Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb kl i Gram Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter"

Transkript

1 Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb kl i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen Ungdomslederen Orientering fra kassereren 4. Indkomne forslag til Region 4 5. Valg af regionsbestyrelse Formand: Har kandidat, men gerne en anden Ungdomsleder: ny kandidat skal findes Turneringskoordinator Lau Dreisler modtager genvalg Sekretær: Ny kandidat skal findes Suppleant Frode Jensen modtager genvalg 6. Valg af Region 4 medlem til JBUs disciplinærudvalg: Ebbe Dauer modtager genvalg 7. Valg af repræsentanter til JBUs Rep.møde den 17. marts Gennemgang af forslag fra JBU og Dbwf. 9. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 10. Evt. Formand Leif Sandberg byder velkommen på vegne af reg. 4 og JBU til årets rep. møde. Dejligt der er så mange. Også velkommen til Kurt Jensen Formand i JBU. 1. Mandaternes prøvelse. Der er 26 klubber i Regionen. 18 deltagende klubber og 3 bestyrelsesmedlemmer. Så der er 21 stemmeberettigede. Følgende klubber havde meldt afbud eller dukkede ikke op; Tarok( Horsens), ABC (Kolding),OZ ( Kolding), Grindsted, Vestenvinden, Varde, Hertugen 92, Bov IF. 2. Valg af dirigent. Jørgen Larsen Sydvesten foreslås og vælges. Han konstaterer, at rep. mødet er korrekt indvarslet. Han konstaterer, at iflg. vedtægterne er kassereren ikke på valg i år, men Lau er. Derfor rettes mødeindkaldelsen til. 3. Beretning fra formanden Jan 2012 Regionsberetning for året Et stille afventede år. Afventende for hvad, der skete i Danmarks Bowling Forbund efter sidste års kaotiske møde i maj Intet gik vist ved sidste FB rep. møde efter planen, 3 bestyrelsesmedlemmer gik efter store diskussioner om lovligheden af mandatoptællingen-strukturforslagene, eller mangel på samme. Regnskabet med mange

2 fejlbehæftede dispositioner, mangel på budgettal o.s.v Efter summemøde før valgsituationen, blev der meddelt afgang af næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Nye kandidater blev foreslået og valgt, 2 fra Ålborg og en fra Sjælland. 1. juli blev det meddelt, formanden trak sig p.g.a. sygdom, ja, ja, det gik bare derudad. Og hvad er der så sket siden da, Infosport er lukket her pr. 1 januar, og der er i mellemtiden ved at komme godt styr på bowlingportalen, men der mangler stadig en del forbedringer, som hver gang koster økonomi, som er den helt store accilleshæl i forbundet. Strukturen har vi intet hørt til fra FB, der er ingen lovforslag fremsendt her i dag 3/1.Der er anmeldt en del forslag fra DM/DT udvalget til forbundet(dm/dt udv.kan ikke selv fremsætte forslag), Kun klubberne og Forbundsbestyrelsen kan fremsætte forslag. Så alle udvalg, som ellers var udskevet af lovene, fungerer endnu, hvor længe???. Jeg ved ikke rigtig om vi skal fortsætte med den struktur, der blev lagt op til, eller vi skal tilbage til fortiden, eller en helt anden vej. Jeg ved heller ikke om det er de rigtige folk, der blev valgt ind, men det må repræsentantskabet tage stilling til i maj måned 2012, hvis klubberne ellers gider at komme igen til FB rep. møde, man kunne måske ha sin tvivl. I Jydsk Bowling Union bruges også en del tid på manglende Forbunds aktiviteter. Unionen kører også lidt på vågeblus, som igen er smittet lidt af ned i regionen. R-4 bestyrelsen har afholdt 3 møder, udover vores koordinationsmøde efter holdtilmeldingen, og et opstartmøde, lige før turneringen går i gang. Efter det sidste møde her i dec, blev det klart vi skal finde en ny ungdomsleder og en ny sekretær. Vi har kontakt til et par navne, men endnu ingen tilbagemeldinger. Antal licenser går kraftigt nedad: jan JBU Region Jan Jan D.V.S. vi på 2 år har tabt 478 medlemmer i JBU og 166 i region 4 = 17.5% på 2 år. Der må gøres noget. I Kolding er der gennemført et ret stort scenarie med SFO børn, sluttende med en flot finale med mange tilskuere fra de deltagende skoler, absolut en succes. Andre klubber med ungdomsafd. opfordres til lignende arrangementer. I Ålborg /Århus er der dannet klubber under Danmarks Bowling forbund. De har ingen lic. Jeg mener det er ældresags klubber, men det er måske også en mulighed her i regionen. Medlemsskabet er gratis i DBWF. Kun interessen for bowling og lidt nyheder omkring bowling tilflyder disse klubber. Lad os komme i gang. Der forventes en del lovforslag fra Forbundet, også her fra regionen har vi indsendt et enkelt forslag til JBU, omkring Jydsk turnering, om afvikling af en pulje med flere hold fra samme klub. Tiltaget med samme olieprofil i alle haller, der spiller jydsk turnering er godt modtaget, om det overholdes, vides ikke med sikkerhed. Så vidt vides er der en protestsag i behandling vedr. turneringsspil af ikke danske statsborgere. Men jeg kender ikke resultatet. Regionen skal fortsat i år vælge repræsentater til JBU s rep. møde i marts måned. Men husk nu, det er klubberne der deltager på forbundets rep. møde. Og det er klubberne der har stemmeretten.

3 Er det godt, eller skal der ske noget andet. Tak til alle klubber-turneringsansvarlige- min bestyrelse for et godt samarbejde i året der er gået. Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet. Leif Sandberg, Formand region-4 JBU Leif har enkelte tilføjelser til beretningen og håber på en god debat. Licenserne er gået kraftigt ned. Fra er der tabt 43 % licenser Fra 2010 til jan 2012 er der yderligere tabt 17 ½ % licenser. Det skal vi gøre noget ved, forslag modtages meget gerne. Der har kørt en protestsag, er der nogen der ved om den er afgjort, der er ikke noget offentliggjort nogen steder. Blot til orientering så er det jer, klubberne der er beslutningsdygtige/ har stemmeret til Forbundets møde. Ole Stampe Trekanten; sagen er stadig under behandling, endnu ikke afgjort. Henrik Winther Brørup; synes det er dybt bekymrende, at der er så stort et medlemsfald. Vi har siden 2005 talt om nedadgående medlemstal, men ingen har gjort noget ved det. Det bliver dyrere og dyrere, inddelingen er ikke ens i de forskellige regioner. Vi har derfor fremsendt et forslag til regionen om hvordan bowling kunne være. Hyggebowlingen kunne godt være anderledes end professionel/seriøs bowling Kurt Jensen Formand JBU Oplæg til information på regionsmøderne. For 2 år siden bestemte repræsentanterne på JBUs repmøde og senere på DBwFs repmøde at ændre sammensætningen i DBWFs bestyrelse, således at det var klubberne og ikke de organiserede medlemmer i regioner og unioner, der repræsenterede bowlerne og klubberne på DBWfs repmøde. JBUs bestyrelse arbejdede og fandt emner til bestyrelsen, således at det kunne blive en, i vore øjne professionel bestyrelse, som kunne få infrastrukturen i DBwF til at køre, men hvad skete der, man brugte tiden på at ændre strukturen i hele vores organisation, uden at kontakte det nedsatte strukturudvalg og træffe bestyrelsebeslutninger om strukturen, som ikke tidligere var forelagt hverken union eller regioner, men man informerede dog klubberne i sidste øjeblik, så man regnede med en hurtig vedtagelse på DBwFs repmøde. DBwFs repmøde: Hvad var konsekvenserne af dette arbejde, et møde fuldstændig i kaos, ingen klubber kunne gennemskue hverken økonomien eller

4 konsekvenserne for de frivillige ledere i regioner og unionerne, og alle lovændringerne, jeg håber aldrig vi vil opleve dette igen. Klubber: Hvad vil i? Hvad kan vi ændre i disse krisetider? I vil nærmere til DBwF, hvorfor? Hvad er problemet? De fleste andre forbund har underafdelinger, altså unioner, en af de største er Dansk fodbold og håndbold, og hvorfor vil i ændre det i dansk bowling? Sloganet at vi kan betale os fra hjælp og ydelser siger nogle, ja det kan vi men det koster bowlere, forslag om betalte bestyrelser koster os frivillige ledere, og uden dem overlever vi ikke, andre siger hvad med unionernes penge?

5 Unionernes penge bruges mest på bredden og ungdommen, er det her vi skal spare, således vores elite får endnu flere penge til rådighed? Hvad er jeres tanker og ideer med dansk bowling, kom med dem her på jeres regionsmøde. Formanden for JBwU. Mine tanker og ideer er efter at jeg har talt med mange klubledere og bowlere: Vi har valgt nogle frivillige ledere til at repræsentere jer alle steder i regioner, unioner og DBwF, lad dem tage sig af det organisatoriske arbejde med love, økonomi, turneringer, mesterskaber og mange andre ting som følger med, for at drive dansk bowling. Klubformændene som jeg har talt med har arbejde nok i bare for at få klubberne til at hænge sammen og fungere. Hvordan med vores rekruttering? Vores ungdomsarbejde skal vi ikke også bruge tiden her? Vi går stadig tilbage! Lad os så sammen vende tilbagegangen til fremgang i dansk bowling i fremtiden. JBU er jo blevet kørt ud på et sidespor. Vi har mulighed for at stille lovforslag, men er ellers ikke en del af forbundets beslutningsproces. Det er jeg ked af, for vi er alle blevet bragt i en situation, hvor fremtiden er blevet meget usikker for os alle sammen. Det er klubberne der har fået mulighed for at kunne træffe beslutning om hvad fremtiden skal rumme for os alle. Fortæl mig, hvad I vil bruge den nye indflydelse til? For mig at se, har I underskrevet en blanco check uden at vide, hvad der kommer til at stå på den. Min opfordring til jer skal derfor være tænk jer grundig om, og sørg for at kende konsekvenserne af beslutninger på Forbundets næste rep. møde. Lad være med at gå blinde ind i fremtiden. Hvad med økonomien? Hvad har vi råd til i fremtiden, lad os få noget ansvarlighed ind i budgetlægningerne, så ikke flere penge end nødvendigt

6 går til administration og lønninger, men i stedet kommer bowlingsporten til gavns. Lad os finde nogle mennesker, eller et firma, der kan få kulegravet forholdene i Danmarks Bowlingforbund, så der bliver set på struktur/økonomi/arbejdsgange og personaleforbrug! Hvad er der gået galt i Forbundet? Henrik Winther Brørup Det ryster mig, at du siger klubberne er nogle fjolser. At regioner/unioner ikke er klar. Jeg synes, det er beskæmmende at, med de penge der bliver brugt på eliten, er så lidt pressedækning. Slet ingen omtale. Jeg mener, det er forkert, når du siger det er klubberne der ødelægger rep. møderne. Jeg synes, vi skal have en snak her, hvad skal vi bruge regionen/unionen til, når vi har licens i forbundet. Der er ingen tiltag til at gøre noget for medlemstallet. Vi vil jo bare bowle. Lav nogle regler så vi kan finde ud af det. Ole Stampe Bestyrelsesmedlem Forbundet Vil gerne kommentere lidt. Jeg savner også mediedækning. Senest har der været 2011 sporten, vi blev overhovedet ikke nævnt, selvom vi både har en verdensmester og EM damer og herrer gav medaljer. Mangler at der vises tillid til dem der er valgt. Forbundet er altså også os. Vi er ca bowlere. Nogle mener der er langt til landstræneren, andre at der er langt til forbundet. Hvorfor skal vi diskutere om det giver overskud eller underskud, når driftsøkonomien kører fint. Det er jo som tidligere omtalt, at der går 3 år inden konsulenternes arbejde genereres. Der er krisetider alle steder på bowlingområdet, det ene center lukker efter det andet. Hvor skal bowlerne så hen. Jeg kunne tænke mig, at man kunne arbejde på at få hal ejerne momsfri, så ville det blive 20 % billigere. Tror det kan lade sig gøre, hvis vi får fat i den rigtige i DIF. Der er nogle klubber, som gør meget for at få flere unge i gang med bowling. I Trekanten gør vi rigtig meget for ungdommen. B.la. har vi haft efterskole og SFO turnering. Vi giver sammen med vores pro shop efter 3mdrs kontingent en kugle til alle nye bowlere. Jeg mener ikke vi skal have topstyring, det skal være klubberne som bestemmer. Håber man vælger klogt til det kommende rep.møde. Synes man skal have nogle som har noget erhvervserfaring og Kugler. Sidste år fik jeg virkelig høvl på forbundets rep.møde. Jeg overvejer, da om det er noget jeg fortsat vil bruge min fritid på. Jeg befinder mig fint i vores klub, der kan jeg lave det klubarbejde jeg elsker. Kurt Jensen JBU. Jeg kunne godt tænke mig endnu flere klubformænd som Ole - masser af energi og engagement. Men man skal selvfølgelig have tiden til det. Hvad / hvordan får vi det til at smitte af??? Her har I 26 klubber, mange mener de har nok i eget regi/klub Leif Sandberg Jeg kan ikke helt følge Henrik Winther. Det forslag I har fremlagt, ligger på hjemmesiden.

7 Hvis man har et lovforslag eller et nyt tiltag, skal det sendes til bestyrelsen så det kan komme med på rep.mødet andre steder. Klubberne siger nej tak til forslaget. Jeg vil gerne inden for de næste 3 uger, vide hvor mange klubber, som har tænkt sig at deltage i Forbundets rep.møde. Ole Stampe Vi er rigtig gode til at skyde os selv i foden. Både med hensyn til at måtte benytte udenlandske spillere samt lovmæssigt. Middelfart bowling hal blev lukket, spillerne begyndte i andre haller, hallen i Middelfart blev så igen åbnet, men lovmæssigt, må klubben ikke vende tilbage. Formandens beretning godkendt. Seniorlederens beretning Seniorleder beretning Så er det igen tid til at skrive en beretning om hvad der er sket i regionen i det forløbende år. Her vil jeg kikke lidt på der resultater som region 4 har opnået siden sidste beretning, derfor starter vi i februar 2010, med JM single. Det var ikke noget godt mesterskab for region 4, hos herrerne havde vi kun 2 spiller med, ud af 16, i semifinalen og kun én af disse gik videre til finalen, hvor han desværre blev nr. 8 og sidst. Hos damerne så det lidt bedre ud, ud af de 12 deltager i semifinalen, var de 5 fra region 4, desværre var der også kun én spiller der kom videre til finalen, hun spillede dog så godt at hun blev Jysk mester, så tillykke til Pia Burkal fra Trekanten. Næste afslutning var Jysk Turnering i starten af april, her havde vi hos Damerne var det Trekanten og HBK 91 der havde kvalificeret sig til finalen, det blev desværre kun nr. 3 og 4. hos herrerne var det Trekanten og Sydjysk bowling team der havde kvalificeret sig, og her gik det lidt bedre end hos damerne, fordi Trekanten vandt og Sydjysk bowling team blev nr. 4, så tillykke til Trekanten. Næste begivenhed er så afslutning i hold turneringen. Og lad mig tage det fra toppen og ned, Ligaen havde et slutspil, hvor de 4 bedste hold fra grundspillet skulle spille om mesterskabet, dette slutspil er afskaffet i den sæson vi er i gang med, hos herrerne var der desværre ikke nogen hold med fra region 4, men Trekanten ende som nr. 6 i grundspillet, og fik derfor lov at blive i ligaen. Hos dammerne så det bedre ud, fordi Trekanten vandt grundspillet, og skulle derfor spille slutspil, og de vandt også slutspillet, derfor kan vi her i regionen ønske Trekantens damer tillykke med Danmarksmesterskabet for hold. 1.div. herrer havde vi 4 hold fra regionen de sluttede som nr. 1, 2, 9 og 10, Nr.1 og dermed oprykning til Ligaen gik til Enghaven så stort tillykke til dem. En anden heldig ting var at der ikke rykkede et jysk elle fynsk hold ud af ligaen, derfor rykkede der kun 1 hold ud af 1. div. Herrer, det blev desværre Hertugen 92 der må en tur ned i 2. div. Damernes 1. div. Havde vi kun 3 hold med fra regionen og de endte som nr. 3, 7 og 10, jeg vil lige fremhæve holdet der sluttede som nr. 3 det var nemlig Pletten, som spillede sin 1. sæson i 1. div. Så stort tillykke til dem, desværre så måtte Enghavens damer rykke ned i 2. div., da de endte på 10. pladsen. I 2. div. Vest herre havde vi 5 hold med, og de endte som nr. 2, 3, 5, 6 og 9 så desværre ikke nogen oprykning til 1. div. Og landsoldatens 9. plads betød desværre nedrykning til Jyllandsserie. Hos

8 damerne havde vi 6 hold med ud af de 8 hold, og de endte som nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 8. altså blev det til oprykning til 1. div. Til Starts and Strikes, så tillykke til dem. Desværre er der ikke mange 6-mands damehold, derfor ingen nedrykning fa denne række. Vi er nu kommet til de rækker der spilles inden for regionen, og jeg vel derfor kun nævne vinderne af hver række. I Jyllandsserie herre havde vi 2 rækker og vinderen, som rykkede op i 2. div. Blev Ribe og Snoobi, i serie 1 herrer, blev vinderne ABC. Dette var alle de rækker med 6-mands hold vi havde i sæsonen 2010/2011. Vi havde en enkelt række med 4-mands hold, og det var en mix række, den endte med Sydvesten som vinder. I puljerne havde vi 3 puljer med rene herrer hold og her blev vinderne fordelt således, pulje 1 Vestenvinden 1, pulje 2 Vestenvinden 2 og i pulje 3 Sydvesten 2. Der var også 5 puljer med mix hold, og her blev vinderne fordelt således, pulje 1 Trekanten 4, pulje 2 Enghaven 8, pulje 3 Sydjysk Bowlingteam 6, pulje 4 Ribe 4 og pulje 5 Varde 4. De 2 hold der sluttede 1 og 2 i mix pulje 1 er automatisk udtaget til at repræsentanter regionen i et JM for mixhold, derfor deltog Trekanten og FBK88 i dette mesterskab, hvor alle møder alle, og vinderen er det hold der har flest point. Her sluttede Trekanten som nr. 3 og FBK88 som nr. 5. Og således sluttede sæsonen 2010/2011, og de fleste spiller gik på sommerferie, men som sædvanligt så sker der mange ting mellem 2 sæsonen, og denne sommer var særlig aktiv, både positivt og negativt. I maj var der rep. Møde i DBwF, og som noget nyt så var det alle klubberne der skulle tage beslutningerne direkte. Og der kom nogle nye regler for turnerings afviklingen, blandt andet så blev slutspillet, i ligaen, afskaffet og så blev point systemet ændret for alle divisions rækker, således at man kun får 2 point for en sejer. Det var også i sommerferien at vi fik ny planlægnings og resultatformidlings system, nemlig Bowlingportalen. Dette gav en del udfordringer i planlægningen, da programmet ikke var helt færdig til planlægningen (der arbejdes stadig på det i skrivende stund). Det var desværre også i sommer ferien at der blev lukket 3 haller, Ribe Bowlinghal, lukkede allerede i maj måned, derefter kom der meddelelse om at bowlinghallen i Vojens var lukket, og sidst i juli kom der meddelelse om at Pletten bowling hal var solgt til Bowl n fun, men det var ikke meningen den skulle lukke, desværre holdt det ikke, allerede 1. uge af august kom der meddelelse om at alle bookninger skulle flyttes til Bowl n fun i Vejle (Enghaven), dette var dog ikke godkendt af Bowling klubben Pletten, så de skulle ud og finde en anden hal at spille deres kampe i. Derfor blev det således at Ribe BK spiller sine kampe i Brørup, Thor 94 spiller deres kampe i Haderslev og BK Pletten spiller deres kampe i Fredericia. At BK Pletten skulle flytte hal efter tilmeldingen, betød at de desværre måtte ændre på den, heldigvis var det kun 1 3-mands mix hold de måtte ændre til et 3-mands herre hold, og det lykkes mig at ændre rækkerne inden det skulle udsendes til klubberne. Nu er vi så i gang med at tale om hold til denne sæson, alle kan jo se hvilke række vi har i denne sæson, men jeg vil lige fortælle hvordan vores 4-mand hold blev til. Til at start med, var der tilmeldt 3 herre hold og 3 dame hold i rækken med 4-mands hold, men da 3 hold er for lidt til at lave en række, så skrev jeg til klubberne og fortalte dem at jeg havde tænk mig at slå de 2 rækker sammen, således at herre hold og dame hold skulle mødes, det var næsten alle med på, dog ville Tarok ikke være med, så de lavede deres hold om til et 3-mands hold, som så kom med i pulje kampene. Jysk Turnering (JT) var vi enig om i seniorudvalget (SU), at vi skulle spille runderne med en dikteret olieprofil, og hvis en hal ikke ville/kunne lægge denne profil på, skulle der ikke spilles i

9 den hal. Desværre lykkes det ikke helt, for da vi kom med profilen, var der en del haller der havde problemer med at lægge den på. Derfor skal vi nok komme med en bedre profil til næste sæson, med en file der er til at lægge direkte ned i maskinen. Men en god ting kom der ud af det, nemlig at man ikke har hørt så meget om at den hal vil jeg ikke spille i, fordi forholdende var nogenlunde ens. Torben kan yderligere nævne at der er 3 mix række hold ( 2 Kolding, 1 Fredericia) hvor man forsøgte at få Middelfart med, men det havde ingen interesse fra Fyns side. I har jo alle opdaget, at der ikke skal sendes papirer ind længere, men de skal stadig udfyldes korrekt, da man senere kan få brug for at sende dem ind. Kampflytninger, er der blevet dikteret at flytte Liga runde for både damer og herrer. Den ligger desværre så når der er rep.møde i JBU Jeg er blevet forespurgt, hvorfor stævner resultater ikke er med på snitlisterne. De er kommet med her i sidste øjeblik. Systemet har ikke været klar til det før nu. Region 4 var godt repræsenteret til i Ålborg Christian Jacobsen Sønderborg Strikers Kan det ikke lader sig gøre at printe ud til udehold uden tal nedenunder hjemmefra????? Henrik Winther Brørup Der var dikteret olieprofil til Jysk turnering, den var for nem, men ikke alle steder blev den brugt. Næsten lerdueskydning. Ved sidste runde i Jysk turnering hvor man skulle starte kl. 1, kom man ikke i gang til tiden pga. mangel fra hallen. Personalet skubbede på for at vi skulle blive færdige til slut, da de havde banerne udlejet. Ikke i orden, når vi ikke er skyld i forsinkelsen. Kurt Jensen JBU Man kan diskutere oliering og baner som en helaftensforestilling. Seniorudvalget har lavet nogle normer for hvor mange fod der skal være til de forskellige arrangementer. Jeg vil mene, at alle oliemaskiner i alle haller i dag er ok. Det kan være personalet i div. haller som ikke er instrueret i at bruge dem korrekt. Jeg foreslår at der uddannes oliefolk, som skal ordner baner inden stævner osv. Ole Stampe Trekanten Jeg kan ikke være uenig. Kan godt se hvornår det bliver for nemt eller for svært. Der bør være en gylden middelvejsoliering til sådan et arrangement. Ofte er det i bøf og bowl haller der er et problem. Jeg mener man skal ligge arrangementer i de haller som vil bowlingen. Man skal ikke kigge på antal baner. Jørgen Larsen Tønder Jeg er helt enig med Henrik i, at for lidt og for meget dur ikke.

10 Vil gerne kigge lidt tilbage. Vi har ofte om vinteren stået ved en låst dør. Til jysk turnering var der ikke gjort rent. Jeg mener man skal have dette i baghovedet, når vi sidder til det næste planlægningsmøde. Sidst men ikke mindst helt enig med Henrik og Ole. Man skal benytte de haller som vil bowlingen. Opfordre til at man til næste sæson lægger noget i de 6 haller og kun disse haller. Henrik Winther Brørup Vores klub har stillet garanti til spillerne, at hvis kuglerne ødelægges ude, betaler klubben for renovering eller ny kugle. Kurt Jensen JBU Det er desværre ikke kun i jeres region, det er et problem. Vi må prøve at afhjælpe disse problemer. Torben Rasmussen Seniorleder Med hensyn til scoretavler har man siden nov. kunnet skrive dem ud med navn. I år har olieprofilen været for let, helt korrekt. I næste sæson vil man lave 3 olieprofiler. Samt en lidt svære til finalen. Fremover bliver de sendt til hallerne som exel filer, det vil gør det nemmere at lægge dem ind på maskinerne. Bøf haller- JYSK mesterskab i mix flyttede vi af samme årsag. Der blev stillet for store krav til os. Bla. skulle vi starte kl og senest være ude kl. 16. Beretningen godkendt. Ungdomslederens beretning Leif Sandberg fortæller, at på sidste bestyrelsesmøde blev Ida bedt om at lave en kort beretning som han så ville fremlægge. Men han har ikke modtaget nogen. Ida ønskede at stoppe pr. den , da der ikke var nogen som ville betale for hendes licens. Hun har hele tiden gjort opmærksom på, at hun ikke skulle have udgifter til noget. Ida har flittigt, deltaget i JBUs møde i ungdomsudvalget, samt i regionsmøderne. Tak til Ida for samarbejdet. Kassererens orientering Leif fortæller at i 2010 har vi haft udgifter på kr. I 2011 udgifter på kr. Medaljer og forsendelser var godt kr. Der er lavet budget for 2012 på kr. det er 20 % indskrænkning Lis Jensen HBK 91 Hvornår kommer der kørsel til ungdommen?? Leif Sandberg; de kommer i indeværende uge Kasserer Gram BK Kommer der en seddel til orientering til klubberne om budget. Hvad pengene bruges til???? Leif Sandberg; Nej vi er blot JBUs forlængede arm. Vi afleverer bilag direkte til JBU 4.Indkomne forslag til Reg.4 Regionens vedtægter 2 stk 1 amterne fjernes. Tidligere stod der Ribe og Sønderjyllands amt.

11 Nyt: I syd og sønderjylland i en linie fra Horsens til Grænsen Henrik Winther Brørup På vegne af Sydjysk Bowlingteam vil jeg tillade mig at fremsætte forslag til vedtagelse på vores repræsentantskabsmøde i Region 4 og JBWU. 1: Alle ikke oprykningsberettigede rækker spiller ikke kønsopdelt. Det vil være tilladt at bruge alle spillere med gyldigt medlemskab af JBWU der er fyldt 15 år. 2: Medlemskab af og spilleberettigelse for en klub under JBWU er ikke betinget af alder, hudfarve, religion, bopæl eller lignende. Man kan spille i alle rækker og stævner godkendt eller administreret af JBW såfremt men er medlem af en klub tilsluttet JBWU. Spille berettigelse til Danske mesterskaber, Danmarksturnering, stævner godkendt af Danmarks Bowlingforbund m.m. kræver dog at der indløse licens i Danmarks Bowlingforbund. Motivation: Vi mener det er fuldstændig ude af trit med virkeligheden når man lukker en klub ned på grund af spillers bopæl. Dette må høre op, således at vi kan få lov til at dyrke vores sport i et frit og uafhængig miljø. Vi mener derfor at man skal lade alle rækker under Danmarksturneringen være administreret af JBWU. Kort og godt betyder det, at vi ikke behøver licens under Danmarks Bowlingforbund for at kunne spille lokalt i Jylland. Det vil efter vore mening betyde flere bowler i vores lokale serier og derved fremme sporten. Vi har brug for færre regler og ikke flere. En form for A og B medlemskab vil være at foretrække. A betyder man har licens i Danmarks Bowlingforbund og JBWU (Lig det nuværende). B medlemskab vil betyde at man kan spille i turnering i rækker fra Jyllandsserien og ned samt spille Regions og Jyske Mesterskaber, Jysk turnering samt stævner godkendt af JBWU. Kønsopdeling i rækker unde Danmarksturneringen giver ingen mening. Vi har simpelthen for få kvindelige bowler i Jylland til at kunne opretholde dette. Udformning og spillemåde af de jyske turneringer bør varetages af JBWU s bestyrelse. Vi håber dette nyder fremme på vores rep.-møder eller i det mindste skaber en livlig debat. Vi er ved at tage livet af vores sport. Vi ved godt at disse regelændring vil betyde en gennemgang af vores love. Det bør vi give lov udvalget mandat til på rep.-møderne. Ellers er vi bange for at dette drukner i teknikaliteter. Med sportslig hilsen Henrik Winther

12 Formand Sydjysk Bowlingteam Forslaget går i bund og grund ud på at få flere bowlere. Vi foreslår at alt ikke oprykningsberettiget spiller på samme måde. At det ikke er kønsopdelt. Allan Rosenlund Gram Hvad er oprykningsberettiget??? Torben Rasmussen Alt undtagen puljespil er opryknings berettiget. På 4-6 mandshold gælder det dog ikke mix. Med hensyn til licens ville forbundet komme til at mangle ca 1. million kr, i afgifter, hvis man vedtager forslaget Ole Stampe Trekanten Forslaget giver nogle muligheder. Enig om, at vi skal spille bowling. Mener at man tidligere har lavet opstartsturnering uden licens. Synes det er et friskt initiativ Der kan måske komme lidt diskussion i de 4 regioner om dette forslag. Kurt Gaundorff Snoobi Fint forslag. A og B licens forstår jeg ikke helt. Hvis de ikke skal have licens kan de så spille stævner. Henrik Winther Brørup Man skal have licens hvis man vil spille stævne, ellers ingen licens I min verden er oprykning = Divisionshold Torben Rasmussen seniorleder Jeg ønsker blot at vide, om vi ikke gør det godt nok, siden man ønsker dette Jørgen Larsen Dirigent Man skal ikke stemme om dette forslag, der ønskes tilkendegivelse om, det er noget der skal arbejdes videre med i Regionen. Ole Stampe Trekanten Vi skal bowle og Torben skal selvfølgelig tage sig af det. Jørgen Larsen Dirigent Er det noget regionen skal arbejde videre med ved håndsoprækning 14 for ingen imod. Regionen vil debattere dette forslag på først kommende regionsmøde. Kurt Jensen JBU Jeg kunne tænke mig, at der blev nedsat et udvalg til sådan nogle tiltag. Jeg mener ikke, vi i JBU har tid til at nytænkning/ nye tiltag. Lau Dreisler Enghaven

13 Vil man så lave opstartsturnering både i foråret og i efteråret Leif Sandberg Fint at der er noget at arbejde med. Lystbowlere som ingen licens har. Skal de så bare betale baneleje Ole Stampe Trekanten Ikke snittællende = hyggebowling Torben Rasmussen Seniorleder Lovhjemmel er ikke noget problem, fra Jyllandsserien og ned er det regionen som bestemmer Ebbe Dauer Grænsen Må der være udlændinge med Christian Jacobsen Sønderborg For 2 år siden lavede I i region 4, at man måtte have damer med på holdet. Hvorfor må man ikke det mere. Henrik Winther Brørup Bedst at vi laver det i Jylland, vi plejer jo at lave forsøgs turneringer. Hvorfor ikke slå 2 regioner sammen???? Kurt Jensen JBU Bare kom i gang. I Ålborg har man en turnering kørende med 50 3 mandshold. Det har man bestemt at man ville gøre i Reg.1. Det er både med og uden licens på samme hold. Torben Rasmussen Seniorleder En præcision. Rækker med damer og herrer. Der måtte kun være 2 damer på et 6 mandshold. Hvis man havde 3 damer med ville man ødelægge puljedame rækken. Leif Sandberg Formand Reg. 4 Forstået således at man ønsker over JS = licens Under JS puljeturnering. Det må vi kigge på. Hal turneringer kan/må vi gerne etablere. Torben Rasmussen Seniorleder Det vil blive puljespil, da der ellers vil være nogle klubber som ikke ønsker at deltage. Henrik Winther Brørup Der står ikke noget i forslaget om puljespil. Det ønsker jeg ikke. Det skal være ude/hjemmekampe. Med hensyn til Kurt, så foregår det i Ålborg om onsdagen. Egernsund d

14 Forslag til region 4: Sønderborg Strikers stiller forslag til ændring af opstilling i jyllandserie 1 og 2 i region 4. I dag opstilles der sideordnet, så alle 20 hold blandes i begge rækker. Dog med 2 hold fra samme klub i hver sin serie. Sønderborg Strikers vil gerne have dette ændret, så der bliver opstillet efter keglefald i foregående sæson. Vi foreslår derfor en prioteret opstilling i jyllandserierne. De 10 hold med højeste samlet keglefald bliver samlet i jyllandserie 1 og resten i jyllandserie 2. Det betyder så at 2 hold fra jyllandserie 1 rykker op, og 2 rykker ned i jyllandserie 2. Begrundelse: Der er stor forskel på holdenes styrke i de 2 serier, så der er begrænset sportslig værdi i kampe mellem de stærke og de svage. I mixrækkerne bliver der i dag også stillet op efter keglefald. Vore mixspillere er meget glade for den opstilling, da de så møder liggestillede spillere til stor glæde for begge parter. Med sportslig hilsen Ejvind Hansen Formand Sønderborg Strikers Christian Jacobsen Sønderborg Når man spiller turnering er det gavner det ikke bowlingen, at der går 4 6 uger mellem kampene. Vi ønsker at mødes oftere, i stedet for den lange pause. Det skal være sjovt at bowle, derfor bør det være de 10 højeste keglefald i JS 1 og de næste 10 i næste række Torben Rasmussen Seniorleder Hvis vi kun har 1 JS har vi også kun 1 hold der rykker op. Iflg. forbundets love Leif Sandberg Formand Kan følge dette forslag. De 2 bedste hold i JS1 rykker op. Det kræver måske en lovændring, men det kan ordnes. Henrik Winther Brørup Det bør man gøre, da der er meget store forskelle på holdene. 2 div. skal være de bedste fra JS. Der kan evt. laves slutspil om pladserne.

15 Jørgen Larsen Tønder Jeg synes det er et fint forslag. Med de love vi har i regionen, kan vi gøre hvad vi vil med turneringen. Hvis stemningen er til det. Hvor vil vi hen med det. Vi må så som region forsøge at på virke lovene i JBU. Vi er 1/3 medlemmer i JBU så må vi argumentere for 2. div.s pladser. Lau Dreisler Enghaven Vi er nødt til at påvirke at vi skal have 2 hold op. Vi kan ikke have 2 JS. Flemming Nielsen HBK 91 Historien der gentager sig selv. For et par år siden skete det for damerne. Jeg kan leve med 1 oprykningsplads. Hvis der kun er kræfter til 1 JS, så ligger alt andet i det nye forslag. Ole Stampe Trekanten Det er ikke motiverende hverken at vinde eller tabe med 1000 kegler. Tror vi skal være mere åbne. Leif Sandberg DMDT Udvalget Har forslag med om at 1 klub må have et hold i hver række. Som det er nu må 1 klub godt have 1 JS hold i hver JS. Men man kan godt have 2 hold fra samme klub i JS Torben Rasmussen Seniorleder Udmærket forslag, forsøger bare at holde styr på lovene. Kurt Jensen JBU Der er oplæg til at ændre regionerne, for ikke at skulle køre så langt. Fortsæt endelig med jeres nytænkning Christian Jacobsen Sønderborg Tønder, Sønderborg og Skagen vil jo altid have langt til alt, om det er JS, serie 1 eller serie 2 Flemming Nielsen HBK 91 Op/nedrykning står i JBUs love. Hvis ikke de rettes til har vi pladser Leif Sandberg Så længe vi kan, skal vi bevare 2 oprykningspladser til 2 div. Torben Rasmussen Så længe reg 4 har 2 JS rækker har vi 2 oprykningspladser 16 for Sønderborgs forslag ingen imod. Vedtaget til styrkefordelt Jyllandsserie. 5.Valg af regionsbestyrelse Formand Leif Sandberg valgt Ungdomsleder Ebbe Dauer valgt Turneringkoordinator Lau Dreisler valgt Sekretær Inger Langkilde valgt Suppleant Frode Jensen valgt

16 6. valg af region 4 medlem til JBUs disciplinærudvalg Ebbe Dauer er valgt til ungdomsleder, derfor skal der findes ny kandidat. Lis Jensen HBK 91 valgt 7. mandater til JBUs rep.møde den 17. marts bestyrelsesmedlemmer 9 tildelte 1 tillægsmandat Torben Rasmussen Henrik Winther Brørup Kaj Andreasen Gram BK Frode Jensen Allan Rosenlund Gram BK Inger Langkilde Flemming Jensen HBK 91 Ebbe Dauer Manfred Petersen Sydvesten Christian Jacobsen Sønderborg Kurt Gaundorff Snoobi Ole Stampe Trekanten Kurt Hansen Øbwk Steen K Andersen Fredericia Gæster Annette Henriksen Snoobi Meta Magnussen Sydvesten Ellen Christensen Øbwk Lis Jensen HBK Gennemgang af forslag fra JBU og Dbwf. Efter mandagens møde i JBU sender Leif Sandberg til alle klubber, hvad JBU mener. Klubberne bestemmer selvfølgelig selv, hvad de mener. 9. næste års rep.møde mandag den 4.feb Evt. Anette Henriksen Snoobi Vi er en meget lille klub. Ikke ret mange spillere. Har som regel været med til Jysk turnering. Men når man flytter til ferie uge 7, uge 42 osv, så kan man ikke stille hold alligevel. Vi ønsker at man kigger på det ved planlægningen. Torben Rasmussen I indeværende sæson var det forbundet som lagde nogle restriktioner. Lis Jensen HBK 91 Sidste runde i år, lå på en spilledag for 1.div runde. Ikke heldigt. Ole Stampe Trekanten Vi hører tit om Brørup, hvor dårligt det er der på den ene eller anden måde. Jeg vil gerne sige, at der er afholdt regionsmesterskab i år og det har kun været positive tilbage meldinger.

17 Så vil jeg gerne sige, spil nu bowling, lad ikke love og paragraffer ødelægge din fritidsinteresse. Det kan lade sig gøre hvis vi vil det. Leif Sandberg Formand Der er Regionskamp den 4 marts 2012 i Ålborg. 4 herrer og 4 damer deltager. Leif koordinerer samkørsel. Allan Rosenlund Gram BK Der har været meget negativt til Torben om kampflytninger osv. Jeg vil nødigt være i hans position. Torben rejser sig altid og fortsætter. Det skal du endelig blive ved med. Du gør det godt. Leif Sandberg Formand Vil gerne sige tak til Jørgen Larsen for dirigent tjansen. Jeg har ladet mig fortælle, at man så plejer, at få en lille present for tjansen. Den har du til gode. Samtidig vil jeg sige tak til Gitte Jepsen for mange år i bestyrelsen, senest som sekretær. Hun ønsker at bruge sin fritid på andet end bowling fremover. Hun får en gave ( Lene Bjerre lysestager) Sidst men ikke mindst tak for i aften, kom godt hjem alle sammen. Mødet slutter ca Referent Gitte Jepsen Tidligere sekretær

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer

Fællesbladet FÆLLESBLADET. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter herter@esenet.dk 76121287

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk

News nr. 3. Virago MC Club Danmarks medlemsblad. 2011-18. årgang. Generalforsamling - referat. Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk 2011-18. årgang News nr. 3 Generalforsamling - referat Internationalt træf i Jels - lidt synsindtryk Bakkelukning - allerede! GF, OK og BikeGear - gode aftaler Medlemsnyt - - Lidt af hvert Motorcykelmareridt

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere