Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fair vilkår kræver gennemsigtighed"

Transkript

1 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne konkurrenceudsætter deres opgaver på vejserviceområdet. Det viser en ny undersøgelse fra Udbudsrådet. Derfor er det alarmerende, at udliciteringsgraden i kommunerne er begyndt at falde Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Der var engang et yndigt land. Her havde kommunerne gjort op med dyr kommunal vanetænkning og inviteret de private virksomheder med på bud, så kommunens borgere altid fik de bedste og billigste løsninger for deres skattekroner. Det kunne være starten på et smukt eventyr. Men sådan er det desværre ikke. Alt for ofte vælger kommunerne at holde deres opgaver på egen hånd uden at undersøge, om der findes private virksomheder, der kan gøre arbejdet bedre og billigere. Nu viser en ny effektanalyse fra Udbudsrådet imidlertid, at der er penge at spare for kommunerne, hvis de konkurrenceudsætter de opgaver, der specifikt vedrører vedligeholdelsen af vores veje. Fortsætter side 3 Udlicitering giver glade bilister En række danske kommuner har udliciteret reparation af veje på 15-årige såkaldte funktionskontrakter. Resultatet er en generelt højere kvalitet på vejnettet, viser ny undersøgelse fra Udbudsrådet Fair vilkår kræver gennemsigtighed Kommunerne skal forvalte skatteydernes penge, så opgaverne løses bedst og billigst. Derfor skal kommunale kontrolbud gøres mere gennemsigtige, så kommunale regnefejl undgås. Dansk Byggeri har et bud på hvordan Sort arbejde koster dig og mig dyrt Rigtig mange danskere vælger sort arbejde frem for hvidt. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre ved at indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model Læs mere side 4 Læs mere side 5 Læs mere side 7

2 LEDER Positiv kædereaktion Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør 2 Foto Ricky John Molloy Erhvervsfradrag gavner næppe de mest trængende Regeringens skatteudspil lægger op til, at virksomheder fremover skal kunne fradrage 115 % på investeringer i maskiner og lignende. Dansk Byggeri er bekymret over balancen i forslaget. - Svagheden er, at de virksomheder, som har det sværest, ikke bliver hjulpet. Driver man i dag en virksomhed med lav indtjening eller måske en nystartet virksomhed, og har man ikke positiv indtjening, kan det være lige meget med at kunne afskrive «straks» og 15 % ekstra, siger Per Thomas Dahl, branchedirektør i Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri. Han peger på, at et fradrag ikke er penge, der falder straks, pengene skal altså være til stede i virksomheden på investeringstidspunktet. Svenskerne har fundet på en ambitiøs og succesrig model, der både skaber nye job og kommer det sorte og illegale arbejde til livs. Samtidig forbedres boligstanden og forbruget af energi i boligen. Den såkaldte ROT-ordning har været en jätta-succes i Sverige. Det er et håndværkertilskud på bygge- og renoveringsopgaver på op mod svenske kroner altså ikke et fradrag med reduceret skatteværdi. Med de svenske erfaringer i ryggen er det dybt beklageligt og ganske uforståeligt, at et flertal på Christiansborg ved udgangen af 2012 afliver BoligJob-ordningen i folkemunde bedre kendt som håndværkerfradraget. Det er en dansk miniudgave af den svenske ordning, hvor hver dansker siden juni 2011 har haft mulighed for at trække kr. fra i skat om året til blandt andet byggeopgaver. Men i stedet for at se det danske håndværkerfradrag som noget, der nærmer sig sin afslutning, bør det anskues som en opvarmningsrunde, hvor vi nu har høstet de første erfaringer, og gør klar til at udvide ordningen efter svensk forbillede. Lad os bare nævne to varme temaer, hvor en udvidelse af ordningen efter svensk forbillede vil være til stor nytte: For det første vil ordningen være et effektivt instrument i bekæmpelsen af unfair konkurrence fra blandt andet østeuropæisk arbejdskraft og gøre et kraftigt indhug i mængden af det sorte arbejde. For det andet vil det være et klogt politisk indgreb, der direkte stimulerer aktivitet og beskæftigelse. Når man alene reducerer danskernes indkomstskat, bliver pengene sandsynligvis brugt til opsparing, ferierejser og import af luksusvarer fra udlandet. Men hvis man kombinerer det med en tilskudsordning målrettet håndværkerydelser som i Sverige, så sikrer det flere danske arbejdspladser og færre på offentlig forsørgelse. Det har samtidig den positive sideeffekt, at når tømrermesteren mærker, at ordrebogen vokser, ja så får han automatisk også behov for flere lærlinge, der kan mindske praktikpladskøen. Lad os dog sætte gang i denne positive kædereaktion, der på én gang sikrer aktivitet, beskæftigelse, mindre sort arbejde og en forbedret og mere grøn bygningsmasse. Alt sammen til stor gavn for ikke alene byggebranchen, men også for samfundsøkonomien, fordi ordningen langt hen ad vejen vil være selvfinansierende. En model, kære politikere, hvor der virkelige er tale om value for money. 2 En bom løser genbrugspladsens problemer Alt for mange virksomheder i Storkøbenhavn undgår at betale for at komme af med affaldet på de kommunale genbrugspladser. - Det er jo et udtryk for, at der bliver ført for lidt kontrol på genbrugspladserne. Der er behov for, at kommunerne laver adgangskontrol, fx med en bom, så det ikke er muligt at køre ind på genbrugspladsen, hvis ikke man har betalt. Man går jo heller ikke i biografen uden at vise en billet, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Pas på monopoler på energiområdet Dansk Byggeri advarer nu direkte mod at monopolisere energispareindsatsen. Ifølge den nye energiaftale forpligtes energiselskaberne til at levere markante energibesparelser hos forbrugerne. Dansk Byggeri sætter spørgsmålstegn ved, om energiselskaberne er de rette til at forvalte alle midlerne. - Alternativt kan midlerne overføres til den nye tilskudspulje for energirenovering i boliger i 2013 og 2014, hvor der blot er afsat 500 mio. kr. pr. år. Det vil i tilgift betyde et mere gennemsigtigt marked, hvis en andel af de 1,5 mia. kr. udskilles til andre aktører, som også rådgiver og vejleder om energibesparelser, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri. Juni 2012 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Mette Skovgaard Petersen (redaktør), Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm, Joan Jensen og Anette Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 10 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig - Vi har nu dokumentation for, at konkurrenceudsættelse gavner kvaliteten af kommunernes arbejde på vej- og parkområdet. Derfor ser vi gerne, at den overordnede forpligtende målsætning, som den tidligere regering indførte, kommer tilbage i spil, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. 2 Foto Kirstine Mengel Fortsat fra forsiden Effektanalysen viser, at størstedelen af de kommuner, der var med i undersøgelsen, har oplevet en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte de opgaver, der omhandler vejservice, herunder opgaver som græsslåning, beplantning, ukrudtsbekæmpelse og rengøring. - Hvert år bliver der brugt 6 mia. kr. på vejområdet. Det er mange penge, og derfor er det vigtigt, at vi får set på netop det område, så vi kan bruge skatteborgernes penge bedst muligt. Og vi ved, at der her er potentiale for at konkurrenceudsætte endnu mere, siger Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der står for at sekretariatsbetjene Udbudsrådet. Bedre styring i kommunerne Analysen dokumenterer også, at kommunerne generelt har oplevet, at de har fået en bedre intern styring og et bedre overblik, når de har udbudt opgaver på vejserviceområdet. De er blevet bedre til at prioritere deres opgaver, og det har samtidig øget gennemsigtigheden i udgifterne. - Kommunerne får skabt et ordentligt overblik over det komplette område, som opgaven dækker over. Konkurrenceudsættelse giver en mere stringent tilgang, som gør, at kommunerne får etableret en fornuftig platform for prioriteringer og for styring af udgifter, siger Line Nørbæk. Når pengene er små, må man handle fornuftigt Hos Dansk Byggeri er man tilfredse med, at der nu er belæg for, at konkurrenceudsættelse har en positiv effekt i kommunerne. Nye tal viser nemlig, at den udvikling, vi har set siden kommunalreformen i 2007, er knækket, og at udliciteringsgraden på vej- og parkområdet er vendt. Tallene viser, at udliciteringsgraden er faldet med 0,7 %-point i forhold til sidste år, hvilket svarer til godt 80 mio. kr. Det til trods for, at de på de tekniske områder, hvor de lavthængende frugter hænger, kunne udlicitere mere end dobbelt så meget, som de gør, og samtidig spare mere end 630 mio. kr. - Det er en rigtig ærgerlig udvikling, når vi nu ved, at der både økonomisk og kvalitativt er en dokumenteret effekt ved at konkurrenceudsætte den her type opgaver. Kommunerne kunne med fordel bruge de 630 mio. kr. på fx serviceforbedringer på de borgernære områder, siger Lea Stentoft, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Hun mener ikke, der er udsigt til, at kommunerne får flere penge mellem hænderne de næste mange år, så hvis de skal kunne fastholde og gerne udbygge det nuværende velstandsniveau, så kræver det, at de handler fornuftigt og får det bedste for hver skattekrone. - Ved i højere grad at inddrage den private sektor, ville der uden tvivl komme mere luft i de kommunale budgetter, siger Lea Stentoft. Brug for målsætning På baggrund af resultaterne fra Udbudsrådet vil det ifølge Dansk Byggeri være fornuftigt af regeringen at overveje en genindførsel af den tidligere forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, dog kun på de tekniske områder, som fx vej og park, administration og transport. Her ved man nemlig, at der er en dokumenteret udbudseffekt. - Det handler ikke om at udbyde for udbuddets skyld. Målet er at sikre, at skattekronerne bruges mest effektivt. Nu har vi dokumentation for, at konkurrenceudsættelse gavner kvaliteten af det udførte arbejde, fordi markedet hele tiden kvalitetstestes, og fordi kommunerne får bedre styring og overblik. Derfor ser vi gerne, at den overordnede forpligtende målsætning for konkurrenceudsættelse, som den tidligere regering indførte, kommer tilbage i spil, nu hvor den nye kommuneaftale desværre ligner et regulært tilbageskridt for det offentlig-private samarbejde, siger Lea Stentoft. Hun tilføjer, at hun gerne så målsætningen hævet til, at kommunerne i 2015 skal konkurrenceudsætte 50 % af deres opgaver på de tekniske områder. - Det er både realistisk og beskedent, slutter hun. 2 Udliciteringsgraden på vej- og parkområdet 37 % 36 % 35 % 34 % Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri. Anm.: Udliciteringsgraden er målt ved PLI (den private leverandørindikator) Potentiale for udlicitering på vej- og parkområdet Vanskeligt at udlicitere. = 0,8 mia. kr. Kan yderligere udliciteres. = 6,3 mia. kr. Udliciteret i dag. = 4,0 mia. kr. 3

4 TEMA UDLICITERING Udlicitering giver glade bilister En række danske kommuner har udliciteret reparation af veje på 15-årige såkaldte funktionskontrakter. Resultatet er en generelt højere kvalitet på vejnettet, viser en ny undersøgelse fra Udbudsrådet Af ANETTE SØRENSEN, - De borgernære opgaver kan være nødvendige at opprioritere i en periode, og det bliver ofte på bekostning af anlæg og drift. Men med længerevarende funktionskontrakter kan kommunerne sikre høj kvalitet til en fast pris. Det kan bidrage til at få gode veje, siger Line Nørbæk, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2 Foto Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen I årevis har huller og slidt asfalt været hverdag på vejene i flere kommuner. Men efter at vedligeholdelsen har været udliciteret til private hænder på funktionskontrakter for en 15-årig periode, kan bilisterne nu suse af sted uden pludselige bump. Enkelte kommuner giver desuden udtryk for, at den stigende vejkvalitet giver en højere trafiksikkerhed. Det viser en ny undersøgelse af funktionsudbud i ti kommuner, som Udbudsrådet har lavet. Undersøgelsen slår også fast, at både kommunerne og borgerne er mere tilfredse, efter at private virksomheder har overtaget vedligeholdelsen af vejnettet. - Når otte ud af ti kommuner oplever så positive effekter, så er det noget, som flere kommuner med fordel kan tage med i deres overvejelser, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Line Nørbæk, der sekretariatsbetjener Udbudsrådet. Kommunerne har i flere år udliciteret vedligeholdelsen af det lokale vejnet til private firmaer. Men i de senere år er nogle kommuner begyndt at udskifte de traditionelle etårige kontrakter med 15-årige udbud med funktionskrav. Her beskriver kommunen, hvilket resultat den ønsker frem for, hvordan opgaven skal løses. - Det er en anden måde at organisere sig på, der giver leverandørerne mere frihed i deres tilrettelæggelse af opgaveløsningen. De kan fx selv bestemme, hvordan de vil udbedre huller i vejbelægningen. Det giver en løbende udvikling, som kan føre til effektiviseringer og innovation, siger Line Nørbæk. Investeringer betaler sig Undersøgelsen viser også, at syv ud af ti kommuner bruger flere penge på at vedligeholde vejene, når private firmaer overtager opgaven på en funktionskontrakt. Men ifølge analysen er det ikke overraskende, at udgifterne stiger, fordi vejene gennem længere tid har været nedprioriteret, og derfor var i meget dårlig stand. I alt oplever otte ud af ti kommuner væsentlige kvalitetsforbedringer som følge af funktionsudbuddet. I fx Holbæk Kommune var flere vejstrækninger vurderet til at være i så dårlig stand, at de ligefrem var farlige, og derfor blev vejnettets skadespoint opgjort til 3,13. Efter en privat virksomhed overtog vedligeholdelsen af vejene på en funktionskontrakt, er vejnettets skadepoint faldet til 0,78. - Når der investeres mere, så stiger kvaliteten af vejnettet også, og her er tale om væsentlige kvalitetsforbedringer. Nogle kommuner oplever, at det er to til tre gange dyrere at reparere end at vedligeholde i tide, så totaløkonomisk kan funktionsudbud og en forbedring af vejkvaliteten være en god ide, siger Line Nørbæk. Holbæk Kommune oplever også større tilfredshed hos kommunens bilister og andre borgere, og der er i kommunerne generel enighed om, at det vil være umuligt at opnå samme kvalitetsniveau uden en funktionskontrakt. - De borgernære opgaver kan være nødvendige at opprioritere i en periode, og det bliver ofte på bekostning af anlæg og drift. Men med længerevarende funktionskontrakter kan kommunerne sikre høj kvalitet til en fast pris. Det kan bidrage til at få gode veje, siger Line Nørbæk. Flere kommuner overvejer funktionsudbud Undersøgelsen får Udbudsrådet til at anbefale flere kommuner at overveje funktionsudbud, netop fordi det sikrer et lokalt vejnet af høj kvalitet. Samtidig ses det som en fordel for kommunerne, at de private virksomheder særligt i de første år af kontraktperioden så at sige leger bank for kommunen. Her er det nemlig entreprenøren, som betaler den merudgift det koster at genoprette de nedslidte veje, mens det først er senere, at kontrakten giver overskud. Og det er ikke kun asfalt, der egner sig til at blive udbudt på funktionskontrakter. Vejservice som fx græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og rengøring er der ifølge Udbudsrådet også god fornuft i at overveje at udlicitere med funktionskrav. - Der er rigtig gode erfaringer på det her område, og vi oplever også en stigende interesse fra kommunerne, siger Line Nørbæk. Udbudsrådet har på baggrund af undersøgelsen lavet en vejledning til kommuner, som ønsker at bruge funktionskontrakter. 2 2 De deltog i undersøgelsen: Odsherred, Slagelse, Lemvig, Holbæk, Odder, Ringkøbing-Skjern, Næstved, Mariagerfjord, Lemvig og Aalborg kommuner 2 Vejarealer: De udliciterede vejarealer i undersøgelsen varierer fra 126 km i Holbæk til 776 km i Mariagerfjord 2 Pris: Kontraktstørrelsen i undersøgelsen varierer fra 29 mio. kr. i Odder til 165 mio. kr. i Mariagerfjord 2 Kommunerne ejer cirka 95 % af det samlede offentlige vejnet. Det svarer til km veje 2 Der bruges årligt 6 mia. kr. på at vedligeholde de kommunale veje. 2 Der findes mellem 30 og 35 funktionskontrakter på det kommunale belægningsområde 2 Analysen er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådet, der sekretariatsbetjenes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 4

5 TEMA UDLICITERING Fair vilkår kræver - Kommunerne skal bl.a. forpligtes til at føre separate regnskaber med de opgaver, de kører efter kontrolbud, så vi sikrer, at de også lever op til deres eget bud, både hvad angår pris og kvalitet, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius 2 Foto Ricky John Molloy gennemsigtighed Kommunerne skal forvalte skatteydernes penge, så opgaverne løses bedst og billigst. Derfor skal kommunale kontrolbud gøres mere gennemsigtige, så kommunale regnefejl undgås. Dansk Byggeri har et bud på hvordan Af MARTIN K. I. CHRISTENSEN, Mange virksomheder oplever unfair konkurrence, når de byder på offentlige opgaver, hvor kommunen afgiver et kontrolbud og efterfølgende udpeger sig selv som vinder. Det skaber stor frustration for seriøse virksomheder, der har brugt tid og penge på at deltage i udbuddene, og der er samtidig risiko for, at skattekronerne misforvaltes, fordi kommunens reelle omkostninger ikke altid kommer frem. - Fra byggeriets side har vi absolut ikke noget imod konkurrence tværtimod - men den skal ske på fair vilkår. Ellers risikerer vi at undergrave det vigtige offentlige-private samarbejde, som skal bidrage til en mere effektiv og innovativ offentlig sektor, siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius, Dansk Byggeri. - Vi har set flere eksempler Fire veje til mere gennemsigtighed på regnefejl i de kommunale kontrolbud, som især skyldes, at kommunerne ikke har den nødvendige erfaring med at drive virksomhed og derfor ikke medregner alle omkostninger i tilbuddet. Så selvom der i 2008 blev lavet en bekendtgørelse for beregning af kontrolbud, som faktisk er god, så har en del kommuner svært ved at efterleve den. Derfor er der brug for større gennemsigtighed på området, siger Torben Liborius. Dansk Byggeri har fire konkrete forslag til, hvordan kommunale kontrolbud tillægges en højere grad af gennemsigtighed: Dansk Byggeri foreslår fire konkrete ændringer på området for kontrolbud, der skal sikre mere gennemsigtighed og fair vilkår mellem offentlige myndigheder og private leverandører: 2 Der skal indføres en indberetningspligt ved afgivne og vundne kontrolbud 2 Der skal indføres krav til opfølgning på kommunale kontrolbud, både hvad angår pris og kvalitet, gennem særskilte regnskaber, som offentliggøres. 2 Der skal indføres bindende retningslinjer for annullering af udbud 2 Der skal foretages en evaluering af reglerne for kontrolbud Pligt til at indberette Kommunerne skal have pligt til at indberette, både når de afgiver og vinder kontrolbud. I dag hersker der stor usikkerhed om omfanget af kommunale kontrolbud, fordi der ikke findes en offentligt tilgængelig oversigt. - Efter de gældende regler kan man få en samlet liste fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der helt overordnet viser den samlede værdi af vundne kontrolbud. Men man kan ikke få det detaljerede indblik i afgivne og vundne kontrolbud opdelt på driftsområder, så man kan følge opgaverne og pengene, fremhæver Torben Liborius. Krav om opfølgning De kommunale kontrolbud bør være underlagt samme krav til opfølgning på pris og kvalitet som private leverandører i de tilfælde, hvor kommunen vælger sit eget bud. - De private leverandører er forpligtede på deres tilbud, både hvad angår pris og kvalitet i det tilfælde, at kommunen vælger at tegne en kontrakt med en privat leverandør. Det bør kommunerne selvfølgelig også være, siger Torben Liborius. Udbud skal være bindende Som det er i dag, kan kommunen blot annullere en udbudsforretning og fortsætte som om, der aldrig har været afholdt en licitation. - Det holder ikke. Kommunen må forpligtes til at føre separate regnskaber med de opgaver, de kører efter kontrolbud, så vi sikrer, at de også lever op til deres eget bud, både hvad angår den aftalte pris og kvalitet, påpeger Torben Liborius som derfor mener, at der bør sikres mulighed for fuld aktindsigt i kommunale kontrolbud. - Kommunerne, der jo er os alle sammen, kan ikke have behov for forretningshemmeligheder, når de deltager i en konkurrence. Tværtimod har borgerne en berettiget interesse i at se, hvordan deres skattekroner forvaltes. Så hvis kommunerne vil drive erhvervsmæssig virksomhed på skatteborgernes regning og risici, så må det også være gennemsigtigt, for ellers er konkurrencen ikke fair, og kommunens reelle udgifter risikerer ikke at komme frem i lyset. Pligt til evaluering Hvis der blev indført en pligt til at evaluere kontrolbuddene, kunne man komme de mange fejl til livs, der rapporteres om. - Det ser ud til, at den vigtigste grund til fejlene er, at flere kommuner ikke har de fornødne forudsætninger for at beregne kontrolbud efter de krav, der stilles i kontrolbudsbekendtgørelsen. Det er således ikke reglerne i kontrolbudsbekendtgørelsen, der er problemet, men derimod kommunernes manglende forudsætninger for at leve op til reglerne. Det må de så hjælpes til, og det her er første skridt, slutter Torben Liborius. 2 5

6 Danmark er på vej tilbage på sporet Lønkonkurrenceevnen har stor betydning for den fremadrettede udvikling i bygge- og anlægsbranchen. Vi er i gang med at indhente det forsømte, men sammenlignet med vores nabolande halter vi bagefter, så vi må ikke hvile på laurbærrene, lyder det fra Dansk Byggeri Af JOAN JENSEN, Da regeringen i oktober 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, var en forbedring af lønkonkurrenceevnen listet som nummer seks af ni mål for en ansvarlig økonomisk politik. Det er derfor ikke nye toner fra hverken regering eller erhvervsliv, at fokus skal rettes mod Danmarks evne til at konkurrere med udlandet på lønomkostninger. - Lønkonkurrenceevnen er et parameter, som vi rent faktisk kan gøre noget ved. Den er ikke kun styret af markedskræfter, men derimod af produktivitet og lønniveau. Og dér har vi mulighed for at skrue på knapperne. Vi gør allerede en del, senest ved overenskomstforhandlingerne i år fik vi lavet endnu en ansvarlig aftale med fagbevægelsen, siger Andreas Fernstrøm, chefkonsulent i Dansk Byggeri. Globaliseringen flytter ind Modsat mange andre brancher flytter man ikke bare produktionsfasen i den danske bygge- og anlægsbranche til udlandet. Til gengæld udfordres branchen af den udenlandske arbejdskraft, der kommer til Danmark, som jo netop er favorabel, fordi de udenlandske lønninger er lavere end de danske. - Lønkonkurrenceevnen er alfa omega for udviklingen i bygge- og anlægsbranchen. De åbne grænser og det indre marked i EU tiltrækker udenlandsk arbejdskraft. Hvis Jens og Peter er for dyre i arbejdsløn, bliver de simpelthen udkonkurreret af Mats, Heinz eller Piotr. Og som de seneste tal viser, har Danmark tabt 6 % til Sverige og hele 34 % til Tyskland i lønkonkurrenceevne siden 1994, siger Andreas Fernstrøm. Produktivitet i høj kurs Der er flere årsager til, at den danske lønkonkurrenceevne er blevet svækket det seneste årti. Til dels har vi i Danmark haft kraftige lønstigninger fra midt-halvfemserne til før finanskrisen satte ind. Dertil kommer, at vi kun har set en ganske svag Lønudviklingen i Tyskland og Sverige i forhold til Danmark Enhedslønomkostninger i forhold til Danmark 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Tyskland ift. Danmark Kilde: Danmarks Statistik, OECD og Dansk Byggeri Anm.: Enhedslønomkostningerne er beregnet ud fra forholdet mellem lønsummen i løbende priser og real BVT produktivitetsudvikling. For at favne udfordringen er det derfor vigtigt, at Danmark får gang i produktiviteten igen. - Vi hilser derfor regeringens produktivitetskommission velkommen og håber, at kommissionen kan være med til at knække koden for produktivitetsstigninger og sikre gode rammebetingelser for virksomhederne, siger Andreas Fernstrøm. Sverige ift. Danmark Figuren viser, hvor meget det koster at producere en enhed, fx et hus, i hhv. Sverige og Tyskland i forhold til, hvis man skulle producere samme enhed i Danmark. Hvor Tyskland i 1994 kunne producere en enhed til 94 % af, hvad Danmark kunne, så har Tyskland i 2009 forbedret deres lønkonkurrenceevne så meget, at de nu kan producere enheden til 62 % af, hvad Danmark kan. Sverige er gået fra 77 % til 73 % i forhold til Danmark - Vi er på vej. Men hvis vi skal fortsætte de seneste års fornuftige udvikling, så kræver det, at vi holder ved, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri, Andreas Fernstrøm 2 Foto Ricky John Molloy En udvikling, der skal fortsætte - For at forbedre konkurrenceevnen er det dog også vigtigt, at lønstigningerne holdes lavere end i andre lande. Som nævnt har vi ved de seneste overenskomstforhandlinger sikret ansvarlige resultater, hvilket også afspejler sig i lønudviklingen de seneste par år. Men vi må ikke hvile på laurbærrene og lave lønstigninger som kun indhenter det tabte, når vi kommer ud på den anden side af krisen, siger Andreas Fernstrøm og fortsætter: - Vi er godt på vej. Men hvis vi skal fortsætte de seneste års fornuftige udvikling, så kræver det, at vi holder tempoet. Tyskland har nu gennem mere end ti års løntilbageholdenhed forbedret deres lønkonkurrenceevne markant. På samme måde skal Danmark fortsætte med at være produktive og med at skabe ansvarlige resultater ved de kommende års lønforhandlinger, slutter Andreas Fernstrøm. 2 6

7 Sort arbejde koster dig og mig dyrt Rigtig mange danskere vælger sort arbejde frem for hvidt. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre og indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, - I og med at danskerne bruger så mange penge på sort arbejde, som de gør, vil en stor del af det sorte arbejde, der udføres i dag blive hvidt, hvis vi laver et byggetilskud, der ligner den svenske model, slutter Michael Riff Alexandersen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri 2 Foto Ricky John Molloy Fair konkurrence med ens spilleregler for alle er en forudsætning for, at samfundet fungerer. Når Hr. Jensen vælger at få udført sort arbejde, er han med til at skade den frie konkurrence mellem seriøse virksomheder, der betaler skat og moms. Det er ærgerligt for både Hr. Jensen selv, men også for hans venner og naboer. - Vi lever i et samfund baseret på, at alle betaler skat og moms. Hvis Hr. Jensen vælger at bruge ulovlig, sort arbejdskraft, så skader han samfundsøkonomien og dermed alle de andre borgere, som skal betale mere i skat, fordi Hr. Jensen snyder. Det er ikke fair, og derfor er det vigtigt, at vi får flere private kunder til at hanke op i moralen og vælge hvidt arbejde frem for sort, siger Michael Riff Alexandersen, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Alle må yde sit til fællesskabet Næsten 70 % af det sorte arbejde udføres, fordi private kunder foreslår det. Heldigvis er der sket en holdningsændring blandt den danske befolkning. I 2011 har SKAT modtaget 6843 henvendelser om sort arbejde, hvilket er 26 % flere end året før. - Det er tydeligt, at danskernes accept af snyd er faldet, og risikoen for at blive opdaget ved køb af sort arbejde samtidig er steget. Det er positivt, men der skal mere til, før vi for alvor kommer sort arbejde til livs, siger Michael Riff Alexandersen, og tilføjer, at danskernes sorte arbejde betyder, at staten går glip af 8 mia. kr. årligt. ROT har flere fordele Regeringen har netop vedtaget et nyt lovforslag, der betyder, at køberen af sort arbejde også vil blive straffet. Dansk Byggeri hilser en styrket indsats over for sort arbejde velkommen, men vil gerne gå skridtet videre og indføre et byggetilskud inspireret af den svenske ROT-model. Det vil ud over at bekæmpe sort arbejde også give øget vækst og øget beskæftigelse samt give boligejerne incitament til at energirenovere boligen. - Ifølge svenskerne, har tilskudsordningen på den anden side af broen reduceret mængden af sort arbejde. I og med at danskerne bruger så mange penge på sort arbejde, som de gør, vil en stor del af det sorte arbejde, der udføres i dag blive hvidt, hvis vi indfører et byggetilskud, der ligner den svenske model. Det vil både styrke samfundsøkonomien og ikke mindst moralen, slutter Michael Riff Alexandersen. 2 Betale 20 % af udgifterne til børnepasning Betale 20 % af Femern-forbindelsen Betale for Kræftens Bekæmpelses forskning i 33 år Hyre knap hjemmehjælpere pr. år Betale kongehusets apanage de næste 80 år For 8 mia. kr. kan man Betale driften af 226 folkeskoler i 1 år Betale driften af alle biblioteker i 3 år Betale for opførelsen af 2 supersygehuse Næsten dække halvdelen af statens topskatteindtægter Sort arbejde Hvert år laves der i Danmark sort arbejde for 48 mia. kr. Byggeriet står for 40 % af det sorte arbejde. Næsten 70 % af det sorte arbejde udføres, fordi private kunder foreslår det. Mængden af sort arbejde betyder, at den danske stat årligt går glip af skatteindtægter for 8 mia. kr. Betale 15 % af udgifterne til ældreomsorg Kilde: Rockwool Fonden, Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik, godtsygehusbyggeri.dk, Finansministeriet, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Byggeri 7

8 Magrethe Vestager, økonomi- og indenrigsminister (RV) Jacob Jensen, kommunalordfører (V) Byggeduellen Udbudsrådets nye effektanalyse på vejområdet viser, at kommunerne både kan spare penge og få bedre intern styring og overblik ved at konkurrenceudsætte deres opgaver. Derfor ærgrer det Dansk Byggeri, at regeringen har fjernet den forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, når det samtidig er en kendsgerning, at der på vej- og parkområdet ligger et besparelsespotentiale på godt 630 mio. kr. Penge, der med fordel kunne bruges på fx serviceforbedringer og skattenedsættelser Af METTE SKOVGAARD PETERSEN, Dansk Byggeri mener, at regeringen bør genindføre den forpligtende målsætning for udbud i kommunerne, og målsætnigen bør hæves og målrettes de tekniske opgaver, hvor vi fra flere undersøgelser ved, at der er en dokumenteret effekt. Sådan at kommunerne i 2015 skal konkurrenceudsætte 50 % af deres opgaver på de tekniske områder. Hvad mener I? Jacob Jensen: I Venstre er vi stærke tilhængere af, at flere kommunale opgaver bliver konkurrenceudsat. Derfor var vi også imod, da regeringen fjernede målsætningen, som VK-regeringen havde aftalt med KL. Vi mener, at vi skal holde det politiske pres og fokus på at få flere opgaver sendt i udbud, fordi der efterhånden er så mange positive erfaringer at trække på, og fordi vi skal forsøge at få den offentlige sektor til at løbe længere på literen. 2 Magrethe Vestager: Der er helt klart et uudnyttet potentiale i øget offentlig-privat samarbejde. Derfor vil regeringen også styrke og udvide samarbejdet mellem det offentlige og de private leverandører men vi tror ikke på tvang. Vi ønsker et partnerskab med kommunerne om mere udbud. Det, der fungerer bedst i én kommune, er ikke nødvendigvis den bedste løsning i nabokommunen. Derfor skal det være op til den enkelte kommune at tage stilling til, hvordan opgaverne løses bedst lokalt. Målet er, at borgerne får mest mulig velfærd for pengene. 2 Det kan være en vanskelig opgave at sammenligne kommunernes kontrolbud med bud udefra, fordi området for kontrolbud er meget uigennemsigtigt. Hvad mener I, der skal til for at skabe et klarere billede og dermed et bedre sammenligningsgrundlag? Jacob Jensen: I Venstre er vi enige i betragtningen om, at konkurrencen skal ske på fair og gennemsigtige vilkår. Der skal ikke kunne ske konkurrence med skattekroner i ryggen. Derfor er vi med på at få evalueret reglerne om kontrolbud, bl.a. så man kan få aktindsigt i de beregninger, der ligger bag. Vi ser også gerne, at kommunernes kontoplaner i højere grad ensrettes, så man lettere kan sammenligne og samarbejde kommunerne imellem, så erfaringer kan gives videre, og så virksomhederne lettere kan operere på tværs af kommunegrænser. 2 Magrethe Vestager: Det er klart, at fair konkurrence mellem offentlige og private leverandører, ved udbud af offentlige opgaver, forudsætter gennemsigtighed for de private leverandører. Det mener jeg også, at de nuværende regler om kontrolbud sikrer, da alle omkostninger skal medregnes i et kontrolbud. Jeg hører fra kommunerne, at reglerne om udbud er fuldt ud bøvlede nok i forvejen. Vi skal ikke dynge kommunerne til med flere krav om, hvordan de gennemfører eller følger op på kontrolbud. Det vil skabe et overflødigt bureaukrati. 2 Udbudsrådets nye effektanalyse viser, at funktionsudbud på belægningsområdet er med til at sikre en langsigtet prioritering af vores veje, så de bliver bedre og mere sikre at køre på. Hvilke muligheder ser I for, at funktionsudbud i højere grad kommer i anvendelse i kommunerne, fx på belægningsområdet? Jacob Jensen: Der er store perspektiver i funktionsudbud. Dermed kan man undgå mange detaljer og således faldgruber i udbudsmaterialet. Vi skal gerne have fjernet barrierer, både eventuelt lovgivningsmæssige samt de mere følelsesmæssige, hvor parterne ikke har tillid og tryghed ved at indgå i et samarbejde hhv. som udbyder og som tilbudsgiver. Funktionsudbud kan være én af mulighederne. 2 Magrethe Vestager: Regeringen ønsker at have fokus på resultater frem for proceskrav. Her ser jeg mange spændende perspektiver i at anvende funktionsudbud i højere grad - også på belægningsområdet. Det offentlige skal generelt blive bedre til at gå i dialog med private leverandører, inden det gennemfører et udbud og til at gøre brug af fleksible udbudsformer som fx funktionsudbud. Samtidig skal vi blive bedre til at lære af hinandens erfaringer og udbrede de gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. 2

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

REGIO. Hvem svinger dørene for?

REGIO. Hvem svinger dørene for? REGIO NR 1 / ÅRGANG 1 / APRIL 2013 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Hvem svinger dørene for? En ny analyse gør op med en række fordomme om svingdørspatienter, der indlægges igen og igen. Hver tredje genindlæggelse

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere