NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April Nyhedsbrev - April Dansk Folkeparti i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby"

Transkript

1 NYHEDSBREV April nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde dens ben at stå på. Vi lagde ud med at afholde det lovpligtige konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede os med kasserer. Bestyrelses-liste kan ses på side 13. Da det som bekendt er kommunalt valgår, så har vi også brugt en del tid på at finde og opfordre medlemmer til at lade sig opstille, hvilket desværre er en vanskelig opgave. Det lykkedes dog at få 9 kandidater opstillet på opstillingsmødet, som vi afholdte den 14. marts i Kulturhuset Kilden. Vi valgte at opstille efter partiliste, og resultatet af opstillingsmødet kan ses på side 12. Bestyrelsen har også arbejdet med lokalafdelingens principprogrammer. Vi har til nu nået 5 punkter, og de ligger færdige på vores hjemmeside, som du finder på denne adresse: - Områderne er: 1. Bolig & Byplanlægning 2. Daginstitutioner 3. Folkeskolen 4. Social & Sundhed 5. Ældreomsorg Hvis du ikke har adgang til internettet, men gerne vil have principprogrammerne, så ring eller skriv til formanden, og så sender vi dem til dig. P.t. afholder vi en møderække med lokalforeningerne for Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Vi vil - i lighed med kommunalvalget i indgå i et aftale om "valgteknisk samarbejde". Til dette valg bliver det Venstre, Konservative og Liberal Alliance, hvilket betyder, at både vi og de partier, som vi indgår valgteknisik samarbejde med, kan udnytte alle de stemmer, som vi tilsammen får, optimalt. I praksis vil det sige, at hvis et parti får stemmer nok til for eksempel 5 mandater, men ikke nok til 6, så overføres de resterende stemmer til en fælles pulje af stemmer i det valgtekniske samarbejde. Når overskuddet af stemmer i samarbejdet gøres op, så vil det eller de partier, som er tættest på at have stemmer nok til endnu et mandat kunne gøre brug af stemmerne fra puljen og dermed sikre sig et ekstra mandat. Derved sikrer vi os at vores "overskydende" stemmer ikke bliver spildt, men går til partier, som vi selv har valgt at samarbejde med. - På den måde fik Dansk Folkeparti i Brøndby et ekstra mandat i Vi har planlagt 2 medlemsarrangementer, der løber at stablen inden sommer. Den 23. maj vil der være rundvisning på Christiansborg og i Folketinget og den 28. maj afholder vi Førstehjælpskursus for medlemmer. Hvad vil du stille op, hvis dit barn eller barnebarn kommer ud for en ulykke? - Kan du give førstehjælp og derved redde liv? Nu kan alle medlemmer af DF i Brøndby få førstehjælpskurset gratis, så hvis du har venner og bekendte, der gerne vil på kursus og samtidig sympatiserer med vores politiske meninger og holdninger, så kan de nå at melde sig ind og få kurset gratis. - Der er begrænset plads, så hurtig tilmelding er nødvendig! Begge medlemsarrangementer er omtalt i dette Nyhedsbrev på henholdsvis side 3 og 7. I et valgår vil der typisk ikke være så mange medlemsarrangementer, men hvis du har gode forslag, så lad os høre fra dig! - Foråret er endeligt kommet...livet er dejligt...og der er kommunalvalg til november. - Hvad mere kan vi forlange? - Alt godt kommer til den, der venter længe nok! Side 1 af 13

2 Sidste nyt: Kontanthjælps- og SU-reform...orientering fra Kenneth Kristensen Berth Dansk Folkeparti indgik den 18. april en aftale med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance om en reform af SU- og kontanthjælpssystemet. Dansk Folkeparti kunne vælge mellem at være med og påvirke aftalerne i vores retning eller læne os tilbage og lade regeringen skrue en aftale sammen med Venstre, Liberal Alliance og Konservative uden om os til skade for både SU- og kontanthjælpsmodtagerne. Enhedslisten har valgt at placere sig i hængekøjen med alle de rigtige meninger men uden nogen som helst form for indflydelse. SU-reformen Dansk Folkeparti er tilfreds med resultatet af forhandlingerne om SU-reformen. Grundbeløbet for hjemmeboendes SU sænkes, så det fremover svarer til børnechecken for de årige, som i år udgør 893 kr. per måned. Hjemmeboende vil kunne få et tillæg på op til kr. afhængig af forældrenes indkomst. Stedforældres indkomst tæller også med. Det beløb, som studerende kan tjene ved siden af SU en med kr. næste år og kr. per måned fra 2015 og frem. Det bliver lettere at få befordringsgodtgørelse som studerende. Dansk Folkeparti har særligt i aftalen fået: regeringen arbejde aktivt i EU for at ændre reglerne. Hvis det ikke lader sig gøre skal SU-systemet ændres. At det sjette SU-år trods alt bevares for nogen Venstre og Konservative ville have fjernet det for alle. Fjernet afhængigheden af forældre, som den studerende ikke bor sammen med. Det er kun husstandsindkomsten, der er afgørende for SU-niveauet. Studerende som pga deres handicap ikke kan leve op til 2 års reglen opretholder retten til 6. SU år Vi er desuden glade for at have fået følgende med Forhøjelse af fribeløbet. Øget støtte til befordringsgodtgørelse Bonus til studerende, der bliver færdige før normeret tid. Vedr. kontanthjælpsreformen Dansk Folkeparti er ikke ovenud tilfreds med aftalen, men har valgt at indgå en aftale, fordi alternativet til DF-deltagelse ville være, at kontanthjælpsmodtagerne var blevet stillet endnu ringere. Aftalen betyder, at unge mellem 25 og 29 år fremover vil modtage en ny ydelse i stedet for kontanthjælp ved navn uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen vil være på niveau med SU-ydelsen. Gruppen af årige mister kr. før skat i forhold til deres nuværende ydelse. Vedr. EU-domstolens helt nye SUdom, som betyder, at studerende fra EU får ret til dansk SU, hvis de eksempelvis har haft en avisrute, er det aftalt, at hvis omkostningerne til SU til EU-studerende overstiger det afsatte, skal forligskredsen iværksætte værnsinitiativer. Hvis disse støder på EU-regler, skal Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at være parate til at tage et job, vil efter seks måneder blive mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen for eksempel i virksomhedspraktik. Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal modtage undervisning i læsning, skrivning og regning, og hvis de ikke deltager heri vil de blive trukket i kontanthjælpen. Side 2 af 13

3 Kontanthjælpsmodtagere, der afviser at deltage i det, de bliver pålagt, kan få op til 3 måneders sanktion. Dansk Folkepartis fingeraftryk i aftalen er bl.a. Vi har sørget for, at den gensidige forsøgerpligt som fremover kommer til at gælde alle samboende par ikke kommer til at gælde unge under 25 år. Unge under 25 år, der har taget en uddannelse, men alligevel ender på kontanthjælp vil modtager kr. mere om måneden end kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse. Unge under 25 år skal fremover mødes en uddannelsesvejleder og hjælpes til uddannelse. Personer, der har fået erstatning på grund af kritisk sygdom vil ikke få en erstatning på under kr. modregnet i kontanthjælpen, hvis de søger om kontanthjælp. Aktivitetstillægget til unge under 30, der ikke er jobparate, vil kunne gives efter de første tre måneders aktivitet. Provenuet fra aftalen går til lettelser i afgifterne for erhvervslivet med det formål at skabe flere job i den private sektor Medlemsaften: Rundvisning på Christiansborg og Folketinget Torsdag den 23. maj kl afholder Dansk Folkeparti i Brøndby medlemsaften på Christiansborg og i Folketinget, hvor Folketings-medlem Søren Espersen vil vise rundt og fortælle om de historiske bygninger ooooooo Der vil være adgang for alle medlemmer af lokalafdelingen. - Hurtig tilmelding til formanden Poul Gaardbo er nødvendig. Du kan tilmelde dig enten på telefon eller Er Brøndby ved at blive en del af "udkantsdanmark"? Der er ikke længere en bank i Brøndby Strand, men der er en hæveautomat i SuperBest, som kun kan benyttes i butikkens åbningstid. Posthuset er for længst lukket og man kan benyttes en "Postbutik" i samme SuperBest...men den har kun åbent fra 11 til 17 på hverdage og har lukket lørdag og søndag. Nu skal man snart tage fri fra arbejdet for at hente en anbefalet brev eller en pakke. - Mere om posthuse og banker i hele Brøndby i næste Nyhedsbrev! Side 3 af 13

4 Debatten om "modersmålsundervisning" er igen dukket op i Brøndby Kommune. - Senest i forbindelse med Undervisningsministeriets forsøgsordning i 1. og 4. klasse, som nogle politiske partier i Brøndby ønsker at deltage i. Fakta om forsøgsindsatserne i program om modersmålskompetencer 1. klassetrin: (for arabiske og tyrkiske elever i 70 klasser (i alt cirka 400 elever)): 1) modersmålsundervisning i tæt tilknytning til den almindelige undervisning. 4. klassetrin: For hele klasser, 35 klasser gennemfører hver indsats: 1) kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. 2) almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever 3) ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles Mål for dansk) For mindre grupper på 4-10 elever, 35 grupper gennemfører hver indsats: 4) almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever 5) almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever 6) dansk som andetsprog for grupper - særligt tilrettelagt undervisning uden for almindelig undervisningstid ooooooo Nej tak til heldagsskolen! I Dansk Folkeparti er vi imod heldagsskolen. Regeringen kalder den "helhedsskolen", men det er svært at se helheden, når regeringen end ikke har formået at kommet med et konkret forslag, til hvad skoledagen skal indeholde - det til trods for at debatten har kørt længe. Vi i Dansk Folkeparti mener at børnene ikke børn gå længere i skole end fra 8 til 14. Der Dansk Folkeparti tager klart afstand fra "modersmålsundervisning", idet vi mener at 2., 3. eller endda 4. generation af indvandrere naturligvis skal have dansk som modersmål. Bemærk at der i programmet for forsøgsindsatserne står "dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen." Hvis man vil integration, så skal dansk bestemt ikke være "andetsprog", men førstesprog for børn der fødes i Danmark. Hvis forældrene/ familien mener, at børnene skal kunne tale forældre og bedsteforældres modersmål, så må det være en privatsag, der ikke vedkommer Folkeskolen. Når der også - i anden sammenhæng - tales om at indføre engelsk fra 1. klasse, så skal en elev altså undervises i op til 3 sprog - på samme tid som eleven også skal lære at stave og læse! De samlede udgifter til programmet udgør 29,5 millioner kroner, og de første resultater præsenteres i foråret Hvis Folkeskolen afsætter midler til denne forsøgsordning, så vil det naturligvis i en eller anden grad, gå ud over de danske børn...igen" Vi mener bestemt at 29,5 millioner kroner kan bruges bedre i Folkeskolen! skal være tid til fritidsaktiviteter, lektielæsning samt samvær med kammerater og familie. En hest skal fordres - heldagsskole eller ej - ligesom lektielæsning skal være lavet inden det bliver aften. - Det er bedst for eleverne! Om eftermiddagen skal familierne jo gerne kunne være sammen i nogle timer, inden madlavning og inden det - for de mindste - bliver sengetid. Side 4 af 13

5 Stop den lockout Kristian Thulesen Dahls ugebrev 15. april Da Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne trådte i kraft den 2. april, skete det under massiv mediedækning. Her kunne man blandt andet opleve børn, der syntes, at al det der med lockout og udsigten til en masse fri lød sjovt. De fleste forældre tog også lockouten med ophøjet ro. En sund indstilling. Men i dag går lockouten ind i sin tredje uge, og nu er de fleste klar over, at lockouten har store konsekvenser og bør stoppe. Nu står det klart, at så mange timer bliver aflyst, at det kommer til at knibe med at give 9. klasses eleverne det antal timer, som de har krav på. Det giver også sig selv, at flere uger uden undervisning langt fra er den optimale forberedelse før afgangsprøven for disse elever, hvis de da overhovedet nu kommer til en afgangsprøve. Situationen for disse 9. klasses elever er helt uacceptabel. Lockouten rammer også elever med særlige behov hårdt. Der er op mod elever med autisme i folkeskolen, og de har i høj grad brug for forudsigelighed og stabilitet, og ifølge eksperter kan lockouten få store konsekvenser for denne gruppe. Vi hører også, at elever på skolernes specialafdelinger er svært ramt, blandt andre en 10-årig multihandicappet pige, der har akut behov for daglig træning for at opretholde sin førlighed, men som altså ikke får den lige nu på grund af lockouten. Det er ikke til at holde ud at tænke på! Lockouten har fra dag 1 været tosset og overflødig, men det er KLs lockout, og det er desværre sådan, at den skaber problemer for alle andre end KL, hvorfor KL næppe har specielt travlt med at få den stoppet. For hver uge, der går, sparer kommunerne jo penge, mens lærernes strejkekasse bliver mere slunken. At det jo også er KLs strategi, viste udtalelser fra næstformand Erik Fabrin i gårsdagens udgave af Berlingske. Her lød det, at lærerne nok skal komme på deres grædende knæ, når strejkekassen er tom og bede om en afslutning på konflikten. Når man lige tænker på de mange, mange danskere, der er så hårdt ramt af lockouten, udviser KLs næstformand her desværre kynisme af en størrelse, der er svær at forstå. Apropos kynisme, så skal vi heller ikke glemme regeringens rolle i denne sag. 58 procent af danskerne, arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen og jeg mener, at regeringen og KL har lagt en drejebog for konflikten med lærerne. Henning Jørgensen går endda så vidt som at udtale til metroxpress, at man skal jo være blind og døv, hvis man ikke kan se, at det her forløb er tilrettelagt mellem regeringen og KL. Det mest overraskende er, at der stadig er 21 procent af danskerne, der tror på Corydon. Så langt ved jeg nu ikke, om jeg vil gå, men jeg er overbevist om, at frygten for beskyldninger om aftalt spil nu er årsagen til, at der endnu ikke er kommet et regeringsindgreb. Det ville trods alt gøre skuespillet for tydeligt. Det er altså skørt! For regeringen bør indse, at disse beskyldninger og spekulationer vil komme uanset, hvor langt tid regeringen venter med indgrebet. Det er i øvrigt også uansvarligt, hvis regeringen lader lockouten fortsætte i ugevis med store konsekvenser for børnene, blot fordi regeringen er bange for at få dårlige karakterer for sin håndtering. Og hvis regeringen er bange for sit image, så er det da bare at komme med et balanceret indgreb, der tilgodeser begge parter og sætter en stopper for den lockout. For som det er nu, vinder hverken regeringen eller KL. Tvært imod så får hver dag bare parterne til at se mere kyniske ud bl.a. med tanke på Erik Fabrins udtalelser. Med venlig hilsen Kristian Thulesen Dahl Side 5 af 13

6 Valgfond til kommunalvalget Som nævnt i tidligere Nyhedsbreve, så har vi oprettet en valgfond, der skal bruges til at indsamle penge til arbejdet op til det kommende kommunalvalg, der afholdes tirsdag den 19. november. Det er vigtigt for os at stå så stærkt som muligt - både hvad angår kandidater og hvad angår økonomiske midler. Hvis du eller dine venner og bekendte vil støtte Dansk Folkeparti i Brøndby i arbejdet med at skaffe et systemskifte i kommunen, så er ethvert bidrag - stort eller lille - yderst velkommen. Beløb modtages med tak - og kan indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr.: Konto: ooooooo Vi du være "valgtilforordnet"? Til kommunalvalget den 19. november skal der på valgstederne bruges "valgtilforordnede". En "valgtilforordnet", er en person, der er med til at stå for den praktiske afvikling af valget på afstemningsstederne, herunder også optælling af stemmerne. Personer kan udpeges blandt samtlige personer med valgret, men de er ofte medlemmer af politiske partier. Man får kr for ulejligheden og skal være tilstede fra kl og indtil sluttidspunktet, hvor alle stemmerne er talt op, hvilket nok vil være omkring kl Hvis du er interesseret, så send venligst en mail til formanden Poul Gaardbo, på eller ring på HUSKETAVLEN 23. maj: Medlemsaften på Christiansborg 28. maj: Førstehjælpskursus for medlemmer 19. november: Kommunal- og Regionsvalg Thulesen Dahl "Hos Clement" Mandag den 18. marts modtog vi en mail fra DR med en invitation til at overvære TVudsendelsen "Hos Clement", hvor Kristian Thulesen Dahl skulle komme på besøg næste aften kl Det er jo en umulig opgave at informere samtlige medlemmer med så kort varsel, men invitationen blev mailet til de medlemmer, som vi havde mailadresser på. Det var naturligvis alt for sent at modtage denne invitation, men DF i Brøndby formåede dog at være repræsenteret: Allan & Jette Runager, Kristian Thulesen Dahl, Poul Gaardbo og Lotte Marnow i studiet efter udsendelsen. Da Clement Kjersgaard var ude af TV-studiet lige så hurtigt som han taler, så er han ikke med på billedet. Side 6 af 13

7 Medlemstilbud: Nyhedsbrev - April Dansk Folkeparti i Brøndby Lær førstehjælp eller opdatere din viden Gratis førstehjælpskursus for medlemmer af Dansk Folkeparti i Brøndby Medlemmer af Dansk Folkepart i Brøndby inviteres til førstehjælpskursus, del 1, førstehjælpsmodul, hjerte/lungeredning. Kurset afholdes: Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 18:30-22:00 i Kulturhuset Brønden Brøndby Strand Centrum Brøndby Påklædning: Praktisk tøj Kursusbevis: Efter gennemført kursus, udstedes et kompetencegivende kursusbevis til alle deltagere. Instruktør: Allan Runager, DF Brøndbys spidskandidat til kommunalvalget Kursus - indhold: 1. Førstehjælpens 4 hovedpunkter: Overlevelseskæden, Hjerte-Lunge-Redning, Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed, Kontrol af bevidsthed, Råb på hjælp, Frie luftveje, Kontrol af åndedræt, Alarmering, Hjertemassage, Kunstigt åndedræt og Stabilt/Aflåst sideleje. 2. Gennemgang af hjertestarter. Tilmelding er nødvendig, der er max. 16 pladser NB. Tilmeld gerne din familie og venner. Er de endnu ikke medlem af Dansk Folkeparti, så kan de nå at blive det inden kursusstart. Kontingentet koster kun Kr. 150,- årligt. - Kontingentindbetaling for nye medlemmer skal være registreret af DF på Christiansborg senest dagen før kurset - altså mandag den 27. maj Tilmelding til: Formand Poul Gaardbo, senest onsdag den 22/ Tlf eller Side 7 af 13

8 Referat af generalforsamling Kulturhuset Kilden - Nygårds Plads februar 2013 Beslutningsreferat: 1. Valg af referent Jan Andreasen blev valgt 2. Valg af stemmetællere Jette Runager og Henrik Rademacher 3. Valg af dirigent Henning Christensen blev valgt 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold Formanden beretter om de arrangementer der er afholdt siden sidste genealforsamling. Formanden beretter om at der pt. er 77 medlemmer af lokalforeningen. Han berettede desuden om kommunalbestyrelsesvalget 19. november Aflæggelse og godkendelse af regnskab for år 2012 og forelæggelse af budget 2013 Regnskab for 2012 blev godkendt og buget for 2013 taget til efterretning. Valgfolden blev også taget til efterretning 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen Uændret 150 kr. i kontingent for Indkomne forslag Oprettelse af valgfond Dansk Folkepartis i Brøndbys bestyrelse fremsatte forslag til godkendelse om at foreningen opretter en valgfond. Bestyrelsen har afprøvet og haft valgfonden oppe at køre, og der er modtaget tilskud i valgfonden allerede. Dette har bestyrelsen aftalt sådan, at vi har alt klart frem mod valget. Bestyrelsen håber naturligvis at medlemmerne bakker op og stemmer for dette forslag om en valgfond, da det administrativt er langt nemmere, at den har sin egen konto. 8. Valg af formand Carsten Horn genopstillede og Poul Gaardbo blev foreslået som modkandidat. Carsten Horn fik 3 stemmer og Poul Gaardbo fik 11 stemmer. Poul Gaardbo var derved valget som ny formand 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter Allan Runager blev valgt for 2 år, Lotte Marnow blev valgt som 1. suppleant og Henrik Rademacher 2. suppleant 10. Valg af revisor og suppleant for denne. Henning Christensen blev valgt som revisor og Susanne Hansen som revisorsuppleant. 11. Valg af delegerede til årsmødet Allan Runager, Jette Runager Lotte Marnow, Jytte Olsen, Carsten Horn, Susanne Hansen 12. Eventuelt Intet optaget til referat Signeret: Jan Andreasen Henning Christensen referent dirigent.. Side 8 af 13

9 Præsentation af vores borgmesterkandidat Fortiden kan vi ikke ændre på, men vi kan lære af historien. I mere end 50 år har Brøndby Kommune været styret af Socialdemokratiet, og lad mig sige det med det samme, at ikke alt har været noget skidt, men meget kan gøres bedre. Tiden er for længst inde til et systemskifte, det er ikke sundt for noget parti at have magten så længe, man forfalder ofte til beslutninger om at sådan plejer vi at gøre det hele bliver til en vane, og hermed til vanetænkning, som er dræbende for et hvert fremskridt. Ønsker du et fornyet Brøndby skal du 19.november stemme på liste O. Vi er klar til at påtage os ansvaret for et Brøndby i fremgang og fornyelse. Allan Runager Fra vuggestue til plejehjem, det forebyggende sundhedsarbejde i kommunen skal fremmes - det giver en bedre sundheds-profil for vore børn og unge. Mere fokus på senioridrætten, som er en forudsætning for en bedre livskvalitet, der giver borgerne en sund sjæl i et sundt legeme. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om Dansk Folkepartis visioner for Brøndby Kommune. Jeg står personligt gerne i spidsen for den fornyelse som Brøndby trænger til, min baggrund er mange års erfaring fra såvel kommunal politisk, som privat ansættelse. Tillidsposter: Opstillet til KV13, som mit partis borgmesterkandidat. Medlem af foreningsbestyrelsen siden Domsmand på 2.periode Retten i Glostrup. Forfatter og medforfatter af brandtekniske håndbøger og artikler. Privat: Er 63 år Bor på 25.år i Brøndby med Jette Har 3 voksne børn og har 8 børnebørn Job: Er uddannet automekaniker Værnepligtig Ansat i brandvæsnets udrykningsstyrke i 33 år Havnefoged i 2 år Brandteknisk konsulent i foreløbig 6 år Deltidsefterlønner Fritidsliv: Politik Camping og friluftsliv Familieliv og naturoplevelser Allan Runager Daruplund 37, 1/tv Brøndby Strand. Tlf Mail: Side 9 af 13

10 Brøndbys budget Så er det igen tid til at udarbejde budget for 2014 og overslagsårene 2015, 2016 og Budgetfasen starter hvert år ved denne tid. Kommunens økonomiforvaltning udarbejder et administrativt budget, ud fra de forudsætninger som er kendt fra Kommunernes Landsorganisation. I år er forudsætningerne mindst lige så usikre som de plejer. Det vil sige KL har endnu ikke fastlagt alle indtægter og udlignings forudsætninger. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er meget stor usikkerhed omkring hvilken økonomi, kommunen vil have næste år. Der er ikke nogen mening i at budgettere i årene 2015, 2016 og 2017, da man kun kender forudsætningerne et år frem. Hvis KL og regeringen kunne blive enige om at aftale kommunernes økonomi flere år frem, ville det være meget lettere at styre en kommune som vores. Lidt nøgletal for 2014 i kr Indtægt Udgifter Overskud Samlede investering Rente udgifter og diverse poster Underskud ================================= Da staten har lagt loft over, hvor meget der må bruges på driftsomkostninger i kommunen, (udregnes efter en sindrig formel) skal kommunen spare 9,516 millioner for ikke at få en bøde af staten på et tilsvarende beløb. Denne besparelse skal findes, så den nuværende ubalance mellem indtægter og udgifter er på 44,526 millioner. For ikke at kommunen skal gå fallit inden for de næste par år, skal der være balance mellem indtægter og udgifter. Derfor bliver det et vanskeligt efterår, hvor vi skal finde store besparelser på driften eller skære i vores investeringsambitioner. Dansk Folkeparti vil gøre alt for at nedskæringer ikke igen rammer de ældre og skolerne. Både når det gælder drift og investeringer. Helt frem til oktober kan ovenstående tal ændret sig. Vi vil i kommunen søge om at få del i de penge, der er afsat til særligt stillede kommuner. Vores befolkningssammensætning har stor mængde af anden etnisk herkomst. Når vi ved mere, så vil vi informere igen. Hvis der er forhold, som I ser i dagligdagen, som I synes er et oplagt sted, hvor kommunen kan spare, så kontakt os ooooooo Enhver forening vil altid gerne have flere medlemmer og det gælder også for DF i Brøndby. Hvis du kender nogen, der gerne vil være medlem af Dansk Folkeparti, og dermed lokalafdelingen i Brøndby, så kan de indmelde sig ved at sende en mail til Charlotte Larsen, Christiansborg, på De skal blot skrive, at de ønsker at blive medlem, samt oplyse navn, adresse, fødselsdato, telefon-/ mobilnr. og eventuel mailadresse. Det er også muligt at ringe til Charlotte Larsen på telefon , hvis de hellere vil have tilsendt et giroindbetalingskort. Årskontingentet er kr. 150,-. Sammen kan vi udrette mere! Side 10 af 13

11 DF's stærke hold til Kommunalvalget. Her er kandidaterne for Dansk Folkeparti i Brøndby til Kommunalvalget 2013: Carsten Horn, Lotte Marnow, Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Henrik Rademacher, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, Jan Andreasen og Susanne Hansen Referat af opstillingsmøde for kommunalbestyrelseskandidater Afholdt 14. marts i Kulturhuset Kilden 1. Valg af referent: Jan Andreasen 2. Valg af stemmetællere: Birgit Jacobsen, Jette Runager 3. Valg af dirigent: Henning Christensen 4. Præsentation af kandidatemner: Hver kandidat fik ordet i ca. 2 minutter 5. Beslutning om. opstillingsform: Partiliste blev vedtaget 6. Valg af kandidater i henhold til 8 i lokalforeningsvedtægter: 7. Resultatet blev efter de 3 obligatoriske valgrunder således: 1. Allan Runager 2. Tom Bech Fredriksen 3. Ole Valsgaard Hansen 4. Henrik Rademacher 5. Jan Andreasen 6. Susanne Hansen 7. Lotte Marnow 8. Poul Gaardbo 9. Carsten Horn Da mødet var afsluttet, opstod der et ønske om, at bestyrelsen skulle bemyndiges til at kunne sætte flere kandidater på listen. Formand Poul Gaardbo genoptog derfor mødet, hvor et klart flertal gik ind for, at bestyrelsen skal kunne sætte flere kandidater på listen. - Carsten Horn protesterede over dette, og sagde at det var ulovligt, idet mødet var afsluttet, hvilket Poul Gaardbo ikke mente. Det er efterfølgende blevet bekræftet af Steen Thomsen, Organisationskonsulent i Dansk Folkeparti, at det er en lovlig beslutning, idet den er truffet af det samlede opstillingsmøde og i umiddelbar fortsættelse af opstillingsmødet, hvor ingen endnu havde forladt lokalet. Det er bestyrelsens ønske, at alle Dansk Folkepartis kandidater i Brøndby finder et fælles fodslag, og yder deres bedste for at godt samarbejde gennem valgkampen - til gavn for vores parti.. Side 11 af 13

12 Dem kan du stemme på til Region Hovedstaden. 1. Henrik Thorup 2. Kenneth K. Berth 3. Lucas Hultgren 4. Finn Rudaisky 5. Marlene Harpsøe 6. Jess Persson 7. Aia Fog 8. Rita R. Russell 9. Ole S. Nielsen 10. Krista B. Fallesen 11. Morten Dreyer 12. Katrine Dencker 13. Bo Christof 14. Jørgen H. Reiff Dansk Folkeparti i Brøndby var repræsenteret ved opstillingsmødet til Region Hovedstaden den 13. april. Mødet, der blev afholdt i Farum Park, varede i godt 3 ½ timer. Hver af de 14 kandidater fik 3 minutter til at præsentere sig i. Herefter blev mødet afbrudt af ca. 1 times frokostpause, hvor der blev budt på lækkert smørrebrød, øl. vand og kaffe. Da mødet blev genoptaget, gik vi straks til afstemning, og kandidaterne blev valgt i ovenstående rækkefælge. Fra vores lokalforening var følgende mødt op: Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Ole Valsgaard Hansen, Carsten Horn, Lotte Marnow, og Poul Gaardbo. Poul Gaardbo var desuden blevet bedt om at være med til at stå for indskrivningen, samt at være stemmetæller Side 12 af 13

13 Den nye bestyrelse i DF Brøndby.. Konstituerende bestyrelsesmøde Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, har konstitueret sig således: Side 13 af 13

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk Dansk F lkeblad 3337 5199 df@ft.dk Velfærd: Vi må takke de ældre ved at give dem en tryg alderdom. Side 2 Valgkamp 2011: det er dit land - det er dit valg Slaget om Danmark Torsdag den 15. september er

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer

DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013. Reformer DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2013 Reformer De mange nye reformer, som rammer mange af DepressionsForeningens medlemmer kan være svære at finde rundt i. Her i Balance forsøger vi at kortlægge

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere