Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn fed understreget blå skrift"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Spørgsmål til syn og skøn... 1 Varmepumpe... 2 Pumpecyklus... 3 Afisningsperioder... 6 Elpatron... 7 Varierende udetemperatur... 8 Driftsomkostninger Fremløbstemperatur Varmt brugsvand Blandeshunt Varmetab Isolering Tilbagebetalingsperiode Krav til varmeanlæg til helårsopvarmning Konklusion Spørgsmål til syn og skøn Mine spørgsmål til syn og skøn er fremhævet i hvert enkelt afsnit med fed understreget blå skrift.

2 Varmepumpe Her vises med nogle grafer, hvad henholdsvis gas, jordvarme og luft/vand varmepumpe yder Gas 21 kw det anlæg der i 1991 blev installeret af Alex Betzer Varmebehov på 504 kwh pr døgn ned til -50 grader 220 kwh ved -12 grader Jordvarme 9 kw kan ifølge Jordvarmekonsulenten klare et varmebehov på kwh pr år Varmebehov på 216 kwh pr døgn ned til -50 grader 94 kwh ved -12 grader Luft/vand varmepumpe 94 kwh ved -12 grader fremløbstemperatur 35 grader 94 kwh ved -12 grader fremløbstemperatur 50 grader Herefter vises hvilken indvirkning forskellige egenskaber ved varmepumpen har på maksimal kapacitet pr døgn

3 Pumpecyklus 94 kwh ved -12 grader fremløbstemperatur 35 grader med PUMPECYKLUS slået til Varmebehov reduceret til LIGE FØR optimal pumpecyklus Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus Under salgstalen blev jeg informeret om at varmepumpen havde denne pumpecyklus for at skære ned på antallet af nedlukninger og opstarter. Dette skulle medvirke til væsentlig mindre slitage på varmepumpens vitale dele. Ved kontrol d. 30. september 2012 er det konstateret at denne pumpecyklus er slået fra. Jeg ved ikke om den altid har været det eller om det er sket i forbindelse med at det i november 2008 blev konstateret at varmepumpen ikke kunne følge med. Ud fra ovenstående grafer kan det konstateres at varmepumpen kan dække et varmebehov på 72 kwh pr døgn ved en udetemperatur på -12 grader. Den kan ganske vist ved temperaturer mellem -10 og -12 grader yde over 100 kwh pr døgn, men så vil den have underskud ved temperaturer mellem -4 og -10 grader. Den ekstra kapacitet der kommer til ved skift mellem -10 og koldere kan ikke medregnes til varmepumpens maksimale kapacitet. SP 1. Det ønskes bekræftet at det er korrekt at varmepumpen - uden brug af elpatron og med pumpecyklus slået til - ved en udetemperatur på -10 grader har en maksimal ydelse på 67,97 kwh. SP 2. Det ønskes oplyst om man hermed kan konkludere at fabrikanten Stiebel Eltron med denne indstilling af pumpecyklus kun anbefaler at bruge den aktuelle varmepumpe ved en maksimal døgnydelse på 72 kwh ved en udetemperatur på -12 grader.

4 Her vises beregning af daglig ydelse i perioden januar 2011 til og med august 2012 ud fra et tilfældigt varmebehov UDEN pumpecyklus slået til. Den viser med den violette kurve at der temmelig mange dage er underskud. Samme som ovenstående, men med pumpecyklus slået til. Nu er der underskud næsten dagligt. Det er derfor af afgørende betydning om pumpecyklus anses for at være en naturlig del af varmepumpen og dermed skal være slået til for at undgå for hurtig nedslidning.

5 Samme som ovenstående, men med pumpecyklus slået til og med elpatron slået til. Som det ses, så kan anlægget samlet set godt klare varmebehovet. Men det er fordi elpatronen faktisk kan yde mere end varmepumpen og dermed bliver det temmelig dyrt at køre med elpatronen slået til i denne situation. SP 3. Det ønskes oplyst om det er anbefalet at køre med denne pumpecyklus slået til.

6 Afisningsperioder Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus med 1 afisning pr døgn Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus med 2 afisninger pr døgn Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus med 5 afisninger pr døgn Som det ses af ovenstående grafer bliver den maksimale døgnydelse nedsat på grund af jævnlige afisninger af varmepumpen. Under en afisning sendes alt det varme vand i bufferbeholderen frem til varmepumpen og bliver der brugt til at afise denne. Der bliver IKKE lukket for varmeforsyningskredsløbet til huset under denne afisning og derfor bliver også vandet i radiatorer og gulvvarme brugt til afisning. Dette medfører en nedkøling af huset under afisningen. Under afisning bliver der ikke produceret varme og den varme der var i bufferbeholder og varmeforsyningskredsløbet til huset bliver brugt helt op under afisningen. Derfor skal dette vand varmes op til arbejdstemperatur igen inden der reelt igen bliver produceret varme til huset. SP 4. Det ønskes oplyst om det er en fejl at der ikke bliver lukket for varmeforsyningskredsløbet til huset under afisning. SP 5. Det ønskes oplyst hvor lang tid det tager at foretage en enkelt afisning. SP 6. Det ønskes oplyst hvor meget en afisning afkøler vandet i bufferbeholder og varmeforsyningskredsløbet ved en udetemperatur på henholdsvis 0 grader og -12 grader. SP 7. Det ønskes oplyst hvor lang tid det tager at opvarme dette vand til arbejdstemperatur igen ved en udetemperatur på henholdsvis 0 grader og -12 grader. SP 8. Det ønskes oplyst hvor mange gange i døgnet varmepumpen skal afises. SP 9. Det ønskes oplyst om antallet af afisningsperioder er afhængig af vejrliget som f.eks. udetemperatur, fugtighed og rimfrost. SP 10. Det ønskes oplyst hvor meget disse afisninger reducerer den maksimale døgnydelse ved en udetemperatur på henholdsvis 0 grader og -12 grader.

7 Elpatron Med elpatron 8,8 kw tilladt fra plus 10 grader Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus med 1 afisninger pr døgn Med elpatron 8,8 kw tilladt fra plus 10 grader Varmebehov reduceret til optimal pumpecyklus med 5 afisninger pr døgn Med elpatron 8,8 kw tilladt fra plus 10 grader Ingen pumpecyklus Ingen afisningsperioder Ingen udsving i udetemperatur I orden at fryse fra under 12 grader som en god ven af mig siger Bemærk på elforbruget, at jeg næsten lige så godt kunne have købt en elpatron UDEN varmepumpe SP 11. Det ønskes oplyst hvad kapaciteten på den indbyggede elpatron er IKKE DEN der er oplyst i manualen, men den FAKTISK indbyggede, da jeg mener at have fået oplyst at den er på 3 kw og dette svarer til min oplevelse idet mit elforbrug ellers burde have været højere ved brug af elpatronen. SP 12. Det ønskes oplyst hvor stor en del af elforbruget der normalt må stamme fra elpatronen. Dette oplyses som en procentdel af det samlede elforbrug.

8 Varierende udetemperatur Med gennemsnitligt udsving i udetemperatur på 6 grader +/- Med udsving i udetemperatur på 20 grader +/- I løbet af et døgn svinger temperaturen gennemsnitlig 5-6 grader om vinteren. I praksis kan udsvinget være væsentligt højere helt op til grader. Dette betyder at varmepumpen har overkapacitet om dagen og underkapacitet om natten. Altså vil den maksimale døgnydelse være lavere end hvis man regner med en gennemsnitstemperatur. Ydelsen ved gas og jordvarme er stort set upåvirket af udetemperaturen. Ydelsen ved luft/vand varmepumpe er meget påvirket af udetemperaturen. SP 13. Det ønskes oplyst hvor meget en varierende udetemperatur reducerer den maksimale døgnydelse.

9 Som det ses af nedenstående 2 grafer betyder en varierende udetemperatur at der bliver flere dage, hvor varmebehovet ikke kan dækkes (Den violette kurve). Yderligere betyder det at det faktiske varmebehov og dermed den krævede ydelse generelt bliver højere end når man regner med konstant udetemperatur pr døgn (Den grønne kurve). Med konstant temperatur pr døgn Med Accuweather Hobro registrerede minimums og maksimumstemperaturer

10 Driftsomkostninger Med elpatron 8,8 kw tilladt fra plus 10 grader MED pumpecyklus MED 5 afisningsperioder MED udsving i udetemperatur på 20 grader +/- I orden at fryse fra under 12 grader som en god ven af mig siger (pga. pumpecyklus viser grafen mellem -15) Bemærk at det nu er næsten ren elpatron De 206 kwh ved -12 kr. 370,80 ved en kwh pris på 1,80 Det tilsvarende med gas 21 kw De 206 kwh ved -12 grader svarer til lige godt 19 m3 gas kr. 161,50 ved en m3 pris på 8,50 SP 14. Det ønskes oplyst om det er udtryk for korrekt dimensionering af varmepumpen, når hovedparten af ydelsen stammer fra elpatronen. SP 15. Det ønskes oplyst hvor stor del af ydelsen der må stamme fra elpatronen for at kalde det korrekt dimensionering. SP 16. Det ønskes oplyst om min gode ven har ret i at det betragtes som korrekt dimensionering, hvis blot man kan få dækket varmebehovet ved -12 grader og dermed må skrue ned for varmen når det er koldere end de -12 grader.

11 Fremløbstemperatur Fremløbstemperaturen til varmefordelingskredsløbet har stor betydning for driftsomkostningerne. Udetemperatur 2 grader kw ydelse / COP-faktor ved 35 graders fremløb = elforbrug ved 35 graders fremløb 8 / 3,3 = 2,42 kw kw ydelse / COP-faktor ved 50 graders fremløb = elforbrug ved 50 graders fremløb 8 / 2,6 = 3,08 kw Merforbrug = 3,08 2,42 * 100 / 2,42 = 27,27 % SP 17. Det ønskes oplyst om merforbruget er korrekt beregnet.

12 Varmt brugsvand SP 18. Det ønskes oplyst om man kan kræve at det varme vand ved yderste tappested kan holdes over 55 grader som absolut minimum som anbefalet af sundhedsstyrelsen. SP 19. Det ønskes oplyst hvor lang tid det tager den faktisk installerede varmepumpe at varme brugsvandet op fra 55 grader til de 58 grader dette krav medfører idet der regnes med et temperaturinterval på 3 grader.

13 Blandeshunt Blandeshunten til gulvvarmekredsen stiller krav om højere fremløbstemperatur idet dette altid blandes med koldt returvand også selvom den ønskede fremløbstemperatur i gulvvarmekredsen ikke er opnået. Mængden af koldt returvand, der iblandes fremløbsvandet afhænger af returventilen i blandeshunten. SP 20. Det ønskes bekræftet at der stilles særlige krav til returventilen i blandeshunten når denne skal indgå i et lavtemperaturanlæg som en luft/vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. SP 21. Det ønskes oplyst om den faktisk installerede blandeshunt opfylder disse krav. SP 22. Det ønskes oplyst hvor meget højere fremløbstemperaturen skal være når der er installeret en blandeshunt. SP 23. Det ønskes oplyst hvor meget denne højere fremløbstemperatur påvirker driftsomkostningerne på varmepumpen. Den første vinter 2007/2008 kunne varmepumpen godt inddække mit varmebehov (uden opvarmning af opholdsstue og entré). Efter at blandeshunten blev installeret i november 2008 kunne den ikke længere dække varmebehovet varmebehov (stadig uden opvarmning af opholdsstue og entré). Fyringssæsonen 2008/2009 havde kun 4,66 % flere graddage end fyringssæsonen 2007/2008. Derfor virkede det som om blandeshunten havde en nedsættende virkning på varmeanlægget. Varmepumpens ydeevne i sig selv kan den jo ikke have påvirket, men blandeshunten har stillet større krav til varmebehovet. Hvis der ikke var installeret blandeshunt ville vandflowet mellem bufferbeholder og gulvvarme svare til vandflowet i selve gulvvarmekredsene. Men vandflowet mellem bufferbeholder og blandeshunt bliver nedsat på grund da blandeshunten jo ikke aftager så meget vand på grund af sammenblandingen med returvand. Denne nedsættelse af vandflowet har tilsyneladende en negativ effekt på hele varmeanlægget. SP 24. Det ønskes oplyst om dette er et kendt fænomen og i så fald ønskes denne indvirkning fra blandeshunt beskrevet.

14 Varmetab I syns og skønsrapporten af 14. december 2010 er der anslået et elforbrug på kwh til opvarmning af huset. SP 25. Det ønskes oplyst hvor mange kwh varmetab dette svarer til altså hvilken COPfaktor der er anvendt ved beregningen. Varmetabet er afhængigt af antal graddage for en fyringssæson. SP 26. Det ønskes oplyst hvor mange graddage for en fyringssæson, der er anvendt til beregningen af ovennævnte varmetab. SP 27. Det ønskes oplyst om graddage kan bruges til at estimere varmetabet for en fyringssæson når man kender antal graddage og varmetab i kwh for en bestemt fyringssæson eller en række af fyringssæsoner. Når man for en fyringssæson kender varmetabet i kwh og antallet af graddage pr måned kan man beregne en tendenslinje for forholdet mellem temperaturen og varmetabet. SP 28. Det ønskes oplyst om man for den pågældende fyringssæson umiddelbart kan overføre dette forhold til varmetabet pr døgn i forhold til udetemperaturen og om man så skal lægge noget til for at tage højde for at en tendenslinje er et gennemsnitligt varmebehov og dermed ikke repræsenterer maksimalt varmebehov i perioden. SP 29. Det ønskes oplyst om varmetabet forholder sig lineært til udetemperaturen.

15 Isolering Aftalt isolerings indvirkning på varmetab pr døgn Loft 600 mm over opholdsstue og 400 mm over værelser IKKE aftalt isolerings indvirkning på varmetab pr døgn Inderste hulmure (de yderste hulmure ER isoleret) Etageadskillelse mellem kælder og opholdsstue Varmetab fra opholdsstue til omgivelser SP 30. Det beregnede varmetab fra opholdsstue til omgivelserne gennem loftet ønskes oplyst. SP 31. Den påregnede isoleringsform på loftet ønskes oplyst. SP 32. Det ønskes oplyst hvor meget dette vil reducere varmetabet til omgivelserne gennem loftet. Dette ønskes oplyst pr døgn som en procentdel af det varmetab, der allerede er beregnet. SP 33. Det beregnede varmetab fra opholdsstue til omgivelserne gennem den uisolerede hulmur, under hensyntagen til at den yderste hulmur allerede er isoleret, ønskes oplyst. SP 34. Den påregnede isoleringsform i hulmuren ønskes oplyst. SP 35. Det ønskes oplyst hvor meget dette vil reducere varmetabet til omgivelserne gennem den uisolerede hulmur. Dette ønskes oplyst pr døgn som en procentdel af det varmetab, der allerede er beregnet. Varmetab fra opholdsstue til kælder SP 36. Det beregnede varmetab fra opholdsstue til kælder ønskes oplyst. SP 37. Den påregnede isoleringsform etageadskillelsen ønskes oplyst. SP 38. Det ønskes oplyst hvor meget dette vil reducere varmetabet til kælderen. Dette ønskes oplyst pr døgn som en procentdel af det varmetab, der allerede er beregnet. SP 39. Det ønskes oplyst hvor stort varmetabet vil være i kwh pr døgn ved en udetemperatur på henholdsvis 0 grader, minus 12 grader og minus 25 grader når disse efterisoleringer er indregnet.

16 Tilbagebetalingsperiode Pudsigt nok regner branchen lige som alle andre - med en tilbagebetalingsperiode på 8 til 10 år når den skal reklamere for deres anlæg. Der tages i nedenstående udgangspunkt i priser og renteniveau fra sommeren 2007, hvor varmepumpen blev købt. SP 40. Det ønskes oplyst hvor stor merinvesteringen for en varmepumpe er i forhold til et gasfyr. SP 41. Det ønskes oplyst hvor stor den årlige besparelse i driftsomkostningerne skal være for at inddække merinvesteringen i en varmepumpe i forhold til et gasfyr når det påregnes at besparelsen skal betale merinvesteringen hjem i løbet af 10 år.

17 Krav til varmeanlæg til helårsopvarmning Hvor lang tid må det tage at varme et hus op fra koldt hus? Taget i betragtning at indsugningskanalen er dækket af et gitter der fryser totalt til ved rimfrost vil det uværgeligt ske at varmen slår helt fra når det er rimfrost. Hvis dette sker mens beboeren er ude på forretningsrejse i nogle dage vil huset have stort set samme temperatur som omgivelserne når vedkommende kommer hjem. Altså skal huset så varmes op igen fra temmelig store frostgrader. Der kan ikke være tale om force majeure når det er noget der uafvendeligt sker hver gang der er rimfrost. Rimfrost indtræder flere gange årligt i helt almindelige vintre, Og at beboeren er forretningsdrivende er vel heller ikke ualmindeligt. Leverandøren har ikke anvist løsninger til at undgå tilfrysning af indsugningskanalen. Altså skal varmeoverskuddet være stort nok til både at holde på varmen og varme huset op fra frostgrader. Hvilke krav kan man stille til et anlæg til helårsopvarmning af et hus Hvad kan man som forbruger tillade sig at forvente af et varmeanlæg til helårsopvarmning af et hus? Skal et sådant anlæg være dimensioneret, så det kan klare selv den hårdeste vinter? Altså i realiteten være overdimensioneret til at klare almindelige vintre. Er det i orden at varmepumpen til tider har underskud når bare det kan indhentes senere? Ved hvilke frostgrader anses det for normalt at man bliver nødt til at skrue ned for varmen i enkelte rum? Hvor stor en del af huset kan man kræve at der skal lukkes ned for? Er det i orden at anlægget ikke kan klare opvarmningen når temperaturen når ekstreme kuldegrader. I så fald hvad er ekstreme kuldegrader? -40 grader, som i Sibirien -30 grader, som en god kold dansk vinternat -12 grader, som en god ven har fortalt mig ingen vil blive dømt for at man lader folk fryse ved -12 grader og derunder Nedenstående spørgsmål bør ses i lyset af, at det hidtidige gasfyr på 21 kw uden problemer har opvarmet huset siden SP 42. Det ønskes oplyst hvor lang tid det må tage at varme et hus op fra koldt hus på en god dansk vinterdag med 12 graders frost. SP 43. Det ønskes oplyst ved hvilke frostgrader det anses for acceptabelt at man skal skrue ned for varmen i enkelt rum. SP 44. Det ønskes oplyst om et varmeanlæg skal dimensioneres efter det aktuelle antal beboere eller det antal beboere som huset er bygget til.

18 Konklusion Følgende forhold har indvirkning på en varmepumpes maksimale ydelse: Pumpecyklus Afisningsperioder Varierende udetemperatur Varmefordelingsanlæggets krav om fremløbstemperatur Blandeshuntens krav om øget fremløbstemperatur Omkostningsfordeling mellem varmepumpe og elpatron De forventede besparelser ved AFTALT isolering på loft Tilbagebetalingsperiode på 10 år gennem besparelser i driftsomkostninger SP 45. Kriterierne for afgørelse af om varmepumpen er korrekt dimensioneret ønskes oplyst det ønskes angivet om hvert enkelt af ovenstående forhold tages i betragtning. Det er en varmepumpe med supplerende elpatron jeg har købt - IKKE en elpatron med supplerende varmepumpe. Det er derfor selve varmepumpens ydeevne der skal fokuseres på når det skal afgøres om den er korrekt dimensioneret. SP 46. Kan varmepumpen UDEN anvendelse af elpatron anses for korrekt dimensioneret når der tages hensyn til ovenstående forhold især pumpecyklus. Når der yderligere tages hensyn til IKKE AFTALT isolering af inderste hulmur samt etageadskillelse: SP 47. Kan varmepumpen UDEN anvendelse af elpatron anses for korrekt dimensioneret når der tages hensyn til ovenstående forhold samt yderligere foreslåede besparelser. Derefter kan elpatronen tages i betragtning. Men dette skal gøres under kraftig hensyntagen til omkostningerne ved at køre med elpatronen. SP 48. Kan varmepumpen MED anvendelse af elpatron anses for korrekt dimensioneret når der tages hensyn til ovenstående forhold især pumpecyklus. Når der yderligere tages hensyn til IKKE AFTALT isolering af inderste hulmur samt etageadskillelse: SP 49. Kan varmepumpen MED anvendelse af elpatron anses for korrekt dimensioneret når der tages hensyn til ovenstående forhold samt yderligere foreslåede besparelser.

Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab

Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab Beregning af korrekt dimensioneret varmepumpe og varmetab Fakta om varmepumpe Designet ydelse med indbygget pumpecyklus 3,000 Ydelse ved 2 udetemperatur og 35 fremløbstemperatur Spørgsmål 2, A, B 8,000

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Jeg understreger, at dette IKKE er en anmodning om at tage min egen sag op jeg tager blot et eksempel fra denne.

Jeg understreger, at dette IKKE er en anmodning om at tage min egen sag op jeg tager blot et eksempel fra denne. Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 269 Offentligt Folketingets Retsudvalg Basale krav til dokumentation i syns- og skønserklæringer Jeg opfordrer hermed retsudvalget til, at stramme gevaldigt op på

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Væk med alle velmente vejledende (vildledende) anvisninger for korrekt dimensionering af varmepumper.

Væk med alle velmente vejledende (vildledende) anvisninger for korrekt dimensionering af varmepumper. VarmePumpeOrdningen Der er kun medtaget relevante temperaturer i tabellerne. Alle beregninger er foretaget med reelle tal. Summerne kan afvige, da tallene er afrundede. Det er den viste sum, der er den

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011

Energimærkning og energiforhold i praksis. 5. april 2011 Energimærkning og energiforhold i praksis 5. april 2011 Energimærkede opvarmningsprodukter Energimærker Gaskedler Grunddata Nettoenergibehov - 20.000 kwh varme - 2.000 kwh varmt vand Energiforbrug/nyttevirkning

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units

Vejledning til udfyldning af inddata i Be15 med Danfoss Air Units Eksempel: Danfoss Air Unit a2 i hus med opvarmet etageareal på 160 m 2 og 2 x bad, 1 x bryggers og 1 x køkken. Ingen eftervarmeflade monteret. Tæthedsprøvning er ikke udført. El-HC Danfoss Air Unit a2.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Sag ved Byretten: BS /2010

Sag ved Byretten: BS /2010 Ansøgning om tredjeinstansbevilling Jeg indgiver hermed ansøgning til procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling til, med fri proces, at føre sag hos Højesteret. Sag ved Byretten: BS 1-3189/2010

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Her vises de relevante spørgsmål fra henholdsvis syns- og skønserklæringer og referater fra Byret og Landsret. 1. Syn og skøn

Her vises de relevante spørgsmål fra henholdsvis syns- og skønserklæringer og referater fra Byret og Landsret. 1. Syn og skøn Relevante spørgsmål Her vises de relevante spørgsmål fra henholdsvis syns- og skønserklæringer og referater fra Byret og Landsret. 1. Syn og skøn Gas m³ Effekt kw Energi Spørgsmål 2 Varmepumpens ydelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet.

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Redegørelse for varmeproblemer 07. august 2011/rev. 6. februar 2012 1: Boliger med varmeproblemer En række boligejere i boligbebyggelsen Giber Å har konstateret

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi

Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Aflæsningsbog hjælp til en god varmeøkonomi Denne bog er udarbejdet til regelmæssig aflæsning af dit varmeforbrug. Så kan du selv følge med og undgå overraskelser på varmeregningen. Fjernvarme helt sikkert

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Krebsen 54-96 Krebsen 54 5700 Svendborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 12. marts 2015 Til den 12. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer

Husejerens overvejelser ved valg af. jordvarmeboringer Gør tanke til handling VIA University College Husejerens overvejelser ved valg af lukkede jordvarmeboringer Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nyportstræde 32 4600 Køge Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2014 Til den 22. april 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 101-147 Brobæklunden 101 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. oktober 2012 Til den 12. oktober

Læs mere

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse

Ref.: VP XX Varmepumper / Elvarme suppleres med én luft/luft varmpumpe der opfylder kravene i BR10 Standardhus for elopvarmede huse Beslutning 6 Rev 1 Luft til luft varmepumpe 60 % af rumvarmebehov. NB: Der er tilføjet en værdi for kondenserende kedler dermed bliver bemærkningen under kedler Denne værdi gælder ikke kondenserende kedler

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vinkelvej 267 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juli 2014 Til den 11. juli 2024. Energimærkningsnummer 311064503

Læs mere

STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST

STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST STORE VARMEPUMPEPROJEKTER MED STOR ØKONOMISK GEVINST referenceprojekter STORE varmepumpeanlæg Besparelse: 154.000 kr/år Effektfaktor COP på 4,27 Besparelse: 106.000 kr/år Energiesparelse: 2,5 mio./år Besparelse:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog

VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation standardværdikatalog VP 1-53, reviderede værdier. Dokumentation katalog 01.01.2017 Ref.: VP1 Varmepumper / Skift af radiatorventiler Standardhus for elopvarmede huse Generelle forudsætninger vedr. varmepumper/ Skift af radiatorventiler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Rettens sagsnr. BS / December Syns-og Skønserklæring til sagen:

Rettens sagsnr. BS / December Syns-og Skønserklæring til sagen: KALLE VESTERGAARD, INGENIØR Tlf. 98391930 Fax. 98391930 Bentevej 64, 9520 Skørping jysk-energi@mail.tele.dk Til Retten i Aalborg Rettens sagsnr. BS 11-399/2010 14. December 2010 Syns-og Skønserklæring

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nye rækkehuse Kongshvilevej 1A 2800 Kongens Lyngby Bygningernes energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120

VØLUND VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME NY VØLUND F2120 VARMETEKNIK MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME GIVER MERE END5 GANGE SÅ MEGET VARME Polarkulde Varmepumpens indedel passer elegant ind i fx et bryggers, og samtidig er den udendørs enhed meget lydsvag. Med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blåbærsvinget 7 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-033257 Energikonsulent: Ole Strøm Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling

Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Præsenteret af Søren Andersen, GeoDrilling Termisk Smart Grid Et system med individuel OG kollektiv forsyning Baseret på kendt teknologi: varmepumper og geotermisk energi Individuelle varmepumper i bygningerne,

Læs mere

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att:

Cronborg ApS Offenbachsvej 321 7500 Holstebro Denmark Tel. +45 4026 9550 For BD CVR nr. : 31859948 Att: Cronborg ApS Offenbachsvej 321 75 Holstebro Denmark Tel. +45 426 955 For BD CVR nr. : 31859948 Att: www.cronborg.dk E-mail: info@cronborg.dk Eksempel Dato indsendt: -1- Dato: tilbud 27-5-13 11:25:54 Vor

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt!

EKSPERTER I VARMT VAND. Økonomisk varmepumpe. - Hold varmen hele året rundt! EKSPERTER I VARMT VAND Økonomisk varmepumpe Økonomisk Hold varmen varmepumpe hele året rundt! - Hold varmen hele året rundt! Varmepumper fra METRO THERM en sikker gevinst for din pengepung og miljøet Varmepumper

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solsortevej 2 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juni 2016 Til den 1. juni 2026. Energimærkningsnummer 311180384

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 5 Stenagervej 6 8240 Risskov Bygningernes energimærke: Gyldig fra 8. april 2014 Til den 8. april 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere