Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1"

Transkript

1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der er bl.a. tale om ændringer i de fysiske forhold/vilkår og nye betingelser for holdofficials. Manualen er tænkt som en hjælp for tidtagere og sekretærer. Manualen dækker såvel de kampe, hvor der føres kamprapport, som kampe, hvor opgaven begrænser sig til at føre målscoring og tidtagning. Manualen beskriver også andre forhold som f.eks. kontrol af udskiftninger. Ifølge spillereglerne skal - to ligeberettigede dommere lede kampen. De assisteres af en tidtager og en sekretær ( 17:1). Arbejdet som tidtager og sekretær er fastlagt i håndbold-spillereglerne 18 og i den specielle danske regel ( 19:1): Dommerne, tidtageren, sekretæren, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde. Ønskes yderligere gennemgang af retningslinjerne for tidtager- og sekretærhvervene ( - pligter og funktioner), kan/bør denne Manual med fordel suppleres med et kursus for Tidtagere / Sekretærer. Kurser kan aftales med de lokale dommerrepræsentanter i distriktsforbundene og/eller kredsene, som sørger for aftaler med instruktør. Ved selvstudie kan Studiemappen spilleregler og fortolkninger downloades fra DHF s hjemmeside under Love/regler Internationale spilleregler. Regelhenvisninger i denne manual gælder de internationale spilleregler af 1. juli Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan downloades fra Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside Har du spørgsmål, kan du sende dem til DHF s kompetencegruppe via Ole F. Petersen Dommerudvalgsformand 3

3 SUND FORNUFT Funktionen som Tidtager/Sekretær betyder at: - du/i er official(s) i kampen og skal agere som sådan. Det betyder, at du skal være helt neutral! - du/i er dommerens forlængede arm. Det betyder, at du/i er hans medhjælper. - du/i, gennem hele kampen skal være i dialog og nødvendig kontakt med dommeren. Det betyder, at I/du skal give dommeren tydelige kvitteringer, når de signalerer til dig/jer. Retningslinjer for udskiftningsområde, coachingszone, udskiftningslinjer og tidtagerbord Figur 3: Udskiftningslinjer og udskiftningsområde 5 Midterlinie Udskiftningslinje 50 Udskiftningslinje Udskiftningsmarkering 35 Sidelinje Hvis der opstår uenighed med dommeren fx i forhold til den personlige bestrafning eller straffekastlinjen, så husk: Dommeren har afgørelsen! Tidtagere og sekretærer har et ganske stort ansvar i kampene. Det er derfor meget vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i reglerne. Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Tidtagerbord Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Bemærk her en opstramning: Med den nye coachingzone kan officials ikke længere tage opstilling ved eller foran tidtagerbordet, og dermed forhindre/forstyrre tidtagerens arbejde, der blandt andet indbefatter kontrol med spillernes udskiftninger ofte skifter holdene 2 spillere ad gangen i forbindelse med forsvars-/angrebsspil. En fejlagtig udskiftning skal fløjtes straks og medføre en personlig straf på 2 minutters udvisning. Med de nye opstram-ninger for officials får tidtageren mulighed for at løse sine opgaver på bedste vis. Holdofficials, der ønsker at anmode om Team-Time-Out, kan forlade sin coachingzone og gå til tidtagerbordet for at lægge Det grønne kort på bordet foran tidtageren. En holdofficial må ikke stå ved tidtagerbordet og taktisk afvente det bedste tidspunkt for at lægge kortet. Første gang dette sker, skal denne holdofficial have besked på at vende tilbage til sin coachingzone. Anden gang skal tidtageren/observatøren fløjte, og tiden stoppes den pågældende holdofficial skal nu have en personlig progressiv straf ( - inden for rammen: advarsel - udvisning - diskvalifikation) og i stedet for en mulighed for 1 minuts Team-Time-Out, vendes spillet med et frikast til modstanderholdet. Udskiftningslinjen er for begge hold den del af sidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Linjen strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen. Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). Holdofficials, der coacher deres hold, kan bevæge sig ind til 1,5 m fra udskiftningsbænkens forlængelse (sidste plads) markeres med et stykke tape, der ikke må berøre sidelinjen (markeringen er ikke et krav i alle rækker se turneringspropositioner). Tidtagerbordet placeres således, at udskiftningsmarkeringerne er synlige fra tidtagerbordet. Tidtagerbordet placeres nærmere sidelinjen end udskiftningsbænkene dog ikke nærmere end 50 cm. Tidtagerbordet SKAL have plads til tidtager, sekretær og observatør. Det betyder, at speaker KAN have plads ved bordet under forudsætning af, at hans tilstedeværelse IKKE generer/ forstyrrer de øvrige tre. 4 5

4 Inden kampen Under kampen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren Skal kontrollere tidtagningsanlægget og blive fortrolig med dets funktioner: 1. Start stop start 2. Nulstilling 3. Registrering af mål 4. Registrering af udvisninger 5. Evt. visning af TTO (Team-Time- Out) Skal kontrollere kamprapport korrekt udfyldt 1. Spillernes for- og efternavne 2. Spillernes numre 3. Holdofficial A`s underskrift 4. Fødselsår ( - gælder ungdomsrækkerne) 5. Påføre kampnummer række dato Tidtageren skal konstant observere/ kontrollere: Spilletiden Spillernes indtræden på banen Spillernes udtræden af banen Den korrekte personbesætning i udskiftningsområdet Antallet af spillere på banen Sekretæren skal konstant observere/kontrollere: Spillernes udtræden af banen Spillernes indtræden på banen Personbesætningen i udskiftningsområdet Skal kontrollere bord- /hånd stopure Skal sikre, at måltavlen er nulstillet Skal sikre sig, at formalia er i orden for følgende: 1. Påførte spillere er tilstede ved kampens start 2. Holdene må bestå af indtil 12/14 spillere (turnerings-reglement foreskriver antal) 3. Holdene må have max. 4 officials Tidtageren skal kontrollere udvisningstider. (Udvisningstiden begynder først, når dommerne igen fløjter spillet i gang). Tidtageren skal sikre en information om, HVORNÅR en udvisningstid udløber. 1. kan fremgå af Tidtagningsanlægget (det officielle) 2. kan fremgå af Udvisningsskilte (manuelt udfyldt) Sekretæren skal kontrollere udvisningstider. Skal sikre, at udskiftningsområdet/ coachingszonen er markeret med tape og i øvrigt er i overensstemmelse med spillereglerne. Skal udlevere De grønne kort (TTO) til holdene. Tidtager/sekretær skal sørge for at følgende arbejdsredskaber er til stede: Fløjte og stopur(e) Gult kort (advarsel) og rødt kort (diskvalifikation) Udvisningsskilte hvor dette er påkrævet Holdere til De grønne kort (TTO) Skriveredskaber/notatpapir 6 7

5 Under kampen I pausen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren SLUTSIGNAL for 1. og 2. halvleg. Hvis der anvendes manuelt signal: - hold øje med kampuret og fløjt præcist ved tidens udløb. Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Nulstil kontrolur. Kontroller med kampens dommere: 1. Mål 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer FORTOLKNINGER SPILLEREGLERNE: Tidtageren skal afbryde spillet og standse kampuret øjeblikkeligt ved: Holdofficials betræder banen ( 4:2) En IKKE-deltageberettiget spiller betræder banen ( 4:3) Fejlagtig udskiftning ( 4:4) Overtallig spiller betræder banen ( 4:6) Sekretæren noterer ved enhver afbrydelse af spillet dét sted på banen, hvor bolden befandt sig på det tidspunkt, hvor spillet blev afbrudt. Anvend f.eks. skitse af banen. Notér om: der er udvisninger, der løber ind i 2. halvleg (eller en evt. forlængelse) om der er tilstrækkeligt med udvisningsskilte til 2. halvleg i de kampe, hvor de anvendes om der i pausen er anvendt personlig bestrafning, som skal afsones fra starten af 2. halvleg Halvlegsresultat påføres kamprapport/ holdkort. Vurdér antallet af tilskuere til kampen. I tilfælde af andre forseelser, der bør meddeles dommerne, må tidtageren FØRST afbryde spillet ved næste spilstop. Sørg for at indsamle De(t) grønne kort, som ikke er anvendt i 1. halvleg. Udleveres til holdenes officials umiddelbart før starten af 2. halvleg. Ved fejlagtig udskiftning - 4:5 skal den skyldige spiller udvises i 2 minutter. Derfor skal tidtageren/sekretæren her træffe afgørelser ud fra et sportsligt grundlag (anvende sund fornuft ). Husk, at det er en Tidtager/Sekretær opgave at kalde spillerne tilbage til 2. halvleg. Spillereglerne - 2:1 beskriver ganske vist, at der er en pause på 10 minutter mellem halvlegene. MEN spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for de respektive turneringer. Den tid, der er angivet som pause, gælder fra det øjeblik 1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse. 8 9

6 Tidtageren Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Hjælp sekretæren med det arbejde, han skal udføre efter kampen. Efter kampen Sekretæren Udfyld kamprapport/holdkort med: 1. Slutresultat 2. Vinderhold 3. Andre forhold givet af kamprap porten Kontrollér med kampens dommere: 1. Målregnskab 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer Sørg for at dommerne (og holdofficial) underskriver: Kamprapport / Holdkort / Stævnelister TEAM-TIME-OUT (trin for trin) Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 1 2 Den official, der anmoder om Team-Time-Out (TTO), lægger Det grønne kort på tidtagerbordet foran Tidtageren. Forud for 1. og 2. halvlegs begyndelse (af den ordinære kamp), udleveres Et grønt kort til hvert hold. Sørg for at inddrage De grønne kort HUSK: Personer, som har deltaget i lodtrækningen og i øvrigt ikke spillet kan IKKE slettes på kamprapporten/holdkortet. Hvis en spiller får en personlig straf, mens han opholder sig i udskiftningsområdet, skal det ligeledes markeres, da han IKKE kan slettes på kamprapporten/holdkortet efter kampen. 3 HVIS HOLDET MISTER BOLDBESID- DELSEN, INDEN TIDTAGEREN HAR FLØJTET, SKAL DET GRØNNE KORT RETURNERES TIL HOLDET. VÆR MEGET OPMÆRKSOM!! 4 Tidtageren fløjter for TTO, når det pågældende hold er i besiddelse af bolden (når bolden er i spil eller under en afbrydelse af spillet) og standser straks kampuret. 5 Tidtageren viser Time-Out tegn og peger med strakt arm mod det hold, der har anmodet om TTO. Banedommeren viser Time-Out markeringen samtidig med 3 korte fløjt - ( kvittering )

7 Trin Official Tidtager Sekretær Dommere Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 6 Sekretær/Tidtager stiller Det grønne kort, så det er synligt for dommerne og holdene. 7 Tidtageren starter nu et separat ur til kontrol af TTO. 8 Spillere og Officials opholder sig under TTO inde på banen ud for eget udskiftningsområde og/eller uden for banen i eget udskiftningsområde. 9 Tidtageren giver efter 50 sekunder et fløjtesignal for at tilkendegive, at spillet kan genoptages efter 10 sekunder. Automatisk tidtagningsanlæg kan anvendes 10 Tidtageren sætter kampuret i gang samtidig med banedommerens signal for spillets genoptagelse. Sekretær noterer stedet hvor bolden befandt sig på afbrydelsestidspunktet. TTO-tidspunktet indføres i kamprapporten. Sekretæren fjerner EFTER igangsætningsfløjtet Det grønne kort. Dommerne befinder sig under TTO på banens midte. Den ene dommer går til tidtagerbordet for at kontrollere tiden mv. Banedommeren skal sikre, at holdene er korrekt placeret, så kampen kan genoptages efter 10 sekunder. Måldommeren finder sin placering bag baglinjen. Banedommeren fløjter spillet i gang med det kast, som svarer til den situation som eksisterede, 11 Sekretæren inddrager ved hver halvlegs afslutning De grønne kort, såfremt de endnu befinder sig hos holdenes officials. 12 Holdene kan IKKE overføre en ikke opnået TTO fra 1. halvleg til 2. halvleg (regel 2:10). 13 Alternativ praksis TRIN 5 Om nødvendigt (fx spektakel og/eller røre i udskiftningsområdet) bør tidtageren rejse sig, mens han peger og fløjter samtidig med han standser kampuret. Her kan det være formålstjenligt, at pege med Det grønne kort på det hold, der anmoder om TTO. Da TTO blev givet eller hvis bolden var i spil med et frikast på det sted, hvor bolden befandt sig ved afbrydelsen. Skal sikre sig, at De grønne kort er inddraget, hvis der er tale om en forlængelse af spilletiden. TTO kan kun opnås inden for ordinær spilletid

8 Forslag til arbejdsskema for tidligere og sekretærer Hold Hold AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. BEMÆRKNINGER BEMÆRKNINGER 14 15

9 Minuttal: TEGNFORKLARING TIL KAMPRAPPORT Spillernummer: Resultat: Kampens minuttal føres fra 1-60 ( altid cifre ) samme kolonne for begge hold. Dog E, hvis hændelsen sker efter udløbet af spilletiden. Spillernes nr. angives med cifre. Hjemmehold mærket A til venstre udehold mærket B til højre, mens bogstaverne OF benyttes for en holdofficial. Ciffer angivelse af målscoring i fortløbende rækkefølge for det pågældende hold. Hjemmeholdet til venstre, - udeholdet til højre 22 = Mål A = Advarsel U = Udvisning UU = Dobbeltudvisning 2+2 regel 16:12 UD = 3. gangs udvisning med efterfølgende diskvalifikation UO = Udvisning af official D = Diskvalifikation P = Protest TTO = Team-Time-Out 7 = Straffekast udnyttet X = Straffekast misbrugt To samtidige hændelser for hvert sit hold må gerne skrives på en og samme linje, men bemærk: To mål scoret inden for samme minut er IKKE samtidige. Der er i tidsskemaet plads til 50 hændelser pr. halvleg. Hvis der i en halvleg ikke er plads til flere notater, må sekretæren afgøre, om han vil låne en linje i den modsatte halvleg eller fortsætte på et nyt formularsæt/kamprapport. Det skal tydeligt fremgå, hvilke spillere, der har deltaget i kampen. Bemærk: Personlige straffe til holdofficials indgår IKKE i sammentællingen på kamprapporten, med mindre der er tale om en spillende holdofficial. REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET 1 Udskiftningsområderne befinder sig uden for en af sidelinierne til venstre og til højre for midterliniens tænkte forlængelse indtil 1,5 m i udskiftningsbænkenes forlængelse, også bag udskiftningsbænkene, hvis der er plads ( spillereglernes fig. 1 ). Reglementet for IHF- og kontinentale foranstaltninger og turneringer fastslår, at udskiftningsbænkene begynder 3,5 m fra midterlinien. Denne bestemmelse gælder også som anbefaling for alle kampe på andre områder. Der må ikke placeres genstande af nogen art ved sidelinien foran udskiftningsbænkene. 2 Kun spillere og holdofficials, der er anført i kamprapporten, har tilladelse til at opholde sig i udskiftningsområdet ( spillereglernes 4:1-2 ). Hvis en tolk er nødvendig, skal denne opholde sig bag udskiftningsbænken. 3 Holdofficials i udskiftningsområdet skal være iklædt sportsbeklædning eller civilt antræk. Farverne på holdofficials trøjer, der kan skabe forveksling med modspillerholdets markspillere, er ikke tilladt. 4 Tidtager og sekretær skal hjælpe dommerne i overvågning af udskiftningsområdet før og under kampen. Hvis der før kampen er nogen overtrædelse af reglerne for udskiftningsområdet, må kampen ikke sættes i gang, før overtrædelserne er rettet. Hvis disse regler overtrædes under kampen, skal der gives Time-Out ved næste afbrydelse af spillet, således at uregelmæssighederne kan bringes i orden, inden spillet genoptages. 5 Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og udvise god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk. Et holds officials har dog ret til at bevæge sig indenfor coachingszo-nen med henblik på henblik på: at foretage udskiftning af spillerne, at give taktiske anvisninger til spillere på banen og på bænken, at give lægelig eller fysiurgisk behandling, at anmode om en Team-Time-Out, at henvende sig til tidtagerbordet. Tilladelsen til at bevæge sig gælder som regel kun for en holdofficial pr. hold. Den holdofficial, der bevæger sig eller står op, skal derudover overholde udskiftningsområdet/coachingszonens begrænsninger. Denne holdofficial skal derudover sikre sig, at tidtagerens/sekretærens udsyn ikke umuliggøres

10 Dansk fortolkning: Det er tilladt to officials - samtidigt - at stå op periodisk, såfremt deres aktiviteter er rettet mod eget hold. Der er tale om at anvende sund fornuft. 7 Hvis reglementet for udskiftningsområdet overtrædes, er dommerne forpligtet til at handle i overensstemmelse med spillereglernes 16:1b, 16:3d eller 16:6b (advarsel, udvisning eller diskvalifikation). 6 Principielt bør spillere i udskiftningsområdet sidde på udskiftningsbænkene. Det er spillerne tilladt: at bevæge sig rundt bag udskiftningsbænken for uden bold at varme op, forudsat der er fornøden plads, og det ikke virker forstyrrende. Det er ikke tilladt for holdofficials og spillere: på provokerende, protesterende eller nogen anden usportslig måde ( tale, ansigtsudtryk eller gestik ) at blande sig i dommernes afgørelser eller fornærme dommerne, tidtager eller sekretær, observatør, spillere, holdofficials eller tilskuere ved at indvirke eller fornærme dem; at forlade udskiftningsområdet for at opnå indflydelse på spillet; stå eller bevæge sig langs sidelinien for at varme op. Af holdofficials og spillere forventes almindeligvis, at de opholder sig i deres holds udskiftningsområde/coachingszone. Hvis en holdofficial ikke desto mindre forlader udskiftningsområdet for at indtage en anden position, mister han retten til at lede og styre sit hold og skal returnere til udskiftningsområdet for at genvinde sin ret hertil. Det er selvfølgelig tilladt, en holdofficial at forlade coachingzonen, når han umiddelbart ønsker at lægge det grønne kort for at anmode om en Team- Time-Out. Den holdansvarlige må også forlade coachingzonen i specielle situationer - fx ved en nødvendig kontakt med tidtager eller sekretær (fx for at få yderligere spillere / officials påført kamprapporten, nedlægge en protest mm). Generelt forbliver spillere og holdofficials under dommernes myndighedsområde gennem hele kampen, og reglerne for personlige straffe gælder fortsat, hvis en spiller eller official beslutter at indtage en position væk fra banen og udskiftningsområdet/coachingszonen. Derfor skal usportslig optræden, grov usportslig optræden og håndgribeligheder straffes på samme måde, som hvis forseelsen var foregået på banen eller i udskiftningsområdet. 8 Teknisk delegerede fra EHF/IHF, et kontinentalt forbund eller et nationalt forbund (observatører), som er påsat til kampen, har ret til at informere dommerne om en mulig regelovertrædelse (undtagen når det drejer sig om en dommerafgørelse, der bygger på observation af facts og faktiske hændelsesforløb) eller om en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet. Observatøren kan afbryde spillet med det samme. I dette sættes kampen i gang igen med et frikast til holdet, som IKKE begik den forseelse, der var årsagen til afbrydelsen (eller i tilfælde af en oplagt målchance med et straffekast). Dommerne er forpligtet til at tildele personlige straffe i henhold til observatørens instruktioner. Hændelsen skal noteres i kamprapporten. Hvis dommerne ikke handler i forbindelse med en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet, selv om de er blevet gjort opmærk-som derpå, skal den tekniske delegerede fremsende en redegørelse til den udpegede instans ( dvs. en disciplinærkommission eller lignende). Denne instans skal derefter træffe afgørelse om konsekvenserne og dommernes handlemåde. 9 Se desuden spillereglernes Fortolkning 7 Afbrydelse fra tidtagerens eller en observatørs side (18:1). Husk: tiden skal straks standses ved spilafbrydelse fra tidtagerbordet og/eller fra observatør eller delegeret! 18 19

11 Notatpapir for sekretæren 1) Sæt kryds på den stol, du sad på, på den side af banen, hvor du opholdt dig. 2) Sæt et kryds eller tegn, der ligner bold, hvor bolden befandt sig, da der blev fløjtet for time-out eller team-time-out af enten tidtageren eller den tekniske delegerede, da spillet blev afbrudt. 3) Noter urets spilletidsklokkeslet på tidspunktet og noter det anslåede tidsrum i sekunder til spillet blev standset. Uret viste: Der medgik: sek. Uret viste: Der medgik: sek. Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Hvis bolden havde passeret mål- eller baglinjen, skal den tegnes bag stedet. Hvis den havde passeret sidelinjen, sættes markering på sidelinjen. 20 Udarbejdet af Dansk Håndbold Foorbunds kompetencegruppe 21

12 Egne notater / fortolkninger Egne notater / fortolkninger 22 23

13 OPDATERET MANUAL FOR TIDTAGERE / SEKRETÆRER kan downloades fra DHF s hjemmeside: Kan købes hos DHF Pris: 40,00 kr.

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund

Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER. Dansk Håndbold Forbund Manual for TIDTAGERE og SEKRETÆRER Dansk Håndbold Forbund Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan rekvireres hos Dansk Håndbold Forbund, Nyborg. Telefon: 65 31 46 44 2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer

Læs mere

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND

Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND Sæsonen 2008-09 DANSK HÅNDBOLD FORBUND MANUAL for Tidtagere og Sekretærer Manualen er tænkt som en hjælp for officials, der udfører funktioner som Tidtager og Sekretær. Manualen dækker såvel de kampe,

Læs mere

Nye spilleregler 2010

Nye spilleregler 2010 Dansk Håndbold Forbund Dommerudvalget Kompetencegruppen Regelansvarlig Johnny Tauman 1 De mest markante ændringer i nye Håndbold Spilleregler ses i regel 8, som omhandler Regelovertrædelser og usportslig

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

Til Dommere og Observatører

Til Dommere og Observatører Til Dommere og Observatører Internationale spørgsmål: 1. Hvad er ifølge spillereglerne målene på en håndboldbane? a. 40 x 20 meter b. 42 x 20 meter c. 38 x 18 meter d. Længden er mellem 38 og 42 meter

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket 1 2 3 4 5 6 7 RØD 2 har fået sin første udvisning for usportslig opførsel 22:12. Efter fløjt for genstart af spillet gestikulerer RØD 2 groft usportslig fra bænken 22:30

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen.

I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Kampregistrering I denne menu taster man data på kampen. Dette inkluderer scoringer, advarsler og andre hændelser på kampen. Der skal nu være det antal spillere med, som er markeret under teknisk møde

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s elitedommerudvalg (EDU) påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, 1. division for herrer, landspokalkampe i indledende runder

Læs mere

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010

ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 ELITE-regeltest A og B samt Regeltest C til Styregrupperne samt kredse og distriktsforbund august 2010 Regeltestene indgår fremover som en del af det obligatoriske regelstof sammen med Håndbold Spillereglerne.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket

Der må ikke skrives på opgavearket Der må ikke skrives på opgavearket Re-test aug. 2013 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven med bolden under kontrol og glider 4-5 meter. Herefter rejser RØD 4 sig op og står på begge fødder.

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug

Regeltest distriktsforbund, region og kredse august Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug Regeltest distriktsforbund, region og kredse august 2016 Der må ikke skrives på opgavearket, og spørgsmålene skal indsamles efter brug 1 2 3 4 5 6 7 RØD 6 har fået sin første udvisning 22:12 for usportslig

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg Håndbold og Randers HH Til Randers HH Skanderborg Håndbold Brøndby den 14. april 2015 Journalnummer 1232-15-sha Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HH under kamp nr. 208553 afviklet den 6. april 2015 mellem Skanderborg

Læs mere

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman

Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest C Nye spilleregler pr. 1. juni 2010 udarbejdet af DU s kompetencegruppe - regelansvarlig Johnny Tauman 1 2 3 4 5 RØD 4 griber bolden i luften lander på maven

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne

Kamp nr DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne TMS Ringsted og Roskilde Håndbold Pr. mail Brøndby den 8. december 2016 Journal nr. 1886-16-FS Kamp nr. 373143 1 DD Roskilde Håndbold TMS Ringsted spillet 19. november 2016 i Roskilde Hallerne Disciplinærinstansen

Læs mere

Skjern Håndbold og HC Midtjylland

Skjern Håndbold og HC Midtjylland Skjern Håndbold og HC Midtjylland Brøndby, d.30. oktober 2014 Journalnr.2050-14-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skjern Håndbold under herreligakamp nr. 765680 afviklet den 15. oktober 2014 mellem

Læs mere

Den vigtigste regel er dog:

Den vigtigste regel er dog: - - - - Denne publikation udarbejdet til Hondbóltsamband Føroya fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK / 21.06.2017 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Indhold Link & Guides... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 6 Login... 7 Tilpas knapperne... 8 Kampregistrering... 9 Holdopstilling inden

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER 2 INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 12. UDGAVE 1. OPLAG 2010 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver: Dansk

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

coachingzone Ingen coaching

coachingzone Ingen coaching 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Der er desuden et udskiftningsområde (side 17) coachingzone coaching 2 Ingen Denne

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 5. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal

Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense Idrætshal HC Odense og Randers HK Brøndby den 14. februar 2012 Journal nr. 1183-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Randers HK under kamp nr. 254214 mod HC Odense afviklet tirsdag den 31. januar 2012 i Odense

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Below water no one can hear you scream...

Below water no one can hear you scream... Below water no one can hear you scream... Opslagsværk 2011 Almindelige fejl 1 Tyvstart (frikast gives ved midten) WP 20.2 2 Hjælpe medspiller (frikast gives hvor forseelsen begåes) WP 20.3 3 Holde fast

Læs mere

HÅNDBOLD SPILLEREGLER

HÅNDBOLD SPILLEREGLER INTERNATIONALE HÅNDBOLD SPILLEREGLER med kommentar, fortolkninger og retningslinjer Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND Gyldig fra den 1. juli 2016 Tidligere udgaver annulleres 2 Udgiver: Dansk Håndbold

Læs mere

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring

FLØJT FLØJT. BEMÆRK Når dommeren har givet signal til nyt opgiverkast, kan en godkendt målscoring ikke annulleres. Hvornår er der målscoring Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 6. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra august 2005 nye internationale spilleregler -

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Regel 1 Håndboldbanen

Regel 1 Håndboldbanen Regel 1 Håndboldbanen 1:1 Håndboldbanen (fig. 1) er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter (regel 1:4 og regel 6). Rektanglets lange sider kaldes

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015

Dansk Håndbold Forbund. Nye veje - nye muligheder 2015 Dansk Håndbold Forbund 1 Nye veje - nye muligheder 2015 Spillereglerne 2010 varslede ny håndboldverden Ændringerne i spillereglerne involverer fundamentale aspekter af spillet og vil derfor have betydelig

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg søndag den14. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2017 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

INTERNATIONALE SPILLEREGLER

INTERNATIONALE SPILLEREGLER INTERNATIONALE SPILLEREGLER for STRANDHÅNDBOLD med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. udgave 1. oplag Gyldig fra den 1. april 2002 Udgiver: Dansk Håndbold Forbund Idrættens

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

Studiehåndbog

Studiehåndbog Studiehåndbog 2017-18 FOKUS 1: Kampens sidste 30 sekunder. Forskellen på udvisning og diskvalifikation! (Se side 2) FOKUS 2: Hvornår er en spiller ulovligt uden for spillepladsen? (Se side 3) FOKUS 3:

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2016 Formål Formålet med denne manual er at give klubber, dommere og observatører et arbejdsredskab, der sikrer,

Læs mere

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave

Studiemateriale - supplement. Dynamisk Fremdri. August udgave Studiemateriale - supplement Dynamisk Fremdri August 2016 2. udgave 1:1 Håndboldbanen er et rektangel, der er 40 meter langt og 20 meter bredt og består af en spilleplads og to målfelter Kontroller altid,

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball

Regelspørgsmål Beach Handball Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen fra eget målfelt, hvorefter bolden ryger ud over sidelinjen. A. Frikast til hold B B.

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus

Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Below water no one can hear you scream... Dommerkursus Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Før kampen Side 4 Banen Dommerbordet Kampens start Side 5 Huer Placering ved start Dommerens signal Tyvstart Mål

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget

Futsal officielt regelsæt. Futsal spilleregler. Dansk Arbejder Idrætsforbund Region Hovedstaden - fodboldudvalget Futsal spilleregler Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Kamp nr Protestsag 888Ligaen TTH Holstebro - Skanderborg Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Gråkjær Arena

Kamp nr Protestsag 888Ligaen TTH Holstebro - Skanderborg Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Gråkjær Arena TTH Holstebro og Skanderborg Håndbold Brøndby den 11. november 2016 Journal nr. 1842-16-FS Kamp nr. 377266 Protestsag 888Ligaen TTH Holstebro - Skanderborg Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Gråkjær Arena

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER

Begynderguide til MÅLVOGTER HØJRE FLØJ VENSTRE FLØJ STREG PLAYMAKER Begynderguide til HÅNDBOLD Når du er ny i håndbold, er det rart at have et overblik. Her i grafikken får du alle de grundlæggende principper, regler og spillesystemer forklaret. Grafikken kan også bruges

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet

Dommerbordskursus. Basket/ kend spillet Basket/ kend spillet Kampafvikling Officialrollen Praktik Eventuelt spillets ide hvordan bolden spilles forseelser, fej og særlige situationer børneregler Internationale regler (seniorregler) dommerbord

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006

SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 SPILLEREGLER FOR MINIHÅNDBOLD Gældende fra 1. august 2006 Mini Mini er spillere, der ikke er fyldt 8 år inden 1. januar i kalenderåret, hvori turneringen begynder. Minipiger/minidrenge er spillere, der

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9.

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9. Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold Brøndby den 6. marts 2012 Journal nr. 1225-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skanderborg Håndbold under kamp nr. 254584 mod Århus Håndbold afviklet søndag

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide.

Regelspørgsmål Beach Handball Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Test din viden om reglerne i beach handball her. Se spørgsmål, og svar på efterfølgende slide. Målvogter A1 redder et skud. Bolden har retning mod spillepladsen, da målvogteren sparker bolden ud på spillepladsen

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende.

MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende. Basketball MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende. Af Klaus Bødskov, AGF Basketball Sidst opdateret i september 2017. Denne manual er et resumé af FIBA s regler. Læs den, hvis

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv.

1.2 Modspillernes/egen kurv Den kurv, der angribes, er modspillernes kurv, og den kurv, som et hold forsvarer, er holdets egen kurv. 0BInternationale Basketball regler KAPITEL 1 SPILLET 1 Definitioner 1.1 Basketballspillet Basketball spilles af to (2) hold med fem (5) spillere på hvert hold. Det gælder for hvert hold om at score i modspillernes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA

VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA VOLLEYBALL VEJLEDNING I UDFYLDELSE AF VOLLEYBALL KREDSKAMPSKEMA Korrekt udfyldelse af kampskemaet er nødvendigt for en tilfredsstillende afvikling af kampene. FØR LODTRÆKNING. A. Sekretæren udfylder kampskemaet

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER

FINA VANDPOLOREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE WP 1 BANE OG UDSTYR... 2 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 4 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 6 OFFICIALS... 6 WP 7 DOMMERE... 7 WP 8 MÅLDOMMERE...

Læs mere

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse

Futsal officielt regelsæt. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Banen 2 Bolden 3 Antal spillere 4 Spillernes udstyr 5 Dommeren 6 Dommerassistenten 7 Tidtageren og den 3. dommer 8 Kampens længde 9 Spillets start og genstart 10 Bolden i spil og

Læs mere

MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende.

MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende. Basketball MANUAL TIL DOMMERBORDET - De vigtigste regler & tips, du skal kende. Af Klaus Bødskov, træner i AGF Basketball, sep. 2016. Denne manual er et resumé af FIBA s regler. Læs den, hvis du skal sidde

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER August 2013

FINA VANDPOLOREGLER August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 Indhold WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 5 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE... 5 WP 7

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPILLEREGLER FOR FUTSAL

SPILLEREGLER FOR FUTSAL SPILLEREGLER FOR FUTSAL Indholdsfortegnelse: 1. Banen 2. Bolden 3. Antal Spillere 4. Spillernes udstyr 5. Dommer 6. Dommer assistent 7. Tidtager 8. Den 3. dommer 9. Spillets varighed 10. Spilstart 11.

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere