10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt."

Transkript

1 Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende bliver det i en ny bygning. Som det ses på billederne er murstenene skudt godt i vejret, og det hele ser fornuftigt ud, når man tænker på, hvor vanskelig en tidsplan, det hele er bygget efter. Med udgangen af dette skoleår siger vi farvel til 10. årgang. I Kjellerup står man klar til at modtage eleverne ligeledes i en ny bygning. Det er dejligt, at kommunen på samme tid kan bygge nyt både her og der. Fremover bliver 9. klasse Ans skoles ældste. Samlet set bliver der mere plads til alle. Gennem de næste par år vil ombygninger, tilpasninger og moderniseringer ændre store dele af skolens liv. Ikke blot forsøger vi at være en moderne skole, vi bliver også mere moderne at se på og leve i. ANS SKOLE - MAJ 2005 Skolenyt Skolen i billeder og ord I dette nummer: Nyhedsbrev fra ledelsen side 2 Nyt fra Villumsen side 3 Skolebestyrelsen har ordet side 4 Praktikanter i børnehaveklassen side 4 Personale nyt side 9 Kalenderen side 9 Fotokollage / fotocollage side 16 Et billede kan sige alt, og vi opfatter det i et nu. Et billede bringer glæde. Et billede er let at forstå. Det opfattes umiddelbart. Et billede gør tilværelsen farverig. Hvilke forældre og bedsteforældre husker ikke fortidens skolebøger i sort/hvidt. Dette nummer af skolenyt indeholder mange fotos, som hver på sin måde supplerer og beskriver livet i vor institution. Ordet er imidlertid uundværligt, for hvem skulle ellers kommunikere, og hvordan skulle vi kunne kommunikere? Billeder opfattes hurtigt, men er for malere langsomme at producere. Her kommer digitalkameraet ind. Også dette er et hurtigt medie. Ordet er et vanskeligere og langsommere kommunikationsmiddel. Det tager tid at skrive, rette og at tilpasse. Det tager mange år til at lære at beherske processen og alle dens finesser. Ord er hurtige at fremsige. Ytringer opstår i et nu. Men det tager tid at forme og udvikle intelligente og velargumenterede meninger. Man taler om livslang læring. Redaktionen vil gerne sige tak til alle de elever, lærere og andre medarbejdere, der i årets løb har sat sit præg på skolebladet med ord og meninger. Også en stor tak til de elever, der beredvilligt har stillet sig til disposition for fotografering. Billeder af livet, vil vi se. Men ordene binder os sammen i dagligdagen, derhjemme og i skolen. Må ord, tal og alle de andre færdigheder, vi skal lære, gå op i en højere enhed også i årene fremover. God sommerferie. (red.) Punkter af særlig interesse: Så sandt, så sandt side 5 Skolerejse til England side 6 Forårskoncert en festlig tradition side 8 Grøn praktik side 10 Kirsten Clausens hjørne side 11 Påskeprojekt og hyttetur i 3A side 12 2.A og 2.B har arbejdet med arbejde side 13 Lejrskole på Samsø side 13 Unges barske tale side 14 Digtersiden - digterhjørnet side 15

2 Nyhedsbrev fra skoleledelsen af skoleleder Ib Christensen Lige inden syren og guldregn blomstrer er vores ældste elever startet på at gå til folkeskolens afgangsprøver. De skriftlige prøvelser er forhåbentlig vel overståede. Inden længe venter de mundtlige prøver i dansk, matematik, engelsk, tysk m.m. Og så er det skoleår slut! Endnu et skoleår er gået og dog. Det skoleår, som vi er på vej ud af, har været et ganske anderledes skoleår. Maskinerne snurrer Omkring efterårsferien begyndte maskinerne at snurre omkring skolen. Renoveringen og udbygningen af Ans skole kom i gang. Eleverne har oplevet et efterår og en vinter, hvor udearealerne mildest talt har været indskrænkede. Vi har oplevet søle og meget beskidte børn. Men samtidigt har vi kunnet se forandringerne tage form. Den 1. april var byggeriet kommet så langt, at vi kunne holde et lidt forsinket rejsegilde. Og hvilken dag! Solen skinnede og vore elever fra klasse sang Hist på vejen slår en bugt, så det var en fryd. Vi sagde til os selv: Nu er det ganske vist. Vores nye indskolingshus bliver klart til det nye skoleår! Rejsegilde En af talerne ved vores rejsegilde blev holdt af to elever fra 10. klasse. 10. klasse har med en næsten gennemført skolegang i bagagen lavet et grundstensdokument til vores nye bygning. Heri udtrykte de gode og visionære tanker om det skoleliv, de synes, skal præge Ans skoles nye indskolingshus. Værdige og inspirerende skoletanker til stor inspiration for skolens lærere og ledelse. Dette er sidste skoleår med 10. klasse på Ans skole. Så hvad var mere passende, end at skolens nye bygning for de yngste elever fik overrakt stafetten for fremtidens Ans skole af det sidste kuld 10. klasses elever. Tak for det! Renoveringsplaner Samtidigt med at den nye udbygning tager form, er vi sammen med arkitektfirmaet Årstiderne fra Silkeborg i fuld gang at planlægge den sidste renoveringsfase af Ans skole. Skolens faglokaler skal moderniseres, så de kan rumme fremtidens krav til f.eks. naturfagsundervisning. Ligeledes skal skolens lokalerne til de ældste elever gøres tidssvarende. Klasselokalerne er alt for små, og årgangene mangler faciliteter til holddeling. Endelig skal lokalerne til vores Centerklasseafdeling og C-SFO moderniseres. Det er planen, at skolens næste renoveringsetape skal gennemføres i Politikerne i Kjellerup kommune har vist stor troværdighed i at fastholde udbygningsplanerne for alle skoler i Kjellerup kommune. Så vi er på Ans skole overbevist om, at denne fasthed føres med over i den nye Silkeborg kommune. Nye projekter Kjellerup kommune har gennem flere år ønsket at sætte rummelighed i folkeskolen på den pædagogiske dagsorden. I den forbindelse har man taget flere initiativer: Man har ansat et rådgivningskorps, der skal hjælpe skolerne at tilrettelægge undervisningen, så flest mulige børn kan rummes. Man har tilført skolerne flere ressourcer til såkaldt holddeling. Holddeling skulle give skolerne bedre mulighed for at gennemføre undervisning på mindre hold. Som det sidste initiativ til at understøtte skolernes arbejde med rummelighed vil der næste skoleår blive afviklet et såkaldt kompetence udviklingsprojekt for lærere og pædagoger. Hensigten med projektet er, at give lærere og pædagoger bedre og flere værktøjer til at favne alle de børn, vi har i skolen i dag. Første fase af projektet afvikles midt i næste skoleår, her vil 40 lærere og pædagoger få et pædagogisk løft af dimensioner. Disse 40 skal så få deres nye viden og færdigheder til at brede sig som ringe i vandet hjemme på skolen. Jeg vil på et senere tidspunkt give en mere udførlig beskrivelse af dette projekt. God sommer! Side 2 SKOLENYT

3 Pas på værdigenstande af Niels Villumsen Opfordring til at være ekstra påpasselig med tøj og værdigenstande. Ans skole er på alle måder et spejl af det omgivende samfund. Normalt kan vi heldigvis sige, at vores skoledistrikt ligger i et smørhul, hvor de problemer, der uundgåeligt altid vil opstå, ikke vokser sig alt for store, og derfor ofte kan klares i opstarten. Igennem det sidste halve års tid har vi desværre haft en del tyverier af mobiltelefoner; punge; betalingskort og tøj (især idrætstøj), samt desværre også en del cykelhærværk. Projektarbejdsform i 7. klasse af Cathrine Andersen, 7.A Det var første gang vi skulle prøve at lave en projektopgave, og tror de fleste glædede sig til det. Vi startede et par uger før, med at få en masse at vide om, hvordan man skulle gøre. Vores overemne var De/det gjorde en forskel, og der var heldigvis mange forskellige muligheder og emner, man kunne beskæftige sig med, så det var kun meget få, der havde det samme emne. Derfor denne opfordring: Lad aldrig værdigenstande ligge i lommerne på overtøj, der hænger på gangene. Når man forlader klasseværelset for at gå til frikvarter eller for at gå til time i faglokaler, skal man altid huske at tage punge mm. med. Lad være med at medbringe store beløb. Det frister altid. Anmeld straks, hvis man opdager, at noget er forsvundet. Spær straks diverse bankkonti og telefonnumre. Lad ikke cykler stå natten eller week-enden over. Giv gårdtilsyn eller kontoret en melding, hvis man ser personer luske rundt på gange, ved omklædningsrummene eller cykelstativerne. Ligeledes vil vi gerne have meldinger, hvis man iagttager, at der går personer, der ikke har tilknytning til skolen, rundt på skolens område. En SSP er takker af Af Peter Flint, afgående SSP medarbejder Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politiet har nu eksisteret i mange år. På kommunebasis og lokalt på skolen har vi arbejdet efter målsætninger, der blev skrevet i Derfor er det på tide, at få ordningen evalueret, og hertil har kommunen hyret firmaet Mercury Urval, der via spørgeskemaer, stormøder og interviews forsøger at få et overblik over indsatsen. Man må ikke rose sig selv, men jeg mener, vi lokalt på Ans skole har ydet en indsats for at undgå kriminalitet og misbrug af alkohol og stoffer. Vi har fået etableret et netværk i samarbejde med forældrene, erhvervslivet og idrætsorganisationerne. Selvfølelig, eller desværre, er der enkelte der smutter igennem netværket, men indsatsen har ikke været forgæves. Undertegnede har været med i flere år, og har nu i forbindelse med evalueringen valgt at lade nye kræfter komme til. Ikke fordi arbejdet ikke er spændende, men mange gentagelser af rutiner tærer lidt på motivationen, og en ny medarbejder vil kunne komme med nye tanker og inspiration. Det er jeg sikker på gælder for min kollega på skolen Torben Kristensen, der har indvilget i at overtage jobbet. Jeg ønsker ham held og lykke, og håber på at han af alle samarbejdspartnere får samme opbakning, som jeg har fået, til gavn for alle unge i Ans og os! opgaver. Alle nåede et flot produkt. Der blev fremlagt over 4 dage, og det var meget spændende at høre på, hvad de andre kammerater havde fundet ud af med hensyn til deres emner. På billederne ser vi bl.a en klonefabrik med tilhørende klonede Barbiedukker. Maria og Natasha underviser os i problemerne omkring AIDS. Det er en selvfølge for alle unge i Danmark, at man kender til prævention og derfor også kender til kondomet som et sikkert beskyttelsesmiddel mod AIDS. Derfor var det heller ikke svært for fotografen, at få såvel piger som drenge til at holde et kondom i hånden. Det er godt, at man i danske skoler fremmer den holdning, at man kan tale frit om den slags ting i Danmark. Samlet set er jeg lidt stolt af mine kammerater i både 7.A og 7.B for de fine produkter og den fine undervisning, I gav os. Der var en regel i den projektarbejdsugen, og det var at vi skulle være på skolen i vores normale timer. Efter manges mening var det godt nok, for så havde du altid en lærer, der kunne hjælpe eller sætte i gang. Vi havde en uge til at lave vore praktiske arbejder, og vi nåede det alle. Det blev til nogle flotte skriftlige og praktiske ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 3

4 Skolebestyrelsen har ordet af Jes Madsen på skolebestyrelsens vegne Forældrerådsmøde Der har været afholdt forældrerådsmøde for forældrerådsrepræsentanterne og skolebestyrelsen d Skolebestyrelsesformand Helen Nøhr bød velkommen og hun lagde ud med at give en kort præsentation af årsberetningen i det nye format. Helen pegede også på, at man som forældre til enhver tid er velkommen til at overvære en eller flere lektioner i sit barns klasse. Helen opfordrede til, at hvis man fornemmer problemer eller misstemning i sit barns klasse, tager fat om problemerne og kontakter klasselæreren og eventuelt andre forældre i klassen. Sladder og småsnak i Brugsen løser ingen problemer. Karen Andersen og Lene Sand havde et indlæg om LÆSERAKETTEN. De fortalte om de meget positive erfaringer, man har gjort med det samme. Eleverne er blevet testet før og så igen efter et halvt år i LÆ- SERAKETTEN, og resultatet er, at de klarer sig mærkbart bedre nu. Vi fik en uddybende indføring i de metoder, der bliver anvendt. Bo Georgi berettede om metoder til vurdering af den enkelte elevs faglige standpunkt gennem hele skoleforløbet. Vi fik forelagt flere af de prøver, man bruger til evaluering. Bo gjorde opmærksom på, at prøverne i høj grad bruges til at afdække indsatsområder hos de enkelte elever, samt til check af egen undervisning. Praktisk produkt projektopgave Niels Villumsen fortalte om de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse. Herunder en del om de nye prøver i naturfag. Der blev talt om at blive eksamineret i grupper, brug af computer, projektopgaver m.v.. Kantine Det er med beklagelse, at vi må meddele, at ordningen med Pramdragercafeen, hvor eleverne kunne bestille flutes med pålæg og salater, er ophørt. Det så ellers ud til ville blive en succes, men af helbredsmæssige årsager kunne ordningen ikke videreføres. Skolebestyrelsen arbejder på at finde en løsning, idet vi gerne vil, at der skal være mulighed for at kunne købe sund mad, uden at der går for mange ressourcer fra undervisningen. Skoleboden sælger stadig frugt, yoghurt og skolebrød. Ny Silkeborg Kommune Der har d været afholdt et møde med repræsentanter fra skolebestyrelserne i Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner. Mødets formål var at forsøge at finde fælles fodslag overfor Børne- og kulturudvalget i den nye Silkeborg kommune. Der blev nedsat et udvalg med en repræsentant fra hver af de 4 kommuner. Dette udvalg skal komme med et oplæg til samarbejdsformen mellem de 30 skoler og det nye Børne- og kulturudvalg til drøftelse i skolebestyrelserne. Sommerferie Da denne udgave af Skolenyt er den sidste inden sommerferien, vil skolebestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske alle elever, forældre og personale en god sommerferie. Praktikanter i børnehaveklasser Side 4 gens kalender, have musik, idræt m.m. Det var for os fantastisk at opleve, hvilken engagement der blev lagt i det pædagogiske arbejde i børnehaveklassen. Både på det sociale og faglige, hvor man tog fat i problemerne, som de opstod. Vi havde en konstant dialog med Kisser og Bettina omkring børnene, hvor vi diskuterede børnenes kompetencer, og hvordan man skulle fremme disse. Der blev taget hensyn til individet, hvilket ofte er en mangelvare i den pædagogiske verden. Børnene virkede som meget glade for at gå i skole, hvor især læring om bogstavlydene fængede interessen. Der var selvfølgelig forskel på, hvor fagligt dygtige børnene var, men her så vi, at der var mulighed for at tilpasse undervisningen, så ingen børn følte sig tabt. Det var for os vigtigt, at det sociale aspekt var prioriteret højt, for hvem kan lide at gå i skole hvis man ikke er en del af fællesskabet? Vi oplevede en fantastisk åbenhed overfor forslag og havde mulighed for at kaste os ud i selvvalgte projekter, hvilket gav os nogle gode Af Stine og Conny, praktikanter fra Viborg Pædagogseminarium. Vi er 2 studerende, som har haft den fornøjelse at være 3 måneder i praktik i børnehaveklassen. Vi har været i hver sin klasse, hos henholdsvis Kisser og Bettina. Tiden er fløjet af sted, og vi har fået en masse guldkorn med os tilbage på seminariet. Børnene tog rigtigt godt imod os, og vi blev hurtigt en del af hverdagen. Dagene gik for os med en hel masse forskellige projekter og pligter, hvor vi blandt andet stod for at læse højt for børnene, ordne daerfaringer, som vi kan bruge videre i vores studie, og fremtidige virke. Det er tit en god ting at stå med tingene selv, så man selv oplever succeserne og katastroferne. Vi havde et madprojekt, hvor vi havde 6 børn med i skolekøkkenet hver dag i 14 dage. Det var 2 gode, men travle uger, hvor vi og børnene lavede mad til resten af 0 erne. De lærte om hygiejne, sunde madvaner, og i det hele tage hvordan man skal opføre sig i et køkken. Vi hyggede os rigtigt meget med børnene, det var dejligt at have mulighed for at have dem i en lille gruppe. Vi håber at børnene lærte noget af det, og at forældrene vil tage dem med i madlavningen fremover. Tak til Kisser og Bettina for et fantastisk lærerigt praktikforløb på Ans skole. Tak til børnene i 0.a, 0.b og 0.c Det er nogle helt fantastisk dejlige børn, og vi savner dem meget! SKOLENYT

5 Så sandt, så sandt - om leg i skolegården af Frank Lund Medens skolebestyrelse, skoleledelse og lærere for tiden tænker store tanker og drøfter, hvordan de Redaktionen fulgte de mindste elever i et par frikvarterer og opdagede, at regn, sol, blæst og en fotograf kan bringe liv i legen og samværet. Og hvem vil ikke gerne stille op for fotografen. serier som redaktionen fik taget - dels på en regnvejrs-, dels på en solskinsdag. Det ser nemlig ud, som om man over de indskrænkede udfoldelsesmuligheder. For de små finder bare på noget nyt. Selv om vi naturligvis glæder os nye legeområder skal se ud efter indskolingsbyggeriets afslutning i august, går livet ufortrødent videre hos de mindste elever - også i frikvartererne. Livet leves næsten som før. De fleste lege er de samme som før. Nogle elever bruger dog lidt tid på at studere det store bygningsværk på nabobyggepladsen og på de spændende ting, som håndværkerne kan udrette. Men det er nok de færreste, for mange ænser knapt nok en forandring. Man er simpelthen så optaget af legen og af tilværelsen i nuet. Derfor kan der også opstå nye lege ud af næsten ingenting. De mindste finder legen i nuet At menneskets evne til at overleve og tilpasse sig ændrede forhold stadig står ved trone, viser et par foto- simpelthen finder legen i det, der nu engang og tilfældigvis er til rådighed. Så selv om der naturligvis endnu vil gå en rum tid, inden forholdene normaliseres og nyindretningerne er på plads, så ser det ud som om vi voksne ikke skal bekymre os voldsomt enormt til en nyindrettet legeplads efter alle kunstens regler og med masser af udfoldelsesmuligheder, så skal de mindste elever nok overleve med de muligheder, de nu engang har til rådighed. Det viser vore fotos i al fald! ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 5

6 Skolerejse til England: LONDON k a l d e r af Elin Haugaard og Henning Nielsen 10. klasses studietur til London løb af stabelen fra d april. Turen var vellykket, idet den bød på megen faglig lærdom og mange sjove oplevelser. Det er vemodigt at tænke på, at det er sidste gang, at skolen skal arrangere en sådan tur, da 10. klasse her i kommunen fra næste skoleår kun findes på Kjellerup Skole. Ideen med turen var at dykke ned og lære om Londons historie og opleve byen i dag samt naturligvis at anvende det engelske sprog. Bedst kan man vel beskrive London som en kæmpemyretue med et myldrende liv, en kæmpekontrast til det, vi er vant til i vores dagligdag, et sted hvor alting er kæmpestort og talmæssigt langt større, end hvad vi kender fra lille Danmark. En fantastisk by! Vi vil gerne dele oplevelsen med Skolenyts læsere. Derfor bringer vi her 10. klasses rejsebrev sendt pr. til skolen. Brevene er forfattet af Henning Nielsen, der sammen med Elin Haugård var med på turen. Bogstaverne æøå må som bekendt omskrives til ae, oe og aa, når man skriver på en udenlandsk computer. Nyt fra London mandag d 18. april 2005 Hej alle Ja, saa er vi kommet til London. Alle har det godt og vi har allerede vaeret ude at se paa swinging London - Piccadilly, Chinatown og Covent Garden. Ja, det er godt gaaet paa kun 4 timer. Vi spiste aftensmad i Chinatown, 9 retter for Vi bor paa et rigtigt backpackers hotel - senge der svajer som fiskekuttere i vindstyrke 12 - badekarret er uden vand og afloeb, saa det er vist bare til pynt fra en svunden storhedstid. Men som Elin siger: Vi skal da kun sove der! Vejret er ganske pragtfuldt - 17 grader i eftermiddag, og det bliver bedre i morgen, saa er livet da bare herligt. Apropos i morgen - da begynder den store sightseeing a la Elin: Trafalger Square, Whitehall, Parlamentet med Big Ben, Westminster Abbey, St. James s Park, Buckingham Palace med vagtafloesning kl 11.30, shopping, Natural History Museum og aftensmad. Mon ikke vi vil elske fiskekutterne, når vi kommer hjem til aften. Det var alt for nu, vi vender tilbage med en fortsaettelse af foelgetonen. Hilsen Henning London, tirsdag aften 19. april 2005 Ja, saa er endnu en lang dag ved at vaere til ende. Dagen er gaaet med et naerkik paa den gamle kolonimagts skrydende symboler. Trafalgar Square med Nelsons udblik over magtens hule: Whitehalls mange regeringsbastioner - Admiralitet, udenrigs-, indenrigs-, krigs-, finansministeriet krydret med Downing Street - i dag pakket ind i et staalbur som et vaern mod en usynlig fjende. Et andet levn fra tidligere tiders storhed er The Horse Guards, hvor man med raaben og skrigen udfoerer sine ritualer til aere for os turister og vore digitale billeder. Derfra er der ikke langt til Houses of Parliament med Big Ben og for at det verdslige skal gaa haand i haand med det gejstlige er Westminster Abbey ganske bekvemt side by side. Efter en dejlig tur gennem St. James's Park overvaerede vi det daglige vagtskifte ved Buckingham Palace. Jo, emperiets symboler lever i bedste stil - og dronningen var hjemme!!! Det har for en stor del vaeret en vandring i fortiden, men det er tydeligt, at det er noget, som kan imponere unge mennesker fra Ans og omegn. Eftermiddagen begyndte paa Oxford og Regent Street med mad og shopping, og Schannie maatte erkende, at verden ikke altid er god ved sine boern. I en forretning blev hun franarret en pose med indkoebte gaver - manden sagde, at det var security - vaek var manden og det samme var posen - surt!!! Jo, vi er kommet til storbyen. Men ellers en god oplevelse med et stort pengeforbrug og fyldte maver a la Mac Donald's (Elin og jeg gik imod trenden med en stor tallerken italiensk mad). Herefter tog vi til Naturhistorisk Museum - meget imponerende med en stor udstilling om dinosaurer - det stoerste skelet er 26 meter langt. I en anden sal er der en fuldskala model af en blaahval, saa stor, at en udstoppet afrikansk elefant er ganske mikro. Halvanden time her var for nogle af de unge naesten for kort tid - hvem siger, at museer er kedelige? Nu staar den paa aftensmad i nabolaget, og derefter vil der nok blive kamp om at finde en vandstraale, der er stor og stabil nok til at kunne kaldes et brusebad, samt vaedemaal om hvem, der har de stoerste oemme foedder og mest traenger til at sove. Fortsaettelse foelger i morgen. Hilsen Henning En flok lokale hooligans til fodboldkamp Side 6 SKOLENYT

7 Skolerejse til England: LONDON k a l d e r London, onsdag aften 20. april 2005 Hej med jer Ja, det var saa sidste dag i London. Dejlig dag. Nu er turen ved at vaere forbi. Der er kun rejsen hjem tilbage, men der er nok nogen, der har fundet ud af, at verden kan se meget anderledes ud ovenfor Ans Bakke. Hilsen Elin & Henning En lang og travl dag med mange oplevelser. Tower Hill kl saa tidligt, at vi kunne se Blody Tower, kronjuvelerne og White Tower i fred og ro. Efter en tur over Tower Bridge endte vi i Tate Modern Museum - et kaempe kunstmekka i et gammelt kraftvaerk, hvor turbinehallen blev brugt til en lydkulisse over en kunstners ide om, hvordan man kunne udnytte et saa stort rum. En ensformig summen og en evig gentagelse af uforstaaelige ord. Men ellers et meget spaendende sted med mange flotte temaudstillinger. Herefter gik vi over Millennium Bridge til Sct. Paul s - Europas naeststoerste katedral. En imponerende kirke med en kuppel, hvor man kan gaa 543 trin til toppen, hvilket 5 af eleverne klarede. Vi andre noejedes med de 280 trin til Whispering Gallery. I krypten maerkede man igen de engelske nationale udtryk - en endeloes raekke af mindeplader for generaler og admiraler fra forskellige tider. Den nyeste tavle var for de faldne i Falklandskrigen i begyndelsen af 80 erne. Her var nyere tids mere demokratiske indstilling slaaet igennem, da navnene nu var naevnt i alfabetisk orden - dog blev der gjort opmaerksom paa, hvis der var en titel/rang at haefte paa. Kirken var som sagt meget overvaeldende for os alle, men vi blev straks sendt tilbage til nutiden udenfor paa trappen, hvor nogle af pigerne blev genstand for en gruppe italienske drenges overvaeldende opmaerksomhed - det kunne de leve hoejt paa resten af eftermiddagen. Herligt. Vi tog bussen gennem det centrale London til Speakers Corner i Hyde Park, hvor man stadig søndag formiddag kan møde englændere, der stiller sig op på et dertil udformet podie for at diskutere eller give deres mening til kende om aktuelle emner. Paa dette sted skiltes vore veje. 5 af drengene og jeg skulle til fodbold - Tottenham vs West Bromwich Albion, de andre blev hos Elin for at shoppe. Shoppegenet er umaetteligt. Uden mad og drikke du r osv..., og drengene skulle laere, at der ogsaa findes andet end fastfood. Saa efter et solidt italiensk foder var vi klar til at indtage White Hart Lane. Den indtog os. Her sad 6 midtjyder og blev blaest tilbage til den yderste kartoffelraekke. Det var noget andet end Viborg stadion. Slagsange, trommer og haanebroel boelgede frem og tilbage som bolde mellem tribunerne. Kampen endte 1-1, men det var ikke det vigtigste tilskuere - og vi var nogen af dem - utroligt. Sidste tog til Bayswater. Overskriften lyver ikke, det var virkelig sidste tog til Bayswater. Vi sad i det rigtige tog, og saa stationen glide forbi, uden at toget stoppede. Surt Show og hva nu? Kort fortalt - stationen lukkede kl , og vi maatte paent staa af paa naeste station, Notting Hill - en lille omvej, men oven paa saadan en aften betoed det ingenting. Da vi kom hjem, mente drengene, at nu stod den paa Ole Lukoeje - pigerne saa vi ikke noget til. Kjellerup skole med nyt ungdomsmiljø - et nyt 10. klasses tilbud Her er da noget, der duer En flok trætte elever på vej hjem Det store nye byggeri i Kjellerup vil efter sommerferien rumme et 10. klasses tilbud til alle kommunens unge. Basis for årgangen er en stamklasse, men som elev er man også deltager på flere hold. Det giver et godt tværkendskab til alle elever. På den måde bliver man ikke låst i en klasse, men er med i et godt og udbytterigt ungdomsmiljø. Der er også mange andre fordele, oplyser viceinspektør Erik Raaby. Dels er vi i helt nye bygninger, og væsentligt er det også, at der med et så stort elevgrundlag, bliver et bredere udbud af valgfag. Ans skole har naturligvis indledt et samarbejde med Kjellerup skole, og hvert år vil skolevejlederen fra Kjellerup og en repræsentant fra ledelsen komme forbi og orientere om de muligheder for uddannelse, som Kjellerup skole kan tilbyde afgangseleverne fra Ans. Udover de almindelige obligatoriske fag, tilbydes valgfag samt linie- og temafag. Der knyttes en personlig kontaktlærer til hver elev. Skolens hjemmeside er Kjellerup skole kan kontaktes på for yderligere oplysninger. ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 7

8 Forårskoncert en festlig tradition - sang og musik for fulde drøn!!! af Kirsten Bitsch, 7.A Forårskoncerten er en god og festlig tradition, som skolen har haft i mange år. Mange årgange er involveret, og enhver ved jo, at musikken er en levende del af hverdagen også i skolemiljøet, hvor ikke kun timerne lyder af musik, men også mange klasser spiller musik fra cd-afspiller i frikvartererne. for et glad og begejstret publikum. Alle skolens musikhold fra 1. klasse til valgholdene i klasse var på scenen, og der blev såmænd også plads til et nummer fra hvert af de to fritidsbands, som vi har på skolen. De fleste af os fra skolen havde arbejdet lang tid på et musiknummer, som vi så meget frem til at spille for en hel masse mennesker. Musiklærerne var alle mødt op og håbede på, at det ville gå bare rimeligt godt. Børnehaveklasserne indledte hele denne store fest med Spil nu samba, og så kørte det ellers bare derud af med sange på dansk, engelsk, og andre sprog, som jeg ikke kendte. Alle sad og vippede med på rytmerne, og de fleste klarede det rigtig godt oppe på scenen, også selv om nogle enkelte så lidt nervøse og blege ud. I pausen solgte elevrådet sodavand. Trængslen blev enorm, da alle skulle have noget at drikke på samme tid, men elevrådet klarede trykket særdeles fint, og lige efter at have strakt benene, satte vi os ind i hallen igen. Med forårskoncerten er musikken således ikke kun en god og lærerig proces, men den kommer også til udtryk i et produkt. Synd at skolenyt ikke også kan levere lyd til sine læsere. Det var ikke muligt at fotografere fra selve koncerten, så billederne her på siden stammer fra generalprøven, som fandt sted samme dag på skolen. Igen i år afholdtes den traditionelle forårskoncert på Ans skole i hallen. Tirsdag den 26. april fra kl og 2,5 time frem sang og spillede en stor del af skolens musiske talenter Jeg tror, at alle undrede sig lidt over, hvem denne Mr. X var, som var blevet annonceret til at skulle spille senere på aftenen. Da det blev Mr. X s tur, trådte en drenge fra 4. kl. op på scenen sammen med Kirsten Søndergaard. Så gav han den ellers bare hele armen, ved at synge helt alene foran os alle sammen. Jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der fik lidt kildren i maven ved den lejlighed. De sidste sange blev bare spillet rigtig flot af udskolingen, så vi gik glade hjem efter en aften med sang og musik for fulde drøn!!! Side 8 SKOLENYT

9 Personale nyt af Lone Skovborg Jeg startede den 1. marts som administrativ leder for distrikt Ans - dvs. for Ans Skole, Skovgruppen, Tusindbenet og Blæksprutten. De sidste 11 år har jeg arbejdet på Børne- og Kulturforvaltningen i Kjellerup kommune, hvor jeg også engang for længe siden blev udlært som kommuneassistent. Siden har jeg arbejdet i finanssektoren fra 1985 til 1994 i henholdsvis Jyske Bank i Silkeborg og i Egnsbank Fyn i Odense. På forvaltningen har jeg primært beskæftiget mig med 0 6 års området, dagpleje, børnehaver, pladsanvisning, budget og regnskab samt med det støttekrævende område med specielle skoletilbud / dagtilbud, Rådgivningsfunktion m.v. Jeg bor i Kjellerup med min mand Carsten og vores 4 drenge på hhv. 13, 9, 5 og 2 år. Fritiden går ofte med at se drengene spille fodbold og så er jeg aktiv i bestyrelsen i Kjellerup Kunstforening. Stillingen som administrativ leder er en nyoprettet og meget spændende stilling med fælles administrativ ledelse af både skole og dagtilbud. Jeg er blevet fantastisk godt modtaget alle steder og jeg synes at man tydeligt fornemmer den gode ånd,. Ja, her er godt at være for både børn og voksne. Biblioteks nyt Der skal en hel forældregruppe til at sørge for, at skolens bøger bliver afleveret Sommeren nærmer sig med hastige skridt, hvorfor vi indkalder alle bøger til aflevering. Det sker næsten hvert år, at nogle elever ikke kan finde nogle af sine bøger. Og for at undgå de trælse indkrævninger af forsvundne bøger, beder vi forældrene om at se godt efter på hylder og skabe derhjemme. Som regel er alle bøger registreret i vores computer, så vi har et godt overblik over, hvem der har hvilke bøger. Men vi har brug for et godt samarbejde med forældrene, for at undgå tab. Bøger er dyre såvel for jer som for os. Kig lige efter en ekstra gang, når der nu kommer rykkere med hjem og se også efter, om der skulle stå en ordbog eller en lærebog ekstra. Det kan nemlig ske, at en elev er kommet til at tage en kammerats bog med hjem, fordi den ikke har været indbunden. I håb om, at alle bøger kommer retur til skolen, så vi kan få slettet alle rykkere, ønsker også biblioteket god sommerferie til alle. Kalenderen Maj/juni 2005 Uge 21 Ma Uge 22 Uge 23 Uge 24 Ti On To Fr Ti On Fr Ma Ti On To Fr Ma Ti On Fr Aug On Uge 32 Skolebestyrelsens kontaktpersoner til klasserne Lise T. Munk Janne G. Hansen Lisbet Andersen Hans Peter Laustsen Helen Lykkegaard Nøhr Jes Madsen Helle Würtz 6.ab: Vejledingssamtaler 8.ab. Skriftlige terminsprøver 9.a: FSA i tysk Skole-/hjemsamtaler i Cs 8.ab: Skriftlige terminsprøver 9.b: FSA i tysk 5.b: Sundhedsundersøgelse (13 elever) 8.ab: Skriftlige terminsprøver 10. x: FSA/FS10 i engelsk 8.a og 8.b: Undervisning i tandpleje 9.a: FSA i fysik/kemi 9.b: FSA i fysik/kemi 6.ab: Vejledningssamtaler 9.a: FSA i dansk 9.b: FSA i dansk 10.x: FSA/FS10 i fysik/kemi 1ab2ab3abc ser musicalen Milde Moses Lærermøde 10.x: FSA/FS10 i dansk 6.ab: Vejledningssamtaler 9.a: FSA i matematik 10.x: FS10 i tysk Skolebestyrelsesmøde 9.b: FSA i matematik 9.a: FSA i engelsk Årskaraktererne til 7ab og 8ab indføres. 9.b: FSA i engelsk Hele ugen: Indskolingen: Temauge 8.ab: Mundtlige årsprøver 9.b: FSA i sløjd 9.ab10.x: FSA i hjemkundskab 8.b9.a: FSA i håndarbejde Afgangselever og forældre: Dimissionsaften Sidste skoledag Første skoledag efter sommerferien Det nye skoleår Det nye skoleår starter onsdag d. 10. august klasse møder kl De to første lektioner sammen med klasselæreren. Derefter følges dagens normalskema. Børnehaveklasserne får særlig besked. Temauger / fagdage: uge Fredag den 9. september: Indvielse af indskolingsbygningen. 7a, 2a, 4a 5a, 7b, 10x 5b, 8b, 3b, 0a Centerklasserne 6b, 9a, 3c, 1a, 0b 6a, 9b, 1b, 3a 4b, 8a, 0c, 2b ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 9

10 Landmand for en dag - landmand for en uge i G r ø n p r a k t i k Igennem efterhånden en del år har to fuldtidslandmænd, Steen Vindum og Evald Vestergaard været på besøg på Ans skole for med et undervisningsforløb Landmand for en dag at give eleverne i 8. klasse et indtryk af et stærkt og vigtigt grønt erhverv, landbruget - som dels præger vort kulturlandskab og dels er en vigtig indtægtskilde for vort samfund. Gennem forskellige øvelser og diskussioner bliver vore elever forberedt til mødet med de grønne erhverv. Projektet Landmand for en dag understøttes af landbrugets organisationer og er en glimrende optakt til at blive Landmand for en uge. (red.) af Frank Lund af Elin Haugaard Endnu engang er det lykkedes at arrangere grøn praktik for 8. klasserne. Lige nu er de i gang rundt omkring i oplandet, mest i lokalområdet, hvor de enten arbejder med landbrug, gartneri eller skovbrug. I skrivende stund skinner solen ind gennem mit vindue, og jeg ser for mig, hvordan eleverne er i gang og oplever ting, som de troede ikke fandtes, fx grise, der får klippet tænderne eller kalve der pierces i ørerne, juletræer, der sås, og blomsterstiklinger, der pottes i tusindvis Jamen, er det da muligt? På de fleste skoler sender man ikke 8. klasse ud i praktik. Men Ans Skole har nu i omkring 20 år haft tradition herfor. I starten var alle elever i praktik på landbrug. Den gang var der endnu mange små gårde rundt omkring i lokalområdet. Der var plads til alle inden for en cykelafstand af 8 km, og der var naturligvis kun en elev hvert sted. Det var en oplagt branche at stifte bekendtskab med, og der var fra landbrugets kontaktlandmænd hjælp og opbakning til ideen. Og mange elever har i tidens løb haft en god, lærerig og oplevelsesrig uge, hvor de er blevet mødt med varme og åbenhed af mennesker, der med stolthed viste deres arbejdsplads frem. Strukturudviklingen inden for landbruget har imidlertid gjort, at vi allerede for flere år siden har måttet udvide den grønne praktik til andre fag inden for det grønne område. I dag, hvor ændringerne sker hurtigere end nogensinde, må vi lave andre krumspring, fx sende to elever ud samme sted eller finde praktiksteder længere væk. Den opgave løser man ikke alene fra skolevejlederens kontor. Det kan kun lade sig gøre med velvillighed og imødekommenhed fra praktikværter og med opbakning og hjælp fra elever og forældre. Der er fx elever, som selv har fundet et praktiksted længere væk på gårde hos familie eller hos forældres venner. Mange elever fra andre skoler misunder vore elever, at de har denne mulighed for i 8. klasse at komme ud i praktik og derigennem blive beriget med oplevelser og erfaringer, der ligger langt fra klasseværelsets virkelighed. Vi bringer et par billeder fra den grønne praktik år Side 10 SKOLENYT

11 Overvægt - Tema sundhed af sundhedsplejerske Kirsten Clausen Hvert 5. barn vejer for meget Flere og flere danske børn bliver tykke og nogle svært overvægtige. De sidste statistikker viser, at 20 % af alle børn og unge vejer for meget. Det er af stor vigtighed, at vi får vendt den kurve, for ellers vil vi i fremtiden få store udgifter til behandling af mennesker med de såkaldte velfærdssygdomme. Derfor bliver der i tiden fokuseret meget på problemet, og regeringen har bevilliget en stor sum penge til projekter, som handler om at forebygge overvægt og få overvægtige til at tabe sig. Allerede nu er der flere børn og helt unge mennesker, som får gammelmands sukkersyge, og det er en direkte følge af overvægt og for lidt motion. Man har for nylig fundet ud af, at børn kan have forhøjet kolesterol. Det vil senere føre til åreforkalkning og hjerte/karsygdomme. En del overvægtige børn klager over ondt i knæ og hofter, hvilket kan udvikle sig til slidgigt i en tidlig alder. Vi hænger i timerne Den direkte følge af overvægt er risikoen for at blive holdt udenfor eller i værste fald mobning. Derved får barnet en dårlig oplevelse af barndommen, hvilket kan give et lavt selvværd og manglende selvtillid, som senere i livet kan give psykiske problemer. Vi flader ud Fælles for mange danske børn er, at de får alt for meget fedende mad - herunder for meget sukker, og de bevæger sig for lidt. Det betyder, at barnets energiindtag er større end energiforbruget, og barnet bliver for tykt. Børn skal bruge en stor del af deres vågne tid på at lege, gå, løbe, hoppe, cykle, spille bold og dyrke sport. Skolebørn skal svede ca. 1 time hver dag!! Motion er nødvendigt Se bare her Som noget nyt er det nu kommet frem, at for lidt søvn kan øge både børn og voksnes risiko for fedme. For lidt søvn menes at kunne ændre stofskiftet og dermed energiforbrændingen. Man ved, at især teenagere sover for lidt. Der er en tendens til, at de sidder på deres værelser og spiller computer eller ser TV til langt ud på natten. En undersøgelse foretaget af Børnerådet, hvor de har spurgt 72 klasser (8. kl.) fra alle dele af DK, viser, at der er en sammenhæng mellem vægt og bevægelse. De overvægtige dyrker meget mindre organiseret idræt. Pigerne har det betydeligt vanskeligere end drengene med omklædningsrummene, og mange piger bryder sig ikke om at blive svedige og forpustede. 40% af de overvægtige piger udtrykte bekymring for, om deres krop kunne holde til, at de anstrengte sig. De prøver derfor at undgå anstrengelser, der får pulsen op og sveden frem, hvilket jo gør det nødvendigt at komme i bad. Det opleves også på Ans skole!! Åh nej, nu ikke motion igen Det kan være svært for forældrene at erkende, at ens barn er overvægtig. Forældre synes, det er synd at lave restriktioner for et barn mht. til mad og drikke. Et barn må ikke efter 3-4 års alderen have deller på maven mere. Så er der stor chance for udvikling af overvægt. Har barnet 6-7 år gammel håndtag på maven og over hofterne, er det reelt for tykt. Så glem al snak om hvalpefedt, grov knoglebygning eller han/hun løber det nok af sig!! Vi sundhedsplejersker er for nylig i vores fagblad blevet beskyldt for, at vi ikke er gode nok til at tage fat på problemerne om overvægt. Det begrundes med, at det er et meget personligt emne, som er svært at tale om, og at mange bliver kede af det eller ligefrem fornærmede over, at blive konfronteret med problemet. Derfor tør vi ikke sætte fokus på emnet. Personligt oplever jeg det sådan, at jeg ikke har tid nok til at arbejde seriøst med problematikken. Det kræver en længerevarende indsats, hvor både børn og forældre er motiverede. Desuden har jeg indtil nu manglet muligheder for henvisning til andre eller har manglet ressourcer til selv at kunne starte noget. Derfor er det kun blevet til sporadiske tiltag fra min side i de tilfælde, hvor familien har bedt om min hjælp. Kjellerup Kommune har bevilliget midler til et projekt Fut i Familien, som startede i jan i Thorning skoledistrikt. Familier med overvægtige børn i alderen kl. har i et 12 ugers forløb fulgt et kursus, hvor forældrene har lavet sund mad i skolekøkkenet, fået undervisning i madlavning og indkøb - 3 lektioner ugentlig fra kl Børnene er samtidigt i gymnastiksalen med en anden underviser, hvor de leger og laver forskellige former for bevægelse. Aftenen er sluttet med fælles spisning af den fremstillede mad. Børnene har desuden haft 2 lektioner kl med bevægelse en anden dag i ugen. Der arbejdes nu på et samarbejde med den lokale idrætsforening, så børnene forhåbentligt kan fortsætte med at få motion i via en eller anden form for sport. Det er tanken, at der efter sommerferien skal starte et lignende hold op i Ans skoledistrikt. Jeg ved blot endnu ikke, om det kan lykkes at få hal og Mere motion i timerne hjemkundskabslokalerne til rådighed samtidigt. Så snart jeg kender muligheder og tidspunkter, så vil aktuelle familier blive kontaktet af mig. Skulle der være interesserede blandt læserne af Skolenyt, så er I velkomne til at kontakte mig. ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 11

12 Påskeprojekt og hyttetur i 3A af Carina og Liv fra 3.A I 3.a har vi haft et lille påskeprojekt, hvor vi skulle lave et glasmalet kors til kirken. To og to arbejdede vi sammen om en plade. Korset blev ca. 2 m. Vi skulle starte med at tegne en skitse på et stykke papir. Det blev rigtig flot. Det var lidt sejt, at vi selv skulle lave et kors til kirken dog med lidt hjælp fra præsten Knud Ove. Da vi skulle tegne skitsen lignede det mere en opera klasket sammen med en pandekage. Men da vi så malede det, blev det rigtig FLOT. Da det så kom op at hænge i kirken blev det ekstra flot. Efter så mange forsøg på at male glaspladerne, blev det endelig færdigt. Hyttetur I klassen har vi haft hyttetur med en overnatning på Hald Naturskole. Da vi kørte i bussen, skulle vi under en bro. Buschaufføren troede ikke, vi kunne komme under den. Men med lidt held kom vi under broen. Da vi ankom, havde vi tunge tasker, og vi skulle gå rigtig langt. Og vores matematik lærer John skulle kun bære et kamera. Han er bare sådan en blærerøv, selv om I nok godt ved det. Da vi kom hen til shelterne, skulle vi pakke ud. Så måtte vi lege lidt indtil vi skulle spise. Men et af holdene kom til at spise, lige da de havde pakket ud. Da vi havde spist, skulle vi bygge hytter. Vi skulle starte med at lave et skelet af store grene. Og dernæst grangrene. Det var lidt svært, men med lidt hjælp fra Jens Frydendal, blev det nemmere. Da vi havde lavet hytterne, skulle vi have kage, og da vi havde fået kage, måtte vi lave videre på hytterne. Da de var færdige skulle vi have aftensmad, vi skulle have burger mm og bagefter skulle vi hen til shelterne igen, og så skulle vi have slik. Og så, efter det skulle vi på natløb. Og det var uhyggeligt... Næste morgen skulle vi op og have morgenmad kl. 7. Så skulle vi på H.C. Andersen løb. Det var sjovt. Og så skulle vi have pølsehorn. Og så skulle vi pakke og hjem. Side 12 SKOLENYT

13 2.A og 2.B har arbejdet med arbejde af Bodil Kirk De to 2. klasser har i emneugen haft uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Store ord for børn i den alder, men indholdet er naturligvis tilpasset, og Vi har lavet opgaver og spil om arbejde, både om professioner og arbejdssteder. Som eksempel har vi også arbejdet med skolen som arbejdsplads. På vores skole fandt vi frem til, at der er: lærere, kontorpersonale, bibliotekar, skoleledere, skolevejleder, centerklasselærere, børnehaveklasseledere, psykolog, sundhedsplejerske, rengøringspersonale, pedel og i øjeblikket håndværkere. Eleverne har i små grupper været rundt og interviewe nogle af personerne. Der blev skrevet breve som forespørgsel, formuleret spørgsmål og endelig skulle interviewene gennemføres med båndoptager og det hele. med almindelige dagligdags ord kan man sige, at vi har haft om, hvad arbejde er og hvilke forskellige jobs, der findes. Endelig har vi haft besøg af eller været på besøg hos forældre. I 2.b har fire forældre været forbi for at fortælle om, hvad de laver, når de er på arbejde. En stor tak til disse forældre. Det har været rigtig spændende og lærerigt. Børnene var gode til at lytte og til at stille spørgsmål, så alt i alt synes vi nu, vi ved en del mere om arbejde, end vi gjorde for bare en uge siden. Billederne er af Jonna Nissen, som arbejder som selvstændig rengøringsdame/assistent. Lejrskole på Samsø af Camilla, Johanne og Luise på vegne af 6. klasserne 6.a. og 6. b. har været på lejrskole på Samsø fra d. 1. maj til d. 4. maj Vi kørte fra Ans Skole i bus søndag kl til Hov Havn. Færgen sejlede os roligt til Samsø, hvor vi ankom kl Her ventede vore super dejlige lilla cykler. Vi cyklede nu til Onsbjerg Lilleskole. Indehaveren tog godt imod os og vi fik lidt at vide om stedet. Værelserne blev fordelt og vi nød et par timer her. Sidst på eftermiddagen skulle vi på vores første længere cykeltur. At cykle på en lang række var vi hurtigt gode til. Hver dag skulle vi tidligt op for morgenmaden blev serveret fra kl Efter morgenmaden skulle vi smøre madpakker og så ud på cyklerne der var ingen kære mor! Hver dag oplevede vi en del af Samsø, og det var rigtigt spændende. Når vi kom hjem fra turene, måtte vi gå ind på værelserne. Så fyldte vi os med slik, snakkede og råhyggede os. Enkelte skulle en tur til bageren, drille en lærer eller bare lytte til lidt musik eller lignende. Hver aften kl havde vi dagens dyst. Her kæmpede to hold mod hinanden, og det var selvfølgelig kun for sjov. Tirsdag slog vi cykelrekord. Vi cyklede ca. 40 km. på en dag, hvor solen skinnede dejligt. Det var bare lækkert. Vi var bare fuldstændig færdige i den første halve time, da vi kom hjem. Alt i alt har det været en rigtig super god lejrtur. Den har været fyldt med højt humør, glade cykelsange, gode minder og sjove billeder. Til I, der skal af sted næste år, vil vi bare sige: I kan godt glæde jer! Vi glæder os til lejrskolen i 6. kl. ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 13

14 Jagten på det gode sprog F..ck d..g. Din l...dder. R...vh..l. Ord, vi ofte hører på gaden, i skolen, måske derhjemme, men i hvert fald i TV. Børne- og ungdoms TV er bestemt ikke som i gamle dage. Programmer som Drengene fra Angora og Rundfunk har ikke ligefrem pyntet på sproget, men bringer det i sin rå og upolerede form. Nogle mener, det har givet krydderi til sproget. Andre synes, det er for meget. Lærere kæmper en vanskelig kamp imod en højt betalt underholdningsindustri ved gennem sprog- og litteraturundervisningen i faget dansk at give den opvoksende generation et sobert og godt sprog. Hvordan kan vi som lærere og forældre gøre noget for at sikre sproget og omgangstonen et højt niveau? Kan vi være forbillede for det gode sprog? Kan og skal vi overhovedet påvirke de trends, der nu er i gang? Vi har inviteret en gæsteskribent til at komme med nogle synspunkter på Unges barske tale. Artiklen vil blive fulgt op af artikler med andre synspunkter i de kommende numre af Skolenyt (red.) Unges barske tale. af gæsteskribent Josephine Sørensen Dét at de unges sprog er blevet utroligt barsk, synes jeg er et stort problem. Godt nok hører man selv de unge sige, at det ikke er ment sådan som det bliver sagt, men det er ikke nødvendigt, at små børn på blot 7-8 år allerede bruger ord som; pik, luder, klamme so osv. Jeg mener, at det er i samfundet hele problemet ligger, fordi ord, som dem der er nævnt, er ikke ord, små børn selv går hen finder på. Efterhånden som årene er gået, er der kommet en stor kløft mellem bl.a. musikken for 10 år siden til musikken i dag. I dag finder man let bands, som bruger ord som: luder, knep, bitch osv. Her kan bl.a. nævnes: L.O.C, Jokeren og Nik og Jay, som blot er 3 ud af mange. I en sang bliver der sågar sunget: "Møgluder, hvor'n fand'n ku' du gøre det?" Det hører jo ingen steder hjemme efter min opfattelse. Det er jo ikke de rigtige ord at lære børn og unge, som er i gang med at finde sig selv, og som måske allerede i forvejen har det svært. Jeg tror slet ikke, at børn og unge er klar over, hvor stor psykisk skade, de barske ord kan gøre på dem, de bliver sagt til. Der er ingen lille 8-årig dreng, (som i forvejen måske kan have det svært derhjemme eller har svært ved at lære at regne) der synes, det er særlig rart at blive kaldt bøsserøv. Eller den 12-årig pige, som føler sig udenfor kliken og har svært ved at finde ud af, om hun i bund og grund betyder noget. Hun begynder sikkert ikke at føle sig mere elsket ved at få slynget ord som bitch og klamme kælling efter sig. En pige Camilla på 13 år, der går på Borupgård Skole i Snekkersten siger i en artikel, at hun bruger ordet fuck mere end 30 gange om dagen. Som eksempel siger Camilla, at hvis hun bliver sur på Sarah, ville hun aldrig sige "Gud, hvor er du dum" men i stedet siger hun, at Sarah skal fucke ud af hendes ansigt. Da jeg læste denne udtalelse, blev jeg mildest talt chokeret. Ikke over at Camilla kan finde på at sige sådan, fordi sådan ligger landet nu altså, men over at hun ikke er flov over at sige ting som dette. Jeg mener ikke, at man kan være stolt over at bruge sådanne ord, men ærlig talt rigtig flov. "De unge mener ikke, hvad de siger. De bruger kun de vulgære ord, fordi de er meget kraftfulde. De bruger dem ikke på grund af deres indhold." Sådan udtaler Ditte Rasmussen, som er ungdomsforsker på Syddansk Universitet. Jeg tror helt sikkert på, at de unge bruger disse skældsord, fordi der er mere slagkraft i dem, men hvis en 13-årig pige, bruger fx ordet møgkælling nu, fordi der er mere slagkraft i ordet, så er jeg lidt bange for, hvilket former for udtryksmåder, hun vil bruge om blot 3-4 år?! Jeg mener, at man måske kan begynde at frygte, at hun om 3-4 år vil finde slagkraft igennem fx vold eller lign. Selvfølgelig er det ikke kun musikken der er et medie til denne "trend". Man kan derudover jo også nævne Anja Andersen, Banjos Likørstue, Drengene fra Angora m.fl. Hvad er det Anja Andersen står for, når hun render rundt i en trøje, med trykket "FUCK JANTE LOVEN? Selvom der i denne sammenhæng ikke bliver sagt noget mundtligt, så er det gennem medierne endnu en provokation ud til ungdommen om, at man skal tro, man er noget og være ligeglad med, hvad andre synes om en. Når det så oven i købet er et idol, der bærer sådan en trøje, kan det hurtigt gå hen og blive kult, hvilket det i en vis forstand også er. Jeg mener ét eller andet sted, at de mennesker, der bruger alle disse nævnte udtryk, er dem, der er svage. For hvis det virkelig er den eneste måde, man kan få sine meninger og holdninger igennem på, så har man et problem. Et eller andet sted er denne form for provokation et råb om hjælp. Eller måske er det bare mig, som er for firkantet og stiller det hele på en spids. Men der må gøres noget netop for at ændre denne form for mode, der er ved at opstå. Det kan efter min opfattelse kun gå for langsomt! Side 14 SKOLENYT

15 Digtesiden - digterhjørnet Redaktionen modtager af og til små digte eller opgaver lavet af elever. Vi har denne gang valgt at sætte nogle digte i Skolenyt, så læserne kan danne sig et indtryk af, hvilke tanker, der rumsterer rundt i hovedet på unge mennesker. Nu er digte både et stærkt udtryk for noget man tænker, men også en leg med ord. Man skal derfor ikke altid lægge mere i digtet end den stemning, der var fremkaldt i det NU, da digtet blev formuleret. Men derfor kan de da godt sætte varige tanker i gang hos såvel læser som forfatter. Digtenes forfattere og illustratorer har denne gang valgt at være anonyme. Mig Mange ting man om mig kan sige, jeg er 12 år, har brunt hår og er en pige, men inde bagved mange ting sig gemmer, ting jeg tænker på og nogle gange glemmer. I kender mig udvendigt, men kender I mig indvendigt? Nogle af jer gør, nogle af jer spør', uanset hvor meget I tror I ved, kender I ikke min dybeste hemmelighed. Min hemmelighed er mange hemmeligheder. Gode ting, dårlige ting og alle mine eder, en ting er sikkert vil jeg sige derpå, hvis I kender mig - bare lidt - vil I forstå. Forstå, det ikke er alt man kan sige, forstå, jeg er mere end bare en pige, - forstå, jeg kender jer godt - en del -, men jeg ved, jeg ikke kender jer hel! Digt om livsbillede 1. Et hjerte bliver knækket, mens døden vækket. en baby skriger, hvor ingen penge klirer. 2. Tiden den går, spørgsmålene slår. Man må sige fra sige nej, ikke være et kvaj. 3. Drømmer om at blive stjerne, en stjerne, med fodbold på hjerne. 4. Onside, er frontside, der siger family first Mit lille hjerte Folk der skilles Får svært ved at skilles Det samme er sket i mit hjerte Derfor er der så meget smerte I mit lille hjerte Jeg gemmer mine værdier Ikke bare en gammel tier, Men kærlighedens spir Det er rigtige værdier I mit lille hjerte Sporten er min glæde Ikke noget med at sidde på et sæde Men ud at røre sig Det gi r energi I mit lille hjerte Smilehullet Læreren til Peter: Jeg håber, at jeg ikke for fremtiden skal tage dig i at skrive af. Peter svarer: Det håber jeg heller ikke! Stridsøksen jeg begraver Men den kan ikke glemme For nogen gange jeg tænker på alt det slemme I mit lille hjerte Men nu jeg prøver at sy Et nyt lille tæppe Så sorgen kan hærde I mit lille hjerte Et digt om farver Jeg vil male et billede med penslens fineste strøg og palettens skønneste farver. l baggrunden forestiller jeg mig fjerne blålige nuancer, som vandet der bugter sig frem mellem golde sletter og øde fjelde. Frodighed på steder hvor ingen bryder sig om den. Overvejer dernæst mellemgrunden med grønne planter, der giver luft så liv kan leves. En gave, et håb, på vej mod destruktion. I samme felt tænker jeg de gule farver, som solen, der sender sin varme ned til alt levende. Et lys som snart vil gå ud. Forgrunden præges af rød og orange. Det rødlige gør rosen så smuk, iøjefaldende blandt markens simple blomster. En kærlighedens farve på et sted hvor alt er mørkt og koldt, Den skarpe orange tone som appelsinen, der hænger så frugtbar i træerne. En surhed i alt for søde overfladiske munde. Jeg lægger penslen ned i et sørgmodigt øjeblik. Naturens vidunderlige farver vil aldrig kunne anbringes på et lærred. Et lærred på vej til forfald. ÅRGANG 2005 / NR. 2 Side 15

16 ANS SKOLE - MAJ 2005 Teglgade Ans By Skoleleder Ib Christensen Viceskoleleder Niels Villumsen Redaktion Skolenyt Frank Lund Christiansen Telefon: Fax: Bedre skole * bedre liv Mere flid * kvalitet i liv Sund livsstil * lærerig skolegang Fotos: Henning Nielsen, Karen Andersen, Bodil Kirk, Martin Borch og Frank Lund

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro.

Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Hooked på stoffer Da Søren Matthiesens virkelighed væltede, blev stoffer hans vej til indre ro. Den store stygge ENSOMHED Når hver anden gymnasieelev er ensom, er det tid til at finde løsninger, mener

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere