Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ 6. Semester IVA Vejleder: Carl Gustav Johannsen sideoptælling: ord, 35,6 sider øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcv

2 Resume This project is an investigation on the status and integration of the videogame media in the Danish Public Library system. The research is based on theories of Experience Design and Organisational Culture for Information Managers, in order to understand why certain situations in the public library are solved the way they are. The investigation itself will be based on 3 cases build around several articles written about librarians acceptance and work with videogames in the library collection. The cases will be gauged by 3 interviews conducted on librarians responsible for videogames in their respective libraries. The project will conclude what problems can arise from having videogames in public libraries and what the libraries gain form them in return. Indholdsfortegnelse Resume... 2 Indledning... 4 Problemformulering... 4 Teori... 6 Organisational Culture for Information Managers... 6 Oplevelsesdesign... 8 Metode Undersøgelse Case 1: Videospils introduktion Artikelanalyse Case dannelse Case 2: Kontrovers med videospil på folkebiblioteket Artikelanalyse Case Dannelse Case 3: Nødvendighed af videospil på biblioteket Artikelanalyse Case Dannelse Resultater/Analyse Case 1: Videospils introduktion

3 Organisationskultur fokus Oplevelsesdesign Delkonklusion Case 2: Kontrovers med videospil på folkebiblioteket Organisationskultur fokus Oplevelsesdesign Delkonklusion Case 3: Nødvendighed af videospil på biblioteket Organisationskultur Oplevelsesteori Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Bilag Tabeller Interview metode, interviewguide og transskriptioner Metoder Interviewguiden ) Problemer med videospil på biblioteket spørgsmål ) Projektspørgsmål ) Data spørgsmål Undersøgelsen Transskriptioner af interviews: Interview Med Lillian Nørgaard Holm Interview med Marianne Pedersen Interview af John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen

4 Indledning Videospil har eksisteret i cirka 40 år, og har ligesom mange andre teknologier udviklet sig med rivende fart særlig i de seneste 10 år. Videospil er gået fra at være bygget af gamle radarsystemer og spillet på gamle vectorskærme, til at være en kæmpemæssig industri der kan konkurrer med filmindustrien både i variation og distribution. Helt fra den gang videospil begyndte at blive solgt individuelt i form af kassetter og senere diskformat, har der været interesse blandt nogle bibliotekarer i at indføre dette medie på biblioteket. Det har dog ikke været et let medie at få integreret, for selvom man kan drage mange ligheder imellem genrerne der findes i film, bøger og videospil, er de alligevel vidt forskellige medier, og man bliver nødt til, at håndtere videospil på en anderledes måde. Denne rapport vil prøve at finde frem til, hvilke problemer der kan opstå på folkebibliotekerne, når videospil bliver involveret, hvorfor disse problemer opstår, og hvordan bibliotekarer og brugere reagerer på dem, både på selve integrationen af videospil, men også problemerne der opstår i hverdagen. I denne rapport vil de to begreber: computerspil 1 og videospil 2 blive brugt synonymt under begrebet videospil, dette fordi der er en historisk sammenhæng mellem de to begreber, og der nu til dags ikke er den store forskel på de to markeder. Problemformulering I denne rapport vil der blive spurgt ind til hvordan, hvorfor og hvilke konsekvenser det har, at videospil bliver integreret på folkebibliotekerne. Dette skulle gerne synliggøre de problemer der opstår på bibliotekerne i forhold til nye medier, selvom videospil er et unikt medie inden for bibliotekssystemet, betyder det ikke, at der ikke kan opstå lignende problemer med andre medier der skal integreres. Der er groft sagt 3 områder, hvor 1 Spil installeret og spillet via PC, MAC og/eller andre computere af denne type. 2 Spil der spilles via tv skærm og et konsolsystem designet specifikt til spil. 4

5 der kan opstå problemer, når der integreres videospil i folkebiblioteket disse er: bibliotekets arkivsystem, brugernes reaktion på det nye medie og bibliotekarernes funktion i forhold til videospil. Videospil kan være svære at placere i et normalt biblioteksarkivsystem, pga. de forskelle der er mellem videospil og andre medier. Et af problemerne er f.eks. at der findes forskellige konsoller til forskellige videospil, og det derfor kan være svært at beslutte, hvilken version af et spil et bibliotek skal tilbyde, når der er et begrænset budget. Et andet problem man ofte støder ind i er, hvordan selve videospillene skal arrangeres. Skal de arrangeres efter genre, spilkonsol eller aldersafgrænsning? Aldersafgrænsningen kan være et problem, da der sjældent er plads til at lave flere afdelinger for at afgrænse aldersbegrænsede videospil fra børn og unge, som det f.eks. ofte bliver gjort med tegneserier og romaner. Skal videospil kunne benyttes på biblioteket, bliver det selvfølgeligt nødvendigt at lave plads til de maskiner, der kræves for at spille på biblioteket. For brugerne er videospil på biblioteket en god service, idet videospil ofte er dyre investeringer, et nyt spil koster op til 500 kroner. Det er derfor forståeligt, at mange enten prøver et spil fra biblioteket, inden de beslutter sig for at købe det, eller spiller selve spillet fra start til slut for at spare pengene. Ligesom mange andre medieudgivere har videospilsfirmaer problemer med folkebibliotekerne, som lader folk spille firmaernes produkter gratis. Dette er en af grundene til at videospilslicenserne er dyre for bibliotekerne at anskaffe. Brugerne får ofte muligheden for at spille videospil på biblioteket, hvilket kan gøre bibliotekerne til et sted hvor børn og unge kan opholde sig i deres fritid, især hvis videospil er deres hobby, og de ikke har råd til de nyeste spil. Da mange af dem der låner videospil på biblioteket er børn og unge, kan udlån af aldersbegrænsede spil blive et problem i forhold til forældrene, da det kan være svært at forhindre unge i at låne disse spil. Bibliotekarernes håndtering, af de unge brugeres forældre og andre personer som kan være tøvende eller tvivlsomme overfor videospil på deres folkebiblioteker, kan have indflydelse på, om hvorvidt videospil succesfuldt bliver integreret på biblioteket. Dette kan skabe et stigende behov for bibliotekarer, der specialiserer sig i videospil, idet det 5

6 kræver specielle kompetencer at kunne hjælpe brugerne med videospil. Man kan ikke forlange, at alle bibliotekarerne har disse kompetencer, men det kan være svært at rådgive brugerne, uden at have dem. Denne rapport vil undersøge hvordan videospil bliver introduceret til folkebibliotekerne, hvordan videospil kan gavne bibliotekerne og hvilke kontroverser og problemer der kan opstå, når videospil er involveret. Teori I denne rapport vil der blive fokuseret på to specifikke teorier, organisationsteori og oplevelseskulturteori. Disse er både relevante for integrering af nye tjenester i et allerede eksisterende system og på, hvordan videospil kan påvirke både brugere og bibliotekarer. De to teorier er specifikt set ud fra de to bøgers definitioner: Organisational Culture for Information Managers og Oplevelsesdesign, og er beskrevet herunder i det næste teoriafsnit. Organisational Culture for Information Managers Denne bog omhandler organisationskultur i organisationer som f.eks. biblioteker hvor både intern kommunikation og kompetencerne til at videregive information til brugerne er begreber, og mange af begreberne beskrevet i bogen er relevante, for at kunne forstå hvorfor, der kan opstå problemer i en organisation. To af hoved elementerne i beskrivelsen af organisationskultur er Power distance og Uncertainty avoidance eller magtdistance og usikkerhedsundgåelse. Disse er ofte bestemt af det samfund organisationen befinder sig i 3. Magtdistance begrebet beskriver, hvor stor en social forskel der er imellem lederne af organisationen, og de folk der arbejder for dem. Usikkerhedsundgåelse er, hvor meget usikkerhed i arbejdslivet et samfund generelt vil prøve at undgå, organisationer med lav usikkerhedsundgåelse vil ofte have kortere ansættelses tid, da folk hurtigere skifter job i sådanne samfund. Andre fak- 3 Organisational Culture for Information Managers side

7 torer der påvirker en organisationskultur er individualisme og kollektivisme 4, samt maskulinitet og feminitet 5, men disse vil der ikke være fokus på i denne opgave. I bogens kapitel 7 bliver der opsat 4 case scenarier, hvor der skal oprettes nye tjenester i forskellige informationsmæssige kontekster f.eks. indføre et nyt arkiv eller oprette en speciel bibliotekstjeneste. I bogen bliver disse scenarier brugt til at se på, hvordan de ville blive behandlet i de 4 organisationstyper, der er opstillet i bogen. Disse organisationstyper er baseret på, om hvorvidt kulturen har høj eller lav Power distance og Uncertainty avoidance Disse typer er 6 : 1. Marketplace bureaucracy or village market model bliver karaktiseret som at have en lav magtdistance og usikkerhedsundgåelse, og ses ofte i lande som England, New Zealand og Australien. Denne form for organisationstype fokuserer meget på samarbejde mellem personalet, og har meget interaktion mellem lederne af organisationen og medarbejderne. Denne type af organisation er ofte åben omkring information. 2. Full bureaucracy or pyramid model er i modsætning til organisationstypen ovenover karaktiseret ved at have høj magtdistance og usikkerhedsundgåelse, ses typisk i latinske eller islamiske lande samt Japan. Denne organisationskultur er ofte meget hierarkisk opbygget, og information er ofte på en need-to-know basis. Medarbejdere regner med at få fortalt, hvad de skal gøre/sørge for. Denne organisationstype har ofte et stærkt bias for teknologiske løsninger. 3. Personnel bureaucracy or family model karaktiserer høj magtdistance, men en lav usikkerhedsundgåelse der oftest ses i Kinesiske, Indiske og Singapore baserede organisationer. Magten i disse organisationer er ofte meget individuelt placeret men stadig hierarkisk, og der er ofte tilfælde af nepotisme i denne form for organisationer, det kan være svært for folk at stige i position, hvis de ikke er med i en bestemt gruppe. Medarbejdere i disse organisationer skal oftest være generellister og ikke eksperter i bestemte fag eller kompetencer. 4 Organisational Culture for Information Managers side Organisational Culture for Information Managers side Organisational Culture for Information Managers side

8 4. Workflow bureaucracy or well-oiled machine er karaktiseret som at have lav magtdistance men høj usikkerhedsundgåelse, denne organisationstype findes ofte i germansksprogede lande såsom Tyskland, Schweiz og Østrig. Dette betyder, at der ofte er et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, men at der også er meget fokus på, at sørge for at arbejde sammen med andre handelsorganisationer og regeringstiltag. Dette betyder, at der er et bias for teknologiske løsninger og informationsdeling. Medarbejderne er ofte specialiseret i bestemte kompetencer. Denne rapport vil bruge de forskellige organisationskulturtyper og deres påvirkninger til at undersøge, hvordan videospil bliver integreret i folkebibliotekerne. Da rapportens hovedfokus er på danske folkebiblioteker, vil der specielt være fokus på Marketplace bureaucracy organisationstypen, som størstedelen af de danske organisationer menes at have. Grunden til at andre organisationstyper skal tages med i betragtning er, at mange biblioteker rundt omkring i verden kan have forskellige holdninger til videospil, og det derfor er vigtigt, at have en kontekst over, hvordan andre kulturer reagerer, dette for at kunne analysere, om der er anderledes fokus på videospil i andre landes biblioteker i forhold til de danske folkebiblioteker. Oplevelsesdesign Denne bog omhandler oplevelsesdesign der beskrives som et tværvidenskabeligt koncept, som involverer: æstetik, adfærdsteori, forbrugerteori, mentalitetshistorie, management, kommunikations- og informationsteknologi 7, dog i en afgrænsning af et individualpsykologis perspektiv 8 (med fokus på, hvad der får individer til at opsøge bestemte oplevelser) og med et fokus på detailhandel og brandscapes 9. Bogen omhandler de forskellige butikker, virksomheder og restauranter ønsker at inkorporere eller ligne museer, teater og lignende kulturelle oplevelser. Disse hybridorganisationer er interessante i kontekst til det moderne danske folkebibliotek, idet der her er et stort fokus på oplevel- 7 Oplevelsesdesign, s Oplevelsesdesign, s.30 9 Oplevelsesdesign, s.31 8

9 ser og engagement, og mange af koncepterne i denne bog er derfor relevante i forhold til de brugerinvolverende tiltag, der bliver lavet på bibliotekerne. Ifølge denne bog er oplevelsesdesign baseret på at planlægge situationer og hændelsesforløb der kan bidrage til, at brugere/borgere får interessante og relevante oplevelser på et fysiologisk, emotionelt og kognitivt plan 10. Organisationer, der bruger oplevelsesdesign, prøver derfor at påvirke brugerne på en følelsesmæssig og positiv måde, som vil kunne forbedre brugernes relation til det produkt eller den service organisationen tilbyder. Serviceøkonomien som de fleste butikker i lang tid har fokuseret på, at gøre et produkt så tilgængeligt som muligt for brugeren, er begyndt at blive erstattet af oplevelsesøkonomien pga. skiftet imod hybridisering. Dette betyder, at servicesektorens og vareproduktionens forskelle mindskes idet, det nu også er vigtigt for serviceområdet at de er nære og personlige, og at produkter får mere unikke og kreative karakterer 11. Serviceydelserne ses fra et økonomisk perspektiv som uhåndgribelige salgsvarer, idet de produceres i nuet, og derfor ikke kan lagres af brugeren, de skal derfor være underholdende og udviklende for at kunne tilfredsstille moderne brugere 12. Specielt udviklende oplevelser er vigtige, da de kan lade en bruger danne forventninger til, hvad de ellers kan forvente at få, fra organisationen der tilbyder disse services. Bogen beskriver oplevelsessamfundet som en kollektiv orientering mod oplevelser, for at forøge den enkelte persons individuelle velvære eller lykke, dog uden en kollektiv metode til skabe denne følelse af oplevelse, individet skal selv bestemme, hvor og hvordan disse oplevelser skal udføres 13. Dette er forårsaget af den samfundsøkonomiske opsvings tendens til at erstatte dagligdagens fokus på at overleve, med et fokus på at 10 Oplevelsesdesign, s Oplevelsesdesign, s Oplevelsesdesign, s Oplevelsesdesign, s.86 9

10 skulle få så meget ud af livet som muligt. Ifølge bogen findes der 3 strategier, hvor organisationer kan gøre en forskel i konkurrencen mod deres konkurrenter 14 : 1. Man kan forsøge at være den billigste på det marked, brugeren befinder sig i. 2. Man kan forsøge at være en bekvem og belejlig producent eller leverandør, der hjælper brugeren til at spare tid og gøre dem det bekvemt. 3. Man kan forsøge at komme til at betyde noget for brugeren. Det er specielt det sidste punkt, der kan bruges i en oplevelsessamfundsorienteret organisation. Hvis en organisation sørger for, at brugerne får en langvarig følelse af, at de oplever noget godt og spændende, vil brugeren sandsynligvis benytte organisationens produkter, services eller tjenester igen. Da folkebiblioteket er en offentligorganisation, og brugeren selv kan finde de dokumenter og materialer, de ønsker, er det realistisk set kun i den tredje strategi folkebibliotekerne kan fokusere. Metode I denne rapport fremstilles 3 cases baseret på forskellige områder indenfor emnet: videospil på folkebiblioteket. Disse suppleres med eksempler fra forskellige tidsskrifter og artikler, der både omhandler et historisk syn på videospil på biblioteket, men også et teknisk syn på hvilke ændringer, videospil vil skabe på biblioteket. Casenes løsninger, vil blive baseret på interviews med 3 forskellige bibliotekarer fra 3 forskellige biblioteker, lavet i forbindelse med en tidligere rapport (Videospil og brugeres alder på biblioteket), hvis interviews og interviewmetode er vedlagt som bilag til denne rapport. De responderede i den tidligere rapport er alle de videospils ansvarlige bibliotekarer på bibliotekerne i følgende 3 kommuner: Københavns kommune, Gentofte kommune og Tårnby kommune 15. De tre cases omhandler: 14 Oplevelsesdesign, s Bilag: Hvad har de egentligt gang i? Projektopgave Videospil og brugeres alder på biblioteket metode + interviewguide side

11 1. Videospils introduktion Denne case handler om, hvordan folkebibliotekerne blev introduceret til videospil, samt hvornår og hvordan bibliotekarerne startede med at integrere videospil. På grund af den konstante udvikling af videospil, kan det være svært, at finde et præcist tidspunkt, for hvornår spil blev integreret internationalt, idet de forskellige landes folkebiblioteker formodentligt har integreret forskellige videospils konsoller på forskellige tidspunkter, og det er langt fra sikkert, at alle landes folkebiblioteker endnu har videospil i deres samling. 2. Kontrovers med videospil på folkebiblioteket Denne case går ind i detaljer og viser, hvilke problemer der har været omkring videospil på bibliotekerne, både hvordan brugerne, bibliotekarerne og videospilsfirmaerne har reageret. Problemerne vil hovedsageligt fokusere på danske eksempler, men det er også en nødvendighed at kunne sammenligne med andre landes problemer for at se, hvorfor der er de forskelle, der er, og for at se, hvilke andre problemer der eventuelt senere hen, vil kunne opstå. 3. Nødvendighed af videospil på biblioteket Denne case spørger ind til, hvorfor det overhovedet er nødvendigt for bibliotekerne at integrere videospils mediet. Det skal undersøges, hvilke fordele bibliotekerne får ud af videospillene, og hvordan bibliotekerne ville være uden videospils mediet. Der vil også, dog med et mindre fokus blive set på, om videospil kan være til gavn, og eventuelt bruges i en indlæringsproces. Disse 3 cases bliver dernæst analyseret i kontekst med de 2 teorier beskrevet i det tidligere afsnit samt de 3 interviews. Opbyggelsen af interviewmetoden brugt i den tidligere rapport ses i metodeafsnittet i bilaget Bilag: Hvad har de egentligt gang i? Projektopgave Videospil og brugeres alder på biblioteket Undersøgelsen side.49 11

12 Undersøgelse I denne rapport omfatter undersøgelsen en analyse af forskellige tidsskriftsartikler, der skal give en ide om, hvordan videospil er blevet integreret på danske folkebiblioteker, og bruge disse beskrivelser til at danne 3 cases, der skal kunne analyseres via forskellige teorier samt interviewene af de 3 videospilsansvarlige bibliotekarer. Case 1: Videospils introduktion Den første case skal omhandle selve introduktionen af videospil på bibliotekerne, hvordan man har forsøgt at integrere videospil i det allerede eksisterende system. Artikelanalyse Interessen for at integrere videospil på bibliotekerne kan man spore overraskende langt tilbage, f.eks. købte det amerikanske folkebibliotek Flesh Public Library Piqua, Ohio, allerede i 1979 et Atari videospils konsol til brug i biblioteket, som en del af et elektronisk lærings center 17. I starten var de ansatte meget usikre på, om de skulle indføre et sådan medie, ifølge biblioteksdirektøren Wallace White var den endelige beslutning stillet op sådan: The final decision was based on, of all things, our own materials selection policy, which states that our library serves at least two major functions: one is educational and one is recreational 18 De første videospil der blev integreret i biblioteket, blev det altså pga. deres underholdningsværdi, og de blev en så stor succes på biblioteket, at de blev nødt til at indføre et mindre honorar på 0,25$, for at kunne blive ved med at reparere den store mængde slid, spillene blev udsat for, White fortalte: 17 Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s. 17 og Library Journal (8.april 15, 1981, s.859) 12

13 We discovered the first year the repair and replacement of the equipment was expensive. The joysticks were only making it through about three weeks and the console four to five months. We had to have a back-up console and have one in repairs So we instituted a small charge that more than covers the cost of repairs and has allowed us to buy more video games. It has become a self-financing service. 19 Med et betalingskrav kunne disse biblioteker altså beholde på denne temmelig dyre tjeneste, dette blev dog sværere da flere af brugerne selv begyndte at få disse systemer i deres hjem. White mente dog, at der stadig var et grundlag for at udlåne videospil: We see that we have to begin loaning [the game catridges] for the home market in 84 and phasing out our library [game] console. We began discovering kids coming in to see specifically if we had a game; if we didn t own the game, they bought it for their home. 20 Den generelle attitude på dette tidspunkt lod til at være, at videospil var interessante og brugbare i bibliotekernes kollektioner, men at de ikke nødvendigvis absolut skulle forøge mængden af bog læsning, og bibliotekarerne skulle begynde at være mere generelle omkring, hvilke medier de udlånte og tilbød af specielle tjenester. Dette ses eksemplificeret i den tidligere biblioteks direktør af Pawtucket Public Library, Mike Knievel, udtalelse: the role of the library is not to push books per se, but to acquire, organize and redistribute information and recreational material 21 Dette er et skift fra bibliotekernes hovedfokus på bøger, hen imod at skulle være centraliseret på alle former for medier, der indeholder information, eller som kan bruges til rekreation. 19 Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s

14 I 2009 skrev tidsskriftet Bibliotekspressen, at der ikke var nok fokus på de forskellige spil, som på dette tidspunkt var populære, og forsøgte at rette op på dette ved at beskrive disse spil i artiklen Kom ind i spillet, på en måde, der gerne skulle vække interesse eller i det mindste gøre flere bibliotekarer opmærksomme, på hvordan brugerne opfattede disse videospil. Flere af disse eksempler er udtalelser af John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, f.eks. beskriver han spillet Little Big Planet således: Det er et eksempel på magt-til-masserne spil, der faktisk virker og rammer utroligt bredt. Spillet introducerer sig selv så godt, at lille Jens på 5 år kan spille med sin farfar på Artiklen prøver at showcase forskellige spil med fokus på både deres genre og deres salgspunkter. Da mange af disse spil er meget populære titler, som videospils interesserede brugere ville kende til, kunne denne artikel bruges som en guide for de bibliotekarer, der ikke normalt tager sig af videospil. Bibliotekarerne ville bedre kunne forstå, hvad brugerne forventer at kunne få ud af videospils oplevelserne på biblioteket, og hvilke spil der var de mest populære, på det tidspunkt da artiklen blev udgivet. Artiklen giver også nogle tips til, hvordan bibliotekarerne kan forbedre formidlingen af videospil til brugerne, disse forslag består bl.a. af 23 : 1. Oprette en hjemmeside der kunne bruges til aktiviteter omkring videospil, top 10 lister, forummer, spilnyheder etc. 2. Lave spilleværksteder, hvor garvede brugere kan hjælpe andre brugere eller endda holde foredrag. 3. Lave events eller udgive ekstra information når længe ventede eller store videospils titler bliver udgivet. 4. Tilbyde og reklamere for videospil der fokuserer på bevægelse af kroppen i forbindelse med motionsdage. Man kan i denne artikel se, at der stadig er et krav på at udvikle de tjenester, der involverer videospil, selvom de i nogle lande har været i cirkulation siden 80 erne. I andre 22 Biblioteksekspressen 2, 2009: Kom ind og spil s.9 23 Biblioteksekspressen 2, 2009: Kom ind og spil s.10 Gør mere for spil notat 14

15 udgaver af Bibliotekspressen er der ligeledes forslag til, hvordan man forbedrer formidlingen af videospil, disse tiltag involverer både børn, unge og voksne og hvorledes man låner materialet på bibliotekerne. Ifølge en artikel skrevet i 2006, har mange børn et stort forbrug af medier i deres hverdag. De er temmelig ressource stærke hvad angår disse medier, men når de ikke har de ekspertiser, som mange moderne bibliotekarer har, er det derfor vigtigt, at bibliotekarerne er der for at hjælpe dem, med at udvikle deres uformelle kompetencer til egentlige tolkningskompetencer 24. I 2008 prøvede de på Frederiksberg bibliotek en lidt anden taktik end på de fleste andre biblioteker, idet de fokuserede deres videospils område specifikt til voksne i stedet for at fokusere på børn, som er normen 25. Dette område har hver dag en del besøgende, ifølge projektlederen Frederik Nielsen: Vi har for eksempel et par i trediverne, der kommer og spiller tennis, golf og andre sportsspil på Wii. Så svinger de med armene og kommer med udbrud. Det skal ikke genere andre brugere af biblioteket. 26 Ifølge Nielsen er der i gennemsnit personer, der hver dag gennemfører et videospil på biblioteket, og dette tal stiger i ferierne. Selvom målgruppen for videospilszonen er tiltænkt voksne, er der en del unge og børn, der også opholder sig i zonen, fordi der ikke er oprettet en spilzone specifikt til børn. Det er derfor vigtigt, at bibliotekarerne sørger for at have spil, der henvender sig til flere aldersgrupper parat 27. Dette viser, at der stadig er plads til at oprette dedikerede videospilsområder på biblioteket, men også, at det kan være svært, at differentiere mellem voksen og børneområder hvad angår videospil. I 2008 blev der forsøgt et projekt der skulle lade brugerne låne videospil online. Dette ville være første gang, sådan et tilbud ville være muligt ikke blot i Danmark men i hele 24 Bibliotekspressen 10, 2006, Fremtidens interaktive børnebibliotek s. 17, midtklumme. 25 Bibliotekspressen 18, 2008, Skyd på biblioteket, s Bibliotekspressen 18, 2008, Skyd på biblioteket, s.20 midtklumme 27 Bibliotekspressen 18, 2008, Skyd på biblioteket, s.20 midtklumme 15

16 verden 28. Denne tjeneste skulle gerne implementeres på samme måde som nogle biblioteker havde gjort med musik og lydbøger, og senere e-bøger 29, nemlig ved at downloade en fil fra en biblioteksaffilieret hjemmeside som sletter sig selv efter 7-30 dage 30. Lederen af projektet, Anne Marie Johnson indrømmer, at der kan opstå visse problemer med dette: Der er så mange aktører i spiludvikling. Blandt andet tegnere, programmører og instruktører. Det er ikke så enkelt at afklare forholdene omkring rettighederne til mediet. 31 Bibliotekerne forsøger at forøge formidlingen af videospil med forskellige tiltag som disse, både for at nå de brugere, der normalt ikke ville komme på biblioteket men også for at vise, at bibliotekerne kan tilbyde tjenester uden for deres fysiske rammer. Case dannelse I de forskellige artikler omkring videospils første dage og den videre integration på biblioteket kan man se, at der altid har været en hvis mængde af interesse for at indføre videospil, både som et udlånt medie men også som en tjeneste, der kan bruges på det fysiske bibliotek. Dette før mange af de firmaer der i dag producerer og udgiver videospil, overhovedet var begyndt på dette marked. Der er og har været mange forskellige tiltag rettet mod at forøge synligheden, brugen og udlånet af videospil på biblioteket. Der er f.eks. lavet specifikke områder til at brugerne på biblioteket, hvor de kan spille videospil, eller en online service hvor de kan låne videospil over nettet. Disse to tiltag vil der blive fokuseret på i denne case, idet det ene tiltag med et service område hvor brugerne kan spille videospil på biblioteket, kan spores tilbage til starten af videospils introduktion (Flesh Public Library Piquas multimedie center), og det andet tiltag fordi de fleste moderne bibliotekstjenester er blevet online. Casen er således: Et bibliotek har fået en donation til at oprette to nye tjenester omkring videospil. Biblioteket ønsker, at forbedre deres allerede eksisterende videospils 28 Bibliotekspressen 18, 2008, Lån spillet hjemmefra, s https://ereolen.dk/ 30 Bibliotekspressen 18, 2008, Lån spillet hjemmefra, s.21 midtklumme 31 Bibliotekspressen 18, 2008, Lån spillet hjemmefra, s.21 sidste klumme 16

17 område ved at renovere det og sørge for, at området kan bruges af børn og unge til at spille videospil i, uden vel at mærke at forstyrre resten af brugerne i biblioteket. Biblioteket vil også gerne forbedre deres synlighed online og ønsker derfor at se, om der er mulighed for, at blive en del af et projekt der udlåner videospil online, eller hvad de evt. selv skal gøre, for at kunne oprette en sådan tjeneste. Ved at analysere de forskellige situationer sådanne ændringer ville kunne bringe i kontekst til organisationskultur og oplevelseskultur, kan man undersøge, hvordan videospil bliver introducerede og integrerede på folkebibliotekerne. Case 2: Kontrovers med videospil på folkebiblioteket I alle organisationer vil der kunne opstå strid imellem flere forskellige fraktioner ofte pga. ændringer af det allerede etablerede system. I sådanne situationer er der ofte mindst to sider af sagen, f.eks. den del af organisationen der ønsker at bevare de tidligere etablerede funktioner, og de der ønsker, at støtte de nye ændringer eller endda kræver en endnu større og hurtigere udvikling. Denne case omhandler både denne konfrontation af ønsker om folkebibliotekets videre udvikling omkring videospil, men også de større problemer der relaterer sig til videospil, som bibliotekerne og bibliotekarerne har. Artikelanalyse Ligesom at der har været en interesse for at inkludere videospil i bibliotekernes samlinger siden 80 erne hos nogle bibliotekarer, har der også været modstand fra andre bibliotekarer, der mente, at ændringerne i biblioteket vil skade bibliotekernes grundlag. Denne holdning ses eksemplificeret i denne udtale fra den daværende direktør for Temple Public Library, Arizona, Will Manley: Nothing, repeat nothing, in eleven years of being a librarian has upset me more [than circulation of video games] It is seriously wrong. It is an abandonment of the mission of the public library. It is surrendering to the commercial and superficial Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s. 18 BAH HUMBUG afsnittet 17

18 Ifølge Manley vil et fokus på videospil altså medføre et tab af, hvad han mener, er bibliotekarernes pligt og bibliotekernes formål. Han indrømmer, at det er muligt, at videospil kan promovere visse færdigheder såsom koordination og hukommelse, men at de har mangler fordi de ikke: promote good new books, sharpen reading skills 33 Dette viser, at nogle bibliotekarer har haft en klar følelse af, at bibliotekerne ikke burde promovere medier, der ikke er bog baserede. Selvom denne holdning ikke er så udbredt, som den måske har været, kan der stadig opstå problemer, når bibliotekarer behandler en form for medie som værende naturlig bedre i forhold til et andet medie, specielt hvis de har ansvaret for at promovere mange forskellige medier. I en artikel i Bibliotekspressen 2008 beskrives dette problem. I artiklen Spil er Sorteper, postuleres det at problemet stammer fra et hierarkisk syn på medierne, hvilket bibliotekarerne burde skaffe sig af med. Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal holde op med at promovere de ældre medier på biblioteket, forklarer Bo Kampmann Walther, som på det tidspunkt var Ph.d. studerende og associeret professor ved Center for Medievidenskab ved syddansk universitet: Man skal ikke lefle for de nye medier ved at skubbe de gamle konfirmationsromaner væk fra hylden og erstatte dem med Counter Strike i klassesæt. Men man skal heller ikke frygte, at dannelsen ryger ud med badevandet, fordi spil er blevet en del af manges hver dag. 34 Ifølge artiklen, var 2008 også det år, hvor kulturministeriet krævede at bøger fik første prioritet, når der skulle indkøbes materialer til folkebibliotekerne 35. Walther forklarer videre, hvorfor der er dette stærke fokus på bøger, og hvorfor der er bibliotekarer samt brugere, der ikke mener, at videospil har en plads på bibliotekerne: 33 Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s. 18 BAH HUMBUG afsnittet 34 Bibliotekspressen 13, 2008, s Bibliotekspressen 13, 2008, s.20 klumme 2 18

19 Bogen har optaget os meget længere end tegneserier, film og spil. Vi lever trods alt stadig i en bibliocentrisk kultur, hvor dannelseshorisonten sætter bogen i centrum. I et mediehistorisk blik har der altid været såkaldt mediapanic. Vi ser et monster i horisonten, og det har et voldsomt tag i folk. For 50 år siden var det film, der var sorteper, nu er det spil. 36 Walther blev i artiklen spurgt om Hvordan skiller man gode spil fra dårlige? og han svarede, at man burde gøre det på samme måde, som man gør med bøger og film. Ifølge ham består bedømmelsen af 3 formaliserede punkter 37 : 1. Bibliotekaren skal forholde sig til indholdet. Hvad handler bogen/filmen/spillet om? 2. Hvilken oplevelse får man i forhold til mediet? Har bogen billeder, er filmen 3d eller er spillet særlig interaktivt? 3. Får læseren/seeren/videospilleren noget ud af deres oplevelse set fra et klassisk dannelsesbegreb? Føler de sig beriget? Walther bringer også diskussionen om voldelige spil op, men han mener ikke, at den egentlige fysiske vold fremvist i spillene er skadelig, men derimod agitatorisk vold hvori et videospil nedgør en bestemt gruppe personer eller folkeslag, ved f.eks. specifikt at gøre dem til modstanderne i et skydespil. Walther mener at: Det er manipulation og uetisk, og det skal bibliotekarer selvfølgelig kunne skelne imellem. Det er en diskussion som altid har været om kunst i almindelighed: om kunst, bøger, spil og så videre skal være et spejl af samfundet, eller om det skal gå igennem et etisk filter. I USA mente flere for eksempel, at bogen American Psycho skulle forbydes, da den udkom. 38 Han mener dog, at selv med disse mulige problemer, skal man ikke stoppe med at beskæftige sig med de forskellige medier. Han mener også, at bibliotekarer generelt er 36 Bibliotekspressen 13, 2008, s.20 klumme 2, Fru Hyacinth fornemmelser 37 Bibliotekspressen 13, 2008, s Bibliotekspressen 13, 2008, s.21 19

20 åbne for nye medier og ideer, og at det er andre fagområder, der har problemer med videospil: hvor jeg oplever større fordomme i dansklærerkredse, hvor holdningen er, som den var i forhold til internettet: >>Det går nok over<< 39 I 80 erne har der været lignende udtalelser om videospil, specifikt i forhold til at selvom videospil havde været en god ydelse, ville der i fremtiden være langt flere der brugte hjemmecomputere, og derfor ville der være større fokus på spil, der skulle spilles på computere. Brenda Berger har sagt følgende om videospils fremtid på biblioteket: [the video game service] has been marvelous for what it s done [brought more people to the library] and we re willing to see what the future brings because it s a rental collection and it pays for itself. The market is changing and it has to be watched. [Video game circulation] is still popular with us, but people are going into computers. 40 Selv tilbage i 80 erne har der altså været snak om, at videospil på den ene eller anden måde ophører med at være et medie, bibliotekarerne kan bruge i deres samlinger. Det skal selvfølgelig siges, at det er de færreste danske folkebiblioteker, der har adgang til gamle Atari systemer, så de fleste gamle spilkonsoller og spil bliver udfaset, når de ikke længere virker eller har et publikum der er stort nok. Ligesom bibliotekerne indefra har haft problemer med at indføre forskellige medietyper, har producenterne og udgiverne der er udefra, heller ikke været alt for interesserede i bibliotekernes ret til at udlåne deres produkter. Folkebibliotekerne bliver ikke altid set på med velmenende øjne af disse organisationer. På nuværende tidspunkt er det dog også et stort problem med folk, der illegalt downloader materiale fra internettet, og i et forsøg på at hindre dette, kan biblioteker muligvis blive fanget i en gråzone hvad angår internationale copyright og IP (Intellectual Property) love Bibliotekspressen 13, 2008, s Collection Building vol. 6 Iss: : Beep. Bong. Replace Shh! in the Library When Video Games are Added to the Collection s. 18 BAH HUMBUG afsnittet 41 Research on intellectual property right problems of peer-to-peer networks, The electronic Library, vol.20,

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice

Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014. Jakob Heide Petersen. Folkebibliotekernes ebogsservice Hvordan udvider vi bogsalget? Branchetræf 2014 Jakob Heide Petersen Indhold Folkebibliotekernes rolle Hvorfor e bøger? Konkurrence om opmærksomheden Den økonomiske klemme Udlånsmodeller Digitalisering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG

FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG KENMAY 07-05-2015 FLYT DIG! ELLER FREMTIDEN KOMMER EFTER DIG VED METTE SILLESEN FREMTIDSFORSKER I FUTURE NAVIGATOR VIL DU HAVE PRÆSENTATIONEN? SÅ SEND EN MAIL TIL: MAIL@METTESILLESEN.COM OG DU VIL MODTAGE

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda

En Verdensomfattende. Standard. Finn Havaleschka, Garuda En verdensomfattende Standard En Verdensomfattende Standard for Human Ressource Assessment Instrumenter Finn Havaleschka, Garuda En vision Ikke mange ved det, men faktisk har der de sidste 3 år været bestræbelser

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere