BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play."

Transkript

1 System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING

2 TILSIGTET BRUG CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker er beregnet til måling af blodsukker for både personer med insulinkrævende og ikke-insulinkrævende diabetes for at hjælpe til bedre egenomsorg og til diabetesbehandlere for at overvåge effekten af den enkeltes behandling. CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker er beregnet til egenmåling for personer med diabetes, og diabetesbehandlere i venøst blod og friskt kapillært fuldblod taget fra fingerspidsen eller håndfladen. CONTOUR NEXT ONE-systemet er beregnet til egenmåling uden for kroppen (in vitro diagnostisk brug). CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker må ikke bruges til at diagnosticere eller screene for diabetes eller til neonatal brug. Prøvetagning på et alternativt sted (håndfladen) må kun foretages i en stabil periode (dvs. når blodsukkeret ikke ændrer sig hurtigt). CONTOUR NEXT-teststrimler er beregnet til brug sammen med CONTOUR NEXT ONE-blodsukkerapparatet til kvantitativ måling af blodsukker i venøst blod og i friskt kapillært fuldblod taget fra fingerspidsen eller håndfladen. Apparatet er beregnet til kvantitativ måling af blodsukker i fuldblod fra 0,6 mmol/l til 33,3 mmol/l. Apparatet er udelukkende beregnet til in vitro diagnostisk brug. VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER VIGTIGT Alvorlig sygdom Systemet må ikke anvendes til måling af patienter med kritisk sygdom. Måling af blodsukker på kapillært blod kan være klinisk uhensigtsmæssigt for personer med nedsat perifer blodgennemstrømning. Chok, alvorlig hypotension og alvorlig dehydrering er eksempler på kliniske tilstande, der kan have negativ effekt på målingen af blodsukkeret i perifert blod. 1-3 Tal med din diabetesbehandler: Før du indstiller dine Målområder i CONTOUR DIABETES app. Før du ændrer medicin på baggrund af testresultater. Hvis resultatet ligger under 2,8 mmol/l, skal du straks følge anvisningerne fra din diabetesbehandler. Hvis dit blodsukkerresultat ligger over 13,9 mmol/l eller det kritiske niveau du har fastlagt i samråd med din diabetesbehandler: 1. Vask og tør hænderne grundigt. 2. Mål igen med en ny strimmel. Hvis du får et lignende resultat, skal du kontakte din diabetesbehandler hurtigst muligt. Om prøvetagning på et alternativt sted (AST) er passende for dig. Potentiel biologisk risiko Vask altid hænder godt med sæbe og vand, og tør dem godt, før og efter du foretager måling og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne. i CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker ii

3 Alle systemer til måling af blodsukker anses for at udgøre en biologisk risiko. Sundhedspersonale eller andre personer, der anvender dette system til flere patienter, skal følge den pågældende institutions procedure for infektionskontrol. Alle produkter eller objekter, der kommer i kontakt med menneskeblod, skal, også efter rengøring, håndteres, som om de kan overføre smitsomme sygdomme. Brugeren bør følge anbefalingerne til forebyggelse af overførsel af blodbårne sygdomme i sundhedssektoren, således som det anbefales ved potentielt smitsomme humane prøver. Den medfølgende fingerprikker er beregnet til egenmåling udført af én enkelt person. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person. Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger. Alle produkter, der kommer i kontakt med menneskeblod, skal håndteres, som om de kan overføre smitsomme sygdomme. Opbevares utilgængeligt for børn. Dette startsæt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare, hvis de sluges ved et uheld. Batterier skal opbevares utilgængelige for børn. Mange typer batterier er giftige. Ved indtagelse kontakt straks læge eller skadestue. FORHOLDSREGLER Læs brugervejledningen til CONTOUR NEXT ONE, fingerprikkerens indlægsseddel, hvis fingerprikker medfølger, og alle andre vejledninger, der følger med dit startsæt, inden du foretager en måling. Følg alle anvisninger vedrørende brug og vedligeholdelse præcist som beskrevet for at undgå unøjagtige resultater. Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Hvis beholderen med teststrimler inde i en ny æske med teststrimler er åben, må strimlerne ikke bruges. Kontakt Diabetes Care kundeservice vedrørende reservedele. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat fungerer kun sammen med CONTOUR NEXT-teststrimler og CONTOUR NEXT-kontrolopløsning. Opbevar altid CONTOUR NEXT-teststrimlerne i den originale beholder. Luk beholderen helt til, så snart du har taget en teststrimmel ud. Beholderen er designet til at holde teststrimlerne tørre. Læg eller opbevar ikke andre artikler eller medicin i teststrimmelbeholderen. Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for overdreven fugt, varme, kulde, støv eller snavs. Kontakt med fugt fra omgivelserne, hvis beholderen står åben, eller hvis teststrimlerne ikke opbevares i den originale beholder, kan beskadige teststrimlerne. Dette kan føre til unøjagtige resultater. Brug ikke teststrimler, der ser ud til at være beskadiget eller brugt. Anvend ikke materialer, hvis udløbsdato er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdato på dine testmaterialer. BEMÆRK: Når du åbner flasken med kontrolopløsning for første gang, skal du skrive dato på flasken. iii CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker iv

4 Brug ikke kontrolopløsninger, som er ældre end 6 måneder fra den dato, hvor du åbnede flasken første gang. Hvis testresultatet med kontrolopløsningen ligger uden for området, skal du kontakte Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Udfør ikke blodsukkermålinger på apparatet, før problemet er blevet afhjulpet. Apparatet er beregnet til at give nøjagtige blodprøveresultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Hvis apparatet eller teststrimmel ligger uden for dette område, må du ikke måle, før apparatet og teststrimlen er inden for dette område. Hver gang du flytter apparatet fra et sted til et andet, skal du vente ca. 20 minutter, så apparatet og teststrimlen kan tilpasse sig temperaturen på det nye sted, inden du foretager en blodsukkermåling. Forsøg ikke at foretage en blodsukkermåling, mens CONTOUR NEXT ONE-apparatet er koblet til en computer. Brug kun godkendt udstyr fra producenten eller en myndighed som UL, CSA, TUV eller CE. Undgå at bruge elektronisk udstyr i meget tørre omgivelser, især ved tilstedeværelsen af syntetiske materialer. Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat er forudindstillet og låst, så det viser resultater i mmol/l (millimol blodsukker pr. liter blod). Resultater i mmol/l har altid decimalpunkt. Resultater i mg/dl har aldrig decimalpunkt. Eksempel: eller Kontrollér din skærm, så du er sikker på, at resultaterne vises korrekt. Ellers skal du kontakte Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker har et måleområde fra 0,6 mmol/l til 33,3 mmol/l. For resultater over 33,3 mmol/l eller under 0,6 mmol/l: o Hvis din blodsukkermåling ligger under 0,6 mmol/l, viser skærmen på apparatet LO (Lav). Kontakt straks din diabetesbehandler. o Hvis din blodsukkermåling ligger over 33,3 mmol/l, viser skærmbilledet på apparatet HI (Høj). Vask hænderne eller prøvetagningsstedet. Gentag målingen med en ny strimmel. Hvis resultaterne stadig ligger over 33,3 mmol/l, skal du straks kontakte din diabetesbehandler. Apparatets funktioner Nemt at anvende: CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker handler om enkelthed. Det vil du bemærke, første gang du bruger det. Automatisk: CONTOUR NEXT ONE-apparatet er udstyret med Ingen Kodning-teknologi, så det automatisk koder sig selv, hver gang du isætter en teststrimmel. Det markerer også automatisk en måling foretaget på kontrolopløsning. Second-Chance fyldning giver dig mulighed for at tilføre mere blod til teststrimlen, hvis den første blodprøve ikke var stor nok. Teststrimlen er beregnet til på nem vis at suge blodet ind i prøvespidsen. Sørg for ikke at påføre blodet direkte på teststrimlens flade del. v CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker vi

5 Tak fordi du valgte CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker. Vi er glade for at få lov til at støtte op om din diabetesbehandling. VIGTIGT: Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat fungerer KUN sammen med CONTOUR NEXT-teststrimler og CONTOUR NEXT-kontrolopløsning. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoet, Contour, Glucofacts, Ingen Kodning-logoet, Microlet, No Coding-logoet og Second-Chance er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Ascensia Diabetes Care is under license. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. ( = registreret varemærke. = ikke-registreret varemærke. SM = servicemærke.) Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere og anvendes udelukkende som generel information. Intet forhold eller godkendelse skal være påtegnet eller underforstået. Indholdsfortegnelse Tilsigtet brug, Vigtige Sikkerhedsoplysninger...i Apparatets funktioner... vi SÅDAN STARTER DU Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat...3 CONTOUR DIABETES app til dit ONE-apparat...6 Start indstilling med CONTOUR DIABETES app...7 Start indstilling af apparatet...8 Målområder og måltidsmarkeringer...10 MÅLING Sådan gør du klar til Målingen...12 Frembring en bloddråbe: Måling fra fingerspidsen...17 Vælg en måltidsmarkering...19 Om måltidsmarkeringer...23 Sådan slår du måltidsmarkeringer TIL...23 Testresultater...24 Forventede resultater...24 LO (Lav) eller HI (Høj) resultat...25 Prøvetagning et alternativt sted (AST): Håndflade...25 Test af kontrolopløsning...33 FUNKTIONER Dagbog...36 Indstillinger...37 Forbindelsestilstand...46 HJÆLP Vedligeholdelse af apparat...46 Sådan overfører du resultater til CONTOUR DIABETES app...47 Sådan overfører du resultater til PC...48 Batterier...48 TEKNISKE OPLYSNINGER Fejlkoder...51 Checkliste til kundeservice...53 Tekniske oplysninger...54 vii CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 1

6 SÅDAN STARTER DU Symptomer på højt eller lavt blodsukker...58 Specifikationer...60 Garanti...64 Indholdsfortegnelse...66 Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat Op-knap Tryk for at bladre op Hold knappen nede for at forsætte med at bladre OK-knap Hold knappen nede for at tænde apparatet Tryk for at acceptere valg Teststrimmelport Ned-knap Tryk for at bladre ned Hold knappen nede for at fortsætte med at bladre Op/ned knapper Sådan bruges apparatets knapper Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet slukkes. Med knapperne eller på apparatet kan du bladre igennem de forskellige funktioner. Du kan holde knappen eller nede for at blive ved med at bladre igennem en liste. Tryk på OK-knappen for at acceptere et valg. Du afslutter Dagbogen eller den sidste skærm med Indstillinger og vender tilbage til Start-skærmen ved at trykke på OK-knappen. BEMÆRK: Apparatets skærm går i dvale efter 30 sekunder uden aktivitet. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere skærmen igen. 2 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 3

7 SÅDAN STARTER DU Skærmen på dit CONTOUR NEXT ONE-apparat Resultat inden for målområde Tid Symbol Hvad betyder symbolet? Ingen markering valgt. En indstilling for Målområde eller Mål. Indstilling af Lys for målområder (SmartLIGHT). Apparatet er klar til måling. Tilfør mere blod til teststrimlen. Teststrimmelport Dato Måltidsmarkering Resultat for måling med kontrolopløsning Symbol Hvad betyder symbolet? Blodsukkerresultatet ligger inden for Målområdet. Blodsukkerresultatet ligger over 33,3 mmol/l. Blodsukkerresultatet ligger under 0,6 mmol/l. Blodsukkerresultatet ligger over Målområdet. Blodsukkerresultatet ligger under Målområdet. Dagbogsregistrering. Apparatets Indstillinger. Markøren for Fastende. Markøren for Før Måltid. Markøren for Efter Måltid. Bluetooth -symbol. Viser, at Bluetooth-indstillingen er slået TIL. Apparatet kan kommunikere med en mobilenhed. Angiver lave batterier. Angiver tomme batterier. Angiver en fejl i apparatet. 4 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 5

8 SÅDAN STARTER DU Din CONTOUR NEXT-teststrimmel Grå firkantet ende: Indsæt denne ende i teststrimmelporten Få adgang til letlæselige grafiske oversigter over resultater i løbet af en dag eller over en bestemt tidsperiode. Dele rapporter. Vise information på en diskret måde. Gennemse resultater for Fastende, Før Måltid, Efter Måltid og Overordnet i en graf for hver dag. Ændre apparatets indstillinger efter behov. CONTOUR DIABETES app gør følgende for dig: Viser automatisk dine resultater. Gemmer dine notater i Dagbogen. Viser dine trends og resultater sammenlignet med dine målværdier. Giver dig hurtige og brugbare råd til styring af din diabetes. Prøvetagningsspids: Blodprøven suges ind her CONTOUR DIABETES app til dit ONE-apparat Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat er beregnet til at fungere sammen med CONTOUR DIABETES app og din smartphone eller tablet. Du kan bruge din CONTOUR DIABETES app til at gøre følgende: Foretage startindstilling af apparatet. Tilføje notater efter en måling som en hjælp til at forklare dine resultater: o Vise måltider, der indeholder kulhydrater. o Notere ændringer i din medicin. o Tilføje billeder af dit måltid. o Registrere øget eller nedsat aktivitet. Indstille påmindelser om prøvetagninger. Download CONTOUR DIABETES app 1. På din smartphone eller tablet går du til App Store SM eller Google Play. 2. Søg efter CONTOUR DIABETES app. 3. Installér CONTOUR DIABETES app ELLER Scan med QR Code-APP, eller besøg for at få flere oplysninger. Startindstilling med CONTOUR DIABETES app Den nemmeste måde, du kan indstille dit nye apparat på, er ved at downloade CONTOUR DIABETES app til din smartphone eller tablet og følge anvisningerne i appen. Hvis du ikke forbinder dit apparat med CONTOUR DIABETES app, skal du følge anvisningerne i Start indstilling af apparatet, første gang du tænder for dit apparat. 6 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 7

9 SÅDAN STARTER DU Start indstilling af apparatet Indstilling af tid OK-knap Hold OK-knappen nede i 2 sekunder, indtil apparatet tændes. Skærmen viser Start selvtest. Timetal blinker. 1. Du ændrer timetal ved at trykke på eller knappen på den ydre ring. Ydre ring Alle symboler på skærmen og det hvide lys i strimmelporten lyser kort. Det er vigtigt, at du bekræfter, at er vist i sin helhed, og at det hvide lys fra teststrimmelporten er synligt. Hvis der mangler nogle tegn, eller hvis lyset i teststrimmelporten har en anden farve end hvid, skal du kontakte Diabetes Care kundeservice. Dette kan påvirke måden, du ser dine resultater på. Startindstilling indledes med Vis forudindstillet målområde. Vis forudindstillet målområde Apparatet viser et forudindstillet Overordnet målområde. Du kan ændre dette forudindstillede Målområde med CONTOUR DIABETES app efter startindstilling af apparatet. Fortsæt til den næste skærm ved at trykke på OK-knappen. Fortsæt til Indstilling af tid. 2. Du indstiller timetal og går videre til minuttal ved at trykke på OK-knappen. 3. Du ændrer minuttal ved at trykke på eller knappen på den ydre ring. Tryk derefter på OK-knappen. Fortsæt til Indstil dato. 8 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 9

10 SÅDAN STARTER DU Indstil dato Årstal blinker. 1. Du ændrer årstal ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. Over dit målområde. Under dit målområde. 2. Du ændrer måned ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. 3. Du ændrer dag ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. Apparatet viser kort dine gemte indstillinger. Derpå bipper det, og det slukker. Indstillingen er fuldført. Du er nu klar til at måle dit blod. Målområder og måltidsmarkeringer Apparatet sammenligner dine blodsukkerresultater med et Målområde (f.eks. 3,9 mmol/l 7,2 mmol/l) for at informere dig, om dit resultat ligger: Inden for dit Målområde. Over dit Målområde. Under dit Målområde. Inden for dit målområde. Du kan tilføje en Måltidsmarkering til dit blodsukkerresultat vha. funktionen Måltidsmarkering i apparatet. Denne funktion lader dig følge dine blodsukkerniveauer over tid vha. separate inddelinger for Fastende, Før Måltid og Efter Måltids-markeringer. Hvis du markerer dit resultat som Fastende, sammenligner apparatet dit resultat med Målområdet for Fastende. Hvis du markerer dit resultat som Før Måltid, sammenligner apparatet dit resultat med Målområdet for Før Måltid. Hvis du markerer dit resultat som Efter Måltid, sammenligner apparatet dit resultat med Målområdet for Efter Måltid. Hvis du markerer dit resultat, sammenligner apparatet dit resultat med Overordnet målområde. Symbol Målområde Forudindstillet Målområde for Fastende: 3,9 mmol/l 7,2 mmol/l Forudindstillet Målområde for Før Måltid: 3,9 mmol/l 7,2 mmol/l Forudindstillet Målområde for Efter Måltid: 3,9 mmol/l 10,0 mmol/l Forudindstillet Overordnet målområde: 3,9 mmol/l 10,0 mmol/l 10 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 11

11 MÅLING Når du får dit CONTOUR NEXT ONE-apparat, er Måltidsmarkeringer slået FRA. Du kan ændre tidsformat, klokkeslæt, datoformat, dato, indstillinger for Lyd, Måltidsmarkering og Lys for målområder (SmartLIGHT) ved at gå til Start-skærmen og vælge Indstillinger. Se side 37. Sådan gør du klar til målingen Læs brugervejledningen til CONTOUR NEXT ONE, fingerprikkerens indlægsseddel, hvis fingerprikker medfølger, og alle andre vejledninger, der følger med dit startsæt, inden du foretager en måling. Følg alle anvisninger vedrørende brug og vedligeholdelse præcist som beskrevet for at undgå unøjagtige resultater. Kontrollér produktet for manglende, beskadigede eller ødelagte dele. Hvis beholderen med teststrimler inde i en ny æske med teststrimler er åben, må strimlerne ikke bruges. Kontakt Diabetes Care kundeservice vedrørende reservedele. Se bagsiden for kontaktoplysninger. VIGTIGT: Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat fungerer kun sammen med CONTOUR NEXT-teststrimler og CONTOUR NEXT-kontrolopløsning. Måling fra fingerspidsen Sørg for, at du har alle nødvendige materialer parat, før du påbegynder målingen: CONTOUR NEXT ONE-apparat. CONTOUR NEXT-teststrimler. Fingerprikker og lancetter fra startsættet, hvis de er vedlagt. Du vil muligvis også få brug for CONTOUR NEXT-kontrolopløsning til at foretage en kvalitetskontrol. Noget af tilbehøret sælges særskilt. Kontakt Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Alle dele i startsættet betragtes som potentielt smittefarlige og kan potentielt overføre smitsomme sygdomme, selv efter at du har rengjort og desinficeret dem. Se side 46. Vask altid hænder godt med sæbe og vand, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne. Se side 46 for detaljerede rengøringsanvisninger. Klargør fingerprikker Fingerprikkerens grafik er kun vejledende. Din fingerprikker kan se anderledes ud. Se indlægssedlen til fingerprikkeren for detaljeret vejledning i klargøring af fingerprikkeren. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Den leverede fingerprikker er beregnet til egenmåling udført af én enkelt person. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person. Lancetter må ikke genbruges. Brugte lancetter er ikke sterile. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger. 12 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 13

12 MÅLING 1. Tag endehætten af fingerprikkeren. 4. Skru den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem hætten til bortskaffelse af den brugte lancet. 2. Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje hætten en ¼ omgang, men tag ikke hætten af. 5. Sæt endehætten på igen. 3. Sæt lancetten fast i fingerprikkeren, indtil lancetten ikke kan komme længere. 6. Drej på endehættens drejeknap for at justere indstiksdybden. Det tryk, der anvendes på indstiksstedet, har også indflydelse på indstiksdybden. 14 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 15

13 MÅLING Indsæt teststrimlen VIGTIGT: Anvend ikke materialer, hvis udløbsdatoen er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdatoerne på dine testmaterialer. 1. Tag en CONTOUR NEXT-teststrimmel op af beholderen. 2. Luk beholderen tæt til, så snart du har taget teststrimlen ud. Frembring en bloddråbe: Måling fra fingerspidsen BEMÆRK: For anvisninger til prøvetagning på et alternativt sted, se side Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, og tryk på udløserknappen. 3. Hold teststrimlen med den grå, firkantede ende pegende mod apparatet. 2. Stryg hånden og fingeren i retning mod indstiksstedet, så der dannes en bloddråbe. Klem ikke på indstiksstedet. 4. Før den grå, firkantede ende med et fast greb ind i teststrimmelporten, indtil apparatet bipper. Skærmen viser den blinkende bloddråbe, hvilket er tegn på, at apparatet er klar til at måle en bloddråbe. BEMÆRK: Efter du har indsat teststrimlen, skal du påføre blod til strimlen, inden der er gået 3 minutter, da apparatet ellers slukker. Fjern teststrimlen, og sæt den ind igen for at starte en måling. 3. Mål så snart du har dannet en lille, rund bloddråbe, som vist. 4. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen. 16 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 17

14 MÅLING VIGTIGT: Pres ikke teststrimlens spids ind imod huden, og placér ikke blodet oven på teststrimlen, Dette kan føre til unøjagtige resultater eller fejl. 5. Hold spidsen af teststrimlen i bloddråben, indtil apparatet bipper. Vælg en måltidsmarkør BEMÆRK: Under en blodsukkermåling kan du - hvis Måltidsmarkeringer er slået TIL - vælge en Måltidsmarkør, når apparatet viser dit resultat. Du kan ikke vælge en Måltidsmarkør på skærmen Indstillinger. Hvis funktionen Måltidsmarkering er slået TIL, blinker markøren for Fastende, Før Måltid, Efter Måltid, eller Ingen Markering på skærmen med blodsukkerresultatet. Apparatet foreslår denne Måltidsmarkør baseret på tidspunkt på dagen og perioden for måltidet: Fastende/morgenmad, frokost, aftensmad eller nat. Eksempel: BEMÆRK: Hvis funktionen til Måltidsmarkering er slået til, må teststrimlen ikke fjernes, før du har valgt en Måltidsmarkering. Påfør mere blod 1. Hvis apparatet bipper to gange, og skærmen viser en blinkende bloddråbe, har teststrimlen ikke fået nok blod. 2. Tilfør mere blod til teststrimlen inden for 60 sekunder. 3. Hvis skærmen viser en E 1-fejlmeddelelse, skal du tage strimlen ud og starte forfra med en ny strimmel. Apparatet viser dit blodsukkerresultat. Hvis Måltidsmarkeringer er slået TIL, blinker symbolet for Måltidsmarkeringer. OK-knap OK-knap Ydre ring Tryk ikke på OK-knappen endnu. Du kan vælge den blinkende markør eller vælge en anden Måltidsmarkør. 1. Hvis den blinkende Måltidsmarkør er den korrekte, trykker du på OK-knappen eller 2. Du vælger en anden Måltidsmarkør ved at trykke på eller knappen på den ydre ring for at bladre mellem markørerne. 18 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 19

15 MÅLING Valgmuligheder for Måltidsmarkører, hvis Måltidsmarkeringsfunktionen er slået TIL Eksempel: Hvis du bladrer ned til Efter Måltid, blinker markøren for Efter Måltid. Symbol Hvad betyder symbolet? Relateret målområde Fastende: Brug markøren for Fastende, når du måler blodsukkerniveauer efter faste (ingen mad eller drikkevarer i 8 timer, undtaget vand eller kaloriefrie drikkevarer). Før Måltid: Brug markøren for Før Måltid, når du måler blodsukkerniveauer inden for 1 time før et måltid. Efter Måltid: Brug markøren for Efter Måltid, når du måler blodsukkerniveauer inden for 2 timer efter den første bid af et måltid. Ingen Markering valgt: Brug symbolet Ingen Markering, når du måler på andre tidspunkter end efter faste eller før eller efter et måltid. Målområde for Fastende Målområde for Før Måltid Målområde for Efter Måltid Overordnet målområde Eksempel: Hvis du bladrer op til Fastende, blinker markøren for Fastende. OK-knap 3. Når den ønskede Måltidsmarkør blinker, trykker du på OK-knappen. Hvis du ikke vælger en Måltidsmarkør, inden der er gået 30 sekunder, går skærmen i dvale. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere skærmen igen og foretage valg. Hvis du ikke vælger en Måltidsmarkør, inden der er gået 3 minutter, slukker apparatet. Dit blodsukkerresultat bliver lagret i Dagbogen uden en Måltidsmarkør. Blodsukkermåling er fuldført Når blodsukkermålingen er fuldført, viser apparatet resultatet med enheder, tidspunkt, dato, måltidsmarkering (hvis valgt), og en indikator for målområdet: Inden for målområde, Under målområde eller Over målområde. Eksempel: Blodprøveresultat med Måltidsmarkør valgt: BEMÆRK: Hvis du vil ændre en valgt måltidsmarkør, skal du bruge CONTOUR DIABETES app. 20 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 21

16 MÅLING Eksempel: Blodprøveresultat med Måltidsmarkeringer slået FRA, eller ingen markering valgt: eller Hvis indstillingen Lys for målområder (smartlight) er slået TIL, viser teststrimmelporten en farve, der repræsenterer resultatværdien sammenlignet med Før Måltid, Efter Måltid eller Overordnet målområde. Inden for målområde Under målområde Over målområde Hvis dit blodsukkerresultat ligger under målområdet, lyser Lys for målområder (smartlight) rødt, og apparatet bipper to gange. Hvis du ikke vælger en Måltidsmarkør, bliver resultatet af din blodsukkermåling sammenlignet med dit Overordnede målområde. OK-knap 4. Fortsæt til Start-skærmen ved at trykke på OK-knappen 5. Apparatet slukker, når du fjerner teststrimlen. Om måltidsmarkeringer I forbindelse med en blodsukkermåling kan du vedhæfte en Måltidsmarkør til resultatet, hvis apparatets funktion for Måltidsmarkering er slået TIL. Denne funktion lader dig spore dine blodsukkerniveauer over tid vha. forskellige markeringer af Målområder for Fastende, Før Måltid og Efter Måltid. Når du får dit CONTOUR NEXT ONE-apparat, er Måltidsmarkeringer slået FRA. Du kan slå Måltidsmarkeringer TIL i Indstillinger. Sådan slår du måltidsmarkeringer TIL For at slå Måltidsmarkeringer TIL skal du gå til Indstillinger: Indstil måltidsmarkeringer på side 41. BEMÆRK: Du kan kun vælge en måltidsmarkør, hvis blodsukkerresultatet er vist på skærmen. 22 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 23

17 MÅLING Testresultater VIGTIGT Kontakt altid din diabetesbehandler, inden du ændrer medicin baseret på testresultater. Hvis resultatet ligger under 2,8 mmol/l, skal du straks følge anvisningerne fra din diabetesbehandler. Hvis testresultatet ligger over 13,9 mmol/l: 1. Vask og tør hænderne grundigt. 2. Mål igen med en ny strimmel. Hvis du får et lignende resultat, skal du kontakte din diabetesbehandler så hurtigt som muligt. Forventede resultater Blodsukkerværdier varierer afhængigt af den mad, du spiser, doseringerne af din medicin, dit helbred, dit stressniveau eller aktivitet. Ikke-diabetiske plasmaglukosekoncentrationer bør ligge under 5,6 mmol/l i fastende tilstand og under 7,7 mmol/l i postprandial tilstand (efter et måltid). 4 Du bør rådføre dig med din diabetesbehandler vedrørende blodsukkerværdier, der er gældende for dine specifikke behov. LO (Lav) eller HI (Høj) resultat Hvis apparatet bipper to gange og viser skærmen LO (Lav), ligger din blodsukkermåling under 0,6 mmol/l. Følg anvisninger fra din diabetesbehandler. Kontakt din diabetesbehandler. Hvis apparatet bipper én gang og viser skærmen HI (Høj), ligger din blodsukkermåling over 33,3 mmol/l. 1. Vask og tør hænderne grundigt. 2. Mål igen med en ny strimmel. Hvis resultaterne stadig ligger over 33,3 mmol/l, skal du straks rådføre dig med din diabetesbehandler. Prøvetagning et alternativt sted (AST): Håndflade VIGTIGT Spørg din diabetesbehandler, om prøvetagning et alternativt sted (AST) er aktuelt for dig. Du må ikke kalibrere en enhed til kontinuerlig blodsukkermåling på basis af et AST-resultat. Du må ikke beregne en insulindosis på basis af et AST-resultat. Vask altid hænder godt med sæbe og vand, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne. 24 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 25

18 MÅLING Ved prøvetagning på et alternativt sted bruges den gennemsigtige endehætte. Dit CONTOUR NEXT ONE-apparat kan anvendes til måling fra fingerspids eller håndflade. Se indlægssedlen til fingerprikkeren for udførlige anvisninger i prøvetagning på et alternativt sted. Brug ikke AST under de følgende forhold: Hvis du mener, at dit blodsukker er lavt. Hvis dit blodsukker ændrer sig hurtigt, som f.eks. efter et måltid, efter en insulindosis eller i forbindelse med eller efter du har dyrket motion. Hvis du ikke kan mærke symptomerne på lavt blodsukker (hypoglykæmisk unawareness). Hvis resultaterne fra prøvetagning et alternativt sted ikke stemmer overens med din tilstand på det pågældende tidspunkt. Hvis du er syg eller oplever stress. Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner. Resultater fra alternative steder kan være anderledes end resultater fra fingerspidsen, når blodsukkerniveauerne ændrer sig hurtigt (f.eks. efter et måltid, efter du har taget insulin eller under eller efter du har dyrket motion). Det er heller ikke sikkert, at blodsukkerværdierne stiger eller falder så meget som blodsukkerniveauer fra fingerspidsen. Resultater fra fingerspidsen kan derfor identificere hypoglykæmi hurtigere end resultater fra alternative målesteder. Prøvetagning på et alternativt sted anbefales kun, hvis denne finder sted mere end 2 timer efter et måltid, diabetesmedicin eller motion. Hvis du mangler en gennemsigtig endehætte til udførelse af AST, bedes du kontakte Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Dan en bloddråbe: Prøvetagning på et alternativt sted 1. Vask hænder og indstikssted med varmt vand og sæbe. Skyl og tør grundigt. 2. Sæt den gennemsigtige endehætte til AST på fingerprikkeren, hvis den fulgte med sættet. Der henvises til fingerprikkerens indlægsseddel for detaljeret vejledning. 3. Vælg et indstikssted på den mere kødfulde del af din håndflade. Undgå vener, modermærker, knogler og sener. Illustrationen af fingerprikkeren er kun vejledende. 4. Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, og tryk derefter på udløserknappen. 5. Oprethold trykket, indtil der er dannet en rund dråbe blod. 26 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 27

19 MÅLING Mål ikke blodprøven fra håndfladen, hvis: Blodet blev tværet ud. Blodet er størknet. Blodet løber. Der er klar væske iblandet blodet. 6. Løft fingerprikkeren lige op og væk fra huden. Undgå at blodet tværes ud. 7. Mål så snart du har dannet en lille, rund bloddråbe, som vist. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen. 8. Hold spidsen af teststrimlen i bloddråben, indtil apparatet bipper. VIGTIGT: Pres ikke teststrimlens spids ind imod huden, og placér ikke blodet oven på teststrimlen. Dette kan føre til unøjagtige resultater eller fejl. Tilfør mere blod ved prøvetagning på et alternativt sted 1. Hvis apparatet bipper to gange, og skærmen viser en blinkende bloddråbe, har teststrimlen ikke fået nok blod. 2. Tilfør mere blod til teststrimlen, inden for 60 sekunder. 3. Hvis skærmen viser en E 1-fejlmeddelelse, skal du tage strimlen ud og starte forfra med en ny strimmel. Hvis funktionen Måltidsmarkering er slået TIL, foreslår apparatet en markering af Fastende, Før Måltid, Efter Måltid eller Ingen markering til dit blodsukkerresultat. Denne markering vil være baseret på tidspunkt på dagen og perioden for måltidet: Fastende/morgenmad, frokost, aftensmad eller nattetimer. Måltidsmarkør blinker. OK-knap OK-knap Ydre ring Tryk ikke på OK-knappen endnu. Du kan vælge den blinkende markør eller vælge en anden Måltidsmarkør. 4. Hvis den blinkende Måltidsmarkør er den korrekte, trykker du på OK-knappen eller 5. Du vælger en anden Måltidsmarkør ved at trykke på eller knappen på den ydre ring for at bladre mellem markørene. 28 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 29

20 MÅLING Valgmuligheder for Måltidsmarkører, hvis måltidsmarkeringsfunktionen er slået TIL Symbol Hvad betyder symbolet? Relateret målområde Fastende: Brug markøren for Fastende, når du måler blodsukkerniveauer efter faste (ingen mad eller drikkevarer i 8 timer, undtaget vand eller kaloriefrie drikkevarer). Før Måltid: Brug markøren for Før Måltid, når du måler blodsukkerniveauer inden for 1 time før et måltid. Efter Måltid: Brug markøren for Efter Måltid, når du måler blodsukkerniveauer inden for 2 timer efter den første bid af et måltid. Ingen Markering valgt: Brug symbolet Ingen Markering, når du måler på andre tidspunkter end efter faste eller før eller efter et måltid. Målområde for fastende Målområde for Før Måltid Målområde for Efter Måltid Overordnet målområde 6. Når den ønskede Markøren blinker, trykker du på OK-knappen. Du finder flere oplysninger om Måltidsmarkører i afsnittet Vælg en måltidsmarkør på side 19. Afskydning og bortskaffelse af den brugte lancet 1. Brug ikke fingrene til at fjerne lancetten fra fingerprikkeren. Den fingerprikker, der normalt følger med startsættet, er forsynet med en funktion til automatisk afskydning af lancetten. 2. Der henvises til den særskilte indlægsseddel til fingerprikkeren, hvis en fingerprikker fulgte med dit startsæt, for vejledning i automatisk afskydning af lancetten. VIGTIGT: Potentiel biologisk risiko Fingerprikkeren, lancetterne og teststrimlerne er udelukkende til brug på en enkelt person. Du må ikke dele dem med andre - heller ikke din familie. Må ikke bruges til flere personer. 5,6 Alle produkter, der kommer i kontakt med menneskeblod, skal håndteres, som om de kan overføre smitsomme sygdomme. Bortskaf altid den brugte teststrimmel og lancet som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger. Lancetter må ikke genbruges. Brugte lancetter er ikke sterile. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling. Vask altid hænderne godt med sæbe og vand, og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprikkeren eller teststrimlerne. 30 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 31

21 MÅLING Kontrolopløsning VIGTIGT Ryst kontrolopløsningen grundigt før testning. VIGTIGT Du må ikke kalibrere en enhed til kontinuerlig blodsukkermåling på basis af et kontrolresultat. Beregn ikke en bolus baseret på et kontrolresultat. Kvalitetskontrol VIGTIGT: Brug kun CONTOUR NEXTkontrolopløsninger (Normal, Lav og Høj) sammen med dit CONTOUR NEXT ONE-system til måling af blodsukker. Brug af andet end CONTOUR NEXT-kontrolopløsning kan føre til unøjagtige resultater. Ryst flasken med kontrolopløsning grundigt, cirka 15 gange inden hver brug. Brug af en kontrolopløsning, som ikke er blandet tilstrækkeligt, kan medføre unøjagtige resultater. Du bør foretage en kontroltest: Når du bruger apparatet første gang. Når du åbner en ny beholder eller pakke med teststrimler. Hvis du mener, at apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis du bliver ved med at have uventede blodsukkerresultater. VIGTIGT: Anvend ikke materialer, hvis udløbsdatoen er overskredet. Brug af materialer, hvis udløbsdato er overskredet, kan føre til unøjagtige resultater. Kontrollér altid udløbsdatoerne på dine testmaterialer. Kontrolopløsningerne sælges separat, hvis de ikke er vedlagt, og fås som Normal, Lav eller Høj. Du kan teste dit CONTOUR NEXT ONE-apparat med kontrolopløsning, hvis temperaturen er mellem 15 C 35 C. Brug altid CONTOUR NEXT-kontrolopløsninger. Måling med andre kontrolopløsninger kan forårsage unøjagtige resultater. Hvis du har brug for hjælp til at finde CONTOUR NEXT-kontrolopløsninger, kan du kontakte Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Test af kontrolopløsning 1. Tag en CONTOUR NEXT-teststrimmel op af beholderen. 2. Luk beholderen tæt til, så snart du har taget teststrimlen ud. 3. Hold teststrimlen med den grå, firkantede ende opad. 32 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 33

22 MÅLING 8. Berør straks dråben af kontrolopløsning med spidsen af teststrimlen. 4. Før den grå, firkantede ende af teststrimlen ind i teststrimmelporten, indtil apparatet bipper. 9. Hold spidsen i dråben, indtil apparatet bipper. Apparatet tænder og viser en teststrimmel og en blinkende bloddråbe. VIGTIGT: Brug ikke kontrolopløsninger, som er ældre end 6 måneder fra den dato, hvor du åbnede flasken første gang. Apparatet tæller ned i 5 sekunder, inden kontrolresultatet bliver vist på apparatet. Apparatet markerer automatisk resultatet som en kontrolmåling. Kontrolresultater inkluderes ikke i dit apparats Dagbog, i blodsukkergennemsnit eller i målområder i CONTOUR DIABETES app. BEMÆRK: Når du åbner flasken med kontrolopløsning for første gang, skal du skrive dato på flasken. 5. Ryst flasken med kontrolopløsning grundigt, cirka 15 gange inden hver brug. 6. Tag flaskens hætte af, og brug en serviet til at tørre eventuel væske af flaskespidsen, inden du doserer en dråbe. 7. Pres en lille dråbe af kontrolopløsningen ud på en ren, ikke-absorberende overflade. VIGTIGT: Påfør ikke kontrolopløsningen på fingerspidsen eller teststrimlen direkte fra flasken. 10. Sammenlign kontrolresultatet med området, der står på beholderen med teststrimler eller på bunden af æsken med teststrimler. 11. Fjern teststrimlen, og bortskaf den som risikoaffald, eller følg anvisningerne fra din diabetesbehandler. Hvis resultatet ikke ligger inden for det område, der er angivet på beholderen eller æsken med teststrimler, kan der være opstået et problem med teststrimlerne, apparatet eller din måleteknik. Hvis kontrolresultatet ligger uden for det forventede område, må du ikke bruge CONTOUR NEXT ONE-apparatet til blodsukkermåling, før problemet er blevet afhjulpet. Kontakt Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. 34 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 35

23 FUNKTIONER Dagbog Dagbogen indeholder resultater af blodsukkermålinger og markeringer, du har føjet til disse resultater. Dagbogen kan rumme op til 800 resultater. Når Dagbogen når det maksimale antal resultater, slettes det ældste resultat, når en ny måling udføres og gemmes i Dagbogen. Gennemse dagbog BEMÆRK: For at vende tilbage til Start-skærmen, mens du ser Dagbogen igennem, skal du trykke på OK-knappen. Sådan gennemser du indtastninger i Dagbogen: 1. Hold OK-knappen nede i ca. 2 sekunder, indtil apparatet tændes. Dagbog symbolet blinker. 2. Du vælger det blinkende Dagbog -symbol ved at trykke på OK-knappen. 3. Tryk på knappen for at vise dine individuelle resultater. 4. Du kan bladre igennem dine resultater ved at trykke på eller knappen. Hvis du vil bladre hurtigere, skal du holde eller knappen nede. Hvis du bladrer forbi den ældste indtastning, viser apparatet END. Hvis du ser resultatet LO (Lav) eller HI (Høj), fortsæt til side 25 for flere oplysninger. 5. Hvis du ønsker at starte forfra for at gennemse registreringer, trykker du på OK-knappen for at gå til Start-skærmen. Vælg derpå Dagbog -symbolet. Indstillinger I Indstillingerne kan du: Ændre tidsformat. Ændre klokkeslæt. Ændre datoformat. Ændre dato. Slå Lyd TIL eller FRA. Slå Måltidsmarkeringer TIL eller FRA. Vise Målområder. Slå Lys for målområder (smartlight) TIL eller FRA. Slå Bluetooth TIL eller FRA. Du skal acceptere eller ændre hver indstilling vha. OK-knappen, inden du fortsætter til den næste indstilling. Få adgang til Indstillinger 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. OK-knap Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 36 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 37

24 FUNKTIONER Ændring af klokkeslæt Tidsformat blinker. 1. Hvis du vil ændre tidsformatet, skal du trykke på eller knappen, og dernæst trykke på OK-knappen. eller Tidsformat Timetal blinker. 2. Du ændrer timetal ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. Minuttal blinker. 3. Du ændrer minuttal ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. 4. Hvis du ønsker 12-timers format, vælger du AM eller PM som ønsket og trykker derefter på OK-knappen. Ændring af dato Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK-knappen, indtil du ser skærmen Datoformat. eller Datoformat Datoformatet (m/d eller d.m) blinker. 5. Hvis du vil vælge Måned/Dag/År (m/d) eller Dag.Måned.År (d.m), skal du trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. Apparatet viser Lyd-skærmen. 6. Du ændrer årstal (blinker) ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. 7. Du ændrer måned (blinker) ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. 8. Du ændrer dag (blinker) ved at trykke på eller knappen. Tryk derefter på OK-knappen. 38 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 39

25 FUNKTIONER Indstil lyd Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK-knappen, indtil du ser skærmen for Lyd. eller Lydsymbol: Når du får dit apparat, er Lyden slået On (Til). Bestemte fejlmeddelelser vil tilsidesætte Lyd-indstillingen. Når Lyd er slået On (Til): En enkelt lang tone angiver en bekræftelse. To biplyde er tegn på en fejl eller noget andet, der kræver din opmærksomhed. 5. Du kan slå Lyd On (Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på eller knappen for at vise den ønskede funktion. 6. Tryk på OK-knappen. BEMÆRK: Visse lyde vil fortsat være slået TIL, også selv om du slår Lyd-funktionen FRA. Hvis du vil slå lyden FRA for en blodsukkermåling, der ligger under målområdet, slår du indstillingen Lys for målområder FRA. Apparatet viser skærmen Måltidsmarkør. Indstil måltidsmarkeringer Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK-knappen, indtil du ser skærmen Måltidsmarkering. eller Symboler for måltidsmarkering: Når du får dit apparat, er funktionen Måltidsmarkering slået OFF (Fra). 5. Du kan slå Måltidsmarkeringer On (Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på eller knappen for at vise den ønskede funktion. 6. Tryk på OK-knappen. BEMÆRK: Når funktionen Måltidsmarkering er slået TIL, kan du vælge en Måltidsmarkør i forbindelse med en blodsukkermåling. 40 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 41

26 FUNKTIONER Vis målområder VIGTIGT Rådfør dig med din diabetesbehandler angående indstilling af dine målområder. Når funktionen Måltidsmarkering er slået TIL, viser apparatet Fastende, Før Måltid, Efter Måltid og Overordnet målområde. Du kan kun ændre disse områder i CONTOUR DIABETES app. Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK indtil du ser skærmen Målområde for Fastende, som herunder. 5. Du fortsætter til det næste Målområde ved at trykke på OK-knappen. Apparatet viser Målområde for Før Måltid. 6. Du fortsætter til det næste Målområde ved at trykke på OK-knappen. Apparatet viser Målområde for Efter Måltid. 7. Du fortsætter til det næste Målområde ved at trykke på OK-knappen. Apparatet viser Overordnet målområde. 8. Fortsæt til den næste skærm ved at trykke på OK-knappen. Når funktionen Måltidsmarkering er slået FRA, viser apparatet Overordnet målområde. Du kan kun ændre målområdet i CONTOUR DIABETES app. Apparatet viser skærmen Lys for målområder. 9. Fortsæt til den næste skærm ved at trykke på OK-knappen. Indstil Lys for målområder (smartlight) Når du får dit apparat, er indstillingen Lys for målområder slået TIL. Når funktionen er slået TIL, viser teststrimmelporten på apparatet et Lys for målområde med en farve, der svarer til dit resultat. Inden for målområde Under målområde Over målområde 42 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 43

27 FUNKTIONER Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK, indtil du ser skærmen Lys for målområder. eller Symbol for Lys for målområder: 5. Du kan slå Lys for målområder On (Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på eller knappen for at vise den ønskede funktion. 6. Tryk på OK-knappen. Indstil Bluetooth Du kan ikke få adgang til Bluetooth, før dit apparat er blevet forbundet med en mobilenhed. Efter forbindelsen er oprettet, er Bluetooth-indstillingen slået TIL. Hvis apparatet ikke er tændt: 1. Hold OK-knappen nede, indtil apparatet tændes. Start-skærmen har to valgmuligheder: Dagbog og Indstillinger. 2. Du fremhæver symbolet for Indstillinger ved at trykke på knappen. 3. Når symbolet for Indstillinger blinker, trykker du på OK-knappen for at starte Indstillinger. 4. Fortsæt med at trykke på OK-knappen, indtil du ser skærmen Bluetooth. eller Bluetooth-symbol: 5. Du kan slå Bluetooth On (Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på eller knappen for at vise den ønskede funktion. 6. Tryk på OK-knappen. Apparatet viser kort dine gemte indstillinger. Derpå bipper det og vender tilbage til Start-skærmen. 44 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 45

28 HJÆLP Forbindelsestilstand Du opretter forbindelse mellem dit apparat og CONTOUR DIABETES app ved at downloade appen og følge anvisningerne i Forbind et apparat. Sådan sætter du apparatet i forbindelsestilstanden: Sluk apparatet. Hold OK-knappen nede uden at give slip. Fortsæt med at holde OK-knappen nede, mens alle symboler på skærmen og den hvide strimmelport kort lyser op. Slip OK-knappen, når du ser et blinkende blåt lys fra teststrimmelporten. Ikonet Bluetooth blinker, og apparatets serienummer vises. Eksempel: Dit forbundne apparat: 1. Ydersiden af apparatet kan rengøres med en fugtig (ikke våd) fnugfri serviet og et mildt rengøringsmiddel eller desinficerende opløsning, såsom 1 del blegemiddel og 9 dele vand. 2. Tør apparatet af med en fnugfri serviet efter rengøringen. 3. Sæt ikke noget ind i teststrimmelporten og forsøg ikke at rengøre indersiden af teststrimmelporten. VIGTIGT: Sørg for, at der ikke trænger rengøringsopløsning ind i apparatet ved åbninger såsom rundt om knapperne eller apparatets teststrimmel- eller dataporte, f.eks. USB-porten. Sådan overfører du resultater til CONTOUR DIABETES app VIGTIGT: CONTOUR NEXT ONE -apparatet er ikke blevet testet eller godkendt til brug med anden software end CONTOUR DIABETES app. Producenten er ikke ansvarlig for fejlagtige resultater, der er forårsaget af brug af anden software. Vedligeholdelse af apparat Sådan vedligeholder du dit apparat: Opbevar så vidt muligt altid apparatet i det medfølgende etui. Vask og tør dine hænder grundigt, før du håndterer apparatet og teststrimlerne, så disse holdes fri for vand, fedtstof og andre kontaminanter. Håndtér apparatet forsigtigt for at undgå at beskadige elektronikken eller forårsage andre fejl. Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for overdreven fugt, varme, kulde, støv eller snavs. Du kan overføre resultater automatisk og trådløst fra dit CONTOUR NEXT ONE-apparat til din smartphone eller tablet. Se Download CONTOUR DIABETES app på side 7 og følg appens instruktioner for at forbinde apparatet og komme i gang. 46 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 47

29 HJÆLP Sådan overfører du resultater til PC VIGTIGT: Foretag ikke en blodsukkermåling, mens CONTOUR NEXT ONE-apparatet er koblet til en computer. Du kan overføre resultaterne fra CONTOUR NEXT ONE-apparatet til en computer, hvor de kan sammenfattes i en rapport med grafer og tabeller. Hvis du gør brug af denne funktion, har du brug for GLUCOFACTS DELUXE-software til styring af diabetes og et 1 meter langt USB-A til Micro USB-B kabel. Denne type kabel kan købes i en elektronikforretning. Du kan downloade softwaren gratis på VIGTIGT: Brug kun godkendt udstyr fra producenten eller en myndighed som UL, CSA, TUV eller CE. Batterier Når batterierne er lave, vises symbolet Lavt batteri på hver skærm. Udskift batterierne med det samme. Når du ser dette symbol, kan du kun teste ca. 10 gange mere i løbet af de næste 3 dage, før batterierne er flade. Apparatet fungerer normalt, og viser symbolet for Lavt batteri, indtil batterierne bliver udskiftet. Når du ikke længere kan udføre en måling pga. lave batterier, viser apparatet skærmen Tomt batteri. Udskift batterierne med det samme. Udskift batterier 1. Sluk for apparatet, inden du udskifter batterierne. 2. Vend apparatet om, og skub dækslet i retning af pilen. Batteriholderen kommer frem. 3. Fjern de to gamle batterier, og udskift dem med to 3-volts CR2032 eller DL2032 knapcellebatterier. BEMÆRK: Hvis du sætter nye batterier i apparatet, inden der er gået 5 minutter, fra du tog de gamle ud, gemmer apparatet dine indstillinger og resultater. Check altid dato og klokkeslæt, efter du har udskiftet batterier. Hvis de er rigtige, gemmes andre indstillinger og resultater også. 4. Kontrollér, at + tegnet vender nedad på de nye batterier. 5. Hold batteriholderen på en sådan måde, at den runde ende vender mod højre. 6. Før kanten af ét batteri ind i venstre side af batterirummet, og tryk ned på højre side. 7. Klem det andet batteri ned i venstre batterirum. 8. Skub holderen på plads igen. 9. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med lokale miljøregler. 48 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 49

30 TEKNISKE OPLYSNINGER VIGTIGT Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Mange typer batterier er giftige. Ved indtagelse skal du straks kontakte lægen eller skadestuen. Fejlkoder Apparatets skærme viser fejlkoder (E plus et tal) for fejl i resultater, strimler eller i systemet. Hvis der opstår en fejl, bipper apparatet 2 gange og viser derpå en fejlkode. Tryk på OK-knappen for at slukke for apparatet. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte Diabetes Care kundeservice. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Fejlkode Det betyder Hvad kan der gøres? Strimmelfejl E 1 E 2 E 3 E 4 E 6 E 8 For lidt blod Brugt teststrimmel Strimlen vender på hovedet Forkert teststrimmel Strimlen er beskadiget pga. fugt Fejl i strimmel eller måling Fjern strimlen. Gentag måling med en ny strimmel. Fjern strimlen. Gentag måling med en ny strimmel. Fjern strimlen, og indsæt den korrekt. Fjern strimlen. Gentag testen med en CONTOUR NEXTteststrimmel. Fjern strimlen. Gentag målingen med en ny strimmel. Gentag måling med en ny strimmel. Hvis fejlen fortsætter, kontakt Kundeservice. 50 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 51

31 TEKNISKE OPLYSNINGER Fejlkode Det betyder Hvad kan der gøres? Målefejl E20 E24 E25 E27 E28 Systemfejl E30 E99 Målefejl For koldt til at måle kontrolopløsningen For varmt til at måle kontrolopløsningen For koldt til at måle For varmt til at måle Der opstod fejl i apparatets software eller hardware Gentag måling med en ny strimmel. Hvis fejlen fortsætter, kontakt Kundeservice. Flyt apparatet, strimlen og kontrolopløsningen til et varmere sted. Mål efter 20 minutter. Flyt apparatet, strimlen og kontrolopløsningen til et køligere sted. Mål efter 20 minutter. Flyt apparatet og strimlen til et varmere sted. Mål efter 20 minutter. Flyt apparatet og strimlen til et køligere sted. Mål efter 20 minutter. Sluk for apparatet. Tænd for apparatet igen. Hvis fejlen fortsætter, kontakt Kundeservice. Kontakt Diabetes Care kundeservice, før du returnerer apparatet af en hvilken som helst årsag. Se bagsiden for kontaktoplysninger. Checkliste til kundeservice Før du taler med Diabetes Care kundeservice: 1. Sørg for, at du har dit CONTOUR NEXT ONE -blodsukkerapparat, CONTOUR NEXT-teststrimler og evt. CONTOUR NEXT -kontrolopløsning ved hånden, før du ringer. 2. Find nummeret på din model (A) og serienummeret (B) bag på apparatet. 3. Find teststrimlernes udløbsdato på beholderen. 4. Kontrollér batteriernes status. Information om reservedele Kontakt Diabetes Care kundeservice vedrørende erstatning af manglende dele eller bestilling af udstyr. Se bagsiden for kontaktoplysninger. To 3-volts CR2032 eller DL2032 knapcellebatterier. CONTOUR NEXT ONE Brugervejledning. CONTOUR NEXT ONE Kort Vejledning. CONTOUR NEXT Teststrimler. CONTOUR NEXT Normal kontrolopløsning. CONTOUR NEXT Lav kontrolopløsning. CONTOUR NEXT Høj kontrolopløsning. Fingerprikker, som i startsæt, hvis leveret. Lancetter, som i startsæt, hvis leveret. 52 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 53

32 TEKNISKE OPLYSNINGER Tekniske oplysninger: Nøjagtighed CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker er afprøvet med kapillære blodprøver fra 100 patienter. Der blev udført dobbeltbestemmelser på 3 forskellige lotnumre af CONTOUR NEXT teststrimler, hvilket resulterede i 600 resultater i alt. Resultaterne blev sammenlignet med YSI-blodsukkeranalysatoren, som er sporbar til CDC-hexokinasemetoden. Følgende resultater for nøjagtighed blev opnået. Tabel 1: Resultater for systemets nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer på < 5,55 mmol/l Afvigelse i værdierne mellem YSI-laboratoriets referencemetode og CONTOUR NEXT ONE-apparatet Antal (og procent) af prøver inden for det angivne område Inden for ± 0,28 mmol/l 191 af 210 (91,0%) Tabel 2: Resultater for systemets nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer 5,55 mmol/l Afvigelse i værdier mellem YSI-laboratoriets referencemetode og CONTOUR NEXT ONE-apparatet Antal (og procent) af prøver inden for det angivne område Inden for ± 5% 257 af 390 (65,9%) Inden for ± 0,56 mmol/l 210 af 210 (100%) Inden for ± 10% 380 af 390 (97,4%) Inden for ± 0,83 mmol/l 210 af 210 (100%) Inden for ± 15% 390 af 390 (100%) Tabel 3: Resultater for systemetes nøjagtighed ved blodsukkerkoncentrationer mellem 2,0 mmol/l og 35,7 mmol/l Inden for ± 0,83 mmol/l eller ± 15% 600 af 600 (100%) Godkendelseskriterier i ISO 15197:2013 er, at 95% af de målte blodsukkerværdier skal være inden for ± 0,83 mmol/l af de målte gennemsnitsværdier fra referencemetoden ved blodsukkerkoncentrationer < 5,55 mmol/l eller inden for ± 15% ved blodsukkerkoncentrationer 5,55 mmol/l. Brugernøjagtighed En undersøgelse, der evaluerede blodsukkerværdier fra kapillære blodprøver fra fingerspidsen taget på 329 lægpersoner viste følgende resultater: 98,6% inden for ± 0,83 mmol/l af de medicinske laboratorieværdier ved blodsukkerkoncentrationer under 5,55 mmol/l og 99,6% inden for ± 15% af de medicinske laboratorieværdier ved blodsukkerkoncentrationer lig med eller over 5,55 mmol/l. 54 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 55

33 TEKNISKE OPLYSNINGER Brugernøjagtighed - Radar plot 0,8 5,6 5,6 YSI (mmol/l) 11,1 16,1 20,0 23,7 >1,9 mmol/l 1,7 mmol/l1,4 mmol/l 1,1 mmol/l 0,8 mmol/l 0,6 mmol/l 0,3 mmol/l 5% 10% 15% 20% 25% 30% >35% 11,1 16,1 Alle prøver (n = 329) 0,6 mmol/l eller 10% Zone (0,8 mmol/l eller 15%) 20,0 23,7 27,8 + 27,8 33,3 Hvis et datapunkt er placeret i midten, er der ingen afvigelse, hvilket betyder, at BGMS-resultatet er identisk med laboratorieværdien. Datapunkterne inden for den fede grønne ydre ring repræsenterer resultater inden for ± 0,83 mmol/l for værdier < 5,55 mmol/l eller inden for ± 15% afvigelse for værdier 5,55 mmol/l i forhold til laboratoriereferencen og viser, hvilke resultater, der opnås med BGMS i forhold til kravene til nøjagtighed i ISO 15197:2013. Tekniske oplysninger: Præcision Et repeterbarhedsforsøg blev udført med CONTOUR NEXT ONE-systemet til måling af blodsukker ved brug af 5 venøse fuldblodsprøver med blodsukkerniveauer fra 2,4 mmol/l til 18,5 mmol/l. For hver blodprøve blev der testet 3 forskellige lot CONTOUR NEXT-teststrimler 10 gange på hvert af 10 apparater, i alt 300 resultater. Følgende præcisionsresultater blev opnået. Tabel 1: Resultater for systemets repeterbarhed for CONTOUR NEXT ONE-apparatet ved brug af CONTOUR NEXT-teststrimler Gennemsnit, mmol/l Poolet Standardafvigelse, mmol/l 95% konfidensinterval for standardafvigelse, mmol/l Variations koefficient, % 2,43 0,05 0,046 0,055 2,1 4,31 0,07 0,063 0,075 1,6 7,17 0,10 0,090 0,106 1,4 11,39 0,16 0,147 0,174 1,4 18,41 0,22 0,201 0,238 1,2 De 329 datapunkter repræsenterer resultaterne fra systemet til måling af blodsukker (BGMS). Afstanden fra midten repræsenterer størrelsen på afvigelsen sammenlignet med laboratoriets referenceresultat. 56 CONTOUR NEXT ONE System til måling af blodsukker 57

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER SYSTEM TIL MÅLING AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 31, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306

DK Blodsukkermåler. Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 DK Blodsukkermåler Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt! Art. 79306 0483 Et overblik over lucodock DK Brugsanvisning Beskrivelse af systemet... 1 DK 1 Tegnforklaring... 2 DK 2 Sikkerhedsanvisninge...

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK

Nat- og dagkalender. med Billede. Art.nr 402252. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender med Billede Art.nr 402252 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006

47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 47-4227A-003 Dansk version juli, 2006 Kære CLEVER CHEK TD-4227 ejer: Du har valgt et af de bedste apparater til blodsukkermåling. Denne manual indeholder vigtige informationer som du bør kende om dit apparat,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

BRUGSANVISNING.  Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N DK BRUGSANVISNING www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION.... 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Dansk......................... 83 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Kassens indhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhed med kamera og højtalertelefon

Læs mere

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning

Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning 1 Medicina knapsonde, lav profil gastrostomissonde Brugervejledning Læs alle instruktioner grundigt inden brug og check alle labels for udløbsdato ADVARSEL Til engangsbrug. Må ikke genbruges, genindsættes

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din telefon - 1 2 3.A 3.B 1.

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FLASHGLUKOSEMONITORERINGSSYSTEM. Brugervejledning

FLASHGLUKOSEMONITORERINGSSYSTEM. Brugervejledning FLASHGLUKOSEMONITORERINGSSYSTEM Brugervejledning Dit navn Indhold Læsersymboler... 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 3 Indikationer for brug... 3 Kontraindikationer... 4 Lær dit system at kende... 8 Læsersæt...

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Standardbrugervejledning

Standardbrugervejledning Roche USA 52186 Aviva V6/1 00048009706/C Black Roche USA 52186 Aviva V6/2 00048009706/C Cyan Roche USA 52186 Aviva V6/3 00048009706/C Magenta 2013 Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere