Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier"

Transkript

1 Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Bidragyder(e): Annette Plöger Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Rapportering af ringanalyse i foder forår Plantedirektoratets generelle bemærkninger...5 Vand (%)...7 Råfedt (%)...7 Råaske (%)...8 Råprotein (%)...8 Træstof (%)...9 Sukker (%)...9 (Stivelse %)...10 EFOSsvin (%)...10 EFOSi (%)...11 FEsv pr. 100 kg...11 Energi i fjerkræfoder (MJ/100 kg)...12 EFOSkvæg (%)...12 FEkvæg pr. 100 kg...13 A vitamin (I.U. per g)...13 Alfa-tocopherol (mg/kg)...13 Se (mg/kg)...14 Co (mg/kg)...14 Mn (mg/kg)...15 Zn (mg/kg)...16 Ca (%)...17 P (%)...17 Mg (%)...18 Na (%)...18 Fe (mg/kg)...19 F (mg/kg)...19 Total lysin (g/kg)...20 Total methionin (g/kg)...20 Total cystin (g/kg)...21 Total tryptophan (g/kg)...22 Anvendte metoder

4 RINGTEST Rapportering af ringanalyse i foder forår 2008 Plantedirektoratet fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Plantedirektoratet udsendte 6 foderstofprøver til ringanalyse i maj: (uformalet fuldfoder til høns), (uformalet tilskudsfoder til kvæg), (uformalet fuldfoder til slagtesvin), (uformalet fuldfoder til smågrise), (uformalet fuldfoder til får), var en 0,5 mm formalet selenreference. Følgende autoriserede laboratorier deltog i ringanalysen: Eurofins Steins Laboratorium (laboratorium 6) Dansk Pelsdyrfoder A/S (laboratorium 3) S.A.B (laboratorium 5) DLG (laboratorium 4) Plantedirektoratet (laboratorium 1). Desuden deltog Danmarks Jordbrugsforskning (laboratorium 7). Plantedirektoratets resultater af visse metal-analyser målt på ICP er behandlet som et ekstra laboratorium (laboratorium 2). Dette er gjort for at sammenligne måling på ICP og AAS. Der anvendes i dette tilfælde kun én prøveoplukning. Laboratorierne var anmodet om at analysere de udsendte foderprøver for: Total lysin, total methionin, total threonin, total cystin, total tryptophan, råfedt, vand, aske, træstof, råprotein, sukker, stivelse, EFOSsvin, EFOSi, FEsv, energi-indhold i fjerkræfoder, EFOSkvæg, FE(kvæg), vitamin A og alfa-tocopherol, Se, Co, Mn, Cu, Zn, Fe, Ca, P, Mg, F og Na. Deadline for indsendelse af resultater var den 5. juni. Plantedirektoratet modtog de sidste resultater den 18. juni. Efter rapportudkastet var sendt til gennemsyn, sendte laboratorium nr. 4 nye resultater for træstof, Selen og Zink. Statistiske analyser Statistisk dataanalyse er udført i overensstemmelse med DS/ISO og

5 19. AUGUST 2008 Laboratorierne har rapporteret resultaterne af analyserne som en enkelt værdi pr. variabel pr. prøve. Middelværdi (X), standardafvigelse (SD) og Z-score ((X prøve -X total )/SD) er beregnet for hver variabel standardafvigelse og Z-score er dog kun beregnet, når flere end to laboratorier har afleveret resultater for den pågældende parameter. Analyseresultaterne er testet ved Grubb s test for Detecting Outliers på 5 % niveau, (ISO ). Outliers er markeret i tabellerne og udeladt af de efterfølgende beregninger. Middelværdi, standardafvigelse og Z-score er genberegnet efter udelukkelse af outliers. N Grubb s kritiske Z-værdi 7 2,02 6 1,89 5 1,71 4 1,48 3 1,15 Det skal i den forbindelse anføres, at beregnet på baggrund af mindre end 6 analyseresultater er behæftet med stor usikkerhed, og derfor skal tages med et vist forbehold. Desuden forholder det sig således, at Cu, Zn, Mn og Fe for nogle laboratorier er rapporteret som hele tal og for andre som decimaltal. Dette kan i nogle tilfælde have stor indflydelse på Z-scoren for det enkelte laboratorium. Ligger meget ensidigt i forhold til 0 for et laboratorium, kan dette skyldes, at laboratoriet har en systematisk afvigelse i forhold til laboratorier, hvor svinger mere tilfældigt fra positive til negative. HORRAT værdien for reproducerbarhed er beregnet for nogle parametre. Det er den observerede relative standardafvigelse divideret med RSD R fra Horwitz ligningen. HORRAT skal helst være <2. 3

6 RINGTEST Analyseresultater Analyseresultaterne er afbildet i tabelform med beregnede middelværdier, standardafvigelser og s. Endvidere er s opført i grafisk form for de variabler, hvor er beregnet. Med venlig hilsen Niels Ellermann Tilsynsførende Annette Plöger Kemiker 4

7 19. AUGUST 2008 Plantedirektoratets generelle bemærkninger Vand og råfedt: Ingen bemærkninger Råaske: 1 outlier er fundet. Råprotein: Ingen bemærkninger Træstof: 1 outlier er fundet. HORRAT er høj for Sukker, stivelse og energi i fjerkræfoder: kun 3 laboratorier deltog. EFOSsvin: 1 outlier fundet. Der er kommet nye resultater fra lab. nr. 7 i august. EFOSi: Der er kommet nye resultater fra lab. nr. 7 i august. FEsv: kun 3 laboratorier deltog EFOSkvæg og FEkvæg: kun 3 laboratorier deltog. Vitamin A og alfa-tocopherol: ingen bemærkninger, kun 2 laboratorier deltog. Selen: 1 outlier fundet, og for varierer de 4 afgivne resultater mellem 0,48 mg/kg og <0,2 mg/kg. Co: ingen bemærkninger Mn, Cu og Zn: 1 outlier er fundet Ca: Der er generelt stor variation på resultaterne. P: HORRAT > 2 for og -5. Mg: ingen bemærkninger Na: 3 outliers. Det skal i øvrigt bemærkes, at for prøve har tre laboratorier rapporteret resultatet 0,160 % - mens lab. nr. 1 har rapporteret 0,159 %. Dette resultat giver en Z-score på minus 3,0 pga. at de øvrige tre resultater er ens. Der er store variationer for og -5. Fe: 1 outlier er fundet. HORRAT er høj for F: Resultaterne er pæne, når man tager i betragtning, at det er en ny metode, der er testet. Total lysin, threonin, custin og tryptophan: ingen bemærkninger. Total methionin: 1 outlier er fundet. 5

8 RINGTEST For lab. nr. 2 og 3 måling med AAS og ICP findes stort set overensstemmende resultater: Der er kun forskel på Z-score på >0,5 for Mn i prøve , , ,og for Zn i samt for Ca i Mg-resultaterne afviger < 0,02 % (absolut fra hinanden). Der er kun forskel på Z-score på >0,5 for Na for prøverne og , samt for Feresultaterne i

9 19. AUGUST 2008 Vand (%) nr ,6 11,2 14,1 11,9 12,1 3 11,3 11,0 13,8 11,9 11,9 4 11,4 11,0 14,0 11,9 12,0 5 11,3 10,9 13,8 11,6 11,9 6 11,7 11,1 13,8 12,3 12,0 7 11,5 11,0 13,9 11,7 12,0 Antal laboratorier Gennemsnit 11,5 11,0 13,9 11,9 12,0 Standardafvigelse 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Variationskoefficient 1,4 1,0 0,9 2,0 0,6 HORRAT 0,5 0,4 0,3 0,7 0,2 1 0,82 1,62 1,61 0,04 1,59 3-0,94-0,67-0,60 0,08-0,94 4-0,44-0,21 0,79 0,04 0,19 5-1,07-1,13-0,84-1,23-1,22 6 1,44 0,70-0,84 1,74 0,19 7 0,19-0,31-0,11-0,68 0,19 Råfedt (%) nr ,5 4,9 3,8 5,1 5,3 3 4,4 4,6 3,6 5,1 5,2 4 4,5 4,5 3,7 5,3 5,2 5 4,6 4,9 3,8 4,8 5,2 6 4,3 4,8 3,6 5,0 5,5 Antal laboratorier Gennemsnit 4,5 4,7 3,7 5,1 5,3 Standardafvigelse 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 Variationskoefficient 2,5 3,9 2,8 3,6 2,4 HORRAT 0,8 1,2 0,8 1,2 0,8 1 0,29 0,88 0,99 0,17 0,10 3-0,25-0,84-1,05 0,39-0,38 4 0,29-1,27 0,02 1,26-0,70 5 1,20 0,88 0,99-1,45-0,70 6-1,53 0,34-0,96-0,37 1,69 7

10 RINGTEST Råaske (%) nr ,3 6,7 4,8 3,0 7,0 3 7,7* 6,0 4,4 3,1 6,7 4 10,5 6,6 4,8 3,1 7,0 5 10,3 6,7 4,8 3,0 7,0 6 10,6 7,1 5,0 3,3 7,1 7 10,8 7,0 5,0 3,1 7,2 Antal laboratorier Gennemsnit 10,5 6,7 4,8 3,1 7,0 Standardafvigelse 0,21 0,41 0,23 0,11 0,18 Variationskoefficient 6,09 4,81 3,55 2,56 HORRAT 0,7 2,0 1,5 1,1 0,9 1-0,95 0,04 0,07-0,95 0,02 3-1,78-1,89 0,23-1,82 4-0,20 0,07-0,05 0,02 5-0,95 0,04 0,07-0,95 0,02 6 0,48 1,03 0,94 1,77 0,58 7 1,21 0,87 0,74-0,05 1,17 *1 outlier Råprotein (%) nr ,9 19,7 16,7 13,5 16,6 3 17,0 20,6 16,9 13,9 17,7 4 17,3 19,8 17,4 13,8 17,3 5 16,9 19,7 17,1 13,7 16,8 6 17,1 20,2 17,1 13,7 16,7 7 17,3 20,5 18,0 14,0 17,8 Antal laboratorier Gennemsnit 17,1 20,1 17,2 13,8 17,2 Standardafvigelse 0,2 0,4 0,5 0,2 0,5 Variationskoefficient 1,1 2,0 2,6 1,3 3,1 HORRAT 0,4 0,8 1,0 0,5 1,2 1-1,03-0,95-1,12-1,52-1,04 3-0,33 1,24-0,61 0,76 1,06 4 1,14-0,70 0,43 0,19 0,27 5-1,03-0,95-0,23-0,38-0,67 6 0,05 0,30-0,23-0,38-0,86 7 1,21 1,04 1,76 1,33 1,24 8

11 19. AUGUST 2008 Træstof (%) nr ,3 12,8 4,9 2,9 13,5 4 3,4 13,5 5,4* 2,4 14,5 5 3,2 13,6 4,8 2,8 14,3 6 3,4 12,6 4,8 2,5 13,5 7 3,1 12,9 4,9 2,4 13,7 Antal laboratorier Gennemsnit 3,3 13,1 4,9 2,6 13,9 Standardafvigelse 0,13 0,44 0,06 0,24 0,47 Variationskoefficient 4,1 3,4 1,2 9,2 3,4 HORRAT 1,2 1,2 0,4 2,7 1,3 1 0,16-0,64 1,27-0,86 4 0,91 0,94-0,82 1,28 5-0,58 1,17-1,72 0,85 0,85 6 0,91-1,10-1,72-0,40-0,86 7-1,40-0,37-0,17-0,90-0,41 * 1 Outlier. Der er kommet nye resultater fra laboratorium 4. Sukker (%) nr ,9 4 3,6 6 3,0 Antal laboratorier 3 Gennemsnit 3,2 Standardafvigelse 0,4 Variationskoefficient 11,1 HORRAT 3,3 1-0,71 4 1,14 6-0,43 9

12 RINGTEST (Stivelse %) nr ,1 4 40,7 6 39,3 Antal laboratorier 3 Gennemsnit 40,0 Standardafvigelse 0,7 Variationskoefficient 1,8 HORRAT 0,8 1 0,09 4 0,95 6-1,04 EFOSsvin (%) nr ,3 90,6 4 85,7 90,8 5 86,8 90,8 6 87,1 90,5 7 91,9* Antal laboratorier 4 4 Gennemsnit 86,7 90,7 Standardafvigelse 0,71 0,2 Variationskoefficient 0,8 0,2 HORRAT 0,4 0,1 1 0,85-0,67 4-1,41 0,67 5 0,14 0,67 6 0,56-1,33 7 *1 outlier Nye resultater fra laboratorium nr. 7 i august. 10

13 19. AUGUST 2008 EFOSi (%) nr ,4 86,2 4 78,8 87,3 5 78,5 87,2 6 76,9 84,1 7 87,2 Antal laboratorier 4 5 Gennemsnit 78,2 86,4 Standardafvigelse 0,9 1,4 Variationskoefficient 1,1 1,6 HORRAT 0,5 0,8 1 0,24-0,14 4 0,71 0,64 5 0,35 0,57 6-1,53-1,64 7 0,57 Nye resultater fra lab. nr. 7 i august FEsv pr. 100 kg nr ,0 122, ,9 123, ,0 118,0 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 101,3 121,3 Standardafvigelse 1,1 3,0 Variationskoefficient 1,1 2,5 1 0,62 0,23 4 0,53 0,86 6-1,15-1,10 11

14 RINGTEST Energi i fjerkræfoder (MJ/100 kg) nr , , ,0 Antal laboratorier 3 Gennemsnit 1126,7 Standardafvigelse 20,1 Variationskoefficient 1,8 1-0,13 4 1,06 6-0,93 EFOSkvæg (%) nr ,7 90,4 4 91,4 90,5 6 89,3 87,8 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 90,8 89,6 Standardafvigelse 1,3 1,5 Variationskoefficient 1,4 1,7 HORRAT 0,7 0,8 1 0,69 0,54 4 0,46 0,61 6-1,15-1,15 12

15 19. AUGUST 2008 FEkvæg pr. 100 kg nr ,0 95,0 4 98,1 94,5 6 96,0 91,8 Antal laboratorier 3 3 Gennemsnit 97,7 93,8 Standardafvigelse 1,5 1,7 Variationskoefficient 1,6 1,8 1 0,84 0,72 4 0,26 0,43 6-1,10-1,14 A vitamin (I.U. per g) nr ,0 4,0 10,0 10,0 6 9,0 2,9 10,0 10,0 Antal laboratorier Gennemsnit 9,0 3,5 10,0 10,0 Alfa-tocopherol (mg/kg) nr ,0 64,0 140,0 59,0 6 78,9 64,4 152,0 69,0 Antal laboratorier Gennemsnit 80,0 64,2 146,0 64,0 13

16 RINGTEST Se (mg/kg) nr ,32 0,37 0,43 0,48 0,52 0,37 3 0,48 0,51 0,65 0,44 0,33 4 0,19 0,31 0,33 0,42 0,43 0,31 6 <0,2 0,27 0,45 0,48 0,56 1,20* Antal laboratorier Gennemsnit 0,33 0,37 0,47 0,47 0,49 0,32 Standardafvigelse 0,15 0,11 0,13 0,03 0,06 0,06 Variationskoefficient 44,0 28,7 28,7 7,39 12,8 17,5 HORRAT 2,3 1,5 1,6 0,41 0,7 0,9 1-0,07 0,08-0,25 0,31 0,47 0,93 3 1,03 1,37 1,38 0,86-0,75 0,18 4-0,96-0,53-1,01-1,45-0,91-0,18 6-0,91-0,12 0,28 1,18 *1 outlier. Der er kommet nye resultater fra laboratorium 4. Co (mg/kg) nr ,43 0,14 0,15 0,64 3 0,36 0,28 0,11 0,06 0,53 6 0,49 0,42 <0,2 <0,2 0,70 Antal laboratorier Gennemsnit 0,45 0,38 0,13 0,10 0,62 Standardafvigelse 0,08 0,08 0,09 Variationskoefficient 17,5 22,0 13,8 HORRAT 1,0 1,2 0,8 1 0,65 0,61 0,16 3-1,15-1,15-1,07 6 0,54 0,91 14

17 19. AUGUST 2008 Mn (mg/kg) nr ,5 103,0 66,8 65,1 111, ,0 106,5 67,5 65,6 114, ,7 72,4 67,1 45,0 96, * Antal laboratorier Gennemsnit 110,4 94,8 66,6 66,9 108,2 Standardafvigelse 5,7 13,6 1,1 20,3 7,0 Variationskoefficient 5,1 14,4 1,7 30,3 6,5 HORRAT 0,7 1,8 0,2 3,6 0,8 1-0,52 0,61 0,16-0,09 0,40 2 0,10 0,86 0,80-0,07 0,93 3-0,83-1,64 0,45-1,08-1,70 4-0,43-0,20-1,45-0,39 0,11 6 1,68 0,38 1,63 0,26 *1 outlier 15

18 RINGTEST Cu (mg/kg) nr ,8 12,9 20,7 117,8 8,5 2 14,9 12,8 20,7 114,9 8,4 3 11,1 10,8 18,3 82,2 7, * Antal laboratorier Gennemsnit 13,2 11,9 19,2 103,4 8,3 Standardafvigelse 1,7 1,0 1,8 15,5 1,1 Variationskoefficient 12,7 8,2 9,6 15,0 13,4 HORRAT 1,2 0,7 0,9 1,9 1,2 1 0,83 0,93 0,19 2 1,01 0,94 0,84 0,74 0,04 3-1,23-1,12-0,49-1,37-0,55 4-0,69-0,92-1,20-0,73-1,18 6-0,09 0,10 0,43 * 1 outlier Zn (mg/kg) nr ,9 69,1 126,0 122,5 131,8 2 98,1 68,7 128,8 126,9 131,9 3 84,4 57,8 117,6 104,7 117, * ,1 70,1 122,8 114,2 133,7 Antal laboratorier Gennemsnit 97,9 68,6 124,2 119,0 131,0 Standardafvigelse 8,3 7,2 5,0 13,5 11,4 Variationskoefficient 8,5 10,4 4,0 11,3 8,7 HORRAT 1,1 1,2 0,5 1,5 1,1 1 0,24 0,06 0,36 0,26 0,07 2 0,02 0,02 0,92 0,58 0,08 3-1,63-1,51-1,32-1,06-1,18 4 1,10-0,37-0,84-0,97-0,87 6 1,59 1,16 1,55 1,67 7 0,27 0,21-0,27-0,36 0,23 *1 Outlier. Der er kommet nye resultater fra laboratorium 4. 16

19 19. AUGUST 2008 Ca (%) nr ,19 0,74 0,74 0,29 1,03 2 3,09 0,74 0,74 0,29 1,03 3 2,70 0,62 0,60 0,24 0,85 4 2,92 0,69 0,70 0,27 0,99 6 2,80 0,84 0,82 0,35 1,10 Antal laboratorier Gennemsnit 2,94 0,73 0,72 0,29 Standardafvigelse 0,20 0,08 0,08 0,04 0,09 Variationskoefficient 6,9 11,1 11,1 14,0 9,3 HORRAT 2,0 2,6 2,6 2,9 2,3 1 1,26 0,19 0,26 0,04 0,34 2 0,72 0,15 0,27 0,34 3-1,19-1, ,17-1,62 4-0,10-0,45-0,26-0,43-0,12 6-0,69 1,42 1,24 1,56 1,06 P (%) nr ,55 0,55 0,58 0,47 0,53 2 0,55 0,57 0,59 0,46 0,54 3 0,49 0,46 0,49 0,41 0,46 4 0,59 0,61 0,57 0,46 0,46 6 0,58 0,63 0,63 0,53 0,58 7 0,54 0,56 0,59 0,48 0,54 Antal laboratorier Gennemsnit 0,55 0,56 0,57 0,47 0,52 Standardafvigelse 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05 Variationskoefficient 6,4 10,6 8,0 8,2 9,2 HORRAT 1,5 2,4 1,8 1,8 2,1 1-0,01-0,28 0,05-0,03 0,27 2-0,12 0,07 0,28-0,16 0,44 3-1,70-1,72-1,81-1,49-1,20 4 1,15 0,81-0,07-0,20-1,20 6 0,86 1,15 1,24 1,62 1,31 7-0,18-0,04 0,30 0,27 0,38 17

20 RINGTEST Mg (%) nr ,16 0,41 0,16 0,12 0,29 2 0,17 0,43 0,17 0,12 0,30 3 0,16 0,38 0,16 0,12 0,28 4 0,15 0,40 0,17 0,14 0,28 6 0,19 0,45 0,19 0,14 0,32 Antal laboratorier Gennemsnit 0,17 0,41 0,17 0,13 0,30 Standardafvigelse 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 Variationskoefficient 9,0 6,6 6,8 8,4 5,8 HORRAT 1,7 1,4 1,3 1,5 1,2 1-0,27-0,11-0,57-0,79-0,20 2 0,03 0,62-0,14-0,63 0,53 3-0,37-1,27-0,92-0,77-0,89 4-1,04-0,54-0,05 1,09-0,89 6 1,65 1,30 1,68 1,09 1,45 Na (%) nr ,159 0,444 0,200 0,113 0, ,173* 0,424 0,203 0,106 0, ,160 0,340 0,160* 0,780* 0, ,160 0,380 0,210 0,090 0, ,160 0,440 0,210 0,100 0,350 Antal laboratorier Gennemsnit 0,160 0,406 0,206 0,102 0,337 Standardafvigelse 1 0, ,010 0,038 Variationskoefficient 0,3 11,0 2,4 9,8 11,2 HORRAT 0,1 2,4 0,5 1,7 2,4 1-0,87-1,20 1,10 0,96 2 0,41-0,65 0,43 0,67 3-1,47-1,52 4-0,57 0,80-1,20-0,46 6 0,77 0,80-0,20 0,34 *3 outliers 18

21 19. AUGUST 2008 Fe (mg/kg) nr ,3 309,8 260,0 177,8 352, ,5 325,3 271,7 188,8 369, ,6 281,9 320,4 137,9 313,9* Antal laboratorier Gennemsnit 309,27 321,98 279,82 171,29 361,90 Standardafvigelse 13,49 41,09 29,96 30,90 7,32 Variationskoefficient 4,4 12,8 10,7 18,0 2,0 HORRAT 0,6 1,9 1,6 2,4 0,3 1 0,15-0,30-0,66 0,21-1,28 2 1,13 0,08-0,27 0,57 0,99 3-0,49-0,98 1,35-1,08 4 0,65-0,46-1,10-0,95 0,56 6-1,43 1,66 0,67 1,25-0,26 *1 outlier F (mg/kg) nr ,90 8,75 18,08 13,33 10, ,00 <10 17,00 <10 <10 Antal laboratorier Gennemsnit 27,95 8,75 17,54 13,33 10,58 19

22 RINGTEST Total lysin (g/kg) nr ,94 9,67 7,93 6,89 8,31 3 8,38 9,93 8,15 7,13 7,96 4 8,38 9,40 8,07 6,62 7,79 6 8,20 9,60 8,20 7,70 8,30 7 8,36 1 8,41 7,34 8,74 Antal laboratorier Gennemsnit 8,25 9,72 8,15 7,14 8,22 Standardafvigelse 0,19 0,25 0,18 0,41 0,37 Variationskoefficient 2,3 2,5 2,2 5,8 4,5 HORRAT 0,6 0,6 0,5 1,4 1,1 1-1,64-0,20-1,26-0,59 0,25 3 0,67 0,85-0,01-0,01-0,71 4 0,67-1,30-0,46-1,25-1,17 6-0,27-0,49 0,27 1,36 0,22 7 0,57 1,14 1,46 0,49 1,42 Total methionin (g/kg) nr ,11 3,19 2,53 2,67 2,77 3 4,52 3,13 2,63 2,67 6,07* 4 4,36 3,01 2,57 2,63 2,68 6 4,20 3,20 2,70 2,70 2,90 7 4,38 3,13 2,81 2,78 3,05 Antal laboratorier Gennemsnit 4,31 3,13 2,65 2,69 2,85 Standardafvigelse 0,16 0,08 0,11 0,06 0,16 Variationskoefficient 3,7 2,4 4,2 2,1 5,6 HORRAT 0,8 0,5 0,9 0,4 1,2 1-1,27 0,77-1,06-0,36-3 1,28-0,03-0,16-0,36 4 0,29-1,61-0,70-1,07-1,06 6-0,71 0,90 0,47 0,18 0,31 7 0,41-0,03 1,46 1,60 1,24 *1 outlier 20

23 19. AUGUST 2008 Total threonin (g/kg) nr ,91 7,95 6,11 6,13 6,88 3 5,94 8,00 6,33 6,25 6,36 4 5,97 7,69 6,27 6,34 6,56 6 5,90 7,90 6,40 6,30 6,90 7 5,88 8,06 6,48 6,29 7,27 Antal laboratorier Gennemsnit 5,92 7,92 6,32 6,26 6,79 Standardafvigelse 0,04 0,14 0,14 0,08 0,35 Variationskoefficient 0,6 1,8 2,2 1,3 5,1 HORRAT 0,1 0,4 0,5 0,3 1,2 1-0,28 0,21-1,48-1,64 0,25 3 0,57 0,56 0,09-0,15-1,24 4 1,41-1,62-0,34 0,97-0,67 6-0,57-0,14 0,58 0,47 0,30 7-1,13 0,99 1,16 0,35 1,36 Total cystin (g/kg) nr ,65 3,58 3,12 2,56 3,25 3 2,74 3,73 3,25 2,65 3,03 4 2,80 3,50 2,57 2,56 3,11 6 2,90 3,60 3,40 2,70 7 2,80 3,80 3,43 2,72 3,52 Antal laboratorier Gennemsnit 2,78 3,64 3,15 2,64 3,18 Standardafvigelse 0,09 0,12 0,35 0,08 0,21 Variationskoefficient 3,3 3,3 11,1 2,9 6,7 HORRAT 0,7 0,7 2,3 0,6 1,4 1-1,39-0,51-0,10-1,03 0,32 3-0,41 0,73 0,27 0,16-0,72 4 0,24-1,17-1,67-1,03-0,34 6 1,33-0,35 0,70 0,82-0,86 7 0,24 1,31 0,79 1,08 1,59 21

24 RINGTEST Total tryptophan (g/kg) nr ,79 3 1,98 6 1,90 7 1,94 Antal laboratorier 4 Gennemsnit 1,9 Standardafvigelse 0,1 Variationskoefficient 4,3 HORRAT 0,8 1-1,38 3 0,95 6-0,03 7 0,46 22

25 19. AUGUST 2008 Vand Råfedt

26 RINGTEST Råaske Outlier fjernet: 1x Råprotein

27 19. AUGUST 2008 Træstof Outlier fjernet: 1x Sukker

28 RINGTEST Stivelse EFOSsvin 1 outlier fjernet: Nye resultater fra lab. nr. 7 i august

29 19. AUGUST 2008 EFOSi Nye resultater fra lab. nr. 7 i august FEsv

30 RINGTEST Foderenheder-Fjerkræ EFOSkvæg

31 19. AUGUST 2008 FEkvæg Selen 1 outlier fjernet:

32 RINGTEST Co Mn Outlier fjernet:1x

33 19. AUGUST 2008 Cu Outlier fjernet:1x Zink 1 outlier fjernet:

34 RINGTEST Ca Fosfor

35 19. AUGUST 2008 Mg Na 3 Outliers fjernet:1x2008-1, 1x og 1x

36 RINGTEST Fe I outlier fjernet: Lysin

37 19. AUGUST 2008 Methionin Outlier fjernet: 1x Threonin

38 RINGTEST Cystin Tryptophan

39 19. AUGUST 2008 Anvendte metoder Lab. Nr. vand (%) råfedt (%) aske (%) protein (%) træstof (%) sukker (%) 1 71/393/EØF 98/64/EF 71/250/EØF 93/28/EØF 92/89/EØF 71/250/EØF /393/EØF 98/64/EØF*) 71/250/EØF 93/28/EØF 4 71/393/EØF 98/64/EF 71/250/EØF 93/28/EØF 92/89/EF 71/250/EØF 5 71/393/EØF 98/64/EØF 71/250/EØF 93/28/EØF 92/89/EØF 6 71/393/EØF 98/64/EØF 71/250/EØF 93/28/EØF 92/89/EØF 71/199/EØF 7 71/393/EØF 71/250/EØF Hansen /89/EØF *) med hydrolyse Lab. Nr. stivelse (%) EFOSsvin (%) EFOSi (%) Fesv (pr. 100 kg) MJ/100kg /79/EF FO-08/99 FO-05/04 FO-33/03 86/174/EØF /79/EF FO 8/99 FO 05/04 FO 08/06 86/174/EØF 5 PD Met. 9.1 vers.2 FO (33/03) 6 72/199/EØF PD FO-08/99 PD FO-05/04 7 FO 8/99 FO 33/03 DS rap.nr /174/EØF Lab. Nr EFOS kvæg (%) FO- 08/99 4 FO 19/ PD FO- 19/05 FE (kvæg) per 100 kg Vitamin A (I.U. pr.gram) alfatocopherol (mg/kg) FO- 10/ /45/EF 2000/45/EF FO- 23/98 PD FO- 19/05 EN EN

40 RINGTEST Lab. Nr. Selen (mg/kg) Co (mg/kg) Mn (mg/kg) Cu (mg/kg) Zn (mg/kg) Fe (mg/kg) 1 PD-AAS-Hydrid 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF 78/633/EØF DS/EN :2007 DS/EN 15510:2007 DS/EN 15510:2007 DS/EN 15510: Alle grundstoffer: Åbnet i mikrobølgeovn og kørt på ICP 4 HGA ICP ICP ICP ICP 5 6 DIN E11 DS13805:2002 ICP- MS DS13805:2002 ICP-OES DS13805:2002 ICP-OES DS13805:2002 ICP- OES 7 78/633/EØF DS13805:2002 ICP-OES Lab. Nr. Ca (%) P (%) Mg (%) Na (%) F (mg/kg) 1 78/633/EØF 71/393/EØF 73/46/EØF 71/250/EØF ISE/CEN draft 2 DS/EN 15510:2007 DS/EN 15510:2007 DS/EN 15510:2007 DS/EN 15510: Alle grundstoffer: Åbnet i mikrobølgeovn og kørt på ICP 4 ICP 71/393/EØF ICP ICP 5 DS13805:2002 ICP- OES DS13805:2002 ICP- OES /393/EØF DS13805:2002 ICP- OES DS13805:2002 ICP- OES DIN D4-1 Total methionin (g/kg) Total cystin (g/kg) Lab. Nr. Total lysin (g/kg) Total threonin (g/kg) 1 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF 2000/45/EF /64/EØF 98/64/EØF 98/64/EØF 98/64/EØF 2000/45/EF 4 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF /64/EØF 98/64/EØF 98/64/EØF 98/64/EØF 7 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF 98/64/EF 2000/45/EF Total Tryptophan (g/kg) 38

41 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 Tlf.: Fax.: Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web)

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår

Rapportering af ringanalyse i foder, efterår Rapportering af ringanalyse i foder, efterår 2009 = Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Annette Plöger og Niels Ellermann, efterår 2009 Fotograf(er): Istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 3. juni 2013 Rapportering af ringanalyse i foder forår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 16. september 2013 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2013 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser.

Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. 1 Den 17. december 2012 Rapportering af ringanalyse i foder efterår 2012 Fødevarestyrelsen (FVST) fører tilsyn med de autoriserede foderlaboratorier i Danmark og afholder årlige ringanalyser. Fødevarestyrelsen

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger r for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A, jf. ændringsforordning 2017/2279 til markedsføringsforordningen r for de analytiske

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A Tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i Markedsføringsforordningens

Læs mere

SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET

SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET SENESTE RESULTATER FRA FODEREFFEKTIVITET Afdelingsleder Lisbeth Shooter, Team Fodereffektivitet Fodringsseminar 27. april 2016 DET VIL JEG FORTÆLLE OM Fosfor til smågrise (9-30 kg) Benzoesyre til smågrise

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2014 NOTAT NR. 1432 I forhold til 2013 er der 6-12 procent lavere råprotein - men højere energikoncentration i vinterbyg, hvede, rug og triticale og lavere fosforkoncentration

Læs mere

Næringsindhold i korn fra høsten 2012

Næringsindhold i korn fra høsten 2012 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development Næringsindhold i korn fra høsten 2012 NOTAT NR. 1226 De væsentligste ændringer i årets kornhøst i forhold til 2011 er, at råproteinkoncentrationen

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 NOTAT NR. 1334 Væsentlige ændringer i forhold til 2012 er: Mere råprotein i vinterbyg, vårbyg og hvede

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2015 NOTAT NR. 1535 Råproteinkoncentrationen er faldet i vårbyg og havre og er steget lidt i hvede, rug, triticale og vinterbyg i forhold til sidste år. Energikoncentrationen

Læs mere

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke

Fuld fart fra start. Smågrisekoncentrat. Vores viden - Din styrke Fuld fart fra start Smågrisekoncentrat Vores viden - Din styrke Forsøg med Vitfoss smågrisekoncentrat 2720 Vægtinterval, Antal grise Gentagelser Daglig Foderudnyttelse, kg pr. forsøg pr. forsøg tilvækst,

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2018

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2018 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2018 NOTAT NR. 1824 Resultaterne fra byg, hvede, rug, triticale og havre viser i forhold til høsten : 1,2 til 2,2 procentenheder mere råprotein; 2 til 6 flere foderenheder

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2016 NOTAT NR. 1626 Råproteinkoncentrationen er steget i byg, hvede, rug, triticale og havre. Fosforkoncentration er steget i vårbyg, hvede og havre, men faldet i vinterbyg.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 18XX Resultater fra vinterbyg, hvede, rug og triticale kan nu betragtes som endelige. I forhold til høsten 2017 er der fundet: 1,2 til

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016) KONTROL AF FÆRDIGFODER (2016) MEDDELELSE NR. 1094 Kontrol af 150 færdigfoderprøver viser forskel på, hvor godt de enkelte foderfirmaer overholder deklareret indhold af energi, råprotein, lysin og methionin.

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER VI HØSTER IKKE ALENE VARIATION FRA GROVFODERET Metan, CO 2 Græsens. Majsens. Tilskudsfoder TMR / PMR Ko 1 Ko 2 Ko 3 Gødning Urin

Læs mere

KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016

KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016 KONTROLRUNDE AF FÆRDIGFODER 2016 Annette Lykke Voergaard, Innovation, Fodereffektivitet Fagligt Nyt 21. september 2016 INTRODUKTION Hvorfor udføres kontrolrunde af færdigfoder? En stor andel af de danske

Læs mere

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen

Kontrol af gødning. Analyseresultater Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. NaturErhvervstyrelsen Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrol af gødning Analyseresultater 2013 Denne offentliggørelse er udarbejdet af

Læs mere

Nye tolerancer Markedsføringsforordningen (767/2009) Birgitte Broesbøl-Jensen Temadag 11. maj 2010

Nye tolerancer Markedsføringsforordningen (767/2009) Birgitte Broesbøl-Jensen Temadag 11. maj 2010 Nye tolerancer Markedsføringsforordningen (767/2009) Birgitte Broesbøl-Jensen Temadag 11. maj 2010 Tolerancer Den maksimale afvigelse, der kan accepteres mellem det deklarerede indhold og foderets faktiske

Læs mere

FODERLOVGIVNING. SEGES Svineproduktion Foder 2018

FODERLOVGIVNING. SEGES Svineproduktion Foder 2018 FODERLOVGIVNING SEGES Svineproduktion Foder 2018 BEHOV FOR LOVGIVNING? Sammenhæng til fødevareforordningen FODERLOVGIVNING Formål: At sikre dyrs og menneskers sundhed og miljøet Lovgivningen skal beskytte

Læs mere

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP

Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Foderhandlens ABC Svinekongres 2012 Svinerådgiver Heidi B. Bramsen, KHL Svin Afdelingschef Niels Kjeldsen, VSP Tillægskontrakter Timing af handlen Råvareafdækning Køb af varer (færdigfoder, korn, soja

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER

PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER Fodringsdagen 1. september 2015 Herning Kongrescenter Niels Bastian Kristensen PRODUKTIONSRESPONS FRA KMP-FULDFODER TMR OG PMR ANALYSER I KMP-FULDFODER Variabel PMR TMR Antal analyser 755 574 Tørstof,

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved

Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved Kobber og zink i dansk svinefoder Rapport om niveauet af kobber og zink i dansk svinefoder, produceret hos landbrug og foderstofvirksomheder ved offentlig kontrol i 2007-2011 December 2012 Kolofon Denne

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

Utraditionelle råvarer. Boghvede

Utraditionelle råvarer. Boghvede Utraditionelle råvarer Boghvede Tørstof 87,0 Råprotein (standard) 81 Råprotein 11,5 13,2 Råfedt (reelt ford.) 90 Råfedt 2,5 2,9 Fosfor 45 Råaske 2,4 2,8 Træstof 11,5 13,2 Jodtal 0 Jodtalsprodukt/kg TS

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Gennemsnit foderværdi: Norge Fodermiddel Græsensilage førar (slådato

Læs mere

KMP fuldfoder. Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC Meddelelser fra laboratoriet

KMP fuldfoder. Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC Meddelelser fra laboratoriet KMP fuldfoder 12:27 Thursday, November 26, 15 1 Tabel I Bestning CHR 151116 KMP fuldfoder ID 21515266 hold bld_lfhb Prvetype pmrmalk Bemrkninger GH-1 GH-2 DKC.8.4 Meddelelser fra laboratoriet KMP fuldfoder

Læs mere

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Danmarks forbrug af handelsgødning 2006/07

Danmarks forbrug af handelsgødning 2006/07 Danmarks forbrug af handelsgødning 2006/07 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Danmarks forbrug af handelsgødning 2006/07 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer Behov og normer Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid Energibehov

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg ERFARINGER MED KOMPAKT FULDFODER KOMPAKT FULDFODER Foderplanen til hele besætningen hele døgnet, ugen.! Mindst 2 % foderrest (1 kg/ko) Kompakt fuldfoder (TMR

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors

Mollerup Mølle. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors 2015 Kalvefoder Mollerup Mølle Østervang 51, 7900 Nykøbing Mors 2 Kalvefoder fra Mollerup Mølle Tusindvis af kalve har gennem årene nydt godt af Mollerup Mølles s egen udvikling og samarbejde med førende

Læs mere

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK?

SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? SKAL GRISENE LÆRE HOLLANDSK? Jesper Poulsen og Gunner Sørensen Ernæring & Reproduktion Fodringsseminar, Billund, 29. april 2015 BAGGRUND Bedre fodereffektivitet i Holland? Indsamling og analyse af 20 hollandske

Læs mere

NorFor. Normer og behov

NorFor. Normer og behov NorFor Normer og behov 1 Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid

Læs mere

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER

ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development ORIGINA TIL FRAVÆNNINGS- OG SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 911 Tilsætning af Origina til fravænnings- og smågrisefoder gav ingen effekt på smågrisenes

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder?

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg Maria Åkerlind, Växa Sverige Fodringsdagen, 12. september

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2013 Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2013 Undertitel Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel NO X, CO og O 2 i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2013 Udgivelsesdato 14. november 2013

Læs mere

TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE

TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE TILSÆTNING AF 0,5 % BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 1065 Tilsætning af 0,5 % benzoesyre giver samme produktionsværdi som foder tilsat 1 % benzoesyre til smågrisefoder med 20

Læs mere

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter

Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fordøjelighed af soja- og rapsprodukter Fodringsseminar 2014 Hotel Legoland 24. april 2014 Projektleder Thomas Bruun, Ernæring & Reproduktion Det skal I høre om Baggrund Formål Materialer & metoder Resultater

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV

MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Økologikongres 2015 25. November 2015 Vingsted Kongrescenter Niels Finn Johansen SEGES Økologi MØDE B1. BIORAFFINERING KVALITETEN AF BIORAFFINERET PROTEIN I FORHOLD TIL DE ØKOLOGISKE HØNERS BEHOV Projektet

Læs mere

Vallepulver Fedtholdigt vallepulver Dextrose Monohydrat. Methionin 0,06 % Kalcium 0,8 % Fosfor 0,7 % Magnesium 0,1 % Natrium 0,5 % Klorid 1,05 %

Vallepulver Fedtholdigt vallepulver Dextrose Monohydrat. Methionin 0,06 % Kalcium 0,8 % Fosfor 0,7 % Magnesium 0,1 % Natrium 0,5 % Klorid 1,05 % Equilac - mælkeerstatning til føl Mælkeerstatning til moderløse føl eller som supplement, hvis hoppen ikke producerer tilstrækkelig mælk. Equilac indeholder et letfordøjeligt og høj kvalitets tørret skummetmælkspulver,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet:

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Formål fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Øget dyrkning af bælgsæd Forarbejdning af proteinafgrøder Øget selvforsyning og sikring af foderforsyningen Mindre afhængig af import

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 12.12.2017 L 328/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring

Læs mere

OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER

OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER OVN-VITAMINKONCEPT FRA DSM ØGER PRODUKTIONSVÆRDIEN I SMÅGRISEFODER MEDDELELSE NR. 1148 Det høje vitaminniveau anbefalet af DSM førte til forbedret produktivitet og højere produktionsværdi end dansk standard.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 976. & European Agricultural Fund for Rural Development Kontrol af 64 mineralske foderblandinger fra 4 firmaer viste, at der

Læs mere

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET Kolding, den 4. maj 2017 Temadag om Økologisk og alternativ kyllingeproduktion AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET JETTE SØHOLM PETERSEN, SEGES BÆREDYGTIG FODRING AF SLAGTEKYLLINGER MED HAVRE 2... BAGGRUND

Læs mere

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET

HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET Støttet af: HYPPIGE OG BRATTE SKIFT I RÅVARER I FODER TIL SLAGTESVIN GIVER DÅRLIG PRODUKTIVITET MEDDELELSE NR. 1033 Hyppige, bratte foderskift koster 50 kr. pr. stiplads i tabt produktivitet. INSTITUTION:

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 82 Titel Præstationsprøvning 2016 Undertitel TVOC og specifikke VOC er i strømmende gas (FID og adsorption) Forfatter(e) Arne Oxbøl,

Læs mere

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise

Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise F A G L I G P U B L I K A T I O N Meddelelse nr. 554 Afprøvning af produktet BIOMIN P.E.P. til smågrise Institution: Forfatter: Landsudvalget for Svin, Den rullende Afprøvning Hanne Maribo Dato: 3.05.00

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2016 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 1108 Kontrol af i alt 60 mineralske foderblandinger fra Nutrimin, Vestjyllands Andel, Vilomix og Vitfoss viste ingen statistisk

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.

Foodcomp.dk Forskelle version 6 til 7 01-12-2008 ID Navn c_id Komponent Før Nu 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0. 0001 Abrikos, tørret 0005 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.610 0001 Abrikos, tørret 0006 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.610 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0013

Læs mere

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015 Mineraler og deres betydning Årsmøde 2015 Hvorfor fokus på mineraler? Velfungerende reproduktion - Mangan - Kobber Sundhed - Selen - Zink - Mg / Ca God yversundhed - Selen - Zink - Jod Stærke klove - Zink

Læs mere

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR

Fodermøde 2014. 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR Fodermøde 2014 Dagsorden: 13.00 Velkomst v. Pernille Elkjær, SDSR 13.10 Nyt om foder v. Birgitte Bendixen & Jes Callesen, SDSR 13.40 Korte faglige indlæg om aktuelle emner - Vejrup Andel & Næsbjerg Foderstofforening

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND

NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE A I DRIKKEVAND 3.runde, september 2013 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 3 Indhold 4

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER De senest reviderede normer for næringsstoffer findes her i 18. udgave. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION PER TYBIRK, NIELS MORTEN SLOTH & LISBETH JØRGENSEN

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

NEXT V PESTICIDE B I DRIKKEVAND

NEXT V PESTICIDE B I DRIKKEVAND NEXT V 2011-2016 PESTICIDE B I DRIKKEVAND 1.runde, september 2011 laboratoriernes resultater Institut for Miljøvidenskab SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITY Indholdsfortegnelse Forord 5 Indhold 6

Læs mere

Foder - alternative råvarer og anbefalinger. Kristian Knage-Drangsfeldt, SEGES TEMA-DAG 2018 Udendørs svineproduktion D

Foder - alternative råvarer og anbefalinger. Kristian Knage-Drangsfeldt, SEGES TEMA-DAG 2018 Udendørs svineproduktion D Foder - alternative råvarer og anbefalinger Kristian Knage-Drangsfeldt, SEGES TEMA-DAG 2018 Udendørs svineproduktion D. 06.03.18 Disposition Hvilke fodringsmæssige udfordringer har økologisk svineproduktion

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Fodringsstrategier for diegivende søer

Fodringsstrategier for diegivende søer Husdyrbrug nr. 33 Maj 2003 Fodringsstrategier for diegivende søer Viggo Danielsen, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Husdyrbrug nr. 33

Læs mere

1 Indledning Kort beskrivelse af projektet Gennemførelse Dokumentation af de nominelle værdier... 3

1 Indledning Kort beskrivelse af projektet Gennemførelse Dokumentation af de nominelle værdier... 3 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2018 Undertitel Prøvning for NH3, SO2 og formaldehyd Forfatter(e) Arne Oxbøl og Lars Gram Arbejdet udført, år 2019 Udgivelsesdato

Læs mere

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER

HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER HØJ GENFINDING AF FRIE AMINOSYRER I MINERALSKE FODERBLANDINGER MEDDELELSE NR. 905 Frit lysin, methionin og treonin genfindes 100 % ved analyse af mineralske foderblandinger, hvorimod tryptofan og valin

Læs mere

Komplet startfoderprogram til grise

Komplet startfoderprogram til grise Komplet startfoderprogram til grise Primary er et fuldfoder som med fordel kan introduceres til grise der er startet op i farestald eller efter fravænning. Er til grise fra 5 kg. Primary blandinger er

Læs mere

Producer mælk til under 1 kr. kiloet

Producer mælk til under 1 kr. kiloet Producer mælk til under 1 kr. kiloet Dansk Kvægs Kongres 2010 Tema Foder Landskonsulent Ole Aaes Landscentret, Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Kontrol af gødning 2018 Oversigt over analyseresultater. Juni 2018

Kontrol af gødning 2018 Oversigt over analyseresultater. Juni 2018 Kontrol af gødning 2018 Oversigt over analyseresultater Juni 2018 Kolofon Kontrol af gødning 2018 Oversigt over analyseresultater Denne offentliggørelse er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet i

Læs mere