RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET"

Transkript

1 RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

2 Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER ENERGITILSYNETS STATISTIK OVER FJERNVARMEPRISER, OPGJORT PR. 1. DECEMBER UDVIDET PRISSTATISTIK FOR FJERNVARMEOMRÅDET... 3 GRUNDLAG FOR PRISERNE... 4 PRISER OG ETÅRIGE PRISÆNDRINGER DECEMBER FIGUR 1: FJERNVARMEPRISER FOR EN STANDARDBOLIG, SORTERET EFTER VARMEPRIS PR. DECEMBER FIGUR 2: ETÅRIG PRISÆNDRING I PROCENT FOR EN STANDARDBOLIG, SORTERET EFTER STØRRELSE, PR. DECEMBER GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE PRISÆNDRINGER OVER TRE ÅR... 7 FIGUR 3: GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRISÆNDRING I PROCENT FOR EN STANDARDBOLIG, SORTERET EFTER STØRRELSE FRA DECEMBER 2013 TIL DECEMBER PRISUDVIKLING FOR HVER VARMEFORSYNING DEC TIL DEC FIGUR 4: FJERNVARMEFORSYNINGERNES PRISÆNDRINGER FOR DECEMBER OG DECEMBER FIGUR 5: FJERNVARMEFORSYNINGERNES PRISÆNDRINGER FOR DECEMBER OG DECEMBER MED NIVEAU-KURVER BEREGNINGSGRUNDLAG FOR PRISÆNDRINGER FAKTA OM FJERNVARMEPRISER OG PRISÆNDRINGER OVER/UNDERDÆKNING UDSVING I MARKEDSPRISER PÅ BRÆNDSEL FUSIONER ELLER OVERTAGELSER NYE AFGIFTER OG ÆNDRING I EKSISTERENDE AFGIFTSSATSER HENLÆGGELSER OG AFSKRIVNINGER... 14

3 ENERGITILSYNET Side 3/14 UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 ENERGITILSYNETS STATISTIK OVER FJERNVARMEPRISER OPGJORT PR. 1. DE- CEMBER 2016 Energitilsynets prisstatistik for december 2016 indeholder opdaterede priser for fjernvarme i Danmark og informationer om fjernvarmeforsyningernes prisændringer over de seneste tre år. Prisstatistikken viser, at priserne er faldet med 1,6 pct. (vægtet gennemsnit) fra december 2015 til december I hele perioden fra december 2013 til december2016 er priserne faldet 9 pct. I perioderne fra december 2013 til december 2014 og fra december 2014 til december 2015 var de vægtede gennemsnitlige prisændringer på henholdsvis 0,7 pct., og på -8,2 pct. Priserne og prisændringerne er baseret på fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser til Energitilsynet. UDVIDET PRISSTATISTIK FOR FJERNVARMEOMRÅDET Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal ifølge varmeforsyningsloven anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser samt grundlaget herfor til Energitilsynet. Energitilsynets prisstatistik udarbejdes på baggrund af fjernvarmeforsyningernes anmeldelser og indeholder kun priser for selskaber, der leverer varme til husholdninger. Fjernvarmeforsyningerne indberetter i henhold til reglerne om priser for to hypotetiske standardboliger til Energitilsynet, en bolig på 75 kvm med et årligt varmeforbrug på 15 MWh og en bolig på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Priser og prisændringer er i det følgende opgjort for førnævnte bolig på 130 kvm og 18,1 MWh (benævnt standardbolig ). Prisstatistikken er lavet i fem opstillinger: o o o o o En hvor forsyningerne er sorteret alfabetisk En hvor forsyningerne er sorteret efter prisen for at opvarme en standardbolig En hvor forsyningerne er sorteret efter den etårige prisændring i procent fra En hvor forsyningerne er sorteret efter den treårige prisændring i procent fra En hvor forsyningerne først er opdelt efter hvilken region, forsyningerne er placeret i, og dernæst sorteret alfabetisk

4 Side 4/14 ENERGITILSYNET Alle fem opstillinger indeholder de samme informationer sorteret eller inddelt forskelligt. I den regionsopdelte prisstatistik indgår desuden en beregnet median, et uvægtet gennemsnit og et vægtet gennemsnit for hver af de fem regioner. GRUNDLAG FOR PRISERNE Priserne stemmer ikke nødvendigvis overens med den faktiske varmepris for en anden given bolig i et givent område. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt for forbrugeren, at tage udgangspunkt i en boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (fx abonnements- og effektbidrag), og herefter beregne summen af det faste og variable bidrag. Informationerne til at udregne de faktiske priser for de enkelte boliger kan findes i de enkelte varmeforsyningernes takstblad, som ofte er tilgængelige på forsyningernes hjemmeside. Alternativt vil prisen kunne rekvireres hos den pågældende forsyning. En uddybet beskrivelse af beregningsgrundlaget for prisændringerne i den udvidede prisstatistik og nogle af de mest almindelige forhold, der kan føre til prisudsving og prisændringer, forefindes i Bilag 1.

5 Fjernvarmepris kr. pr. år ENERGITILSYNET Side 5/14 PRISER OG ETÅRIGE PRISÆNDRINGER DECEMBER DECEMBER 2016 FIGUR 1: FJERNVARMEPRISER FOR EN STANDARDBOLIG, SORTERET EFTER VARMEPRIS PR. 1. DECEMBER Fjernvarmeforsyning Kilde: Fjernvarmeforsyningerne prisanmeldelser til Energitilsynet gældende i perioden. Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm. med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Figur 1 er lavet på baggrund af priser fra prisstatistikken for december 2016, sorteret efter prisen for opvarmning af en bolig på 130 kvm. Det fremgår, at 283 af 405 (70 pct.) fjernvarmeforsyninger har priser på under kr. pr. år, og 385 forsyninger (95 pct.) har priser på under kr. Et enkelt værk (0,3 pct.) skiller sig ud ved at have varmepriser på over kr. pr. år. for at opvarme en bolig på 130 kvm.

6 Etårig prisændring i pct. Side 6/14 ENERGITILSYNET FIGUR 2: ETÅRIG PRISÆNDRING I PROCENT FOR EN STANDARDBOLIG, SORTE- RET EFTER STØRRELSE, PR. 1. DECEMBER ,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -80,0% -100,0% Fjernvarmeforsyning Kilde: De etårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. 20. december 2015 (anmeldt i 2014/15) og fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. 1. december 2016 (anmeldt i 2015/16). Figuren viser prisændringer for 402 af 405 forsyninger i prisstatistikken for december Tre af forsyningerne fra 2016-statistikken har ikke priser i 2015-statistikken, hvilket fx kan skyldes, at selskabet er nyt i prisstatistikken. Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm., med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Figur 2 er sorteret efter prisændringer fra december 2015 til december 2016 og viser de etårige varmeprisændringer i procent for en bolig på 130 kvm. Figuren viser, at 344 af 402 af fjernvarmeforsyningerne (86 pct.) enten har uændrede priser eller lavere priser i forhold til priserne fra december af 402 forsyninger (30 pct.) har sænket priserne med mindst 10 pct. og 25 af 402 forsyninger (6 pct.) har sænket prisen med mere end 30 pct. i løbet af det seneste år. Til sammenligning var der fra december 2014 til december af 413 forsyninger (77 pct.), der havde lavere eller uændrede priser. Blandt de fjernvarmeforsyninger, der har hævet priserne det seneste år, er der for langt de flestes vedkommende (45 af 58 forsyninger) tale om prisstigninger på

7 Gns. årlig prisændring ENERGITILSYNET Side 7/14 under 10 pct. 2 forsyninger har en etårig prisstigning fra december 2015 til december 2016 på over 20 pct., som til sammenligning er færre end sidste år, hvor 5 varmeforsyninger havde sat prisen op med over 20 pct. GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE PRISÆNDRINGER OVER TRE ÅR På baggrund af fjernvarmeforsyningernes gennemsnitlige priser i december 2013 og december 2016har sekretariatet beregnet den gennemsnitlige årlige prisændring for hver fjernvarmeforsyning. FIGUR 3: GENNEMSNITLIG ÅRLIG PRISÆNDRING I PROCENT FOR EN STANDARD- BOLIG, SORTERET EFTER STØRRELSE FRA DECEMBER 2013 TIL DECEMBER ,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -60,0% Fjernvarmeforsyning Kilde: De gennemsnitlige årlige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2013 (anmeldt i 2012/13), og fjernvarmeforsyningernes prisanmeldelser gældende pr. december 2016 (anmeldt i 2015/16). Figuren viser prisændringer for 397 af 405 forsyninger i prisstatistikken for dec af værkerne fra 2016-statistikken har ikke priser i 2013-statistikken, hvilket fx kan skyldes, at selskabet er nyt i prisstatistikken. De gennemsnitlige årlige prisændringer er beregnet vha. geometrisk gennemsnit. Anm.: Der anvendes en standardbolig på 130 kvm. med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh. Figur 3 er baseret på data fra prisstatistikken for december 2016, sorteret efter prisændring og viser de gennemsnitlige årlige varmeprisændringer fra december 2013 til december 2016 i procent for en standardbolig på 130 kvm. Figuren viser,

8 Side 8/14 ENERGITILSYNET at 329 af 397 (83 pct.) af fjernvarmeforsyningerne, i gennemsnit har enten uændrede priser eller faldende priser. 102 forsyninger har gennemsnitlige årlige prisfald på mere end 10 pct. I den modsatte ende har 2 forsyninger haft en årlig prisstigning på mere end 10 pct. i gennemsnit. Blandt de fjernvarmeforsyninger, der har haft de mest markante treårige prisændringer er størstedelen af prisændringen typisk indtruffet over et år. PRISUDVIKLING FOR HVER VARMEFORSYNING DECEMBER 2013 TIL DECEMBER 2016 Bemærk at to forsyninger, der i figur 3 fremstår med sammenlignelige gennemsnitlige prisændringer set over tre år, kan have haft en meget forskellig årlig prisudvikling i de enkelte år fra december 2013 til december For eksempel har nogle forsyninger med store prisændringer haft en jævn prisudvikling med støt stigende eller faldende priser, imens andre har haft en stor prisændring det ene år og konstante priser det andet år. I figur 4 nedenfor er de forskelle i fjernvarmeforsyningernes individuelle prisudvikling fra december 2013 til december 2016 illustreret. Bemærk, at prisændringerne er inddelt i to perioder en prisændring fra december 2013 til december 2015, og en prisændring fra december 2015 til december 2016.

9 ENERGITILSYNET Side 9/14 FIGUR 4: FJERNVARMEFORSYNINGERNES PRISÆNDRINGER FOR DECEMBER OG DECEMBER Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af prisanmeldelser fra fjernvarmeforsyninger med distribution til slutbrugere af fjernvarme gældende pr. december i hvert af årene Prisændringerne (vertikal akse) er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december 2016, sammenholdt med priserne opgjort december Bemærk, at prisændringerne for (vandret akse) er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december 2015, sammenholdt med priserne opgjort december 2 år før i Der skal derfor gøres opmærksom på, at den vertikale akse angiver 1 års prisændringer for december , og den vandrette akse angiver 2 års prisændringer for december De 71 af 397 (18 pct.) fjernvarmeforsyninger, der set over de seneste tre år har haft stigende priser, er markeret med røde krydser i figur 4 ovenfor. De blå cirkler i figur 4 markerer omvendt de 326 varmeforsyninger, der set over de seneste tre år har haft konstante eller faldende priser. Den sorte linje i figur 4 er en niveaukurve der viser, hvilke kombinationer af prisændringer i de to perioder, hhv. december og december , der samlet set giver uændrede priser over de tre år. Årsagen til, at linjen er kurvet, er at fx et prisfald på 20 pct. mellem 2013 og 2015 efterfulgt af en prisstigning på 25 pct. den efterfølgende periode, samlet set giver en uændret pris set over begge perioder. Dette eksempel er markeret med en stjerne i figur 4 og 5. Kurven i figuren afspejler dermed kombinationer af prisændringer, der samlet set giver uændrede priser.

10 Side 10/14 ENERGITILSYNET De røde krydser, der ligger tæt på den sorte linje, markerer fjernvarmeforsyninger, der over de seneste 3 år har haft svagt stigende priser, imens de røde krydser, der ligger langt fra den sorte linje, markerer forsyninger, der har haft store prisstigninger over de seneste 3 år. Tilsvarende markerer blå cirkler, der ligger langt fra den sorte linje, fjernvarmeforsyninger, der over de seneste 3 år har haft store prisfald. Ud fra figur 4 kan det være svært at se, hvor stor en samlet treårig prisændring et givent kryds eller en given cirkel afspejler. Derfor er der i figur 5 nedenfor indtegnet flere niveaukurver, der viser, hvor langt fra den sorte linje en virksomhed skal ligge for at have en prisændring på mindst 10 og 20 pct. FIGUR 5: FJERNVARMEFORSYNINGERNES PRISÆNDRINGER FOR DECEMBER OG DECEMBER MED NIVEAU-KURVER Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af prisanmeldelser fra fjernvarmeforsyninger med distribution til slutbrugere af fjernvarme gældende pr. december i hvert af årene Prisændringerne (vertikal akse) er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december 2016, sammenholdt med priserne opgjort december Bemærk, at prisændringerne for (vandret akse) er beregnet på baggrund af priserne opgjort pr. december 2015, sammenholdt med priserne opgjort december 2 år før i Der skal derfor gøres opmærksom på, at den vertikale akse angiver 1 års prisændringer for december , og den vandrette akse angiver 2 års prisændringer for december

11 ENERGITILSYNET Side 11/14 Det fremgår af figur 5, at 151 af 397 fjernvarmeforsyninger svarende til 38 pct., har oplevet prisfald fra december 2013 til december 2016 på mere end 20 pct. Til sammenligning har 108 fjernvarmeværker (27 pct.) oplevet prisfald på mellem 0 og 10 pct. Med hensyn til prisstigninger på mellem 0 og 10 pct. fra december 2013 til december 2016 drejer det sig om 63 forsyninger svarende til 16 pct. I analyseperioden har 12 virksomheder sat prisen op med over 10 pct. Kontakt: Pressehenvendelser: Martin Windelin, kontorchef i Center for Varme, tlf.: , Øvrige henvendelser: Mette Lykke Lysdal, fuldmægtig i Center for Varme, tlf.: ,

12 Side 12/14 ENERGITILSYNET BILAG 1 BEREGNINGSGRUNDLAG FOR PRISÆNDRINGER De etårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmepriserne opgjort pr. december 2015 sammenlignet med priser opgjort pr. december Ligeledes er de treårige prisændringer beregnet på baggrund af fjernvarmepriserne opgjort pr. december 2013, sammenlignet med priser opgjort pr. december Prisstatistikken viser både den nominelle prisændring (prisændring i kroner) og den procentvise prisændring opgjort for en standardbolig på 130 kvm. for hhv. et- og treårige prisændringer. Dette gøres da en nominel prisstigning på fx kr. kan føre til vidt forskellige prisændringer i pct. for de enkelte forsyninger afhængig af forsyningernes prisniveau. Det er ikke alle fjernvarmeforsyninger, hvor der er grundlag for at sammenligne priserne pr. december ét år med priserne pr. december et eller tre år senere: Hvis en fjernvarmeforsyning har indgået i en fusion, fission eller først er blevet oprettet i fx 2016 er der ikke altid grundlag for at beregne prisændringen for den pågældende forsyning. Har en varmeforsyning ikke tidligere leveret direkte til kunder i beboelseslejligheder og enfamilieshuse, er der ligeledes ikke grundlag for at opgøre prisudviklingen for den pågældende forsyning. Forsyninger, hvor der ikke er grundlag for at opgøre prisændringer, er markeret med n/a (not available) i de pågældende kolonner. De et- og treårige prisændringer er beregnet på baggrund af fjernvarmeforsyningernes lovpligtige prisanmeldelser til Energitilsynet. Energitilsynet godkender ikke fjernvarmeforsyningernes priser og prisanmeldelser. Derfor skal spørgsmål til selskabernes tarifering, prisændringer og prisniveau rettes til de fjernvarmeforsyninger, spørgsmålene vedrører. FAKTA OM FJERNVARMEPRISER OG PRISÆNDRINGER Varmeforsyningslovens bestemmelser indebærer, at fjernvarmeselskaberne er underlagt et princip om nødvendige omkostninger, hvor varmepriserne over tid ikke må overstige fjernvarmeforsyningernes nødvendige omkostninger. Selvom

13 ENERGITILSYNET Side 13/14 fjernvarmeforsyningerne er underlagt dette princip kan der forekomme store, omkostningsmæssigt begrundede prisudsving, der ikke afspejler den generelle prisudvikling hos en given forsyning. Nogle af de mest almindelige forhold, der kan føre til prisudsving og prisændringer, er: OVER/UNDERDÆKNING Varmeforsyningerne må indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen sådan som de er defineret i varmeforsyningsloven. Når året er omme skal varmeforsyningen opgøre deres over-/underdækning. En overdækning fremkommer når virksomheden ved regnskabsårets afslutning har flere realiserede indtægter end realiserede nødvendige omkostninger. En underdækning fremkommer, hvis virksomheden ved regnskabsårets afslutning har flere realiserede nødvendige omkostninger end realiserede indtægter. Hvis en varmeforsyning fx i regnskabsåret 2015 har flere indtægter end omkostninger opstår en overdækning, der indregnes i priserne for året efter (i 2016). Dette vil alt andet lige medføre, at varmeforsyningens indtægter i 2016 skal være lavere end omkostningerne, fordi overdækningen fra 2015 skal tilbageføres til forbrugerne. Priserne i 2016 bliver altså lavere end virksomhedens generelle omkostningsniveau ellers foreskriver, og forsyningen vil alt andet lige foretage en midlertidig prisnedsættelse fra 2015 til Hvis den pågældende forsyning i stedet havde flere omkostninger end indtægter i 2015, ville der opstå en underdækning, som ved indregning i priserne alt andet lige vil medføre en midlertidig prisstigning for forbrugerne i UDSVING I MARKEDSPRISER PÅ BRÆNDSEL En stor del af fjernvarmeforsyningernes indtægter anvendes til køb af brændsel og derfor er fjernvarmeforsyningernes priser meget påvirkelige af udviklingen i markedspriserne på anvendte brændsler. FUSIONER ELLER OVERTAGELSER Fusioner eller overtagelse kan medføre store prisændringer i de omfattede forsyningsområder, især hvis der er stor prisforskel mellem de forsyninger, der fusioneres/overtages. Nogle forsyninger vælger i en periode efter en fusion at prisdifferentiere i de enkelte områder ved at pålægge kunderne i et eller flere af de fusionerede områder et omkostningsbestemt midlertidigt pristillæg til forsyningens generelle priser. Et

14 Side 14/14 ENERGITILSYNET sådan særligt tillæg vil typisk ikke fremgå af prisstatistikken, der er baseret på prisanmeldelser for standardboliger. NYE AFGIFTER OG ÆNDRING I EKSISTERENDE AFGIFTSSATSER Fjernvarmeforsyningernes omkostninger påvirkes betydeligt af afgifter på brændsler til varmeproduktion. Historisk er der løbende blevet indført, ændret eller afskaffet afgifter på brændsler til varmeproduktion. HENLÆGGELSER OG AFSKRIVNINGER Fjernvarmeforsyninger har mulighed for at henlægge (spare op) til konkrete fremtidige investeringer. Henlæggelser kan derfor medføre højere priser i perioden op til en investering, og lavere priser efter investeringen er gennemført. PRISJUSTERING SIDST I EN REGNSKABSPERIODE Enkelte fjernvarmeforsyninger vælger at justere prisen i slutningen af regnskabsåret for at undgå (store) over-/underdækninger i det efterfølgende regnskabsår. For disse forsyninger er prisændringer dermed ikke nødvendigvis et udtryk for, at forsyningernes generelle fjernvarmepris har ændret sig i forhold til tidligere år. EKSTRAORDINÆRE ENGANGSOMKOSTNINGER Ud over ovenstående forhold kan ekstraordinære engangsomkostninger også ligge til grund for de prisændringer, der fremgår af prisstatistikken for december Flere af de ovenfor nævnte forhold giver kun anledning til midlertidige prisændringer, som ikke afspejler den generelle prisudvikling i forsyningen, og prisstatistikken skal derfor for de enkelte forsyninger fortolkes under hensyn til at nogle prisændringer i en vis udstrækning er midlertidige prisudsving.

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Baggrundsnotat: Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Fjernvarmesektoren

Læs mere

Energitilsynets Fjernvarmestatistik

Energitilsynets Fjernvarmestatistik Energitilsynet Energitilsynets Fjernvarmestatistik Udarbejdet af Sekretariatet for Energitilsynets Center for Varme 2014 Indhold Introduktion til Energitilsynets fjernvarmestatistik... 3 Fjernvarmesektoren

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN...

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 PRISER PÅ FJERNVARME... 9

INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 PRISER PÅ FJERNVARME... 9 ENERGITILSYNET CENTER FOR VARME INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN I SAMFUNDSØKONOMIEN... 4 KORT OM FJERNVARMESEKTORENS ØKONOMISKE OMFANG... 5 FORDELINGEN

Læs mere

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2017 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME

RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK DECEMBER 2017 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME RAPPORT ENERGITILSYNETS FJERNVARNMESTATISTIK UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNETS CENTER FOR VARME Side 2/36 INDHOLD INTRODUKTION TIL ENERGITILSYNETS FJERNVARMESTATISTIK... 3 FJERNVARMESEKTOREN

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 12. og 13. oktober 2016 Cathrine Mehlskov Emner Generelle henvendelser ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Kontrolgruppens fokusområder

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE...

ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE... Side 2/8 ENERGITILSYNET VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR TIL KALENDERÅR INDHOLD INDLEDNING... 3 REGNSKABSÅR OG VARMEÅR... 4 REGLER OM REGNSKABSPERIODE... 4 GENEREL VEJLEDNING OM OMLÆGNING AF REGNSKABSÅR

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Notat 11. oktober 2007

Notat 11. oktober 2007 Notat 11. oktober 27 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 27 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne har stabiliseret sig

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2015

Fjernvarmeprisen 2015 Fjernvarmeprisen 2015 6. oktober 2015 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet betydeligt

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata

Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata Anmeldelse af priseftervisning/regnskabsdata i henhold til 21, stk. 1, i varmeforsyningsloven lovbekendtgørelse nr. 347 af 17/05/2005 Selskab Værk Kontaktperson e-mail Adresse Postnummer By Regnskabsperiode

Læs mere

- JA/th-711-14-10-2011

- JA/th-711-14-10-2011 Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Tekniske bilag I dette baggrundsnotat gennemgås de økonometriske forhold

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 160 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Energitilsynets rolle

Energitilsynets rolle Energitilsynet Energicenter Varme Energitilsynets rolle v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Disposition Rollefordeling mellem Energistyrelsen og Energitilsynet Tilkendegivelse eller afgørelse Prisdifferentiering

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 14. januar 2016 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Over/underdækninger: Hanne Lundgaard og Christian Meyer - Skal afslides i følgende

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2016

Fjernvarmeprisen 2016 Fjernvarmeprisen 2016 12. oktober 2016 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016.

Ifølge Dansk Energis analyse kan stigningen i grundbeløbsstøtten forklare størstedelen eller 72 % af faldet i fjernvarmepriserne fra 2010 til 2016. Analyse Dok. ansvarlig: JFH Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2016-13799-36.0 12-10-2016 Grundbeløbet og betydning for fjernvarmeprisen Resume De naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker modtager

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2009 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmen har i 2009 mistet en smule terræn i konkurrenceforholdet til opvarmning af enfamiliehuse med olie eller naturgas,

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017

Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR AFFALDSFORBRÆNDINGSANLÆG GÆLDENDE FOR ÅR 2017 Dansk Affaldsforening Dansk Fjernvarme Dansk Energi 14. oktober 2016 Varme 16/09581 TBHO ORIENTERING OM UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR Energitilsynet skal i henhold til prisloftbekendtgørelsen 1 udmelde

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes Punkt 5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes 2016-033466 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og

Læs mere

Varmeforsyningsloven og område 4

Varmeforsyningsloven og område 4 Varmeforsyningsloven og område 4 Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temamøde om Landsbynærvarme Dansk Fjernvarme, marts 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at: fremme den mest samfundsøkonomiske,

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk.

Jeg og bestyrelsen kan endnu engang kan jeg konstatere, at 2015 er forløbet tilfredsstillende både driftsmæssigt og økonomisk. Bestyrelsesberetning 2015 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Tiden går stærkt, og det er nu 8. gang jeg aflægger bestyrelsesberetning for generalforsamlingen i Ribe Fjernvarme, og denne gang lidt anderledes

Læs mere

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 I medfør af 20, stk. 4, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Baggrundsnotat: Modelteknisk

Baggrundsnotat: Modelteknisk Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 410 Offentligt Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Modelteknisk materiale Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for

Læs mere

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET PUNKT 3 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. SEPTEMBER 2016 27. september 2016 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET 1.1 BOLIGFORENINGEN SOL OG VIND PÅKLAGER

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet

Nyt fra Energitilsynet Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 7. og 8. oktober 2015 Marianne Larsson Spørgsmål: MEL@energitilsynet.dk Prisdifferentiering vfl. 20, stk. 5: Hanne Lundgaard og Christian Meyer Prisdifferentiering

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme

Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Lovgivning med betydning for mikrokraftvarme Finn Bertelsen, Energistyrelsen Dansk Mikrokraftvarme Afslutningskonference, 23. september 2014 Hvad siger loven? Varmeforsyningslovens formål er bl.a. at:

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017

BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 BEK nr 394 af 25/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energitilsynet, j.nr. 4/0904-0200-0007 Senere

Læs mere

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015

Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015. Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Velkommen til Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 1 Fjernvarme A.m.b.a. Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk KONSOLIDERING I FJERNVARMESEKTOREN Den politiske aftale om regulering

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen Grundbeløbets ophør En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald Kasper Jessen Side 1 Dato: 24.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Jessen Kontrolleret af: Kasper Nagel og

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER

ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER KOM GODT I GANG ANVENDELSE AF ØKONOMIMODELLER I FJERNVARME- PROJEKTER i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG

Læs mere