DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN"

Transkript

1 Til SkillsDenmark Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2016 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BE- TYDNING FOR VÆRTS- BYEN

2 DM I SKILLS DEN ØKONOMISKE BETYDNING FOR VÆRTSBYEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T F

3 Den økonomiske betydning for værtsbyen INDHOLD 1. SAMMENFATNING 1 2. TILGANG TIL OPGØRELSERNE Lokalt forbrug relateret til DM i Skills Værdi af medieomtale relateret til DM i Skills 2 3. LOKALT FORBRUG RELATERET TIL DM I SKILLS Indkvartering i lokalområdet Bespisning mv. på lokale restauranter Øvrigt lokalt forbrug Fagenes lokale forbrug Forbrug i det lokale messecenter 6 4. VÆRDI AF MEDIEOMTALE RELATERET TIL DM I SKILLS 7 BILAG Bilag 1 Kilder

4 Den økonomiske betydning for værtsbyen 1 af 7 1. SAMMENFATNING Med denne rapport analyseres og estimeres den økonomiske betydning af DM i Skills for værtsbyen. DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for erhvervsstuderende, hvor der konkurreres inden for forskellige fag om at blive landets bedste. SkillsDenmark faciliterer eventet, som er blevet afholdt i forskellige danske byer siden DM i Skills bliver over afholdelsen et samlingspunkt for mere end besøgende. Denne aktivitet medfører et forbrug i værtsbyen, og dermed en gevinst for byens erhvervsdrivende. Den samlede økonomiske betydning for værtsbyen i forbindelse med DM i Skills er vurderet til at være ca. 16 mio. kr. hvilket er tilsvarende 6,5 årsværk i de berørte brancher. Dette ekstra forbrug er særligt fokuseret på og forventes derfor at have betydning for handels- samt hotel- og restaurationsbranchen. Nedenfor ses en samlet opgørelse over forbruget i værtsbyen i relation til DM i Skills. Der er gennem analysen anvendt en konservativ tilgang, og derfor skal det samlede forbrug angivet i Tabel 1 ses som et nedre estimat for det samlede lokale forbrug relateret til DM i Skills. Tabel 1: Samlet lokalt forbrug fordelt på kategorier Kategori Forbrug (mio. kr.) Overnatning Bespisning Øvrigt forbrug (detailhandel og transport) Fagenes forbrug Forbrug i messecenter Samlet lokalt forbrug 2,7 mio. kr. 4,3 mio. kr. 2,8 mio. kr. 0,9 mio. kr. 5,4 mio. kr. 16,2 mio. kr. Øget beskæftigelse 6,5 årsværk Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills 2017 samt VisitDenmarks Turismens økonomiske betydning i Danmark Værtsbyen kan udover et øget lokalt forbrug forvente medieeksponering som følge af omtale og mediedækning af DM i Skills svarende til en værdi på op mod 3,5 mio. kr. Denne værdi er opgjort som annonceomkostningerne ved mediedækningen, dvs. prisen for at købe sig til samme plads i medierne. Resultaterne gennemgås nærmere i afsnit 3. Dermed tilføjer DM i Skills en væsentlig værdi til værtsbyen, både direkte gennem et øget forbrug og indirekte gennem øget eksponering af værtsbyen.

5 Den økonomiske betydning for værtsbyen 2 af 7 2. TILGANG TIL OPGØRELSERNE 2.1 Lokalt forbrug relateret til DM i Skills Forbruget i værtsbyen i forbindelse med DM i Skills undersøges med udgangspunkt i værtsbyens erhvervsliv og målgrupperne for DM i Skills. Der ses ikke på forbrug uden for værtsbyen. Samfundsmæssigt er den økonomiske betydning af DM i Skills således større end opgjort for værtsbyen. Oplysninger fra DM i Skills 2016 i Fredericia og forventninger til DM i Skills i Aalborg 2017 anvendes som udgangspunkt for den økonomiske opgørelse. Det forventes, at de to events deltagermæssigt og forbrugsmæssigt er repræsentative for fremtidige DM i Skills. Prisniveauet vurderes at være nogenlunde på landsgennemsnittet. Afholdelse i en anden by kan således resultere i et højere eller lavere forbrug grundet prismæssige forskelle. Den afledte beskæftigelse vil dog være den samme som følge af generelt højere lønniveauer i byer med højere prisniveau. Rambøll har indhentet supplerende oplysninger fra Danmarks Statistik og VisitDenmark, herunder standardiserede nøgletal for turisters døgnforbrug ved ferie- og forretningsophold. Nøgletallene er valideret med gældende markedspriser over overnatning, bespisning mv. og er tilpasset til den konkrete situation på baggrund af kvalitative og eksplorative undersøgelser af deltagertyper og deres adfærd under DM i Skills. Der er taget udgangspunkt i de mest passende, men samtidig konservative estimater for døgnforbrug. 2.2 Værdi af medieomtale relateret til DM i Skills Værdien af medieomtalen opgøres på baggrund af medieomtalen for DM i Skills og værtsbyen i sammenhæng. Der tages udgangspunkt i de seneste tre DM i Skills. Omfanget af medieomtale på trykte medie og webkilder opgøres ved brug af databasen Infomedia. Infomedia har ikke en tilstrækkelig god dækning af TV og radio, hvorfor en tidligere analyse udført af Retriever for SkillsDenmark anvendes. Annonceværdien per omtale er bestemt ud fra priser for at købe tilsvarende eksponering i de pågældende medier. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed om de faktiske priser for medieeksponeringen. Dette skyldes, at det ikke vides om et hit for en omtale i databasen stammer fra en helsides annonces forrest i avisen, eller en mindre annonce med en mindre fordelagtig placering. I denne analyse er der konservativt taget udgangspunkt i mindre annoncer uden særlig placering.

6 Den økonomiske betydning for værtsbyen 3 af 7 3. LOKALT FORBRUG RELATERET TIL DM I SKILLS DM i Skills er det største uddannelsesevent i Danmark. Hvert år, når DM i Skills løber af stablen, er værtsbyen samlingspunkt for en række mennesker, såvel bidragsydere, deltagere og besøgende fra landets skoler. Denne aktivitet medfører et forbrug i værtsbyen, og dermed en gevinst for byens erhvervsdrivende. Forbruget i forbindelse med DM i Skills opdeles i fem overordnede kategorier: indkvartering, bespisning mv., øvrigt forbrug, fagenes forbrug samt forbrug i det lokale messecenter. Derudover opdeles forbruget inden for relevante kategorier på baggrund af deltagertype. De følgende afsnit gennemgår hver af de overordnede kategorier. 3.1 Indkvartering i lokalområdet Byens hoteller og overnatningsfaciliteter i øvrigt gavner af, at deltagerne ved DM i Skills har brug for indkvartering under arrangementet. DM i Skills løber over tre dage, men visse typer af deltagere har behov for ekstra overnatning i forbindelse med klargøring til arrangementet. I tabellen nedenfor fremgår antal deltagere, forventede antal overnatninger i værtsbyen i forbindelse med DM i Skill, den estimerede pris per overnatning samt det samlede forbrug fordelt på deltagertype. Tabel 2: Forbrug ved indkvartering i lokalområdet Deltagertype Antal deltagere Antal overnatninger Pris per overnatning Forbrug på overnatning Studerende fra erhvervsskolerne kr kr. Officials kr kr. Faglige udvalgsmedlemmer kr kr. Standholdere Udstillingsstande kr kr. - Prøv & Mærk -stande kr kr. Tilskuere Total kr. Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills 2017 samt VisitDenmarks Turismens økonomiske betydning i Danmark Forbruget varierer på tværs af deltagertyper pga. variation i antal og forventet adfærd. Hvor de studerende f.eks. deler hotelværelser to og to, har officials deres eget værelse. Denne variation kommer dermed til udtryk gennem forskellige priser for overnatning mellem deltagertyperne. Tilskuere, som hovedsageligt inkluderer folkeskoleelever og tilhørende lærer, forventes ikke at have nogen overnatning i sammenhæng med DM i Skills og vil derfor heller ikke påvirke forbruget på overnatning. Centrale antagelser omkring adfærd og afledt forbrugsmønster fremgår af datamodellen, hvori data om det lokale forbrug er samlet og analyseret. 3.2 Bespisning mv. på lokale restauranter Restauranter i lokalområdet kan ligeledes forvente et øget forbrug i sammenhæng med afholdelse af DM i Skills, da nogle af deltagerne, navnlig de professionelle deltagere, spiser aftensmad på restauranter og måske får en øl eller lignende på hotellet eller en nærtliggende bar. De resterende måltider foregår i forbindelse med messecenteret og er derfor ikke del af opgørelsen af forbruget i de lokale restauranter. De indgår derimod i opgørelserne af forbrug i det lokale messecenter i afsnit 3.5.

7 Den økonomiske betydning for værtsbyen 4 af 7 Tabellen herunder viser antal deltagere, antallet af dage med bespisning mv. i værtsbyen, forventet forbrug per dag samt det forventede samlede forbrug i restauranterne mv. fordelt på deltagertype. Tabel 3: Forbrug ved bespisning mv. på lokale restauranter Deltagertype Antal deltagere Dage i lokalområdet Pris per dag Forbrug på bespisning Studerende fra erhvervsskolerne 300 -* - - Officials kr kr. Faglige udvalgsmedlemmer kr kr. Standholdere Udstillingsstande kr kr. - Prøv & Mærk -stande kr kr. Tilskuere - - Folkeskoleelever og lærer kr kr. - Øvrige kr kr. Total kr. *Bespisning er indregnet som en del af forbruget i messecenteret. Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills 2017 samt VisitDenmarks Turismens økonomiske betydning i Danmark Det fremgår af Tabel 3, at både antallet af dage med bespisning i byen i løbet af arrangementet samt det individuelle forbrug per dag varierer blandt deltagerne i DM i Skills. Deltagernes adfærd under arrangementet bevirker, at forbruget på bespisning mv. er forskelligt mellem deltagertyper. Officials, faglige udvalgsmedlemmer og standholdere, dvs. de professionelle deltagere, forventes at have samme forbrug per dag til aftensmad i gennemsnit. På baggrund af erfaringstal vurderes deltagernes forbrug, selvom det kun omfatter aftensmad mv., at være konservativt anslået. De studerende fra erhvervsskolerne spiser i messecenteret, og forbruget er således indregnet i forbruget i messecenteret, jf. senere afsnit. Tilskuerne, modsat deltagerne, spiser ikke gratis i messecenteret og afholder derfor udgifter til et måltid i løbet af besøget. Det er antaget, at tilskuerne har et døgnforbrug på mad svarende til endagsturisters gennemsnitlige forbrug. Forbruget for tilskuerne fra folkeskolerne er sat en smule lavere end forbruget for de øvrige tilskuere, fordi en andel af disse medbringer mad hjemmefra. Uddybning af centrale antagelser fremgår af datamodellen. 3.3 Øvrigt lokalt forbrug Det øvrige forbrug i værtsbyen under DM i Skills knytter sig til to poster; transport og øvrige indkøb i detailhandlen. Ligesom ved de andre opgørelser er der regnet med forskellig adfærd blandt de forskellige typer af deltagere. De studerende fra erhvervsskolerne, officials, faglige udvalgsmedlemmer og standholdere transporteres mellem overnatningsstedet og messecenteret på alle opholdsdage. Dette skaber et forbrug hos lokale transportoperatører. Deltagernes transportudgifter forbundet med at ankomme til værtsbyen er ikke indregnet, da det ikke vides, om forbruget tilfalder lokale erhvervsdrivende, erhvervsdrivende i en anden by eller endda et andet land. Forbruget, der opstår i sammenhæng med tilskuernes transport, skal ses som værende regionalt nærmere end direkte lokalt for værtsbyen. Dette skyldes, at tilskuerne hovedsageligt kommer fra regionen, og at transporten kan forventes at blive arrangeret i skolernes nærområder. Derudover vil den lokale detailhandel også blive påvirket af et øget antal besøgende i området.

8 Den økonomiske betydning for værtsbyen 5 af 7 Tabellen herunder viser de vigtigste parametre relateret til det øvrige lokale forbrug, der skabes ved øget efterspørgsel efter transportmuligheder samt detailhandel i forbindelse med DM i Skills. Tabel 4: Øvrigt lokalt forbrug transport og detailhandel Deltagertype Antal deltagere Dage i lokalområdet Pris per dag Øvrigt forbrug Studerende fra erhvervsskolerne kr kr. Officials kr kr. Faglige udvalgsmedlemmer kr kr. Standholdere Udstillingsstande kr kr. - Prøv & Mærk -stande kr kr. Tilskuere - - Folkeskoleelever og lærer kr kr. - Øvrige kr kr. Total kr. Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills 2017 samt VisitDenmarks Turismens økonomiske betydning i Danmark Den forventede måde de forskellige deltagere vælger at blive transporteret på under deres ophold i forbindelse med DM i Skills varierer. De studerende fra erhvervsskolerne samt tilskuerne har et lavere forbrug på transport per person relativt til de resterende deltagere, fordi de transporteres med bus, hvorimod de professionelle deltagere bliver transporteret med taxa. Deltagernes adfærd forventes også at variere mellem deltagertype, når det kommer til lokalt forbrug i detailhandlen. Forretningsrejsende, som bedst karakteriserer de professionelle deltagere, har ifølge VisitDenmarks døgnforbrugsopgørelser intet detailforbrug. Dette er repræsentativt for de professionelle deltagere da, disse ikke forventes at have mulighed for at benytte den lokale detailhandel. Derimod forventes det, at de studerende fra erhvervsskolerne benytter sig af handelsmulighederne i lokalområdet, og f.eks. køber lidt ekstra mad til om aftenen, cigaretter mv. Dermed får de studerende fra erhvervsskolerne det sammenlagte største øvrige lokale forbrug per døgn. 3.4 Fagenes lokale forbrug Til DM i Skills konkurrerer erhvervsuddannelserne inden for deres respektive fag. Dette kræver materialer og forhold, der kan give de studerende mulighed for at vise deres talenter inden for de respektive fag. Udgifterne til materialer og andre remedier bliver i nogen grad anskaffet i lokalområdet og vil derfor have betydning for forbruget. En del af konkurrencematerialer sponsoreres af virksomheder mv. Det vides ikke, hvad sponsoraterne beløber sig til, eller i hvor høj grad sponsorerne er lokale. Derfor indregnes sponsoraterne ikke, selvom dette vurderes at være ikke uvæsentlige beløb. Tabellen herunder viser hvordan det lokale forbrug kan forventes at blive påvirket af fagenes behov for materialer og remedier, der er nødvendige for at skabe gunstige forhold for deltagerne. Tabel 5: Forbrug til materialer og remedier i forbindelse med fagene Fagtype Antal Forbrug på materiale mm. Konkurrencefagene kr. Demofagene kr. Prøv & Mærk-stande kr. Total kr. Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills 2017.

9 Den økonomiske betydning for værtsbyen 6 af Forbrug i det lokale messecenter Når mere end mennesker samles for at overvære konkurrencerne er der behov for de rette lokaler og tekniske foranstaltninger. Dette betyder at udover leje af messehal, der kan rumme arrangementet, skal der gøres en række tekniske og praktiske forberedelser, såsom opsætning af scene, bannere og trafikskilte. I forbindelse med DM i Skills bliver der afholdt en sponsoraften i messecenteret. I forbindelse med sponsoraftenen følger der en række cateringudgifter, hvorimod udgifter til lokaler er inkluderet i lejen af messecenteret. Fagudvalgene afholder typisk deres årsmøde i forbindelse med DM i Skills, og de lejer lokaler hertil i messecenteret. Under DM i Skills serveres der mad til deltagere i løbet af dagen samt aftensmad for de studerende fra erhvervsskolerne. Denne forplejning leveres af messecenteret og medregnes dermed i forbruget. Der sælges mad i boder mv. til gæsterne. Dette forbrug er dog indregnet under bespisning. Nedenstående tabel giver et overblik over forbruget i messecenteret i forbindelse med afholdelse af DM i Skills. Tabel 6: Forbrug i messecenteret Beskrivelse af forbrugstype Forbrug i messecenter Faste omkostninger Leje af messehal (inkl. opvarmning, rengøring og renovation) Tekniske ydelser (stande, elektricitet, teknisk personale) Øvrige udgifter (scene, bannere, skilte, mm.) Sponsoraften Variable omkostninger Mødelokaler til årsmøder (fagudvalg) Forplejning Total Kilder: SkillsDenmark baseret på DM i Skills 2016 og forventninger til DM i Skills kr kr kr kr kr kr kr. I forbindelse med forbruget i messecenteret skelnes der mellem faste og variable omkostninger. Omkostninger til leje af messehal samt de tekniske ydelser, der skal leveres for at kunne afholde konkurrencerne forventes ikke at være påvirket af antal deltagere og tilskuere én til én. En større ændring i antal deltagere og tilskuere vil naturligvis påvirke de faste omkostninger. Forplejning og omkostninger til årsmøder vil derimod afhænge direkte af henholdsvis det samlede antal deltagere og antallet af årsmøder. Beregningerne fremgår af datamodellen.

10 Den økonomiske betydning for værtsbyen 7 af 7 4. VÆRDI AF MEDIEOMTALE RELATERET TIL DM I SKILLS Som det største uddannelsesevent i Danmark får DM i Skills hvert år stor opmærksomhed fra pressen. Dette giver anledning til at fastsætte værdien af pressedækningen, som den lokale by kan opleve som vært for DM i Skills. SkillsDenmark har fået udarbejdet analyser af medieomtalen af DM i Skills, men disse analyser omfatter ikke værtsbyens perspektiv, og de kan derfor ikke anvendes direkte i denne sammenhæng. Denne analyse tager derfor udgangspunkt i antallet af omtaler i trykte medier og webkilder, hvor DM i Skills omtales i sammenhæng med værtsbyen og det pågældende årstal, opgjort gennem Infomedia. Infomedia har ikke en tilstrækkelig god dækning af TV og radio, hvorfor disse medier ikke indgår i opgørelserne. Det vides dog fra SkillsDenmarks tidligere analyser af medieomtalen, at denne er stor i såvel radio som TV. Derfor bruges de tidligere analyser som udgangspunkt til at indregne en andel af medieomtalen i radio og på TV. Det er konservativt antaget, at 15 pct. af den samlede medieomtale på radio og TV omfatter værtsbyen i sammenhæng med DM i Skills. Annonceværdien per hit er bestemt ud fra priser for at købe tilsvarende eksponering i de pågældende kilder. Igen skal den store usikkerhed om de faktiske priser for medieeksponeringen understreges. Usikkerheden bunder i, at det ikke vides, om et hit stammer fra en helsides annonces forrest i avisen eller en mindre annonce med en mindre fordelagtig placering. Omfanget af medieeksponeringen er værdiansat med udgangspunkt i mindre annoncer uden særlig placering, hvorfor der er tale om et konservativt estimat for værdien af medieeksponeringen. I tabellen nedenfor fremgår en opgørelse af værdien af medieomtalen for DM i Skills værtsbyen. Tabel 7: Værdi af pressedækning ved DM i Skills for værtsby Medietype Antal hits Gns. annoncepris Total Webkilder kr kr. Regionale og lokale dagblad kr kr. Lokale ugeaviser kr kr. Magasiner kr kr. Landsdækkende dagblad kr kr. Anslået værdi af TV/ Radio 15% af værdien i tidligere analyser kr. Total kr. Kilder: Infomedia samt annoncepriser fra repræsentative kilder. Værdien af medieomtalen drives primært af omtalen i magasiner, herunder fagmagasiner, efterfulgt af omtalen i TV/ Radio og regionale og lokale dagblade.

11 Den økonomiske betydning for værtsbyen 1-1 BILAG 1 KILDER Kilderne er nummereret i henhold til datamodellen. 1. Oplysninger fra SkillsDenmark 2. Oplysninger fra Messe C vedrørende DM i Skills 2016 i Fredericia 3. VisitDenmark (2016): Turismens økonomiske betydning i Danmark VisitDenmark (2016): Turismens økonomiske betydning i Danmark Danmarks Statistik: Erhvervslivets på tværs; Generel firmastatistik, 6. Danmarks Statistik: Forbrugerprisindeks og årlig inflation, 7. Infomedia: Medieeksponering gennem antal hits ved søgning

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til Vordingborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato 01. februar, 2016 WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING WAVES FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Ramboll Olof Palmes Allé

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget

SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget SPONSORBOG: Vær med til at støtte udvikling af nye talenter i anlægsgartnerfaget 2017 DM opgave 2016 Den færdige DM i Skills opgave 2016. Udført af de to vindende elever fra Kold College, Chris Johansen

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING ROSKILDE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

SAMSØ FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

SAMSØ FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 SAMSØ FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING SAMSØ FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING JELLING MUSIKFESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 VILDE VULKANER FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING VILDE VULKANER FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING NIBE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE. Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016

INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE. Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016 INTERNATIONALE BØRNEKULTURDAGE BILLUND KOMMUNE Synlighedsanalyse 1. MARTS 15. SEPTEMBER 2016 OVERBLIK 112 OMTALER ANNONCEVÆRDI 264.556 DKK BRUTTOLÆSERE 1,5 MIO. MEST EKSPONERENDE MEDIE Jydske Vestkysten

Læs mere

Analyse 10. juni 2015

Analyse 10. juni 2015 Analyse 1. juni 21 Hvad har valgkampen handlet om indtil videre? Af Nicolai Kaarsen I november 214 tilkendegav danskerne, at emner som arbejdsløshed, indvandring og beskyttelse af miljøet var blandt de

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Juni 2014 Sammenfatning af og vurdering af de genererede aktiviteter Oversigt vurderinger af ideer Effekt point fra 1 til 5-5 er størst effekt Implementering

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011

Medieanalyse. Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland. August-november 2011 Medieanalyse Omtalen af ny akuttelefon i Region Sjælland August-november 211 Nøgletal Omtale af akuttelefonen: Antal, læsertal og estimeret annonceværdi Antal Positive Neutrale Negative Bruttolæsertal

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

gruppe: Parental Management Training, Oregon

gruppe: Parental Management Training, Oregon Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017

Omkostnings- vurdering af Minding the Baby November 2017 Omkostningsvurdering af Minding the Baby November 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Effekt 2016 Fomars 1

Effekt 2016 Fomars 1 Effekt 2016 Fomars 1 Indledning Dette rapport viser de kvantitative markedsføringseffekter af i alt 15 kampagner gennemført med støtte fra Fomars i 2016. Kampagnerne er gennemført på 8 markeder: Tyskland

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

ÅRSRAPPORT EVENTS 2017

ÅRSRAPPORT EVENTS 2017 ÅRSRAPPORT EVENTS 2017 Årsrapport Events 2017, 1. udgave Trykt af Odense Kommune, Flakhaven 2 5000 Odense C Fotografer: Helena Kristiansson, Odincon Jonathan Notlev, Tinderbox Odense Kommune, NBA3X Starke,

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 2300 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 2004 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: Oktober 2004 Publicitetsrapporten

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30.

Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. Sundhed i medierne En kvantitativ analyse af danske mediers dækning af folkesygdomme i perioden fra den 1. januar 2013 til den 30. juni 2015 Introduktion 1. OVERORDNET BESKRIVELSE Medieanalysen tager udgangspunkt

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019

Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019 Indstilling Til Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 19. oktober 2015 Ships Races 2019 Aarhus Events indstiller, at der indledes hvervningsproces om tildeling af værtskab af The Tall (TSR19). 1.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR

HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR HOLLAND: FAMILIER PÅ EVENTYR Familier på eventyr Alder: 25 44 år Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09

Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Tivoli friheden Attraktionens Betydning for Samfundet Jysk Analyse for Midtjysk Turisme 2008/09 Formål Midtjysk Turisme og Jysk Analyse har i samarbejde med 25 attraktioner og events i Midtjylland i løbet

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/HOLLAND Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 65.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere