Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd"

Transkript

1 Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S Sådan anvendes guiden S Erfaringer S De unges kendskab S De unges motivation S De unges udfordringer S Overvejelser til rekruttering og introduktion S Cases til inspiration S Spørgsmål til rekruttering S Spørgsmål til introduktion S Forslag til aktiviteter i introduktionen S. 30 Eksempler fra Danmark og Skotland S. 30

3 Foto: Mikkel Østergaard 3

4 RØDE KORS PRINCIPPERNE Røde Kors arbejder efter syv grundlæggende principper, der er fælles for Røde Kors/Røde Halvmåne bevægelsen i hele verden Medmenneskelighed 4 Upartiskhed Neutralitet Uafhængighed Frivillighed Enhed Almengyldighed

5 1. Baggrund Asylum seekers and refugees help our organisation to grow and help us to plan a course of action for potential volunteers in the future Skotsk frivilligforening You can learn something about being in society. You get to know different people, and you can make some good friends Sayid, ung asylansøger og frivillig 5 Baggrunden for denne guide er et EU-støttet samarbejdsprojekt mellem Røde Kors i Danmark og British Red Cross, afviklet i perioden Projektet har sat fokus på unge asylansøgere og flygtninges deltagelse i frivilligt arbejde, og har undersøgt hvorfor det ikke synes så udbredt blandt denne gruppe, og hvad gevinsten ved sådan deltagelse kan være for såvel de unge som for de frivillige foreninger. Som ung asylansøger eller flygtning, der lige har fået opholdstilladelse, starter man ofte helt forfra med at skulle etablere netværk og nye bekendtskaber. Der er mange grunde til, at det kan være svært for de unge nyankomne. Mange unge i de europæiske lande er frivillige i forskellige sammenhænge, og udover mange andre styrker og gevinster ved frivilligt arbejde, kan det være med til at skabe et socialt rum for de unge at mødes i. Meget få asylansøgere og flygtninge benytter sig af den mulighed, som frivilligt arbejde kan give for nye bekendtskaber og sociale netværk. I stedet for selv at være frivillige, på lige fod med andre unge, er de unge asylansøgere og flygtninge ofte modtagere af det frivillige arbejde (som f.eks. i form af lektiehjælp, m.v.) og ser derfor tit sig selv i en relation, der kan have karakter af giver/modtager, snarere end ligeværdig deltagelse i et socialt fællesskab.

6 Røde Kors i Danmark og Storbritannien har undersøgt nogle af årsagerne til, at det kan forholde sig sådan og mulighederne for at ændre på det. I begge lande er en lang række unge asylansøgere og flygtninge, samt frivillige foreninger blevet interviewet om deres kendskab til hinanden og deres muligheder for at mødes i et fællesskab, som kan bidrage til de nyankomne unges sociale inklusion i samfundet gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Udover interviews har projektet gennemført workshops for de unge med fokus dels på mulighederne ved frivilligt arbejde og dels på de unges egne kompetencer og motivation for at engagere sig. Flere af de unge har efter den indledende workshop deltaget i en række forskellige frivilligaktiviteter, og er blevet interviewet om deres nyvundne erfaringer og oplevelser som frivillige. 6 Denne guide er udviklet på baggrund af de erfaringer, der er gjort i projektet. Guiden opstiller en række overvejelser og tips til, hvad man som forening kan gøre, hvis man har lyst til at engagere flere unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde i foreningen.

7 2. Sådan anvendes guiden Guiden er delt op i to overordnede dele, foruden bilag ¾ Del 1 er en refleksion. Her gennemgås erfaringer vedrørende udfordringer, ønsker og muligheder, særligt hos de unge asylansøgere og flygtninge, men også hos de frivillige foreninger. Denne del kan læses selvstændigt, eller som en introduktion til del 2. ¾ Del 2 er til inspiration. Her finder en du en række punkter, som kan give inspiration til rekruttering og introduktion af unge asylansøgere og flygtninge til frivilligt arbejde. Punkterne er formuleret som spørgsmål, som her er tænkt til videre refleksion over, hvad man som forening kan gøre i forskellige faser af inddragelsen af de unge. Hver fase, og de spørgsmål de kan give anledning til, understøttes af en case eller citater fra deltagere i projektet. Under hvert afsnit i de forskellige faser er der plads til, at du kan skrive dine egne noter til, hvad I i foreningen kunne gøre i forhold til inddragelsen af unge asylansøgere og flygtninge som frivillige. 7 ¾ Bilag: Her finder du eksempler på nogle af øvelser som har været anvendt i projektet i hhv. Danmark og Skotland. Begge eksempler har været brugt med de unge i introduktionen til det frivillige arbejde og kan også bruges til at matche de unge som frivillige med den rette aktivitet i jeres forening. Vi håber, at denne guide giver inspiration til at engagere unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde, og at der herigennem opstår styrkede sociale sammenhænge, hvor unge med forskellig baggrund i fællesskab arbejder for at hjælpe andre og herved også lærer hinanden bedre at kende. Har du lyst til at læse mere om projektets erfaringer og anbefalinger, kan rapporten AMIRS VEJ SOM FRIVLLIG en undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge downloades på eller eller rekvireres ved henvendelse til Mette Norling Schmidt, God rekruttering!

8 3. Erfaringer Unge asylansøgere og flygtninge kommer ofte fra lande med en anden kultur og tradition for frivilligt arbejde end i de fleste europæiske lande. Interviews med de unge viser dog, at selv om kulturen for frivilligt arbejde ofte er anderledes her end i deres oprindelsesland, er der et grundlæggende kendskab til, hvad frivilligt arbejde handler om: 8 Jeg føler mig normalt velkommen i Danmark, men jeg følte mig ekstra velkommen, da jeg prøvede at være frivillig. Fordi jeg blev inviteret jeg BEHØVEDE ikke at være der, som hvis det havde været et arbejde, for eksempel. Og træneren fik ikke penge for at invitere mig. Normalt gider folk kun gøre noget godt for dig, hvis de får løn for det. Træneren var modsat. Så jeg følte mig helt klart EKSTRA velkommen, fordi det var frivilligt arbejde Ung flygtning fra Afghanistan, frivillig Foto: Rikke Mathiassen og Morten Sønniksen

9 Foto: Peter Sørensen 3.1. De unges kendskab ¾ Hvad er frivilligt arbejde: Frivilligt arbejde er, at man gør noget for andre uden at få penge for det Hjælp og at arbejde frivilligt er forskelligt frivilligt arbejde er for nogen, man ikke kender. Frivilligt arbejde er at møde mennesker Frivilligt arbejde er en god idé det er lyst til at bruge sig selv, lyst til at bruge det, man er god til. Man skal have lyst til det

10 3.2. De unges motivation De unge asylansøgere og flygtninges lyst til at deltage i det frivillige arbejde adskiller sig heller ikke så meget fra andre unges: ¾ Hvorfor lave frivilligt arbejde: Man hjælper andre så kan det også være, at man får hjælp tilbage selv Så kan man prøve mange ting, prøve nye ting. Ved at prøve ting, kan man finde ud af, hvad man er god til Man føler det godt, når man gør en forskel Det er ikke godt bare at sidde og hjemme, uden at lave noget Det kan give noget at lave i sommerferien Jeg vil gerne lære sproget Måske kan jeg få erfaring på mit CV Jeg kan måske blive bedre til nogle ting, som jeg gerne vil arbejde med senere 10 We have a saying in Afghanistan: When you throw your help in the water, it doesn t get washed away by the waves. Meaning, if you help someone that help isn t wasted, even though you don t personally benefit from it. Ali, ung asylansøger

11 3.3. De unges udfordringer Selvom de unge har et vist kendskab til frivilligt arbejde og måske også har lyst til at deltage, er der en række udfordringer for dem. Som asylansøgere og flygtninge har denne gruppe unge ofte nogle erfaringer med i bagagen, som kan være svære for os i Europa at forstå. Oplevelser som gør, at tilliden til andre mennesker måske er svækket, eller oplevelser som måske kan medvirke til, at det kan være svært at føle sig tryg nok til at kaste sig ud i nye ting og sammen med nye mennesker. Det kan også være vanskeligt helt at overskue sin nye hverdag i det land, man er kommet til, og som nyankommen asylansøger eller flygtning, der for nyligt har fået opholdstilladelse, er der meget at forholde sig til. Samtidig med det, kan der for denne gruppe være nogle særlige udfordringer i hverdagen, som vi, der bor i det land, vi er født i, ikke har. Nogle livsvilkår, som adskiller sig fra andre unges. Det betyder naturligvis ikke, at unge nyankomne på andre områder er anderledes end andre unge, eller at ressourcer og kompetencer ikke er de samme. Men det kan være nødvendigt at tage højde for nogle af de udfordringer, som kan være medvirkende til, at det at være aktivt opsøgende i forhold til et frivilligt miljø i nogle tilfælde kan være sværere for unge nyankomne i lokalsamfundet. 11 Foto: Mikkel Østergaard

12 Vi kender alle til at være ny et sted, ikke at kende de mennesker vi er iblandt, og at være forvirrede over, hvor vi skal henvende os for at få den hjælp, vi har brug for for at komme videre. Samtidig med dette befinder de unge sig i et helt nyt land, hvor meget af det, vi andre tager for givet, kan være helt fremmed for dem. Endvidere kan unge asylansøgere have nogle yderligere udfordringer. Det kan være vanskeligt sprogligt at gøre sig forståelig eller at forstå andre. Som asylansøger skal man møde til interviews hos myndighederne, og det kan være stressende for den unge hele tiden at tænke på sin sag. Måske har man hverken familie og venner i nærheden. Det kan være vanskeligt at bo på et asylcenter, eller i nogle lande er man måske ligefrem hjemløs. Derudover kan det være, at man ikke kender den lokale kultur for frivilligt arbejde, eller kender til de foreninger, hvor man kan være aktiv frivillig. ¾ Hvorfor ikke lave frivilligt arbejde: Man skal kende nogen, som kender nogen. Vi kender ikke så mange mennesker her Det er svært at vide, hvem man skal snakke med for at blive frivillig Vi skal finde nogen, som siger, at de har brug for og mangler frivillige arbejdere. Nogen, som kan bruge os til at komme og hjælpe folk, hjælpe andre Sproget, hvordan skal vi kommunikere? 12 Man kan være genert Man skal skrive en ansøgning for at blive frivillig jeg ved ikke, hvordan man gør Foto: Mikkel Østergaard

13 Derfor kan det at engagere sig i frivilligt arbejde som en måde at skabe netværk på være ekstra svært for denne gruppe unge. Projektets erfaring viser, at mange unge asylansøgere og flygtninge kan have brug for lidt støtte i de indledende faser af et frivilligt forløb, men også at den ekstra indsats kan give stort udbytte for den unge og for foreningen. De unges isolation mindskes når de får venner uden for asylcentret. De indgår i et fællesskab, som skaber et fælles hjem for de implicerede partner Dansk frivilligforening 13

14 Foto: Hannah Maule-Ffinch 14

15 15

16 3.4. Overvejelser til rekruttering og introduktion Vi har opstillet nogle opmærksomhedspunkter for rekrutteringen og introduktionsforløbet for denne gruppe unge, som du få flere tips til i del 2. Erfaringerne viser, at det på bestemte områder kan være en fordel at gøre sig nogle overvejelser som forening: ¾ Tænk over jeres motivation hvorfor er vores forening interesseret i at gøre en ekstra indsats for at inddrage unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde? Hvad får vi ud af det ekstra arbejde? ¾ Afklar jeres behov hvad er der brug for hos os; hvilke opgaver skal vi have løst, og hvilke kompetencer kræver det? Det er vigtigt, at den opgave som den unge får stillet som frivillig, er en opgave, der reelt skal løses. Den unge skal føle, at der er konkret brug for ham eller hende men ikke føle f.eks. kun at være blevet inviteret med, fordi vi måske har ondt af eller vil hjælpe vedkommende. ¾ Overvej jeres muligheder for støtte har vi allerede ressourcerne hos os, eller kan vi lave et nyt setup, der kan sikre ekstra støtte i starten, hvis de unge har brug for det? 16 ¾ Konkretiser opgaven over for den unge Det er en fordel for den unge, at foreningen stiller med en så konkret opgave som muligt. Det er væsentligt, at foreningen har et reelt behov for aktiviteter og opgaver, som de unge asylansøgere og flygtninge kan varetage som frivillige. Derfor anbefales det på forhånd at afklare nogle helt konkrete opgaver, som den unge får ansvar for at løse, både den første dag såvel som i den følgende tid som frivillig. Det behøver ikke at være en vanskelig opgave, men det kan gøre en stor forskel for den unge at vide, at hvis man ikke udfører opgaven, så bliver den ikke nødvendigvis ordnet af andre. Der er nogen, der regner med én. Ægte ansvar leder til ægte engagement. Husk imidlertid i jeres konkretisering og valg af opgave at tænke bredt i forhold til foreningens behov. Hvis Amir endnu ikke er så stærk i modtagerlandets sprog, kan det være, at han i starten skal løse opgaver, hvor dette ikke har så stor betydning for foreningen og for den unges succesoplevelse.

17 The benefits of engaging asylum seekers and refugees in volunteering are the same for any volunteers. They allow the organisation to provide a richer, more diverse service and support cultural engagement of other local people Skotsk frivilligforening Tip: Måske starter Amir som frivillig hjælpetræner i fodboldklubben. Men før han træner de yngste, kan det være, at han skal introduceres til foreningen gennem en anden opgave. Det vigtige er, at opgaven giver mening og har reel værdi for foreningen og for Amir. Godt i gang - overvejelser til introduktionen 17 ¾ Introduktionen Giv en grundig introduktion til det frivillige arbejde (brug evt. øvelserne beskrevet i guidens bilag) samt til de konkrete opgaver, som den frivillige skal tage sig af. Unge asylansøgere og flygtninge har ikke altid erfaring med, hvordan en frivilligforening fungerer, og hvad der er forventet af en frivillig. Og ligesom med alle andre nye frivillige, så giver det ro for den unge at vide, hvordan man klarer sine opgaver godt. ¾ Forventningsafstemning Det er vigtigt i introduktionen at afstemme både foreningens forventninger til den frivillige og den unges forventning til det frivillige arbejde. (Eksempel: I cricketklubben tror de unge flygtninge, at hvis de er frivillige her, kan det bane vejen for en verdenskarriere som cricketspiller ). ¾ Særlige hensyn Det er vigtigt ikke at opfinde en opgave til den unge. Der skal være brug for én. De hensyn, der kan tages, er til den unges særlige livsvilkår og baggrund, som beskrevet i indledningen. ¾ Vær åben også overfor andre måder at løse en given opgave. Ofte kan de unge have andre vinkler på løsningen af en opgave, end vi måske er vant til. Vend det til en styrke. Opgaven skal nok blive løst, også selvom det måske bliver på en anden eller ny måde.

18 ¾ Kommunikation og dialog Sproget kan være en udfordring for dialogen. Men ikke i sig selv en uoverkommelig barriere. Tænk over aktiviteter i starten, hvor sproget er mindre betydningsfuldt. Tænk over om der er andre i jeres forening, som måske taler den unges modersmål og kan støtte i starten. Det sproglige kommer ofte undervejs, i mødet mellem mennesker. De fleste mennesker forstår langt mere af en samtale, når de kan aflæse hinandens kropssprog og humør. Tænk derfor også over i starten måske at begrænse kontakten over telefon/sms/mail/facebook. Vær præcis i begyndelsen, når I laver aftaler. Forklar helt enkelt og klart, hvor og hvornår, den unge forventes at møde op. Det hjælper derudover på den unges forventninger og selvtillid i forhold til at møde op, hvis han eller hun har en klar idé om, hvad der skal ske. Igen er det en stor fordel at tage denne snak personligt i stedet for f.eks. telefonisk og at man derfor tager sig tid til at få disse ting på plads, inden man siger farvel. Afklar ligeledes hvorvidt, og i hvilket omfang, den unge har adgang til internettet. Mange aftaler laves i dag i facebook-grupper, men nogle unge asylansøgere og flygtninge har ikke egen computer eller måske kun begrænset adgang til en. 18 Vær opmærksom på, at mange unge asylansøgere og flygtninge kommer fra en kulturel tradition med stor respekt for autoriteter, og foreningens repræsentant vil måske ofte mødes som en sådan. Det betyder, at de unge i starten måske vil holde igen med at sige fra, eller udtrykke utilfredshed. Derfor kan det være en hjælp at være ekstra opmærksom på at stille åbne spørgsmål, samt spørge til stemningen bag svaret. For eksempel: i stedet for at spørge, om det har været en god dag, kan man få mere at vide ved at spørge Hvad har du tænkt om din første dag? Og følg så op på, hvad du fornemmer i svaret. Man siger nogle gange ikke nej, for så udstiller man en svaghed eller mangel på respekt Asim Latif, Mangfoldighedskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp Foto: Mikkel Østergaard

19 4. Cases til inspiration 4.1. Spørgsmål til rekruttering Godt at tænke over, før du kontakter de unge Afklaring af første dags konkrete arbejdsopgave ¾ Eftertanke Hvilke opgaver giver foreningen typisk til nye frivillige, så de reelt bidrager og oplever at have nok at lave, men heller ikke føler sig overvældede? Er der større opgaver, som kan brydes ned i flere mindre opgaver og således deles blandt nye frivillige? Er der nogen til stede, som nye frivillige kan gå til, hvis de er i tvivl om noget eller har brug for hjælp? Case: Da jeg som frivillig skulle være med i en madbod på en festival, så blev jeg forvirret den første dag, jeg gik derover for at arbejde. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Men jeg talte med folk. Og så den anden dag eller tredje dag, så arbejdede jeg rigtig godt, og jeg fik ikke længere dårlig samvittighed. Den første dag havde jeg dårlig samvittighed, fordi jeg... altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, så jeg arbejdede kun lidt, ik Men anden eller tredje dag vaskede jeg op, og det var rigtig sjovt, synes jeg. Jeg havde rigtig travlt det var rigtig godt, og det kunne jeg godt lide. Hvis man bare sidder sådan og kigger rundt, så er det kedeligt. Men hvis du arbejder, så bliver du frisk og alt bliver klart. Amir, ung asylansøger og frivillig 19

20 Dine noter til opgaver før du kontakter de unge: Overvej foreningens ansøgningsproces ¾ Eftertanke 20 Hvordan ser vores eventuelle ansøgningsproces ud set fra en ung asylansøger eller flygtnings ståsted? Er den meget skrifttung? Hvor meget af den foregår over internettet? Hvor meget information har vi brug for fra vores frivillige, og kan vi få den på andre måder? Skal man typisk kende nogen i foreningen for at blive frivillig her, eller er det muligt at komme ind fra gaden og melde sig? Foto: Layton Thomson Case: When I tried to volunteer in a charity soup kitchen, they asked me to fill out forms and to show documents that I don t have. I struggle to understand things like police checks that are necessary for volunteering with vulnerable people. And my English or writing is not good enough to manage such a recruitment process on my own 24-årig mandlig asylansøger, Skotland

21 Hvordan kan du komme i kontakt med målgruppen? Eftertanke Hvem har kontakt til unge asylansøgere og flygtninge i mit land? Hvem hjælper dem med at håndtere hverdagen? Hvor lærer de sprog? Eksempler Undervisere på skoler og sprogskoler NGO er som Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Scottish Refugee Council s socialrådgivere og sagsbehandlere Personale på asylcentre Anbefaling Jeg vil anbefale, at man samarbejder med organisationer, der har kendskab til asylansøgere og flygtninge. Og engagerer frivillige, der vil indgå i arbejdet med rekruttering, introduktion, fastholdelse, mv. Dette sker hos os gennem frivillige og ikke-ansatte, derfor kræver det dedikerede frivillige. Dansk frivilligforening 21 Tip: Unge asylansøgere og flygtninge kan være heldige formelt at have en støtteperson tilknyttet, f.eks. frivillige repræsentanter og midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede under 18 år. Disse personer kan være en hjælp i processen med at rekruttere og inddrage de unge i din forening, da de ofte har den unges tillid allerede og kan hjælpe dem med f.eks. at huske og indgå aftaler, styrke modet og på andre måder understøtte den unges engagement i forhold til at være frivillig.

22 Egne noter til kontakt og ansøgningsproces: ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ ¾¾ 22 Foto: Mikkel Østergaard

23 4.2. Spørgsmål til introduktion Hvordan giver du en god introduktion? ¾ Eftertanke Hvad har man brug for at vide som ny frivillig i min forening? Hvad kan vi gøre for at de unge føler sig velkomne? Der bliver talt så meget om integration og deltagelse i demokratiet. Hvis asylansøgere og flygtninge gennem frivillige organisationer kan få et indblik i og lære at forstå foreningslivet, tror jeg, at de er et skridt tættere på at blive en del af det danske samfund Dansk frivilligforening Cases: The first time at the nursing home, they introduced me. They showed me how it works, how they live there, what they need. They actually showed me a lot of interest in me working there as a volunteer. Sayid, ung asylansøger og frivillig. Der er nogle gange meget lidt oplæring rent fagligt i vores organisation, vi har et internt sprog og en tung organisation. Bare det at orientere sig i organisationen er svært. Derfor kan det være, at den støtte, der skal til, er mere generel oplæring i organisationen, opgaverne etc. Dansk frivilligforening 23

24 Tip: Selvom asylansøgere og flygtninge ikke nødvendigvis ved alt om vores frivilligsystem, så har de masser af erfaring med at hjælpe andre. Jeg skulle holde et oplæg om frivillighed for en gruppe familier fra Bhutan, men det bedste, jeg kunne sige til dem, var I ved hvad det her handler om, I har gjort det det hele jeres liv, og I kan fortsætte med at gøre det her. Danmark sætter det bare i nogle andre rammer, og kalder det frivillighed. Asim Latif, Mangfoldighedskonsulent hos Dansk Flygtningehjælp. 24 Dine noter til introduktionen:

25 Hvordan støtter og kommunikerer vi ¾ Eftertanke Hvordan støtter I jeres frivillige i det daglige arbejde? Hvordan sikrer I jer, at jeres frivillige har det godt? Hvor og hvornår sker de uformelle, ærlige samtaler i din forening? Hvordan kan det gøres nemt for nye frivillige at huske aftaler? Vores frivillige fik et socialt netværk og nye danske venner i et nyt område Dansk frivilligforening Hvordan håndterer I det, hvis en frivillig ikke dukker op til sin aftale? ¾ Vær opmærksom på Den unge, frivillige asylansøger kan med kort varsel blive kaldt til samtale i forbindelse med sin asylsag og har derfor ikke altid overblik over sin hverdag, så aftaler i foreningen kan ikke nødvendigvis altid holdes. Men grib ind, hvis det gentager sig uden forudgående aflysning. Forklar, at en aftale er et ansvar, som den unge har overfor den, der står og venter. Gør det desuden nemmere for den unge at aflyse ved at forklare tydeligt, hvordan I plejer at gøre det i foreningen. 25 Case: Hjælp eventuelt jeres nye, unge frivillige til at organisere sig ved at arbejde aktivt med at lære at skrive aftaler i kalendere. Sidste år fik vi sponsoreret kalendere til alle vores brugere. Der var nogen, der blev ved med at bruge dem. Morten Goll, Trampolinhuset En udfordring: Asylum seekers and refugees often get moved out of the area, or are subject to government restrictions and interventions that can make it more difficult for them to sustain volunteer opportunities. Skotsk frivilligforening

26 Case: Klarhed i aftaler indebærer også, at de unge asylansøgere eller flygtninge bliver informeret klart, hvis foreningen må aflyse en aftale. Ellers risikerer man, at de unge tager det personligt på en måde, det ikke er ment. Unfortunately, the next time I went to volunteer at the nursing home, the weather was not so good, so they cancelled the Friday café and they didn t tell me. So, I went over there, but I didn t have anything to do. Sayid, ung asylansøger og frivillig 26 Dine noter til kommunikation og aftaler:

27 Kom godt videre Efter introduktionen gennemgår foreningen jeres forskellige behov og muligheder, og på baggrund af f.eks. øvelserne beskrevet her i, kan du sammen med den unge finde den aktivitet hos jer, som den unge kan få ansvaret for. Som nævnt kan det i en introduktionsfase være godt at starte med en mindre aktivitet, indtil man er blevet fortrolig med foreningens opgaver og sine egne muligheder. You are entering a Danish society. You will meet Danish people and get to understand them. You can say: Hi, how are you, what do you do? So you know each other. That is good. Ali, 17-year-old asylum seeker and volunteer 27

28 28

29 Foto: Mikkel Østergaard 29

30 30 5. Forslag til aktiviteter i introduktionen Eksempler fra Danmark og Skotland I rekrutteringen af og introduktionen for nye frivillige, kan det være en god investering at bruge lidt tid på forståelse af det frivillige arbejde, forventningsafstemning og match af opgaver og frivillige. Her finder du et par eksempler på øvelser, der kan være gode at bruge som introduktion for unge asylansøgere og frivillige

31 Eksempel 1: FrivilligWorkshop Danmark I Danmark afholdt Røde Kors en workshop som introduktionsforløb for de unge for at skabe øget bevidsthed om frivilligt arbejde og dets muligheder (OBS: workshoppen kan nemt omsættes til andre lande). Workshoppen er også en måde for de unge at reflektere over egne kompetencer og motivation for frivilligt arbejde: Workshoppen indeholder Liste over nødvendige redskaber og omstændigheder Forslag til introduktion Emner til gruppediskussion RessourceSpillet Erkendelsestabellen Et par idéer til mødet med aktiviteter i din forening DU SKAL BRUGE Foto: May-Britt Vangsgaard Andersen 1-2 workshopholdere fra din forening + eventuelle indviede hjælpere. I alt skal der være en spilafvikler pr. ungegruppe af max 6-8 deltagere i alt. Hver ungegruppe består af to hold på hver 3-4 spillere. 31 Et rum med mulighed for både klassisk tavleundervisning og gruppearbejde ved borde. Bordene bør være så små, at de to hold, samt spilafvikler, alle kan høre hinanden tale om forholdsvis private emner uden at blive forstyrret af larm fra nabobordet. Spillekort med spørgsmål print Skabelon 2 på selvklæbende papir, klip ud og klister fast på farvet pap eller andet materiale, der opfordrer til at have det sjovt med spillet. Terninger én per ungegruppe Print af Skabelon 3 Hvad er jeg god til så der er nok til alle deltagere En tavle/whiteboard med skrivegrej

32 INTRO Start med at fortælle lidt om dagen, præsenter dig selv gerne noget personligt og tag en navnerunde, hvor deltagerne også fortæller noget personligt. Fortæl for eksempel, hvad I godt kan lide at lave. Gå videre med en åben diskussion med de unge om: Hvad sker der, når I siger hej til en dansker? Dernæst forklarer man om de typiske vanskeligheder ved at møde mennesker i det offentlige rum i Danmark, og at vi danskere skal have en legitim begrundelse for at tale sammen. Som f.eks. et emne man kan mødes om, en fælles interesse, et forum for at tale sammen. Dette forum kan være en frivilligforening. En kort, ærlig forklaring om, hvordan workshopholderen selv har dannet netværk og opbygget ressourcer meget gerne med lidt sjov og masser af relevans for de unge. Brug dig selv. Hvordan fik du venner? Eks: Jeg har været Røde Kors frivillig, siden jeg var ret ung. Jeg har arbejdet sammen med mange forskellige mennesker i Røde Korsungegrupper, og hver gang jeg har været på tur sammen med nogen, har jeg mødt nogle nye venner. Det var også en god måde at møde kærester på. GRUPPEDISKUSSION 32 Prøv at forklare, hvad frivilligt arbejde er? Hvad skal man gøre for at blive frivillig i Danmark? Hvad kan man få ud af at lave frivilligt arbejde? Hvilke udfordringer kan der være ved at være frivillig?

33 RESSOURCESPILLET Deltagerne skal nu være med i et spil, hvor de snakker om egne ressourcer og kompetencer, behov og ønsker. Hver spillegruppe ved hvert bord kræver en spilafvikler, der også tager noter, som kan spørge ind til svarene på et givet spørgsmål og sørge for at få noteret i skabelonen Hvad er jeg god til, dvs. hvad hver enkelt deltager er god til og gerne vil lære. Det foregår sådan: 1. Deltagerne deles i små hold af 3-4 personer pr. hold. Der skal være to hold pr. bord. 2. De første 6 spørgsmål fra Spørgsmålsarket ( Hvem har du hjulpet osv.) lægges op i en række med bagsiden opad, på midten af bordet imellem de to hold. 3. Holdene skiftes til at kaste en terning, hver deltager på skift. Deltageren, der ruller terningen, vender det tilsvarende spørgsmål om og svarer på det. Det kan være nødvendigt at hjælpe deltageren på vej til at fortælle en lille historie om sig selv i forbindelse med svaret. Herefter bliver resten af holdet bedt om at beskrive, hvad svaret på spørgsmålet fortæller om den person, som svarer (Se eksempler under Runde 1 og Runde 2) 4. Når der er svaret og reflekteret på et spørgsmål bliver terningen givet til det andet hold. De ruller nu terningen, og gentager ovenstående. 5. Hvis et hold ruller et tal, som de allerede har svaret på (f.eks.: Et hold ruller en 3 er, men de har allerede svaret på spørgsmål 3), så skifter terningen over til det andet hold. Dog er det vigtigt, at det er samme deltager, der kaster terningen igen, når holdet får terningen tilbage således får alle lov til at svare på minimum et spørgsmål, samtidig med at der er konkurrence om at slå det heldige tal. 6. Det hold, som er heldige at trække det sidste spørgsmål på bordet har vundet runden. Foto: May-Britt Vangsgaard Andersen Evt. 7. Hvis hvert hold vinder en runde kan der lægges arm, eller trækkes tov eller lignende om sejren. Det fungerer godt med noget fysisk til at få gang i ny energi. Der kan også konkurreres om den endelige sejr mellem de vindende hold ved hvert bord. 33

34 Runde 1 Eks. Spørgsmål 1, Runde 1: Hvem har du hjulpet? Spilafvikler hjælper eventuelt ved at komme med forslag, for eksempel danskere, venner, familie, i hjemlandet osv. og opfordrer måske deltageren til at fortælle lidt uddybende. Amir svarer: Jeg kom ind i bussen og så, at der var en ældre mand, som tabte sin pung, da han skulle lægge sit buskort ned i den. Jeg samlede den op og gav ham den tilbage. Det blev han meget glad for. Så spørger spilafvikleren gruppen, hvad denne situation siger om ham/hende som person altså, hvad kan vi høre ud fra historien, at Amir er god til? Resten af holdet svarer. Spilafvikleren hjælper deltagerne på vej, når de går i stå, for eksempel ved at sige Jeg synes, at man skal være modig for at hjælpe andre på den måde? eller Det lyder som om, han ikke er genert, hvad synes I?. Og spilafvikler tager samtidig noter, i form af Amir er god til at være hjælpsom, opmærksom, et godt menneske osv. Når Runde 1 er slut, har holdene fundet en masse forskellige kompetencer og ressourcer hos hver deltager. F.eks. Amir er god til at lave mad, møde mennesker, bruge en computer, spille fodbold, at få folk til at grine, hjælpsom, modig osv. Pause 34 Runde 2 Herefter starter Runde 2. Den er fokuseret på, hvad deltagerne godt kunne tænke sig at blive bedre til, og hvilke kompetencer, de kan have brug for i fremtiden for at komme tættere på deres drømme. Den foregår på samme måde som Runde 1, men med spørgsmål om håb for fremtiden. Husk at notere ønsker og behov for hver deltager. Eks. Spørgsmål 1, Runde 2: Hvad er din drøm? Deltagerens svar: Jeg vil gerne have et job, et sted at bo, en kone og to børn, og så vil jeg gerne gå på pension og være glad. Så spørger spilafvikleren, hvordan man kan komme tættere på sin drøm, hvad der er godt at kunne for eksempel for at få et job eller en sød kone altså, hvad kan vi høre ud fra historien, at Amir kunne få noget ud af at lære? Resten af holdet svarer. Spilafvikleren hjælper deltagerne på vej, når de går i stå og tager noter imens, i form af Amir vil gerne lære mere dansk, og nye mennesker at kende, som kan anbefale ham til en praktik eller et job, og at være mindre genert, så han kan tale med pigerne osv. Som afslutning på de to første faser, spørger tovholderen gruppen Hvordan kan I bruge det, I er gode til?, og Hvordan lærer I det, I gerne vil lære?, og noterer svarene. Deltagerne kan her komme med små hints om, hvilke opgaver, de ville kunne påtage sig som frivillige i din forening, eller inspirere til måder at indtænke de unges evner i foreningens arbejde. Tovholderen har nu efter endt spil et udfyldt ark, hvor navne på alle deltagerne i gruppen står skabelonen Hvad er jeg god til. Ved hvert navn er to kolonner. 1) er god til? og 2) vil gerne lære?

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG 1 2 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG INDHOLD

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk

Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde. 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Etniske gruppers deltagelse i det frivillige sociale arbejde 8. Maj 2008 www.frivilligcenteraarhus.dk Disposition Integration via deltagelse i foreningslivet 3 synsvinkler på etniske foreninger Definitionen

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Int: Det sådan et slags interview som ikke bliver sådan at jeg sidder og stiller spørgsmål og spørgsmål [M: Mhm, mhm] og spørgsmål, men det er mere sådan

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR

FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR FREMTIDSFORSKNING: SÅDAN LÆRER DU AT FORUDSE, FORVENTE OG SKABE FREMTIDEN AF FUTURE NAVIGATOR KURSUS I FREMTIDSFORSKNING 1 VELKOMMEN - TIL DIN MENINGSFULDE FREMTID Kapitel 1, som du sidder med, byder på

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere