INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK JANUAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK 24 27. JANUAR 2013"

Transkript

1 Hovedbestyrelsens beretning INUIT ATAQATIGIIT LANDSMØDE - SISIMIUT TASERALIK JANUAR 2013 Kære venner, kollegaer, landsmænd, ærede gæster m.m. Jeg vil nu fremlægge hovedbestyrelsens beretning i henhold til vedtægterne for Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Beretningen fra Hovedbestyrelsen indeholder hvad der er sket og hændt siden vi sidst afholdt vores Landsmøde, vores opnåede resultater og endelig nogle pejlemærker for hvilke politiske målsætninger vi ser for os for de kommende år. Der er med andre ord tale om en beretning over hvad der er sket og en præsentation af hvilke visioner vi forestiller os for fremtiden. Vi havde vores sidste Landsmøde i juni 2011 i Nuuk. Inuit Ataqatigiit overtog den politiske ledelse af landet efter valget d. 2. juni 2009 sådan som den grønlandske vælgerbefolkning havde ønsket det! Kort tid efter valget blev Selvstyret indført den 21. juni, en uforglemmelig dag som gav os større politisk selvbestemmelse og frihed for det grønlandske folk, en glædens dag som vi alle fejrede i fællesskab som et forenet folk og med mod på fremtiden. Dagen markerede samtidig også det resultat som Inuit Ataqatigiit havde stået i spidsen for og nu skulle til at implementere et resultat som Inuit Ataqatigiit så længe har efterstræbt og stået i spidsen for uanset hvad andre ellers vil hævde og postulere. Det er netop også forklaringen på vores meget store vælgertilslutning! En stor tillidserklæring fra vælgerne men samtidig et udtryk for en tiltro til at vi magtede opgaven. Det grønlandske folks budskab ved valget var da også, at indførelsen og implementeringen af Selvstyret burde ledes af Inuit Ataqatigiit. Forud for valget har folk været beviste om, at der lå store og nærmest uoverstigelige udfordringer og problemer forude for landet og derfor blev dette arbejde pålagt os af vælgerne. Dermed blev et stort ansvar samtidig lagt på vore skuldre. Som formand for Inuit Ataqatigiit vil jeg vove at mene, at vi godt kan være dette arbejde bekendt. Resultatet er blevet godt. Der er siden vi overtog ledelsen sket meget. Hvis jeg meget kort skal ridse det op, så er vi nu kommet videre som et folk, videre fra stilstand og ståen i stampe i mange år. I stedet for sløvsind og søvndrukkenhed har vi nu slået øjnene op og trukket i arbejdstøjet. Det grønlandske samfund er nu ved at rejse sig igen og i 1

2 fællesskab rejser vi os op. Vi tror mere og mere på egne evner og tiden hvor mange følte sig underdanige er snart en saga blot. Blandt alverdens folk anses vi nu som et ligeværdigt folk og vi skal handle og opføre os derefter. Inden jeg kommer alt for langt ind i beretningen vil det være naturligt at rette en særlig tak til familier, kollegaer, venner og alle de mennesker som har givet en hånd med. En særlig tak skal naturligvis også rettes til vores koalitionspartnere Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiaat. De resultater vi har nået er vi ikke kommet sovende til. Et slidsomt arbejde med megen travlhed er gået forud og mange af resultaterne er først opnået efter mange og langtrukne forhandlinger. Dette gælder for alt hvad der har med politik at gøre. Når dette er sagt så skal det også siges, at den politiske tone og debatkultur er blevet mere og mere skinger og hård gennem de snart 4 år der er gået. Der har været grove politiske udfald og angreb alene med det formål at generobre magten, byggende på usandheder og uacceptabel adfærd. Det nægter Inuit Ataqatigiit at deltage i og bliver aldrig vores stil. Vores kendetegn og varemærke er og bliver tolerance, åbenhed, respekt og anerkendelse af andres meninger. Da jeg forleden fulgte indsættelsesceremonien af præsident Barack Hussein Obama s anden embedsperiode i USA - hørte jeg, at én af talerne henviste til forfatteren Alex Haley s livsfilosofi som lyder: Søg det gode og lovpris det!! Èn af Alex Hayley s betydeligste og mest kendte bogudgivelse hedder Roots - en fortælling om de sorte slavers kamp for frihed og retfærdighed i USA, en fortælling som siden blev til en gribende TV-produktion i flere afsnit. Min opfordring er derfor også: Søg det gode og lovpris det! Vores fremtid vores ansvar Inuit Ataqatigiits Landsmøde i år er på mange måder anderledes end vores hidtidige landsmøder. Valgperioden hvor vi har siddet i spidsen for en regering, er ved at rinde ud og inden vi når midtvejs i dette år skal vi have valg til samtlige folkevalgte forsamlinger i Grønland. Der ligger masser af arbejde og opgaver forude vi skal skynde os! Vi har meget vi skal have evalueret og meget vi skal have taget beslutning om for de kommende valgperioder, vi skal have forberedt os til valgkampene og netop det er nogle af dette Landsmødets vigtigste opgaver. Vi er klar over, at de beslutninger der tages af Inuit Ataqatigiit under dette landsmøde vil have mærkbare følger for hele landets og for hele befolkningens fremtid. Vi ved at dette er vores ansvar og vores opgave. Derfor er overskriften for dette landsmøde og for vores valgkampagner Vores fremtid vores ansvar. Med dette slogan menes ikke kun Inuit Ataqatigiit - men os alle sammen i det grønlandske samfund. Jeg vil hér gentage nogle af mine ord fra min nytårstale som formand for Naalakkersuisuit: Der er ikke andre end os til at tage beslutningerne. I en tid og i 2

3 en verden, hvor vi som beboere af denne klode, synes at dele en mere og mere fælles skæbne, skal vi selv afgøre, hvilken vej vi vil gå. Hvis vi ikke selv vil, hvis vi ikke har modet og hvis vi ikke selv tager ansvaret, er det tilfældighederne og verden uden for Grønland der kommer til at bestemme vores fremtid Naalakkersuisut har udarbejdet en plan for udviklingen af samfundet mod år Planen har overskriften Vores fremtid dit om mit ansvar. Den indeholder handlingsplaner og visioner for hvordan vores samfund skal indrettes og reformeres på en koordineret og sammenhængende måde. Det centrale element omhandler udviklingen af et erhvervsklima så vi kan blive mere selvforsynende og for at nå dertil skal vi skabe en sammenhæng mellem uddannelsesområdet, socialområdet og skatteområdet. Uanset hvor mange nye erhvervsprojekter vi udvikler, er det nødvendigt at der gennemføres reformer, hvis vi skal sikre et velfærdssystem som svarer til det vi har i dag. Derfor har 2012 også været året hvor tre-partsforhandlinerne og dialogen mellem det offentlige Grønland og arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne er påbegyndt. I 2025 planen er der særligt fokus på børn og unges fremtid. Vi kan ikke komme uden om også at have fokus på de forhold vores børn og unge vokser op under, og ikke mindst forholdene på folkeskolerne. Inuit Ataqatigiits Landsmøde skal være et forum hvor vi tager klar stilling til disse spørgsmål. Beslutningsforslag til landsmødet Jeg vil ikke tale længe om de enkelte politiske målsætninger eller om vores hidtidige resultater da de vil kunne læses i de til landsmødet uddelte papirer. Som jeg har sagt tidligere er det én af landsmødets vigtigste opgaver at vurdere vores regeringsledelse. Jeg regner med, at en evaluering af de seneste års regeringsførelse vil være en del af udarbejdelsen af de fremadrettede målsætninger. Derimod vil jeg fremlægge uddrag af vores resultater til fastsættelse af vores målsætninger for de kommende år og de kommende valgkampe. Valgene i 2013 Som alle ved skal vi dette forår have valg til alle de forskellige politiske forsamlinger vi har i Grønland. Der er valg til menighedsråd, bygderåd og kommunalbestyrelser den 2. april og senest den 2. juni skal vi have valg til Inatsisartut. Derfor vil vores drøftelser ved landsmødet være retningsgivende for valgene, vores valgprogrammer, vores fremgangsmåde og for hvordan vi vil organisere os og forholde os i forhold til mulige samarbejdspartnere efter valgene. Jeg håber, at mange af vores venner landet over vil stille op til valgene og vil hjælpe til i valgkampene. Forslag fra hovedbestyrelsen Ved sidste Landsmøde fik hovedbestyrelsen til opgave at fremlægge ændringsforslag til organisationens vedtægter ved dette landsmøde. Derudover vil der også, som drøftet ved sidste landsmøde, fremlægges forslag til ændringer af 3

4 partiets organisation, herunder skal vi drøfte hvorvidt vi skal kunne sammenlægge lokalafdelinger regionsvis eller om vi skal fortsætte som vi hidtil er organiseret. Ifølge vores vedtægter har vi længe skullet afholde landsmøde hvert andet år. Det har tidligere været drøftet hvorvidt der skal være landsmøder med længere mellemrum, men det har der indtil videre ikke været flertal for. I den forbindelse vil jeg sige, at i takt med at vores parti bliver større, og der dermed bliver flere landsmødedeltagere, og kravene til afholdelse af landsmødet også bliver større, så stiger udgifterne til afholdelsen af landsmødet tilsvarende. Jeg håber at vi vil have en tilbundsgående debat om dette ved landsmødet i år. Det er vigtigt for os at deltage i det nordiske partisamarbejde Nordic Green Left Alliance, NGLA. For første gang i dette partisamarbejdes historie sidder vi på nuværende tidspunkt i regering i alle de nordiske lande, undtagen Færøerne. I 2011 overdrog vi formandskabet til Norge og vi deltog i begge af årets to møder i Ved formandsmøderne drøftedes særligt at den økonomiske krise i Europa, som særligt har ramt mange banker, ikke må spredes til de nordiske lande. Vores vigtigste budskab har været, at de nordiske befolkninger ikke må rammes, og at de skal beskyttes i denne sammenhæng. Vi har krævet, at de nordiske lande i fællesskab med EU skal udarbejde fælles retningslinjer for denne beskyttelse. I 2013 overtager Finland formandskabet i NGLA. (Ved vores sidste landsmøde havde vi til vores store glæde deltagelse fra samtlige NGLA lande ligesom der i dag er deltagelse, dog ikke fra alle landene, her i Sisimiut. Det er vi rigtig glade for) Inuit Ataqatigiit i Folketinget Ved valget den 15. december 2011 fik IA igen valgt et mandag til Folketinget. I de forrige ti år havde IA samarbejdet med et af de færøske mandater, samt i en periode Siumut, i Den Nordatlantiske Gruppe. Ved valget i 2011 blev vores færøske samarbejdspartner desværre ikke genvalgt og DNAG blev opløst. "Inuit Ataqatigiit Folketingimi" blev derefter etableret med sit eget sekretariat. IA er dermed positioneret som sin egen gruppe i Folketinget og er uafhængig af de danske partier, men stemmer med det røde valgforbund. IA har som tidligere et teknisk samarbejde med SF og har også en løbende dialog med Enhedslisten. Derudover har det været vigtigt for IA's folketingsmedlem af kunne tale med alle Folketingets partier, og dette er lykkedes. De andre Nordatlantiske mandater Efter valget stod det klart, at de tre røde nordatlantiske mandater var tungen på vægtskålen i forhold til et rødt flertal. Derfor underskrev de tre mandater (Sjurdur Skaale (JF), Doris Jakobsen (Siu) og Sara Olsvig (IA)) en aftale om, at ved sager hvor den danske regering går imod sager som der i Grønland eller Færøerne er et flertal for, vil de tre mandater stå sammen. Alle fire nordatlantiske mandater i Folketinget har nu hver deres sekretariater, men bevarer en nogenlunde kontakt i hverdagen. Udpluk af resultaterne I løbet af de første halvandet år er der nået flere politiske resultater. Grønlandske familier som flytter til Danmark havde fra 2012 mistet retten til fuld børne- og ungeydelse. Denne ret er nu genoprettet. Den grønlandske menighed i Danmark får 4

5 en præst betalt af den danske stat, og der er sat øget fokus på udsatte grønlændere i Danmark ved at Socialministeriet nu har afsat penge til en strategi for området. Der har været særlig fokus på De Grønlandske Huses sociale projekter, som desværre har mistet deres bevillinger, og der arbejdes i tæt samarbejde med husene om dette. Rent parlamentarisk har IA blandt andet arbejdet med den nye lov om Dansk Institut for Menneskerettigheder, og med forberedelserne til, at denne kan anordnes for Grønland. Der er også blevet arbejdet med Retsplejeloven, og allerede under regeringens udarbejdelse af et regeringsgrundlag fik vi retskredsreformen ind som et mål. Der arbejdes også med den kommende lovændring vedrørende "de juridisk faderløse". Sæler og hvaler I det forgangne år er der gjort mange anstrengelser på sæl- og hvalområdet. Det er folketinget som giver den danske regering mandat til hvad Danmark skal arbejde for i Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Heldigvis møder vi stor støtte blandt danske politikere og fra samtlige partier i folketinget. Støtten til vores sælfangst er også stor og der er en løbende dialog med de danske politikere for at de skal være så oplyste om emnerne som muligt Sidste år var der særlig meget debat i Danmark om sælfangst og sælskind og der var utallige interviews fra den danske presse om dette. Nu har det danske pelshus Kopenhagen Fur og KNAPK sammen med Naalakkersuisut igangsat en oplysningskampagne Arktis Danmarks og den internationale arenas stigende fokus på Arktis førte i 2012 til, at IA Folketingimi afholdt en stor konference om emnet råstoffer i Arktis og udenrigsog sikkerhedspolitik. Konferencen var en stor succes og et sammendrag af konferencens indhold kan læses på grønlandsk og dansk. Hovedkonklusionen var, at Grønlands råstof- og industriaktiviteter på forskellige måder har en indvirkning på udenrigspolitik, og at der derfor skal være et tættere og mere struktureret samarbejde mellem Grønland og Danmark om udenrigspolitikken. Den øgede fokus på Arktis og Grønland er noget som IA i folketinget mærker tydeligt. Til hverdag ringer mange journalister, og mange politikere og andre involverede kontakter IA for møder og samtaler. I dette arbejde og på andre områder er der løbende en tæt kontakt til Naalakkersuisut. Storskalaloven Nogle af de beslutninger der tages i Inatsisartut har eftervirkninger for arbejdet i Folketinget. Det har forholdene omkring tilblivelsen af storskalaloven tydeligt vist. I denne tid debatteres storskalaloven i stor stil i Folketinget og rigtig mange danske medlemmer har stillet en lang række spørgsmål om emnet til danske ministre. Meget af fokus er på de mange udefrakommende arbejdere som forventes at komme til Grønland, særligt fordi der skal laves en ændring i den danske udlændingelov for at imødekomme dette. Denne lovændring forventes gennemført her i foråret. Meget af debatten i Danmark omhandler dog ikke denne lovændring, og kan siges at være noget overdrevet. Arbejdet i Folketinget går godt Hvis man skal pege på, hvor arbejdet i Folketinget kan forbedres så er det i 5

6 samarbejdet og koordinationen med arbejdet i Inatsisartut. Meget inatsisartut- og folketingsarbejde hænger tæt sammen og vi kan få mere ud af vores folketingsmandat hvis vi forbedrer dette samarbejde. Den største udfordring ved folketingsarbejdet er at engagere de danske politikere i emner som vedrører Grønland, undtaget når det drejer sig om Arktis og råstoffer. Det er; desværre oplever vi megen tilbageholdenhed for at arbejde for grønlandske emner, og de resulterer ofte i, at mål ikke nås, f.eks. i forhold til kriminalforsorgen og udsatte grønlændere i Danmark. Kort fortalt går folketingsarbejdet rigtig godt. Der er meget at lave, mere at lave end tidligere og selvom vi nu står alene med driften af sekretariatet når vi rigtig meget arbejde. I den forbindelse syntes jeg vi skal give en stor tak til vores ansatte og praktikanter på IA Folketingimis sekretariat. Forslag fra lokalafdelingerne Mange af lokalafdelingerne har indsendt flere debatoplæg og beslutningsforslag. Lokalafdelingerne i Kangersuatsiaq, Tasiisaq, Qaqortoq, Nuuk, Aappilattoq har indsendt forslag indeholdende forskellige emner. Disse forslag lægger vi ind under de forskellige punkter og behandler dem i morgen når vi skal arbejde med vores målsætninger. Her vil forslagsstillerne også have mulighed for at fremlægge deres forslag for landsmødet. Kommunerne hvordan kommer vi videre? I forbindelse med det forestående valg til kommunalbestyrelserne skal Inuit Ataqatigiit arbejde med retningslinjer for, hvordan det videre arbejde skal foregå. Siden tilblivelsen af storkommunerne har kontakten mellem borgerne og myndighederne ændret sig, derfor er det vigtigt for os at arbejde med spørgsmålet om nærdemokrati. I kommuneqarfik Sermersooq er der igangsat en interessant forsøgsordning omkring hvordan et nærdemokrati også kan praktiseres, og det er mit håb at også Landsmødet vil tage dette spørgsmål med i deres overvejelser. Indkomstskatten Når vi nu taler om kommunerne og den måde vi har indrettet vores skattesystem på, er det oplagt at fokusere på hvordan og hvorledes vi kan indføre en mere ensartet skatteudskrivning gældende for hele landet. Hvad dette spørgsmål angår har det imidlertid ikke været muligt for Naalakkersuit og kommunerne at nå til enighed, men vi står fast på at ens udskrivningsprocent skal være det overordnede formål. Hvad skal hvor? I den politiske debat har spørgsmålet om hvor dette og hint skal placeres fyldt meget. Dette gælder særligt i forhold til offentlige myndigheder, offentligt ejede virksomheder og sidst men ikke mindst hvor landets uddannelsesinstitutioner bør og skal være placeret. Igennem årene er offentlige arbejdspladser og institutioner blevet flyttet rundt som en art forsøgsprojekter, hvilket dog aldrig har været succeshistorier, da fokus aldrig har været rettet ind på hverken virksomhedens ve og vel eller hvad vi burde forvente af elevernes/studenternes præstationer. 6

7 I stedet for flytten rundt på eksisterende virksomheder og institutioner bør vi i stedet rette fokus på hvordan vi skaber erhvervsudviklingsmuligheder de forskellige steder gennem nyskabelse og innovation. Trafik-og infrastrukturen Det er meget tydeligt at infrastruktur- og trafikale spørgsmål optager mange og at det mange gange bliver det helt centrale tema for visse regioners udviklingsmuligheder. Derfor bør man overveje om sådanne anliggender også kunne overgå til et kommunalt ansvar men der er et men. Hvis man begynder at ændre i bestående trafikinfrastruktur så skal man også huske på, at enhver ændring også vil få indflydelse på resten af landets trafikale muligheder. Anlægsbyggeriet Det samme gør sig også gældende i forhold til bygge- og anlægsområdet. Det helt store tema de seneste år har derfor også drejet sig om at bygge- og anlægsinvesteringerne bør spredes mere ud til resten af kysten det er et ønske som også deles af Inuit Ataqatigiit. Spørgsmålet er herefter hvilke typer af anlægsopgaver der vil egne sig til at blive overdraget til kommunalt ansvar og i hvilket tempo. Det vil være nærliggende at hele ansvaret for boligbyggeriet blev overdraget til kommunerne da den nære borgerservice og kontakt ligger i kommunerne. Råstoffernes betydning I lang tid har det været på tale, at vores land skal udvikles industrielt. Vejen dertil har været lang og først i 2012 er der taget afgørende politiske skridt. Vi arbejder for sikre, at den grønlandske befolkning får mest muligt ud af råstofsektoren og storskalaindustrien. Vi har et godt udgangspunkt allerede med vores nugældende råstoflov, men samtidig er det nødvendigt at vi benytter os af den bedste ekspertise for at sikre at Grønland ikke går glip af fremtidige indtægter. Derfor har Naalakkersuisut besluttet at nedsætte en international ekspertgruppe som løbende skal være med til at sikre, at flest mulige indtægter tilfalder det grønlandske samfund. I den seneste tid har vores bestræbelser på at opstarte råstofprojekter og storskalaprojekter skabt megen røre mellem Grønland og Danmark. Jeg skal hertil understrege at vores udgangspunkt altid har været og altid vil være, at vi naturligvis skal udnytte råstofpotentialerne og udnytte oplagte storskala industriprojekter hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om økonomisk vækst i Grønland til gavn for alle i det grønlandske samfund. Jeg er derfor også nødt til at sige, at det er skuffende at de kritiske røster i Danmark hovedsageligt er kendetegnet af egne særinteresser uden skelen til vores interesser og behov. Debatten i Danmark er i meget høj grad indenrigspolitisk begrundet, hvor oppositionen i Danmark bruger Grønland og dens befolkning som gidsler i et internt dansk politisk drilleri af den siddende regering. Dermed har man også givet Dansk Folkeparti, som er de argeste modstandere af Selvstyrets indførelse - alt for let spil. Nu fremsætter dette parti sågar trusler om at Folketinget blot kan sætte Selvstyreloven ud af kraft, hvis grønlænderne ikke vil makke ret. Det skal vi ikke finde os i! Vi bør derfor hurtigst muligt overtage ansvaret for udlændingeområdet, indrejsekontrollen og arbejdstilladelser hvad angår fremmed arbejdskraft, så vi bedst muligt kan forsvare egne interesser på vore egne præmisser. 7

8 Vores fælles økonomi. Økonomien spiller en central rolle i opretholdelsen af velfærd i fremtiden. Vi ønsker at sikre, at der bliver råd til uddannelse for alle i fremtiden, et stærkt sygehusvæsen, et socialt sikkerhedsnet for dem, der er i en situation, hvor de har brug for hjælp. Vores samfund skal måles på, hvordan vi behandler vores svageste. Vi ved, at landets økonomi skal sikres gennem særligt to forhold. Det ene handler om, at vi samfundsmæssigt skal gennemføre nogle større ændringer i takt med at den ældre befolkningsgruppe vokser løbende, og der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Vi skal lave ændringer, således at offentlige midler i højere grad tilføjes dér, hvor der er det største behov. Det gælder bl.a. indenfor social- og boligområdet. Men når der mangler en milliard betyder det også, at nogen kommer til at skulle bidrage mere. Og der er det Inuit Ataqatigiits grundholdning, at vi må hente midler hos dem der bedst kan undvære dem. Også indenfor skatteområdet er det vores grundlæggende holdning, at vi skal arbejde frem mod et mere socialt afbalanceret skattesystem, hvor forskellige skattekilder bliver beskattet rimeligt. I dag er det f.eks. sådan, at det at gå på arbejde er beskattet forholdsvis højt mens afkast på kapitalindkomster stort set ikke er beskattet. Det synes vi ikke er rimeligt. Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Inuit Ataqatigiit har altid stået for et solidarisk skattesystem, og har også ønsket en mere progressiv beskatning. Dette har partiet stået alene om, men vi vil fortsat arbejde for et mere solidarisk skattesystem og vil efter valget tage emnet op igen i forhold til de øvrige partier. Kultur Hvad kulturlivet angår vil jeg sige, at vores mangeårige kamp for at kulturtilbud og kulturelle frembringelser kan blive et nyt erhvervsgren i Grønland ser ud til at lykkes og dermed holder vi vort løfte på dette område fra regeringsdannelsen i Men vi skal samtidig også være glade og stolte over at alverdens interesse for grønlandsk kultur og kunst er hastigt voksende. Grønlandsk musik og kunst samt andre kulturelle udtryksformer indgår nu som en vigtig del af vores erhvervsfremstød rundt omkring i verden. Beskæftigelsesindsats For nyligt blev det klart, at ledighedskurven nu er knækket og endelig er på vej ned. Det er en meget glædelig nyhed, for vi ved at en nedgang i ledigheden også er et udtryk for en begyndende fremgang i økonomien. Men det er ikke nok. Vi mangler stadig nye arbejdspladser og vi skal derfor også fortsætte og intensivere den beskæftigelsesplan vi har søsat, også i 2013 og aktivere den allerede etablerede Beskæftigelsesråd. Men vi skal også være opmærksomme på at den globale økonomiske krise endnu ikke er overstået og at den økonomiske stagnation fortsat vil have indflydelse på vores situation. Derfor skal vi: - Intensivere arbejdet med at nedbringe ledigheden. I dette arbejde deltager kommunerne og arbejdsmarkedets parter og vi har store forhåbninger til vores beskæftigelsesplan som foreløbig kører til

9 - Sprede bygge- og anlægsaktiviteten ud til resten af kysten sammen med kommunerne. Som bekendt er boligmangelen en stor plage overalt, særligt i Nuuk. Der er derfor heller ingen tvivl om at der på dette område også vil være stor aktivitet, også i Vi håber og regner med at konkrete mineaktiviteter starter op ved Qeqertarsuatsiaat og ved Killavaat Alannguat (Kringlerne). Landet er rigt på mineralske ressourcer, men vi skal også huske på at de først begynder at give et økonomisk afkast til samfundet når først brydningen og udnyttelsen går i gang. - Vi er nu også godt i gang med at færdiggøre beslutningsgrundlaget for anlæggelse af lufthavne og havneanlæg. Der bliver tale om svære beslutninger og derfor skal der også være et meget tæt samarbejde med det relevante Inatsisartutudvalg herom. - Hvad angår de mest fremskredne planer på gods- og trafikområdet er havneudvidelsen i Nuuk og en evt. anlæggelse af en lufthavn i Qaqortoq længst fremme. Fiskeriet, landbruget og fødevareforsyningen Én af de områder, hvor der er sket markant politisk bevægelse er revisionen af fiskeriloven et arbejde som er ved at blive færdiggjort. Som bekendt har der igennem mange år været politiske drøftelser om, at fiskeriloven skal ændres og moderniseres. I 2009 handlede de første revisioner af fiskeriloven om ændringer i vore målsætninger på fiskeriområdet herunder om styring og administration af fiskeriet, dataindsamling samt indberetningspligt i forbindelse med fiskerikontrol, bestemmelser om undersøgelser af fiskebestande samt indførelse af brugerbetaling. I 2011 var der revision af bestemmelserne om ejerforhold og indførelse af et nyt kvotesystem mens der i 2012 blev ikraftsat bestemmelser om de øvre grænser for tildeling af kvoter for det indenskærs hellefisk fiskeri, som nu er ved at blive realiseret. De sidste ændringer i fiskeriloven er ved at blive udarbejdet i tæt samarbejde med alle fiskeriets interessenter og de sidste stridspunkter søges løst gennem tæt dialog med organisationerne. Det påregnes, at de sidste ændringsforslag vil blive fremlagt i efteråret De gode priser på fisk og skaldyr i de internationale fiskemarkeder er heldigvis fortsat gunstige, der er blevet skabt mulighed for etablering af nye fiskefabrikker på kysten og fiskernes indtægter har generelt været stigende gennem de sidste 4-5 år. Jeg vil benytte denne lejlighed til at rette en særlig tak til fiskerierhvervet og fiskeindustriarbejderne på kysten for deres store indsats for den grønlandske økonomi og opretholdelsen af landets vigtigste erhvervsgren. Landbrugskommissionen Landbrugserhvervet har store udfordringer i de kommende år bl.a. på grund af forældede bygninger. Naalakkersuisut ønsker at udvikle landbruget, hvorfor der i begyndelsen af januar måned er blevet nedsat en Landbrugskommission, der skal komme med anbefalinger til gemmen tænkte reformer på området. Målsætningerne for kommissionens arbejde er bl.a følgende: Et moderne og mere rentabel landbrug. Landbruget skal udvikles til støtte for vores selvforsyning - ikke kun gennem kødproduktion men også gennem øget produktion af vore egne grønsager. Kommissionen skal bane vejen for hvorledes vi mest hensigtsmæssigt kan nå vore målsætninger. 9

10 Sundhed og behandling Naalakkersuisoq for sundhed har rejst rundt i hele landet og fremlagt og debatteret Naalakkersuisuts arbejde ved borgermøder og for unge under ungdomsuddannelserne. Borgerne har efter sigende været meget taknemlige for besøg af et medlem af Naalakkersuisut. Sundhedsreformen forløber efter planerne. Reformarbejdet er meget omfattende men nødvendig. Vi skal væk fra en ordning, som stammer helt tilbage fra Vi står nemlig med helt nye og vanskellige udfordringer i dag. Sundhed er det område, der har den højeste bevilling fra Inatsisartut. Det er helt tydeligt i dag, at de største problemer i Grønland handler om misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Skadevirkningerne er enorme for befolkningen. Efter at man har indgået samarbejde med et nyt behandlingsinstitution kan man få behandling uden at forlade sit bosted. Behandling af børn og unge er også blevet en mulighed. - Særlige tiltag til bekæmpelse af alkohol og euforiserende stoffer. - Tiltag for motion og sund kost. - Tiltag til bekæmpelse af tobaksrygning. - Tidlig indsats som starter fra fosterstadiet - Departementet for sundhed afholder konference om bekæmpelse af misbrug af og euforiserende i februar. - Der er indgået en bindende samarbejdsaftale med borgmestrene om sundhedsfremme, som til stadighed skal udvikles. - Ligeledes er der underskrevet en aftale med Grønlands idrætsforbund. - 2 nye patienthjem er taget i brug. Det ene i Danmark til stor glæde og gavn for patienter fra Grønland. Det andet i Nuuk i tilknytning til Dronnings Ingrids landshospital og dermed er der nu skabt gode fysiske og trygge rammer for patienterne. - Et nyt og topmoderne operationsafsnit er blevet bygget, takket være et dygtigt forarbejde for at skaffe fremmedfinansiering - Og der er anskaffet MR-scanner således at vi ikke længere behøver at nedsende patienter til undersøgelse i Danmark. - I de kommende år er der ligeledes planer om at lave udbygning og andet anlægsbyggeri på kystens sygehuse. Grundlaget for vores udvikling For at give førskolebørnene en så god start som muligt, vil alle 3-årige blive undersøgt af en pædagog og en sundhedsplejerske og alle 5-åriges skoleparathed vil blive testet. Folkekolen skal og bør være meget bedre. Vi skal være bedre til at gennemføre de allerede igangværende tiltag, og vi skal blive bedre til at vejlede. Vi skal jo huske på at rigtig vejledning og opbakning på rette tidspunkt, kan få uvurderlig betydning 10

11 især for vores børn og unge. Jeg vil benytte lejligheden til at rose NAKUUSA Youth forum. Vi vil bl.a. huske året 2012 for sloganet suli anaanamik, suli ataatamik (mere mor, mere far). I kom som en frisk brise. I åbnede vore øjne og jeg er ikke i tvivl om at jeres opråb vil gjalde mellem fjeldende lang tid fremover. Det er vores inderlige håb, at mange flere af Jer vil tage en uddannelse end generationen før Jer, når I når den alder. For at nå det mål, er vi i fuld gang med at opføre flere kollegiepladser, samtidig med at flere uddannelsesinstitutioner bliver udvidet. Tiden kræver at vi lærer andre sprog og lærer andre kulturer at kende og derfor vil vi gøre det nemmere at tage på sprogrejser og komme på efterskoleophold. Vi håber at mange vil benytte sig af mulighederne. Afslutning I forlængelse af hovedbestyrelsens beretning vil jeg til slut vende tilbage til et tema jeg har berørt tidligere. Det grønlandske folks identitet og ånd. Hvilken identitet søger vi? Hvad er vores værdier? Vi plejer at ville fremhæve, at vi er et arktisk folk, at vi laver af naturen og navnlig de levende resurser, vores gastronomi, vort sprog og vores væremåde. Vi vil kendes ved at vi værner om miljøet. Vi vil kendes ved vores imødekommenhed. Vi vil leve livet. Og vi vil kendes som det grønlandske folk, som er vedholdende, som ikke giver op og som altid søger det gode. Men ovenover alt det er det vores sjæl, og vores livsopfattelse og vores værdier som mennesker, som i sidste ende definerer os. Sjælen som ikke kender til hudfarve, race, køn eller religion sjælen som kendetegner hvilket som helst menneske. Men vi har også svagheder. Vi har kendetegn som nærmest kan være tabubelagte, men som er virkelighed en skræmmende virkelighed, hvor volden, misbruget, mordene og selvmordene florerer i uhyggelig grad. Jeg skal i samme åndedrag sige, at disse uhyggelige kendetegn heldigvis ar aftagende om end meget langsomt. Den store udflytning fra landet er en anden sørgelig realitet. Det skal give anledning til alvorlige overvejelser om, hvordan vi opnår at vores samfund er tillokkende at bo i for alle. Hvorfor er vi politikere? Hvorfor Inuit Ataqatigiit? Ind imellem spørger vi sikkert alle os selv om hvorfor vi beskæftiger os med politik hvorfor er det at dette arbejde optager os så meget? På gode dage er svarene simple. På mindre gode og trælsomme dage er det et meget svært spørgsmål, og 11

12 det eneste svar jeg kan give er; fordi vi vil være til nytte, fordi vi vil tjene vore medmennesker, fordi vi vil have indflydelse på vort lands fremtid og det er vigtigere end min egen behagelighed. Det næste spørgsmål som så melder sig er; hvorfor Inuit Ataqatigiit? For mange år siden, for 30 år siden ville meget få mennesker svare; selvfølgelig (hvad ellers?). Men med årene er der flere og flere der svarer; selvfølgelig Inuit Ataqatigiit, fordi det er det bedste parti. Jeg har tidligere sagt, at det aldrig kan være et mål i sig selv at blive det største parti, men målet må være at blive det bedste parti. En sideeffekt af det, ved vi i dag, er så blevet at vi er blevet det største parti, uden at det har været formålet. Valgperioden er ved at udløbe. Vi er på mange måder ved en helt afgørende skillevej. Hvis vi skal handle ansvarligt, må vi stræbe efter at skabe en mere forsvarlig fælles fremtid. Vi skal af med gammel vanetænkning, vi skal væk fra fantasifostrene og vi skal overvinde tabuer som ikke er gavnlige for vores efterkommeres fremtid. Vores landsmøde vil have stor indflydelse på vort samfunds politiske fremtid, det er uomtvisteligt. Det vigtigste i alt politisk arbejde er at skabe fællesskab og give håb om en lys fremtid. Håb giver energi. Håb giver positive tanker. Håb er det der giver lys i en mørk tid. Håb er det der giver viljen til livet. Med det ønsker jeg Jer et frugtbart og godt Landsmøde! Sisimiut, 25. januar 2013 Kuupik V. Kleist Formand for Inuit Ataqatigiit 12

Kære medborgere, kære alle som er i Grønland. I morges vågnede vi op til et helt nyt år. Mørkets tid er omme. Jeg ønsker alle alt godt i det nye år.

Kære medborgere, kære alle som er i Grønland. I morges vågnede vi op til et helt nyt år. Mørkets tid er omme. Jeg ønsker alle alt godt i det nye år. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement Tusagassiorfinnut nalunaarut Pressemeddelelse Nytårstale 2013 Kuupik Vandersee Kleist, formand for Naalakkersuisut Kære medborgere,

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere.

Nytårstale Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2017 Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære medborgere. Endnu et år er gået og et nyt år har taget sin

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle.

Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil bringe lykke og velfærd for os alle. Nytårstale 2010 Formanden for Naalakkersuisut Kære landsmænd, kære børn, unge voksne og gamle. Det gamle år 2009 er slut. Det nye år 2010 er begyndt. Godt nytår alle sammen, jeg håber at det nye år vil

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Af Claus Djørup - Jeg har ikke opfattet SF som et hvalfangstkritisk parti efter valget. Man har været realistisk fra SF s side at man har et ansvar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem

SAMARBEJDSAFTALE. mellem SAMARBEJDSAFTALE mellem SIUMUT & SOCIALDEMOKRATIET SAMARBEJDSAFTALE Mellem på den ene side: SOCIALDEMOKRATIET Danasvej 7 1910 Frederiksberg C Danmark Og på den anden side: SIUMUT Imaneq 29 Postboks 357

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013

Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl Nytår 2013 Nuuk / Qaqortoq 01.01.2013 Nytårsudtalelse fra ATASSUT Først og fremmest skal vi fra ATASSUT ønske

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nytårstale 2014. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut

Nytårstale 2014. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2014 Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut Kære landsmænd, Endnu et begivenhedsrigt år er endt. 2013 er gået. Jeg vil takke jer for den indsats, I hver især har ydet, for jeres familie,

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato.

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato. SIUMUT Folketinget 2011 Kbh. 6/9-2011 Åbningsdebat oktober 2011 ----------------------------------------------------------------------------- ------------- DORIS JAKOBSEN: Jeg vil gerne starte med at takke

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej.

Mange ting. Udvalget har den 8. november fået en oversigt over mine forskellige aktiviteter, og en ny oversigt er på vej. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 89 Offentligt Handels- og investeringsministeren Samråd i Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget den 28. november 2012, kl. 14.15. Spørgsmål:

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd,

Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen. (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Fællesskab og solidaritet Nytårstale af Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (Det talte ord gælder) Kære landsmænd, Et begivenhedsrigt år

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Landsstyrekoalitionsaftale Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har indgået aftale om dannelse af en landsstyrekoalition for valgperioden 2005 2009. Koalitionsparterne har tolket

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 26. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland

Landsstyreformandens nytårstale 2009. Kære alle mine medborgere i Grønland Landsstyreformandens nytårstale 2009 Kære alle mine medborgere i Grønland Året, hvor den vigtigste historiske begivenhed i Grønland har fundet sted, er gået, og i dag kommer vi ind i det nye år, som giver

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere