MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006"

Transkript

1 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006

2 Indhold Forord Overførselsservice Informationsoverførsel Sammenhængen mellem recordfelter og C5 Løn...15 Side 2 af 16

3 Forord Begrebet PBS overførsel dækker egentlig over to forskellige former for filoverførsel, nemlig: Overførselsservice Informationsoverførsel Der er tale om Overførselsservice i forbindelse med konto/konto overførsler, som f.eks. ved overførsel af lønnen fra virksomhedens konto til medarbejderens konto, og om Informationsoverførsel f.eks. i forbindelse med overførsel af faglige kontingenter, arbejdsmarkedspension og lønindeholdelse, hvor betalingsmodtageren ønsker flere oplysninger om medarbejderen end blot et kontonummer. Opsætningen af henholdsvis Overførselsservice og Informationsoverførsel vil efterfølgende blive gennemgået. Med venlig hilsen Microsoft Business Solutions ApS. Side 3 af 16

4 1. Overførselsservice Overførselsservice er som sagt konto/konto overførsler, f.eks. ved overførsel af lønnen, men kan selvfølgelig også forekomme ved overførsel af pensioner, såsom rate og kapitalpension. Når lønmodulet skal sættes op til Overførselsservice gøres dette på følgende måde: 1. Under Løn/Tilpasning/Opsætning/Kontokoder oprettes der en kontokode med f.eks. følgende oplysninger Kontokode Kode for den aktuelle overførselstype. I forbindelse med overførsel af lønnen kunne koden være Løn Tekst Forklarende tekst til feltet kontokode. Det kunne f.eks. være Lønoverførsel Endvidere kan der følgende felter udfyldes efter behov: Sum Er der tale om en summeret overførsel som f.eks. ved overførsel af personaleforeningsbidrag. Svares der Ja i feltet skal der altid angives et registrerings og kontonummer i felterne Til og Konto, og altså ikke samme kontonummer på samtlige medarbejdere udfor den enkelte kontokode. Fra & Konto Ønskes overførslen af lønnen foretaget fra f.eks. virksomhedens konto i Unibank og alle pensionerne fra virksomhedens konto i Danske Bank, kan der på kontokoden vedrørende lønoverførslen angives et registrerings og kontonummer på virksomhedens konto i Nordea. I forbindelse med generering af overførselsfilen til PBS angives der så registrerings og kontonummer på virksomhedens konto i Danske Bank. Har virksomheden imidlertid kun et kontonummer, skal disse felter ikke udfyldes. Til & Konto Felterne anvendes udelukkende i forbindelse med summerede overførsler som f.eks. personaleforeningsbidrag, hvorfor der også skal svares Ja i feltet Sum. De resterende felter anvendes udelukkende, når der er tale om PBS Informationsoverførsel. 2. Under Løn/Kartotek/Medarbejder på side Skat og konti angives registreringsog kontonummer på medarbejderens lønkonto 3. Efter at have foretaget en lønberegning under Løn/Periodisk/Lønberegning for den pågældende medarbejder aktiveres menupunktet Lønoverførsel og derefter menupunktet PBS. Herefter fremkommer følgende skærmbillede: Side 4 af 16

5 Her udfyldes følgende felter: Kontonummer I felterne angives virksomhedens registrerings og kontonummer, hvorfra overførslen skal foregå CR/LF I feltet angives det, hvorvidt der skal indsættes CR/LF (carriage return/line feed) efter hver record. Der gøres opmærksom på at såfremt overførslen til PBS foregår via internettet (PBS Chipkort løsning) skal der svares Ja i feltet CR/LF. Medie Foregår overførslen via modem eller diskette. Benytter man PBS s internet løsning (Chipkort) skal Medie stå til Diskette Fil id Evt. id nummer ved flere overførsler til PBS på samme dag Filnavn Stiangivelse og filnavn for filen, der genereres Firma SE SE nummer på virksomheden, der står som afsender af overførslerne Data SE SE nummer på virksomheden, der står for den fysiske overførsel af filen Kontokode Navnet på kontokoden, hvorfra kontonumrene skal hentes. I dette eksempel ville kontokoden være Løn Tælleværk Nummeret på tælleværket, hvorfra værdien, der ønskes overført, skal hentes Side 5 af 16

6 Type Angivelse af overførselstypen, f.eks. månedsløn, 14 dagesløn eller pension Disp.dato Datoen, hvor det overførte beløb skal være til disposition på medarbejderens konto Tekst Indtastningsfelt til angivelse af en hjælpetekst til intern brug Efter godkendelse af de indtastede oplysninger, er filen klar til den videre forsendelse til PBS. Side 6 af 16

7 2. Informationsoverførsel Informationsoverførsel er som sagt overførsel af f.eks. faglige kontingenter, arbejdsmarkedspension, Skat og ATP, hvor betalingsmodtageren ønsker flere oplysninger om medarbejderen end blot et kontonummer. Når lønmodulet skal sættes op til Informationsoverførsel gøres dette på følgende måde, når der f.eks. er tale om overførsel af arbejdsmarkedspension til Industriens Pension: 1. Under Løn/Tilpasning/Opsætning/Kontokoder oprettes der en kontokode med f.eks. følgende oplysninger Kontokode Kode for den aktuelle overførselstype. I forbindelse med Industriens Pension kunne koden være IP. Tekst Forklarende tekst til den angivne kontokode. I dette eksempel kunne det være Industriens Pension. PBS modt. Betalingsmodtagerens ID nummer hos PBS. I dette eksempel ville nummeret være Type Informationsoverførselstypen. I dette tilfælde ville typen være Arbejdsmarkedspension, hvilket svarer til informationsoverførselstype 150. NB! Der gøres opmærksom på, at der altid skal være angivet en PBS modtager og type for at kunne aktivere de to sider omkring Informationsoverførsel. Endvidere kan der følgende felter udfyldes efter behov: Sum Feltet anvendes sædvanligvis ikke i forbindelse med Informationsoverførsel. Fra & Konto Ønskes overførslen af arbejdsmarkedspensionen overført fra en konto, der adskiller sig fra de overførsler, skal der i disse felter angives registrerings og kontonummer på virksomhedens konto. Har virksomheden imidlertid kun et kontonummer, skal disse felter ikke udfyldes. Til & Konto Felterne anvendes sædvanligvis ikke i forbindelse med Informationsoverførsel. Afdeling Evt. afdelingsnummer, som betalingsmodtageren ønsker oplyst. Aftale Evt. aftalenummer, som betalingsmodtageren ønsker oplyst. Overenskomst Evt. overenskomstnummer, som betalingsmodtageren ønsker oplyst. Side 7 af 16

8 2. Efter oprettelse af kontokoden aktiveres menuknappen PBS Information. Herved fremkommer et skærmbillede til opsætning af de egentlige informationer omkring medarbejderen mv. som skal følge med overførslen. Skærmbilledet består af to sider og en lang række felter. Det er dog langt fra alle felter, der skal udfyldes i forbindelse med Informationsoverførsel. Hvilke felter der skal udfyldes i forbindelse med f.eks. overførsel af arbejdsmarkedspensionsbidraget til Industriens Pension mv. fremgår af specifikationsbehovet for den aktuelle overførsel. De to sider er inddelt i mindre afsnit med felter. Til hvert af disse afsnit er der i venstre side af skærmbilledet knyttet et lille felt. Indholdet i dette felt er afgørende for, om oplysningerne i det pågældende afsnit overføres til PBS. Til feltet er der derfor knyttet en pickliste indeholdende følgende valgmuligheder: % afsnittet skal ikke medtages X afsnittet skal medtages næste gang og derefter slettes! afsnittet skal medtages hver gang Endvidere gøres der opmærksom på, at der i en lang række felter skal der angives et beløb eller en procentsats. Disse oplysninger kan indtastes direkte i felterne eller i visse tilfælde overføres fra lønkartoteket ved at henvise til et tælleværk, en lønart eller en satskode. En forudsætning for manuelt at kunne indtaste beløbet eller procentsatsen i andet felt, er at første felt er blankt. Overføres oplysningerne fra enten et tælleværk, en lønart eller en satskode, kan der til første felt hentes en pickliste frem med koderne, T (tælleværk), A (lønart) og S (satskode). Afhængig af hvilken kode der angives, kan der i andet felt ved at anvende Alt H hentes en oversigt frem over alle oprettede tælleværker, lønarter eller satskoder. Der gøres opmærksom på, at ikke alle oplysninger om beløb og procentsatser kan overføres fra lønkartoteket. De steder, hvor der skal angives en startdato, kan datoen indtastes direkte i andet felt, såfremt første felt er blankt. Endvidere er det visse steder muligt at overføre datoen fra lønkartoteket. Dette gøres ved at angive # i første felt, hvorefter der kan hentes en pickliste frem til andet felt. Denne indeholder punkterne, ansættelse, fratræd., løn start og løn slut. På baggrund af disse punkter overføres datoen fra den pågældende medarbejder i lønkartoteket. Skærmbilledet vil efterfølgende blive gennemgået: Side 8 af 16

9 Side 1 af 2 De første felter i skærmbilledet svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 00. Nummer Identifikationsnummer for medarbejderen i virksomheden. Ved at angive #num skal medarbejdernummeret ikke efterfølgende indtastes på hver enkelt medarbejder. (Informationsrecord 00 felt 12) Modtager Identifikationsnummer for medarbejderen hos betalingsmodtageren. I dette tilfælde anvendes #cpr for at undgå, at cpr nummeret efterfølgende skal angives på den enkelte medarbejder. (Informationsrecord 00 felt 13) Beløb Feltet består egentlig af to felter. Forbliver det første felt blankt skal beløbet, der ønskes overført, indtastes på den enkelte medarbejder, men ved enten at indtaste T (tælleværk), A (lønart) eller S (satskode) i det første felt, kan beløbet hentes fra et specifikt tælleværk, lønart eller satskode. (Informationsrecord 00 felt 14) Spec. To felter til angivelse af specificeret beløb. Felterne er opbygget på samme måde som feltet Beløb. (Informationsrecord 00 felt 19) DA barsel Feltet anvendes udelukkende i forbindelse med overførslen til DA Barselsfond, og kan have følgende værdier: O(verenskomst) eller F(rivillig) såfremt der er tale om medarbejderoplysninger Side 9 af 16

10 00 (fortsat overførsel via PBS) eller 01 (fremtidig overførsel via f.eks. såfremt der er tale om virksomhedsoplysninger. Felterne i blokken med overskriften Oprettelser og ændring i aflønningsform svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 01: Pens.Kode Efter hvilken lov pensioneres den pågældende medarbejder. Til feltet er der knyttet en pickliste med følgende muligheder: 1958 og (Informationsrecord 01 felt 10) Pens.Alder Medarbejderens alder ved overgang til pension. Feltet udfyldes manuelt, da pensionsalderen kan varierer fra medarbejder til medarbejder. (Informationsrecord 01 felt 11) Fra dato De to felter anvendes til indtastning af startdato for overførsel til den pågældende betalingsmodtager. (Informationsrecord 01 felt 7) Aflønning Startdato for overgang til den nye aflønningsform. (Informationsrecord 01 felt 12) Form Medarbejderens aflønningsform for eksempel månedsløn, 14 dages løn, dagløn, ugeløn, mv. Til feltet er der knyttet en pickliste med de forskellige muligheder. Disse ligger som standard på systemet. (Informationsrecord 01 felt 13) Oplysning Hvem har oplysningspligten overfor det offentlige, arbejdsgiveren, forsikringsselskabet eller medarbejderen. Også til dette felt er der knyttet en pickliste omfattende de ovennævnte punkter. (Informationsrecord 01 felt 9) Anciennitet I feltet angives dato, fra hvilken medarbejderens anciennitet beregnes. (Informationsrecord 01 felt 14) Fratrædelse Feltet anvendes til at indtaste en fratrædelsesdato på medarbejderen. (Informationsrecord 01 felt 15) Felterne i blokken med overskriften Løn, pensionstype, bidrag, procenter og gruppeliv svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 02. Pens.løn Pensionsgivende løn består af et beløb og den dertil knyttede startdato. (Informationsrecord 02 felt 8 og 7) Pens.type Kode for pensionstype samt en startdato for denne. Koden aftales individuelt med pensionskassen/forsikringsselskabet, og indtastes herefter i første felt. (Informationsrecord 02 felt 10) Side 10 af 16

11 Norm.bidrag Beløb for normalbidrag i forbindelse med pension, samt en startdato for bidraget. (Informationsrecord 02 felt 12 og 11) Andel Arbejdsgiverens andel af normalbidrag angivet som et beløb. (Informationsrecord 02 felt 13) Bidrag % Pensionsbidrag angivet som en procentsats, samt en startdato for denne. (Informationsrecord 02 felt 15) Andel % Arbejdsgiverens bidrag angivet som en procentsats samt start datoen for denne. (Informationsrecord 02 felt 16) Løntrin Medarbejderens løntrin samt en startdato for dette. Løntrinnet varierer fra medarbejder til medarbejder, hvorfor dette indtastes manuelt. (Informationsrecord 02 felt 18 og 17) Gruppeliv Hvor stor en andel udgør gruppeliv af det indbetalte beløb, samt en startdato for denne. (Informationsrecord 02 felt 20 og 19) Felterne i blokken med overskriften Afvigelser i indbetalingerne svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 03. Afv.kode Angivelse af kode for afvigelsestype samt startdato for denne afvigelse. Der er til første felt knyttet en pickliste indeholdende punkter såsom ansættelse, fratrædelse, orlov, graviditet, m.v. (Informationsrecord 03 felt 8 og 7) Afvigelse Her angives afvigelses beløbet samt afvigelsens størrelse som en procentdel af den pensionsgivende løn. (Informationsrecord 03 felt 9 og 11) Beskæft. Medarbejderens beskæftigelsesgrad samt en startdato for denne. Beskæftigelsesgraden beregnes som antallet af faktiske beskæftigelsestimer divideret med antallet af normaltimer. En fuldtidsansat anføres som "00000" og en halvtidsansat som "50000", idet beskæftigelsesgraden kun ønskes angivet med decimalerne. (Informationsrecord 03 felt 13 og 12) Besk.brøk Her angives ansættelseskvotaen bestående af en tæller og en nævner. (Informationsrecord 03 felt 14 og 15) Side 11 af 16

12 Side 2 af 2 Felterne i blokken med overskriften Forklaringer på reguleringer svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 04. Regulering 1 3 Der er mulighed for at indlægge tre reguleringslinier på medarbejderen. Linierne består af felterne, kode, beløb, fra og til. I feltet Kode angives, hvilken reguleringstype, der er tale om. Til dette formål er der knyttet en pickliste med punkterne, overenskomst, tidl. periode, ekstraord. og anden. "Fra og til" består hvert af to felter, der anvendes til at angive en gyldighedsperiode for den anførte regulering. (Informationsrecord 04 felt 7 til 21) Felterne i blokken med overskriften Adresse og kontonummer svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 05. Kontonummer Felterne udfyldes med medarbejderens registrerings og konto nummer. Dog kun såfremt der ikke er angivet et registrerings og kontonummer ud for den pågældende kontokode på medarbejderen i lønkartoteket. For yderligere oplysninger om registrerings og kontonummer henvises der til afsnittet om kontokoder tidligere i denne lektion. (Informationsrecord 05 felt 11 og 12) Felterne i blokken med overskriften Frie felter svarer til felter med tilknytning til Informationsrecord 10. Side 12 af 16

13 Felt 1 4 Anvendes til overførsel af meddelelser til betalingsmodtager. De fire linier kan frit anvendes, hvorfor der ikke på forhånd er defineret koder til feltet Kode. Disse koder aftales mellem afsender og modtager, hvorefter selve meddelelsen indtastes i feltet værdi. (Informationsrecord 10 felt 7 til 14) 3. Efter opsætning af PBS Informationssiderne skal oplysningerne kopieres til medarbejderne med relation til den aktuelle kontokode/overførsel. Herefter er PBS opsætningen i forbindelse med Informationsoverførsel klar til anvendelse. NB!! Der gøres opmærksom på, at hver gang der ansættes en ny medarbejder med relation til den aktuelle kontokode, skal PBS opsætningen kopieres til den nye medarbejder. 4. Efter at have foretaget en lønberegning under Løn/Periodisk/Lønberegning for den pågældende medarbejder aktiveres menupunktet / knappen Lønoverførsel, hvorefter menupunktet / knappen PBS aktiveres. Herved fremkommer følgende skærmbillede: Her udfyldes følgende felter: Kontonummer I felterne angives virksomhedens registrerings og kontonummer, hvorfra overførslen skal foregå Medie Foregår overførslen via modem eller diskette Side 13 af 16

14 Fil id Evt. id nummer ved flere overførsler til PBS på samme dag Filnavn Stiangivelse og filnavn for filen, der genereres Firma SE SE nummer på virksomheden, der står som afsender af overførslerne Data SE SE nummer på virksomheden, der står for den fysiske overførsel af filen Kontokode Navnet på kontokoden, hvorfra kontonumrene skal hentes. I dette eksempel ville kontokoden være Løn Tælleværk Nummeret på tælleværket, hvorfra værdien, der ønskes overført, skal hentes Type Angivelse af overførselstypen, f.eks. månedsløn, 14 dagesløn eller pension Disp.dato Datoen, hvor det overførte beløb skal være til disposition på medarbejderens konto Tekst Indtastningsfelt til angivelse af en hjælpetekst til intern brug 5. Efter godkendelse af de indtastede oplysninger, er filen klar til den videre forsendelse til PBS. Side 14 af 16

15 3. Sammenhængen mellem recordfelter og C5 Løn Eftersom specifikationsbehovet i forbindelse med Informationsoverførsel tager udgangspunkt i de specifikke feltnumre i de forskellige informationsrecords, vil sammenhængen efterfølgende blive vist: NB!! Der gøres opmærksom på, at felter der ikke er omtalt nedenfor automatisk hentes andre steder i systemet, når filen til PBS genereres. Informationsrecord 00 Felt nr. Felt i C5 Løn 9 Afdeling (på kontokoden) 10 Aftale (på kontokoden) 12 Nummer 13 Modtager 14 Beløb 18 Overenskomst (på kontokoden) 19 Spec. 20 DA barsel Informationsrecord 01 Felt nr. Felt i C5 Løn 7 Fra dato 9 Oplysning 10 Pens. Kode 11 Pens. Alder 12 Aflønning 13 Form 14 Anciennitet 15 Fratrædelse Informationsrecord 02 Felt nr. Felt i C5 Løn 7 Pens.løn startdato 8 Pens.løn beløb 10 Pens.type 11 Normbidrag beløb 12 Normbidrag startdato 13 Andel 15 Bidrag % 16 Andel % 17 Løntrin startdato 18 Løntrin løntrin 19 Gruppeliv startdato Side 15 af 16

16 20 Gruppeliv andel Informationsrecord 03 Felt nr. Felt i C5 Løn 7 Afv.kode startdato 8 Afv.kode afvigelsestype 9 Afvigelse procentdel 11 Afvigelse beløb 12 Beskæft. startdato 13 Beskæft. grad 14 Besk.brøk tæller 15 Besk.brøk nævner Informationsrecord 04 Felt nr. Felt i C5 Løn 7 Regulering 1 Kode 8 Regulering 1 Beløb 10 Regulering 1 Startdato 11 Regulering 1 Slutdato 12 Regulering 2 Kode 13 Regulering 2 Beløb 15 Regulering 2 Startdato 16 Regulering 2 Slutdato 17 Regulering 3 Kode 18 Regulering 3 Beløb 20 Regulering 3 Startdato 21 Regulering 3 Slutdato Informationsrecord 05 Felt nr. Felt i C5 Løn 11 Kontonummer Reg. nr. 12 Kontonummer Kontonummer Informationsrecord 10 Felt nr. Felt i C5 Løn 7 Felt 1 Kode 8 Felt 1 Værdi 9 Felt 2 Kode 10 Felt 2 Værdi 11 Felt 3 Kode 12 Felt 3 Værdi 13 Felt 4 Kode 14 Felt 4 Værdi Side 16 af 16

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til

C5 - Løn. Microsoft Navision C5. Lønmedarbejderkartoteket. Virksomhedsspecifikke felter. C5 Løn anvendes først og fremmest til 2036001_C5 - Loesblad 11 20/05/03 13:22 Side 1 Microsoft Navision C5 C5 anvendes først og fremmest til beregning af lønnen for den enkelte medarbejder, udskrift af lønsedler, samt overførsel af nettolønnen

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 TEKNISK INFORMATION: Opsætning af opsparing til Fritvalgsordningen... 4 LESSOR PAYROLL Fritvalgsopsparing i procent for alle medarbejdere (lønart

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL BRUTTOTRÆK, DER IKKE FREMGÅR AF LØNSEDDEL MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Indledning... 3 LESSOR PAYROLL Oprettelse af nye sammentællere... 3 Oprettelse af lønart 1002... 4 Oprettelse af lønart 1003 Gage, som vises

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport

// Mamut Business Software. Introduktion til Lønimport // Mamut Business Software Introduktion til Lønimport Indholdsfortegnelse Lønimport... 3 Fremgangsmåde... 3 Opsætning af lønimport... 4 Bogføringsregler... 6 Lønsystemer... 7 LønService fra Multidata...

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Indholdsfortegnelse A... 12 ACF... 12 Optjening/Nedskrivning... 12 eferie... 13 Optjening ved fratrædelse... 14 Dan nulstillingsferiekort... 15 Fratrædelse af medarbejder...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1 (10) Page 1 Overblik... 2 2 Firmaaftale... 2 3 Administration... 3 3.1 Tilmeld en ny medarbejder... 4 3.2 Orlov... 5 3.3 Fratrædelse... 6 3.4 Ændring af data på

Læs mere

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start

Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start Tiltrædelsesaftale til forsikringspakke for elever, PFA Start PFA Start er en forsikringspakke til elever. Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for PFA Start, som udbydes af. Vilkår for PFA Start

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Serviceminded lønsystem med ProLøn-DSM Introduktion til ProLøn-Danske Slagermestre. Lønsystem baseret på Danske Slagtermestres overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REDUKTION AF GAGE VED ANSÆTTELSE, FRATRÆDELSE ELLER INAKTIVITET MIDT I EN LØNPERIODE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL REDUKTION AF GAGE VED ANSÆTTELSE, FRATRÆDELSE ELLER INAKTIVITET MIDT I EN LØNPERIODE MICROSOFT DYNAMICS NAVISION Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Oprettelse af sammentællerkoder... 3 Oprettelse af lønarter... 4 Tilknytning af sammentællerkoder til lønarterne... 10 Opsætning

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever

Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Tiltrædelsesaftale for FunktionærPension til Rammeaftale om forsikringspakke for elever Virksomheden tilslutter sig hermed vilkårene for Rammeaftalen om forsikringspakke til elever af 22. november 2010

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Serviceminded lønsystem med ProLøn-Arbejdsgiverne Introduktion til ProLøn-Arbejdsgiverne. Lønsystem baseret på Arbejdsgivernes - Håndværk og Industri s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

9. Variable lønarter - korrektioner

9. Variable lønarter - korrektioner 9. Variable lønarter - korrektioner Disse lønarter bruges kun til korrektioner til forkert beregnede eller indberettede beløb. Der vil ikke ske nogen påvirkning af efterregulering overhovedet., dvs. efterfølgende

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC

Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Serviceminded lønsystem med ProLøn-DRC Introduktion til ProLøn-DRC. Lønsystem baseret på Horesta s og RAF-2000 s overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Serviceminded lønsystem med ProLøn-Glarmester Introduktion til ProLøn-Glarmester. Lønsystem baseret på Glarmesterlauget s overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os

Læs mere

DATALØN. - vejledning til tidsplan

DATALØN. - vejledning til tidsplan DATALØN - vejledning til tidsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Afleveringsfrister 3 DataLøn internet 3 DataLøn blanket 3 Send DataLøn blanketter til... 4 Løn for tidligere lønperiode 4 Returdata 4 E-arkiv 4 Returdata

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Serviceminded lønsystem med ProLøn-Danske Service Introduktion til ProLøn-Danske Service. Lønsystem baseret på Danske Services overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015

VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER 1.1.2015 VEDERLAG, MARKEDSFØRING OG UDLÆG EFTER..05 Sådan registrerer du dine salgsomkostninger mv. efter de nye regler, der er trådt i kraft med implementeringen af LOFE..05 Vederlag, markedsføring og udlæg efter..05

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Tilmelding til LetLøn

Tilmelding til LetLøn Tilmelding til LetLøn Denne vejledning skal følges nøje. Hver virksomhed skal oprettes i LetLøn via https://www.tastselv.skat.dk/erhvervlogin/pinlogin.do Angiv SE-nummer og TastSelv kode Klik på Ændre

Læs mere

Afslutning af Løn år 2007

Afslutning af Løn år 2007 Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Beregn tjenestemandspension i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med at beregne forskellige typer af tjenestemandspension for en tjenestemand i PENSAB. Du finder Beregn pension

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Afslutning af Løn år 2012

Afslutning af Løn år 2012 Afslutning af Løn år 2012 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2012 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk

Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Serviceminded lønsystem med ProLøn-Dansk Håndværk Introduktion til ProLøn-Dansk Håndværk. Lønsystem baseret på Dansk Håndværks overenskomst. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere