Stambogsreglement 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stambogsreglement 2012"

Transkript

1 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer generelt 5. Afkomskåringer 6. Bedækningstilladelser 7. Mærkning 8. Gebyrer 9. Overtrædelse af stambogsreglementet og ankemuligheder 10. Avlsværdivurdering og grundlag herfor 11. Publikationer 1. Avlsmål, ledelse og organisation 1.1 Avlsmål Målet for avlen af islandske heste i Danmark er med bibeholdelse af den islandske hests variationsbredde, at tilstræbe en stadig forbedring af den islandske hest: - som en alsidig og robust ridehest - som er pålidelig, modig og glad af sind - som er villig og samarbejdsvillig - som behersker mindst 4 gangarter, hvoraf én skal være tölt - som har flyvende pas, som eftertragtet 5. gangart - som er stærk, udholdende og har en lang brugsværdi. 1.2 Avlen skal foregå med ubetinget renracede islandske heste, der i alle slægtled kan føres tilbage til Island. 1.3 Ledelse Avlen af islandske heste i Danmark ledes af Dansk Islandshesteforening (DI) gennem DIs avlskomite i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er DI, som varetager registreringsopgaven af islandske heste i Danmark. 1.4 Organisation DI er tilsluttet den internationale føderation af islandshesteforeninger (FEIF) og er dermed underlagt det til enhver tid gældende FIZO-reglement vedrørende avl og bedømmelse af islandske heste. Seneste version af FIZO forefindes på Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 1

2 DI har den ministerielle godkendelse, som EU-anerkendt stambogsførende avlsorganisation og er dermed underlagt den til enhver tid gældende national- og EU lovgivning på området. En liste herover forefindes på DIs avlskomite udarbejder og vedligeholder et "Stambogsreglement". DIs avlskomite fremlægger forslag til ændringer i reglementet til godkendelse på generalforsamlingen. Efter anvisninger fra DIs avlskomite har DIs stambogsførende kontor ansvaret for administrative opgaver med stambogsarbejdet herunder udstedelsen af de til stambogsarbejdet nødvendige dokumenter. 1.5 DI ejer og har brugsretten til samtlige dokumenter og data om islandske heste, som findes på det stambogsførende kontor. DI kan frit anvende dokumenter og data om islandske heste, deres tidligere og nuværende ejere. Registrerede data kan ikke heller ikke ved udmeldelse af DI - kræves slettet. DI har pligt til at indberette oplysninger og ændringer til relevante hestedatabaser. 1.6 DI er ansvarlig for uddannelse og videreuddannelse af nationale og internationale kåringsdommere, og følger FEIF s regler for udpegning af internationale kåringsdommere og deres uddannelse. 2. Optagelse i Stambogen 2.1 Alle renracede islandske heste i Danmark registreres i den internationale stambog WorldFengur. Til heste optaget i Stambogen for islandske heste i Danmark udstedes hestepas samt et ejercertifikat. Af dokumenterne fremgår blandt andet hestens navn, registreringsnummer, chipnummer, farve, evt. kendetegn, fødsels- og evt. import-år, avler, afstamning i mindst 4 led. DIs avlskomite kan dispensere fra dele af disse oplysninger, specielt hvad angår afstamningsoplysninger for heste importeret fra Island, herunder også moderlivsimport. 2.2 Der kan udstedes hestepas til alle renracede islandske heste under forudsætning af at krav om afstamning er dokumenteret. 2.3 Under særlige omstændigheder kan der dispenseres fra reglerne for optagelse i Stambogen og udstedelse af hestepas. Skriftlig, begrundet ansøgning fremsendes til DIs avlskomite, som derefter fastsætter den nødvendige dokumentation, som dispensationsansøgeren skal fremlægge. Optagelse i stambogen på dispensation vil under alle omstændigheder forudsætte et bevis for anmærkningsfri afstamningskontrol ved DNA efter stambogsførte islandske heste. Alle udgifter, uanset sagens udfald, afholdes af ansøgeren. Der betales et dispensationsgebyr. Gebyret fastsættes principielt således, at dispensationsansøgeren ikke opnår økonomisk fordel ved optagelse i Stambogen på dispensation. Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 2

3 2.4 Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af "fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område). Føl skal indberettes til DI s stambogs-førende kontor. Navngivne heste kan ikke skifte navn og fødested uden avlerens skriftlige tilladelse. Alle navne på WorldFengur s navneliste kan benyttes. Andre navne skal godkendes af FEIF s navnekomite. 3. Stambogsklasser Stambogen inddeles i følgende klasser: 3.1 Registreringsklassen Omfatter alle racerene islandske heste, der ikke henhører under andre klasser (Registreringspligtige heste, som ikke opfylder Stambogsreglementets ordinære krav). 3.2 Åben klasse Omfatter alle racerene islandske heste, hvor begge forældre opfylder Stambogs-reglementet, men som ikke selv opfylder kravet til avlsklassen. Vallakker, hingste uden bedækningstilladelse, samt hoppeføl og hopper på 1 og 2 år. 3.3 Avlsklassen Omfatter alle racerene islandske hopper som i kalenderåret fylder 3 år, samt alle hingste, der har en gyldig bedæknings-tilladelse udstedt af DI s avlskomite, og hvis forældre opfylder stambogsreglementet (Hopper fra det kalenderår, de fylder 3 år, samt hingste med bedækningstilladelse). Kun hingste og hopper i avlsklassen må anvendes til avl. 4. Kåringer generelt DI arrangerer hvert år kåringer (bygnings- og ridebedømmelse) af hingste, hopper og vallakker med mulighed for afkomskåring af hingste og hopper. Hingste, hopper og vallakker, der er fyldt 4 år, kan fremstilles til kåring med henblik på bedømmelse af både bygnings- og rideegenskaber (betegnet fuldkåring). Ved kåring regnes en islandsk hests fødselsdag altid som 1. januar i fødselsåret. FEIF s regler for afholdelse af kåringer følges (FIZO). 4.1 Hingste, hopper og vallakker, som er kåret i Island eller i en EU-anerkendt avlsorganisation i et andet FEIF-land i henhold til FEIF's regler for bedømmelse af avlsheste opnår samme gyldighed som en kåring opnået i Danmark og 4-års unghingste samt 3 og 4-års hopper kan fremstilles til bygningsbedømmelse. FEIF s regler for afholdelse af kåringer følges (FIZO). Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 3

4 4.3 Hingste, hopper og vallakker kan fremstilles ved en FEIF-kåring til bedømmelse af bygnings- og rideegenskaber. Hingste og hopper kan endvidere fremstilles til afkomskåring. For hingste 4 år og ældre gælder, at der skal forevises et bevis for at afstamningen er kontrolleret og anmærkningsfri. DI har tiltrådt FEIF s regler for racebeskrivelse, bedømmelsessystemet med karakterskala og vægtning, sådan som de er formuleret i FIZO en. 4.4 Der udstedes kåringscertifikat til hingste, hopper og vallakker indeholdende de ved kåringen opnåede enkeltkarakterer. En kopi af dommernes anvendte bedømmelsesskema indeholdende karakterer og kommentarer udleveres efter kåringen. Kåringsresultaterne offentliggøres på WorldFengur under kåringen. 5. Afkomskåringer Hingste og hopper kan fremstilles til DI Afkomskåring. 5.1 Hingste For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en hingst vise mindst 12 afkom, som vises under rytter. Endvidere kræves en gennemsnit af kåringsresultatet for de kårede afkom på mindst 8,10 point på baggrund af 12 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom, som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en hingst vise mindst 6 afkom, som vises under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne for de kårede afkom på mindst 7,90 points på baggrund af 6 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. For at opnå afkomskåring i 2. Klasse skal en hingst vise mindst 6 afkom, som vises under rytter. Endvidere kræves et gennem-snit af kåringsresultaterne for de kårede afkom på mindst 7,50 points på baggrund af 6 antal heste. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hingsten selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. 5.2 Hopper For at opnå afkomskåring i Eliteklassen skal en hoppe vise mindst 4 afkom, hvoraf mindst 3 skal vises under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7,95 points for 5 kårede afkom, hvoraf de 2 skal være kårede med mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkoms-kåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 4

5 foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. For at opnå afkomskåring i 1. klasse skal en hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 skal vises under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7,80 points for 4 kårede afkom, hvoraf 1 skal være kåret med mindst 8,00 points. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. For at opnå afkomskåring i 2. klasse skal en hoppe vise mindst 3 afkom, hvoraf mindst 2 skal vises under rytter. Endvidere kræves et gennemsnit af kåringsresultaterne på mindst 7.50 points for 3 kårede afkom. De fremviste afkom skal ikke nødvendigvis være de afkom som ligger til grund for opnåelse af afkomskåringen. Også afkom, kåret i et andet FEIF-land og Island kan indgå i afkomskåringen, såfremt bedømmelsen er foretaget i henhold til FEIF s regler for bedømmelse af avlsheste. Hoppen selv kan vises ved hånd eller under rytter, og skal være til stede. For både hopper og hingste gælder det at, kåringsresultatet beregnes som gennemsnittet af de bedste afkom i det krævede antal. Domsord skal omfatte en vurdering af avlsdyrets gennemslagskraft på afkommet. Der lægges ikke vægt på avlsdyrets bygning og egenskaber på kåringstidspunktet. Der udstedes afkomskåringsbevis med domsord og beregning af gennemsnitskarakterer. På beviset/certifikatet anføres de afkom med bedømmelsesresultater, som har indgået i afkomsbedømmelsen. Det er muligt at genfremstille til afkomskåring. 6. Bedækningstilladelser 6.1 Kun hingste med bedækningstilladelse må benyttes i avlen. 6.2 Hingsteejeren/holderen skal ansøge DIs avlskomite om bedækningstilladelse, ved at indsende ansøgning til DIs stambogsførende kontor. 6.3 Hingsteejeren/holderen forpligtiger sig til kun at modtage avlsberettigede hopper til bedækning samt at følge gældende retningslinjer for indberetning af bedækningsdata. 6.4 Forudsætninger for at DIs avlskomite kan give bedækningstilladelse: - at hingsten har bevis for at anmærkningsfri afstamningskontrol er udført - at hingsten er bedømt - at hingsten er dyrlægeundersøgt og fundet fri for arvelige defekter - at hingsten efter bedømmelse og dyrlægeundersøgelse findes egnet til avl og - at hingsteejeren/holderen har indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes af DIs avlskomite Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 5

6 6.5 Alle hingste skal dyrlægeundersøges og findes fri for grove defekter eller arvelige lidelser. 6.6 Bedækningstilladelser opdeles i følgende kategorier: Dansk afsnit - Hingste: Omfatter hingste, som er fuldkåret med 7,75 points eller derover senest det år, hvor hingsten fylder 7 år, og som får tilladelse til bedækning af et ubegrænset antal hopper. Internationalt afsnit - Hingste: Omfatter hingste som får bedækningstilladelse til et ubegrænset antal hopper på baggrund af hingstens bedækningstilladelse i et andet EU-land. Hingsten opfylder ikke krav til optagelse i dansk afsnit. Unghingste: Unghingste, som er 3 eller 4 år gamle, skal bygningsbedømmes: - En 1-årig begrænset bedækningstilladelse til 8 hopper på følgende betingelser: Unghingsten skal have et afstamningsbaseret avlsindeks (BLUP pr.1.1. indeværende år) på min.120, baseret på kårede forældre, samt bedømmelsen bør genfremstilles. - En 1-årig begrænset bedækningstilladelse til 4 hopper på følgende betingelser: Mor skal være kåret med min. 7,75 og far med min. 7,90 eller unghingsten skal have et afstamningsbaseret avlsindeks på min. 110 (BLUP pr.1.1. indeværende år) baseret på kårede forældre. - En 1-årig begrænset tilladelse til bedækning af 2 hopper på følgende betingelser: Mor og far skal være kårede. Unghingsten skal opnå min. 7,75 i bygningsbedømmelse, hvor ingen delkarakter er under 7, En aktuel hingsteliste med hingste med bedækningstilladelse og tilhørende bedækningskategori fremgår af DIs hjemmeside. DIs avlskomite er ansvarlig for vedligeholdelse af hingstelisten. 6.8 EU-godkendte hingste med bedækningstilladelse i en EU-anerkendt avlsorganisation kan opnå bedæknings-tilladelse i Danmark og får tildelt en bedækningskategori efter retningslinjerne i stk Øvrige udenlandsk kårede hingste får bedækningstilladelse svarende til reglerne ovenfor under forudsætning af, at hingsten er besigtiget af DIs avlskomite eller en repræsentant for denne. Dyrlægens bedømmelse af hesten og beskrivelse af evt. arvelige fejl og afvigende racemæssig type forelægges DIs avlskomite, som kan rådføre sig med andre eksperter. DIs avlskomite skal give en skriftlig begrundelse for eventuel optagelse/forbliven eller begrundelse og vilkår for udelukkelse. Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 6

7 7. Mærkning 7.1 Identitetsmærkning foregår med chip efter retningslinjer fra DIs avlskomite samt jvf Landsudvalg for hestes generelle regelsæt for stambogsføring. 7.2 Besigtigelse og chipmærkning udføres af dyrlæge eller autoriseret chipmærker fra Videncentret for Landbrug, Heste. 7.3 Chipmærkning udføres på føl, der fortsat går med moderhoppen og på heste, når de fremstilles til kåring, jævnfør FIZO. 8. Gebyrer For de forskellige funktioner i stambogsarbejdet opkræver DIs avlskomite eller Videncentret for Landbrug, Heste gebyrer, som i alt væsentligt skal dække de forbundne udgifter i forbindelse med avlsarbejdet. De gebyrer, som ligger under DIs avlskomites ansvarsområde, fastsættes af DI efter oplæg fra avlskomiteen. Meddelelse om gebyrernes størrelse vil fremkomme hvert år. 9. Overtrædelse af Stambogsreglementet og ankemuligheder 9.1 Overtrædelse af Stambogsreglementet eller andre af DI tiltrådte regler vedrørende avl og registrering af føl, herunder afgivelse af urigtige oplysninger, misbrug af udstedte dokumenter o. lign. samt bevidst avl med heste, som ikke er optaget i avlsklassen, kan medføre advarsel, bøde, fratagelse af bedæknings-tilladelse, eksklusion fra DI af hingsteejer eller hingsteholder efter de til enhver tid gældende vedtægter for DI eller udelukkelse af nærmere bestemte heste fra avlsklassen. Afgørelser om fratagelse af bedæknings-tilladelse, eksklusion og udelukkelse fra avlsklassen kan gøres livsvarig eller tidsbegrænset. Afgørelser fra DIs avlskomite kan ikke ankes og er således endelige. 9.2 Følgende afgørelser kan ankes: - afslag på ansøgning om optagelse i stambog på dispensation - afslag på ansøgning om bedækningstilladelse - beslutning om begrænsning i bedækningstilladelse - beslutning om udelukkelse af avlsklassen - beslutning om udelukkelse af stambogen Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 7

8 9.3 Anken skal ske skriftligt til DI senest 30 kalenderdage efter DI s skriftlige afgørelse er modtaget. Inden anken bearbejdes skal klageren indbetale et gebyr, der fremgår af takstbladet. 9.4 Ved modtagelse af anken skal DI-A inden 21 kalenderdage udpege et ankeudvalg på 3-5 personer til behandling af anken. Et flertal skal være medlem ad DI og én af disse kan udpeges af klageren. De øvrige skal være hestekyndige, have juridisk eller veterinær uddannelse. Udvalget kan indhente oplysninger eksternt. Ankeudvalget fastlægger selv behandling af anken samt fordeling af sagsomkostninger. Ankeudvalgets afgørelse træffes ved simpelt flertal og er endelig. 10. Avlsværdivurdering og grundlag for herfor Avlsværdivurderinger efter BLUP-metoden, udtrykt i avlsværdital, udregnes løbende for avlsheste ud fra kåringsresultater for afkom, andre beslægtede heste, samt hestens egne kåringsresultater. 11. Publikationer DIs avlskomite er ansvarlig for redaktion og offentliggørelse af: - et "Stambogsreglement", - en vejledning for kåring af islandske heste og bedømmelsesgrundlaget, som beskrevet i FIZO. Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Godkendt på DIs generalforsamling den 17. november 2012 Side 8

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

4 KONTINGENT OG ØKONOMISK STRUKTUR

4 KONTINGENT OG ØKONOMISK STRUKTUR VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Stk. 2 Foreningens sekretariat/kontor udgør DI s hjemsted. 2 FORMÅL Stk. 1 Det fælles overordnede formål er

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2

Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2 Undersøgelse af opgaver med stambogsføring af heste i foreningen - Version 2 Baggrund I DI arbejde har der gennem flere år været en diskussion om foreningen skulle overtage større eller mindre dele af

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1)

Bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr 1) BEK nr 16 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Generalforsamling i Dronning Margrethehallen, Fredericia d. 20. november 2010 kl. 10.00

Generalforsamling i Dronning Margrethehallen, Fredericia d. 20. november 2010 kl. 10.00 Generalforsamling i Dronning Margrethehallen, Fredericia d. 20. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden: A Valg af dirigent og referent B Bestyrelsen aflægger beretning C Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Kåringsvejledning 2013

Kåringsvejledning 2013 Kåringsvejledning 2013 Vejledningen bedes grundigt gennemlæst, da der er ændringer i forhold til tidligere. Det drejer sig primært om, at hesten skal have opdateret hestepas, at der i år ikke er et kåringspas

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) Foreningens navn: Formål, Avlsmål og Opgaver:

Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) Foreningens navn: Formål, Avlsmål og Opgaver: Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark Vedtægter (kun vejledende se også de engelske vedtægter) 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Hannoveraner Avlsforeningen i Danmark. Foreningens aktiviteter omfatter

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database.

En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database. En introduktion til WorldFengur alle islandsheste-fans database. Alle hovedmedlemmer af Dansk Islandshesteforening har gratis adgang til WorldFengur, som er den internet-baserede internationale islandsheste-database.

Læs mere

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Love, vedtægter og Regler for TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Stiftet 8. oktober 1971. Februar 2012 1 Indeks Vedtægter 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemskab...3 4 Anmodning om medlemskab...3

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og )

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 og ) BEK nr 1295 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000009 Senere

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber:

Registrering. DSAH benytter WAHO s definition til bestemmelse af en fuldblodsaraber: Indholdsfortegnelse: Registrering 1. Sekretariatet 2 2. Medlemskab 2 3. Ejerskifte 2 4. Bedækning af arabiske fuldblodshopper med arabiske fuldblodshingste 2 5. Bedækning af hopper af anden race med arabiske

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2011

VEDTÆGTER OG REGLER 2011 Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark VEDTÆGTER OG REGLER 2011 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret for landbrug, Heste og ICCPS. Foreningens

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

GENERAL FORSAMLING LØRDAG DEN 20. NOVEMBER 2010 KL. 10:00

GENERAL FORSAMLING LØRDAG DEN 20. NOVEMBER 2010 KL. 10:00 GENERAL FORSAMLING LØRDAG DEN 20. NOVEMBER 2010 KL. 10:00 Fredericia Messecenter Vester Ringvej 101 7000 Fredericia D A N S K I S L A N D S H E S T E F O R E N I N G 1 Dagsorden A Valg af dirigent og referent

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 Hansenberg Organia Vranderupvej 113, 6000 Kolding Fjordhesten Danmark indkalder hermed

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber.

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Abc for købere Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Uanset hvem der sælger hvad, så vil nogle sælgere

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen

I klubben kan der optages aktive og passive medlemmer, der kan tilslutte sig klubbens formål. Passive medlemmer har ingen Vedtægter for Islandshesteklubben THOR 1. Klubbens navn er Islandshesteklubben THOR. Dens hjemsted er Lejre kommune. 2. Klubbens formål er at fremme interessen for den islandske hest. 3. I klubben kan

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen Afbud: Sisse Dahlin, Bernice Nielsen Godkendelse af referat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2013-14-221-01845/Dep sagsnr: 24371 Den 29. januar 2014 FVM 224 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH.

1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Foreningens navn forkortes VKH. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Avlermøde 3. april 2011 Hedegården Nr. Åby

Avlermøde 3. april 2011 Hedegården Nr. Åby Avlermøde 3. april 2011 Hedegården Nr. Åby Hvordan får vi flere heste frem til kåring? Bjarne: Kort oplæg om hingstenes afkomskåring, - Papirafkomskåring, da hestene ikke behøver at stille op til en samlet

Læs mere

DI Klubmøde. Slagelse 24/10 2015

DI Klubmøde. Slagelse 24/10 2015 DI Klubmøde Slagelse 24/10 2015 Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.30 Den nye vedtægter hvordan påvirker de lokalklubberne? Hvilke fordele har en lokalklub af at være medlem af DI? Debat 12.00 Frokost

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN

DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN V/ FORMAND SVEND BUCH TLF 30662326, MAIL: mail@hestekassen.dk 1 Selskabets navn er Det gensidige hesteforsikringsselskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2008

VEDTÆGTER OG REGLER 2008 VEDTÆGTER OG REGLER 2008 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Landscentret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Resultatopgørelse FOR PERIODEN 01.10.2013-30.09-2014 Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Kontingenter 2.454.638 2.359.163 2.438.000 2.439.000 Sponsorer

Læs mere

Avl og indeksberegning - får

Avl og indeksberegning - får 4. Avl og indeksberegning - får Jette Lauridsen Avlsarbejdet med får i Danmark bygger på registrering af afstamning og produktionsdata i Fåreregistreringen. Vi bruger de registrerede data til beregning

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer 1) I medfør af 24, stk. 2-4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...].

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 17. december 2007 vedrørende energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]. Energiklagenævnet har ved brev

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2012

VEDTÆGTER OG REGLER 2012 VEDTÆGTER OG REGLER 2012 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE

REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE REGLER FOR KÅRING AF HINGSTE Afstamningskrav ' 1 For at en afstamning kan godkendes kræves mindst 4 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller araberafstamning. Stk. 2: Stk. 3: Ved araberafstamning

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere