Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1"

Transkript

1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der er bl.a. tale om ændringer i de fysiske forhold/vilkår og nye betingelser for holdofficials. Manualen er tænkt som en hjælp for tidtagere og sekretærer. Manualen dækker såvel de kampe, hvor der føres kamprapport, som kampe, hvor opgaven begrænser sig til at føre målscoring og tidtagning. Manualen beskriver også andre forhold som f.eks. kontrol af udskiftninger. Ifølge spillereglerne skal - to ligeberettigede dommere lede kampen. De assisteres af en tidtager og en sekretær ( 17:1). Arbejdet som tidtager og sekretær er fastlagt i håndbold-spillereglerne 18 og i den specielle danske regel ( 19:1): Dommerne, tidtageren, sekretæren, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde. Ønskes yderligere gennemgang af retningslinjerne for tidtager- og sekretærhvervene ( - pligter og funktioner), kan/bør denne Manual med fordel suppleres med et kursus for Tidtagere / Sekretærer. Kurser kan aftales med de lokale dommerrepræsentanter i distriktsforbundene og/eller kredsene, som sørger for aftaler med instruktør. Ved selvstudie kan Studiemappen spilleregler og fortolkninger downloades fra DHF s hjemmeside under Love/regler Internationale spilleregler. Regelhenvisninger i denne manual gælder de internationale spilleregler af 1. juli Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan downloades fra Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside Har du spørgsmål, kan du sende dem til DHF s kompetencegruppe via Ole F. Petersen Dommerudvalgsformand 3

3 SUND FORNUFT Funktionen som Tidtager/Sekretær betyder at: - du/i er official(s) i kampen og skal agere som sådan. Det betyder, at du skal være helt neutral! - du/i er dommerens forlængede arm. Det betyder, at du/i er hans medhjælper. - du/i, gennem hele kampen skal være i dialog og nødvendig kontakt med dommeren. Det betyder, at I/du skal give dommeren tydelige kvitteringer, når de signalerer til dig/jer. Retningslinjer for udskiftningsområde, coachingszone, udskiftningslinjer og tidtagerbord Figur 3: Udskiftningslinjer og udskiftningsområde 5 Midterlinie Udskiftningslinje 50 Udskiftningslinje Udskiftningsmarkering 35 Sidelinje Hvis der opstår uenighed med dommeren fx i forhold til den personlige bestrafning eller straffekastlinjen, så husk: Dommeren har afgørelsen! Tidtagere og sekretærer har et ganske stort ansvar i kampene. Det er derfor meget vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i reglerne. Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Tidtagerbord Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Bemærk her en opstramning: Med den nye coachingzone kan officials ikke længere tage opstilling ved eller foran tidtagerbordet, og dermed forhindre/forstyrre tidtagerens arbejde, der blandt andet indbefatter kontrol med spillernes udskiftninger ofte skifter holdene 2 spillere ad gangen i forbindelse med forsvars-/angrebsspil. En fejlagtig udskiftning skal fløjtes straks og medføre en personlig straf på 2 minutters udvisning. Med de nye opstram-ninger for officials får tidtageren mulighed for at løse sine opgaver på bedste vis. Holdofficials, der ønsker at anmode om Team-Time-Out, kan forlade sin coachingzone og gå til tidtagerbordet for at lægge Det grønne kort på bordet foran tidtageren. En holdofficial må ikke stå ved tidtagerbordet og taktisk afvente det bedste tidspunkt for at lægge kortet. Første gang dette sker, skal denne holdofficial have besked på at vende tilbage til sin coachingzone. Anden gang skal tidtageren/observatøren fløjte, og tiden stoppes den pågældende holdofficial skal nu have en personlig progressiv straf ( - inden for rammen: advarsel - udvisning - diskvalifikation) og i stedet for en mulighed for 1 minuts Team-Time-Out, vendes spillet med et frikast til modstanderholdet. Udskiftningslinjen er for begge hold den del af sidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Linjen strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen. Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). Holdofficials, der coacher deres hold, kan bevæge sig ind til 1,5 m fra udskiftningsbænkens forlængelse (sidste plads) markeres med et stykke tape, der ikke må berøre sidelinjen (markeringen er ikke et krav i alle rækker se turneringspropositioner). Tidtagerbordet placeres således, at udskiftningsmarkeringerne er synlige fra tidtagerbordet. Tidtagerbordet placeres nærmere sidelinjen end udskiftningsbænkene dog ikke nærmere end 50 cm. Tidtagerbordet SKAL have plads til tidtager, sekretær og observatør. Det betyder, at speaker KAN have plads ved bordet under forudsætning af, at hans tilstedeværelse IKKE generer/ forstyrrer de øvrige tre. 4 5

4 Inden kampen Under kampen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren Skal kontrollere tidtagningsanlægget og blive fortrolig med dets funktioner: 1. Start stop start 2. Nulstilling 3. Registrering af mål 4. Registrering af udvisninger 5. Evt. visning af TTO (Team-Time- Out) Skal kontrollere kamprapport korrekt udfyldt 1. Spillernes for- og efternavne 2. Spillernes numre 3. Holdofficial A`s underskrift 4. Fødselsår ( - gælder ungdomsrækkerne) 5. Påføre kampnummer række dato Tidtageren skal konstant observere/ kontrollere: Spilletiden Spillernes indtræden på banen Spillernes udtræden af banen Den korrekte personbesætning i udskiftningsområdet Antallet af spillere på banen Sekretæren skal konstant observere/kontrollere: Spillernes udtræden af banen Spillernes indtræden på banen Personbesætningen i udskiftningsområdet Skal kontrollere bord- /hånd stopure Skal sikre, at måltavlen er nulstillet Skal sikre sig, at formalia er i orden for følgende: 1. Påførte spillere er tilstede ved kampens start 2. Holdene må bestå af indtil 12/14 spillere (turnerings-reglement foreskriver antal) 3. Holdene må have max. 4 officials Tidtageren skal kontrollere udvisningstider. (Udvisningstiden begynder først, når dommerne igen fløjter spillet i gang). Tidtageren skal sikre en information om, HVORNÅR en udvisningstid udløber. 1. kan fremgå af Tidtagningsanlægget (det officielle) 2. kan fremgå af Udvisningsskilte (manuelt udfyldt) Sekretæren skal kontrollere udvisningstider. Skal sikre, at udskiftningsområdet/ coachingszonen er markeret med tape og i øvrigt er i overensstemmelse med spillereglerne. Skal udlevere De grønne kort (TTO) til holdene. Tidtager/sekretær skal sørge for at følgende arbejdsredskaber er til stede: Fløjte og stopur(e) Gult kort (advarsel) og rødt kort (diskvalifikation) Udvisningsskilte hvor dette er påkrævet Holdere til De grønne kort (TTO) Skriveredskaber/notatpapir 6 7

5 Under kampen I pausen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren SLUTSIGNAL for 1. og 2. halvleg. Hvis der anvendes manuelt signal: - hold øje med kampuret og fløjt præcist ved tidens udløb. Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Nulstil kontrolur. Kontroller med kampens dommere: 1. Mål 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer FORTOLKNINGER SPILLEREGLERNE: Tidtageren skal afbryde spillet og standse kampuret øjeblikkeligt ved: Holdofficials betræder banen ( 4:2) En IKKE-deltageberettiget spiller betræder banen ( 4:3) Fejlagtig udskiftning ( 4:4) Overtallig spiller betræder banen ( 4:6) Sekretæren noterer ved enhver afbrydelse af spillet dét sted på banen, hvor bolden befandt sig på det tidspunkt, hvor spillet blev afbrudt. Anvend f.eks. skitse af banen. Notér om: der er udvisninger, der løber ind i 2. halvleg (eller en evt. forlængelse) om der er tilstrækkeligt med udvisningsskilte til 2. halvleg i de kampe, hvor de anvendes om der i pausen er anvendt personlig bestrafning, som skal afsones fra starten af 2. halvleg Halvlegsresultat påføres kamprapport/ holdkort. Vurdér antallet af tilskuere til kampen. I tilfælde af andre forseelser, der bør meddeles dommerne, må tidtageren FØRST afbryde spillet ved næste spilstop. Sørg for at indsamle De(t) grønne kort, som ikke er anvendt i 1. halvleg. Udleveres til holdenes officials umiddelbart før starten af 2. halvleg. Ved fejlagtig udskiftning - 4:5 skal den skyldige spiller udvises i 2 minutter. Derfor skal tidtageren/sekretæren her træffe afgørelser ud fra et sportsligt grundlag (anvende sund fornuft ). Husk, at det er en Tidtager/Sekretær opgave at kalde spillerne tilbage til 2. halvleg. Spillereglerne - 2:1 beskriver ganske vist, at der er en pause på 10 minutter mellem halvlegene. MEN spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for de respektive turneringer. Den tid, der er angivet som pause, gælder fra det øjeblik 1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse. 8 9

6 Tidtageren Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Hjælp sekretæren med det arbejde, han skal udføre efter kampen. Efter kampen Sekretæren Udfyld kamprapport/holdkort med: 1. Slutresultat 2. Vinderhold 3. Andre forhold givet af kamprap porten Kontrollér med kampens dommere: 1. Målregnskab 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer Sørg for at dommerne (og holdofficial) underskriver: Kamprapport / Holdkort / Stævnelister TEAM-TIME-OUT (trin for trin) Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 1 2 Den official, der anmoder om Team-Time-Out (TTO), lægger Det grønne kort på tidtagerbordet foran Tidtageren. Forud for 1. og 2. halvlegs begyndelse (af den ordinære kamp), udleveres Et grønt kort til hvert hold. Sørg for at inddrage De grønne kort HUSK: Personer, som har deltaget i lodtrækningen og i øvrigt ikke spillet kan IKKE slettes på kamprapporten/holdkortet. Hvis en spiller får en personlig straf, mens han opholder sig i udskiftningsområdet, skal det ligeledes markeres, da han IKKE kan slettes på kamprapporten/holdkortet efter kampen. 3 HVIS HOLDET MISTER BOLDBESID- DELSEN, INDEN TIDTAGEREN HAR FLØJTET, SKAL DET GRØNNE KORT RETURNERES TIL HOLDET. VÆR MEGET OPMÆRKSOM!! 4 Tidtageren fløjter for TTO, når det pågældende hold er i besiddelse af bolden (når bolden er i spil eller under en afbrydelse af spillet) og standser straks kampuret. 5 Tidtageren viser Time-Out tegn og peger med strakt arm mod det hold, der har anmodet om TTO. Banedommeren viser Time-Out markeringen samtidig med 3 korte fløjt - ( kvittering )

7 Trin Official Tidtager Sekretær Dommere Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 6 Sekretær/Tidtager stiller Det grønne kort, så det er synligt for dommerne og holdene. 7 Tidtageren starter nu et separat ur til kontrol af TTO. 8 Spillere og Officials opholder sig under TTO inde på banen ud for eget udskiftningsområde og/eller uden for banen i eget udskiftningsområde. 9 Tidtageren giver efter 50 sekunder et fløjtesignal for at tilkendegive, at spillet kan genoptages efter 10 sekunder. Automatisk tidtagningsanlæg kan anvendes 10 Tidtageren sætter kampuret i gang samtidig med banedommerens signal for spillets genoptagelse. Sekretær noterer stedet hvor bolden befandt sig på afbrydelsestidspunktet. TTO-tidspunktet indføres i kamprapporten. Sekretæren fjerner EFTER igangsætningsfløjtet Det grønne kort. Dommerne befinder sig under TTO på banens midte. Den ene dommer går til tidtagerbordet for at kontrollere tiden mv. Banedommeren skal sikre, at holdene er korrekt placeret, så kampen kan genoptages efter 10 sekunder. Måldommeren finder sin placering bag baglinjen. Banedommeren fløjter spillet i gang med det kast, som svarer til den situation som eksisterede, 11 Sekretæren inddrager ved hver halvlegs afslutning De grønne kort, såfremt de endnu befinder sig hos holdenes officials. 12 Holdene kan IKKE overføre en ikke opnået TTO fra 1. halvleg til 2. halvleg (regel 2:10). 13 Alternativ praksis TRIN 5 Om nødvendigt (fx spektakel og/eller røre i udskiftningsområdet) bør tidtageren rejse sig, mens han peger og fløjter samtidig med han standser kampuret. Her kan det være formålstjenligt, at pege med Det grønne kort på det hold, der anmoder om TTO. Da TTO blev givet eller hvis bolden var i spil med et frikast på det sted, hvor bolden befandt sig ved afbrydelsen. Skal sikre sig, at De grønne kort er inddraget, hvis der er tale om en forlængelse af spilletiden. TTO kan kun opnås inden for ordinær spilletid

8 Forslag til arbejdsskema for tidligere og sekretærer Hold Hold AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. BEMÆRKNINGER BEMÆRKNINGER 14 15

9 Minuttal: TEGNFORKLARING TIL KAMPRAPPORT Spillernummer: Resultat: Kampens minuttal føres fra 1-60 ( altid cifre ) samme kolonne for begge hold. Dog E, hvis hændelsen sker efter udløbet af spilletiden. Spillernes nr. angives med cifre. Hjemmehold mærket A til venstre udehold mærket B til højre, mens bogstaverne OF benyttes for en holdofficial. Ciffer angivelse af målscoring i fortløbende rækkefølge for det pågældende hold. Hjemmeholdet til venstre, - udeholdet til højre 22 = Mål A = Advarsel U = Udvisning UU = Dobbeltudvisning 2+2 regel 16:12 UD = 3. gangs udvisning med efterfølgende diskvalifikation UO = Udvisning af official D = Diskvalifikation P = Protest TTO = Team-Time-Out 7 = Straffekast udnyttet X = Straffekast misbrugt To samtidige hændelser for hvert sit hold må gerne skrives på en og samme linje, men bemærk: To mål scoret inden for samme minut er IKKE samtidige. Der er i tidsskemaet plads til 50 hændelser pr. halvleg. Hvis der i en halvleg ikke er plads til flere notater, må sekretæren afgøre, om han vil låne en linje i den modsatte halvleg eller fortsætte på et nyt formularsæt/kamprapport. Det skal tydeligt fremgå, hvilke spillere, der har deltaget i kampen. Bemærk: Personlige straffe til holdofficials indgår IKKE i sammentællingen på kamprapporten, med mindre der er tale om en spillende holdofficial. REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET 1 Udskiftningsområderne befinder sig uden for en af sidelinierne til venstre og til højre for midterliniens tænkte forlængelse indtil 1,5 m i udskiftningsbænkenes forlængelse, også bag udskiftningsbænkene, hvis der er plads ( spillereglernes fig. 1 ). Reglementet for IHF- og kontinentale foranstaltninger og turneringer fastslår, at udskiftningsbænkene begynder 3,5 m fra midterlinien. Denne bestemmelse gælder også som anbefaling for alle kampe på andre områder. Der må ikke placeres genstande af nogen art ved sidelinien foran udskiftningsbænkene. 2 Kun spillere og holdofficials, der er anført i kamprapporten, har tilladelse til at opholde sig i udskiftningsområdet ( spillereglernes 4:1-2 ). Hvis en tolk er nødvendig, skal denne opholde sig bag udskiftningsbænken. 3 Holdofficials i udskiftningsområdet skal være iklædt sportsbeklædning eller civilt antræk. Farverne på holdofficials trøjer, der kan skabe forveksling med modspillerholdets markspillere, er ikke tilladt. 4 Tidtager og sekretær skal hjælpe dommerne i overvågning af udskiftningsområdet før og under kampen. Hvis der før kampen er nogen overtrædelse af reglerne for udskiftningsområdet, må kampen ikke sættes i gang, før overtrædelserne er rettet. Hvis disse regler overtrædes under kampen, skal der gives Time-Out ved næste afbrydelse af spillet, således at uregelmæssighederne kan bringes i orden, inden spillet genoptages. 5 Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og udvise god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk. Et holds officials har dog ret til at bevæge sig indenfor coachingszo-nen med henblik på henblik på: at foretage udskiftning af spillerne, at give taktiske anvisninger til spillere på banen og på bænken, at give lægelig eller fysiurgisk behandling, at anmode om en Team-Time-Out, at henvende sig til tidtagerbordet. Tilladelsen til at bevæge sig gælder som regel kun for en holdofficial pr. hold. Den holdofficial, der bevæger sig eller står op, skal derudover overholde udskiftningsområdet/coachingszonens begrænsninger. Denne holdofficial skal derudover sikre sig, at tidtagerens/sekretærens udsyn ikke umuliggøres

10 Dansk fortolkning: Det er tilladt to officials - samtidigt - at stå op periodisk, såfremt deres aktiviteter er rettet mod eget hold. Der er tale om at anvende sund fornuft. 7 Hvis reglementet for udskiftningsområdet overtrædes, er dommerne forpligtet til at handle i overensstemmelse med spillereglernes 16:1b, 16:3d eller 16:6b (advarsel, udvisning eller diskvalifikation). 6 Principielt bør spillere i udskiftningsområdet sidde på udskiftningsbænkene. Det er spillerne tilladt: at bevæge sig rundt bag udskiftningsbænken for uden bold at varme op, forudsat der er fornøden plads, og det ikke virker forstyrrende. Det er ikke tilladt for holdofficials og spillere: på provokerende, protesterende eller nogen anden usportslig måde ( tale, ansigtsudtryk eller gestik ) at blande sig i dommernes afgørelser eller fornærme dommerne, tidtager eller sekretær, observatør, spillere, holdofficials eller tilskuere ved at indvirke eller fornærme dem; at forlade udskiftningsområdet for at opnå indflydelse på spillet; stå eller bevæge sig langs sidelinien for at varme op. Af holdofficials og spillere forventes almindeligvis, at de opholder sig i deres holds udskiftningsområde/coachingszone. Hvis en holdofficial ikke desto mindre forlader udskiftningsområdet for at indtage en anden position, mister han retten til at lede og styre sit hold og skal returnere til udskiftningsområdet for at genvinde sin ret hertil. Det er selvfølgelig tilladt, en holdofficial at forlade coachingzonen, når han umiddelbart ønsker at lægge det grønne kort for at anmode om en Team- Time-Out. Den holdansvarlige må også forlade coachingzonen i specielle situationer - fx ved en nødvendig kontakt med tidtager eller sekretær (fx for at få yderligere spillere / officials påført kamprapporten, nedlægge en protest mm). Generelt forbliver spillere og holdofficials under dommernes myndighedsområde gennem hele kampen, og reglerne for personlige straffe gælder fortsat, hvis en spiller eller official beslutter at indtage en position væk fra banen og udskiftningsområdet/coachingszonen. Derfor skal usportslig optræden, grov usportslig optræden og håndgribeligheder straffes på samme måde, som hvis forseelsen var foregået på banen eller i udskiftningsområdet. 8 Teknisk delegerede fra EHF/IHF, et kontinentalt forbund eller et nationalt forbund (observatører), som er påsat til kampen, har ret til at informere dommerne om en mulig regelovertrædelse (undtagen når det drejer sig om en dommerafgørelse, der bygger på observation af facts og faktiske hændelsesforløb) eller om en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet. Observatøren kan afbryde spillet med det samme. I dette sættes kampen i gang igen med et frikast til holdet, som IKKE begik den forseelse, der var årsagen til afbrydelsen (eller i tilfælde af en oplagt målchance med et straffekast). Dommerne er forpligtet til at tildele personlige straffe i henhold til observatørens instruktioner. Hændelsen skal noteres i kamprapporten. Hvis dommerne ikke handler i forbindelse med en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet, selv om de er blevet gjort opmærk-som derpå, skal den tekniske delegerede fremsende en redegørelse til den udpegede instans ( dvs. en disciplinærkommission eller lignende). Denne instans skal derefter træffe afgørelse om konsekvenserne og dommernes handlemåde. 9 Se desuden spillereglernes Fortolkning 7 Afbrydelse fra tidtagerens eller en observatørs side (18:1). Husk: tiden skal straks standses ved spilafbrydelse fra tidtagerbordet og/eller fra observatør eller delegeret! 18 19

11 Notatpapir for sekretæren 1) Sæt kryds på den stol, du sad på, på den side af banen, hvor du opholdt dig. 2) Sæt et kryds eller tegn, der ligner bold, hvor bolden befandt sig, da der blev fløjtet for time-out eller team-time-out af enten tidtageren eller den tekniske delegerede, da spillet blev afbrudt. 3) Noter urets spilletidsklokkeslet på tidspunktet og noter det anslåede tidsrum i sekunder til spillet blev standset. Uret viste: Der medgik: sek. Uret viste: Der medgik: sek. Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Hvis bolden havde passeret mål- eller baglinjen, skal den tegnes bag stedet. Hvis den havde passeret sidelinjen, sættes markering på sidelinjen. 20 Udarbejdet af Dansk Håndbold Foorbunds kompetencegruppe 21

12 Egne notater / fortolkninger Egne notater / fortolkninger 22 23

13 OPDATERET MANUAL FOR TIDTAGERE / SEKRETÆRER kan downloades fra DHF s hjemmeside: Kan købes hos DHF Pris: 40,00 kr.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Spilleregler for ishockey 2010-2014

Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Spilleregler for ishockey 2010-2014 Dommerudvalget 4. udgave august 2010 s spilleregler for ishockey af Kent Kølvig og Kim Pedersen 1. udgave udgivet af, Dommerudvalget,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Træningslege og idrætsaktiviteter

Træningslege og idrætsaktiviteter Træningslege og idrætsaktiviteter til børnetræning i fægtning. Redaktion Martin Wiuff Oktober 2000, opdateret maj 2001 Indholdet ikke offentliggøres eller videregives til andre end medlemmer af Hellerup

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling

Øvelseshæfte. over 12. Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling Øvelseshæfte over 12 Spillestil Holdets udvikling Personlig udvikling 2009 Kære DGI fodboldskole ledere og instruktører Vi ønsker den højeste kvalitet ved afholdelse af vores fodboldskoler i DGI. Det kan

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere