12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: 26.039.286 kr."

Transkript

1 Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag Afgjort den 26. maj Undervisningsministeriet. København, den 3. maj a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til det under punkt b. nævnte forslag til fordeling af ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til undervisning og folkeoplysning inden for et samlet beløb på kr. Udgifterne afholdes af tipsfonden til undervisning og folkeoplysning, jf Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. Tips- og lottomidler til forskning har siden 1999 henhørt under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ved ressortændringen i 2001 blev de lange videregående uddannelser også henlagt under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ansøgninger om støtte inden for lange videregående uddannelser behandles dog fortsat i Undervisningsministeriet, da der ikke er overført tips- og lottomidler til dette formål til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. b. I henhold til Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. LB 273 af 17/ , med senere ændringer, anvendes 12,67 procent af det beløb, som Danske Spil udlodder til overskudsmodtagerne til formål på Undervisningsministeriets område. 63,30 procent af Undervisningsministeriets andel går direkte til støtte af ungdomsformål via Dansk Ungdoms Fællesråd, 24,08 procent går direkte til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl., og 12,62 procent anvendes til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning. I år er der kr. til rådighed til fordeling af projekttilskud til fremme af aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning samt til afholdelse af administrationsudgifter på op til kr. Der ydes især støtte inden for følgende temaer: Uddannelser med vækstperspektiv Uddannelser skal understøtte den enkeltes talent Øget faglighed til alle De kr. er sammensat således: 12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning: kr. Tilbageførte tilskud i alt: kr. Administration: kr. AT004608

2 2 I alt kr. Det fremgår af akt. 131 af 10. maj 2010, at Undervisningsministeriet forventede at anvende op til kr. af administrationsbeløbet til en undersøgelse af de støttede projekters succeskriterier og spredningseffekt. Undersøgelsen er ikke blevet gennemført, fordi en undersøgelse af den art har vist sig at være mere omfattende end forudsat. Undervisningsministeriet vil se nærmere på mulighederne for at gennemføre undersøgelsen på et senere tidspunkt. Fordelingsplanen for 2011 omfatter fordeling af I alt kr. A. Enkeltbevillinger Rådet for Større Badesikkerhed Interaktivt spil - badesikkerhed klasse STEPS International Kvinderne på Barefoot College Rådet for Større Badesikkerhed Interaktivt spil - badesikkerhed BH til 3. klasse Rådet for Større Badesikkerhed Interaktivt spil - badesikkerhed klasse Center for Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi Farver Bjarke Hjorth Madsen Time Out Lars Norman Sørensen Jens J. V. Pedersen Globaliseringen - lige nu Lars Norman Sørensen Danske biotoper - en botanisk platform VisFrem.dk v Lene Raahauge Med Naturen som Læremester - Bionik fremtidens bibliotek Foreningen Tænketanken Concito Interaktiv webundervisningsportal med fokus på klima og innovation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

3 3 Lars Kofoed Nye digitale veje til internationalisering og entreprenørskab i skolen, tværfaglig dimension i praksis Zebra Productions/CHA-CHA-CHA /Lars Norman Sørensen Nye og fremtidssikrede standarder på Zebra Productions/CHA-CHA-CHA /Lars Norman Sørensen iphone Flora - mobilapplikation Danske Erhvervsskoler Den Digitale Erhvervsskole Ditte Haarløv Johnsen Skygger af håb FLE v/ Orla Duedahl Applikation til erhvervsøkonomi Aalborg Universitet Lær med mobiltelefonen - online instruktionskursus for gymnasielærere Center for Formidling af Naturvidenskab og Moderne Teknologi Ressourcerum om innovation i undervisning Rungsted Gymnasium Global Society Class Mapicture ApS Interaktive kort til geografi- og samfundsfag Mellemfolkeligt Samvirke ZAPP 360 grader jorden rundt Dansk Røde Kors Vigtige piger/kvinder Medecins Sans Frontieres/ Læger Uden Grænser Moder Jord Københavns Kommune Skoletjenesten Online undervisningsmaterialer omkring praktisk filmproduktion baseret på pædagogikken i FILM-X kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

4 4 Marie Venø Thesbjerg This is my Life! Stories of Children in Bhutan CPH WEST/ Uddannelsescenter København Vest Innovation i praksis - i gymnasiale uddannelser Lise Birk Putin's Kys Amnesty International Menneskerettighedsundervisning - Amnesty Interactive Nils Giversen Krigerne fra nord Dansk Folkehjælp Førstehjælp med SMART Board Esben Andreasen Religioner i Japan - en bogudgivelse med IT-materiale Danmarks Radio "NØRD-akademiet" Professionshøjskolen Metropol IT-baseret undervisningsmateriale om misbrug til de gymnasiale uddannelser PsykiatriFonden Tabuer skal tales ihjel Pernille Pind Dyscalculator Københavns Universitet Bioteknologi og planteforskning Den Frie Udstilling Børneuniverset på Den Frie Udstillingsbygnings hjemmeside BUPL Fyn Fremtidens skole KAPOW De usynlige børn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

5 5 Københavns Universitet - Statens Naturhistoriske Museum Det Levende Museum Sebastian Sztuk iparty Jens J. V. Pedersen Børnene i Kabullerby Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Urgrønsager Aase Tromborg Specialpædagogik i folkeskolen Københavns Universitet - Statens Naturhistoriske Museum Fossil dna, menneskets udvikling og store pattedyrs uddøen Foreningsfællesskabet Ligeværd Undervisningsmateriale til let/læs udgaven af handicapkonventionen Christian R. Jespersen "På sporet af Psykiatri" Dansk Palæstinensisk Venskabs Forening 3. ver. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Skoletjeneste om Menneskerettigheder, Ligebehandling, Demokrati og Medborgerskab Spansklærerforeningen Ángel - en spansk undervisningsfilm Dueholmskolen Berøringsfølsomme borde i begynderundervisningen - formidling af erfaring Mads Brynnum Love Sick - et kortspil om kønssygdomme Martin Lindhardt Chile mellem fortid og fremtid kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

6 6 Rusmiddelcenter Odense - Sekretariat/Stab Rusmiddelpolitik på Tekniske skoler/erhvervsskoler Geografforbundet Udeskole undervisning i det fri Projektmageriet v/pernille Semler Lille Hav hvad nu? Hans Mortensen Digterne fra Nordvestjylland Michael Schmidt-Olsen Feeding the world Heine Sand Kristensen Billedkunst Danmarks Lungeforening Liv i lungerne Jack Dylov Selandia af 1912 Kristine Søndergaard Madsen Konflikthåndtering og motivation på erhvervsskolerne Børneulykkesfonden Trafiklegeplads Blå Kors Danmark Børn skal vokse op uden fulde forældre Gert Jessen Ud af ensomheden Hygge Factory Ordskælv! #2 Steen W. Pedersen Tips til læsning Niels Brondbjerg Klik et Håndværk kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

7 7 Organisationen for Vedvarende Energi Se, det virker! Lotte Ludvigsen Rithma City Jakob Gottschau Hippie Det Økologiske Råd Vi deler et hav - skolemad for en ren Østersø Red Barnet Børnerettigheder i praksis University College Capital Opdagende skrivning Fonden Historisk Samling fra Besættelsestiden Divine ApS Skoleklar.nu Carsten Holst Gulstad Tryghed i Skolen - øget faglighed til alle! Dhi-Institut For Vand Og Miljø Klimaet ændrer sig! Gør du? Henning Brandt - unge skal også være sunde - på de erhvervsfaglige uddannelser Lasse Grubbe E-læring i musikteori målrettet musikelever på gymnasiale uddannelser Børns Livskundskab Mindfulness og nærvær i skolen Dansk Selskab for Rumfartsforskning Satellitter - hvad er det i grunden? Søren Benedikt Pedersen Kender du det? Autismeforståelse en visuel guide kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. HisVis.dk v/ Jacob Bendtsen

8 8 Den Europæiske Videnskabs fader kr. Center for Sex og Sundhed Sober online-seksualoplysning - en guide til unge Restarter v/klaus Holger Larsen Sukkerspiserne Spor Media Antik skulptur - i farver kr kr. AKKS Amatørernes kunst og kultur samråd... og sød musik opstår? kr. Jeppe Larsen Stop spild af mad Lejerbo Lillebror projekt Barbara Cros Autisme og Udvikling Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM) Skoleavis om Ligebehandling og ikke-diskrimination Den Selvejende Institution NOAH Video om omstilling til energiforsyning uden fossile brændsler Kræftens Bekæmpelse Undervisningsmaterialer der hjælper unge på ungdomsuddannelserne til rygestop Ungdommens Vel Cyberhus Digital trivsel - Hvordan navigerer vi online som børnefaglige medarbejdere? Dansk Folkehjælp Revision af Førstehjælp i skolen efter de nye Europæiske Guidelines kr kr kr kr kr kr kr. B. Tidskriftspuljen kr. Dansk Dendrologisk Forenings Årsskrift 2011, Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Drama & Teater, Sproglæreren, Handicaphistorisk Tidsskrift,

9 9 Kultur&Fritid, Tidsskriftet Unge Pædagoger, Flora og Fauna, Modersmål-Selskabets årbog 2011, Tidsskriftet BioNyt, Tidsskrift for Socialpædagogik, Dansk Ornitologisk Forening Tidskrift (DOFT) 2011, Tidsskriftet Religion, Geografisk Tidsskrift 2011, Klassikerforeningens oversigter, Praktisk Økologi, Håndarbejde i skolen, Tidsskrift Gerontologi, Tidsskrift TEL, Skov & Folk, Entomologiske Meddelelser 2011, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Billedpædagogisk Tidsskrift 2011, Global Økologi, Jordens Folk - Etnografisk Tidsskrift, Ude Sløjd, Kultur.dk, Historie & Samfundsfag, Tidsskriftet Fund&Fortid, Musikbladet, Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift C. Rådighedspuljen kr. Til rådighed for ministeren. Rådighedspuljen anvendes i løbet af året til støtte af anerkendelsesværdige initiativer inden for indsatsområderne, hvor ansøgninger af væsentlige årsager og med aktuelt indhold ikke kan vente på den årlige fordeling af midlerne. Bevilgede tilskud, der ikke er kommet til anvendelse inden to år, bortfalder, medmindre ministeriet godkender bevillingens forlængelse. Der vedlægges fortegnelser (bilag I IV) over: Tilskud, som bevillingsmodtagere under punkt A og B har fået inden for de sidste fire forudgående år. Ansøgninger, som allerede er afslået. Ansøgninger, som allerede er imødekommet med en bevilling af rådighedsbeløbet. Ansøgninger, som forventes afslået. c. Fordelingen af tips- og lottomidlerne forudsættes i Lov om visse spil, lotterier og væddemål forelagt Finansudvalget. e. Med henvisning til foranstående anmodes om tilslutning til den foreslåede anvendelse af Undervisningsministeriets andel af tips- og lottomidlerne til undervisning og folkeoplysning. Udgifterne afholdes af Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål. f. I henhold til LB 273 af 17/ forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

10 10 København, den 3. maj 2011 TROELS LUND POULSEN / Steffen Jensen Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den

11 11

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015

NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER - KL. 09:45-10:45 / 11:00-12:00 PR OG RA 2-3 M NATURFAGENE UD AF BOKSEN 2015 Insero Science Academy inviterer til den årlige lærerkonference Naturfagene ud af boksen d. 1.-2. september

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi

Læreruddannelse før og nu. med et særligt blik på teknologi Working Paper Læreruddannelse før og nu med et særligt blik på teknologi UDARBEJDET AF ANN-THÉRÈSE ARSTORP FOR TECHNUCATION PROJEKTET Side 1 af 43 INDHOLD Indledning... 4 Danmarks læreruddannelse i et

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

En uddannelse skal opleves ikke måles

En uddannelse skal opleves ikke måles SOMMER 2015 KREATIV LEGEPLADS Morgendagens klassikere SIDE 34 MINISTERENS VISIONER Uddannelser på dagsordenen SIDE 22 ERFARINGSCYKLUS Undervisere lærer også nyt SIDE 86 HÅNDVÆRK syv varianter af kernekvalitet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere