NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April Nyhedsbrev - April Dansk Folkeparti i Brøndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby"

Transkript

1 NYHEDSBREV April nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde dens ben at stå på. Vi lagde ud med at afholde det lovpligtige konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede os med kasserer. Bestyrelses-liste kan ses på side 13. Da det som bekendt er kommunalt valgår, så har vi også brugt en del tid på at finde og opfordre medlemmer til at lade sig opstille, hvilket desværre er en vanskelig opgave. Det lykkedes dog at få 9 kandidater opstillet på opstillingsmødet, som vi afholdte den 14. marts i Kulturhuset Kilden. Vi valgte at opstille efter partiliste, og resultatet af opstillingsmødet kan ses på side 12. Bestyrelsen har også arbejdet med lokalafdelingens principprogrammer. Vi har til nu nået 5 punkter, og de ligger færdige på vores hjemmeside, som du finder på denne adresse: - Områderne er: 1. Bolig & Byplanlægning 2. Daginstitutioner 3. Folkeskolen 4. Social & Sundhed 5. Ældreomsorg Hvis du ikke har adgang til internettet, men gerne vil have principprogrammerne, så ring eller skriv til formanden, og så sender vi dem til dig. P.t. afholder vi en møderække med lokalforeningerne for Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Vi vil - i lighed med kommunalvalget i indgå i et aftale om "valgteknisk samarbejde". Til dette valg bliver det Venstre, Konservative og Liberal Alliance, hvilket betyder, at både vi og de partier, som vi indgår valgteknisik samarbejde med, kan udnytte alle de stemmer, som vi tilsammen får, optimalt. I praksis vil det sige, at hvis et parti får stemmer nok til for eksempel 5 mandater, men ikke nok til 6, så overføres de resterende stemmer til en fælles pulje af stemmer i det valgtekniske samarbejde. Når overskuddet af stemmer i samarbejdet gøres op, så vil det eller de partier, som er tættest på at have stemmer nok til endnu et mandat kunne gøre brug af stemmerne fra puljen og dermed sikre sig et ekstra mandat. Derved sikrer vi os at vores "overskydende" stemmer ikke bliver spildt, men går til partier, som vi selv har valgt at samarbejde med. - På den måde fik Dansk Folkeparti i Brøndby et ekstra mandat i Vi har planlagt 2 medlemsarrangementer, der løber at stablen inden sommer. Den 23. maj vil der være rundvisning på Christiansborg og i Folketinget og den 28. maj afholder vi Førstehjælpskursus for medlemmer. Hvad vil du stille op, hvis dit barn eller barnebarn kommer ud for en ulykke? - Kan du give førstehjælp og derved redde liv? Nu kan alle medlemmer af DF i Brøndby få førstehjælpskurset gratis, så hvis du har venner og bekendte, der gerne vil på kursus og samtidig sympatiserer med vores politiske meninger og holdninger, så kan de nå at melde sig ind og få kurset gratis. - Der er begrænset plads, så hurtig tilmelding er nødvendig! Begge medlemsarrangementer er omtalt i dette Nyhedsbrev på henholdsvis side 3 og 7. I et valgår vil der typisk ikke være så mange medlemsarrangementer, men hvis du har gode forslag, så lad os høre fra dig! - Foråret er endeligt kommet...livet er dejligt...og der er kommunalvalg til november. - Hvad mere kan vi forlange? - Alt godt kommer til den, der venter længe nok! Side 1 af 13

2 Sidste nyt: Kontanthjælps- og SU-reform...orientering fra Kenneth Kristensen Berth Dansk Folkeparti indgik den 18. april en aftale med regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance om en reform af SU- og kontanthjælpssystemet. Dansk Folkeparti kunne vælge mellem at være med og påvirke aftalerne i vores retning eller læne os tilbage og lade regeringen skrue en aftale sammen med Venstre, Liberal Alliance og Konservative uden om os til skade for både SU- og kontanthjælpsmodtagerne. Enhedslisten har valgt at placere sig i hængekøjen med alle de rigtige meninger men uden nogen som helst form for indflydelse. SU-reformen Dansk Folkeparti er tilfreds med resultatet af forhandlingerne om SU-reformen. Grundbeløbet for hjemmeboendes SU sænkes, så det fremover svarer til børnechecken for de årige, som i år udgør 893 kr. per måned. Hjemmeboende vil kunne få et tillæg på op til kr. afhængig af forældrenes indkomst. Stedforældres indkomst tæller også med. Det beløb, som studerende kan tjene ved siden af SU en med kr. næste år og kr. per måned fra 2015 og frem. Det bliver lettere at få befordringsgodtgørelse som studerende. Dansk Folkeparti har særligt i aftalen fået: regeringen arbejde aktivt i EU for at ændre reglerne. Hvis det ikke lader sig gøre skal SU-systemet ændres. At det sjette SU-år trods alt bevares for nogen Venstre og Konservative ville have fjernet det for alle. Fjernet afhængigheden af forældre, som den studerende ikke bor sammen med. Det er kun husstandsindkomsten, der er afgørende for SU-niveauet. Studerende som pga deres handicap ikke kan leve op til 2 års reglen opretholder retten til 6. SU år Vi er desuden glade for at have fået følgende med Forhøjelse af fribeløbet. Øget støtte til befordringsgodtgørelse Bonus til studerende, der bliver færdige før normeret tid. Vedr. kontanthjælpsreformen Dansk Folkeparti er ikke ovenud tilfreds med aftalen, men har valgt at indgå en aftale, fordi alternativet til DF-deltagelse ville være, at kontanthjælpsmodtagerne var blevet stillet endnu ringere. Aftalen betyder, at unge mellem 25 og 29 år fremover vil modtage en ny ydelse i stedet for kontanthjælp ved navn uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen vil være på niveau med SU-ydelsen. Gruppen af årige mister kr. før skat i forhold til deres nuværende ydelse. Vedr. EU-domstolens helt nye SUdom, som betyder, at studerende fra EU får ret til dansk SU, hvis de eksempelvis har haft en avisrute, er det aftalt, at hvis omkostningerne til SU til EU-studerende overstiger det afsatte, skal forligskredsen iværksætte værnsinitiativer. Hvis disse støder på EU-regler, skal Kontanthjælpsmodtagere, der vurderes at være parate til at tage et job, vil efter seks måneder blive mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen for eksempel i virksomhedspraktik. Unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal modtage undervisning i læsning, skrivning og regning, og hvis de ikke deltager heri vil de blive trukket i kontanthjælpen. Side 2 af 13

3 Kontanthjælpsmodtagere, der afviser at deltage i det, de bliver pålagt, kan få op til 3 måneders sanktion. Dansk Folkepartis fingeraftryk i aftalen er bl.a. Vi har sørget for, at den gensidige forsøgerpligt som fremover kommer til at gælde alle samboende par ikke kommer til at gælde unge under 25 år. Unge under 25 år, der har taget en uddannelse, men alligevel ender på kontanthjælp vil modtager kr. mere om måneden end kontanthjælpsmodtagere uden uddannelse. Unge under 25 år skal fremover mødes en uddannelsesvejleder og hjælpes til uddannelse. Personer, der har fået erstatning på grund af kritisk sygdom vil ikke få en erstatning på under kr. modregnet i kontanthjælpen, hvis de søger om kontanthjælp. Aktivitetstillægget til unge under 30, der ikke er jobparate, vil kunne gives efter de første tre måneders aktivitet. Provenuet fra aftalen går til lettelser i afgifterne for erhvervslivet med det formål at skabe flere job i den private sektor Medlemsaften: Rundvisning på Christiansborg og Folketinget Torsdag den 23. maj kl afholder Dansk Folkeparti i Brøndby medlemsaften på Christiansborg og i Folketinget, hvor Folketings-medlem Søren Espersen vil vise rundt og fortælle om de historiske bygninger ooooooo Der vil være adgang for alle medlemmer af lokalafdelingen. - Hurtig tilmelding til formanden Poul Gaardbo er nødvendig. Du kan tilmelde dig enten på telefon eller Er Brøndby ved at blive en del af "udkantsdanmark"? Der er ikke længere en bank i Brøndby Strand, men der er en hæveautomat i SuperBest, som kun kan benyttes i butikkens åbningstid. Posthuset er for længst lukket og man kan benyttes en "Postbutik" i samme SuperBest...men den har kun åbent fra 11 til 17 på hverdage og har lukket lørdag og søndag. Nu skal man snart tage fri fra arbejdet for at hente en anbefalet brev eller en pakke. - Mere om posthuse og banker i hele Brøndby i næste Nyhedsbrev! Side 3 af 13

4 Debatten om "modersmålsundervisning" er igen dukket op i Brøndby Kommune. - Senest i forbindelse med Undervisningsministeriets forsøgsordning i 1. og 4. klasse, som nogle politiske partier i Brøndby ønsker at deltage i. Fakta om forsøgsindsatserne i program om modersmålskompetencer 1. klassetrin: (for arabiske og tyrkiske elever i 70 klasser (i alt cirka 400 elever)): 1) modersmålsundervisning i tæt tilknytning til den almindelige undervisning. 4. klassetrin: For hele klasser, 35 klasser gennemfører hver indsats: 1) kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen. 2) almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever 3) ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles Mål for dansk) For mindre grupper på 4-10 elever, 35 grupper gennemfører hver indsats: 4) almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever 5) almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever 6) dansk som andetsprog for grupper - særligt tilrettelagt undervisning uden for almindelig undervisningstid ooooooo Nej tak til heldagsskolen! I Dansk Folkeparti er vi imod heldagsskolen. Regeringen kalder den "helhedsskolen", men det er svært at se helheden, når regeringen end ikke har formået at kommet med et konkret forslag, til hvad skoledagen skal indeholde - det til trods for at debatten har kørt længe. Vi i Dansk Folkeparti mener at børnene ikke børn gå længere i skole end fra 8 til 14. Der Dansk Folkeparti tager klart afstand fra "modersmålsundervisning", idet vi mener at 2., 3. eller endda 4. generation af indvandrere naturligvis skal have dansk som modersmål. Bemærk at der i programmet for forsøgsindsatserne står "dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen." Hvis man vil integration, så skal dansk bestemt ikke være "andetsprog", men førstesprog for børn der fødes i Danmark. Hvis forældrene/ familien mener, at børnene skal kunne tale forældre og bedsteforældres modersmål, så må det være en privatsag, der ikke vedkommer Folkeskolen. Når der også - i anden sammenhæng - tales om at indføre engelsk fra 1. klasse, så skal en elev altså undervises i op til 3 sprog - på samme tid som eleven også skal lære at stave og læse! De samlede udgifter til programmet udgør 29,5 millioner kroner, og de første resultater præsenteres i foråret Hvis Folkeskolen afsætter midler til denne forsøgsordning, så vil det naturligvis i en eller anden grad, gå ud over de danske børn...igen" Vi mener bestemt at 29,5 millioner kroner kan bruges bedre i Folkeskolen! skal være tid til fritidsaktiviteter, lektielæsning samt samvær med kammerater og familie. En hest skal fordres - heldagsskole eller ej - ligesom lektielæsning skal være lavet inden det bliver aften. - Det er bedst for eleverne! Om eftermiddagen skal familierne jo gerne kunne være sammen i nogle timer, inden madlavning og inden det - for de mindste - bliver sengetid. Side 4 af 13

5 Stop den lockout Kristian Thulesen Dahls ugebrev 15. april Da Kommunernes Landsforenings lockout af lærerne trådte i kraft den 2. april, skete det under massiv mediedækning. Her kunne man blandt andet opleve børn, der syntes, at al det der med lockout og udsigten til en masse fri lød sjovt. De fleste forældre tog også lockouten med ophøjet ro. En sund indstilling. Men i dag går lockouten ind i sin tredje uge, og nu er de fleste klar over, at lockouten har store konsekvenser og bør stoppe. Nu står det klart, at så mange timer bliver aflyst, at det kommer til at knibe med at give 9. klasses eleverne det antal timer, som de har krav på. Det giver også sig selv, at flere uger uden undervisning langt fra er den optimale forberedelse før afgangsprøven for disse elever, hvis de da overhovedet nu kommer til en afgangsprøve. Situationen for disse 9. klasses elever er helt uacceptabel. Lockouten rammer også elever med særlige behov hårdt. Der er op mod elever med autisme i folkeskolen, og de har i høj grad brug for forudsigelighed og stabilitet, og ifølge eksperter kan lockouten få store konsekvenser for denne gruppe. Vi hører også, at elever på skolernes specialafdelinger er svært ramt, blandt andre en 10-årig multihandicappet pige, der har akut behov for daglig træning for at opretholde sin førlighed, men som altså ikke får den lige nu på grund af lockouten. Det er ikke til at holde ud at tænke på! Lockouten har fra dag 1 været tosset og overflødig, men det er KLs lockout, og det er desværre sådan, at den skaber problemer for alle andre end KL, hvorfor KL næppe har specielt travlt med at få den stoppet. For hver uge, der går, sparer kommunerne jo penge, mens lærernes strejkekasse bliver mere slunken. At det jo også er KLs strategi, viste udtalelser fra næstformand Erik Fabrin i gårsdagens udgave af Berlingske. Her lød det, at lærerne nok skal komme på deres grædende knæ, når strejkekassen er tom og bede om en afslutning på konflikten. Når man lige tænker på de mange, mange danskere, der er så hårdt ramt af lockouten, udviser KLs næstformand her desværre kynisme af en størrelse, der er svær at forstå. Apropos kynisme, så skal vi heller ikke glemme regeringens rolle i denne sag. 58 procent af danskerne, arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen og jeg mener, at regeringen og KL har lagt en drejebog for konflikten med lærerne. Henning Jørgensen går endda så vidt som at udtale til metroxpress, at man skal jo være blind og døv, hvis man ikke kan se, at det her forløb er tilrettelagt mellem regeringen og KL. Det mest overraskende er, at der stadig er 21 procent af danskerne, der tror på Corydon. Så langt ved jeg nu ikke, om jeg vil gå, men jeg er overbevist om, at frygten for beskyldninger om aftalt spil nu er årsagen til, at der endnu ikke er kommet et regeringsindgreb. Det ville trods alt gøre skuespillet for tydeligt. Det er altså skørt! For regeringen bør indse, at disse beskyldninger og spekulationer vil komme uanset, hvor langt tid regeringen venter med indgrebet. Det er i øvrigt også uansvarligt, hvis regeringen lader lockouten fortsætte i ugevis med store konsekvenser for børnene, blot fordi regeringen er bange for at få dårlige karakterer for sin håndtering. Og hvis regeringen er bange for sit image, så er det da bare at komme med et balanceret indgreb, der tilgodeser begge parter og sætter en stopper for den lockout. For som det er nu, vinder hverken regeringen eller KL. Tvært imod så får hver dag bare parterne til at se mere kyniske ud bl.a. med tanke på Erik Fabrins udtalelser. Med venlig hilsen Kristian Thulesen Dahl Side 5 af 13

6 Valgfond til kommunalvalget Som nævnt i tidligere Nyhedsbreve, så har vi oprettet en valgfond, der skal bruges til at indsamle penge til arbejdet op til det kommende kommunalvalg, der afholdes tirsdag den 19. november. Det er vigtigt for os at stå så stærkt som muligt - både hvad angår kandidater og hvad angår økonomiske midler. Hvis du eller dine venner og bekendte vil støtte Dansk Folkeparti i Brøndby i arbejdet med at skaffe et systemskifte i kommunen, så er ethvert bidrag - stort eller lille - yderst velkommen. Beløb modtages med tak - og kan indsættes på vores konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr.: Konto: ooooooo Vi du være "valgtilforordnet"? Til kommunalvalget den 19. november skal der på valgstederne bruges "valgtilforordnede". En "valgtilforordnet", er en person, der er med til at stå for den praktiske afvikling af valget på afstemningsstederne, herunder også optælling af stemmerne. Personer kan udpeges blandt samtlige personer med valgret, men de er ofte medlemmer af politiske partier. Man får kr for ulejligheden og skal være tilstede fra kl og indtil sluttidspunktet, hvor alle stemmerne er talt op, hvilket nok vil være omkring kl Hvis du er interesseret, så send venligst en mail til formanden Poul Gaardbo, på eller ring på HUSKETAVLEN 23. maj: Medlemsaften på Christiansborg 28. maj: Førstehjælpskursus for medlemmer 19. november: Kommunal- og Regionsvalg Thulesen Dahl "Hos Clement" Mandag den 18. marts modtog vi en mail fra DR med en invitation til at overvære TVudsendelsen "Hos Clement", hvor Kristian Thulesen Dahl skulle komme på besøg næste aften kl Det er jo en umulig opgave at informere samtlige medlemmer med så kort varsel, men invitationen blev mailet til de medlemmer, som vi havde mailadresser på. Det var naturligvis alt for sent at modtage denne invitation, men DF i Brøndby formåede dog at være repræsenteret: Allan & Jette Runager, Kristian Thulesen Dahl, Poul Gaardbo og Lotte Marnow i studiet efter udsendelsen. Da Clement Kjersgaard var ude af TV-studiet lige så hurtigt som han taler, så er han ikke med på billedet. Side 6 af 13

7 Medlemstilbud: Nyhedsbrev - April Dansk Folkeparti i Brøndby Lær førstehjælp eller opdatere din viden Gratis førstehjælpskursus for medlemmer af Dansk Folkeparti i Brøndby Medlemmer af Dansk Folkepart i Brøndby inviteres til førstehjælpskursus, del 1, førstehjælpsmodul, hjerte/lungeredning. Kurset afholdes: Tirsdag den 28. maj 2013, kl. 18:30-22:00 i Kulturhuset Brønden Brøndby Strand Centrum Brøndby Påklædning: Praktisk tøj Kursusbevis: Efter gennemført kursus, udstedes et kompetencegivende kursusbevis til alle deltagere. Instruktør: Allan Runager, DF Brøndbys spidskandidat til kommunalvalget Kursus - indhold: 1. Førstehjælpens 4 hovedpunkter: Overlevelseskæden, Hjerte-Lunge-Redning, Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed, Kontrol af bevidsthed, Råb på hjælp, Frie luftveje, Kontrol af åndedræt, Alarmering, Hjertemassage, Kunstigt åndedræt og Stabilt/Aflåst sideleje. 2. Gennemgang af hjertestarter. Tilmelding er nødvendig, der er max. 16 pladser NB. Tilmeld gerne din familie og venner. Er de endnu ikke medlem af Dansk Folkeparti, så kan de nå at blive det inden kursusstart. Kontingentet koster kun Kr. 150,- årligt. - Kontingentindbetaling for nye medlemmer skal være registreret af DF på Christiansborg senest dagen før kurset - altså mandag den 27. maj Tilmelding til: Formand Poul Gaardbo, senest onsdag den 22/ Tlf eller Side 7 af 13

8 Referat af generalforsamling Kulturhuset Kilden - Nygårds Plads februar 2013 Beslutningsreferat: 1. Valg af referent Jan Andreasen blev valgt 2. Valg af stemmetællere Jette Runager og Henrik Rademacher 3. Valg af dirigent Henning Christensen blev valgt 4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold Formanden beretter om de arrangementer der er afholdt siden sidste genealforsamling. Formanden beretter om at der pt. er 77 medlemmer af lokalforeningen. Han berettede desuden om kommunalbestyrelsesvalget 19. november Aflæggelse og godkendelse af regnskab for år 2012 og forelæggelse af budget 2013 Regnskab for 2012 blev godkendt og buget for 2013 taget til efterretning. Valgfolden blev også taget til efterretning 6. Fastsættelse af kontingent til foreningen Uændret 150 kr. i kontingent for Indkomne forslag Oprettelse af valgfond Dansk Folkepartis i Brøndbys bestyrelse fremsatte forslag til godkendelse om at foreningen opretter en valgfond. Bestyrelsen har afprøvet og haft valgfonden oppe at køre, og der er modtaget tilskud i valgfonden allerede. Dette har bestyrelsen aftalt sådan, at vi har alt klart frem mod valget. Bestyrelsen håber naturligvis at medlemmerne bakker op og stemmer for dette forslag om en valgfond, da det administrativt er langt nemmere, at den har sin egen konto. 8. Valg af formand Carsten Horn genopstillede og Poul Gaardbo blev foreslået som modkandidat. Carsten Horn fik 3 stemmer og Poul Gaardbo fik 11 stemmer. Poul Gaardbo var derved valget som ny formand 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter Allan Runager blev valgt for 2 år, Lotte Marnow blev valgt som 1. suppleant og Henrik Rademacher 2. suppleant 10. Valg af revisor og suppleant for denne. Henning Christensen blev valgt som revisor og Susanne Hansen som revisorsuppleant. 11. Valg af delegerede til årsmødet Allan Runager, Jette Runager Lotte Marnow, Jytte Olsen, Carsten Horn, Susanne Hansen 12. Eventuelt Intet optaget til referat Signeret: Jan Andreasen Henning Christensen referent dirigent.. Side 8 af 13

9 Præsentation af vores borgmesterkandidat Fortiden kan vi ikke ændre på, men vi kan lære af historien. I mere end 50 år har Brøndby Kommune været styret af Socialdemokratiet, og lad mig sige det med det samme, at ikke alt har været noget skidt, men meget kan gøres bedre. Tiden er for længst inde til et systemskifte, det er ikke sundt for noget parti at have magten så længe, man forfalder ofte til beslutninger om at sådan plejer vi at gøre det hele bliver til en vane, og hermed til vanetænkning, som er dræbende for et hvert fremskridt. Ønsker du et fornyet Brøndby skal du 19.november stemme på liste O. Vi er klar til at påtage os ansvaret for et Brøndby i fremgang og fornyelse. Allan Runager Fra vuggestue til plejehjem, det forebyggende sundhedsarbejde i kommunen skal fremmes - det giver en bedre sundheds-profil for vore børn og unge. Mere fokus på senioridrætten, som er en forudsætning for en bedre livskvalitet, der giver borgerne en sund sjæl i et sundt legeme. Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere om Dansk Folkepartis visioner for Brøndby Kommune. Jeg står personligt gerne i spidsen for den fornyelse som Brøndby trænger til, min baggrund er mange års erfaring fra såvel kommunal politisk, som privat ansættelse. Tillidsposter: Opstillet til KV13, som mit partis borgmesterkandidat. Medlem af foreningsbestyrelsen siden Domsmand på 2.periode Retten i Glostrup. Forfatter og medforfatter af brandtekniske håndbøger og artikler. Privat: Er 63 år Bor på 25.år i Brøndby med Jette Har 3 voksne børn og har 8 børnebørn Job: Er uddannet automekaniker Værnepligtig Ansat i brandvæsnets udrykningsstyrke i 33 år Havnefoged i 2 år Brandteknisk konsulent i foreløbig 6 år Deltidsefterlønner Fritidsliv: Politik Camping og friluftsliv Familieliv og naturoplevelser Allan Runager Daruplund 37, 1/tv Brøndby Strand. Tlf Mail: Side 9 af 13

10 Brøndbys budget Så er det igen tid til at udarbejde budget for 2014 og overslagsårene 2015, 2016 og Budgetfasen starter hvert år ved denne tid. Kommunens økonomiforvaltning udarbejder et administrativt budget, ud fra de forudsætninger som er kendt fra Kommunernes Landsorganisation. I år er forudsætningerne mindst lige så usikre som de plejer. Det vil sige KL har endnu ikke fastlagt alle indtægter og udlignings forudsætninger. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er meget stor usikkerhed omkring hvilken økonomi, kommunen vil have næste år. Der er ikke nogen mening i at budgettere i årene 2015, 2016 og 2017, da man kun kender forudsætningerne et år frem. Hvis KL og regeringen kunne blive enige om at aftale kommunernes økonomi flere år frem, ville det være meget lettere at styre en kommune som vores. Lidt nøgletal for 2014 i kr Indtægt Udgifter Overskud Samlede investering Rente udgifter og diverse poster Underskud ================================= Da staten har lagt loft over, hvor meget der må bruges på driftsomkostninger i kommunen, (udregnes efter en sindrig formel) skal kommunen spare 9,516 millioner for ikke at få en bøde af staten på et tilsvarende beløb. Denne besparelse skal findes, så den nuværende ubalance mellem indtægter og udgifter er på 44,526 millioner. For ikke at kommunen skal gå fallit inden for de næste par år, skal der være balance mellem indtægter og udgifter. Derfor bliver det et vanskeligt efterår, hvor vi skal finde store besparelser på driften eller skære i vores investeringsambitioner. Dansk Folkeparti vil gøre alt for at nedskæringer ikke igen rammer de ældre og skolerne. Både når det gælder drift og investeringer. Helt frem til oktober kan ovenstående tal ændret sig. Vi vil i kommunen søge om at få del i de penge, der er afsat til særligt stillede kommuner. Vores befolkningssammensætning har stor mængde af anden etnisk herkomst. Når vi ved mere, så vil vi informere igen. Hvis der er forhold, som I ser i dagligdagen, som I synes er et oplagt sted, hvor kommunen kan spare, så kontakt os ooooooo Enhver forening vil altid gerne have flere medlemmer og det gælder også for DF i Brøndby. Hvis du kender nogen, der gerne vil være medlem af Dansk Folkeparti, og dermed lokalafdelingen i Brøndby, så kan de indmelde sig ved at sende en mail til Charlotte Larsen, Christiansborg, på De skal blot skrive, at de ønsker at blive medlem, samt oplyse navn, adresse, fødselsdato, telefon-/ mobilnr. og eventuel mailadresse. Det er også muligt at ringe til Charlotte Larsen på telefon , hvis de hellere vil have tilsendt et giroindbetalingskort. Årskontingentet er kr. 150,-. Sammen kan vi udrette mere! Side 10 af 13

11 DF's stærke hold til Kommunalvalget. Her er kandidaterne for Dansk Folkeparti i Brøndby til Kommunalvalget 2013: Carsten Horn, Lotte Marnow, Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Henrik Rademacher, Poul Gaardbo, Ole Valsgaard Hansen, Jan Andreasen og Susanne Hansen Referat af opstillingsmøde for kommunalbestyrelseskandidater Afholdt 14. marts i Kulturhuset Kilden 1. Valg af referent: Jan Andreasen 2. Valg af stemmetællere: Birgit Jacobsen, Jette Runager 3. Valg af dirigent: Henning Christensen 4. Præsentation af kandidatemner: Hver kandidat fik ordet i ca. 2 minutter 5. Beslutning om. opstillingsform: Partiliste blev vedtaget 6. Valg af kandidater i henhold til 8 i lokalforeningsvedtægter: 7. Resultatet blev efter de 3 obligatoriske valgrunder således: 1. Allan Runager 2. Tom Bech Fredriksen 3. Ole Valsgaard Hansen 4. Henrik Rademacher 5. Jan Andreasen 6. Susanne Hansen 7. Lotte Marnow 8. Poul Gaardbo 9. Carsten Horn Da mødet var afsluttet, opstod der et ønske om, at bestyrelsen skulle bemyndiges til at kunne sætte flere kandidater på listen. Formand Poul Gaardbo genoptog derfor mødet, hvor et klart flertal gik ind for, at bestyrelsen skal kunne sætte flere kandidater på listen. - Carsten Horn protesterede over dette, og sagde at det var ulovligt, idet mødet var afsluttet, hvilket Poul Gaardbo ikke mente. Det er efterfølgende blevet bekræftet af Steen Thomsen, Organisationskonsulent i Dansk Folkeparti, at det er en lovlig beslutning, idet den er truffet af det samlede opstillingsmøde og i umiddelbar fortsættelse af opstillingsmødet, hvor ingen endnu havde forladt lokalet. Det er bestyrelsens ønske, at alle Dansk Folkepartis kandidater i Brøndby finder et fælles fodslag, og yder deres bedste for at godt samarbejde gennem valgkampen - til gavn for vores parti.. Side 11 af 13

12 Dem kan du stemme på til Region Hovedstaden. 1. Henrik Thorup 2. Kenneth K. Berth 3. Lucas Hultgren 4. Finn Rudaisky 5. Marlene Harpsøe 6. Jess Persson 7. Aia Fog 8. Rita R. Russell 9. Ole S. Nielsen 10. Krista B. Fallesen 11. Morten Dreyer 12. Katrine Dencker 13. Bo Christof 14. Jørgen H. Reiff Dansk Folkeparti i Brøndby var repræsenteret ved opstillingsmødet til Region Hovedstaden den 13. april. Mødet, der blev afholdt i Farum Park, varede i godt 3 ½ timer. Hver af de 14 kandidater fik 3 minutter til at præsentere sig i. Herefter blev mødet afbrudt af ca. 1 times frokostpause, hvor der blev budt på lækkert smørrebrød, øl. vand og kaffe. Da mødet blev genoptaget, gik vi straks til afstemning, og kandidaterne blev valgt i ovenstående rækkefælge. Fra vores lokalforening var følgende mødt op: Tom Bech Fredriksen, Allan Runager, Ole Valsgaard Hansen, Carsten Horn, Lotte Marnow, og Poul Gaardbo. Poul Gaardbo var desuden blevet bedt om at være med til at stå for indskrivningen, samt at være stemmetæller Side 12 af 13

13 Den nye bestyrelse i DF Brøndby.. Konstituerende bestyrelsesmøde Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, har konstitueret sig således: Side 13 af 13

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Generalforsamlingen referat

Generalforsamlingen referat 3. februar 2010 JIJ/ 2009-SL211NJ-04022 SLNJ Generalforsamlingen 2009 - referat Dato: 22. oktober 2009 Tid: kl. 16.00 21.00 Indskrivning fra kl. 15.00 16.00 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015

Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl Hotel Viking. Beretning 2015 Referat af generalforsamling lørdag den 23. maj 2015 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 60 fremmødte(41 medlemmer) Pkt. 1: Valg af dirigent Merethe Tølbøll blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. Juni 2013. Valgfond til kommunalvalget. Nyhedsbrev - Juni 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. Juni 2013. Valgfond til kommunalvalget. Nyhedsbrev - Juni 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Juni 2013...nyt fra bestyrelsen Det er bestemt et valgår...! Bestyrelsen og kandidaterne til kommunalvalget deltager i adskillige møder, der afholdes både lokalt, regionalt og på landsplan.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere