Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1"

Transkript

1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

2 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der er bl.a. tale om ændringer i de fysiske forhold/vilkår og nye betingelser for holdofficials. Manualen er tænkt som en hjælp for tidtagere og sekretærer. Manualen dækker såvel de kampe, hvor der føres kamprapport, som kampe, hvor opgaven begrænser sig til at føre målscoring og tidtagning. Manualen beskriver også andre forhold som f.eks. kontrol af udskiftninger. Ifølge spillereglerne skal - to ligeberettigede dommere lede kampen. De assisteres af en tidtager og en sekretær ( 17:1). Arbejdet som tidtager og sekretær er fastlagt i håndbold-spillereglerne 18 og i den specielle danske regel ( 19:1): Dommerne, tidtageren, sekretæren, holdofficials og spillerne er forpligtet til at have et grundigt kendskab til spillereglerne og anvende dem i sportslig ånd og på sportslig måde. Ønskes yderligere gennemgang af retningslinjerne for tidtager- og sekretærhvervene ( - pligter og funktioner), kan/bør denne Manual med fordel suppleres med et kursus for Tidtagere / Sekretærer. Kurser kan aftales med de lokale dommerrepræsentanter i distriktsforbundene og/eller kredsene, som sørger for aftaler med instruktør. Ved selvstudie kan Studiemappen spilleregler og fortolkninger downloades fra DHF s hjemmeside under Love/regler Internationale spilleregler. Regelhenvisninger i denne manual gælder de internationale spilleregler af 1. juli Manualen for Tidtagere og Sekretærer kan downloades fra Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside Har du spørgsmål, kan du sende dem til DHF s kompetencegruppe via Ole F. Petersen Dommerudvalgsformand 3

3 SUND FORNUFT Funktionen som Tidtager/Sekretær betyder at: - du/i er official(s) i kampen og skal agere som sådan. Det betyder, at du skal være helt neutral! - du/i er dommerens forlængede arm. Det betyder, at du/i er hans medhjælper. - du/i, gennem hele kampen skal være i dialog og nødvendig kontakt med dommeren. Det betyder, at I/du skal give dommeren tydelige kvitteringer, når de signalerer til dig/jer. Retningslinjer for udskiftningsområde, coachingszone, udskiftningslinjer og tidtagerbord Figur 3: Udskiftningslinjer og udskiftningsområde 5 Midterlinie Udskiftningslinje 50 Udskiftningslinje Udskiftningsmarkering 35 Sidelinje Hvis der opstår uenighed med dommeren fx i forhold til den personlige bestrafning eller straffekastlinjen, så husk: Dommeren har afgørelsen! Tidtagere og sekretærer har et ganske stort ansvar i kampene. Det er derfor meget vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i reglerne. Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Tidtagerbord Udskiftningsbænk Udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials Bemærk her en opstramning: Med den nye coachingzone kan officials ikke længere tage opstilling ved eller foran tidtagerbordet, og dermed forhindre/forstyrre tidtagerens arbejde, der blandt andet indbefatter kontrol med spillernes udskiftninger ofte skifter holdene 2 spillere ad gangen i forbindelse med forsvars-/angrebsspil. En fejlagtig udskiftning skal fløjtes straks og medføre en personlig straf på 2 minutters udvisning. Med de nye opstram-ninger for officials får tidtageren mulighed for at løse sine opgaver på bedste vis. Holdofficials, der ønsker at anmode om Team-Time-Out, kan forlade sin coachingzone og gå til tidtagerbordet for at lægge Det grønne kort på bordet foran tidtageren. En holdofficial må ikke stå ved tidtagerbordet og taktisk afvente det bedste tidspunkt for at lægge kortet. Første gang dette sker, skal denne holdofficial have besked på at vende tilbage til sin coachingzone. Anden gang skal tidtageren/observatøren fløjte, og tiden stoppes den pågældende holdofficial skal nu have en personlig progressiv straf ( - inden for rammen: advarsel - udvisning - diskvalifikation) og i stedet for en mulighed for 1 minuts Team-Time-Out, vendes spillet med et frikast til modstanderholdet. Udskiftningslinjen er for begge hold den del af sidelinjen, som på egen banehalvdel strækker sig fra midterlinjen til et punkt i en afstand af 4,5 m fra midterlinjen. Linjen strækker sig 15 cm ind på banen og 15 cm ud af banen. Udskiftningsbænken skal have plads til: udskiftningsspillere, udviste spillere og max. 4 officials i kampe, hvor der må anvendes 12 spillere, skal der være 12 stole (siddepladser), i kampe med 14 spillere således 14 stole (siddepladser). Holdofficials, der coacher deres hold, kan bevæge sig ind til 1,5 m fra udskiftningsbænkens forlængelse (sidste plads) markeres med et stykke tape, der ikke må berøre sidelinjen (markeringen er ikke et krav i alle rækker se turneringspropositioner). Tidtagerbordet placeres således, at udskiftningsmarkeringerne er synlige fra tidtagerbordet. Tidtagerbordet placeres nærmere sidelinjen end udskiftningsbænkene dog ikke nærmere end 50 cm. Tidtagerbordet SKAL have plads til tidtager, sekretær og observatør. Det betyder, at speaker KAN have plads ved bordet under forudsætning af, at hans tilstedeværelse IKKE generer/ forstyrrer de øvrige tre. 4 5

4 Inden kampen Under kampen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren Skal kontrollere tidtagningsanlægget og blive fortrolig med dets funktioner: 1. Start stop start 2. Nulstilling 3. Registrering af mål 4. Registrering af udvisninger 5. Evt. visning af TTO (Team-Time- Out) Skal kontrollere kamprapport korrekt udfyldt 1. Spillernes for- og efternavne 2. Spillernes numre 3. Holdofficial A`s underskrift 4. Fødselsår ( - gælder ungdomsrækkerne) 5. Påføre kampnummer række dato Tidtageren skal konstant observere/ kontrollere: Spilletiden Spillernes indtræden på banen Spillernes udtræden af banen Den korrekte personbesætning i udskiftningsområdet Antallet af spillere på banen Sekretæren skal konstant observere/kontrollere: Spillernes udtræden af banen Spillernes indtræden på banen Personbesætningen i udskiftningsområdet Skal kontrollere bord- /hånd stopure Skal sikre, at måltavlen er nulstillet Skal sikre sig, at formalia er i orden for følgende: 1. Påførte spillere er tilstede ved kampens start 2. Holdene må bestå af indtil 12/14 spillere (turnerings-reglement foreskriver antal) 3. Holdene må have max. 4 officials Tidtageren skal kontrollere udvisningstider. (Udvisningstiden begynder først, når dommerne igen fløjter spillet i gang). Tidtageren skal sikre en information om, HVORNÅR en udvisningstid udløber. 1. kan fremgå af Tidtagningsanlægget (det officielle) 2. kan fremgå af Udvisningsskilte (manuelt udfyldt) Sekretæren skal kontrollere udvisningstider. Skal sikre, at udskiftningsområdet/ coachingszonen er markeret med tape og i øvrigt er i overensstemmelse med spillereglerne. Skal udlevere De grønne kort (TTO) til holdene. Tidtager/sekretær skal sørge for at følgende arbejdsredskaber er til stede: Fløjte og stopur(e) Gult kort (advarsel) og rødt kort (diskvalifikation) Udvisningsskilte hvor dette er påkrævet Holdere til De grønne kort (TTO) Skriveredskaber/notatpapir 6 7

5 Under kampen I pausen Tidtageren Sekretæren Tidtageren Sekretæren SLUTSIGNAL for 1. og 2. halvleg. Hvis der anvendes manuelt signal: - hold øje med kampuret og fløjt præcist ved tidens udløb. Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Nulstil kontrolur. Kontroller med kampens dommere: 1. Mål 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer FORTOLKNINGER SPILLEREGLERNE: Tidtageren skal afbryde spillet og standse kampuret øjeblikkeligt ved: Holdofficials betræder banen ( 4:2) En IKKE-deltageberettiget spiller betræder banen ( 4:3) Fejlagtig udskiftning ( 4:4) Overtallig spiller betræder banen ( 4:6) Sekretæren noterer ved enhver afbrydelse af spillet dét sted på banen, hvor bolden befandt sig på det tidspunkt, hvor spillet blev afbrudt. Anvend f.eks. skitse af banen. Notér om: der er udvisninger, der løber ind i 2. halvleg (eller en evt. forlængelse) om der er tilstrækkeligt med udvisningsskilte til 2. halvleg i de kampe, hvor de anvendes om der i pausen er anvendt personlig bestrafning, som skal afsones fra starten af 2. halvleg Halvlegsresultat påføres kamprapport/ holdkort. Vurdér antallet af tilskuere til kampen. I tilfælde af andre forseelser, der bør meddeles dommerne, må tidtageren FØRST afbryde spillet ved næste spilstop. Sørg for at indsamle De(t) grønne kort, som ikke er anvendt i 1. halvleg. Udleveres til holdenes officials umiddelbart før starten af 2. halvleg. Ved fejlagtig udskiftning - 4:5 skal den skyldige spiller udvises i 2 minutter. Derfor skal tidtageren/sekretæren her træffe afgørelser ud fra et sportsligt grundlag (anvende sund fornuft ). Husk, at det er en Tidtager/Sekretær opgave at kalde spillerne tilbage til 2. halvleg. Spillereglerne - 2:1 beskriver ganske vist, at der er en pause på 10 minutter mellem halvlegene. MEN spilletiden for de enkelte turneringsrækker fremgår af propositionerne for de respektive turneringer. Den tid, der er angivet som pause, gælder fra det øjeblik 1. halvleg slutter til det øjeblik, hvor der gives signal for 2. halvlegs begyndelse. 8 9

6 Tidtageren Nulstil først kampuret, når dommerne har givet tilladelse hertil. Hjælp sekretæren med det arbejde, han skal udføre efter kampen. Efter kampen Sekretæren Udfyld kamprapport/holdkort med: 1. Slutresultat 2. Vinderhold 3. Andre forhold givet af kamprap porten Kontrollér med kampens dommere: 1. Målregnskab 2. Advarsler 3. Udvisninger 4. Diskvalifikationer Sørg for at dommerne (og holdofficial) underskriver: Kamprapport / Holdkort / Stævnelister TEAM-TIME-OUT (trin for trin) Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 1 2 Den official, der anmoder om Team-Time-Out (TTO), lægger Det grønne kort på tidtagerbordet foran Tidtageren. Forud for 1. og 2. halvlegs begyndelse (af den ordinære kamp), udleveres Et grønt kort til hvert hold. Sørg for at inddrage De grønne kort HUSK: Personer, som har deltaget i lodtrækningen og i øvrigt ikke spillet kan IKKE slettes på kamprapporten/holdkortet. Hvis en spiller får en personlig straf, mens han opholder sig i udskiftningsområdet, skal det ligeledes markeres, da han IKKE kan slettes på kamprapporten/holdkortet efter kampen. 3 HVIS HOLDET MISTER BOLDBESID- DELSEN, INDEN TIDTAGEREN HAR FLØJTET, SKAL DET GRØNNE KORT RETURNERES TIL HOLDET. VÆR MEGET OPMÆRKSOM!! 4 Tidtageren fløjter for TTO, når det pågældende hold er i besiddelse af bolden (når bolden er i spil eller under en afbrydelse af spillet) og standser straks kampuret. 5 Tidtageren viser Time-Out tegn og peger med strakt arm mod det hold, der har anmodet om TTO. Banedommeren viser Time-Out markeringen samtidig med 3 korte fløjt - ( kvittering )

7 Trin Official Tidtager Sekretær Dommere Trin Official Tidtager Sekretær Dommere 6 Sekretær/Tidtager stiller Det grønne kort, så det er synligt for dommerne og holdene. 7 Tidtageren starter nu et separat ur til kontrol af TTO. 8 Spillere og Officials opholder sig under TTO inde på banen ud for eget udskiftningsområde og/eller uden for banen i eget udskiftningsområde. 9 Tidtageren giver efter 50 sekunder et fløjtesignal for at tilkendegive, at spillet kan genoptages efter 10 sekunder. Automatisk tidtagningsanlæg kan anvendes 10 Tidtageren sætter kampuret i gang samtidig med banedommerens signal for spillets genoptagelse. Sekretær noterer stedet hvor bolden befandt sig på afbrydelsestidspunktet. TTO-tidspunktet indføres i kamprapporten. Sekretæren fjerner EFTER igangsætningsfløjtet Det grønne kort. Dommerne befinder sig under TTO på banens midte. Den ene dommer går til tidtagerbordet for at kontrollere tiden mv. Banedommeren skal sikre, at holdene er korrekt placeret, så kampen kan genoptages efter 10 sekunder. Måldommeren finder sin placering bag baglinjen. Banedommeren fløjter spillet i gang med det kast, som svarer til den situation som eksisterede, 11 Sekretæren inddrager ved hver halvlegs afslutning De grønne kort, såfremt de endnu befinder sig hos holdenes officials. 12 Holdene kan IKKE overføre en ikke opnået TTO fra 1. halvleg til 2. halvleg (regel 2:10). 13 Alternativ praksis TRIN 5 Om nødvendigt (fx spektakel og/eller røre i udskiftningsområdet) bør tidtageren rejse sig, mens han peger og fløjter samtidig med han standser kampuret. Her kan det være formålstjenligt, at pege med Det grønne kort på det hold, der anmoder om TTO. Da TTO blev givet eller hvis bolden var i spil med et frikast på det sted, hvor bolden befandt sig ved afbrydelsen. Skal sikre sig, at De grønne kort er inddraget, hvis der er tale om en forlængelse af spilletiden. TTO kan kun opnås inden for ordinær spilletid

8 Forslag til arbejdsskema for tidligere og sekretærer Hold Hold AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. AKTIV NR. Advarsel Udvisning Udvisning Udvisning Diskv. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. Off. BEMÆRKNINGER BEMÆRKNINGER 14 15

9 Minuttal: TEGNFORKLARING TIL KAMPRAPPORT Spillernummer: Resultat: Kampens minuttal føres fra 1-60 ( altid cifre ) samme kolonne for begge hold. Dog E, hvis hændelsen sker efter udløbet af spilletiden. Spillernes nr. angives med cifre. Hjemmehold mærket A til venstre udehold mærket B til højre, mens bogstaverne OF benyttes for en holdofficial. Ciffer angivelse af målscoring i fortløbende rækkefølge for det pågældende hold. Hjemmeholdet til venstre, - udeholdet til højre 22 = Mål A = Advarsel U = Udvisning UU = Dobbeltudvisning 2+2 regel 16:12 UD = 3. gangs udvisning med efterfølgende diskvalifikation UO = Udvisning af official D = Diskvalifikation P = Protest TTO = Team-Time-Out 7 = Straffekast udnyttet X = Straffekast misbrugt To samtidige hændelser for hvert sit hold må gerne skrives på en og samme linje, men bemærk: To mål scoret inden for samme minut er IKKE samtidige. Der er i tidsskemaet plads til 50 hændelser pr. halvleg. Hvis der i en halvleg ikke er plads til flere notater, må sekretæren afgøre, om han vil låne en linje i den modsatte halvleg eller fortsætte på et nyt formularsæt/kamprapport. Det skal tydeligt fremgå, hvilke spillere, der har deltaget i kampen. Bemærk: Personlige straffe til holdofficials indgår IKKE i sammentællingen på kamprapporten, med mindre der er tale om en spillende holdofficial. REGLEMENT FOR UDSKIFTNINGSOMRÅDET 1 Udskiftningsområderne befinder sig uden for en af sidelinierne til venstre og til højre for midterliniens tænkte forlængelse indtil 1,5 m i udskiftningsbænkenes forlængelse, også bag udskiftningsbænkene, hvis der er plads ( spillereglernes fig. 1 ). Reglementet for IHF- og kontinentale foranstaltninger og turneringer fastslår, at udskiftningsbænkene begynder 3,5 m fra midterlinien. Denne bestemmelse gælder også som anbefaling for alle kampe på andre områder. Der må ikke placeres genstande af nogen art ved sidelinien foran udskiftningsbænkene. 2 Kun spillere og holdofficials, der er anført i kamprapporten, har tilladelse til at opholde sig i udskiftningsområdet ( spillereglernes 4:1-2 ). Hvis en tolk er nødvendig, skal denne opholde sig bag udskiftningsbænken. 3 Holdofficials i udskiftningsområdet skal være iklædt sportsbeklædning eller civilt antræk. Farverne på holdofficials trøjer, der kan skabe forveksling med modspillerholdets markspillere, er ikke tilladt. 4 Tidtager og sekretær skal hjælpe dommerne i overvågning af udskiftningsområdet før og under kampen. Hvis der før kampen er nogen overtrædelse af reglerne for udskiftningsområdet, må kampen ikke sættes i gang, før overtrædelserne er rettet. Hvis disse regler overtrædes under kampen, skal der gives Time-Out ved næste afbrydelse af spillet, således at uregelmæssighederne kan bringes i orden, inden spillet genoptages. 5 Et holds officials har ret og pligt til under kampen at lede og styre deres hold på en fair måde og udvise god sportslig ånd under hensyn til spillereglerne. Principielt bør de sidde på holdets udskiftningsbænk. Et holds officials har dog ret til at bevæge sig indenfor coachingszo-nen med henblik på henblik på: at foretage udskiftning af spillerne, at give taktiske anvisninger til spillere på banen og på bænken, at give lægelig eller fysiurgisk behandling, at anmode om en Team-Time-Out, at henvende sig til tidtagerbordet. Tilladelsen til at bevæge sig gælder som regel kun for en holdofficial pr. hold. Den holdofficial, der bevæger sig eller står op, skal derudover overholde udskiftningsområdet/coachingszonens begrænsninger. Denne holdofficial skal derudover sikre sig, at tidtagerens/sekretærens udsyn ikke umuliggøres

10 Dansk fortolkning: Det er tilladt to officials - samtidigt - at stå op periodisk, såfremt deres aktiviteter er rettet mod eget hold. Der er tale om at anvende sund fornuft. 7 Hvis reglementet for udskiftningsområdet overtrædes, er dommerne forpligtet til at handle i overensstemmelse med spillereglernes 16:1b, 16:3d eller 16:6b (advarsel, udvisning eller diskvalifikation). 6 Principielt bør spillere i udskiftningsområdet sidde på udskiftningsbænkene. Det er spillerne tilladt: at bevæge sig rundt bag udskiftningsbænken for uden bold at varme op, forudsat der er fornøden plads, og det ikke virker forstyrrende. Det er ikke tilladt for holdofficials og spillere: på provokerende, protesterende eller nogen anden usportslig måde ( tale, ansigtsudtryk eller gestik ) at blande sig i dommernes afgørelser eller fornærme dommerne, tidtager eller sekretær, observatør, spillere, holdofficials eller tilskuere ved at indvirke eller fornærme dem; at forlade udskiftningsområdet for at opnå indflydelse på spillet; stå eller bevæge sig langs sidelinien for at varme op. Af holdofficials og spillere forventes almindeligvis, at de opholder sig i deres holds udskiftningsområde/coachingszone. Hvis en holdofficial ikke desto mindre forlader udskiftningsområdet for at indtage en anden position, mister han retten til at lede og styre sit hold og skal returnere til udskiftningsområdet for at genvinde sin ret hertil. Det er selvfølgelig tilladt, en holdofficial at forlade coachingzonen, når han umiddelbart ønsker at lægge det grønne kort for at anmode om en Team- Time-Out. Den holdansvarlige må også forlade coachingzonen i specielle situationer - fx ved en nødvendig kontakt med tidtager eller sekretær (fx for at få yderligere spillere / officials påført kamprapporten, nedlægge en protest mm). Generelt forbliver spillere og holdofficials under dommernes myndighedsområde gennem hele kampen, og reglerne for personlige straffe gælder fortsat, hvis en spiller eller official beslutter at indtage en position væk fra banen og udskiftningsområdet/coachingszonen. Derfor skal usportslig optræden, grov usportslig optræden og håndgribeligheder straffes på samme måde, som hvis forseelsen var foregået på banen eller i udskiftningsområdet. 8 Teknisk delegerede fra EHF/IHF, et kontinentalt forbund eller et nationalt forbund (observatører), som er påsat til kampen, har ret til at informere dommerne om en mulig regelovertrædelse (undtagen når det drejer sig om en dommerafgørelse, der bygger på observation af facts og faktiske hændelsesforløb) eller om en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet. Observatøren kan afbryde spillet med det samme. I dette sættes kampen i gang igen med et frikast til holdet, som IKKE begik den forseelse, der var årsagen til afbrydelsen (eller i tilfælde af en oplagt målchance med et straffekast). Dommerne er forpligtet til at tildele personlige straffe i henhold til observatørens instruktioner. Hændelsen skal noteres i kamprapporten. Hvis dommerne ikke handler i forbindelse med en overtrædelse af reglementet for udskiftningsområdet, selv om de er blevet gjort opmærk-som derpå, skal den tekniske delegerede fremsende en redegørelse til den udpegede instans ( dvs. en disciplinærkommission eller lignende). Denne instans skal derefter træffe afgørelse om konsekvenserne og dommernes handlemåde. 9 Se desuden spillereglernes Fortolkning 7 Afbrydelse fra tidtagerens eller en observatørs side (18:1). Husk: tiden skal straks standses ved spilafbrydelse fra tidtagerbordet og/eller fra observatør eller delegeret! 18 19

11 Notatpapir for sekretæren 1) Sæt kryds på den stol, du sad på, på den side af banen, hvor du opholdt dig. 2) Sæt et kryds eller tegn, der ligner bold, hvor bolden befandt sig, da der blev fløjtet for time-out eller team-time-out af enten tidtageren eller den tekniske delegerede, da spillet blev afbrudt. 3) Noter urets spilletidsklokkeslet på tidspunktet og noter det anslåede tidsrum i sekunder til spillet blev standset. Uret viste: Der medgik: sek. Uret viste: Der medgik: sek. Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Tidtagerbord Hvis bolden havde passeret mål- eller baglinjen, skal den tegnes bag stedet. Hvis den havde passeret sidelinjen, sættes markering på sidelinjen. 20 Udarbejdet af Dansk Håndbold Foorbunds kompetencegruppe 21

12 Egne notater / fortolkninger Egne notater / fortolkninger 22 23

13 OPDATERET MANUAL FOR TIDTAGERE / SEKRETÆRER kan downloades fra DHF s hjemmeside: Kan købes hos DHF Pris: 40,00 kr.

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres.

Spillereglerne tilhører DANSK HÅNDBOLD FORBUND og må ikke affotograferes, fotokopieres eller på anden måde mangfoldiggøres. 1 Dansk Håndbold Forbund imødekommer med udgivelsen af 7. udgave af studiemappen med fortolkninger og bemærkninger til håndboldspillereglerne gældende fra juli 2010 nye internationale spilleregler - og

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus

Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Grundkursus for Bokspersonale. Ishockey Klubben Aarhus Indhold Bokspersonale. Procedurer i forbindelse med kampe. Hvem laver hvad. Dommertegn og straffe. Gennemgang af kamprapporten. Brug af computeren

Læs mere

Spiludvikling Landsdækkende tiltag

Spiludvikling Landsdækkende tiltag Spiludvikling Landsdækkende tiltag Ingen mandsopdækning Kun udskiftning i boldbesiddelse eller ved spilstop Man må altid rykke op og spille på ældre årgange uden at det får konsekvenser for deltagelse

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Møde med Uddannelsesansvarlige

Møde med Uddannelsesansvarlige Møde med Uddannelsesansvarlige Dagsorden 1. Velkomst v/ dommerudvalgsformand Jørgen Svane 2. Kort præsentationsrunde 3. Præsentation af dommeruddannelsen Tanker og ideer samt nødvendige forudsætninger

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap

Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Brugervejledning for LIVE rapportering i CuMap Efkon AB 2014 1. HVAD ER CUMAP LIVE?... 2 2. HVAD VISES DER FOR BESØGENDE?... 3 3. CUMAP LIVE VIA CUMAP-PC... 5 3.1. OPSÆTNING I CUMAP-PC... 5 3.2. HOLDLEDERNE

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Gældende for sæsonen 2015

Gældende for sæsonen 2015 Officielle Medalist Dartliga.dk regler TRIO (Danmark) Gældende for sæsonen 2015 1. Inddeling i divisioner 1.1. Dartliga.dk har 3 forskellige divisioner i ligaen. De er herefter nævnt som A, B og C-divisionen.

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling

Olympisk Vinter Sport. Regler for Curling Olympisk Vinter Sport Regler for Curling Oversat fra The World Curling Federations spilleregler udsendt juni 2004. Senest opdateret ved sæsonstart 2004-2005. Særlige regler i forbindelse med afvikling

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013

HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 HUSREGLER FOR POKER Royal Scandinavian Casino august 2013 Kapitel I: Spillet 1. Deltagelse i et Poker spil. Stk. 1. Bestemmelse omkring reserveringer og deltagelse ved Pokerbordet er udelukkende op til

Læs mere

REGLER & RETNINGSLINIER

REGLER & RETNINGSLINIER REGLER & RETNINGSLINIER 2004 HÅNDBOG FOR OFFICIALS dtftennis.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DTF s spilleregler 2 2. DTF s turneringsregler 19 3. Reglement for DM Hold 41 4. Reglement for DM Juniorhold 53 5.

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual

Indholdsfortegnelse. Scoreboard system. Brugermanual Eks.: NT 00 F Indholdsfortegnelse. ovedmenu (sportsvalg).... Setup..... vordan startes setup menuen... Default sport... Sprog... Indstil tavle on-tid... Indstil ur.... åndbold setup-menu... 4.. åndbold

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd

Adfærdskodeks. Matchfixing. - og anden uetisk adfærd Til alle spillere, trænere, ledere, dommere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige hjælpere i dansk håndbold Adfærdskodeks Matchfixing - og anden uetisk adfærd Indledning og formål med adfærdskodeks I maj måned

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1

Krolf Forord. Er teksten af denne type, så er det forfatterens kommentarer. 2. april 2010 1 Krolf Forord Ser man tekst af denne type, er det citater fra reglerne. Det er for det meste fra spillereglerne, men det kan også være fra turneringsreglementet. Er teksten af denne type, så er det forfatterens

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden.

Bordfodbold regler. Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Bordfodbold regler ORDFORRÅD OG TERMINOLOGI Kontrolleret handling: Akt på bolden som muliggør en teknisk bevægelse eller blokering (kontrol) af bolden. Kontrolleret sikring: Stop af bolden under en spillers

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Regelsæt for ølbowling

Regelsæt for ølbowling Regelsæt for ølbowling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Tak til...4 Hjemmeside...4 Kontakt bestyrelsen...4 Protektorer...4 Revision...4 1: Regelsættes anvendelighed...5 1, stk.

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Reglement for stående udvalg

Reglement for stående udvalg Reglement for stående udvalg TURNERINGSUDVALG Udvalget består af en formand valgt af repræsentantskabet, samt 1 medlem udpeget af hvert af de distriktsforbund/region, der ikke besætter formandsposten.

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12

Page 1. El-Hockey. Gældende fra 1. august 2011. El-hockey-mappen 2011/12 Page 1 El-hockey-mappen 2011/12 1 Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Retningslinjer for afviklingen af Forbundsmesterskabsturneringen i sæsonen 2011/12: 1.1. 1. division. 1.2. Super Cup'en. 1.3. 2. division.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere