Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb kl i Gram Fritidscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter"

Transkript

1 Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb kl i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen Ungdomslederen Orientering fra kassereren 4. Indkomne forslag til Region 4 5. Valg af regionsbestyrelse Formand: Har kandidat, men gerne en anden Ungdomsleder: ny kandidat skal findes Turneringskoordinator Lau Dreisler modtager genvalg Sekretær: Ny kandidat skal findes Suppleant Frode Jensen modtager genvalg 6. Valg af Region 4 medlem til JBUs disciplinærudvalg: Ebbe Dauer modtager genvalg 7. Valg af repræsentanter til JBUs Rep.møde den 17. marts Gennemgang af forslag fra JBU og Dbwf. 9. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 10. Evt. Formand Leif Sandberg byder velkommen på vegne af reg. 4 og JBU til årets rep. møde. Dejligt der er så mange. Også velkommen til Kurt Jensen Formand i JBU. 1. Mandaternes prøvelse. Der er 26 klubber i Regionen. 18 deltagende klubber og 3 bestyrelsesmedlemmer. Så der er 21 stemmeberettigede. Følgende klubber havde meldt afbud eller dukkede ikke op; Tarok( Horsens), ABC (Kolding),OZ ( Kolding), Grindsted, Vestenvinden, Varde, Hertugen 92, Bov IF. 2. Valg af dirigent. Jørgen Larsen Sydvesten foreslås og vælges. Han konstaterer, at rep. mødet er korrekt indvarslet. Han konstaterer, at iflg. vedtægterne er kassereren ikke på valg i år, men Lau er. Derfor rettes mødeindkaldelsen til. 3. Beretning fra formanden Jan 2012 Regionsberetning for året Et stille afventede år. Afventende for hvad, der skete i Danmarks Bowling Forbund efter sidste års kaotiske møde i maj Intet gik vist ved sidste FB rep. møde efter planen, 3 bestyrelsesmedlemmer gik efter store diskussioner om lovligheden af mandatoptællingen-strukturforslagene, eller mangel på samme. Regnskabet med mange

2 fejlbehæftede dispositioner, mangel på budgettal o.s.v Efter summemøde før valgsituationen, blev der meddelt afgang af næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Nye kandidater blev foreslået og valgt, 2 fra Ålborg og en fra Sjælland. 1. juli blev det meddelt, formanden trak sig p.g.a. sygdom, ja, ja, det gik bare derudad. Og hvad er der så sket siden da, Infosport er lukket her pr. 1 januar, og der er i mellemtiden ved at komme godt styr på bowlingportalen, men der mangler stadig en del forbedringer, som hver gang koster økonomi, som er den helt store accilleshæl i forbundet. Strukturen har vi intet hørt til fra FB, der er ingen lovforslag fremsendt her i dag 3/1.Der er anmeldt en del forslag fra DM/DT udvalget til forbundet(dm/dt udv.kan ikke selv fremsætte forslag), Kun klubberne og Forbundsbestyrelsen kan fremsætte forslag. Så alle udvalg, som ellers var udskevet af lovene, fungerer endnu, hvor længe???. Jeg ved ikke rigtig om vi skal fortsætte med den struktur, der blev lagt op til, eller vi skal tilbage til fortiden, eller en helt anden vej. Jeg ved heller ikke om det er de rigtige folk, der blev valgt ind, men det må repræsentantskabet tage stilling til i maj måned 2012, hvis klubberne ellers gider at komme igen til FB rep. møde, man kunne måske ha sin tvivl. I Jydsk Bowling Union bruges også en del tid på manglende Forbunds aktiviteter. Unionen kører også lidt på vågeblus, som igen er smittet lidt af ned i regionen. R-4 bestyrelsen har afholdt 3 møder, udover vores koordinationsmøde efter holdtilmeldingen, og et opstartmøde, lige før turneringen går i gang. Efter det sidste møde her i dec, blev det klart vi skal finde en ny ungdomsleder og en ny sekretær. Vi har kontakt til et par navne, men endnu ingen tilbagemeldinger. Antal licenser går kraftigt nedad: jan JBU Region Jan Jan D.V.S. vi på 2 år har tabt 478 medlemmer i JBU og 166 i region 4 = 17.5% på 2 år. Der må gøres noget. I Kolding er der gennemført et ret stort scenarie med SFO børn, sluttende med en flot finale med mange tilskuere fra de deltagende skoler, absolut en succes. Andre klubber med ungdomsafd. opfordres til lignende arrangementer. I Ålborg /Århus er der dannet klubber under Danmarks Bowling forbund. De har ingen lic. Jeg mener det er ældresags klubber, men det er måske også en mulighed her i regionen. Medlemsskabet er gratis i DBWF. Kun interessen for bowling og lidt nyheder omkring bowling tilflyder disse klubber. Lad os komme i gang. Der forventes en del lovforslag fra Forbundet, også her fra regionen har vi indsendt et enkelt forslag til JBU, omkring Jydsk turnering, om afvikling af en pulje med flere hold fra samme klub. Tiltaget med samme olieprofil i alle haller, der spiller jydsk turnering er godt modtaget, om det overholdes, vides ikke med sikkerhed. Så vidt vides er der en protestsag i behandling vedr. turneringsspil af ikke danske statsborgere. Men jeg kender ikke resultatet. Regionen skal fortsat i år vælge repræsentater til JBU s rep. møde i marts måned. Men husk nu, det er klubberne der deltager på forbundets rep. møde. Og det er klubberne der har stemmeretten.

3 Er det godt, eller skal der ske noget andet. Tak til alle klubber-turneringsansvarlige- min bestyrelse for et godt samarbejde i året der er gået. Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet. Leif Sandberg, Formand region-4 JBU Leif har enkelte tilføjelser til beretningen og håber på en god debat. Licenserne er gået kraftigt ned. Fra er der tabt 43 % licenser Fra 2010 til jan 2012 er der yderligere tabt 17 ½ % licenser. Det skal vi gøre noget ved, forslag modtages meget gerne. Der har kørt en protestsag, er der nogen der ved om den er afgjort, der er ikke noget offentliggjort nogen steder. Blot til orientering så er det jer, klubberne der er beslutningsdygtige/ har stemmeret til Forbundets møde. Ole Stampe Trekanten; sagen er stadig under behandling, endnu ikke afgjort. Henrik Winther Brørup; synes det er dybt bekymrende, at der er så stort et medlemsfald. Vi har siden 2005 talt om nedadgående medlemstal, men ingen har gjort noget ved det. Det bliver dyrere og dyrere, inddelingen er ikke ens i de forskellige regioner. Vi har derfor fremsendt et forslag til regionen om hvordan bowling kunne være. Hyggebowlingen kunne godt være anderledes end professionel/seriøs bowling Kurt Jensen Formand JBU Oplæg til information på regionsmøderne. For 2 år siden bestemte repræsentanterne på JBUs repmøde og senere på DBwFs repmøde at ændre sammensætningen i DBWFs bestyrelse, således at det var klubberne og ikke de organiserede medlemmer i regioner og unioner, der repræsenterede bowlerne og klubberne på DBWfs repmøde. JBUs bestyrelse arbejdede og fandt emner til bestyrelsen, således at det kunne blive en, i vore øjne professionel bestyrelse, som kunne få infrastrukturen i DBwF til at køre, men hvad skete der, man brugte tiden på at ændre strukturen i hele vores organisation, uden at kontakte det nedsatte strukturudvalg og træffe bestyrelsebeslutninger om strukturen, som ikke tidligere var forelagt hverken union eller regioner, men man informerede dog klubberne i sidste øjeblik, så man regnede med en hurtig vedtagelse på DBwFs repmøde. DBwFs repmøde: Hvad var konsekvenserne af dette arbejde, et møde fuldstændig i kaos, ingen klubber kunne gennemskue hverken økonomien eller

4 konsekvenserne for de frivillige ledere i regioner og unionerne, og alle lovændringerne, jeg håber aldrig vi vil opleve dette igen. Klubber: Hvad vil i? Hvad kan vi ændre i disse krisetider? I vil nærmere til DBwF, hvorfor? Hvad er problemet? De fleste andre forbund har underafdelinger, altså unioner, en af de største er Dansk fodbold og håndbold, og hvorfor vil i ændre det i dansk bowling? Sloganet at vi kan betale os fra hjælp og ydelser siger nogle, ja det kan vi men det koster bowlere, forslag om betalte bestyrelser koster os frivillige ledere, og uden dem overlever vi ikke, andre siger hvad med unionernes penge?

5 Unionernes penge bruges mest på bredden og ungdommen, er det her vi skal spare, således vores elite får endnu flere penge til rådighed? Hvad er jeres tanker og ideer med dansk bowling, kom med dem her på jeres regionsmøde. Formanden for JBwU. Mine tanker og ideer er efter at jeg har talt med mange klubledere og bowlere: Vi har valgt nogle frivillige ledere til at repræsentere jer alle steder i regioner, unioner og DBwF, lad dem tage sig af det organisatoriske arbejde med love, økonomi, turneringer, mesterskaber og mange andre ting som følger med, for at drive dansk bowling. Klubformændene som jeg har talt med har arbejde nok i bare for at få klubberne til at hænge sammen og fungere. Hvordan med vores rekruttering? Vores ungdomsarbejde skal vi ikke også bruge tiden her? Vi går stadig tilbage! Lad os så sammen vende tilbagegangen til fremgang i dansk bowling i fremtiden. JBU er jo blevet kørt ud på et sidespor. Vi har mulighed for at stille lovforslag, men er ellers ikke en del af forbundets beslutningsproces. Det er jeg ked af, for vi er alle blevet bragt i en situation, hvor fremtiden er blevet meget usikker for os alle sammen. Det er klubberne der har fået mulighed for at kunne træffe beslutning om hvad fremtiden skal rumme for os alle. Fortæl mig, hvad I vil bruge den nye indflydelse til? For mig at se, har I underskrevet en blanco check uden at vide, hvad der kommer til at stå på den. Min opfordring til jer skal derfor være tænk jer grundig om, og sørg for at kende konsekvenserne af beslutninger på Forbundets næste rep. møde. Lad være med at gå blinde ind i fremtiden. Hvad med økonomien? Hvad har vi råd til i fremtiden, lad os få noget ansvarlighed ind i budgetlægningerne, så ikke flere penge end nødvendigt

6 går til administration og lønninger, men i stedet kommer bowlingsporten til gavns. Lad os finde nogle mennesker, eller et firma, der kan få kulegravet forholdene i Danmarks Bowlingforbund, så der bliver set på struktur/økonomi/arbejdsgange og personaleforbrug! Hvad er der gået galt i Forbundet? Henrik Winther Brørup Det ryster mig, at du siger klubberne er nogle fjolser. At regioner/unioner ikke er klar. Jeg synes, det er beskæmmende at, med de penge der bliver brugt på eliten, er så lidt pressedækning. Slet ingen omtale. Jeg mener, det er forkert, når du siger det er klubberne der ødelægger rep. møderne. Jeg synes, vi skal have en snak her, hvad skal vi bruge regionen/unionen til, når vi har licens i forbundet. Der er ingen tiltag til at gøre noget for medlemstallet. Vi vil jo bare bowle. Lav nogle regler så vi kan finde ud af det. Ole Stampe Bestyrelsesmedlem Forbundet Vil gerne kommentere lidt. Jeg savner også mediedækning. Senest har der været 2011 sporten, vi blev overhovedet ikke nævnt, selvom vi både har en verdensmester og EM damer og herrer gav medaljer. Mangler at der vises tillid til dem der er valgt. Forbundet er altså også os. Vi er ca bowlere. Nogle mener der er langt til landstræneren, andre at der er langt til forbundet. Hvorfor skal vi diskutere om det giver overskud eller underskud, når driftsøkonomien kører fint. Det er jo som tidligere omtalt, at der går 3 år inden konsulenternes arbejde genereres. Der er krisetider alle steder på bowlingområdet, det ene center lukker efter det andet. Hvor skal bowlerne så hen. Jeg kunne tænke mig, at man kunne arbejde på at få hal ejerne momsfri, så ville det blive 20 % billigere. Tror det kan lade sig gøre, hvis vi får fat i den rigtige i DIF. Der er nogle klubber, som gør meget for at få flere unge i gang med bowling. I Trekanten gør vi rigtig meget for ungdommen. B.la. har vi haft efterskole og SFO turnering. Vi giver sammen med vores pro shop efter 3mdrs kontingent en kugle til alle nye bowlere. Jeg mener ikke vi skal have topstyring, det skal være klubberne som bestemmer. Håber man vælger klogt til det kommende rep.møde. Synes man skal have nogle som har noget erhvervserfaring og Kugler. Sidste år fik jeg virkelig høvl på forbundets rep.møde. Jeg overvejer, da om det er noget jeg fortsat vil bruge min fritid på. Jeg befinder mig fint i vores klub, der kan jeg lave det klubarbejde jeg elsker. Kurt Jensen JBU. Jeg kunne godt tænke mig endnu flere klubformænd som Ole - masser af energi og engagement. Men man skal selvfølgelig have tiden til det. Hvad / hvordan får vi det til at smitte af??? Her har I 26 klubber, mange mener de har nok i eget regi/klub Leif Sandberg Jeg kan ikke helt følge Henrik Winther. Det forslag I har fremlagt, ligger på hjemmesiden.

7 Hvis man har et lovforslag eller et nyt tiltag, skal det sendes til bestyrelsen så det kan komme med på rep.mødet andre steder. Klubberne siger nej tak til forslaget. Jeg vil gerne inden for de næste 3 uger, vide hvor mange klubber, som har tænkt sig at deltage i Forbundets rep.møde. Ole Stampe Vi er rigtig gode til at skyde os selv i foden. Både med hensyn til at måtte benytte udenlandske spillere samt lovmæssigt. Middelfart bowling hal blev lukket, spillerne begyndte i andre haller, hallen i Middelfart blev så igen åbnet, men lovmæssigt, må klubben ikke vende tilbage. Formandens beretning godkendt. Seniorlederens beretning Seniorleder beretning Så er det igen tid til at skrive en beretning om hvad der er sket i regionen i det forløbende år. Her vil jeg kikke lidt på der resultater som region 4 har opnået siden sidste beretning, derfor starter vi i februar 2010, med JM single. Det var ikke noget godt mesterskab for region 4, hos herrerne havde vi kun 2 spiller med, ud af 16, i semifinalen og kun én af disse gik videre til finalen, hvor han desværre blev nr. 8 og sidst. Hos damerne så det lidt bedre ud, ud af de 12 deltager i semifinalen, var de 5 fra region 4, desværre var der også kun én spiller der kom videre til finalen, hun spillede dog så godt at hun blev Jysk mester, så tillykke til Pia Burkal fra Trekanten. Næste afslutning var Jysk Turnering i starten af april, her havde vi hos Damerne var det Trekanten og HBK 91 der havde kvalificeret sig til finalen, det blev desværre kun nr. 3 og 4. hos herrerne var det Trekanten og Sydjysk bowling team der havde kvalificeret sig, og her gik det lidt bedre end hos damerne, fordi Trekanten vandt og Sydjysk bowling team blev nr. 4, så tillykke til Trekanten. Næste begivenhed er så afslutning i hold turneringen. Og lad mig tage det fra toppen og ned, Ligaen havde et slutspil, hvor de 4 bedste hold fra grundspillet skulle spille om mesterskabet, dette slutspil er afskaffet i den sæson vi er i gang med, hos herrerne var der desværre ikke nogen hold med fra region 4, men Trekanten ende som nr. 6 i grundspillet, og fik derfor lov at blive i ligaen. Hos dammerne så det bedre ud, fordi Trekanten vandt grundspillet, og skulle derfor spille slutspil, og de vandt også slutspillet, derfor kan vi her i regionen ønske Trekantens damer tillykke med Danmarksmesterskabet for hold. 1.div. herrer havde vi 4 hold fra regionen de sluttede som nr. 1, 2, 9 og 10, Nr.1 og dermed oprykning til Ligaen gik til Enghaven så stort tillykke til dem. En anden heldig ting var at der ikke rykkede et jysk elle fynsk hold ud af ligaen, derfor rykkede der kun 1 hold ud af 1. div. Herrer, det blev desværre Hertugen 92 der må en tur ned i 2. div. Damernes 1. div. Havde vi kun 3 hold med fra regionen og de endte som nr. 3, 7 og 10, jeg vil lige fremhæve holdet der sluttede som nr. 3 det var nemlig Pletten, som spillede sin 1. sæson i 1. div. Så stort tillykke til dem, desværre så måtte Enghavens damer rykke ned i 2. div., da de endte på 10. pladsen. I 2. div. Vest herre havde vi 5 hold med, og de endte som nr. 2, 3, 5, 6 og 9 så desværre ikke nogen oprykning til 1. div. Og landsoldatens 9. plads betød desværre nedrykning til Jyllandsserie. Hos

8 damerne havde vi 6 hold med ud af de 8 hold, og de endte som nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 8. altså blev det til oprykning til 1. div. Til Starts and Strikes, så tillykke til dem. Desværre er der ikke mange 6-mands damehold, derfor ingen nedrykning fa denne række. Vi er nu kommet til de rækker der spilles inden for regionen, og jeg vel derfor kun nævne vinderne af hver række. I Jyllandsserie herre havde vi 2 rækker og vinderen, som rykkede op i 2. div. Blev Ribe og Snoobi, i serie 1 herrer, blev vinderne ABC. Dette var alle de rækker med 6-mands hold vi havde i sæsonen 2010/2011. Vi havde en enkelt række med 4-mands hold, og det var en mix række, den endte med Sydvesten som vinder. I puljerne havde vi 3 puljer med rene herrer hold og her blev vinderne fordelt således, pulje 1 Vestenvinden 1, pulje 2 Vestenvinden 2 og i pulje 3 Sydvesten 2. Der var også 5 puljer med mix hold, og her blev vinderne fordelt således, pulje 1 Trekanten 4, pulje 2 Enghaven 8, pulje 3 Sydjysk Bowlingteam 6, pulje 4 Ribe 4 og pulje 5 Varde 4. De 2 hold der sluttede 1 og 2 i mix pulje 1 er automatisk udtaget til at repræsentanter regionen i et JM for mixhold, derfor deltog Trekanten og FBK88 i dette mesterskab, hvor alle møder alle, og vinderen er det hold der har flest point. Her sluttede Trekanten som nr. 3 og FBK88 som nr. 5. Og således sluttede sæsonen 2010/2011, og de fleste spiller gik på sommerferie, men som sædvanligt så sker der mange ting mellem 2 sæsonen, og denne sommer var særlig aktiv, både positivt og negativt. I maj var der rep. Møde i DBwF, og som noget nyt så var det alle klubberne der skulle tage beslutningerne direkte. Og der kom nogle nye regler for turnerings afviklingen, blandt andet så blev slutspillet, i ligaen, afskaffet og så blev point systemet ændret for alle divisions rækker, således at man kun får 2 point for en sejer. Det var også i sommerferien at vi fik ny planlægnings og resultatformidlings system, nemlig Bowlingportalen. Dette gav en del udfordringer i planlægningen, da programmet ikke var helt færdig til planlægningen (der arbejdes stadig på det i skrivende stund). Det var desværre også i sommer ferien at der blev lukket 3 haller, Ribe Bowlinghal, lukkede allerede i maj måned, derefter kom der meddelelse om at bowlinghallen i Vojens var lukket, og sidst i juli kom der meddelelse om at Pletten bowling hal var solgt til Bowl n fun, men det var ikke meningen den skulle lukke, desværre holdt det ikke, allerede 1. uge af august kom der meddelelse om at alle bookninger skulle flyttes til Bowl n fun i Vejle (Enghaven), dette var dog ikke godkendt af Bowling klubben Pletten, så de skulle ud og finde en anden hal at spille deres kampe i. Derfor blev det således at Ribe BK spiller sine kampe i Brørup, Thor 94 spiller deres kampe i Haderslev og BK Pletten spiller deres kampe i Fredericia. At BK Pletten skulle flytte hal efter tilmeldingen, betød at de desværre måtte ændre på den, heldigvis var det kun 1 3-mands mix hold de måtte ændre til et 3-mands herre hold, og det lykkes mig at ændre rækkerne inden det skulle udsendes til klubberne. Nu er vi så i gang med at tale om hold til denne sæson, alle kan jo se hvilke række vi har i denne sæson, men jeg vil lige fortælle hvordan vores 4-mand hold blev til. Til at start med, var der tilmeldt 3 herre hold og 3 dame hold i rækken med 4-mands hold, men da 3 hold er for lidt til at lave en række, så skrev jeg til klubberne og fortalte dem at jeg havde tænk mig at slå de 2 rækker sammen, således at herre hold og dame hold skulle mødes, det var næsten alle med på, dog ville Tarok ikke være med, så de lavede deres hold om til et 3-mands hold, som så kom med i pulje kampene. Jysk Turnering (JT) var vi enig om i seniorudvalget (SU), at vi skulle spille runderne med en dikteret olieprofil, og hvis en hal ikke ville/kunne lægge denne profil på, skulle der ikke spilles i

9 den hal. Desværre lykkes det ikke helt, for da vi kom med profilen, var der en del haller der havde problemer med at lægge den på. Derfor skal vi nok komme med en bedre profil til næste sæson, med en file der er til at lægge direkte ned i maskinen. Men en god ting kom der ud af det, nemlig at man ikke har hørt så meget om at den hal vil jeg ikke spille i, fordi forholdende var nogenlunde ens. Torben kan yderligere nævne at der er 3 mix række hold ( 2 Kolding, 1 Fredericia) hvor man forsøgte at få Middelfart med, men det havde ingen interesse fra Fyns side. I har jo alle opdaget, at der ikke skal sendes papirer ind længere, men de skal stadig udfyldes korrekt, da man senere kan få brug for at sende dem ind. Kampflytninger, er der blevet dikteret at flytte Liga runde for både damer og herrer. Den ligger desværre så når der er rep.møde i JBU Jeg er blevet forespurgt, hvorfor stævner resultater ikke er med på snitlisterne. De er kommet med her i sidste øjeblik. Systemet har ikke været klar til det før nu. Region 4 var godt repræsenteret til i Ålborg Christian Jacobsen Sønderborg Strikers Kan det ikke lader sig gøre at printe ud til udehold uden tal nedenunder hjemmefra????? Henrik Winther Brørup Der var dikteret olieprofil til Jysk turnering, den var for nem, men ikke alle steder blev den brugt. Næsten lerdueskydning. Ved sidste runde i Jysk turnering hvor man skulle starte kl. 1, kom man ikke i gang til tiden pga. mangel fra hallen. Personalet skubbede på for at vi skulle blive færdige til slut, da de havde banerne udlejet. Ikke i orden, når vi ikke er skyld i forsinkelsen. Kurt Jensen JBU Man kan diskutere oliering og baner som en helaftensforestilling. Seniorudvalget har lavet nogle normer for hvor mange fod der skal være til de forskellige arrangementer. Jeg vil mene, at alle oliemaskiner i alle haller i dag er ok. Det kan være personalet i div. haller som ikke er instrueret i at bruge dem korrekt. Jeg foreslår at der uddannes oliefolk, som skal ordner baner inden stævner osv. Ole Stampe Trekanten Jeg kan ikke være uenig. Kan godt se hvornår det bliver for nemt eller for svært. Der bør være en gylden middelvejsoliering til sådan et arrangement. Ofte er det i bøf og bowl haller der er et problem. Jeg mener man skal ligge arrangementer i de haller som vil bowlingen. Man skal ikke kigge på antal baner. Jørgen Larsen Tønder Jeg er helt enig med Henrik i, at for lidt og for meget dur ikke.

10 Vil gerne kigge lidt tilbage. Vi har ofte om vinteren stået ved en låst dør. Til jysk turnering var der ikke gjort rent. Jeg mener man skal have dette i baghovedet, når vi sidder til det næste planlægningsmøde. Sidst men ikke mindst helt enig med Henrik og Ole. Man skal benytte de haller som vil bowlingen. Opfordre til at man til næste sæson lægger noget i de 6 haller og kun disse haller. Henrik Winther Brørup Vores klub har stillet garanti til spillerne, at hvis kuglerne ødelægges ude, betaler klubben for renovering eller ny kugle. Kurt Jensen JBU Det er desværre ikke kun i jeres region, det er et problem. Vi må prøve at afhjælpe disse problemer. Torben Rasmussen Seniorleder Med hensyn til scoretavler har man siden nov. kunnet skrive dem ud med navn. I år har olieprofilen været for let, helt korrekt. I næste sæson vil man lave 3 olieprofiler. Samt en lidt svære til finalen. Fremover bliver de sendt til hallerne som exel filer, det vil gør det nemmere at lægge dem ind på maskinerne. Bøf haller- JYSK mesterskab i mix flyttede vi af samme årsag. Der blev stillet for store krav til os. Bla. skulle vi starte kl og senest være ude kl. 16. Beretningen godkendt. Ungdomslederens beretning Leif Sandberg fortæller, at på sidste bestyrelsesmøde blev Ida bedt om at lave en kort beretning som han så ville fremlægge. Men han har ikke modtaget nogen. Ida ønskede at stoppe pr. den , da der ikke var nogen som ville betale for hendes licens. Hun har hele tiden gjort opmærksom på, at hun ikke skulle have udgifter til noget. Ida har flittigt, deltaget i JBUs møde i ungdomsudvalget, samt i regionsmøderne. Tak til Ida for samarbejdet. Kassererens orientering Leif fortæller at i 2010 har vi haft udgifter på kr. I 2011 udgifter på kr. Medaljer og forsendelser var godt kr. Der er lavet budget for 2012 på kr. det er 20 % indskrænkning Lis Jensen HBK 91 Hvornår kommer der kørsel til ungdommen?? Leif Sandberg; de kommer i indeværende uge Kasserer Gram BK Kommer der en seddel til orientering til klubberne om budget. Hvad pengene bruges til???? Leif Sandberg; Nej vi er blot JBUs forlængede arm. Vi afleverer bilag direkte til JBU 4.Indkomne forslag til Reg.4 Regionens vedtægter 2 stk 1 amterne fjernes. Tidligere stod der Ribe og Sønderjyllands amt.

11 Nyt: I syd og sønderjylland i en linie fra Horsens til Grænsen Henrik Winther Brørup På vegne af Sydjysk Bowlingteam vil jeg tillade mig at fremsætte forslag til vedtagelse på vores repræsentantskabsmøde i Region 4 og JBWU. 1: Alle ikke oprykningsberettigede rækker spiller ikke kønsopdelt. Det vil være tilladt at bruge alle spillere med gyldigt medlemskab af JBWU der er fyldt 15 år. 2: Medlemskab af og spilleberettigelse for en klub under JBWU er ikke betinget af alder, hudfarve, religion, bopæl eller lignende. Man kan spille i alle rækker og stævner godkendt eller administreret af JBW såfremt men er medlem af en klub tilsluttet JBWU. Spille berettigelse til Danske mesterskaber, Danmarksturnering, stævner godkendt af Danmarks Bowlingforbund m.m. kræver dog at der indløse licens i Danmarks Bowlingforbund. Motivation: Vi mener det er fuldstændig ude af trit med virkeligheden når man lukker en klub ned på grund af spillers bopæl. Dette må høre op, således at vi kan få lov til at dyrke vores sport i et frit og uafhængig miljø. Vi mener derfor at man skal lade alle rækker under Danmarksturneringen være administreret af JBWU. Kort og godt betyder det, at vi ikke behøver licens under Danmarks Bowlingforbund for at kunne spille lokalt i Jylland. Det vil efter vore mening betyde flere bowler i vores lokale serier og derved fremme sporten. Vi har brug for færre regler og ikke flere. En form for A og B medlemskab vil være at foretrække. A betyder man har licens i Danmarks Bowlingforbund og JBWU (Lig det nuværende). B medlemskab vil betyde at man kan spille i turnering i rækker fra Jyllandsserien og ned samt spille Regions og Jyske Mesterskaber, Jysk turnering samt stævner godkendt af JBWU. Kønsopdeling i rækker unde Danmarksturneringen giver ingen mening. Vi har simpelthen for få kvindelige bowler i Jylland til at kunne opretholde dette. Udformning og spillemåde af de jyske turneringer bør varetages af JBWU s bestyrelse. Vi håber dette nyder fremme på vores rep.-møder eller i det mindste skaber en livlig debat. Vi er ved at tage livet af vores sport. Vi ved godt at disse regelændring vil betyde en gennemgang af vores love. Det bør vi give lov udvalget mandat til på rep.-møderne. Ellers er vi bange for at dette drukner i teknikaliteter. Med sportslig hilsen Henrik Winther

12 Formand Sydjysk Bowlingteam Forslaget går i bund og grund ud på at få flere bowlere. Vi foreslår at alt ikke oprykningsberettiget spiller på samme måde. At det ikke er kønsopdelt. Allan Rosenlund Gram Hvad er oprykningsberettiget??? Torben Rasmussen Alt undtagen puljespil er opryknings berettiget. På 4-6 mandshold gælder det dog ikke mix. Med hensyn til licens ville forbundet komme til at mangle ca 1. million kr, i afgifter, hvis man vedtager forslaget Ole Stampe Trekanten Forslaget giver nogle muligheder. Enig om, at vi skal spille bowling. Mener at man tidligere har lavet opstartsturnering uden licens. Synes det er et friskt initiativ Der kan måske komme lidt diskussion i de 4 regioner om dette forslag. Kurt Gaundorff Snoobi Fint forslag. A og B licens forstår jeg ikke helt. Hvis de ikke skal have licens kan de så spille stævner. Henrik Winther Brørup Man skal have licens hvis man vil spille stævne, ellers ingen licens I min verden er oprykning = Divisionshold Torben Rasmussen seniorleder Jeg ønsker blot at vide, om vi ikke gør det godt nok, siden man ønsker dette Jørgen Larsen Dirigent Man skal ikke stemme om dette forslag, der ønskes tilkendegivelse om, det er noget der skal arbejdes videre med i Regionen. Ole Stampe Trekanten Vi skal bowle og Torben skal selvfølgelig tage sig af det. Jørgen Larsen Dirigent Er det noget regionen skal arbejde videre med ved håndsoprækning 14 for ingen imod. Regionen vil debattere dette forslag på først kommende regionsmøde. Kurt Jensen JBU Jeg kunne tænke mig, at der blev nedsat et udvalg til sådan nogle tiltag. Jeg mener ikke, vi i JBU har tid til at nytænkning/ nye tiltag. Lau Dreisler Enghaven

13 Vil man så lave opstartsturnering både i foråret og i efteråret Leif Sandberg Fint at der er noget at arbejde med. Lystbowlere som ingen licens har. Skal de så bare betale baneleje Ole Stampe Trekanten Ikke snittællende = hyggebowling Torben Rasmussen Seniorleder Lovhjemmel er ikke noget problem, fra Jyllandsserien og ned er det regionen som bestemmer Ebbe Dauer Grænsen Må der være udlændinge med Christian Jacobsen Sønderborg For 2 år siden lavede I i region 4, at man måtte have damer med på holdet. Hvorfor må man ikke det mere. Henrik Winther Brørup Bedst at vi laver det i Jylland, vi plejer jo at lave forsøgs turneringer. Hvorfor ikke slå 2 regioner sammen???? Kurt Jensen JBU Bare kom i gang. I Ålborg har man en turnering kørende med 50 3 mandshold. Det har man bestemt at man ville gøre i Reg.1. Det er både med og uden licens på samme hold. Torben Rasmussen Seniorleder En præcision. Rækker med damer og herrer. Der måtte kun være 2 damer på et 6 mandshold. Hvis man havde 3 damer med ville man ødelægge puljedame rækken. Leif Sandberg Formand Reg. 4 Forstået således at man ønsker over JS = licens Under JS puljeturnering. Det må vi kigge på. Hal turneringer kan/må vi gerne etablere. Torben Rasmussen Seniorleder Det vil blive puljespil, da der ellers vil være nogle klubber som ikke ønsker at deltage. Henrik Winther Brørup Der står ikke noget i forslaget om puljespil. Det ønsker jeg ikke. Det skal være ude/hjemmekampe. Med hensyn til Kurt, så foregår det i Ålborg om onsdagen. Egernsund d

14 Forslag til region 4: Sønderborg Strikers stiller forslag til ændring af opstilling i jyllandserie 1 og 2 i region 4. I dag opstilles der sideordnet, så alle 20 hold blandes i begge rækker. Dog med 2 hold fra samme klub i hver sin serie. Sønderborg Strikers vil gerne have dette ændret, så der bliver opstillet efter keglefald i foregående sæson. Vi foreslår derfor en prioteret opstilling i jyllandserierne. De 10 hold med højeste samlet keglefald bliver samlet i jyllandserie 1 og resten i jyllandserie 2. Det betyder så at 2 hold fra jyllandserie 1 rykker op, og 2 rykker ned i jyllandserie 2. Begrundelse: Der er stor forskel på holdenes styrke i de 2 serier, så der er begrænset sportslig værdi i kampe mellem de stærke og de svage. I mixrækkerne bliver der i dag også stillet op efter keglefald. Vore mixspillere er meget glade for den opstilling, da de så møder liggestillede spillere til stor glæde for begge parter. Med sportslig hilsen Ejvind Hansen Formand Sønderborg Strikers Christian Jacobsen Sønderborg Når man spiller turnering er det gavner det ikke bowlingen, at der går 4 6 uger mellem kampene. Vi ønsker at mødes oftere, i stedet for den lange pause. Det skal være sjovt at bowle, derfor bør det være de 10 højeste keglefald i JS 1 og de næste 10 i næste række Torben Rasmussen Seniorleder Hvis vi kun har 1 JS har vi også kun 1 hold der rykker op. Iflg. forbundets love Leif Sandberg Formand Kan følge dette forslag. De 2 bedste hold i JS1 rykker op. Det kræver måske en lovændring, men det kan ordnes. Henrik Winther Brørup Det bør man gøre, da der er meget store forskelle på holdene. 2 div. skal være de bedste fra JS. Der kan evt. laves slutspil om pladserne.

15 Jørgen Larsen Tønder Jeg synes det er et fint forslag. Med de love vi har i regionen, kan vi gøre hvad vi vil med turneringen. Hvis stemningen er til det. Hvor vil vi hen med det. Vi må så som region forsøge at på virke lovene i JBU. Vi er 1/3 medlemmer i JBU så må vi argumentere for 2. div.s pladser. Lau Dreisler Enghaven Vi er nødt til at påvirke at vi skal have 2 hold op. Vi kan ikke have 2 JS. Flemming Nielsen HBK 91 Historien der gentager sig selv. For et par år siden skete det for damerne. Jeg kan leve med 1 oprykningsplads. Hvis der kun er kræfter til 1 JS, så ligger alt andet i det nye forslag. Ole Stampe Trekanten Det er ikke motiverende hverken at vinde eller tabe med 1000 kegler. Tror vi skal være mere åbne. Leif Sandberg DMDT Udvalget Har forslag med om at 1 klub må have et hold i hver række. Som det er nu må 1 klub godt have 1 JS hold i hver JS. Men man kan godt have 2 hold fra samme klub i JS Torben Rasmussen Seniorleder Udmærket forslag, forsøger bare at holde styr på lovene. Kurt Jensen JBU Der er oplæg til at ændre regionerne, for ikke at skulle køre så langt. Fortsæt endelig med jeres nytænkning Christian Jacobsen Sønderborg Tønder, Sønderborg og Skagen vil jo altid have langt til alt, om det er JS, serie 1 eller serie 2 Flemming Nielsen HBK 91 Op/nedrykning står i JBUs love. Hvis ikke de rettes til har vi pladser Leif Sandberg Så længe vi kan, skal vi bevare 2 oprykningspladser til 2 div. Torben Rasmussen Så længe reg 4 har 2 JS rækker har vi 2 oprykningspladser 16 for Sønderborgs forslag ingen imod. Vedtaget til styrkefordelt Jyllandsserie. 5.Valg af regionsbestyrelse Formand Leif Sandberg valgt Ungdomsleder Ebbe Dauer valgt Turneringkoordinator Lau Dreisler valgt Sekretær Inger Langkilde valgt Suppleant Frode Jensen valgt

16 6. valg af region 4 medlem til JBUs disciplinærudvalg Ebbe Dauer er valgt til ungdomsleder, derfor skal der findes ny kandidat. Lis Jensen HBK 91 valgt 7. mandater til JBUs rep.møde den 17. marts bestyrelsesmedlemmer 9 tildelte 1 tillægsmandat Torben Rasmussen Henrik Winther Brørup Kaj Andreasen Gram BK Frode Jensen Allan Rosenlund Gram BK Inger Langkilde Flemming Jensen HBK 91 Ebbe Dauer Manfred Petersen Sydvesten Christian Jacobsen Sønderborg Kurt Gaundorff Snoobi Ole Stampe Trekanten Kurt Hansen Øbwk Steen K Andersen Fredericia Gæster Annette Henriksen Snoobi Meta Magnussen Sydvesten Ellen Christensen Øbwk Lis Jensen HBK Gennemgang af forslag fra JBU og Dbwf. Efter mandagens møde i JBU sender Leif Sandberg til alle klubber, hvad JBU mener. Klubberne bestemmer selvfølgelig selv, hvad de mener. 9. næste års rep.møde mandag den 4.feb Evt. Anette Henriksen Snoobi Vi er en meget lille klub. Ikke ret mange spillere. Har som regel været med til Jysk turnering. Men når man flytter til ferie uge 7, uge 42 osv, så kan man ikke stille hold alligevel. Vi ønsker at man kigger på det ved planlægningen. Torben Rasmussen I indeværende sæson var det forbundet som lagde nogle restriktioner. Lis Jensen HBK 91 Sidste runde i år, lå på en spilledag for 1.div runde. Ikke heldigt. Ole Stampe Trekanten Vi hører tit om Brørup, hvor dårligt det er der på den ene eller anden måde. Jeg vil gerne sige, at der er afholdt regionsmesterskab i år og det har kun været positive tilbage meldinger.

17 Så vil jeg gerne sige, spil nu bowling, lad ikke love og paragraffer ødelægge din fritidsinteresse. Det kan lade sig gøre hvis vi vil det. Leif Sandberg Formand Der er Regionskamp den 4 marts 2012 i Ålborg. 4 herrer og 4 damer deltager. Leif koordinerer samkørsel. Allan Rosenlund Gram BK Der har været meget negativt til Torben om kampflytninger osv. Jeg vil nødigt være i hans position. Torben rejser sig altid og fortsætter. Det skal du endelig blive ved med. Du gør det godt. Leif Sandberg Formand Vil gerne sige tak til Jørgen Larsen for dirigent tjansen. Jeg har ladet mig fortælle, at man så plejer, at få en lille present for tjansen. Den har du til gode. Samtidig vil jeg sige tak til Gitte Jepsen for mange år i bestyrelsen, senest som sekretær. Hun ønsker at bruge sin fritid på andet end bowling fremover. Hun får en gave ( Lene Bjerre lysestager) Sidst men ikke mindst tak for i aften, kom godt hjem alle sammen. Mødet slutter ca Referent Gitte Jepsen Tidligere sekretær

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

www.jbwu.dk Nyt fra ungdommen Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Kurser IKK og UDD Elektronisk JBU-INFO Landspokalturneringen

www.jbwu.dk Nyt fra ungdommen Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Kurser IKK og UDD Elektronisk JBU-INFO Landspokalturneringen JBU INFO 17. ÅRGANG NUMMER 26 23. / 24. SEP. 2000 Kontorets Telefontid mandag den 9.10.2000 Der er ingen telefontid på kontoret p.g.a. møde i Unionsbestyrelsen. Information fra Resultatformidlingen På

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Juleferie! Informationer. www.jbwu.dk. Licensbowling. Glædelig Jul. Godt Nytår. Turneringsplanen - ændringer. Ungdomsbowling. besøg os på internettet:

Juleferie! Informationer. www.jbwu.dk. Licensbowling. Glædelig Jul. Godt Nytår. Turneringsplanen - ændringer. Ungdomsbowling. besøg os på internettet: JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 31 14. / 15. DEC. 2002 Indberetning af medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund Det er snart sidste frist for indberetning af medlemstal til DIF. Det er livsnødvendigt for os alle,

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Licens 2003. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Kr. 10.000 til JBU. Region 4 Mesterskab. besøg os på internettet: Debat om Ungdomsbowlingen

Licens 2003. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Kr. 10.000 til JBU. Region 4 Mesterskab. besøg os på internettet: Debat om Ungdomsbowlingen JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 1 4. / 5. JAN. 2003 Kr. 10.000 til JBU JBU modtog umiddelbart efter nytår et brev indeholdende en check med ordlyden Check udstedt til dem kr. 10.000,00 på foranledning af Støtteforeningen

Læs mere

www.jbwu.dk Ungdommen: Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle Regionerne: Region 1..side 5 Region 3..side 6 JBU ønsker tillykke!

www.jbwu.dk Ungdommen: Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle Regionerne: Region 1..side 5 Region 3..side 6 JBU ønsker tillykke! JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 24 29./ 30. September 2007 Årets leder i DBwF Charlotte Moesgaard Fra Pletten i Vejle JBU ønsker tillykke! Ungdommen: Idrætskonference Diverse oplysninger læs mere herom på side

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

www.jbwu.dk ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Ungdommen Besøg os på Internettet: Debat: Piger & Bowling

www.jbwu.dk ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Ungdommen Besøg os på Internettet: Debat: Piger & Bowling JBU INFO 21. ÅRGANG NUMMER 4 24. / 25. Januar 2004 Debat: Piger & Bowling Mere herom på side 3 ---------------- I anledning af JBU s 40 år s Jubilæum kan der købes Pins Læs mere om det formidable tilbud

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

www.jbwu.dk Hjælp søges besøg os på internettet: GOLD CUP Landsfinale er spillet 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003

www.jbwu.dk Hjælp søges besøg os på internettet: GOLD CUP Landsfinale er spillet 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003 JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003 GOLD CUP Landsfinale er spillet Ejvind Rød gaard, BK Varde Hjælp søges til opdatering af vore officielle resultater på hjemmesiden læs mere om dette spændende

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende

DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende JBU INFO 22. ÅRGANG NUMMER 15 23. /24. April 2005 DM 2005 blev et Sjællandsk anliggende Jyderne tog sølvet Lars Nielsen BK Skive og Mai Ginge Jensen BK Viborg mens Rikke Simonsen tog Bronzen JBU-gratulerer!

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

www.jbwu.dk Sams Ungdomstræf 2004 blev i weekenden afviklet i Løvvang Bowling Center læs mere herom og om ungdomsstof på siderne 3-6

www.jbwu.dk Sams Ungdomstræf 2004 blev i weekenden afviklet i Løvvang Bowling Center læs mere herom og om ungdomsstof på siderne 3-6 JBU INFO 21. ÅRGANG NUMMER 32 6. /7. November 2004 Sams Ungdomstræf 2004 blev i weekenden afviklet i Løvvang Bowling Center læs mere herom og om ungdomsstof på siderne 3-6 Vinderne: Puslinge: Bjørn Jensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

www.jbwu.dk JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år

www.jbwu.dk JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 1 6. /7. januar 2007 JBU ønsker læserne et godt og lykkeligt Nytår 2007, med håb om et godt bowling-år Nyt fra Unionsbestyrelsen Mandaternes fordeling.. side 3 Hæderstegn...side

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

JBU. www.jbwu.dk. besøg os på internettet: 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003. Rapport fra weekendens ordinære repræsentantskabsmøde i

JBU. www.jbwu.dk. besøg os på internettet: 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003. Rapport fra weekendens ordinære repræsentantskabsmøde i JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 11 22. / 23. marts 2003 Pænt goddag vil jeg gerne sige, som nyvalgt redaktør af JBU - Info. Jeg håber jeg kan gøre jer lige så tilfredse med bladet, som I har været hidtil. Selvom

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Klubmestre 2005. Husk at melde dig til lotto-bowling. Se side 7

BK ENGHAVEN. Klubblad. Bestyrelsen i BK Enghaven. Klubmestre 2005. Husk at melde dig til lotto-bowling. Se side 7 Bestyrelsen i BK Enghaven Formand Henning Salling Kasserer Inge B. Nielsen Sekretær Kirsten Jensen Tlf. 75 72 32 31 el. 24 65 98 87 hsa@vejleamt.dk Tlf. 75 82 48 40 ingebnielsen@pedersholm.dk Tlf. 64 40

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

www.jbwu.dk Last man standing Ungdommen:

www.jbwu.dk Last man standing Ungdommen: JBU INFO 21. ÅRGANG NUMMER 7 14. / 15. Februar 2004 Annonce: FORMAND, NÆSTFORMAND og SEKRETÆR søges til Jydsk Bowling Union læs annoncen på side 3 -------------- Old Boys/Old Girls Stævne - afslutning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

www.jbwu.dk Old Boys/Girls I Hobro Læs mere på side 7-9 UNGDOMMEN: UDM for puslinge Ranking Finalen m.m. læs side 10-13

www.jbwu.dk Old Boys/Girls I Hobro Læs mere på side 7-9 UNGDOMMEN: UDM for puslinge Ranking Finalen m.m. læs side 10-13 JBU INFO 25. ÅRGANG NUMMER 13 5. /6. April 2008 Landspokalturneringens Fællesrunde for Herrer Resulterede i at BK Cimbrer og BK Skive går videre til Landsfinalen læs mere side 3 Regionerne: Region 4.side

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

www.jbwu.dk Regionerne: Region 1..side 6 Region 2..side 7 Bowlinginstruktør 2. del læs mere herom på side 8 Resultater:

www.jbwu.dk Regionerne: Region 1..side 6 Region 2..side 7 Bowlinginstruktør 2. del læs mere herom på side 8 Resultater: JBU INFO 24. ÅRGANG NUMMER 23 22. /23. September 2007 Jydsk Bowling Union s bestyrelse er på plads konstitueret formand Aksel Jensen tidl. Regionsformand for Region 1 i Region 1 blev Niels Kristian Pedersen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000

17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000 17. ÅRGANG NUMMER 29 14. / 15. OKT. 2000 Svend Nielsen, Fredericia er død efter længere tids sygdom. Svend Nielsen modtog i foråret JBU s Sølvnål for sin store og mangeårige indsats for bowlingsporten.

Læs mere

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 22 17. / 18. AUG. 2002 Information fra JBU JBU s formand, Kai Svendsen, informerer om underslæbet mod Jydsk Bowling Union på side 3 og 4. JBU-INFO stopper udgivelserne Jfr. brevet

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

www.jbwu.dk Lotte Houbo Pedersen og Michael Ankerdahl Årets Bowler Britt Brøndsted DM 2004 Single

www.jbwu.dk Lotte Houbo Pedersen og Michael Ankerdahl Årets Bowler Britt Brøndsted DM 2004 Single JBU INFO 21. ÅRGANG NUMMER 18 8. /9. Maj 2004 Finalerne i Jydsk Turnering blev vundet af Five o clocks Damer og Viking s Herrer JBU ønsker tillykke Læs mere på side 3 og 4 ------------- DM 2004 Single

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

www.jbwu.dk BK Skives Herrer og Trekantens Damer Så er der bud efter alle! Jyderne vandt Landspokalen! Besø g os på Internettet:

www.jbwu.dk BK Skives Herrer og Trekantens Damer Så er der bud efter alle! Jyderne vandt Landspokalen! Besø g os på Internettet: JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 16 26. / 27. April 2003 Så er der bud efter alle! Handy-mæ nd trailerfolk - hå ndvæ rkere eller lige netop dig. Du behø ver ikke have nogen af de næ vnte kvalifikationer, bare

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Kampflytninger i denne uge på side 8 og 9, midt i bladet. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Påskestævner 2003. Gold Cup Region 1. Unionsledere søges!

Kampflytninger i denne uge på side 8 og 9, midt i bladet. www.jbwu.dk. Ungdomsbowling. Påskestævner 2003. Gold Cup Region 1. Unionsledere søges! JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 2 11. / 12. JAN. 2003 Tilmelding til JM Single/Double husk at sidste frist for tilmelding til dette mesterskab er den 20. januar 2003. Unionsledere søges! Her godt to måneder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere