Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fair vilkår kræver gennemsigtighed"

Transkript

1 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne konkurrenceudsætter deres opgaver på vejserviceområdet. Det viser en ny undersøgelse fra Udbudsrådet. Derfor er det alarmerende, at udliciteringsgraden i kommunerne er begyndt at falde Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Der var engang et yndigt land. Her havde kommunerne gjort op med dyr kommunal vanetænkning og inviteret de private virksomheder med på bud, så kommunens borgere altid fik de bedste og billigste løsninger for deres skattekroner. Det kunne være starten på et smukt eventyr. Men sådan er det desværre ikke. Alt for ofte vælger kommunerne at holde deres opgaver på egen hånd uden at undersøge, om der findes private virksomheder, der kan gøre arbejdet bedre og billigere. Nu viser en ny effektanalyse fra Udbudsrådet imidlertid, at der er penge at spare for kommunerne, hvis de konkurrenceudsætter de opgaver, der specifikt vedrører vedligeholdelsen af vores veje. Fortsætter side 3 Udlicitering giver glade bilister En række danske kommuner har udliciteret reparation af veje på 15-årige såkaldte funktionskontrakter. Resultatet er en generelt højere kvalitet på vejnettet, viser ny undersøgelse fra Udbudsrådet Fair vilkår kræver gennemsigtighed Kommunerne skal forvalte skatteydernes penge, så opgaverne løses bedst og billigst. Derfor skal kommunale kontrolbud gøres mere gennemsigtige, så kommunale regnefejl undgås. Dansk Byggeri har et bud på hvordan Sort arbejde koster dig og mig dyrt Rigtig mange danskere vælger sort arbejde frem for hvidt. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre ved at indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model Læs mere side 4 Læs mere side 5 Læs mere side 7

2 LEDER Positiv kædereaktion Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Erhvervsfradrag gavner næppe de mest trængende Regeringens skatteudspil lægger op til, at virksomheder fremover skal kunne fradrage 115 % på investeringer i maskiner og lignende. Dansk Byggeri er bekymret over balancen i forslaget. - Svagheden er, at de virksomheder, som har det sværest, ikke bliver hjulpet. Driver man i dag en virksomhed med lav indtjening eller måske en nystartet virksomhed, og har man ikke positiv indtjening, kan det være lige meget med at kunne afskrive «straks» og 15 % ekstra, siger Per Thomas Dahl, branchedirektør i Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri. Han peger på, at et fradrag ikke er penge, der falder straks, pengene skal altså være til stede i virksomheden på investeringstidspunktet. Svenskerne har fundet på en ambitiøs og succesrig model, der både skaber nye job og kommer det sorte og illegale arbejde til livs. Samtidig forbedres boligstanden og forbruget af energi i boligen. Den såkaldte ROT-ordning har været en jätta-succes i Sverige. Det er et håndværkertilskud på bygge- og renoveringsopgaver på op mod svenske kroner altså ikke et fradrag med reduceret skatteværdi. Med de svenske erfaringer i ryggen er det dybt beklageligt og ganske uforståeligt, at et flertal på Christiansborg ved udgangen af 2012 afliver BoligJob-ordningen i folkemunde bedre kendt som håndværkerfradraget. Det er en dansk miniudgave af den svenske ordning, hvor hver dansker siden juni 2011 har haft mulighed for at trække kr. fra i skat om året til blandt andet byggeopgaver. Men i stedet for at se det danske håndværkerfradrag som noget, der nærmer sig sin afslutning, bør det anskues som en opvarmningsrunde, hvor vi nu har høstet de første erfaringer, og gør klar til at udvide ordningen efter svensk forbillede. Lad os bare nævne to varme temaer, hvor en udvidelse af ordningen efter svensk forbillede vil være til stor nytte: For det første vil ordningen være et effektivt instrument i bekæmpelsen af unfair konkurrence fra blandt andet østeuropæisk arbejdskraft og gøre et kraftigt indhug i mængden af det sorte arbejde. For det andet vil det være et klogt politisk indgreb, der direkte stimulerer aktivitet og beskæftigelse. Når man alene reducerer danskernes indkomstskat, bliver pengene sandsynligvis brugt til opsparing, ferierejser og import af luksusvarer fra udlandet. Men hvis man kombinerer det med en tilskudsordning målrettet håndværkerydelser som i Sverige, så sikrer det flere danske arbejdspladser og færre på offentlig forsørgelse. Det har samtidig den positive sideeffekt, at når tømrermesteren mærker, at ordrebogen vokser, ja så får han automatisk også behov for flere lærlinge, der kan mindske praktikpladskøen. Lad os dog sætte gang i denne positive kædereaktion, der på én gang sikrer aktivitet, beskæftigelse, mindre sort arbejde og en forbedret og mere grøn bygningsmasse. Alt sammen til stor gavn for ikke alene byggebranchen, men også for samfundsøkonomien, fordi ordningen langt hen ad vejen vil være selvfinansierende. En model, kære politikere, hvor der virkelige er tale om value for money. 2 En bom løser genbrugspladsens problemer Alt for mange virksomheder i Storkøbenhavn undgår at betale for at komme af med affaldet på de kommunale genbrugspladser. - Det er jo et udtryk for, at der bliver ført for lidt kontrol på genbrugspladserne. Der er behov for, at kommunerne laver adgangskontrol, fx med en bom, så det ikke er muligt at køre ind på genbrugspladsen, hvis ikke man har betalt. Man går jo heller ikke i biografen uden at vise en billet, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Pas på monopoler på energiområdet Dansk Byggeri advarer nu direkte mod at monopolisere energispareindsatsen. Ifølge den nye energiaftale forpligtes energiselskaberne til at levere markante energibesparelser hos forbrugerne. Dansk Byggeri sætter spørgsmålstegn ved, om energiselskaberne er de rette til at forvalte alle midlerne. - Alternativt kan midlerne overføres til den nye tilskudspulje for energirenovering i boliger i 2013 og 2014, hvor der blot er afsat 500 mio. kr. pr. år. Det vil i tilgift betyde et mere gennemsigtigt marked, hvis en andel af de 1,5 mia. kr. udskilles til andre aktører, som også rådgiver og vejleder om energibesparelser, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri. Juni 2012 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Mette Skovgaard Petersen (redaktør), Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Joan Jensen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig - Vi har nu dokumentation for, at konkurrenceudsættelse gavner kvaliteten af kommunernes arbejde på vej- og parkområdet. Derfor ser vi gerne, at den overordnede forpligtende målsætning, som den tidligere regering indførte, kommer tilbage i spil, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. 2 Foto Kirstine Mengel Fortsat fra forsiden Effektanalysen viser, at størstedelen af de kommuner, der var med i undersøgelsen, har oplevet en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte de opgaver, der omhandler vejservice, herunder opgaver som græsslåning, beplantning, ukrudtsbekæmpelse og rengøring. - Hvert år bliver der brugt 6 mia. kr. på vejområdet. Det er mange penge, og derfor er det vigtigt, at vi får set på netop det område, så vi kan bruge skatteborgernes penge bedst muligt. Og vi ved, at der her er potentiale for at konkurrenceudsætte endnu mere, siger Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står for at sekretariatsbetjene Udbudsrådet. Bedre styring i kommunerne Analysen dokumenterer også, at kommunerne generelt har oplevet, at de har fået en bedre intern styring og et bedre overblik, når de har udbudt opgaver på vejserviceområdet. De er blevet bedre til at prioritere deres opgaver, og det har samtidig øget gennemsigtigheden i udgifterne. - Kommunerne får skabt et ordentligt overblik over det komplette område, som opgaven dækker over. Konkurrenceudsættelse giver en mere stringent tilgang, som gør, at kommunerne får etableret en fornuftig platform for prioriteringer og for styring af udgifter, siger Line Nørbæk. Når pengene er små, må man handle fornuftigt Hos Dansk Byggeri er man tilfredse med, at der nu er belæg for, at konkurrenceudsættelse har en positiv effekt i kommunerne. Nye tal viser nemlig, at den udvikling, vi har set siden kommunalreformen i 2007, er knækket, og at udliciteringsgraden på vej- og parkområdet er vendt. Tallene viser, at udliciteringsgraden er faldet med 0,7 %-point i forhold til sidste år, hvilket svarer til godt 80 mio. kr. Det til trods for, at de på de tekniske områder, hvor de lavthængende frugter hænger, kunne udlicitere mere end dobbelt så meget, som de gør, og samtidig spare mere end 630 mio. kr. - Det er en rigtig ærgerlig udvikling, når vi nu ved, at der både økonomisk og kvalitativt er en dokumenteret effekt ved at konkurrenceudsætte den her type opgaver. Kommunerne kunne med fordel bruge de 630 mio. kr. på fx serviceforbedringer på de borgernære områder, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Hun mener ikke, der er udsigt til, at kommunerne får flere penge mellem hænderne de næste mange år, så hvis de skal kunne fastholde og gerne udbygge det nuværende velstandsniveau, så kræver det, at de handler fornuftigt og får det bedste for hver skattekrone. - Ved i højere grad at inddrage den private sektor, ville der uden tvivl komme mere luft i de kommunale budgetter, siger Lea Stentoft. Brug for målsætning På baggrund af resultaterne fra Udbudsrådet vil det ifølge Dansk Byggeri være fornuftigt af regeringen at overveje en genindførsel af den tidligere forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, dog kun på de tekniske områder, som fx vej og park, administration og transport. Her ved man nemlig, at der er en dokumenteret udbudseffekt. - Det handler ikke om at udbyde for udbuddets skyld. Målet er at sikre, at skattekronerne bruges mest effektivt. Nu har vi dokumentation for, at konkurrenceudsættelse gavner kvaliteten af det udførte arbejde, fordi markedet hele tiden kvalitetstestes, og fordi kommunerne får bedre styring og overblik. Derfor ser vi gerne, at den overordnede forpligtende målsætning for konkurrenceudsættelse, som den tidligere regering indførte, kommer tilbage i spil, nu hvor den nye kommuneaftale desværre ligner et regulært tilbageskridt for det offentlig-private samarbejde, siger Lea Stentoft. Hun tilføjer, at hun gerne så målsætningen hævet til, at kommunerne i 2015 skal konkurrenceudsætte 50 % af deres opgaver på de tekniske områder. - Det er både realistisk og beskedent, slutter hun. 2 Udliciteringsgraden på vej- og parkområdet 37 % 36 % 35 % 34 % Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri. Anm.: Udliciteringsgraden er målt ved PLI (den private leverandørindikator) Potentiale for udlicitering på vej- og parkområdet Vanskeligt at udlicitere. = 0,8 mia. kr. Kan yderligere udliciteres. = 6,3 mia. kr. Udliciteret i dag. = 4,0 mia. kr. 3

4 TEMA UDLICITERING Udlicitering giver glade bilister En række danske kommuner har udliciteret reparation af veje på 15-årige såkaldte funktionskontrakter. Resultatet er en generelt højere kvalitet på vejnettet, viser en ny undersøgelse fra Udbudsrådet Af ANETTE SØRENSEN, - De borgernære opgaver kan være nødvendige at opprioritere i en periode, og det bliver ofte på bekostning af anlæg og drift. Men med længerevarende funktionskontrakter kan kommunerne sikre høj kvalitet til en fast pris. Det kan bidrage til at få gode veje, siger Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2 Foto Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I årevis har huller og slidt asfalt været hverdag på vejene i flere kommuner. Men efter at vedligeholdelsen har været udliciteret til private hænder på funktionskontrakter for en 15-årig periode, kan bilisterne nu suse af sted uden pludselige bump. Enkelte kommuner giver desuden udtryk for, at den stigende vejkvalitet giver en højere trafiksikkerhed. Det viser en ny undersøgelse af funktionsudbud i ti kommuner, som Udbudsrådet har lavet. Undersøgelsen slår også fast, at både kommunerne og borgerne er mere tilfredse, efter at private virksomheder har overtaget vedligeholdelsen af vejnettet. - Når otte ud af ti kommuner oplever så positive effekter, så er det noget, som flere kommuner med fordel kan tage med i deres overvejelser, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Line Nørbæk, der sekretariatsbetjener Udbudsrådet. Kommunerne har i flere år udliciteret vedligeholdelsen af det lokale vejnet til private firmaer. Men i de senere år er nogle kommuner begyndt at udskifte de traditionelle etårige kontrakter med 15-årige udbud med funktionskrav. Her beskriver kommunen, hvilket resultat den ønsker frem for, hvordan opgaven skal løses. - Det er en anden måde at organisere sig på, der giver leverandørerne mere frihed i deres tilrettelæggelse af opgaveløsningen. De kan fx selv bestemme, hvordan de vil udbedre huller i vejbelægningen. Det giver en løbende udvikling, som kan føre til effektiviseringer og innovation, siger Line Nørbæk. Investeringer betaler sig Undersøgelsen viser også, at syv ud af ti kommuner bruger flere penge på at vedligeholde vejene, når private firmaer overtager opgaven på en funktionskontrakt. Men ifølge analysen er det ikke overraskende, at udgifterne stiger, fordi vejene gennem længere tid har været nedprioriteret, og derfor var i meget dårlig stand. I alt oplever otte ud af ti kommuner væsentlige kvalitetsforbedringer som følge af funktionsudbuddet. I fx Holbæk Kommune var flere vejstrækninger vurderet til at være i så dårlig stand, at de ligefrem var farlige, og derfor blev vejnettets skadespoint opgjort til 3,13. Efter en privat virksomhed overtog vedligeholdelsen af vejene på en funktionskontrakt, er vejnettets skadepoint faldet til 0,78. - Når der investeres mere, så stiger kvaliteten af vejnettet også, og her er tale om væsentlige kvalitetsforbedringer. Nogle kommuner oplever, at det er to til tre gange dyrere at reparere end at vedligeholde i tide, så totaløkonomisk kan funktionsudbud og en forbedring af vejkvaliteten være en god ide, siger Line Nørbæk. Holbæk Kommune oplever også større tilfredshed hos kommunens bilister og andre borgere, og der er i kommunerne generel enighed om, at det vil være umuligt at opnå samme kvalitetsniveau uden en funktionskontrakt. - De borgernære opgaver kan være nødvendige at opprioritere i en periode, og det bliver ofte på bekostning af anlæg og drift. Men med længerevarende funktionskontrakter kan kommunerne sikre høj kvalitet til en fast pris. Det kan bidrage til at få gode veje, siger Line Nørbæk. Flere kommuner overvejer funktionsudbud Undersøgelsen får Udbudsrådet til at anbefale flere kommuner at overveje funktionsudbud, netop fordi det sikrer et lokalt vejnet af høj kvalitet. Samtidig ses det som en fordel for kommunerne, at de private virksomheder særligt i de første år af kontraktperioden så at sige leger bank for kommunen. Her er det nemlig entreprenøren, som betaler den merudgift det koster at genoprette de nedslidte veje, mens det først er senere, at kontrakten giver overskud. Og det er ikke kun asfalt, der egner sig til at blive udbudt på funktionskontrakter. Vejservice som fx græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og rengøring er der ifølge Udbudsrådet også god fornuft i at overveje at udlicitere med funktionskrav. - Der er rigtig gode erfaringer på det her område, og vi oplever også en stigende interesse fra kommunerne, siger Line Nørbæk. Udbudsrådet har på baggrund af undersøgelsen lavet en vejledning til kommuner, som ønsker at bruge funktionskontrakter. 2 2 De deltog i undersøgelsen: Odsherred, Slagelse, Lemvig, Holbæk, Odder, Ringkøbing-Skjern, Næstved, Mariagerfjord, Lemvig og Aalborg kommuner 2 Vejarealer: De udliciterede vejarealer i undersøgelsen varierer fra 126 km i Holbæk til 776 km i Mariagerfjord 2 Pris: Kontraktstørrelsen i undersøgelsen varierer fra 29 mio. kr. i Odder til 165 mio. kr. i Mariagerfjord 2 Kommunerne ejer cirka 95 % af det samlede offentlige vejnet. Det svarer til km veje 2 Der bruges årligt 6 mia. kr. på at vedligeholde de kommunale veje. 2 Der findes mellem 30 og 35 funktionskontrakter på det kommunale belægningsområde 2 Analysen er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådet, der sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4

5 TEMA UDLICITERING Fair vilkår kræver - Kommunerne skal bl.a. forpligtes til at føre separate regnskaber med de opgaver, de kører efter kontrolbud, så vi sikrer, at de også lever op til deres eget bud, både hvad angår pris og kvalitet, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius 2 Foto Ricky John Molloy gennemsigtighed Kommunerne skal forvalte skatteydernes penge, så opgaverne løses bedst og billigst. Derfor skal kommunale kontrolbud gøres mere gennemsigtige, så kommunale regnefejl undgås. Dansk Byggeri har et bud på hvordan Af MARTIN K. I. CHRISTENSEN, Mange virksomheder oplever unfair konkurrence, når de byder på offentlige opgaver, hvor kommunen afgiver et kontrolbud og efterfølgende udpeger sig selv som vinder. Det skaber stor frustration for seriøse virksomheder, der har brugt tid og penge på at deltage i udbuddene, og der er samtidig risiko for, at skattekronerne misforvaltes, fordi kommunens reelle omkostninger ikke altid kommer frem. - Fra byggeriets side har vi absolut ikke noget imod konkurrence tværtimod - men den skal ske på fair vilkår. Ellers risikerer vi at undergrave det vigtige offentlige-private samarbejde, som skal bidrage til en mere effektiv og innovativ offentlig sektor, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri. - Vi har set flere eksempler Fire veje til mere gennemsigtighed på regnefejl i de kommunale kontrolbud, som især skyldes, at kommunerne ikke har den nødvendige erfaring med at drive virksomhed og derfor ikke medregner alle omkostninger i tilbuddet. Så selvom der i 2008 blev lavet en bekendtgørelse for beregning af kontrolbud, som faktisk er god, så har en del kommuner svært ved at efterleve den. Derfor er der brug for større gennemsigtighed på området, siger Torben Liborius. Dansk Byggeri har fire konkrete forslag til, hvordan kommunale kontrolbud tillægges en højere grad af gennemsigtighed: Dansk Byggeri foreslår fire konkrete ændringer på området for kontrolbud, der skal sikre mere gennemsigtighed og fair vilkår mellem offentlige myndigheder og private leverandører: 2 Der skal indføres en indberetningspligt ved afgivne og vundne kontrolbud 2 Der skal indføres krav til opfølgning på kommunale kontrolbud, både hvad angår pris og kvalitet, gennem særskilte regnskaber, som offentliggøres. 2 Der skal indføres bindende retningslinjer for annullering af udbud 2 Der skal foretages en evaluering af reglerne for kontrolbud Pligt til at indberette Kommunerne skal have pligt til at indberette, både når de afgiver og vinder kontrolbud. I dag hersker der stor usikkerhed om omfanget af kommunale kontrolbud, fordi der ikke findes en offentligt tilgængelig oversigt. - Efter de gældende regler kan man få en samlet liste fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der helt overordnet viser den samlede værdi af vundne kontrolbud. Men man kan ikke få det detaljerede indblik i afgivne og vundne kontrolbud opdelt på driftsområder, så man kan følge opgaverne og pengene, fremhæver Torben Liborius. Krav om opfølgning De kommunale kontrolbud bør være underlagt samme krav til opfølgning på pris og kvalitet som private leverandører i de tilfælde, hvor kommunen vælger sit eget bud. - De private leverandører er forpligtede på deres tilbud, både hvad angår pris og kvalitet i det tilfælde, at kommunen vælger at tegne en kontrakt med en privat leverandør. Det bør kommunerne selvfølgelig også være, siger Torben Liborius. Udbud skal være bindende Som det er i dag, kan kommunen blot annullere en udbudsforretning og fortsætte som om, der aldrig har været afholdt en licitation. - Det holder ikke. Kommunen må forpligtes til at føre separate regnskaber med de opgaver, de kører efter kontrolbud, så vi sikrer, at de også lever op til deres eget bud, både hvad angår den aftalte pris og kvalitet, påpeger Torben Liborius som derfor mener, at der bør sikres mulighed for fuld aktindsigt i kommunale kontrolbud. - Kommunerne, der jo er os alle sammen, kan ikke have behov for forretningshemmeligheder, når de deltager i en konkurrence. Tværtimod har borgerne en berettiget interesse i at se, hvordan deres skattekroner forvaltes. Så hvis kommunerne vil drive erhvervsmæssig virksomhed på skatteborgernes regning og risici, så må det også være gennemsigtigt, for ellers er konkurrencen ikke fair, og kommunens reelle udgifter risikerer ikke at komme frem i lyset. Pligt til evaluering Hvis der blev indført en pligt til at evaluere kontrolbuddene, kunne man komme de mange fejl til livs, der rapporteres om. - Det ser ud til, at den vigtigste grund til fejlene er, at flere kommuner ikke har de fornødne forudsætninger for at beregne kontrolbud efter de krav, der stilles i kontrolbudsbekendtgørelsen. Det er således ikke reglerne i kontrolbudsbekendtgørelsen, der er problemet, men derimod kommunernes manglende forudsætninger for at leve op til reglerne. Det må de så hjælpes til, og det her er første skridt, slutter Torben Liborius. 2 5

6 Danmark er på vej tilbage på sporet Lønkonkurrenceevnen har stor betydning for den fremadrettede udvikling i bygge- og anlægsbranchen. Vi er i gang med at indhente det forsømte, men sammenlignet med vores nabolande halter vi bagefter, så vi må ikke hvile på laurbærrene, lyder det fra Dansk Byggeri Af JOAN JENSEN, Da regeringen i oktober 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, var en forbedring af lønkonkurrenceevnen listet som nummer seks af ni mål for en ansvarlig økonomisk politik. Det er derfor ikke nye toner fra hverken regering eller erhvervsliv, at fokus skal rettes mod Danmarks evne til at konkurrere med udlandet på lønomkostninger. - Lønkonkurrenceevnen er et parameter, som vi rent faktisk kan gøre noget ved. Den er ikke kun styret af markedskræfter, men derimod af produktivitet og lønniveau. Og dér har vi mulighed for at skrue på knapperne. Vi gør allerede en del, senest ved overenskomstforhandlingerne i år fik vi lavet endnu en ansvarlig aftale med fagbevægelsen, siger Andreas Fernstrøm, chefkonsulent i Dansk Byggeri. Globaliseringen flytter ind Modsat mange andre brancher flytter man ikke bare produktionsfasen i den danske bygge- og anlægsbranche til udlandet. Til gengæld udfordres branchen af den udenlandske arbejdskraft, der kommer til Danmark, som jo netop er favorabel, fordi de udenlandske lønninger er lavere end de danske. - Lønkonkurrenceevnen er alfa omega for udviklingen i bygge- og anlægsbranchen. De åbne grænser og det indre marked i EU tiltrækker udenlandsk arbejdskraft. Hvis Jens og Peter er for dyre i arbejdsløn, bliver de simpelthen udkonkurreret af Mats, Heinz eller Piotr. Og som de seneste tal viser, har Danmark tabt 6 % til Sverige og hele 34 % til Tyskland i lønkonkurrenceevne siden 1994, siger Andreas Fernstrøm. Produktivitet i høj kurs Der er flere årsager til, at den danske lønkonkurrenceevne er blevet svækket det seneste årti. Til dels har vi i Danmark haft kraftige lønstigninger fra midt-halvfemserne til før finanskrisen satte ind. Dertil kommer, at vi kun har set en ganske svag Lønudviklingen i Tyskland og Sverige i forhold til Danmark Enhedslønomkostninger i forhold til Danmark 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Tyskland ift. Danmark Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Dansk Byggeri Anm.: Enhedslønomkostningerne er beregnet ud fra forholdet mellem lønsummen i løbende priser og real BVT produktivitetsudvikling. For at favne udfordringen er det derfor vigtigt, at Danmark får gang i produktiviteten igen. - Vi hilser derfor regeringens produktivitetskommission velkommen og håber, at kommissionen kan være med til at knække koden for produktivitetsstigninger og sikre gode rammebetingelser for virksomhederne, siger Andreas Fernstrøm. Sverige ift. Danmark Figuren viser, hvor meget det koster at producere en enhed, fx et hus, i hhv. Sverige og Tyskland i forhold til, hvis man skulle producere samme enhed i Danmark. Hvor Tyskland i 1994 kunne producere en enhed til 94 % af, hvad Danmark kunne, så har Tyskland i 2009 forbedret deres lønkonkurrenceevne så meget, at de nu kan producere enheden til 62 % af, hvad Danmark kan. Sverige er gået fra 77 % til 73 % i forhold til Danmark - Vi er på vej. Men hvis vi skal fortsætte de seneste års fornuftige udvikling, så kræver det, at vi holder ved, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm 2 Foto Ricky John Molloy En udvikling, der skal fortsætte - For at forbedre konkurrenceevnen er det dog også vigtigt, at lønstigningerne holdes lavere end i andre lande. Som nævnt har vi ved de seneste overenskomstforhandlinger sikret ansvarlige resultater, hvilket også afspejler sig i lønudviklingen de seneste par år. Men vi må ikke hvile på laurbærrene og lave lønstigninger som kun indhenter det tabte, når vi kommer ud på den anden side af krisen, siger Andreas Fernstrøm og fortsætter: - Vi er godt på vej. Men hvis vi skal fortsætte de seneste års fornuftige udvikling, så kræver det, at vi holder tempoet. Tyskland har nu gennem mere end ti års løntilbageholdenhed forbedret deres lønkonkurrenceevne markant. På samme måde skal Danmark fortsætte med at være produktive og med at skabe ansvarlige resultater ved de kommende års lønforhandlinger, slutter Andreas Fernstrøm. 2 6

7 Sort arbejde koster dig og mig dyrt Rigtig mange danskere vælger sort arbejde frem for hvidt. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre og indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, - I og med at danskerne bruger så mange penge på sort arbejde, som de gør, vil en stor del af det sorte arbejde, der udføres i dag blive hvidt, hvis vi laver et byggetilskud, der ligner den svenske model, slutter Michael Riff Alexandersen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Fair konkurrence med ens spilleregler for alle er en forudsætning for, at samfundet fungerer. Når Hr. Jensen vælger at få udført sort arbejde, er han med til at skade den frie konkurrence mellem seriøse virksomheder, der betaler skat og moms. Det er ærgerligt for både Hr. Jensen selv, men også for hans venner og naboer. - Vi lever i et samfund baseret på, at alle betaler skat og moms. Hvis Hr. Jensen vælger at bruge ulovlig, sort arbejdskraft, så skader han samfundsøkonomien og dermed alle de andre borgere, som skal betale mere i skat, fordi Hr. Jensen snyder. Det er ikke fair, og derfor er det vigtigt, at vi får flere private kunder til at hanke op i moralen og vælge hvidt arbejde frem for sort, siger Michael Riff Alexandersen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Alle må yde sit til fællesskabet Næsten 70 % af det sorte arbejde udføres, fordi private kunder foreslår det. Heldigvis er der sket en holdningsændring blandt den danske befolkning. I 2011 har SKAT modtaget 6843 henvendelser om sort arbejde, hvilket er 26 % flere end året før. - Det er tydeligt, at danskernes accept af snyd er faldet, og risikoen for at blive opdaget ved køb af sort arbejde samtidig er steget. Det er positivt, men der skal mere til, før vi for alvor kommer sort arbejde til livs, siger Michael Riff Alexandersen, og tilføjer, at danskernes sorte arbejde betyder, at staten går glip af 8 mia. kr. årligt. ROT har flere fordele Regeringen har netop vedtaget et nyt lovforslag, der betyder, at køberen af sort arbejde også vil blive straffet. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre og indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model. Det vil ud over at bekæmpe sort arbejde også give øget vækst og øget beskæftigelse samt give boligejerne incitament til at energirenovere boligen. - Ifølge svenskerne, har tilskudsordningen på den anden side af broen reduceret mængden af sort arbejde. I og med at danskerne bruger så mange penge på sort arbejde, som de gør, vil en stor del af det sorte arbejde, der udføres i dag blive hvidt, hvis vi indfører et byggetilskud, der ligner den svenske model. Det vil både styrke samfundsøkonomien og ikke mindst moralen, slutter Michael Riff Alexandersen. 2 Betale 20 % af udgifterne til børnepasning Betale 20 % af Femern-forbindelsen Betale for Kræftens Bekæmpelses forskning i 33 år Hyre knap hjemmehjælpere pr. år Betale kongehusets apanage de næste 80 år For 8 mia. kr. kan man Betale driften af 226 folkeskoler i 1 år Betale driften af alle biblioteker i 3 år Betale for opførelsen af 2 supersygehuse Næsten dække halvdelen af statens topskatteindtægter Sort arbejde Hvert år laves der i Danmark sort arbejde for 48 mia. kr. Byggeriet står for 40 % af det sorte arbejde. Næsten 70 % af det sorte arbejde udføres, fordi private kunder foreslår det. Mængden af sort arbejde betyder, at den danske stat årligt går glip af skatteindtægter for 8 mia. kr. Betale 15 % af udgifterne til ældreomsorg Kilde: Rockwool Fonden, Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, godtsygehusbyggeri.dk, Finansministeriet, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Byggeri 7

8 Magrethe Vestager, økonomi- og indenrigsminister (RV) Jacob Jensen, kommunalordfører (V) Byggeduellen Udbudsrådets nye effektanalyse på vejområdet viser, at kommunerne både kan spare penge og få bedre intern styring og overblik ved at konkurrenceudsætte deres opgaver. Derfor ærgrer det Dansk Byggeri, at regeringen har fjernet den forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, når det samtidig er en kendsgerning, at der på vej- og parkområdet ligger et besparelsespotentiale på godt 630 mio. kr. Penge, der med fordel kunne bruges på fx serviceforbedringer og skattenedsættelser Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Dansk Byggeri mener, at regeringen bør genindføre den forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, og målsætnigen bør hæves og målrettes de tekniske opgaver, hvor vi fra flere undersøgelser ved, at der er en dokumenteret effekt. Sådan at kommunerne i 2015 skal konkurrenceudsætte 50 % af deres opgaver på de tekniske områder. Hvad mener I? Jacob Jensen: I Venstre er vi stærke tilhængere af, at flere kommunale opgaver bliver konkurrenceudsat. Derfor var vi også imod, da regeringen fjernede målsætningen, som VK-regeringen havde aftalt med KL. Vi mener, at vi skal holde det politiske pres og fokus på at få flere opgaver sendt i udbud, fordi der efterhånden er så mange positive erfaringer at trække på, og fordi vi skal forsøge at få den offentlige sektor til at løbe længere på literen. 2 Magrethe Vestager: Der er helt klart et uudnyttet potentiale i øget offentlig-privat samarbejde. Derfor vil regeringen også styrke og udvide samarbejdet mellem det offentlige og de private leverandører men vi tror ikke på tvang. Vi ønsker et partnerskab med kommunerne om mere udbud. Det, der fungerer bedst i én kommune, er ikke nødvendigvis den bedste løsning i nabokommunen. Derfor skal det være op til den enkelte kommune at tage stilling til, hvordan opgaverne løses bedst lokalt. Målet er, at borgerne får mest mulig velfærd for pengene. 2 Det kan være en vanskelig opgave at sammenligne kommunernes kontrolbud med bud udefra, fordi området for kontrolbud er meget uigennemsigtigt. Hvad mener I, der skal til for at skabe et klarere billede og dermed et bedre sammenligningsgrundlag? Jacob Jensen: I Venstre er vi enige i betragtningen om, at konkurrencen skal ske på fair og gennemsigtige vilkår. Der skal ikke kunne ske konkurrence med skattekroner i ryggen. Derfor er vi med på at få evalueret reglerne om kontrolbud, bl.a. så man kan få aktindsigt i de beregninger, der ligger bag. Vi ser også gerne, at kommunernes kontoplaner i højere grad ensrettes, så man lettere kan sammenligne og samarbejde kommunerne imellem, så erfaringer kan gives videre, og så virksomhederne lettere kan operere på tværs af kommunegrænser. 2 Magrethe Vestager: Det er klart, at fair konkurrence mellem offentlige og private leverandører, ved udbud af offentlige opgaver, forudsætter gennemsigtighed for de private leverandører. Det mener jeg også, at de nuværende regler om kontrolbud sikrer, da alle omkostninger skal medregnes i et kontrolbud. Jeg hører fra kommunerne, at reglerne om udbud er fuldt ud bøvlede nok i forvejen. Vi skal ikke dynge kommunerne til med flere krav om, hvordan de gennemfører eller følger op på kontrolbud. Det vil skabe et overflødigt bureaukrati. 2 Udbudsrådets nye effektanalyse viser, at funktionsudbud på belægningsområdet er med til at sikre en langsigtet prioritering af vores veje, så de bliver bedre og mere sikre at køre på. Hvilke muligheder ser I for, at funktionsudbud i højere grad kommer i anvendelse i kommunerne, fx på belægningsområdet? Jacob Jensen: Der er store perspektiver i funktionsudbud. Dermed kan man undgå mange detaljer og således faldgruber i udbudsmaterialet. Vi skal gerne have fjernet barrierer, både eventuelt lovgivningsmæssige samt de mere følelsesmæssige, hvor parterne ikke har tillid og tryghed ved at indgå i et samarbejde hhv. som udbyder og som tilbudsgiver. Funktionsudbud kan være én af mulighederne. 2 Magrethe Vestager: Regeringen ønsker at have fokus på resultater frem for proceskrav. Her ser jeg mange spændende perspektiver i at anvende funktionsudbud i højere grad - også på belægningsområdet. Det offentlige skal generelt blive bedre til at gå i dialog med private leverandører, inden det gennemfører et udbud og til at gøre brug af fleksible udbudsformer som fx funktionsudbud. Samtidig skal vi blive bedre til at lære af hinandens erfaringer og udbrede de gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. 2

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger 8. september 2015 Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger Dansk Industri (DI) har i en analyse anvist, at kommunerne kan anvende en større grad af konkurrenceudsættelse for

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen

Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen BRIEF Europa mangler at genskabe 6,6 millioner job efter krisen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Mens USA for nylig kunne fejre, at have indhentet de job, der

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere