Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016"

Transkript

1 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2015 Udgave per 10. august 2016

2

3 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser... 3 Ansøgernes dimittendalder... 4 Ansøgernes universitetsuddannelse... 4 Ansøgere med ydernummer... 5 Ansøgernes efteruddannelse... 5 Regional fordeling af ydernumre og afslagsbegrundelser... 5 Bilag A Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer... 9 Bilag 1 Tidsplan for tildeling af ydernumre Bilag B Bedømmelsesudvalgets vurdering af ansøgere Bilag C Bedømmelsesudvalgets afslagsbegrundelser

4 Indledning Hermed følger årsberetningen for arbejdet i bedømmelsesudvalgene i Formålet med årsberetningen er at give Landssamarbejdsudvalget (LSU) information om bedømmelsesudvalgenes arbejde samt at sikre større gennemsigtighed i udvalgenes afgørelser. LSU besluttede på et møde i 2013, at bedømmelsesudvalgene skal lave en årlig redegørelse for aktiviteterne i udvalgene. Baggrunden for denne beslutning var en afgørelse i udvalget om, at LSU ikke kan fungere som klagemyndighed for afgørelser truffet af bedømmelsesudvalgene. 1 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning I hver region nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af 4 medlemmer: 2 medlemmer udpeges af regionen og 2 medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Bedømmelsesudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Denne ses i Bilag A. Bedømmelsesudvalgenes opgaver Bedømmelsesudvalgenes primære opgave er tildeling af ledige ydernumre gennem to årlige ansøgningsrunder. 2 Tildelingerne sker på baggrund af opslag fra de regionale samarbejdsudvalg. De regionale samarbejdsudvalg beslutter antallet af ydernumre, der opslås, samt deres geografiske placering. Dette sker på baggrund af de regionale praksisplaner. Herudover behandler bedømmelsesudvalgene løbende ansøgninger om orlov samt bedømmelse af vikaransøgninger. Endeligt rådgiver og vejleder udvalgene i mindre omfang ansøgere om udfærdigelse af ansøgninger og andre spørgsmål i forbindelse med ansøgning om ydernummer. Resumé Denne beretning beskriver ansøgere og tildelinger ved de to ansøgningsrunder, der var i Den gennemgår de opslåede ydernumre og ansøgernes kvalifikationer samt vurderingen af disse. Der skelnes i beretningen mellem ansøgere og ansøgninger. Det samlede antal af ansøgere er oftest lavere end antallet af ansøgninger til ydernumrene. Det skyldes, at der kan opslås mere end ét ydernummer pr. region, og at ansøgerne ofte sender ansøgninger til flere ydernumre i en ansøgningsrunde. De formelle krav til ansøgerne er beskrevet i overenskomsten og kan ses i Bilag B. Ansøgere I Tabel 1 ses antallet af ansøgere ved de to ansøgningsrunder i Ansøgningsrunde 1 gjaldt ydernumre til besættelse 1. april 2015, mens ansøgningsrunde 2 gjaldt ydernumre til besættelse 1. oktober LSU kan alene tage stilling til klager om, hvorvidt behandlingen af ansøgningen har overholdt formalia i henhold til den godkendte forretningsorden for bedømmelsesudvalgene, samt om ansøgeren har fået en tilstrækkelig begrundelse for et eventuelt afslag (se referat af LSU-møde 10. december 2013). 2 I Overenskomst om psykologhjælp fremgår det, at ydernumre tildeles af bedømmelsesudvalget. Der sættes her lighedstegn mellem ydernumre og kapaciteter. 2

5 I de enkelte regioner opslås ydernumre i flere geografier. En ansøger kan ansøge om ydernummer i alle de enkelte geografier, hvor der opslås ydernumre. Dette betyder, at antallet af ansøgninger langt overstiger antallet af ansøgere. Tabel 1. opslåede ydernumre, ansøgere (unikke personer) og ansøgninger i 2015 Ansøgningsrunde 1 Ansøgningsrunde 2 Region Opslåede Opslåede ydernumre ansøgere ansøgninger ydernumre ansøgere ansøgninger Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Afslagsbegrundelser I Tabel 2a og 2b kan man se fordelingen af afslagsbegrundelser ved de to ansøgningsrunder i Ordlyden på afslagsbegrundelser kan ses i Bilag C. Tabel 2a. Ansøgere og afslag i de enkelte regioner, ansøgningsrunde 1, 2015 Region Tildelte ydernumre ansøgere Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Tabel 2b. Ansøgere og afslag i de enkelte regioner, ansøgningsrunde 2, 2015 Region Tildelte ydernumre ansøgere Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet I Region Hovedstaden fik en ansøger både afslag C og D. 4 I Region Midtjylland fik en ansøger både afslag C og D. 5 Ydernummeret blev tildelt af to omgange. Den første ansøger valgte ikke at tiltræde, hvorfor ydernummeret overgik til en anden ansøger. 3

6 Ansøgernes dimittendalder I Tabel 3a og 3b viser, hvornår ansøgerne er dimitteret. Tabel 3a. Ansøgernes dimittendalder, ansøgningsrunde 1, 2015 Region ansøgere Dimitteret Dimitteret Dimitteret Dimitteret Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Tabel 3b. Ansøgernes dimittendalder, ansøgningsrunde 2, 2015 Region ansøgere Dimitteret Dimitteret Dimitteret Dimitteret Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Ansøgernes universitetsuddannelse Der eksisterer to uddannelser, som giver retten til at benytte titlen psykolog, cand.psych. og cand.pæd.psych. Tabel 4 viser fordelingen af uddannelser hos ansøgerne. Tabel 4. Ansøgernes universitetsuddannelse, 2015 Region ansøgere Ansøgningsrunde 1 Ansøgningsrunde 2 cand.psych. cand.pæd. psych. ansøgere cand.psych. cand.pæd. psych. Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet

7 Ansøgere med ydernummer En psykolog med ydernummer kan være ansøger, da vedkommende søger enten til en anden region eller en anden geografi i regionen. let af ansøgere med ydernummer ses af Tabel 5. Tabel 5. ansøgere med ydernummer på ansøgningstidspunktet, 2015 Ansøgningsrunde 1 Ansøgningsrunde 2 Region Har ydernummer på Har ydernummer på ansøgere ansøgningstidspunktet ansøgere ansøgningstidspunktet Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Ansøgernes efteruddannelse Det er et krav for tildeling af ydernummer, at psykologen er autoriseret af Psykolognævnet, men derudover er der ikke krav til ansøgernes efteruddannelse. Efteruddannelse indgår dog i den samlede vurdering, og der er en del af ansøgerne, som har taget en specialistuddannelse 6. Tabel 6. ansøgere der har en eller flere specialistuddannelser eller er uddannet specialpsykolog i børne- eller voksenpsykiatrien ved ansøgningstidspunktet, 2015 Ansøgningsrunde 1 Ansøgningsrunde 2 Region ansøgere specialister ansøgere specialister Hovedstaden Midtjylland Sjælland Nordjylland Syddanmark Samlet Regional fordeling af ydernumre og afslagsbegrundelser Tabellerne 7a til 7j viser, hvor ydernumrene er opslået inden for de enkelte regioner. Det fremgår også, hvor mange af ansøgningerne, der blev vurderet kvalificerede, og hvor mange, der fik afslag af andre årsager. De enkelte afslagstyper kan ses i Bilag C. 6 Dansk Psykolog Forening har etableret et internt specialistuddannelsessystem med 10 specialistuddannelser. 5

8 Tabel 7a. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Hovedstaden, ansøgningsrunde 1, 2015 ydernumre ansøgninger 7 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Allerød Fredensborg Høje- Taastrup Indre by Lyngby- Taarbæk Samlet Tabel 7b. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Hovedstaden, ansøgningsrunde 2, 2015 ydernumre ansøgninger 8 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Amager Egedal Frederiksberg Gladsaxe Gribskov Halsnæs Østerbro Samlet Tabel 7c. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Midtjylland, ansøgningsrunde 1, 2015 ydernumre ansøgninger 13 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Aarhus Der var i alt 63 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 1 i Region Hovedstaden. 8 Der var i alt 75 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 2 i Region Hovedstaden. 9 På Amager fik én ansøger både afslag C og D. 10 I Egedal fik én ansøger både afslag C og D. 11 I Gladsaxe fik én ansøger både afslag C og D. 12 På Østerbro fik én ansøger både afslag C og D. 13 Der var i alt 29 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 1 i Region Midtjylland. 6

9 Tabel 7d. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Midtjylland, ansøgningsrunde 2, 2015 ydernumre ansøgninger 14 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Randers Silkeborg Struer Viborg Struer Samlet Tabel 7e. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Sjælland, ansøgningsrunde 1, 2015 ydernumre ansøgninger 16 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Greve Køge Roskilde Slagelse Vordingborg Samlet Tabel 7f. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Sjælland, ansøgningsrunde 2, 2015 ydernumre ansøgninger 17 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Kalundborg Lolland Samlet Tabel 7g. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Nordjylland, ansøgningsrunde 1, 2015 ydernumre ansøgninger 18 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Morsø Støvring Samlet Der var i alt 30 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 2 i Region Midtjylland. 15 I Silkeborg fik én ansøger både afslag C og D. 16 Der var i alt 30 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 1 i Region Sjælland. 17 Der var i alt 6 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 2 i Region Sjælland. 18 Der var i alt 9 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 1 i Region Nordjylland. 7

10 Tabel 7h. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Nordjylland, ansøgningsrunde 2, 2015 ydernumre ansøgninger 19 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Hjørring Tabel 7i. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Syddanmark, ansøgningsrunde 1, 2015 ydernumre ansøgninger 21 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Kolding Odense Sønderborg Samlet Tabel 7j. Ydernumre og afslagsbegrundelser, Region Syddanmark, ansøgningsrunde 2, 2015 ydernumre ansøgninger 22 Afslag A Afslag B Afslag C Afslag D Afslag E Aabenraa Langeland Nyborg Odense Sønderborg Varde Samlet Der var i alt 4 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 2 i Region Nordjylland. 20 Ydernummeret blev tildelt af to omgange. Den første ansøger valgte ikke at tiltræde, hvorfor ydernummeret overgik til en anden ansøger. 21 Der var i alt 16 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 1 i Region Syddanmark. 22 Der var i alt 19 unikke ansøgere i ansøgningsrunde 2 i Region Syddanmark. 8

11 Bilag A Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer 1 Regelgrundlag Bedømmelsesudvalget er nedsat i henhold til gældende Overenskomst om Psykologhjælp. Udvalget fastsætter sin egen forretningsorden. 2 Sammensætning Stk. 1. Udvalget nedsættes for hver region og består for hver region af 4 medlemmer: 2 medlemmer udpeges af de respektive regioner. 2 medlemmer udpeges af Dansk Psykolog Forening. Medlemmerne for Dansk Psykolog Forening kan sidde i alle regionale bedømmelsesudvalg samtidigt. Stk. 2. Alle medlemmer kan udskiftes til enhver tid. Hver part fastsætter egne retningslinier for udpegning til bedømmelsesudvalget. Stk. 3. Medlemmerne er omfattet af de almindelige grundsætninger om habilitet. Stk. 4. Såfremt der opstår en situation hvor bedømmelsesudvalget på grund af inhabilitet ikke er beslutningsdygtigt, jf. 4 stk. 4 kan der ad hoc udpeges et supplerende midlertidigt medlem af bedømmelsesudvalget, som erstatter det inhabile medlem. Stk. 5. Dansk Psykolog Forening stiller en mødeleder uden stemmeret til rådighed i henhold til Overenskomst om Psykologhjælp. 3 Bedømmelsesudvalgets opgaver Stk. 1. Bedømmelsesudvalget træffer på baggrund af den regionale beslutning om opslag af ledige ydernumre ( 6), de overenskomstmæssige krav til psykologer, der kan tiltræde overenskomsten om psykologhjælp ( 7), og den regionale udviklingsplan ( 39, stk. 3) afgørelse om, hvilke psykologer som kan tiltræde overenskomsten. Stk. 2. 9

12 Bedømmelsesudvalget behandler psykologers ansøgning om flytning af klinikadresse på tværs af regioner. Anmodning om flytning behandles som en anmodning om tiltrædelse af overenskomsten i den region, som klinikken ønskes flyttet til, jf. Overenskomst om Psykologhjælp. 4 Mødeafholdelse og arbejdsproces Stk. 1. Dansk Psykolog Forening fungerer som sekretariat for bedømmelsesudvalget. Sekretariatet skal føre bedømmelsesudvalget beslutninger til protokols. Bedømmelsesudvalget kan vælge at få oplæst protokollen efter hver beslutning om tildeling af kapacitet. Sekretariatet betjener bedømmelsesudvalgets medlemmer, dvs. såvel medlemmer fra regionen som fra Dansk Psykologforening. Stk. 2. Dansk Psykolog Forening yder sekretariatsbetjening efter tidsplanen, beskrevet i bilag 1. Stk. 3. Bedømmelsesudvalgsmøder afholdes som udgangspunkt hos Dansk Psykolog Forening eller efter aftale andetsteds eller for eksempel som videokonference. Stk. 4. Bedømmelsesudvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst ét medlem fra henholdsvis regionen og Dansk Psykolog Forening er til stede ved sagens behandling. Stk. 5. Bedømmelsesudvalget skal i enighed tildele en kapacitet til en psykolog, der opfylder overenskomsten bestemmelser og har søgt om ydernummer i en geografi, hvor der er opslået en ledig kapacitet. 5 Fleksibilitet i bedømmelsesudvalgets dispositioner Stk. 1. Bedømmelsesudvalgets procedure i henhold til bilag 1 opstartes henholdsvis 1. april og 1. oktober. Stk. 2. Bedømmelsesudvalget kan besætte ledige ydernumre, der opstår, inden for samme geografi efter opslagstidspunktet indtil bedømmelsesudvalgsmødet. 10

13 Stk. 3 Bedømmelsesudvalget kan vælge en ny psykolog blandt ansøgerkredsen fra det sidste ordinære opslag på baggrund af en skriftlig votering. Dette kan kun ske, såfremt den psykolog, der oprindelig blev tildelt en kapacitet, frafaldt før nedsættelsesperiodens begyndelse eller inden næste opslag af ydernumre. 6 Annoncering Annoncering af ydernumre sker i elektronisk på DPs hjemmeside og via nyhedsbreve til medlemmerne. Den enkelte region kan frit foranstalte yderligere annoncering gennem respektive hjemmesider og blade. Annonceteksten skal være identisk med annonceringen på DPs hjemmeside, bortset fra, at der ikke behøves nævnt mulighed for tildeling af ydernumre udenfor regionen. 7 Bedømmelsesudvalgets udvælgelseskriterier Stk. 1. Kvalificerede til at modtage ydernummer er alle psykologer, som opfylder overenskomstens krav til tiltrædelse. Stk. 2. Følgende kriterier kan indgå i udvalgets bedømmelse af ansøgerne: a. b. Psykologfaglig kompetence jævnfør overenskomstens krav, herunder erfaring med overenskomstens persongrupper, psykologfaglig bredde, uddannelse samt erfaring med selvstændig praksis. c. Andre forhold, herunder lokale forhold, forventet arbejdstid mv. 8 Ansøgeres indsigt i afgørelser Stk. 1. Den enkelte ansøger har i henhold til forvaltningslovens regler ret til aktindsigt i sin sag i den region, som har sendt afgørelsesbrevet. Stk. 2. Anmodning om aktindsigt stiles til og behandles af den region, som har sendt afgørelsesbrevet til ansøgeren. Stk. 3. En ansøger kan, uanset medlemskab af Dansk Psykolog Forening, overvære Bedømmelsesudvalgets møde i forbindelse med behandlingen af vedkommendes egen ansøgning men ikke behandlingen af andres ansøgninger. Ansøgeren kan ikke deltage i drøftelsen af sagens afgørelse. 11

14 9 Tavshedspligt Bedømmelsesudvalget har tavshedspligt i alle forhold om de enkelte ansøgere, dog jf Forretningsordenens gyldighed og evaluering Denne forretningsorden er gældende fra 17. august 2015 og evalueres efter fornyelse af overenskomst om psykologhjælp. I evalueringen indarbejdes afrapporteringen (bilag 2a 23 ) fra arbejdsgruppen om forretningsordenen nedsat under bedømmelsesudvalget. 23 Afrapportering fra arbejdsgruppe, som løb i

15 Bilag 1 Tidsplan for tildeling af ydernumre Milepæl Opgave Tidsplan Opsigelse Regionen orienterer foreningen. Sker med 3 måneders varsel Vurdering/beslutning om opslag Opslag Ansøgning Administration Intern vurdering. Møde i styregruppen. Møde i SU ( votering). Regionen sender svar til foreningen vedrørende område og dato. Elektronisk opslag standard, hvori der blot skal indsættes områder samt dato. Advisering til medlemmer pr. . Ansøgning med bilag sendes til regionspostkasser i foreningen (1 postkasse pr. region) Foreningen: 6 uger 1 dag 21 dage 21 dage Behandling af ansøgninger Printer ansøgninger, Sætter i mapper, Udarbejder oversigtsskema, ansøgningerne inddeles efter områder, 2 mapper sendes til hver region. Ansøgningerne gennemlæses. Afholdelse af møde i bedømmelsesudvalget. 21 dage Afgørelser Regionen udsender afgørelser til parterne 14 dage Sommerferie 3 uger Juleferie Påske I alt 2 uger 1 uge 23 uger 13

16 Bilag B Bedømmelsesudvalgets vurdering af ansøgere For at kunne praktisere efter Overenskomst om psykologhjælp 24 skal man have et ydernummer. Ydernumre kan kun besættes efter ansøgning og faglig bedømmelse i bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget består af 2 repræsentanter fra den region, ydernummeret er opslået i, og 2 repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening. Ydernumre opslås ud fra specifikke krav til deres geografiske placering inden for regionerne. Derfor er det kun ansøgerne, der falder inden for de opslåede geografier, som kan behandles af bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget træffer på baggrund af den regionale beslutning om opslag af ledige ydernumre ( 7), de overenskomstmæssige krav til psykologer, der kan tiltræde overenskomsten om psykologhjælp ( 8), og den regionale udviklingsplan ( 33, stk. 3) afgørelse om, hvilke psykologer, som kan tiltræde overenskomsten. Kravene for, at man kan tildeles ydernummer, er beskrevet i Overenskomst om psykologhjælp 8: Psykologen er autoriseret Psykologen står til rådighed mindst 22 timer ugentligt, og dermed maksimalt har 15 timers ansættelse Psykologen skal besidde de nødvendige psykologfaglige kompetencer, herunder erfaring med de af overenskomsten omfattede persongrupper og med privat praksis Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne i forhold til, hvorvidt de opfylder overenskomstens krav. I tilfælde af, at der er flere psykologer, som søger det samme ydernummer, fortager bedømmelsesudvalget en vurdering af, hvilken ansøger er bedst kvalificeret. Efter mødet i bedømmelsesudvalget sender de respektive regioner svar til ansøgerne. Her meddeles det, om ansøgeren har fået tildelt et ydernummer eller fået afslag på ansøgningen. Ansøgerne, som har modtaget afslag, har derefter mulighed for at kontakte bedømmelsesudvalget for at få en uddybning af begrundelsen. 24 Den gældende overenskomst løber i perioden 1. juli 2011 til 1. oktober 2014 med forlængelser frem til 30. juni

17 Bilag C Bedømmelsesudvalgets afslagsbegrundelser A. Du er blandt flere kvalificerede ansøgere Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du opfylder alle de faglige kriterier for tildeling af ydernummer. Afslaget skyldes imidlertid, at I har været flere kvalificerede ansøgere om de samme ydernumre. Bedømmelsesudvalget har derfor været nødsaget til at vælge de ansøgere, som udvalget vurderer, er bedst kvalificerede. B. Du mangler den fornødne psykologfaglige kompetence Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige psykologfaglige kompetence. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til 8 i Overenskomst om Psykologhjælp. C. Du mangler erfaring med personkredsen inden for overenskomsten Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige erfaring med personkredsen inden for overenskomsten. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til 8 i Overenskomst om Psykologhjælp. D. Du mangler praksiserfaring Bedømmelsesudvalget vurderer på baggrund af din ansøgning, at du samlet set ikke har den nødvendige praksiserfaring. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at du ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne i henhold til 8 i Overenskomst om Psykologhjælp. E. Din ansøgning er mangelfuld Bedømmelsesudvalget har desværre ikke kunne vurdere din ansøgning, da den er mangelfuldt eller upræcist udfyldt. 15

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016

Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene. Udgave per 10. august 2016 Å rsberetning for bedømmelsesudvalgene 2014 Udgave per 10. august 2016 Indhold Indledning... 2 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 2 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 2 Resumé... 2 Ansøgere... 2 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016

Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2016 28. oktober 2016 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Bedømmelsesudvalgenes sammensætning... 3 Bedømmelsesudvalgenes opgaver... 3 Resumé... 3 Ansøgere... 4 Afslagsbegrundelser...

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017 OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN Kære fodterapeut Du kan nu søge kapacitet i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er den 10. januar 2017 Du kan søge i følgende områder i Region Hovedstaden.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere