DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOM i erhvervsøkonomi HD. DIPLOM i. Kontakt. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer."

Transkript

1 E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD E f t e r u d d a n n e l s e DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Kontakt Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, hvor du blandt andet kan finde ansøgningsskemaer. Du kan få besvaret spørgsmål om HD 1. og 2. del ved at ringe til tlf eller skrive til f o r s k n in g s b a s e r e t L u n d & M u s t l f. : s d u.dk / hd e f te r u d d a nne ls e

2 Investér i din humane kapital Praktiske oplysninger 2 Vælger du at give dig i kast med en Hduddannelse, så foretager du en sikker investering i din fremtid. Hd-uddannelsen er kendetegnet ved at være en: Målrettet og anerkendt uddannelse. fleksibel og anvendelsesorienteret uddannelse. solid erhvervsøkonomisk grunduddannelse med mulighed for specialisering. Erhvervsledere og toneangivende fremtidsforskere er blandt andet optaget af innovation, projektledelse, globalisering, logistik, strategisk ledelse og meget mere. de peger på, at den samlede knowhow i den enkelte virksomhed eller organisation er afgørende for, om den overlever eller bukker under for den stigende globale konkurrence og finansielle krise. Evnen til at kunne styre økonomi og personale i den rigtige retning er derfor vigtigere end nogensinde. syddansk universitet udbyder en fleksibel erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, der imødekommer kravene om erhvervsrettet og anvendelsesorienteret uddannelse til dig, som vil investere i din humane kapital. Kompetenceprofil Hd er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb; Hd 1. del og et 2. dels speciale, hver på to år. På Hd 1. del får du en generel og grundlæggende viden inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. det giver dig et solidt fundament for at gå i gang med det toårige Hd 2. dels forløb. Hd 2. del er tilrettelagt, så du har rig lejlighed til at specialisere dig inden for det funktionsområde, der passer til dine interesser og karrieremæssige behov fx inden for: finansiel rådgivning Marketing Management Organisation og ledelse Regnskab og økonomistyring supply Chain Management. Med en Hd i bagagen bliver du i stand til at løse problemer af kompleks karakter, uanset om du arbejder i privat eller offentlig virksomhed. du får mulighed for at kombinere uddannelse og arbejde, og det giver dig et solidt fundament i din karriere. de fleste af underviserne har fuldtidsjob i erhvervslivet, hvilket afspejler sig i, at Hd-studiet er relateret til praksis. du bliver med andre ord en mere kvalificeret medarbejder, allerede mens du studerer, fordi den teoretiske tilgang åbner nye perspektiver i din daglige praksis. den fireårige Hd-uddannelse svarer, sammen med to års relevant erhvervserfaring, til en uddannelse på bachelorniveau, fx HA-uddannelsen. Hd kan derfor være et springbræt til en masteruddannelse eller kandidatuddannelse. Både Hd 1. del og Hd 2. dels specialerne Adgangskrav syddansk kan følges universitet som et samlet udbyder forløb, undervisning tilrettelagt på fredage eller lørdage som heldagsundervisning to-årige forløb, eller som i: enkeltfag. Kolding. som studerende ved syddansk universitet kan du følge Hd-undervisningen på en række forskellige undervisningsforløb: Aftenhold daghold Lørdagshold Weekendhold fjernundervisning følger du det samlede uddannelsesforløb på deltid, skal du regne med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 15 timer om ugen. Enkeltfag som alternativ til et samlet studieforløb, kan du på syddansk universitet vælge at følge de udbudte moduler som enkeltfag, og hermed præcist få den teori og de værktøjer som du måtte have brug for i dit arbejde. Studiestart Omkring 1. september, dvs. uge 35 eller 36. Ansøgningsfrist 1. august Pris HD 1. del det samlede studieforløb koster kr. (2014-niveau) Hertil kommer udgifter til bøger. HD 2. del det samlede studieforløb koster kr. (2014-niveau) Hertil kommer udgifter til bøger. Yderligere oplysninger Læs mere om Hd-studiet på sdu.dk/hd HD 1. del Adgang til Hd 1. del kræver en af følgende uddannelser: En gymnasial uddannelse (studentereksamen, HH, Hf, HtX) Relevant uddannelse på mindst samme niveau HD 2. del Adgang til Hd 2. del kræver en af følgende uddannelser: Hd 1. del Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse Relevant akademiuddannelse (KVu) eller videregående voksenuddannelse (VVu) på Hd 1. dels niveau uanset adgangsgivende uddannelse, så skal du for at opnå adgang til Hd 2.del endvidere have minimum to års relevant erhvervserfaring. Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på baggrund af en konkret vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger. Forbehold uddannelsen udbydes i henhold til universitetsloven og relevante bekendtgørelser for Hd-uddannelsen. universitetet forbeholder sig ret til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. 15

3 HD 2. del Supply Chain Management Blended Learning 14 3 specialiseringen i supply Chain Management er et toårigt deltidsstudium, hvor du tilegner dig helhedsorienterede kompetencer til at forbedre virksomheders konkurrencekraft. Virksomhedernes forsyningskæder bliver stadigt mere komplekse. Konkurrencen intensiveres ligeledes i disse år. Ikke alene fra nærområdet, men også fra virksomheder på det globale marked. derfor søger virksomhederne i stigende grad efter modeller og værktøjer til øget konkurrencekraft i deres supply chain. supply Chain Management bliver i stigende grad et konkurrenceparameter for virksomheder på linje med det at udbyde produkter og serviceydelser. supply Chain Management området indeholder således kilder til skabelse af konkurrencemæssige fordele både gennem tiltag der øger omsætningen og reducerer omkostninger. Virksomhederne har i dag behov for medarbejdere, som evner at helhedstænke på tværs af de traditionelle funktioner. du lærer ledelse, metoder og teknikker, der skaber øget kundetilfredshed og bedre forretningsmodeller samt reduktion af omkostningerne. Hd 2. del i supply Chain Management henvender sig derfor til nuværende og kommende ledere med tværgående drifts- og udviklingsopgaver inden for logistik, indkøb, produktion, planlægning, lager og distribution. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Hd i supply Chain Management som titel. den engelske betegnelse er Graduate diploma in Business Administration (supply Chain Management ). Operations & supply Chain Management supply Chain Costing supply Chain design syddansk universitet udbyder undervisning på fredage eller lørdage som heldagsundervisning i Kolding. På syddansk universitet har vi tilrettelagt Hd som Blended Learning et undervisningskoncept, som bygger på nyeste viden om effektiv læring, og hvor flere forskellige lærings-metoder inddrages. du tilbringer således lidt mindre tid i klasselokalet, men har til gengæld adgang til og bliver støttet af en e-læringsplatform med fx film om fagenes teorier og metoder, supplerende undervisningsmaterialer samt mulighed for løbende dialog med undervisere og medstuderende. Blended Learning er ikke blot en effektiv studieform, men giver dig samtidig den størst mulige fleksibilitet til at få indpasset studierne i din dagligdag. Hd-uddannelsen er opbygget af en række selvstændige fleksible fagmoduler. du kan i et vist omfang selv tilrettelægge dit forløb, og du har blandt andet mulighed for at bruge længere tid på din uddannelse end de normerede fire år. undervisningen foregår hovedsageligt på dansk, men en del af pensum er engelsk litteratur. Fjernundervisning Vi tilbyder også Hd 1. del og en række 2. dels specialer som fjernundervisning. fjernundervisningen er særligt målrettet dig, der bor i udlandet eller langt væk fra et uddannelsessted. du kan også vælge fjernundervisning, hvis du har vanskeligt ved at passe undervisningen ind i en travl hverdag fx på grund af mange rejsedage. Indholdet, kravene og eksamensformen i fagene er helt identiske med de almindelige fremmødehold. fjernundervisningen bygger videre på de materialer, der tilbydes under Blended Learning konceptet. derudover har du fri adgang til underviser via , telefon eller webkonference. Hvis du bor i udlandet er det muligt at tage eksamen lokalt. undtaget er dog eksamen på de afsluttende projektopgaver, hvor der er krav om fremmøde. Deltagerprofil Hd-uddannelsen er specielt udviklet til dig, der har en praktisk erhvervsbaggrund, men som mangler den teoretiske ballast i din jobfunktion eller i dit videre karriereforløb. de studerende, der optages på Hd-studiet, har meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Et stort antal starter på baggrund af en studentereksamen eller en højere handelseksamen. En del har en teknisk uddannelse som fx ingeniør, og andre igen har en videregående uddannelse fra et universitet. supply Chain Analytics Praktisk seminar Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd/supplychain, ligesom du er velkommen til at kontakte os på tlf eller Kim Petersen, Danfoss det er helt klart, at jeg har fået en helt anden indsigt i det afsætningsøkonomiske område og også fået styrket mine analytiske evner ved at læse Hd i Marketing Management. Jeg kan behandle store mængder stof på kort tid og samtidig få noget meningsfuldt ud af det.

4 HD 1. del Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd, ligesom du er velkommen til at kontakte studiesekretariatet på tlf eller HD 1. del er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, hvor den erhvervsøkonomiske og metodiske profil er blevet skærpet. I uddannelsen indgår valgfag, der giver dig mulighed for at fordybe dig inden for de erhvervsøkonomiske områder, som netop har din interesse. Fx med henblik på valg af HD 2. dels speciale eller som et udgangspunkt for dit afsluttende projekt på HD 1. del. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen HD 1. del som titel. Den engelske betegnelse er Graduate Certificate in Business Administration. Af valgfag fra det seneste studieår kan nævnes: Forhandlingsteknik International økonomi & business Serviceøkonomi Videregående erhvervsret Erhvervsøkonomi Dataanalyse Erhvervsøkonomi (fortsat) Samfundsøkonomi Erhvervsret Erhvervsøkonomisk metode 1 2 Afsluttende projekt Fagene Dataanalyse gennemføres i et tæt samspil med faget Erhvervsøkonomi og omfatter en grundlægende indgangsvinkel til datafangst, statistisk behandling af data, estimation, hypoteseprøvning mv. Erhvervsøkonomi giver dig en indføring i et erhvervsøkonomisk begrebsapparat, der kan anvendes i forbindelse med virksomhedernes beslutningstagen. Af centrale temaer kan nævnes beslutningsteori, regnskab, nøgletal, markedsformer, optimering, investering og finansiering. Samfundsøkonomi fokuserer på de økonomiske rammer, som virksomheden arbejder under; både makroøkonomisk (fx løn, priser, kapitalforhold, økonomiske politikker) som på det mikroøkonomiske plan (forbrugsteori, markedsformer m.v.). Erhvervsret omhandler bl.a. juridisk metode og virksomhedens juridiske rammebetingelser; interne (fx omkring ansættelsesforhold, etablering og nedlæggelse af virksomhed) som eksterne (i relation til fx forbrugere og konkurrenter). Erhvervsøkonomisk metode omfatter bl.a. videnskabsproduktionens centrale elementer og samspillet mellem disse (problemformulering, teorigrundlag, praksis og problemløsning, valg af undersøgelsesdesign med videre). Valgfagene, hvor du får mulighed for at fordybe dig indenfor de erhvervsøkonomiske områder som du måtte have en særlig interessere for, evt. med henblik på valg af HD 2. dels speciale og/eller som et udgangspunkt for dit afsluttende projekt på HD 1. del. Det afsluttende projekt tager udgangspunkt i et konkret erhvervsøkonomisk problem, hvor du arbejder metodisk og analytisk frem til et løsningsforlag. Projektet skal ses i sammenhæng med uddannelsens øvrige fag, især fagene Erhvervsøkonomi og Erhvervsøkonomisk metode. Syddansk Universitet udbyder undervisning på HD 1. del, både om aftenen og på lørdagshold. Slagelse, Roskilde, Holbæk og Næstved Odense Esbjerg, Kolding Sønderborg og Vejle Fjernundervisning adgang til kandidatuddannelsen, cand.merc.aud., som er den teoretiske forudsætning for at blive statsautoriseret revisor. Uddannelsen svarer, sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring, til en bacheloruddannelse. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen HD i regnskab og økonomistyring som titel. Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Accounting). Strategisk ledelse Eksternt regnskab Økonomistyring Skatteret Opbygning Strategisk ledelse beskæftiger sig med organisationers overordnede og langsigtede udvikling og har fokus på organisationen, omgivelserne og grænsedragningen herimellem. Der er desuden fokus på, hvordan organisationer skaber konkurrencemæssige fordele. Strategisk ledelse drejer sig om analyse, udvikling og implementering af organisationers forretningsstrategier, hvor organisationen forstås ud fra et interessentperspektiv. Eksternt regnskab beskæftiger sig med måling og rapportering af oplysninger om virksomheders indtjenings- og kapitalforhold til erhvervsøkonomi investorer, kreditorer og andre eksterne interessenter, der efterspørger oplysningerne til beslutningsformål. Økonomistyring har fokus på at lære dig at etablere og vedligeholde økonomistyringen af en virksomhed. Centrale emner er fx budgettet som økonomistyringsværktøj, den operative styring af salgs-, lager- og indkøbsfunktion og produktionsplanlægning på taktisk og operativt niveau. Endvidere inddrages modeller til økonomisk styring af kapacitetsomkostninger, likviditetsbudgettet m.v. Skatteret giver en indføring i relevante skattemæssige regler og den fornødne metodeog målrettethed, som blandt andet er en forudsætning i forbindelse med skatterådgivning omkring økonomiske beslutninger, herunder likviditetsstyringen. Valgfagene dækker blandet andet: Finansiel planlægning International beskatning Seminarrække i regnskab og skat Turn Around Videregående skatteret Videregående økonomistyring Virksomhedsanalyse Afgangsprojektet skal vise, at du kan demonstrere videnskabelig metode og konstruere praktisk anvendelige løsninger i form af konklusioner og anbefalinger til løsning af den formulerede problemstilling. Syddansk Universitet udbyder undervisning på aften- og lørdagshold. Slagelse, Roskilde, Holbæk og Næstved Odense Esbjerg, Sønderborg og Kolding Fjernundervisning Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd/regnskab, ligesom du er velkommen til at kontakte os på tlf eller

5 HD 2. del Regnskab og økonomistyring 12 5 den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse i regnskab og økonomistyring er et toårigt deltidsstudium. På baggrund af den nyeste forskning opnår du faglige forudsætninger for at kunne bestride ledende stillinger inden for private og offentlige virksomheders økonomifunktioner. specialets navn regnskab og økonomistyring, forkortet til Hd(R), peger på hver sit sæt af opgaver, som samlet udgør en helhed: Regnskab beskæftiger sig med at registrere og beskrive de økonomiske konsekvenser af organisationens planer og handlinger. Økonomistyring dækker over anvendelsen af beskrivelserne i virksomhedens kommunikations- og påvirkningsprocesser, så beslutningsprocessen om handlin- ger så vidt muligt er støttet af troværdig og aktuel konsekvensbeskrivende information. På uddannelsen vil du møde undervisere, der ikke alene formidler den faglige viden, men som også selv forsker eller har stor praktisk erfaring. dermed tilvejebringer de ny og aktuel viden, som kan omsættes i undervisningen og sættes ind i en jobmæssig virkelighed. samtidig kan du udveksle erfaringer og få inspiration fra medstuderende, som trækker på erfaring fra mange slags virksomheder. uddannelsen sigter på stillingen som regnskabs- eller økonomichef i danske virksomheder. studiet er også interessant for dig, der i en specialistrolle har direkte eller indirekte medansvar for beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af organisationens handlinger. Hd(R) er også relevant for dig, som ønsker at arbejde som fx aktieanalytiker, bankrådgiver eller controller. diplomuddannelsen i regnskab og økonomistyring giver umiddelbart adgang til uddannelsen som registreret revisor på handelshøjskoler. desuden giver den, dog med opfyldelse af få supplerende betingelser,

6 HD 2. del Finansiel rådgivning 6 11 den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse i finansiel rådgivning er et toårigt deltidsstudium. uddannelsen henvender sig til: Medarbejdere indenfor bank eller realkredit, der blandt andet rådgiver komplekse privatkunder (Private Banking) samt små og mellemstore virksomheder (smv). Potentielle ledere eller projektledere i den finansielle sektor. Andre faggrupper, der ønsker indsigt i finansiel rådgivning. specialets indhold er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra den finansielle sektor for at sikre, at indholdet matcher de kompetencer, der efterspørges. finansiel rådgivning udbydes i et samarbejde mellem Handelshøjskolen i København (CBs), Aalborg universitet (AAu) og syddansk universitet (sdu) og består af fire semestre. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Hd i finansiel rådgivning som titel. den engelske betegnelse er Graduate diploma in Business Administration (financial Planning). Investeringsrådgivning skatteret & juridisk metode styring af finansielle virksomheder finansielle virksomheders produkter og services Fagene første semester indeholder to basismoduler, som er fælles for alle uddannelsesinstitutioner, og det er derfor muligt at skifte uddannelsesinstitution når de to basismoduler er gennemført. Indholdet af de to moduler er følgende: Investeringsrådgivning introducerer centrale erhvervsøkonomiske problemfelter indenfor investeringsrådgivning. Behandlingen af emnerne sker med udgangspunkt i den finansielle sektors problemstillinger. skatteret & juridisk metode lærer dig at blive i stand til at identificere skatteretlige problemer. Ved at bruge den juridiske metode lærer du at identificere, forstå og anvende centrale skatteretlige regler på problemer af særlig relevans for rådgivning i finansiel virksomhed. Andet semester beskæftiger sig bredt med de forretningsmæssige udfordringer i styringen af en finansiel virksomhed, dvs. forretningsledelse og forretningsforståelse. desuden får du en grundig indføring i de centrale og væsentligste begreber til brug i den kunderelaterede rådgivning. du bliver i stand til selvstændigt at identificere relevante problemstillinger primært i forbindelse med komplekse privatkunder (Private Banking) samt små og mellemstore virksomheder (smv). fagene er styring af finansielle virksomheder og finansielle virksomheders produkter og services. semestrets struktur er identisk for CBs, AAu og sdu, men der kan være variationer omkring undervisnings- og eksamensform samt litteraturvalg. dette fundament suppleres med tre valgfag, som kan vælges inden for Hd 2. dels samlede udbud af valgfag. Viften af valgfag dækker blandet andet: Coaching forandringsledelse forhandlingsteknik International ledelse Projektledelse Økonomistyring for ledere uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du fordyber dig i et bestemt emne eller en konkret problemstilling. I afgangsprojektet skal du selvstændigt identificere og formulere et problem, som skal behandles med videnskabelige metoder og løses på en praktisk anvendelig måde. du afslutter afgangsprojektet med konklusioner og anbefalinger, der løser det formulerede problem. syddansk universitet udbyder undervisning både om aftenen, dagen og på lørdagshold. slagelse og Roskilde Odense Esbjerg, sønderborg og Kolding fjernundervisning Læs mere om uddannelsen på sdu. dk/hd/organisation, ligesom du er velkommen til at kontakte os på tlf eller sdu.dk

7 HD 2. del Organisation og ledelse 10 7 den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse i organisation og ledelse er et 2-årigt deltidsstudium. uddannelsen bygger bro mellem teori og praksis. dine erhvervserfaringer inddrages i undervisningen, og du lærer, hvordan teorien kan anvendes til løsning af praktiske problemstillinger. specialet i organisation og ledelse er en grundig og fleksibel ledelsesorienteret uddannelse som vil sætte dig i stand til at løse og håndtere forskellige opgaver inden for fx: Personale/HRM Organisationsudvikling Ledelse eller Opbygning af helt nye organisationer. uddannelsen henvender sig til mange forskellige typer af medarbejdere, som har med mennesker at gøre fx: HRM-ansvarlige Videnskoordinatorer eller Ledelsesgeneralister med ambition om at udvikle afdelinger eller organisationer. uddannelsen svarer, sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring, til en bacheloruddannelse. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen Hd i Organisation og Ledelse. den engelske betegnelse er Graduate diploma in Business Administration (Organization). Organisation og ledelse strategi og kompetencer Organisationsanalyse Beslutningsprocesser Fagene På syddansk universitet indledes specialet med et grundfag inden for organisation og ledelse, der er baseret på fagdiscipliner som psykologi, sociologi og økonomi. der bygges videre med fag inden for organisationsanalyse, strategi og beslutningstagning. tredje semester er valgfagssemester, og indholdet varierer fra udbyder til udbyder. På sdu skal du have to valgfrie fag, hvor du blandet andet kan vælge mellem Organisation og medarbejderudvikling og faget Projektledelse. uddannelsen afsluttes med, at du udarbejder et afgangsprojekt indenfor den valgte specialisering. Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd/finansiel, ligesom du er velkommen til at kontakte os på telefon eller syddansk universitet udbyder undervisning på daghold i følgende byer: Roskilde og næstved Kolding

8 HD 2. del Marketing Management 8 9 Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse i Marketing Management er et toårigt deltidsstudium. Marketing Management betegnelsen afløser den tidligere HD i Afsætning. Uddannelsen giver dig en række strategiske muligheder til løsning af virksomhedens afsætningsmæssige problemstillinger. Du bliver præsenteret for en lang række værktøjer til at fastlægge virksomhedens placering i markedet, fx i forhold til konkurrenter og i forhold til eksisterende og potentielle kunder. Du bliver i stand til at indsamle, bearbejde og analysere markedsdata, så virksomheden med baggrund i dataanalysen kan formulere og implementere fremtidige strategier. Markedsføring på forbrugermarkedet (B2C) Markedsføring på professionelle markeder (B2B) Anvendt Markedsanalyse Markedskommunikation og Branding Global Marketing Produktpolitik og Innovation Praktisk seminar Uddannelsen er teoretisk baseret og gennem hele uddannelsesforløbet bygges bro mellem teori og praksis. Din erhvervserfaring anvendes i undervisningen, og du arbejder aktivt med, hvordan den gennemgåede teori kan bruges til løsning af praktiske problemstillinger. Marketing Management henvender sig til dig, der arbejder eller planlægger at arbejde med salg og marketing i privat virksomhed, frivillige organisationer eller indenfor den offentlige sektor. Uddannelsens formål er at give dig en kompetenceprofil, der sætter dig i stand til at udfylde rollen som Marketing Manager i alle typer af udviklingsorienterede organisationer. Som HD-uddannet i Marketing Management vil du kunne udfylde din rolle uanset om virksomheden opererer på et nationalt eller internationalt marked, og om det er et industrielt marked, et offentligt marked eller et forbrugermarked. Uddannelsen svarer sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring til en bacheloruddannelse. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen HD i Marketing Management som titel. Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration (Marketing). Fagene De tre obligatoriske moduler er fælles fagmoduler på landsplan. Her inddrages markedsføringsplanlægning på forbrugervaremarkeder (B2C) og professionelle markeder (B2B) og det metodiske informationsgrundlag for markedsvalg og valg af markedsføringsplaner. HD-uddannelsen på Syddansk Universitet. Her inddrages en række udvalgte afsætningsøkonomiske kernediscipliner som markedsbaseret produktpolitik/innovation, strategisk markedsplanlægning på internationale markeder og markedskommunikation og branding. På dette semester udbydes modulet Praktisk seminar som er et obligatorisk fælles landsdækkende modul. Her behandles markedsføringsplanlægning og/eller strategisk markedsplanlægning for et udvalgt marked og en udvalgt virksomhed. Endvidere udbydes på dette semester en række valgfagsmoduler inden for afsætningsøkonomiske, erhvervsøkonomiske og ledelsesrelaterede emner, der giver mulighed for i et helhedsperspektiv blandt andet at styrke vidensområderne markedsføringsplanlægning og strategisk markedsplanlægning. Er forbeholdt afgangsprojektet der er kronen på værket i studiet. Afgangsprojektet er en større skriftlig opgave (60-80 sider) med udgangspunkt i en praktisk markedsføringsmæssig problemstilling i en virksomhed eller organisation. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. Arbejdet med afgangsprojektet skal ses som et sammenhængende forløb, der sammen med metodeundervisningen og undervisningen i de øvrige moduler på studiet skal føre frem til, at opgaveløser: selvstændigt kan formulere en problemformulering kan løse problemformuleringen gennem anvendelse af relevant teori og indsamling af empiriske data kan udforme en større skriftlig rapport. Syddansk Universitet udbyder undervisning på aften-, lørdags- og weekendhold. Kolding Slagelse Fjernundervisning Læs mere om uddannelsen på sdu.dk/hd/marketing, ligesom du er velkommen til at kontakte os på tlf eller De tre fagmoduler er institutionsspecifikke, dvs. specielle og kendetegnende for

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse 2 Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HDuddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

MBA på Aalborg Universitet

MBA på Aalborg Universitet MBA på Aalborg Universitet Som Formand for Ledelsesakademiet på Aalborg Universitet er jeg stolt af, at Aalborg Universitet nu lancerer en MBA-uddannelse - en MBA-uddannelse, der netop kombinerer den nyeste

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

MASTER i. offentlig ledelse

MASTER i. offentlig ledelse E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i offentlig ledelse for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse 2 Din vej til kommandobroen 3 Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2010 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELS- UDDANNELSER SALG, INDKØB OG LOGISTIK HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse på Aalborg Handelsskole, har du mulighed for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management

Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Profilbeskrivelse for Økonomisk styring Accounting Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING 2000 med justeringer 2006 1 GRUNDLAG 2 HD-uddannelsen i Regnskab og økonomistyring er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Udbud efterår 2013 Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Indholdsfortegnelse Om Akademiuddannelser...3 Grafiske oversigter over AU-linjernes opbygning...4 Adgangskrav...8 Finansiel rådgivning...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016

Prisudviklingen på HD-uddannelser 2016 udviklingen på HD-uddannelser 2016 Indledning FSR danske revisorer undersøger hvert år prisudviklingen på HD-uddannelsen hos de fire primære udbydere af uddannelsen her i landet, nemlig Aalborg Universitet

Læs mere

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier

MASTER. Deutschland heute - moderne tysklandsstudier MASTER Deutschland heute - moderne tysklandsstudier Master i Deutschland heute Er Angela Merkel stadig kansler og den vestlige verdens mest magtfulde kvinde efter det tyske valg til september? Hvordan

Læs mere

Profilbeskrivelse for MBA i Innovation Management

Profilbeskrivelse for MBA i Innovation Management Det elige Fakultet Profilbeskrivelse for MBA i Innovation Management Odense 2012 1 af 7 Det elige Fakultet Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for Master of Business

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Økonomiog ressourcestyring AU Ledelse AU Informationsteknologi AU Finansiel

Læs mere

Profilbeskrivelse for MBA i Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for MBA i Supply Chain Management Det elige Fakultet Profilbeskrivelse for MBA i Supply Chain Management Odense 2012 1 af 7 Det elige Fakultet Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for Master of

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR

HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE. Aalborg Handelsskole HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR HANDELSUDDANNELSER PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSER INDEN FOR SALG, INDKØB OG LOGISTIK TAG DIN UDDANNELSE PÅ AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSUDDANNELSE MED TO SPOR Tilmelder du dig en handelsuddannelse

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere