Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf eller , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, Frederiks Allé 22, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter herunder smør, spiselige olier og spisefedt. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Enhver i beliggende virksomhed, der er godkendt af danske myndigheder til forarbejdning af mælkeprodukter, dersom virksomheden opfylder de af MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte betingelser for mærkernes anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse gælder de bestemmelser, der fremgår af de af MEJERI- FORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte overordnede regelsæt af Maj 2000 for såvidt angår "smør" henholdsvis "andre produkter end smør". (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, Frederiks Allé 22, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter herunder smør, spiselige olier og spisefedt. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Enhver i beliggende virksomhed, der er godkendt af danske myndigheder til forarbejdning af mælkeprodukter, dersom virksomheden opfylder de af MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte betingelser for mærkernes anvendelse. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: For mærkets benyttelse gælder de bestemmelser, der fremgår af de af MEJERI- FORENINGEN DANISH DAIRY BOARD fastsatte overordnede regelsæt af Maj 2000 for såvidt angår "smør" henholdsvis "andre produkter end smør". (730) Indehaver: Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun & Trolle, Advokatfirma, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), information og rådgivning om forsikringsforhold, opkrævning af husleje, vurdering og værdiansættelse af fast ejendom. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af forelæsninger, konferencer og kongresser; forlagsvirksomhed; information om undervisning; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster. (511) Klasse 42: Juridisk bistand; programmering af computere, ajourføring og design af computerprogrammer, udlejning af computere og computerprogrammel, rådgivning vedrørende computer hardware og software, rådgiving vedrørende bygningsvirksomhed; professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Advokatsamfunder samt Foreningen af Danske BOLIG-advokater og medlemmer af Foreningen af Danske BOLIGadvokater. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Foreningen af Danske BOLIGadvokater må alene benytte mærket i henhold til aftale med Advokatsamfundet. Medlemmer af Foreningen af Danske BOLIGadvokater må alene benytte mærket i overenstemmelse med det til enhver tid gældende koncept- og markedsføringsmateriale udsendt af Advokatsamfundet samt øvrige gældende retningslinier fastsat af Advokatsamfundet for benytttese af mærket. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JAGUAR RACING (730) Indehaver: Jaguar Cars Limited, A United Kingdom Corporation, Browns Lane, Allesley, Coventry CV5 9DR, Storbritannien (511) Klasse 03: Parfumerivarer, kosmetik, sæbe, kke-medicinske toiletpræparater, rengørings- og poleremidler til motorkøretøjer til brug på land. (511) Klasse 09: Kikkerter, kameraer, brilleetuier, brillekæder, klokradioer (radiofunktion), brillestel, briller, solbriller, radioer til køretøjer, telefoner, videospil kun til brug med fjernsyn og computere. (511) Klasse 14: Smykker, nøgleringe, nøglekæder, manchetknapper, rygeartikler af ædelt metal eller halvædelt metal, (ikke indeholdt i andre klasser), klokradioer (urfunktion), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer. (511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter, blade og aviser, kuglepenne, blyanter, kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale, spillekort, klistermærker af plastik eller af papir. (511) Klasse 18: Varer fremstillet af læder eller af imiteret læder, tasker, rejsetasker, toilettasker, attachetasker, dokumentmapper, kufferter, tegnebøger, portemonnaier, håndtasker, parasoller, paraplyer, spadserestokke, paraplystokke, punge, rygsække. (511) Klasse 21: Drikkeflasker, drikkeglas, drikkekrus, termisk isolerede beholdere til drikke, tomme vandflasker, transportable kølere og beholdere ikke af ædelt metal. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, strikkede huer, kasketter, poloshirts, sweatshirts, fleece trøjer, jakker, t- shirts, fodtøj, sportstøj. (511) Klasse 28: Spil, herunder håndholdte elektroniske spil, gymnastikog sportsartikler, modelbiler. (511) Klasse 41: Underholdning især promovering af bilracerløb. 3097

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEDFLEX (730) Indehaver: ScanVet A/S, Kongevejen 66, 3480 Fredensborg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Sheng Ping Cheng, Vejlands Alle 155, 2300 København S, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske oiler, kosmetiske præparater, hårvand og tandplejemidler af amerikansk oprindelse. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning af amerikansk oprindelse. (511) Klasse 35: Import- og eksportagentur vedrørende Orienten eller USA, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Psyknet (730) Indehaver: Søren Blinkenberg, Engvej 70,, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af interaktiv vertikal portal (website) vedrørende rådgivning og information om psykiske lidelser og problemer, psykolog- og psykiatrisk virksomhed. (730) Indehaver: Netpharma AB, Birger Jarlsgata 37, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; import- og eksport agenturer; annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZINGLUSIN (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kosttilskud og diættilskud baseret på fiskeolier og/eller ingefær; plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier (herunder fiskeolier) og spisefedt; færdigretter hovedsageligt bestående af grøntsager og/eller fisk. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; urter (tørrede krydderier); essenser og ekstrakter fra planter til brug i næringsmidler, kosttilskud og til helsekost (ikke til medicinsk brug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOS RISCOS (730) Indehaver: Sociedad Agricola Requingua Limitada, Fundo Requingua, Sagrada Familia s/n, Curico, Chile (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 3098

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPAZIN (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundheds-pleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, kosttil-skud og diættilskud baseret på fiskeolier og/eller ingefær; plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier (herunder fiskeolier) og spisefedt; færdigretter hovedsageligt bestående af grøntsager og/eller fisk. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; urter (tørrede krydderier); essenser og ekstrakter fra planter til brug i næringsmidler, kost-tilskud og til helsekost (ikke til medicinsk brug). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPOTLIFE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZINGO (730) Indehaver: A/S SOLO, Thorvald Meyers gate 9, N-0555 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DOXIROBE (730) Indehaver: Pharmacia & Upjohn S.A., 52, route d'esch, 1470 Luxembourg, Luxembourg (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til veterinærmedicinsk brug. (300) Prioritetsoplysninger: GB Storbritannien (730) Indehaver: Rubicon Software Inc., 1211 Folsom Street, San Francisco, Ca , USA (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (511) Klasse 38: Videoudsendelser via Internet. (300) Prioritetsoplysninger: CH 00283/2000 Schweiz (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STORYLAB (730) Indehaver: Bergsøe 4 A/S, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, (511) Klasse 35: Reklamebureauvirksomhed, rådgivning vedr. forretningsledelse og public relation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TECPOST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADVAPOST (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig til human brug. 3099

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CreaTegn ApS, Stjerneparken 54, 6300 Gråsten, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (730) Indehaver: Interactive Television Enterainment ApS, Skelbækgade 2, 1717 København V, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, optagne computerprogrammer, computer-, video- og TV-spil, spil kun til brug i forbindelse med fjernsynsapparater, styreinstrumenter til spil til brug i forbindelse med videobåndoptagere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsyns- og radioudsendelser; telekommunikationsydelser, herunder voice response- og audiotextsystemer; telefonisk kommunikation, kommunikation via computerskærme. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion af radio- og TV-programmer, TV-underholdningsvirksomhed og underholdning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: heigar a/s, Sorøvej 89-91, 4200 Slagelse, (511) Klasse 03: Kosmetiske salver og geler. (511) Klasse 05: Naturlægemidler, herunder vitaminer og mineraler. (511) Klasse 30: Halspastiller og sugetabletter (ikke til medicinsk brug). (511) Klasse 32: Plante- og frugtsaft (drikke). 3100

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLRIK (730) Indehaver: A/S SOLO, Thorvald Meyers gate 9, N-0555 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SISTERS ACCESSORIES (730) Indehaver: JC AB, Box 55034, BORÅS, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor, pålæg, såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer, snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser), samt ingredienser dertil fremstillet af de til klassen henhørende varer, chokolade, krydrede saucer, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SISTERS STUDIO (730) Indehaver: JC AB, Box 55034, BORÅS, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S HERNING-HALLEN, Vardevej 1, 7400 Herning, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mars, Incorporated, a corporation of the State of Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia , USA (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede, kogte eller på anden måde forarbejdede frugter samt fødevarer fremstillet af disse varer, mejeriprodukter, mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter, frugter eller grøntsager, kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis), drikke fremstillet af mejeriprodukter, supper, pålæg, såvel sødt som krydret, fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugt eller ost, snackprodukter fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager, færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Drikke fremstillet på basis af chokolade, ikke-medicinske konfekturevarer; konditorivarer, kager, kiks, biscuits; råis, spiseis, iscreme, varer fremstillet af iscreme, frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer, mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis, sorbetis; brød; kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, the, fortsættes (730) Indehaver: BTJ Produkter, Traktorvägen 11, SE Lund, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret 3101

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C-CASH (730) Indehaver: Thomas Arnfeldt, Brøndbyvestervej 38, 2. tv., 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Databehandlingsapparat eller automat til udveksling af penge og varer. (511) Klasse 35: Reklamer og markedsføring via Internet og trådløse medier. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Danske Handelskammer, Børsen, 1217 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved import og eksport samt handelsrådgivning. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; lobbyingvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AGILENT (730) Indehaver: Agilent Technologies, Inc., a corporation of the State of Delaware, 395 Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; elektronisk test- og måleudstyr til brug ved test af mobiltelefoner, telefon-, TV- og kabel-tv-udstyr; PBX (Private Branch Exchange) udstyr, nemlig telekommunikationshardware og software til brug for etablering og kontrol af intern og ekstern telefonopkobling, oscillatorer, signalgeneratorer, signalgeneratorer, som skaber elektroniske signaler af varierende hyppighed (sweepers), netværks-/spektral-analysatorer, effektmålere, håndholdte kontrolmålere, elektroniske frekvenstællere, atomure; automatisk testudstyr til integrerede kredsløb, printplader og elektronisk udstyr; måleudstyr til brug ved test af ledning og kabler; software til overvågning af telefon- og netværkstrafik; udstyr til kemisk analyse, nemlig kromatografer, massespektrometre samt udstyr til brug for analyse af fødevarekomponenter, råolieprodukter og farmaceutiske produkter, kapillærelektroforesesystemer og udstyr til analyse af gener, kemiske analyseindretninger eller systemer til brug for sekvensanalyse af byggestenene/ komponenterne i proteiner og gener, instrumenter til brug ved kemiske analyser af fødevarer, råolie-produkter og farmaceutiske produkter; elektroniske komponenter, lysudstrålingsdioder, optiske kodere, optiske koblere, dioder og integrerede kredsløb. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - via postordrekataloger og online adgang til elektroniske butikker, at overskue og købe disse varer; annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Udlejning af telekommunikationshardware. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Programmering af computere; teknisk support til elektroniske produkter, til produkter til signalering og måling samt analytiske og medicinske produkter; design af målingssystemer, udlejning og leasing (udlejning) af videnskabeligt, af elektrisk, elektronisk, optisk, signalerings-, målings- og testudstyr, af kemisk og biologisk analyseudstyr, af computer hardware, af computer software og af periferisk udstyr, af halvlederkredsløbsprodukter og af elektroniske komponenter samt af medicinsk udstyr; restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundhed- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA 3102

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 42: Programmering af computere; teknisk support til elektroniske produkter, til produkter til signalering og måling samt analytiske og medicinske produkter; design af målingssystemer, udlejning og leasing (udlejning) af videnskabeligt, af elektrisk, elektronisk, optisk, signalerings-, målings- og testudstyr, af kemisk og biologisk analyseudstyr, af computer hardware, af computer software og af periferisk udstyr, af halvlederkredsløbsprodukter og af elektroniske komponenter samt af medicinsk udstyr; restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundhed- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA delvis prioritet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELLSOUTH (730) Indehaver: Agilent Technologies, Inc., a corporation of the State of Delaware, 395 Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; elektronisk test- og måleudstyr til brug ved test af mobiltelefoner, telefon-, TV- og kabel-tv-udstyr; PBX (Private Branch Exchange) udstyr, nemlig telekommunikationshardware og software til brug for etablering og kontrol af intern og ekstern telefonopkobling, oscillatorer, signalgeneratorer, signalgeneratorer, som skaber elektroniske signaler af varierende hyppighed (sweepers), netværks-/spektral-analysatorer, effektmålere, håndholdte kontrolmålere, elektroniske frekvenstællere, atomure; automatisk testudstyr til integrerede kredsløb, printplader og elektronisk udstyr; måleudstyr til brug ved test af ledning og kabler; software til overvågning af telefon- og netværkstrafik; udstyr til kemisk analyse, nemlig kromatografer, massespektrometre samt udstyr til brug for analyse af fødevarekomponenter, råolieprodukter og farmaceutiske produkter, kapillærelektroforesesystemer og udstyr til analyse af gener, kemiske analyseindretninger eller systemer til brug for sekvensanalyse af byggestenene/ komponenterne i proteiner og gener, instrumenter til brug ved kemiske analyser af fødevarer, råolie-produkter og farmaceutiske produkter; elektroniske komponenter, lysudstrålingsdioder, optiske kodere, optiske koblere, dioder og integrerede kredsløb. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - via postordrekataloger og online adgang til elektroniske butikker, at overskue og købe disse varer; annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Udlejning af telekommunikationshardware. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. fortsættes (730) Indehaver: BellSouth Corporation, 1155 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 30309, USA (511) Klasse 09: Telefoner, telefonudstyr og -tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), telefonkort og andre smart kort. (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder transmission af stemme, data og billede samt tilvejebringelse af adgang til globale computernetværk. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, herunder vedrørende computer programmer til brug i forbindelse med udbydelse af global computernetværksinformation, med Internet gateway, med samt med webhosting services, teknisk rådgivning og ingeniørvirksomhed vedrørende telekommunikationsnetværk for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dansk Svinerådgivning (730) Indehaver: Johan Skovgaard Pedersen, Gl. Kongevej 34, Kongensbro,, 8643 Ans By, (740/750) Fuldmægtig: Henri Hammer, Kragebækvej 50, 8300 Odder, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende virksomhedsadministration og -ledelse. (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed, juridisk bistand, designvirksomhed, videnskabelig og industriel forskning og programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Naturgas Fyn I/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Kielberg A/S, Hunderupvej 71, 5100 Odense C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. inden for energi, vandforsyning, genanvendelse og affalds- og spildevandsbehandling. (511) Klasse 37: Reparation, installation og vedligeholdelse af anlæg til energi- og vandforsyning, til renovationstjeneste og spildevandsbehandling samt til genanvendelse. (511) Klasse 39: Distribution af el, gas, vand, fjernvarme og energi, information og rådgivning vedrørende distribution af energi- og vandforsyning, afhentning og fragt af affaldsprodukter. (511) Klasse 40: Produktion af energi, spildevandsbehandling, affaldsforbrænding og -destruktion, behandling, omdannelse og genanvendelse af affaldsprodukter og spildevand. (511) Klasse 42: Teknisk information og rådgivning om energi, energibesparelse, genanvendelse og behandling af affald og spildevand. 3103

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: decrypt ApS, Gammel Kalkbrænderivej 42, 5.th., 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende personale- og lederudvikling, forretningsmæssig bistand vedrørende udarbejdelse af virksomhedskoncepter samt bistand vedrørende implementering, analyse og evaluering heraf; forretningsundersøgelser, analyser, markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser samt udarbejdelse af rapporter herom, forretningsmæssig rådgivning vedrørende erhvervspolitik. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed, rådgivning og information vedrørende undervisning. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning og information vedrørende by- og regionaludvikling, tekniske projektstudier, udførelse af socialanalyser, herunder udfærdigelse af rapporter, juridisk rådgivning vedrørende erhvervspolitik. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vindmøllebørsen (730) Indehaver: Skanse Hinge Instituttet v/ Stig Skanse Hinge, Skæring Sandager 13, 8250 Egå, (740/750) Fuldmægtig: Bøgh Andersen & Henriksen, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, analyse af omkostninger, bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, forretningsmæssige oplysningskontorer, forretnngsundersøgelser, information vedrørende forretningsvirksomhed, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, markedsanalyser, marketingsundersøgelser, omkostningsanalyser, omlægning af forretningsvirksomhed, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, rationaliseringseksperter, rådgivning vedrørende forretningsledelse, rådgivning vedrørende forretningsorganisation, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, vurdering i forretningsanliggender, økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, afbetalingskredit, afbetalingslån, bankvirksomhed, factoring, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, finansiel sponsorering, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), finansiering af afbetalinger, fondsbørsmæglere, formueforvaltning, forsikringsmæglervirksomhed, forvaltning af fast ejendom, forvaltning af formuer, information vedrørende forsikringsforhold, investering af kapital, investeringsforeninger, kapitalinvestering, kautionistvirksomhed, kreditgivning, kreditkontrakter, lån (finansiering), lån imod pant, opbevaring i depot af værdipapirer og genstande, opkrævning af leje (husleje), pantelånervirksomhed, pensionskassevirksomhed, rådgivning vedrørende forsikringsforhold, sikkerhedsstillelse i form af kaution, vurdering af fast ejendom, vurderinger af skatteforhold, værdiansættelse af fast ejendom, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel virksomhed vedrørende vedvarende energi. (511) Klasse 39: Distribution af energi. (511) Klasse 40: Produktion af energiformer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, ingeniørvirksomhed, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, materialeafprøvning og materialetestning, matrikelopmåling, mæglervirksomhed (voldgift), rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, rådgivning vedrørende industriel ejendomsret, udarbejdelse af bygningsplaner, udlejning af landbrugsmateriel, udlejning af transportable bygninger, fremskaffelse af faciliteter til udstillinger; teknisk rådgivning vedrørende energiproduktion, herunder vedrørende alternativ energiformer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MediaPhoneCom (730) Indehaver: Mediacom A/S, Antonigade 2, 1106 København K, (740/750) Fuldmægtig: Wissum & Co., Toldbodgade 37, 1253 København K, (511) Klasse 35: Mediavirksomhed, nemlig formidling af reklameindrykninger i forskellige media, herunder i trykte media, æterbårne media, i radio og TV samt reklame på Internettet. (730) Indehaver: SkoleMedia ApS, Østre Stationsvej 43, 1. tv, 5000 Odense C, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 3104

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEBASTIANI (730) Indehaver: SEBASTIANI VINEYARDS INC., a corporation of the State of Delaware, Sonoma, Californien 95476, USA (511) Klasse 33: Vin. (730) Indehaver: Visual Information Systems, Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: e-developer (730) Indehaver: Jesper S. Christiansen, Smallegade 39, 4.th., 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssig rådgivning vedrørende valg og køb af edb-hardware og -software. (511) Klasse 41: Undervisning og kurser vedrørende EDB og IT. (511) Klasse 42: Rådgivning (teknisk) vedrørende EDB og IT; udvikling af EDB-software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROTATEQ (730) Indehaver: Merck & Co. Inc., a corporation of the State of New Jersey, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FINAX SHAKE N BAKE (730) Indehaver: Finax AB, Bunkagårdsgatan 10, SE Helsingborg, Sverige (511) Klasse 30: Mel og melblandinger samt næringsmidler af korn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IRIS & CHR. JENSEN, Hammerum Hovedgade 120, 7400 Herning, (511) Klasse 29: Fisk, røgede fisk, ål, rejer, hummer, krebs, muslinger og østers. (511) Klasse 31: Levende fisk og skaldyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDIPORE (730) Indehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 05: Bandageplaster til hudsår. (730) Indehaver: Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc., 1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Pitabrød med fyld hovedsageligt bestående af en eller flere af følgende varer: kylling, kød (tilberedt eller konserveret), fisk og/ eller saucer (krydrede) til indtagelse på stedet eller til at tage med. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INDUX (730) Indehaver: American Home Products Corporation, a corporation of the State of Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey , USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, navnlig proteinbaserede præparater til regenerering af knoglevæv. 3105

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MELOLIN (730) Indehaver: T J Smith & Nephew Limited, PO Box 81, 101 Hessie Road, Hull HU3 2 BN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 05: Selvklæbende bånd og hæfteplastre til medicinsk brug; plastre; kirurgiske bandager; bandager til forbindinger; medicinske og kirurgiske forbindinger; gaze til forbindinger; kirurgiske servietter; fyldte førstehjælpskasser; materiale til plombering af tænder; desinficerende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ULTRA-GIN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRIMACRYL (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 10: Absorberbare polymere materialer til brug i medicinskneurologiske procedurer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VITALAS AB, Box 11041, Gullbrandstorp, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 05: Medicinske og farmaceutiske præparater, naturlægemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Universal Music A/S, Amaliegade 45 mezz., 1256 København K, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 09: Serier af musikindspilninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SEBUSTRIP (730) Indehaver: Cortex Technology ApS, Smedevænget 10, 9560 Hadsund, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 05: Plaster og forbindingsstoffer, herunder plaster til medicinsk formål og tape til bestemmelse af hudens fedtafgivelse. (730) Indehaver: Tasty Mix I/S, Viborgvej 210, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet De La Cour Opstrup Skovgaard, Lille Torv 6, 8000 Århus C, (511) Klasse 30: Sukkervarer, konfekturevarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiake) og spiseis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPLIS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOURMET HOUSE (730) Indehaver: Riviana Foods Inc., a corporation of the State of Delaware, 2777 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, USA (511) Klasse 30: Ris, herunder hvide ris og brune ris, vilde ris, blandinger af vilde ris og brune ris indeholdende krydderier, blandinger af hvide ris og vilde ris indeholdende krydderier. (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Anti-infective pharmaceutica og pharmaceutiske præparater til behandling af fedme. 3106

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICKS COOL BREEZE (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, konfekturevarer til medicinsk brug, herunder halspastiller og halstabletter, hostepastiller og -tabletter, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, fungicider, herbicider. (511) Klasse 30: Konfekturevarer (ikke til medicinsk brug), halspastiller og -tabletter, hostepastiller og -tabletter (sukkervarer). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ruga A/S, Byleddet 1, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 31: Næringsmidler til hunde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADZITE (730) Indehaver: Adzite ApS, Enebærvej 60, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere, ajourføring af computerprogrammer, analyse af computersystemer, computerdata og computerprogrammel, design af computerprogrammer, computerprogrammering genfinding af computerdata, grafisk designvirksomhed, herunder design af WAP-sider på internettet, leasing af accesstid til en computer til brug for bearbejdning af data, leasing af tilgangstid til computer databaser, vedligeholdelse af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISHERMAN NO. 10 (730) Indehaver: Nortlander A/S, Vedbæk Strandvej 465, 2950 Vedbæk, (511) Klasse 33: Spirituosa. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATAZID (730) Indehaver: FORENINGEN DYFO DYRECENTER, Tinesvej 1, 8220 Brabrand, (511) Klasse 31: Foder til fugle og gnavere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRYOCHOICE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig cryokirurgiske apparater og instrumenter til endometrial ablation. (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske stoffer og præparater. 3107

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MW Cleantrade ApS, Møllehaven 31 D, 4040 Jyllinge, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og desodoriseringsmidler til personlig brug. (511) Klasse 05: Desodoriseringsmidler ikke til personlig brug. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Jeppe Hansen, Gl. Højmevej 76, 5250 Odense SV, (511) Klasse 01: Kemiske midler til afkalkning af husholdningsmaskiner. (Registreringer omfatter kun varer af dansk oprindelse). (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed. (Registreringer omfatter kun tjenesteydelser udført i ). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Tørsleff & Co. A/S, Helseholmen 7-9, 2650 Hvidovre, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 04: Kagepynt i form af lys. (511) Klasse 28: Kagepynt i form af legetøj. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, bouillon, præparater til fremstilling af bouillon, suppe, præparater til fremstilling af suppe, chokoladenøddesmør, fedtstofblandinger til smørrebrød, frugtmos, frugtpulp, frugtsalater, fuglereder (spiselige), gelatine til næringsmidler, husblas til næringsmidler, kaviar, kraftsky, kroketter, pektin til brug som næringsmiddel, pickles, pommes frites, rosiner, grøntsagssalater, sauerkraut, skaldyr (ikke levende), svampe (konserverede, tørrede eller kogte) tangekstrakter til brug som næringsmiddel, tomatpuré, tomatsaft til madlavning. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, fortykkelsesmidler til brug ved kogning af næringsmidler, gelé royal som næringsmiddel til mennesker, kagecreme, kagedej, færdige melblandinger til fremstilling af kager (ikke indeholdt i andre klasser), spiselige dekorationer til kager, smagstilsætninger til kager (andre end æteriske olier), kager, kakaoprodukter med mælk, kapers,karameller,kartoffelmel, ketchup, kødpier, kødpostejer, lakrids, marcipan, müsli, postejer, praliner, propolis som næringsmiddel til mennesker, ravioli, sandwiches, smagsstoffer til drikke (andre end æteriske olier), sukkervarer, tyggegummi ikke til medicinsk brug, vanille, vanillin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne blå, rød, gul og grøn. (730) Indehaver: Gustav Johan Ahrent Flensborg, Kastrupvej 12, Hraldsted, 4100 Ringsted, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver. 3108

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNO LIVING (730) Indehaver: HTH Køkkener A/S, Industrivej 6, 6870 Ølgod, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANICA LINK (730) Indehaver: Danica Liv, Livsforsikringsaktieselskab, Parallelvej 17, 2800 Lyngby, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Attec A/S, Mommarksvej 293B, Tandslet, 6470 Sydals, (740/750) Fuldmægtig: Andreas Iskov Jensen, Hertug Hans Vej 3 A, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CORONA (730) Indehaver: SCHÜCO International KG, Karolinenstr. 1-15, D Bielefeld, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (511) Klasse 06: Klejnsmedevarer, såsom beslag og forstærkningsprofiler af metal. (511) Klasse 17: Tætninger af gummi og kunststof. (511) Klasse 19: Vinduer, døre og facader af kunststof, profiler til vinduer, døre og facader af kunststof. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MatchMedia v/rikke Norus, Metalgangen 9-11 B, 2690 Karlslunde, (511) Klasse 16: Tryksager, dokumentomslag, pjecer og trykte publikationer, herunder indeholdende firmaprofiler af lokale og landsdækkende materialeleverandører, håndværkere samt udbydere af varer og tjenesteydelser fra andre branchegrupper. (511) Klasse 35: Information vedrørende forretningsvirksomhed, herunder vedrørende bygge- og anlægsmarkedet, systematisering, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, salgsfremmende foranstaltninger, herunder samlet publikation af reklametekster til brug for markedsføring hos tilflyttere til en ny retskreds af lokale og landsdækkende materialeleverandørers, håndværkeres og andre branchegruppers varer og tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Kommunikation via computerskærme, herunder via en interaktiv hjemmeside indeholdende information vedrørende forretningsvirksomhed, herunder vedrørende bygge- og anlægsmarkedet til brug for markedsføring hos tilflyttere til en ny retskreds af lokale og landsdækkende materialeleverandørers, håndværkeres og andre branchegruppers varer og tjenesteydelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: "Ingeniørens Produktguide" (730) Indehaver: Ingeniøren A/S, Skelbækgade 4, 1503 København V, (740/750) Fuldmægtig: Erik Lyngsø Petersen, Ingeniøren A/S, Skelbækgade 4, 1503 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NET METER (730) Indehaver: NETVALUE, société anonyme, 94, rue Lauriston, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Høiberg ApS, Nørre Farimagsgade 37, 1364 København K, (511) Klasse 35: Reklame, markedsundersøgelse og -analyse, forretningsførelse inden for handel, handelsadministration, kontorarbejde, erhvervsrådgivning, erhvervsinformation og erhvervsoplysninger, reproduktion af dokumenter, administration af datastyrede arkiver. (511) Klasse 38: Telekommunikation; kommunikation via computerterminaler, telekommunikation, nemlig teledata på nationale og internationale net samt Internettet. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, computerprogrammering, ingeniørarbejde, professionel rådgiving (ikke vedrørende forretning), udlejning af adgangstid til databasecenter. 3109

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Pit Stop (730) Indehaver: Pit Stop ApS, Søren Frichs Vej 40 B, 8230 Åbyhøj, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Tommy V. Christiansen, Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Åbyhøj, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: Reklametryk Herning v/richard Lodahl, Hollingholtvej 41, 7451 Sunds, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Torben Krath, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; design af hjemmesider; trykkerivirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COSMOS COMMUNICATION (730) Indehaver: ENTERPRISE ADVERTISING A/S, Århusgade 108 E, 3.sal, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Petersen Publishing Company, L.L.C, a corporation of the State of Delaware, 6420 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90048, USA (511) Klasse 16: Tidsskrifter. (300) Prioritetsoplysninger: US 75/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KARMA (730) Indehaver: Karma Holding ApS, Knullen 8, Højby, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Niels Rex, Hunderupvej 59, 5000 Odense C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder arbejdstøj. (511) Klasse 27: Måtter. (511) Klasse 42: Udlejning af beklædningsgenstande, design af arbejdstøj til automobilbranchen. 3110

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIG STAR RECORDS (730) Indehaver: Iceberg Records A/S, Frederiksberggade 23, 8600 Silkeborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; lyd- og billedbærere, herunder lydbånd, videobånd, kassetter, lydplader, compact dics; optiske laserdiscs; interaktive medier med optagelser af lyd og/eller billeder; underholdnings- og undervisningsmateriale i magnetisk, elektronisk og/ eller optisk optaget form. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder især udgivelse af bøger, tekster (undtagen reklametekster), musik og film; orkestervirksomhed og underholdning; levende optræden; diskoteker; klubvirksomhed; arrangement af fester, filmproduktion, produktion af videofilm; radio- og fjernsynsunderholdning; filmstudier og studier til lydoptagelse; udlejning af film, lydoptagelser, videobånd og videobåndoptagere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEBICA PASSIO (730) Indehaver: T.C. Debica S.A., 1, 1 Maja St., Debica, Polen (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 12: Dæk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GT3 (730) Indehaver: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 12: Dæk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ute Christina Wangermann, Geschwister-Scholl-Allee 60, D Itzehoe, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 07: Dynamoer til cykler, herunder navdynamoer. (511) Klasse 12: Cykler, cykeldele og - tilbehør, herunder cykelstel, cykelkæder, cykelstyr, cykelbremser, cykeltandkranse, cykeleger, cykelpedaler, saddelpinde til cykler, cykelforke, cykelklokker, cykelsadler, bagagebærere til cykler, cykelfælge, cykeldæk, cykelslanger, cykelnav, cykeldrev, cykelhjul, cykelpumper, flerskiftgearsamlinger samt dele dertil, cykeltasker, cykelnet, baglygter, reflekser til cykler og katteøjne til cykler, retningsvisere til cykler, blinkende retningsvisere, afvisere, håndtag til cykler, frakkeskånere til cykler, kædekasser til cykler, cykelskærme, bakspejle. (300) Prioritetsoplysninger: DE R /12Wz Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Læsø uld v/ Lissi Grønbek & Bertel Fog, Uldgården, Danzigmannvej 6, Gl. Østerby, 9940 Læsø, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Espersen AS, Tordenskjoldsgade 6, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRINCE SHELF SYSTEM (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 20: Hylder til opbevaring, udstilling og udlevering af cigaretter. (730) Indehaver: Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe, (511) Klasse 12: Slanger til dæk og cykler, reparationsudstyr til slanger, slangevogne. (511) Klasse 17: Slanger, ikke af metal. 3111

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLO (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S SOLO, Thorvald Meyers gate 9, N-0555 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Klareboderne 3, 1115 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: INTEL CORPORATION, a corporation of, the State of Delaware, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Californien 95052, USA (511) Klasse 35: Detailhandel med databehandlingsudstyr, nemlig samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Computer on-line undervisning og uddannelse vedrørende brug af interaktive vejledninger, kurser, brug af brugsvejledninger, råd og teknikker, ekspert vejledning og råd, og interaktive diskussioner vedrørende køb, brug, pleje, vedligeholdelse, support, opgradering, opdatering og konfiguration af computer hardware, computer software, computer netværk, varer og tjenesteydelser i forbindelse med telemøder og telekommunikation, fremskaffelse af on-line publikationer, nemlig bøger, brochurer, tekniske blade, kataloger og pjecer inden for computere og informationsteknologi og generelle forbrugsvarer. (511) Klasse 42: Tjenesteydelser i forbindelse med computere, nemlig tilvejebringelse af adgang for flere brugere til computer netværk og opslagstavler til overførsel og udbredelse af et stort udvalg af informationer; tilvejebringelse og leasing af adgangstid til computer databaser, computeropslagstavler, computernetværk, og interaktive computer kommunikationsnetværk; tilvejebringelse af on-line faciliteter til tidstro interaktion med andre computerbrugere; teknisk rådgivning vedrørende installation, brug, konfiguration, reparation, vedligeholdelse, support, opgradering og opdatering af computer hardware, computer software, computer netværk og vedrørende videomøde- og kommunikationsrelaterede varer; rådgivende virksomhed (ikke forretningsmæssig) vedrørende computer hardware, computer software, computer netværk, videomøde- og kommunikationsudstyr; tilvejebringelse af et stort udvalg af generelle informationer via computernetværk; design af standarder og/ eller specifikationer til brug for andre inden for computer hardware, computer software, computernetværk, telemøde- og kommunikationsudstyr; tekniske tjenesteydelser vedrørende computer software, computer hardware og computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sådan har du aldrig fået bank før (730) Indehaver: Basisbank A/S, Amaliegade 37,, 1256 København K, (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 09: Møntautomater og møntapparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr og magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. 3112

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WEBOUTFITTER (730) Indehaver: Intel Corporation, a Delaware Corporation, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA , USA (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computere; computerhardware; computerfirmware; halvledere; mikroprocessorer; integrerede kredsløb; mikrocomputere; computerchipssæt; computer-motherboards eller indstikskort (daughterboards); skærmcontrollerkort; netværkssoftware; computernetværksadaptorer; omskiftere, routere og netværksfordelere; perifert computerudstyr og elektroniske apparater til brug med computere; tastaturer (keyboards); trackballs; computermus-apparater; computerinputapparater; skærme (monitorer); videoapparater; videokredsløbskort; videosystemudstyr; apparater og udstyr til optagelse, bearbejdning, modtagelse, reproduktion, transmission, modificering, komprimering, dekomprimering, udsendelse, fletning og/eller forøgelse af lyd, videobilleder, grafik og data; algoritmer til komprimering og dekomprimering af data; apparater til testning og kalibrering af computerkomponenter; set-topbokse; computerprogrammer til styring af netværk; computerutilityprogrammer; computeroperativsystemsoftware; computerprogrammer til optagelse, bearbejdning, modtagelse, reproduktion, transmission, modificering, komprimering, dekomprimering, udsendelse, fletning og/eller forøgelse af lyd, videobilleder, grafik og data; computerprogrammer til design af web-sider; computerprogrammer vedrørende adgang til og brug af internettet; telekommunikationsapparater og -instrumenter; apparater til brug ved videokonferencer, telekonferencer, dokumentudveksling og -redigering; kameraer; hovedtelefoner; dele, tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og testapparater til alle førnævnte varer (511) Klasse 41: Undervisnings- og underholdningsvirksomhed via globalt computernetværk, herunder Internettet og on-lime undervisning og uddannelse via computer, herunder interaktive vejledninger, kurser, manualer, tips og teknikker, ekspertvejledning og råd, og interaktive diskussioner vedrørende køb, brug, omhu, vedligeholdelse, support, opgradering, opdatering og konfiguration af computerhardware, computersoftware, computernetværk, telekonference-relaterede og kommunikations-relaterede varer og tjenesteydelser; fremskaffelse af online publikationer, nemlig bøger, brochurer, tekniske papirer, kataloger og foldere indenfor computere og informationsteknologi og generelle forbrugsvarer. (511) Klasse 42: Tjenester i forbindelse med computere, nemlig tilvejebringelse af brugeradgang til computernetværk og nyhedsgrupper til overførsel og udbredelse af en stor mængde information; tilvejebringelse og leasing af adgangstid til computerdatabaser, computer nyhedsgrupper, computernetværk og interaktive computerkommunikationsnetværk; tilvejebringelse af onlinefaciliteter til realtids-interaction med andre computerbrugere; fremskaffelse af information om installation, brug, konfiguration, reparation, vedligeholdelse, support, opgradering og opdatering af computerhardware, computersoftware, computernetværk, videokonference- og kommunikationsrelateret udstyr; fremskaffelse af de sidste nye informationsresourcer til computer- og internetbrugere; design af standarder og/eller specifikationer til brug af andre inden for computerhardware, computersoftware, computernetværk, telekonference- og kommunikationsudstyr; design af computer software, computer hardware og computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HRC Films, Margrethevej 26, (511) Klasse 09: Computer software, Internetspil/-quiz. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fjernsynsudsendelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATLANTIC (730) Indehaver: Arcadia Group Brands Limited, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P 3AE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj, herunder støvler, sko, hjemmesko, sandaler, træningssko, sokker og strømper; hovedbeklædning, hatte, huer, baretter; tørklæder; handsker, vanter; bælter (i form af beklædningsgenstande). 3113

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TANGOTOPS (730) Indehaver: RIPENSA af 1949 A/S, Ørstedsvej 10, 6760 Ribe, (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ryan's (730) Indehaver: J.H. Newman (Holdings) ApS, Hannerupgårdsvej 15A, 5230 Odense M, (740/750) Fuldmægtig: James G. Newman, Hannerupgårdsvej 15A, 5230 Odense M, (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke. (730) Indehaver: Celador Productions Limited, 39 Long Acre, London WC2E, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Apparater til optagelse og gengivelse af lyd, video og data; underholdnings- og forlystelsesapparater til brug med eller omfattende en fjernsynsskærm eller videoskærm; spil og apparater til spil til brug med eller omfattende en fjernsynsskærm eller videoskærm; mønteller jetondrevne elektriske eller elektroniske underholdnings- og forlystelsesapparater; computer software; computerspil; elektrisk magnetisk og optisk optaget data til computere; lyd-, video- og dataoptagelser; kinematografiske film og fotografiske film forberedt til fremvisning; solbriller; apparater og instrumenter til instruktion og undervisning; plader, discs, bånd, kassetter, patroner, magnetiske kort og andre databærere indeholdende eller til brug for lydoptagelser, videooptagelser, data, billeder, spil, grafik, tekst, programmer eller information; hukommelsesbærere, CD-I'er og CD-ROM'er; magneter; regnemaskiner; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte publikationer, magasiner; plakater og tryk; papirhandlervarer, poser af papir eller plastic; skrivesæt; brevpapir; varer af papir og pap; bøger, kalendere, ornamenter af papir, postkort, overføringsbilleder, albums, æsker af papir eller pap, gratulationskort, kuglepenne, penne og blyanter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); dagbøger, kontorartikler, emballeringsmateriale; etiketter; klistermærker; spillekort; mapper af papir eller plastic og charteks; bogmærker; konvolutter; kort; servietter af papir; lommetørklæder af papir; fotografier; papirclips; papirvægte; penalhuse; scrapbøger; skrabekort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; fodtøj; hovedbeklædning; bælter; T-shirts. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; jetoner. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; chokolade; pebermyntechokolade. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed via radio og fjernsyn eller vedrørende radio og fjernsyn; produktion, præsentation og udlejning af fjernsyns- og radioprogrammer samt af film og lyd- og videooptagelser; udgivelse, produktion og udlejning af uddannelses- og undervisningsmateriale; underholdningsvirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed vedrørende sport; underholdning, uddannelse og undervisning for børn; organisering af konkurrencer, spil, quizzer, fest- og fornøjelsesdage og sportsbegivenheder; organisering, præsentation og produktion af shows, live optræden og begivenheder med publikumsdeltagelse; udstillingsvirksomhed. 3114

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 128. årgang. 2007-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 425 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 122. årgang. 2001-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere