Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl."

Transkript

1 Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014

2 Indhold Side 1. Forord Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager? Vurdering af, om dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde Hvorfor har det betydning, om du er selvstændig eller lønmodtager? Oplysningspligt Læs mere Oversigt over andre relevante pjecer

3 1. Forord Hvis du arbejder som freelancer, konsulent, honorarlønnet eller lignende og ønsker at blive forsikret mod arbejdsløshed, er der to forskellige kategorier, du kan blive forsikret indenfor; enten som lønmodtager eller som selvstændig. De to kategorier giver forskellige rettigheder og pligter i forhold til arbejdsløshedsforsikring, og det er derfor vigtigt, at du bliver forsikret inden for den kategori, der passer bedst til din situation. I denne pjece kan du læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på, når du arbejder som freelancerkonsulent, honorarlønnet eller lignende og hvordan vi vurderer din forsikringsform enten som selvstændig eller som lønmodtager. Vi hjælper dig gerne med at vurdere, hvilken forsikringsform du hører under. 3

4 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager? 2.1 Skatteregler og forsikringsregler er to forskellige ting Der kan være stor forskel på, om de enkelte myndigheder betragter dig som selvstændig eller lønmodtager. Der kan således være forskel på din revisors, skattemyndighedernes og vores vurdering af, hvorvidt du er selvstændig eller lønmodtager. Skattemyndighederne kan for eksempel vurdere, at en virksomhed er af et så beskedent omfang, at den i skattemæssig henseende betragtes som en hobby. Omvendt kan vi vurdere, at den samme virksomhed drives med økonomisk udbytte for øje og derfor er en selvstændig virksomhed. Ved vores vurdering er det ikke afgørende, om virksomheden har omsætning eller overskud. Ifølge skattelovgivningen skal en virksomhed, der har en årlig omsætning på over kroner, momsregistreres. Der bliver ikke ved momsregistreringen taget stilling til, om virksomheden skattemæssigt er en selvstændig erhvervsvirksomhed. I forhold til arbejdsløshedsforsikringen er momsregistrering ikke i sig selv afgørende for, om der er tale om selvstændig virksomhed. Når vi skal vurdere dit arbejde, er det ikke kun afgørende, om din indkomst bliver beskattet som A- indkomst eller som B-indkomst. Du kan for eksempel blive aflønnet med honorar og betale A-skat og alligevel blive anset for at være selvstændig i forhold til arbejdsløshedsforsikringen. 4

5 I skattemæssig henseende vil honorarmodtagere i nogle tilfælde blive betragtet som lønmodtagere og i andre tilfælde som en særlig persongruppe, der hverken er karakteriseret som lønmodtagere eller selvstændige. I forhold til arbejdsløshedsforsikringen skal vi vurdere, om dit arbejde skal anses som lønarbejde eller som selvstændig virksomhed. Det gælder også i de tilfælde, hvor skattemyndighederne betragter arbejdet som hobby eller dig som honorarmodtager. Du kan med andre ord ikke være sikker på, at skattemyndighederne og vi vurderer dit arbejdsforhold på samme måde, da der er forskellig lovgivning på områderne. 5

6 3. Vurdering af, om dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde Det kan være vanskeligt selv at vurdere, om dit arbejde skal betragtes som lønarbejde eller som selvstændig virksomhed. Betegnelsen for arbejdet, for eksempel konsulent eller freelance, er ikke afgørende for, om vi vil anse dit arbejde for lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Der er en række kriterier, der er med til at afgøre, om du vil blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende eller have lønarbejde i forhold til arbejdsløshedslovgivningen. 3.1Selvstændig virksomhed Du er selvstændig erhvervsdrivende, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: du har ansat arbejdskraft du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle du har nedskrevet et varelager du har foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende eller du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation Hvis to af følgende kriterier er opfyldt, er du som udgangspunkt selvstændig erhvervsdrivende: 6

7 din virksomhed er momsregistreret eller du fakturerer ydelser med tillæg af moms, du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed du på din selvangivelse har tilkendegivet, at du ønsker indkomsten beskattet efter virksomhedsskatteloven eller du deltager i et interessentskab. Vi skal altid konkret vurdere, om du er selvstændig. Der kan derfor være tilfælde, hvor vi vurderer, at du er selvstændig, selv om der er et eller flere af de nævnte kriterier, som du ikke opfylder. For eksempel kan dine arbejdsopgaver fuldt ud svare til arbejdsopgaver, som udføres af lønmodtagere, men fordi du ikke er fast tilknyttet en arbejdsgiver, men arbejder freelance, anses du som selvstændig. 3.2 Lønarbejde Hvis dit arbejde ligger inden for rammerne af en faglig overenskomst, vil du som udgangspunkt blive anset for at være lønmodtager. Vi vil desuden se på, om: du har en ansættelseskontrakt du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn med og instrukser for arbejdets udførelse du har pligt til at udføre arbejdet personligt du anses som lønmodtager i relation til anden lovgivning, for eksempel ved at din arbejdsgiver indbetaler bidrag til ATP, at du er omfattet af 7

8 ferieloven og/eller funktionærloven, samt at du vil være omfattet af Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvis din arbejdsgiver går konkurs. 3.3 Honorararbejde / Freelancearbejde Vi vil som udgangspunkt vurdere dit arbejde som selvstændig: hvis din indkomst registreres/faktureres som B-indkomst du bruger egne redskaber eksempelvis bil, computer og undervisningsmateriale du selv betaler udgifter til materiale du selv hæfter for eventuel fejl i dit arbejde 4. Hvorfor har det betydning, om du er selvstændig eller lønmodtager? Det er vigtigt at få slået fast, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi din status har indflydelse på, hvordan du skal opfylde betingelserne for ret til dagpenge enten efter et arbejdsophør eller i forbindelse med supplerende dagpenge. 4.1 Supplerende dagpenge og frister Som lønmodtager Du kan ikke få dagpenge, samtidig med at du har et fuldtidsarbejde. 8

9 Som lønmodtager kan du dog få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid, 29,6 timer eller derunder. Er dit arbejde omfattet af et opsigelsesvarsel, er det en betingelse, at du har en frigørelsesattest. Frigørelsesattest dit ansvar Frigørelsesattesten skal vi have inden 5 uger fra første ansættelsesdag. Overholder du ikke fristen, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. Du skal have godkendt din ret til supplerende dagpenge i a-kassen, og du kan højst få suppleret dine arbejdstimer i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du kan læse mere i vores pjece Om supplerende dagpenge. Som selvstændig Vi skal tage stilling til, om du driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Hvis du har selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, har du ikke mulighed for at få supplerende dagpenge heller ikke hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen i en kortere eller længere periode. Du kan først få dagpenge, når du er ophørt med din selvstændige virksomhed mere end midlertidigt. Hvis du derimod driver din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du skal til hver en tid kunne udføre arbejdet samtidig med fuldtids lønmodtager- 9

10 arbejde og dermed stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal give dig tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse, samtidig med dagpenge. Hvis du får tilladelsen vil din ret til at få udbetalt dagpenge som hovedregel være begrænset til 78 uger Du kan læse mere i vores pjece Om ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Du kan ikke uden videre omdanne din selvstændige hovedbeskæftigelse til din bibeskæftigelse og få dagpenge. 10

11 5. Oplysningspligt Du bør altid kontakte os, hvis der sker ændringer i dit arbejdsforhold. Vi kan vejlede dig om, hvilken kategori du bør forsikres inden for og om reglerne og mulighederne inden for de enkelte kategorier. 6. Læs mere Hvis du vil vide mere, kan du finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside 7. Oversigt over andre relevante pjecer Kan ses på A-KASSEN Pjecer og blanketter Pjecer fra A-kassen supplerende dagpenge ret til dagpenge ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig ophør med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 11

12 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011

Patientinformation. Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientinformation Værd at vide om sociale forhold 2010/2011 Patientforeninger Patientforening for: hiv-smittede i Danmark KræftensBekæmpelse Skindergade 44, 2 Strandboulevarden 49 1159 København K 2100

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere