Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1"

Transkript

1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1

2 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og miniferie valgkriterier 6. Bornholms positionering 7. Flyruter til Bornholm Slide 2

3 Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm, herunder produkt- og destinationsudvikling. Undersøgelsen er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis; og indeværende undersøgelse er den anden i rækken. Undersøgelsen fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for miniferier og hovedferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen. Samtidig er fokus rettet mod at opnå viden om eventuelle udviklinger i Bornholms positionering på det danske marked ift.. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er tilrettelagt mhp. at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er danskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af mini- og hovedferiedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af ferie/miniferie destination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Hvilken udvikling er der på det danske marked i ift.. Slide 4

5 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel. Målgruppe Undersøgelsens er gennemført blandt personer i alderen repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Målgruppen er yderligere afgrænset til ikke at omfatte personer med tilknytning til Bornholm (dvs. personer som bor på Bornholm, har sommerhus eller familie på Bornholm er screenet fra). Stikprøve Der er gennemført i alt 2004 interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 97% af den danske befolkning svarende til at er screenet fra på grund af tilknytning til Bornholm. Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den totale danske befolkning. Delmålgrupper Pga. Bornholms østlige geografiske placering er der stor forskel på Bornholms relevans som feriedestination afhængig af om man har bopæl i f.eks. Århus eller København. Vi har derfor lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse to geografiske delmålgrupper om der er er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter: De to geografiske målgrupper: Øst: Bopæl på Sjælland eller Lolland/Falster. Vest: Bopæl på Fyn eller i Jylland. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Slide 5

6 Konklusion Slide 6

7 Opsummering af udviklingen ift. Danskernes forbrug af ferier og miniferier er nogenlunde uændret ift., og forventningerne til 2015 ser også ud til at holde samme niveau. Der kan imidlertid identificeres nogle mindre forskydninger, idet der er tendens til at flere i familiesegmentet vælger ferie i Danmark modsvaret af færre i parsegmentet (uden børn). Omkring 1 benytter rejsebureau ifm. planlægning af miniferie og planlægningshorisonten bliver stadig kortere således er det nu 40% af samtlige miniferier, der planlægges mindre end 3 uger før afholdelse. Derudover er der tendens til at valg af ferielejlighed og bed & breakfast som overnatningsform går tilbage til fordel for hotel og kro. Bornholms faktiske markedsandel som miniferiedestination i ligger også på niveau med. Men hypotetisk adspurgt om destinationsvalget for en kommende ferie kan der konstateres tilbagegang for Bornholm. Tilbagegangen er gældende både for valget med hjertet ; hvilken destination man har mest lyst til at vælge hvis man kan vælge frit - og fornuften ; hvilken destination man vil vælge hvis man skal tage udgangspunkt i samme rejsebetingelser (budget, deltagere osv.)som ved sidste ferie. I øst er tilbagegangen dog primært i valget af Bornholm med fornuften en mulig forklaring kan være et mere kvalificeret kendskab til prisniveauet for transporten til Bornholm. De væsentligste kriterier for valg af feriedestination er fortsat overnatningsmulighederne og aktiv brug af naturen. Og på begge parametre er der positiv fremgang i opfattelsen af Bornholm. Ligeledes er der fremgang på den generelle attraktivitetsopfattelse, men de ømme punkter utvetydigt fortsat er de samlede udgifter for ferien og transporttiden. Halvdelen af markedet giver udtryk for at specielle begivenheder og events kunne være udslagsgivende for beslutningen om en tur til Bornholm - men de klassiske Bornholmske seværdigheder fylder fortsat mest med havnebyerne, klippekysterne og Hammershus som de væsentligste. I Østdanmark er interessen for specielle oplevelser, begivenheder og events større end i Vestdanmark - og madoplevelser det tema som appellerer til flest; med de Bornholmske råvarer som et centralt omdrejningspunkt. Ønsket om at benytte naturen aktivt er sammen med overnatningsmulighederne, som nævnt, de væsentligste valgkriterier for det overordnede valg af feriedestination. Indenfor Outdoor temaet er vandreture yderligere det tema med den bredeste appel, men de mere smalle aktiviteter besidder måske en større tiltrækningskraft. Kendskabet til flyruten København-Rønne er steget en smule ift., men er stadig på et meget lavt niveau. Den korte rejsetid betyder Imidlertid en ret tæt sammenhæng mellem kendskabet til flyruten og opfattelsen af Bornholms relevans som rejsedestination for den del af markedet, som lægger vægt på en kort rejsetid til feriedestinationen. I Vestdanmark opfatter 3 en eventuel ny flyrute imellem Billund og Rønne som meget eller ret relevant. Slide 7

8 Indløsning af Bornholms potentiale som miniferiedestination Bornholm udmærker sig fortsat ved at være den miniferiedestination i Danmark med det største uudnyttede potentiale. Den væsentligste barriere for at besøge Bornholm er rejsetiden og rejseomkostningerne. Det er derfor helt afgørende, at Destination Bornholm prioriterer indsatsen med at reducere disse barrierer over andre typer af indsatser. Sammenholdes barrierer og potentiale syntes prioriteringen yderligere at pege på parsegmentet i den vestlige del af Danmark og blandt par/familier i den østlige del af Danmark. Vi ser derfor især 3 indsatsområder, som Destination Bornholm bør udforske: 1 Transport-/færgerabatpakker til familier Færgen tilbyder i dag forskellige typer rabatordninger for familier i egen bil, men ordningerne efterlader et betydeligt uudnyttet potentiale blandt familierne i østlige Danmark. Der bør fokuseres på øget, målrettet kommunikation til familier eller alternativt på redesign af de nuværende rabatordninger herunder evt. også fokus på pakketering med overnatning inkluderet. 2 Flyrute Jylland/Rønne for par i Vestdanmark For at åbne op for potentialet i Jylland bør indsættelse af en flyrute mellem en destination i det vestlige Danmark (Billund eller Tirstrup) og Rønne overvejes. Ruten skal målrettes specifikt mod miniferierejsende i parsegmentet, da disse repræsenterer det lettest realisérbare potentiale i vest. Parsegmentet udgør et godt match til flykonceptet, idet to flybilletter vil udgøre en overskuelig udgift. Flyruten kan tilrettelægges omkring ganske få weekendafgange, som matcher miniferiekonceptet. Flybilletterne kan sandsynligvis med fordel pakketeres med attraktiv indkvartering og lejebil. Ved i første omgang at påvirke parsegmentet til at besøge Bornholm vil der kunne genereres afledte genbesøg i form af eks. hovedferie med familien i egen bil. 3 Flyrute København/Rønne for par i øst Her gælder samme tankegang som under pkt. 2. Kendskabet til ruten er stadig lavt. Ved at øge kendskabet kan man pushe parsegmentet i øst til at afholde miniferier på Bornholm, der forhåbentlig vil blive efterfulgt af familiebesøg i egen bil, idet loyaliteten/ genbesøgsandelen er meget høj for Bornholm. Pakketering af flybilletterne bør samtænkes med pkt. 1. Slide 8

9 Strategiske kommunikationsparametre Når der ses bort fra prisbarriere problemstillingen, bør Destination Bornholm fokusere kommunikationsindsatsen overfor miniferierejsende på følgende tre temaer: 1. Mulighederne for at bruge naturen 2. Seværdighederne 3. Mangfoldigheden i overnatningsmuligheder og priser For både ferieophold og i særdeleshed miniferieophold gælder, at overnatningsstedet fylder overordentlig meget i den samlede ferieoplevelse. Det er derfor også naturligt, at overnatningsmulighederne fremhæves blandt de væsentligste valgkriterier for valg af feriedestination. Dette understreger dermed også vigtigheden af, at kommunikationsindsatsen indeholder inspirerende overnatningstilbud - og måske i særlig grad, at mangfoldigheden fremhæves. Det er ligeledes væsentligt at understrege, at de klassiske seværdigheder har større tiltrækningskraft end begivenheder/events. Begivenheder og events bør fortrinsvis målrettes tilbagevendende miniferierejsende (til forskel fra nye miniferierejsende), da disse sandsynligvis har et ganske godt kendskab til ovenstående tre temaer og dermed skal trækkes til Bornholm med noget andet/nyt/anderledes. De begivenheder/events som Destination Bornholm i arbejdet med destinationsudvikling især bør fokusere på at udvikle er outdoor- og sportsaktiviteter i samarbejde med eks. Naturstyrelsen og Bornholms Regionskommune. Det aktive liv i naturen skal udvikles og markedsføres i takt med udviklingen på området. Men også madoplevelser er et vigtigt indsatsområde, som såvel produktudvikling som markedsføring bør fokusere på. Indenfor rammerne af madoplevelser er det især koncepter indenfor lokale råvarer, der har interesse enten i form af besøg hos producenter eller i form af restaurantbesøg. Kendskabet til Bornholm som feriedestination er som udgangspunkt ganske godt. Imidlertid ses en ret tæt sammenhæng mellem Bornholms relevans som rejsedestination og kendskabet til øen, hvilket understreger behovet for at udbygge kendskabet løbende. Dog med den fodnote at et højt kendskab til prisniveauet for transporten til Bornholm ikke nødvendigvis er en fordel. Slide 9

10 Danskernes ferieforbrug Slide 10

11 Samlet ferieforbrug og miniferiefrekvens Samlet ferieforbrug - Danmark/udlandet Gennemsnitligt antal miniferier indenfor seneste år 2 7% ,98 Total 27% Total 2,03 Øst for Storebælt 2 2 9% Øst for Storebælt 2,04 2,09 Vest for Storebælt 31% 30% 2 21% % 2 Vest for Storebælt 1,93 1,97 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Har været på miniferie i Danmark det seneste år Har været på miniferie i udlandet det seneste år Har været på miniferie både i Danmark og i udlandet det seneste år Har ikke været på miniferie det seneste år Har ikke være på miniferie, man hovedferie, indenfor de seneste 3 år Har ikke været på miniferie/hovedferie i DK indenfor de seneste 3 år Ved ikke/husker ikke Base: Alle: Total (2004/2001), Øst for Storebælt (898/884), Vest for Storebælt (1106/1117) / Har været på miniferie indenfor det seneste år: Total (1255/1231), Øst for Storebælt (541/524), Vest for Storebælt (714/707) Slide 11

12 Rejsesegmenter på henholdsvis miniferie og hovedferie Miniferie i Danmark Hovedferie i Danmark Familiesegment 27% 2 Familiesegment 4 4 Gruppesegment 3 3 Gruppesegment 2 2 Parsegment 37% 37% Parsegment 2 31% Udenfor segment Udenfor segment 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) / Alle hovedferierejsende i Danmark (834/799) Slide 12

13 Specifikation af deltagere på henholdsvis miniferie og hovedferie Miniferie i Danmark Hovedferie i Danmark Samlever/ægtefælle 69% 70% Samlever/ægtefælle 69% 7 Børn på 10 år eller derover 1 17% Børn på 10 år eller derover 31% 29% Børn under 10 år 17% 1 Børn under 10 år 2 2 Øvrig familie (som ikke er børn eller samlever) 2 2 Øvrig familie (som ikke er børn eller samlever) 2 2 Venner/vennepar 20% 20% Venner/vennepar 1 1 Andre Andre Jeg tilbragte ferien alene Jeg tilbragte ferien alene Ved ikke 0% 0% Ved ikke 0% 0% 2 50% 7 100% 0% 2 50% 7 100% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) / Alle hovedferierejsende i Danmark (834/799) Slide 13

14 Planlægning af miniferier Tid fra planlæggelse til afholdelse Arrangering af miniferien 1 uge eller derunder 2-3 uger Jeg/vi arrangerede opholdet helt eller delvist gennem et rejsebureau eller en rejsearrangør måneder 3-4 måneder Jeg/vi arrangerede selv opholdet uden at benytte et rejsebureau eller en rejsearrangør måneder Over 6 måneder Ved ikke Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 0% 2 50% 7 100% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) Slide 14

15 Overnatningsform ved miniferie Campingplads 7% Hotel/kro 37% 40% Pension/vandrehjem Bed & breakfast Sommerhus 2 2 Ferielejlighed Privat indkvartering 11% 1 Anden indkvartering Ved ikke 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) Slide 15

16 Sandsynlighed for miniferie i Danmark i løbet af det kommende år 21% 30% 3 Total Øst for Storebælt 17% 21% 29% % 9% 9% 1% Vest for Storebælt % 29% 31% 3 0% 2 50% 7 100% Det er helt sikkert Det er meget sandsynligt Det er sandsynligt Det er overvejende usandsynligt Det er helt usandsynligt Ved ikke Base: Alle miniferierejsende i Danmark Total (1248/1228), Øst for Storebælt (537/523), Vest for Storebælt (711/705) Slide 16

17 Min familie har købt årskort til Disneyland Paris, så det næste år går alle ferier dertil. Eksempler på årsager til ikke at holde miniferie i Danmark Jeg vil hellere besøge familie/venner, hvis jeg skal på miniferie i Danmark Skal også bruge eget sommerhus samt ferie i udlandet med datter Vi har selv sommerhus i Dk og Sverige og har derfor ikke det store behov for andre ferieophold i Danmark Jeg har ingen planer om en miniferie i Danmark, som ikke er en tur i sommerhus. De miniferier, jeg har mulighed for, bliver nok i udlandet Jeg foretrækker at rejse væk fra Danmark når jeg har ferie. Har planlagt de næste to ferier og det er til Berlin og Tyrkiet (ud og opleve noget andet). Desuden kan jeg godt lide ikke at skulle tænke for meget på mad og rengøring når jeg er på ferie og det er alt for dyrt i Danmark at spise på restaurant Har ikke råd da jeg er uden job og pengene er små Jeg skal så meget og jeg prioriterer at kunne komme op i mit eget sommerhus udlandet Fordi vi bruger vores eget sommerhus i stedet for. Det er gratis og meget bedre Tja, det kræver at muligheden byder sig. Normalt holder vi skiferie og sommerferie, så ressourcerne både tid og økonomi er afsat. Endvidere er det langt billigere at tage til Tyskland og Østrig hvor også servicen er langt bedre end i Danmark Det er relativt dyrt ift. hvad man får for pengene Der er ikke så meget spændende at se på i DK Børnene har travlt så det er svært at finde en periode hvor vi alle har fri eller mulighed Jeg ved ikke hvad jeg skulle lave på en ferie i Danmark Ofte holder vi miniferier i Hamburg, fordi vi her har vores ene søn og hans lille familie. Samtidig benytter vi os af de billigere priser og det store udvalg der er her. Forskellen i momsen og serviceniveauet er væsentlige faktorer Har en kæreste i udlandet, og vil bruge tiden sammen med hende hos hende. Datteren vil komme i ferierne Foretrækker at holde miniferie i udlandet Vi camper i egen campingvogn, og ligger fast på samme plads i forsæsonen. Derudover er vi på længere ferie rundt i Norden i sommerferien. Derfor er det ikke altid der bliver tid og lejlighed til miniferier Har overhovedet ikke råd til den slags, så det er kun sandsynligt, hvis nogen, lige som sidst, inviterer på gratis ferie.. Slide 17

18 Valg af destination Slide 18

19 Destination for seneste miniferie i Danmark Andet område i Jylland 27,0% 26,0% Nordjylland 17,0% 17, Ved Vesterhavet syd for Limfjorden København Fyn 9, 8,9% 9, 9, 7, 8, Lolland/Falster/Møn Nordsjælland Fanø/Rømø Bornholm Andet sted i Danmark Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) Vestsjælland Sydsjælland Samsø Husker ikke 5, 5, 4, 3, 3, 4, 2,7% 2,9% 2,7% 2, 2,7% 3,0% 2,7% 3, 2,1% 2, 1, 2,0% 1, 1,0% 0% 10% 20% 30% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) Slide 19

20 Valg af miniferie destination med hjertet geografisk opdelt Forestil dig, at du skal på en miniferie i Danmark. Hvilket område har du umiddelbart allermest lyst til at besøge? Du skal ikke tænke over rejseomkostninger, transporttid eller andre praktiske forhold du skal bare tænke over, hvilket område du af hjertet har mest lyst til at besøge. Valg af Bornholm - miniferie Valg af Bornholm - hovedferie Øst for Storebælt 1 Øst for Storebælt % 1 17% Vest for Storebælt Vest for Storebælt 17% 19% 0% 10% 1 20% 2 0% 10% 1 20% 2 Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Øst for Storebælt (480/469), Vest for Storebælt (653/630) / Alle hovedferieferierejsende i Danmark: Øst for Storebælt (346/353), Vest for Storebælt (484/444) Slide 20

21 Valg af miniferie destination med hjernen geografisk opdelt Hvilket område er det mest sandsynligt, at du/i besøger? Du skal tage udgangspunkt i de samme rejseomstændigheder som gjaldt for din seneste miniferie i Danmark. Valg af Bornholm - miniferie Valg af Bornholm - hovedferie Øst for Storebælt Øst for Storebælt 10% 10% 1 Vest for Storebælt Vest for Storebælt 7% 0% 10% 1 0% 10% 1 Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Øst for Storebælt (480/469), Vest for Storebælt (653/630) / Alle hovedferieferierejsende i Danmark: Øst for Storebælt (346/353), Vest for Storebælt (484/444) Slide 21

22 Betydning af hjulpne valgkriterier Totalt og for mest sandsynlige miniferiedestination Total Nordjylland Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Andet område i Jylland Det sydfynske øhav Bornholm Overnatningsmulighederne 3,8 (3,9) 3,8 (4,0) 3,8 (3,9) 3,9 (3,9) 3,6 (3,6) 3,8 (4,0) Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 3,6 (3,6) 3,8 (3,7) 3,9 (3,9) 3,4 (3,4) 3,9 (3,7) 3,7 (3,7) Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 3,3 (3,2) 3,4 (3,3) 3,9 (3,6) 3,2 (3,2) 3,0 (3,3) 3,3 (3,1) Seværdighederne 3,3 (3,2) 3,2 (3,2) 2,8 (3,0) 3,5 (3,1) 3,3 (3,3) 3,3 (3,3) De samlede udgifter for ferien 3,2 (3,1) 3,2 (3,0) 3,3 (3,3) 3,2 (3,0) 3,1 (3,0) 3,4 (3,3) Restaurant- og spisemulighederne 3,1 (3,2) 2,9 (3,2) 2,9 (2,9) 3,2 (3,2) 3,1 (3,1) 3,2 (3,1) Udvalget af aktiviteter/oplevelser 3,0 (3,1) 3,0 (2,9) 2,8 (2,9) 3,1 (3,1) 3,0 (3,1) 3,1 (3,2) Kender området fra tidligere 2,8 (2,9) 3,1 (3,3) 3,2 (3,1) 2,7 (2,8) 2,7 (2,7) 2,8 (2,7) Positiv omtale fra venner/familie 2,8 (2,8) 2,8 (2,6) 2,9 (3,0) 2,8 (2,7) 2,5 (2,8) 2,8 (3,0) Transporttiden forbundet med rejsen 2,7 (2,7) 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,6 (2,7) 2,6 (2,7) 2,8 (2,7) Særlige begivenheder/events 2,5 (2,5) 2,3 (2,3) 2,3 (2,3) 2,7 (2,6) 2,3 (2,4) 2,5 (2,5) Shopping-mulighederne 2,4 (2,3) 2,3 (2,3) 2,2 (2,1) 2,5 (2,4) 2,0 (2,2) 2,3 (2,2) Mulighederne for at cykle i området 2,3 (2,2) 2,2 (2,2) 2,2 (2,1) 2,2 (2,0) 2,8 (2,5) 2,4 (2,3) Tallene i tabellen er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ingen betydning; ( 5 = afgørende betydning) Jo højere tal desto større betydning og desto grønnere farvetone Jo lavere tal desto lavere betydning og desto gulere farvetone Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år i specifikt område: Total (930/936), Nordjylland (138/131), Ved Vesterhavet syd for Limfjorden (84/91), Andet område i Jylland (120/143), Det sydfynske øhav (Langeland, Ærø mv.) (75/64), Bornholm (174/157) Slide 22

23 Betydning af hjulpne valgkriterier Totalt og for mest sandsynlige hovedferiedestination Total Nordjylland Ved Vesterhavet syd for Limfjorden Andet område i Jylland Det sydfynske øhav Bornholm Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 3,8 (3,9) 3,8 (4,0) 3,8 (3,9) 3,9 (3,9) 3,6 (3,6) 3,8 (4,0) Overnatningsmulighederne 3,6 (3,6) 3,8 (3,7) 3,9 (3,9) 3,4 (3,4) 3,9 (3,7) 3,7 (3,7) Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 3,3 (3,2) 3,4 (3,3) 3,9 (3,6) 3,2 (3,2) 3,0 (3,3) 3,3 (3,1) Seværdighederne 3,3 (3,2) 3,2 (3,2) 2,8 (3,0) 3,5 (3,1) 3,3 (3,3) 3,3 (3,3) De samlede udgifter for ferien 3,2 (3,1) 3,2 (3,0) 3,3 (3,3) 3,2 (3,0) 3,1 (3,0) 3,4 (3,3) Udvalget af aktiviteter/oplevelser 3,1 (3,2) 2,9 (3,2) 2,9 (2,9) 3,2 (3,2) 3,1 (3,1) 3,2 (3,1) Kender området fra tidligere 3,0 (3,1) 3,0 (2,9) 2,8 (2,9) 3,1 (3,1) 3,0 (3,1) 3,1 (3,2) Restaurant- og spisemulighederne 2,8 (2,9) 3,1 (3,3) 3,2 (3,1) 2,7 (2,8) 2,7 (2,7) 2,8 (2,7) Positiv omtale fra venner/familie 2,8 (2,8) 2,8 (2,6) 2,9 (3,0) 2,8 (2,7) 2,5 (2,8) 2,8 (3,0) Mulighederne for at cykle i området 2,7 (2,7) 2,6 (2,5) 2,8 (2,7) 2,6 (2,7) 2,6 (2,7) 2,8 (2,7) Transporttiden forbundet med rejsen 2,5 (2,5) 2,3 (2,3) 2,3 (2,3) 2,7 (2,6) 2,3 (2,4) 2,5 (2,5) Særlige begivenheder/events 2,4 (2,3) 2,3 (2,3) 2,2 (2,1) 2,5 (2,4) 2,0 (2,2) 2,3 (2,2) Shopping-mulighederne 2,3 (2,2) 2,2 (2,2) 2,2 (2,1) 2,2 (2,0) 2,8 (2,5) 2,4 (2,3) Tallene i tabellen er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ingen betydning; ( 5 = afgørende betydning) Jo højere tal desto større betydning og desto grønnere farvetone Jo lavere tal desto lavere betydning og desto gulere farvetone Base: Hovedferieferierejsende som sandsynligvis besøger hver af ovenstående destinationer: Total (665/685), Nordjylland (62/62),Ved Vesterhavet syd for Limfjorden (37/40), Andet område i Jylland (41/61), Det sydfynske øhav (34/29), Bornholm (73/68) Slide 23

24 Bornholm og miniferie valgkriterier Slide 24

25 Vurdering af Bornholm ift. forhold med betydning for valg af miniferiedestination Overnatningsmulighederne Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Mulighederne for at slappe af og lave ingenting Seværdighederne De samlede udgifter for ferien Restaurant- og spisemulighederne Udvalget af aktiviteter/oplevelser Kender området fra tidligere Positiv omtale fra venner/familie Transporttiden forbundet med rejsen Særlige begivenheder/events Shopping-mulighederne Mulighederne for at cykle i området 3,8 4,0 3,6 4,4 3,3 4,1 3,3 4,2 3,2 2,5 3,1 4,0 3,0 3,9 2,8 4,1 2,8 3,8 2,7 2,4 2,5 3,4 2,4 3,2 2,3 4, Betydning for valg af destination Vurdering af Bornholm Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år i specifikt område (936) / Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1087) Slide 25

26 Udvikling ift. i vurderingen af Bornholm på hjulpne miniferie valgkriterier (1) Mulighederne for at bruge naturen aktivt 47% 4 37% 40% 1% 0% 9% 1% 0% 7% Seværdighederne 3 39% 40% 41% 11% 1% 10% 10% 1% 7% Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 2 27% 4 49% 1 1 1% 1% 10% Overnatningsmulighed erne % 1 1 0% 0% 17% 1 Restaurant- og spisemulighederne 20% % 1% 1% 1 1 Mulighederne for at cykle 29% % 1 1 Mit kendskab til Bornholm fra tidligere % % 2 50% 7 100% Meget positivt Overvejende positivt Delvis negativt/ delvis positivt Overvejende negativt Meget negativt Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1087/1028) Slide 26

27 Udvikling ift. i vurderingen af Bornholm på hjulpne miniferie valgkriterier (2) Udvalget af aktiviteter/oplevelser 20% % 19% 21% 1% 1% 17% 1 Omtale fra venner/familie 21% 17% 31% 3 21% % Særlige begivenheder/events % 30% 10% 29% 2 Shoppingmulighederne 2 21% De samlede udgifter for miniferien 11% 27% 30% 29% 2 17% 1 11% 11% Transporttiden forbundet med rejsen 11% 11% % 31% 2 2 9% 0% 2 50% 7 100% Meget positivt Overvejende positivt Delvis negativt/ delvis positivt Overvejende negativt Meget negativt Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1087/1028) Slide 27

28 Uhjulpne valgkriterier for Bornholm (respondenter der opfatter Bornholm som ret/meget relevant som destination for en miniferie) Naturen 2 27% Positiv overfor Bornholm 20% 2 Seværdighederne 9% Har aldrig besøgt Bornholm 7% God mad 7% Overskuelig størrelse Ro/afslapning Mulighederne for at cykle Dyrt men dejligt Strand/havet Langt væk men dejligt Andet 7% 0% 10% 1 20% 2 30% Base: Alle miniferierejsende i Danmark (1248/1228) Slide 28

29 Uhjulpne fravalgkriterier for Bornholm (respondenter der opfatter Bornholm som mindre/ikke relevant som destination for en miniferie) Rejsen er for dyr Rejsen er for lang Transporttid/afgift Har besøgt Bornholm Besværligt Grundlæggende negativ overfor Bornholm Dyrt på Bornholm Ikke relevant for rejseledsager Vil besøge familie på Miniferie Vil hellere til udlandet Seværdighederne Kendskab til aktiviteterne Mangler indendørs badeland Naturen Andet 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 7% % 3 37% 3 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukken miniferiedestination (1087/1028) Slide 29

30 Bornholms positionering Slide 30

31 Kendskab til Bornholm som miniferiedestination 19% 3 21% Total 17% 41% 2 Øst for Storebælt 2 20% % 21% Vest for Storebælt 17% % % 2 50% 7 100% Meget godt Overvejende godt Delvis dårligt/delvis godt Overvejende dårligt Meget dårligt Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133/1098), Øst for Storebælt (480/468), Vest for Storebælt (653/630) Slide 31

32 Bornholms relevans som miniferiedestination 10% 1 30% 2 1 Total 1 30% 2 1 Øst for Storebælt % 3 20% 19% 10% 10% 1% Vest for Storebælt 7% 9% 11% 30% % 2 21% 0% 2 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og ikke vælger Bornholm som foretrukkenminiferiedestination: Total (1087/1028), Øst for Storebælt (449/421), Vest for Storebælt (638/607) Slide 32

33 Bornholms attraktivitet som hovedferiedestination Total 17% 1 11% 20% % 7% 7,0 6,8 Region Øst for Storebælt Vest for Storebælt 17% % 1 10% 9% 11% % 19% % 9% 10% 7% 7,2 6,9 6,9 6,7 Lavindkomst % 9% 7% 9% 6,9 6,8 Indkomst Mellemindkomst 1 19% 11% % 7,2 6,9 Højindkomst % 1 17% 10% 9% 7% 6,8 6,7 0% 2 50% 7 100% 10 Særdeles attraktiv Slet ikke attraktiv Ved ikke Base: Hovedferieferierejsende som sandsynligvis ikke besøger Bornholm: Total (764/717), Øst for Storebælt (310/307), Vest for Storebælt (454/410), Lavindkomst (216/197), Mellemindkomst (239/234), Højindkomst (175/176) Slide 33

34 Er Bornholm blevet besøgt tidligere 80% 20% Total 80% 20% Øst for Storebælt 87% 87% 1 1 Vest for Storebælt % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke Base: Q34: Total (1970/1967), Øst for Storebælt (870/861), Vest for Storebælt (1100/1106) Slide 34

35 Demografi for miniferie gæster til Bornholm Region Alder % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Øst for Storebælt Vest for Storebælt år år år Base: Miniferierejsende på Bornholm (35/35) Slide 35

36 Var der specifikke attraktioner eller seværdigheder der inspirerede til besøg af Bornholm Attraktioner og seværdigheder 4 4 Begivenheder/events 3 37% Nej 4 4 Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bornholm Andre destinationer Base: Miniferierejsende i Danmark: Bornholm (35), Andre destinationer (1161) Slide 36

37 Bornholm som miniferiedestination Interesse for seværdigheder Havnebyerne 2 29% 39% 40% 20% 20% Klippekysterne (Helligdomsklipp 31% 31% 3 37% 20% 19% Hammershus Slotsruin % 20% 10% 10% Ekkodalen 21% 2 37% % 10% Rundkirkerne 19% 20% % Strandene ved Dueodde 20% 2 31% Bornholms Middelaldercente % 2 27% % 7% 7% Bornholms Kunstmuseum 1 19% % 2 50% 7 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1133/1099) Slide 37

38 I hvilken grad konkrete begivenheder og events kunne være udslagsgivende for et besøg af Bornholm? I meget høj grad I høj grad 10% I nogen grad 3 I lille grad 30% Slet ikke Ved ikke 7% 0% 10% 20% 30% 40% Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1133) Slide 38

39 Bornholm som miniferiedestination Interesse for forskellige typer af begivenheder/oplevelser Madoplevelser % 30% 7% Shoppingoplevelser 7% 20% 20% 31% 31% Outdooraktiviteter % 27% 29% 2 27% Kulturbegivenheder % 30% 19% 20% Koncerter % Tema-ophold 21% 19% 29% 31% 29% 30% Musikfestivaler 10% 11% 2 19% Sportsbegivenheder 10% 10% % 31% 3 3 Fisketure 7% 17% 21% 4 0% 2 50% 7 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år (1133/1099) Slide 39

40 Bornholm som miniferiedestination Interesse for begivenheder/oplevelser split på region Madoplevelser 5 Sportsbegivenheder 4 Shoppingoplevelser 3 2 Tema-ophold 1 Kulturbegivenheder Vest for Storebælt Øst for Storebælt Outdooraktiviteter Koncerter Musikfestivaler Tallene i grafikken er beregnet som gennemsnit på 5-punkts skala: 1 = slet ikke interesseret ; 5 = særdeles interesseret Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133/1098), Øst for Storebælt (480/468), Vest for Storebælt (653/630) Slide 40

41 Bornholm som miniferiedestination Interesse for madoplevelser Restauranter med fokus på lokale råvarer Besøg hos lokale producenter af råvarer/madvarer 7 69% 69% 7 Markeder med lokale råvarer/madvarer Fiskerestauranter 51% Gourmetrestauranter 2 27% Begivenheder/aktiviteter med kendte kokke Madlavningskurser 10% 10% Ingen af ovenstående 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og som vurderer madoplevelser noget/meget/særdeles interessante (860/843) Slide 41

42 Bornholm som miniferiedestination Interesse for outdoor-/sportsaktiviteter Vandreture 6 Klatring og rappelling 3 Havkajak kursus 3 Mountainbike cykling 2 Landevejscykling 2 Ridning 20% Løbetræning og/eller stævner 1 Ingen af ovenstående 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år og som vurderer sports- eller outdooraktiviteter noget/meget/særdeles interessante (543/432) Slide 42

43 Flyruter til Bornholm Slide 43

44 Transporttiden til Bornholm Fravalg af miniferie til Bornholm som følge af transporttiden Under 2 timer 1% 2-3 timer 3-4 timer 4-5 timer 17% 5-6 timer 1 Transporttiden er ikke afgørende 3 Ved ikke 11% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133), Øst for Storebælt (480), Vest for Storebælt (653) Slide 44

45 Kendskab til flyruten København-Rønne 1 80% Total 1% 11% 8 Øst for Storebælt % 7 Vest for Storebælt 1% 9% 10% 87% 8 0% 2 50% 7 100% Meget stort kendskab Rimeligt godt kendskab Noget kendskab Lidt kendskab Slet ikke noget kendskab Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133/1098), Øst for Storebælt (480/468), Vest for Storebælt (653/630) Slide 45

46 Relevans af flyruten København-Rønne ifm. miniferie 2 20% 2 Total 7% 9% 29% 17% 3 Øst for Storebælt 11% 10% 1 31% % 2 2 Vest for Storebælt 7% 11% 27% 2 17% 21% 37% 3 0% 2 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133/1098), Øst for Storebælt (480/468), Vest for Storebælt (653/630) Slide 46

47 Ny flyrute fra Billund Relevans af en ny flyrute fra Billund til Rønne med flyvetid på ca. 1 time ift. miniferie på Bornholm Slet ikke relevant 1 Mindre relevant 11% Måske relevant 31% Ret relevant 19% Meget relevant 19% Ved ikke 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Base: Miniferierejsende i Danmark som sandsynligvis holder miniferie i DK kommende år: Total (1133), Øst for Storebælt (480), Vest for Storebælt (653) Slide 47

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig)

3) Til alle Hvem er du sammen med i dag? Angiv alle muligheder fra denne liste, som passer på dig (flere svar mulig) 1a 1b I hvilket land bor du? Hvilket postnummer har din by? 1a) Land 1b) Postnummer 01 Tyskland 02 Danmark 03 Sverige 04 Andet land, og det er 2) Til alle Hvilket transportmiddel benytter du i dag? Personbil...

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Professionsbachelorprojekt // Communication Design & Media DK Pernille Louise Gregersen // Bilag. Oversigt

Professionsbachelorprojekt // Communication Design & Media DK Pernille Louise Gregersen // Bilag. Oversigt 11. Bilag Oversigt Bilag 1. Empiriske resultater 1.1. Data fra spørgeskema visualiseret i cirkeldiagrammer. 1.2. Uddrag af svar fra spørgeskema. 1.3. Uddrag af svar fra spørgeskema. 1.4. Uddrag fra spørgeskema.

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking august 2016

Destination Bornholm Event tracking august 2016 Kristian Wichmann Wonderfestiwall.dk nmts.dk Wonderfestiwall.dk Destination Bornholm Event tracking august 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2008 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 BAGGRUNDSVARIABLE PÅ RESPONDENTERNE...10

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Sol over Gudhjem Sol over Gudhjem Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Sol over Gudhjem 4 Profil af rejsende til

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere