Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol"

Transkript

1 Åben beslutningsprotokol 10. september kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen

2 Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for Endelig behandling af lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Endelig behandling af lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej, samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af anlægsbevilling til Krabbes Grønne Ring, Kjellerup Forslag til kommuneplantillæg nr Godkendelse af regnskab - Helhedsorienteret byfornyelse i Linå Godkendelse af aftale med Staten Gensidig orientering Lukket - Drøftelse af forlængelse af byggefrist Underskrifter

3 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 Sagsnr.: 07/9915 Sagsansvarlig: dr11998 Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Godkendelse af revisionsberetninger, herunder årsberetningerne for 2006, for Sammenlægningsudvalget og de fire kommuner, der nu udgør Silkeborg kommune: Them, Gjern, Kjelleup og Silkeborg kommuner. Sagsbeskrivelse Deloitte, der vandt revisionsudbuddet for Silkeborg Kommune, deltager med en mundtlig orientering til Økonomiudvalget vedrørende status for den fremadrettede revision for kommunen. Sagen omfatter følgende beretninger: Sammenlægningsudvalget Sammenlægningsudvalget for Silkeborg Kommune revisionsberetning for regnskabet 2006 Them Kommune Revisionen af regnskabet for året 2006 (Beretning nr. 2/2006) Gjern Kommune Revisionen af regnskabet for året 2006 (Afsluttende beretning for beretning nr. 136) Silkeborg Kommune Revisionsberetning for 2006 vedrørende årsregnskabet. Beretning om kommunens revision af byfornyelse for året 2006 Revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion Kjellerup Kommune Revisionsberetning for 2006 (delberetning) Revisionen af regnskabet for året 2006 (Afsluttende beretning for 2006 beretning nr. 160) Herudover er følgende beretninger i løbet af 2007 blevet behandlet i fagudvalg og Byråd: Them Kommune: Delberetning for regnskabsåret 2006 (Beretning nr. 1/2006) Gjern Kommune: Delberetning for regnskabsåret 2006 (Beretning nr. 135, herunder bemærkningerne ). Kjellerup Kommune: Delberetning for regnskabsåret Pædagogisk psykologisk rådgivning (beretning nr. 7). Følgende revisionsbemærkninger fremgår af de ovenstående, ikke tidligere behandlede, revisionsberetninger: Gjern Kommune Der er indeholdt 2 revisionsbemærkninger i den afsluttende beretning for Bemærkningerne fremgår af pkt vedrørende afstemning af statuskonti og pkt vedrørende afstemninger på det sociale område. Side 763

4 Kjellerup Kommune Der er indeholdt 3 revisionsbemærkninger i delberetningen for Bemærkningerne vedrører det sociale område og fremgår af pkt omfattende forretningsgange på det sociale område og pkt samt vedrørende personsager på det sociale område. Der er indeholdt 3 revisionsbemærkninger i den afsluttende beretning for Bemærkninger vedrører åbningsbalancen for 2004 (tjenstemandspensionsforpligtelser og tingbogsattester) pkt. 8.1 samt værdiansættelser af bygninger pkt. 8.2, samt bemærkninger 8.3 der vedrører forøgelse af kommunens gæld til forsyningsområdet. Silkeborg Kommune Der er indeholdt 4 revisionsbemærkninger i beretningen Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, som skal besvares. Revisionsbemærkningerne, der fremgår af bilagene indeholdt i beretningen, vedrører: Bilag 1 Redegørelse til Socialministeriet for 2006 pkt personsager Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006 pkt systematiske fejl (arbejdsmarkedsportal) og pkt personsager Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration for 2006" personsager Socialudvalget har den 21. august 2007 behandlet revisionsberetningerne fra Kjellerup og Silkeborg, herunder revisionsbemærkninger for Silkeborg kommune. Udvalget har behandlet revisionsberetningen for Gjern kommune, herunder revisionsbemærkning, den 4. september Protokollerne fremgår af sagen Arbejdsmarkedsudvalget har den 22. august 2007 behandlet revisionsberetningerne for Gjern, Kjellerup og Silkeborg, herunder revisionsbemærkninger for Silkeborg og Gjern. Protokollerne fremgår af sagen. Økonomiudvalget Svar på bemærkning 9.1. vedrørende Gjern Kommune: Enkelte konti var ikke afstemt på tidspunktet for regnskabsafslutningen. Der er efterfølgende sket opsamling på disse mangler. De fleste konti er blevet afstemt og i samme omgang er sagligheden af posterne vurderet med evt. berigtigelse eller afskrivning af beløb. En enkelt konto vil blive afstemt i f. m. afstemning i Silkeborg Kommune. Svar på bemærkningerne vedrørende Kjellerup Kommune: Bemærkning 8.1. Tjenestemandspensionsforpligtigelse. Uanset beregningsmetoden i Kjellerup Kommune i 2006, vil der i Silkeborg Kommune for 2007 blive foretaget en aktuarmæssig beregning af samtlige pensionister. Tingbogsattester I forbindelse med ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 vil samtlige ejendomme i Silkeborg Kommune blive behandlet efter samme regler, hvorfor eventuelle mangler vil blive samlet op. Bemærkning 8.2. I forbindelse med ny åbningsbalance vil samtlige ejendomme i Silkeborg Kommune blive behandlet ens, hvorfor eventuelle fejlafskrivninger vil blive berigtiget fra og med Side 764

5 Bemærkning 8.3. Forøgelsen af gælden til forsyningsområdet fra 2004 til 2006 til i alt 10,2 mio. kr. tages til efterretning. Fra 1. januar 2007 indgår forsyningsområdet for Kjellerup Kommune i den samlede forsyningsområde i Silkeborg Kommune. Det vil derfor ikke være muligt at foretage konkrete tiltag vedr. Kjellerup Kommune, men reglerne vil blive iagttaget i Silkeborg Kommunes regnskab for Der er udarbejdet revisionspåtegninger i forbindelse med aflæggelse af beretningerne og disse er vedlagt sagen som bilag, mens de enkelte revisionsberetninger løbende er udsendt til Byrådets orientering og derfor alene fremgår af sagen. Protokoller fra udvalgenes behandling fremgår ligeledes af sagen. Indstilling Økonomichefen indstiller, at beretningerne og besvarelse af bemærkning til 9.1 for Gjern Kommune samt bemærkningerne for Kjellerup Kommune fremsendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Påtegning af Årsregnskab Silkeborg.PDF - Åben Revisionsansvar.pdf - Åben Revisionspåtegning Gjern Kommune - Åben Revisionspåtegning Kjellerup Kommune - Åben Revisionspåtegning Them Kommune - Åben Sammenlægningsudvalget - påtegning.pdf Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 765

6 313. Endelig behandling af lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/17317 Sagsansvarlig: dr14120 Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 21. maj 2007 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Side 766

7 Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 26. maj 2007 til den 22. juli Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: 1. Grundejerforeningen Georg Krügers Vej v/ Kurt Christensen, Georg Krügers Vej 299, 8600 Silkeborg. 2. Jette Bager og Preben Jørgensen, Lilleøvej Silkeborg. 3. Betina Andersen og Mikkel Kruse, Lilleøvej 26, 8600 Silkeborg. 4. Svend Mortensen, Lilleøvej 28, 8600 Silkeborg. 5. Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91B, Postboks 20, 8600 Silkeborg. 6. Dorthe og Poul Fisker, Georg Krügersvej 176, 8600 Silkeborg. 7. Sejs-Svejbæk Lokalråd v/ Helle Præsius Busk, Brombærvej 12, 8600 Silkeborg. 8. Else Marie Neumann, Perikonvej 7, 8600 Silkeborg. Side 767

8 Miljøcenter Århus oplyser i mail af 16. august 2007, at man ingen indvendinger har mod endelig vedtagelse af lokalplanforslaget og det tilhørende tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Dog ønsker man, at der i afsnittet under Beskyttelseslinier s. 10, bliver tilføjet, at undtagelsen gælder inden for større områder, hvor der har været påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse før den 1. januar Naturgas Midt-Nord I/S oplyser i mail af 30. maj 2007, at 6.14 bør tilrettes, så der står det lokale naturgasnet i stedet for det lokale fjernvarmenet. I vedhæftede notat af 23. august 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser, at lokalplanen tilrettes på flg. punkter: 6.14 tilrettes så der står det lokale naturgasnet i stedet for det lokale fjernvarmenet. Afsnittet om Beskyttelseslinier s. 10 tilrettes, så der står: Ifølge undtagelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, er lokalplanområdet omgivet af væsentlig lovlig bebyggelse, som er påbegyndt inden den 1. januar Derfor er lokalplanområdet ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinie. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune fremsendes til Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Bettina Andersen og Mikkel Kruse, Lilleøvej 26 - Åben Dorte og Poul Fisker - Åben Else Marie Neumann - Åben Grundejerforeningen Georg Krügers Vej - Åben Indsigelsesnotat 23. august Åben Jette Bager og Preben Jørgensen, Lilleøvej 32 - Åben kommentar efter høring - Åben Miljøcenter Århus Side 768

9 - Åben Sejs-Svejbæk Lokalråds bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Åben Silkeborg Boligselskab fremsender bemærkninger til forslag til lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej - Åben Svend Mortensen, Lilleøvej 28 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 769

10 314. Endelig behandling af lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej, samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 05/14733 Sagsansvarlig: dr10412 Fraværende: Torben Hansen Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune 2001 med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 27. november 2006 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan. Side 770

11 Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 2. december 2006 til den 28. januar Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: - Britta Møller Hansen & Chris Rævsgaard Hansen, Skovløbervej 8, 8600 Silkeborg (Underskriftsindsamling medsendt) - Bo Ryge Sørensen, Lokalkomiteformand for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg og Them - Søberg Advokater A/S, Smedebakken 8, 8600 Silkeborg - Grundejerforeningen Frejasvej v. Finn Prengel, Frejasvej 52, 8600 Silkeborg - Fiskars Brands Danmark A/S, Vestre Ringvej 45, Postboks 360, 8600 Silkeborg - Rubio M. D. Betzer, Vestre Ringvej 43, 8600 Silkeborg Århus Amt nåede at gennemgå lokalplanforslaget og havde ikke indvendinger mod vedtagelsen jf. Planlovens 29. Skov- og Naturstyrelsen har ikke ønsket at ophæve skovbyggelinien, men henviser til at Silkeborg Kommune kan meddele dispensation fra skovbyggelinien, når der foreligger et konkret projekt. I vedhæftede notat af 6. juni 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser, at lokalplanens tekst og kortbilag tilrettes vedrørende følgende forhold: Området omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 bevares i sin nuværende udstrækning og der udlægges en bufferzone på 4 meter omkring området. Bebyggelse og anlæg indenfor den udlagte 4 meter bufferzone omkring 3 området kan kun igangsættes, såfremt det dokumenteres, at det kan ske uden at 3-området berøres, og uden at områdets tilstand i øvrigt påvirkes. Bevaringen af 3-området medfører ændringer i afgræsningen af lokalplanforslagets delområde II samt i udformningen af byggefelterne til punkthusene, hvilket igen fører til at punkthusbebyggelsen ændres fra 4 punkthuse til 3 punkthuse. Samtidigt gives bebyggelsen en anden udformning. Den ændrede bebyggelsesplan medfører at boligantallet i punkthusbebyggelsen øges fra 36 til 38 boliger. Det samlede etageareal til punkthusbebyggelse fastholdes som i forslaget Vejadgang A fra Vestre Ringvej udgår. I lokalplanen angives alene vejadgang fra Hvinningdalvej, dog så mulighed for en evt. senere forbindelse til boligbebyggelse øst for området bevares. Delområde IV udgår, idet grænsen for delområde III flyttes, så den omfatter støjvold og støjskærme. Der tilføjes bestemmelse 8.16 med ordlyd: Såfremt der etableres hegn i skel mod nabobebyggelse skal det fremstå ensartet i hele sin udstrækning. Der tilføjes til bestemmelse 6.9 : Vinduer i det østligste punkthus s facade mod matr. nr. 251a skal udføres med støjisolerende glas. Til afsnittet vedrørende miljøvurdering tilføjes redegørelse for ændringer, som følge af indsigelser. Side 771

12 Alle lokalplaner, som vedtages efter 1. januar 2007 nummereres efter et nyt system. Lokalplan ændres til Lokalplan Økonomiudvalget Den ændrede bebyggelsesplan medfører at boligantallet i punkthusbebyggelsen øges fra 36 til 38 boliger. Det samlede etageareal til punkthusbebyggelse fastholdes som i forslaget. Bebyggelsen vil i mindre omfang overskride højdegrænseplanet i skel mod Fiskars Brand A/S. Den ændrede plan har derfor været til 14 dages høring hos Fiskars Brand A/S, som dog ikke har bemærkninger til ændringerne. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan , samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune 2001 fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet, med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan nr Åben Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan nr l - Åben Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening - Åben Indsigelse og underskriftsindsamling - Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelsesnotat af 6. juni 2007 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales dog således, at vejadgang A fra Vestre Ringgade opretholdes som en mulig vejadgang til området. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 772

13 315. Godkendelse af anlægsbevilling til Krabbes Grønne Ring, Kjellerup Sagsnr.: 07/5812 Sagsansvarlig: dr30225 Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af helhedsplan m.m. for Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Helhedsplanen skal være udarbejdet inden udgangen af Sagsbeskrivelse Byrådet i Kjellerup indledte i 2005 et samarbejde med Kuben, Byfornyelse og landskabsarkitekt Paul Lefevre med henblik på at gennemføre forbedringer af anlægget Krabbes Grønne Ring. Der blev fremsendt ansøgning til Realdania med henblik på at opnå støtte til udarbejdelsen af helhedsplanen. Den har Fonden Realdania meddelt tilsagn om et støttebeløb på kr. Dette sker på en række vilkår, bl.a. at kommunen medfinansierer et beløb på kr. Den meddeler Sammenlægningsudvalget, at man accepter de af Realdania opstillede vilkår for opnåelse af støttebeløbet på kr. Sammenlægningsudvalget understreger at accepten udelukkende er knyttet til udarbejdelsen af helhedsplanen og ikke til projektering og gennemførelse af projektet. Økonomiske forhold Anlægsudgifter til udarbejdelse af helhedsplan m.m. vil koste kr. Der vil tilgå en indtægt på fra Realdania senest , når Byrådet har godkendt helhedsplanen. Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 25 veje, når der modtages støttebeløb fra Realdania på kr., hvoraf der betales 17,5 % til momsudligningsordningen i alt kr., og der bevilliges overført kr. fra kassen. Side 773

14 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet ansøges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 774

15 316. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Sagsnr.: 07/40768 Sagsansvarlig: dr15704 Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Forslaget til kommuneplantillæggets har til formål at ændre status for ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 samt Virklundvej 35, 37 og 39 fra center- og boligformål til offentlige formål. Sagsbeskrivelse Området omfattet af kommuneplanrammen er markeret i nedenstående kortudsnit: Side 775

16 Ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 er omfattet af den nordlige kommuneplanramme 5101 ved Paradisvej, med anvendelse til centerformål (liberale erhverv, servicevirksomheder, offentlige institutioner og anlæg samt boliger). Ejendommen Virklundvej 35 er omfattet af den vestlige kommuneplanramme 5101 (ved Virklundvej og Thorsøvej). Ejendommene Virklundvej 37 og 39 er omfattet af kommuneplanramme 5161, med anvendelse til boligformål med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. De omtalte ejendomme, samt hele området omfattet af kommuneplanramme 5133 til offentlige formål (idrætsanlæg, parkering m.v.), overføres til den nye kommuneplanramme 4131 til offentlige formål. Baggrunden for overførslen er, at rammeområde 5133 er fuldt udnyttet. Det er derfor vanskeligt at finde plads til eventuelle udvidelser for såvel idrætsanlægget, Virklund Skole og en eventuel ny daginstitution, hvilket en ændring af status kan åbne mulighed for. Ved at overføre ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 samt Virklundvej 35, 37 og 39 til den nye kommuneplanramme 4131 til offentlige formål, udvides det eksisterende område til offentlige formål med et samlet areal på m2, hvormed kommuneplanrammen vil flugte med Paradisvejen og Virklundvej. Dette får som konsekvens, at ejendommen Paradisvejen 2 udlægges til offentligt formål, og henvendelsen fra Virklund Brugsforening, om at anvende ejendommen til butik, afvises. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg nr. 44 for rammeområde 4131 videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på offentlig høring. Bilag - Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 776

17 317. Godkendelse af regnskab - Helhedsorienteret byfornyelse i Linå Sagsnr.: 07/24036 Sagsansvarlig: HUJ Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for helhedsorienteret byfornyelse i Linå. Sagsbeskrivelse Byrådet har i møderne den 25. september 2000 og 22. juli 2002 givet anlægsbevilling i alt på kr. i udgift med fradrag af statsrefusion kr., netto kr. fordelt mellem delprojekter som angivet i byfornyelsesprogrammet, der er vedlagt sagen. Økonomiske forhold Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og regnskabet kan opgøres således: Budget (bevilling 12)/statsramme iflg. byfornyelsesprogram: Afsluttet regnskab: Mindreforbrug i alt: Udgift kr. Refus kr. Udgift kr. Refus kr. Netto kr kr kr. Detaljeret regnskab med lovpligtig revisionspåtegning er vedlagt sagen. Afvigelser på delprojekterne skyldes følgende: Merudgift "Programudarbejdelse": Arbejderne blev dyrere end forventet. Merudgift "Indretning af torv": Der blev valgt en lidt anden indretning af torvet end foreslået i byfornyelsesprogrammet med siddekant og en anden sten på belægningen ved busstop og cykelstativer. Mindre udgift "Trafikfredeliggørelse": Der blev efter ønske fra borgerne ikke - som ellers foreslået i programmet - valgt chaussésten/brosten som adskillelse mellem kørebane og gangfelt, men i stedet valgt en lysere asfalt. Side 777

18 Mindre udgift "Det visuelle miljø": Der er dels valgt et billigere vejbelysningsarmatur og dels er der ikke plantet så mange træer gennem byen. Mindre udgift "Kløverpladsen": Arbejderne blev billigere end budgetteret. Merudgift "Legepladsen": Marginal afvigelse Merudgift "Istandsættelse af forsamlingshus": Primært fordi man under budget-/projektarbejdet ikke var klar over at momsen er rammebelastende, idet forsamlingshuset i Linå og ikke kommunen - her er kontraktsholder og bygherre. Merudgift "Diverse udgifter": Uforudset udgift Indstilling Ejendomschefen indstiller at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 778

19 318. Godkendelse af aftale med Staten Sagsnr.: 06/5205 Sagsansvarlig: HBA Fraværende: Afbud: Torben Hansen Sagens formål Godkendelse af aftale med Staten, Driftsregion Midtjylland, om leje af arbejdspladser i jobcenter på Drewsensvej under opførelse. Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet 11. december 2006 aftale om midlertidig placering af jobcenter i Rådhuset, Søvej 1-3 fra 1. januar Byrådet godkendte i mødet den 21. maj 2007 aftale om lejeaftale mellem Herm. Rasmussen A/S og Silkeborg Kommune om lokaler til jobcenter på Drewsensvej Byggeriet blev igangsat umiddelbart efter byrådets godkendelse og Ejendomme og Intern Service optog samtidig forhandlinger med Arbejdsmarkedsstyrelsen om betaling for statens arbejdspladser i centret, d.v.s. 21 af de samlede ca. 100 arbejdspladser. Indgåelse af lejeaftalen kunne ikke afvente disse forhandlinger af hensyn til byggeriets færdiggørelse. Byggeriet forventes at være klar til ibrugtagning pr. 1. august Der foreligger nu udkast til aftale mellem Staten, Driftsregion Midtjylland og Silkeborg Kommune om leje af arbejdspladser i det kommende jobcenter. Der er opnået enighed om, at staten betaler årlig leje på 950 kr. pr. m 2 for hver arbejdsplads, der er aftalt at udgøre 30 m 2. Lejen på 950 kr. pr. m 2, svarer til den leje Silkeborg Kommune har aftalt med Herm. Rasmussen A/S, og til kr. pr. arbejdsplads. Derudover betaler staten bygningsdriftsudgifter (forbrugsafgifter) med kr. pr. arbejdsplads. Serviceudgifter (telefoni, porto, rengøring, kontorrekvisitter, vagt og annoncering m.v.) afregner staten med kr. pr. medarbejder Det vil sige, at staten samlet afregner kr. til kommunen årligt. Aftalen pris- og lønreguleres. Der indbetales ikke depositum. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ligesom ved den midlertidige aftale, skal kommunen afholde alle udgifter til de lejede arbejdspladser, lokaler, faciliteter og installationer. Kommunen forpligter sig til, at det lejede er fuldt funktionsdygtigt, og skal sikre udbedring af eventuelle fejl straks. Kommunen skal vedligeholde, reparere og om nødvendigt udskifte udstyr, som ikke længere er funktionsdygtigt samt sikre, at de lokaler, som statens arbejdspladser er placeret i, er i vel vedligeholdt stand. Side 779

20 Indstilling Ejendomschefen indstiller, at aftalen med staten om leje af arbejdspladser i det nye jobcenter på Drewsensvej godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Side 780

21 319. Gensidig orientering Sagsnr.: 07/13869 Sagsansvarlig: dr13494 Fraværende: Afbud: Torben Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Orientering om IT-hus. Side 781

22 320. Lukket - Drøftelse af forlængelse af byggefrist Sagsnr.: 06/23842 Sagsansvarlig: HAI Fraværende: Afbud: Torben Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Byggefristen forlænges 1 år fra den 1. november Side 782

23 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Hanne Bæk Olsen Ella Porskær Torben Hansen Jørgen S. Rask Erling Prang Lars Faarup Protokol Ført af: Jann Hansen Side 783

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne... 479 192. Godkendelse af dagsorden... 480 193. Endelig behandling

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 12-02-2014 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1. [] Vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser

Lejekontrakt om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser om brug af kommunale lokaler og arbejdspladser Indholdsfortegnelse 1. ens parter 1 2. Indledende bestemmelser 1 3. Beskrivelse af det lejede 1 4. Lejemålets anvendelse 2 5. Lejemålets overtagelse og ikrafttræden

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. oktober 2012 til 29. november 2012 TILLÆG 30 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 24.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 2. februar 2004 Flemming Lefèvre P. 8940

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. april 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 784 - Boligområde ved

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget

Vej- og Trafikudvalget Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg

Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN Sten Christensen, Kildevej Silkeborg Teknik- og Miljøafdelingen 25. november 2016/KSI/AML Sagsnr.: EMN-2016-05986 Notat vedrørende indsigelser til høring af lokalplan 36-008 for et område til boligformål ved Lynggårdsvej, Sejs/Svejbæk samt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling

Resumenotat. Resume af høringssvaret Teknik og Miljøs bemærkninger Indstilling Side 1/5 Til: Sagsnr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-3-16 Resumenotat Vedr.: Kommentering af høringssvar Forslag til Lokalplan nr. 1126, dagligvarebutik og boliger ved Halgård Vest Dato: 27-04-2017 Dette

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere