3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole"

Transkript

1 År 1 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet Landbrug Kende til vigtige stoffers og materialers anvendelse, genbrug og kredsløb Redegøre for hovedtræk af Jordens og livets udvikling Beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variation, ændring af levesteder og naturlig udvælgelse Kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil Give eksempler på bevarelse af naturområder og byudvikling Gie eksempler på, hvordan ændringer i anvendelsen af teknologi har indvirket på planter, dyr og mennesker : Eleverne skal kunne kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng. Lære om det landbrug, der drives i Danmark i dag i forhold til før i tiden. Kunne stille kritiske spørgsmål og kunne indgå i en diskussion om emner, der vedrører os som mennesker i forhold til, hvordan landbruget behandler naturen. De første tider (stenalder, jernalder) Faglige aktiviteter Materialer Evaluering lærer og elevs kontrol/selvkontrol Fælles oplæg på klassen om emnet Faglig læsning i relevante bøger og kopiark Løsning af opgaver på skrift og mundtligt Fremlæggelser for klassen Mundtlig gennemgang af stoffet, individuel læsning, tegne og lave spil eller tegneserier. Er vi dus med dyrene? Natek 5 s Det gror på markerne Natek 6 s Koen og mælken en arbejdsbog om malkekoen Griseliv og svinekød en arbejdsbog om grisens oprindelse, liv og adfærd Ida og de kyllinger bog og opgaver Oldtidens håndværk (dvd) Stenalder Jernalder Gennem samtale og løsning af opgaver finder eleven og lærer ud af, om eleven forstår emne og indhold. Fremlæggelser giver mulighed for at høre om eleven har forstået. Dette gør sig gældende for hele årsplanen Landbrug (fortsat) 44 - Lys i mør- At eleverne får eks- Oplæg og diskussion Lys i klassen Natek 3 s

2 51 ket Undersøge og beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet og magnetisme : Fortsat med samme trinmål som sidste periode. : I december afløses faget historie af faget kristendom Lys i mørket (fortsat) 3-5 Grønland Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur perimenteret og afprøvet, hvordan man laver strøm, hvor det kommer fra og også får forståelse for, hvorfor og hvordan det kan være farligt. Vikingerne (vikingetid, middelalder) Temaet fortsætter i udvalgte uger i foråret. Lys og mørke At lære en ukendt del af Danmark at kende, og lære om mennesker, dyr og planter, der lever på Grønland. omkring sikkerhed og hvordan man arbejder sikkert med eksperimenter. Eksperimentere med at lave kredsløb med sikre ledninger, pærer mm. Forsøge at lodde og lave eget kredsløb Lave forsøg med magneter og finde ud af, hvordan kompas og magneter virker. Praktiske øvelser Læse og lave praktiske opgaver. Emnet er tværfagligt med dansk. Læse, lave opgaver og snakke om Grønland ift. deres tilhørsforhold til Danmark, deres natur, Lav selv elektronik Natek 5 s Tina, Anders og Tellus emnekasse fra CFU Kompas, magneter og elforsøgskasser. likationer/materialebestilling/inform ationsmaterialer/undervisning/er-du-elsikker lehrer/unterrichtsmaterial/lernm odule/lernmodule.asp Mærk vikingetiden (boks) Vikingerne Vikinger og Valhal Juleevangeliet Forskellige julesalmer Den hvide verden Natek 4 s Børnene på isen: en historie fra grønland Grønlandske Sagn og myter Lær Grønland at kende em-

3 Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Europa og Norden Sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden kultur og placering på kortet. Arbejde med materialer fra emnekasser og lave plancher om plante og dyreliv til skolens opslagstavler. Sammenligne natur, kultur og klima med det danske. nekasse fra CFU. Grønland emnekasse fra CFU : Eleverne skal kunne give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd. Fortællinger fra bibelen Læsning, opgaver og praktiske øvelser. Bibelen i boksen Eleverne skal kunne gengive sammenhænge mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv. Praktiske øvelser Bibelen Eleverne skal kunne formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer. Mundtlige opgaver Bibelen i boksen Grønland (fortsat) 15 Danmark i Europa Anvende kort, både ældre og nye til informationssøgning, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet kun- Lære at aflæse kort både atlas og digitale kort. Blive fortrolige med at slå op i em- Arbejde med bundne og frie opgaver i atlas og med digitale medier. Lave opgaver til hinan- Jeg gik mig over sø og land Natek 3 s Det danske landskab skabt af isen Natek 5 s. 4 13

4 ne ændre sig Sammenligne tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer Kende de syv verdensdele og kunne udpege dem på et verdenskort Kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Europa og Norden Kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og lande i vores egen verdensdel, herunder kunne aflæse vigtige oplysninger om landets natur : Samme trinmål som periode 1 og 2. neregistre og søge informationer digitalt. Kende de syv verdensdele og kende udvalgte landes navne og placering i Europa samt egne og byer i Danmark Lære om, hvordan Danmark og Europa har ændret sig siden istiden. Vikingetid fortsat og middelalder. den, hvor navne og fagtermer trænes. Spille spil på internettet, der træner lande og byers placering. Læse om det danske landskab og løse opgaver, der passer hertil. Læse og arbejde med praktiske øvelser. Det første GO atlas k/go-net Alle tiders middelalder Middelalderkasse Danmark i Europa : Eleverne skal kunne gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold. : Eleverne skal kunne fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere om deres indsats kan spores i dag. Fra nordisk mytologi til kristendommens indførelse i Danmark. Kendte danskere Projektarbejde Vikinger og Valhal Internetsøgning og individuelle hjemlån efter interesse. Eleverne skal kunne formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden. Skuespil, tegning, tegneserie, film m.m. om forskellige tidsperioder. Skuespil, tegning, tegneserie, film m.m. om forskellige tidsperioder. Intet bogmateriale

5 År 2 Uge 3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 1-9 Varme Egypten og kolde Danmark Opdagelsesrejser Sammenligne en dansk biotop med en tilsvarende et andet sted i verden Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på Jorden Sammenligne tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer Sammenligne geografiske forhold og globale mønstre, der er karakteristiske for udvalgte regioner og andre verdensdele Anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling Fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene. Kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng. Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv. Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer. Sammenligne egne data og observation med en vejrudsigt Kende til Egyptens kultur, levevilkår og natur kontra den danske Lære om en anden verdensdel end den danske mht. geografi, globale mønstre og klima. Kende til begrebet bæredygtighed. Tutankhamon, klasseskel Moses og prinsen af Egypten Lære om sol, vind, vejr og vand og repetition af geografiens Faglige aktiviteter Materialer Evaluering lærer og elevs kontrol/selvkontrol Vor smukke Jord Natek 6 s Filmen Ørkenskibet Materialer og bøger fra CFU Sol og vind Natek 4 s Vejr, her og der Natek 5 s

6 20-29 Sten 3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole Anvende kort, både ældre og nye til informationssøgning, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet kunne ændre sig Redegøre for, hvorledes naturkatastrofer opstår og påvirker planter, dyr og menneskers levevilkår Kende til pladetektonik og fænomener, der har sammenhæng hermed Fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene. Formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden. Udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Sortere, udvælge og anvende materialer og stoffer, både syntetiske og naturskabte. Kende forskel på det levende og ikkelevende ud fra enkle kriterier Fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark. Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor. Selv formulere historiske fortællinger og verdensdele. Lære om naturkatastrofer og hvordan de opstår. Kendskab til rejser ud i verden. Christoffer Columbus. Undersøge, kategorisere og forstå sten - geologi Kejser Augustus, Jellingestenen Vor smukke Jord Natek 6 s Børnenes bog om vejret Jesper Theilgaard Materialer fra CFU

7 30-39 Hjerne og krop 3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden. Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv. Gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold. Beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige faktorer, der fremmer en sund livsstil Kunne sammensætte et sundt måltid og vælge gode motionsformer Kunne læse og i store træk vurdere varedeklarationer på almindelige levnedsmidler og slik Begrunde valg, der fremmer egen sundhed og trivsel Kende til kroppens opbygning og sanserne. Lære om sund levevis som motion og sund mad, og hvordan vi kan påvirke kroppen positivt og negativt Sund mad Natek 4 s Se bare Natek 5 s Det er surt Natek 6 s Din fantastiske krop Natek 6 s Materialer fra nettet og CFU Anvende kildekritiske Begreber og diskutere, med hvilken sikkerhed Fortiden kan beskrives. beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor. kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder. Opfindelser

8 Gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur. Gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold. Beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. År 3 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 1-9 Bygninger og mekanik Redegøre for ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskers levevilkår, herunder vand, energi og transport Give eksempler på, hvordan lokalsamfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/ spildevand og energiforsyning/ forurening Fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan spores i dag. Kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng. Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på Christian d.4. Faglige aktiviteter Materialer Evaluering lærer og elevs kontrol/selvkontrol Broer og mekanik Natek 4 s Du og energien Natek 6 s Leg med mekanik Natek 6 s

9 10-19 Vores solsystem 3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole baggrund af erhvervet viden. Give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd. Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Gøre rede for hovedtræk af solsystemets opbygning Kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder. Gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur. Fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan spores i dag. Beskrive samspillet mellem den enkelte, grupper og det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv. Udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen. Gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold. Beskrive udvalgte grundbegreber i kri- Tycho Brahe, Big Bang, Er jorden flad? Sol, måne og stjerner Natek 5 s

10 Reformationen Dyre- og planteliv 3-Årsplan for orientering 3.-5.kl på Herborg Friskole stendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen. Undersøge og vurdere stoffernes forskellige egenskaber, herunder styrke, isolerings,- og ledningsevne, samt mulighed for genbrug Give eksempler på, hvordan lokalsamfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/ spildevand og energiforsyning/ forurening Anvende begrebet bæredygtighed og give eksempler på bæredygtig udvikling Fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark. Fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene. Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor. Gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold. Beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen Sammenholde forskellige planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil Forbinde en plantes dele med deres hovedfunktion, herunder blomst og frøsætning Reformation, bogtrykkerkunst Fokus på en dyreart eks. fugle, truede dyr, havdyr samt planter Papirfabrikken Natek 3 s Masser af affald s Materiale fra Luft og ånding Natek 4 s Se det spire og gro Natek 4 s

11 Beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur Beskrive samspillet mellem den enkelte, grupper og det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv. Formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden. Anvende kildekritiske begreber og diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives. beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange. Gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv. Formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer. Landbrugsdyr gennem tiden Fugle eller andre dyr Se mere om trinmål på Orientering er et nyt fag på Herborg Friskole, og består af en blanding af natur/teknik, historie og kristendom for eleverne i kl. For at være sikker på, at vi kommer omkring alle mål, som Undervisningsministeriet stiller for undervisningen, har vi udarbejdet en årsplan for tre år, der dækker disse mål, således at alle elever i 3.-5.kl. vil være undervist inden for målene. Første del af årsplanen er for skoleåret 2013/2014, og er mere detaljeret end for år 2 og 3, der er planlagt i store træk, for at sikre kvaliteten af undervisningen alle tre år. Detaljerne følger i starten af hvert nyt skoleår, da en del materialer skal bestilles hos CFU og nye kommer til. Desuden kender vi ikke den nye elevgruppe, og lærerne er ikke nødvendigvis de samme, hvilket alt sammen spiller ind på den detaljerede planlægning.

12 Vi tager forbehold for forskydninger og ændringer i årsplanen. Udarbejdet af Helle Laigaard, Annemarie Bové og Trine Lodberg Herborg Friskole, august 2013

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere