Byrådsmøde 21. januar Sag 4 Budgetprocedure for Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019"

Transkript

1 Sag 4 Budgetprocedure for Budget Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo. Lotte Cederskjold (S): Vi synes, det er en rigtig fin budgetprocedure, som der ligges op til med den her indstilling. Vi sætter stor pris på, at der lægges op til åben proces, hvor alle byrådsmedlemmer vil blive inddraget, som vi også oplevede det sidste gang. Overordnet set der giver det jo en lang større forståelse af budgettet som helhed op til budgetforhandlingerne og ejerskab over dem. Noget af det, som vi synes, vi har gode erfaringer med, og som vi også er glade for er med i den her indstilling, det er afholdelse af de her byrådsseminar i forbindelse med budgettet forud for budgetforhandlingerne. På de her byrådsseminarer, der kan vi nemlig som byrådsmedlemmer få en mulighed for at drøfte budgettets muligheder og udfordringer i gennem med hinanden, og generelt få en større forståelse af hvad det er vi står med. Det ser vi som en kæmpe fordel, og især for de mange menige byrådsmedlemmer, som ikke har en magistratsafdeling under sig. En anden ting som vi også synes er godt ved den her indstilling, det er, at partierne vil have mulighed for at fremsende beslutningsforslag, som partierne ønsker bliver prioriteret i budgetforhandlingerne, herved kan budgetforhandlingerne nemlig også få sådan mere politik-skabende funktion, som vi hilser velkommen. En tredje ting som vi er glade for med indstillingen, det er den mere tidsmæssige proces. Vi synes, det fungerede rigtig godt, at vi sidste gang holdte nogle budgetforhandlingsmøder forud for den tunge budgetforhandlings-torsdag, også det at vi ikke forsatte ud på de sene nattetimer, men fortsatte dagen efter. Så alt i alt synes vi, at den her budgetprocedure rummer nogle rigtig fine tiltag, og vi kan tiltræde indstillingen. Så er det Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. Borgmesteren har valgt at skabe maksimal utryghed, man kunne næsten sige frygt for borgerne, ved det budgetprocedure vi nu behandler her i aften. Vi ved, at der de kommende år og mange år frem vil komme rigtig mange flere mennesker til Aarhus. Det er godt. Det mener vi i Venstre, at man i den grad bør tage højde for i sin budgetlægning. Flere ældre, flere børn, flere med sociale udfordringer, flere med handikap, ja vi har jo behandlet en sag her i aften, og vi ved også, at sociale forhold er under maksimalt pres. Altså alt sammen noget der peger på, at vi skal sikre fremskrivninger til de områder, hvor der er vækst, og derfor synes vi også, at grundlæggende de budgetmodeller, som vi har, at de skal følges. Hvis vi fortsætter med i praksis at afholde de udgifter, der er følge af budgetmodellerne, vil budgettet for de næste fire år sammenlagt stige 700 millioner. Socialområdet et par hundrede millioner, de ældre et par hundrede millioner, børneområdet trehundrede millioner, i runde tal. Vil borgmesteren nu tage de her penge igen, der er blevet uddelt, ved det sidste budgetforlig, og holde dem i hånden i

2 en drøftelse af budgettet partierne i byrådet nu skal have. Vi ved, at udgifterne de er placeret ind i budgettet, men indtægterne eller rettere de budgetmodeller, der er for at sikre at servicen for befolkningsudviklingen fjernes og nu er lagt op på bordet til videre drøftelse om budgetlægning, det holder ikke, borgmester, det er en ommer. Og derfor er den indstilling vi behandler i aften ikke som udgangspunkt noget, som Venstre kan støtte op om. Jeg ved, at det er svært tilgængeligt stof, det at behandle et budget og budgetprocedure, den måde at vi prøver at håndtere det her koloenorme budget i Aarhus på. Jeg ved ikke, om borgmesteren har tænkt, at det at han fik held med ved sidste budget, netop at fortælle de lokale medier på skift, den fantastiske historie om, at der blev tilført 700 millioner, han tænker man kan gentage succesen den her gang, og fortælle historien igen. Det lykkedes jo meget godt sidst, det må jeg anerkende. Man tager det fra hånden af borgmesteren og tror på, at der faktisk blev tilført 700 millioner. Alle ved i det her byrådssal, at vi laver effektiviseringer og besparelser, og det er jo fint nok, vi har en økonomi på 20 milliarder, så deraf nok til at finde noget effektivisering, at der står mål med den udfordring, at vi har. Men at snyde sådan på vægten, synes vi ikke klæder borgmesteren. Eller er det reelt et ønske om en massakre på børneområdet, ældreområdet, eller de allersvageste som vi har diskuteret her i aften, ja det står jo som et helt åbent spørgsmål. Så er det Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Jette Jensen (EL): Jeg vil så starte et helt andet sted, jeg vil starte med at rose udspilet til budgetprocedure på to punkter. Det ene punkt er den fortsatte inddragelse af byrådet i budgetproceduren, det vil sige det at det ikke længere alene er tre forhandlere fra hvert parti, men at det faktisk er byrådet, der er med i de indledende drøftelser omkring de prioriteringer, vi foretager os i Aarhus. Det synes vi er rigtig, rigtig fornuftigt. Vi synes, det kan udvides, vi synes, at der er flere områder, hvor byrådet kunne inddrages på, men vi synes, det her er den rigtige vej at gå. Vi synes også, at det er rigtig, rigtig positivt, som en ny ting, at det er byrådets partier, der fremsætter forslag til budgetdrøftelserne, det vil altså sige forslag om budgetudvidelser. Vi er lige som Venstre noget betænkelige ved, at budgetmodellerne, altså pengetilførelserne til de store budgetområder: børn, ældre, og det sociale område som følge af befolkningsvæksten, at det holdes udenfor, når borgmesteren fremlægger sit budgetforslag. Vi kan såmænd godt se det strategiske og det kommunikative i at man gør det, det er at vise, hvor meget er det så egentligt, at vi tilfører de store serviceområder, altså kommunens kernevelfærd. Vi ved også bare, at når vi kommer til den situation, hvor der skal forhandles budget, så vil vi gøre alt for, at de ekstra penge, der er kommet som følge af befolkningstilvæksten på de enkelte områder, at de bliver holdt der hvor de er tænkt. Vi ved også, at andre partier vil gøre det modsatte, vi så jo i budgetforliget, som blev indgået i efteråret, at nogle partier arbejdede stædigt på, at pengene blev brugt til det man kunne sige, enten var partiernes mærkesager eller andre ting, det ved vi godt er en kamp, vi har prøvet det en gang, vi kan sige, at vi er så villige til at gøre det igen, vi ser helst, at man indregne budgetmodellerne fuldt ud, men hvis det, og der har jeg ikke så meget imod, at borgmesteren kan gå ud og sige i forbindelse med det at skal have årets budget på plads, her er de penge vi faktisk lægger i de store kernevelfærdsområder, som

3 følge af befolkningstilvækst, så er vi ved med, vi er bare ikke med på, at man går ind og henter pengene og bruger til små sjove ting, som det enkelte parti måtte synes var skønne at få penge til. Med de bemærkninger tiltræder vi faktisk budgetproceduren. Tak for det. Så er det Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Tak for det. September 2014, der deltog jeg i mine første budgetforhandlinger, første politiske forhandlinger faktisk nogensinde. Tiden op til og især tiden efter har vi her i byrådet og ikke mindst i Økonomiudvalget brugt meget tid på at evaluere den proces, der har været omkring den nye budgetprocedure. Det har været en rigtig god oplevelse for mig som stadig relativ ny i byrådet, i hvert fald ny i forhold til budgetforhandlinger, at være vidne til den konstruktive dialog, der både har været før og efter behandlingerne. Stor ros til alle partier for den indgangsvinkel. Nu ligger der så en ny indstilling på proceduren for de kommende budgetforhandlinger, efter jeg som sagt aldrig selv har haft æren af, kan man næsten sige, at opleve budgetforhandlingerne, som de fandt sted i tidernes morgen, så har jeg kun de foregående budgetforhandlinger at sammenligne med og dermed også tages udgangspunkt i. Der er ingen tvivl om, at selve budgetprocessen er forholdsvis lang, men til gengæld så er processen så virkelig også gennemarbejdet, det er i hvert fald vores oplevelse i Det Radikale Venstre, og det er også min personlige erfaring. Og som om jeg også husker flere byrådsmedlemmer nævnte, da vi drøftede den forgange budgetprocedure, så er byens borgere tjent med, at os politikere tager alvorlige beslutninger ud på de sene nattetimer. Og man må sige at der ikke var meget sen nattetime over de forgange forhandlinger. Det var rigtig godt at opleve, at borgmesteren her levede op til det løfte, han havde givet til byrådet. Så stor ros til borgmesteren for det. Jeg synes, at den lange og velarbejdede budgetprocedure viste, at samtlige partier i Aarhus byråd faktisk var i stand til at nå hinanden politisk, også selv om man måske ikke troede det til at starte med, da vi gik ind til forhandlingerne. Og ikke mindst så viste partierne også, at der var en vilje til at nå hinanden i et bredt fælles kompromis. Så jeg synes, at den forgange budgetprocedure i virkeligheden taler lidt for sig selv, nemlig at det har været en af de mest succesfuldes budgerprocedure over all til dags dato, og det er den vej, Aarhus byråd skal gå med fremtidige forhandlinger. Jeg er virkelig stolt af at være byrådsmedlem i en kommune, som søger kompromiset og den konstruktive og progressive dialog. Så skulle nogen være i tvivl, er vi meget positive over for den her indstilling, og vi glæder os meget til de kommende drøftelser til maj, og også til forhandlingerne i september. Tak for ordet. Selv tak. Der, som jeg lige har fået skrevet det ned, så er der markeringer både fra Knud N. Mathiesen, nej, godt, okay. Så er det Jette Skive, Dansk Folkeparti, som ordfører. Jette Skive (DF): Vi har igennem rigtig mange år ønsket en anden budgetprocedure, så vil vi gerne kvittere for, at borgmesteren forsøgte og gjorde det sidste år, og at vi nu skal gentage succesen, fordi vi

4 synes, det var en stor succes. Der var nogle små skønhedsfejl, som vi skulle lære af, og dem håber vi så på, at vi får rettet op til næste gang, så vi går til bidet med det samme, i stedet for at bruge for meget tid på unødigt snak. Og det har jeg i hvert fald også set og hørt på, at borgmesteren er lydhør over for, så det sætter vi stor pris på, og tak for det. Vi har heller ikke noget imod, at det er partierne, der skal komme med deres ønsker, det har vi det også helt fint med, men vi har det ikke fint med, at vi skal ind og røre ved budgetmodellerne. Det vil vi simpelthen ikke. Men at man går ind, ligesom Jette Jensen sagde før, at man sætter navn på, at her bruger man så og så mange penge af de der penge, der kommer ind, det har vi heller ingen problemer med, men decideret at skyde budgetmodellerne ind, det vil vi simpelthen ikke være med til. Og så vil vi også lige høre, eller i hvert fald foreslå, at den der nye skik, borgmesteren kom med sidste år, med at borgmesteren tog en del af pengene og lagde beslag på dem og sagde sådan bliver det, det ligger jeg op, jeg går ud fra, at borgmesteren han har sammen med Socialdemokratiet ønsker ligesom alle vi andre, at der er de mange penge til rådighed, og der ikke nogen af dem, der er båndlagt fra starten af, udover det som vi har planlagt. Men vi tager forbehold over for budgetmodellerne, så det kan vi simpelthen ikke være med til. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Men først vil jeg sige, at nogen gange kan man jo være enig med borgmesteren, nogen gange kan man være uenig, men når alt kommer til alt, så må vi også anerkender, at det nok er borgmesterens opgave at få gang i processen omkring et budget, og komme med et forslag til et budget. Så det har jeg det sådan set ikke så skidt med, altså så har vi andre og en lejlighed til at kritisere det, vi er uenige i, og rose det vi er enige i. Og nogle gange er vi glade, når borgmesteren kommer med et budgetudspil, og andre gange er vi skuffede over det. Så jeg vil i hvert fald gerne opfordre borgmesteren til at holde fast i at komme med et budgetudspil, hvor der er nogle politiske holdninger i også, så vi ikke bare skal sidde i et lukket rum og skal tage stilling til det en torsdag, men sådan at der rent faktisk er et oplæg, som borgene i Aarhus også kan forholde sig til, og som der kan komme en offentlig debat omkring. Så der er jeg meget uenig med Dansk Folkeparti. På andre områder så allerede nu kan jeg se, at der er jeg uenig med noget af det, borgmesteren har valgt at prioritere. Der er jeg jo så enig med et flertal af partier, som jeg tror, der engang imellem bliver brugt her i byrådssalen, i forhold til de her budgetmodeller, eller demografimodeller. Vi synes også, det er frygtelig dårlig ide ikke at tage dem med som udgangspunkt i det budget, der bliver fremlagt fra borgmesteren og fra magistraten. Og det er et spørgsmål, som er diskuteret tit, så det er ikke det, der skal gøre, at vi bakker op, om at den her sag skal i udvalgsbehandling, vi kan jo gå igennem hvor mange mandater der er bag ved, om vi gør det ene eller det andet. Men jeg vil bare sige fra os er det helt klart et af de mest centrale punkter overhovedet, det er at sørge for, at der er en garanti for, at vores velfærdsområder, at de kan udvikle sig som man kan have en forventning omkring. Og der vil jeg bare rose Venstre for det store spring, som Venstre har taget over til at være lidt mere ansvarlig i forhold til de store velfærdsområder, og have en væsentligt sundere holdning til at ville understøtte de her velfærdsområder med budgetmodeller,

5 demografimodeller, det er jo lidt en anden holdning end Venstre havde i sidste byrådsperiode, men det er virkelig positivt, og giver også god tro på for mig, at der også kan blive et budgetforlig i år med både deltagelse fra Venstre og SF, fordi der er umiddelbart er en række mærkesager, hvor Venstre har tilnærmet sig venstrefløjen i byrådet. Ellers vil jeg sige, at jeg er meget på linje med de bemærkninger, jeg synes Anne Nygaard sagde rigtig fint altså, men jeg har næsten lyst til at tale om ånden fra 2014, altså når vi taler budgetforhandlinger, vi synes også, det var et rigtig godt forløb, hvor der kom nogle nye måder at arbejde på, javel det tog længere tid, til gengæld slap vi for den her maraton-nat, hvor vi ikke kom til at træffe nogle forkerte beslutninger, fordi vi var trætte og kørt ned, vi fik et forløb, hvor vi også kunne se os selv i øjnene bagefter og vidste at det her var arbejdet ordentligt igennem, det var grundigt, og det var noget, vi kunne stå på mål for. Og det synes jeg er en utrolig positiv ting at tage ud af de her forhandlinger, noget som vi helt klart skal have med i det forløb, som kommer fremadrettet. I forhold til det spørgsmål omkring, om rådmændene skal have ret til at fremsætte budgetindstillinger, vi er egentligt med på at give det en chance, sige jamen det er partierne, der får den opgave fremadrettet, det stiller rådmændene over for en opgave med selvfølgelig at overbevise udvalgsmedlemmer, overbevise byrådet i det hele taget omkring, hvad for nogle dagsordener er vigtige, og hvad for nogle dagsordener man bliver nødt til at prioritere bredt politisk i de her forhandlinger. For os er det bare vigtigt, at vi også er sikker på, at byrådet får de informationer, der må være om hvad for nogle problemer det er, man står i, vi skulle nødigt have flere BBR-skandaler og lignende, fordi der er rådmænd, der ikke har sendt budgetindstillinger frem, fordi man har fået af vide, at det må man ikke, hvis man har økonomiske problemer. Så man skal i hvert fald være sikker på, at vi får de relevante informationer, som der måtte lægge. Og ellers den sidste ting, jeg vil sige, det er en lille ting måske, men det er afsnittet omkring at nu skal der komme ekstra fokus på anlægsudgifter, få noget standardisering ind omkring, hvordan vi har nogle betragtninger i forhold til ældrebyggeri, administrationsbyggeri og så videre, det synes jeg er rigtig positivt, altså vi har, tror jeg i sidste byrådsperiode faktisk også i den her periode, har vi haft nogle sager, hvor det har vist sig, at det er nok i virkeligheden ret høje enhedsbeløb, der er til nogen af de byggerier, vi gennemfører, hvor jeg synes det er sundt at få det lidt mere tydeliggjort i det arbejde, der er fremadrettet på anlægsområdet, for det er trods alt relativt store beløb, vi bygger for som kommune. Så ros til den lille flig af indstillingen. Tak for det. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Værsgo. Marc Perera Christensen (K): Det Konservative Folkeparti har også bemærket Venstres bevægelse i forhold til debatten om budgetmodellerne og i forhold til diskussionen af effektiviseringer. Og sådan er tilværelsen jo på mange måder foranderlig. For sådan at løbe det igennem, sådan lidt systematisk, så står vi over for en budgetrunde, hvor vi skal forholde os til anlægssiden i et ret vidt omfang, og vi finder det meget afgørende, at vi har et langt perspektiv, når vi begynder at diskutere anlæg, og ikke fortsætter ud af de små løsningers vej. Der er lagt nogle spor, der er truffet nogle beslutninger, både af langsigtet principiel karakter, vi sætter gang i nogen VVM analyser, som skaber en forventning om, at der også bliver en handling på en række infrastrukturelle

6 områder. Vi ligger med en diskussion omkring kvalitetsfondsmidler, som er i spil, et gammelt forlig er udløbet og tiden er kommet til at kigge hinanden i øjnene og se hvad skal vi så nu, hvordan bruger vi optimalt de midler, der er til rådighed. Så synes vi også, at det er positivt, at borgmesteren lægger an til, at det er partierne, der er i fokus i forhold til at få indstillinger, politiske temaer på banen, og at vi har et klart signal om, at nye initiativer skal i vides muligt omfang finansieres inden for egen ramme. Det er nogle grundlæggende fornuftige tiltag, sund økonomisk styring på en række områder. Der er også nogle områder, hvor indstillingen ikke er ambitiøs nok, det er stadig uambitiøst effektiviseringstiltag, vi beskriver, vi er slet ikke oppe på det effektiviseringsniveau, som en organisation af Aarhus kommunes størrelse burde kunne håndtere. Og vi går også til budgetforhandlingerne med et ønske om øgede effektiviseringer, og går også til budgetforhandlinger om ønske om, at de skal lægge ligeligt, og at vi ikke skal have lavet særordninger, når vi diskutere effektiviseringer. Processen den er der jo flere, der har talt for, og vi gik jo også ind i processen og tænkte, at det må komme et markant anderledes produkt ud af en markant anderledes proces. Og efter at have siddet og læst et par budgetforlig efter hinanden, kigget på dem, haft dem ved siden af hinanden, så mener vi ikke, at forliget står mål med den arbejdsmængde, der er lagt ind. Der er ikke fundamentalt ændret på de logikker, der er til stede i forhandlingsrummet, det er bare strakt ud over flere timer over et længere forløb, men produktet afviger ikke, synes vi, markant og i en positiv retning i forhold til de produkter, vi leverede tidligere. Men folks behov for søvn er naturligvis til stede, og det må vi så stille og roligt forholde os til. Om kvaliteten så er blevet det bedre, det synes jeg er et åbent spørgsmål. Vi deler ikke synet på, at den her proces har været givende i forhold til kvalitetssiden. Men det kan det have været for nogen, som har haft brug for en anden modus i forhandlingsforløbet, og det forholder vi os jo naturligvis til. Og meget af det her er jo også kulturspørgsmål, det er kulturspørgsmål i forhold til hvordan magistratsafdelingerne fungerer, og det er kulturspørgsmål i forhold til hvordan de enkelte partier manøvrerer. Det bliver rigtig spændende at se, hvordan partierne melder overordnede temaer ind i majmåned, om vi allerede der begynder at kunne pejle ind, hvor er det vi kigger i retning af. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi vil fortsætte ud af det spor, der handler om en øget fokus på at skabe selvejende institutioner, et øget fokus på at få skubbet beslutningskræften væk fra rådhuset og ud til institutionsledere, stærke brugerbestyrelser, stærke forældrebestyrelser, for at sikre at det er tættest på borgerne, at beslutningerne træffes. Og også for at sikre en stærkere decentralt økonomisk styring. Og så kommer vi selvfølgelig til at diskutere budgetmodellerne, formuleringen i udspillet i år er jo ikke markant anderledes end vi har set det ved tidligere budgetforlig, men folk kan have fået nye ansvarsområder, der kan gøre, at man er blevet opmærksom på en anden måde, end man måske har været ved tidligere runder. Vi konstaterer bare, at der er et råderum, der er ret omfattende, der er et økonomisk og politiske råderum, som vi kan vælge at tage fat omkring, det vil vi gøre, vores tilgang er ikke at diskutere, det af borgmesteren definerede råderum på dagen, vi diskuterer brugen af kommunens midler optimalt, og det betyder selvfølelige også, at i vores virkelighed, der er budgetmodellerne reel finansiering til omprioritering. Dagens debat har jo vist, at der helt klart er et fokus på at kigge i retning af socialområdet, og vi er nødt til at kigge der, hvor midlerne de ligger, det er jo i de store velfærdsområder, at vi er nødt til at se på, om vi kan gøre tingene mere effektivt, om vi kan drive og lade os inspirere af andre kommuner. Når jeg ser på 6-by nøgletal og sammenligner med, hvordan andre

7 kommuner driver de store velfærdsområder, ja så er der selvfølgelig noget at kigge i retningen af, hvis vi skal prioritere nogen af de borgere, vi jo netop før middagspausen havde i fokus, og det er klart, at det er jo der, vi skal hente de midler, som skal bruges til at prioriteres, og de ligger jo i budgetmodellerne. De kan også ligge andre steder, men de er naturligvis en del af finansieringen, de er en del af et borgerligt udgangspunkt i at prioritere kommunens midler optimalt, og ikke lade os styre af vanetænkning, automatreaktioner og en forventning om, at bare fordi vi skriver et beløb ind tidligt nok i processen, så er det ikke i spil. Tak for det. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Først lige et par praktiske bemærkninger. Vi synes i Liberal Alliance, at det er lidt kort tid, at vi har efter det første ordinære byrådsseminar vedrørende økonomi, at så har vi ti dage til at fremsende. Altså der kan jo godt være ting, angående økonomien som gør, at de forslag, man sender frem, vil forandre sig. Der har vi derfor så, som jeg kan se det, en lomme på ti dage, fordi vi skal sende dem frem inden første juni, og første gang vi får en orientering er den 20. maj. Det giver altså ikke et ret stort rum på ti dage. Hvis det som er De Konservative, at det bare er overordnede temaer, jamen så kan jeg selvfølgelig bedre forstå det, men hvis det er reelle konkrete udspil, hvor der er noget økonomi med i det, så vil jeg i hvert fald gerne personligt have en lidt mere klar orientering omkring kommunens økonomi inden jeg kan komme med et kvalificeret forslag. Den anden konkrete ting er lidt omkring, hvornår de her ting de starter. Økonomiseminaret starter klokken 14 og så vidt jeg ved, så er det ikke ombudsbelagt, og det vil sige, at så er det ikke alle partier, der har mulighed for at deltage. Derfor foreslår vi, at det kommer til at lægge uden for regeringens arbejdstider, således at man har mulighed for at deltage på lige fod med de partier, der har fuldtidspolitikere, som kan deltage i møderne. Så det var sådan to helt praktiske ting, som vi måske gerne kunne tænke os at få med ind i det. Så er der selve budgetprocessen, jeg skal prøve at afholde mig fra at være for politisk omkring, at vi ikke var med i Liberal Alliance, men jeg synes det største problem med det, det var, at det var lommepenge, vi sad og diskuterede. Det var 0,01 procent af budgettet, og jeg synes, det er for fejt et ord at kalde det en budgetforhandling, når alt det andet er dikteret. Vi sad i to og en halv dag og talte om mange af de små ting, og brugte rigtig lang tid på de små ting, hvor vi så kom frem til nogle løsninger, hvor vi alle sammen kunne være enige, da vi så skulle til med de store ting, og det kan være budgetmodeller, det kan være effektiviseringsgrad, de der ting, jamen så var der ikke noget som helst at komme efter. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man måske tænker lidt over, at få de store linjer på plads først, kan vi være enige om de store linjer, og så kan vi arbejde nedefter. Fordi hvis vi ikke kan være enig om de store linjer, så er der jo ingen grund til at blive enige om de små linjer. Så derfor kunne vi godt tænke os, at det blev væltet om, så vi siger, er vi enige om effektiviseringsgrad, er vi enige omkring budgetmodellerne, hvor meget er der sket der, og så kan vi arbejde os nedefter. Og så det der med, at der bliver sendt et papir ud, som vi skulle være enige i for at træde ind i lokalet og deltage igen, som man kan synes om, hvad man vil, men det jeg ikke brød mig om var, at borgmesteren så brød det princip, som han selv havde lagt ud, at når man træder ind i det her, så er det forhandlingsgrundlaget, så er det det, vi

8 forhandler videre efter. Der var en 0,5 effektiviseringsgrad, som var lagt ud som på lønsummen, men man vælger så at gå ind og undlade at give til børn og unge i for eksempel i Så bryder man det princip, man har lavet til at starte med. Og der synes jeg, at det er lidt problematisk, at man sætter nogle principper op for nogle forhandlinger, som man så selv går ind og bryder bagefter. Derfor har vi jo sådan lidt skeptisk, når vi går ind i de her processer, og så siger man okay, jamen så er det hele jo åbenbart op til graps og op til dialog, indtil til allersidste underskrift er sat på. Så derfor har vi en lidt skepsis omkring processen, men det var først år, vi var med i det, og hvis det er den måde, det kører på, jamen så er det den måde vi deltager i det også på. Jeg er lidt i tvivl omkring, når Enhedslisten siger, hvad de mener, forhåbentligt kan Enhedslisten lige hjælpe med at forklare, at man vil godt have budgetmodellerne i spil, men pengene må ikke ryge til fælleskassen, som der måske bliver at der er nogle politiske prioriteringer, så det er simpelthen fordi, jeg tror ikke lige jeg fangede helt præcist, hvad det var de mente med det, om de skulle blive på de områder, man tager pengene fra, for det er jo to vidt forskellige tilgange til det. Så hvis vi lige kan prøve at få en opklaring omkring det. Tak for det. Så er det rådmand Bünyamin Simsek, Venstre. Bünyamin Simsek (V): Jamen jeg er meget enig i, at der er sket rigtig mange store bevægelser i byrådet. Jeg husker en politisk ordfører, der har bevæget sig væsentligt langt væk fra den retorik overfor daværende borgmester Louise Gade til den rådmand for Børn og Unge, der forhandlede, til den borgmester, der sidder bag ved mig i dag. For bare fire måneder siden, der kunne vi læse i en pressemeddelelse, at borgmesteren var stolt, der blev præsenteret budgetforlig for , hvor borgmesteren siger, jeg er meget tilfreds med et bredt politisk flertal samlet står bag en aftale, som giver infrastrukturen et løft, understøtter byens vækst, skaffer flere arbejdspladser, fremmer sundhed og hjælper vores udsatte grupper. Samtidig kan der udøves servicetilbud til børn og unge, og ældre over de næste fire år. Aarhus er i en rivende udvikling, og med budgetforliget holder vi byen fast på vækstsporet. Budgetforliget september 14 slog jo fast at Aarhus fortsat ville byde nye borgere velkommen ved at udbygge vores dagtilbud, skoler, ældrepleje i takt med befolkningsvæksten. Og borgmesteren fremhævede det selv i sin præsentation af forliget. Borgmesteren har med procedureindstillingen sat sin troværdighed på spil. Nu lægger borgmesteren nemlig op til, at de 700 millioner kroner til at opretholde det servicetilbud, som er et resultat af den positive vækst, det vil sige at der kommer ekstra skattekroner i kommunekassen, at det skal op af kommunekassen igen for at komme ned i kommunekassen igen måske, således at byrådet kan tage stilling til det. Altså kan man jo bare sige, at borgmesteren tager pengene ud af baglokalet, for senere at stille sig op på balkonen og drysse lidt ud over det hele, det ser også meget bedre ud. Vi kunne også se for nogle dage siden, at borgmesteren forklarede i avisen, at beslutningen om store beløb bør da også foregå i åbenhed. Jo, tak, men som det fremgik af borgmesterens pressemeddelelse efter budgetforliget, så var det jo fuld åbenhed om det byrådet bevilligede dem sidst. Så spørgsmålet er, og det er jo der diskussionen opstår helt reelt, hvor mange gange skal byrådet bevillige de samme penge. Det er kun én gang, pengene er til rådighed. Og hvor mange gange

9 kan man som stolt og glad borgmester erklære, at børn og unge, og de gamle i byen er reddet. I Skødstrup, der er der for nyligt bevilligede penge til institutionspladser, positiv sag, der er en indstilling frem om yderligere seks pasningsgrupper, og som vi kunne læse i JP Aarhus, så går det rigtig godt med grundsalget, men de borgere, der ellers kunne sætte spaden i jorden, med bestyrket håb om en pasningsplads i nærheden, går nu en usikker tid i fremmøde. I Stavtrup der har vi åbnet dagtilbud med seks børnegrupper, der kommer yderligere behov, en ny indstilling, skal vi bygge daginstitutioner uden at have penge til at vi også kan ansætte personale, der skal tage sig af børnene. Så måske har borgmesteren alt for stor fokus på at stå på balkonen og være den der glad giver penge ud, frem for at forfølge det trykte ord og det talte ord. Når man bygger et hus til familien, og når vi bygger dagtilbud, så er der brug for sikkerhed omkring, at de midler, man planlægger at bruge, også er til rådighed, ellers må man sætte sine planer på pause. Så spørgsmålet er, ønsker borgmesteren at sætte udviklingen i byen på pause. Det tror vi ikke på, da man i år 2008 begyndte at udmønte rul-midlerne, da var Socialdemokraterne helt anderledes på det langtidsperspektiv og det langtidsplanlægning, der var i højsædet. Louise Gade havde rådmandsposten for Børn og Unge, Nikolaj Wammen var borgmester, og Jacob Bundsgaard var udvalgsformand. Kravet om masterplan og overordnet prioritering var Socialdemokraternes hjerteblod, man var ikke meget for at bruge penge i midtbyen uden at kende hele planen for Aarhus. Når man investerer og udbygger, er det både fornuftigt og nødvendigt at have det lange lys på, men i erkendelsen tror jeg på, at Socialdemokraterne trænger til at få støvet af. Jeg ser et problem der er, at borgmesteren også stort set ser stort på tidligere indgåede aftaler, med for eksempel udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne, ifølge de procedureindstillinger har alle områder nu adgang til midlerne, og uafhængigt at tidligere fordelingsnøgler og aftaleprioriteringer. Det forekommer i bedste fald historieløst, i værste fald er borgmesterens troværdighed på spil, når man skal til at indgå aftaler. Og det er et problem i sig selv. Blandt andet naturligvis fordi, at borgmesteren så håber og tror, at borgmesteren kommer på bedre tanker end dem vi kan læse os til i den her indstilling. Det var en del af roserne, så kommer kritikken. Nej. Jeg vil sige, at jeg synes også, det er rigtig fint med den proces i forhold til inddragelse af byrådet, det er noget af det, jeg tror, Jacob Bundsgaard selv i den tid han har siddet i byrådet har oplevet dels i de forskellige positioner, han har befundet sig i, det vil vi gerne anerkende. Det er rigtig, rigtig positivt. Vi har heller ikke noget imod, at det er partierne, der er med til at fremsætte indstillinger, men den fede bekymring som SFs ordfører her i forhold til at det kan hæmme. Og vigtigst af alt, så vil vi i forhandlingerne være meget bevidste om, at det er det skrevne papir, der er aftalen, og det er det, vi vil forhandle ud fra. Jeg tager mere tid i min anden runde, kan jeg se. Så er det Jan Ravn Christensen, SF. Jan Ravn Christensen (SF): Blot en enkelt detalje, jeg glemte i mit første indlæg. Det er, at vi tager forbehold over for den del, der handler omkring reservationen af midler til Marselis tunnelen i overslagsårene.

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej

Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Sag 3 og 4: Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde samt Forslag fra Venstre om trafikal løsning på Sandmosevej Og vi går videre til de næste to sager 3 og 4, henholdsvis Justeringsforsøg på Oddervej i Skåde

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007

Ifølge Indenrigsministeriets hjemmeside er udgifterne Lejre steget med 19,9 % siden 2007 Der er langt fra Lejre til Grækenland Men både politikere i Grækenland og Lejre kan godt lide at bruge penge og så lade de andre betale. I bund og grund er det jo det vi politikere gør. Vi kræver ind,

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

De drilske kommunale budgetter

De drilske kommunale budgetter De drilske kommunale budgetter Af Kurt Houlberg, Direktør, ECO-Analyse og Tim Jeppesen, Direktør, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). 31. oktober 2006. 1 Udfordringen For de fleste

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Sag 6: Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren:

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven.

L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere