BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAT. Bordtennis Aldersrelateret Træning. Dansk BordTennis Union"

Transkript

1 BAT Bordtennis Aldersrelateret Træning

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 FORORD INTRODUKTION TIL MANUALEN Sådan læses manualen DBTUs definitioner HVAD ER ET TALENT? DBTUs SPILFILOSOFI DBTUs UDVIKLINGSTRAPPE DBTUs udviklingstrappe, indledning De generelle udviklingstræk Teknisk/taktisk træning Fysisk træning Styrketræning for børn og unge Mental træning Træningsmængder BØRNEBORDTENNIS; 6 8 år Teknisk træning Taktisk træning Fysisk træning Mental træning DEN MOTORISKE GULDALDER; 9 13 år Teknisk træning Taktisk træning Fysisk træning Mental træning UNGDOMSBORDTENNIS (14 17 år) Teknisk træning Taktisk træning Fysisk træning Mental træning UNGSENIOR BORDTENNIS (18 21 år) Teknisk træning Taktisk træning Fysisk træning Mental træning PROCES-, PRÆSTATIONS- el. RESULTATMÅL? Mål for træneren At gøre sit bedste TRÆNERROLLEN Coaching i kampsituationer De 10 trænerbud Træneren som rollemodel Psykisk spænding God formidling fremmer indlæringen PIGER VS DRENGE Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

3 13.0 ÅRSPLAN Opbygningsperiode (ca. august september) Forberedelsesperiode (ca. oktober november) Specialperiode (ca. december marts) Mellemperiode (ca. april maj) Koble fra periode (ca. juni juli) DET SPECIFIKKE TRÆNINGSPAS Det specifikke pas (Grundform) Indledning Opvarmning Indspil Øvelser før pausen Kontroløvelser (Hold bolden i spil) Benarbejdsøvelser (Hold bolden i spil) Indlæring af et bestemt slag Server Åbningsspillet Momenttræning Angrebsøvelser At vende forsvar til angreb Pausen Øvelser efter pausen Kampe/turneringer mv KINATRÆNING TEKNISK BESKRIVELSE AF SLAGUDFØRELSE OG BEVÆGELSE PRAKTISKE ØVELSER SKEMA TIL SPILLERANALYSE KOST & ERNÆRING DE 10 FORÆLDREBUD UDSTYR Valg af bat Valg af sko Valg af beklædning FØDEKÆDEN I DANSK BORDTENNIS RUNDT OM DBTU DBTUs TRÆNERUDDANNELSE KOMMUNALT SAMARBEJDE Skole/uddannelse TEAM DANMARKS ALDERSRELATEREDE UDVIKLINGSMODEL BORDTENNISORDBOGEN OM FORFATTERNE LITTERATURLISTE

4 0 FORORD INDLEDNING FRA FORMANDEN Det er med stor fornøjelse, at i samarbejde med Team Danmark nu officielt kan udgive Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept (BAT). BAT er første led i fødekæden i det elitearbejde som over de sidste 20 år har udviklet sig i og omkring Dansk Bordtennis. Der findes flere måder at spille bordtennis på. Udover at det er en organiseret sport under Dansk BordTennis Union, så er det også en meget populær fritidsaktivitet på campingpladser, fritidshjem, SFO er, skoler mv. Det er selvfølgelig en fordel, at så mange mennesker får positive oplevelser med og oven i købet gerne vil dyrke vores sport, men det stiller også en række krav til os i den organiserede sport. Det er derfor vigtigt at påpege, at vi repræsenterer sporten bordtennis. Det vil sige, at vi i bordtennisklubberne giver vores medlemmer de optimale tekniske, taktiske, mentale og fysiske muligheder for at blive de bedste bordtennisspillere. Vi spiller selvfølgelig også bordtennis for sjov, men med en interesse for at blive bedre, udvikle os og på sigt spille bordtennis på elitært plan. BAT er et værktøj til at sikre, at vi i bordtennissporten får etableret velfungerende træning, der tager hensyn til spillernes udvikling på de forskellige alderstrin. Kun ved at målrette træningen/spillerudviklingen og gøre tingene rigtigt hele vejen op gennem de forskellige alderstrin, kan vi sikre, at Danmark til stadighed kan fastholde det høje internationale niveau, som vi er lykkedes med at opbygge over de sidste mange år. Materialet er blevet til gennem et målrettet arbejde, hvor mange forskellige eksperter har bidraget med viden om de forskellige områder. Uden deres hjælp ville materialet ikke være blevet så godt, som det er blevet. Brug det flittigt og dygtigt i arbejdet i klubben med at udvikle de spillere som netop din klub har. God fornøjelse med BAT. Aksel Beckmann Formand for 4 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

5 5

6 6 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

7 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN 7

8 2.0 INTRODUKTION TIL MANUALEN Aldersrelateret træning forsvarlig, målrettet træning af børn og unge Med denne manual ønsker vi, at hjælpe til med redskaber til talentidentifikation og udvikling set gennem nationale og internationale erfaringer og evidens samt anerkendte principper. Vi har et ønske om at fortsætte den flotte udvikling dansk bordtennis har været igennem de sidste mange år. I den forbindelse er denne manual skabt med anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for børn og unge at spille bordtennis i Danmark. DBTUs Aldersrelateret træning giver en masse bud på, hvad du som træner (ny eller øvet) skal være opmærksom på omkring træning af bordtennisspillere op til 21 år. Hvordan sikrer vi, at den enkelte spiller hele tiden er i fokus, hele tiden udfordres på lige nøjagtigt dennes niveau og hele tiden udvikler sine kompetencer på de rigtige tidspunkter i forhold til sin udvikling? Disse spørgsmål skulle du gerne få besvaret i denne manual. Du ønskes god fornøjelse med manualen. God læsning Beskrivergruppen 2.1 Sådan læses manualen Manualen er bygget op omkring disse 4 aldersgrupper: 6 8 år - Børnebordtennis 9 13 år - Den motoriske guld alder år - Ungdomsbordtennis år - Ungseniorbordtennis Under hver aldersgruppe vil du finde gode råd, anbefalinger, vejledninger samt generel viden omkring teknisk-, taktisk-, fysisk- samt mental træning. Du kan altså som træner for en bestemt årgang/gruppe finde ALT, hvad der er relevant for dig indenfor meget overskuelige kapitler. Manualens fysiske del er, såvel som resten af manualen, beskrevet med ønske om at blive brugt i praksis. Det ansvar hviler på trænerne som måske skal gøre op med en tidligere praksis på området, men som kan søge inspiration til dette i manualen. Den er ikke dækkende i form af øvelser, lege og træningsforslag, men kan/bør suppleres med trænerens egen erfaringer, fantasi og kendskab til egne udøvere. Bordtennisordbogen Bagerst i manualen er der en ordbog hvor du kan finde definitionen på en række udvalgte ord, som bruges i materialet. 2.2 DBTUs definitioner Såvel drenge som piger, herrer og damer spiller bordtennis, men i manu alen har vi valgt konsekvent at om tale udøverne som spilleren, denne eller spiller. Dette gjort for at gøre læsningen af manualen mere smidig og let. I øvelseskapitlerne eller i de øvelser der er i manualen tages der ALTID udgangspunkt i en højrehåndet spiller. Vær opmærksom på dette, hvis du til daglig har venstrehåndede i dit træningslokale. Den, der tror sig færdiguddannet, er mere færdig end uddannet! 8 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

9 3.0 HVAD ER ET TALENT? 9

10 3.0 HVAD ER ET TALENT? Hvem kan ikke nikke genkendende til, på et tidspunkt, at have sagt Prøv at se et stort talent! første gang eller en af de første gange træneren ser spilleren. Ofte kommer udsagnet som et udtryk for en spontan bedømmelse af personens spillemæssige egenskaber. Dette bliver træneren ofte forblændet af. Om spilleren så siden hen når stjernernes tinder er et helt andet spørgsmål. Hvad er det, der får en træner til at sige det? Er det mest et udtryk for ønsket om en kortsigtet succes og status- eller kan man se det? At udvikle og skabe en topspiller i bordtennis forudsætter, at der arbejdes langsigtet med mange forskellige egenskaber hos spilleren. Jævnfør Team Danmark så er der 6 faktorer der tilsammen udgør de elementer der skal være til stede for at man kan tale om at en spiller er et talent. Antropometriske faktorer (kropslige dimensioner) Fysiologiske faktorer (f.eks. iltoptagelse, muskelfibersammensætning, trænérbarhed og restitutionshastighed) Motoriske faktorer (f.eks. basale koordinatoriske færdigheder, tekniske færdigheder, evnen til at indlære nye bevægelser, og læringstempoet for nye bevægelser/ bevægelsesmønstre) Psykologiske faktorer (f.eks. vedholdenhed, motivation, målsætning, læringsstrategi, selvurdering og stresshåndtering) Kognitive faktorer (f.eks. at forudse begivenheder (anticipation), evnen til at læse situationen og vælge den rette bevægelse, at kunne genkende mønstre, at kunne forholde sig til egne handlinger (spilintelligens) Sociologiske faktorer (f.eks. familiebaggrund, støtteapparat, uddannelse, venner i miljøet, trænere og økonomi) Der er blandt idrætsforskere og elitetrænere en fælles opfattelse af, at talentfulde idrætsudøvere ikke kan udvælges på baggrund af blot én faktor. Snarere tror man i dag på, at det er nødvendigt med multidimensionelle modeller. (Abbortt, A. et. al., 2004). Disse modeller betoner, at samtlige de karakteristika, der anses for vigtige, skal findes i idrætsudøveren. Såfremt blot én egenskab mangler, så kan udøveren ikke gøre sig håb om en dag at præstere resultater på internationalt plan. Det enkelte talent kan score op til seks point i de forskellige faktorer. I alt 720 point er maks. antal for talentstørrelsen. Man kigger herefter på det enkelte talent og score denne person for at se hvor stor talentstørrelsen er. Normalt sammenlignes spillerudvikling med det at bygge et hus (se figur 2). Huset består af 4 lejligheder, som hver indeholder nogle arbejdskrav (indenfor teknik, taktik, mental & fysisk træning) der skal trænes. Undlader træneren at træne den ene eller flere egenskaber vil lejligheden og dermed også huset falde sammen. Du vil dermed stå tilbage med en spiller, der har væsentlige mangler. Så fra starten ad, så handler det om at træningen er helhedsorienteret. Faktor nr FYSIOLOGI * MOTORIK * PSYKE * SOCIOLOGI * KOGNITION * ANTROPOMETRI Spiller Spiller Figur 1; Talentidentifikation. Eks. på scoring af spiller. (Team Danmark) 10 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

11 Eksempler: Hvad nytter det, at en spiller kan alle slag til perfektion, men desværre er i så dårlig fysisk form, at han kun kan spille 5 til 6 sæt med maksimal fysisk intensitet på en dag, fordi hans fysiske form desværre er for dårlig og han dermed taber inden de allervigtigste kampe. Han vil sjældent eller aldrig nå finalen. 2. En spiller, der spiller optimalt frem til at sættene skal afgøres, men som så dermed bliver sat under mentalt pres, fordi sættet er lige, rent stillingsmæssigt. Spilleren der er bedst i træningslokalet, men lider af præstationsangst mangler således nogle mentale værktøjer til at håndtere den høje spænding og vil dermed sandsynligvis tabe kampen. Træningen skal planlægges med udgangspunkt i den enkelte spiller og være så komplet som mulig, dvs. at det er vigtigt, at alle de 4 egenskaber i nedenstående tabel trænes og udvikles. Hvor meget de enkelte kvaliteter skal vægtes i forhold til hinanden er afhængig af spillerens forudsætninger, egenskaber, alder, køn etc. Taktik Evnen til at tænke rigtigt i spilsituationen Styrker og svagheder ved forskellige spillestile Evnen til at spille taktisk Fysik Iltoptagelse Smidighed Muskelstyrke Koordination Balance Mentalt Elske stillingen 9-9 Positiv tænkning Glæden ved at spille bordtennis Selvværd og tillid Samvær Teknik Optimal slagteknik Benarbejde Batfatning Udvikling af spillerens egen spillestil Figur 2; Arbejdskrav til talentidentifikation. DBTUs definition af et talent: En spiller, der med udgangspunkt i sine personlige forudsætninger, er i stand til at få det bedst mulige ud af sine egenskaber, er et talent. 11

12 12 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

13 4.0 DBTUs SPILFILOSOFI 13

14 4.0 DBTUs SPILFILOSOFI skaber landsholdsspillere ud fra den filosofi, at bordtennis i dag bliver afgjort ved stillingen 9-9. Derfor er den danske stil bygget op omkring 2 planer hvor plan A er nedenstående 4 statements: Du skal turde satse ved stillingen 9-9. Vi koncentrerer os om processen. Fejl er lig med læring. Don t compete just win.* Gennem fokus på processen, villigheden til at turde lave fejl, lysten til at vinde frem for at konkurrere mod andre, kombineret med et elitært set up skabes den danske spiller som elsker stillingen 9-9. Den danske spiller vinder selv størstedelen af sine point i kraft af egen styrke og ikke modstanderens svagheder og er samtidig spilstyrende i kampene. Fokus er rettet mod angrebsspillet, spilleren er offensiv og kan spille bolden i alle retninger fra for- og baghånd. Den danske spiller er endvidere mental stærk, trænérbar og selvstændig som person. Uddybende kommentarer Der stræbes mod at spillerne opnår den såkaldte danske spillestil, hvor spilleren er i stand til at vinde points i kraft af sin egen styrke og ikke på grund af modstanderens svagheder (plan A). Spilleren skal kunne være spilstyrende i kampene. Alle spillere skal have et våben, som de er i stand til at vinde rigtig mange points med. En effektiv forhånd er det typiske våben for mange spillere. Det er vigtigt, at spilleren med tiden er i stand til at spille forhånd fra baghåndssiden, idet de fleste points vindes med forhånden i moderne bordtennis. Skulle det mod forventning ikke lykkes via plan A, så må spilleren ty til plan B, hvor det bare handler om at vinde ved at spille på modstanderens spil og forsøge at ødelægge dette. At skabe en spillestil tager udgangspunkt i spillerens 4 lejligheder gennem det teknisk/taktiske, de fysiske og de mentale forudsætninger, stærke/svage sider og den træning spilleren gennemfører. Når spilleren starter til bordtennis, er det derfor vigtigt at træneren kortlægger spilleren og danner sig et indtryk af dennes egenskaber. Dog skal det pointeres, at en spillers kvaliteter ikke er stationære, men ændre/udvikler sig i takt med alderen og spillet. Derfor er det centralt at træneren løbende evaluerer spillernes potentiale(r) og udviklingsmulighed(er). Som regel sker en spillers udvikling ikke løbende med små fremskridt hele tiden, men rent billedligt mere som en trappe, hvor der ikke sker nogen udvikling i perioder, - og så lige pludselig, så tager spilleren et hop. Træneren har således en stor indflydelse på, hvordan spillerne udvikler sig. Det er et faktum, at de ting spilleren gør til træning, gør denne også i kamp. Derfor skal alle hensigtsmæssige rutiner, spillemønstre mv. automatiseres i træningslokalet. Flosklen med, at dette gør jeg ikke når jeg er ude og spille kamp, for så ved jeg godt, at jeg ikke skal det, holder ikke. Træningen er et spejlbillede af, hvad der skal foregå i kampsituationen. * I never compete against others. I just try to win and compete only against my self. Michael Jordan, sagt til Greg Evans i interview til skoleavis i San Diego. 14 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

15 5.0 DBTUs UDVIKLINGSTRAPPE 15

16 5.0 DBTUs UDVIKLINGSTRAPPE Alder Fase - piger Præpubertet Pubertet Post pubertet (18+) Fase - drenge Præpubertet Pubertet Post pubertet (20+) Personlig udvikling Barndom Pubertet Ungdom Yngre voksen DBTUs faser BØRNEbordtennis UNGDOMsbordtennis UNGSENIOR bordtennis SENIOR bordtennis Børnebordtennis Den MOTORISKE GULDALDER UNGDOMsbordtennis UNGSENIOR bordtennis SENIOR bordtennis Uddannelse Indskolingen Mellemtrinnet Udskolingen Ungdomsuddannelse Evt. videregående uddannelse Psykologisk udvikling Ego Omverden Identitet Erfaringer Sportspsykologisk udvikling Personlighed & Identitet (selvværd, motiver, værdier, adfærd). Eliteudøver & Life Skills (Commitment, planlægning, Karriere og balance. Det mentale hjul (Selvtillid, visualisering, målsætninger, Indre/ydre dialog, Spæningsregulering, konkurencesstrategi) Psykosocial udvikling Forældre Søskende Kammerater (hold) Træner(e) Hold Kammerater Familie Partner Hold Træner(e) Venner Forældreinvolvering STOR forældreinvolvering/-deltagelse Mindre/ingen forældreinvolvering Træning FUNdamentale bevægelser FOKUS på leg og glæde, alsidighed. Lære at træne Lære at træne MERE Træne mod at konkurrere FOKUS på teknik, udvikling. Træne mod at konkurrere Træne for at vinde FOKUS på den hele spiller Træne for at vinde FOKUS på den hele spiller Teknisk Lege, alsidige, sjov bevægelser. Batfatning og bordtilvænning. Fokus på benarbejde. Basale tekniske færdigheder: Balance, tyngdepunkt, forflytninger, træfpunkt. Fokus på benarbejde og de basale tekniske færdigheder, fejlfinding af tekniske deltaljer Spilsystemer. Kamprelaterede færdigheder. Teknikken må IKKE sætte nogle begrænsninger Fysisk Fysisk tr. gennem leg og bevægelse. Alsidig træning. Øv. med egen kropsvægt. Uformel cirkeltræning Frivægts øvelser. Cirkel træning. Almen styrke tr. Evt. medicinbold og lette vægte. Disiplinspecifik tr. Cirkel & powertræ-ning. Plyometriske øvelser. Medicin-bolde og frie vægte Specifik træning Frie vægte og udvalgte maskiner. Plyometrisk træning. Taktisk Fokus, udvikle spilintelligens Bruge HELE bordet. Fart & tempo Udvikle spilintelligens Fokus på spilsystemer Videre udvikling af spilsystemer Arbejde med flere taktiske muligheder Mentalt Lære at blive en vinder Lære at elske stillingen 9:9 JEG VIL og kan. JEG VIL og JEG GØR DET NU Vindertyper Sportslige store egoer Teamet At være del af et fællesskab der træner sammen og støtter hinanden At være del af et team der til dels træner sammen, støtter og er kompetitive samme og som skal præstere sammen. Figur 3; DBTUs udviklingstrappe 16 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

17 5.1 DBTUs UDVIKLINGSTRAPPE, INDLEDNING Manualen er bygget op omkring de 4 trappetrin som udviklingstrappen er opdelt i: 6 8 år: Børnebordtennis 9 13 år: Den motoriske guldalder år: Ungdomsbordtennis år: Ung seniorbordtennis Hvert af de 4 trappetrin er yderligere inddelt i henholdsvis: a) Teknisk træning b) Taktisk træning c) Fysisk træning d) Mental træning Som samlet indledning til udviklingstrappen startes med generelle udviklingstræk omkring de 4 underpunkter som trappetrinnene er inddelt i. Du kan, som træner, derfor nøjes med at læse de sider der er omkring netop den aldersgruppe du skal træne samt de generelle udviklingstræk. 5.1 DE GENERELLE UDVIKLINGSTRÆK Udvikling af børn og unge Inden for talentudvælgelse og udvikling af børn og unge til eliteatleter eksisterer 2 overordnede modeller: 1) Pyramidemodellen, hvor børn og unge i klubber og skoler danner et stort grundlag for at udvælge de mest talentfulde. 2) Hvervemodellen, hvor man tester og evaluerer børn og unge for derefter at udvælge potentielle talenter. I Danmark er den mest udbredte, pyramidemodellen. I forhold til Danmarks befolkningsstørrelse og dermed talentmasse, virker det essentielt, at træningen inden for denne model udvikles for fortsat at udvikle verdensklasseatleter i fremtiden. Det kan enten være ved at udvælge de mest talentfulde tidligere i livet og tilbyde mere fokuseret træning, eller ved i højere grad at sikre at det træningsstimuli, der er i børne- og ungdomsårene er det mest formålstjenstlige, i forhold til den videre udvikling af talentet. Bordtennis er traditionelt en sport med tidlig specialisering, men ofte vil der gennem børne- og ungdomsårene være andre aktiviteter samtidigt med bordtennistræningen. Som trænere er man altså nødt til dels at kunne håndtere en relativt tidlig specialisering, men også formå at skabe det rette træningsstimuli. Gennem børne- og ungdomsårene med en bredere bevægelseserfaring og dermed skabe en base for at udvikle den bordtennisspecifikke del. Børn er ikke små voksne! Overskriften opsummerer, hvad essensen af god træning for børn og unge er, eller rettere hvad det ikke er, nemlig træning for voksne bare i miniformat. Når det er sagt vil der selvfølgelig være ligheder mellem den træning voksne laver og den træning børn og unge bør lave, dog skal man som træner være bevidst om, hvorfor man gør som man gør, og hvordan man bedst tilrettelægger træning for børn og unge. For det er trænerens fornemste opgave, vedvarende at stille sig selv spørgsmålene: hvorfor? og hvordan? Svarene skal træneren selv kunne give og denne manual vil give bud på hvordan træning i børne- og ungdomsårene med fordel kan konstrueres. For den fysiske dels vedkommende bliver det altså centralt at klarlægge, hvilken slags fysisk træning, der bedst egner sig til udvikling af bordtennisspillere fra barndom til voksenliv. Man bruger ofte begrebet udvikling uden måske at have gjort sig klart, hvad der menes. Udvikling er mange aspekter herunder modning og læring. Modning er den normative udvikling medfødte motoriske programmer, modning i nervesystemet altså biologiske processer der afstedkommer forbedrede kropslige og kognitive præstationer uden egentlig øvelse/træning. Modning er ofte nødvendig for udvikling, men forskellige læringsprocesser kan accelerere modningen og dermed forbedre muligheden for at lære nyt, eller at konsolidere den erhvervede færdighed. Modning er således en forudsætning for læring og derfor er det ikke ligegyldigt hvordan træningen til børn og unge tilrettelægges, da der ofte er meget store forskelle i modning indenfor samme aldersgruppe hvilket figur 4 (se side 18) viser tydeligt. Her ses store forskelle i kronologisk alder og skeletalder, markeret tydeligt ved 2 udvalgte individer. Hvis den rette træning, herunder både hensyntagen til det fysiske (mængde, intensitet, type) og mentale (pædagogiske, sociale) udføres, vil det kunne medføre en personlig udvikling, individuelt og i samspil med andre, ligesom træningen kan udvikle selvtilliden, intellektet og udøvernes sociale færdigheder. Modsat kan forkert træning give skader, ødelægge lysten til at dyrke sport og have konsekvenser for udøvernes sociale liv. Vi har altså som trænere ansvar for vores udøvere, ligesom de bærer en del af ansvaret for sig selv og hinanden. Som træner har de fleste nok hørt om timers reglen eller det at man skal træne ca. 10 år for at nå et topniveau. Hvad man ikke altid får med i farten er at denne træning kan have mange forskellige ansigter, hvilket betyder, at det ikke nødvendigvis er timer superviseret teknisk/taktisk træning der menes, men at træningen sagtens kan have en legende tilgang. Man kan som træner derfor godt opfordre spillere til at bruge tid udenfor træning til at udvikle generelle aspekter af enten den fysiske del af sporten eller lege med de tekniske/taktiske aspekter af spillet. Det kan være kolbøtter hjemme i haven eller på stuegulvet, spil med ballon eller bold, jonglering med hænder og fødder, stå på hænder eller lave trillebør. Man kan lege med at bruge den forkerte hånd til at spille med, lege med slagvinkler, opsætte pædagogiske regler om kun at måtte spille offensivt/defensivt osv. Mange forskellige bevægelser og tilgange er nyttige, dog kan man med fordel arbejde med fundamentale færdigheder såsom: 17

18 Youth Football Players Portugal: Skeletal age (years) Kronologisk og biologisk alder svarer ikke altid overens, ofte er forskellene store og vigtige. På billedet er det 2 fodboldpiger på 10 år. (DBU - Holdninger & handlinger 2010) Figur 4; Skelet vs. kronologisk alder (Malina et al ) Figur 4.1: Den kronologiske alder er ikke altid den samme som den biologiske alder. Kilde: Locomotor Malina m.fl. færdigheder: september kroppen bevæges gennem rummet f.eks. gang, løb hoppe, osv. Non-locomotor færdigheder: bestemte kropsdele bevæges f.eks. at skubbe, trække, bøje, osv. Manipulative færdigheder: et objekt flyttes f.eks. kaste, sparke, slå, osv. Disse færdigheder bruges ofte i sammenhæng og i forskellige kombinationer men er alle en del af fundamentet for at skabe gode atleter. De fundamentale færdigheder er altså basis, men derudover skal der arbejdes med bordtennisspecifikke dele. Kigger vi lidt på bordtennis vil spillet kunne kategoriseres som et net/vægspil med de karakteristika, der følger med. Vigtigst at det er et reaktivt spil, hvor man hele tiden skal reagere mest optimalt ift. modstanderens slag. For at kunne spille bordtennis på højt niveau, er det selvsagt nødvendigt at besidde de rette færdigheder. Men hvilke færdigheder kræves der? En måde at klassificere færdigheder på, kunne være ved at undersøge, hvor stabilt og forudsigeligt det omgivende Chronological age (years) 16 miljø er. Deraf kan man klassificere færdigheder som enten åbne eller lukkede: Åben færdighed: ustabilt og omskifteligt/uforudsigeligt omgivende miljø (boldspil, kampsport). Lukket færdighed: Stabilt og forudsigeligt omgivende miljø (svømning, skydning) Der findes færdigheder der ligger imellem disse og som har et semiforudsigeligt miljø. Bordtennis er et spil, hvor åbne færdigheder er en nødvendighed, og hvor reaktionstiden er så kort, at man har brug for at kunne bevæge sig lynhurtigt. Det betyder, at træningen selvfølgelig skal indeholde mange elementer, hvor de åbne færdigheder trænes bedst, nemlig i spillignende situationer, men hvor de tekniske færdigheder skal automatiseres gennem slagtræning for at kunne blive brugt ekstremt hurtigt. De bedste spillere formår derudover også at kunne forudse modstanderens næste slag før det er slået, for på den måde at have længere tid til at vælge sit slag, komme i position til slaget og udføre slaget teknisk korrekt. Figur 5 (Se side 19) viser dette forhold, hvor manualstaverne O (opfatte), V (vurdere), B (beslutte) og H (handle) beskriver de faser man gennemgår adskillige gange i hver duel. I takt med, at man udvikles som spiller bliver man hurtigere til hver enkelt del og eksperten adskiller sig på den måde, at vedkommende kan forudse mange af spilhandlingerne og derfor har en klar fordel, da man på den tid kan handle hurtigere, alternativt bruge mere tid på selve handlingen, hvilket øger kvaliteten af handlingen. I forhold til den komplette bordtennisspiller bliver det derfor vigtigt at have spilforståelse og at kunne udføre slagene optimalt, hvilket både indebærer at flytte sig i forhold til bolden, men også at kunne give slagene fart, mens man forbliver i balance. Groft sagt nytter det ikke at have gode slag og en god spilforståelse, hvis ikke spilleren kan komme i position til slaget, ALDERSRELATERET eller TRÆNING fysisk formår FYSISK TRÆNING at Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

19 Ekspert 0 V B H Kyndig udøver Kompetent udøver 0 V B H 0 V B H Avanceret begynder Novice/nybegynder 0 V B H 0 V B H Situationen opstår FIGUR 5; Fra opfattelse til handling. Tid udføre elementer af spillet gentagne gange med korrekt hastighed, kraft og præcision. Det er hvad indholdet i denne ATK manuals fysiske del sigter efter, nemlig at optimere muligheden for at man som træner har redskaber til at planlægge korrekt fysisk træning for alle aldersgrupper. Arbejdskravsanalyse bordtennis I forhold til at kunne arbejde specifikt med den fysiske træning i en idrætsgren er man nødt til i nogen grad at kende de krav der stilles til udøverne i pågældende idrætsgren. Dette kaldes en arbejdskravsanalyse, eller blot kravsanalyse til idrætten og indeholder en analyse af de krav/ komponenter, der indgår i en god præstation. Oftest vil man teste de bedste udøvere indenfor netop denne idrætsgren, da man må forvente at de gennem mange års træning har tillært sig, og trænet netop disse færdigheder der gør dem til en del af eliten. Bordtennis er et hurtigt spil, meget hurtigt endda, hvilket sætter store krav til at kunne læse spillet, flytte sig i forhold til boldens bane samt returnere i både for- og baghånd. Indenfor det fysiske stiller det store krav til hurtighed, altså evnen til at udvikle stor kraft på meget kort tid. Bordtennisspilleren vil ofte have en position ved bordet, hvor man står med bøjede ben, læner overkroppen lidt frem og forsøger at bevare en god balance gennem duellerne. Forflytninger sker primært sideværts i forhold til boldens bane, dog er der forflytninger frem og tilbage når der returneres kort og spilles defensivt længere væk fra bordet. Det betyder grundlæggende at bordtennisspillere skal være hurtige på fødderne, kunne bevæge slagarmen hurtigt i position til slag samt bevare en god balance. Der vil derfor være meget fokus på kropsstammen og benstyrke i træningsforslagene. Derudover kræver bordtennis en vis fleksibilitet, en moderat god kondition samt evne til at arbejde anaerobt i hele kampen. Det er parametrene hurtighed, kondition, balance og styrke der vil blive fokuseret på i nærværende del af ATK manualen. 5.1 teknisk/taktisk træning Taktik tager primært udgangspunkt i spillerens tekniske forudsætninger. Med andre ord er der en sammenhæng mellem taktik og teknik, idet det er teknikken som primært giver de taktiske muligheder. En god taktiker skal have gode tekniske færdigheder. For at gennemføre en god taktik skal spilleren kunne mestre de basale tekniske færdigheder som: balance, tyngdepunkt, forflytninger, træf punkt, slag teknik, vekslinger, generere-, hånd tere skru og rytme/timing. Ovennævnte færdigheder skal skabe et grundlag udfra hvilket spiller og træner kan udvikle de mere kamprelaterede færdigheder, samt give denne et stort udvalg af taktiske muligheder i kamp. Såfremt disse færdigheder ikke er veludviklede, vil de ofte være den begrænsende faktor for de taktiske oplæg og dermed også for videre udvikling til et højere niveau. 5.2 FYSISK træning Den fysiske træning for eliteudøvere er en væsentlig del af arbejdet med at skabe en hel atlet, der besidder de karakteristika, der skal til for at blive en verdensklasseatlet. Det er både arbejdet med at lave præstationsoptimerende træning med direkte relation til bordtennisspillet, men i høj grad også arbejdet med at lave skadesforebyggende træning, der på sigt medfører, at atleten kan træne med en større volumen og med stigende intensitet. I forhold til en gennemgående udvikling af atleten fra barn over ungdom til senior er det vigtigt at være bevidst om hvad der bedst kan betale sig at fokusere på i de forskellige dele af denne udvikling. Det er formålet med dette afsnit af manualen som vil beskrive hvilke fysiske delelementer der indgår i en god præstation, samt hvordan og hvornår vi bedst træner de enkelte dele. 19

20 Der er således videnskabelige studier, der viser at børn og unge responderer på forskellige træningsstimuli på forskellige tidspunkter i deres udvikling, hvilket nedenstående tabel giver et overblik over. Det tekniske aspekt er meget vigtigt, det er helt selvfølgeligt i selve spillet, men også det tekniske niveau i eks. sprint eller styrketræning er vigtigt i forhold til at opnå et optimalt udbytte når puberteten indtræder og kroppen er klar til at tage imod træningen. Har man ikke trænet Kapacitet Præpubertet Tidlig fase i puberteten Sen fase i puberteten Efter puberteten Aerob træning Lille effekt Moderat effekt Stor effekt Stor effekt Anaerob træning Lille effekt Lille effekt Moderat effekt Stor effekt Styrke Moderat effekt Stor effekt Stor effekt Stor effekt Bevægelighed Moderat effekt Moderat effekt Moderat effekt Moderat effekt Koordination Stor effekt Stor effekt Moderat effekt Lille effekt Figur 6; Træningsstimuli ( Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering ) Tabellen understøttes af studier der viser at der er visse elementer der tilsammen danner basis for at kunne præstere godt, kaldes når man tester de motoriske færdigheder og dermed også hvilke færdigheder, der er vigtige i en idrætspræstation på tværs af idrætter. Disse færdigheder er: Statisk styrke 2. Dynamisk styrke 3. Eksplosiv styrke 4. Kropsstamme/core styrke 5. Fleksibilitet primært mave/ryg, 6. Dynamisk fleksibilitet (gentagne hurtige fleksioner i hoften) 7. Grovmotorisk koordination 8. Overordnet kropsbalance 9. Kardiovaskulær udholdenhed (Magill, 2007) Disse færdigheder, samt de generelle talentidentifikationsfaktorer er i høj grad de samme færdigheder, som er nødvendige i mange idrætter for at kunne præstere på højt niveau og derfor virker det rimeligt at antage at børn/unge, der har en god træningsbasis indenfor netop disse områder vil have de bedste muligheder for at udvikle sig til at blive elitesportsudøvere. Der er dog visse hensyn at tage, da de forskellige færdigheder udvikles i forskellige tempi og på forskellige tidspunkter i udviklingen fra barn til voksen. Derfor arbejdes der indenfor eks. Team Danmark og deres samarbejdspartnere i specialforbund samt udenlandske forbund med at dele ungdomslivet op i perioder med forskelligt fokus. Disse perioder kaldes indenfor Team Danmark for udviklingstrapper. Ud fra figur 6 virker det let at tilrettelægge sin træning i forhold til de parametre der kan trænes, dog er der meget vigtige dele der ikke kan aflæses, nemlig det tekniske aspekt og det mentale. Det mentale hører et andet afsnit til, dog skal det nævnes, at man med fordel kan lave træning med lille eller moderat fysisk effekt, men som forbereder spilleren mentalt på denne træningsform, når den senere introduceres. Træne mod at konkurrere Træne for at vinde bevægelserne før og skal man først indlære det, når man har nået puberteten vil man ikke kunne opnå et optimalt træningsstimuli, da intensiteten begrænses af det tekniske niveau. Derfor bør selv børne- og ungdomsspillere stifte bekendtskab med styrketræning, sprinttræning mm. i en tidligere alder end man traditionelt har gjort. Simpelthen for at forberede dem teknisk på at kunne træne intensivt med en stor volumen senere. Som det senere vil vise sig, er der ingen risiko ved at lade børn og unge styrketræne, når bare teknikken er korrekt og træningen er superviseret og tilpasset udviklingstrinnet! Figur 7 giver et overblik over de elementer man med fordel kan træne i de forskellige perioder af ungdomslivet, og viser sammenhængen mellem udviklingstrappens trin og en model for sen specialisering. Træning af fundamentale bevægelser Lære at træne Træne for at kunne træne Præpubertere periode Pubertere periode Postpubertere periode Figur 7; Udviklingstappens trin vs. sen specialisering. (Aldersrelateret træning, 2005) 20 Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg.

Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Aldersrelateret træning i Norsk golf? Cand. Scient., Ph.D. Stig Eiberg. Indhold Introduktion Talent Arv og/eller miljø? Definition af talent Identifikation af talenter Udvikling af talenter Fastholdelse

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem?

Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Hvad er talent? Hvor er talenterne? Hvordan skal vi finde dem? Stig Eiberg Team Danmark Indhold Arv eller miljø og definition af talent? Faser i identifikation og udvikling af talenter Afrunding Arv eller

Læs mere

Bliv din egen træner

Bliv din egen træner Bliv din egen træner Hvad kræver det for at skabe motivation. Det er lysten der driver værket. Hvordan vækker man så denne interesse? Hvad skal der til? Udfordring Sundhed Glæde eller pligt Lysten Resultater

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere

Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Sportspsykologisk grundkursus for eliteudøvere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til sportspsykologi for Eliteudøvere...3 Formålet med grundkurset i sportspsykologi...4 Team Danmarks

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

"Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart"

Vær seriøs - du skal være i allround, god, fysisk form ved kursusstart Fysisk træning frem mod start på Patrulje- og Jægeraspirantkursus Patrulje- og Jægeraspirantkursernes særlige formål, indhold, varighed og afviklingsform gør, at vilkår og betingelser for den enkelte aspirant

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft

a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft a Motivation Motivation = Indre og ydre drivkraft Motivation = motiv til at bevæge sig/flytte sig Motivation har en retning.(mål)og en intensitet. MOTIVATION

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk

jfranch@hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch www.hst.aau.dk Træningsplanlægning v. Jesper Franch Kort præsentation: Cand. scient. i idræt og cellebiologi (KU & SDU) - Phd i samme fagområder (SDU). Er derudover gammel mindre aktiv O-løber og mtb er, tidl. triatlet

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende:

Fysisk træning. Kapitlet gennemgår følgende: 2A Fysisk træning Dette kapitel giver aldersrelaterede anbefalinger til den fysiske træning i tennis. Første afsnit beskriver fem fysiske færdigheder, der er væsentlige for tennisspillere. Andet afsnit

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Trin 5: Efter 12 erfaringsår: Ekspert (aldersklasserne

Trin 5: Efter 12 erfaringsår: Ekspert (aldersklasserne ALDERSRELATERET TRÆNING - BMX 3 UDVIKLINGSTRAPPEN Udviklingstrappen er modellen til udvikling af BMX-kørere. Den beskriver hvad og i hvilken rækkefølge, kørerne skal træne de forskellige kompetencer. Modellen

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg.

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Den Digitale Skole - Testingsport Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Testingsport.dk Brian Bo Madsen & Leon Thore G. Henriksen. Uddannet skolelærere Silkeborg Seminarium Idrætslærere I

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1

Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Lærervejledning til DIF kursus: Træner1 Her kan du se de hvilke emner som skal behandles, samt hvilke fokus DIF anbefaler der lægges i undervisningen. Til nogle afsnit er der forslag til diskussionsoplæg.

Læs mere

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave)

Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Langdistanceløb som idrætsligt emne Af. Thorbjørn Jensen d. 21/10-13 (3. udgave) Materialet tager udgangspunkt i en introduktion til distanceløb for et hold med idræt på B-niveau: Når man skal designe

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Dette dokument er en hjælp til alle jer der ønsker at være i så god en form som mulig, når vi mødes igen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Idræt C Lærer(e) Hold Nick Østerby

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf Golf Fitness Marina Aagaard Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf aagaard GOLF FITNESS stærkere fysik og bedre golf Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

INFOMØDE DEN 3. APRIL

INFOMØDE DEN 3. APRIL Slide nr. 1 Velkommen Informationsmøde ifm. Tennis10-landsstævne den 03.04.2015 Indhold Slide nr. 2 Hvem er vi? Om bogen: Aldersrelateret Træning i Tennis Formål med træning/kamp på forskellige udviklingsniveauer/aldersgrupper

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd.

At kunne besidde bolden i holdet under pres. Uden pres. Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner. Udd. I dag uddanner vi i dansk fodbold ikke spillerne til det sværeste!!!!!! At kunne besidde bolden i holdet under pres & Uden pres Hvem sagde FCK & OB??? Glade 80`ere VS. Træner Udd. Der er en årsag til at

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Det er forskelligt hvor meget sport man vi kunne dyrke og derfor vil det for nogen handle om at holde

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR

vanen og se KNÆK AF GITTE HOLM FOTO: PANTHERSTOCK OG PR vanen og se resultater! Savner du synlige resultater af din træning? Og er du lidt kørt fast i en rutine? Fortvivl ej. Det kræver blot lidt mod og handling at knække de fastgroede træningsvaner. Giv din

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Torben Christensen

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21

U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark U/5 U/6 U/7 U/8 U/9 U/10 U/11 U/12 U/13 U/14 U/15 U/16 U/17 U/18 U/19 U/20 U/21 Indersidespark Anvendelse: Indersidespark anvendes i situationer med flade og korte afleveringer, samt præcise

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning

Overskrift her. Tekst starter uden punktopstilling. teksten, brug forøg indrykning. punktopstilling, brug formindsk indrykning forøg forøg -Træthed i fodbold -Gentaget sprint (høj intens arbejdsevne) -Betydning af aerob form & aerob træning Slide 1 Ph.d stud. Peter M. Christensen Institut for Idræt & Ernæring Københavns Universitet

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Fysisk træning & test I håndbold. Don t play sports to get fit - get fit to play sports

Fysisk træning & test I håndbold. Don t play sports to get fit - get fit to play sports Fysisk træning & test I håndbold Don t play sports to get fit - get fit to play sports Dagens program Analyse af håndboldspillet Test - Fysprofilen Testresultater Børn og styrketræning Styrketræning Sprint

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Boldbasis. Hvad er boldbasis?

Boldbasis. Hvad er boldbasis? Boldbasis Hvis man ser på de fleste af de såkaldt "traditionelle" boldspil, som f.eks. håndbold, fodbold, volleyball og basketball, vil man hurtigt opdage, at der er en række fælleselementer eller basisfærdigheder

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Watt Træning med BODY BIKE Connect

Watt Træning med BODY BIKE Connect Watt Træning med BODY BIKE Connect Hvor langt kører man på en lektion? Hvor hurtigt kører man? Hvad svarer det til hvis man cyklede på landevejen? Hvor hårdt træder man? Hvor meget energi producerer man

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower

Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Dit personlige træningsprogram på Concept 2 Indoor Rower Det er vores håb, at

Læs mere

DIF Diplomtræner Naturvidenskabeligt essay Styrketræning

DIF Diplomtræner Naturvidenskabeligt essay Styrketræning DIF Diplomtræner Naturvidenskabeligt essay Styrketræning Problemformulering. I kampsport er problemet ofte, at vi ikke har adgang til vægttræningsudstyr. Jeg vil prøve at givet et bud på, hvordan vi alligevel

Læs mere