orlov. Mænd, der får børn med kvinder, som har en lang videregående uddannelse, holder i gennemsnit 9,7 pct. længere orlov end gennemsnittet for alle fædrene. Fars orlov stiger med fars uddannelsesniveau, men effekten af mors uddannelsesniveau er den kraftigste faktor. Fædre i par, hvor både far og mor har en lang videregående uddannelse, holder 3 s orlov, hvilket er længst af alle. Figur. Fædres orlov efter branche. 28 og 214 Anm.: Kvinde- og mandsdomineret branche er defineret ved hhv. 6 pct. kvinder eller mænd ansat. Figur 6. Fædres orlov efter branchegruppering. 28 og 214 Figur 7. Mødres og fædres orlov efter højest fuldførte uddannelse. 24 og Kvindedomineret Mandsdomineret Øvrige Landbrug, skovbrug og fiskeri Industri, råstofindv. og forsyningsvirks. Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Off. adm., undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service Grundskole Gymnasiel KVU MVU LVU Erhvervsfaglig Grundskole Gymnasiel Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Tabel. Fars orlov efter forældrenes højeste fuldførte uddannelse. 214 Mors uddannelse Fars uddannelse Grundskole Gymna- Erhversvsial faglig KVU MVU LVU Ukendt I alt I alt 17,3,8 19,6 27,1 29,9 47,1 22,3 29, Grundskole 14, 22,3 16,2 21,9 2,9,4 12,8 18,4 Gymnasial 17,2,2 2,4 3,3,8 33,1,3,6 Erhvervsfaglig 16,9 21,1 18,1 23,1 23,1 33, 17,3 21,1 KVU 21,8 28,7 21,3 3,8 27,6 39,8 2, 28,2 MVU 29,3 36,8 29,1 3, 37, 47,8 26, 38,1 LVU,1,3 32,7 37,7 39,1 3, 38, 46,4 Ukendt 11, 24,9 14,4 17,2 21,8 41,7 2,6 22,1

7 Figur 8. Fædres orlov efter sektor Stat Regioner Kommuner Offentlige virksomheder Selvstændige Private virksomheder Anm.: Kun beskæftigede fædre er medtaget. Ansatte i sektoren sociale kasser og fonde er ikke medtaget grundet for få personer. Figur 9. Fædres orlov efter forældrenes sektor ansættelsessted. 214 Private non-profit organisationer Mænd ansat i det offentlige holder længst orlov Fædre i offentlige stillinger holder længst orlov, mens de selvstændige fædre holder kortest orlov. Der er cirka 4 s forskel imellem statsansatte fædres og selvstændige fædres orlov, svarende til at statsansatte fædre holder 2, gange længere orlov. I den offentlige sektor er det de kommunalt ansatte fædre, som holder kortest orlov. Generelt holder far længst orlov, når mor er selvstændig, mens selvstændige fædre holder kortest orlov. Når far er ansat i offentlig forvaltning og service og mor samtidig er privatansat, holder far også længere orlov, end hvis mor er offentligt ansat eller selvstændig. Hvorvidt forældrene er selvstændigt erhvervsdrivende, offentligt eller privat ansatte har samlet set ikke betydning for længden af forældrenes samlede orlov. Der er dog en tendens til, at par, hvor moderen er selvstændig, samlet set holder lidt længere barsel end andre par, uafhængigt af fars ansættelsessted Mor: Off. forvaltn. og service Mor: Selvstændige Mor: Virks. og org. Far: Offentlig forvaltning og service Far: Selvstændige Far: Virksomheder og organisationer Anm.: Kun forældrepar hvor begge er i beskæftigelse, er medtaget. Figur 1. Forældrenes samlede orlov efter sektor ansættelsessted Far: Offentlig forvaltning og service Mor: Off. forvaltn. og service Mor: Selvstændige Mor: Virks. og org. Far: Selvstændige Far: Virksomheder og organisationer Anm.: Kun forældrepar hvor begge er i beskæftigelse, er medtaget.

8 6 Fædre i hovedstaden holder længst orlov Fædre bosat i hovedstadsområdet holder med et gennemsnit på 39 s orlov 31,2 pct. længere orlov end resten af landet. Fædre bosat i Aarhus og Odense holder hhv. 34 og 31. Det er fædrene i Esbjerg, der holder kortest orlov med 24. Det er 2, pct. kortere end gennemsnittet for resten af landet. Generelt holder fædre med lange eller mellemlange videregående uddannelser længst orlov både i de fem største byer og resten af landet. Fædre med en lang videregående uddannelse, som er bosiddende i hovedstadsområdet, holder allerlængst orlov af dem alle med i gennemsnit 2. Herefter følger fædre med mellemlange videregående uddannelser i hovedstaden og lange videregående uddannelser i Aarhus med henholdsvis 44 og 43 s orlov. Fædre med en lang videregående uddannelse, der er bosat i Esbjerg, holder 37, pct. kortere orlov end fædre med lang videregående uddannelse i hovedstadsområdet. Figur 11. Fædres orlov i de fem største byer Tabel 6. Fædres orlov efter uddannelse i de fem største byer. 214 Fars uddannelse Aalborg Aarhus Esbjerg Hovedstadsområdet Aalborg Aarhus Esbjerg Hovedstadsområdet Odense Odense Øvrige land Øvrige land I alt Far holder kortere orlov, når han ikke bor sammen med mor Når far og mor ikke bor sammen ved barnets fødsel, holder far 39,7 pct. mindre orlov, end hvis far og mor bor sammen ved fødslen. Fædre, der ikke deler adresse med moderen, holder knap 18 s orlov. Længden af mors orlov afhænger ikke af, om hun bor sammen med far. Udvælgelse af forældrepar Denne pjece baserer sig på data fra Danmarks Statistik i perioden 23 til 214. En forældreårgang er i pjecen defineret som alle par af personer, som er blevet forældre til et barn i løbet af året. Et par indgår, såfremt deres barn er at finde i Danmarks Statistiks befolkningsregister i fødselsåret eller året efter. Et par kan i det tilfælde, hvor der ikke findes registeroplysninger om enten faderen eller moderen, godt bestå af en enkelt person. Hvis et par får tvillinger, tæller de kun en gang som forældrepar. Får et par derimod to børn i løbet af året, der ikke er tvillinger, tæller parret to gange som forældrepar. Hvis en mand i løbet af året får barn med to forskellige kvinder, vil han indgå i to par. Det tilsvarende gælder for en kvinde, der får to børn med to forskellige mænd. Denne udvælgelse er tilsvarende Danmarks Statistiks Statistiske Efterretning Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2. Det officielle fødselstal i Danmark i 214 er 6.87 børn. I alt 28,1 33,8 23,6 38,7 3,6 24,6 29, Grundskole 19,4 18,1 12,6 2,8 18,9 17,8 18,4 Gymnasiel 2,7 23,2 21,6 29,3 16,9 24,,6 Erhvervsfaglig 18,8, 2, 26,2 23,6 19,8 21,1 KVU,,, 36, 28,7,8 28,2 MVU,6 36,7 33,6 44,1 39,9 34,6 38,1 LVU,6 43,3 32,2 1, 39,9 41,1 46,4 Ukendt 9,6 26,7 16, 26,6, 18, 22,1 Tabel 7. Forældres orlov efter hvorvidt de er samboende ved barnets fødsel. 214 Gns. barsel far Gns. barsel mor Antal børn I alt 28,9 296, Bor ikke sammen 17,8 298,8 1.9 Bor sammen 29, 296, Anm.: Total er forskellig fra de andre tabeller, da forældrepar, som ikke boede sammen ved fødsel også er inkluderet her. Figur 12. Udvælgelse af population. 214 Eksempelvis indgår der i forældreårgang børn. Disse børn har 6.3 registrerede mødre og fædre. 1.6 af børnene har kun den ene forælder registreret..39 af børnene har ikke forældre, der bor sammen ved fødslen af børnene har forældre, hvoraf den ene eller dem begge ikke er berettiget til barselsdagpenge. I denne analyse indgår således i alt 37.4 børn fra årgang 214 (med mindre andet angives).

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Juni 2018 Fædres brug af orlov Resume Denne analyse retter blikket på udviklingen af fædres brug af orlov i perioden 2003-2015. Vores fokus ligger på højtuddannede fædre inden for

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 370 368 738 317 325 642 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn

Befolkning og folkekirke Vor Frue Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 152 141 293 137 127 264 05-09 år

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Frank Jensen: Gå nu på orlov, mand - UgebrevetA4.dk. INTERVIEW Frank Jensen: Gå nu på orlov, mand

Frank Jensen: Gå nu på orlov, mand - UgebrevetA4.dk. INTERVIEW Frank Jensen: Gå nu på orlov, mand INTERVIEW Frank Jensen: Gå nu på orlov, mand Af Josephine Blachman Tirsdag den 14. november 2017 Fædre skal tage mere orlov med deres nyfødte. Den opfordring kommer fra overborgmesteren i København, Frank

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Tandstatus hos søskende

Tandstatus hos søskende Tandstatus hos søskende Af Bodil Helbech Kleist, BOHH@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge forskelle i tandsundheden mellem søskende, herunder betydningen af hvilket nummer i børneflokken,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg

DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg DST Journalnummer: 2015:0481 Leveret d. 17OCT16 Kommune: 665, Lemvig Kommune Område: Ramme_lomborg Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 770 20399 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen

DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen DST Journalnummer: 2015:0538 Leveret d. 21NOV16 Kommune: 791, Viborg Kommune Område: Fjordklyngen Variabel Område Kommune Enhed Sociale Nøgletal Antal beboere 3755 95776 Personer Andel beboere mellem 18

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Kortlægning af ingeniørlederne

Kortlægning af ingeniørlederne Kortlægning af ingeniørlederne Januar 2018 Opsummering Boks 1 Konklusioner En højere andel af ingeniører arbejder som ledere end den samlede population af tilsvarende højtuddannede. Forskellen er markant

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Nøgletal. Ligestilling

Nøgletal. Ligestilling Nøgletal Ligestilling Nøgletal Ligestilling 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Basale rettigheder Ofre for menneskehandel Selvbestemmelse blandt 18 29årige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

Beskæftigelsesindikator

Beskæftigelsesindikator for Akademikernes arbejdsmarked Der bliver flere akademikere på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen vokser. Det gælder også, når der ses på en række forskellige inddelinger af demografiske parametre og

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017

Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget vedr. Status på København januar 2017 Til brug ved budgetseminaret januar 2017 udleveres

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Deltidsansættelser i Danmark

Deltidsansættelser i Danmark Side 1 af 6 Deltidsansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Deltidsansættelser fordelt på køn... 3 2. Deltidsansættelse blandt akademikere... 5 Hovedkonklusioner

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Dagpenge til nyuddannede

Dagpenge til nyuddannede Dagpenge til nyuddannede Mange nyuddannede har allerede fundet et job, når de afslutter deres uddannelse. Måske har de haft kontakt til en eller flere arbejdspladser i løbet af deres uddannelse eller har

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere