DANSK HÅNDBOLD FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HÅNDBOLD FORBUND"

Transkript

1

2 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden. I det øjeblik RØD 5 når bolden, er han ca. midt inde i feltet. Udvisning af RØD 5 Udvisning af RØD 5 2 HVID 2 kaster bolden mod mål. Bolden passerer baglinjen til målkast. Da RØDT holds målmand vil udføre et hurtigt målkast, står han med den ene fod uden for baglinien og den anden fod i målfeltet. Herfra kaster han bolden ud til RØD 9. Korrektion samt nyt målkast med fløjt for genstart Intet spillet fortsætter 3 HVIDT hold er i angreb, da dommerne fløjter for en fejlscreening begået af HVID 7. HVID 8, der står med bolden, vælger at trille bolden direkte ned til RØD 6, der står under 3 m fra det sted, hvor fejlscreeningen blev lavet. Hvordan skal spillet fortsætte? Med frikast til RØDT hold Med målkast til RØDT hold Med frikast til RØDT hold samt 2 minutters udvisning af HVID 8 4 HVIDT hold skal give bolden op. Banedommeren fløjter for kastes udførelse. HVID 13 tager nu bolden ud af hånden på HVID 9, som står klar til at foretage kastet, da HVID 13 har set, at HVID 7 og HVID 3 er i favorable positioner midt på modstandernes banehalvdel. HVID 13 kaster så bolden til HVID 7, som scorer hos målmand RØD 16. Hvad er den korrekte kendelse Korrektion og nyt opgiverkast til HVIDT hold med fløjt for genstart Mål til HVIDT hold 5 RØDT hold har netop bragt sig foran, så stillingen er Tidtagningsanlægget viser 59:50. Målmand HVID 1 kaster bolden hurtigt frem mod HVID 8, der står klar på midtelinjen til at foretage et hurtigt opgiverkast. RØD 13, der ikke er straffet tidligere i kampen, løber nu helt tæt forbi HVID 8 med det ene formål at forsinke opgiverkastet, så HVIDT hold ikke kan få mulighed for at få en afslutning, inden kampen er slut. Det lykkes, da HVID 8 pga. RØD 13 s placering ikke får fat i bolden. RØD 13 diskvalificeres Opgiverkast til HVIDT hold RØD 13 udvises i 2 minutter Opgiverkast til HVIDT hold Opgiverkast til HVIDT hold

3 6 RØD 7 griber bolden hængende i luften. Han lander på højre fod og sætter så venstre fod i gulvet. Højre fod løftes nu forbi venstre fod og sættes i gulvet. Herefter løftes venstre fod hen til højre fod, hvor den sættes i gulvet, inden bolden spilles videre til RØD 3. Hvor mange skridt har RØD 7 taget? 2 skridt 3 skridt 4 skridt 7 HVIDT hold er i angreb. HVID official A er utilfreds med dommernes manglende indgreb for hiven-i-trøjen : Det fortæller official A dommerne vha. nogle højlydte protester og voldsomme fagter. Det er 1. gang i kampen, at der er uro i udskiftningsområdet. Hvad skal dommerne gøre? Henstilling til official A Advarsel til official A Lave Udvisning til official A 8 HVID 10 befinder sig i en oplagt scoringsposition. I sidste øjeblik vil RØD 7 spille bolden ud af hånden på HVID 10, men han rammer i stedet for HVID 10 med et hårdt slag direkte på skudarmen, så bolden går ved siden af mål. RØD 7 er ikke tidligere i kampen tildelt nogen straf. og 2 minutters udvisning til RØD 7 og advarsel til RØD 7 samt diskvalifikation af RØD 7 9 RØDT hold spiller meget henholdende på tværs af banen og har behov for at få reorganiseret deres angrebspil. Dommerne viser helt korrekt forvarselstegnet, og da RØD 2 er på vej ind over feltet i hel fri position ude på venstre fløj, rammer HVID 5 ham let på halsen med flad hånd. Det gør, at bolden går lige forbi mål. Diskvalifikation af HVID 5 Frikast Markeringen tages ned Diskvalifikation af HVID 5 Straffekast Markeringen tages ned Udvisning af HVID 5 Straffekast Markeringen tages ned 10 HVIDT hold er i angreb. RØD 7 går i mellem en aflevering og indleder et kontraangreb. Inden RØD 7 når midterlinjen, indhentes han af HVID 2, som holder fast i RØD 7 s trøje bagfra. Derved forhindres RØD 7 i et frit løb mod HVIDT holds mål, og en oplagt målchance går derfor tabt. Udvisning af HVID 2 Straffekast til RØDT hold Diskvalifikation af HVID 2 Frikast Diskvalifikation af HVID 2 Straffekast til RØDT hold

4 11 HVID 8 foretager et hopskud over RØDT forsvar. Bolden fortsætter via en forsvarsparade op i luften, hvor den rammer loftet over målfeltet. Hvad skal dømmes? Målkast til RØDT hold Indkast til HVIDT hold 12 HVIDT hold er tildelt et straffekast. Lige da HVID 11 har scoret på straffekastet, giver tidtageren signal. Tidtageren fortæller, at RØDT hold, som har RØD 8 udvist i endnu 1 minut, var 7 spillere på banen, da kastet blev udført. Her iblandt RØD 8. Hvordan fortsættes spillet Målet godkendes. RØD 8 idømmes en ny udvisning, og RØDT hold skal spille med yderlige 1 spiller i undertal i resttiden Målet annulleres. Nyt straffekast til HVIDT hold og RØD 8 idømmesen ny udvisning, og RØDT hold skal spille med yderlige 1 spiller i undertal i resttiden Målet godkendes, og RØD 8 idømmes en ny udvisning og skal således afsone i alt 3 minutter (2 minutter + resttiden) 13 RØDT hold kan nøjes med uafgjort. HVIDT hold er i angreb, og HVID 7 kaster bolden mod mål i de sidste sekunder. Da bolden befinder sig i luften over målfeltet, lyder slutsignalet fra tidtageren lige inden, bolden går i mål. Kan scoringen anerkendes? Nej. HVIDT hold skal udføre et frikast efter tid, da bolden var på vej mod mål, da slutsignalet lød Ja. Man skal altid afvente resultatet af et scoringsforsøg Nej. Kampen slut 14 Da der er spillet 29:40 får HVID 3 en udvisning. I pausen fortæller HVID 3 dommerparret på en usportslig måde, at han synes, at de er dårlige. Hvad skal dommerne gøre ved HVID 3? Give en ny udvisning Give en diskvalifikation Give en henstilling 15 HVIDT hold er i angreb. HVID 7, der er stregspiller, ønsker at få en bedre position og kommer derved til at betræde målfeltet, da han rykker på tværs af banen. I samme øjeblik springer HVID 16 op ved frikastlinjen og hamrer bolden ind målet bag en chanceløs RØD 1. Mål Henstilling til HVID 7 om ikke at betræde målfeltet Målkast til RØDT hold

5 16 RØD 7 dækker meget voldsomt op og begår i løbet af kampen gentagne regelbrud, hvorfor dommerne har givet en 2 minutters udvisning 12:46. Da RØD 7 foretager en voldsom omklamring, udvises han i 2 minutter 18:32, hvilket han bliver så fortørnet over, at dommerne giver ham yderligere en udvisning. Det bliver RØD official A meget ophidset over, og hans protester udløser også en 2 minutters udvisning. Hvornår må RØDT hold atter spille med 7 spillere? 22:32 20:32 24:32 17 Målmand HVID 16 starter et angreb med et langt kast fra målfeltet frem til HVID 13. Lige inden HVID 13 når at gribe bolden, fløjter dommerne på grund af en skadet spiller fra HVIDT hold. Bolden var i luften, da spillet blev afbrudt. Hvordan genstartes spillet? Målkast til HVIDT hold 18 RØDT hold ønsker Team- (TTO). Official A afleverer det grønne kort på bordet foran tidtageren, men spillet fortsætter, selv om tidtageren straks fløjter og stopper uret ved 15:15. HVID 7 foretager nu et angreb på RØD 6, der rives voldsomt ned bagfra, mens han hænger oppe i luften. Dommerne laver straks. Der er på det tidspunkt gået yderligere 6 sekunder i forhold til det, som tidtagningsanlægget viser. Hvad skal dommerne gøre? RØDT hold får TTO Det officielle tidtagningsanlæg justeres til 15:21 HVID 7 diskvalificeres og HVIDT hold reduceres med 1 spiller i 2 minutter RØDT hold får TTO Tiden fastholdes på 15:15 HVID 7 udvises i 2 minutter RØDT hold får TTO Tiden fastholdes på 15:15 HVID 7 diskvalificeres og HVIDT hold reduceres med 1 spiller i 2 minutter 19 Målmanden for HVIDT hold parerer et skud fra RØD 8 få sekunder før tid. Bolden rammer loftet over målfeltet. Det automatiske slutsignal lyder umiddelbart herefter. Indkast til RØDT hold Intet kampen er slut 20 RØDT hold er i besiddelse af bolden, da tidtageren afbryder spillet, fordi han som den eneste har set, at official A fra RØDT hold har kastet en stol ind på banen i protest over en dommerkendelse. RØD 7 befandt sig i en oplagt scoringsposition, da spillet blev afbrudt af tidtageren. Episoden indberettes Straffekastkast til RØDT hold Diskvalifikation af official A fra RØDT hold Episoden indberettes

6 21 HVIDT hold er i angreb. Dommerne skønner, at der er tale om en passiv spillestil og vælger at vise forvarselstegnet. HVID 8 kaster fra en håbløs position bolden mod mål. Via målmand RØD 1 s parade fortsætter bolden op og rammer loftet over målfeltet. Indkast til HVIDT hold Markeringen bortfalder Indkast til HVIDT hold Markeringen fastholdes Markeringen bortfalder 22 Tidtagningsanlægget viser 18:55, da HVID 4 udvises for at fastholde RØD 2. På vej ud til udskiftningsområdet går han ikke gennem udskiftningskorridoren. Da han er kommet ud, vender han sig mod dommerne og råber: Sådanne nogle kvajpander burde ikke have lov til at dømme andet end børnehåndbold. Hvornår er HVIDT hold igen fuldtalligt? 22:55 24:55 20:55 23 RØD official B har midt i 1. halvleg fået en advarsel for ulovligt at betræde spillepladsen. I pausen fortæller RØD official A dommerne på en usportslig måde, at han er utilfreds med, at dommerne dømmer til hjemmeholdets fordel. RØD official A skal diskvalificeres, og RØDT hold må starte 2. halvleg med 7 spillere. RØD official A skal have en udvisning, og RØDT hold skal reduceres med 1 spiller i 2 min. fra starten af 2. halvleg. RØD official A skal diskvalificeres, og RØDT hold skal reduceres med 1 spiller i 2 min. fra starten af 2. halvleg 24 RØDT hold har netop scoret og reduceret til 20-21, da der mangler 10 min af kampen. Målmand HVID 16 fumler bevidst med bolden for at trække tiden og forsinker dermed opgiverkastet. HVIDT hold har ikke tidligere har problemer med at få bolden op til midten Hvad skal dommerne gøre? Lave Progressiv bestraffe af målmand HVID 16 Vise forvarselstegnet samtidig med, at der fløjtes op for opgiverkastet Vise forvarselstegnet samtidig med, at der fløjtes op for opgiverkastet Opfordre målmand HVID 16 til at få bolden hurtigere op til midten 25 Hvilken af følgende situationer kan defineres som en særlig upassende usportslig adfærd? At ramme en stillestående målmand i ansigtet på et straffekast Demonstrativt at kaste en bold væk efter en dommerkendelse At forhindre en modspiller i at udføre et kast i det sidste minut af kampen.

7 26 HVID 2 laver en dårlig aflevering, og bolden fortsætter ind i eget målfelt, hvor den rammer målstolpen og triller i retning mod spillepladsen. Målmand HVID 16 samler nu bolden op og kaster den mod RØDT holds mål, hvor bolden rammer overliggeren og derefter loftet over RØDT holds målfelt. Hvad skal dømmes? Indkast til HVIDT hold Indkast til RØDT hold. 27 RØD 13 ligger skadet. Der fløjtes, og dommerne gør banen fri, så to berettigede personer kan komme på banen for at hjælpe den tilskadekomne. RØD Official C går direkte hen og tilser RØD 13, mens RØD official A i stedet for går hen til dommerparret og fortæller på en usportslig måde, hvad han mener om deres kampledelse. RØD official A skal have en advarsel RØD official A skal have en 2 minutters udvisning RØD official A skal diskvalificeres 28 Da RØD 5, der går fra en meget spids position på fløjen, rammer den stillestående målmand HVID 12 direkte i ansigtet med bolden, fortsætter bolden op i luften og rammer en basketball-kurv, der hænger ind over målfeltet. Målmand HVID 12 får næseblod, da han bliver ramt af bolden. RØD 5 skal diskvalificeres RØDT hold skal reduceres med 1 spiller i 2 minutter Målkast til HVIDT hold Indkast til RØDT hold 29 Banedommeren afbryder spillet for at give en advarsel til RØD 9. Lige inden fløjtet lyder, kaster HVID 5 bolden mod RØDT holds mål, og umiddelbart efter fløjtet har lydt, går bolden i mål uden chance for RØDT holds målmand. Mål til HVIDT hold. 30 RØD 11 står korrekt placeret og er klar til at udføre et frikast. Han tager nu en dribling med bolden og kaster derefter bolden hen til RØD 9, der kaster bolden i mål. Mål til RØDT hold Nyt frikast til RØDT hold med fløjt for genstart

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier

6-14 årige. Øvelseshæfte. Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder NU MED NYE ØVELSER. SoccerTrix. - elektroniske lektier Øvelseshæfte 6-14 årige SoccerTrix - elektroniske lektier Gode lege og spil Tips, tricks og finurligheder til fodboldskolens børn NU MED NYE ØVELSER 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker

Læs mere

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS...

ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... ÅBNINGER MOD 6:O FORSVAR... 3 'AGF'... 4 BACK-CENTERKRYDS MED FLØJOPPRES... 5 LINKØBING... 6 BACK/BACK... 7 GURKBURK... 8 GURKBURK MED KRYDS... 9 ØSTTYSKER - (kort/lang)... 10 HELSINGØR - (kort kryds)...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre

Øvelseshæfte. 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre Øvelseshæfte 9-12 årige Teknisk træning - afslutninger Koordinationstræning Kampen - at spille med andre 2009 Kære DGI fodboldskoleledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af

Læs mere

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand.

Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmandstræning Den røde tråd og tanker om det at udvikle sig fra talent til landsholdsmålmand. Målmanden er det halve hold målmandspræstationen er væsentlig for kampens udfald - en målmand er aldrig stærkere

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer

DARTREGLER. Ikke alle darts scorer DARTREGLER Hvem skal starte? Almindeligt træningsspil kan afgøres ved, at hver spiller kaster en dart. Den, der rammer nærmest bull, starter. Denne form for afgørelse kaldes»middle for diddle«. I nogle

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere