Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onkologisk afdeling Herlev Hospital"

Transkript

1 Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 57 % af de indlagte patienter. 57 % 57 % % Enheden for Brugerundersøgelser LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. specialeresultatet (O, U eller G): I figurer og tabeller angiver O, U og G, om afdelingens resultat er over, under eller ikke signifikant forskelligt fra specialeresultatet for Onkologi på landsplan. Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. De to mest almindelige eksempler på det er: - at vi ikke kan tildele O, U eller G i de regionale spørgsmål, da vi ikke har et specialeresultat på landsplan at sammenligne med. - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (54) 15. Den skriftlige information er god (71) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (119) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (131) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (127) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (133) 22. Det samlede indtryk er godt (134) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (119) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (126) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (126) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (119) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (124) 16. Den mundtlige information er god (136) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (131) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (34) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (113) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (108) 8_7. Smertehåndteringen er god (97) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (130) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (132) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (35) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (33) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (126) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (52) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (133) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (110) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (69) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (88) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (112) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (55) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (132) 9. Patienten oplever ikke fejl (133) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (93) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (125) 14. Patienten modtager skriftlig information (100) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (132) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (84) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (17) G 3 G U 1 G U U G 2 G G G G * G G G G G G G U * * % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. To stjerner ved siden af hinanden ( * * ) helt til højre i figuren betyder, at hverken sammenligning over tid (første * ) eller placering specialeresultatet (anden * ) kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt i begge analyser. LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (34) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (33) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (131) G * U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,9 60,1 3,0 1,0 - Onkologisk afdeling 34 29,4 61,8 5,9 2,9 G 0-59 år 18 16,7 72,2 5,6 5, år 16 43,8 50,0 6,3 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 34 29,4 61,8 5,9 2,9 - - Mand 14 0,0 92,9 0,0 7,1 - - Kvinde 20 50,0 40,0 10,0 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 20 20,0 75,0 5,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 11 36,4 45,5 9,1 9,1 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 0,0 0, _1. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling 33 87,9 12,1 * år 18 77,8 22, år ,0 0,0 - - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 33 87,9 12,1 - - Mand 14 78,6 21,4 - - Kvinde 19 94,7 5,3 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 3 100,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 20 80,0 20,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 0 0,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U ,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 0 0,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 5

6 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi ,7 41,7 2,0 0,6 - Onkologisk afdeling ,5 51,1 6,1 2,3 U 0-59 år 45 35,6 55,6 6,7 2, år 86 43,0 48,8 5,8 2,3 - - Akut indlagt 94 41,5 50,0 5,3 3,2 - - Planlagt indlagt 37 37,8 54,1 8,1 0,0 - - Mand 54 31,5 63,0 3,7 1,9 - - Kvinde 77 46,8 42,9 7,8 2,6 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 40,0 60,0 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 43 34,9 55,8 9,3 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 22 31,8 59,1 4,5 4,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 45 51,1 40,0 6,7 2,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 33,3 50,0 0,0 16,7 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (84) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (54) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (113) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (132) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (88) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (110) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (119) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (126) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (119) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (127) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (69) U G G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 4, der handler om patientens oplevelse af at have en kontaktperson med særligt ansvar, er opgjort på to måder. Spørgsmål 4_0 omfatter kun svar fra patienter, som har været indlagt mere end ét døgn. Spørgsmålet er en særlig opgørelse for Region Hovedstaden, som bliver brugt i forbindelse med kvalitetshandlingsplanen. Spørgsmål 4 omfatter kun svar fra patienter, som har været indlagt mere end to døgn. Det er kun spørgsmål 4, der vises i figuren, mens begge spørgsmål kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 7

8 4_0. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end ét døgn) Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 28, år 46 82,6 17, år 89 66,3 33,7 - - Akut indlagt 97 72,2 27,8 - - Planlagt indlagt 38 71,1 28,9 - - Mand 56 73,2 26,8 - - Kvinde 79 70,9 29,1 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 68,8 31,3 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 43 62,8 37,2 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 23 69,6 30,4 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 47 80,9 19,1 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 83,3 16, Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej Specialeresultat for Onkologi ,0 16,0 - Onkologisk afdeling 84 65,5 34,5 U 0-59 år 32 78,1 21, år 52 57,7 42,3 - - Akut indlagt 60 66,7 33,3 - - Planlagt indlagt 24 62,5 37,5 - - Mand 40 67,5 32,5 - - Kvinde 44 63,6 36,4 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 10 50,0 50,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 30 63,3 36,7 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 17 64,7 35,3 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 24 70,8 29,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 100,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 8

9 5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,5 55,7 1,5 0,3 - Onkologisk afdeling 54 29,6 68,5 1,9 0,0 G 0-59 år 25 24,0 72,0 4,0 0, år 29 34,5 65,5 0,0 0,0 - - Akut indlagt 39 33,3 66,7 0,0 0,0 - - Planlagt indlagt 15 20,0 73,3 6,7 0,0 - - Mand 27 18,5 81,5 0,0 0,0 - - Kvinde 27 40,7 55,6 3,7 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 18 22,2 72,2 5,6 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 11 45,5 54,5 0,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 17 23,5 76,5 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 66,7 0,0 0, Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,9 60,8 4,5 0,8 - Onkologisk afdeling ,0 60,2 7,1 1,8 G 0-59 år 40 17,5 67,5 12,5 2, år 73 38,4 56,2 4,1 1,4 - - Akut indlagt 78 35,9 55,1 6,4 2,6 - - Planlagt indlagt 35 20,0 71,4 8,6 0,0 - - Mand 51 25,5 68,6 5,9 0,0 - - Kvinde 62 35,5 53,2 8,1 3,2 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 13 30,8 69,2 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 35 34,3 60,0 5,7 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 18 33,3 44,4 11,1 11,1 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 42 26,2 64,3 9,5 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 9

10 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Onkologi 787 0,5 91,7 7,9 - Onkologisk afdeling 132 0,0 88,6 11,4 G 0-59 år 46 0,0 89,1 10, år 86 0,0 88,4 11,6 - - Akut indlagt 93 0,0 88,2 11,8 - - Planlagt indlagt 39 0,0 89,7 10,3 - - Mand 55 0,0 100,0 0,0 - - Kvinde 77 0,0 80,5 19,5 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 0,0 86,7 13,3 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 41 0,0 95,1 4,9 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 0,0 75,0 25,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 47 0,0 91,5 8,5 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 0,0 80,0 20, I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Specialeresultat for Onkologi 615 0,6 89,1 10,3 - Onkologisk afdeling 88 0,0 85,2 14,8 G 0-59 år 33 0,0 81,8 18, år 55 0,0 87,3 12,7 - - Akut indlagt 63 0,0 84,1 15,9 - - Planlagt indlagt 25 0,0 88,0 12,0 - - Mand 36 0,0 86,1 13,9 - - Kvinde 52 0,0 84,6 15,4 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 10 0,0 100,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 26 0,0 80,8 19,2 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 17 0,0 76,5 23,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 31 0,0 90,3 9,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 0,0 75,0 25,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 10

11 8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,4 70,0 12,7 0, år 40 17,5 65,0 15,0 2, år 70 15,7 72,9 11,4 0,0 - - Akut indlagt 82 17,1 69,5 12,2 1,2 - - Planlagt indlagt 28 14,3 71,4 14,3 0,0 - - Mand 48 16,7 72,9 10,4 0,0 - - Kvinde 62 16,1 67,7 14,5 1,6 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 7,1 85,7 7,1 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 31 19,4 74,2 6,5 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 20 10,0 70,0 15,0 5,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 41 17,1 65,9 17,1 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 50,0 25,0 25,0 0, _2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med plejepersonalet om din behandling og pleje, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,2 72,3 6,7 0, år 41 19,5 73,2 4,9 2, år 78 20,5 71,8 7,7 0,0 - - Akut indlagt 85 23,5 67,1 8,2 1,2 - - Planlagt indlagt 34 11,8 85,3 2,9 0,0 - - Mand 50 16,0 80,0 4,0 0,0 - - Kvinde 69 23,2 66,7 8,7 1,4 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 20,0 73,3 6,7 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 34 14,7 85,3 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 21 28,6 57,1 9,5 4,8 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 44 20,5 72,7 6,8 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 20,0 40,0 40,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 11

12 8_3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,6 41,3 7,1 0, år 43 55,8 41,9 2,3 0, år 83 49,4 41,0 9,6 0,0 - - Akut indlagt 94 48,9 41,5 9,6 0,0 - - Planlagt indlagt 32 59,4 40,6 0,0 0,0 - - Mand 52 48,1 46,2 5,8 0,0 - - Kvinde 74 54,1 37,8 8,1 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 50,0 50,0 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 37 54,1 43,2 2,7 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 37,5 45,8 16,7 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 43 62,8 32,6 4,7 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 16,7 50,0 33,3 0, _4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 42,9 4,2 0, år 40 55,0 40,0 5,0 0, år 79 51,9 44,3 3,8 0,0 - - Akut indlagt 89 50,6 43,8 5,6 0,0 - - Planlagt indlagt 30 60,0 40,0 0,0 0,0 - - Mand 49 53,1 44,9 2,0 0,0 - - Kvinde 70 52,9 41,4 5,7 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 56,3 31,3 12,5 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 33 69,7 30,3 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 21 42,9 47,6 9,5 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 45 46,7 53,3 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 25,0 50,0 25,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 12

13 8_5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,4 33,1 3,1 2, år 43 62,8 34,9 0,0 2, år 84 60,7 32,1 4,8 2,4 - - Akut indlagt 93 60,2 33,3 3,2 3,2 - - Planlagt indlagt 34 64,7 32,4 2,9 0,0 - - Mand 51 60,8 39,2 0,0 0,0 - - Kvinde 76 61,8 28,9 5,3 3,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 66,7 26,7 6,7 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 39 61,5 35,9 0,0 2,6 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 58,3 29,2 8,3 4,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 44 63,6 34,1 0,0 2,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 40,0 40,0 20,0 0, _6. Hvordan oplevede du muligheden for at tale fortroligt med personalet på afdelingen, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling 69 29,0 56,5 7,2 7, år 22 22,7 59,1 9,1 9, år 47 31,9 55,3 6,4 6,4 - - Akut indlagt 54 31,5 50,0 9,3 9,3 - - Planlagt indlagt 15 20,0 80,0 0,0 0,0 - - Mand 27 18,5 66,7 11,1 3,7 - - Kvinde 42 35,7 50,0 4,8 9,5 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 8 0,0 100,0 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 18 27,8 72,2 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 15 40,0 26,7 13,3 20,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 25 32,0 52,0 12,0 4,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 33,3 0,0 33,3 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 13

14 BEHANDLINGSFORLØB 8_7. Smertehåndteringen er god (97) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (124) 9. Patienten oplever ikke fejl (133) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (17) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (125) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (55) G * * G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten var i tvivl om noget i forbindelse med medicinen under indlæggelsen, kan det uddybes i et åbent kommentarfelt under spørgsmål 8_9. Patienten har også mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 14

15 8_7. Hvordan vurderer du, at der blev taget hånd om dine smerter, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for smertelindring) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling 97 43,3 47,4 7,2 2, år 31 41,9 48,4 6,5 3, år 66 43,9 47,0 7,6 1,5 - - Akut indlagt 76 44,7 44,7 7,9 2,6 - - Planlagt indlagt 21 38,1 57,1 4,8 0,0 - - Mand 37 32,4 62,2 5,4 0,0 - - Kvinde 60 50,0 38,3 8,3 3,3 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 13 46,2 46,2 7,7 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 26 38,5 53,8 7,7 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 21 47,6 38,1 4,8 9,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 32 37,5 53,1 9,4 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 80,0 20,0 0,0 0, _8. Var du i tvivl om noget i forbindelse med den medicin, du modtog, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har modtaget medicin) Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling 124 8,1 91, år 42 11,9 88, år 82 6,1 93,9 - - Akut indlagt 89 6,7 93,3 - - Planlagt indlagt 35 11,4 88,6 - - Mand 50 8,0 92,0 - - Kvinde 74 8,1 91,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 0,0 100,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 39 10,3 89,7 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 12,5 87,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 43 7,0 93,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 0,0 100,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 15

16 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Specialeresultat for Onkologi ,0 85,0 - Onkologisk afdeling ,0 82,0 G 0-59 år 45 31,1 68, år 88 11,4 88,6 - - Akut indlagt 94 17,0 83,0 - - Planlagt indlagt 39 20,5 79,5 - - Mand 54 11,1 88,9 - - Kvinde 79 22,8 77,2 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 25,0 75,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 4,8 95,2 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 29,2 70,8 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 45 22,2 77,8 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 16,7 83, Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi 98 26,4 47,2 22,3 4,1 - Onkologisk afdeling 17 23,5 23,5 47,1 5,9 * * 0-59 år 10 20,0 40,0 30,0 10, år 7 28,6 0,0 71,4 0,0 - - Akut indlagt 11 27,3 9,1 54,5 9,1 - - Planlagt indlagt 6 16,7 50,0 33,3 0,0 - - Mand 4 0,0 75,0 25,0 0,0 - - Kvinde 13 30,8 7,7 53,8 7,7 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 3 33,3 0,0 66,7 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 1 0,0 100,0 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 3 33,3 0,0 33,3 33,3 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 9 22,2 33,3 44,4 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 1 0,0 0,0 100,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 16

17 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi 727 3,5 11,8 19,4 65,3 - Onkologisk afdeling 125 6,4 15,2 19,2 59,2 G 0-59 år 44 9,1 18,2 18,2 54, år 81 4,9 13,6 19,8 61,7 - - Akut indlagt 89 5,6 15,7 23,6 55,1 - - Planlagt indlagt 36 8,3 13,9 8,3 69,4 - - Mand 52 3,8 17,3 25,0 53,8 - - Kvinde 73 8,2 13,7 15,1 63,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 14,3 21,4 14,3 50,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 40 0,0 7,5 20,0 72,5 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 23 8,7 17,4 26,1 47,8 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 42 9,5 16,7 19,0 54,8 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 0,0 33,3 0,0 66, Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,8 62,6 7,6 1,9 - Onkologisk afdeling 55 20,0 63,6 16,4 0,0 G 0-59 år 18 22,2 50,0 27,8 0, år 37 18,9 70,3 10,8 0,0 - - Akut indlagt 44 22,7 59,1 18,2 0,0 - - Planlagt indlagt 11 9,1 81,8 9,1 0,0 - - Mand 23 17,4 69,6 13,0 0,0 - - Kvinde 32 21,9 59,4 18,8 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 9 11,1 88,9 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 15 26,7 60,0 13,3 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 13 23,1 46,2 30,8 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 16 12,5 68,8 18,8 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 17

18 INFORMATION 14. Patienten modtager skriftlig information (100) 15. Den skriftlige information er god (71) 16. Den mundtlige information er god (136) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (133) G G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 18

19 14. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? (Omfatter kun patienter, der har haft behov for skriftlig information) Ja, før indlæggelsen Ja, mens jeg var indlagt Ja, før og under indlæggelsen Nej, jeg fik ikke tilbudt det Specialeresultat for Onkologi ,5 23,6 12,4 28,5 - Onkologisk afdeling ,0 28,0 9,0 28,0 G 0-59 år 33 51,5 21,2 12,1 15, år 67 26,9 31,3 7,5 34,3 - - Akut indlagt 66 27,3 30,3 7,6 34,8 - - Planlagt indlagt 34 50,0 23,5 11,8 14,7 - - Mand 41 43,9 26,8 9,8 19,5 - - Kvinde 59 28,8 28,8 8,5 33,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 13 38,5 23,1 7,7 30,8 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 31 41,9 29,0 9,7 19,4 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 16 6,3 25,0 6,3 62,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 35 37,1 34,3 11,4 17,1 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 60,0 0,0 0,0 40, Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? (Omfatter kun patienter, som har modtaget skriftlig information og læst den) god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi ,5 73,5 1,4 0,5 - Onkologisk afdeling 71 26,8 70,4 2,8 0,0 G 0-59 år 27 29,6 66,7 3,7 0, år 44 25,0 72,7 2,3 0,0 - - Akut indlagt 43 27,9 69,8 2,3 0,0 - - Planlagt indlagt 28 25,0 71,4 3,6 0,0 - - Mand 32 28,1 71,9 0,0 0,0 - - Kvinde 39 25,6 69,2 5,1 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 9 33,3 66,7 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 25 32,0 68,0 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 6 16,7 83,3 0,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 28 25,0 71,4 3,6 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 0,0 66,7 33,3 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig Specialeresultat for Onkologi ,5 63,0 2,9 0,6 - Onkologisk afdeling ,8 69,1 6,6 1,5 U 0-59 år 46 17,4 73,9 6,5 2, år 90 25,6 66,7 6,7 1,1 - - Akut indlagt 97 23,7 66,0 8,2 2,1 - - Planlagt indlagt 39 20,5 76,9 2,6 0,0 - - Mand 56 21,4 73,2 5,4 0,0 - - Kvinde 80 23,8 66,3 7,5 2,5 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 12,5 87,5 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 43 30,2 67,4 2,3 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 25,0 54,2 12,5 8,3 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 47 21,3 70,2 8,5 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 0,0 83,3 16,7 0, _1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 37,6 9,0 4, år 44 40,9 40,9 13,6 4, år 89 52,8 36,0 6,7 4,5 - - Akut indlagt 95 48,4 36,8 9,5 5,3 - - Planlagt indlagt 38 50,0 39,5 7,9 2,6 - - Mand 55 50,9 40,0 5,5 3,6 - - Kvinde 78 47,4 35,9 11,5 5,1 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 43,8 43,8 6,3 6,3 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 59,5 33,3 4,8 2,4 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 23 39,1 34,8 17,4 8,7 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 46 47,8 41,3 8,7 2,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 33,3 33,3 16,7 16,7 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 20

21 UDSKRIVELSE 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (132) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (126) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (130) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (35) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (52) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (93) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (108) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (112) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (126) G G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 21

22 16_2. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit behandlingsforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,5 29, år 45 64,4 35, år 87 73,6 26,4 - - Akut indlagt 93 74,2 25,8 - - Planlagt indlagt 39 61,5 38,5 - - Mand 54 79,6 20,4 - - Kvinde 78 64,1 35,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 80,0 20,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 64,3 35,7 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 70,8 29,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 45 73,3 26,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 66,7 33, _3. Oplevede du, at personalet tog hensyn til dine behov ved planlægning af din udskrivelse? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,2 38,1 5,6 7, år 44 52,3 38,6 2,3 6, år 82 47,6 37,8 7,3 7,3 - - Akut indlagt 90 51,1 34,4 6,7 7,8 - - Planlagt indlagt 36 44,4 47,2 2,8 5,6 - - Mand 51 54,9 39,2 3,9 2,0 - - Kvinde 75 45,3 37,3 6,7 10,7 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 50,0 42,9 7,1 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 39 48,7 43,6 0,0 7,7 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 41,7 37,5 8,3 12,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 43 55,8 32,6 7,0 4,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 33,3 33,3 16,7 16,7 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 22

23 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Specialeresultat for Onkologi ,0 54,7 7,8 1,5 - Onkologisk afdeling ,3 47,7 7,7 2,3 G 0-59 år 45 57,8 33,3 8,9 0, år 85 34,1 55,3 7,1 3,5 - - Akut indlagt 92 38,0 51,1 8,7 2,2 - - Planlagt indlagt 38 52,6 39,5 5,3 2,6 - - Mand 53 37,7 56,6 5,7 0,0 - - Kvinde 77 45,5 41,6 9,1 3,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 33,3 53,3 0,0 13,3 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 38,1 54,8 7,1 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 50,0 33,3 16,7 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 43 48,8 46,5 4,7 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 16,7 50,0 16,7 16, Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,6 56,2 6,5 3,7 - Onkologisk afdeling 35 34,3 54,3 11,4 0,0 G 0-59 år 7 28,6 57,1 14,3 0, år 28 35,7 53,6 10,7 0,0 - - Akut indlagt 26 30,8 53,8 15,4 0,0 - - Planlagt indlagt 9 44,4 55,6 0,0 0,0 - - Mand 14 28,6 50,0 21,4 0,0 - - Kvinde 21 38,1 57,1 4,8 0,0 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 8 25,0 50,0 25,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 10 20,0 60,0 20,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 7 57,1 42,9 0,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 8 37,5 62,5 0,0 0,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 23

24 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,7 65,1 6,9 2,2 - Onkologisk afdeling 52 25,0 61,5 5,8 7,7 G 0-59 år 14 21,4 71,4 7,1 0, år 38 26,3 57,9 5,3 10,5 - - Akut indlagt 36 25,0 58,3 8,3 8,3 - - Planlagt indlagt 16 25,0 68,8 0,0 6,3 - - Mand 18 11,1 72,2 11,1 5,6 - - Kvinde 34 32,4 55,9 2,9 8,8 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 5 20,0 80,0 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 22 27,3 59,1 4,5 9,1 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 8 25,0 62,5 0,0 12,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 15 26,7 60,0 6,7 6,7 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 2 0,0 50,0 50,0 0, Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol)? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi ,0 16,7 14,7 57,7 - Onkologisk afdeling 93 8,6 12,9 15,1 63,4 G 0-59 år 30 10,0 6,7 6,7 76, år 63 7,9 15,9 19,0 57,1 - - Akut indlagt 63 9,5 12,7 14,3 63,5 - - Planlagt indlagt 30 6,7 13,3 16,7 63,3 - - Mand 40 10,0 17,5 15,0 57,5 - - Kvinde 53 7,5 9,4 15,1 67,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 14,3 21,4 28,6 35,7 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 31 12,9 22,6 12,9 51,6 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 13 0,0 7,7 23,1 69,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 31 6,5 0,0 9,7 83,9 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 0,0 25,0 0,0 75,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 24

25 20_1. Informerede en fra personalet dig om, hvad du fik den medicin for, som du skulle tage efter din udskrivelse? (Omfatter kun patienter, der skulle tage medicin) Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,7 9, år 36 91,7 8, år 72 90,3 9,7 - - Akut indlagt 80 90,0 10,0 - - Planlagt indlagt 28 92,9 7,1 - - Mand 47 91,5 8,5 - - Kvinde 61 90,2 9,8 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 13 92,3 7,7 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 37 97,3 2,7 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 20 75,0 25,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 34 94,1 5,9 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 4 75,0 25, _2. Vidste du, ved hvilke symptomer eller ændringer i din tilstand du skulle kontakte din praktiserende læge eller sygehus, efter din udskrivelse? Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 16, år 39 84,6 15, år 73 83,6 16,4 - - Akut indlagt 84 85,7 14,3 - - Planlagt indlagt 28 78,6 21,4 - - Mand 45 77,8 22,2 - - Kvinde 67 88,1 11,9 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 85,7 14,3 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 31 77,4 22,6 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 21 90,5 9,5 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 40 90,0 10,0 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 50,0 50,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 25

26 20_3. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 7, år 45 91,1 8, år 81 93,8 6,2 - - Akut indlagt 88 94,3 5,7 - - Planlagt indlagt 38 89,5 10,5 - - Mand 52 90,4 9,6 - - Kvinde 74 94,6 5,4 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 13 92,3 7,7 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 40 87,5 12,5 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 95,8 4,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 44 97,7 2,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 5 80,0 20,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 26

27 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (119) 22. Det samlede indtryk er godt (134) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (131) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (133) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (132) G U % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 27

28 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,1 59,2 2,7 0,9 - Onkologisk afdeling ,5 58,8 5,9 0,8 G 0-59 år 43 37,2 53,5 7,0 2, år 76 32,9 61,8 5,3 0,0 - - Akut indlagt 83 33,7 59,0 7,2 0,0 - - Planlagt indlagt 36 36,1 58,3 2,8 2,8 - - Mand 49 24,5 75,5 0,0 0,0 - - Kvinde 70 41,4 47,1 10,0 1,4 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 14 28,6 64,3 7,1 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 39 33,3 66,7 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 20 40,0 40,0 20,0 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 43 34,9 58,1 4,7 2,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 3 33,3 66,7 0,0 0, Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi ,1 53,3 2,7 0,9 - Onkologisk afdeling ,3 61,9 5,2 1,5 U 0-59 år 46 30,4 63,0 4,3 2, år 88 31,8 61,4 5,7 1,1 - - Akut indlagt 95 30,5 62,1 5,3 2,1 - - Planlagt indlagt 39 33,3 61,5 5,1 0,0 - - Mand 54 20,4 77,8 1,9 0,0 - - Kvinde 80 38,8 51,3 7,5 2,5 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 6,3 81,3 12,5 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 28,6 66,7 4,8 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 41,7 50,0 4,2 4,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 46 39,1 54,3 4,3 2,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 16,7 83,3 0,0 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 28

29 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt læger) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 26,7 3,8 1, år 43 74,4 18,6 4,7 2, år 88 64,8 30,7 3,4 1,1 - - Akut indlagt 95 63,2 30,5 5,3 1,1 - - Planlagt indlagt 36 80,6 16,7 0,0 2,8 - - Mand 53 69,8 28,3 1,9 0,0 - - Kvinde 78 66,7 25,6 5,1 2,6 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 56,3 43,8 0,0 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 39 79,5 20,5 0,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 45,8 41,7 12,5 0,0 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 46 73,9 19,6 2,2 4,3 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 66,7 16,7 16,7 0, _2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt sygeplejersker) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,7 23,3 4,5 1, år 45 66,7 28,9 2,2 2, år 88 72,7 20,5 5,7 1,1 - - Akut indlagt 95 71,6 22,1 4,2 2,1 - - Planlagt indlagt 38 68,4 26,3 5,3 0,0 - - Mand 55 69,1 29,1 1,8 0,0 - - Kvinde 78 71,8 19,2 6,4 2,6 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 56,3 37,5 6,3 0,0 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 40 72,5 25,0 2,5 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 62,5 29,2 4,2 4,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 47 80,9 14,9 2,1 2,1 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 50,0 16,7 33,3 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 29

30 22_3. Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler (sengestuer, opholdsrum, toilet m.v.)? godt Godt Dårligt dårligt Specialeresultat for Onkologi Onkologisk afdeling ,9 64,4 14,4 2, år 45 13,3 68,9 13,3 4, år 87 21,8 62,1 14,9 1,1 - - Akut indlagt 94 20,2 63,8 13,8 2,1 - - Planlagt indlagt 38 15,8 65,8 15,8 2,6 - - Mand 52 19,2 67,3 13,5 0,0 - - Kvinde 80 18,8 62,5 15,0 3,8 - - [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 15 6,7 80,0 6,7 6,7 - - [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 42 19,0 61,9 19,0 0,0 - - [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 25,0 66,7 4,2 4,2 - - [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 45 20,0 62,2 15,6 2,2 - - [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. AM3E 6 16,7 50,0 33,3 0,0 - - LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxx % xxxxxxxxxxxxxxxx Afdeling Onkologisk afdeling , ,9 - Speciale Onkologi , ,9 - Alder 0-59 år 46 32, ,4 0, år 94 67, ,1 0,0153 Indlæggelsesform Akut indlagt , ,3 0,1456 Planlagt indlagt 39 27, ,0 0,1456 Køn Mand 59 42, ,4 0,6907 Kvinde 81 57, ,9 0,6907 Afsnit [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 16 11, ,7 0,0483 [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX 45 32, ,3 0,0483 [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 24 17, ,0 0,0483 [130U] ONK.AFSNIT URO/GYN R117U 49 35, ,0 0,0483 [3601] AKUTMODTAGELSE SENGEAFS. 6 4, ,2 0,0483 Indlæggelsestid 1-2 dage 52 37, ,4 * 3-7 dage 73 52, ,5 * 8-14 dage 12 8, ,0 * 15+ dage 3 2,1 5 60,0 * Udfyldt skema Patient , Pårørende 3 2, Patient og pårørende i fællesskab 24 17, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR [130G] ONK.AFSNIT GASTROENT. R117G 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (3) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (10) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (14) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (3) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (16) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (16) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (15) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (5) 15. Den skriftlige information er god (9) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (13) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (5) 16. Den mundtlige information er god (16) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (9) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (8) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (16) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (15) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (15) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (14) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (14) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (14) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (13) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (13) 8_7. Smertehåndteringen er god (13) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (16) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (16) 22. Det samlede indtryk er godt (16) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (15) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (15) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (15) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (14) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (15) 9. Patienten oplever ikke fejl (16) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (8) 14. Patienten modtager skriftlig information (13) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (14) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (14) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (10) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (3) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 32

33 OVERSIGTSFIGUR FOR [130H] ONK.AFSNIT HORVED/THORAX R117H 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (39) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (33) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (39) 15. Den skriftlige information er god (25) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (18) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (34) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 16. Den mundtlige information er god (43) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (40) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (39) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (37) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (37) 9. Patienten oplever ikke fejl (42) 22. Det samlede indtryk er godt (42) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (41) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (20) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (18) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (35) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (31) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (42) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (42) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (40) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (39) 8_7. Smertehåndteringen er god (26) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (43) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (39) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (40) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (15) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (22) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (42) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (26) 14. Patienten modtager skriftlig information (31) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (20) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (10) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (31) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (31) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (42) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (30) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 33

34 OVERSIGTSFIGUR FOR [130M] ONK.AFSNIT MAMMA R117M 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (7) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (11) 15. Den skriftlige information er god (6) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (24) 20. Patienten er ikke i tvivl om livsstilens betydning for helbredet (13) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (24) 22. Det samlede indtryk er godt (24) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (24) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (22) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (21) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (21) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (24) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (24) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (24) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (8) 8_7. Smertehåndteringen er god (21) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (21) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (24) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (24) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (20) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (20) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (24) 16. Den mundtlige information er god (24) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (18) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (17) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (24) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (20) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (23) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (23) 9. Patienten oplever ikke fejl (24) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (24) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (13) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (15) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (17) 14. Patienten modtager skriftlig information (16) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (3) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Onkologisk afdeling, Herlev Hospital SIDE 34

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børnedagafsnittet Børneafdelingen Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Hospitalsrapport for indlagte patienter på Hospitalsenheden Midt 23-03-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Nyremedicinsk Ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere