Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2"

Transkript

1 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2

2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe Formål Forudsætninger Afprøvning Opsætning af afsendersystem via sikker Opsætning af afsendersystem via XML Tildelt URL Udvikling af plugin til mailprogram Udvikling af plugin til andre systemer Fejl ved kald af Digital Post løsningen tilrådes gemt i systemlog Hvad kan gå galt? Versionshistorik Version Dato Beskrivelse / Initial version 1

3 1 Indledning 1.1 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til systemarkitekter og systemudviklere hos virksomheder samt leverandører, som ønsker en indføring i hvordan det er muligt at foretage tæt integration til Digital Post. Vejledningen beskriver hvad der skal til for at en virksomhed kan blive i stand til at sende Digital Post fra egne systemer, heriblandt mailklienter, til myndigheder via Digital Post. Vejledningen er endvidere relevant for myndigheder når de agerer i rollen som slutbruger og tilgår post fra andre myndigheder. 1.2 Formål Formålet med vejledningen er, at beskrive de trin, der er forbundet med at foretage integration imellem virksomhedens egne systemer og Digital Post-løsningen. Det skal pointeres, at det kræver systemudvikling at foretage en sådan integration. Digital Post inkluderer ikke plugins til mailklienter. Denne vejledning beskriver hvordan sådanne plugins kan realiseres. For en detaljeret beskrivelse henvises til snitfladen Digital post Integration for virksomheder v7.0, der indeholder tekniske detaljer. Når der i denne vejledning henvises til snitfladen er det dette dokument, der refereres til. Snitfladerne er tilgængelige via følgende links: Snitflade version 6.3: Snitflade version 7.0: Vejledningen er udarbejdet af e-boks og supplerer og understøtter vejledninger udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsens vejledninger er tilgængelige på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside under Digital Post ( 1.3 Forudsætninger Anvendelse af Digital Post-snitfladen er underlagt generelle vilkår. Disse vilkår er beskrevet i dokumentet Digital post - Snitflader v7.0 kapitel 4 Generelle vilkår. Blandt de spørgsmål der besvares i afsnittet er f.eks. hvordan MeddelelseIdentifikator skal opbygges så den entydigt refererer meddelelsen og hvilke krav er der hvis en forsendelse indeholder HTML. Såfremt der anvendes termer i denne vejledning, der er uklare, henvises til dokumentet Digital post - Snitflader v7.0, kapitel 3 Begrebsliste. 2

4 1.4 Afprøvning Virksomheder kan afprøve hvorvidt deres integration med egne systemer virker efter hensigten ved at skrive til Digitaliseringsstyrelsen. Virksomheden eller denne leverandør skal hente Digitaliseringsstyrelsen kontakthierarki og aflevere forsendelser til Testpostkasse til afsendersystemer PostkasseID: Den må alene afleveres post til denne testpostkasse. Digitaliseringsstyrelsen ville ikke kontakte virksomheder og bekræfte modtagelse af meddelelse. Til dette formål henvises til systemkvitteringer for korrekt modtagelse af meddelelser i Digital Post løsningen. Af samme årsag anbefales virksomheden til i opsætningen af afsendersystemer i virk.dk at vælge opsætning med kvittering. 3

5 2 Indledning I Digital Post har virksomheder fra før det blev obligatorisk at modtage Digital Post været i stand til at opsætte automatisk videresendelse af post til egne systemer, enten som sikker eller som XML. Med udgivelsen af Digital Post 2 i sommeren 2016, er det blevet muligt for virksomheder at skrive og besvare meddelelser til det offentlige via systemintegration fra deres egne systemer. Denne systemintegration vil kræve systemudvikling og kan enten baseres på sikker eller på XML. Teknisk anvendes S/MIME protokollen ved integration via sikker . Ved integration via XML anvendes representational state transfer API - forkortet REST - til at udveksle XML-data over en https-forbindelse. I begge tilfælde har de metadata, der udveksles, et tilhørende XSD-skemaer. I det følgende skelner vi imellem hvorvidt det er virksomheden eller myndigheden, der initierer kommunikationen. I tilfælde af at det er virksomheden, omtales det i det følgende at virksomheden initierer en forsendelse. Hvis det derimod er myndigheden, der starter kommunikationen, så kan virksomheden vælge at besvare meddelelsen. Bemærk at en meddelelse fra en myndighed alene kan besvares hvis myndigheden har valgt at tilbyde dette på fremsendelsestidspunktet. For at virksomheden på forhånd kan afgøre hvorvidt meddelelsen er besvarbar, er det nødvendigt at se på det nye felt MeddelelseKanBesvaresIndikator i metadata for den fremsendte meddelelse. Dette kræver at virksomheden videresender post med API version 2, hvilket konfigureres på Virk.dk under systemintegration / videresend post. Nedenfor fremgår de trin der er påkrævet for at en virksomhed bliver i stand til at aflevere forsendelser til en myndighed fra egne systemer. Disse uddybes efterfølgende. 1. Opsæt systemintegration. Virksomheden skal via slutbrugergrænsefladen på virk.dk eller via e- Boks.dk konfigurere, at den ønsker at aflevere forsendelser via eksterne systemer samt hvilken type af integration der ønskes: sikker eller XML. 2. Ved virksomheds-initieret henvendelse identificeres myndigheden og postkassen hvortil forsendelsen skal afleveres. Hvis der er tale om at virksomheden ønsker at initiere en henvendelse, skal virksomheden indledningsvist identificere hvilken myndighed samt hvilken postkasse hos myndigheden henvendelsen skal adresseres til. Dette sikre, at forsendelsen bliver afleveret til den rette afdeling hos myndigheden. Det svarer til at man som virksomhedsbruger på virk.dk eller e-boks.dk i slutbrugergrænsefladen - vælger først modtager-myndighed og derefter en postkasse, som man ønsker at skrive til. 3. Aflever forsendelsen. Dette kan ske på følgende måder: a. Via sikker fra egen klient, eller b. Via xml der afleveres til Digital Post OIOREST servicen. 4

6 3 Opsætning af systemintegration Via slutbrugergrænsefladen er virksomheden i stand til at åbne for aflevering af digital post fra egne systemer. Herved kan virksomheden aflevere forsendelser til Digital Post, som efterfølgende vil stå for at videreformidle forsendelsen til den relevante myndighed. Virksomheden skal afgøre, hvorvidt den ønsker at foretage integrationen via sikker eller XML. Nedenfor ses skærmbillede klippet fra slutbrugergrænsefladen hvor virksomheden kan opsætte dette. Såfremt virksomheden har behov for at oprette flere afsendersystemer er det muligt. Det kan eksempelvis være relevant, hvis virksomheden ønsker at nøje udvalgte medarbejdere skal have adgang via deres mailklient. I denne situation kan et afsendersystem oprettes for hver medarbejder, hvor vedkommendes personlige medarbejdercertifikat tilknyttes hvert afsendersystem. Der er et overlap imellem integration via sikker og integration via XML, idet integration via sikker e- mail i forbindelse med initiering af post til en myndighed har behov for at hente kontakthierarkiet. Konkret betyder det, at en integration via sikker også har mulighed for at udføre de REST baserede kald der giver adgang til kontakthierarkiet. Virksomheder, der ønsker at foretage integration via sikker , kan derfor nøjes med at oprette en system integration via sikker i denne situation. 5

7 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker Sikker anvendes når virksomheden ønsker at kunne afsende meddelelser til Digital Post fra deres mailprogram. Her skal Opsæt integration via sikker vælges, hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer: Felterne i ovenstående skærmbillede bliver uddybet her: Certifikat (base 64). Digital Post anvender det her angivne certifikat til at dekryptere indholdet ved modtagelsen. Certifikatet, der skal angives her, skal være et OCES-certifikat af typen virksomheds-, funktions- eller medarbejdercertifikat. Den offentlige nøgle fra dette certifikat skal eksporteres i base 64 format og uploades. Det er et krav at CVR-nummeret i certifikatet matcher den ind-loggede virksomheds CVR-nummer. Kvittering. Sikker , der baserer sig på S/MIME protokollen, er en kommunikationsform hvor meddelelsen kan gå tabt inden den er modtaget, uden at virksomheden der afsendte kan være sikker på, at de bliver informeret herom. For at forbedre dette, har virksomheden mulighed for at efterspørge en kvittering for hver forsendelse, der angiver at Digital Post har modtaget forsendelsen. Når sikker anvendes, er det først når virksomheden har modtaget denne kvittering, at de har vished for at forsendelsen er afleveret succesfuldt til Digital Post. Det tilrådes derfor, at virksomheder altid anvender kvitteringer. Det er vigtigt at bemærke, at kvitteringen betyder at Digital Post har modtaget meddelelsen og efterfølgende vil forestå at aflevere forsendelsen til myndigheden, heriblandt eventuelt genfremsende denne, hvis myndigheden har et servicevindue. Betydningen af kvitteringen er ikke, at myndigheden har modtaget meddelelsen og kvitteret herfor. For detaljer henvises til snitfladen, hvor bl.a. selve opbygningen af kvitteringen fremgår samt hvordan relationen skabes til den meddelelse der kvitteres. 6

8 3.2 Opsætning af afsendersystem via XML. Aflevering af forsendelser via XML er relevant, når virksomheden ønsker at afsende meddelelser til det offentlige via tæt integration fra egne systemer gennem kald til Digital Posts REST service. I denne situation skal Opsæt integration via XML vælges hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer: Felterne i ovenstående skærmbillede bliver uddybet her: Certifikat (base 64). Digital Post anvender det her angivne certifikat til at dekryptere indholdet ved modtagelsen. Virksomheden skal anvende certifikatet med den private nøgle som klientcertifikat til at kryptere indholdet. Certifikatet, der anvendes, skal være et OCES-certifikat af typen virksomheds-, funktions- eller medarbejdercertifikat. Den offentlige nøgle fra dette certifikat skal eksporteres i base 64 format og det er denne fil, der skal uploades. Certifikatet skal indeholde virksomhedens CVR-nummer. Bemærk at REST-baseret kommunikation er en kommunikationsform, hvor meddelelsen ikke kan gå tabt i forbindelse med aflevering uden at virksomheden der afsendte bliver informeret herom. Når Digital Posts REST servicen besvarer et servicekald med http-koden 200, er det en kvittering for at Digital Post har modtaget meddelelsen. Digital Post vil efterfølgende forestå aflevering af forsendelsen til myndigheden, heriblandt eventuelt gensende denne, hvis myndigheden har et servicevindue. Betydningen af kvitteringen er ikke, at myndigheden har modtaget meddelelsen og kvitteret herfor. 3.3 Tildelt URL Virksomheder, der ønsker at afsende via sikker , skal i forbindelse med initiering af en henvendelse afgøre, hvortil postkassen skal afleveres. Det betyder at uanset hvilken type af integration virksomheden har valgt til at afsende Digital Post, vil virksomheden have behov for at udføre REST kald. Disse kald skal ske til den URL der fremkommer efter endt oprettelse af et afsendersystem. 7

9 URL en fremgår af nedenstående skærmbillede: Konkret skal denne URL anvendes når virksomheden ønsker at: 1. Fremsøge kontakthierarki hvortil henvendelsen skal ske. 2. Aflevere forsendelser via XML til Digital Post løsningen. 8

10 4 Udsøgning af kontakthierarki I forbindelse med at en virksomhed ønsker at initiere en henvendelse til en myndighed, skal virksomheden vælge en postkasse, hvortil forsendelsen skal afleveres. Konkret er der behov for at identificere en postkasse hos den aktuelle myndighed samt eventuelt det emne som henvendelsen vedrører. Nedenfor fremgår hvordan dette sker i praksis ved at udføre REST-kald: 1. Kald operation der returnerer oversigt over kontaktbare myndigheder. URL en hertil findes ved at sammensætte URL en der blev tildelt under systemopsætningen med /myndigheder som beskrevet i snitfladen. Eksempel på URL og returnerede data fremgår nedenfor. <-- Fiktivt eksempel --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MyndighedSamling xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0" xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" <Myndighed> <MyndighedIdentifikator>890</MyndighedIdentifikator> <MyndighedNavn>Fiktiv Kommune</MyndighedNavn> </Myndighed> <Myndighed> <MyndighedIdentifikator>892</MyndighedIdentifikator> <MyndighedNavn>Anden Kommune</MyndighedNavn> </Myndighed>... </MyndighedSamling> Præsenter virksomhedsbrugeren for ovenstående myndigheder, eventuelt med mulighed for at finde myndigheden via søgning. På baggrund af den myndighed virksomhedsbrugeren vælger, er det muligt at finde den tilhørende MyndighedIdentifikator. I eksemplet ovenfor har Fiktiv Kommune værdien 890. Denne værdi bruges i det efterfølgende kald. 9

11 2. Kald operation der returnerer kontakthierarkiet for den aktuelle myndighed. Nedenfor vises URL en i forlængelse af eksemplet ovenfor samt et eksempel på de returnerede data: <! Fiktivt svar på myndigheds kontakthierarki --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <dkal2:kontakthieraki xmlns:dkal1="urn:oio:dkal:1.0.0" xmlns:dkal2="urn:oio:dkal:2.0.0"> <dkal2:postkassemappesamling> <dkal2:postkassemappe> <dkal1:postkassemappenavn>teknisk Forvaltning</dkal1:PostkasseMappeNavn> <dkal2:postkassesamling> <dkal2:postkasse> <dkal1:postkasseidentifikator>1826</dkal1:postkasseidentifikator> <dkal1:postkassenavn>bygningsregulering og byggetilladelser</dkal1:postkassenavn> <dkal1:postkassestandardindikator>false</dkal1:postkassestandardindikator> <dkal1:postkassepaakraevetemneindikator>true</dkal1:postkassepaakraevetemneindikator> <dkal1:postkassestandardemneidentifikator>1629</dkal1:postkassestandardemneidentifikator> <dkal1:postkasseindholdstoerrelsemaal> </dkal1:postkasseindholdstoerrelsemaal> <dkal2:postkasseemnesamling> <dkal2:emne> <dkal1:postkasseemneidentifikator>1630</dkal1:postkasseemneidentifikator> <dkal1:emnenavn>anmeldelse af påbegyndelse</dkal1:emnenavn> <dkal1:emnefeltsamling> <dkal1:felt> <dkal1:feltnavn>matrikel</dkal1:feltnavn> <dkal1:feltesdhnavn>matrikelnr</dkal1:feltesdhnavn> <dkal1:feltpaakraevetindikator>true</dkal1:feltpaakraevetindikator> </dkal1:felt> </dkal1:emnefeltsamling> <dkal1:emnetypenavn>tekst</dkal1:emnetypenavn> </dkal2:emne> <dkal2:emne> <dkal1:postkasseemneidentifikator>1631</dkal1:postkasseemneidentifikator> <dkal1:emnenavn>byggetilladelse</dkal1:emnenavn> <dkal1:emnetypenavn>tekst</dkal1:emnetypenavn> </dkal2:emne> <dkal2:emne> <dkal1:postkasseemneidentifikator>1632</dkal1:postkasseemneidentifikator> <dkal1:emnenavn>færdigmelding</dkal1:emnenavn> <dkal1:emnetypenavn>formular</dkal1:emnetypenavn> </dkal2:emne> </dkal2:postkasseemnesamling> </dkal2:postkasse> </dkal2:postkassesamling> </dkal2:postkassemappe>... </dkal2:postkassemappesamling> </dkal2:kontakthieraki> 10

12 3. Præsenter kontakthierarkiet for virksomhedsbrugeren. Bemærk at dette hierarki, som navnet indikerer, er opbygget hierarkisk via mapper, der kan indeholder andre mapper som alle kan indeholde postkasser. a. Når virksomhedsbrugeren har valgt postkasse kan den tilhørende PostkasseIdentifikator identificeres. Yderligere er det via feltet PostkasseIndholdStoerrelseMaal muligt at afgøre hvor mange bytes, postkassen er i stand til at modtage. Denne værdi angiver, hvor stort det fysiske indhold af hoveddokumentet inklusiv det fysiske indhold af eventuelle vedhæftninger (før base 64 indkodning) maksimalt må være, når der rettes henvendelse til denne postkasse. Ofte vil denne grænse være 10MB. b. Hvis postkassen har tilknyttet en valgliste af emner, så skal disse præsenteres for virksomhedsbrugeren, som så skal vælge det emne, der bedst beskriver hvad henvendelsen drejer sig om. Bemærk at myndigheder kan kræve at et emne skal vælges i forbindelse med at de kontaktes via en specifik postkasse, hvilket fremgår af postkassen via feltet PostkassePaakraevetEmneIndikator. I eksemplet er dette tilfældet. Virksomhedsbrugerens valg af emne angives i forsendelsen ved at angive værdien af PostkasseEmneIdentifikator. c. Hvis emnet har tilknyttet metadata kan det være påkrævet at angive disse i forbindelse med henvendelsen. Der kan maksimalt være to metadatafelter, som myndigheden kræver udfyldt. I eksemplet ovenfor skal der ved Anmeldelse af påbegyndelse, der er placeret under postkassen Bygningsregulering, eksempelvis angives matrikelnummer når der initieres henvendelse til dette emne. d. Specielt kan der være tilknyttet en formular til den valgte postkasse / emne. I givet fald er det alene muligt at rette henvendelse hertil via slutbrugergrænsefladen eftersom det ikke er muligt at initiere eller besvare henvendelser til formularer via systemkald. I eksemplet er dette tilfældet for emnet Færdigmelding. 11

13 5 Udvikling af plugins til mailprogram / andre systemer Digital Post inkluderer ikke plugins til mailprogrammer eller andre applikationer. I det følgende vil der blive redegjort for, hvad der skal til for at udvikle sådanne plugins. 5.1 Udvikling af plugin til mailprogram Ved integration med virksomhedens mailprogram skal et afsendersystem, som anvender integration via sikker , konfigureres og anvendes. Det private certifikat, der modsvarer det der blev konfigureret på afsendersystemet, skal installeres i mailprogrammet og anvendes ved afsendelse til Digital Post. Selve plugin ets opgave vil være at generere den XML-fil, som skal vedhæftes forsendelsen. Indholdet af denne fil vil afhænge af, hvorvidt der er tale om at virksomheden initierer en henvendelse til myndigheden eller besvarer en henvendelse. Ved besvarelse skal KorrelationsIdentifikator, der linker svaret sammen med den oprindelige meddelelse, udfyldes. Denne værdi findes i den vedhæftede XML-fil på den meddelelse der besvares. Denne værdi skal indsættes i XML-filen, der vedhæftes besvarelsen. Ved initiering af henvendelse skal plugin et sætte virksomhedsbrugeren i stand til at vælge, hvortil forsendelsen skal stiles, hvilket er beskrevet i denne vejledning i afsnit 4. For uddybende detaljer med konkrete oplysninger om navn på fil, data der skal udveksles mv. henvises til snitflade-dokumentationen. 5.2 Udvikling af plugin til andre systemer Ved integration til virksomhedens andre systemer, dvs. mailprogrammer fraregnet, anbefales det at foretage integrationen via afsendersystem som er opsat til at aflevere XML. Dvs. integrationen sker via REST ved at virksomheden kalder Digital Post med https-kald hvor payload er XML. Integrationen vil stort set være identisk med integration til mailprogrammer, bortset fra at selve forsendelsen ikke sker som en sikker forsendelse men som et REST baseret https-kald, hvor selve den fysiske besked er indlejret i XML en, indkodet i base64. Her skal den private udgave af certifikatet, der blev opsat på afsendersystemet, anvendes som klientcertifikat til at kryptere indholdet. 12

14 6 Fejlhåndtering Det kan være svært at afgøre årsagen til en fejl. Dette er en naturlig følge af at der er flere parter involveret: virksomheden, eventuelt virksomhedens systemleverandør, Digital Post-løsningen, samt den modtagne myndighed som igen eventuelt anvender en systemleverandør. Her følger retningslinjer som gør virksomheden, eller eventuelt dennes leverandør, i stand til selv at afgøre, hvorvidt det er deres system der fejler og ofte vil gøre det muligt umiddelbart at rette fejlen, uden involvering af tekniske support af Digital Post-løsningen. Hvis retningslinjerne følges bliver det samtidig væsentligt lettere for den tekniske support af Digital Post, at besvare henvendelserne entydigt og ofte ved den første henvendelse. Henvendelse til teknisk support kan ske ved at kontakte e-boks via 6.1 Fejl ved kald af Digital Post løsningen tilrådes gemt i systemlog Samtlige forespørgsler der udføres i mod Digital Post løsningen - uanset om der er tale om aflevering af en sikker eller kald af en REST operation - bliver valideret for samtlige parametre. Såfremt en af disse parametre ikke er valid, vil forespørgslen blive afvist med en 4 cifret fejlkode. Denne fejlkode har tilknyttet en fejltekst og kan såfremt problemet ikke selv kan afhjælpes, anvendes ved henvendelse til teknisk support for en forklaring af mulige årsager. Hvis forespørgslen sker via REST, bliver fejlen afleveret synkront som en del af svaret. Hvis der kaldes via S/MIME, bliver der asynkront returneret en indeholdende en fejlkvittering, der uddyber fejlen. For at sætte virksomheden i stand til selv at kunne udbedre fejl eller ved kontakt til teknisk support på Digital Post løsningen at sætte support i stand til at indsnævre, hvad der er gået galt, tilrådes det på det kraftigste at virksomhedens system gemmer den fejl XML, der bliver returneret; her tænkes specielt på fejlkoden, den unikke FejlId samt fejlteksten. FejlId en er påkrævet ved udvidet årsagsafklaring i Digital Post løsningen. Det skema der er tilknyttet den fejl-xml der returneres - dvs. Fejl.XSD findes i en version 1 og version2 og er specificeret i snitfladen bilag A5. For REST vil den version, der returneres, afspejle den version af API et der kaldes, dvs. kaldes version 1 af en operation returneres version 1, kaldes version 2 af en operation returneres version2. For afsendelse via sikker for virksomheder vil der altid blive returneret version Hvad kan gå galt? Samtlige parametre virksomheden angiver valideres og såfremt blot en af disse er ugyldig bliver forespørgslen afvist. Nedenfor fremgår en liste af mulige fejlscenarier med en tilhørende forklaring. Listen stammer fra Digital Post snitfladens bilag A5, som indeholder den komplette liste. No Fejltekst Kommentar 2002 Max grænse for data overskredet Hvis antallet af bytes i det fysiske dokument overstiger den grænse der er konfigureret på den postkasse der sendes til Ukendt postkasse Den angivne postkasse er ugyldig. 13

15 4017 Ukendt postkasseemne Det angivne emne er ikke validt Ukendt dialogtråd Den anvendte KorrelationsIdentifikator er ikke korrekt. Virksomheder kan alene besvare egne meddelelser hvor meddelelsen der besvares ikke er slettet fra virksomhedens sikre digital postkasse via slutbrugergrænsefladen Ugyldig format på meddelelsesid. Formatet på MeddelelseIdentifikatoren overholder ikke de generelle vilkår der henvises til under forudsætninger Emnet tilhører ikke den angivne postkasse Postkassenemnet har formular tilknyttet og kan ikke anvendes via API. Ret henvendelse via slutbrugergrænsefladen. Emnet er ikke defineret på den angivne postkasse. Emnet kan ikke besvares via systemkald, men alene via slutbrugergrænsefladen. 14

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Leverandørguide til Digital Post 2

Leverandørguide til Digital Post 2 Leverandørguide til Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Integrationstestmiljø... 2 2.1 Certifikater... 3 2.2 Adgang til konfiguration via systemkald...

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere