Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation T: Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion Hvad sker der, og hvad gør vi nu Personlige papirer, hvordan får vi dem igen Advokatens råd Forsikringsbranchens råd Arkitektens råd Virksomheden lå hjemme hvad nu Når hjemmet skal genskabes Vær opmærksom Hold øje med børnene Mulige reaktioner Kompetente brandmænd i hele landet Familien Therkelsen mistede alt Røgalarmer redder liv Hvordan forebygger vi Tjekliste Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation T: Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Layout og produktion: Mediaboost Redaktionen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i artikler og oplysninger. Artikler og billeder må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse. Erhvervsmæssigt udlån og udlejning af magasinet er forbudt.

3 Når skaden er sket - en hjælpeguide til dig og din familie. Dette magasin er til dig, der netop har oplevet brand i hjemmet. Magasinet har til formål at hjælpe og guide dig gennem den kommende tid, hvor du - og din familie - skal forholde jer til, at jeres hjem er helt eller delvist brændt ned og derfor står foran en genopbygningsopgave, der måske virker uoverskuelig her og nu. Da det er en situation, de færreste har oplevet før, håber vi, at dette magasin kan gøre det lettere for jer at overskue tiden og de opgaver, der ligger foran jer. Men uanset hvordan situationen ser ud for lige netop jer, er det vigtigste, at I som familie er der for hinanden. I dette magasin får I gode råd fra forsikringsbranchen, fra advokaten, arkitekten og psykologen. I får at vide, hvordan man sikrer sig selv og sin familie bedst muligt efter en brand - og I kan læse om en familie, der har stået, hvor I står nu - og som derfor kan give jer nogle gode og brugbare råd til den kommende tid. Og husk på, at der står en masse mennesker klar til at råde og vejlede både dig og din familie. 3

4 Hvad sker der - og hvad gør vi nu? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i timerne og dagene efter en brand? Hvad skal I selv sørge for? Og hvad kan man få hjælp til? Brandvæsenet foretager efterslukning og følgeskadebekæmpelse i tiden efter branden. Bekæmpelse af følgeskader sker ofte i samarbejde med et skadeservicefirma, som også forestår oprydningen på brandstedet. Politiet foretager om nødvendigt afspærring, så sluknings- og redningsarbejdet sikres de bedst mulige vilkår. Når skaden er sket, gælder det om at handle hurtigt og effektivt. Og i første omgang vil et skadeservicefirma - der bliver tilkaldt af det lokale brandvæsen - hjælpe med at: - Redde hvad der reddes kan - Beskytte og sikre jeres værdier - Stoppe eller begrænse skaden - Forebygge og minimere følgeskader - Sortere og registrere skadede effekter - Nødvendig oprydning og rengøring Genhusning Hvis skaden medfører, at du og din familie skal have en midlertidig bolig, kan skadeservicefirmaet også hjælpe til med genhusning. Før I forlader jeres bolig, bør I - hvis det er muligt - finde og tage de ting med, som I skal bruge i nær fremtid. Det gælder for eksempel medicin, personlige papirer, regninger, briller, kontaktlinser og andre ting, som I har brug for hver dag. Skadeservicefirmaet sørger efterfølgende for, at ingen uvedkommende kommer ind i boligen. Vær ikke alene Sørg for at være sammen med nogen de næste døgn og forvent en psykisk reaktion (læs mere herom senere i dette magasin). Bliver nogen i familien dårlige i timerne efter branden, så kontakt egen læge eller tag omgående på skadestuen. Husdyr Hvis I ikke kan have jeres husdyr med jer, kan politiet hjælpe med en midlertidig anbringelse. Afbrydelse af el, vand og gas Hvis el, vand og gas skal afbrydes, aftaler Brandvæsenet eller skadeservicefirmaet det med forsyningsselskabet, der også beslutter, hvornår der igen kan etableres strøm og gas efter en afbrydelse. Dagene efter branden Anmeldelse Det forventes, at du selv anmelder branden til dit forsikringsselskab eller deres døgnvagt. Det tilkaldte skadeservicefirma sørger for at orientere forsikringsselskabet om skadeomfanget, den indsats der er ydet og de tiltag, der skal til for at udbedre skaden. Skadesopgørelse Når dit forsikringsselskab har besluttet, hvordan vurdering og værdiansættelse af skadeomfanget skal ske, bliver du enten kontaktet af en taksator for besigtigelse af skaden, eller af skadeservicefirmaet for nærmere aftale om skadesopgørelse. Udbedring af skader Du kan få hjælp til at sørge for oprydning og specialrengøring. Herunder lugtsanering, hvor evt. lugtgener fjernes. Det skal herefter besluttes, hvad der skal renoveres, udskiftes eller bygges på ny. Du kan til enhver tid selv vælge hvilke håndværkere (VVS-, elektriker-, tømrer-, snedker-, murer- og malerarbejde), du vil have til at udføre arbejdet. Ring eventuelt rundt og forhør dig om priser, tidshorisonter og andre muligheder. Hospitalsophold og sygemelding Er I indlagt på hospital eller sygemeldt efter en brand, er det en god ide at kontakte jeres arbejdspladser og eventuelt jeres fagforening. Her vil I kunne få svar på spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge m.v. 4

5 Personlige papirer - hvordan får vi dem igen? Pas Har I mistet jeres pas, skal I melde det til jeres hjemkommune for at kunne få et nyt. Kørekort Har I mistet jeres kørekort, skal I aflevere en ansøgning om nyt kørekort til et borgerservicecenter i jeres hjemkommune. Vielsesattest Er vielsesattesten gået til i branden, kan I på landet henvende jer til præsten, i byer til kirkekontoret. Præsten / kirkekontoret udsteder en ny vielsesattest. Attesten er gratis. Fødsels- og dåbsattest Man kan få udskrevet ny fødsels- og dåbsattest, fødsels- og navneattest ved henvendelse til en kirkebogsførende sognepræst eller et kordegnekontor overalt i landet - uanset hvor dåb eller navngivning er foregået. Registreringsattest Har I mistet bilens registreringsattest, kan I bestille en ny hos Skat. At miste sine personlige papirer er ikke kun en ubehagelig følelse. Det er i dagens samfund også en hæmsko, der gør det svært at agere i hverdagen. Uden kørekort, sygesikringskort, dankort og mange andre personlige effekter er der meget, der bliver besværligt eller ligefrem umuligt, og det er derfor vigtigt hurtigst muligt at få genskabt papirerne. I det følgende er listet en række af de personlige papirer, som mange har liggende hjemme, og som derfor ofte går tabt ved en brand. Under hvert emne kan I se, hvor og hvordan I får papirerne igen. Husk at gemme kvitteringer, da udgiften til generhvervelse af de personlige papirer ofte dækkes af forsikringsselskabet. Sygesikringskort Har I mistet jeres Sygesikringskort, skal I aflevere en ansøgning om nye sygesikringskort til et borgerservicecenter i jeres hjemkommune. Skøde på huset Er skødet til jeres hus gået til i branden, kan man rekvirere en udskrift af sit skøde på tinglysningskontoret. Forsikringspapirer Kontakt jeres forsikringsselskab. Bankpapirer, herunder: Dankort, Visakort og Alm. hævekort Kontakt jeres pengeinstitut. Eksamensbeviser Kontakt den pågældende uddannelsesinstitution. 5

6 Advokatens råd - skriv aldrig under på noget! Det kan være svært at overskue, hvad man skal gøre for at sikre sig selv og sin familie bedst muligt efter en brand. Men lad endelig være med at skrive under på noget som helst, før I har fået en professionel rådgiver, lyder rådet fra advokat Bjarne L. Pedersen, advokat hos advokatfirmaet Bent Skov & Partnere. Han har møderet for Højesteret, og han er certificeret BOLIGadvokat. Og Bjarne L. Pedersen, advokat hos advokatfirmaet Bent Skov & Partnere er da heller ikke et øjeblik i tvivl, når man spørger ham, hvad man skal gøre, når ens hus eller virksomhed er brændt ned. Bordet fanger Hyr en professionel rådgiver, lyder det prompte fra Bjarne L. Pedersen. Jeg har desværre ofte set, at folk er blevet snydt for flere kroner, fordi de har skrevet under på en skadesopgørelse fra forsikringsselskabet, der slet, slet, slet ikke er i orden. Og når man først har skrevet under, fanger bordet så er det for sent, siger han, der hvert år hjælper både private og virksomheder med at håndtere erstatningsproblematikken efter en brand. Når man står med et nedbrændt hus, er mange i panik og det værste man kan gøre er at acceptere noget i en sådan situation. Desværre oplever vi ofte, at forsikringsselskaberne sender deres taksatorer ud for at opgøre skaderne blot få timer efter en brand og det er her, folk oplever at blive snydt, siger han og påpeger, at forsikringen oftest dækker de udgifter, der er forbundet med at hyre en advokat. Vil slippe billigst muligt Men det glemmer forsikringsselskaberne ofte at fortælle folk, siger han. Ikke desto mindre er udgifterne til eksempelvis en advokat godt givet ud, fortæller han. Desværre er nogle forsikringsselskaber indstillet på at slippe så billigt som muligt, når det drejer sig om at udbetale erstatning. Her er det, at vi kan komme på banen og sikre, at vore klienter får den erstatning, de har krav på, siger Bjarne L. Pedersen, der flere gange har oplevet, at alene det, at der sidder en advokat med ved forhandlingsbordet, får forsikringsselskaberne til at agere mere korrekt. Kommer på bedre tanker Almindelige forbrugere er nemmere at kue og løbe om hjørner med end eksempelvis advokater, der har en stor viden om området. Der findes ganske enkelt oftest løsninger, når vi er med, og sagerne ender ikke nær så tit i hårdknude, pointerer han, der mener, at det kan være udsigten til voldgift eller ligefrem retssager, der får forsikringsselskaberne på bedre tanker, når sagen følges af en advokat. 6

7 Forsikringsbranchens råd - dine rettigheder og pligter. Når man som husejer står med et helt eller delvist nedbrændt hus, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i forhold til sit forsikringsselskab. I det følgende kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig efter en brand. Det er ikke lige meget, hvordan man agerer efter en brand, for selv små fejltrin kan få betydning for størrelsen på den erstatning, som forsikringsselskabet efterfølgende udbetaler. Nedenfor finder I en række gode råd, der er værd at huske på i tiden efter en brand. Gør hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er. Kontakt hurtigst muligt dit forsikringsselskab. Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Smid ikke beskadigede ting væk, før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet. For eksempel skal I hurtigst muligt iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder, eller afdækning af et tag, hvor tagstenene er blæst af. Erstatningen Normalt bliver erstatningen fastsat til det beløb, som det vil koste at udbedre skaden på skadetidspunktet med samme byggemåde og materialer, som det skaderamte. Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt. Erstatningen bliver udbetalt, når det beskadigede er reetableret eller repareret. Ved alvorlige skader skal du kontakte dit forsikringsselskab med det samme. Selskabet vil herefter vurdere, om der skal ydes en øjeblikkelig indsats, der kan begrænse skaderne. Kontakt dit forsikringsselskab, hvor du har din indboforsikring. Måske skal de have en skadesanmeldelse - måske kan I klare det over telefonen. Det får du at vide, når du ringer. Nogle forsikringsselskaber giver mulighed for at anmelde skaden over internettet. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at en taksator fra dit forsikringsselskab undersøger, om der er tale om en dækningsberettiget skade, og hvordan skaden skal opgøres. Skadeafdelingen i dit forsikringsselskab kan også være nødt til at indhente yderligere oplysninger om skaden - det kan være dokumentation eller information, som har betydning for skadebehandlingen. Erstatningens størrelse Erstatningen for dit indbo bliver opgjort ud fra værdien af tilsvarende genstande på skadetidspunktet. Hvis dit indbo er under 1 eller 2 år gammelt, vil din erstatning typisk være genanskaffelsesprisen på tilsvarende nyt indbo på skadetidspunktet. Er dit indbo ældre vil erstatningen ske med fradrag for eksempelvis slid og ælde. For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft det ødelagte indbo, og at alder og genanskaffelsespris er som beskrevet i den skadeanmeldelse, du har udfyldt til forsikringsselskabet. Det kan gøres ved, at du sammen med anmeldelsen, indsender kvitteringer/ billeder for købet, eventuelt sammen med fotos og en beskrivelse af indboet. Kan du ikke det, risikerer du, at forsikringsselskabet afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn. Kilde: Forsikring og Pension 7

8 Arkitektens råd - Jo før man får en rådgiver på banen, desto bedre er det! Vagn Albertsen, Seniorprojektleder hos RUMarkitekter er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at få en rådgiver efter en brand. Det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig kompetent vejledning, siger han. Jo før man får en rådgiver på banen, desto bedre er det! Arkitekt Vagn Albertsen er klar i mælet, når han bliver spurgt, hvad man som husejer bør gøre, hvis ens hus er helt eller delvist brændt ned. Få vejledning fra en der har den fornødne viden om forsikringsbetingelser, konstaterer han, der har arbejdet som arkitekt i mere end 30 år og har fungeret som rådgiver for mere end 150 private bygherrer og virksomheder, hvis huse eller bygninger er skadet ved brand. Og det er ikke lige meget, hvornår man får fat i en rådgiver, påpeger han. Erstatningens størrelse Når først forsikringsselskaberne har lavet en skadesopgørelse, er det ofte for sent. Derfor skal man hurtigst muligt finde en rådgiver, der kan være med til at vurdere, hvor stor skaden er og hvor stor erstatning det bør udløse, siger Vagn Albertsen og understreger samtidig, at anbefalingen handler om at sikre, at man ikke snyder sig selv efter en brand. Vi kender markedet Som arkitekter kender vi priserne og byggemarkedet, og er derfor gode til at vurdere hvor meget en ombygning eller total genopbygning vil koste. Samtidig er vi fagligt klædt på til at snakke med forsikringsselskaberne vi taler samme sprog og er derfor i stand til at få en forsikringssag afsluttet til kundens tilfredshed, siger han, der både fungerede som rådgiver for private og forsikringsselskaber blandt andet efter fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding. Vi har vurderet sådanne skader siden halvfjerdserne og har derfor stor kompetence på området, fortæller han. Ifølge Vagn Albertsen koster det ikke noget at få en rådgiver forsikringen hensætter nemlig et beløb til rådgivning, som husejeren altså selv må udvælge. Og det er ikke små beløb, det kan dreje sig om. Væsentlig forskel Vagn Albertsen har således flere gange oplevet, at et forsikringsselskab har vurderet en skade til at være lige under de 50 procent hvor han og hans kolleger har vurderet skaden til mere end 50 procent. Er et hus skadet mere end 50 procent, skal det nemlig rives ned og bygges op fra bunden; under 50 procents skade giver kun ret til reparation. En ret så væsentlig forskel, påpeger han. 8

9 Virksomheden lå hjemme - hvad nu? Nogle mennesker har deres virksomhed i hjemmet, og for dem kan en brand også få direkte konsekvenser for deres indkomst. Læs hvad man kan gøre for hurtigst muligt at få sin hjemmevirksomhed på fode igen efter branden. At miste sit hjem og sine ejendele er forfærdeligt. Men hvis man samtidig mister sin virksomhed og dermed familiens økonomiske grundlag, kan konsekvenserne blive nærmest uoverskuelige. For hvad gør man, hvis man har drevet virksomhed hjemmefra, og kontoret med kundekartoteker, computerdata og mange timers uafsluttet arbejde også er brændt? Kan få fatale konsekvenser Ifølge Allan Frits Pedersen, der er storskadechef hos Tryg Forsikring, behøver en brand ikke at være ensbetydende med en virksomhedslukning. I hvert fald ikke hvis man har husket at tegne en erhvervsforsikring, der er hjørnestenen i virksomhedens forsikringer og derfor både dækker virksomheden i tilfælde af brand, tyveri og vandskade. Som forsikringsselskab gør vi alt for at hjælpe både små og store erhvervskunder og ikke mindst efter en brand, der jo kan få fatale konsekvenser for virksomheden, siger Allan Frits Pedersen og påpeger, at dialogen mellem virksomheden og forsikringsselskabet er alfa og omega, når der skal findes en for alle god løsning. Ejeren kender sit firma bedst Når vi får en meddelelse om brand i en af vore kunders virksomheder uanset om den ligger i forbindelse med hjemmet eller et andet sted taler vi hurtigst muligt med kunden for at finde ud af, hvad der skal til for at virksomheden kan komme i gang igen. Nogle gange er det et spørgsmål om at få købt, lejet eller leaset nogle computere eller produktionsmaskiner i en fart, andre gange skal der lejes en bygning eller kontorlokale eller købes erstatningsprodukter hos en konkurrent, så man kan opfylde sine forpligtelser overfor eksisterende kunder. Men uanset hvad, så handler det først og fremmest om at tale med virksomhedens ejer, for det er ham eller hende, der kender virksomheden bedst og derfor ved, hvad der skal til for at sikre, at situationen ikke forværres yderligere, siger Allan Frits Pedersen. Ifølge storskadechefen opstår der heldigvis kun sjældent tvister mellem forsikringsselskabet og virksomheden, der modsat privatkunder er nyværdiforsikret og derfor kan reetableres uden store omkostninger for kunden selv. Kun når det handler om størrelsen af et eventuelt driftstab, kan der være lidt uenighed, fortæller han. Finder en løsning Men oftest er det alligevel noget, man finder en løsning på i mindelighed. Sammen med kunden kigger vi på de seneste regnskabsår og forventningerne til det nuværende og fremtiden, og viser det sig, at kunden i tidligere år har været god til at budgettere, så stoler vi også på forventningerne til det indeværende regnskabsår, og så finder man frem til en løsning. Og i mine snart 20 år i branchen har jeg faktisk aldrig oplevet en sag, der endte i rigtig voldgift, så det plejer nu at løse sig, konstaterer han. 9

10 Når hjemmet skal genskabes - en uoverskuelig og svær opgave. Det kan være svært - for ikke at sige umuligt - at huske, hvad man havde i skabe og skuffer, når forsikringsselskabet skal have en fuldstændig liste over familiens indbo. Tag jer god tid til at skrive listen. Hvis hjemmet er brændt ned, skal jeres forsikringsselskab have en lang liste over alt, hvad I har ejet, før der kan udbetales en erstatning for de brændte ting. Men desværre er det kun de færreste mennesker, der har fotograferet og dokumenteret alle deres ejendele og har man ikke det, er det en næsten uoverskuelig og umulig opgave at få lavet en sådan liste. Og selv hvis man efterfølgende kan huske det meste, ja så mangler man dokumentationen til forsikringsselskabet og det kan få økonomiske konsekvenser. Ingen kan huske det hele For at få erstatning skal man nemlig kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft det ødelagte indbo, og at alder og genanskaffelsespris er som beskrevet i den skadeanmeldelse, man udfylder til forsikringsselskabet. Kan man ikke det, risikerer man, at forsikringsselskabet afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn. Det fortæller chefkonsulent i Forsikringsoplysningen, Christian Skødt, der derfor altid råder folk til at gennemfotografere eller filme deres hjem, mens det er intakt, for på denne måde at kunne dokumentere overfor forsikringsselskabet, hvad man havde i hjemmet før en eventuel brand eller indbrud. Og har man ikke lavet dette forarbejde, så står man overfor en stor opgave, siger han. Den hårde vej Ingen af os er i stand til at huske navnet på hver en cd, dvd, bog eller køkkenredskab, vi har i huset. Vi kan ikke engang huske hvilke stykker tøj og sko, vi har. Derfor er det i den grad op ad bakke, hvis man skal rekonstruere sit hjem efter en brand, siger han og forklarer, at der i så fald kun er én vej frem. Så må man sætte sig ved bordet, lukke øjnene og gennemgå hvert enkelt værelse mentalt, mens man skriver ned. Man skal beskrive hvert møbel med indhold, hver et skab og skuffe med indhold og så videre. Man kan også med fordel kontakte venner og familie og høre, om de skulle have nogle billeder af ens hjem det kan være med til at dokumentere ens krav overfor forsikringsselskabet. Men alt i alt er det en meget stor opgave, siger han og påpeger, at netop kravene til dokumentation bliver svære at leve op til, hvis man ikke har gemt kvitteringer, billeder og lignende før branden. Økonomiske konsekvenser Det er uden tvivl den hårde vej og er ikke specielt sjovt. Men har man ikke en cd i en bankboks med billeder og så videre, så er der jo ikke andet at gøre, siger han og påpeger, at det næsten altid får økonomiske konsekvenser at mangle dokumentation. De, der har billeder af deres ting, som har scannet kvitteringer ind og i det hele taget kan bevise, hvad de havde i hjemmet inden branden, vil altid få en bedre erstatning end dem, der ikke har gjort noget før det gik galt. Det vil nemlig ikke være muligt per hukommelse at kunne rekonstruere ens hjem 100 procent ja måske ikke engang 80 procent, konstaterer Christian Skødt. 10

11 Hvis du har brug for yderligere hjælp, så kontakt din egen læge. Det er din egen læge, der bedst kan hjælpe dig videre og henvise til f.eks. psykologbehandling. Vær opmærksom... - ubehandlede psykiske reaktioner forringer livskvaliteten. At miste sit hus, sine personlige ejendele og nogle måske uerstattelige effekter er for mange mennesker noget, der kan give psykiske reaktioner. Vær derfor opmærksomme på hinanden i tiden efter en brand. Efter en brand i hjemmet får mange mennesker efterfølgende en psykisk reaktion. Reaktionen behøver hverken være voldsom eller specielt belastende, men derfor er det stadig vigtigt, at man er opmærksom på den. Det fortæller Keld Molin, der er privatpraktiserende psykolog og gennem årene har lavet flere undersøgelser om menneskers reaktioner efter en krisesituation som eksempelvis brande. Mange forskellige reaktioner Som voksne kan vi reagere på mange måder og på mange tidspunkter. De fleste af os vil, i tiden lige efter en brand, være praktiske og strukturerede. Vi vil prøve at få styr på forskellige ting, ordne det, der skal ordnes og så videre. Alt sammen meget praktisk og godt. Men bagefter kan reaktionerne så komme, og de kan vise sig på forskellig vis: Nogle kan lide af søvnmangel, manglende appetit og trække sig tilbage i sociale situationer. Andre bliver mere pågående, aggressive eller får en kortere lunte. Men uanset hvad, så er det vigtigt, at vi får bearbejdet vores oplevelser, så vi kan komme videre ellers giver det en forringet livskvalitet, siger Keld Molin og pointerer, at det ikke koster ret meget at få psykologhjælp efter en brand i eget hjem. Nogle er dækket af deres forsikring, andre skal gennem egen læge. Hvis man bliver henvist af egen læge efter sygesikringsordningen betaler man selv 1/3 af honoraret, mens Sygesikringen/Regionen betaler 2/3. Sker psykologbehandlingen ved et forsikringsselskabs mellemkomst, dækker de det hele. Men oftest er reaktioner efter en brand noget, der hurtigt kan afhjælpes og ikke kræver lang behandling, siger han og understreger, at en psykisk reaktion også kan komme, hvis man oplever, at ens forsikringsselskab ikke vil dække hele skaden efter branden. En uforstående forsikringsmand Nogle har måske håndteret oplevelsen på en god måde, indtil de møder en uforstående forsikringsmand, der ikke vil anerkende deres økonomiske tab. Det kan opleves som et svigt, som nogle gange kan give det, vi kalder en sekundær traumatisering oven i tabet af hjemmet og en normal hverdag, siger Keld Molin, der sammenligner det med de traumer, som en sygehusundersøgelse kan påføre et voldtægtsoffer efter en voldtægt. Brandens negative følgehændelser kan være lige så voldsomme som selve branden derfor skal man være opmærksom på sig selv og hinanden i et pænt stykke tid. Og det er altid vigtigt, at man siger til og søger hjælp, hvis man kan mærke på sig selv eller sin partner, at det er ved at gå galt, siger Keld Molin og tilføjer, at det er vigtigt at få talt ud om sine oplevelser både med familie og venner. Få hurtig hjælp Jo mere vi får snakket om en ubehagelig oplevelse, desto lettere er det at komme hel ud på den anden side. Og man skal huske på, at psykiske reaktioner efter katastrofer ikke forsvinder af sig selv, hvis blot man ignorerer dem det gør de desværre ikke. Og når vores erfaring samtidig viser, at man ofte får det betydeligt bedre efter kun tre eller fem samtaler med en psykolog, så gælder det bare om at få hurtigt hjælp, så man kan komme hurtigt videre, siger han. 11

12 Hold øje med børnene - det er ikke altid let at se, om de er påvirket af situationen. Børn kan reagere stærkt og længe på en brand, og især pigerne og de mindste børn er udsatte. Derfor skal man holde et vågent øje med sine børn, lyder anbefalingen. 12 Som voksen kan det være svært at skulle forholde sig til at ens hjem er brændt helt eller delvist ned. Og set med børneøjne kan det være endnu sværere. Derfor er det ifølge Keld Molin, der er privatpraktiserende psykolog i Kolding, vigtigt, at man som forældre holder et vågent øje med børnene i tiden efter en brand. Børn kan reagere meget forskelligt efter en brand. Nogle har det umiddelbart fint og får ingen problemer, Almindelige krisereaktioner hos børn Angst Tristhed, længsel og savn Stærke minder Blander fantasi og virkelighed Søvnforstyrrelser, mareridt, angst for at sove alene Isolation Regression (eks. et ellers renligt barn begynder at tisse i sengen igen) Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd, konflikter Skyld, selvbebrejdelser og skam Aflæser de voksne, fornemmer uklarheder Indlæringsproblemer Fysiske gener, hovedpine, mavepine men andre kan have det svært, fortæller Keld Molin, der blandt andet undersøgte børns reaktioner efter fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding. Og børnenes måde at vise omverdenen, at de har det dårligt, er også meget forskellig, fortæller han. Børn reagerer forskelligt Hos nogle børn kan man se en tydelig adfærdsændring. De kan blive mere indelukkede eller ængstelige. Andre begynder måske at opføre sig, som da de var yngre og begynder måske at tisse i sengen. Atter andre bliver udad-reagerende og voldsomme. Og oven i det kan der være forskel på, hvornår reaktionen kommer. Hos nogle sker det med det samme, hos andre kommer det mere langsomt. Men uanset hvad er det vigtigt, at man som voksen holder øje og griber ind, hvis man føler, at ens barn ændrer sig, siger han. Ifølge Keld Molin forsvinder børns adfærdsændringer ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at man som voksen reagerer, så snart man bemærker ændringerne. Fortæl det til skole og børnehave Derfor anbefaler vi også, at man orienterer skolen, børnehaven og lignende om familiens situation. På den måde er der flere, der kan være med til at holde øje med barnet og gribe ind, inden tingene udvikler sig, siger han. Keld Molin påpeger desuden, at det nogle gange kan være lettere for et barn at fortælle det til voksne udenfor familien, hvis de har det svært. Børn vil nemlig gerne hjælpe og skåne deres forældre. Og hvis de kan se, at deres forældre har nok at se til med forsikringen, genopbygningen og så videre, så vil de ofte i misforstået godhed undgå at sige noget til mor og far. Derfor er det en stor fordel at have lærere og pædagoger, der også kan holde lidt ekstra øje med dem, konstaterer han.

13 Mulige reaktioner Der er mange måder at reagere på. Når man har oplevet, at ens hjem er brændt ned, vil langt de fleste få en psykisk reaktion. Men hvordan man reagerer og i hvor lang tid, kan variere meget fra person til person. Reaktionsmønstre efter en traumatisk oplevelse som brand i hjemmet - kan variere meget afhængigt af, hvem man er. Det, der er vigtigt at påpege, er imidlertid, at alle reaktioner er normale, og at der i den forbindelse ikke er nogle reaktioner, der er mere rigtige end andre. Mange både børn og voksne - vil formentlig opleve, at de føler sig mere stresset og ukoncentreret i hverdagen. Flashbacks hvor hændelsen genopleves, søvnløshed og hukommelsesproblemer er heller ikke ualmindelige reaktioner. Tal sammen Den første tid kan også være præget af humørsvingninger og følelsen af at gå rundt i en form for tåge eller ved siden af sig selv. Og specielt børn kan have et stort behov for at være i trygge rammer, da de ofte kan være blevet utrygge efter hændelsen. Andre reaktioner kan være at ellers renlige børn begynder at tisse i sengen igen i en periode, eller at de bliver meget indelukkede. Det er vigtigt, at man som forældre får talt med sine børn og at man i snakken tager hensyn til det enkelte barns alder, så man sikrer sig, at de får svar, de forstår og kan forholde sig til. En teenager vil i langt højere grad kunne forstå logiske argumenter og forklaringer, mens en femårig måske har brug at sove hos mor og far i en periode. Generelt er det vigtigt for alle at få snakket ud om oplevelsen, ligesom det også er væsentligt at tale om, hvordan man har det i tiden efter. Spørg ind til hinandens tanker og følelser og gerne igen og igen. Selvom man føler, at man har fortalt den samme historie om og om igen, så bliv endelig ved, så længe behovet er der. Får man snakket nok om, hvad der berører en, vil man efterhånden opdage, at behovet for at tale bliver mindre. Forskellige behov I bearbejdelsesfasen bør sovepiller og diverse former for beroligende medicin helst undgås. Hvis ens læge alligevel mener, at det er gavnligt med medicin, er det vigtigt, at det kun tages i en begrænset periode. Oplever man imidlertid at de psykiske reaktioner bliver værre, eller de på anden vis resulterer i utryghed, er det vigtigt, at man konsulterer sin læge. Professionel hjælp De psykiske reaktioner vil som udgangspunkt føles meget stærke, men intensiteten falder almindeligvis efterhånden, som tiden går. Det er ikke unormalt, at man på et tidspunkt får brug for at snakke med en psykolog eller en anden professionel inden for området. Det er dog sjældent, at en egentlig behandling er nødvendig. Mange har gennem deres arbejde eller via forsikringsordninger mulighed for psykologsamtaler. Ellers kan man gennem sin læge blive henvist til en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen. 13

14 Kompetente brandmænd i hele landet En brand er oftest en voldsom og chokerende oplevelse. Derfor er det vigtigt, at de folk, som bliver berørt af en brand, føler, at de har været i trygge hænder og, at de er blevet godt og professionelt behandlet af brandvæsenet. Der er solid uddannelse, erfaring og kompetence bag, når det lokale brandvæsen rykker ud til en brand. For der er nemlig en lang række krav, brandmændene skal leve op til, før de kan komme med på en indsats. Brandmændene er trænet til at arbejde hurtigt, effektivt og sikkert. Det fortæller Bo Gøgsig, der har været brandmand i mere end 22 år, heraf 6 år som indsatsleder. Alle kender deres plads Brandfolk arbejder meget struktureret. Hver mand har sin plads og sine opgaver, og det er yderst vigtigt, at alle ved, hvad der skal gøres og i hvilken rækkefølge. Alle brandfolk har den samme lovpligtige uddannelse, og det gælder uanset, om man er heltidsansat, deltidsansat eller frivillig, konstaterer Bo Gøgsig, der som indsatsleder har det overordnede ansvar under en brand. Det handler om sikkerhed Ved en brand forsøger brandfolkene altid først at redde mennesker og dyr, og dernæst værdier. Under hele forløbet er det bl.a. indsatslederens opgave at have stor fokus på sikkerhed. Både sikkerheden for de borgere de er ude for at hjælpe, men også for de arbejdende brandfolk. Det er derfor også af hensyn til sikkerheden, at nogle borgere kan opleve at blive forment adgang til deres eget hus både under og efter en brand. For selvom ilden er slukket eller under kontrol, og den umiddelbare fare dermed synes overstået, er der meget andet, der kan spille ind i forhold til sikkerheden, fortæller Bo Gøgsig. Der kan eksempelvis være fare for sammenstyrtning af tage og mure, eller etagedæk, der ikke længere kan bære. Det kan også være af hensyn til politiets efterforskning, der skal være med til at fastslå hvorfor og hvordan en brand opstod, eller til at skaffe viden om forebyggelse fremover. Det som måske i en presset situation kan føles som unødvendig indgriben eller mistænkeliggørelse af borgeren, er altså både almindeligt og nødvendigt, forklarer Bo Gøgsig, som selv gennem årene har stået i mange pressede situationer, som har brændt sig fast på nethinden. De fleste brandfolk oplever at blive påvirket af de opgaver, de er ude 14

15 på. Enten fordi opgaven i sig selv har været krævende og barsk eller fordi den på en eller anden måde har berørt den enkelte. Det er bl.a. tillid, viden, indsigt og erfaring, der gør, at vi på skadestedet er i stand til at arbejde professionelt uanset opgavens omfang og intensitet. Vi skal kunne stole 100% på hinanden som et team med faste rammer og opgaver. Det er med til at give den tryghed og ro på skadesstedet, der er så nødvendigt, når man skal handle i pressede situationer, pointerer Bo Gøgsig og fortsætter: Fokus på hinanden En brandmand bliver derfor yderst sjældent påvirket i selve situationen. Men når vi så er færdige og er kommet tilbage til stationen, så kan reaktionen godt komme. Vi har derfor en fast rutine ved voldsomme brande eller ulykker, hvor alle får mulighed for at snakke oplevelsen igennem og hvis man har brug for det, så kan man også få en snak med en krisepsykolog. Brandfolkene forsøger også i det daglige at have fokus på hinanden, tale sammen og spørge ind til tingene. Disse tiltag virker og er helt nødvendige, for at vi næste gang, alarmen lyder, kan yde en hurtig, effektiv og professionel indsats, konstaterer Bo Gøgsig. Fakta om brandmandsuddannelsen: Ved ansættelsen som hel- eller deltidsbrandmand skal man have gennemført og bestået et kursus i førstehjælp. Når dette krav er opfyldt, kan en ny medarbejder ansættes som hjælper, men man kan dog først indgå i beredskabet, når man har gennemført grunduddannelsen. For at fungere som fuldgyldig brandmand (herunder røgdykker) skal man gennemføre funktionsuddannelsen, som afsluttes med en eksamen. For at vedligeholde brandmandens uddannelse gennemføres der årligt mindst 12 øvelser af 2 timers varighed. Hvis en brandmand ikke har fungeret som brandmand i 5 år, er uddannelsen forældet, og han skal gennemgå en ny uddannelse for at kunne genoptage arbejdet. 15

16 Familien Therkelsen mistede alt I februar 2009 brændte familien Therkelsens hus ned til grunden og i samme nu ændredes deres liv sig radikalt i hvert fald for en tid. Familien fortæller her, hvordan de oplevede tiden efter den altødelæggende brand og giver gode råd til andre i samme situation. Da Lars og Susanne Therkelsen bestemte sig for selv at shine deres stuegulv op, regnede de med, at det ville give dem en lille uges tid med lidt omrokering af møbler. Men da pudsemaskine kortsluttede og satte ild til stuegulvet, blev resultatet i stedet et totalt nedbrændt hus. Bygges op fra bunden De og deres to børn, Andreas og Pernille bor nu til leje i en lejlighed, mens de venter på, at forsikringsselskabet gør skaden op, og håndværkerne bliver færdige med at bygge et nyt hus. For efter branden havde familien ikke andet tilbage end en smule tøj, lidt møbler og nogle få andre effekter. Alt andet var ødelagt. Og nu skal det hele bygges igen helt fra bunden, konstaterer Lars Therkelsen, der var alene hjemme med børnene, da branden brød ud. Heldigvis kom alle sikkert ud, og børnene fik oven i købet en del af deres egne ting med under armen. Alligevel havde Susanne Therkelsen det rigtig skidt i den første tid efter branden. Jeg sov dårligt, var bekymret for alt og alle og kunne slet ikke forholde mig til, at vores hjem var væk, husker hun. Også Lars Therkelsen har haft reaktioner efter branden, men de største frustrationer skyldes ikke så meget, at familiens hjem og minder er gået op i røg, forklarer han. Advokat, arkitekt og familiefar De skyldes snarere, at vi siden branden har måttet kæmpe med en frygtelig masse praktiske opgaver. Vi har skullet forholde os til forsikringsselskabet og en række andre opgaver. Vi har skrevet utallige lister, har måttet låne møbler og købe nyt i al hast og meget andet. Alt det, der er nødvendigt, når alt skal bygges op igen fra bunden, siger han, der har været nødt til at agere både advokat, arkitekt, forsikringsekspert og familiefar. Og det er hårdt. For man skal også huske på, at man jo er i en slags chok, og derfor ikke altid er lige så effektiv som normalt, siger han, der blandt andet selv måtte finde ud af, at familiens forsikringspolice blandt andet gav ret til en erstatning for svie og smerte og ret til at hyre en rådgiver. Noget familien først fandt ud efter lang tid. Vi fik det at vide af venner og familie ikke af vores forsikringsselskab. Noget vi finder lidt urimeligt, for ind i mellem havde det været rart med lidt professionel råd og vejledning, så man ikke skulle klare det hele selv, konstaterer han. Hjælp fra venner og familie Men selvom Lars og Susanne har følt sig nødsaget til at sætte sig ind i områder, de ikke normalt kender til, så har familien til gengæld fået grænseløs støtte af familie og venner. Der har sågar været fremmede mennesker, der har tilbudt at hjælpe, så det har været en speciel og 16

17 Råd fra familien Therkelsen: Husk at få selv den mindste genstand af værdi med ud af huset, når branden er slukket. Indbrudstyve går ikke af vejen for at rode efter værdier i asken! Forvent en eller anden form for psykisk reaktion. Alt andet ville være mærkeligt. Tal med børnene om det, der er sket de er også påvirket af oplevelsen. Accepter ikke et hvilket som helst tilbud fra forsikringsselskabet. Brug tid på at finde ud af, hvad forsikringspolicen giver ret til. Accepter at der er nogle ting, I har mistet for altid. Det er som regel kun materielle ting, der kan erstattes. Husk at man skal glæde sig over de ting, man trods alt har fået reddet ud af det brændende hus. Tag imod den hjælp venner og familie tilbyder, men vær ikke bange for at sige fra, hvis det bliver for meget. meget positiv oplevelse midt i al det håbløse, tilføjer Susanne, der anbefaler, at man tager imod den hjælp, man kan bruge - men at man også skal turde sige fra. Det lyder måske mærkeligt at sige nej til hjælp, men nogle gange bliver det bare for meget, og så er det vigtigt at sige fra, lyder hendes råd. Skal handle prompte Et andet råd, familien gerne vil give videre er, at man skal handle prompte, når forsikringsselskabet eller andre, man kommer i kontakt med efter en brand, ikke vender tilbage som lovet eller ikke overholder de løfter, de har givet. Det kan være svært at bevare overblikket og hele tiden være kritisk og agtpågivende, men i sidste ende handler det om at kunne genskabe sit hjem, siger Lars, der sammen med Susanne og børnene har udfyldt mere end 17 sider med oplysninger om familiens indbo og løsøre til forsikringsselskabet. Både Lars og Susanne understreger desuden, at man efterfølgende skal huske at snakke med sine børn om oplevelsen. Det kan der være brug for, siger de. Vores børn har selvfølgelig også haft en reaktion. Det var selvfølgelig heller ikke en rar oplevelse for dem, fortæller Susanne, der selv fandt det yderst ubehageligt, da familien fandt ud af, at der havde været indbrudstyve i det nedbrændte hus. Tyve i natten Selvom vores hjem er brændt ned, er det ikke rart at forestille sig, at nogen har gennemrodet det. Men man skal vide, at tyve ikke går af vejen for at rode i asken, og selvom vi var blevet advaret om det, så tror jeg ikke helt, vi for alvor var forberedt på det. Men sådan er det desværre, og det skal man huske, siger hun. For familien Therkelsen er der her mere end to måneder efter branden stadig mange ting, der endnu ikke er afklaret. Lars er stadig i kontakt med forsikringsselskabet flere gange i ugen, og Susanne kommer stadig pludselig i tanke om ting, der er gået til i branden. Og sidst men ikke mindst har familien endnu ikke en anelse om, hvornår de kan vende hjem igen. Gode og dårlige dage Havde du spurgt os lige efter branden, ville vi have sagt, at det nye hus kunne være indflytningsklart i løbet af 6 til 8 måneder. I dag tror vi desværre, at et års tid er et mere realistisk bud. Så tålmodighed er også noget, man er nødt til at væbne sig med, konstaterer Lars, der som resten af familien ikke desto mindre forsøger at bevare et positivt livssyn og da også har fået det gode humør tilbage. Det nytter jo ikke, at man lader en brand ødelægge det hele. Vist er det hårdt og vist er der dage, hvor man næsten ikke orker mere. Men når det er sagt, så er det vigtigste, stadig at vi har hinanden. Resten er noget, der langt hen ad vejen kan erstattes, konstatere både Lars og Susanne. 17

18 Røgalarmer redder liv - alle hjem bør være udstyret med dem! De fleste dødsbrande opstår om natten, men erfaringerne viser, at en røgalarm vækker dig og din familie, så I kan nå at komme ud. Uden røgalarm er der stor risiko for, at I dør enten af kulilte- og røgforgiftning eller i flammerne. Røgalarmer er billige og fås mange steder. Derfor anbefaler beredskabsinspektør ved Vejle Brandvæsen, Jan Lehmann alle at sørge for at udstyre deres hjem med røgalarmer. Vi ved, at røgalarmer hvert eneste år redder liv. Og når de så oven i købet er lette at montere og kan købes for under 50 kroner, så bør man simpelthen sørge for at have dem i hjemmet, siger Jan Lehmann og understreger, at røgalarmerne jo kun virker, hvis de bliver sat op. Vi oplever ind i mellem at komme ud til brande, hvor beboerne fortæller, at de har købt røgalarmer, men at de ligger i æskerne eller på en reol, og det er virkeligt ærgerligt, siger han, der tror, at forglemmelserne handler om, at man som boligejer føler sig sikker og derfor glemmer at montere dem. Det sker ikke kun for naboen Mange af os går med en følelse af, at ulykker kun sker for naboen, men det gør de jo desværre ikke kun, konstaterer han. En røgalarm skal forsynes med et frisk batteri og derefter monteres i loftet. Så vil den opfange de allerførste røgpartikler fra en begyndende brand og straks skrige op! Og husk, at røgalarmen skal være Varefaktamærket. Husk at tjekke alarmen jævnligt Ifølge Jan Lehmann er det en god ide at gøre det til en vane at kontrollere røgalarmen jævnligt, f.eks. en gang om måneden - og altid når man har været væk nogle dage. Kontroller og skift også batteriet en gang årligt, f.eks. på en mærkedag, en fødselsdag, juledag, el. lign. Tryk på røgalarmens testknap eller blæs tobaksrøg direkte ind i den, så skal den give lyd. Er batteriet ved at være slidt op, siger røgalarmen selv til ved at give korte bip fra sig. Hav altid et frisk batteri liggende. Røgalarmen skal ophænges mindst 50 cm fra væggen, og bør ikke placeres i et hjørne. Anbring røgalarmer i lofterne på alle etager. Følg brugsanvisningen. Røgalarmer skal kunne høres i alle soveværelser. Hæng aldrig en røgalarm ved en ventilationskanal. Luftstrømmen kan forhindre røgen i at nå op til alarmen. Placer ikke røgalarmen lige ud for køkken og badeværelse - stegeos og damp kan give falsk alarm. Anbring en røgalarm i hver ende af en lang gang. Check løbende om alarmen virker. 18 Hav altid et frisk batteri parat.

19 Hvordan forebygger vi? - der er meget, man kan gøre! For mange, der har oplevet en husbrand, bliver det vigtigt at forebygge, at en brand nogensinde ødelægger deres hjem igen. Og selvom man aldrig kan sikre sig 100 procent, er der en lang række ting, man kan gøre for at forebygge. Råd, der kan forebygge brand: Forlad aldrig rum med levende lys tændt. Stil ikke stearinlys under eller i nærheden af gardiner og andet brandbart materiale. Tillad ikke åben ild på børnenes værelser. Åbne ildsteder må aldrig være uden opsyn. Lær jeres børn at ild er farligt, og at lightere og tændstikker ikke er legetøj. Opbevar lightere og tændstikker utilgængeligt for børn. Ryg ikke i sengen. Hæld vand på asken før du tømmer askebægeret. Eller vent til næste dag med at tømme det. Vær særlig opmærksom ved festlige lejligheder, når der er ild på mange cigaretter, cerutter og cigarer. Sørg for store, dybe askebægre. Sluk for el-artikler, der ikke er i brug - også computere. Forlad aldrig tændte el-artikler - som f.eks. strygejern, kaffemaskiner, brødristere og elkedler. Lad være med at koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt. Sørg for at tv, køleskab m.m. kan komme af med varmen. Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket. Reparer aldrig selv elektriske artikler. Pas på musegnav i ledningerne, især på landet og i sommerhuset. Går der ild i et elektrisk apparat, så sluk på kontakten og tag stikket ud. Brug aldrig vand til at slukke med, før strømmen er afbrudt. Forlad aldrig en gryde med olie eller fedt under opvarmning - brug ALDRIG vand i forbindelse med slukning af olie og friture. Sørg altid for at dine elinstallationer er lovlige. Sørg for at branden ikke breder sig. Dit hjem bør sikres med røgalarmer med friske batterier. Batterierne skal udskiftes mindst en gang om året. Køb en håndildslukker og husk at have den stående på et let tilgængeligt sted. 19

20 Tjekliste Anmeld skaden til dit forsikringsselskab. Husk at forhøre dig om den dækning, jeres forsikring har. Få fat i en rådgiver - og lad være med at skrive under på en skadesopgørelse, før du har gennemgået den med vedkommende. Advokat Arkitekt Giv din arbejdsgiver besked. Giv børnenes institution/ skole besked. Få fat i/ bestil de personlige papirer, der er gået til i branden: Pas Kørekort Vielses-, fødsels- og dåbsattest Registreringsattest til bilen Sygesikringskort Skøde på huset Forsikringspapirer Bankpapirer, dankort, Visakort, alm. hævekort Eksamensbeviser Find og tag kontakt til virksomheder, der kan hjælpe: Elektriker Vvs er Tømrer Køkken og bad Gulve Murer Blikkenslager Maler Udlejning af beboelsespavilloner Find eller få lavet en liste over jeres indbo.

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere