DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S"

Transkript

1 DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T Side 1 af maj 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark Tlf Fax CVR nr Denne rapport er udgivet under akkreditering udstedt af DANAK (Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond) og ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) inklusive deres MRA (Mutual Recognition Arrangement). Yderligere information kan ses på og Rapporten må kun gengives i sin helhed. Gengivelse i uddrag kræver skriftlig accept fra DELTA.

2 Side 2 af 53 Titel Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Journal nr. Sagsnr. Vores ref. Testdatoer DANAK 100/1560 T SMN-LSS-CB/ilk Se nedenstående tabel Rekvirent Vattenfall Vindkraft A/S RU 2375 SE JOKKMOKK Sweden Rekvirentens ref. Gustav Egerup Resumé Der er foretaget måling af støjemissionen for fem ud af ti Siemens SWT vindmøller ved Hagesholm nordvest for Holbæk. Lydeffektniveauet bestemt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af nedenstående tabel for de fem af parkens ti nye vindmøller, der er kontrolmålt. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Testdatoer LWA,ref [db re. 1 pw] ; M4, mode -1dB 103,7 105,3 5. maj 2012 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M5, mode -1dB 103,3 105,1 24. april 2012 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M6, mode -5dB 99,2 100,6 27. april 2012 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M7, mode -5dB 98,4 102,3 27. april 2012 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M14, mode -5dB 99,3 100,7 5. maj 2012 Støjbelastningen, L r, for de to referencevindhastigheder er anført i nedenstående tabel afrundet til nærmeste hele db for de to mest belastede boliger. Resultater for alle 23 beregningspunkter er angivet i rapportens Tabel 12. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Lr Krav Lr Krav Lr [db re. 20 μpa], beregningspunkt K, det åbne land Lr [db re. 20 μpa], beregningspunkt AH, sommerhusområde Ud fra de bestemte støjbelastninger kan der ikke for Hagesholm vindmøllepark konstateres overskridelse af grænseværdierne angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518, idet de beregnede værdier i intet punkt overskrider grænseværdien med mere end ubestemtheden, der i bekendtgørelsen er anført til 2 db for de beregnede resultater..

3 Side 3 af 53 Denne rapport erstatter DELTA Testrapport: Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm, DANAK 100/1559 af 16. maj Nærværende rapport omhandler også mølle M7 og en immissionsmåling af støjen fra denne. Sidstnævnte måling blev foretaget den 17. maj Bemærkning Prøvningsresultatet gælder udelukkende for de prøvede emner. DELTA, 21. maj 2012 Simon Møller Nielsen Akustik Claus Backalarz Akustik.

4 Side 4 af 53 Indholdsfortegnelse 1. Måleobjekt Måleforhold Målemetode Måleinstrumenter Måleresultater Vindmølle M Vindmølle M Vindmølle M Vindmølle M Vindmølle M Beregning af lydeffektniveau Toneanalyse Beregning af støjbidrag Usikkerhed Konklusion...17 Bilag 1 - L Aeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M Bilag 2 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M Bilag 3 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M Bilag 4 - L Aeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M Bilag 5 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M Bilag 6 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M Bilag 7 - L Aeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M Bilag 8 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M Bilag 9 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M Bilag 10 - L Aeq(1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M Bilag 11 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M7...29

5 Side 5 af 53 Bilag 12 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M Bilag 13 - L Aeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M Bilag 14 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M Bilag 15 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M Bilag 16 - Vindmøllens kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s for M Bilag 17 - Vindmøllens kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s for M Bilag 18 - Vindmøllens kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s for M Bilag 19: Vindmøllens kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s for M Bilag 20 - Vindmøllens kildestyrke, L WA, ved 6 m/s og 8 m/s for M Bilag 21 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 80 Hz - Vindmølle M Bilag 22 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 88 Hz - Vindmølle M Bilag 23 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 432 Hz - Vindmølle M Bilag 24 - Tonalitet i 125 m og 538 m afstand; 422 Hz - Vindmølle M Bilag 25 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 442 Hz - Vindmølle M Bilag 26 - Kort over vindmølleparken ved Hagesholm...44 Bilag 27 - Fotos af måleposition ved M Bilag 28 - Foto af måleposition ved M Bilag 29 - Foto af måleposition ved M Bilag 30 - Fotos af måleposition ved M Bilag 31 - Fotos af måleposition ved M Bilag 32 - Foto af måleposition 538 m øst for M Bilag 33 - Effektkurve driftsmode -1 db...51 Bilag 34 - Effektkurve driftsmode -5 db...52 Bilag 35 - Måleinstrumenter...53

6 Side 6 af 53 Efter aftale med Gustav Egerup, Vattenfall Vindkraft A/S, har DELTA foretaget målinger til bestemmelse af støjemissionen for fem af ti nye Siemens SWT vindmøller ved Hagesholm nordvest for Holbæk samt foretaget beregning af støjbelastningen ved de nærmeste naboer til vindmølleparken. 1. Måleobjekt Vindmøllerne er af typen Siemens SWT ,3 MW med en navhøjde på 80 m og en rotordiameter på 93 m. Vindmøllerne er placeret i fladt terræn omgivet af dyrket landbrugsjord. Vindmøllerne, der er målt, er betegnet M4, M5, M6, M7 og M14 og har identifikationsnumrene, serienumre og driftsmodes som angivet herunder: ID Serienr. Driftsmode M4 WHMA db M5 WHMA db M6 WHMA db M7 WHMA db M14 WHMB db De øvrige nye vindmøller M8, M11, M12, M13 og M15 samt de ældre vindmøller E1, E2, E3, E4, E5 og E6 er ikke målt. Vindmøllernes placering er vist i Bilag Måleforhold Målingerne af møllernes støjemission blev foretaget den 24. april 2012 i tidsrummet kl. 11:00-14:30, den 27. april 2012 i tidsrummet kl. 10:00-15:30 samt den 5. maj 2012 i tidsrummet kl. 08:00-15:30. Endelig blev der den 17. maj 2012 i tidsrummet kl :30 i afstanden 538 m øst for mølle M7 foretaget en immissionsmåling af støjen fra M7. De meteorologiske forhold var som vist nedenfor: 24. april 2012 (målinger på vindmølle M5): Vindhastighed: 4-9 m/s Middelvindretning: østlig, ~90 Skydække: 6/8 Temperatur: C Relativ luftfugtighed: 80 % Barometertryk: 1005 hpa

7 Side 7 af april 2012 (målinger på vindmølle M6 og M7): Vindhastighed: 5-9 m/s Middelvindretning: sydlig, ~180 Skydække: 4/8 Temperatur: C Relativ luftfugtighed: 80 % Barometertryk: 1010 hpa 5. maj 2012 (målinger på vindmølle M4 og M14) Vindhastighed: 4-10 m/s Middelvindretning: vestlig, ~270 Skydække: 0/8 Temperatur: C Relativ luftfugtighed: 60 % Barometertryk: 1005 hpa 17. maj 2012 (immissionsmåling ved vindmølle M7) Vindhastighed: 7-12 m/s Middelvindretning: vestlig, ~270 Skydække: 4/8 Temperatur: 5-12 C Relativ luftfugtighed: 75 % Barometertryk: 1015 hpa 3. Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Støjen fra vindmøllerne blev målt i læsiden i en vandret afstand på 125 m til rotorcentrum. Måleafstanden svarer til navhøjden plus en halv rotordiameter inden for den tilladte 20 %- tolerance. Målemikrofonen var monteret på en rund reflekterende krydsfinerplade med en diameter på 1,0 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm samt en større vindskærm for at minimere vindstøj i målesystemet. Målingerne er korrigeret for indsætningsdæmpningen i den store vindskærm. Den mindre vindskærm monteret på selve mikrofonen har ingen indflydelse på resultaterne. Fotos af målepositionerne er vist i Bilag Støjen, vindhastigheden, den producerede effekt, generatoromdrejninger, nacellens (møllehattens) krøjning og vindretningen blev registreret med målesystemet Wind Turbine 2.0 udviklet af DELTA.

8 Side 8 af 53 Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllerne standset. De nærmeste nabovindmøller var slukket under måling af vindmølle- og baggrundsstøj. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1 minuts perioder er bestemt for hele måleperioden. Vindhastigheden er under målingen af vindmøllens støjemission beregnet på baggrund af den producerede effekt (de anvendte effektkurver er vist i Bilag 33 og 34). For de perioder, hvor vindmøllens producerede effekt overstiger 95 % af dens nominelle effekt, er vindhastigheden bestemt ud fra vindmøllens nacelleanemometer. Under målingen af baggrundsstøjen er vindhastigheden bestemt med et anemometer på en 10 m mast placeret i nærheden af vindmøllen, hvor vindmålingen ikke er påvirket af vindmøllen eller andre genstande i terrænet. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målte 1/1-oktavspektre. Smalbåndsanalyser af støjen fra de målte møller målt i afstanden 125 m viste, at kun støjen fra M7 indeholdt en tydelig hørbar tone. Derfor er der efterfølgende foretaget immissionsmålinger i afstanden 538 m øst for mølle M7 i højden 1,5 m over terræn ved vindhastigheden 7-8 m/s. Målingen er benyttet til at bestemme, om denne mølles toneemission er tydelig hørbar i nærmeste immissionspunkt AX, der er beliggende 538 m syd for M7. På grund af vindretningen var det ikke muligt at måle i punkt AX den pågældende dag. Tonens hørbarhed vurderes at være større i målepunktet end i punkt AX: dels var der kun lav vegetation ved målepunktet (se foto i Bilag 32), dels var alle andre møller i parken stoppet under målingen, inklusive de ældre møller E1-E6. Dermed var den maskerende baggrundsstøj fra vegetationen og de øvrige møller mindre end under normal drift ved punkt AX. 4. Måleinstrumenter De anvendte måleinstrumenter fremgår af Bilag 35. Toneanalyserne er foretaget med NoiseLAB , og NoiseLAB Batch processor

9 Side 9 af Måleresultater 5.1 Vindmølle M4 Måleresultaterne givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut), og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af Bilag 1. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed, og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. I Bilag 2 og 3 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz-10 khz og 16 Hz-8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved vindhastighederne 6 og 8 m/s er totalstøjen i 1/3-oktavbåndene ved 6,3-10 khz og 1/1-oktavbåndet ved 8 khz mindre end 3 db over baggrundsstøjen. Dette skyldes vindmøllens begrænsede støjemission ved disse frekvenser. I disse oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. I Bilag 2 og 3 er disse resultater markeret med kursiv og rød. Af Tabel 1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s vref < 6,5 m/s 7,5 m/s vref < 8,5 m/s Totalstøj Baggrundsstøj 9 34 Tabel 1 Antal spektre i referenceintervallerne for målinger på vindmølle M4. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 2. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Totalstøj, LA,ref [db re. 20 μpa] 55,5 57,1 Baggrundsstøj, LA,b [db re. 20 μpa] 41,6 44,4 Tabel 2 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøjen er ikke korrigeret for baggrundsstøj for vindmølle M4.

10 Side 10 af Vindmølle M5 Måleresultaterne givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut), og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af Bilag 4. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed, og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. I Bilag 5 og 6 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz-10 khz og 16 Hz-8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved vindhastighederne 6 og 8 m/s er totalstøjen i 1/3-oktavbåndet 10 khz mindre end 3 db over baggrundsstøjen. Dette skyldes møllens begrænsede støjemission i denne del af frekvensområdet. I disse 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved denne frekvens. I Bilag 5 og 6 er disse resultater markeret med kursiv og rød. Af Tabel 3 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s vref < 6,5 m/s 7,5 m/s vref < 8,5 m/s Totalstøj Baggrundsstøj 10 7 Tabel 3 Antal spektre i referenceintervallerne for målinger på vindmølle M5. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllen ved referencevindhastigheden 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 4. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Totalstøj, LA,ref [db re. 20 μpa] 54,9 56,8 Baggrundsstøj, LA,b [db re. 20 μpa] 38,1 38,1 Tabel 4 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastigheden 6 m/s og 8 m/s. Totalstøjen er ikke korrigeret for baggrundsstøj for vindmølle M5.

11 Side 11 af Vindmølle M6 Måleresultaterne givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut), og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af Bilag 7. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed, og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. I Bilag 8 og 9 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz-10 khz og 16 Hz-8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved vindhastigheden 6 m/s er totalstøjen i 1/3-oktavbåndene 1 khz og 4-10 khz og 1/1- oktavbåndet ved 4 og 8 khz mindre end 3 db over baggrundsstøjen. Det samme gør sig gældende for vindhastigheden 8 m/s i 1/3-oktavbåndene 8 og 10 khz. Dette skyldes vindmøllens begrænsede støjemission ved disse frekvenser. I disse oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. I Bilag 8 og 9 er disse resultater markeret med kursiv og rød. Af Tabel 5 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s vref < 6,5 m/s 7,5 m/s vref < 8,5 m/s Totalstøj 6 11 Baggrundsstøj 4 5 Tabel 5 Antal spektre i referenceintervallerne for målinger på vindmølle M6. Der er kun opnået fire målinger for baggrundsstøjen i intervallet fra 5,5 m/s til 6,5 m/s. Dette vurderes ikke at have nogen betydning, da disse fire målinger ligger på niveau med målingerne umiddelbart over og under intervallet, se Bilag 7. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 6. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Totalstøj, LA,ref [db re. 20 μpa] 51,5 52,8 Baggrundsstøj, LA,b [db re. 20 μpa] 43,7 43,8 Tabel 6 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Totalstøjen er ikke korrigeret for baggrundsstøj for vindmølle M6.

12 Side 12 af Vindmølle M7 Måleresultaterne givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut) og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af Bilag 10. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed, og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. I Bilag 11 og 12 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz-10 khz og 16 Hz-8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved vindhastigheden 6 m/s er totalstøjen i 1/3-oktavbåndene 4-10 khz og 1/1-oktavbåndet ved 4 og 8 khz mindre end 3 db over baggrundsstøjen. Dette skyldes vindmøllens begrænsede støjemission ved disse frekvenser. I disse oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. I Bilag 11 er disse resultater markeret med kursiv og rød. Af Tabel 7 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s vref < 6,5 m/s 7,5 m/s vref < 8,5 m/s Totalstøj 15 8 Baggrundsstøj 6 14 Tabel 7 Antal spektre i referenceintervallerne for målinger på vindmølle M7. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 8. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Totalstøj, LA,ref [db re. 20 μpa] 51,2 54,5 Baggrundsstøj, LA,b [db re. 20 μpa] 45,4 46,0 Tabel 8 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøjen er ikke korrigeret for baggrundsstøj for vindmølle M7.

13 Side 13 af Vindmølle M14 Måleresultaterne givet som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut), og baggrundsstøjniveauer vist som funktion af vindhastigheden fremgår af Bilag 13. De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed, og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. I Bilag 14 og 15 ses de beregnede A-vægtede 1/3- og 1/1-oktavspektre fra henholdsvis 12,5 Hz-10 khz og 16 Hz-8 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved vindhastighederne 6 og 8 m/s er totalstøjen i 1/3-oktavbåndene ved 8 og 10 khz mindre end 3 db over baggrundsstøjen. Dette skyldes vindmøllens begrænsede støjemission ved disse frekvenser. I disse oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. I Bilag 14 og 15 er disse resultater markeret med kursiv og rød. Af Tabel 9 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s vref < 6,5 m/s 7,5 m/s vref < 8,5 m/s Totalstøj 19 9 Baggrundsstøj 7 8 Tabel 9 Antal spektre i referenceintervallerne for målinger på vindmølle M14. De midlede støjniveauer i måleafstanden 125 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s fremgår af Tabel 10. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Totalstøj, LA,ref [db re. 20 μpa] 51,1 52,6 Baggrundsstøj, LA,b [db re. 20 μpa] 38,3 40,0 Tabel 10 Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Totalstøjen er ikke korrigeret for baggrundsstøj for vindmølle M14.

14 Side 14 af Beregning af lydeffektniveau Beregningen af vindmøllernes lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3- og 1/1-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde R h db LWA, ref LA, ref, k 10 log 6 hvor R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde Der korrigeres med -6 db, da mikrofonen er placeret på en reflekterende flade. Vindmøllernes lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af Tabel 11. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s LWA,ref [db re. 1 pw] ; M4 103,7 105,3 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M5 103,3 105,1 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M6 99,2 100,6 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M7 98,4 102,3 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M14 99,3 100,7 Tabel 11 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s. I Bilag er vindmøllernes lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3- og 1/1-oktavbånd vist for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s.

15 Side 15 af Toneanalyse Der er foretaget analyse af tydeligt hørbare toner i støjen fra målinger i referenceafstanden på 125 m. Analyserne er foretaget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr Den 1 minuts periode under målingerne, hvor tonaliteten var kraftigst, er identificeret og analyseret for tonalitet. De viste analyser er foretaget på A-vægtede spektre. I Bilag er toneanalyser for målinger foretaget i referenceafstanden for de enkelte vindmøller vist for den 1 minuts periode under målingerne, hvor tonaliteten var kraftigst. Vindmølle M4 ΔL ts = L pt - L pn = 0,4 db ligger 4,1 db under kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 80 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Vindmølle M5 ΔL ts = L pt - L pn = -2,4 db ligger 6,9 db under kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 88 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Vindmølle M6 ΔL ts = L pt - L pn = 3,7 db ligger 0,6 db under kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 432 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Vindmølle M7, 125 m ΔL ts = L pt - L pn = 5,6 db ligger 1,3 db over kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 422 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Vindmølle M14 ΔL ts = L pt - L pn = 2,3 db ligger 2 db under kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 70 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Analyserne viser, at de kraftigste toner ikke var tydeligt hørbare på pladen 125 m fra vindmøllerne for vindmølle M4, M5, M6 og M14. For M7 er der konstateret en tydelig hørbar tone, når støjen måles på pladen 125 m fra møllen. Derfor er der efterfølgende foretaget en måling af støjbidraget i afstanden 538 m og 1,5 m over terræn, hvilket svarer til afstanden til den nærmeste naboposition AX. Vindmølle M7, 538 m ΔL ts = L pt - L pn = -3,1 db ligger 7,4 db under kriteriekurven for tildeling af genetillæg ved 422 Hz i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 6/1984. Tonen fra M7 er således ikke tydelig hørbar ved den nærmeste nabo.

16 Side 16 af Beregning af støjbidrag Der er foretaget beregninger af støjbidraget ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr i 23 immissionspunkter rundt om vindmøllerne. Disse immissionspunkter svarer til nabopositioner, som blev anvendt ved beregning af støj fra vindmølleparken i forbindelse med projektering og godkendelse af projektet. Afstande og positioner er fra WindPROberegningen leveret af Vattenfall Vindkraft A/S, dateret 18. november Disse positioner er markeret i Bilag 26, og afstande fra punkterne til hhv. vindmølle M4, M5, M6, M7, M8, M11, M12, M13, M14, M15, E1, E2, E3, E4, E5 og E6 er vist i Tabel 12. Ved beregningerne er anvendt data for terrænkorrektion samt luftabsorption som angivet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december Som kildedata for de nye møller (M4, M5, M6, M7, M8, M11, M12, M13, M14 og M15) er anvendt de målte værdier for hhv. 6 og 8 m/s, jf. anvisningerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr For de af møllerne, der ikke er målt i forbindelse med denne rapport (M8, M11, M12, M13 og M15), er anvendt middelværdien af de målte kildestyrkeværdierne for mølle M6, M7 og M14, der kører i samme driftsmode (-5 db) som de ikke-målte vindmøller. Som kildedata for de seks gamle møller E1, E2, E3, E4, E5 og E6 er anvendt data fra Miljøministeriets rapport: Generelle data om støjen fra ældre vindmøller, Miljøprojekt Nr fra I Tabel 12 er beregningsresultaterne for alle beregningspunkter vist. Tabel 12 De samlede beregnede støjniveauer for de 16 vindmøller i hver naboposition for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Støjgrænsen er ikke med sikkerhed overskredet, før det beregnede støjniveau minus ubestemtheden er større end grænseværdien.

17 Side 17 af 53 Da der ikke er tydeligt hørbare toner eller impulser i støjemissionen fra vindmøllerne M4, M5, M6 og M14 - og da tonen i støjen fra M7 ikke er tydelig hørbar hos naboerne - skal der ikke adderes 5 db tone- eller impulstillæg. Værdierne i Tabel 12 er dermed lig støjbelastningen L r. Vurdering af impulser er foretaget subjektivt i forbindelse med målingerne. 9. Usikkerhed Ubestemtheden ved beregning af støjniveauet i omgivelserne L pa er 2 db ved 90 % dobbeltsidet konfidens i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. 10. Konklusion Lydeffektniveauerne bestemt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr for fem Siemens SWT vindmøller ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af Tabel 13. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s LWA,ref [db re. 1 pw] ; M4 103,7 105,3 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M5 103,3 105,1 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M6 99,2 100,6 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M7 98,4 102,3 LWA,ref [db re. 1 pw] ; M14 99,3 100,7 Tabel 13 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s. I Bilag fremgår vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3- og 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Der er foretaget analyse for tydeligt hørbare toner i støjen i referenceafstanden 125 m fra hver af de målte vindmøller. Analysen er udført i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllerne M4, M5, M6 og M14 i referenceafstanden.

18 Side 18 af 53 For M7 blev der konstateret en tydeligt hørbar tone i referenceafstanden, og der blev derfor foretaget en måling i afstanden 538 m fra M7 svarende til afstanden til den nærmeste nabo til M7. Under målingen var alene M7 i drift, alle øvrige møller - inklusive E1 til E6 - var stoppet. Analyserne viser, at støjen fra M7 ikke indeholder tydeligt hørbare toner i afstanden 538 m og dermed heller ikke ved de øvrige fjernereliggende naboer. Der er foretaget beregninger af støjbelastninger i 23 beregningspunkter ved vindmølleparken. Støjbelastningen, L r, for de to mest belastede boliger for de to referencevindhastigheder for hhv. boliger i det åbne land (beregningspunkt K) og beboelsesområder kategoriseret som støjfølsom arealanvendelse (beregningspunkt AH) er anført i nedenstående tabel afrundet til nærmeste hele db. Resultater for alle 23 beregningspunkter er angivet i Tabel 12 i rapporten. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Lr Krav Lr Krav Lr [db re. 20 μpa], beregningspunkt K, det åbne land Lr [db re. 20 μpa], beregningspunkt AH, sommerhusområde Tabel 14 Støjbelastningen, L r, for de to mest belastede boliger for de to referencevindhastigheder. Ud fra de bestemte støjbelastninger er det dokumenteret, at grænseværdierne i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr ikke er overskredet for Hagesholm vindmøllepark.

19 Side 19 af 53 Bilag 1 - LAeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M4 Måleobjekt Siemens SWT Måledato 5. maj 2012 Hagesholm M4 (WHM-A01) Siemens SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed, m/s Vindmølle i drift Vindmølle standset

20 Side 20 af 53 Bilag 2 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M4 6 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-4,3-17,8-4,5 12,5 0,6-13,8 0,5 16 6,9-9,9 6, , ,7-4,9 12, ,0-0,1 16,9 31,5 21,1 4,4 21,0 31,5 27, ,4 7,9 25, ,4 12,9 28, ,6 16,4 31, , ,5 20,3 35, ,2 23,2 37, ,5 23,6 40, , ,2 27,5 43, ,3 26,9 42, ,8 29,3 44, , ,1 29,5 46, ,5 29,2 45, ,4 30,4 46, , ,9 30,8 45, ,0 30,6 43, ,3 30,2 43, , ,0 30,2 41, ,4 29,5 41, ,4 28,7 39, , ,7 29,2 38, ,6 28,5 35, ,2 27,0 33, , ,1 25,1 28, ,8 25,5 23, ,1 23,8 20, , ,7 21,8 17,7

21 Side 21 af 53 Bilag 3 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M4 8 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-4,9-12,9-5,6 12,5 0,4-9,8-0,1 16 5,8-6,8 5, , ,3-3,4 11, ,8 1,2 16,7 31,5 20,3 7,1 20,0 31,5 25, ,1 9,4 23, ,0 16,2 27, ,4 18,6 31, , ,3 21,3 36, ,5 24,6 38, ,0 25,8 43, , ,8 27,8 44, ,2 29,2 44, ,5 30,9 46, , ,5 31,9 47, ,6 31,8 46, ,5 33,1 48, , ,6 33,5 46, ,8 33,3 44, ,6 32,7 45, , ,9 33,0 43, ,7 32,5 43, ,5 31,9 41, , ,7 32,5 39, ,9 32,0 37, ,3 30,5 34, , ,0 28,8 30, ,1 29,1 28, ,2 27,4 25, , ,1 25,6 23,1

22 Side 22 af 53 Bilag 4 - LAeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M5 Måleobjekt Siemens SWT Måledato 24. april 2012 Hagesholm M5 (WHM-A02) Siemens SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed, m/s Vindmølle i drift Vindmølle standset

23 Side 23 af 53 Bilag 5 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M5 6 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-4,9-15,1-5,4 12,5-0,1-10,5-0,5 16 5,9-6,4 5, , ,0-2,4 11, ,5 2,8 16,3 31,5 20,0 6,2 19,9 31,5 26, ,6 10,8 24, ,5 14,3 27, ,7 19,6 30, , ,9 19,8 33, ,8 22,1 36, ,9 22,0 39, , ,1 22,6 42, ,6 23,0 42, ,2 23,9 45, , ,3 24,3 46, ,2 24,0 45, ,1 26,0 46, , ,5 28,1 45, ,2 28,2 43, ,3 28,7 42, , ,4 28,2 40, ,0 25,8 38, ,6 23,1 37, , ,0 22,6 36, ,1 26,0 34, ,6 25,4 31, , ,5 19,8 27, ,0 12,0 22, ,3 10,7 13, , ,1 10,5 8,1

24 Side 24 af 53 Bilag 6 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M5 8 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-4,0-15,5-4,3 12,5 1,0-10,8 0,7 16 6,5-6,4 6, , ,6-2,3 11, ,3 3,0 17,2 31,5 20,6 5,8 20,5 31,5 26, ,4 11,2 24, ,5 15,2 28, ,3 17,7 32, , ,6 21,4 35, ,1 21,5 40, ,5 23,0 42, , ,3 23,5 44, ,1 24,0 45, ,3 25,3 47, , ,9 26,5 47, ,5 26,4 46, ,2 27,2 48, , ,1 27,4 46, ,0 26,9 43, ,4 27,1 45, , ,5 27,2 42, ,2 24,4 41, ,9 22,5 39, , ,8 23,0 38, ,3 25,9 37, ,8 25,3 34, , ,7 20,2 30, ,2 11,9 25, ,0 10,0 16, , ,7 9,8 8,7

25 Side 25 af 53 Bilag 7 - LAeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M6 Måleobjekt Siemens SWT Måledato 27. april 2012 Hagesholm M6 (WHM-A03) Siemens SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed, m/s Vindmølle i drift Vindmølle standset

26 Side 26 af 53 Bilag 8 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M6 6 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-7,3-14,9-8,1 12,5-2,3-11,3-2,9 16 4,2-7,6 4, ,3 20 9,2-3,3 8, ,7 2,6 12,3 31,5 17,6 5,9 17,3 31,5 23, ,8 10,1 21, ,7 17,2 25, ,8 19,8 29, , ,5 22,1 33, ,2 26,6 36, ,2 26,6 38, , ,9 26,1 40, ,5 26,6 41, ,6 28,9 41, , ,0 29,9 40, ,6 28,6 40, ,6 29,4 38, , ,7 30,5 38, ,8 32,1 36, ,7 33,8 33, , ,2 33,7 34, ,2 31,5 35, ,2 29,9 36, , ,5 30,3 36, ,5 34,0 35, ,7 33,9 32, , ,1 30,1 29, ,9 25,1 23, ,4 24,7 20, , ,7 23,3 19,7

27 Side 27 af 53 Bilag 9 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M6 8 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-7,9-15,3-8,7 12,5-2,8-11,5-3,5 16 2,6-7,3 2, , ,1-2,7 9, ,8 2,8 11,2 31,5 16,3 6,6 15,8 31,5 22, ,8 10,9 20, ,6 18,7 23, ,1 25,0 27, , ,8 26,2 31, ,4 28,1 36, ,4 28,8 37, , ,5 27,7 40, ,1 27,9 40, ,8 29,5 41, , ,7 29,8 41, ,7 29,5 44, ,2 29,9 40, , ,1 31,3 39, ,6 32,8 38, ,7 33,0 37, , ,7 32,1 38, ,8 30,4 38, ,0 29,2 39, , ,1 29,9 38, ,9 33,8 35, ,3 34,2 34, , ,6 30,3 31, ,8 24,5 26, ,9 24,0 22, , ,0 22,7 22,0

28 Side 28 af 53 Bilag 10 - LAeq(1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M7 Måleobjekt Siemens SWT Måledato 27. april 2012 Hagesholm M7 (WHM-A04) Siemens SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed, m/s Vindmølle i drift Vindmølle standset

29 Side 29 af 53 Bilag 11 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M7 6 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-10,1-16,2-11,3 12,5-4,7-10,9-5,8 16 3,2-6,3 2,6 16 8,5 20 7,7-0,9 7, ,2 6,6 10,8 31,5 15,7 8,6 14,8 31,5 20, ,8 12,7 18, ,2 17,8 23, ,1 20,5 27, , ,4 23,9 31, ,8 27,9 36, ,5 28,7 38, , ,8 30,2 40, ,8 31,6 40, ,0 32,7 40, , ,8 33,5 39, ,0 33,3 40, ,8 34,1 37, , ,2 35,3 36, ,0 34,4 35, ,8 33,7 34, , ,8 33,2 34, ,4 33,9 34, ,4 33,7 35, , ,8 32,8 36, ,0 32,8 33, ,7 31,0 30, , ,8 27,0 26, ,1 23,3 23, ,1 20,1 18, , ,0 18,3 15,0

30 Side 30 af 53 Bilag 12 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M7 8 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-7,9-15,6-8,7 12,5-3,0-10,3-3,8 16 2,6-5,6 1, , ,5-0,5 10, ,3 6,9 10,9 31,5 16,5 8,5 15,7 31,5 22, ,1 12,2 20, ,3 17,3 24, ,2 21,5 28, , ,3 23,8 32, ,9 26,9 37, ,3 28,9 38, , ,9 30,7 41, ,8 31,6 41, ,6 33,3 42, , ,6 34,2 41, ,8 34,0 47, ,1 34,7 42, , ,4 36,0 41, ,5 35,0 40, ,4 34,3 39, , ,7 33,9 39, ,2 34,7 40, ,2 34,5 41, , ,8 33,6 41, ,2 33,3 37, ,1 31,2 35, , ,9 27,1 32, ,5 24,5 29, ,7 21,0 23, , ,5 19,0 19,8

31 Side 31 af 53 Bilag 13 - LAeq (1 min.) Måledata: Totalstøj og baggrundsstøj for M14 Måleobjekt Siemens SWT Måledato 5. maj 2012 Hagesholm M14 (WHM-B02) Siemens SWT LAeq(1 min)/db re 20 upa Vindhastighed, m/s Vindmølle i drift Vindmølle standset

32 Side 32 af 53 Bilag 14 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 6 m/s for M14 6 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 6 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-8,6-16,2-9,5 12,5-3,0-8,2-4,5 16 3,7-4,3 3,0 16 9,0 20 8,4 0,9 7, ,9 7,1 11,5 31,5 17,1 7,8 16,5 31,5 22, ,8 11,1 20, ,9 15,2 24, ,8 18,6 28, , ,0 21,1 32, ,5 23,3 36, ,5 25,0 38, , ,3 27,0 40, ,7 26,7 40, ,4 28,0 41, , ,4 28,4 41, ,2 26,9 40, ,4 27,8 38, , ,4 28,3 38, ,6 27,1 37, ,1 25,9 36, , ,4 24,9 37, ,6 23,7 37, ,9 21,3 36, , ,4 20,9 39, ,2 19,4 33, ,4 16,8 28, , ,4 14,1 22, ,2 13,1 16, ,1 11,5 10, , ,7 10,1 7,7

33 Side 33 af 53 Bilag 15 - Totalstøj, baggrundsstøj og korrigeret totalstøj ved 8 m/s for M14 8 m/s LpA[dB re 20 upa] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav Totalstøj Bag. støj Korrigeret 8 m/s 1/3-oktav 1/1-oktav Frekvens Totalstøj Bag. støj Korrigeret Frekvens Korrigeret 10-9,2-16,3-10,1 12,5-3,1-8,5-4,6 16 2,7-4,1 1, ,0 20 9,8 1,2 9, ,7 7,4 11,2 31,5 16,5 8,0 15,8 31,5 22, ,1 11,1 20, ,8 14,8 24, ,7 17,8 28, , ,4 20,1 32, ,5 23,0 37, ,2 24,9 38, , ,1 27,1 39, ,7 27,2 40, ,9 28,6 41, , ,3 29,4 42, ,0 28,6 43, ,6 29,4 40, , ,2 29,7 39, ,3 29,1 38, ,7 28,6 38, , ,0 28,3 39, ,1 27,6 38, ,4 25,6 39, , ,1 25,4 42, ,3 23,9 33, ,5 21,1 30, , ,0 17,5 25, ,7 15,7 19, ,1 13,5 12, , ,0 11,4 9,0

34 Side 34 af 53 Bilag 16 - Vindmøllens kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s for M4 Kildestyrke LWA[dB re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 10 43,9 42,8 12,5 48,9 48, ,2 54,0 62,2 60, ,0 59, ,3 65,1 31,5 69,4 68,5 75,5 74, ,7 72, ,7 76, ,8 79,6 85,8 86, ,8 84, ,4 86, ,8 91,4 94,0 95, ,5 93, ,6 92, ,1 94,8 97,7 99, ,5 95, ,8 94, ,7 96,8 99,0 100, ,2 94, ,2 92, ,5 93,8 96,1 97, ,1 92, ,5 91, ,4 89,4 92,8 94, ,6 88, ,2 86, ,7 83,3 86,6 88, ,9 79, ,2 76, ,5 73,7 74,4 79, ,1 71,6 LWA 103,7 105,3 103,7 105,3

35 Side 35 af 53 Bilag 17 - Vindmøllens kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s for M5 Kildestyrke LWA[dB re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 10 43,0 44,1 12,5 47,9 49, ,0 54,7 61,4 61, ,3 59, ,7 65,6 31,5 68,3 68,9 74,6 74, ,9 72, ,7 76, ,7 80,5 84,4 86, ,1 83, ,1 88, ,2 90,9 93,2 95, ,5 92, ,0 93, ,6 95,7 98,1 100, ,7 96, ,6 94, ,5 96,5 98,8 100, ,8 94, ,5 92, ,5 93,7 95,1 97, ,5 90, ,2 89, ,8 88,2 90,9 93, ,3 87, ,0 85, ,1 82,7 85,4 87, ,3 78, ,0 73, ,9 64,4 71,6 74, ,6 57,1 LWA 103,3 105,1 103,3 105,1

36 Side 36 af 53 Bilag 18 - Vindmøllens kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s for M6 Kildestyrke LWA[dB re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 10 40,3 39,7 12,5 45,6 45, ,4 50,6 58,7 59, ,3 58, ,7 59,6 31,5 65,7 64,2 71,7 70, ,9 68, ,4 71, ,8 75,4 83,6 81, ,6 80, ,2 85, ,4 86,3 92,3 91, ,2 88, ,8 89, ,8 89,9 94,3 94, ,1 89, ,7 93, ,4 89,3 92,1 95, ,4 87, ,8 86, ,1 85,7 88,3 91, ,1 87, ,3 86, ,8 88,0 89,5 92, ,0 86, ,4 84, ,1 82,8 86,1 87, ,5 79, ,3 75, ,9 71,3 74,9 77, ,1 70,5 LWA 99,2 100,6 99,2 100,6

37 Side 37 af 53 Bilag 19: Vindmøllens kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s for M7 Kildestyrke LWA[dB re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 10 37,1 39,7 12,5 42,6 44, ,0 50,3 56,9 59, ,4 58, ,2 59,3 31,5 63,2 64,1 69,2 70, ,3 68, ,5 73, ,7 76,8 81,9 83, ,1 81, ,7 85, ,5 87,3 91,8 92, ,8 90, ,6 89, ,8 90,4 93,3 95, ,3 90, ,7 96, ,5 90,9 91,6 97, ,3 89, ,8 88, ,4 87,6 87,8 93, ,7 88, ,3 88, ,4 89,8 88,6 94, ,6 89, ,7 86, ,1 84,2 84,2 89, ,2 81, ,5 77, ,5 72,3 73,2 79, ,4 68,3 LWA 98,4 102,3 98,4 102,3

38 Side 38 af 53 Bilag 20 - Vindmøllens kildestyrke, LWA, ved 6 m/s og 8 m/s for M14 Kildestyrke LWA[dB re 1 pw] Frekvens [Hz] - 1/3-oktav 6 m/s 8 m/s Kildestyrke 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 10 39,0 38,3 12,5 43,9 43, ,4 50,1 57,4 58, ,9 57, ,0 59,7 31,5 64,9 64,2 70,7 70, ,8 69, ,8 72, ,8 76,7 83,0 82, ,2 80, ,7 85, ,7 86,5 91,7 91, ,6 88, ,0 88, ,7 90,1 94,2 94, ,6 90, ,4 92, ,4 88,7 91,9 94, ,4 88, ,6 87, ,2 86,7 90,2 92, ,6 88, ,8 87, ,2 87,7 91,2 93, ,8 90, ,5 82, ,6 78,4 83,0 84, ,2 73, ,0 67, ,5 60,6 66,3 68, ,1 57,5 LWA 99,3 100,7 99,3 100,7

39 Bilag 21 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 80 Hz - Vindmølle M4 DANAK 100/1560 Side 39 af 53

40 Bilag 22 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 88 Hz - Vindmølle M5 DANAK 100/1560 Side 40 af 53

41 Bilag 23 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 432 Hz - Vindmølle M6 DANAK 100/1560 Side 41 af 53

42 DANAK 100/1560 Side 42 af 53 Bilag 24 - Tonalitet i 125 m og 538 m afstand; 422 Hz - Vindmølle M7 125 m fra mølle M7, målt på plade 538 m fra mølle M7, målt 1,5 m over terræn

43 DANAK 100/1560 Side 43 af 53 Bilag 25 - Tonalitet i 125 m afstand på plade; 442 Hz - Vindmølle M14

44 DANAK 100/1560 Side 44 af 53 Bilag 26 - Kort over vindmølleparken ved Hagesholm Med vindmølleplaceringer og beregningspunkter for bestemmelse af støjbelastningen Lr. Kortet er fra WindPRO-beregningen leveret af Vattenfall Vindkraft A/S. Støjkurverne på figuren er ikke fra beregningen i denne rapport. N

45 DANAK 100/1560 Side 45 af 53 Bilag 27 - Fotos af måleposition ved M4 Plademåling Vindmåling

46 DANAK 100/1560 Side 46 af 53 Bilag 28 - Foto af måleposition ved M5

47 DANAK 100/1560 Side 47 af 53 Bilag 29 - Fotos af måleposition ved M6 Plademåling Vindmåling

48 DANAK 100/1560 Side 48 af 53 Bilag 30 - Fotos af måleposition ved M7 Plademåling Vindmåling

49 DANAK 100/1560 Side 49 af 53 Bilag 31 - Fotos af måleposition ved M14 Plademåling Vindmåling

50 DANAK 100/1560 Side 50 af 53 Bilag 32 - Foto af måleposition 538 m øst for M7

51 DANAK 100/1560 Side 51 af 53 Bilag 33 - Effektkurve driftsmode -1 db

52 DANAK 100/1560 Side 52 af 53 Bilag 34 - Effektkurve driftsmode -5 db

53 DANAK 100/1560 Side 53 af 53 Bilag 35 - Måleinstrumenter Nr. Udstyr Producent Model 17L047 Cup anemometer Schiltknecht Windmaster mkii 17L046 Wind Vane Vektor Instruments W200P 1029L Calibrator Brüel & Kjær L004 Data acquisition card NI L ½ Microphone G.R.A.S. 40AE 09L033 Preamplifier G.R.A.S. 26CF 10L012 Measurement software DELTA Wind Turbine L Hard disc recorder Sound Devices 744T 1392L Sound level meter Brüel & Kjær L Microphone Brüel & Kjær L Calibrator Brüel & Kjær 4230

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt Twister akustikpaneler Udført for Fraster ApS DANAK 100/1871 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt GlassCover design Splash Udført for Fraster ApS DANAK 100/1870 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA

Læs mere

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt Gunnar Sjølund Gaaen 8 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Lise Overby Nørgård

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Tagelement med 20 mm mineraluld TF-20 og 18 mm perforeret ståltrapezplade Rekvirent: SkanDek Tagelementfabrik A/S AV 1182/09

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover

Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for Fraster filt SpaceCover Udført for Fraster ApS DANAK 100/1873 Sagsnr.: I100645 Side 1 af 9 11. december 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 21-12-2015 - Yderligere materiale vedlagt) MOF Alm.del Bilag 92 Offentligt DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Toner i støj fra vindmølle

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge

Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling ekstern støj Støj fra selskabslokalerne Casa Vita, Osvej 83, Jyllinge Udført for Roskilde Kommune DANAK 100/2119 Revision 1 Sagsnr.: I100897 Side 1 af 28

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 41 2003 Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Viggo Lemche Motorsportens Akustiklaboratorium Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for

Læs mere

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark

2. august 2012 DELTA Agro Food Park Aarhus N Danmark apport Laboratoriemåling af lydisolation for dannebrogsvindue med enten 4-12-4 mm termoruder eller 3 mm enkeltruder begge målt med og uden Optoglas ApS forsatsruder af hhv. 4 mm og 6 mm hærdet glas Udført

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere